ARCHÍV

________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Úvodná stránka:
 
- Prečo? (  text  , nahrávka)
- Pravá revolúcia (text , nahrávka)
- Človek a Zem (text , nahrávka)
- Dodatok k prednáške Človek a zem (text , nahrávka)
 
________________________________________________________________________________________________________________________
 

ROZMIESTNENIE PRÍSPEVKOV

 

Pre lepšiu orientáciu a spätné vyhľadanie príspevkov, si čitateľ môže stiahnuť rozpis umiestnenia jednotlivých príspevkov:

   Umiestnenie prispevkov RZ-doplnene 16. novembra 2017.pdf   

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Staršie príspevky:

- Pošta papagájom

-Človek pripútaný k hmote

-  Zákony 

-Cirkev – sekta

-Temná elita                                  23. august 2014

-Nezávislosť                                 29. august 2014

-Slobodná vôľa                             28. december 2014

-Nový rok 2015                             3. január 2015

 -Vysvetlenie nášho konania          4. máj 2015

-Ľudia a ich majetok                    20. jún 2015

-Realita                                          31. august 2015

-Poďakovanie                               13. október 2015

-"Záchrana"                                  27. december 2015

- Zmeny                                       14. február 2016

- Hľadanie Pravdy                       18. apríl 2016

-Úkazy - odkazy                          16. máj 2016

-Mimozemské kontakty              31. máj 2016

-Vláda temna                              17. júl 2016

- Vážení poslucháči                    26. júl 2016

- Znamenia súdu                         1. august 2016

-  Oznam  (o využití prostriedkov) 13. november 2016

Nové Pyramídy, Pyramídy       4. a 6. december 2016

- Vianočné prianie 2016             23. december 2016

-  Blúdenie Ľudstva -Nový rok 2017    4. január 2017

- Zmena - vysvetlenie                   30. marec 2017

- Poďakovanie                            14. júl 2017