_______________________________________________________________________________________________________________________
15. október 2017

NÁPAD - DOPRAVA ZDARMA

 

Opäť dochádza k skresľovaniu Pravdy na verejnej scéne a preto chceme prispieť istým objasnením!
Pani Natália de Lemeny Makedonová v roku 1997 prišla s nápadom zaviesť MHD zdarma a tento svoj nápad aj verejne publikovala dokonca dva krát – raz v denníku „Práca“ – 19. 12. 1997 a druhý krát vo svojom diele – na začiatku knihy Večné zákony 2 – rok 1998.

A v dnešných dňoch jeden z kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, prišiel s nápadom, ktorý mnohí vnímajú, ba sa tým chvália, že je to na Slovensku niečo „nové“ - zaviesť MHD zdarma.
Lenže dnes už na Slovensku nikto nevie, alebo si nepamätá, že je to v istom smere stará záležitosť, ba „odkukaná“ od niekoho, ktorého všetci vtedy odmietli, ba aj teraz neuznávajú, alebo nepoznajú.
Je to pani Makedonová, ktorá PRVÁ publikovala tento nápad v omnoho dokonalejšej forme, než je nám dnes verejne prezentovaná niekým iným.
Niekomu jednoducho ide o to, získať osobný prospech a šikovne využiť ten poctivý nápad na nepoctivé ciele, ako je to zatiaľ v našej spoločnosti, lebo chýba ten rozmer pomoci blížnemu, alebo aspoň snaha o spravodlivejšiu rovnováhu!
Ona pritom zostáva nepovšimnutá, pričom smotanu chcú teraz zlízať iní!

Ako je to možné?
No tak, že mladí o tom nevedia a starí akosi tiež už na to správne nepamätajú!

Tak im to teda pripomenieme a zacitujeme z knihy Večné zákony 2:

,,Prečo by sme sa nemohli voziť v MHD bez cestovného lístka?

S týmto návrhom prišla do našej redakcie bratislavská podnikateľka Natália de Lemeny-Makedonová.

Čo vás priviedlo k tejto myšlienke?
Nepríjemné skúsenosti, ktoré mám s MHD, i keď som jej pravidelnou predplatiteľkou. Kupujem si zväčša štvrťročný kupón, hoci tým finančne strácam, lebo jazdím aj autom a veľa chodím aj pešo. Napriek tomu sa necítim odbremenená od dopravných povinností. Každý deň pri odchode z domu musím myslieť na to, či mám so sebou okrem osobných a firemných dokladov aj „električenku“. Pri zhone, ktorý všetci dobre poznáme, sa mi zopár ráz stalo, že som si ju zabudla prehodiť do správnej kabelky, lebo podobne ako ostatné ženy nenosím stále tú istú. Pre takú maličkosť som sa však viackrát stala v očiach revízora i cestujúcich čiernou pasažierkou. Bola som teda potrestaná za zábudlivosť rovnako ako ten, ktorý urobil vedomý priestupok.
Poburuje ma, prečo takéto prísne sankcie nemôže uplatňovať aj cestujúci voči dopravnému podniku, keď jeho vinou zmeškajú vlak alebo dôležité rokovanie či stretnutie. Táto nespravodlivosť a ďalšia pokuta ma donútili vážne o probléme porozmýšľať a urobiť niečo, aby sa to zmenilo, lebo viem, že aj iní majú podobné problémy.

Povedzte nám, v čom spočíva váš návrh, resp. zmena.
Vychádzala som z toho, že existuje u nás viacero zdanlivo bezplatných služieb, ktoré denne používame podobne ako MHD, ale nespôsobujú občanom žiadne krivdy ani škody. Napríklad všetci platíme v daniach za opravu ciest a chodníkov, hoci niektorí chodia a jazdia po meste viac, a iní menej. Za verejné osvetlenie takisto platíme dane všetci, či vychádzame večer von, alebo nie. Podobne tiež financujeme odvoz smetí všetci, bez ohľadu na ich množstvo. O tom, že za tieto služby pravidelne platíme, nemusíme nosiť denne so sebou potvrdenie a preukazovať sa ním, lebo to sleduje inštitúcia, ktorá za tieto služby zodpovedá. Nemáme s tým teda žiadne starosti.
Avšak v doprave, aj keď chce cestujúci za ňu zaplatiť, nenájde vždy fungujúci automat. Ak mu nemá kto predať lístok, musí riskovať – buď neskorý príchod, alebo pokutu.
Držiteľ „električenky“ nie je na tom oveľa lepšie. Musí nosiť v hlave iné starosti – sledovať termíny splatnosti kupónov, ako aj termíny otváracích a záverečných hodín, ale aj obedňajších prestávok v dopravných strediskách. Samozrejme, musí ešte myslieť doma na to, či má so sebou „električenku“. Mestská doprava musí u každého občana zaujímať prvoradé miesto, inak zlyhá a stáva sa jej obeťou. Je sa čo čudovať, že sa stala hromozvodom, na ktorom sa denne odrážajú blesky agresivity našich občanov?

Ako by ste chceli odstrániť toto zaťažovanie občanov dopravnými povinnosťami?
Veľmi jednoducho. Používanie MHD si budeme naďalej predplácať, ale bez dokazovania platby. Všetci občania by platili , okrem doterajších daní, aj daň za MHD a túto službu by potom financoval štát. Malo by to priniesť výhody aj dopravnému podniku, aj cestujúcim. V súčasnosti obe strany nariekajú, že sa im stále zvyšujú výdavky. Odhadujem, že namiesto 100 až 250 korún mesačne by každý občan platil formou zvýšenej dane iba 50 korún. Nová povinnosť by pribudla mzdovým účtovníkom a daňovým pracovníkom, ktorí by pracovali s novou položkou navyše. Ostatní, teda väčšina občanov, by boli odľahčení o mnohé starosti a povinnosti.

Ako by, podľa vás, platili túto daň deti, penzisti a nezamestnaní?
Rodičom by sa strhlo z ich platu za každé dieťa od šesť rokov tiež 50 korún. Penzistom by sa táto suma odpočítala z ich dôchodku a nezamestnaným z podpory. Veď aj keď nerobia, iste občas cestujú.

A keď niekto neberie žiadnu podporu?
Určite ho niekto živí, alebo má nepriznateľné príjmy, keď dokáže žiť bez práce.

Viete povedať, akým kľúčom by sa riadilo rozdeľovanie daní na jednotlivé mestá a ako by sa riešili občania žijúci mimo miest?
Tak podrobne som svoj návrh nedomyslela, lebo nepracujem v oblasti dopravy ani ekonomiky. Ja som prišla iba s nápadom, ktorý by mohli dotiahnuť odborníci alebo aj laici, ak pochopia konštruktívne jeho podstatu a zmysel.

Ako dokážete, že vami navrhovaný systém by bol výhodnejší než súčasný?
Zmena by sa týkala MHD v celom štáte. Vám sa nezdá nelogické a nespravodlivé, že ak má niekto v Bratislave predplatenú MHD na celý mesiac, a týždeň je napríklad v Košiciach, musí tam znova za ňu platiť? Prečo má platiť dvakrát, keď môže byť vždy len na jednom mieste? Pri tomto systéme nebudeme už trestaní pokutami ani verejným ponížením, lebo si nebudeme mať čo zabudnúť, ani stratiť.
Okrem toho budú ľudia zdravší, lebo lacné cestovné vylúči minimálne polovicu osobných áut z mestských centier. Uvoľní sa tým viac miesta na parkovanie a vyčistí sa mestské ovzdušie.
Pravidelnými, i keď nízkymi platbami občanov a zrušením lístkov, legitimácií, automatov a dopravných stredísk sa získajú rezervy na nákup nových dopravných prostriedkov, na doplnenie stavu šoférov, údržbárov a upratovačiek. Tak by sa mohla stať MHD spoľahlivejšou, rýchlejšou, lacnejšou a pohodlnejšou. Viem si predstaviť, ako v čistých autobusoch a električkách visia plagáty našich výtvarníkov, ktorí by sa ako na výstave prezentovali kresbami o správaní sa v dopravných prostriedkoch. Muži – džentlmeni a slušné deti už akoby vymreli, lebo ich o tom nemá kto poučiť. *

(*) –Pozn.: (Aj tento nápad s plagátmi, ktoré majú výchovný efekt pre mládež, ale aj dospelých, sa už uviedol do života. Je síce škoda, že až po 18 rokoch od jeho prezentovania, ale predsa vítame túto aktivitu! Kiež by sme chceli počúvnuť aj iné rady z tohto láskyplne pomáhajúceho Zdroja!)

A čo cudzinci? Ako ste ich pojali do vášho návrhu?
Aj tu som našla netradičné riešenie. Keďže ich nie je tak veľa, vozili by sa zadarmo a iba tí, čo tu žijú a pracujú, by platili ako my. Prečo by Slovensko svoju povestnú pohostinnosť a dobrosrdečnosť nemohlo preukázať ešte aj takýmto spôsobom?

Prezradíte nám, kde ste „odkukali“ tento váš nápad? Pokiaľ viem, všade na svete funguje systém dopravy ako u nás. Prečo chcete, aby sme boli výnimkou?
Vašou otázkou len potvrdzujete to, čo neustále v našom národe robíme – iba kopírujeme nápady iných a potom sa čudujeme, prečo to u nich funguje, a u nás nie. Nechceme stavať na vlastných skúsenostiach a ideách, ale len upravujeme zahraničné modely na naše podmienky, čo nás stojí omnoho viac ako náš domáci originál. Skúsme byť konečne budovateľmi, a nielen napodobňovateľmi.

                                                                                                            Práca  –  19.12.1997

Tento nápad, s ktorým prišla autorka kníh Večné zákony 1,2,3, prináša mnohostranný úžitok, ako si mnohí mohli všimnúť a je to riešenie budúcnosti! Je to nápad, ktorý vznikol z túžby pomôcť a nie z túžby po zisku! A to je vidieť na jeho mnohostrannom úžitku! Autorka z toho nič nemala a dala ho len ako pomoc ľudstvu. Na oplátku bola od nás „odmenená“ tak, ako všetci, ktorí priniesli ľudstvu skutočné hodnoty a Pravdu!

Poďme sa prizrieť zblízka tomu, aký je rozdiel medzi jej nápadom dopravy zadarmo a tým „odkukaným“, ktorý prezentuje kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Tomuto kandidátovi ide o to, aby sa do Bratislavského samosprávneho kraja dostalo viac peňazí, ktoré ale prídu - z iného samosprávneho kraja na Slovensku. Nimi by chcel pokryť náklady dopravy MHD v Bratislavskom kraji. Že to bude od obyvateľov, ktorí sú v inom kraji prihlásení a tam platia dane, ale v Bratislavskom kraji reálne žijú a pracujú, to je fakt (avšak to, prečo tu žijú a pracujú, že mnohí doma prácu nemajú, to sa tu nerieši), ale vo výsledku je to len odlievanie financií z jedného alebo viacerých miest na Slovensku do iného miesta na Slovensku. Čiže cieľom nie je, aby bola doprava pre obyvateľov zadarmo, ale aby prišlo do Bratislavského samosprávneho kraja viac peňazí. A to tak, že ľudia pracujúci a žijúci v Bratislavskom kraji, si v ňom prihlásia aj pobyt, aby mali - tiež dopravu zadarmo. Cieľom sú FINANCIE. Je to šitie záplat, namiesto riešenia v súlade s harmóniou, ktoré by bolo ku prospechu všetkých.
A pritom tá spravodlivosť by bola možná len vtedy, keby to platilo celoplošne - pre celú krajinu, ako to navrhla pani Makedonová. Že rovnako by sme šli VŠETCI na Slovensku zadarmo na autobus v Bratislave, v Martine, Košiciach...  teda všade.
Taktiež je tu vidno rozdiel v tom, že v podaní tohto kandidáta sa neberie na zreteľ občan ako najdôležitejší. Kým v návrhu pani Makedonovej je popisované i to, aký je to stres a starosť navyše, musieť kupovať a nosiť lístky, električenku si nezabudnúť doma... v návrhu kandidáta na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja by toto vôbec neodpadlo. Keby mali dopravu zadarmo nie všetci ľudia, ale len niektorí, museli by sa naďalej preukazovať nejakou preukážkou, alebo aspoň občianskym preukazom. Taktiež tu vôbec nie je ani ten rozmer - pohostinnosti voči cudzincom, ktorí tu budú na návšteve a ktorý navrhla pani Makedonová. Čiže v skratke povedané, je to obkukaný návrh, ktorý nemyslí v prvom rade na človeka ako takého, zatiaľ čo nápad pani Makedonovej myslí na všeobecné blaho.

Lenže pani Makedonová dala ľudstvu omnoho viac ako len tento nápad. Priniesla vysvetlenie večných – Božích zákonov, ktoré ľuďom umožnia žiť zdravší, prirodzenejší život. Poznanie týchto zákonov by ľuďom umožnilo, aby na takéto dobré a mnohostranný úžitok prinášajúce nápady dokázali aj sami prichádzať, alebo by aspoň ľudí zmenilo natoľko, že by Pravdu dokázali spoznať a prijať! Tak ponúkla pani Makedonová komplexné riešenie problému, ale vo svojom diele „Večné zákony“ aj návod, ako môžeme a mali by sme úspešne riešiť aj iné závažné problémy v živote, k prospechu nášmu, ale aj nášho okolia.
Jeden zaujímavý dej sa už dlho opakuje. Keď príde Vyslanec zo Svetla a prinesie ľuďom Pravdu, je stále tými, ktorí si strážia svoje mocenské postavenie odmietnutý a zavrhnutý, pretože títo sa Pravdou cítia ohrození. Keď sa ale Vyslanca zbavia, tak Pravdu prekrútia a im vyhovujúcu časť z nej použijú pre vlastný prospech! Tak je tomu aj v tomto prípade! Veď prečo by inak šiel dotyčný hľadať riešenie do inej kuchyne, keď doma mal to isté, ale ešte omnoho dokonalejšie? No preto, že mu nešlo o pomoc blížnym, ale o vlastný prospech – peniaze! A k tomu mu susedia vedeli dať dokonalý vzor!
Prečo si ľudia nezvolíte Slovo Pravdy, ktoré vám priniesli tí, ktorí z toho nemali žiaden osoh, práve naopak - len ľuďmi spôsobené utrpenie a volíte tých, ktorí majú len osobné, zištné ciele, pravdu ponúkajú len čiastočnú a o pomoc blížnemu im vôbec nejde? Či tisícročia prežívania neukazujú zreteľne, že títo vládcovia neprinášajú želaný pokoj a mier?
Je zaujímavé, že práve v novembri budú župné voľby, kedy si budeme môcť voliť vládcov kraja. Lenže november je tiež mesiac, kedy sme si mohli zvoliť Vládcu celého stvorenia, ktorý nám dal život a priniesol Pravdu celú a čistú! My sme Ho však odmietli, rovnako ako Jeho Matku!

Zmeňme sa a nerobme stále tie isté chyby!
Zvoľme si teraz Pravdu, preskúmajme ju a začnime ju žiť!
Kde ju hľadať, na to je v tomto príspevku a na našej stránke dostatočne poukázané!
V Slove Pravdy spoznáme potom tiež toho pravého Vládcu!

Jeho voľme, lebo len ON už môže ľudstvu pomôcť!

_______________________________________________________________________________________________________________________
2. október 2017

POSOLSTVO GRÁLU
VESMÍRNE SPOJENIE

 

Mnoho čitateľov PG odmieta mimozemský kontakt, ba hlavne túto spoluprácu pri „Poslednom súde“, aj keď nám to bolo už dostatočne vysvetlené. Lenže ich názor môže pochádzať iba z nedostatku informácií! Pre tento prípad sme sa rozhodli použiť istú pomôcku, pre tých, ako je nám to v týchto zasľúbeniach radené: „Ktorí sa o to poctivo usilujú!“ A táto rada je tiež zhodne ponúknutá v tých dôležitých zasľúbeniach, ba preto citáty z nich teraz použijeme, ako dôkaz PRAVDY! Budú použité citáty z Posolstva Grálu a Vesmírneho spojenia, súbežne za sebou, rozlíšené druhom písma:

 • Pre  túto  Zem  som  Alfou  a  Omegou.  Som  skutočný,  i  keď  prichádzam  k  vám  z  neba.  Oslobodím  vás  od  vašej  biedy.  Prinesiem  vám  mier.
 • Každý  dostane  svetlo  Pravdy,  keď  príde  čas.  Nikto  sa  nemôže  vyhnúť  mojej  vôli.  Nič  mi  nemôže  zabrániť,  aby  som  dokončil  svoje  dielo.
   
 • - Takto bude rozlíšený text vesmírneho spojenia a tiež bude uvedený  týmto druhom písma.

„Počuj ma Jáne! Ja som Alfa i Omega, Začiatok i Koniec, Večný, Všemohúci! Ja som ten ja som. Bezo mňa nie je nič. Mám kľúče od pekla i smrti, mám spútať to, čo je prekliate a uvoľniť, čo sa polepšilo. Kto však prekoná a vydrží až do konca, ten obdrží silu, aby zostal bojovníkom Svetla. Toho učiním pilierom v chráme svojho Boha a nevyjde už von. A napíšem na neho Meno svojho Boha a meno nového Jeruzalema, mesta nového Boha, ktoré zostúpi z nebies od môjho Boha – a moje meno, to nové.“

Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, prechádzam stvorením, dávam vám Svetlo a posilňujem vás svojou silou. Zo mňa ste boli neskoršie stvorení, lebo zo mňa pochádza život a život nesiete v sebe, podobný zrnu v obilnom klase.
Imanuelov hlas k ľudskému tvorovi:
Ja som, ktorý SOM!
Ja som Vôľa Boha, tvojho Stvoriteľa a Udržiavateľa, ja som tvoj Pán! Ja som navždy večný. Ja som počiatok a koniec, Alfa a Omega! Ja som tvojim prostredníkom k Božiemu trónu, sídlu všemohúceho – jediného Bezbytostného!
Prišiel som, aby som zvestoval Pravdu! Prišiel som, aby som ti priniesol Svetlo a umožnil ti, aby si sa sám vymanil z okov zla, pokiaľ sa budeš v dobrej vôli riadiť mojim Slovom.
Prišiel som z večnosti, vraciam sa späť k večnosti a predsa zostávam pri tebe a ty môžeš cítiť moju Všadeprítomnosť, pokiaľ v pokore otvoríš svoje najhlbšie vnútro žiareniu svetlej Sily, ktorú dávam bez obmedzenia, vždy a všade. Som časťou všesvätej nezávislosti z Boha, ktorá je zákonom. Spĺňam Boží zákon a ten zákon znie:
Spravodlivosť!
Poznáš pri tom, že dokonalá Božia spravodlivosť sa tebe a tvojim blížnym zdá príliš tvrdá a že by mohla byť dokonca pociťovaná ako nespravodlivá. Je to však len preto, že vy, tvorovia Všemohúceho, ste behom tisícročí skrivili pojem pravej Božej spravodlivosti a spútali ju putami vášho rozumu.
Teraz som vstúpil na vašu temnú zem, do chaosu temnôt, aby som vás pripravil a prinútil k tomu, aby sa ten falošný pojem stal opäť takým, ako to chcel Boh, aby som vám ešte raz priniesol Slovo.
Teraz ti vravím:
JA a SLOVO JEDNO sme!
Keď sa chceš zachrániť pred večnou smrťou, ponor sa hlboko do Slova, osvoj si ho a vybuduj v duchu chrám pre Slovo.
Kto nechce takto zachrániť svoje Ja, ten musí zblúdiť na bludných cestách života a zahynúť.
Ešte ti vravím: Kto by chcel svoj život zachrániť, musí ho stratiť.
Neboj sa! Vytýčil som ti cieľ a pokiaľ mi zachováš vernosť, budem ťa posilňovať. Dokonca i v hodinách najväčšieho pokúšania budem nad tebou držať svoju ruku, aby si sa jej mohol chytiť! Premýšľaj, čo znamená moje Meno! Poznaj, kto som!“
Ľudstvo, ktoré usiluje nahor, dosiahne vo mne ciele svojej túžby.
Ale vie o tom?
V Synovi Človeka sa naplní osud všetkých ľudí!

 • Na  Zemi  sa  stanú  veci,  ktoré  sa  budú  mnohým  zdať  kruté,  sú  však  prirodzeným  procesom,  lebo  spôsobia  duchovné  očistenie  ľudstva.

Tiež pred vami stojí teraz táto hodina plnenia svätej vôle Božej! Nebude už dlho trvať a zvesť o veľkých dejoch, ktoré ľudia nazývajú zázraky, preletí svetom. Svetom, ktorý v tú určitú hodinu bude ležať už z časti v troskách. V troskách budú všetky ľudské nádeje, v troskách bude konečne tiež ješitnosť ľudskej domýšľavosti a chcenia lepšie vedieť.
Čomu sa dá dnes ťažko uveriť, to sa stane! Všeličo sa už stalo samozrejmým, čo sa pred rokmi zdalo nemožným. Tiež toto. Ku oneskoreniu nedôjde ani o jednu minútu.

Radujte sa; lebo táto Božia spravodlivosť je blízko! Pôsobí už vo všetkých krajinách na Zemi! Podívajte sa na tie zmätky! Sú to následky blížiacej sa vôle Božej! Je to nastávajúca očista!
Bolo zasľúbené, že noha vyslanca Božieho nevstúpi do prachu toho, čo bolo!

 • Tí,  ktorí  nechcú  prijať  nové  duchovné  poznatky,  budú  znášať  obrovské  duchovné  aj  fyzické  utrpenie,  lebo  to  im  pomôže  k  duchovnému  rastu.

Všetko sa rúti vpred, poháňané všemohúcnosťou Božou; očista stvorenia a vradenie všetkých tvorov do svätých zákonov Jeho vôle je teraz vynucované! Udalosť za udalosťou sa budú radiť k ťažkej reťazi strašných sklamaní, ktoré sú však pre ľudí liečivými, pretože by sa inak nikdy neprebudili z bláznovstva vlastného sebapreceňovania. Musia sa konečne skloniť pred tým, ktorého vôľou smú vôbec byť: pred Bohom!

A všetko sa rúti vpred, poháňané všemohúcnosťou Božou, očista stvorenia a vradenie všetkých tvorov do svätých zákonov Jeho vôle je teraz vynucované.

 • Človeku  bola  daná  slobodná  vôľa,  a  preto  aj  k  Bohu  musí  prísť  sám  zo  slobodnej  vôle.  Nevnucujte  teda  moje  slová  tým,  čo  ich  nechcú  počuť.

To ma urobilo nevýslovne smutným; lebo pri dnešnom stave ľudstva, môže nastať iba jeden koniec: Istota, že väčšia časť celého ľudstva musí byť bezpodmienečne zatratená, pokiaľ mu bude ponechaná slobodná vôľa k akémukoľvek rozhodovaniu!
Slobodná vôľa rozhodovania nemôže však byť podľa zákonov stvorenia odňatá ľudskému duchu nikdy! Ona spočíva v druhu ducha! A na tom, teda sami na sebe, zrútia sa teraz veľké masy v terajšom súde!

 • Cirkev  bola  na  Zemi  zriadená  preto,  aby  zvestovala  moje  slová.  Zle  však  viedla  moje  dielo.  Nebola  mojou,  iba  niektorí  ľudia  z  nej  sú  moji.  Cirkev  stojí  pred  svojím  koncom.

Len nech si duše i naďalej mrmlú modlitby v domnienke, že ich počet im môže pomôcť, ba musí pomôcť, lebo cirkev ich tak učila, ako keby sa s Božou vôľou dalo obchodovať.

Cirkvi hľadali stúpencov, bohatstvo a moc. Preto nesmel žiadny človek vedieť, že celkom sám môže nájsť kráľovstvo Božie a to bez pomoci cirkvi! Nesmel prísť na myšlienku, že Boh nepotrebuje mať cirkev ako prostredníka medzi sebou a svojím tvorom, ktorého aj bez cirkvi stvoril.

Žiadny človek tu nemôže hovoriť o omyle, také konanie nesie príliš zreteľne pečať najnižšieho temna! Je to v najostrejšom protiklade s tým, čo učil Ježiš Kristus! Sú to nepriateľské údery, ktoré tým boli zasadené každému slovu, ktoré On prehovoril. Niet ničoho na celej zemi, čo by sa odvážilo postaviť už od prvopočiatku proti Kristovi a jeho Slovu viac, ako cirkevníctvo!

Cirkev im preto odňala duchovnú prácu, odpúšťala im tiež všetky hriechy, len aby ľudia boli pozemsky a navonok poslušní a konali tak, ako cirkev od nich pozemsky požadovala!
Či to už bola návšteva kostola, spoveď, počet modlitieb, poplatky alebo dary, splnomocnenia, nech to bolo čokoľvek, cirkev bola s tým vždy spokojná. Ponechávala veriacich v blude, že za všetko, čo dali pre cirkev, bude im pridelené miesto v nebeskej ríši.
Akoby cirkev mohla tieto miesta rozdávať!
Služby a poslušnosť spájajú všetkých veriacich len s ich cirkvou a nie s ich Bohom! Cirkev alebo jej služobníci nemôžu ľudskej duši odňať ani prášok jej viny alebo dokonca jej odpustiť! Práve tak nesmie cirkev prehlásiť dušu za svätú a zasahovať tak do dokonalých večných prazákonov Božích vo stvorení, ktoré sú nezmeniteľné!

 • Moja  cirkev,  ktorú  na  Zemi  zriadim,  bude  vytvorená  len  zo  skutočne  veriacich,  nie  slepo  veriacich.  Nebude  už  len  domom  pri  ceste,  kam  sa  chodí  v  nedeľu.  Bude  tvoriť  súčasť  denného  života.  Všade  bude  vládnuť  len  úsmev,  šťastie  a  spravodlivosť.

Všetkým dobre známy a svojou ukrutnosťou povestný rímsky cisár Nero nebol pri mučení kresťanov tak zlý, a odsúdenia hodný ako katolícka cirkev so svojimi ohromnými registrami hriechov voči zákonom Božím! Po prvé ani zďaleka toľko nevraždil a nemučil a po druhé nie za takých pokryteckých dovolávaní sa Boha, ktoré musia v tejto podobe platiť k najväčšiemu rúhaniu sa voči Bohu, akého sa človek môže dopustiť!

Svetové dejiny! Áno, tie nás poučujú ešte aj o mnohom inom. Okrem iného aj o tom, že v prvom rade to vždy boli práve kňazi, ktorí bez ohľadu na chápanie a náuku o Bohu, sa stavali tým najhorším spôsobom proti každému zvestovateľovi Pravdy, i proti tým, ktorí hľadali pravý pojem o Bohu, lebo v tom cítili ohrozenie svojho pokoja a vplyvu.

Za žiadnych okolností by to nebolo v duchu a podľa vôle božského Spasiteľa, ktorý nikdy nemal v úmysle založiť cirkev alebo náboženstvo. Jeho úlohou bolo oslobodiť duše.

Ľudí, zasluhujúcich toto označenie, nájdeme dnes všade, vo všetkých krajinách a vo všetkých kruhoch. To nemá nič do činenia ani s rasou ani s národnosťou a je ich teraz omnoho viac ako predtým. Každé povolanie má svojich farizejov. Lenže najviac ich možno ešte nájsť tam, kde ich bolo možné stretnúť aj predtým vo veľkom počte a v každej dobe medzi služobníkmi a predstaviteľmi chrámov a cirkví.

Môžu potom kňazi a cirkvi prijať pravé Posolstvá Pravdy, z ktorých je tu citované, ba aj Božieho Vyslanca, ktorý nám ich  priniesol? Kde vedú svoje ovečky? Lenže ovečky by si mali sami uvedomiť, že je im bránené slobodne využívať chutnú a rozmanitú potravu krásnych a voňavých pasienkov, ale že sú iba v ohrade kŕmené jednostranne niekým, ktorý sleduje vlastný zámer, a to potravou, ktorá sa nedá slobodne vybrať podľa vlastnej chuti!

 • Môj  príchod  bude  revolučný,  nič  neostane  z  toho,  čo  existuje  teraz.

Je predpovedané, že „všetko musí byť nové!“ Tak mnohí sa tešia na toto splnenie. Jestvuje však strašnejšie odsúdenie ako práve táto predpoveď? Neodhaľuje sa tým skutočnosť, že všetko, všetko je falošné, keď všetko má byť nové, teda iné, aby to konečne bolo správne? A v tomto čase sa nachádzame dnes! Zo všetkého, čo si ľudia vymysleli a vytvorili, už v skutočnosti nie je nič, čo by v základe nebolo falošné. Iste na to nie je potrebný väčší dôkaz ako súčasné klesanie do hlbín a zúfalá zmätenosť.

 • Na  Zemi  budete  žiť  tisíc  šťastných  rokov.  Budem  stále  s  vami  a  budem  vám  ukazovať  cestu  vo  vývoji.
 • Až  sa  kľúče  dostanú  do  správnych  rúk  a  brány  budú  široko  otvorené,  potom  sa  moje  prejavenie  stane  skutkom.

„Tým, že vám všetko zvestujem, stanete sa strážcami všetkých kľúčov! Ak naň dopadnú škvrny, alebo pokrivíte len malú časť, tak už neotvoríte tajomstvá stvorenia, a brány zostanú opäť zatvorené, nie iba na dlhý čas, ale pre vyvinutých tento raz navždy.
Opatrujte verne kľúče, dané vám mojimi slovami a odovzdajte ich správnym spôsobom tým, ktorí prídu po vás!

Vy viete, že tisícročná ríša je pre každého človeka tohto neskoršieho stvorenia vydedením! Vydedením jeho dosiaľ v tom smerodajnej slobodnej vôle. Zlyhal detsky čudným konaním i myslením a musí sa preto teraz naučiť poslúchať alebo zahynúť. Tým okamihom, keď Božia vôľa vstúpila na zem, bola jej ľudská vôľa dosiaľ na nej panujúca, podriadená podľa zákona stvorenia! Na tom nemôže byť nič zmenené. Už zo samotného tohto dôvodu je ľudská vôľa už nie rozhodujúca. To sa teraz rýchlo ukazuje v prírode, medzi ľuďmi a v nich samých, ako aj v každom tvorovi.
Človek má už len pre seba samého slobodnú vôľu k rozhodnutiu, tak, ako ju mal aj dosiaľ. To, že sa smie sám rozhodovať spočívalo a ešte aj spočíva uplatňovanie slobodnej ľudskej vôle. Jedine v tom, že sa smie celkom sám rozhodovať! Následky všetkých týchto, nim samým vykonaných rozhodnutí padajú vždy späť na neho, či chce alebo nechce; a na tom nemôže on nikdy nič zmeniť. Teraz ho to zasiahne iba rýchlejšie než doposiaľ.

Tak vzkriesi konečne na Zemi vytúžené kráľovstvo Božie, ktoré kedysi bolo zasľúbené spravodlivým ako tisícročná ríša. Bude vynútené nadpozemskou a nadľudskou mocou, danou Vyslancovi Božiemu k splneniu zasľúbení!

 • Mám  už  dosť  kňazských  rúch,  chcem  vidieť  vykasané  rukávy  a  činnosť.  Nectí  si  ma  ten,  čo  len  číta  a  modlí  sa  so  schúlenou  hlavou,  ale  ten,  kto  je  ochotný  konať  a  pomáhať.

Zvolajte k ním: „Veriaci, čo je vám platná vaša modlitba, keď ste Slovo Pánovo v sebe samých nepremenili v čin, v samozrejmosť!

Kristus požadoval pohyblivosť každého jednotlivého ducha vo vedení, ktoré mu priniesol, a tým velebenie Najvyššieho činom!

A predsa vám už viackrát bola láskyplne ponúknutá možnosť spoznania; najskôr ostrými obrysmi v zákonoch, ktoré mohol sprostredkovať Mojžiš. Potom dokonca Synom Božím, ktorý sa snažil dať ich v podobenstvách a obrazoch.
Obsah však nebol spoznaný, ale bol zle znetvorený, zatemnený a pokrivený ľudským chcením, vedieť všetko lepšie.
Teraz tretíkrát a naposledy opäť sa vám dáva príležitosť, pomocou Posolstva Grálu, jasne vidieť Božie zákony vo stvorení, aby sa ľudia mohli stať pravými Božími služobníkmi, plne vedomými radostných a vďačných činov, ako to vyžaduje pravá služba Bohu!
V celom stvorení môže byť radosť a šťastie. Biedu a starosť, nemoc a  zločin si spôsobujete vy, ľudia, celkom sami; pretože až dodnes ste nechceli poznať, v čom spočíva tá nesmierna sila, daná vám na cestu cez všetky svety, ktoré musíte preputovať v záujme vlastného vývoja, ako ste si to sami priali.

A naplní sa zasľúbenie:
Podľa ich činov poznáte ich! Buďte bdelí a modlite sa, aby ste i vy boli pri tom!

Teraz však začína pozemské pôsobenie! S tým si musíte počínať vedome keď má byť účinné. Teraz musíte pozemsky ukázať, čo ste zač, musíte pozemsky viditeľne vydávať svedectvo o chcení svojho ducha, nie však slovami, ale činom! Čin sa začína ale vo vás samotných. Po ich ovocí poznáte ich, podľa ich podstaty, ich druhu! Tak to bolo o vás zvestované už Synom Božím!
Zostali ste príliš neústupní v tom, čo ste vy považovali za správne v nesprávne smerujúcom ľudskom spôsobe, a preto ste to nevyhnutné nové do seba neprijali dobrovoľne a o to menej ho pretvorili v čin.

Vy ale, ktorí moje Slovo chcete nasledovať, buďte pripravení za všetko, čo ste prijali, teraz vystúpiť! Premeňte teraz Slovo v čin! Kráčajte smelo vpred. Boh je s nami! Zem sa musí skloniť. Svetlo pozná len Svetlo samotné! Nemôže strpieť ani ten najmenší prášok!.

 • Pred  mojím  príchodom  sa  musia  naplniť  požiadavky  Zákona,  čo  znamená,  že  len  čo  ľudia  na  Zemi  pochopia  vesmírne  zákony,  v  tom  okamihu  prídeme  fyzickým  spôsobom,  aby  každý  porozumel.
 • Musíte  poznať,  pochopiť  a  realizovať  v  bežnom  živote  vesmírne  zákony,  aby  ste  boli  schopní  duchovnej  premeny,  ktorá  má  teraz  na  Zemi  nastať  u  tých,  ktorí  sa  o  to  usilujú. 

Avšak uprostred vravy a rachotu ničenia zachvieva sa Slovo! Víťazne tiahne po krajinách, aby sa ešte mohol zachrániť ten, kto sa o to poctivo usiluje.
V tom je práve tá podmienka, že každý človek sa má sám namáhať, aby Slovo Pána poznal ako jedinú záchranu! Ak ale v pochybnostiach nechá prejsť okolo seba túto poslednú možnosť bez toho, že by ju všemožne využil, taká príležitosť sa mu nikdy viac nenaskytne a okamih, v ktorom by bol mohol nájsť spásu, bude pre neho na veky stratený.

Obdivuhodné, ideovému chápaniu ľudí na Zemi nepochopiteľné je tkanie týchto svetlých vlákien zákonov, ktoré pracujú s takou presnosťou, že nič, ani to najmenšie a najnepatrnejšie nemôže byť stratené.

Niet ani jednej inej cesty k tomu, než je tá, ktorú zreteľne ukazujú Božie zákony vo stvorení! Celé stvorenie je rečou Božou, v ktorej sa máte vážne snažiť čítať. Nie je to vôbec tak ťažké, ako sa domnievate.

„Som posol Boží!“
Avšak o ktorom bohu to hovoril?
A keď tak ticho sedel a snil, uvoľnený a plný dôvery, plný pokory, prenikol hlas zreteľne a jasne jeho srdcom.
„Je iba jediný Boh! My všetci mu slúžime. My sme len prejavy Jeho Vôle!“ Tak to znelo zhora z ovzdušia.
„My tkáme a pracujeme v Jeho zákonoch. Avšak Svetlo, ktoré teraz k tebe prichádza, je z Neho!“

Zhovievavo, niekedy však tiež s posmešným úsmevom prechádza teraz človek popri každej veľkej jednoduchosti Božích zákonov, ktorej následky sú tým najhorším čo ho teraz musí postihnúť lúčmi súdu; ktoré má v sebe tiež moje Posolstvo a druh slov! Nevie, že tým ukazuje svoju najväčšiu slabinu, ktorú ako človek je schopný ukázať, lebo sa tak stavia na najnižšie miesto všetkých tvorov, keďže on samotný sa odnaučil dary zo stvorenia správne prijímať a využívať. Človek si namýšľa, že je príliš veľký a príliš vznešený, než aby od svojho Stvoriteľa s vďakou prijímal všetko to, čo potrebuje; preto nie je ani hoden používať naďalej tie milosti.

A predsa mali byť zákony vo stvorení každému tvorovi celkom samozrejmé, jednoduché a nezamotané, lebo každý tvor sám z nich vznikol.
Ľudský duch teda v tom dôkladne dokázal svoju neschopnosť. Vytvoril si tým nedôstojné zotročenie, pretože pozemské zákony nenapojil na prazákony vo stvorení, ktoré sa nikdy nesnažil naučiť. Avšak iba na pôde týchto môže niekedy vzniknúť niečo prospešného, nech je to čokoľvek! Tak aj spravodlivosť! A tá, rovnako ako všetky základné zákony, spočíva opäť len v jasnej, veľkej jednoduchosti.
Nikdy nepotrvá dlho to, čo neskrýva v sebe jednoduchosť! Jednoduchosť Božích zákonov to nepripustí iným spôsobom! Či sa to človek nikdy nenaučí chápať?

 • Nastane  premena  nielen  duchovná,  ale  aj  hmotná.
 • Všetko  a  každý  bude  premenený  tak  náhle,  že  nikto  nespozná  ani  sám  seba.  Bude  to  dejinný  skok.

Obrat svetov! Naliehavo nutný, aby svet nebol zahnaný ľudským falošným sebaklamom úplne do skazy.

Už tým sa stalo všetko novým, už tým sa teraz všetko zmení, všetko sa bude musieť obnoviť, všetko bude iné, než bolo dosiaľ. Taký je stav veci.

Je nesprávne, nech pozemský človek robí čokoľvek, pretože sa sám vzdialil od Boha. Od základu musí sa stať najprv všetko novým, skôr než bude môcť opäť nájsť milosť pred Bohom.

A človek potom zabudol na to hlavné! Nepočítal so súčasne zasľúbenou podmienkou, že pred tisícročnou ríšou mieru má sa stať v súde všetko novým! To je nutný základ novej ríše. Ona nemôže povstať na doterajšej pôde! Všetko staré sa musí vopred stať novým!

Preto už teraz pri nastávajúcich prevratoch na tejto zemi musia sa zmeniť tiež pozemské telá, inak by nemohli ďalej jestvovať! Menia sa so zmenou bytostného pôsobenia! Toto má za následok aj zmenu vyžarovaní, tým i zmenu podnebia a vývoja vo formách a udržovaní celej hmotnosti. A to pod novým lúčom Svetla!
Preto pozorujte a učte sa z každej činnosti stvorenia! Je vašou povinnosťou poslúchať prazákony stvorenia, len čo chcete dosiahnuť to, čo vám slúži na osoh a ku vzostupu! Musíte tak urobiť, až chcete v budúcnosti vôbec obstáť!

K tomuto nutnému skoku patrí samozrejme napnutie sily, sebaprekonávanie a odvaha. Kto to nedokáže, nezíska nikdy pochopenie. Preto z toho plynie, že iba tí v sebe silní dôjdu do cieľa! Tí, ktorí dokážu urobiť tento skok. Všetko staré musí byť zanechané späť; lebo to správne zo všetkého starého je tak či tak obsiahnuté v novom „Slove“, nakoľko toto prichádza priamo z Pravdy.

 • Pre  tých,  ktorí  neuspeli  v  škole  života  na  Zemi,  čas  učenia  uplynul.  Nebudú  sa  tu  ďalej  vyvíjať,  lebo  zaostali.

Lenže práve tak dobre môže správne vyhlásiť, že duch sám je vlastným človekom, ktorý sa musí vyvíjať v rôznych obaloch od zárodku až k dokonalosti, pretože túto túžbu nosí stále v sebe.
Tým najvzdialenejším bodom jeho vývoja, tiež najďalej vzdialeným od Svetla, je v Efezuse hrubohmotnosť tejto zeme. Je to súčasne ten bod, kde duch musí pod tlakom najťažšieho a najhmotnejšieho obalu najväčšou silou rozviť svoje vlastné chcenie, a tým by sa mohol a mal prežiariť, aby potom zase mohol stúpať nahor, bližšie k Svetlu.
Pobyt na zemi sa tým stáva bodom obratu všetkých putovaní! Je teda mimoriadne dôležitý.
A práve na zemi ľudia teraz sami spútali a zamurovali ducha svojím nesprávnym chcením pod vplyvom prikrádajúceho sa temna; následkom toho bol už od začiatku prinútený k nečinnosti, a to na tom mieste, kde mal dospieť k najvyššiemu rozžiareniu najživšou, najintenzívnejšou a najsilnejšou činnosťou, čo zavinilo zlyhanie ľudstva.
A preto je pre ľudského ducha na tomto tak dôležitom bode obratu aj činnosť temna najčulejšia; preto bude tu vybojovaný boj, ktorého ukončenie musí priniesť úplnú porážku a zničenie temna, ak sa vôbec má pozemskému ľudstvu ešte raz pomôcť, aby nemuselo byť celkom stratené.
Činnosť temna bola teda tu na zemi vždy najrušnejšia, keďže tu sa vytvára bod obratu v putovaní ľudského ducha a za druhé, pretože práve tu temnoty boli schopné najskôr zasiahnuť, človek je totiž najďalej vzdialený od východiska pomáhajúcej sily Svetla, a preto môže byť ľahšie prístupný iným vplyvom.

 • Môj  príchod  bude  revolučný,  nič  neostane  z  toho,  čo  existuje  teraz.
 • Môj  plán  je  dokonalý,  všetko  bolo  pre  túto  akciu  starostlivo  pripravené.  Každý  bude  umiestnený  na  takom  mieste,  aby  to  zodpovedalo  jeho  duchovnej  výške.  V  dome  môjho  Otca  je  veľa  príbytkov.  Mám  miesto  pre  každého,  treba  však  urobiť  určité  odstupňovanie  jedincov.

Slovo sa nemá prinášať snáď k tým, ktorí sa po ňom nepýtajú! Toto určenie pretrváva, pretože patrí k triedeniu ľudí.

Z tohto dôvodu triedim ľudstvo len svojim bytím, ako aj svojim Slovom, alebo ešte lepšie, na mne sa bude ľudstvo triediť po všetky veky.

SVETOVÝ učiteľ je Syn Človeka. Nenazýva sa svetovým učiteľom snáď preto, že má poučovať svet, alebo založiť náboženstvo, ktoré by spájalo svet, v užšom zmysle Zem, alebo ešte lepšie povedané, pozemské ľudstvo, alebo ovládalo Zem, ale svetovým učiteľom sa menuje preto, že vykladá „svet“, že prináša náuku o svete. To, čo človek skutočne vedieť musí! Učí spoznávať „svet“ v jeho samočinnom pôsobení, aby sa pozemský človek mohol podľa toho riadiť a aby poznaním skutočných zákonov sveta mu bol umožnený vedomý vzostup!

 • Na  Zemi  budete  žiť  tisíc  šťastných rokov.  Budem  stále  s  vami  a  budem  vám  ukazovať  cestu  vo  vývoji.
 • Keď  budete  žiť  podľa  vesmírnych  zákonov,  silnejší  článok  vždy  pomôže  slabšiemu.  Aj  vy  budete  potom  pomáhať  nižším  svetom,  ktoré  sú  pod  vami.
 • Vaša  Zem  nie  je  jediná,  ktorá  je  v  tomto  slnečnom  systéme  obývaná  ľudskými  bytosťami.  Je  v  nej  viac  planét,  než  ľudská  veda  pripúšťa.
 • Názov  tohto  Posolstva  -  „Vesmírne  spojenie“  znamená,  že  sa  v  príhodnom  čase  spojí  Zem  kozmickou  záchrannou  akciou  s  vyššími  hmotnými  svetmi.

Tam, kde sa človek namáha v hlbokej núdzi, často len celkom nepatrný dar oživí vedomie, že mu Boh pomáha prostredníctvom človeka, ako tomu skutočne tiež je, akonáhle sa jedná o hrubohmotné. Inak sa to totiž nemôže ani na zemi diať. Pomoc Božia musí prichádzať cez človeka podľa zákona o rovnorodosti.

Keďže ku vám prehováram odtiaľto, tak to nie určené len pre pozemských ľudí, ktorí sú v duchu tak ťažkopádni, ale omnoho viac pre miliardy, ktoré obývajú ľahšie úrovne vesmíru, ktoré usilujúc ku Svetlu, prahnú po mojom Slove, aby podľa neho žili v radostnej vďačnosti!
Počet obyvateľov tejto Zeme je zanedbateľný. Preto to nehrá pre mňa žiadnu veľkú roľu, či počúvajú títo pozemskí ľudia môjmu Slovu, a či sa preň otvoria, alebo či zostanú uzavretí. JA SPĹŇAM! Kotvím do tejto hrubohmotnosti svojim Slovom Božiu vôľu, nepokrivenú, nevykoreniteľnú!

A moje Slovo je vynášané do všetkých častí svetov, preniká ako burácanie búrky lámuc nesprávne a posiľujúc správne, otvárajúc pri tom brány, ktoré vedú k doposiaľ netušenému Svetlu! Ešte skôr než vaše myslenie môže pochopiť správne moju reč, stala sa táto už v mnohých ríšach skutočnosťou! Tam už moje slová žijú skôr, než ste ich vy správne pochopili!

Prichádzajú len pre tých, ktorí túžia po pomoci zo Svetla, ale nie pre posmievačov a pre tých, ktorí sa domnievajú, že oni sami sú spravodliví. Najbližší príchod takého vyslanca Grálu nech je znamením pre všetkých hľadajúcich, aby sa mocne vzchopili k dobru a ušľachtilosti; lebo to pripomína neodvratný súd, ktorý ako posledný súd jedného dňa prísť musí. Blaho tomu, kto potom už nezostáva obmedzenou mysľou pripútaný ku hmote aby mohol byť povznesený ku Svetlu.

 • Modlitba  „Príď  kráľovstvo  tvoje”  sa  naplní  v  novej  ríši.
 • V  tisícročnej  ríši  sa  človek  pozdvihne  na  takú  vysokú  duchovnú  úroveň,  že  už  neskôr  nebude  potrebovať  fyzické  telo,  aké  má  dnes.  Zem  sa  bude  postupne  dvíhať  vyššie  a  aj  človek  sa  stane  čisto  duchovnou  bytosťou,  a  tým  porozumie  lepšie  svojmu  Bohu.

Iba ten človek bude môcť v tisícročnej ríši žiť tu na zemi, ktorý sa dobrovoľne podriadi vôli Božej.

Vyjasnenia o tom prídu počas tisícročnej ríše poznávaním zákonov stvorenia. Toto poznanie zákonov otvorí potom učencom a technikom celkom iné výhľady s presnými podkladmi a prinesie tým tiež úplne iné pokroky a výsledky vo všetkých odboroch. To všetko je vyhradené tisícročnej ríši.

Preto sa tiež nič nezmení, keď človek odloží hrubohmotné telo. I potom je to ten istý človek, lenže bez hrubohmotnej schránky, pri ktorej zostáva aj tzv. astrálny obal. Ten bol potrebný k utvoreniu hrubohmotného pozemského tela a je zo strednej hrubohmotnosti.
Po odpadnutí ťažkého pozemského tela aj s telom astrálnym zostáva len duch, zahalený už len jemnejšími obalmi. V takomto stave sa potom duch nazýva „Dušou“, na rozdiel od pozemského človeka z mäsa a krvi!
V ďalšom vzostupe odkladá potom človek postupne ešte všetky tieto obaly, až nakoniec mu zostáva len duchovné telo s duchovným záhalom, a tak ako duch bez záhalu iných bytostných druhov, vchádza do duchovnej ríše.

 • Pretože  človek  má  slobodnú  vôľu,  bolo  mu  dovolené  zájsť  tak  ďaleko,  až  k  sebazničeniu,  aby  videl,  čo  stvoril  vo  svojom  neporozumení.  Naša  pomoc  bude  poskytnutá  všetkým  tým,  ktorí  sa  na  ňu  pripravia  poznaním  vesmírnych  zákonov  a  prosbou  Boha  o  pomoc.  Keď  zúfalstvo  dosiahne  najvyšší  stupeň,  vtedy  fyzicky  prídeme.
 • Podľa  Biblie  prídem  v  oblakoch  s  nebeským  vojskom.
 • Objavenie  sa  nadľudskej  pomoci  v  kríze  očakávajú  na  celom  svete  rôzne,  i  keď  ide  o  ten  istý  aspekt,  podľa  Biblie  „druhý  príchod  Krista”,  alebo  „objavenie  sa  Syna  človeka  v  oblakoch”.
 • Keby  sme  v  tomto  okamihu  uskutočnili  zmenu,  ktorú  máme  v  úmysle  vykonať  neskôr,  netrvalo  by  ani  10  rokov  a  ľudstvo  by  padlo  na  tú  istú  úroveň  ako  teraz.  Preto  zmenu  uskutočníme  až  vtedy,  keď  bude  ľudstvo  na  prahu  zúfalstva  a  beznádeje.  Svojmu  stavu,  do  ktorého  sa  samo  priviedlo,  porozumie  novým  duchovným  poznaním.

Keby sa ľuďom pomohlo tak, ako si to vyprosujú v hodine nebezpečia a v tiesni, tak by rýchlo na všetko zabudli, len čo by boli zbavení strachu. Vo svojom neporozumení by začali znovu bezohľadne kritizovať, miesto uvažovať a niečo takého sa pri záchrane už nedovolí! Tá doba je teraz preč.

Aj keby ste museli v tom všetci zahynúť! Lebo pri akejkoľvek predčasnej pomoci, by vo vás vyvstal opäť jed a prešiel svetom, ako sa to často stávalo.

Museli by ste spoznať, akú hodnotu ste vždy, zakaždým tak znevážili a odvrhli! Nemá vám byť v tom nič odpustené! Aj keby ste museli v tom všetci zahynúť! Lebo pri akejkoľvek predčasnej pomoci, by vo vás vyvstal opäť jed a prešiel svetom, ako sa to často stávalo.

A Svetlo vám to zvestuje v krátkom čase a ľudia, ktorí neveria, sa zľaknú!
A naplní sa zasľúbenie proroka, že prídem v oblakoch a oni uvidia moje meno a poznajú ma!
A vystavím vám chrám vášho BOHA a PÁNA tu na zemi a budem vaším Kráľom, ktorý vás bude navždy spájať so silou z Ducha, keď ponesiete v sebe vôľu k vzostupu.
Príďte a nasledujte ma, lebo som tu!

 • Hodina  nášho  príchodu  nemôže  byť  ľudstvu  odhalená.  Je  naším  tajomstvom  a  zostane  ním  až  do  nášho  príchodu.  Čas  našej  akcie  nepoznajú  ani  tí,  ktorí  sú  do  nej  zapojení  -  iba  ja  poznám  presnú  hodinu.  V  žiadnych  proroctvách  nie  je  udaný  presný  čas.

Pritom je ľuďom dobre známe, že už Kristus sám ako Syn Boží poukazoval na to, že nikto okrem Boha nepozná hodinu, kedy začne súd.

Nepoznáte hodinu, kedy všetko dospeje k bodu, na ktorom musí dôjsť k zrúteniu. V tú istú dobu bude človeku zobratá každá nádej a každá klamná predstava o jeho doterajšej vlastnej vznešenosti. Týmto spôsobom bude musieť byť konečne usmrtené pyšné myslenie! Slová a varovania neboli počuté!

 • Každý  má  absolútnu  slobodu,  na  nikoho  nebude  vyvíjaný  duchovný  nátlak  a  nič  sa  mu  nebude  vnucovať.

Môžem vás síce silou Svetla odvrhnúť, alebo uznať podľa vášho samotného úprimného chcenia, predsa však nikdy nemôžem nikoho nútiť, aby nastúpil cestu k svetlým výšinám! To spočíva jedine vo vlastných rukách každého človeka.

PRETO PONÚKAM, AVŠAK NEZÍSKAVAM!

A vždy zostanem pri zásade: Kto nič nenájde v mojich slovách, pre toho nie sú určené. Nemajú sa mu ani nikdy vnucovať.

Ten, koho sa Pravda dotkla, je bezpodmienečne povinný sa jej aj zastať, inak nie je hoden daru osvietenia. Nemá sa škriepiť ani hádať, a nemá iným vnucovať svoje presvedčenie, ale všetkých ľudí nech nechá pokojne kráčať svojou cestou; nesmie však strpieť, aby ho odvrátili z jeho cesty. To, čo uplatňuje voči iným, má plné právo požadovať aj pre seba. Ak zo seba urobí pred inými sluhu, potom si nezaslúži nič iné ako to, že mu dar bude odobratý.

Práve tak som sa ešte nikdy nesnažil svoje vedenie vnucovať nejakému človeku, ale od každého už vopred vyžadujem vážne skúmanie, lebo predsa od Boha daná vlastná zodpovednosť človeka tiež podmieňuje možnosť slobodného rozhodnutia; pretože aj spravodlivosť Boha je dokonalá.

 • Prvou knihou bol Starý zákon, druhou Nový zákon a tretia kniha sa pre Vás píše. (*)

Už trikrát mu bola daná príležitosť, aby správne spoznal Božiu vôľu! Raz Mojžišom, ktorý bol k tomu osvietený. Druhýkrát samotným Ježišom, Synom Božím, ktorý predsa v sebe niesol Pravdu, a teraz po tretíkrát a tým naposledy v Posolstve Grálu, ktoré je opäť čerpané priamo z Pravdy.– (*)

(*) – Tieto dva citáty podávajú dokonalý dôkaz Pravdy v tom, že obidve Posolstvá pochádzajú z jedného zdroja, nakoľko v obidvoch prípadoch  došlo k ich vylúčeniu z textu a teda bola snaha o ich zatajenie, lebo podávali tú zásadnú radu, ako sa zachrániť – Poznaním zákonov!

 • Všetky  náboženstvá  splynú  v  jedno,  lebo  sa  zachovajú  len  tí  najčistejší,  schopní  duchovnej  premeny.

To všetko sa teraz v súde prejaví! Ibaže na samotných ľuďoch, ktorí sa takto prehrešovali proti Duchu, ktorý im všetkým dával vždy znovu iba jedno učenie ako základné chápanie ich Bohom chceného bytia v tomto stvorení:   Miluj svojho blížneho, to znamená, cti ho ako takého! V tom spočíva neochvejný príkaz; že mu nikdy nesmieš vedome škodiť ani na jeho tele, ani na jeho duši, ani na jeho pozemskom majetku, ani na jeho povesti!

Keby ľudia v priebehu tisícročí neboli konali vždy tak, ako konajú ešte teraz, keby neboli všetko, čo im malo pomáhať, vždy znovu krivili, aby to prispôsobili svojmu ľudskému mysleniu a svojim pozemským prianiam, tak by bolo teraz tu na zemi iba jedno jednotné učenie, ktoré pochádza z Božej vôle. Nejestvovalo by toľko rôznych vyznaní.
Všetko, čo doteraz v podobe učení, prišlo na zem, tvorilo by zjednotené iba jeden stupeň k podstavcu, na ktorom má spočinúť Pravda podľa svätej Božej vôle, ako sa to v mnohých zasľúbeniach ľuďom často zvestovalo.
Neboli by rozdiely v chápaní a ešte menej v samotných týchto učeniach! 
Lebo všetky učenia boli kedysi Bohom chcené, jednotlivým národom a krajinám presne prispôsobené a sformované celkom podľa ich vtedajšej duchovnej zrelosti a schopnosti prijímať.

 • Veda  vie  o  veľkých  zmenách,  ktoré  sa  udiali  vo  vývoji  rastlín  a  zvierat,  avšak  nevie  si  vysvetliť,  ako  sa  udiali.  Boli  nazvané  mutáciami,  ktoré  pozostávajú  z  rýchlych  skokov  nahor.  Podobná  zmena  -  mutácia  -  sa  teraz  stane  s  ľudstvom.

Bude to prevrat v dianí všetkého druhu, a so Synom Človeka prichádza teraz tiež obrat svetov! To je tá príčina, že všetko, čo chce ešte naďalej obstáť, musí byť nové, a zo starého nemôže zostať nič, vynímajúc to, čo už teraz riadi svoju snahu podľa zákona Svetla! To môže potom zostať a bude iba ešte očistené, aby žiarilo tak, ako všetko nové! Ľudia však nevedia, ako by mali byť vďační za všetko to, čo sa v tejto dobe naplňuje!– –

Ale nastáva obrat k novej dobe, ktorá aj v tom dá nanovo vzniknúť všetkému! –

 • Zákon  karmy  je  taký,  že  každý  čin  sa  vracia  k  svojmu  pôvodcovi.  Ním  sa  automaticky  riadi  škola  života.  Človek  zbiera  svoje  skúsenosti  pomocou  omylov,  ktoré  robí.  Kľúčom  k  oslobodeniu  od  karmy  je  poznanie  zákonov  života.

Bolo zasľúbené, že noha vyslanca Božieho nevstúpi do prachu toho, čo bolo!

Teraz sa všetko zvalí na vás ako ťarcha padajúcich hôr, veď podľa zákona zvratného pôsobenia nemohlo byť nič z vášho nesprávneho konania zrušené rozuzlením, iba ak by ste sa sami z toho uvoľnili zmenou svojho chcenia k dobrému.

„Duch Svätý“ je duch od Otca, ktorý oddelený od neho pôsobí zvlášť v celom stvorení a tiež ako Syn napriek tomu ešte úzko s Ním spojený, zostal s Ním zajedno. Nemenné zákony vo stvorení, ktoré ako nervové vlákna prenikajú celým vesmírom a prinášajú nevyhnutné zvratné pôsobenie, osud človeka alebo jeho karmu, sú ... z „Ducha Svätého“ alebo ešte zreteľnejšie: jeho pôsobením!

Kto je Boh Otec a Boh Syn, to bolo už mnohým jasné, ale „Duch Svätý“ zostával nejasným pojmom. On je výkonná spravodlivosť, ktorej večné, nezmeniteľné a nepodplatiteľné zákony pulzujú vesmírom a doteraz len tušením boli nazývané: Osud! Karma! Božia vôľa!

 • Sľubujem  vám,  že  každá  kozmická  loď  bude  na  desatinu  milimetra  presne  tam,  kde  má  byť,  než  začneme  svoju  záchrannú  akciu.

A tento posledný zvýraznený citát z Vesmírneho spojenia je dostatočne výrečný pre všetkých, ktorí odmietajú vesmírnu pomoc! 

A rovnako výrečné sú určite aj zhodné citáty, dokazujúce jednotu týchto dvoch POSOLSTIEV ľudstvu!

Verte už konečne tým ľuďom, ktorí mimozemský kontakt prežili, ba takto získali informácie, ktoré našli potvrdené v týchto Posolstvách, ale hlavne v živote samotnom, ale prestaňte veriť tým, ktorí iba citujú pokrivené písma, alebo sledujú vlastný cieľ pre ľahké živobytie!!!

My z tohto hlásania Pravdy nič nemáme, iba nepríjemnosti a výdavky!!!

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
16. september 2017

SÚDENIE

 

Mnoho aj čitateľov Slova sa dopúšťa veľkej chyby voči svojim blížnym, ba dopustili sme sa viackrát tejto chyby vlastne už všetci aj voči Vyslancom Svetla, čoho sme boli svedkami nedávno znovu. Takto si každý z nás nadviazal veľmi nepriaznivú karmu, na ktorú všetci v nejakej forme doplácame, ba ešte aj budeme. 
Na úvod preto bude zaradené veľmi vážne varovanie Pána, na ktoré všetci tak často zabúdame, aj keď už bolo nami často pripomínané:

Varovanie.

Keby ste vedeli, ako dlho vás môže žiaľ ťažiť za činy, ktorých ste sa dopustili neciteľnosťou alebo dokonca súdiacou domýšľavosťou, boli by ste snáď opatrnejší. Kiež by ste mohli vidieť, ako horko toho ľutujú tí, ktorí odsúdili osobu Svetlu milú a stojacu v službe PÁNOVI bez toho, aby poznali jej vnútro. Keby ste boli v planúcej pohotovosti a plní nezištnej lásky, mohli by ste poznať núdzu tých ľutujúcich, ktorí nevidia žiadnu možnosť, ako napraviť, čo zavinili. Ktorí naopak musia vidieť, ako ich nesprávne stanovisko prináša stále ešte chladné ovocie odsudzovania a necitlivosti. Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia!všetko vedieť nebudete nikdy! Zakaždým, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, lebo ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.
Chráňte sa! Čo vás očakáva, musí byť hrozné. Keď napadnete služobníka PÁNA, tak napadnete JEHO! Ujasnili ste si to? A kto stojí v službe PÁNA, kto je skutočne poslušný len Jeho vôli, toho vy nemôžete poznať. Sú to často práve tí vnútorní, tichí, nestojaci v popredí, ale v najvyššej miere vnútorne oddaní PÁNOVI. Oni sú pripravení ku každej obeti, učia sa pokore, čo ich učiní schopnými, aby splnili svoju službu. Musia odstúpiť bokom tí, ktorí svoje miesto spĺňajú ešte len zdanlivo, ale vôľu Pánovu už vôbec neplnia. On bude najschopnejší povznášať a používať ich darov, nedbajúc ich doterajšieho postavenia medzi vami. Zdržte sa každého úsudku! Neprislúcha vám to. A kde ste vy práve odsúdili, snažte sa to ešte teraz napraviť, tu na zemi! Je to omnoho ľahšie tu, než na onom svete. Môžete si mnohé ušetriť! Jednajte podľa toho!

Rozrastá sa teraz ešte ďalší moderný, ale nebezpečný neduh niektorých hľadajúcich duchovné smery, ktorý čiastočne vyplýva z ľudskej pýchy a namyslenosti: Je to lipnutie na nejakej „slávnej“ – svojej minulej osobnosti, z predošlej inkarnácie! Čo vôbec nemusí byť skutočnosťou, ale iba šikovne predhodenou návnadou temna, na ktorej potom začne stavať pýcha svoju stavbu poblúdenia. Obšírnejšie sa k problému vyjadrím v závere. (*)

Preto aj pre takýchto, je tu jedno veľmi poučné napomenutie od Pána:

Aký si, človeče!

To je otázka, ktorá ti v súde zahrmí v ústrety! Aký si, nie aký si bol!
Preto buď bdelý, ak chceš obstáť v súde! Tak volám už oddávna na ľudského ducha. No moje varovania dozneli nevypočuté. Len nemnohí počuli volanie, chceli ho počuť! Tí ostatní sa domnievali, že majú niečo omnoho lepšie v tom, s čím sa dovtedy uspokojovali, či už to bolo v cirkevných náukách alebo v úkonoch mnohých siekt, alebo v úplnom odmietaní všetkého toho, čo nie je pozemsky viditeľné pozemsky hmatateľné.

Chcenie sa musí stať činom, keď vás teraz dostihnú vlny, predurčené každému jednotlivcovi, už pri jeho zrodení!

Každý človek na zemi má teraz svoj čas na očistu, alebo skazu. Príde to na neho zákonite a on sám má pri tom v rukách tiež svoj osud.

Beda, kde sa mohla zahniezdiť domýšľavosť alebo falošná ctižiadosť, takže pravá pokora už nenašla žiadne miesto! To sa ukáže k zdeseniu toho, kto sa tým dal otráviť a odvrhne ho to stranou.

Preto buďte konečne bdelí a nesnívajte viac o minulosti ani o budúcnosti, ale prežívajte okamih, prítomnosť! Jedine to vám môže ešte priniesť úžitok!
„Aký si človeče!“ Tak požaduje zákon stvorenia v súde!–
Ešte jedno varovanie vám preto chcem dať, skôr než vás táto závažná požiadavka musí zobudiť z bludných predstáv!
Nestarajte sa o to, čím ste kedysi tu na zemi už boli! Toto poznanie vám v súde nemôže pomôcť; lebo vám nie je nič platné! Až neskôr, keď na to budete zrelší, môže vám to veľa povedať! Potom sa budete môcť z toho poučiť, čo vám prinesie pre prítomnosť veľa úžitku, ak k tomu vo svojom myslení použijete správne stanovisko.
Len zvedavosť alebo aj samoľúbosť núti nejedného z vás, pýtať sa na to tak nástojčivo. Lenže vy z toho poznania nečerpáte to, čo by ste už dnes mohli, ba čerpať mali: spokojnosť a vďaku za svoju prítomnosť; veď všetko ste smeli dosiaľ na tejto zemi okúsiť! Niet ani jediného, ktorý by už nebol býval pozemský bohatý, alebo nejakým spôsobom vládnuci. Ani jedného, ktorý by už neužíval všetky radosti tejto zeme. Preto nemáte nijaké právo ani dôvod závidieť dnes vládnucim, a ani majetným, ktorí možno za vašich dobrých čias museli už pod vami živoriť a trpieť núdzou!

Toto varovanie je ešte závažnejšie pre tých, ktorí v terajšej inkarnácii ešte vlastne nič užitočné pre ľudstvo nevykonali, ba ani pre Svetlo, ale pritom majú trúfalosť hodnotiť takých, ktorí svojimi činmi už dokázali svoje okolie zušľachtiť, ba aj svoju oddanosť Slovu a teda aj Pánovi! Zatiaľ iba čítajú, meditujú o svojej minulosti, a súdia tých, ktorí ich zámerom nevyhovujú! Jedinou pravou službou je čin! Veď už aj Ježiš nás poučil:
„Podľa ich skutkov spoznáte ich!“ To je aj v Slove Pravdy veľmi často pripomínané. Pripomenieme si to iba pár citátmi:
Rozvíjanie krásy vo všetkých veciach, až do tej najnepatrnejšej maličkosti, je uctievanie Boha a ďakovná modlitba činom!

Aj tak ste tvrdošijne snívali o akomsi veľkom chcení, ktoré vás podľa vášho mienenia hnalo dopredu. Zaiste, ono je vo vás zakotvené, v tom máte pravdu, avšak vy ste mu nikdy nedovolili vo svojej vlažnosti a lenivom každodennom myslení prebudiť sa k životu a činom!

Domnievali ste sa, že vyčkávaním ste už dokázali svoje veľké chcenie, ako by ste v tom čakaní už uskutočnili chcenie. Moje slová prechádzali preto okolo vašich uší bez účinku, bez toho aby vstúpili do vašej duše. Počúvali ste ma, uznávali moje starosti, ktoré vznikali kvôli vám, nikto však nepoužil sily k tomu, aby povedané pre seba pevne podržal! Úplne len pre seba samého, aby sa to v ňom prebudilo k životu, k činu! Pri premýšľaní o všedných veciach a pri klebetení bolo to rýchlo vytlačené z mysli ako zatiaľ ešte nie naliehavé.

Keď sa preto teraz neprinútite a zúfalo nepoužijete všetku silu, aby ste poznali svoje chyby, ktoré týmto pomenúvam, tak len máloktorý z vás uvidí pozemský zajtrajšok, ktorý ma zvestuje! Avšak ani všetci ostatní to potom neuvidíte v duchu! Nedúfajte teda, že by ste mohli dôjsť k poznaniu, až prejdete do jemnohmotnej ríše! Vy všetci, ktorí ste sa so mnou mohli stretnúť už na zemi, ktorí ste tu spoločne so mnou, ba i tí, ktorých cesta ku mne priviedla len jedenkrát, vám nebude daná príležitosť, ani v celom vesmíre, dobehnúť ešte, keď ste tu niečo premeškali! Tam, kde som sa namáhal, kde aj tak potom duch ešte neprecitol k radostnému činu, tam je uzavretá každá nová cesta; začať znovu, alebo niečo doháňať nie je možné.

Aby som vás v tom podoprel, vyhľadám a určím teraz ľudí, ktorí vám pomôžu, aby ste na to stále mysleli. Ich úlohou bude napomínať vás a v prípade nutnosti i prísne karhať, keď nebudete ochotní pevne kráčať dopredu alebo keď budete pri tom upadať ako doposiaľ do vlažnosti a lenivosti! Oni vás poženú nahor k silnému činu, tvrdo, keď to bude nutné k vašej vlastnej spáse, k vašej záchrane!

Jednako, slepý a hluchý k tomu všetkému, potáca sa tupo človek tejto zeme vo svojom hrubohmotnom odeve sem i tam. Jeho rozum, vo svojej žiadostivosti po pôžitkoch a poznaní, ukazuje mu iba jedno ako cieľ: Pozemské radovánky a pozemskú moc ako odmenu za jeho prácu a ako korunu jeho bytia. Ťažkopádnych a lenivých snaží sa rozum obalamutiť predstavami o tichom pohodlí, ktoré ako omamný jed, nepriateľský voči duchu, ochromuje vôľu k činu vo stvorení.

Čoskoro vám bude táto mechanika tak bežná, že sa vám stane oporou a dovolí vám len dobre myslieť alebo chcieť a nakoniec tiež konať.

Aj ku Pánovi sa pridružili všetci iba zo svojej slobodnej vôle,
a nakoniec ho odmietli, alebo zradili preto, že neboli schopní Slovo
premeniť v čin!

Mne osobne bolo vytknuté, že som zotročil veľa ľudí! Lenže až chce niekto otročiť iného, musí na neho vyvinúť nejaký nátlak. Bez toho je to nemožné. Lenže ja som ešte na nikoho nevyvíjal žiadny nátlak, ani na tých najbližších – na svoje deti odvtedy, ako som už Slovo poznal a všetci, ktorí sa pridružili, urobili to zo svojej slobodnej vôle, ktorá sa prejavila byť v súlade s mojou, teda spoločným presvedčením tým, čo som verejne prezentoval, ale vždy neadresne a kontakt prišiel vždy z tej druhej strany dobrovoľne, teda nikdy nie adresne z mojej strany. Bolo to presne tak aj v tých prípadoch a u tých osôb, ktoré sa ma teraz snažia kritizovať, ale ony samotné vyvíjajú tento nátlak, ktorý neprávom vytýkajú mne a aj iným. Ani teraz nie som adresný, ale odpovedám rovnakou formou, ako všetky kontakty vznikli, ba ako to vždy robím. Každý nech si urobí vlastný obraz, či sa to aj jeho týka! Mnohí sa pri výchove dopúšťajú závažnej chyby, ktorú vlastne zámerne zaviedli cirkvi, že ešte nezrelého ducha, teda bez pôsobenia jeho pohlavnej sily, privádzajú k duchovným smerom, čo sa pri jej prebudení, potom mnohokrát nebezpečne prejaví, lebo nemal ešte vybudovanú potrebnú ochranu. Lenže pre pôsobenie temna -  ovládnutie človeka,  je to najlepšia pomôcka! „Kde sú svetlé hodnoty, tam útočia temnoty!“ Nezabúdajme na toto ponaučenie z Posolstva Grálu. Buďme veľmi ostražití v tejto rozhodujúcej dobe pre ľudstvo!  

Priliehavý citát:
Je to presne tak, ako s človekom, ktorý nevie plávať. Pritom ale je úplne schopný plaviť sa aj v neznámej vode v dobre chránenom člne. Podobne ako je tomu v pozemskom živote. Ak ale odstráni za plavby z ochranného člna jednu latku, vznikne trhlina, ktorou vnikne voda, tá ho zbaví ochrany a strhne dolu. Taký človek, ktorý nevie plávať, sa stane obeťou neznámeho živlu.

Vlastná mocná a prenikavo pôsobiaca karma začína až vtedy, keď sa v človeku spojí pohlavná sila s jeho silou duchovnou, čím spojením nielenže sa v hmote stáva plnohodnotným, ale môže hmotu ďaleko prevýšiť, a to v každom smere, keď zaujme správne stanovisko.

Vo svojej prednáške o význame pohlavnej sily som povedal, že pohlavná sila začína až pri celkom určitej dobe zrelosti tela. Tým sa spúšťa padací most navonok pre dušu, doteraz oddelenú a chránenú od vonkajšieho sveta. Tento most samozrejme nielen duši umožňuje pôsobiť navonok, ale dovolí aj vonkajším vplyvom dostať sa tou istou cestou k duši.
Až týmto sa stáva jednotlivec plne zodpovedným voči Božím zákonom stvorenia. Podobne, ako je to zavedené tiež u pozemských zákonov.
Avšak spustenie padacieho mosta nastáva samočinne, nie inak než dozretím pozemského tela a pretvorením zloženia krvi, vyvolaného dušou. Táto zmena zloženia krvi poskytuje potom duši možnosť k činnosti na zemi.

(*) Je teraz obzvlášť veľa ľudí, ktorí tvrdia, že počujú hlasy, ktoré im radia. A treba dodať, že je to skutočne pravda, ale ľudstvo, ba ani samotní postihnutí zatiaľ nevedia, odkiaľ tieto hlasy pochádzajú. Je potom o to smutnejšie, že aj mnohí znalí akosi tento problém ignorujú a chovajú sa rovnako, ako neznalí! Veda to zaradila ako psychickú nemoc mozgu a nazvala ju schizofrénia. Je tu ale aj skupina samotných postihnutých, ktorí sú aj rozumovo vzdelaní, ktorí vedia, že je to nie ich nemoc, ale že sa skutočne o cudzie hlasy zvonku jedná, ktoré sa ich snažia navádzať na sebadeštrukciu, alebo deštrukciu okolia, ba mnohí sa už takého činu pod týmto vplyvom dopustili a nesú následky. Iným sú iba posúvané „inteligentné“, ale zavádzajúce informácie. Títo vzdelaní a pozorujúci sa tvrdia, že je to elektronické obťažovanie, ktorého pôvod je u vlády – armády, ktorá sa takto snaží ovládať ľudskú myseľ a zotročiť ľudstvo. Pochádza z elektronického zariadenia, ktoré produkuje vlnenie, už priamo počuteľné sluchom, pre niektorých jedincov. Táto teória pochádza z USA a Kanady, kde má veľa prívržencov.
Problém má svoj pôvod ale úplne inde a vyplýva z neznalosti Božích zákonov, stavby stvorenia, vesmíru a okolia človeka, v ktorom žijeme. Aj keď ani tieto snahy mocných, ktoré boli uvedené, sa nedajú vylúčiť, nakoľko všetci takto konajúci, patria do jedného vreca. Nevie sa, že okolo nás žijú iné bytosti, ktoré nevidíme, ale niektorí ich dokážu počuť. Tieto bytosti môžu pochádzať zo Svetla, ale tiež z temna a podľa svojho druhu, podávajú informácie buď pomáhajúce, alebo zavádzajúce. Lenže rady zo Svetla sú nie nikdy vnucované, ale podávané inou, celkom jemnou formou – iba inšpiráciou, pri zachovaní slobodnej vôle. Pre pochopenie tohto problému nepostačí iba nejaký citát zo Slova, lebo to vyžaduje poznať, ale hlavne pochopiť veľa súvislostí a teda znalosť celého Slova Pravdy. Dnes už ani v tomto smere, nemusí byť človek neznalý, lebo všetko potrebné, máme k dispozícii a treba iba hľadať a snažiť sa porozumieť. Tento čin však už musí vykonať každý sám. To je jediná cesta, ako zistiť, odkiaľ našepkávania pochádzajú – kontrolovať svoje kroky Slovom Pravdy, ktorému je potrebné ale aj správne porozumieť, ba vlastniť toto Slovo nepokrivené a úplné.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
10. september 2017

ZÁCHRANA VYVOLENÝCH

 

Sú medzi nami istí jedinci, ktorí majú tú danosť, rýchlo sa objaviť tam, kde môžu niečo pomerne ľahko získať bez patričnej protihodnoty – námahy. Medzi takých patria dnes aj mnohí predstavitelia cirkví, ktorí podľa ich mienky už majú zaistené miesta v nebi a teraz už len čakajú na to, kedy ich tam privítajú. Keďže už aj títo jedinci si všimli, že stav na planéte Zem je momentálne veľmi vážny a stále sa to zhoršuje, začali sa aj oni pýtať: „Čo bude, až to všetko vyvrcholí?!“ No a v Biblii, ktorú poriadne nepoznajú, alebo majú isté nie čisté úmysly, našli, že „Syn človeka príde v oblakoch“ a bude „zachraňovať vyvolených – spravodlivých.“ Oni sa medzi nich samozrejme hneď zarátali a teraz verbujú aj svoje ovečky na cesty, ktoré si myslia, že poznajú, ale nepoznajú ich vôbec, ako ani Slovo Ježiša.

Možno sa niekomu zdajú tieto slová prehnané, ale žiaľ, sú pravdivé a náš zámer nie je nikoho osobne haniť, len poukázať na isté praktiky a odklon ľudí od Pravdy. Činíme tak nie len z lásky k ľuďom, ktorým by sme radi pomôcť, ale hlavne z lásky k TOMU, ktorý už toľko obetoval pre našu záchranu a to pravé naše poučenie. Žiaľ mnoho námahy dosiaľ neprinieslo to ovocie, ktoré by mohlo, pretože do sveta vykrikujú práve tí, ktorí by mali radšej mlčať a tí ktorí mali konať, sú ticho!

Aj napriek tomu, že sme sa tejto téme venovali už viac krát na našej stránke, predsa tak urobíme ešte raz, pretože je to téma dnes aktuálna a chceli by sme, aby mali ľudia možnosť vybrať si slobodne medzi viacerými vysvetleniami to, ktoré bude ich vnútru, ale aj logike a teda Pravde bližšie.

Ježiš povedal: „(Ján, kap. 16; verš 7. – 15.)

„Vám prospeje,
aby som odišiel; lebo ak neodídem,
Radca nepríde k vám; ale keď odídem,
pošlem Ho k vám. A keď príde,
poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti
a o súde;
o hriechu, že neveria vo mňa;
o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac
ma neuvidíte;
a o súde, že knieža
tohto sveta je už odsúdené. Ešte
mnoho vám mám povedať, ale teraz
neznesiete. Keď však príde On, Duch
Pravdy,
uvedie vás do všetkej pravdy
lebo nebude hovoriť sám od seba, ale
bude hovoriť, čo počuje; a bude vám
zvestovať aj budúce veci. On mňa
oslávi, lebo z môjho vezme a bude
zvestovať Vám. Všetko čo má Otec,
je moje, preto som vám povedal, že
z môjho vezme a bude zvestovať vám.“

Takýchto citácií je v Biblii viac, v ktorých je ohlásený iný Vyslanec zo Svetla, ktorý príde, teda nie sám Ježiš, ale keďže sme ich už na stránke uvádzali, tak pokračujeme vo vysvetlení.

Pre pochopenie nasledujúceho je ale potrebné si ešte uvedomiť jeden fakt. Cirkev nikdy skutočne nespoznala Vyslanca Božieho, práve naopak, brojila proti nemu, pretože Boží Posol nikdy nežiadal zakladať organizácie, spolky a cirkvi, práve naopak robil ľudí slobodnými, čo cirkvi stále vadilo, pretože prichádzala o chlebodarcov. Až keď mal tento Vyslanec Boží už zaujímavé zastúpenie v radoch ľudí, vtreli sa medzi nich títo hodnostári, učenie podľa svojej predstavy pozmenili a tak dávali ďalej. Veď Ježiš, ktorého dali zabiť veľkňazi, je toho najlepším príkladom!

Ako ale pozmenila cirkev Ježišovo učenie pre vlastný prospech?

V prvom rade tak, že stotožnila osobu Syna Božieho - Ježiša s osobou Radcu - Syna Človeka - Imanuela. Aj napriek zrejmej odlišnosti mien, úloh a aj času pôsobenia, zjednotila cirkev tieto dve mená a Ježišovi pripísala aj úlohy Syna Človeka - Imanuela. Často to možno robila aj z neznalosti na popud „kohosi“, kto tento zámer sledoval! Ale prečo? Nechám teraz odpovedať Synom Človeka zvestovanú Prakráľovnú - autorku knihy Večné zákony:
Očakávanie opätovného príchodu Krista. Zámenou, resp. zlúčením Ježišovej osoby so Synom človeka sa temnu podarilo v celej Biblii, nielen v evanjeliách, udržať tento omyl, ktorý mal a ešte len bude mať pre ľudstvo neblahé dôsledky. Tým, že sa pre cirkev stal Ježiš aj Synom človeka, stratila sa totožnosť pravého Syna človeka a cirkev bude donekonečna čakať na Ježiša ako na očakávaného hosťa, ktorý nikdy nepríde.
V jeho mene sa dostavia tí, ktorí sa o tento omyl zaslúžili, a budú zvádzať ľudí Ježišovými výrokmi, zázrakmi a sľubmi, len aby si získali ich dôveru a moc.
Napriek tomu, že o pravom Synovi človeka je v Biblii dlhý text v Jánovom evanjeliu, 14. kapitole, 17. – 26. verši, kde sa spomína ako Duch Pravdy, existujú mnohé duchovné smery, ktoré neuznávajú Božiu trojicu. Popierajú, že aj Svätý duch je osobou, ktorá prišla na Zem v osobe Ducha Pravdy, Sudcu, Radcu, Tešiteľa. Tým len dokazujú svoju obmedzenosť a zároveň skutočnosť, že sa skrýva v ich radoch temno. Popieraním Svätého ducha ako osoby a vykladaním uvedeného textu v Biblii, že je to iba obrazný pojem, sa má zaprieť skutočný predstaviteľ Syna človeka – Abd-ru-shin. Temno na tomto omyle naďalej zotrváva, aby aj pri ďalších, ešte len očakávaných udalostiach ľudia nespoznali a neprijali pravého Syna Človeka.
Prečo vlastne temnu na tom tak záleží? Veď je to nad slnko jasné:
Vládca novej ríše – Syn človeka – Imanuel zničí všetko temné, aby mohol konečne na Zemi zavládnuť mier a spravodlivosť.
Prečo by sa malo temno vopred vzdávať? Do poslednej chvíle bude skrývať pravého Syna človeka, ktorý sa má stať jeho premožiteľom. Keďže Ježiš už nepríde, nemôže byť ani bezprostredným nepriateľom temna, preto práve jeho osobu tak vyzdvihuje a zdôrazňuje.
Ak väčšina veriacich napokon prijme, že Ježiš nie je Synom človeka, temno sa okamžite dokáže preorientovať a bude svojich služobníkov vyhlasovať za Imanuelových vyslancov. Niektorí temní vodcovia už začali používať určité výrazy a pojmy z Posolstva, miešajú ich s Kristovými výrokmi a robia aj „zázraky“ a liečia.“

„Medzi cirkevné autority a kňazov sa odjakživa vteľovalo a vteľuje mnoho padlých anjelov. Aby vzbudzovali dôveru, halia sa až príliš nápadne do Ježišových slov. Avšak svoj pôvod prezrádzajú tým, že zásadne odmietajú úlohu a existenciu Ducha Pravdy ako skutočnej osoby. Keďže sú vyššími duchmi než ľudia, sú veľmi príťažliví a mnohí veriaci na nich priam visia. Tým aj nevedome podliehajú ich vplyvu a vnuknutiam.“

Dôkazom týchto slov je práve rozhovor istých cirkevných vodcov, ktorý nedávno odznel v jednej nemenovanej relácii, kde títo kňazi, očakávajúc príchod Ježiša v oblakoch, sa už tešia na to, ako budú zachránení a verbujú ľudí, aby sa začali tiež zaoberať touto témou a pridali sa k nim, nakoľko situácia vo svete už núti človeka uvažovať nad vyplnením posledných zasľúbení!

Ich vysvetlenie a predstava o záchrane je úplne mimo logiky, ba keď im poslucháči začali klásť vecné otázky, tak to museli opäť zhodiť na „Božie tajomstvo“ nakoľko sa majú príliš radi, než aby si verejne priznali neznalosť a nehádzali chybu na Boha, ktorý nás podľa zasľúbení má prísť zachrániť, ale o ničom nás neinformuje. Ako ale podľa nich môže, keď každé nové zjavenie odstrkujú bokom, ako „falošné proroctvo“ a Zvestovateľa ako „falošného proroka“?! Veď starý aj nový zákon nasvedčuje, že Boh postupne posielal svojich Vyslancov – proroci, Mojžiš, potom Ježiš, ktorý nám zasľúbil jeho nástupcu – Syna Človeka – Ducha Pravdy!

Je smutné, že tí, ktorí sa snažia vykladať Božie zákony a majú vplyv na masy tieto zákony vlastne nepoznajú. Dôkazom toho bolo vysvetlenie „únosu spravodlivých“ ktoré podali tak, že ľudia budú v hmotnom tele, levitujúc, pozdvihnutí medzi oblaky, kde neskôr dostanú duchovné telo. A to aj tí, ktorí počas 2000 rokov zomreli a budú vzkriesení. Ale v zápätí sa títo vodcovia priznali, že ani oni si to celkom nevedia predstaviť. To sa im ani nečudujem, veď takýto obraz v sebe nenesie ani kúsok logiky!
Čomu sa ale čudujem je to, že sa neboja svojimi klamstvami skrývať za Boha, a hlavne, že jeden z nich sa priznal, že pozná aj Slovo zasľúbeného Radcu, Syna Človeka – Posolstvo Grálu! Aj napriek tomu hlása také nezmysly a dokonca vyhlásili, že len oni jediní ako predstavitelia cirkvi ľudí informujú o príchode v oblakoch, o záchrane vyvolených! To je predsa ich vedomé hrubé klamstvo! Už pred 100 rokmi, keď sa títo ešte len pripravovali na svoje poslanie odvádzať ľudí od Pravdy, bol tu už Syn Človeka a pripravoval nás na súd a príchod v oblakoch práve v tom diele, ktoré vraj mal v rukách aj dotyčný. V roku 1998 sama cirkev bránila Prakráľovnej hlásať Pravdu a zakázala jej knihy, kde práve o príchode Syna Človeka v oblakoch a o Jeho úlohe hovorí! Od roku 2012 sa projekt Rádia Záchrana snaží ľudí informovať o dianí a podávať stále nové dôkazy a vysvetlenia týchto faktov, ktoré ostávajú pre väčšinu neznáme, lenže sú v súlade s dokonalou logikou a aj zasľúbeniami. A tí cirkevní vodcovia, ktorí toto trvalo odmietajú a výslovne proti tomu bojujú, si zrazu uvedomia, že je čas sa k tejto myšlienke pripojiť a povedia, že o tom nehovorí nikto, len oni! Tak môžu mať čisté úmysly?

Dokonca v tej relácii z úst kňaza odznelo: „Pán ma sem poslal, aby som vám o tom povedal.“ Len sa ten kňaz nepriznal, kto je jeho pán!

Ako dôkaz vyššie napísaného zacitujeme teraz zo Slova, ktoré pre nás Duch Pravdy napísal pod názvom Posolstvo Grálu:
„Nie inak je to aj s tými, ktorí sa snažia odmietať všetko nové s poukazovaním na proroctvo o vynáraní sa falošných prorokov! Aj v tom nespočíva nič iné, než opäť iba lenivosť ducha; lebo v tomto proroctve, na ktoré sa oni odvolávajú, je predsa súčasne tiež dosť zreteľne povedané, že ten pravý, ten zasľúbený príde práve v tej dobe vynárania sa falošných prorokov!
Ako ho vlastne potom hodlajú spoznať, keď pre svoju pohodlnosť všetko jednoducho ľahkomyseľne odvrhujú s takou poznámkou!

Oni sami musia nájsť dôkaz v tom Slove Pravdy, na ktoré ľudia, až na niekoľkých, nechceli dbať ani u Ježiša, ale očakávali ešte iné dôkazy, keď výsmešne požadovali: „Keď si Syn Boží, zostúp z kríža a potom ti uveríme!“

Jeho Slovo Pravdy, ktoré bolo skutočným dôkazom, nemalo vtedy pre nich ešte nijakú cenu. Vlastná duchovná lenivosť každého jednotlivca, kam sa len pozriete. A tak ako vtedy, je opäť aj dnes, lenže ešte ďaleko horšie, pretože teraz je každá duchovná iskra skoro úplne zasypaná.“

 „Ježiš bol vtedy tiež novým zjavením a priniesol ďalšie vo svojom Slove. Pre vtedajšiu dobu to bolo všetko nové, ako dnes moje Posolstvo o Imanuelovi. Bol to vtedy rovnako tak nutný pokrok ako dnes, pri ktorom sa však nemalo zostať na veky stáť. Ani ja neruším nič zo starého, ale prinášam len nové k tomu.“

„K tomu však patrí tiež zákon trvalého pohybu, ktorý je podmienkou nerušeného pokroku vo vývoji. S tým zostáva spojené rozširovanie vedenia!
Vedenie o stvorení, vedenie o duchu je vlastným obsahom všetkého života!“

„Kto z ľudí si ujasní, že za falošných prorokov nemôžu byť jednostranne považovaní len tí, ktorí prinášajú nové zjavenia, ale že sa to vzťahuje na každého jedného z tých, ktorí predstierajú, že môžu splniť čo i len časť toho diela, ktoré očakáva silu zasľúbeného vyslanca Svetla.“

„Ja som Syn Človeka Imanuel Parsifal Abdrushin Oskar Ernst Bernhardt, osemnásteho apríla tisíc osemsto sedemdesiat päť, prichádzajúci!“                                                       

„Nasledujúce slovo neprináša nové náboženstvo.“

„Len ten, kto sa sám pohybuje, môže sa duchovne dostať dopredu. Hlupák, ktorý k tomu používa cudzích pomôcok vo forme hotových názorov, ide svojou cestou len ako o barlách a vlastné zdravé údy pri tom vylúčil.“

 „ĽUDIA! Keď nadíde hodina, v ktorej podľa Božej vôle nastane na zemi nutná očista a triedenie, potom dávajte pozor na vám zasľúbené, čiastočne nadpozemské znamenia na nebi!
Nedajte sa potom pomýliť tými ľuďmi a cirkvami, ktoré sa už dávno oddali Antikristu. Je to tiež smutné, že ani cirkvi doteraz nevedeli, kde hľadať tohto Antikrista, ktorý už tak dlho pôsobí medzi všetkými ľuďmi. Pri troche pozornosti museli by ste to poznať! Kto môže jednať viac antikristovsky ako tí, ktorí proti samému Kristovi vtedy bojovali a nakoniec ho i zavraždili! Kto sa mohol ešte horšie a zreteľnejšie prejaviť ako Kristov protivník!
Boli to predstavitelia a zástupcovia pozemského náboženstva, ktorým sa pravdivé učenie o Bohu skrze Syna Božieho nehodilo do ich výstavby. Pravé Božie posolstvo sa predsa nemohlo k tomu hodiť, pretože úsilie duchovných pozemských hodnostárov bolo zamerané v prvom rade na pozemský vplyv, na pozemskú moc a jej rozšírenie. Dokázali tým celkom jasne, že sú služobníci ľudského rozumu, zameraného jedine na pozemské znalosti, na pozemskú moc toho rozumu, ktorý sa stavia nepriateľsky a ako prekážka proti všetkému, čo je mimo pozemského chápania! Pretože Boh je vždy úplne mimo pozemského rozumového chápania, práve tak ako aj duchovné, ostáva tým rozum ako jediná skutočná prekážka!“

Títo sú mienení, keď sa zvestovalo: On príde, súdiť bude živých i mŕtvych! Treba tým rozumieť duchovne živých a duchovne mŕtvych; iných totiž niet, keďže pozemské telo nemožno počítať ani ako živé ani ako mŕtve. Samé nebolo nikdy živé, iba po určitý čas oživené.“

„Všeobecný pojem „vzkriesenie tela“ nachádza svoje oprávnenie pri pozemských zrodeniach, ktoré neprestanú, dokiaľ budú pozemskí ľudia. Je to veľké zasľúbenie, že sa umožňujú opätovné pozemské žitia, ďalšie inkarnácie za účelom rýchlejšieho pokroku a nutného odčinenia zvratných účinkov nižších druhov, čo je rovnoznačné s odpustením hriechov. Je to dôkaz nesmiernej lásky Stvoriteľa, ktorého milosť spočíva v tom, že zosnulým dušiam, ktoré svoj pozemský čas celkom alebo čiastočne premárnili a vstupujú preto do záhrobia nehotoví pre vzostup, dáva sa znovu príležitosť zahaliť sa novým hrubohmotným telom alebo plášťom. Tak slávi ich odložené telo vzkriesenie v novom tele. Duša, ktorá už prešla do záhrobia, prežíva tak vzkriesenie v tele!
Aké požehnanie spočíva v tomto trvalo sa opakujúcom splňovaní takej veľkej milosti, dokáže ľudský duch pochopiť až neskoršie, pretože nemá prehľad o celku!“

„Mojou snahou je priviesť až tam vážne hľadajúcich. Nakoniec s radosťou poznajú, že v celom svetovom dianí niet tajomstva ani medzery.“

„A Svetlo vám to zvestuje v krátkom čase a ľudia, ktorí neveria, sa zľaknú!
A naplní sa zasľúbenie proroka, že prídem v
 oblakoch a oni uvidia moje meno a poznajú ma!
A vystavím vám chrám vášho BOHA a PÁNA tu na zemi a budem vaším Kráľom, ktorý vás bude navždy spájať so silou z Ducha, keď ponesiete v sebe vôľu k vzostupu.
Príďte a nasledujte ma, lebo som tu!“

„Keďže ku vám prehováram odtiaľto, tak to nie určené len pre pozemských ľudí, ktorí sú v duchu tak ťažkopádni, ale omnoho viac pre miliardy, ktoré obývajú ľahšie úrovne vesmíru, ktoré usilujúc ku Svetlu, prahnú po mojom Slove, aby podľa neho žili v radostnej vďačnosti!
Počet obyvateľov tejto Zeme je zanedbateľný. Preto to nehrá pre mňa žiadnu veľkú rolu, či počúvajú títo pozemskí ľudia môjmu Slovu, a či sa preň otvoria, alebo či zostanú uzavretí. JA SPĹŇAM! Kotvím do tejto hrubohmotnosti svojim Slovom Božiu vôľu, nepokrivenú, nevykoreniteľnú!
A moje Slovo je vynášané do všetkých častí svetov,
 preniká ako burácanie búrky lámuc nesprávne a posiľujúc správne, otvárajúc pri tom brány, ktoré vedú k doposiaľ netušenému Svetlu!“

„Vy, ktorí ste si vzali za cieľ, slúžiť Pánovi s celou silou, buďte silní a pevní! Máte stáť nebojácni a verní, so žiariacim pohľadom plným dôvery upretým nahor! V širokom okruhu máte byť poznaní ako svietiace majáky, ktoré zvestujú zasľúbený pravý vjazd do záchranného prístavu.“

V tejto relácii tiež boli ľudia vystríhaní pred UFO, keď sa vraj objaví UFO, tak si antikrist pripravuje cestu! No posúďte sami, či to má logiku. Koľko obyvateľov Zeme už videlo UFO, koľko aj vysoko postavených osobností, ktorí verejne vystúpili, ale aj obyčajných ľudí, ktorí trávili čas v prírode. Ako ich ale toto môže ohroziť na ich ceste za Pravdou? NIJAKO! Len začnú premýšľať a klásť tie správne otázky! A to práve antikrist nechce a nie že by on k takýmto úvahám ľudí privádzal!

Tu by sme chceli tým, ktorých to zaujíma, odporučiť, aby si prečítali náš príspevok ROZTRIEDENIE z priečinku ZÁCHRANA a príspevok ISTO LIETAJÚ z priečinku VEDA A VESMÍR, kde sme uviedli mnohé citácie z Biblie, ktoré vyššie napísané potvrdzujú a potvrdzujú tiež existenciu lietajúcich telies UFO! Dokonca aj my sami sme na stránke ponúkli isté zábery UFO!

Prežitie s UFO, alebo aj kontakt, malo dnes už veľa pozemšťanov a je to pre nich samozrejmosťou. Dalo by sa povedať, ako sa zvykne hovoriť: “že o tom si už aj vrabce na streche čvirikajú!” Lenže veľkým problémom pre všetkých s prežitím zostáva toto:  KTO sú, ba NA ČO tu sú?! Že sem nechodia iba na dovolenku, musí byť predsa každému jasné! NO A TIETO DVE OTÁZKY SA SNAŽÍME ZODPOVEDAŤ NA NAŠEJ STRÁNKE!

Mnoho ľudí ešte ale pociťuje ako novinku, že Boh by pre pomoc ľudstvu – „príchod v oblakoch“ použil inú mimozemskú civilizáciu, ale je to poznanie, na ktoré sme už dnes dozreli a teda mali by sme byť schopní ho prijať. A ako by nám potom mal Boží Vyslanec prísť pomôcť, keď na Zemi už nebude bezpečne a má prísť „v oblakoch“? Prečo by sa nemohol vteliť medzi obyvateľov inej planéty, tak ako sa vtelil medzi obyvateľov Zeme, aby aj ich viedol k láske a pomoci blížnemu v núdzi? Veď by tak pomohol dvom civilizáciám a Jeho príchod by priniesol omnoho viac úžitku, ako keby boli ľudia levitujúc pozdvihnutí medzi mraky, ako to vyhlasujú títo mudrlanti. Ako by sa takto „zachránení“ asi cítili, keď je tam hlboko pod nulou?

Veď už Ježiš kedysi povedal:
„Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť.”
Čo to asi znamená?

 Tak si to teda zhrňme: KTO príde, vysvetlené už máme. Prečo nie je jedno, či čakáme Ježiša, alebo Imanuela, keď obaja sú časťou Boha? No preto, že keď temno bude chcieť odviesť ľudí od toho Pravého, príde vyslanec temna a bude tvrdiť, že on je ten, ktorý má prísť. Ak ľudia nebudú poznať TOHO kto im v núdzi má silu pomôcť, ľahko sa v núdzi upnú na hocikoho, kto im sľúbi pomoc, aj keď ju skutočne ponúknuť vedieť nebude! Keď príde ten pravý, tak neskoro zistia, že sa nechali odlákať tými, ktorí tak zákerne konajú, lebo sami už možnosť záchrany dávno stratili! Učme sa preto zo Slova toho pravého Záchrancu, kde máme všetko potrebné poznanie!
Rádio Záchrana si tiež dalo za cieľ, v núdzi o týchto dôležitých informáciách ľudí upovedomiť, lebo v tej dobe bude tých falošných vykrikovať z každej strany mnoho!

KEDY príde a KOHO bude zachraňovať, to nám odkázal cez tých, ktorých už pripravuje na pomoc pre nás a to v odkaze nazvanom Vesmírne spojenie. Citujem z neho malú časť:
„Pretože človek má slobodnú vôľu, bolo mu dovolené zájsť tak ďaleko, až k sebazničeniu, aby videl, čo stvoril vo svojom neporozumení. Naša pomoc bude poskytnutá všetkým tým, ktorí sa na ňu pripravia poznaním vesmírnych zákonov a prosbou Boha o pomoc. Keď zúfalstvo dosiahne najvyšší stupeň, vtedy fyzicky prídeme.“

Nepremárnime preto čas, ktorý nám na získanie tohto dôležitého poznania ešte ostáva!

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
30. august 2017

NAIVITA - HLÚPOSŤ - ALEBO ZÁMER?

 

Zdravo a logicky rozmýšľajúci človek dneška sa musí čudovať, aký názor prevláda u väčšiny dnešnej populácie, ba ako je vedená naša mládež a to nie iba v školách, na čom má teda podiel veda, ale aj v náboženstvách, ba teda aj v bežnom živote. O politikoch radšej nebudeme hovoriť, lebo tí si strážia iba svoje mocenské ciele.
Pre objasnenie problému bude znovu najvýhodnejšie použiť podobenstvo, ktoré nás dokonale uvedie do problému, ktorý chceme riešiť:

Predstavte si dvoch vedľa seba sediacich cestujúcich v lietadle, ktoré letí tak vysoko, že mestá a stavby v ňom sú ešte pozorovateľné, ale ľudia, teda obyvatelia mesta, už nie. Jeden z cestujúcich sa opýta prísediaceho: „Žijú aj v týchto mestách pod nami ľudia?“
Dostane nasledujúcu odpoveď: „Samozrejme, že žijú!“ Veď na čo, a kto by bol inak staval tieto domy a mestá?

Tento odpovedajúci si ale urobí potom o prísediacom patričný objektívny obraz, ktorý teraz hádam netreba rozvádzať.
No a presne takto sa pozerajú na väčšinu dnešnej populácie tí, ktorí majú svoje prežitia a skúsenosti s mimozemskými civilizáciami, prípadne iba ich lietajúcimi objektmi. Na ich naivné, alebo hlúpe otázky by bolo potrebné použiť podobné podobenstvo:
Predstavte si teraz dvoch vedľa seba sediacich ľudí pod hviezdnatou oblohou, pričom sa jeden opýta toho druhého: „Žijú aj pri tých iných hviezdach – slnkách tiež ľudia?“
Teraz dostane tento pýtajúci sa nasledujúcu odpoveď: „Samozrejme, že žijú, veď na čo by bol Ten, ktorý tie slnká stvoril, tak činil, keby nemali byť využité?“

Neproduktívne aktivity a činnosti dokáže produkovať jedine nedokonalý tvor, ako je človek! V prírode predsa vidíme, teda aj vo vesmíre, že nič nie je zbytočné a všetko má svoju upotrebiteľnosť a dôležitú hodnotu. Ani jedna vec, ani jeden tvor, nie sú zbytočné, ale veľmi potrebné a užitočné. Nedokonalosť je zatiaľ iba v tom, čo sa ešte iba vyvíja a teda sa zdokonaľuje. Zatiaľ je to hlavne ľudský duch na rôznych planétach! Tak ako v prvom prípade sa presvedčí ten pýtajúci o pravdivosti odpovede až vtedy, keď pristanú v tom novom meste, ktoré videli iba bez obyvateľov, ale potom už uvidí pýtajúci sa aj ich. Rovnako bude potrebné pre toho druhého pýtajúceho sa, získať prežitie a skúsenosť s tým, čo už má mnoho iných, ktorí sa samotní presvedčili o tom, že vesmír je plný života rovnako, ako všetky naše mestá. Títo sa snažia o svojich prežitiach presvedčiť iných, ale tí, väčšinou zo závisti, odmietajú tieto poučenia rovnako, ako mnohí závidia svojim susedom, ktorí lietajú po svete po rôznych mestách a obdivujú ich. 
Takto závistlivo sa chovajú hlavne vedci, ktorí si pyšne namýšľajú, že sú to práve oni, ktorí musia zodpovedať tieto otázky ľudstva. Cirkev je na tom podobne, lebo oni si rovnako namýšľajú, že tento problém dokážu odstrániť jedine oni, lebo majú tie potrebné kontakty. Všetci sa mýlia, lebo tieto otázky sme už dávno dostali zodpovedané! Možnosť ich získať bola, je a ešte aj bude rovnaká pre každého, ba záleží iba od neho, či sa dokáže otvoriť PRAVDE, alebo zostane v slepej, prežitou tradíciou živenej nepravde, ktorá je produktom iba ľudskej vypočítavosti a prospechu.

Kde túto PRAVDU hľadať, bolo a je na našej stránke dlhodobo radené!

_______________________________________________________________________________________________________________________
29. júl 2017

POSLEDNÉ PREŽÍVANIE

 

Na úvod je potrebné zaradiť jeden citát zo Slova Pravdy – Posolstva Grálu:
„Všade vôkol je noc. Avšak v najväčšej núdzi, keď všetkému i tomu lepšiemu, hrozí utonutie, začínajú tiež súčasne svitať ranné zore! (*) Ale ranné zore prinesú vopred bolesti veľkej očisty. Táto očista je nevyhnutná prv, ako bude môcť začať záchrana všetkých vážne hľadajúcich; avšak nikomu z tých, ktorí usilujú o nízke, nebude môcť byť podaná pomocná ruka! Budú sa musieť zrútiť až do tých hrôzyplných hlbín, kde jedine ešte môžu dúfať v prebudenie, a to v utrpeniach, v ktorých sa musia zoškliviť sami sebe.“ (**)

(*)Tento citát definuje našu dobu, ktorú teraz prežívame,  a toto dianie neberie  do úvahy iba ten, ktorý je buď úplne odrezaný od prírodných zákonov, alebo ten, ktorý z tohto diania ťaží!

My sme sa už tejto problematike viackrát venovali, a nie len z pohľadu následkov, ale aj samotnej príčiny, lenže nie tak komplexne, ako tomu bude teraz. Tých, ktorí z tohto diania majú výsledný úžitok vlastne vôbec niet, čo nám potvrdí blízka budúcnosť, lenže zdanlivý krátkodobý prospech pre isté skupiny zatiaľ jestvuje. 
Menovať všetkých, ktorí z toho diania krátkodobo ťažia, je nad naše sily, lebo je to množstvo ľudí, ktorí patria do rôznych oblastí ľudského diania, ale patria prevažne do nasledovných skupín: politici, vedci, cirkev, potom nasledujú ich satelity: médiá, armáda, polícia, školstvo, a nakoniec podnikateľské subjekty, ba hlavne mimovládne organizácie, ktoré sú najviac naviazané na svojich chlebodarcov, ktorí ich živia iba ako nástroj svojho záujmu. Títo posledne menovaní, spôsobujú najviac zla vo svojej nevedomosti a túžbe po ľahkom živobytí, svojimi prehnanými aktivitami, pričom pôsobia ako zhubná nemoc, ktorá je živená  „bacilom“, ktorý následne zadefinujeme, ale netušia, že pôsobia v mene záujmu niekoho, kto sa snaží zdravú spoločnosť, najviac rozložiť. Teraz sa to prejavuje najviac medzi mimovládkami, ktoré sem importujú migrantov, alebo prehnane podporujú tých, ktorí si to vôbec nezaslúžia, a tiež  medzi rôznymi samozvanými „ochranárskymi“ skupinami!
Títo posledne menovaní, nedokážu tvoriť žiadne hodnoty, prospešné pre človeka, ale iba ťažiť v mene ctižiadostivosti a ega, ba takto znepríjemňovať život tých, ktorí spoločnosť živia, ba ju aj držia v zdravom pohybe, čo je jeden z večných zákonov.

Nadviažeme na úvodný citát a adresne pomenujeme sily temna, alebo z pohľadu neznalého – sily zla, ktoré sa usilujú ľudstvo vtiahnuť do záhuby, ale pre dnešného, bežne ne-znalého človeka, budú úplne neznámym  pojmom, ba pre niektorých  prekvapením. Tu ale treba hneď pred týmto adresným odhalením dodať, že je to úplne v rámci prírodných – Božích zákonov, teda v súlade hlavného zákona: slobodnej vôli človeka!
V zmysle tohto zákona pôsobia štyri veličiny, príčiny – druhy bytostí, ktoré ovplyvňujú dianie, ktoré teraz prežívame v našej hmotnosti, ako jeho následok:

1. Ľudskí duchovia, žijúci na iných – temných planétach, tiež hrubohmotných, ktorí sa rovnako, ako my, vyvíjajú v hmotnosti.
2. Ľudskí duchovia, ktorí už po návrate do jemnejších úrovní (po hrubohmotnej smrti), slúžia temnému princípu, „kniežaťu sveta“ – ako ho nazval Ježiš, a to buď už vedome, alebo iba v nevedomosti.
3. Ľudskí duchovia žijúci v hmotnosti Zeme.
4. Bytostní služobníci Svetla, ktorí teraz na náš podnet_- našich myšlienkových foriem v jemnej a strednej hrubohmotnosti, uvádzajú do činnosti formy hrubohmotné, čím plnia svoju úlohu, ba aj Boží zákon.   

Naša veda a mnohí mudrlanti, tieto bytosti neuznávajú, ale všetko jednoducho
strčili do jedného pytľa, ktorý pomenovali – PRÍRODA!  

Potom je tu pre záchranu hľadajúcich Pravdu protipól – hierarchie Svetla, s celou radou bytostí, ktoré obývajú vyššie úrovne stvorenia a svetlé planéty vesmíru. Každý ľudský duch na základe slobodnej vôle, a následne svojich činov, si vybuduje svoje spravodlivé postavenie v hierarchii vyvíjajúcich sa duchov, ktorí musia preputovať  hmotnosti, pred návratom do svojho domova – duchovnej ríše – Raja. 
Napriek tomu, že sme to už viac krát uvádzali, bolo toto nutné napísať na úvod, aby bolo možné pochopiť nasledovné.
Ku všetkým bodom treba dodať, že príčinou všetkého zla, teda prežívaných utrpení a kríz, je iba ľudský duch, ktorý sa vyvíja v stvorení na rôznych planétach, a to v telách rôznej hmotnosti.

K 1. bodu je potrebné uviesť, že mimozemské civilizácie z temných planét dávno spolupracujú s rovnako temnými silami na našej planéte a spoločne vedú ľudstvo do záhuby, ba teraz abnormálne znepríjemňujú život všetkým tým, ktorí sa usilujú slúžiť Svetlu, hľadať Pravdu, ba žiť tak, ako nás to učili všetci vyslanci Svetla a Pravdy. Ovplyvňujú to výrazne spätné väzby z minulých inkarnácií, keď väčšina našich terajších vládcov pochádza z iných temných planét, alebo úrovní, ba vtelili sa sem už s týmto temným poslaním! Tieto temné tlaky nepociťujú iba rovnorodí - temní, alebo ľahostajní! Znovu je to ale výsledok iba nášho nesprávneho konania a neznalosti prírodných – Božích zákonov.

Bod 2. sa bude javiť pre väčšinu ako utopia, ba  je to pre nich najväčším problémom na ceste zdravého života. Mnohí už doplatili na túto neznalosť, skončili buď v psychiatrických ústavoch, mnohí samovraždou, iní vedením dvojitého života, ktorý ich oberá o sily a aj dôstojný život, po ktorom už iba nemohúcne túžia. A takýchto je teraz väčšina, pričom nevedia, na čo doplácajú a odkiaľ pochádza ich problém, ktorý sa vzdelanými pomenoval depresia, alebo schizofrénia. A keď máme výraz, tak žijeme v presvedčení, že už to nám stačí! 
Aj keď sa už o tomto jave začína hovoriť dokonca aj vo vedeckej pospolitosti, ba aj v niektorých duchovných smeroch a cirkvách bol čiastočne odhalený koreň pôvodu, zatiaľ je to stále iba okrajovo, ba znovu bez potrebnej znalosti o prejave týchto zákonov. Potom sa niektorí snažia o „vymietanie diabla“, „vyháňanie démonov“, lenže bez patričného výsledku, lebo je to konanie v neznalosti.

Bod 3. je o nás, ľudských duchoch, žijúcich a vyvíjajúcich sa teraz v hmotnosti na planéte Zem, ktorí tiež v nevedomosti uvádzame do pohybu sily v jemnejších úrovniach Zeme, ktoré potom, spätne pôsobiac, formujú naše prežívanie v hrubej hmotnosti. O tomto dianí sme už v príspevkoch viackrát informovali, ba aj odkazovali na prírodný zákon, ktorým formujeme svoje prostredie.   

Prvé tri veličiny – príčiny, sú v réžii rovnorodých bytostí ľudských duchov, ktorí svojimi myšlienkami a citmi, formujú túto hrubú hmotnosť; žiaľ doteraz v nevedomosti iba negatívne a rušivo, ba už až zničujúco, čo sa teraz už veľmi výrazne prejavuje a spôsobuje nám veľké škody, ba už utrpenie, ktoré lavínovito narastá, ba ešte iba bude, až do konečného zničenia.

V celkom inej polohe sú však bytosti štvrtej – zvýraznenej skupiny, ktoré sa vlastne tiež podieľajú na negatívnych a zničujúcich aktivitách, ale pritom sú tieto ich aktivity v službe Svetla, tieto bytosti sú naopak, voči zákonu, ale aj nám bez viny, lebo ich pôsobenie - formovanie je  v súlade s týmito prírodnými – Božími zákonmi! Tieto bytosti formujú s nami nie iba zvieraciu ríšu, ale aj nás samotných, podľa už známeho zákona: „Oko za oko, zub za zub!“ Rozhodujú teda aj o našom osude, podľa našich zásluh, ale aj za súčinnosti vyšších hierarchií bytostí!
Ako je to možné, že formujú aj prejavy zla a samy sú bez viny? 
Rozdiel, medzi nimi a nami, je v tom, že oni na rozdiel od nás nemajú slobodnú vôľu, ale  plnia zákon, ktorý dokonale poznajú, ale iba v kompetencii svojho druhu, a preto sú aj zbavení zodpovednosti za svoje činy, ktoré sú vždy iba v súlade so zákonom. Do tohto postavenia boli dosadení vyššou hierarchiou, tiež v súlade s Božím zákonom. Plnia iba naše chcenie, preto zodpovednosť preberáme za ich činy my, ktorí sme obdarení slobodnou vôľou a teda sme ich uviedli do formovania našich diel, prípadne ich uviedli tí, ktorí sú už aktívni v jemnejších úrovniach, prípadne duchovia, pochádzajúci z iných planét, ale pôsobiaci na našej planéte (uvedení v bode 1 a 2).
Toto vysvetlenie sa bude neznalým zdať ako blud, prípadne teória fanatika, ale žiaľ, je to  úplne v zhode s prírodnými – Božími zákonmi a každodenne potvrdzované praxou a pozorovaniami tých, ktorí tieto zákony už tiež poznajú. V mojom prípade je to už viac ako 25 rokov pozorovania a testovania. Posledné roky prebehli pri aktívnych pozorovaniach a testoch, ako reagujú zvieratá na toto formovanie. Skôr, než bude podané zistenie posledných rokov, ale hlavne tohto posledného, bude potrebné zaradiť ešte citáty zo Slova Pravdy, kde je potvrdená funkcia tohto zákona v nám sledovanom smere.

„S OBDIVOM stoja často ľudia pred inštinktívnym počínaním zvierat. Pripisujú zvieratám nejaký zvláštny zmysel, ktorý u ľudí buď úplne vymizol, alebo ho nechali zakrpatieť.“

„Príčinou takého správania zvieraťa je však niečo celkom iné. Zviera nemá ani vlastnosť ani schopnosť toho, čo človek rozumie pod pojmom inštinkt! Pri týchto dejoch zviera iba poslúchlo dané mu varovanie. Tieto varovania dokáže zviera celkom dobre vidieť, zatiaľ čo len málo ľudí to však môže spozorovať.
Ako som už vysvetlil v jednej predchádzajúcej prednáške, duša zvieraťa nepochádza z duchovného ako človek, ale z bytostného. Z bytostnej časti stvorenia pochádzajú aj bytosti živlov: škriatkovia, elfovia, víly, rusalky atď. ktoré pôsobia v tej časti stvorenia, ktorú ľudia nazývajú všeobecne prírodou; teda vo vode vo vzduchu, zemi a ohni. Taktiež tie, ktoré sa zaoberajú vývojom a rastom hornín a ešte všeličím iným. Tieto však pochádzajú z inej časti bytostného než duše zvierat. Lenže ich obojstranná príbuzenská rovnorodosť pôvodu donáša so sebou väčšiu schopnosť vzájomného poznania. Preto zviera musí bezpodmienečne poznať lepšie tieto bytostné tvory, než to dokáže človek, ktorého pôvod je v duchovnom.“ (***)
Prírodné národy po celom svete berú tieto bytosti ako samozrejmosť, lebo niektorí tieto bytosti dokážu vidieť, iba my, „vzdelaní“ – „pokrokoví“ egoisti, sa z tohto vysmievame. Títo dokážu komunikovať s týmito bytosťami, ba niektorí si pri získaní kontaktu s nimi pomáhajú rastlinnými výťažkami, napríklad ayahuaskou. (V poslednej dobe je to predmetom výskumu). Lenže tieto prírodné kmene, nepoznajú tie dôležité súvislosti, ktoré sme my už mohli dokonale poznať, lebo ich máme vysvetlené v Slove Tvorcu stvorenia, z ktorého je teraz citované, ba ktoré pre mňa výrazne potvrdilo praktické zistenia.

Človek sa často pýta, prečo sa prejavuje boj v prírode, a predsa sa bytostné v neskoršom stvorení riadi ... podľa správania ľudí!

„Tieto útvary ľudského citového chcenia majú v sebe silu, pretože vznikajú z duchovného chcenia, spojeného s „neutrálnou hlavnou silou“, ale najdôležitejšie pritom je, že tým pri svojom vzniku prijímajú do seba niečo z bytostného, t.j. z tej podstaty, z ktorej sa vyvíjajú škriatkovia atď. Chcenie zvieraťa to nemôže dokázať, pretože duša zvieraťa nemá v sebe nič duchovného ale len bytostné. Je to teda dej, ktorý sa uskutočňuje len pri útvaroch ľudského citového chcenia, ktorý pri dobrom chcení musí preto priniesť veľké požehnanie, ale pri zlom chcení nepredstaviteľnú škodu, pretože bytostné jadro takých útvarov má v sebe vlastnú hnaciu silu, spojenú so schopnosťou pôsobiť na všetko hrubohmotné. A tým teda vzrastá nesmierne zodpovednosť ľudského ducha. Jeho citové chcenie vytvára buď dobročinné bytosti alebo tiež démonov, čo záleží od jeho správania.“

„Teda až tak ďaleko zasahuje pôsobenie ľudského ducha. Nože, správne teraz pozorujte dnešných ľudí a môžete si domyslieť, koľko zla už napáchali. Zvlášť ak uvážime, aké ďalšie následky má činnosť týchto živých útvarov, vypustených na všetky tvory! Je to ako s kameňom, ktorý keď raz vyletí z ruky, vymyká sa kontrole i vôli toho, kto ho hodil.“

Tak vzniklo všetko zlo iba vinou samotných ľudí. Vinou ich nekontrolovaného falošného chcenia, citového i myšlienkového, ako aj ich ľahkomyseľnosťou v tom!

„Dokonca aj samotné peklo je len výplodom ľudských duchov. Jestvuje síce a skrývajúc v sebe tiež vážne nebezpečenstvo, spôsobuje strašné utrpenie. Predsa je však celkom závislé od chcenia všetkých tých ľudí, ktorých city privádzajú peklu sily k pretrvávaniu z neutrálnej Božej sily. Táto sila spočíva vo stvorení, aby ju ľudskí duchovia používali. Peklo nie je teda žiadne zariadenie Božie, ale je dielom ľudí!

„Pritom je dôležité vedieť, že človek túto oživujúcu silu nemá v sebe, ale len kľúč k nej, a to schopnosťou svojho cítenia. Je teda správcom tejto tvorivo formujúcej sily, pracujúcej podľa jeho chcenia. Z toho dôvodu musí skladať účty zo správcovskej činnosti, vykonávanej každú hodinu. Ale on si to neuvedomuje a zahráva sa pritom s ohňom ako nevedomé dieťa a narobí preto ako aj ono veľa škody. Avšak on nemusí byť nevedomým! To je jeho chyba! Všetci proroci a nakoniec aj Syn Boží sa snažili podobenstvami a náukami priniesť jasno do tejto veci, ukazovali cestu, po ktorej ľudia majú ísť, ako majú ľudia vyciťovať, myslieť a konať, aby pri tom postupovali správne!

Preto prízvukujem ešte raz: Božia sila, ktorá neustále prúdi stvorením a v ňom spočíva, je všetkým ľudským duchom iba prepožičaná. Oni ju môžu používaním usmerňovať, ale nemajú ju v sebe, nie je ich vlastníctvom! Túto silu vlastní jedine Božské. Ono ju však používa len k dobrému, pretože Božskému je temno neznáme. Ale ľudskí duchovia, ktorým je prepožičaná, spravili si z nej pelech lotrov!

Po týchto poučeniach môžeme pristúpiť k sľúbenému poučeniu získanému počas posledných rokov pozorovania, ale kulminujúcemu v tomto roku tak citeľne, že si to začínajú všímať už aj neznalí, ba aj niektorí ľahostajní. Bude to vysvetlené na správaní zvierat, hlavne vtákov, ale okrajovo aj u hmyzu, ba aj u prehnane a nerozumne vedenej ochrane zvierat, ktoré si našu ochranu vôbec nezaslúžia. Medzi vtákmi, rovnako aj zvieratami, nachádzame presne tak, ako medzi ľuďmi takých jedincov, ktorí spoločnosti škodia, žijú na úkor iných, ba slúžia iba ako nástroj zla, ktorý sme my splodili, ale mal by nám tiež poslúžiť k nášmu poučeniu. Teda presne podľa vety z citátu:

Človek sa často pýta, prečo sa prejavuje boj v prírode, a predsa sa bytostné v neskoršom stvorení riadi ... podľa správania ľudí!

Zvieratá sa teda riadia podľa správania ľudí a vo zvieracej ríši nachádzame presne toľko parazitov a príživníkov, ako je tomu medzi ľuďmi, ba tento stav každoročne stúpa a dnes je to už viac ako 75% ľudskej populácie, ktorá ťaží z práce iných! Nejdeme menovať jednotlivé povolania a činnosti, lebo mnohých by sme znechutili v čítaní a preto nebudeme adresní. Stačí to, čo sme v úvode naznačili. 
Vo zvieracej ríši je to presne rovnako, lebo príživníci medzi ľuďmi svojim myslením, sformovali príživníkov medzi zvieratami.
Dnes ten, komu bytosti prírody ešte dokázali ochrániť nejakú časť úrody, je aj tak následne konfrontovaný s nájazdmi rôznych zvierat v službe temných duchovných aktivít, ako bolo vysvetlené. Majiteľ dokáže ovplyvniť svojim myslením jeden druh bytostných, ktorí mu pomôžu, ale závisť susedov, aktivity temných duchov mimo Zeme, alebo z jemnejších úrovní, dokážu ovplyvniť iných bytostných, ktorí si plnia znovu iba svoju úlohu tým, že ovplyvnia týchto zvieracích lúpežníkov tak, že úroda mizne takto postihnutému priamo pred očami a nemôže voči tomu nič podniknúť, lebo tí ľudskí lúpežníci v už menovaných inštitúciách formujú ich konanie. Ja som mal napríklad tohto roku toľko čerešní, ako nikdy predtým, ale stálo ma to následne viac ako dva týždne aktívnej ochrany s gumipuškou, pričom som strieľal po votrelcoch opadaným ovocím, ako malými jablkami, čerešňami, slivkami, nakoľko aj narastá výskyt škodcov hmyzu, ba aj rôzne nemoci a tak ovocie nezrelé opadáva.   Streľba takou muníciou nijako neohrozila votrelcov na živote, aby som upokojil ochranárov, ale treba dodať, že aj medzi vtákmi je rovnaké percento, ako medzi ľuďmi, ktorí sú notorickí kleptomani a v takom prípade pomôže iba doživotné väzenie, alebo smrť! Prípadne snáď, ako to robili v minulosti, keď zlodej prišiel o ruku!
Drozdy sa tak premnožili u nás,(****) a pôsobia iba v záhradách, v lese, kde by boli potrební, tam ich temer neuvidíte, ale začínajú im chutiť už aj také druhy ovocia, ba aj zeleniny, ktorú doteraz nikdy nekonzumovali, ba kŕmia už týmto aj svoje mladé. Tohto roku som už nachytal viackrát lúpežníkov aj v skleníku na paradajkách.  Suseda sa sťažovala, že jej zožrali aj listy z kŕmnej repy, ba manželke žerú aj šalát. Ochrániť úrodu je nemožné, lebo je ich toľko, že kradnú po celej záhrade a nemôžete byť všade.  Jablká žerú ešte nezrelé, rovnako ríbezle, maliny, černice, prvýkrát tohto roku aj muchovník jelšolistý, ktorý je u nás novinkou, a budú pokračovať na slivkách a všetkom, čo v záhrade nájdu. (****) Nie všade to musí byť rovnaké, lebo to už jednoznačne vyplýva z textu.
Na zemiakoch je tohto roku toľko pásaviek zemiakových, ako nikdy a zbierame ich aj dvakrát denne, lenže stále ich je neúrekom. Keby sme zemiaky ponechali svojmu osudu, tak by už nezostali ani holé byle bez listov. 
Na fazuli je toľko vošiek, že ich treba tiež aspoň dvakrát do týždňa likvidovať. Vošky sú aj na ovocných stromoch a ich „opatrovatelia“ – drobné mravce sú tiež veľmi premnožené, nakoľko užitočné vtáky, sú očividne na ústupe. Napríklad krutohlav, ktorý kŕmi mladé väčšinou larvami mravcov sa stal neznámym, čoho som bol svedkom pred tromi rokmi, tiež pri strážení čerešní, keď mi zahniezdil v búdke mojej záhrady, ale mladé nevychoval, lebo mu hynuli, pravdepodobne po „ochranných“ postrekoch, aj keď ja ich vôbec nepoužívam.  Odvtedy sa neobjavil a viac som ho nevidel. Mucháriky, strakoše, trasochvosty, sýkorky, žltochvosty, penice, pinky, hýle, stehlíky, ale hlavne lastovičky a ďalšie užitočné očividne chýbajú, lenže škorce,  drozdy, krkavcovité vtáky, kormorány, teda tie, ktoré výslovne škodia, tie sú na vzostupe. Vrabec je samostatná kapitola, ktorých vraj ubúda – tvrdia ochranári, ale to je tiež skreslený pohľad, aj keď v súlade so skutočnosťou. Tých je skutočne menej, ale iba z dôvodu, že dnes už chová hydinu málo ľudí na dedine a tak nemajú kde kradnúť. Lenže keby prišli ku nám, tak by žasli, koľko ich je v tejto aktivite, pri našich sliepkach činných.
Už sme v minulosti písali, že jariabok, hlucháň, tetrov, jarabica, prepelica, sluka, ba aj škovránok už vymizli, nakoľko hniezdia na zemi a likviduje ich prevažne medveď, prípadne niektorých chémia. Medveď má na rováši viac previnení a „chvália“ ho mnohí, ktorí  sa snažia ešte poctivo živiť a niečo aj robiť. Teraz uvediem iba jednu perličku, ale veľmi poučnú, ktorú som nedávno zažil:
Pri mojej pochôdzke prírodou som sa stretol pri hlavnej ceste do dediny, ale blízko prvých domov, s jedným známym, ktorý sa mi sťažoval, že na svojom políčku pšenice mu narobili škodu diviaky. Ja som sa ho snažil usmerniť, že to asi bola jelenia zver, lebo diviakov v týchto končinách niet. On ma ale presviedčal, že je tam poryté a museli to byť diviaky, lebo ani pšenica je nie zhrýzaná. Preto som išiel obhliadnuť s ním tú škodu a zistil som, že temer polovica úrody je pošliapaná a na dvoch miestach sú vyhĺbené jamy o priemere asi štyri metre štvorcové a hlboké temer tridsať centimetrov. Lenže to nespôsobili diviaky, ale práve medveď, ktorý hľadal „sýpku“, ktorú si vytvorili hraboše, nakoľko pšenica na poli patrí medzi ostnaté odrody a medveď takú nerád konzumuje. Lenže keď nájde – zavetrí sýpku hrabošov, to už je čisté zrno bez ostní, ba je tam teraz nablízku ešte aj ich mlaď, tak všetko vyhrabe a skonzumuje. Potvrdila to aj medvedia stopa na tej čerstvej hrabanej zemi. Nejdem popisovať, aký názor mal ten pán na ochranárov, ba aj na ochranu medveďa, ale môže si to každý domyslieť. Pritom mal políčko oplotené elektrickou ohradou, ktorú mu medveď roztrhol! Nakoniec pán ochranár by majiteľovi povedal, že medveď ho vlastne zbavil hrabošov a teda je užitočný. Objektívny pohľad však hovorí: Zlodej okradol druhého zlodeja, ale obaja majiteľa! To je dnes moderné aj medzi ľuďmi a na tento neduh ľudstvo doplatí, ba takáto argumentácia ochranára sa dnes razí v zahraničnej politike, ba obhajuje sa vlastná krádež cudzou! Majiteľovi však spôsobili škodu obidvaja a z jeho pohľadu, by bolo najvýhodnejšie zbaviť sa obidvoch. A v krátkej dobe to pravý majiteľ aj uskutoční! (**) Lenže ako som už uviedol, takých, ktorí ešte tvoria hodnoty, je iba 25% a tak ich prekričia tí príživníci, ktorých je 75%! V podávaní takýchto dôkazov zo života by sa dalo dlho pokračovať,  ale % jasne hovoria, ako by to dopadlo!

Pokračovanie prípadu:
Pokiaľ som pripravoval tento príspevok, tak som sa pri nákupe, stretol s týmto poškodeným pánom. Hneď mi referoval, že teraz mu už skutočne na tej jeho pšenici, urobila škodu jelenia zver, ako som ja najskôr uvádzal. Preto tento prípad jednoznačne dokazuje ten prírodný zákon, ba aj potvrdzuje to, že tam, kde začnú pôsobiť tie veličiny zla, ktoré boli pomenované, začne sa škoda hromadiť, lebo je to v súlade s uvedeným zákonom. Aj keď uvedený pán, pomáha mnohým susedom s prácami na poli, nakoľko má vhodnú techniku, niekomu jeho aktivity vadia a nie sú mu po vôli. Škody má iba on a to je tam veľa podobných políčok do výmery 0,50 ha. Možno niekomu sa zdali jeho služby pridrahé! Aj to stačí k tomu, aby to takto dopadlo.  

Zaujímavosť:
Na nákup chodí prevažne manželka, ale teraz ma z auta poslala za touto aktivitou ona, pričom zostala sedieť v aute so sestrou. Až keď som sa v obchode stretol s tým pánom, pochopil som, prečo sa tak stalo.

Záver:
Dnes je jednoduché zavesiť visačku „extrémista“, alebo „pravicový radikál“ každému, kto sa snaží ohroziť tých 75 %!
A z tých 25% je iba hŕstka takých, ktorí hľadajú skutočnú príčinu, a tých, ktorí ju už objavili v starých, ale aj nových poučeniach a zasľúbeniach, ktorých máme neúrekom, ba následne si to potvrdili v živote, je ako šafránu! Tých nepočúva nikto!

„Všade vôkol je noc. Avšak v najväčšej núdzi, keď všetkému i tomu lepšiemu, hrozí utonutie, začínajú tiež súčasne svitať ranné zore!“ (*)

Posledné prežitia hovoria ale jasnou rečou, že túto dobu už prežívame, preto by sme mali byť všímavejší. Keď budeme prežívať utrpenie, ba až hrôzu, potom sa nesnažme obviňovať prírodu, alebo dokonca Boha, lebo to bude iba naša „žatva“, ako výsledok našej sejby, presne tak, ako nám to bolo už veky radené vo všetkých starých, ale aj nových zasľúbeniach, ba teraz v tomto príspevku sme sa snažili k tejto Pravde nasmerovať! Či už nestačí pre poučenie ani to dnešné počasie, alebo iné pohromy a katastrofy? Kde ľudí nevytápa, tam zas hrozia požiare. Vyzerá to tak, že ani tomu nie, ktorému strhlo strechu nad hlavou, alebo sa mu zatrasie a spadne celý dom, prípadne zhorí .  

Pochopte konečne, že to nie sú náhody, ale všetko podlieha vašej vôli,
vôli bytostí iných hierarchií, vyšších a nižších, a všetci  
dokonalým - večným zákonom!
Naučte sa ich poznať a žiť!

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
14. júl 2017

POĎAKOVANIE
 

Vážení čitatelia – poslucháči,
chceme sa touto cestou poďakovať tým, ktorí finančne (alebo priamou pomocou) prispeli na preklady a audio nahrávky pripravených relácií Rádia Záchrana do cudzích jazykov!

Zároveň Vás chceme s radosťou informovať o tom, v akých rečiach máme základ vysielania pripravený. Vysielanie Rádia Záchrana je možné momentálne v nasledujúcich rečiach:

 • SLOVENČINA
 • ANGLIČTINA
 • RUŠTINA
 • MAĎARČINA
 • ČÍNŠTINA
 • ARABČINA
 • NEMČINA
 • FRANCÚZŠTINA
 • PORTUGALČINA
 • ŠPANIELČINA
 • TALIANČINA
 • SVAHILČINA
 • POĽŠTINA
 • SRBČINA

Už teraz je to široké zastúpenie jazykov a pracujeme na tom, aby sme ešte mohli doplniť nahrávky v ďalších rozšírených cudzích rečiach. Taktiež sa zároveň pracuje na dopĺňaní niektorých nahrávok v uvedených jazykoch,  pri ktorých máme reálnu možnosť dať preložiť a nahrať viac, než samotný základ.
Napriek nemalej snahe temna a rôznym komplikáciám, snažíme sa naďalej splniť tú časť práce, ktorá prináleží nám - ľuďom, ako posledným článkom pomoci, pri naplnení onoho „posledného zasľúbenia“!

_______________________________________________________________________________________________________________________
14. júl 2017

NEPOLOŽENÁ OTÁZKA
JEŽIŠOVO TELO

Priblížiť sa ku Pravde, vždy vyžaduje splniť dve základné podmienky:
A – Položenie tej správnej, teda kľúčovej otázky!

B – Jej správne zodpovedanie!

Teraz sa pokúsime dokázať na minulom, ba aj prítomnom prežití, že všetci doterajší čitatelia PG prehliadli jeden zásadný problém, ba zatiaľ ešte nikto nepoložil jednu, práve takúto kľúčovú otázku, ktorá vyplýva z textu Slova Posolstva. Nebola položená autorovi tohto Slova, čo potvrdzujú „Odpovede na otázky“, ba nebola položená ani autorke Večných zákonov, aj keď v druhom prípade vlastne bola. Ja osobne som ju položil autorke Večných zákonov na stretnutí s čitateľmi v Banskej Bystrici a mám o tom aj dôkaz na videokazete. Na položenú otázku som však nedostal požadovanú odpoveď a ja osobne som si to vysvetlil tak, že na odpoveď ešte nedozrela doba. Čitatelia si kladú neaktuálne otázky, ktorými siahajú buď vysoko nad svoj pôvod, alebo naopak primitívne, ktoré pre ich terajší a ani budúci život, nemajú žiadny význam. Ale otázky, ktoré sú nanajvýš vecné, ba súvisia s človekom, jeho prítomným, ba aj budúcim prežívaním a vývojom, nechávajú nepovšimnuté!
Terajšia doba však pokročila tak, že položenie tejto otázky sa priamo ponúka našim prežívaním, ale treba dodať, že znovu iba pre toho, kto Slovu správne porozumel, ba dokáže logicky myslieť a teda postupovať v zmysle vysvetlenom vyššie, v tých dvoch bodoch. Dokonca  je tu ešte aj tretí, už naznačený bod, ktorý vyplýva z tých dvoch uvedených, teda že Slovu aj rozumie!
Tak ktorá je to tá zásadná, ba ešte nepoložená otázka?
Z textu PG jednoznačne vyplýva, že človek, ba ani žiadna iná bytosť, ktorá v hmotnosti žila a pôsobila v hrubohmotnom tele, nemôže s týmto najhrubším obalom - telom, vstúpiť do vyšších, jemnejších úrovní stvorenia, ale tento hrubý obal musí zostať tu, v hmotnosti. Je to nemenný a dokonalý Boží – prírodný zákon!
V PG je predsa jasne vysvetlené, že tomu bolo rovnako aj s telom Abdruschina, ba aj Ježiša!
A tieto fakty musia teda každého logicky mysliaceho čitateľa, raz inšpirovať k tomu, aby si položil tú kľúčovú otázku:

Kde sú teda uložené telesné pozostatky Ježiša Krista?
 

Teraz si musíme pomôcť evanjeliami z Biblie:
Evanjelium Matúša; kap. 27, verš 62 – 66:

 

Stráž pri hrobe
Na druhý deň, ktorý bol po

prípravnom dni (na sviatky), zhromaždili
sa  veľkňazi a farizeji pri Pilátovi, hovoriac:
Pane, rozpomenuli sme sa, že
ten zvodca riekol ešte zaživa: Po troch
dňoch budem vzkriesený. Rozkáž
teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby
azda neprišli (v noci jeho učeníci),
neukradli Ho a nepovedali ľudu: Vstal z
mŕtvych. A bude posledný blud horší,
ako prvý. Odpovedal im Pilát: Máte
stráž, choďte a strážte, ako viete! A šli,
zabezpečili hrob: zapečatili kameň
a postavili stráž.

Kapitola 28:
Vzkriesenie Ježiša
Po sobote, na úsvite v prvý deň
Po sobote, prišla Mária Magdaléna
a iná Mária pozrieť hrob. A hľa,
nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel
Pánov zostúpil z neba, prišiel, odvalil
kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako
blesk, jeho rúcho biele ako sneh. A
strachom pred ním chveli sa strážcovia
a zostali ako mŕtvi. Anjel povedal
ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že
hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného!
Niet Ho tu, lebo vstal, ako bol povedal;
poďte, viďte miesto, kde ležal. A choďte
rýchlo, povedzte Jeho učeníkom, že vstal
z mŕtvych a aj, predchádza vás do
Galiley, tam Ho uvidíte....

Toto dianie je podané vo všetkých evanjeliách, ale s istými rozdielmi, preto nebudú už celé obsahovo doslovne citované, ale bude poukázané, iba na dôležité a vecné rozdiely a fakty.
V evanjeliu Marka, v kapitole 16: Vzkriesenie Ježiša , je uvedené, že pri príchode k hrobu bol už kameň odvalený. Keď vošli do hrobu, uzreli mládenca, oblečeného do bieleho rúcha, sedieť na pravej strane.

V evanjeliu Lukáša, v 24. kapitole je nasledovný text: „Kameň našli odvalený, a keď vošli do hrobu, nenašli telo Pána. Keď boli nad tým v rozpakoch, ajhľa dvaja mužovia vo skvostnom rúchu, zastali si vedľa nich.... „Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi?“

V evanjeliu podľa Jána, v kapitole 20, je uvedené:
„...prišla Mária Magdaléna ku hrobu a videla kameň odvalený od hrobu. I bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého Ježiš miloval, a hovorila im:
Vzali Pána z hrobu a nevieme, kam ho položili.(*)- V tejto vete je vystihnutá podstata celého diania!

Verš 11 – 13:
...Na mieste, kde ležalo telo Ježišovo, videla sedieť dvoch anjelov, v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách...

Teraz je ale nutné dodať, že ľudská zrelosť tej doby vyžadovala odlišný spôsob viery, ako nastal za čias Syna Človeka, ba aj iný, ako je tomu už dnes. Potvrdíme si to priliehavými citátmi.  
Po týchto citátoch z Biblie je potrebné zaradiť citáty z PG, ktoré objasňujú Božie – prírodné zákony a sú v úplnej zhode s logikou, ba aj prežívaným a prežitým dianím:
Tento jemnohmotný svet je prechodným pobytom pozemsky zosnulých, je to takzvaný onen svet alebo záhrobie. Je úzko spojený so svetom hrubohmotným, ktorý k nemu patrí a tvorí s ním jeden celok. Vo chvíli odlúčenia vchádza človek so svojím jemnohmotným telom, ktoré nosí s telom hrubohmotným, do rovnorodo jemnohmotného okolia hrubohmotného sveta, zatiaľ čo svoje hrubohmotné telo zanecháva tu. Tento jemnohmotný svet, teda záhrobie, ktoré patrí k stvoreniu, je podrobené rovnakým zákonom trvalého vývoja a rozkladu.

Avšak hrubohmotné telo Syna Božieho muselo byť takisto opäť pri dokonalosti Boha v jeho tvorivej vôli čisto pozemské, nesmie sa preto označovať ako božské alebo naň hľadieť ako na také. (*) Pr. č. 58: Vzkriesenie pozemského tela Kristovho.

Ale tým skrsol v nejednej náuke zárodok choroby. Hlodajúci červík, ktorý raz musí spôsobiť zrútenie celej stavby. Zrútenie je tým nevyhnutnejšie najmä tam, kde z týchto rozporov urobili základné piliere, ktoré Božiu dokonalosť nielen spochybňujú, ale ju priamo popierajú! Toto popieranie Božej dokonalosti patrí dokonca k podmienkam vyznania viery, umožňujúcim vstup do náboženskej obce.
Je tu reč o vzkriesení tela s ohľadom na vzkriesenie pozemského tela Syna Božieho, ktoré je väčšinou ľudí prijímané celkom bezmyšlienkovite, bez toho, že by zanechalo najmenšiu stopu porozumenia. Iní si zase osvojujú toto tvrdenie s dokonale vedomou neznalosťou, lebo im chýbal učiteľ, ktorý by im k tomu mohol dať správne vysvetlenie.
Aký smutný obraz sa naskytuje vážne a pokojne pozorujúcemu človeku. Ako žalostne sa mu javia takí ľudia, ktorí sa veľmi často ešte pyšne považujú za horlivcov svojho náboženstva, za prísnych veriacich; svoju horlivosť ukazujú v tom, že sa unáhlene v nevedomej povýšenosti dívajú zvrchu na inak zmýšľajúcich, nepomyslia, že práve to sa musí brať za neklamné znamenie bezmocného neporozumenia.
Kto bez otázok prijíma a vyznáva dôležité veci ako svoje presvedčenie, prejavuje tým nesmiernu ľahostajnosť, nie však pravú vieru.(*)
takomto svetle stojí taký človek pred tým, čo zvykne nazývať tým najvyšším a najsvätejším, čo mu má byť obsahom a oporou pre celé bytie.
Tým nie je živým údom svojho náboženstva, pre ktorého je možný vzostup a vykúpenie. Je len kovom zvučiacim, len bezobsažným zvoncom znejúcim, ktorý nerozumie zákonom svojho Stvoriteľa a ani sa nenamáha ich poznať.
Pre všetkých, ktorí si takto počínajú, znamená to zastavenie a krok späť na ceste, ktorá ich má doviesť cez hmotnosť za účelom vývoja a pokroku, k svetlu Pravdy.
Tiež nesprávne pochopenie vzkriesenia tela je ako každý iný mylný názor umelo vytvorenou prekážkou, ktorú si človek berie so sebou do záhrobia, tam sa potom bude musieť tiež pred ňou zastaviť a nebude môcť ísť ďalej, lebo sa sám od nej nemôže oslobodiť. Nesprávna viera totiž pevne visí na nich a púta ich tak, že im uzavrie každý voľný výhľad k svetlej Pravde.
Neodvažujú sa myslieť inak, a preto nemôžu ani dopredu. S tým prichádza ešte nebezpečie, že duše, ktoré sa takto samy pútajú aj v poslednej chvíli, zmeškajú čas k oslobodeniu a nevznesú sa zavčasu k Svetlu; tým musia skĺznuť do rozkladu a ako konečný cieľ nájdu večné zatratenie. (*) – Táto zvýraznená veta nech je odpoveďou pre všetkých tých, ktorí by chceli  znovu kritizovať, ako trúfalosť, položenie tejto vecnej otázky!

Najhorším nepriateľom človeka, z hľadiska čisto pozemského, je pohodlnosť. Ale pohodlnosť vo viere stáva sa jeho duchovnou smrťou!

On sám a vždy len sám môže, má a musí uvažovať, lebo k tomu má dar v sebe. Veď aj všetku zodpovednosť musí tak či tak brať len na seba, bez ohľadu na to, čo chce a čo koná.
toto vedomie malo by človeka nútiť k najprísnejšiemu skúmaniu.
Práve táto zodpovednosť dáva každému človeku nielen neobmedzené právo k takému skúmaniu, ale dokonca z neho robí najnaliehavejšiu nutnosť! Nech to pokojne považuje za zdravý pud sebazáchovy, to naskrze nie je nesprávne!

Vzkriesenie tela! Ako môže telo hrubohmotnosti vystúpiť do čisto-duchovnej ríše Boha Otca! Hrubohmotnosť, ktorá nedokáže prestúpiť ani do jemnohmotnosti záhrobia. Všetko hrubohmotné, dokonca aj jemnohmotné, podľa večných zákonov prírody, podlieha rozkladu. Výnimky alebo odchýlky v tom nejestvujú, pretože zákony sú dokonalé. Podľa toho ani hrubohmotné telo nemôže po smrti vystúpiť do ríše Otcovej, rovnako ani do jemnohmotného záhrobia, ktoré je tiež podrobené rozkladu! Také odchýlky sú pre dokonalosť Božích zákonov prírody jednoducho nemožnou vecou!
V malom sa to všetko dá tiež celkom zreteľne pozorovať v zákonoch fyziky, ktoré takisto neukazujú nič iné, než nezvratné zákony Stvoriteľa, prenikajúce aj touto oblasťou, ako všetko v celom bytí.

Tak nemôže nastať ani vzkriesenie tela, ktoré ako hrubohmotné zostáva bezpodmienečne viazané na hrubohmotnosť! Keďže všetky prazákony vzišli z Božskej dokonalosti, nebude sa môcť ani nový čin Božej vôle nikdy vyvíjať v inej forme než v tej, ktorá bola daná od prapočiatku stvorenia.

Keď Kristus zostúpil na zem, aby zvestoval Božie posolstvo Pravdy, musel preto tiež použiť hrubohmotné telo, teda z mäsa a krvi. Už v tom by musel každý uvažujúci človek poznať nezmeniteľnosť prírodných zákonov, rovnako ako tiež v jeho telesnej smrti, ktorá nasledovala po ukrižovaní.
Ale ani toto hrubohmotné telo nemohlo byť po tejto smrti výnimkou. Muselo zostať v hrubohmotnom svete! Nemohlo vstať z mŕtvych, aby vošlo do iného sveta! To nepripúšťajú pevné Božské či prírodné zákony vo svojej dokonalosti, ktorá vzišla z Božej vôle. To ani nemôžu, pretože by inak neboli dokonalé, a z toho by zase vyplynulo, že nie je dokonalou ani vôľa Boha, ani jeho sila, ani on sám.
Pretože je to však vylúčené, ako to môže zistiť každá veda vo stvorení samotnom, potom je to nesprávne a je to pochybovaním o dokonalosti Božej, ak sa tvrdí, že toto hrubohmotné telo vstalo z mŕtvych a po štyridsiatich dňoch vošlo do iného sveta.

Bezpodmienečné dodržanie Božej vôle, či prírodných zákonov, prejavilo sa tiež pri vzkriesení Lazára a mládenca z Nainu. Obaja mohli byť vzkriesení, lebo spojovací povrázok s dušou ešte jestvoval. Na Majstrovo zavolanie duša sa mohla opäť zjednotiť s telom. Toto bolo potom podľa zákonov prírody prinútené zotrvať v hrubohmotnom svete, dokiaľ nenastalo nové odlúčenie jemnohmotného tela od hrubohmotného, čo potom umožnilo tomu poslednému vstúpiť do jemnohmotného záhrobia; nastalo teda nové hrubohmotné odumretie.
Ale prechod hrubohmotného tela do iného sveta je nemožnou vecou. Keby sa bol Kristov duch opäť vrátil do hrubohmotného tela, alebo keby ho snáď vôbec nebol opustil, bol by býval nútený zotrvať v hrubohmotnosti ešte tak dlho, dokiaľ by nenastalo nové úmrtie, nie inak.
Vzkriesenie a vstup do iného sveta v  tele je absolútne vylúčený, a to ako pre ľudí, tak aj vtedy pre Krista!
Pozemské telo Vykupiteľa šlo tou istou cestou, ktorou musí ísť každé hrubohmotné telo podľa prirodzených zákonov Stvoriteľa.
Ježiš z Nazaretu, Syn Boží, podľa toho nevstal telom z mŕtvych!
I napriek všetkej logike a práve v tom spočívajúcom väčšom uctievaní Boha nájdu sa teraz ešte mnohí ktorí v slepote a lenivosti svojej falošnej viery nebudú ochotní ísť po tak jednoduchých cestách Pravdy. Zaiste nájdu sa aj takí, ktorí pre vlastnú obmedzenosť nebudú môcť ísť po týchto cestách. Iní zase sa budú úmyselne snažiť zúrivo bojovať proti tomu z odôvodneného strachu, že by sa tým musela zrútiť ich namáhavo postavená budova pohodlnej viery.

Ježiš sám nezanechal nijaké spisy, na ktoré by sa jedine mohlo bezpodmienečne nesporne oprieť.
Nebol by nikdy vyslovil alebo napísal niečo, čo by sa úplne nezhodovalo so zákonom jeho Otca, s Božími zákonmi prírody alebo s tvorivou vôľou. Sám predsa výslovne povedal:
„Prišiel som, aby som zákony Božie naplnil!“
Avšak zákony Božie sú jasne zakotvené v prírode, ktorá sa samozrejme rozprestiera ďalej ako len v hrubohmotnosti, ale zostáva predsa „prirodzenou“ všade, ako v jemnohmotnom, tak v bytostnom a tiež v duchovnom svete. Mysliaci dokáže v týchto významných slovách Spasiteľa istotne nájsť niečo, čo prevyšuje zmätené náboženské dogmy a ukáže cestu tým, ktorí skutočne vážne hľadajú!
Každý človek môže okrem toho nájsť v biblii podklady o tom; Ježiš sa predsa zjavil mnohým. Čo sa však stalo? Mária ho pritom spočiatku nepoznala a Magdaléna ho tiež ihneď nepoznala; dvaja učeníci, idúci do Emaus, ho nepoznali po celé hodiny, i keď išiel a hovoril s nimi... Čo z toho vyplýva? Že to muselo byť iné telo, ktoré videli, inak by ho boli všetci ihneď spoznali! –

23. 1.   Je možné pozemské zmŕtvychvstanie?

87. otázka:
Prísne veriaci cirkevníci poukazujú často na biblický príbeh, podľa ktorého neveriaci Tomáš pri zjavení Syna Božieho Ježiša smel svoju ruku vložiť do jeho rany v boku a túto ranu aj pocítil ako takú. Podľa toho snažia sa zdôvodniť, že zmŕtvychvstanie sa muselo udiať v tele, v protiklade s výkladmi Abdrushinovými.

Odpoveď:
Je to obvyklý pohodlný spôsob zdôvodňovania cirkevníkmi, opierajúci sa o dôkaz toho o príslušné miesta biblie, ktorým len v zriedkavých prípadoch rozumejú naozaj správne a ktoré tiež doteraz neboli zakaždým vykladané v správnom zmysle.
Okrem toho poukazovanie na biblický príbeh vôbec nie je nijakým skutočným zdôvodnením, čo zaiste je každému samostatne mysliacemu človeku bez všetkého pochopiteľné.
Ježiš pri svojom zjavení učeníkom mal na sebe, ako každý zosnulý, spočiatku len telo z jemnej hmotnosti (*), nie však hrubohmotné. Aby sa Tomáš mohol presvedčiť, že to bol skutočne Ježiš, bola mu poskytnutá milosť vidieť a pociťovať v tej chvíli jemnohmotne, teda môcť pôsobiť jeho vlastným jemnohmotným telom.
U ľudského ducha, nachádzajúceho sa ešte v hrubohmotnom obale, pozerá a pociťuje jemnohmotné telo cez jeho hrubohmotné telo. To vzbudzuje dojem, že je to hrubohmotné telo, ktoré koná. Hrubohmotné telo vykonáva pri tom veľmi často tiež zjavne viditeľné patričné pohyby; kráča takpovediac spolu.
Tak aj dnes, pri celkom iných príležitostiach sa môže stať, že človek nadaný pre jemnohmotné zrenie a vyciťovanie siahne po niečom a toto samozrejme aj pocíti, čo ostatní nemôžu vidieť.
Nie inak to bolo aj u Tomáša. Svojím jemnohmotným telom a jeho orgánmi videl a vyciťoval cez svoje hrubohmotné telo, už zjasnené, teda jemnejšie telo Ježiša, videl a pocítil preto tiež jeho ranu, bez toho, že by to bolo hutné telo z mäsa.
Je to celkom prirodzený dej, ktorý podporovaný svetlými pomocníkmi a silami za účelom presvedčenia musel zapôsobiť na Tomáša o to prirodzenejšie, najmä preto, že to chcel sám Ježiš.
Práve tento dej hovorí však dokonca veľmi zreteľne o tom, že to nemohlo byť Ježišovo hrubohmotné telo, tak dobre známe všetkým učeníkom; inak by už vopred bola vylúčená akákoľvek pochybnosť.
Ježiš musel byť teda už aj zovňajškom vo svojom jemnohmotnom tele iným zjavom, pripúšťajúcim pochybnosť o jeho pravosti, na rozdiel od jeho inak dobre známeho pozemského tela. Tak chcel Ježiš podať ešte zvláštny dôkaz na odstránenie možnej pochybnosti, vzniknutej touto zmenou.
To, čo teda títo horlivci chcú uvádzať ako dôvody svojho tvrdenia, prináša v skutočnosti dôkaz o opaku! Len sa treba vzdať strnulosti zotrvačného utkvievania na navyknutom alebo naučenom, potom príde pri rozmýšľaní o tom samočinne osvetľujúci lúč zo všetkých strán, takže neskoršie sa nikdy nebude dať pochopiť, prečo človek na to neprišiel už oveľa prv.
A kto potom vynaloží silu, aby všetko pokojne zvažoval, príde na to, že všetko hovorí za to nové a nič za staré, ktoré vzniklo mylným, lenivým myslením alebo vypočítavým mudrovaním.
Pozemskí ľudia prežívajú predsa trvalo dosť toho, aby sa len pri troške zamyslenia mohli ľahko vžiť do týchto skutočností. Kto napríklad nezažil nikdy jasný sen, pri ktorom hrubohmotné telo ako zúčastnené nepôsobí hrubohmotne? Udiera okolo seba alebo plače, vzlyká a kričí, stená a hovorí, zatiaľ čo sen, to vlastné prežívanie, zrenie a pociťovanie vôbec nie je hrubohmotného druhu, ale ešte omnoho nežnejšie a jemnejšie ako tá jemnejšia hmotnosť zjasneného tela Syna Božieho počas príhody s neveriacim Tomášom.
A predsa je človek počas prežívania vo sne úplne presvedčený, že je to hrubohmotného druhu. Len pri prebudení príde potom k poznaniu, že to bolo inak, ešte aj napriek tomu, že nachádza hrubohmotné dôkazy v slzách a podobne.
A tzv. „zjasnenie“ nie je premenou niečoho jestvujúceho, ako hrubohmotného tela, ale jeho odhalenie, umožňujúce vystúpiť jemnejšiemu telu, cez ktoré môže sám ľudský duch silnejšie presvecovať.
To zjasnenie sa totiž tiež nevzťahuje na pozemské telo, ale na človeka samotného, ktorý je duchom. Ten po odložení pozemského tela a ostatných na ňom visiacich skalených strusiek začne stále jasnejšie presvecovať svoje obaly.
Svitá nový čas, ktorý odstráni všetky pochybnosti a vedenie o Bohu pozdvihne nanovo v čistejšom a živšom rúchu. Toto nezmenšuje veľkosť vtedajšej obete Syna Božieho, ale ju stavia ešte do omnoho žiarivejšieho Svetla, pretože ľudský duch sa v tom stal vediacim a nezotrváva už iba v nejasnej viere, ktorá nemá v sebe nijakú živú silu.
(*) – Jemnejšie telo, je myslené astrálne, a tento výraz bol použitý iba preto, lebo v čase písania textu – Odpovedí na otázky, nebolo ešte toto rozdelenie tiel jasné a úplne vysvetlené.

Po týchto dôležitých vysvetleniach Božích zákonov v PG,  ktoré sa dotýkajú nášho problému, môžeme pristúpiť k samotnej otázke, ktorá bola v tomto Slove čiastočne naznačená, ale iba stručne a okrajovo, lebo ešte ani v tom čase nebola zrelá doba na všetky informácie, ktoré ešte iba mali prísť. Preto si teraz ešte zo Slova Pravdy vyberieme ten dôležitý citát, ktorý pojednáva o našom naznačenom probléme a teda súvisí s otázkou:
Od oného dňa, kedy sa roztrhla posvätená opona pred Najsvätejším, boli ste stále oddelení od Boha! Od tejto hodiny nemali ste už mať Najsvätejšie na zemi. Od tohto okamžiku boli ste zmätení a osamotení. Nebolo pre vás už žiadneho spojenia s Bohom! Ľudstvo popretŕhalo toto spojenie ukrižovaním a rozbilo starú zmluvu. Boží posol, ktorý dal roztrhnúť túto oponu, vyprázdnil tým tiež Archu zmluvy (*), pretože stratila pôvodný zmysel a hodnotu. Po tejto vražde(*) nemohla ďalej existovať zmluva medzi Bohom a ľudstvom.(*) – Vražde Syna Božieho, Ježiša, nie teda aktu vykúpenia, ako tvrdí cirkev!  

Citáty z náhrobnej dosky Abdruschina:
(pozn. číslice, ktoré sa nachádzajú v nasledujúich citátoch označujú jednotlivé obrázky z náhrobnej dosky)

KAMENE VYPOVEDAJÚ
PRED TEMER
TROMI A POL TISÍCAMI ROKMI
NE-SO-MET, NAJSTARŠÍ Z KMEŇA IS-RA,
OSAMELO SI PREDSTAVUJE V HROBKE TOHO,
KTORÉHO MILOVAL.
UDALOSTI, KTORÉ PREŽIL, HO NÚTIA,
ABY UCHOPIL DLÁTO A VYTESAL
DO TVRDÉHO KAMEŇA OBRAZY, KTORÉ ZRETEĽNE
PRECHÁDZAJÚ PRED JEHO SKRÚŠENOU DUŠOU.
TÝM KLADIE ZÁKLAD K POKLADU,
KTORÝ MÁ BYŤ POD MÚDRYM VEDENÍM
VYZDVIHNUTÝ V DOBE NAJVAČŠEJ NÚDZE ĽUDSTVA.

PRED ZRAKMI VIDIACEHO VZPLANULI JASNÉ SLOVÁ

„ZEM EŠTE V PRAVÚ CHVÍĽU
VYDÁ VŠETKO
ČO PRAVDA ZJAVUJE.“

S TÝM SA KNIHA STVORENIA OPAŤ ZAVRELA,
TAK AKO TO BOLO PREDTÝM.

Avšak zbystrite pozornosť, ľudia, 59. Tam, kde teraz ešte stojí Abd-ru-shinov kráľovský palác, ležia skryté v zemi posvätné spisy 60, ktoré vypovedajú o týchto časoch. S nimi bola ukrytá i nádoba plná vzácnych drahokamov. Medzi nimi sa nachádzajú tri veľké, nesmierne vzácne diamanty, ktoré sú priezračné ako najčistejšia voda a žiaria, ako by prešli žiarou ohňa 61. Čakajú, až Abd-ru-shin opäť vstúpi na zem. Keď bude ako kráľ opäť žiť na zemi, bude nosiť najväčší z nich. Oba ďalšie budú zdobiť ušľachtilé ženy, ktoré k nemu patria. Šťastné to kamene, ktoré mu smú slúžiť! Nie sú chladné, žijú pod zemou čakajúc na svoj deň.
Až do tej vzdialenej doby vy ľudia už nedosiahnete ničoho dokonalého 62. Vŕšite kameň na kameň 63, ale zatiaľ čo s údivom stojíte pred svojím veľkým umením 64, vánok rúca vaše stavby 65. Vy malí ľudia, čím ste bez Neho? Váš život je pominuteľný ako vlna na vode 66 a stopy vašich najväčších činov nie sú hlbšie než stopy vtáka v piesku 67. Mali ste rozkvitať ako kvetiny 68 a byť zahalení vôňou ako kvet lotosu. Na to zabúdate.

Na oblohe vystupuje znamenie Vodnára 228 a začína veľká doba, najväčšia a najposvätnejšia na zemi.

Do svojho mesta vtiahne kráľ 268, syn tesára 269. (**) Jeho žezlom 267 je kríž, jeho ríšou sú duše 266.

Až sa posvätné číslo 280 naplní naposledy, bude pri slnku 281 a pri mesiaci 283 stáť nová hviezda 282, ale bude žiariť jasnejšie. Kusé dielo 284 sa musí stať dokonalým 286, čo bolo dolu, usiluje nahor 287, lebo nadišla posvätná doba Holubice 289. Blažení, ktorí ju prežijú. Miska 288 milosti je naplnená natoľko, až preteká.
Z meča 290 nášho vládcu žiari posvätné znamenie. Svojou kopijou 291 premohol hada, ktorý rodil vždy len zlo. Spútal ho a uvrhol za pevné zámky a závory 292. Beda svetu, až Pán bude musieť jeho putá opäť uvoľniť!

Z týchto citátov, logického myslenia, znalosti Pravdy a Božích zákonov, vyplýva mnoho odpovedí, ba je to tak vždy, že keď si zodpovieme tú kľúčovú a zásadnú otázku, vynoria sa odpovede na mnohé podružné. Nadviažeme teda na nosné fakty z citátov a tie sú nasledovné:
1. Hrubohmotné telo nemôže prejsť, teda vstúpiť do jemnejších úrovní stvorenia.
2. Rovnako to bolo aj s telami Syna Človeka a Syna Božieho.
3. Kde sú uložené pozostatky Syna Človeka vieme – z obidvoch inkarnácií.
4. Kde sú uložené pozostatky Syna Božieho, Ježiša – nevieme, nakoľko sme žili v nesprávnom presvedčení, že vstúpil s nimi do nebeskej ríše.
5. Z biblických evanjelií vyplýva, že telo bolo z hrobu „odnesené“!
6. Kto tento akt vykonal, je z evanjelií ťažko určiť, nakoľko sú nejednotné.
7. Podľa Božích zákonov to ale znovu muselo byť v súlade s nimi.
8. Muselo byť zvolené miesto, kde nebude možné tieto pozostatky znesvätiť.
9. Také miesto už ale bolo pripravené z minulého diania – pyramída kmeňa Isra, kde sú uložené pozostatky Abdruschina z prvej inkarnácie, aj keď presnú lokalitu zatiaľ nepoznáme.
10. Tieto fakty, budú objavené ako dôkazy Pravdy pre ľudstvo, v záverečnej fáze súdu.

Z citátu DPG sme sa dozvedeli, že vyprázdniť archu zmluvy a aj roztrhnúť chrámovú oponu, nechal vykonať „boží posol“ (*)! A bol to tento „posol“, ktorý vykonal aj tento dôležitý a nutný akt pre budúcnosť ľudstva, ale aj ochranu pozostatkov Ježiša.(**)

Potom to bude jeden z hlavných dôkazov Pravdy pre ľudstvo, ktorý však už aj teraz niečo pre vnímavého dokazuje!
Túto skutočnosť, potvrdzuje aj naša logika:
Keby sme chceli podať dôkazy nejakého diania, tak by sme sa ich snažili sústrediť

do jedného celku -  na jedno miesto!
Má to nie iba výhodu výpovednú, ale aj výhodu jednoduchšej ochrany týchto faktov,
pred poškodením alebo zničením!

Kto môže podľa Božích zákonov znovu takýto akt uskutočniť, sme tiež poučení zo Slova PG.
Na mnohých obrazoch ukrižovania Ježiša, sú znázornené lietajúce objekty – UFO! Z mnohých textov z histórie vieme, že kontakt prebieha už tisícky rokov.

Vyspelejší ľudskí duchovia vyvíjajúci sa v hmotnosti, vždy v minulosti boli nápomocní pri prevratnom dianí, ba bude tomu rovnako aj pri poslednom súde!