PRE TÝCH, ČO NÁS SÚDIA!

 

Ten, ktorý vynáša svoje rozsudky nad niečím, čo dokonale nepozná, teda nad úplným Slovom Posolstva Grálu, ktoré je nosným pilierom nášho projektu - JE ÚBOŽIAK; ale ten, ktorý toto Slovo "dokonale" pozná a vynesie rovnaký rozsudok, JE EŠTE VÄČŠÍ  ÚBOŽIAK!
Obidva druhy týchto ľudí sú hodní iba poľutovania!

V dnešnej dobe mnohí nášmu projektu neveria, pretože proste nevidia!
Nevidia, že my nepatríme k cirkvám ani sektám, ako si to mnohí hneď od začiatku myslia, a pritom to, že k nim nepatríme jasne vyplýva zo slov, ktoré ponúkame. Nepodávame fanatické a dogmatické informácie určené na zavádzanie ľudí, alebo na získanie materiálnych výhod, ako to spomínané organizácie často robia. Ba naše tvrdenia sú často v rozpore s tvrdeniami cirkví a tiež siekt. My nabádame človeka ku skúmaniu a nech si utvorí názor sám, čo považuje za pravdivé. Podávame len holé fakty a vecné dôkazy, a po objektívnom preskúmaní toho, čo ponúkame, každý poctivo skúmajúci musí dôjsť k záveru, že je to Pravda. 

AUTOR POSOLSTVA GRÁLU TIETO SLOVÁ POTVRDIL SKUTKOM, TEDA TÝM, ŽE ZALOŽIL PRÍRODNO - FILOZOFICKÝ SPOLOK!

Teda žiadne iné duchovné, alebo cirkevné združenie a potvrdzujú to aj Jeho výroky:
"DUCHOVNÁ VEDA A PRÍRODOVEDA SA MUSIA ZJEDNOTIŤ, AK MAJÚ PODÁVAŤ PRAVDU!"

"Ja môžem povedať iba: Žil som to, čo som napísal, lebo to všetko prichádzalo z môjho živého presvedčenia. A to malo na zreteli len blaho iných.
Čo sa týka tak často používaného výrazu „sekta“ alebo „Náboženské spoločenstvo“, môžem stále len opakovať, že nešlo o tento prípad.
Už roky stále opakovane poukazujem na to, že nechcem založiť ani cirkev ani sektu, ani náboženské spoločenstvo, že neprinášam ani žiadne nové náboženstvo, ale že mojim jednaním a úmyslom je vysvetliť samočinné zákony, ktoré pôsobia vo Stvorení. Poznať ich, je pre každého človeka, žijúceho v tomto Stvorení, žiadúce a môže byť všetkým len k úžitku.
Dokazujú to aj moje zobraté spisy, týkajúce sa tejto oblasti. Preto sa nepotrebujem ďalej o tom rozširovať.

Ak teraz v rôznych krajinách a štátoch mnohí čitatelia mojich diel sa stretávali a zjednocovali vo zvláštnych spolkoch, tak sa to dialo len preto, aby sa mohli ponoriť ešte viac do obtiažnej látky. Ako základ pre svoje stretnutia si vzali moje diela, čo konečne vyplýva zreteľne s ich stanov. Ja som nemal právo niečomu takému brániť a nevidel som k tomu žiadny dôvod.

Ja som však nebol nikdy členom týchto spolkov a nemal som z nich žiadne výhody. Oni totiž pracovali len pre seba a platili prirodzene tiež príspevky len svojim spolkom, takže nikdy nejestvovala medzi týmito rôznymi spolkami v rôznych štátoch žiadna vzájomná súvislosť.
Nadácie jednotlivých osôb nie sú s tým v rozpore.
Preto nemôže byť reči o nejakej sekte."

Z Abdrushinoveho prehlásnia

 

POSOLSTVO GRÁLU TEDA NIE JE SEKTOU, ANI NÁBOŽENSKÝM SPOLOČENSTVOM, POSOLSTVO GRÁLU JE KNIHA VYSVETĽUJÚCA PÔSOBENIE ZÁKONOV, KTORÉ VO STVORENÍ FUNGUJÚ A O KTORÝCH, ŽIAĽ, NIČ NEVIEME! PRETO MY, KTORÍ CHCEME TOTO PRED VEREJNOSŤOU UTAJOVANÉ DIELO ŠÍRIŤ PRE TÝCH, KTORÍ O TO BUDÚ STÁŤ, PREDSA NEMÔŽEME BYŤ SEKTOU! 

To by si mal ujasniť každý, kto chce k veciam pristupovať nezaujato a objektívne. Tí však, ktorí chcú psa biť, tí si palicu vždy nájdu. Ale odporúčame im vôbec sa nám neozývať, nakoľko je nám to JEDNO, čo si myslia.

* * *

Mnohí dnes nevidia dianie okolo seba, dianie na celej Zemi, ktoré nabralo rýchly spád. Sú medzi nimi však dva typy "nevidiacich". Jedni nevidia, pretože vidieť nechcú, aby ich z ich pohodlia nič nevyrušilo. Tých treba nechať, nepresvedčí ich nič, lebo ich prešpekulovaný rozum si bude naďalej nachádzať výhovorky pre obhájenie svojej obmedzenosti a tiež duchovnej lenivosti - ZATIAĽ!
Sú ale aj takí, ktorí Pravdu vedieť chcú. Tú Pravdu im ale nepovedia ani v dnešných "slobodných" a komerčných médiách, ba ani v kostoloch. V médiách vám ju nepovedia zo strachu a vypočítavosti. V kostole preto, že títo "pastieri" vedú svoje ovečky tam, kam to im vyhovuje. Teda na porážku! Aby z toho mali hmotné výhody. Ako tomu bolo stále aj v minulosti, čo je faktami dokázateľné a nevyvrátiteľné.

Nuž ostáva len na ľuďoch samotných - HĽADAŤ Pravdu. Ľudia sa majú pýtať a hľadať odpovede (odporúčame prečítať si krátky článok s názvom VÝVOJ). Tie potom vedú k pravej slobode ducha. A to je práve to, čomu sa cirkvi aj politici snažia zabrániť. 

Nasledujúce video je síce v anglickom jazyku, no je dosť výrečné aj pre tých, ktorí po anglicky nevedia, a je dobrým začiatkom pre kladenie dôležitých otázok. 

Jedná sa o video zobrazujúce dianie na Zemi počas dvoch mesiacov tohto roka, presnejšie počas októbra a novembra 2013. Tu už neobstoja prázdne slová tých, ktorí tvrdia: "Veď to tu už bolo". UFO objekty sa zjavujú po celej Zemi, pohromy, ktoré by ešte pred desiatimi rokmi zaujali spoločnosť na niekoľko mesiacov, sú už po jednom dni "nezaujímavé", pretože sa udiala opäť nová pohroma. Čomu to napovedá a odkiaľ to vedel Ten, ktorý toto dianie už pred 100 rokmi PRESNE predpovedal (ba predpovedal aj to, čo bude onedlho nasledovať); Ten, ktorého zasľúbil sám Ježiš Kristus.

 

 
 

A ešte jedno video. Čo je v ňom zobrazené? Jedni, tí "vysoko vzdelaní", tvrdia, že to sú meteorologické balóniky, alebo skondenzovaná vodná para lámuca svetelné lúče, prípadne odlesk z objektívu fotoaparátu, poniektorí ešte, že je to fotomontáž. Ako keby ľudia po celom svete práve v dobe vrcholenia všetkého zhonu a tiež pohrôm a katastrof, nemali čo robiť, len si vymýšľať,  že videli UFO. Tak nech si každý urobí názor na to, kto je fanatikom, aj na to, čo je na tom videu a nech skúsi popremýšľať, kvôli čomu sa to deje a prečo sa tieto úkazy objavujú v zvýšenej intenzite, od kedy sa Zem začala očisťovať. Veď „oni“ tu tiež nelietajú len preto, že nemajú čo robiť. Učiť sa od nás nemajú čo- nakoľko technicky sú zjavne dokonalejší a nejaké duchovné hodnoty by asi sotva na Zemi hľadali, tak prečo sa tu objavujú a na čo upozorňujú? 

Vo videu môžeme vidieť úkazy, ktoré sa odohrali počas 9 dní! (26. 11. - 5.12) Treba si uvedomiť, že nie každý má pri sebe stále kameru a nie každý dá svoju nahrávku na internet. Takže tých úkazov, na rôznych miestach Zeme, je pravdepodobne aj viac. 

Po skončení tohto videa, sa v tomto okne začnú prehrávať ďalšie výrečné videá.

Všetky nahrávky UFA sú obyčajne zdôvodňované tým, že sa jedná o pozemské objekty a takto sa to celé posúva dostratena.
Lenže v nasledujúcom prípade sa isto nejedná o pozemský objekt, lebo tak ďaleko tie naše objekty, na ktoré sa to obyčajne vždy nesprávne prekrúti, - nelietajú!

 

V nasledujúcom videu je zaznamenaný odlet UFA - nejakého telesa z Mesiaca a to asi pred dvomi rokmi, teda vtedy, keď sme my pozemšťania na Mesiaci neboli, ale aj keď to, kedy to bolo nakrútené, sa dokázať nedá, dôkazom stále zostáva fakt, že tak veľký objekt nie je isto dielom pozemšťanov!

 

Záujemcovia, ktorí by video chceli vidieť v lepšej kvalite, si ho môžu stiahnuť TU.

 

* * *

 „Nespočetné sú znamenia, ktoré ohlasujú začiatok konečného súdu, lenže ľudia sa popri nich náhlia v domnení alebo sebaklame, že to všetko už často bývalo.
Pritom ale zabúdajú vzájomne porovnávať pomery, za akých sa to alebo ono už predtým prihodilo. Sú v tom veľmi veľké rozdiely, ktoré sa nesmú prehliadať, ak chceme správne posudzovať.
Predovšetkým nesmie byť človek tak bojazlivý, zbabelý alebo povrchný, aby chcel nevšímavo prechádzať popri terajšom, bezpodmienečne nápadnom nahromadení udalostí, či už sú to prírodné alebo hospodárske katastrofy, vraždy a samovraždy, politické zmätky, zápasy o pozemskú moc medzi štátmi a cirkvami a všetko ostatné.
Ešte nikdy nebolo toto všetko súčasne tak veľmi nahromadené, ako je to dnes. Už len to by muselo každého uvažujúceho človeka upozorniť na urýchlenejšie pôsobenie, ktoré sa viditeľne hromadí, muselo by to prebudiť tušenie o mocnom uzavieraní kruhu sveta vyššou mocou, než je vôľa a šikovnosť ľudí, a tušenie o odplate s tým spojenej. „
Abdrushin, Posolstvo Grálu: Citácia z prednášky:„Záchranná túžba“
 
 
Znalí už po roky hovoria o príchode tejto zvlášť významnej hviezdy. Neustále vzrastá počet tých, ktorí ju očakávajú, neustále sa hromadia predzvesti, takže ju možno skutočne aj čoskoro očakávať. Avšak čo vlastne znamená, čo prinesie, odkiaľ príde, to dodnes nebolo správne vysvetlené.
Hovorí sa, že prinesie prenikavé prevraty. Avšak táto hviezda znamená omnoho viac.
Možno ju nazvať hviezdou Betlehemskou, pretože je rovnakého druhu, ako bola ona. Jej sila vysáva vodu vysoko nahor, prináša poveternostné katastrofy a ešte mnoho iného. Zem sa otriasa, keď ju obklopia jej lúče. 
Od udalosti v Betleheme neudialo sa nič podobného. Ako Betlehemská hviezda, tak i táto sa tiež uvoľnila z večnej ríše čistého duchovného v čase, aby prišla zapôsobiť na túto zem presne vtedy, keď na celé ľudstvo majú nadísť roky duchovného osvietenia.
Hviezda si razí svoju cestu v priamej línii z večnej ríše až do tejto časti svetov. Jej jadro je naplnené vysokou, duchovnou silou; obaľuje sa hmotnosťou, a tak bude viditeľná i pozemským ľuďom. Bezpečne a bez okľúk pohybuje sa kométa svojou dráhou a bude v pravú hodinu na úrovni, predurčenej jej už pred tisícročiami.
Jej prvé bezprostredné účinky v posledných rokoch sa už prejavili. Kto to nechce vidieť, ani počuť, kto necíti ako smiešne, že všetko mimoriadne, čo sa už stalo, sa považuje za všedné, tomu samozrejme niet pomoci. Taký sa chce hrať buď zo strachu na pštrosa, alebo je zaťažený najhoršou obmedzenosťou. Oba tieto druhy treba pokojne nechať ísť svojou cestou, možno sa len usmiať ich tvrdeniam, ktoré sa dajú tak ľahko vyvrátiť. Znalým by sa síce mohlo povedať, kde dopadnú prvé silné lúče. Pretože lúče však postupne zasiahnu celú zem, nemá účel podávať o tom podrobnejšie správy. Potrvá to celé roky až k tomuto bodu a ešte ďalšie roky, kým sa zem vymaní z tohoto vplyvu. A potom bude očistená a osviežená v každom smere, k požehnaniu a radosti obyvateľov. Nikdy nebola krajšou, ako bude potom. Preto každý veriaci má pozerať do budúcnosti s pokojnou dôverou, neľakať sa, nech príde v ďalších rokoch čokoľvek. Ak dokáže pozdvihovať svoje zraky k Bohu s plnou dôverou, nestane sa mu nič zlého.
Abdrushin, Posolstvo Grálu: Prednáška č. 73 :Veľká kométa. (úplná) 
 
 
"Uši sú zapchaté a úzkostlivo sa dbá na to, aby do nich neprenikol nijaký závan čerstvého vzduchu, skutočne len z lenivosti a zo strachu, že tento svieži vzduch a s tým spojené ozdravenie prinesie duchovnú čulosť, ktorá si vyžaduje a vynucuje vlastné úsilie. Je to pravý opak doterajšieho zdanlivo pohodlného duchovného súmraku, ktorý má za následok tupý, trvalý spánok, a tak dáva voľnú ruku prefíkanosti pokriveného skazeného rozumu!"
Abdrushin, Posolstvo Grálu: Citácia z prednášky: „Hviezda Betlehemská“
 
 
"A naplní sa zasľúbenie proroka, že prídem v oblakoch a oni uvidia moje meno a poznajú ma!" 
Abdrushin, Posolstvo Grálu: Citácia z prednášky: "K sviatku Čistej ľalie 1933"
 
 
"Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane, dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane."                                                      
Matúš 40-41