Obr. č. 2 - Detail na postavy so špicatými výbežkami nad ich hlavami

Obr. č. 2 - Detail na postavy so špicatými výbežkami nad ich hlavami