Obr č. 3 - Zver otočená smerom ku lovcom

Obr č. 3 - Zver otočená smerom ku lovcom