plod veľkoplodej broskyne, ale dopestovanej zo semena, v porovnaní s vinohradníckym plodom

plod veľkoplodej broskyne, ale dopestovanej zo semena, v porovnaní s vinohradníckym plodom

—————

Späť