OBSAH VYSIELANIA
 

Obsah vysielania rádia "Záchrana" Vám objasní nasledujúci text:

Text jednej z prvých relácií rádia Záchrana

V tomto diele relácie rádia Záchrana je cieľom, sprostredkovať poslucháčom informácie o tom, čo majú robiť, aby prežili udalosti, ktoré nastali a ktoré sa ešte vystupňujú. Dozvedia sa, akou formou bude ľuďom, ktorí sa budú úprimne snažiť o zmenu k lepšiemu, poskytnutá pomoc fyzickým, hmotným spôsobom. Ale najmä to, čo je to za Slovo, ktoré im bude ponúkané, ako tá najdôležitejšia a jediná pomoc. Pomoc, vďaka ktorej budú smieť porozumieť večným - Božím zákonom, ktoré ak potom následne a včas, prenesú do svojho každodenného života, bude im umožnené, aby sa im tej naznačenej – aj fyzickej pomoci v najvyššej núdzi, dostalo.

Teraz je na mieste zacitovať z Biblie Ježiša, Matúšovým evanjeliom:

 

 

Na tieto Slová poukázal aj Syn Človeka – Duch Svätý vo svojom Slove. Preto ich neprehliadajme, hlavne  spôsob príchodu a nechajme sa poučiť.
Zacitujeme teraz Jeho Slovo.

Z diela Vo Svetle Pravdy, Posolstvo Grálu, z prednášky:
K sviatku Čistej ľalie 1933.
„A Svetlo vám to zvestuje v krátkom čase a ľudia, ktorí neveria, sa zľaknú!
A naplní sa zasľúbenie proroka, že prídem v oblakoch a oni uvidia moje meno a poznajú ma!
A vystavím vám chrám vášho BOHA a PÁNA tu na zemi a budem vaším Kráľom, ktorý vás bude navždy  spájať so silou z Ducha, keď ponesiete v sebe vôľu k vzostupu. Príďte a nasledujte ma, lebo som tu!“

Aký príchod v oblakoch je tu predpovedaný, aby to bolo v zmysle prírodných, teda Božích zákonov?
Musí byť pravdivý, keď o ňom hovoril aj Ježiš. Aj to nám bolo už objasnené.
Je potrebné poznať Slovo Božie a podľa neho žiť. Viac nepotrebujeme! Nezháňajme sa za „idolmi“, nesnažme sa uznávať žiadny kult človeka, nech sa vydáva za kohokoľvek, ale životom hľadajme cestu k Bohu, potom sa cez Jeho zákony priblížime k Tomu, ktorý bol Bohom poslaný, aby ako Jeho splnomocnenec odobral moc nepravým vládcom a vrátil ju pravému.

To je ten posledný súd, tá pravá revolúcia, ktorá na ľudstvo čaká!

Povšimnime si verše z Matúšovho evanjelia: 40 – 41, kde sa hovorí:
„Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane, dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane.“

Tieto verše väčšina cirkví akosi prehliada, okrem jednej cirkvi v USA, ktorej hovoria stúpenci „vytrhnutia“, niekedy aj vyzdvihnutia, ktorí veria, alebo čakajú, že pri konečných udalostiach budú tí, ktorí uznávajú pravého Vládcu vyzdvihnutí zo Zeme a tak ušetrení pred konečným strašným dianím. Ale už aj toto pravdivé dianie bolo temnom znevážené a pošpinené, lebo práve v USA niektorí falošní proroci zviedli svoje ovečky do záhuby a doviedli ich k samovražde.
Preto treba aj tu dodať: „Trpezlivosť ruže prináša!“ Držme sa Slova, zbavme sa fanatizmu a hlavne falošného kultu.

Čo, alebo kto všetko sa ukrýva za výrazom TEMNO, sa dozviete zo samotného Slova, ktoré sa bude v našich reláciách ponúkať!

Tento staronový rozmer vniesla do svojho evanjelia aj posledná vyslankyňa od Boha, pani Natália de Lemeny Makedonová – vtelená vysoká duchovná osobnosť- Prakráľovná, ktorá pôsobila na Slovensku, a poučila nové pokolenie o tomto dianí, knihou VEČNÉ zákony 1. 2. a 3.diel*, ktoré vyšli na Slovensku v rokoch 1997-98. Jej Slovo je skrátenou verziou Slova Ducha Svätého, ba by sa dalo povedať, že aj zjednodušenou a obohatenou zároveň o podobenstvá, ktoré sú našej dobe priliehavejšie.
Teraz bude nasledovať dôležité poučenie, ktoré dala ako odpoveď na jednu otázku.

 

 

Z knihy Večné zákony 2

Otázka: V knihe „Veštby o konci sveta“ od J. Silvera som sa dočítal v proroctve od Kumskej Sibyly, že „z vysokého neba sa spustí nové pokolenie“. Viete mi vysvetliť, čo to znamená? Prídu na Zem nejakí vyšší duchovia?

Odpoveď: Text jasne naznačuje, že sa nové pokolenie, z kozmu vráti na Zem, pretože bude v súde odvezené UFOm zo Zeme.“    

Aj keď sa takéto tvrdenie zdá fantastické a neskutočné, opak je pravdou, lebo v mimozemské civilizácie už dnes verí veľká skupina pozemšťanov a pre veľkú časť sú skutočnosťou. Keď sú teda tu, určite majú nejaké poslanie.
Rovnako si treba položiť aj ďalšiu otázku: Ako by bolo možné zachrániť istú časť pozemšťanov, keby Zemi hrozila globálna katastrofa, na ktorú už upozorňuje aj veda, ba tiež ako jediné riešenie vidí v úniku do kozmu? Logika predsa hovorí, že: „Kto má Otca, má určite aj brata, alebo sestru!“ Pre niektorých by bolo ale potrebné to povedať obrátene: „Kto má brata a sestru, musí mať aj Otca!“ Iba rozmaznaní jedináčikovia si myslia niečo iné. Vyspelejší brat predsa aj u pozemšťanov pomáha v núdzi tomu menej vyspelému!

V nasledujúcom citáte je medzi riadkami povedané to, čo povedala Prakráľovná, čiže autorka knihy Večné zákony, už otvorene. Pomoc príde cez človeka, vyspelejšieho súrodenca, ktorý pomôže tým, ktorí si pomoc zaslúžia.
Je to zákon stvorenia, že vyspelejší pomáha menej vyspelému.
Hrubohmotný človek (teda človek vo fyzickom tele)- vyspelejší súrodenec- žije aj na iných planétach!

 

Citát z Diela Vo Svetle Pravdy, kap. Veľká Noc 1932

„Tam, kde sa človek namáha v hlbokej núdzi, často len celkom nepatrný dar oživí vedomie, že mu Boh pomáha prostredníctvom človeka, ako tomu skutočne tiež je, akonáhle sa jedná o hrubohmotné. Inak sa to totiž nemôže ani na zemi diať. Pomoc Božia musí prichádzať cez človeka podľa zákona o rovnorodosti.“

 

 

Ďalej budeme citovať úryvky z Knihy Večné zákony 2, odpovede na otázky:

Otázka č. 158.
Otázka: „Z Nostradamových proroctiev vyplýva, že na prelome tisícročia navštívia našu Zem mimozemšťania. Viete z ktorej civilizácie alebo hviezdy priletia?

Odpoveď: Našu Zem sporadicky navštevujú rozličné civilizácie, zhora aj dola. Ide však o malé prieskumné akcie, ktoré nemajú globálny vplyv na ľudstvo. Nostradamom oznámená vesmírna návšteva bude mať celosvetový charakter a kľúčový význam, lebo to bude „príchod Syna Človeka v oblakoch.

Otázka č. 159
Otázka: „Z vašej knihy som celkom dobre nepochopil rozdiel medzi pojmami „znamenie Syna Človeka“ a „zjavenie sa Syna Človeka v oblakoch“. Majú naozaj dva rozdielne významy?

Odpoveď: Najprv si objasnime, čo je to znamenie Syna človeka. Je to žiarivý kríž, ktorý vyzerá ako zlatý, lebo ho tvorí praduchovná energia. Je symbolom univerzálnej Pravdy pochádzajúcej priamo od Boha. Toto znamenie zároveň s bielou holubicou nosí v sebe ako živý symbol Boží syn- Ježiš a aj Syn človeka – Imanuel. Pred vrcholom súdu, sa na oblohe objaví znamenie od Boha, ktoré bude obrovské, viditeľné naraz na celej Zemi. Ukáže sa ako predzvesť Božej pomoci zhora na záchranu vyvolených, aby vydržali vo svojej viere v ťažkých chvíľach.

Zjavenie sa Syna človeka v oblakoch už nie je len symbolom Božej pomoci, ale jej aktom.  V najkritickejšom okamihu sa vynorí na oblohe množstvo lietajúcich diskov, ktoré budú zachraňovať nové pokolenie. Celú záchrannú akciu bude riadiť na Zemi Syn človeka – jemnohmotný Parsifal, do ktorého sa znesie duch Imanuela. V prednáške „Praduchovné úrovne 3“ o tom Abdrushin píše:
"Svojho času bol Parsifal na Zemi v Abdrushinovi. Avšak v hodine splnenia sám Imanuel sa potom ujme tejto pozemskej schránky Parsifalovej po jej namáhavom zjasnení. Až potom sa môže postupne zniesť všetka sila do tejto schránky, aby sa na ľuďoch splnili v milosti Božie zasľúbenia."

Otázka č. 274
Otázka: „Prečo raz spomínate, že Hviezda Syna Človeka je Halebo-Boppova kométa, a inokedy zas tvrdíte, že je ňou nejaké UFO?

Odpoveď: Hviezda Syna Človeka je súhrnný pojem pre viacero aktivít, podobne ako aj slovo súd. Hviezda Syna Človeka má mnoho úloh a prejavov, od najduchovnejších, nehmotných priamo od Imanuela až po hmotné, siahajúce až do hmotnosti k človeku. Iba zdroj pôvodu je rovnaký. Všetky tieto pomoci vysiela do rôznych častí stvorenia Syn Človeka – Imanuel a súvisia s obdobím súdu:

 • V čase, keď bola na Zemi voľným okom viditeľná kométa, mali sa vďaka jej žiareniu duchovne prebudiť Boží proroci a zvestovatelia. Mali oznamovať príchod nového Mesiáša – Imanuela, pôvod jeho matky, ako aj to, že sa narodí vo vyvolenom národe na Slovensku, ktorý vedie znova inkarnovaný Mojžiš.
 • Keď sa od svojich úloh dali odviesť temnom napriek tomu, že som niektorých aj osobne navštívila, mám plniť ich úlohu ja a zvestovať Imanuela, Mojžiša a aj seba.
 • Kométa symbolizovala blízky čas Veľkej očisty, ktorú zároveň urýchľuje svojim vyžarovaním.
 • Okrem kométy vyslal Syn človeka do stvorenia praduchovnú kozmickú loď s dopravnými prostriedkami UFO, ktoré vďaka praduchovnému pôvodu žiaria ako hviezdy. Sú schopné sa v nižších úrovniach stvorenia aj dočasne zmaterializovať spolu s posádkou – anjelmi.
 • Materská kozmická loď vypúšťa menšie UFO, ktoré sa pohybujú v celom stvorení s rôznym účelom.
 • Jedno z UFO splní funkciu Hviezdy betlehemskej a objaví sa pri narodení Imanuela.
 • Haleho- Boppova kométa sa dá prirovnať k obrovskej rakete alebo družici, ktorá svojou veľkou veľkosťou, zložením a pohybom ovplyvňuje duchovné aj materiálne prejavy vo vesmíre.
 • Tento rok Imanuel zostúpil do materskej kozmickej lode a odtiaľ pripravuje a riadi súd na Zem."

Teraz, keď už aj mnohí vedci vedia, že rozmery vesmíru a rýchlosť svetla predsa len dovoľujú medziplanetárny kontakt, o ktorom ľudstvo vedelo už pred päť tisíc rokmi, čo dokazujú indické Védy, môžeme nájsť o tom dôkazy aj v Biblii a vlastne všetkých starých spisoch, možno zmenia názor aj odporcovia, pod podávanými dôkazmi.

 

O mimozemšťanoch a UFO sa v dnešnej dobe, vyjadruje už aj Vatikán, ba aj niektoré politicky uznávané osobnosti, ako napríklad Paul Theodore Hellyer, bývalý námestník ministra obrany v Kanade, ktorý prehovoril verejne na viacerých miestach o tom, že UFO a mimozemšťania existujú, že nie sú nijakou novinkou, ale že je táto skutočnosť pred verejnosťou iba dlhodobo utajovaná. Vyjadril sa, že všetci ľudia, majú právo dozvedieť sa túto skutočnosť, pretože sa to týka celého ľudstva.

Zacitujem z jeho prejavu:
„Som presvedčený, že aj obyčajní ľudia na tomto svete, sú schopní prijať informácie, ktoré ich uvedú do širšej reality vo svete. Tým faktom je, že žijeme vo vesmíre, ktorý doslova prekypuje životom v rôznych podobách a v skutočnosti môžu existovať mnohé civilizácie, ktoré sú omnoho vyspelejšie ako my.“

Ďalej prehovoril aj o spolupráci vlády USA s niektorými druhmi či rasami mimozemšťanov, v oblasti zbrojného priemyslu a armády. Keď bol námestníkom ministra, dostával o UFO správy, a neskôr sa dostal k ďalším dôležitým materiálom a k svedkom, ktorí tento fakt potvrdzujú. Uviedol, že Zem navštevujú už vyše tisícky rokov viaceré mimozemské civilizácie.

K tejto téme, zacitujem z knihy Večné zákony 2, Odpovede na otázky:

Otázka: č. 27
Otázka: 
„Žijú na všetkých planétach našej slnečnej sústavy ľudia ako my?                                                        

Odpoveď: Áno, a omnoho krajší, lebo sú na vyššej duchovnej úrovni. Vzhľadom na iné klimatické podmienky a vyspelejšiu duchovnú úroveň obyvateľov je tam však život kvalitatívne odlišný, viacej éterický. Iba na rozkladajúcich sa temných planétach žijú nepekní, deformovaní ľudia a duchovia, i keď niekedy aj technicky vyspelejší. Sú to tí, čo pozemských ľudí vyšetrujú, pitvajú a unášajú. Títo temní sa nemôžu dostať na žiadnu svetlú planétu, len na našu, lebo klesla do ich terénu.“

Paul Theodore Hellyer prehovoril aj o takzvanej „čistej energii“, ktorá by bola riešením na svetovú ekologickú katastrofu, do ktorej vrcholu sa rútime. Podľa neho už na využitie tejto energie existujú technológie, ale sú rovnako utajované, ako existencia a prítomnosť mimozemšťanov.

...

Teraz zamerajme pozornosť opäť na odkazy k tejto téme v diele Vo Svetle Pravdy, ako aj v Biblii. Prehlásenie Syna Človeka, ktoré odznelo v úvodnej relácii rádia Záchrana, končí nasledujúcimi slovami:

Citujem z diela Vo Svetle Pravdy:

„A napíšem na neho Meno svojho Boha a meno nového Jeruzalema, mesta nového Boha, ktoré zostúpi z nebies od môjho Boha - a moje meno, to nové.“

Povšimnime si slová: ktoré zostúpi z nebies“.

Teraz zacitujme z Biblie, zo Zjavenia apoštola Jána 21. kap.:

2 A videl som ako z neba od Boha zostupuje  sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha.
9 A prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš naplnených poslednými siedmimi ranami, a povedal mi: "Poď, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku!
10 A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha,

11 ožiarené božou slávou... .

Ako si tento dej - mesta, ktoré zostúpi z nebies - predstavujú čitatelia Biblie a aj niektorí čitatelia Posolstva Grálu?

Treba si uvedomiť, že mimozemšťania a UFÁ, nie sú pre nás ľudí žiadnou novinkou, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
V Indických Védach v Śrímad – Bhágavatame sa môžeme dočítať, že Kardama Muni, cestoval vesmírom v lietadle veľkom ako mesto, pričom navštívil všetky nebeské planéty.
Tento text dokazuje, že lietajúce mesto nie je žiadna utópia, ale bolo samozrejmosťou už v dávnej minulosti.
Taktiež sa hromadia dôkazy ako napríklad – nájdené obrovské vesmírne objekty v blízkosti Slnka, ktoré boli o veľkosti nie len mesta, ale i našej planéty. A rovnako i neidentifikovateľné objekty letiace nad našou Zemou obrovských rozmerov.

Dôkazom pravosti autorky Večných zákonov, ako priamej pokračovateľky Abdrushinovho poslania, teda poslania autora diela „Vo Svetle Pravdy“, je aj to, že po vydaní knihy Večné zákony vzrástol dopyt po Posolstve Grálu na Slovensku tak, že to museli potvrdiť aj všetci odporcovia Večných zákonov, ba aj autorky. Na jej podnet začal dopyt hlavne po pôvodnom prameni, ktorý bol vtedy k dispozícii iba na Morave, v Zlíne. Preto po pôvodnom, lebo jej zásluhou sa vynorili otázky, ktoré neboli zodpovedané v tom Posolstve Grálu, ktoré bolo k dispozícii a poznáme ho ako trojzväzkové, alebo z druhej ruky, ba následne sme sa vďaka tomuto dianiu, dočkali čistého, necenzúrovaného Slova aj na Slovensku.

S poznávaním Slova je to tak, ako keby sme mali poznať strom, ktorý rastie osamotene v poli. Pri pohľade z jednej strany je nám dobre známy, ale keby sme sa naň pozreli zo strany opačnej, potom by sme ho možno vôbec nespoznali. Lenže v takomto prípade nestačí, keď si dáme radiť od iného, ako vyzerá z tej druhej, tretej a ďalšej strany. Potrebné je obísť strom zo všetkých strán, ba po ňom aj vyliezť, aby sme ho dokázali spoznať aj v tom prípade, keď nebude rásť osamotene, ale bude v hustom lese. Dnes je už okolo človeka veľká húšťava stromov, teda slova rôznych vierovyznaní, ba aj siekt a rôznych spolkov. Preto je o to naliehavejšie, venovať sa veľmi poctivo hľadaniu Pravdy.
Slovo Pravdy musí zodpovedať každú nami položenú otázku a zbaviť všetkých pochybností.

...

Teraz žijeme obdobie, kedy sa napĺňajú dávne, ale aj nedávne zasľúbenia. Prejavuje sa to už všade, ale hlavne tak, ako nám to bolo predpovedané.
Nezabúdajme, že ešte ani jeden Boží Vyslanec sám „nekopíroval“ svojho predchodcu, nechcel ho teda napodobňovať, ale museli ho spoznať iba Jeho pravý stúpenci, na základe ním prineseného Slova a vlastného cítenia. Najskôr teda bolo Božie Slovo, až potom vlastná identita!

Uvedieme niektoré zasľúbenia zo Svetla:
Z diela Syna Človeka, Vo Svetle Pravdy, citát z kapitoly: Kto teraz nechce poznať moje Slovo kvôli niečomu inému, toho ja nebudem poznať v hodine jeho núdze!

„Pre každého pozemského človeka príde preto teraz hodina jeho núdze, keď bude Slovo veľmi potrebovať!
Ja a Slovo jedno sme! Kto pozná teda moje Slovo, ten pozná tiež mňa. Telesné videnie nie je pri tom nutné; lebo tým dosiahol duchovné spojenie so mnou, bez toho, či si je toho vedomý, alebo nie. Človek, ktorý prijal moje Slovo, prijal tým aj mňa, je so mnou spojený.

Kto je však takýmto spôsobom spojený, toho temno nemôže odtiahnuť. Temno ho nedokáže spolustrhnúť do oblastí rozkladu, kam ono samo bude už teraz zvrhnuté tlakom Svetla!
Tento pre každého ľudského ducha rozhodujúci okamih bude pre neho hodinou jeho núdze!
Ak nežije pevne podľa Slova, potom vlákno bezpečne ho držiace, sa nemôže zachytiť, jeho duch zostane voľne blúdiť, ak sa pritom nespojí ešte dokonca s  temnom a klesne s ním do hrôzy. Aj tí inak vždy ochotne pomáhajúci duchovia, musia v takých prípadoch stáť nečinne stranou.“

Citát z kapitoly „Blúdenie“

„Pre každého poslucháča platí len jediná základná podmienka: vážne hľadanie Pravdy. Má v sebe skúmať a dať oživovať slová, ale nedbať na rečníka. Inak z toho nebude mať úžitok. Pre všetkých, ktorí sa o to nesnažia, je každý obetovaný čas vopred stratený.
Je neuveriteľné, ako väčšina ľudí chce naivne a kŕčovite ostať nevedomá o tom, odkiaľ prichádzajú, čím sú a kam odídu!“

Pri týchto citátoch je nutné sa zastaviť a niečo doplniť. Spomínaný fenomén UFA, nemá byť pre hľadajúcich Pravdu niečím neznámym, ale na druhej strane tiež nie znovu nejakou modlou, ba nemá zvádzať k fanatizmu.
Preto je dôležité dodať nasledovné:
Nehľadajte spojenie s mimozemšťanmi a nečakajte na záchranu z ich strany, ale hľadajte spojenie v duchu so Synom Človeka cez Jeho Slovo. Presne v zmysle predchádzajúceho citátu. Potom sa dočkáte toho pravého kontaktu! Takto sa vyhnete veľkému sklamaniu a možno aj zvedeniu.
Pri pravom kontakte neplatí žiadna protekcia, ani výsada, žiadne natískanie sa. Neverte žiadnym vesmírnym, zaručeným ponukám! Tí praví záchrancovia, zatiaľ žiadnu zaručenú ponuku neposkytli!

Prečo? Lebo zatiaľ nevedia, kto jej bude hoden! Získať ju môže ale každý sám za pomoci Slova a potom svojho žitia podľa večných zákonov. Jedine v nich je pre každého ponúkaná pomoc, ktorá môže priviesť k pravému kontaktu. Potom sa isto nesklamete! Nesnažte sa viazať ani na žiadneho vodcu, lebo teraz žijeme dobu, ktorá je v Biblii popísaná ako doba: „keď Pán, zahalil svoju tvár!“ Vystihuje to dokonale jedno ľudové príslovie:

 

Druhých ľudí sa raď, ale svojho cítenia sa drž!“
Radiť sa – ÁNO! Nechať sa viesť – NIE!

Kto už vlastní Slovo Absolútnej Pravdy, ten by aj s radením sa mal šetriť!

 

Aj keď praví záchrancovia žiadnu zaručenú ponuku ešte neposkytli, neznamená to, že neurobili ešte nič pre našu záchranu. Práve naopak. Dôkazy o tom nachádzame aj v knihe „Vesmírne spojenie“, od G. Adamského, ktorý bol súčasníkom Abdrushina, v čase keď sa pre nás písalo dielo Vo Svetle Pravdy.
Táto kniha vyšla aj na Slovensku a to vo viacerých vydaniach. Jednotlivé vydania sa však od seba obsahovo líšia a to najmä v jednom bode, číslo 62., ktorý je ten najdôležitejší.

Na tento 62. bod Vesmírneho spojenia sa teraz zameriame, pretože vďaka nemu môžeme mnohé pochopiť!

V najstaršej verzii tejto knihy, ktorá vyšla na Slovensku pod názvom Dar ducha v roku 1994 vo vydavateľstve Brieždenie, znel tento bod 62 takto:
„Prvou knihou bol Starý zákon, druhou knihou bol Nový zákon a tretia kniha sa pre vás píše!“                

V druhom vydaní, ktoré je z roku 1996 a vydal ho Eko-konzult je v tomto bode č. 62 už text upravený takto:  
„Prvou knihou bol Starý zákon, druhou knihou Nový zákon a tretia kniha bude pre vás napísaná!

Jedna verzia bola zverejnená aj v mesačníku UFO - magazín 1993/3 a druhá časť 1994/6 a v tejto verzii je bod č. 62. už bodom č. 50.
 Posledná verzia, ktorá sa objavila na internete pod adresou  www.universe-people.cz  a jej šíriteľom je Čech, Ivo Benda, už tento najdôležitejší bod vôbec neobsahuje! Prečo asi? 
Nie je to divné? V roku 1994 sa kniha pre nás písala, v roku 1996 nám sľubovali, že bude napísaná a teraz už o nej mlčia.

Zo Svetla sme boli upozornení na dôležitú knihu, ktorá bola zaradená medzi knihy Slova Božieho. Postupom  času tento kanál zo Svetla, začali služobníci temna cenzurovať a prispôsobovať svojim zámerom, čo sa  prejavilo samozrejme najviac na tej najpodstatnejšej informácii.

Aj vo Vesmírnom spojení sme upozornení na nevyhnutnosť poznania vesmírnych, Božích zákonov,  čo veľmi úzko súvisí s bodom č. 62. Pretože v bode 62. je poukázané na to, – kde môžeme nájsť tieto  zákony vysvetlené! Poznanie týchto zákonov je najdôležitejším predpokladom duchovného rastu človeka! Preto temno venuje najviac úsilia tomu, aby sa vysvetlenie týchto zákonov ku človeku nedostalo. Temno sa snažilo tento bod č.62 usilovne ukryť a ani si neuvedomilo, že bez neho bude celé posolstvo pre vnímavého čitateľa vlastne nelogické.

Ďalším dôkazom cenzúry je, že vo vydaní Vesmírneho spojenia – ktoré vyšlo u nás ako prvé, sa uvádza, že toto posolstvo bolo prijaté Adamským v roku 1967. Ale Adamski zomrel  23. Apríla 1965, čiže on osobne túto knihu písať nemohol a aj posolstvo musel prijať o dosť skôr.

Na základe predložených dôkazov, všetko nasvedčuje tomu, že v pôvodnom posolstve, ktoré pochádza od Adamského, bod č. 62 vyzeral takto: „Chystajú sa významné veci. Prvou knihou je Starý zákon, druhou knihou je Nový zákon. Tretia kniha bola pre vás už tiež napísaná!

Alebo je tu ešte možnosť, že je správna prvá verzia, kde sa píše: „tretia kniha sa pre vás píše!“ Záleží na tom, kedy presne Adamski toto Vesmírne spojenie prijal.

Netvrdíme, že tam bol aj názov tejto knihy, lebo to by bolo zasahovanie do slobodnej vôle človeka. Sám Syn Človeka prehlásil, „že Slovo nemá byť za nikým nosené a má byť vyložené vysoko na skalu, aby sa človek musel namáhať“! Tú knihu by si už mal pohľadať každý sám... .

Teraz si nasledujúcim citátom podáme ďalší dôkaz o tom, že „Vesmírne spojenie“ je už scenzurované a aj o tom, že zasiahnuté už bolo aj do Slova Syna Človeka. Nasledujúci citát je z knihy:„Ve Světle Pravdy“, z prednášky Otčenáš, ktorá je vydávaná vydavateľstvom Hlas Zlín.
Ale v slovenskom vydaní Posolstva Grálu, ale ani v českom trojzväzkovom vydaní, ho veru nenájdete.

„Veď človek klame každým slovom modlitby...........
Už trikrát mu bola daná príležitosť, aby správne poznal Božiu vôľu! Raz Mojžišom, ktorý bol k tomu inšpirovaný.
Druhýkrát samotným Ježišom, Synom Božím, ktorý niesol v sebe Pravdu. Tretí krát a naposledy v Posolstve Grálu, ktoré je tiež čerpané priamo z Pravdy.

Keď porovnáme tento citát s citátom bodu č. 62 z Vesmírneho spojenia, tak sa presvedčíme ešte o jednej pravde.
Vidíme, že tieto dva citáty pochádzajú z jedného zdroja. A týmto zdrojom je Absolútna Pravda! Ich zhoda to
dokazuje.

Prečo muselo temno urobiť zmeny v tomto bode č. 62? No preto, aby ľudstvo túto najdôležitejšiu knihu nehľadalo! Alebo až potom, keď už bude aj tá patrične upravená! Samozrejme, že najintenzívnejšie pracovalo temno na tom, aby túto tretiu knihu pozmenilo tiež, alebo aspoň znevážilo. Preto sa časom objavili dve verzie „POSOLSTVA GRÁLU“, o pravosti ktorých vznikla nejedna diskusia. Temno veľmi dobre vedelo, že jedna pôvodná, pravá verzia, priamo od Pána /autora/ sa nachádza na Morave, a preto sa na Morave objavil nepravý Imanuel a napísal nepravú verziu „posolstva grálu“.

Možno si niektorý poslucháč, ktorý už čítal Večné zákony, v ktorých je zahrnuté aj Vesmírne spojenie, ktoré o chvíľu zaznie aj v tejto relácii, položí logickú otázku, „že prečo autorka Večných zákonov nezaradila do posolstva vo svojej knihe bod č. 62 tiež“. Na túto otázku možno odpovedať veľmi jednoducho a logicky: Autorka napísala predsa celú knihu o tomto bode č. 62! Lebo vysvetlené Božie zákony môžeme objaviť iba v jej knihe, alebo priamo v Posolstve Grálu, na ktoré ona upozorňuje. A toto je aj jasný dôkaz toho, že bola blízko prameňa živej vody, z ktorého nám dala napiť. Ona nehľadala to nepodstatné, čo už ľudia pokazili a nesnažila sa to opravovať, ale uviedla pre nás to podstatné – nové!

 

 

Teraz obráťme pozornosť na druhý diel jej knihy Večné zákony, kde sa autorka venuje tejto téme.

Otázka č. 315

Čo poviete na G. Adamského, ktorý vraj navštívil kozmické lode a komunikoval aj s ich posádkami?
Stretol sa so skutočnými mimozemšťanmi?

Neboli to obyvatelia inej planéty, ale bytosti Hviezdy Syna Človeka. Dokonca bol jedným z nich. Inkarnoval sa na Zemi s poslaním a po jeho splnení sa k nim vrátil. Počas života na Zemi sa však o svojom duchovnom pôvode nedozvedel, ale aj tak poslanie splnil.
Takisto malé deti z Fatimy, ktoré videli zjavenie a potom zomreli, boli bytosti z Hviezdy Syna Človeka. Preto len ony mohli vidieť duchovné telo Prakráľovnej. V dospelom veku mali plniť úlohu kontaktérov s Hviezdou Syna Človeka. Jej posádku tvoria božské a praduchovné bytosti, ktoré žijú v súčasnosti nad jemnohmotnosťou. Vďaka svojmu vysokému pôvodu sa dokážu ľahko a rýchlo zmaterializovať aj dematerializovať súčasne so svojimi dopravnými prostriedkami v rôznych úrovniach stvorenia.

Imanuel, po zostúpení dolu, žije teraz s nimi v materskej kozmickej lodi a pripravuje medziplanetárnu pomoc z vyšších planét na deň súdu.
Adamski mal za úlohu oboznámiť širokú aj odbornú verejnosť s existenciou vyššej mimozemskej civilizácie a jej pôsobením na našu Zem. Ako Abdrushinov súčasník sa s ním mal počas života na Zemi stretnúť, ale temno tomu stále bránilo, a tak k ich zblíženiu a spolupráci nedošlo.
Adamski okrem technických poznatkov o stavbe vesmírnych lodí, podľa knihy “Uvnitř vesmírních lodí“, odovzdal ľudstvu aj duchovné posolstvo od Imanuela, prijaté cez Orthona, jedného z bytostí Hviezdy Syna Človeka. Toto posolstvo sa nazýva Vesmírne spojenie. Neskôr ho rôzne médiá Borupskej školy v Dánsku doplnili o nepravé fakty a aj prekrútili. Tým pôvodné, veľmi stručné posolstvo, stratilo na sile a presvedčivosti.
Dostala som od Imanuela pokyn, aby som z dostupných prameňov vylúpla len to, čo je v ňom dôležité a pravdivé, a dala k dispozícii mojim čitateľom ako Imanuelov odkaz. Posolstvo totiž dopĺňa medzery v mojich knihách o spôsobe záchrany nového pokolenia. Vnímavý čitateľ vycíti, že jeho autorom je Imanuel, hoci temné vplyvy ho v knihách, ktoré z tohto krátkeho posolstva napísali, nahradili Ježišom, aby ľudia očakávali práve jeho opätovný príchod a nie Imanuela.

 

Nasleduje Vesmírne spojenie, prijaté G. Adamským
Dnešný človek sa nachádza v beznádejnej a krajnej situácii, do ktorej sa sám dostal. Všetky ľudské systémy bezvýchodne uviazli alebo zlyhali do takej miery, že už nedávajú možnosť, ktorá by zaisťovala bezpečnosť človeka. Technológia a veda dosiahli taký stupeň a takú rýchlosť, že duchovné chápanie ľudstva nie je schopné súbežne s nimi držať krok.
Svet má na obzore atómovú vojnu, ktorá by v extrémnych dôsledkoch privodila úplné vyhladenie života. Podľa udalostí vo svete sa zdá, že ľudstvo nepozná únik z hroziacej katastrofy. Sú však aj iné faktory, ktoré ukazujú na možnosť záchrany. Pomoc by priniesla iná, vyvinutejšia veda a technológia, než je pozemská. Táto perspektíva sa môže zdať fantastická tomu, kto o nej počuje po prvý raz.
Ak sa pozrieme do Biblie - Zjavenia Jána - a čo hovorili apoštoli s Ježišom o posledných dňoch ľudstva, nájdeme tam jasný popis nášho dnešného sveta i prejavy atómovej vojny a jej dôsledkov, ako aj obrazné symboly a náznaky o masovom presune a evakuácii ľudstva mimo Zeme.
Vývoj svetových udalostí pred blížiacim sa koncom sveta nebude pre ľudstvo spočiatku priaznivý, avšak vinou neho samého. Vďaka gigantickej záchrannej akcii z priestoru sa zavedie úplne nový spôsob života na Zemi, s kultúrou založenou na omnoho hlbšom pochopení vesmírnych zákonov, než aké doteraz Zem dosiahla.
     

Toto radostné Posolstvo má poznať každý, kto má záujem dodržiavať vesmírne zákony a chápať tieto veci.
Tu je:

 • Pre túto Zem som Alfou a Omegou. Som skutočný, i keď prichádzam k vám z neba. Oslobodím vás od vašej biedy. Prinesiem vám mier.
 • Môj človek z mojej blízkosti žil na Zemi ako bežný pozemšťan. Použil som ho ako svoj nástroj. Toto jeho Posolstvo má pre ľudstvo nesmierny význam a dosah. Nebol jediný, s kým máme spojenie. Všetkých si starostlivo vyberáme a presne dodržiavajú naše inštrukcie. Preto ich práca je obmedzená hranicami týchto inštrukcií.
 • Orthon je prostredníkom medzi mnou a Adamským, aby sa utvorilo spojenie so Zemou. Celú akciu však riadim cez Orthona ja. Zatiaľ nepoužijem svoje skutočné meno, kým nepríde môj deň!
 • Mnoho ľudí na Zemi bude prekvapených, keď sa stretnú tvárou v tvár s jednou z našich žien, ktorej pôvod nie je pozemský.
 • Rodí sa nová epocha, ktorej predchádzajú pôrodné bolesti.
 • Som vždy s vami, som Cesta, Pravda, Život.
 • Ľudstvo je na prahu totálnej premeny vo svojom myslení a etike.
 • Každý dostane svetlo Pravdy, keď príde čas. Nikto sa nemôže vyhnúť mojej vôli. Nič mi nemôže zabrániť, aby som dokončil svoje dielo.
 • Zavedie sa úplne iný spôsob života, ktorý si len ťažko dokážete predstaviť.
 • Nič na tejto Zemi nemôže zastaviť moje plány.
 • Každý má absolútnu slobodu, na nikoho nebude vyvíjaný duchovný nátlak a nič sa mu nebude vnucovať.
 • Spojenia, ktoré som nadviazal so Zemou, sú dokonalé a priame.
 • Až sa kľúče dostanú do správnych rúk a brány budú široko otvorené, potom sa moje prejavenie stane skutkom.
 • Ľudstvo nebude napadnuté inými civilizáciami, to by sme nepripustili. Bude napadnuté vlastnými prostriedkami a chybami. Až v hraničnej situácii pochopí ľudstvo svoje chyby a nemohúcnosť a prijme našu kozmickú pomoc s vďakou a porozumením.
 • Hodina nášho príchodu nemôže byť ľudstvu odhalená. Je naším tajomstvom a zostane ním až do nášho príchodu. Čas našej akcie nepoznajú ani tí, ktorí sú do nej zapojení - iba ja poznám presnú hodinu. V žiadnych proroctvách nie je udaný presný čas.
 • Nastane premena nielen duchovná, ale aj hmotná.
 • Objavenie sa nadľudskej pomoci v kríze očakávajú na celom svete rôzne, i keď ide o ten istý aspekt, podľa Biblie „druhý príchod Krista”, alebo „objavenie sa Syna človeka v oblakoch”.
 • Udalosti, ktoré boli predpovedané pred vekmi, sú teraz pred svojím naplnením. Ujal som sa vlády nad Zemou. Som ten, o ktorom sa písalo a hovorilo. Prejavím sa všade na Zemi.
 • Veľké svetové udalosti dostanú čoskoro rýchly spád. Nenechajte sa zachvátiť panikou. Dôverujte mi, vec je v mojich rukách.
 • Keď sa zrýchlia negatívne udalosti, nastane veľké súženie. To musí byť. Nikto nemôže uniknúť mojej vôli v naplnení svojho osudu.
 • Celý svet sa stane horúcim peklom, z ktorého povstane moje kráľovstvo ako vták Fénix.
 • Môj plán je dokonalý, všetko bolo pre túto akciu starostlivo pripravené. Každý bude umiestnený na takom mieste, aby to zodpovedalo jeho duchovnej výške. V dome môjho Otca je veľa príbytkov. Mám miesto pre každého, treba však urobiť určité odstupňovanie jedincov.
 • Vyvolení nech nepochybujú o mojej pomoci. Nič nebolo ponechané na náhode.
 • Musíte poznať, pochopiť a realizovať v bežnom živote vesmírne zákony, aby ste boli schopní duchovnej premeny, ktorá má teraz na Zemi nastať u tých, ktorí sa o to usilujú.
 • Duchovné a fyzické zmeny spolu tesne súvisia, preto budú prebiehať súčasne.
 • Duchovná premena zasiahne iba tých, ktorí budú na ňu pripravení. Ostatní by nové schopnosti mohli zneužiť a poškodiť môj vesmírny plán.
 • Človek sa domnieva, že svojimi teleskopmi vidí veľkú časť vesmíru, avšak vidí z neho menej ako jeden milimeter.
 • Na Zemi sa stanú veci, ktoré sa budú mnohým zdať kruté, sú však prirodzeným procesom, lebo spôsobia duchovné očistenie ľudstva.
 • Udalosti čoskoro nadobudnú takú rýchlosť, že len tí, ktorí porozumejú, budú zahrnutí do nášho plánu. Nedajte sa ovládať vonkajšími prekážkami, lebo duchovný vývoj je teraz prvoradý.
 • Pomoc poskytneme všetkým tým, ktorí porozumejú novému veku.
 • Tí, ktorí nechcú prijať nové duchovné poznatky, budú znášať obrovské duchovné aj fyzické utrpenie, lebo to im pomôže k duchovnému rastu.
 • Dnes ešte neznejú veľké výbuchy atómových zbraní na Zemi, ale hovorím vám, že nenechajú na seba dlho čakať. Dovtedy musíme byť na vašu záchranu pripravení.
 • Sľubujem vám, že každá kozmická loď bude na desatinu milimetra presne tam, kde má byť, než začneme svoju záchrannú akciu.
 • Pred mojím príchodom sa musia naplniť požiadavky Zákona, čo znamená, že len čo ľudia na Zemi pochopia vesmírne zákony, v tom okamihu prídeme fyzickým spôsobom, aby každý porozumel.
 • Vaša Zem nie je jediná, ktorá je v tomto slnečnom systéme obývaná ľudskými bytosťami. Je v nej viac planét, než ľudská veda pripúšťa.
 • Keby sme v tomto okamihu uskutočnili zmenu, ktorú máme v úmysle vykonať neskôr, netrvalo by ani 10 rokov a ľudstvo by padlo na tú istú úroveň ako teraz. Preto zmenu uskutočníme až vtedy, keď bude ľudstvo na prahu zúfalstva a beznádeje. Svojmu stavu, do ktorého sa samo priviedlo, porozumie novým duchovným poznaním.
 • Všetko a každý bude premenený tak náhle, že nikto nespozná ani sám seba. Bude to dejinný skok.
 • Názov tohto Posolstva - „Vesmírne spojenie“ znamená, že sa v príhodnom čase spojí Zem kozmickou záchrannou akciou s vyššími hmotnými svetmi.
 • V kritických chvíľach obráťte svoju pozornosť k prosbe za vesmírnu pomoc, za ktorej úspech ručím. Obráťte svoje myšlienky k Bohu.
 • Urobím so Zemou to, o čom sa ľudstvu ani nesnívalo. Na jednu sekundu sa Zem prestane otáčať okolo svojej osi. Od toho okamihu sa celkom zmení, mapa Zeme bude úplne nová.
 • Pre tých, ktorí neuspeli v škole života na Zemi, čas učenia uplynul. Nebudú sa tu ďalej vyvíjať, lebo zaostali.
 • Svet dostane od nás spoločný jazyk.
 • Nové pokolenie má veľa dôvodov na radosť bez ohľadu na to, čo sa stane s ostatnými. Tí, ktorí sa vrátia na Zem, dostanú nový spôsob existencie. Tí, čo zomrú, budú v ďalšom vtelení pokračovať vo vývoji na nižších planétach.
 • Môj príchod bude revolučný, nič neostane z toho, čo existuje teraz.
 • Dnešná technická znalosť ľudí je taká dokonalá, že i vraždenie dosiahlo stupeň dokonalosti. Keby ľudstvu nebola podaná pomocná ruka zhora, všetky bytosti na Zemi by boli stratené.
 • Oheň bude použitý ako očistný prostriedok, spáli Zem a očistí ju.
 • Na Zemi budete žiť tisíc šťastných rokov. Budem stále s vami a budem vám ukazovať cestu vo vývoji.
 • Človeku bola daná slobodná vôľa, a preto aj k Bohu musí prísť sám zo slobodnej vôle. Nevnucujte teda moje slová tým, čo ich nechcú počuť.
 • Cirkev bola na Zemi zriadená preto, aby zvestovala moje slová. Zle však viedla moje dielo. Nebola mojou, iba niektorí ľudia z nej sú moji. Cirkev stojí pred svojím koncom.
 • Moja cirkev, ktorú na Zemi zriadim, bude vytvorená len zo skutočne veriacich, nie slepo veriacich. Nebude už len domom pri ceste, kam sa chodí v nedeľu. Bude tvoriť súčasť denného života. Všade bude vládnuť len úsmev, šťastie a spravodlivosť.
 • Mám už dosť kňazských rúch, chcem vidieť vykasané rukávy a činnosť. Nectí si ma ten, čo len číta a modlí sa so schúlenou hlavou, ale ten, kto je ochotný konať a pomáhať.
 • Všetky náboženstvá splynú v jedno, lebo sa zachovajú len tí najčistejší, schopní duchovnej premeny.
 • V novej ríši nebude človek v sedemdesiatich rokoch starý. Bude žiť tak dlho, ako žili jeho starovekí predkovia - šesťsto až tisíc rokov. Fyzické telo bude pod vplyvom vyvinutého ducha schopné v určitých fázach veku regenerácie - úplnej obnovy.
 • Vláda budúceho veku bude úplne iná ako teraz. Svet bude riadený z jedného miesta. Vládnuť budú iba tí, čo dosiahli plné duchovné pochopenie a budú ho šíriť aj ostatným, aby všetci mohli kráčať v nekonečnej láske a múdrosti.
 • Prídem k ľuďom fyzicky, aby získali lepšie pochopenie Boha.
 • Zem vstúpi do vyššieho stavu vedomia. Aj vedomie celej galaxie bude pozdvihnuté.
 • Keď sa vráti človek späť na Zem, bude prázdna a holá. Žiadna ľudská bytosť by tu nebola schopná žiť, keby jej nebola poskytnutá ďalšia pomoc zhora.
 • Keď budete žiť podľa vesmírnych zákonov, silnejší článok vždy pomôže slabšiemu. Aj vy budete potom pomáhať nižším svetom, ktoré sú pod vami.
 • V tisícročnej ríši sa človek pozdvihne na takú vysokú duchovnú úroveň, že už neskôr nebude potrebovať fyzické telo, aké má dnes. Zem sa bude postupne dvíhať vyššie a aj človek sa stane čisto duchovnou bytosťou, a tým porozumie lepšie svojmu Bohu.
 • Nové poznanie dostane človek aj v priestore mimo Zeme.
 • Vaše rastliny budú oveľa krajšie. Zvieratá budú žiť v harmónii, lebo ich vaše vedomie už nebude ohrozovať.
 • Modlitba „Príď kráľovstvo tvoje” sa naplní v novej ríši.
 • Kto bude počúvať môj hlas a uverí, že som Ten, ktorý má prísť, bude z kozmického priestoru svedkom toho, ako sa Zem očistí ohňom. Potom zostúpi späť na Zem a bude žiť s novým porozumením, v dennom styku so mnou.
 • Veda vie o veľkých zmenách, ktoré sa udiali vo vývoji rastlín a zvierat, avšak nevie si vysvetliť, ako sa udiali. Boli nazvané mutáciami, ktoré pozostávajú z rýchlych skokov nahor. Podobná zmena - mutácia - sa teraz stane s ľudstvom.
 • Duchovné porozumenie ešte nebude celkom dokonalé, ale bude pozdvihnuté tak vysoko, že život v porovnaní s terajším sa stane rajom na Zemi.
 • Milióny ľudí budú vyzdvihnuté na vyššiu priečku života, kde bude všetko prebiehať úplne inak.
 • Pretože človek má slobodnú vôľu, bolo mu dovolené zájsť tak ďaleko, až k sebazničeniu, aby videl, čo stvoril vo svojom neporozumení. Naša pomoc bude poskytnutá všetkým tým, ktorí sa na ňu pripravia poznaním vesmírnych zákonov a prosbou Boha o pomoc. Keď zúfalstvo dosiahne najvyšší stupeň, vtedy fyzicky prídeme.
 • Podľa Biblie prídem v oblakoch s nebeským vojskom.
 • V priebehu pol roka po katastrofe bude Zem znova zregenerovaná a schopná nového života.
 • Zákon karmy je taký, že každý čin sa vracia k svojmu pôvodcovi. Ním sa automaticky riadi škola života. Človek zbiera svoje skúsenosti pomocou omylov, ktoré robí. Kľúčom k oslobodeniu od karmy je poznanie zákonov života.
 • Oznamujem vám moju pomoc už teraz, aby ste boli na ňu pripravení a s dôverou na ňu čakali. Nikomu sa neukazujeme bez prípravy, ani našim vyvolencom, vlastným ľuďom, ktorí žijú na Zemi s poslaním."

Teraz opäť zacitujeme z prejavu bývalého námestníka kanadského ministra obrany Paula Theodora Hellyera:
„Mladí ľudia na celom svete by mali byť vedení vznešenými ideálmi. Mali by sme smerovať do novej reality, v ktorej budeme všetci žiť v harmónii, aj s našimi mimozemskými susedmi, a samozrejme súčasťou toho plánu má byť aj udržanie mieru na našom svete. Jedným slovom povedané, musíme sa stať duchovnými ľuďmi a privádzať do praxe jeden princíp, ktorý majú všetky náboženstvá na celom svete spoločný.“

A na samotný záver, ešte jedna podstatná citácia, a to z knihy Proroctvá Vo Svetle Pravdy:

PÁN VINICE PRICHÁDZA

Krásnu a úrodnú vinicu sme dostali do prenájmu. Boli sme poučení ako ju obrábať k úžitku svojho pána aj k úžitku svojmu. Všetko sme to v zákonoch zmluvou spečatili. Zle sme však hospodárili na vinici. Pánovi sme nájomné neposielali. Na jeho zákony sme nedbali. Keď poslal po nájomné, jeho poslov sme hanobili a kameňovali. Poslal nám svojho Syna k našej záchrane a náprave. Toho sme potupili a na kríž pribili. Aj tak sa zmiloval nad nami a prišiel nám pripomenúť a vysvetliť zákony aj zmluvu. K našej záchrane uštedril príučku temnú. My sme ho však už nespoznali, na jeho zákony a zmluvu sme nedbali.

Doba prenájmu sa končí! Večne platné zákony sa nám znovu pripomínajú!
Využime poslednú možnosť k záchrane a ctime si jeho poslov, veď zvestujú jeho príchod!

Prichádza vinicu očistiť, dlžníkov odsúdiť a nových hospodárov stanoviť!“

 

* Kniha Večné zákony 1, je v zvukovej podobe voľne dostupná na stiahnutie TU.
   Heslo je " radio ".

 *

 *       *       *

 *

Text bodu č. 62. Vesmírneho spojenia je najdokonalejším dôkazom pre tých, ktorí kritizujú snahu o šírenie SLOVA PRAVDY formou rádia "ZÁCHRANA".
Svetlo nerobí tajnosti so Slovom a nič neukrýva pred hľadajúcimi Pravdu.  Dôležité poučenia a informácie ukrýva a prekrúca iba temno!
Na tomto fakte by sa mohli poučiť mnohí, ktorí si namýšľajú, že ich rady pochádzajú zo Svetla a teda sú pre Pravdu službou.                  

VEĎ PREČO NÁM SLOVO PRAVDY BOLO UŽ TOĽKOKRÁT PRINESENÉ!?
PRETO, ŽE SME HO STÁLE UKRÝVALI A FALŠOVALI!