_______________________________________________________________________________________________________________________
27.10.2020

PRVÝ KROK

Vážení čitatelia!

Chceme Vás zatiaľ v stručnosti informovať, že práve terajšie, ťažké prežívané udalosti na celej Zemi, ako aj naše vlastné prežitia, nás usmernili ku rozhodnutiu, že je vhodný čas na uverejnenie ,,Úvodnej relácie“, ktorú máme už dlhú dobu nachystanú do vysielania rádia.

I keď ešte stále nie je pôda úplne vhodná na spustenie vysielania rádia, sme si istí, že pomoc, ktorá je v jej obsahu, už prináleží práve týmto časom, pretože v jej úvode zaznieva aj táto veta:

,,A utrpenie nás navštívilo a naše duše pripravilo!“

Teda pripravujeme uverejnenie tejto relácie v textovej, ale aj v audio - video  forme, ktorá bude obohatená aj o priliehavé obrázky, ktoré dôležitý obsah relácie ešte pomôžu dokresliť.
Toto bude teda z našej strany PRVÝ KROK pomoci pre tých hľadajúcich – najmä tých ešte neznalých, ktorý si zatiaľ môžeme dovoliť.
Táto pomoc je nie záchranou  pred pandémiou, ale duchovnou záchranou pred tým ďalším, čo bude nasledovať.

Viac sa zatiaľ urobiť nedá, lebo doba ešte nedozrela pre tie kroky následné a každý sa musí v tejto dobe zariadiť podľa svojho vlastného cítenia.

                                                     Rádio ZÁCHRANA!

_______________________________________________________________________________________________________________________
30.10.2020

ČO SA TO DEJE? ... A PREČO?

 

Väčšina si na tieto otázky odpovie: „Veď sa nič nedeje!“
To sú ale takí, ktorí žijú úplne odtrhnutí od užitočného života a žijú iba na úkor iných. Teraz bude veľmi adresné jedno záhorácke príslovie, ktoré získala jedna pani z nášho kolektívu priamo zo zdroja na Záhorí, od starej a skúsenej osoby:

„Od pána až po žobráka, každý žije ze sedláka!“

Lenže dnes, ako doteraz vždy, ten najdôležitejší článok nášho životného procesu, ten „sedlák“,  je odkázaný na živorenie, ale tí, ktorí z neho žijú, sa hrajú na tých pánov. Potom takým nehovorí nič africký mor ošípaných, mor včiel, vtáčia chrípka, klieštiky na hydine, mnoho škodcov na rastlinách, ani to, že z našich krásnych lesov sa stávajú cintoríny za našej asistencie a hmyzu, ba už ani Covid-19. Vracia sa nám to, čo sme už dávno predpovedali, ba sa to aj potvrdilo, že či sa zachováme rovnako aj vtedy, keď to príde na nás, teda tak, ako sme sa správali, ba aj správame ku našim lesom. Či nám bude ľudský osud rovnako ľahostajný, ako tomu bolo, ba aj je, voči lesom? Či necháme ľudské mŕtvoly povaľovať sa po uliciach tak, ako nechávame tie stromy v našich lesoch?Zamedzili by sme tak šíreniu toho COVID-u-19? 
Človek s otvorenou mysľou, ba neodtrhnutý od toho bežného života, si však často kladie tie otázky, ktoré sú v názve, ale nenachádza uspokojivú odpoveď. A pre tých je tu znovu naša pomoc, ako doposiaľ vždy na našej stránke bola, zostávajúc bez povšimnutia, lenže teraz vo forme komplexnej, teda takej, ktorá odhalí pravú príčinu všetkých našich terajších problémov, ktorých je neúrekom. Myslíme si, že doba na tento chúlostivý krok dozrela!

Zatiaľ iba na tento náš prvý krok!
Kto má potrebnú odvahu, ale aj čulosť ducha, nech si vypočuje tú dôležitú odpoveď! 

Alebo nech si ju prečíta!

 

Úvodnú reláciu v textovej podobe si môžete stiahnuť a následne prečítať tu.

Úvodnú reláciu, doplnenú o fotografie a obrázky, si môžete vypočuť v nasledujúcom videu: