________________________________________________________________________________________
27.10.2020

PRVÝ KROK

Vážení čitatelia!

Chceme Vás zatiaľ v stručnosti informovať, že práve terajšie, ťažké prežívané udalosti na celej Zemi, ako aj naše vlastné prežitia, nás usmernili ku rozhodnutiu, že je vhodný čas na uverejnenie ,,Úvodnej relácie“, ktorú máme už dlhú dobu nachystanú do vysielania rádia.

I keď ešte stále nie je pôda úplne vhodná na spustenie vysielania rádia, sme si istí, že pomoc, ktorá je v jej obsahu, už prináleží práve týmto časom, pretože v jej úvode zaznieva aj táto veta:

,,A utrpenie nás navštívilo a naše duše pripravilo!“

Teda pripravujeme uverejnenie tejto relácie v textovej, ale aj v audio - video  forme, ktorá bude obohatená aj o priliehavé obrázky, ktoré dôležitý obsah relácie ešte pomôžu dokresliť.
Toto bude teda z našej strany PRVÝ KROK pomoci pre tých hľadajúcich – najmä tých ešte neznalých, ktorý si zatiaľ môžeme dovoliť.
Táto pomoc je nie záchranou  pred pandémiou, ale duchovnou záchranou pred tým ďalším, čo bude nasledovať.

Viac sa zatiaľ urobiť nedá, lebo doba ešte nedozrela pre tie kroky následné a každý sa musí v tejto dobe zariadiť podľa svojho vlastného cítenia.

                                                     Rádio ZÁCHRANA!


________________________________________________________________________________________
30.10.2020

ČO SA TO DEJE? ... A PREČO?

 

Väčšina si na tieto otázky odpovie: „Veď sa nič nedeje!“
To sú ale takí, ktorí žijú úplne odtrhnutí od užitočného života a žijú iba na úkor iných. Teraz bude veľmi adresné jedno záhorácke príslovie, ktoré získala jedna pani z nášho kolektívu priamo zo zdroja na Záhorí, od starej a skúsenej osoby:

„Od pána až po žobráka, každý žije ze sedláka!“

Lenže dnes, ako doteraz vždy, ten najdôležitejší článok nášho životného procesu, ten „sedlák“,  je odkázaný na živorenie, ale tí, ktorí z neho žijú, sa hrajú na tých pánov. Potom takým nehovorí nič africký mor ošípaných, mor včiel, vtáčia chrípka, klieštiky na hydine, mnoho škodcov na rastlinách, ani to, že z našich krásnych lesov sa stávajú cintoríny za našej asistencie a hmyzu, ba už ani Covid-19. Vracia sa nám to, čo sme už dávno predpovedali, ba sa to aj potvrdilo, že či sa zachováme rovnako aj vtedy, keď to príde na nás, teda tak, ako sme sa správali, ba aj správame ku našim lesom. Či nám bude ľudský osud rovnako ľahostajný, ako tomu bolo, ba aj je, voči lesom? Či necháme ľudské mŕtvoly povaľovať sa po uliciach tak, ako nechávame tie stromy v našich lesoch?Zamedzili by sme tak šíreniu toho COVID-u-19? 
Človek s otvorenou mysľou, ba neodtrhnutý od toho bežného života, si však často kladie tie otázky, ktoré sú v názve, ale nenachádza uspokojivú odpoveď. A pre tých je tu znovu naša pomoc, ako doposiaľ vždy na našej stránke bola, zostávajúc bez povšimnutia, lenže teraz vo forme komplexnej, teda takej, ktorá odhalí pravú príčinu všetkých našich terajších problémov, ktorých je neúrekom. Myslíme si, že doba na tento chúlostivý krok dozrela!

Zatiaľ iba na tento náš prvý krok!
Kto má potrebnú odvahu, ale aj čulosť ducha, nech si vypočuje tú dôležitú odpoveď! 

Alebo nech si ju prečíta!

 

Úvodnú reláciu v textovej podobe si môžete stiahnuť a následne prečítať tu.

Úvodnú reláciu, doplnenú o fotografie a obrázky, si môžete vypočuť v nasledujúcom videu:


________________________________________________________________________________________
6.12.2020

ABDRUSHIN A ORTHON
POSOLSTVO GRÁLU A VEČNÉ ZÁKONY

 

Doba zasľúbení sa plní, ale tí, ktorí mali byť nositeľmi Pravdy podľa Slova, ba aj svojho iba navonok prezentovaného stúpenectva, konajú v rozpore s tým, čo toto Slovo Pravdy od nás vyžaduje.
Je žalostné sledovať, čo stavajú na vrchol svojho vonkajšieho prejavu a ako sa znovu zaplietli iba do toho hrubohmotného a starostlivosti o to pominuteľné, o ten iba odev duchahrubohmotné telo. Už aj tá prežitá rozštiepenosť z roku 1998 sa stala malichernou pred tou, ktorá sa deje teraz. Na to podstatné, ale nimi predstierané, to večné, sa úplne zabúda, lebo každodenné starosti o živobytie to vytlačili do všednosti zabudnutia. Zostal z toho iba vypočítavý zámer, zachrániť sa čo najľahším spôsobom, teda iba predstieraným presvedčením. Jedni očakávajú, že ich zachráni Boh a druhí, že zas tí mimozemšťania! Že to musia byť oni samotní, na to zabúdajú, aj keď to Slovo, ktoré nesú pyšne pred sebou, to jednoznačne vyžaduje!

Aby sa dokázalo to napísané, musíme sa vrátiť do toho roku 1998, kedy tá nová rozpoltenosť nastala, lebo tie staršie roztržky je zbytočné si už v tejto dobe všímať. Pre usmernenie toho staršieho, sme už ale tiež na stránke ten PRVÝ KROK urobili. Tento druhý krok bude teda určený tým, ktorí sa spoznajú v tomto texte.
V tom prelomovom roku 1998, nastala rozpoltenosť medzi tými, ktorí Slovo Pravdy už poznali, ale zachovali sa rovnako, ako všetci predchodcovia v minulosti, že odmietli to nové zo Svetla, lebo ich duch zostal tiež rovnako lenivý, teda slepý a hluchý, ako tomu bolo v minulosti, ba ako sme to vysvetlili v tom PRVOM KROKU. Preto je to zbytočné opakovať, ale teraz pre nich iba podáme isté dôkazy, lebo ten ich lenivý duch, ich akosi znovu prehliadol, ba na podstatné varovania a aj tie dôkazy nezareagoval živo. Teraz budú nasledovať tie dôležité dôkazy, ktoré budú pochádzať z toho Slova, ktoré pyšne nesú pred sebou, lenže do neho sa ich duch nedokázal zahĺbiť dosť živo.

Citáty z Posolstva Grálu:
Ako kráľ Imanuel vo vesmíre, ako Parsifal prastvoreným a v duchovnej ríši, a konečne ako Syn Človeka v hrubohmotnosti na tejto planéte Zem. Trojdielny v jednom, pôsobiaci súčasne ako božské mystérium. Je to dej, ktorý nemôže byť pochopený vyvinutými ľudskými duchmi, prastvorení majú však na ňom už podiel, lebo aj oni môžu pôsobiť tu na Zemi, zatiaľ čo súčasne plnia svoju úlohu hore v hrade Grálu.

Tento citát dokazuje, že vyššie bytostné schránky – osobnosti, ako je duchovná, môžu pôsobiť, teda sa vlastne aj pripojiť k tej duchovnej – vteliť na viacerých úrovniach, lebo ich vysoká energia to umožňuje, ba dokonca podmieňuje, lebo sa oddelí vždy iba nepatrná časť k tomuto pripojeniu v nižších úrovniach.

ZÁVEREČNÉ SLOVO.
Abdrushin teraz dokončil svoje Posolstvo ľudstvu.

Po dokončení povstal v ňom teraz
Bohom vyslaný Syn Človeka
I M A N U E L,
ktorého sám Syn Boží, Ježiš
zasľúbil ľudstvu k súdu i ku spaseniu,
keď už aj starí proroci na neho poukazovali.
Nesie znamenia svojho vysokého poslania:
Živý kríž Pravdy, žiariaci z neho a
božskú holubicu nad ním,
ako ich niesol
Syn Boží.
Ľudstvo, prebuď sa zo spánku svojho ducha!

Tento citát pochádza z prvej časti Slova, teda Posolstva Grálu a dokazuje, že bezbytostná osobnosť Imanuela sa pripojila k praduchovnej osobnosti Parzifal a duchovnej Abdruschin už po napísaní prvej časti Slova Pravdy – Posolstva Grálu! Tak prečo potom autor napísal v druhej časti, teda v Doznievaniach Posolstva Grálu toto:
Keď máme tak nezmerateľné prežiť, čo všetko sa tu musí ešte stať! Veď ako to dnes vypadá? Kamkoľvek sa podívame, je bieda, zúfalstvo, bezradnosť, ktorá tu a tam prechádza v nečinnú oddanosť, zvlášť proti surovému znásilneniu. Dolu to ide s príšernou istotou, nie len v Nemecku, ale i v susediacich krajinách. Daj Boh, aby hodina, kedy sa objaví zasľúbený a oslobodí týrané ľudstvo od trýzniteľov, nebola už ďaleko.

Táto veta nebola napísaná bezdôvodne, ba je naopak veľmi dôležitá a aj spôsobila možno mnoho bolesti hlavy u živšieho ducha. Koho myslel samotný Abdrushin týmto Zasľúbeným? Veď už aj tá najvyššia bezbytostná osobnosť – Imanuel, bola s ním spojená! Dokazuje to Jeho Prehlásenie, ktoré už bolo minulosťou!

Potvrdzuje toto dianie dokonale aj nasledovný citát:
A Svetlo vám to zvestuje v krátkom čase a ľudia, ktorí neveria, sa zľaknú!
A naplní sa zasľúbenie proroka, že prídem v oblakoch a oni uvidia moje meno a poznajú ma!
A vystavím vám chrám vášho BOHA a PÁNA tu na zemi a budem vaším Kráľom, ktorý vás bude navždy spájať so silou z Ducha, keď ponesiete v sebe vôľu k vzostupu.
Príďte a nasledujte ma, lebo som tu!

V prvej zvýraznenej vete je uvedené, že príde v oblakoch a v tej druhej zvýraznenej vete je uvedené, že je tu!
Ako je to možné vysvetliť, aby to zodpovedalo logike?
Nasledovne:

Objasnenia tohto hlavolamu sa nám dostalo práve v tom roku 1998, v knihe VEČNÉ ZÁKONY! Aj keď niektorí už mali isté pomáhajúce informácie, ktoré pochádzali z inej literatúry, ale pôvodom bolo skutočné prežívanie počas pôsobenia Imanuela a Abdrushina na Zemi, ba počas udalostí, ktoré mali nastať, ale zlyhaním ľudstva nenastali a boli odsunuté do budúcnosti. Bezbytostná osobnosť Imanuela a aj bytostne praduchovná Parzifala bola spojená s inou bytostne duchovnou osobnosťou, ale v inej úrovni, teda tej, z ktorej malo prísť to nebeské vojsko, keby sa boli pozemšťania otvorili Pravde a prijali ju, ba aj toho, ktorý pôsobil na Zemi. Lenže vyvolený národ ho nepoznal, odmietol, ba nahradil temným protipólom – Hitlerom. A nastala prvá fáza očisty ľudstva, keď muselo zahynúť vo vojne milióny ľudí.

Pre odhalenie toho zasľúbeného musíme použiť citát z Večných zákonov, ktorý ale pochádza z doby, kedy ľudstvo toto dianie prežívalo. Tento citát je potom v týchto súvislostiach, najdokonalejším dôkazom pravosti tiež zasľúbenej, ktorú niektorí nepoznali a odmietali:
Toto radostné Posolstvo má poznať každý, kto má záujem dodržiavať vesmírne zákony a chápať tieto veci. Tu je:

  • Pre túto Zem som Alfou a Omegou. Som skutočný, i keď prichádzam k vám z neba. Oslobodím vás od vašej biedy. Prinesiem vám mier.
  • Môj človek z mojej blízkosti žil na Zemi ako bežný pozemšťan. Použil som ho ako svoj nástroj. Toto jeho Posolstvo má pre ľudstvo nesmierny význam a dosah. Nebol jediný, s kým máme spojenie. Všetkých si starostlivo vyberáme a presne dodržiavajú naše inštrukcie. Preto ich práca je obmedzená hranicami týchto inštrukcií.
  • Orthon je prostredníkom medzi mnou a Adamským, aby sa utvorilo spojenie so Zemou. Celú akciu však riadim cez Orthona ja. Zatiaľ nepoužijem svoje skutočné meno, kým nepríde môj deň!

Tak toto je ten zasľúbený a je jednotou s tým, ktorý nám ho tiež zasľúbil, lebo je to jedna a tá istá osoba! A toto pochopiť, ba uznať TOHO, ktorý na Zemi pôsobil, ba zasľúbil nám aj príchod svojej mimozemskej osobnosti, nebolo možné, bez prijatia TOHO NOVÉHO SLOVA ZO SVETLA, ktoré nám bolo prinesené v tom roku 1998. To, že toto nové Slovo je tak v priamom spojení s Posolstvom Grálu a nadväzuje na neho, a osoba ktorá to nové Slovo priniesla je zároveň i v spojení s tou duchovnou časťou Imanuela – Parsifala z inej úrovne, na toto poukazuje hneď nasledujúci bod, pochádzajúci z rovnakého zdroja:

  • Mnoho ľudí na Zemi bude prekvapených, keď sa stretnú tvárou v tvár s jednou z našich žien, ktorej pôvod nie je pozemský.

No a teraz nech skúsia porozmýšľať všetci tí, ktorí toto nové Slovo odmietli, ba aj osobu splnenia zasľúbení, či boli dostatočne živí duchom, ba nenechali sa znovu ovplyvniť vodcami, ktorí sledovali iba pozemský prospech. Veď nám jasne uviedol vo svojom Slove, že ON trvalo stvorenie prežíva. Jedna osobnosť prežívala a pripravovala ľudstvo na Zemi a druhá osobnosť prežívala dianie a robila prípravy s tým zasľúbeným NEBESKÝM VOJSKOM, ktoré malo spolupôsobiť a bolo nám zasľúbené už aj Ježišom.

Tak čo, má to logiku? Môže to tak byť?
Až sa to niekomu nezdá, nech sa pokúsi to vysvetliť dokonalejšie!

Radi sa necháme poučiť!


________________________________________________________________________________________
14.2.2021

ODMIETNUTÁ ZÁCHRANA...
- NEPOZNANÁ MINULOSŤ

 

Vážení čitatelia,

tento príspevok si môžete vypočuť v audio podobe tu:


alebo v textovej podobe prečítať na nasledujúcich riadkoch:

Naša uznávaná, ba vyučovaná, ale nie príliš vzdialená história, je falošná, ba zámerne sú dôležité fakty tutlané, nakoľko nie sú v súlade so zámerom, ktorý umožňuje ovládanie ľudstva a to prostredníctvom ideologických mocenských inštitúcií, ktoré nám vládnu a môžeme ich adresne odhaliť: Sú to cirkvi a politické strany, ba dnes už aj armáda, ktorá je vo väčšine štátov už mocensky samostatná. A potom riadeným poskokom týchto menovaných, mocichtivých inštitúcií, je veda a následne školstvo, ba aj všetky médiá, okrem pár „čiernych oviec“, ktoré odmietli byť iba poskokmi, ale udržali si svoju slobodu, aby sa bez hanby mohli pozrieť na seba do zrkadla. 
O ktorý historický a tak dôležitý, ba nepoznaný medzník našej histórie ide? O ten, počas ktorého sme my, ako ľudstvo, prežili dve posledné svetové vojny! Nikde sa nedozviete, že to bola vlastne prvá Veľká očista ľudstva, keď ľudstvo odmietlo toho, ktorý nám bol zasľúbený v mnohých proroctvách, ba hlavne v tom poslednom: Treťom fatimskom proroctve, ktoré nám bolo odhalené prostredníctvom ženy, ktorá v jeho plnení zohrávala dôležitú úlohu, bola vyslankyňou Svetla a bola odmietnutá vyvoleným národom – Natália de Lemeny Makedonová. No a cirkev toto pravé proroctvo do dnes nezverejnila, ba zverejnila falošné! Prečo? No preto, že jej nepasovalo do jej mocenských zámerov! Následne nepripravila ľudstvo na tento najdôležitejší medzník ľudstva, ktorý nás mohol zachrániť pred všetkým tým, čo sme museli následne zažiť, ba čo teraz prežívame, a čo ešte iba budeme prežívať. Hlavne pred druhou svetovou vojnou, keď ešte aj samotná cirkev dala prednosť vyslancovi temna – Hitlerovi, pred vyslancom Svetla – Imanuelom! Nesklamala iba cirkev, ale hlavne nový vyvolený národ...nemecký. Ten dal prednosť vyslancovi temna pred vyslancom Svetla.

Lenže nie iba ten jeden vyslanec Svetla nám bol vtedy poslaný k záchrane, ba ku dôležitému obratu ľudstva, ktorý by bol zmenil náš život na raj na Zemi, keby sme sa boli otvorili Svetlu, ale nie temnu. Dnes sa už niektorí novinári, ba aj vedci, začínajú čiastočne zobúdzať z tej temnej agónie, ktorá sa stáva v posledných rokoch už neznesiteľná a začínajú si skladať isté prežité udalosti, ba správne hodnotiť pôsobenie tých, ktorí boli súčasníkmi TOHO – už menovaného, ba mali spolupôsobiť na tom dôležitom obrate ľudstva. Bol to napríklad Nikola Tesla, George Adamski a mnohí iní, menej známi, ktorí mali špeciálne úlohy, ba aj isté geniálne schopnosti. Iba pár osôb vie odkiaľ čerpal Tesla, ba že spolupracoval s mimozemskými civilizáciami a všetko sa pripravovalo na to, aby sme konečne získali čisté energie, pravé duchovné poznanie, ba aby sa náš život mohol úplne zmeniť.
Keby ľudstvo nebolo sklamalo, dnes by sme už spolupôsobili so svojimi vesmírnymi bratmi a na dovolenky by sme chodili na iné planéty, nemuseli by sme nosiť rúška, ani manifestovať za čisté ovzdušie, nezávideli susedom, nežobrali o vyšší plat, ba ani neplakali za mŕtvym zosnulým.   
Všetky prežité historické udalosti by vystúpili pred nami v pravej forme a mohli by sme vidieť, koľko obetí už bolo vykonaných pre nás zo Svetla, ba vedeli by sme aj to, ako sme vždy sklamali a tieto pravé pomoci vymenili za falošné. Dokážeme si tu napísané, iba na prežití TOHO pravého VODCU, ale iba stručne, nakoľko podrobnosti už každý živý duch mohol dávno získať, lebo sú pre nás dlhú dobu k dispozícii.

 

Z obhajoby Abdrushinovej pred súdom
dňa 22. októbra 1939

(časť)

Ja môžem len povedať: Žil som to, čo som napísal, lebo to všetko prichádzalo z môjho živého presvedčenia. A to malo na zreteli len blaho iných.
Čo sa potom týka tak často používaného výrazu "sekta" alebo "Náboženské spoločenstvo", môžem stále len opakovať, že nešlo o tento prípad.

Už počas mnohých rokov stále a opakovane poukazujem na to, že nechcem založiť ani cirkev ani sektu, ani náboženské spoločenstvo, že neprinášam ani žiadne nové náboženstvo, ale že mojim jediným úmyslom je vysvetliť samočinné zákony, ktoré pôsobia vo stvorení. Poznať ich, je pre každého človeka, žijúceho v tomto Stvorení potrebné a môže všetkým byť len k úžitku.
Dokazujú to i moje zobraté spisy, týkajúce sa tejto oblasti. Preto sa nepotrebujem o tom ďalej rozširovať.
Chcel som ľuďom sprostredkovať výsledky mojich pozorovaní a výskumov z oblasti samočinných zákonov vo Stvorení alebo v prírode, aby boli ľuďom prospešné, inak nič. To tiež vyplýva dostatočne zreteľne z mojich prác, čo samotné môže už byť dôkazom.
Samotný Predslov k môjmu hlavnému dielu je namierený proti akémukoľvek sektárstvu a ukazuje jasne cestu, ktorá bola pre mňa vždy základom. Znie doslova:

NA ÚVOD!

Rúška padá a viera sa stáva presvedčením. Len v presvedčení je oslobodenie a spása!
Hovorím len k tým, ktorí skutočne hľadajú. Tí musia byť schopní a ochotní skúmať vecne to vecné! Náboženskí fanatici a kolísaví rojkovia mali by sa radšej vzdialiť, lebo Pravde škodia. Avšak zlovoľní a nevecní majú sami nájsť v týchto Slovách odsúdenie.

Posolstvo zasiahne len tých, ktorí otvorene nosia v sebe iskru Pravdy a túžbu byť skutočne človekom. Všetkým tým sa tiež stane Svetlom a oporou. Povedie ich bez okľúk von zo všetkého chaosu dnešného zmätku.
Nasledujúce slovo neprináša nové náboženstvo. Chce byť pochodňou pre všetkých vážnych poslucháčov alebo čitateľov, aby našli správnu cestu, ktorá ich povedie do vytúžených výšin.
Len ten, kto sa sám pohybuje, môže sa duchovne dostať dopredu. Hlupák, ktorý k tomu používa cudzích pomôcok vo forme hotových názorov, ide svojou cestou len ako o barlách a vlastné zdravé údy pri tom vylúčil.
Len čo smelo používa všetkých schopností, ktoré v ňom driemu v očakávaní na jeho zavolanie, ako výzbroj ku vzostupu, zužitkuje tak zverenú mu hrivnu podľa vôle svojho Stvoriteľa a premôže hravo všetky prekážky, ktoré mu chcú skrížiť cestu, aby ho z nej odchýlili.
Preto sa prebuďte! Len v presvedčení je pravá viera. Ku presvedčeniu sa dochádza jedine prísnym skúmaním a uvažovaním! Buďte živými v nádhernom Stvorení svojho Boha!

Našťastie je to v mojom prípade niečo iného, pretože všetko, čo som povedal, je vytlačené, t.j. moje zobraté práce, o ktoré sa hlavne jedná, (*) kvôli ktorým ľudia ku mne našli cestu a tiež všetko, robili sami, čo urobili, že totiž poskytovali pôžičky, ktoré slúžili len k ideálnym účelom pre podporu duchovnej činnosti.

Na týchto mojich slovách nesmie byť teraz zmenené ani to najmenšie. Majú sa dnes stále čítať presne tak, ako na začiatku a môžu platiť za dôkaz a podklad pre moju odpoveď. (*)

Také aké sú dnes, boli od začiatku. Ak sa u toho alebo oného človeka posunulo alebo zmenilo jeho vlastné presvedčenie pod inými vplyvmi a názormi, tak preto sa mne nemôže predhadzovať úmysel nejako podvádzať.
Z mojej strany sa nestalo nič a nebolo zmenené nič, ale všetko zostalo tak, slovo za slovom.
A tieto slová sú mojim nezmeneným, plným presvedčením, ku ktorému som nikdy nechcel prehovárať iného človeka, pretože mám radosť z práce samotnej a je mi ľahostajné, kto a koľko ľudí potom povie, že toto je tiež ich presvedčenie.

Potom som vzal všetko do ruky, využívajúc dlhšej spisovateľskej prestávky, aby som aj v hospodárskych veciach položil, podľa svojho názoru zdravý základ v každom ohľade. Na ňom mohlo byť všetko ďalej vedené, až sa zase budem musieť ponoriť do svojej spisovateľskej práce, ktorej cieľom malo byť nájsť jej praktické použitie vo vede a technike. (**)

(*) Ako mnohí vedia, následne boli jeho zobraté práce pokrivené, mnohé dôležité state vylúčené a tí, ktorí to spôsobili následne tvrdili, že to zmenil samotný autor, aj keď je jasné, že už práce nevlastnil, lebo toto bolo napísané v roku 1939 a v roku 1941 opustil našu Zem.
(**) Táto posledná veta podáva svedectvo, že Pán mal v úmysle, okrem duchovného pokroku, posunúť naše poznanie aj vo vedecko-technickom pokroku, keby sme neboli tak sklamali. Lenže gestapo, za pomoci katolíckej cirkvi, ho úplne morálne zlikvidovalo, ba boli snahy aj o likvidáciu telesnú, ktorej nakoniec unikol, ale keďže ľudstvo tak hrozne sklamalo, Jeho poslanie bolo zo Svetla 6. 12. 1941 ukončené.
Vybrali sme si ten najhroznejší scenár, ktorý sme už začali prežívať a nezachránia nás žiadne vakcíny, ani lieky, ba ani cirkev, ani politická strana, ani veda, a dokáže to iba každý sám za seba!

 

Keby sme neboli tak sklamali, všetci tí, ktorí boli za účelom pomoci ľudstvu vtelení na Zemi, by boli začali spolupracovať, ba pripojili by sa aj vesmírni bratia a tak by sa bola vybudovala tá zasľúbená „Tisícročná ríša“ – Božie kráľovstvo na Zemi!
Lenže teraz nás čaká, ten tiež zasľúbený - hnev Boží!


________________________________________________________________________________________
1.4.2021

DEŇ HNEVU

ÚVOD PRE ŠTVRTÝ KROK

Tento text, ktorý bude nasledovať, sme už mali dlhšie pripravený, ako pomoc pre tú dobu, ktorá pripraví ľudských duchov na to, aby boli schopní venovať ponúkanému pozornosť, nakoľko skôr by text mohol byť považovaný za nebezpečný, ktorý šíri paniku. Lenže dnes doba už tak pokročila, že sny a videnia tu zverejnené, sa už vyplnili,ba ich práve prežívame a tieto prežitia nás majú pripraviť na to, čo ešte iba prežívať budeme. Kto bude ochotný venovať tu uvedenému pozornosť, získa ešte viac. Dozvie sa aj to, prečo to prežívame, ba prečo ešte budeme prežívať aj ďalšie utrpenia:

Čaká nás „deň hnevu“!

Podrobnosti a vysvetlenie môžete nájsť v priečinku: „Čo sa to deje?“ 

Na dokreslenie, ale aj pochopenie, ale hlavne pre potvrdenie hodnovernosti poslúžia nasledovné sny a videnia:

SEN
SVIATOK RUŽE!

(Sviatok žiariacej hviezdy 29. 12. 2019)

Sedel som v poli, ďalej za domom, presne tam, kde som nafilmoval tie guľovité objekty, ktoré máme zverejnené na stránke, ale teraz to bolo počas dňa, niekedy včas na jar, lebo stromy ešte nemali listy. Uvidel som na oblohe presvitať cez riedke mraky nejaký svietiaci objekt, ktorý bol pomarančovej – ružovej farby, ako slnko pri východe, alebo západe, teda keď je nízko nad horizontom. Lenže ten objekt nebol na juhu, alebo juhovýchode, ako slnko, ale práve na severovýchode.
Preto ma to zaujalo a sledoval som to. Naraz sa akoby mraky na chvíľu rozostúpili a ja som uvidel, že je tam anjel pomarančovej – ružovej farby, teda takej, ako slnko pri západe, alebo včasnom východe, alebo ako ruža, ale to som si uvedomil následne až ráno, keď som si na sen spomenul, ba som si aj uvedomil, že je sviatok Ruže.

Výklad sna, ale už pri jeho plnení: Čína je na severnej pologuli a je od nás na východ, preto ten teraz sa vyskytujúci koronavírus je podľa všetkého následkom tej predpovedi v sne. Potvrdzuje to aj tvar krídel toho anjela, lebo mali presne taký, ako pľúcne laloky, ba aj farba zodpovedala. Tento výklad sa mi vybavil vlastne nedávno, keď som sedel presne na tom mieste, ako v tom sne, lebo slnko hrialo a stromy ešte neboli rozvité, tak ako v tom sne.
Lenže tento výklad sna nebol ešte dokonalý, aj keď sen bol dokonalý úplne. Ku jeho dokonalému pochopeniu som sa prepracoval vlastne až dnes, ba po viacerých snoch, ktoré som mal teraz a boli vždy so zosnulými známymi osobami. Dokonca posledný sen z minulej noci bol úplne výrečný, lebo som sa stretal na hlavnej ceste, ktorá vedie vedľa cintorína, s mnohým ľuďmi tak, ako sa to deje počas pohrebov. To ale nie je ešte všetko, lebo ma nutkalo počas dňa ísť sa prejsť do prírody a teda som tak aj urobil. Prechádzal som práve popri tom mieste, z ktorého som pozoroval anjela počas sna a vtedy som pochopil to najdôležitejšie, čo som dlho nechápal. Ten anjel sa mi zjavil skutočne na severovýchode, ako som uviedol, ale to ešte nebolo úplné pochopenie, lebo až teraz som si uvedomil, že ten anjel signalizoval aj niečo viac, ako som chápal doposiaľ. On sa mi zjavil nad cintorínom! Náš cintorín skutočne leží na severovýchod od toho miesta, z ktorého som ho pozoroval. Takže teraz je úplne jasné, že uvedený sen a anjel v ňom, boli skutočne predzvesťou tejto pandémie.

Viď doložený obrázok: 

 

ORECHY – videnie (14. 1. 2020)

„Videl som jeden obraz: Na zemi bolo napadaných veľa, ale pomerne malých orechov, ktoré boli akoby rôznej zrelosti. Bolo medzi nimi pár zrelých, ktoré už boli zbavené zelenej šupky, ale veľa bolo v šupke, zelenej, ale niektoré aj v hnedej, teda veľa orechov bolo ešte nezrelých.“

Priliehavý citát z Večných zákonov:
Spolu  s  vývojom  a  dozrievaním  planéty  dozrieva  aj  ľudský  duch  viacerými  životmi  na  Zemi  a  pobytom  v  jemnohmotnosti.  Vývin  ducha  sa  podobá  vývoju  orecha.  Jeho  jadro  je  najprv  malé,  beztvaré  a  mäkké.  Až  dozrievaním  a  hrubnutím  obalov,  vo  forme  šupy  a  škrupiny,  rastie a  tvrdne  aj  jadro.  Po  jeho  dozretí  obaly  už  nemajú  preň  význam,  rozpadávajú  sa.  Aj  duchovný  zárodok  rastie a  dozrieva  pod  svojimi  obalmi  čiže  dušou  a  telom.  Duch  po  dosiahnutí  zrelosti  sa  stane  večnou  a  vedomou  osobnosťou  v  ľudskej  podobe,  preto  už  obaly  -  telo  a  dušu  nepotrebuje.  Slúžili  mu  iba  ako  odev  ducha  v  príslušných  úrovniach,  aby  ho  chránili  a  podporovali  vo  vývoji.  Duchovný  zárodok  sa  teda  postupne  mení  na  vyvinutého  ducha.  Tento  názov  vyjadruje,  že  vývinom  dospieval  vo  vedomú  osobnosť.  Podobne  sa  vyvíjajú  aj  malí  bytostní  -  postupne,  nie  okamžite.  Nemajú  ducha  ani  telo,  majú  iba  dušu a  bytostné  jadro.

 

VIDENIE
(12. 2. 2020)

Pri počúvaní textov zo „Živého Slova“ som mal videnie pri plnom vedomí:
Videl som jeden obraz – prameň čistej vody!

Ku týmto trom videniam – „obrazom“, je potrebné uviesť ešte jeden sen, ktorý s týmto dianím určite súvisí, ale to ponechávame na posúdení každého čitateľa, ba aj to, z ktorej strany tieto obrazy boli posunuté. Tu podávame iba fakty tak, ako nám prišli. To tretie videnie je v závere, nakoľko sme chceli dodržať poradie, ako tieto informácie prišli.

Sen z 20.3. na 21.3.2020
Sníval sa mi sen, kde som bol asi u Vás doma a videl som Vás, ako vynášate z domu Vaše obrazy, ktoré ste ale nechceli vyhodiť, ale iba mali byť akoby niekde inde premiestnené. Zdalo sa, že som Vám aj pomáhal. Boli to “staré“ obrazy, no nie staré v zmysle neužitočné, alebo nepotrebné, ale v tom zmysle, že rámy tých obrazov boli také, ako sa už dnes ani nevyrábajú, teda také mohutné, rôzne pekne gravírované a aj druh maľby sa už taký akoby nerobil. Bola ich veľká kopa, ale na samom vrchu ma oslovil jeden úzky obraz na výšku, a aj maľba bola na ňom nakreslená na výšku. Boli to tri biele ruže na jednej stonke, rastúce ale jedna nad druhou, vzostupne, ako priečky rebríka. Neviem, či tuto na zemi takto ruže vôbec môžu rásť. Obdivoval som na tom obraze, aký je čistý, lesklý a farby sú stále ako živé, aj napriek tomu, že som vedel, že má už vysoký vek. Obraz mi prišiel akoby olejom potretý, lebo sa krásne leskol. Tiež si ešte pamätám, že vo vnútri tých ruží boli ďalšie rôzne pestrofarebné farby, akoby v ich jadre, ale konkrétne po zobudení zo sna si pamätám v jednej z ruží užiba žltú.

VIDENIE
(25. 3. 2020 )

Ráno okolo 5:00 hodín som mal znovu pri bdelom stave videnie, ktoré súvisí s tým mojim videním zo 14. 1. 2020.
Videl som v úzkom koši z pekného lúpaného prútia, ktorý bol okrúhleho a vyššieho tvaru, smerom ku dnu zúžený, zozbierané už iba zrelé a pekné veľké orechy!
Videnie súvisí očividne s tým mojim minulým videním a podľa mňa súvisí so súdom a zrelosťou ľudských duchov, ktorí už boli oddelení od tých duchov nezrelých, ktorí ležali ešte v minulom videní, ako orechy zrelé, spolu s tými orechmi nezrelými, ktorých bola väčšina.
Nakoľko my doma taký kôš nemáme a teda sa nemohlo jednať o videnie minulého skutočného diania, lebo orechy som ja už často zbieral, nemôže sa jednať o obraz prežitý v minulosti.

Podstatný, nedávno objavený dôkaz, ktorý s videním úzko súvisí, nájdete v tomto videu:

https://gloria.tv/post/oD14RDvNeqrA1yJLnd8XeameH

Citát z Posolstva Grálu – DEŇ HOLUBICE 1929:
Čoskoro bude nasledovať zúfalstvo, zdesenie a hrôza, lebo skôr než ukončí prvý jazdec svoj beh, vyjde už druhý, tretí, štvrtý medzi vás, potom bude nasledovať v náhlom vzostupe strachu piaty, šiesty, siedmy, aby roztrieštil smiešnu ľudskú pýchu, ktorá si vyžiadala toľko obetí, takže ľudia naposledy bez pomoci, koktajúc prosbu o milosť, musia konečne poznať svoju bezmocnosť.

Skôr nesmie byť poskytnutá pomoc, aby tento jed bol vyhubený až do poslednej kvapky. Beda pritom všetkým domýšľavým na pozemskú vedu, na ktorej konte viny sa nachádzajú milióny bludne zvedených! Budú počítaní k zavrhnutým. Ani jeden z nich neuvidí ríšu Svetla.
Beda tiež pyšným, lebo ich lesk zmizne a oni budú stáť pred Pravdou v znečistenom rúchu. Stratení sú tí ľudia, ktorí čakajú na katastrofy, aby až v tom poznali Pravdu môjho Slova. Myslite na Kristovo slovo o pochabých a múdrych pannách ako na proroctvo.
Ženích sa objavil. Prišiel v hodinu, kedy nebol očakávaný. Tak tým vylúčil tie pochabé.

Tieto Slová Syna Človeka adresované ľudstvu, sú odkazom na Zjavenie Jánovo APOKALYPSU.

Citát zo zjavenia Jánovho:
7/1. Potom som videl štyroch anjelov, stáť na štyroch uhloch zeme, ktorí držali štyri zemské vetry, aby nevial vietor ani na zem ani na more ani na nijaký strom. A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela; mal pečať živého Boha, zvolal mohutným hlasom na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi moru, a hovoril im: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, dokiaľ nepoznačíte na čelách služobníkov nášho Boha.

Ezechiel:
Tu hľa je ten deň! Práve prichádza. Prišiel pád! Drzosť kvitne, spupnosť klíči. Násilie vyrástlo v palicu bezbožnosti; nik z nich neostane, nič z ich hojnosti, nič z ich nádhery, nebude v nich vznešenosti....
...Svoje striebro vyhádžu na ulice, svoje zlato budú pokladať za nečistotu. Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň hnevu Hospodinovho. Nenasýtia sa a svoje vnútornosti nenaplnia, lebo to bolo pohnútkou k ich previneniu....

...Budú hľadať spásu, ale jej nebude. Pohroma za pohromou bude nasledovať a zvesť za zvesťou bude prichádzať. Vtedy budú vyhľadávať videnie u prorokaale zanikne poučenie u kňaza aj rada skúsených starcov. Kráľ bude trúchliť, knieža si oblečie zdesenie a ruky pospolitého ľudu stŕpnu strachom. Naložím s nimi podľa ich ciest a budem ich súdiť, podľa ich spôsobu súdenia. Potom poznajú, že ja som Hospodin.

Vo februári 2021 mal jeden člen nášho kolektívu tiež jedno prežitie.
Prežitie:
V jedno ráno na tisícinu sekundy(bolo to skutočne tak rýchlo že som to ledva zachytila)  mi akoby boli povedané dve čísla  4 a 8 -  dobre si ich pamätaj(počula som ich opakovať ako v ozvene) 

Posledný sen:
Tento sen som mal po tom, ako som získal späť tento môj predchádzajúci text so snami a videniami, lebo z môjho PC už bol záhadne stratený. Bolo to vlastne videnie, v takom polobdelom stave a bolo to 13. 3. 2021 okolo 09:00 hod.
Tu je:
Sedel som v hustom lese a videl som lesom sa zakrádať veľkú čiernu mačku, ako čierneho jaguára - pantera, ktorého zakrádanie smerovalo sprava doľava! Ja som akoby nemal zbraň, alebo vôbec záujem lovca, ale zostal som iba v pozícii pozorovateľa. Pritom som si iba povedal: „No ako sa tvrdí, že tento predátor je veľmi opatrný a ja by som ho mohol teraz hravo zlikvidovať.“
Výklad sna:
Čierna mačka je, ba pre mňa aj bola skutočne symbolom, ba predzvesťou nepríjemných prežití alebo udalostí. Hlavne vtedy, keď jej pohyb smeroval sprava doľava! Preto bolo dobré sa prejdeniu cez jej dráhu prechodu VYHNÚŤ! Keďže ja som jej dráhu prechodu spozoroval, tak si myslím, že to znamená, že nás čakajú, teda tých, ktorí o tomto jej prechode nevedia, nepríjemné udalosti.

Ale či je môj výklad správny, to myslím si, v blízkej budúcnosti prežijeme.


________________________________________________________________________________________
1.4.2021

ŠTVRTÝ KROK

ZASĽÚBENIA

Zvukovú nahrávku textu ZASĽÚBENIA si môžete vypočuť tu:


________________________________________________________________________________________
1.5.2021

DÔKAZY PRE ŠTVRTÝ KROK!
 

Audio príspevok „Štvrtý krok“ sa možno niektorým mohol javiť ako osobné seba zvelebovanie, lenže v skutočnosti je to iba osobné prežitie a vyznanie jedného stúpenca, ktorý sa snaží pomôcť. Dokázať to ale takým, ktorí podobné prežitie nemali, je nie jednoduchá úloha. Ale aj tak bude teraz urobený pokus týmto smerom, ba podané aj výrečné dôkazy.
Prvým dôkazom bude to, že prežitie autora tohto príspevku začalo skôr, ako začala svoje pôsobenie autorka Večných zákonov, a informácie podané v príspevku teda nemohli byť prispôsobené dianiu, ktoré nastalo až následne. O čom začala písať ONA, to mal dotyčný už prežité – teda to nové. A to „staršie“, ku ktorému sa snažila privádzať hľadajúcich Pravdu, už poznal a čítal tiež. Pre neho to teda boli už prežité fakty!  V tomto úvodnom texte tie dôkazy nebudú zaradené, ale budú súčasťou ucelenej prílohy, ktorá bude zaradená v priečinku UFOMAGAZÍN“. Prečo je tomu tak, pochopí čitateľ zo samotných dôkazov.

Druhým dôkazom je fakt potvrdený prežitou nedávnou históriou. Ako už bolo v tomto priečinku vysvetlené, sloboda prejavu tej – dnes už minulej doby, bola na kvalitatívne inej, ďaleko slobodnejšej úrovni, ako je tomu dnes. V porovnaní s tou dobou, mohli by sme dnešok smelo nazvať: moderným feudalizmom! To je správna definícia pre tú, každodenne omieľanú, vraj demokraciu. Nami už bolo napísané, že: demokracia je systém, v ktorom si môžeme slobodne vybrať, kto nás bude okrádať do budúcich volieb.  A toto nie je urážkou dnešnej doby, ale ešte zhovievavou realitou. Ešte aj diktatúra doby socializmu – komunistickej strany, bola dobou „slobody“, oproti tej dnešnej. Teraz napísané je potrebné podložiť dôkazmi. A to sa stane!
Diktatúra tejto všemocnej strany bola slobodnejšia v tom, že diktátor bol jeden – komunistická strana, teda bol známy, pre každého odhalený, a keď si na neho dával bežný človek pozor, tak sa mohol svojim životom prekĺznuť bez problémov, aj keď nepatril do tej kasty. Lenže dnes je skrytých diktátorov celá kopa a to vo všetkých oblastiach života, preto človek nikdy nevie, z ktorej strany príde poroba, alebo rana a to buď duchovná, alebo telesná. Každý bežný človek, ktorý sa nenaučil kradnúť, je odpísaný a odkázaný na živorenie, a až chce profitovať, tak mu zostávajú nasledovné možnosti:

a) Zadlžiť sa -
b) Výhodne dediť -      
c) Niečo prevratné vymyslieť -

Tá druhá možnosť je iba pre tých šťastnejších, ba veľmi ojedinelá, a tej väčšine zostáva iba tá prvá! Veď to potvrdzuje skutočnosť, ktorá je očividná. A s tou treťou sú pre väčšinu tiež problémy, lebo aktuálne sú iba tie objavy a vynálezy, ktoré sú pre spoločnosť veľmi nie k pravému úžitku, ale skôr na škodu. Iba tie na škodu dokážu zveľadiť kapitál. I keď aj v tomto jestvujú ojedinelé výnimky. To znovu potvrdzuje stav našej spoločnosti!  

V Posolstve Grálu je to dokonale vysvetlené a potvrdené tým, že každá oblasť má svojich farizejov:
Citát:
„Výraz farizej sa stal pojmom, ktorý nemá v sebe nič dobrého; znamená iba súhrn duchovnej namyslenosti, pokrytectva, prefíkanosti a sem tam aj zákernosti.
Ľudí, zasluhujúcich toto označenie, nájdeme dnes všade, vo všetkých krajinách a vo všetkých kruhoch. To nemá nič do činenia ani s rasou ani s národnosťou a je ich teraz omnoho viac ako predtým. Každé povolanie má svojich farizejov. Lenže najviac ich možno ešte nájsť tam, kde ich bolo možné stretnúť aj predtým vo veľkom počte a v každej dobe medzi služobníkmi a predstaviteľmi chrámov a cirkví.
A je to zvláštne: Nech to bolo hocikde, keď niektorý vyslanec Svetla mal zvestovať Pravdu podľa vôle Božej, bol napádaný, špinený, osočovaný a prenasledovaný predovšetkým zástupcami a služobníkmi práve vládnucich náboženstiev, ktoré predstierali, že slúžia Bohu a taktiež ľuďmi, osobujúcimi si práva chcieť byť zástupcami Božej vôle.
Tak to bolo odjakživa, od najobyčajnejšieho čarodejníka a kúzelníka až po najvyšších kňazov. Všetci, bez výnimky, vždy mali pocit, že sú Pravdou ohrozovaní, a preto skryte brojili, alebo verejne štvali proti každému človeku, ktorého Boh určil, omilostil, alebo vyslal priniesť Svetlo týmto pozemským ľuďom.
Proti tejto skutočnosti, ktorá sa nedá vyvrátiť, nepomôže nijaké zapieranie, nijaké prekrúcanie ani skrášľovanie; lebo o tom svedčia svetové dejiny! Jasne a zreteľne, nezmazateľne svedčia o tom, že to nikdy nebolo inak a ani v jednom prípade z mnohých nebolo výnimky. No, zakaždým boli to práve kňazi ako najvyslovenejší protivníci Svetla a tým nepriatelia Boha, ktorí nechceli dbať na jeho vôľu, ba čo viac, bojovali proti nej a presadzovali proti nej svoje vlastné chcenie.“

Toto bolo nevyhnutné napísať, lebo keď si dnes veriaci pochvaľujú tú svoju slobodu vyznania, vôbec netušia, že tá ich „sloboda“ je iba vnútenou poslušnosťou istému diktátorovi, ktorý ich neznalosť využíva k ich zotročeniu, pre neho výhodnému, a ktoré stúpencov jeho zásluhou v konečnom štádiu privedie do duchovného zatratenia - duchovnej smrti. Ani večný život je nie pre všetkých, aj keď im je za ich poslušnosť sľubovaný! Ako ho dosiahnuť, je na tejto stránke už dlhú dobu, ba v mnohých príspevkoch, radené. Lenže tá cesta k večnosti, nie je tak jednoduchá ako ju vykresľujú tí farizeji, aby sa zapáčili, ba získali masy.
Nie je potrebné menovať ďalšie oblasti, ako je politika, veda, kultúra, ba už aj umenie, ale predovšetkým médiá, ktoré slúžia iba chlebodarcom a tak sa vyhýbajú tomu vlastnému  zadlženiu sa. Pravdu ignorujú, ba utajujú, alebo dokonca špinia. Držia si štandard vyššej kasty, ktorý si iný nemôžu dovoliť.  Takto sa vyhýbajú zaradeniu medzi tých novodobých nevoľníkov, ktorí iba tŕpnu, dokedy im ešte to ich živorenie bude dovolené a čo všetko zaň musia ešte obetovať, ba kto im bude naklonený „milosťou“ a poskytne im nový úver.  Potom tí, ktorí bez vlastnej hanby, sa môžu na seba pozrieť do zrkadla, zostávajú v pozícii iba otravných konšpirátorov.
Dokonca to už došlo tak ďaleko, že tí, ktorí si nahovárajú, že majú v sebe „modrú krv“, teda tá šľachta už pochopila, že až chcú vo svojom štandarde vydržať, musia sa veľkej skupiny toho nevoľníctva zbaviť, lebo začína byť ťažko ovládateľná – neposlušná a teda sa ich snažia znížiť a zredukovať na tú, pre nich únosnú hranicu. A práve to teraz prežívame! A nevoľníci poslušne hrbia svoje chrbty! Až si zas teraz niekto myslí, že je to prehnaná, tiež iba konšpirácia, nech si skúsi naplánovať cestu do USA, do Georgie a vyhľadá tam neslávny objekt  -  mohutné a opracované georgijské poradné kamene, ako pomník dnešnej civilizácie, na ktorom objaví to, čo sa pre tých nevoľníkov pripravilo, ba už je to nami  prežívané.  Z ich pohľadu Zem dokáže uživiť iba 500 miliónov ľudí tak, aby mohla zostať zdravou. To je iba jeden bod z viacerých, na kameňoch uvedených, ba to už  prežívame! Alebo postačí vyhľadať si to na internete. Aj keď niektoré tie body sa javia pre neznalého celkom lákavo.

ĽUDIA! Čo ešte musíte prežiť, aby ste pochopili,
čo sa to s vami deje?

Skúsili ste niekedy ešte pozdvihnúť svoje oči k nebu – oblohe? Keby ste to občas skúsili, možno by sa vám otvorili vaše slepé oči, ba aj by ste pochopili, čo sa to dnes deje, ba kde ste vedení, a ako to nakoniec dopadne. Lenže žiaľ, sú aj takí, ktorí každodenne hľadia na oblohu, ale sa hrajú stále na slepých, lebo by mohli prísť tiež o ten svoj štandard, ba stali by sa tými nevoľníkmi, ktorí by boli nútení sa zadlžiť a teda zmeniť svoju kastu.
Naše posledné príspevky sa tiež mnohým zdali ako pochybné, lenže treba si uvedomiť, že tá „šľachta“, ktorá nás chce zlikvidovať, potrebuje za nás náhradu, lebo pre nich práca nie je, a na tú sa snažia vyrobiť poslušných, nemysliacich otrokov, ktorí nás nahradia a udržia ich štandard. A tak, za pomoci sebe rovných z iných planét, snažia sa vyrobiť tých potrebných a poslušných  nevoľníkov, ktorých nevydarené exempláre sa túlajú lesmi Ameriky, ba nazvali ich bigfoot, alebo sesquoč. Lenže to sú iba nevydarené vzorky! Ale oni už majú aj dokonalejšie a tak si môžu dovoliť to, čo si dovoľujú!
Samozrejme že teraz sa znovu mnohí iba pousmejú, ba poklepú si na čelo! A majú výnimočne pravdu, lebo to ich čelo si to skutočne zaslúži! O tom sa presvedčia vo veľmi krátkej dobe. Nemá cenu pokračovať týmto smerom, ba zámer bol, ba aj zostáva iný.
Ďalšie dôkazy hľadajte v tom priečinku UFOMAGAZÍN. Teda tie, o ktorých bola reč v úvode.  Aby ste pochopili, že to naše „ZASĽÚBENIE“ nebola sebaoslava, ale skutočné prežitie človeka, ktorý často hľadel na oblohu, ba potom hľadal odpovede na otázky, ktoré mu jeho oči odhalili. Toto bola rada pre tých nevoľníkov!

Naša rada pre tú „šľachtu“ bude kratšia:

Prví budú poslední a poslední sa stanú prví!
Aj vy sa naučte poznať tie pravé VEČNÉ BOŽIE ZÁKONY!
Bez nich zostanete tí poslední!
Aj keď si teraz myslíte, že ste tí prví!