ARCHÍV


________________________________________________________________________________________
 
 
Úvodná stránka:
 
- Prečo? (  text  , nahrávka)
- Pravá revolúcia (text , nahrávka)
- Človek a Zem (text , nahrávka)
- Dodatok k prednáške Človek a zem (text , nahrávka)
 

________________________________________________________________________________________
 

ROZMIESTNENIE PRÍSPEVKOV

 

Pre lepšiu orientáciu a spätné vyhľadanie príspevkov, si môžete stiahnuť rozpis jednotlivých príspevkov na stránke rádia Záchrana:

 

    Umiestnenie príspevkov n   a stránke rádia Záchrana - 15. 11. 202 1

 

 

 


________________________________________________________________________________________

 

Staršie príspevky:

- Vidmo

- Zákon a zodpovednosť

- Zasľúbenia - krátky príspevok

- Slepý vedie chromého

- Slovo dôkazom

- Príhovor do roku 2014

Človek pripútaný k hmote

  Zákony 

Cirkev – sekta

Chemtrails                                              20. júla 2014

Temná elita                                             23. august 2014

Nezávislosť                                             29. august 2014

Slobodná vôľa                                        28. december 2014

Nový rok 2015                                         3. január 2015

 Vysvetlenie nášho konania                      4. máj 2015

- 1. "sväté" prijímanie                               10. jún 2015

- Dnešná žena                                            20. jún 2015

- Ľudia a ich majetok                                 20. júl 2015

Realita                                                      31. august 2015

Poďakovanie                                           13. október 2015

"Záchrana"                                             27. december 2015

- K príspevku drzosť                                 15. január 2016

- Žena a jemnohmotnosť                           31. január 2016

- Zmeny                                                     14. február 2016

- Smrť - osobné prežitie                             1. marec 2016

- Sväté Slovo, báseň Imanuel                    9. apríl 2016

- Hľadanie Pravdy                                    18. apríl 2016

- Ďalšia planéta v našej slnečnej sústave  8. máj 2016

Úkazy - odkazy                                       16. máj 2016

Mimozemské kontakty                            31. máj 2016

Prírodné bytosti a človek dneška           25. jún 2016

Vláda temna                                           17. júl 2016

Vážení poslucháči                                  26. júl 2016

- Znamenia súdu                                       1. august 2016

- Medziľudské vzťahy                               9. október 2016

-  Oznam  (o využití prostriedkov)             13. november 2016

- Vianočné prianie 2016                           23. december 2016

-  Blúdenie Ľudstva -Nový rok 2017           4. január 2017

Istota                                                      19. marec 2017

- Zmena - vysvetlenie                               30. marec 2017

- Poďakovanie                                          14. júl 2017

- Vianoce                                                  20. december  2017

- Zaujímavá TV reportáž - Potrebné doplnenie        25. máj 2018

- Dedo                                                     11. a 12.  júl 2018

-  Vianoce                                                              23. december 2018

- Termín vrcholu súdu                                    20. január 2019

- Prípravy na posledný súd                          27. február 2019  

- Zmluva s Bohom                                            23. apríl 2019                                      

- Dušičky                                                               2. november 2019

- Veľká kométa                                         26. júl 2020

- Časopis "Život" - UFOMAGAZÍN        22. august 2020

- Vesmírna bezpečnosť                             27. august 2020

- Kamenná pamäť 2                                 8. september 2020 

- Náhla zmena človeka, Mesiáš                  23. a 30. december 2020

- Vianoce 2020                                                24. december 2020

- Cesta                                                                30. december 2020

- Ako odohnať ducha                              14. a 22. január 2021

- Naše prežitia potvrdené                       22. apríl 2021

- Zlyhanie povolaných                            8. jún 2021

- Duchovná vakcína                                    26. jún 2021

- Boj Svetla a temna - dôkazy                   25. október 2021

- Inšpirácia k napísanému príspevku     20. november 2021

- Vianoce 2021                                                 24. december 2021