ARCHÍV

________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Úvodná stránka:
 
- Prečo? (  text  , nahrávka)
- Pravá revolúcia (text , nahrávka)
- Človek a Zem (text , nahrávka)
- Dodatok k prednáške Človek a zem (text , nahrávka)
 
________________________________________________________________________________________________________________________
 

ROZMIESTNENIE PRÍSPEVKOV

 

Pre lepšiu orientáciu a spätné vyhľadanie príspevkov, si čitateľ môže stiahnuť rozpis umiestnenia jednotlivých príspevkov:

   Umiestnenie prispevkov RZ-doplnene 26. februára 2018.pdf   

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Staršie príspevky:

- Pošta papagájom

- Vidmo

- Zákon a zodpovednosť

- Zasľúbenia - krátky príspevok

- Slepý vedie chromého

- Slovo dôkazom

- Príhovor do roku 2014

-Človek pripútaný k hmote

-  Zákony 

-Cirkev – sekta

Chemtrails                                              20. júla 2014

-Temná elita                                              23. august 2014

-Nezávislosť                                             29. august 2014

-Slobodná vôľa                                         28. december 2014

-Nový rok 2015                                         3. január 2015

 -Vysvetlenie nášho konania                      4. máj 2015

- 1. "sväté" prijímanie                              10. jún 2015

- Dnešná žena                                          20. jún 2015

-Ľudia a ich majetok                                20. júl 2015

-Realita                                                      31. august 2015

-Poďakovanie                                           13. október 2015

-"Záchrana"                                              27. december 2015

- K príspevku drzosť                               15. január 2016

- Žena a jemnohmotnosť                         31. január 2016

- Zmeny                                                   14. február 2016

- Smrť - osobné prežitie                          1. marec 2016

- Sväté Slovo, báseň Imanuel                  9. apríl 2016

- Hľadanie Pravdy                                   18. apríl 2016

- Ďalšia planéta v našej slnečnej sústave    8. máj 2016

-Úkazy - odkazy                                      16. máj 2016

-Mimozemské kontakty                          31. máj 2016

-Prírodné bytosti a človek dneška          25. jún 2016

-Vláda temna                                          17. júl 2016

- Vážení poslucháči                                26. júl 2016

- Znamenia súdu                                     1. august 2016

- Medziľudské vzťahy                             9. október 2016

-  Oznam  (o využití prostriedkov)           13. november 2016

- Vianočné prianie 2016                         23. december 2016

-  Blúdenie Ľudstva -Nový rok 2017       4. január 2017

Istota                                                     19. marec 2017

- Zmena - vysvetlenie                             30. marec 2017

- Poďakovanie                                        14. júl 2017

- Vianoce                                               20. december  2017