________________________________________________________________________________________
3. január 2019

Vážení čitatelia – poslucháči,
záujemcovia, ktorí by chceli podporiť projekt Rádia Záchrana finančne, tak môžu urobiť zaslaním príspevku na číslo účtu:

SK6311000000002619152533

kolektív Rádia Záchrana


________________________________________________________________________________________

PRE TÝCH KTORÍ CHCÚ BYŤ PROJEKTU ÚČASTNÍ A CHCÚ POMÔCŤ,
PONÚKAME MOŽNOSŤ SPOLUPRACOVAŤ

- Kto má záujem o plagáty, ktoré by vedel rozmiestňovať v okolí svojho pôsobenia a pomôcť tak dostať projekt "Rádio Záchrana" do povedomia, nech napíše na emailovú adresu Rádia. Presnú cenu vám nevieme povedať, nakoľko my stále posielame viac objednávok do veľkotlačiarne a tá následne určuje cenu na základe množstva objednaných kusov. Cena, ktorú dá tlačiareň sa potom rozpočíta spravodlivo podľa objednaných kusov, prihliadajúc aj na formát. 

Kto má možnosť vytlačiť si tieto plagáty/ letáky sám, nižšie uvádzame ukážky plagátov/letákov, ako aj odkaz na ich stiahnutie v potrebnej veľkosti: 

                           

            Plagát v čiernobielej verzii
          Plagát farebný – dvojmo
          Plagát čiernobielý – dvojmo

               

- Máme možnosť dať vyrobiť nalepovacie fólie na automobil. Fólia s nápisom: "www.radiozachrana.sk", v rozmeroch 60 x 4,5 cm stojí 2,75 € + poštovné. Fóliu vieme dať vyrobiť aj v iných rozmeroch. Je možnosť dať ako nalepovaciu fóliu vyrobiť aj logo rádia Záchrana, ktoré je nižšie zobrazené. Cena závisí od rozmerov fólie, ktoré sa dohadujú individuálne. 

 Logo rádia Záchrana:

                                                                      

- Ak máte možnosť upovedomiť ľudí o tomto rádiu aj nejakým iným spôsobom, tak budeme veľmi radi ak to urobíte, či už za pomoci nás (kontakt je nižšie) alebo aj sami.

- Pre ľudí, ktorí ovládajú cudzie jazyky (maďarský, nemecký, poľský, taliansky, ...) je tu možnosť podieľať sa na preklade už vytvorených textov - relácií. 

- Tí, ktorí cudzí jazyk neovládajú, môžu pomáhať pri vytváraní relácií v slovenčine. K tomu je však potrebné aspoň základné technické vybavenie - teda nahrávacie zariadenie a počítač, alebo iný prístroj, ktorý nahrávku za pomoci programu ďalej spracuje. Vhodný, voľne dostupný program, ako aj základnú inštruktáž k jeho ovládaniu Vám radi poskytneme. 

 

Kontakt: radiozachrana@azet.sk


________________________________________________________________________________________
11. júl 2015

MEGAFÓN

 

Vážení čitatelia – poslucháči!

Na úvodnej stránke môžete nájsť informácie o tom, aké typy rádio prijímačov sú vhodné pre naladenie vysielania Rádia Záchrana. Ďalším účinným prostriedkom pre šírenie povedomia o Rádiu Záchrana je aj megafón.

Jeho využitie je viacúčelové:
- v súčasnosti ako spôsob oboznámenia obyvateľstva o existencii projektu Rádia Záchrana (napríklad z auta),

- neskôr, v dobe kedy Rádio Záchrana už bude vysielať, je možné prostredníctvom megafónu sa spolupodielať na samotnom šírení obsahu vysielania a tým ho sprístupniť širšiemu okruhu obyvateľstva.

Na nasledujúcich riadkoch a priložených fotografiách Vám ponúkame popis konkrétneho typu megafónu, ktorý sme už v redakcii otestovali. Jeho parametre a funkcie spĺňajú požiadavky na jeho využitie presne podľa spôsobu a zámerov uvedených vyššie. 
Megafón Skytec, je schopný okrem zosilnenia hlasu prehrávať aj MP3 súbory z pamäťového zariadenia - z USB kľúča, ale aj z pamäťovej SD karty. Obsah vysielania Rádia Záchrana je tak možné si uložiť na jedno z vyššie uvedených pamäťových médií a potom ho pripojiť na megafón a vďaka zosilneniu hlasitosti pustiť aj pre početnejší okruh poslucháčov. Obsah vysielania sprístupníme po vzájomnej dohode serióznym záujemcom o spoluprácu.

Veľkou výhodou megafónu je spôsob jeho napájania. Okrem tradičného napojenia na sériu 8ks batérií, prípadne na batériu, ktorá je súčasťou balenia megafónu, je možné ho napojiť aj na vhodný solárny panel a tým zabezpečiť prevádzku megafónu za pomoci slnečnej energie.
Navyše, takýto solárny panel dokáže nabíjať aj spomínanú batériu (ktorá sa dodáva spolu s megafónom). Týmto spôsobom je možné zabezpečiť prevádzku megafónu plne nezávislú od rozvodnej elektrickej siete.
Megafón je tiež možné zapojiť do 12V konektora/zásuvky autozapaľovača v aute a tak ako zdroj energie použiť akumulátor v aute.
Ovládanie megafónu je jednoduché a v dodávanom návode aj zrozumiteľne popísané.

Najprv ponúkame odkazy na predajne, kde si uvedený typ megafónu a solárneho panelu môžete kúpiť:
Megafón s podrobným rozpisom jeho parametrov a s možnosťou jeho kúpy nájdete napr. TU.
Spomínaný typ solárneho panela s podrobným rozpisom jeho parametrov a s možnosťou jeho kúpy nájdete napr. TU.

Prípadní záujemcovia sa na nás môžu obrátiť ohľadom detailnejšieho opisu technických informácií ako aj spôsobu používania a funkcií megafónu. Nižšie uvádzame fotografie, ktoré približujú zapojenie megafónu (na solárny panel, v aute) ako aj opísané možnosti nabíjania dodávanej batérie megafónu.

Na fotografiách č.1 až č.3 je znázornené zapojenie megafónu na solárny panel. Súčasťou balenia solárneho panela sú aj prepojovacie káble s tzv. „krokodýlimi“ svorkami, ktorými megafón napojíte na solárny panel (červenú svorku na kladný pól a čiernu na záporný).

Fotografia č. 1

Fotografia č. 2

Fotografia č. 3

Fotografia č. 4 približuje v detaile:
- ovládacie prvky megafónu (tlačidlo spustenia, pozastavenia prehrávania nahrávok z USB kľúča, alebo SD karty, tlačidlá pre zvýšenie/zníženie hlasitosti, príp. prechodu na následujúcu resp. predchádzajúcu nahrávku),

- sloty pre pamäťové média v podobe USB kľúča alebo SD/MMC karty,
- kontrolnú červenú LED diódu,
- jack/vstup pre zapojenie slúchadiel (AUX),
- trojpolohový prepínač vstupného signálu megafónu – buď siréna (SIREN), zabudovaný mikrofón (SPEAK), alebo nahrávky z pamäťového média (USB alebo SD/MMC).

Fotografia č. 4

Na fotografiách č.5 a č.6 je znázornený megafón s dodávanou batériou a spôsobom jej zapojenia do tela megafónu.

Fotografia č. 5

Fotografia č. 6

Na fotografii č.7 je znázornený spôsob nabíjania batérie megafónu zo solárneho panela (červený – kladný pól, čierny – záporný pól). Ku kladnému a zápornému pólu na batérii je vhodné založiť, resp. pripevniť vodivý pliešok, na ktorý potom pripojíte krokodýliu svorku s príslušnou polaritou.

Fotografia č. 7

 

Na fotografiách č.8 až č.10 je znázornený spôsob zapojenia megafónu do 12V konektora/zásuvky autozapaľovača prostredníctvom kábla s krokodýlimi svorkami na jednom konci a koncovkou samčieho konektora na druhom konci.

Fotografia č. 8

Fotografia č. 9

Fotografia č. 10

V prípade, že by pri prevádzke megafónu v jeho zapojení do autozapaľovača počas jazdy prišlo k nežiadúcim interferenciám (čo by bolo možné spozorovať, resp. počuť ako hlasný šum, alebo pískavý zvuk z reproduktora megafónu) je možné zapojiť do sústavy medzi akumulátor auta a 12V konektor/zásuvku autozapaľovača tzv. odrušovací filter (fotografia č.11). Celé zapojenie je potom možné vidieť na fotografiách č.12 až č.14, vrátane vode odolného poistkového puzdra s poistkou vo vnútri (na fotografii č.13 je to čierna tuba na červenom, t.j. plusovom kábli).

Fotografia č. 11  

     

Fotografia č. 12

  

Fotografia č. 13

 

Fotografia č. 14

 

 


________________________________________________________________________________________
15. február 2015

ODZNAKY

 

Vážení čitatelia – poslucháči, ponúkame Vám možnosť novej formy reklamy RZ, prostredníctvom odznakov s logom RZ. (Odznak si možno pripnúť na tašku, či bundu... .)
Cena odznaku sa pohybuje v závislosti od firmy, ktorá ho vyrába, tiež v závislosti od veľkosti odznaku a tiež počtu objednaných kusov.

Približne to však vychádza 0, 70 Eura/1ks odznaku o veľkosti priemeru 58mm, v tvare kruhu.
Tu je možnosť stiahnuť si grafický podklad, s ktorým môžete ísť/alebo ho poslať do firmy, kde vyrábajú odznaky.

     

Odznak č.1 vo formáte PDF a JPG        

Odznak č.2 vo formáte JPG

Pre stiahnutie obrázkov v požadovanom formáte kliknite na odkaz a po otvorení obrázka naň kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť "Uložiť ako" alebo "Save as".