________________________________________________________________________________________
24. jún 2018

VIDEO ZASĽÚBENIA

Vážení čitatelia a budúci poslucháči!

Pri počúvaní našej pripravenej relácie „Zasľúbenia“, jednému z členov nášho kolektívu napadlo, že tento text, s ktorým ste sa v písanej podobe už v minulosti mohli na našej stránke stretnúť, je obsahovo vhodný a dokonca mimoriadne dôležitý aj pre dnešok! Preto bola audio nahrávka následne pretvorená na video a doplnená o obrazové dôkazy a dôležité informácie, ktoré samotnú audio nahrávku podtrhujú a diváka nasmerujú k doplneniu a samostatnému overeniu uvedených faktov!

 Poznámka: Video si môžete zväčšiť na celú obrazovku po jeho spustení a následnom kliknutí na ikonu prerušovaného štvorca v pravom dolnom rohu videa vedľa nápisu YouTube.