________________________________________________________________________________________

 

        Viete čo je pre dnešnú ľudskú pospolitosť najhodnejšie poľutovania?

 

        To, že všetci svorne navonok odmietajú „prežitú“ ideológiu socializmu, ale táto pokrivená ideológia im stále vnútorne vládne!

        A je to hlavne táto ideológia, ktorá vychovala všetkých terajších – tiež pokrivených materialistov.

        A to aj všetkých tých, ktorí sa NAVONOK hlásia k nejakej cirkvi, alebo sekte!

        Vnútorne zostávajú materialistami!

 

Zdá sa vám to nelogické?

Správne.

Taká dnešná ľudská civilizácia JE!

Bez logiky!

Bez Pravdy!

 

 

Rádio ZÁCHRANA

 
________________________________________________________________________________________

 

 

Prečo musel stratiť moc socialistický systém?

Pokiaľ je pes uviazaný na reťazi, tak sa nedá zistiť, čo sa v ňom ukrýva!

Uvedený systém skutočne držal ľudských duchov akoby „uviazaných na reťazi!“

 

Rádio Záchrana

________________________________________________________________________________________

 

 

VÝVOJ

Mohli by sme povedať, že vývoj pokračuje po špirále štyroch „P“:

POCHYBNOSŤ PROTEST POKROK PRAVDA

P P P P

 

Špirála štyroch „P“ sa opakuje kvalitatívne stále na vyššej úrovni dovtedy, pokiaľ sa nedosiahne Absolútna Pravda, ktorá jediná odstráni každú pochybnosť.

Tak je zakončená špirála hľadania!

Špirála štyroch „P“.

 

Predpokladom pokroku je teda vždy pochybnosť, ktorá dá podnet zaprotestovať voči doterajšiemu. Z uvedeného dôvodu sa pochybnosti netreba brániť, lebo je súčasťou hľadania Pravdy - pokrokom. Táto špirála sa však stále poctivým hľadaním a nachádzaním zužuje, až dosiahneme jej vrchol, na ktorom sídli to pravé poznanie – Absolútna Pravda.

 

S takto získanou pravdou treba vždy nasledovne jednať:

Poznanie Pravdy - Očistenie Pravdy - Pochopenie Pravdy - Žitie Pravdy!

 

 

Rádio Záchrana

 
________________________________________________________________________________________

 

 

 Príklad zo života:

V stredoveku bola zdrojom ľudskej biedy nevedomosť, dnes je ale takto zneužívaný rozum – „vedomosť“, v mene večnej chamtivosti. Stredovek sme pokorili aj v tom, že vtedy žila menšina na úkor väčšiny, ale dnes je aj to naopak! A tá menšina to musí zvládať! DOKEDY?

 

 

VTIP


„Pán Boh si vraj dal predvolať troch najsilnejších mužov Zeme: Obamu, Medvedeva a Dzurindu. Všetci sa dozvedeli, že o tri dni bude koniec sveta.

Obama si po návrate zavolal svoj personál a takto ich poučil: „Mám pre vás dve správy, jednu dobrú a druhú zlú. Tá dobrá je, že Pán Boh existuje, ale tá zlá je, že o tri dni bude koniec sveta!“


Podobne aj Medvedev poučil svojich podriadených, ale začal trochu inak: „Mám pre vás dve zlé správy! Tá prvá je, že Pán Boh existuje a tá druhá je, že o tri dni bude koniec sveta!“


Nakoniec aj Dzurinda poučil svoj „hárem“ nasledovne: „Mám pre vás dve dobré správy! Tá prvá je, že už nebude mocnejšieho muža na Zemi ako ja, a tá druhá je, že Fico už nevyhrá voľby!“

 

Na tomto bývalom vtipe sa zmenilo iba to,

že teraz si treba Slovákom a Rusom vymeniť mená!

 

Kto si myslí, že aj z tohto vtipu nemôže získať žiadne rozumné ponaučenie, ten je znovu na veľkom omyle. Dajú sa tu rozpoznať dokonale tri prevládajúce negatívne ľudské charaktery, ktorých je teraz väčšina, ba dá sa tu znovu vycítiť vplyv temných síl, ktoré takto vlastne ľudstvo dezorientujú pred skutočnosťou, ktorá nás čaká. On je vlastne každý vtip nástrojom poučenia, veď za tým účelom vlastne vznikol. Záleží iba na tom, ako mu človek porozumie, ba akú orientáciu zastáva. Pre Dzurindových prívržencov to vtip prestáva byť, ale pre nestranného, ktorý je dostatočne informovaný, sa aj tento vtip stáva zdrojom ponaučenia.

Tento vtip je dokonalý v tom, že ľudstvo vlastne nevie, že nie je iba vtipom!

A v tom je pre tých znalých, vlastne ten najväčší vtip!

Rádio Záchrana

 

________________________________________________________________________________________

 

 


Pamätajme: Slovo Posolstva Grálu nemá byť pre hľadajúcich náhradou za Bibliu, Korán, Tóru, Védy, či iné knihy náboženstiev, ale má byť ich DOPLNENÍM!!! – Pre tých, ktorí uznávajú tradície.

Pre nezaťažených tradíciou, je dokonalým – novým poznaním!

Pre koho je to ťažká úloha, tomu niet pomoci!

Pre tých, ktorí už toto Slovo správne prijali za svoje, pre tých sa samo stane náhradou za všetko doterajšie.
Medzi tým človekom, ktorý už našiel a tým, ktorý ešte iba hľadá je značný rozdiel!

Príslovie:

„Lepšie je s múdrym stratiť, ako s hlupákom nájsť!“

 

Tí, ktorí majú najmenšiu zásluhu na nejakom vydarenom diele, majú potom obyčajne najväčšie nároky!

 

Na slobodu treba dozrieť! Preto je nie tiež pre každého určená. Aj v oblasti duchovnej „treba psa odviazať z reťaze!“ Lebo inak sa nikdy neprejaví a ani nezíska skúsenosti z prostredia, ktoré zatiaľ iba z diaľky mohol pozorovať.

 

Blahoslavení, ktorých duch sa zobudil nie tvrdosťou Božieho trestu, ale vlastnou túžbou po Pravde!

 

Rádio Záchrana

 
________________________________________________________________________________________

 

NEZHODY


Jedna skupina s PG v ruke nechce nič počuť o VZ a ich autorke, iná skupina zas nesúhlasí so spôsobom počatia Imanuela, ďalšia zas nesúhlasí s narodením a jeho terajším pobytom atď. Ide väčšinou o duchovnú pýchu, ktorá chce zakaždým presadiť iba vlastné ego. Každému si treba uvedomiť, že jedine žitie podľa Pravdy, obsiahnutej v PG, ale aj VZ, teda podľa zákonov, môže človeka priviesť k Imanuelovi! Autorke VZ išlo v prvom rade o to! Aj pre čitateľov PG bol neznámym pojmom.

Či bude pri Jeho príchode záležať na tom, kde bol doposiaľ? Alebo snáď aj to, ako a kde sa narodil do rovnorodej hmotnosti?


So získanou Pravdou sa naučme žiť, potom budeme musieť tolerovať názor svojho blížneho, nie preto, že si nedokážeme svoju Pravdu obhájiť, ale preto, že sme sa naučili rozlišovať medzi podstatným a nepodstatným! A naše terajšie rozkoly sú nepodstatné!

 

Preto znovu môžeme poradiť iba to isté, už toľkokrát radené, aby sme sa nikdy nesnažili násilne ovplyvňovať slobodnú vôľu blížneho. Nič tým nezískame, iba ak svojho nepriateľa!

Nie teda namyslene mudrovať o tom, čo sa odohralo, alebo odohráva v diaľavách, ktoré sú pre ľudského ducha nedosiahnuteľné, a to ani rozumom.

 

Prázdne otázky potrebujú iba prázdni ľudia.


Rovnaká informácia vždy niektorých zblíži, iných zas rozdelí! Lenže múdry človek o tom vie a podľa toho sa chová!

Kto odmieta jednotu – Boha, nemôže zožať harmóniu – mier! To je zákon večnosti!

Uznať vyššiu moc znamená, obrať sa o moc vlastnú!

Veda bez prostriedkov – žiadna veda! Veda s prostriedkami – závislá veda, teda znovu - žiadna veda!

Teraz chceš byť veľký, tak ako som to možno chcel aj ja, ale pamätaj, že príde tvoja doba, keď budeš veľmi maličký!

Hľadanie Pravdy nie je hľadaním toho, čo sa mi páči, čo mi lichotí! Je hľadaním toho, čo mi prospieva! 
V mene Pravdy musí byť hľadajúci schopný vzdať sa všetkých, doposiaľ získaných výsad a pôžitkov!


Preto si duchovne vyspelý človek váži rovnako všetky náboženstvá, ale zároveň si je vedomý toho, že sú to len vývojové stupne k absolútnej PRAVDE, ktorá ešte len nasledovala, ba ešte aj bude nasledovať.

Lásku, bez znalosti o reinkarnácii a presvedčenia o nej v žití ľudského ducha, nedokáže človek pochopiť vo vzťahu so spravodlivosťou. Potom nedokáže správne pochopiť ani jednotlivé posolstvá Božie a hodnote lásky v nich popisovanej nerozumie.


Za každým utrpením, ktoré ku nám prichádza, hľadajme človeka a jeho doterajšiu hlúposť!
Keď je v utrpení láska, tak za týmto utrpením hľadajte hlúposť vlastnú, lebo večné zákony nám iba vracajú to, čo sme sami v skutkoch zasiali, aby sme sa vlastnej hlúposti zbavili!
Pravú lásku musí teda človek dokázať poznať aj v utrpení a vtedy sa zbaví najskôr svojej hlúposti a následne aj utrpenia!

Lenže naša pochybnosť nás mnohokrát odvádza od tejto večnej Pravdy tým, že vo svojom okolí sledujeme doslova lotrov, ktorí sa pohodlne prepletajú životom bez akéhokoľvek utrpenia a táto skutočnosť nás potom núti pochybovať o jestvujúcej spravodlivosti, ba aj o pravej láske. Práve pre odstránenie  tejto pochybnosti je nenahraditeľná znalosť Božích zákonov a ich neoddeliteľný nástroj reinkarnácia – znovuzrodenie.

 

Rádio Záchrana

________________________________________________________________________________________

 

 

ČO NÁS ČAKÁ?

 

Mocní sa stanú bezmocní!

Študovaní sa stanú bezradní!

Ľahostajní sa stanú zvedaví!

Niektorí začnú hľadať PRAVDU!

 

Mocní sa teda budú musieť naučiť Boha sa báť!

Študovaní musia pochopiť, že pravá múdrosť je obsiahnutá jedine v Slove Božom!

Ľahostajní zistia, že ich nezáujem o Pravdu bol najväčším omylom.

Iba niektorí nájdu odvahu rozlúčiť sa s nesprávnou tradíciou a hľadať Pravdu!

 

Rádio Záchrana


________________________________________________________________________________________


 

ZNAMENIE

V TV novinách sa objavila jedna „provokatívna“ informácia, ktorá referovala presnú udalosť z Vatikánu, keď pápež František vypustil s deťmi dve biele holubice, ktoré mali byť symbolom mieru, ale dopadlo to s nimi nešťastne.

Mnohí v tom vidia isté znamenie, ba aj komentár k tejto udalosti to potvrdzoval a znovu vyplávali na povrch predpovede „konca“.

My sme už mnohokrát informovali o tom, že skutočne sa nič nedeje iba tak náhodou, teda že žiadne dianie nepodlieha iba náhode a určite aj táto udalosť sledovala určitý zámer a mala prinútiť niektorých sa zamyslieť.

Holubica je skutočne symbolom mieru, ale nie iba mieru. Lenže zostaňme zatiaľ iba pri tom mieri. Všetky snahy o nastolenie mieru majú jednu, ale veľmi zásadnú slabinu, ktorá potom stavia všetky tieto snahy do pozície iba teórie a zostávajú teda neživé, lebo nie sú znovu v súlade so zákonmi Božími.

V celej prírode môžeme pozorovať, že každý tvor má nad sebou iného tvora, ktorého musí rešpektovať, ľudovo povedané – ktorého sa musí báť!

Výnimkou nie je ani človek! Lenže on si namýšľa, ba snaží sa dokonca presviedčať aj svoje okolie, že človek je výnimka a je teda pánom sveta. Samotná cirkev tieto snahy dementuje a snaží sa veriacich presvedčiť o tom, že človek má tiež svojho vládcu. Chyba je iba v tom, že to dôležité presviedčanie tu chýba! To ale nie je úplný problém, lebo nabaľuje sa to ešte tým, že cirkvi sú nejednotné, ba vlastne vždy v minulosti boli, ba stále zostávajú práve tajnou – tichou príčinou rozkolov, ba netreba sa báť napísať rovno mocenských bojov.

My sme už svojim slovom viackrát pripomínali, že cirkví je veľké množstvo, ale Boh je iba jeden! Pokiaľ teda nedôjde v tomto smere k zjednoteniu, všetky aktivity smerujúce k mieru, sú iba prázdnym gestom, ktoré sleduje zviditeľnenie sa tej skupiny, alebo iba osoby, ktorá o toto gesto usiluje.

Takýmto prázdnym gestom bol aj ten vatikánsky akt s holubicami!

Aktér však získal to najvýrečnejšie znamenie!

Od koho?

 

A teraz sa dostávame k ďalšiemu symbolu, ktorý predstavuje holubica!

Holubica je priamym symbolom Ducha Svätého!

 

Lenže aj v tomto pojme blúdia všetky cirkvi!

Kresťanské cirkvi, síce poznajú pojem Ducha Svätého, no tento pojem znovu nie je pre nich skutočný – živý, ale iba alegorický, ako doplňujúca časť Božej trojice, ale nie skutočná osoba – rovnocenná s Ježišom, teda nie ako druhý syn Boží, ktorý nesie aj svoje meno: IMANUEL!

Druhý Syn Boží, ktorý už tiež pôsobil na Zemi a napísal pre nás veľmi dôležité Slovo, ktoré stavalo na Slove Ježiša, vyplnili sa jeho prostredníctvom zasľúbenia samotného Syna Božieho a posunuli sa hranice duchovného poznania do nekonečných výšin.

Lenže všetky kresťanské cirkvi odmietli samotného Ducha Svätého, ba aj Jeho Slovo!

A Vatikán dostal v tomto znamení varovanie, ktoré by ho malo prinútiť zverejniť a aj začať uvádzať do života tretie fatimské posolstvo (to pravé, nie to, ktoré miesto neho podvrhol), v ktorom bola cirkev dokonale poučená o tom, že na Zemi pôsobí osoba Ducha Svätého v tele a naučí nás všetkému, ako nám to Ježiš zasľúbil! Vo Fatime sa v roku 1917 zjavila Prakráľovná, ktorá cez tri jasnovidné deti informovala cirkev, že na Zemi pôsobí tretia osoba Boha - Duch Svätý, Syn Človeka – Imanuel.

Cirkev mala zariadiť potrebné!

A aj zariadila.

Lenže úplne naopak, ako mala!

Prečo?

No iba preto, lebo znovu išlo o tú pre nich neoddeliteľnú moc! Tej sa nehodlali vzdať! A tak museli pokračovať vo svojej tajnej hre a klamať verejnosť, ktorú mohli zachrániť. Ba ešte vtedy aj seba!

Tak teraz dopadlo znamenie Ducha Svätého pre Vatikán, ktorý tiež urobil v roku 1917 túto tretiu osobu neživou, ba pokračuje v tom doposiaľ. Toto bolo znamenie, že už nie dlho! Veď jedna holubica vraj uletela.

Či tieto a podobné znamenia dokážu ešte prinútiť ľudí k zamysleniu, je ťažké predvídať, ale nie je ťažké predvídať, že cirkev zostane stále na druhej strane PRAVDY!

Všetky podobné aktivity sú iba prázdne gestá, ktoré sú v rozpore s Božími, teda prírodnými zákonmi.

Skutočným a živým gestom by zatiaľ bolo aspoň to, keby cirkev zrušila hlúpy celibát a uznala osobu Ducha Svätého a Jeho SLOVO!

Už tieto dva akty by mnohé zmenili k lepšiemu.

Tak teda trpezlivo čakajme.

Možno sa dočkáme.

Ak nie, tak to predsa každý dokáže aj bez nich!

 


________________________________________________________________________________________
12. októbra 2014
 

PERLIČKA NA ZAMYSLENIE


Demokracia je - keď si môže každý vo voľbách slobodne vybrať, kto ho bude ďalšie štyri roky okrádať, nie však iba materiálne, ale hlavne duchovne! A okrádať tiež úplne slobodne! 


________________________________________________________________________________________
9. apríl 2015

REKLAMA RÁDIA

 

Nakoľko nie sme spokojní so sledovanosťou, rozhodli sme sa urobiť nápravu. Keďže všetky médiá dnes využívajú reklamu, tak aj my ich budeme nasledovať.
Teraz bude nasledovať REKLAMA SPOLOČNOSTI DNEŠKA:

U hlupáka neuspejete ani s tým najmúdrejším slovom!

Diagnóza dnešnej doby: NESPOKOJNOSŤ – každému niečo zvyšuje, alebo chýba!

Človek sa už dokáže tešiť, iba z nešťastia iných!

Viera sa stala iba drogou pre vypočítavých!

Poctivosťou je možné získať už iba žobrácku palicu!

Láska k blížnemu je vzácnejšia ako šafrán!

Užitočné sa stalo zbytočným a zbytočné užitočným!

Optimista je ten, ktorého ešte neodhalili!

Viac je takých, ktorí spievajú, ako tých, ktorí hovoria pravdu!

Škola je dobrá iba na to, aby vás zbavila vlastného názoru!

Rozumnejšie je vedieť menej, ako šéf!

Politika napĺňa ilúziou voličov, ale kontá zvolených!

Demokracia je – keď sa z vlastnej vôle zbavíte slobody!

 

Ak sa vám zdá táto reklama spoločnosti neobjektívna, tak určite patríte k smotánke spoločnosti. Tí nech si túto reklamu nevšímajú!

Lenže tá biedna väčšina, ak ju tiež odmieta, tak nech sa dotyční zamyslia, či rozumejú tomu prvému výroku!