________________________________________________________________________________________

OZNAMY
 

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Vážení čitatelia a poslucháči!

Nahrávku a video s Úvodnou reláciou, ktorá je súčasťou obsahu nášho vysielania a ktorej uverejnenie na našej stránke bolo Prvým krokom v tejto aktívnej pomoci, sme presunuli do samostatného, novovzniknutého priečinka s názvom:

„ČO SA TO DEJE?“

Do tohto priečinka pribudnú postupne ďalšie nahrávky z pripraveného archívu Rádia Záchrana. Kedy a ktoré to budú, závisí od miery a spôsobu nastávajúceho duchovného budíčka, ktorý bude v prichádzajúcom období zvoniť čoraz hlasnejšie. Pretože už iba tvrdé rany dokážu ľudí vnútorne otvoriť a primäť ich klásť si tie správne otázky, ktoré vedú k PRAVDE a tým aj k duchovnej záchrane!

kolektív Rádia Záchrana

 


________________________________________________________________________________________
22. 9. 2022 a 15. 10. 2022 Dôležité doplnenie

POSLEDNÉ PREŽITIA

 

Vážení čitatelia!

Po dlhšom čase sa k vám opäť prihovárame. Je nám ľúto, že sme ostali chvíľu odmlčaní, i keď nie nečinní, práve naopak, robili sme isté kroky, ktoré sa nám zdali najdôležitejšie pre pomoc a boli na základe usmernení, ktorých sa nám dostalo a súvisia už s globálnou situáciou a možnou pomocou. Kto sleduje aj naše zahraničné stránky tak vie, kam teraz smerovala duchovná pomoc. Z istých dôvodov, hlavne kvôli ochrane, ba doslova (ne)slobode slova, nie je možné vysvetľovať to podrobne.

Čo ale je možné urobiť, je v skratke zhrnúť naše posledné prežívanie. Po tom, čo sa vyplnili videnia, ktoré sme uviedli a súviseli s C19 a aj vlastne následným dianím, ktoré teraz prežívame, prišlo ďalšie videnie pánovi, ktorý ich najčastejšie prijímal a týkalo sa toho, že čierna mačkovitá šelma je už povyše jeho dediny a hľadí dole do dediny. Po tomto videní, ale smel prijať ešte jeden veľmi dôležitý odkaz, ba usmernenie a potom šelma v jeho videní na neho zaútočila a žiaľ musíme povedať, že sa vyplnilo aj toto jeho videnie.

Autor mnohých týchto múdrostí, zaujímavostí a rád, ktorého mnohí z vás poznajú a prišli s ním do kontaktu, mal náhly a veľmi vážny zdravotný problém. Raz nám, ktorí sme okolo neho boli, povedal:

„Mne už nič dokáže vziať moje presvedčenie. To je tak silné a podporené toľkým prežitím, že to by mi tí temní museli snáď nejako zasiahnuť do mozgu, lebo inak by mi ho nevzal nikto!“

No oni túto radu počúvli a zasiahli, nakoľko mu ráno po tom, čo nám odovzdal posledné usmernenie ohľadom aktivít, krvná zrazenina zapchala cievu v mozgu a nastalo dlhé obdobie bojov o život, plné strastí, ba až neuveriteľných prežití, ale negatívnych, ktoré by zaplnili mnoho strán, ale neuveril by im temer nikto. Napríklad v jednom zariadení, kde bol istý čas a prichádzal do kontaktu s ďalšími ľuďmi na chodbe, prišla k nemu raz zozadu jedna pani, ktorá zvykla nosievať pri sebe čiernu plyšovú mačku, a začala ho z ničoho nič škrtiť. Iná pani, ale čo je zvláštne, ktorá ho nikdy nevidela, prišla k nemu a povedala: „Tu je náš záchranca!“ Ale povedala tiež: „Môžete sa trápiť a snažiť, aby ste im pomohli, ale nepomôžete im.“ Pritom sa nikdy nevideli. Možno niektoré poučné prežitia v budúcnosti spíšeme, ak na to dozreje doba a okolnosti, predovšetkým, ak by ľudia skutočne prejavili vôľu a chcenie v čine, že im na Pravde aj ozaj záleží, čomu ale nič nenasvedčuje, lebo každý sa cíti odborníkom a znalým, ba uznať, že niekto má aj vyššie spojenia a riadiť sa podľa toho, je pre nás ľudí, akoby ponižujúce, alebo snáď nemožné, a neustále sa tomu bránime.

Dnes je situácia pre spomínaného pána a aj jeho okolie, už zúfalá, sme vyčerpaní, nakoľko sa všetko obracia proti nám, i keď skúšame všetko, čo je dostupné a musíme povedať, že aj veľmi nákladné.

Tesne po spomínanom incidente bola predpoveď lekárov, ba skutočne to tak vyzeralo, že dotyčný pán už asi odíde, ale on mal sen, kde k nemu prišli jeho svetlí vesmírni priatelia a povedali, že ešte nemôže odísť. Potom sa postupne a pomaly začal zlepšovať jeho stav, začal rozprávať, pomaly hýbať nohou, naučil sa opäť chodiť, čomu nikto spočiatku neveril. Boli sme na dlhom a pre nás pomerne nákladnom rehabilitačnom pobyte, avšak teraz je to opäť v stave takom, že telo už nemá síl, ba ani energie od ľudí dobrej vôle, lebo sa zdá, akoby ho tu už nič nechcelo. Zámer temna sa ale nevyplnil, lebo jeho duch svoje spojenie, ani vieru, nestratil, predsa je ale naplnený otázkami, čím si zaslúžil, že sa musí tak veľmi trápiť, ba prečo neprichádza žiadna pomoc a podpora. *

Týmto chceme, ako kolektív, vyzvať tých, ktorí cítia vďaku voči nemu, ako zakladateľovi tohto projektu a aj iniciátorovi očistenia a zostavenia úplného Slova Posolstva Grálu v slovenčine, ak by jemu, ako osobe, niekto chcel vyjadriť podporu, či už finančnú, nakoľko jeho stav ho priviedol do existenčných problémov (je možné na tento účet poskytnúť pomoc konkrétne jeho osobe, č. účtu: SK8802000000004123914951), prípadne možno slovom, alebo iným spôsobom, nech tak urobí. A taktiež aj odporcovia, ktorí sa majú dobre, nech sa zamyslia, nakoľko tento stav opäť potvrdzuje niečo, čo sme v histórii prežili už viac krát, ba vždy vtedy, keď šlo o niečo, čo malo ľuďom skutočne pomôcť postúpiť duchovne vyššie! O závažných zmenách vás budeme informovať!

Kolektív Rádia Záchrana

 

* Tu musíme už doplniť dôležitú odpoveď na túto otázku „PREČO?“, ktorú sme  počas písania príspevku získali a je veľmi dôležitá! Je predsa zasľúbené, že v čase, keď príde Imanuel, príde aj veľa falošných prorokov, ba je aj zasľúbené, že ľudia budú mať veľký problém spoznať toho PRAVÉHO IMANUELA, a to práve kvôli našej najväčšej slabine –obrovskému a príliš používanému prednému mozgu. Tu je teraz treba pripomenúť z Posolstva Grálu túto Pánovu vetu:

,,Je v Božom zákone, že v tomto čase teraz aj temno so svojimi zlými úmyslami musí proti svojej vôli slúžiť Svetlu.“

Práve preto bol tento zásah povolený a má túto činnosť opäť vyrovnať, aby bolo možné eliminovať dedičný hriech a spoznať toho pravého Vládcu – Božieho Syna Imanuela.

 

Záverom doplníme jedno prežitie jedného člena z nášho kolektívu, ktoré sme dosiaľ neuverejnili, ale vyššie spomínané prežívanie toho pána si to teraz žiada ako doplnenie a myslíme, že to súvisí.

 

Prežitie v sne, 29.5.2022:

Dnes nad ránom som si dal budík o 04:15, pretože som chcel ísť ku PC, prečítať si nové, ale aj staršie naše emaily z kolektívu, v ktorých som chcel nájsť usmernenie pre dĺžku koaxiálneho kábla antény dipól, ktorú sme sa práve pre budúci test chystali namontovať. Zhruba o siedmej som dočítal a prišla na mňa opäť únava, tak som si šiel ľahnúť na gauč, že pouvažujem, prípadne ešte zdriemnem. Zadriemal som tvrdo a zhruba o pol ôsmej som sa prebudil s výkrikom, mne už ale známym. Je to taký výkrik, aký obvykle zažívam z vypätia pri boji s nejakými temnými osobnosťami, teda tými luciferovými deťmi. Lenže teraz bolo prežitie obsahom iné. Na zhruba sekundu som uvidel zreteľne sedieť na posteli asi trojročného chlapca, blondiaka s chladnými modrými očami. V počiatku, ale len krátky moment tej sekundy, mal oči ako bežné dieťa, ale v zapätí sa kúsok pohol, zadíval sa mi do očí  a odrazu sa v tých očiach nachádzalo také zosobnené temno, aké som ešte nikdy takto neprežil. To najsilnejšie a najväčšie! Tak som to tam ja prežíval! Vzápätí som vykríkol s vypätím od zlosti, zobudil sa a čo bolo zaujímavé, hneď na to som siahol na svoju zbraň s túžbou ho zastreliť. Po tomto prežití som sa silno chvel a musel som až plakať od toho, čo tak veľmi temné som v tých očiach toho dieťaťa uvidel.(**)

V úvahách môže pokračovať každý sám, my svoje tvrdenie podporíme Slovom Absolútnej Pravdy!

„Je len málo ľudí ktorých prijímacia časť mozgu aspoň čiastočne harmonicky spolupracuje s predným mozgom. Títo ľudia sa vynímajú z obvyklého rámca. Sú nápadní veľkými objavmi alebo zarážajúcou istotou svojej schopnosti vyciťovania, dovoľujúcej im rýchlo pochopiť to, k čomu ostatní môžu dôjsť len namáhavým štúdiom.

Sú to ľudia, o ktorých sa závistlivo hovorí, že to „dostávajú v spánku“, a sú potvrdením výroku: „Svojim to dáva Pán v spánku!“

Týmto „svojim“ sú mienení tí ľudia, ktorí svoje nástroje používajú ešte tak, ako majú pracovať podľa určenia Stvoriteľa, teda tí, ktorí sú ešte podľa jeho vôle a podobní múdrym pannám, udržujú olej v poriadku vo svojich lampách. Veď len takíto môžu „poznať“ ženícha, keď príde.Len takíto sú skutočne „ostražití“. Všetci ostatní „spia“ vo svojej dobrovoľnej obmedzenosti. Urobili sa neschopnými „poznať“, pretože k tomu potrebné „nástroje“ neudržiavali v poriadku. Ako lampa bez oleja je predný mozog bez harmonickej spolupráce s prijímacou časťou pre duchovné.“

„Nastáva predsa ťažká doba, kedy pre duchovnú i pozemskú núdzu On zostáva ako jediný, ktorý skutočne môže pomôcť spomedzi všetkých falošných prorokov a vodcov; je omnoho bližšie, než si to myslia ľudia, dnes ešte označovaní ako fantasti, vidiaci všetko čierne. 

Tak ako v dusnej letnej noci vyliezajú zo zeme huby, tak povstanú teraz falošní proroci z davov, ako to bolo zasľúbené, aby sa na nich samotných Slovo naplnilo, a aby mohli byť súdení; lebo svet má byť od nich očistený!“ 

„Nie inak je to aj s tými, ktorí sa snažia odmietať všetko nové s poukazovaním na proroctvo o vynáraní sa falošných prorokov! Aj v tom nespočíva nič iné, než opäť iba lenivosť ducha; lebo v tomto proroctve, na ktoré sa oni odvolávajú, je predsa súčasne tiež dosť zreteľne povedané, že ten pravý, ten zasľúbený príde práve v tej dobe vynárania sa falošných prorokov!“

„Áno, potom by predsa ozajstne hľadajúci musel byť aspoň na stráži, aby toho pravého nezmeškal! Nesmie mu to predsa dopriať pokoja a musí ho to pobádať do najvážnejšieho skúmania všetkého ponúkaného, aby tomu prichádzajúcemu mohol byť bez meškania pomocníkom a nie snáď jeho prekážkou na jeho ceste! Alebo dokonca pohoršením!

On, pozemský človek, sa musí namáhať ho spoznať! To je jedna z úloh jemu Bohom uložených, aby sa tentoraz preukázal, či je svätého Slova hoden. Ale dokonca aj v tom si človek nazývajúci sa hľadajúcim počína príliš ľahkovážne, ak si hľadajúcich všímame a pozorujeme ich.

 

Tieto naše tvrdenia dokonale potvrdzuje aj jedna komunikácia u nás v kolektíve, ktorú teraz uverejníme. Je to správa z 18. 11. 2017!

„Vážení priatelia!

V prílohe Vám posielam príspevok .... . Teraz sa tieto informácie stali skutočne aktuálne a myslím, že splnia svoje poslanie. Až nie, tak už skutočne nemá cenu v tom zatiaľ pokračovať, lebo tí "mozgoví mrzáci" vlastne za ten stav teraz už nemôžu, ale je to tiež iba v réžii nás všetkých, počas predošlých inkarnácií. Musíme počkať na tú zasľúbenú dobu, kedy sa naše mozgy, za súčinnosti istej pomoci zmenia. Musíme všetci asi prekonať ten úraz hlavy, ktorý nám ešte pomôže zdravo myslieť.

J. K. “
 

(**)

Otázka z knihy Večné Zákony 2. diel:

„Nebude ona matkou budúceho nepravého Mesiáša, ktorého spomína Sibyla?

Uhádli ste. Aby bol svojím duchovným pôvodom čo najrovnorodejší bezbytostnému Imanuelovi, narodí sa približne v rovnakom období a z väčšej časti Lucifera, ako boli doterajšie jeho inkarnácie na Zemi. Ľudia budú mať v prípravnej dobe na tisícročnú ríšu teda dva vzory, živé idoly dvoch Mesiášov – pravého a nepravého. Podľa nich sa budú ešte triediť. V ich dospelosti, pred tisícročnou ríšou, príde k otvorenému boju medzi dvoma vyhranenými tábormi, temným, ktorý bude oveľa väčší a svetlým. Aby to mali ľudia ťažšie, nepravý Mesiáš bude krásny, lebo bude chcieť aj po tejto stránke predstihnúť pravého Mesiáša. Nostradamus ho charakterizuje ako „ženského muža“, čo značí, že mu bude veľmi záležať na jeho výzore, ktorý si znetvorí až do ženskosti prílišnou snahou o krásu. Bude vystupovať ako vysoko duchovný vodca. Vo všetkom bude napodobňovať pravého Mesiáša, možno aj príťažlivejším, rafinovanejším spôsobom, ktorý prekuknú len tí najčistejší. No jeho skutky budú hovoriť o opaku. Iba v jednej schopnosti nebude môcť falošný Mesiáš napodobniť ozajstného: bude mu chýbať v jeho tele duchovne viditeľný zlatý kríž. Napriek tomu jeho prívrženci budú rozchyrovať, že tie znamenia na ňom videli. Ale to už bude na čistote ducha a slobodnej vôli ľudí rozlíšiť, kto tieto reči šíri.“

Svetlo má stále ľuďom čo povedať, ale len ak ho má kto počúvať!

 

* * *

DÔLEŽITÉ DOPLNENIE

 

S odstupom času sme zistili, že v predošlom príspevku ,,Posledné prežitia“,  nám chýba jeden veľmi dôležitý citát, na ktorý sme boli aj upozornení, lenže predsa sa žiaľ stalo, že aj tak napokon ušiel našej pozornosti a do príspevku sa tak nedostal. No je ešte stále čas na jeho doplnenie.

V ňom je práve poukázané na to zasľúbenie, že bude musieť nastať ten zásah do našich tiel, teda aj mozgov, pretože pod žiarením Svetla ,,nastane zmena nie len duchovná, ale aj hmotná“, ako je to zvestované aj vo Vesmírnom spojení.

Je to ten tak očakávaný ,,evolučný skok“, lenže práve iba v Slove Syna Človeka je uvedená aj príčina. Nový lúč Svetla!

Lenže ani slovo NOVÝ tu nie je náhodou! Pretože, kto jediný môže priniesť ten nový lúč Svetla? Len Ten, ktorý priamo zo Svetla pochádza! Takže smelo môžeme napísať takéto synonymum:

 

nový lúč Svetla  =  NOVÁ OSOBNOSŤ IMANUELA!

 

Tej novej osobnosti sme sa na stránke už venovali a kto chce, nech si to pohľadá. Ten pojem ,,nová“ je treba pre nás chápať, ako nami ,,nepoznaná“. Ale musíme dopísať, že pre niektorých už nie tak celkom!

Teraz ten vynechaný citát.

Doznievania k Posolstvu Grálu, prednáška Pozemské telo:

,,Preto už teraz pri nastávajúcich prevratoch na tejto zemi musia sa zmeniť tiež pozemské telá, inak by nemohli ďalej jestvovať! Menia sa so zmenou bytostného pôsobenia! Toto má za následok aj zmenu vyžarovaní, tým i zmenu podnebia a vývoja vo formách a udržovaní celej hmotnosti. A to pod novým lúčom Svetla!

Teraz je vhodné opäť pripomenúť text, ktorého časť sme už na stránke uviedli, pretože s týmto citátom súvisí a tiež je v ňom poukázané na zásah do našich mozgov za pomoci žiarenia Svetla. Je to text s názvom ,,Jeden marec“ a je to prepis osobného rozhovoru Dr. Huttera s Abdruschinom – Synom Človeka, ešte počas jeho vtedajšej inkarnácie v nemeckom národe.

,,A tisíce a tisíce ľudí sa zblázni – bude to vyvolané žiarením Svetla. Taktiež v tomto prípade budú lekári tvrdiť, že sa jedná o vírus, ktorý napadol mozog. Ale žiadny lekár na svete nebude môcť pomáhať! Všetky ľudské duše, ktoré budú v tejto dobe odvolané, nebudú ešte stratené. Dostanú príležitosť dozrievať na iných planétach, než aj tam začne posledný Súd. Zem je jediná planéta, kde sa môžu stretávať ľudskí duchovia rôznej zrelosti. Sú ešte iné planéty, kde smú žiť. Zem je ale najdôležitejšia planéta, kde sa stretáva všetko žiarenie jednotlivých častí Stvorenia. Až tí vlažní budú vyvrhnutí, ako hovorí Kristus – až potom začne konečný boj. Potom bude stáť po prvýkrát priamo proti sebe Svetlo a temno. A tento konečný boj bude trvať len niekoľko mesiacov.

Nemôžem vám opísať tú hrôzu, ktorá potom v celom ľudstve vypukne. Potom bude viditeľne všetko ľudstvo bez Božej pomoci. Bude to doba o ktorej sa hovorí, „že Boh zahalí svoju tvár“. Ale každý veriaci môže s dôverou prechádzať touto dobou – svätou dobou.“

 

Vtedy sme ale neuverejnili ďalšiu časť obsahu tohto rozhovoru, aby nebudil dojem poplašnej správy, ale teraz sme sa v prežívaní opäť posunuli a o hrozbe  tretej svetovej jadrovej vojny sa hovorí otvorene a preto ešte doplníme aj ďalšiu časť:

,,Boh je s každým človekom, ktorý je dobrej vôle a každému človeku sa pomôže tou mierou, akou sa otvorí Svetlu. Ešte aj potom sa stratí veľa ľudí, ktorí ešte mohli byť zachránení. Títo ale neboli v poslednej chvíli dosť bdelí, a naopak, mnoho ľudských duchov bude zachránených, ktorí už boli stratení, ale záchranná túžba im pomôže a svetlí pomocníci ich budú môcť pozdvihnúť. Poslednú fázu súdu vykoná temno samo; tretia svetová vojna so svojimi hroznými zbraňami by túto Zem celkom zničila tak, ako kedysi Atlantídu. Ale Boh potom zasiahne sám! Ale vy, ani žiadny človek nemusí klesať na mysli. Boh neopúšťa nikoho, je to naopak. Ľudia sa od Boha odvrátili a preto On nemôže pomôcť. Choďte pevne vpred. Moja láska k mojím verným pomáha všetkým, ktorí mňa hľadajú.“

Teda toto prežívanie spôsobí ďalšie triedenie medzi ľudskými duchmi, teda na tých, ktorých telá a mozgy budú schopné prežiť tento zásah novým žiarením Svetla a nestratia vedomie, a na tých, ktorí to nebudú schopní zniesť a spôsobí to práve stratu vedomia a teda smrť v rôznych formách.

Ako Syn Človeka povedal, žiaden lekár do tohto diania nebude môcť zasiahnuť “nápomocne“, pretože žiarenie Svetla bude takto pôsobiť v zmysle Božích, vesmírnych, prírodných zákonov a tie hľadia iba na tú skutočnú zrelosť ľudského ducha a teda bude to pri každom jednotlivcovi dokonale spravodlivé!

 


________________________________________________________________________________________
24. 7. 2022

 

ZÁVER
POTVRDENIE

 

Vážení čitatelia!

Tak po predošlom neúspechu testu vysielania, sa už konečne dostavil ten nami vytúžený výsledok, ale aj potvrdenie nášho vyhlásenia, že do predošlého testovania nám bolo zasiahnuté práve tými luciferovými deťmi, ako sme ich nazvali, ktorí sú v našich a mimozemských telách, a ktorí neustále usilujú o fyzickú likvidáciu všetkého a všetkých, ktorí sa usilujú o šírenie tejto pravej cesty záchrany:

,,Človeka, ba každého tvora v Božom stvorení, dokáže oslobodiť iba práve to, čo sa pred ním sústavne ukrýva:
Poznanie a žitie podľa Božích zákonov!“

Ako sme napísali v predošlom vyhodnotení, zariadili sme sa podľa tohto vyhlásenia a tento krát bol test vykonaný ,,v tichosti“, iba v úzkom kruhu, a testovali šiesti ľudia, ktorým sa čas testu oznámil iba krátko pred spustením. A výsledok bol skutočne priaznivý a veľavravný, pretože vysielanie zachytili piati zo šiestich a teda príjem bol na západnom, strednom a aj východnom Slovensku. Výsledok by bol úplne dokonalý a chytil by aj ten šiesty poslucháč, lenže zistili sme, že pozabudol vysunúť anténu rádia a teda si myslíme, že to bola tá príčina neúspechu. 
Treba ale dodať, že z týchto šiestich ľudí mal pri predošlom verejnom teste príjem len jeden človek a počasie, teda podmienky, boli pri oboch testovaniach úplne rovnaké.

Tak čo na to poviete?

Dodáme, že od predošlého neúspechu nebola z našej strany vykonaná žiadna technická zmena na lokalite, ani iné nastavenie na vysielacej aparatúre.

Zároveň sme získali už aj tú doposiaľ chýbajúcu istotu, že lokalita, z ktorej sme testovali, je pre vysielanie rádia vhodná a bude s ostatnými dvoma využitá v tom čase vysielania Slova a rovnako zabezpečí potrebné pokrytie aj za hranice našej krajiny.

Ešte ale musíme dodať niečo dôležité! Test bol vykonaný 17.7. a tento dátum sme zvolili nie náhodou. Tí, ktorí bližšie poznali Pani Natáliu, autorku Večných zákonov, vedia, že je to dátum jej pozemského narodenia, a teda výsledok z testu napovedá aj o tej prisľúbenej, pravej vesmírnej pomoci!

Je náhoda, že akurát teraz v tomto čase, 14.7.2022, bola ku Zemi najbližšie kométa s označením C/2017 K2 PANSTARRS?

Na stránke https://www.ta3.sk/astronews19/ odznela o nej aj táto zaujímavá informácia:
,,
Už vo veľkej vzdialenosti od Slnka bola mimoriadne aktívna, aktivitou pripomína nádhernú kométu C/1995 O1 (Hale-Bopp) z konca 20. storočia.“

Je to istotne veľmi zaujímavé prepojenie, pretože prítomnosť a pôsobenie Prakráľovnej a narodenie Imanuela, ohlasovala v roku 1997 práve kométa Hale-Bopp, ktorá bola v tom čase najbližšie k Slnku.

Veríme, že tento nový výsledok a informácie sú povzbudením pre mnohých, ktorí si už zúfali, a aktivity a pochybnosti prichádzajúce od tých luciferových detí, smerujúce ku beznádeji, dostali tak oslabujúcu ranu.

 

Kolektív rádia ZÁCHRANA!


________________________________________________________________________________________
22. 6. 2022

 

TEST 2 – VYHODNOTENIE

 

Vážení čitatelia!

Tak až pri tomto teste sa nám dostalo, myslíme, výrečného a presvedčivého prežitia, ktoré nám odhalilo tú pravú príčinu, prečo vlastne máme pri týchto posledných testoch problémy so šírením signálu a výsledky, aj napriek vynakladanému úsiliu, sú veľmi nepriaznivé.

Hneď po rannom teste, sa viacerí poslucháči, ktorí nám hlásili výsledky , zhodli vzájomne, ale nezávisle, v jednej informácii. A to, že od času začatia testu sa  v rádiu objavil dosiaľ im neznámy zvuk, akési trkotanie, alebo ťukanie, alebo akýsi cudzí intenzívny zvukový prejav, ktorý vstupoval do vysielania na danej frekvencii a do času testu tam nebol. Nejednalo sa teda o bežný šum, ktorý sa vyskytuje medzi ladením. Jeden pán, pár minút pred testom si robil prieskum, aké iné stanice sú ešte počuteľné v tej chvíli na tej frekvencii, a naladil jedno ruské rádio, ktoré malo veľmi čistý a silný signál. Lenže od chvíle, kedy sme spustili test, to ruské rádio už odrazu nedokázal naladiť. 

Tak sme sa rozhodli urobiť istú zmenu na večerný test, ale verejne neohlásenú, vedel o nej iba ten, ktorý vysielal. Znelku sme začali vysielať s minútovým opozdením, čím sme dosiahli, že test trval o minútu dlhšie, než bolo očakávané! A výsledok sa objavil veľmi zaujímavý, pretože jeden poslucháč zo západného Slovenska, práve až v tú poslednú minútu, započul fujaru zo znelky. Dosiaľ tento poslucháč ešte z tejto lokality príjem nemal vôbec. Tak je to iba náhoda?

Záver teda je, že náš zámer a úsilie je niekomu nie pochuti a teda bolo nám do toho zasiahnuté! Preto nateraz musíme ešte s vyhodnotením vhodnosti lokality počkať a zariadime sa podľa tohto prežitia. Lenže nie je možné to teraz uverejniť, pretože tým temným elitám by sme tak otvorili dvere do našej kuchyne.

Často na to poukazujeme a isto to mnohým už píli uši, no najmä tým, ktorí sa tiež teraz zúčastnili testu, ale s tým opačným zámerom než je ten náš, ale citeľne prežívame na našej planéte tento stav:

,,Planéta ZEM je už dlhšiu dobu v moci temných mimozemšťanov,
a to v pozemských a mimozemských telách!“

A to je práve tá príčina nášho neúspechu pri testoch.

Je to preto teraz nie možné mať úspech a musíme ,,VYDRŽAŤ",  keď nastane vhodná pôda!

Tá nastane keď:

Mocní sa stanú bezmocní!

Študovaní sa stanú bezradní!

Ľahostajní sa stanú zvedaví!

Niektorí začnú hľadať PRAVDU!

 

Mocní sa teda budú musieť naučiť Boha sa báť!

Študovaní musia pochopiť, že pravá múdrosť je obsiahnutá jedine v Slove Božom!

Ľahostajní zistia, že ich nezáujem o Pravdu bol najväčším omylom.

Iba niektorí nájdu odvahu rozlúčiť sa s nesprávnou tradíciou a hľadať Pravdu!

Záverom citát z DPG:

„Keď sa teraz nečakane zrútia všetky opory medzi národmi, stratí sa viera v moc peňazí, dôvera vo vedomosti rozumu a predovšetkým tiež až pohasne posledný záblesk zdanlivého jestvovania ľudskej dôstojnosti, potom. . .potom príde váš čas, nositelia svätého kríža! Budete hlásať, musíte hlásať Pravdu, ktorej sa vám dostalo; lebo ľudia ju budú od vás očakávať, budú o ňu prosiť, budú ju od vás požadovať, ak sa budete chcieť zdráhať!“

 

Pravdaže tím, ktorí sa zúčastnili s rovnakým úmyslom, ako i my, za ich úsilie a pomoc ďakujeme!

 

Kolektív Rádia ZÁCHRANA!


________________________________________________________________________________________
12. 6. 2022

 

TEST 2

 

Vážení čitatelia!

Po predošlom teste sme prisľúbili vykonať ešte jeden test, tiež z rovnakej lokality, ale tento krát za použitia tej antény, ktorú máme už osvedčenú z minulosti, na tých tiež už osvedčených lokalitách, aby sme tak skutočne túto novú lokalitu dokázali správne vyhodnotiť.
Vykonali sme teda potrebné technické kroky a chceme vás informovať, že test sa uskutoční dňa 19.6. v nedeľu, a to opäť dva krát za deň.
Časy zachováme také, aké boli aj pri tom predošlom teste, a to prvý o 07:30 hod. ráno a druhý o 18:30 hod. Rovnako zaznie znelka nášho rádia.
Chceme preto poprosiť opätovne o účasť tých, ktorí budú mať chuť sa zapojiť a výsledky testu nám prosím nahláste na telefónne číslo 0918 083 434.

 

Ďakujeme za spoluprácu!

Kolektív rádia ZÁCHRANA!


________________________________________________________________________________________
25. 4. 2022

 

TEST – VYHODNOTENIE

 

Vážení čitatelia!

Test, ktorého ste sa zúčastnili, sme sa rozhodli vykonať z troch dôvodov a je potrebné informovať o nich, aby výsledok mohol byť objektívne posúdený:

Prvý dôvod bol ten, že sme chceli otestovať novú lokalitu, ktorá vznikla po istých príhodných okolnostiach, ktoré nie sú ale podstatné.

Druhý dôvod bol ten, že sme chceli otestovať novú verziu antény, ktorá nám bola doporučená.

Tretí dôvod bol ten, že sme si chceli overiť isté okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre vhodný termín vysielania.

Keď chceme objektívne vyhodnotiť prevedený test, tak znovu musíme vyhodnotiť všetky tri dôvody testu.

Prvý dôvod je ešte predčasné hodnotiť, nakoľko súvisí s tým druhým, ktorý ale vyznel veľmi nepriaznivo, nakoľko tento nový typ antény sa nám neosvedčil už pri druhom testovaní, a to aj na už vhodnej lokalite.

Ten tretí dôvod vyznel z nášho pohľadu podľa nášho očakávania, teda dozvedeli sme sa to, čo sme od testu očakávali a výsledku sa prispôsobíme. Podrobnosti zatiaľ ale nemôžeme zverejňovať, ale sú dôležitým usmernením do blízkej budúcnosti - zatiaľ.

Aby sme ale získali potrebnú odpoveď aj na ten prvý dôvod, musíme vykonať ešte jeden test, z tej istej lokality, ale už s osvedčenou anténou, ktorou už boli výsledky, až vykonáme potrebné opatrenia. Až potom budeme môcť objektívne vyhodnotiť test ako celok. O termíne nového testu budeme informovať.

Zatiaľ vám za porozumenie a aj spoluprácu ďakujeme!

 

Kolektív rádia ZÁCHRANA!

 


________________________________________________________________________________________
11. 4. 2022

VAROVANIE

 

Začiatkom tohto roka sme v našom kolektíve, ale aj v jeho blízkom okolí, získali isté varovné prežitia v snoch a aj videnie, ktoré sa týkali veľkej vody, teda značili rozsiahle záplavy na území Slovenska. Nevedeli sme ale spočiatku, akého diania sa týkajú, čo ich spôsobí, a tak sme čakali na potvrdenie životom. Udalosti nabrali na obrátkach a začala sa vojna na Ukrajine a po niektorých aktivitách a postojoch zástupcov Slovenskej vlády sa nám začal vykresľovať možný scenár, ktorý je ale veľmi nešťastný, reálny a mohol by mnohým obyvateľom na území Slovenska spôsobiť veľké problémy. Preto sme sa rozhodli uverejniť toto varovanie aj na stránke.

To prvé videnie bolo začiatkom februára a bolo takéto:

Stál som na vyvýšenom mieste a videl som veľkú vodnú plochu!

Nasledovali prežitia v snoch od ďalšej osoby, ktorá vôbec o videní tohto pána nevedela. Bolo to teda nezávislé, obsahovo rovnaké a začiatkom marca, upozorňujúce na veľký príval vody tam, kde obvykle nie je:
„...Na ulici som sa pozerala pod nohy a všade bola voda. Ja som stála na jednom z takých drevených provizórnych premostení, aké bývajú v Benátkach, keď sú zaplavené. Proste vyvýšené prenosné drevené prkienka, aby som vedela prejsť z jednej strany ulice na druhú, ale aj napriek tomu som stále mala nohy možno po kotníky vo vode...“

,,...vedela som, že sa nachádzam v "Bratislavskom revíre zelene", kam chodia všetci oddychovať. Dokola som videla len samé stromy, kríky, 2-3 metre široké vychodené chodníčky až na holú zem... No a tu to začalo byť zaujímavé, lebo sa cez tie chodníčky, po ktorých normálne chodíme, valila voda, ako keby som chodila po dne rezkého potoka. Voda bola zatiaľ len po kotník a prudko tiekla, a ako by naberala na sile a mohutnosti. ... Tráva už bola zelená ako na jar a dlhšia. Stromy a kríky už boli tiež zazelenalé (skorá alebo neskorá jar, alebo ešte skoré leto. Určite však príroda nebola v stave neskorého leta, farebnej jesene, ani zimy...).

Tesne za tým nasledovalo ďalšie veľmi výrečné, ale už prežitie zo života, od tej istej osoby, ktorá mala tie dve horné prežitia v snoch:
,,Zamierila som si to pešo vyznačenou cyklotrasou na násype. Ten násyp - cyklotrasa vedie cez Malý Dunaj. Tam kde sa pretínajú tak vlastne stojíte na "Malej elektrárni" alebo "systéme regulujúcom výšku Malého Dunaja". Stade dovidíte o pár sto metrov vyššie, kde je zas prehradenie priameho vstupu "Dunaja" do "Malého Dunaja". Takže som sa priblížila k tomu premosteniu - pod nohami elektráreň s regulačnou sústavou a Malý Dunaj. Zvyknem sa pozerať cez zábradlie na jednej aj druhej strane, vidím ten niekoľkometrový rozdiel vodnej hladiny Malého Dunaja pred a za regulačnou sústavou... Tentokrát dnes sa ale pri zábradlí pristavujú dvaja chlapi, v rukách jedného nejaký papier. Niečo ma na tom doslova upútalo. Ten papier ako som sa blížila k ním som ale už nemala možnosť vidieť ešte raz. Ak si dobre spomínam boli v čiernom oblečení. Stíchli, aby som ich nepočula. Na tom ma ešte viac niečo vyprovokovalo. Mysľou mi prebehlo: Ako dosiahnúť, aby sa niektorý ozval, bez toho aby som sa ozvala najskôr ja? Niečo mi opäť hovorilo, že to tak musí byť. Prvé čo ma napadlo, tak som do nich zvláštnou ostrosťou zabodla zrak, čo jeden ihneď nevydržal hoci to bol chlapisko. Na nehmotnej úrovni by som to prirovnala, ako by som bodla do Vás zrakom a možno v tom momente videla až niekde za Vás, ako Vás to uhodí... Keďže to bolo veľmi rýchle myšlienkové rozhodnutie a nečakali to, tak z jedného ihneď vyletelo: "Prosím ?", ale s poriadnym "slovanským" prízvukom a len by som hádala odkiaľ presne... Moja bleskurýchla odpoveď bola "Nič. Zaujímam sa." (v zmysle - zaujímam sa čo tu robíte...ale to som nedopovedala nahlas, lebo nebolo treba... ) Pohľad som mala stále zabodnutý do nich a ten hovoril sám za seba. Otočili sa a rýchlo kráčali preč, aby nemuseli rozprávať. Cítila som, že by sa radi otočili a skontrolovali, či sa stále za nimi dívam. Spravil to z nich jeden, ale až keď prešli hodný kus cesty.
Takže sa mi dostalo potvrdenia, že to nie sú našinci... a zrovna v tomto čase a zrovna na tomto mieste sa cudzinci vôbec nechodia prechádzať...

No a v tom čase sme si následne uvedomili, že sa na Slovensko zhrnie veľa migrantov a medzi nimi môžu byť aj ruskí agenti v ukrajinských autách. Ako to súvisí? Putin predsa prehlásil, že všetci, čo sa zapoja do tohto konfliktu, doplatia na to. No a naša vláda posiela na Ukrajinu aj zbrane a je u nás veľa migrantov, ba aj tých amerických vojakov.  Stačí, aby ruskí agenti zničili hrádzu Oravskej priehrady, alebo Liptovskej Mary a máme presne ten problém! Nakoniec takýto typ útoku bol použitý aj v niektorom meste na Ukrajine.
Musíme ale uviesť, že po týchto logických záveroch sme nečakali, a podnikli jeden krok. Informovali sme o tejto hrozbe naše ministerstvo vnútra a poslali im tieto prežitia ako varovanie, aby včas ešte uvážili, aké stanovisko je potrebné zaujať ako krajina voči vojne na Ukrajine, nakoľko to môže ublížiť mnohým Slovákom. Odpovede sa nám pravdaže nedostalo a posledný skutok, ktorý vykonal predseda vlády, že protiraketový systém S-300 daroval Ukrajine, to dokonale potvrdil, že sa na to varovanie nedbá a neberie vôbec do úvahy. V. Putin pred tým varoval, ako aj S. Lavrov. Voľne citované:
,,Každý, kto sa priamo zapojí do konfliktu, stáva sa pre nás cieľom.
Teda tá možnosť zásahu Ruska proti takej krajine, ktorá vykoná také darovacie opatrenie ako vykonala tá naša, má oficiálne vyhlásenú reálnu hrozbu. To nemôže byť brané ani ako konšpirácia, alebo šírenie nepravdivých informácií, lebo je to verejne známe prehlásenie.

Nášmu rozhodnutiu, napísať toto varovanie aj na stránku, napokon pomohli ďalšie nové prežitia, ktoré naznačujú, že tá hrozba sa môže vyplniť, a teda opäť ich uvádzame a nechávame na každom nech si to celé zhodnotí sám.
,,
Sen sa začal v miestnosti 4-tej triedy na základnej škole. Čudovala som sa aj vo sne prečo som zrovna v štvrtej triede základnej školy a prečo je mi to zdôrazňované a prečo tam musím byť. Asi to bolo dôležité. Bola som tam "viac s nechuťou", no zmierila som sa s tým a obzerala som si triedu. Miestnosť bola možno až príliš veľká a lavice boli len v prvej polovici triedy. (Na to nie som zvyknutá, lebo v meste boli vždy u nás triedy do posledného kúska priestoru využité, plné lavíc a žiakov, natlačené do maxima za každého režimu. Priestorom sa neplytvalo.) Nezapamätala som si nič z detí a učiteľky, hoci som ich tam vnímala.

Z toho čo sa tam odohrávalo som si zapamätala len dve veci: niečo spoločné s pohybom-tancom tuším a hlavne, že sa tam preberalo vo štvrtej triede na základnej škole ako sa rozoberá bežné písacie pero, z čoho sa skladá, že môže obsahovať pružinku a hlavne tesnenie. Toto mi aj v sne bolo veľmi čudné, lebo v tom veku deti to už roky ovládajú zo svojich vlastných skúsenosti. V sne som nezistila, či to nebola náhodou osobitná, alebo nejaká špeciálna škola pre postihnutých... len ma rozčuľovalo vnútorne to prostredie. Vyšla som pred školu, kúsok dole pod ňu a ocitla som sa na brehu nejakej vodnej nádrže, asi aj s elektrárňou, lebo bol zbudovaný vysoký okrajový múr na jednej strane. Stálo tam viacej dospelých ľudí aj so mnou v krátkych rukávoch, lebo bolo teplo, určite cez dvadsať stupňov. Keď som sa zahľadela dookola vodnej nádrže, tak tam boli aj hory a niektoré boli ešte pod snehom. Kdežto v okolí nádrže ste mali pocit teplého jarného alebo skoro letného počasia. Ako som tam stála, tak moja pozornosť sa neustále sústreďovala na horu cez hladinu, o ktorej mi bolo povedané, že "je obrazom mesta Martin". Neprotestovala som, že veď keď je "obrazom mesta Martin", tak je vlastne vyššie položené, alebo nado mnou vzhľadom na niečo - "vodnú nádrž... vodu... možno pritekajúcu rieku...údolie...". Zrazu z tej hory-mesta Martin začala "čurkať" a neskôr viac a viac striekať voda ako vodopádom do vodnej nádrže predo mnou. Nakoniec aj mňa tá voda "ostriekala-zmočila", hoci som stála na okraji nádrže. Prítok toho vodopádu mohutnel. Tak som sa otočila a hore brehom som sa vybrala naspäť do tej školy. A tu som sa zobudila.“

Tu je teraz potrebný komentár niekoho, kto dané okolie v sne veľmi dôverne pozná, nakoľko tieto horské miesta a zemepisný prehľad tokov riek a znalostí o pohoriach v okolí, má prežité, lebo to bolo prostredie jeho celoživotného odborného pôsobenia. Ba čo viac, tento sen úzko súvisí s jeho videním, ktoré je uvedené v úvode. Tu je:
,,Ten sen je pomerne trefný, lebo práve u nás bola škola, do ktorej som chodil iba do štvrtého ročníka. U nás z jedného stanovišťa, ktoré sa volá Bieličie, by bolo dokonale vidno Priehradu v Krpeľanoch a aj ten dej, ktorý videla v sne. Čo je zaujímavé, pred týždňom sa obec rozhodla, že tam urobia pozorovacie stanovisko a aj tam dali lavičky, z ktorých vidno kopce malej Fatry, na ktorých je ešte sneh.“  Tu je fotka:


Fotografia č.1:

  

Čo tiež potvrdzuje dôveryhodnosť celého sna je skutočnosť, že v tomto sne boli vlastne opísané dve školy. Jedna bola tá u nás, ktorú som spomínal, teda tá kde som chodil iba do štvrtého ročníka a k nej by sa dala priradiť fotografia č. 1 (vyššie) s kopcami v pozadí. Ovšem bola tu aj druhá škola, konkrétne pod tou priehradou v Krpeľanoch (fotografie č. 2 a 3 nižšie). Je celkom pod priehradou, ba vedľa nej pokračuje kanál Vážskej kaskády s elektrárňou ešte nižšie v Sučanoch a nakoniec na Lipovci. No a tá škola v Krperľanoch, vedľa toho kanála, bola pomocná, kde boli deti menej vnímavé.  Ba aj asi bola obsadená v rôznom počte, podľa potreby.

Na fotografii č.2 a 3 (nižšie) je vidno aj tú plochu a krajinu, ktorú som videl pod vodou. A všetko to potečie dole povodím Váhu. Takže by to bola likvidácia pol Slovenska.  Zostane bez energie, ciest a aj potravín.
Spomenul som si, že v tom sne som videl dve nádrže a odtiaľ vidno aj priehradu na Lipovci. Nadmorská výška tohto pozorovacieho stanovišťa Bieličie je 589 metrov nad morom.

 

Fotografia č. 2

    

Fotografia č. 3:

      

 

Teda podľa týchto varovaní, by odmenou za S-300 mohla byť táto pohroma a to pokojne môže byť vykonané aj na diaľku a s cieľom na Oravskú priehradu. No a potom všetky priehrady na Váhu budú presne preliate a ešte doplnia tú z Oravy! Naša konfigurácia krajiny to jednoducho umožňuje. No a  nemyslime si, že Rusi o tom nevedia, ba že až budú chcieť, tak to aj patrične využijú.
A tak je splnenie tých snov vlastne veľmi aktuálne.

Čerstvo sa udialo aj niečo, o čom niektorým už nechýbajú poznatky a aj prežitia, ktoré sú vysvetlené v diele Posolstvo Grálu, alebo Večné zákony, nakoľko je to v súlade s Božími prírodnými zákonmi, ale pre väčšinu aj tento druh varovania a komunikácie v prírode stále zostáva neznámym, ako aj ten náš.
Bol u mňa teraz syn a povedal mi, že niže dediny, teda naľavo, kde začína ten kopec Bieličie, z ktorého sú tie foto, videl dva veľké kŕdle vysokej zveri. V jednom že ich bolo vyše 50 a v druhom vyše dvadsať. Tá zver už migruje z tých nízkych polôh hore, lebo tým kopcom sa vlastne môže pekne presunúť do tých vysokých polôh. Bytostní ju už nasmerovali a teda to asi potvrdzuje tie naše sny, ba aj to, čo nás očakáva. Teraz na jar sa už zver drží vo veľkých kŕdľoch iba na dobrej a chutnej pastve. Takže uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Treba ešte dodať, že v tomto uvedenom poľovnom revíre určite toľko domácej zveri nežije, teda sa isto jednalo o migráciu zveri cudzej!

Považujeme za správnejšie, podstúpiť aj prípadné zosmiešnenie, pri nesplnení našej predpovede, ako by sme si mali vyčítať, že sme sa nepokúsili zachrániť aspoň jediný ľudský život, po  zamlčaných, a prežitých - splnených udalostí!  KTO JE PRIPRAVENÝ, NIE JE PREKVAPENÝ!

kolektív Rádia ZÁCHRANA!


________________________________________________________________________________________
10. 4. 2022

 TEST

 

Vážení čitatelia!

Chceme vás informovať, že sa dňa 24. 4. 2022, v nedeľu, chystáme vykonať test vysielania, ktorý nám napovie, aké pokrytie bude mať z tohto konkrétneho vysielacieho stanoviska vysielanie, a tiež nám to pomôže sa rozhodnúť, či je z našej strany ešte potrebné vykonať isté technické zmeny na tomto stanovisku. Bude to pre nás veľmi dôležitý test, ktorý bude mať pre nás usmerňujúci význam!
V tomto teste pustíme, rovnako, ako aj v minulosti pri testoch, znelku nášho rádia, ktorá trvá  04:12 minúty. Znelku odvysielame v čase o 07:30 ráno a druhý krát večer, v ten istý deň, o 18:30 hodine.
Chceme preto požiadať tých, ktorí sa chcú zúčastniť tohto testu, aby nám dali po teste vedieť, či mali príjem. Teda odkiaľ skúšali ladiť a aj výsledok, či už sa podarilo naladiť, alebo aj nie. Zároveň chceme poprosiť tých, ktorí sa chcú zúčastniť, aby informovali o tomto teste aj svojich blízkych, u koho si myslia, že by sa tiež rád zúčastnil a tak by sa nám rozsah získaných údajov o pokrytí rozšíril.
Po ukončení testu prosíme, aby ste nám výsledok dali vedieť telefonicky na číslo 0918 083 434 a my si tie výsledky poznačíme.

 

Za spoluprácu ďakujeme!

Kolektív Rádia ZÁCHRANA!


________________________________________________________________________________________
25. 3. 2022

NAŠA VÝZVA

 

Nedávno sme uverejnili výzvu jedného duchovného buditeľa a teraz zverejníme výzvu vlastnú, pre všetkých, ktorí si v tejto dobe začali klásť priliehavé otázky, čo je dôkazom ich prebúdzajúceho sa ducha. Neupierajte svoj zrak iba dole k zemi a okolo seba, ale ho občas upriamte aj hore – ku nebu a hviezdam! Začneme už tým, nami zverejneným:

Dôležitá rada:

Človeka, ba každého tvora v Božom stvorení, dokáže oslobodiť iba práve to, čo sa pred ním sústavne ukrýva:
Poznanie a žitie podľa Božích zákonov!

Všetky ostatné poučenia o slobode a pomoci sú iba zvodmi temna!

Aktuálna informácia:
Dianie, ktoré sme začali prežívať a z ktorého sú mnohí zhrození, nie je pre nás, ba nemuselo by byť pre viacerých, ničím nepochopiteľným. Toto teraz viditeľné dianie, je iba následok už dávno nám známej príčiny, ktorú väčšina nevidí, ale čo je horšie, ani vidieť nechce. My sme na túto príčinu už dávnejšie na stránke upozorňovali.

Tu je:

Planéta ZEM je už dlhšiu dobu v moci temných mimozemšťanov,
a to v pozemských a mimozemských telách!

Teraz ku tomu treba doplniť už nami tiež zverejnené poučenie:

ČLOVEK NEPOZNÁ SÁM SEBA A SVET V KTOROM ŽIJE!
A NÁSLEDNE NEPOZNÁ ANI TIE BOŽIE – PRÍRODNÉ ZÁKONY!

Globálna záchrana už nejestvuje, ale jedine osobná a tá spočíva v tomto:

Pre bežného človeka je veľmi ťažké prijať naše vyjadrenie o tej príčine, ba dokonca nemožné, nakoľko mu chýbajú podstatné, ale reálne, vstupné informácie. A aj ich pochopiť, je už vlastne nereálne. O mimozemské objekty, teda to UFO a tých mimozemšťanov v mimozemských telách, sa zaujíma mizivé percento ľudskej populácie, aj keď mnoho ľudí už má s týmto fenoménom vlastné prežitia, zostáva to stále verejným tabu! No a o tých mimozemšťanoch v pozemských telách, nevie temer nikto. A pritom sme to všetko bytosti rovnakého pôvodu a aj druhu: Nevedomé duchovné zárodky, ktoré sa majú v hmotnosti vyvinúť k vedomiu a dokonalosti! Takže aká je nádej, že bežný pozemšťan dokáže v terajšej dobe prijať tú príčinu? Veľmi mizivá!
Bežný pozemšťan má toľko svojich „dôležitejších“ starostí a aktivít, že na tie, podľa neho „zbytočné“, mu nezostáva čas. Lenže práve tie, podľa neho „zbytočné“, sú tie životne nevyhnutné. Terajšia snaha nebude cielená smerom k tým mimozemšťanom v mimozemských telách, lebo týchto informácií je už dostupných toľko v rôznych dokumentoch, takže by to bolo zbytočné, aj keď sú radené medzi konšpiračné teórie, ale budeme sa snažiť poučiť o tých mimozemšťanoch v pozemských telách, o ktorých sa nevie vlastne nič. Ku poučeniu ale musíme siahnuť nad naše schopnosti a dostupné znalosti. Bude to iba veľmi stručný výber, aj keď táto informácia vyžaduje pre dokonalé pochopenie obsiahle vysvetlenie. Berte to preto iba ako inšpiráciu na to vlastné hľadanie a bádanie. Ale životne dôležité! A v tom spočíva tá naša výzva. Nasledovné poučenie už máme dostupné temer storočie. Preto použijeme citáty z tejto Absolútnej Pravdy – Posolstva Grálu, Vo Svetle Pravdy a Doznievania k Posolstvu Grálu, teda od samotného konštruktéra tohto stvorenia, v ktorom žijeme:

„DUCHOVNÉ zárodky! Už často som o nich hovoril a vysvetľoval priebeh ich vývoja a cestu. Tiež som povedal, že pozemskí ľudia sa vyvinuli z duchovných zárodkov. Ľudia, je to teda váš vývoj, ktorý budem opisovať.“

„V mojom Posolstve som už povedal, že s uvedomovaním ducha povstáva aj ľudská forma, keďže svojráznosť ducha podmieňuje ľudskú formu. To je povedané v hrubých rysoch. Teraz musím aj toto vysvetlenie rozšíriť a poukázať na to, že pri prebúdzaní sa duchovného zárodku k prvému uvedomeniu duchovný zárodok sám ešte netvorí ľudskú formu, ale len jeho jemný bytostný plášť.
Tento plášť prijíma ľudskú formu, pretože duchovný zárodok ho pri prebúdzaní už nevedome prežaruje. Pretože je teda plášť duchovne aj keď nevedome prežarovaný, z toho dôvodu prijíma samozrejme tiež ľudskú formu, zodpovedajúcu druhu prežiarenia.
Samotný duch však dostane až postupne viac alebo menej peknú ľudskú formu uvedomovaním si seba na svojej púti hmotnosťami, a to podľa druhu a cieľa svojho vývoja. Zároveň sa potom pretvárajú aj jeho vonkajšie bytostné a jemnohmotné obaly.“
Táto veta je veľmi dôležitá, pre správne posudzovanie tých bytostí, ktoré nám lietajú nad hlavami.

„Do týchto podrobností nesmiem však ešte zachádzať, lebo tým by som vás odvádzal od podstaty veci. Teraz vám chcem totiž vytvoriť najprv základné vedenie, ktoré vám poskytne oporu, potrebnú ku vzostupu a ku zdokonaleniu vášho ducha, k jeho dozretiu pre svetlé výšiny.
Všetko ostatné musí zostať ešte bokom, kým sa neskončí veľká očista. Avšak dovtedy už nemáte čas na podrobnosti, vedúce do diaľok, z ktorých by sa vám zakrútila hlava.
Vy sa máte zatiaľ snažiť zachrániť z bludísk nesprávneho chcenia vedieť všetko lepšie; to je pre vás teraz to najnutnejšie, ako sami neskoršie spoznáte.

„Bude treba ešte niekoľko rokov vysvetľovania, aby sa dospelo tak ďaleko, že vy, ľudia, poznáte potom s prekvapením tú veľkú jednoduchosť prenikajúcu stvorením v tisícorakých účinkoch a predsa vo všetkých veciach je celkom presne tá istá, rozvíjajúc sa podľa jedného základného zákona.“

„Nič nie je bez tvaru vo stvorení. Máme individuálne formy a hromadné formy. K hromadným formám patria prúdenia druhov, činné vedľa zvláštnych alebo individuálnych útvarov, prípadne lepšie povedané, s nimi. Každé toto prúdenie má celkom určité úlohy, presne zodpovedajúce ich druhu. Možno tiež povedať, že vyplývajú z ich druhu.
Tak duchovný prúd vedie okrem iného tiež duchovné zárodky, pokiaľ sú tieto nevedomé, a to cestou, privádzajúcou ich k možnosti vývoja.
Na tejto ceste pôsobia v prospech duchovných zárodkov tri veci: jednak ich vnútorná túžba po uvedomení, ktorá na ne nalieha a presúva ich a jednak tok duchovného prúdenia, ktorý ich unáša a po tretie: rovnorodý druh už vyvíjajúcich sa ľudských duchov v hmotnosti, ktorý ich priťahuje.

„Ak som predtým povedal, že k prijatiu duchovných zárodkov sa vyžaduje celkom určitá zrelosť hmotnosti a že sa to s pribúdajúcou zrelosťou už potom viac nemôže opakovať, tak sa to netýkalo celého stvorenia, ale iba jednotlivých svetových telies, ako napr. Zeme!
Na túto mohli nakoniec prichádzať len staršie, už predtým vtelené ľudské duše, ktoré pri uzatváraní kruhov musia dokončiť svoj beh, ale nie také duchovné zárodky, teda duše, ktoré ešte nikdy neboli v hustej hrubohmotnosti.
Avšak iné časti vo stvorení sú vždy pripravené prijímať duchovné zárodky, ktoré síce už prišli k vedomému bytiu, ale k sebauvedomeniu sa musia vyvinúť až v prežívaní.
Pokiaľ sa ľudský duch nachádza iba vo vedomom bytí, musí sa aj naďalej nazývať duchovným zárodkom, i keď jeho obal už môže mať ľudskú formu. Až v ďalšom vývoji k sebauvedomeniu prestáva byť ľudským duchovným zárodkom a stáva sa ľudským duchom!

„V každej jednotlivej úrovni, ba aj v každej medziúrovni, ktorou prúd preteká, sú vysadzované vždy bytosti, hodiace sa ako rovnorodé do dotyčnej úrovne. To značí, že zostávajú tam, kde majú pôsobiť, pretože tam sa stanú vedomými. To všetko sa deje najjednoduchším, samozrejmým pôsobením zákonov tak, že by to ani nemohlo byť inak.
V každej medziúrovni prebúdzajú sa určité bytostné druhy k vedomiu spôsobom, zodpovedajúcim ich súčasnej sile a začínajú tam pôsobiť formovaním, ochraňovaním a ošetrovaním.“

„Keby ľudia tejto zeme správne slúžili, zachvievajúc sa vo vôli Božej, potom by zem bola harmonickým aj keď hrubým napodobnením stvorenia. Nemohla sa ním dosiaľ stať iba pre pokrivenosť ľudí.“

„Šedivým závojom je zahalené všetko, čo súvisí s Luciferom. Zdá sa, ako by sa všetko bálo nadvihnúť cíp tohto závoja. Táto obava je v skutočnosti len neschopnosť vniknúť do ríše temna. Ale neschopnosť vyplýva zase celkom jednoducho z povahy veci, lebo ľudskému duchu je aj tu druhom jeho podstaty stanovená hranica, takže je neschopný ísť ďalej. Podobne ako nemôže vystúpiť do najvyšších výšok, práve tak nedokáže a ani nikdy nebude môcť preniknúť do najhlbších hĺbok.

„Predstavme si, že ľudskí duchovia, ako nevedomé duchovné semienka alebo iskry, vytekajú, alebo vyskakujú z najspodnejšieho okraja duchovne-bytostného do hmotnosti stvorenia v očakávaní, že po preputovaní hmotnosťou sa tieto vytekajúce čiastočky prebudia k osobnému vedomiu a po ukončení kolobehu sa ako vyvinuté zase vracajú do duchovne-bytostného. Podobne ako obeh krvi v hrubohmotnom tele! Avšak Luciferov princíp odvádza teraz veľkú časť tohto duchovného obehového prúdu, čím sa mnoho duchovne bytostného stráca. Preto sa nemôže potrebný kolobeh uzavrieť a prejavuje sa to ako trvalé zoslabujúce odtekanie z otvorenej rany.
Len čo sa však navráti „posvätná kopia“, čiže božská moc do správnych rúk, riadených vôľou Stvoriteľa, ukáže správnu cestu duchovne-bytostnému, putujúcemu hmotnosťou ako oživujúci činiteľ a povedie ho nahor k jeho východisku, do svetlej ríše Boha Otca; tak sa už nebude strácať, ale bude plynúť späť k svojmu pôvodu ako krv k srdcu, čím sa v duchovne-bytostnom uzavrie až doteraz rozjatrená rana, ktorá ho oslabovala. A tak táto rana môže byť zahojená, len tou istou kopijou, ktorá ju zasadila.“

K tomu však, musí byť kopia vopred Luciferovi násilím odňatá a prísť do správnych rúk, čo sa odohrá v osobnom boji Syna Človeka s Luciferom!
Boje, ktoré sa potom k tomu pridružia a budú zasahovať do jemnohmotnosti i hrubohmotnosti, sú len dôsledkami tohoto jediného veľkého boja, ktorý musí priniesť zasľúbené spútanie Lucifera, oznamujúceho začiatok tisícročnej ríše. Znamenajú odstránenie následkov Luciferovho princípu.
Tento smeruje proti pôsobeniu Božej lásky požehnania, ktorej sa dostáva ľuďom pri ich putovaní hmotnosťou. Keby ľudstvo jednoducho túžilo ísť za touto Božou láskou, bolo by dokonale ochránené pred akýmkoľvek pokušením Lucifera a on by bol pozbavený všetkých svojich hrôz, ktorými ho ľudský duch obotkal.“

My sme už na stránke uviedli, kto nám teraz vládne, ba aj sme ich priliehavo nazvali: „luciferove deti“!
Tieto luciferove deti ovládajú nie iba našu Zem, ale celú hmotnosť, a to na mnohých planétach, teda dokonca aj záhrobie, a preto sa zlo šíri tak očividne a prenikavo. Je možná vôbec ešte nejaká náprava, teda záchrana? Tu je odpoveď:

Veď viac ako polovica ľudí, žijúcich v tomto čase na Zemi, na ňu vôbec nepatrí, ale mali by dozrievať v omnoho hlbších a temnejších oblastiach!

Lenže toto platilo skoro pred storočím!
Dnes je to ešte omnoho horšie!

„Tak sa mohlo pozvoľna stať, že jemnohmotné okolie zeme sa stávalo postupne hustejším, a tým aj ťažším. Tak ťažkým, že dokonca i samú hrubohmotnú zem zdržuje od dráhy, kde by bola prístupnejšia vyšším duchovným vplyvom. A keďže väčšina všetkých inkarnovaných patrí vlastne do omnoho hlbších oblastí než samotná zem, prejaví sa aj v tom len Božia spravodlivosť, keď také duše budú zmetené aby klesli tam, kam vlastne patria, kde vo svojej absolútnej rovnorodosti už nebudú mať príležitosť na seba uvaliť novú vinu a v utrpení ich úrovne budú lepšie dozrievať pre zmenu ku vzostupu.

A toto prežívanie na nás v blízkej dobe čaká!
Treba však poznamenať, že sú aj svetlé planéty, ba aj ľudskí duchovia,
ktorí kráčajú správnou cestou vývoja.
Lenže ich pomoc sme už mnohokrát odmietli!
Mimozemšťania v pozemských telách, majú uzavretú zmluvu
práve s tými luciferovými deťmi z iných planét!
A TOTO JE TÁ NAŠA PREŽÍVANÁ REALITA!
AJ TÁTO VOJNA JE TEJTO PRÍČINY IBA NÁSLEDKOM.
JE IBA SÚČASŤOU TEJ NUTNEJ OČISTY!
Tie luciferove deti, terajší nástroj očisty,
sú ponechané až na jej záver!
Veď Svetlo sa predsa nebude špiniť v tom bahne,
do ktorého sme sa ponorili my samotní.


________________________________________________________________________________________
17. 3. 2022

ZMENA SCENÁRA?
SODOMA - GOMORA

Doba, ktorú prežívame, je veľmi výrečná vzhľadom na všetky úkazy, zanechané nám proroctvá a samotné prežívanie terajších udalostí na zemi.
Prírodné katastrofy, zmeny klímy, roztápajúce sa ľadovce, stúpanie oceánov, zmeny správania sa zvierat, samotné správanie sa ľudí, VOJNA, atď., je pre nás, v tejto vážnej dobe obratu, najvyššie upozorňovanie a poukazovanie na veľmi vážnu vrcholnú etapu našej existencie.
Žijeme stáročia bez znalosti a záujmu o zmysel nášho bytia, bez záujmu spoznávania BOHA a jeho Večných zákonov, ktoré riadia celé Stvorenie. A tento nezáujem a spôsob nášho žitia na zemi nás vedie rovno do záhuby.
Všetko môže byť inak, než ako si ľudstvo predstavuje. Ľudstvo  na planéte  Zem si vybralo najhorší scenár  a záchrana bude teda tiež iná, ako bolo zasľúbené, ba aj ako je očakávaná.
Toto je ten tiež predpovedaný scenár z Posolstva Grálu:

"A preto je pre ľudského ducha na tomto tak dôležitom bode obratu aj činnosť temna najčulejšia; preto bude tu vybojovaný boj, ktorého ukončenie musí priniesť úplnú porážku a zničenie temna, ak sa vôbec má pozemskému ľudstvu ešte raz pomôcť, aby nemuselo byť celkom stratené."

Takže nakoniec môže byť planéta Zem ponechaná už celkom vláde temna, ba následne zničená a zachránení budú iba tí, ktorí si to doposiaľ zaslúžili svojim konaním.
Jeden náš člen z kolektívu mal videnie, ktoré je dosť výrečné na to, aby si každý uvedomil, čo nás čaká. Môže to byť potvrdením tej zmeny scenára.
Videnie:

Večer 15. 3., keď som si ľahla spať, som mala videnie.
Videla som veľmi vysokú svetlú postavu, no nevidela som zreteľne postavu, ale len jej biely plášť, hlavu som vôbec nevidela. Hore som sa ani nepozerala, lebo som videla, ako kľačím so sklonenou hlavou pri jej nohách a bola som pri nej veľmi drobná.
V tom, akoby sa zjavila vpredu pri nohách tej svetlej postavy veľká biela kniha, ktorá bola otvorená presne v strede a v tom sa začali obracať listy smerom zo stredu knihy ku začiatku knihy a viem, že sa obrátili 3 alebo 4 listy a skončilo obracanie. Akoby ich niečia ruka obracala, ale žiadnu ruku som nevidela. Vyzeralo to tak, že tie listy sa samé obracajú. Akoby mi niekto povedal - tu hľadajte.
V duchu som sa pýtala: „Aká je to kniha? Posolstvo GRÁLU? Večné zákony? Musí byť veľmi dôležitá, keď je taká veľká.“
V tom som počula: „GENESIS!
Kniha GENESIS, je 1. kniha Mojžišova zo Starej zmluvy, teda je súčasťou BIBLIE. Jeden z členov kolektívu pozrel tú stránku podľa môjho videnia. V jeho knihe Biblie, ktorú má doma, je Genesis od strany 1. po stranu 48., no a tri strany od stredu je kapitola 19. ZÁNIK SODOMY A GOMORY, ZACHRÁNENIE LÓTA.
Nebude náhoda, že v tom videní bolo poukázané na zánik Sodomy a Gomory! Nečaká nás ten istý scenár?!

Je na každom z nás, aby uvážil, čo nám tento odkaz chce povedať!

Záverom je potrebné poukázať na našu nasledovnú, minulú poznámku:

Planéta ZEM je už dlhšiu dobu v moci temných mimozemšťanov,
a to v pozemských a aj v mimozemských telách!

A toto je tá novodobá SODOMA a GOMORA. Ale väčšina ľudí bude pri tom konečnom dianí veľmi nemilo prekvapených, lebo sú to práve tí, ktorí sa teraz snažia peknými a „múdrymi“ rečami, vydávať sami za spravodlivých! A všetky terajšie médiá sú v ich  službách, za tých Judášových  „tridsať strieborných“!     


________________________________________________________________________________________
6. 3. 2022 a oprava omylu 8.3.2022(*)

ZAUJÍMAVÝ ÚKAZ

  

Takýto úkaz nasnímala kamera na istej lokalite, s ktorou mám spojené mnohé, ale pre mňa dôležité, prežitia. Jedná sa o rodinný pozemok. Aj keď, ako vždy, nájdu sa takí, ktorí zaradia aj tento úkaz, medzi bežné a prirodzené, treba preto poznamenať, že nič sa nemôže vymykať z prirodzenosti, lebo všetko vo stvorení Božom podlieha Božej, ba aj našej prirodzenosti, teda aj to, čo nazývame UFO. Všetko je prirodzené, iba nami zatiaľ nepoznané!                
Treba však poznamenať, že sa nemôže jednať o lúče slnka, lebo tie by tvorili lúč svetla medzi oblakmi, alebo hmlou vo forme valca svetla,  ale nie tak výrazného kužeľa. Zdroj tohto žiarenia musel byť nízko nad povrchom zeme, aby sa dosiahol tento efekt. Neveriaci, nech skúsia vytvoriť rovnaký záber, potom zistia, že je to nie tak ľahké, ba, že sa mýlili. Je to záber z bezpečnostnej kamery, teda nie žiadna fotomontáž.

Moje prvé prežitie presne na tejto lokalite  bolo nasledovné:
Sedel som tam počas jedného večera a slnko bolo už nízko nad západným horizontom, pričom obloha bola úplne jasná, bez mrakov. Zrazu sa vynorili nad kopcom dva objekty vo veľkosti hádzanárskej lopty a bledo oranžovej farby, ktoré mali medzi sebou istý odstup a leteli priamo oproti mne vo výške asi 200 metrov. Lenže asi 100 metrov predo mnou urobili obrat a vracali sa späť za kopec. Vzápätí sa vynorili znovu a presne zopakovali tú istú dráhu, tak, ako predtým, ba to sa opakovalo viackrát. Vyzeralo to tak, ako by sa naháňali, ale vzdialenosť medi nimi zostávala konštantná. Dokonca smerom na severovýchod presne takto sa správali ďalšie dva objekty, presne rovnakého tvaru a aj farby, teda boli to presne identické objekty. Neviem, dokedy by to boli praktizovali, keby som nebol niečo vyskúšal. Mal som so sebou laser a tak som práve vtedy, keď leteli znovu smerom ku mne, zasvietil tým laserom do výšky, smerom pred prvý objekt. Razom obidva objekty zhasli – zmizli, ako keby sa vypli. Jednoducho prestali na oblohe jestvovať. A to nie iba tie v mojej blízkosti, ale rovnako aj tie, ktoré lietali asi kilometer smerom na severovýchod, teda ďalej odo mňa. Môj zámer bol ten, zistiť za pomoci toho laseru, či sú tie objekty riadené inteligenciou, alebo ide iba o nám už čiastočne známy jav (guľové blesky). Po ich „zhasnutí“ som ja ale pocítil akési mravčenie na tele, ako keby sa  snažili zistiť môj zámer s tým laserom. Trvalo to ale veľmi krátku dobu.

Komentár k obrázku:
Na obrázku vľavo, je ten osamotený dom, pri ktorom nasnímala kamera ten zaujímavý úkaz, pričom ja som sedel vtedy presne tam, kde dopadá ten lúč. Tie objekty vyleteli presne z ponad toho kopca, teda najvyššieho vrcholu. Tie ďalšie dva objekty lietali tam, kde je vpravo ten les a tiež z poza toho kopca. Teraz je potrebné odkázať na jeden ďalší obrázok, ktorý máme na stránke v Novinkách, pod názvom „DODATOK“ (pod príspevkom „Sila myšlienky“, uverejnený 3. 12. 2021) a ja som ho náhodne objavil na mojich diapozitívoch, a síce z toho dôvodu, že je nasnímaný presne na uvedenej lokalite aj ten objekt, ba tieto teraz uvádzané boli presne takého druhu a aj farby. Až teraz chápem, že to bolo pre mňa prvé objavenie neznámych objektov na tejto lokalite, aj keď zistené až neskôr.

Táto lokalita, na ktorú dopadá ten lúč z prvého obrázka, je pre mňa zaujímavá aj niečím iným.  Je to lokalita, ktorá presne zodpovedá môjmu jednému, ba vlastne dvom veľmi výrečným videniam, ktoré som mal.

Tu sú:

ORECHY – videnie (14. 1. 2020)

„Videl som jeden obraz: Na zemi bolo napadaných veľa, ale pomerne malých orechov, ktoré boli akoby rôznej zrelosti. Bolo medzi nimi pár zrelých, ktoré už boli zbavené zelenej šupky, ale veľa bolo v šupke, zelenej, teda nezrelých, ale niektoré aj v čiernej, teda nezdravých.“

Priliehavý citát z VZ:

„Spolu  s  vývojom  a  dozrievaním  planéty  dozrieva  aj  ľudský  duch  viacerými  životmi  na  Zemi  a  pobytom  v  jemnohmotnosti.  Vývin  ducha  sa  podobá  vývoju  orecha.  Jeho  jadro  je  najprv  malé,  beztvaré  a  mäkké.  Až  dozrievaním  a  hrubnutím  obalov,  vo  forme  šupy  a  škrupiny,  rastie  a  tvrdne  aj  jadro.  Po  jeho  dozretí  obaly  už  nemajú  preň  význam,  rozpadávajú  sa.  Aj  duchovný  zárodok  rastie    a  dozrieva  pod  svojimi  obalmi  čiže  dušou  a  telom.  Duch  po  dosiahnutí  zrelosti  sa  stane  večnou  a  vedomou  osobnosťou  v  ľudskej  podobe,  preto  už  obaly  -  telo  a  dušu  nepotrebuje.  Slúžili  mu  iba  ako  odev  ducha  v  príslušných  úrovniach,  aby  ho  chránili  a  podporovali  vo  vývoji.  Duchovný  zárodok  sa  teda  postupne  mení  na  vyvinutého  ducha.  Tento  názov  vyjadruje,  že  vývinom  dospieval  vo  vedomú  osobnosť.  Podobne  sa  vyvíjajú  aj  malí  bytostní  -  postupne,  nie  okamžite.  Nemajú  ducha  ani  telo,  majú  iba  dušu      a  bytostné  jadro.“

VIDENIE
(25. 3. 2020)

Ráno okolo 5:00 hodiny som mal znovu pri bdelom stave videnie, ktoré súvisí s tým mojim videním zo 14. 1.

Videl som v úzkom koši, z pekného lúpaného prútia, ktorý bol okrúhleho a vyššieho tvaru, smerom ku dnu zúžený, zozbierané už iba zrelé a pekné veľké orechy!

Videnie súvisí očividne s tým mojim minulým videním a podľa mňa súvisí so súdom a zrelosťou ľudských duchov, ktorí už boli oddelení od tých duchov nezrelých, ktorí ležali ešte v minulom videní, ako orechy zrelé, spolu s tými orechmi nezrelými, ba aj chorými, ktorých bola väčšina.

Nakoľko my doma taký kôš nemáme a teda sa nemohlo jednať o moju predstavu minulého skutočného diania, lebo orechy som ja už na tej lokalite často zbieral, teda sa nemôže jednať o skutočný obraz prežitý v minulosti.

    Skutočnosť:

Na tejto lokalite stromy orechov skutočne rastú, a tohto roku (2021), keď sa konečne urodili, boli presne v takom stave, ako som videl v tom mojom videní – teda presne ako ľudskí duchovia: Je ich veľa, ale veľmi málo je zdravých, teda vyvinutých.

S touto lokalitou súvisí aj nasledovný živý sen koncom decembra  2018 (*):
(*) Pri práci na príspevku nastal preklep a správne má byť: koncom decembra 2019

Videl som na oblohe presvitať cez riedke mraky nejaký svietiaci objekt, ktorý bol pomarančovej – ružovej farby, ako slnko pri východe, alebo západe, teda keď je nízko nad horizontom. Lenže ten objekt nebol na juhu, alebo juhovýchode, ako slnko, ale práve na severovýchode.

Preto ma to zaujalo a sledoval som to. Naraz sa akoby mraky na chvíľu rozostúpili a ja som uvidel, že je tam anjel pomarančovej – ružovej farby, teda takej, ako slnko pri západe, alebo včasnom východe, alebo ako ruža, ale to som si uvedomil následne až ráno, keď som si na sen spomenul, ba som si aj uvedomil, že je sviatok Ruže.

Dnes už vieme, že anjel súvisel s C19 , ba videl som ho presne nad cintorínom, a venovali sme sa už tomu na stránke, ba je tam aj priliehavá fotografia.

Na aké udalosti nás chce upozorniť tento posledný úkaz z tejto lokality, sa možno dozvieme čoskoro, ba možno súvisí s mojim posledným snom, ktorý je ale osobný, lenže vlastne aj spojený s očakávaním iných, ale iba veľmi malým počtom znalých, a preto ho teraz ešte nebudem zverejňovať. V každom prípade, tento úkaz, alebo niečo podobné, som vlastne očakával, ako impulz, ba ako potrebné povzbudenie pre zverejnenie mojich prežití na uvedenej lokalite, ale nie iba na nej, ktoré teraz, už ako potvrdené, začíname prežívať. Iba to mi poskytlo potrebnú sebaistotu.

Aktuálna analýza vo Svetle Pravdy, ako rada na záver:

Pri tomto vojnovom konflikte nie je Putin určite bez viny, ale Božie zákony obvinia veľké množstvo ďalších vinníkov, ba mnohých ešte zo závažnejších prestúpení týchto večných a spravodlivých zákonov Božích. A všetkých aj spravodlivo „ODMENIA“!

Až sa toto tvrdenie bude zdať niekomu iba ako nereálne rojčenie, musím odkázať na jeden fakt, ktorý bol nasnímaný na slovensko-ukrajinskej hranici. Utekajúca bola 85 ročná pani, ktorá prežila aj druhú svetovú vojnu a so slzami v očiach sa vyjadrila nasledovne (zo správ na TV Markíza):

„Ľudia hovoria, že: „kde je Boh, prečo to dopustil?“ On je! On všetko vidí, za dobro sa odmení  dobrom a zlých bude trestať! Nech nezabudnú, že Posledný súd ich neminie. A Boží súd bude!“ Obsah jej slov je pre nás až príliš reálny!

Božie zákony nás poučili aj o tomto:

Vojna môže zničiť iba náš odev – šupku -  škrupinu, ale skutočný život – to večné jadro si ničíme jedine my samotní! (Viď. citát z Večných zákonov a priliehavé videnie.)

Lenže aj túto radu dokážu pochopiť, ba prijať iba nemnohí...škoda!


________________________________________________________________________________________
28. 2. 2022 a 5. 3. 2022 Dodatok

ZVESTOVANIA
ROZŠÍRENIE

 

Tak život nás opäť usmernil a chceli by sme informovať, že náš zámer vysielania, na ktorý sme pripravení, sa obohatil a rozšíril o nový jazyk, gruzínčinu, a teda vysielanie máme pripravené už v osemnástich jazykoch. Je zaujímavý aj spôsob, akým sme boli inšpirovaní ku tomuto jazyku, ktorý sme pôvodne nemali v pláne spomínať, lenže vďaka tomu sme opäť mohli prísť aj ku výstižným dôkazom, ktoré možno obohatia o dôležité prežitie aj iných a preto ho v krátkosti uvedieme. My sme už v minulosti napísali, že zvesti o dejinne dôležitých udalostiach a osobnostiach pre ľudstvo, vyslaných a zasľúbených Bohom, sa dejú aj za pomoci vnuknutí, ktoré pre umelcov prichádzajú zo Svetla, a ktorí to prijaté vnuknutie následne prevedú do výsledku svojho diela, a teda vznikne zvestovanie za pomoci umenia. A práve ku takýmto dvom zvestiam sme opäť prišli, vďaka práve tomu osemnástemu jazyku a teda ich uvedieme.

Prv teda tá spomínaná inšpirácia, sen, ktorý mal jeden člen z nášho kolektívu 23.1.2022:

,,Počas dnešnej noci som mal jeden zaujímavý sen: Istá skupina ľudí sa u mňa informovala o nejakom mieste, o ktorom som im dokázal poradiť a teda ich informovať. V ich rozhovore som zachytil, že ide o gruzínčinu. Hľadal som na internete a zistil som, že je to jazyk aj viacerých zakavkazských národov.  Preto vás prosím, keby ste skúsili pohľadať, či by nám tú „Úvodnú reláciu“ niekto nebol ochotný preložiť do tohto jazyka, aj keď si ja myslím, že by mali rozumieť aj ruskému jazyku, nakoľko to bola republika Sovietskeho zväzu.“

Po tejto inšpirácii, sme napokon našli prekladateľa do gruzínčiny, ktorý tú našu Úvodnú reláciu bol ochotný preložiť, ale aj urobiť audio nahrávku do vysielania.
Lenže asi to nebola len náhoda, že práve teraz, 16. 2. 2022, dávali na ČT2 o 20:00 dokument s názvom ,,Tajemná Gruzie“ a objavili sa v ňom práve tie spomínané dôkazy, monumentálne umelecké diela, pred ktorými možno stál už nejeden človek, kdesi v sebe cítiac, že nesú oveľa väčší význam, než je oficiálne prezentovaný!

Aby sme nepripravili o vlastné úvahy nikoho, budú uvedené tie monumenty bez komentára a až na konci niečo dopíšeme.

SOCHA ŽENY S MEČOM A MISKOU V RUKÁCH ,  nazývaná aj ,,Matka Gruzínska“

  

Pamätník Rusko – Gruzínskeho priateľstva
ŽENA S CHLAPCOM, SPOLU DRŽIAC BIELU HOLUBICU S KNIHOU PRI JEJ NOHÁCH!

Tak a teraz už môžeme napísať, že zvesť na tých monumentoch bola pre ľudstvo opäť veľmi výrečná a nápomocná, lenže ak človek nenechá, alebo už vôbec ani nedokáže nechať pri takýchto dielach v sebe zareagovať vlastného ducha, teda cit, tak ostane len pri “odbornom“ výklade, ktorý vykoná “znalec - vyštudovaný odborník“, ktorý tak predostrie ľuďom iba chabý rozumový pohľad, ktorému chýba to nutné, predchádzajúce prežitie duchom, ktoré ale pôvodnému umelcovi práve nechýbalo, ba bolo nevyhnutné, a tak nakoniec zahatí skutočný zámer zvestovania. To v každom prípade dokáže tá dnešná rozumová “odbornosť“, na ktorú sú mnohí dnes tak  pyšní, dokonale.

V tom uvedenom TV dokumente bola spomenutá ku soche Matky jedna zaujímavá skutočnosť. Tá socha bola pôvodne drevená a postavená v roku 1958. Lenže vynovená a uvedená do tejto striebornej podoby bola práve v roku 1997!
Meč, ktorý drží v rukách je veľmi výpovedný, pretože už v tom roku 1958 bola na Zemi napísaná pre ľudstvo veľmi dôležitá kniha, Posolstvo Grálu – Vo Svetle Pravdy, ktorá objasnila, čo tento pojem v tom najvyššom význame skutočne nesie. Ide o Slovo Božie a zároveň Duch Svätý – Imanuel,  je v nej označený, ako Meč Boží!

Tiež je potrebné poukázať na neobvyklý spôsob držania tohto meča, pretože sa dotýka práve toho miesta Matky – jej lona, na ktoré tu tiež nebolo poukázané iba náhodou, ale Meč tu nesie dvojitý význam a išlo o vyplnenie zvestovaného narodenia kráľa Tisícročnej ríše – Imanuela. Teda o zvesť oboch Vyslancov od Boha, Matky stvorenia – Prakráľovnej a Jej Syna, Imanuela, čo je plne v súlade aj so starými proroctvami.

Ten pamätník, ako druhý obrázok, je výrečný a len dodáme, že obaja na tom obraze, aj Žena a aj Chlapec, spoločne držia bielu holubicu, čo je symbol práve Ducha Svätého. Ani tá kniha a plameň v miske, ktoré sú pri jej nohách, opäť nie sú náhodné a objavili sa takto už na mnohých zvestiach pre rôzne národy. Tyrkysová farba, ktorú má rúcho Chlapca, je mimochodom farba Imanuela.

Aj Slováci to takto dostali iba náhodne?

A keď sa na Slovensku, v roku 1997 hlasno ozvala, tak mnohorako zvestovaná Žena – Prakráľovná, ako Matka nie len všetkých národov, ale najmä ľudských duchov, ktorí mali byť hladní a smädní po Pravde Božej, a vyplnila obe zasľúbenia, napísala nové Evanjelium - Večné zákony a priniesla na Svet aj toho Chlapca - Imanuela, tak bolo len veľmi málo tých skutočne hladných a smädných, ktorí jej boli ochotní poskytnúť tu na Zemi ochranu a pomoc, ako Jej dávno sľúbili!

Teda takéto sú skutočné odkazy, ktoré nesú tieto monumenty v tejto krajine a boli aj vyplnené, lenže žiaľ, čiastočne inde! To ale na stránke už máme podrobne uvedené tiež.
Aj samotná Pani Natália mala v úmysle šírenie Večných zákonov do jazykov rôznych krajín a tak dostať Slovo Božie do celého sveta. 

V tejto chvíli sa musíme vrátiť ku tomu snu, spomínanému na začiatku, pretože počas písania príspevku a opätovného prežívania sna, sa postupne vyjasnili isté deje, ktoré sú veľmi dôležité a usmerňujú ku tomu podstatnému, o čo vlastne usilujú aj tie monumenty.
Z vysvetlenia člena kolektívu, ktorý mal uvedený sen:
„Tej skupine, ktorá sa ma pýtala na tú ich cestu, som ešte použil nasledovnú vetu:
"musíte ísť cestou hore týmto kopcom a potom musíte zabočiť doľava."
Ku tomu je ale potrebné vedieť nasledovné z Posolstva:

,,Preto bude omilosteným, ktorí smú vidieť obrazy z Božského, čoskoro, a neskôr často ukazovaný Božský trigon, v ktorom na vrchole je Božie oko, po pravici Ježiš, Syn Boží, a od dokončenia Imanuel, Syn Človeka, po ľavici.“

Jednalo sa teda jednoznačne o usmernenie ku druhému Synovi Božiemu Imanuelovi! 

Pri tom mojom usmernení pre ten kolektív hľadajúcich, som si ja v duchu, akoby presne predstavil to miesto, ktoré oni hľadali. No a tu je práve tá symbolika, lebo to bola malá budova, úplne vedľa iných, teda osamotená, ku ktorej bolo potrebné z tej cesty, na ktorej už boli, odbočiť doľava!
Tá malá budova je veľmi výstižný obraz, pretože symbolizuje nami už pripravené miesto, z ktorého sa vyplní zámer hlásania Slova Božieho a aj v skutočnosti tam cesta vedie kopcom nahor a je potrebné odbočiť doľava. Lenže je na nej možné sa aj pomýliť a  odbočiť aj doprava.
Tá symbolika bola teda pre mňa v tom, že hľadajú skutočne cestu ku nám, teda ku tomu Slovu, ktoré chceme hlásať! Presne som vedel, že nechcú ísť doprava, ako väčšina kráčajúcich tou cestou! Výstižný tu je aj fakt, že v skutočnosti tam to odbočenie doprava už samotné svojim názvom, ktorý ale nepoužijeme, aj keď je veľmi výrečný, symbolizuje cestu do zatratenia.

Zo spomenutého dokumentu ale vyplýva niečo pre nás tiež podstatné. To zloženie obyvateľstva je podobné, ako u nás. Teda tradičné a ortodoxné kresťanstvo so zmesou ateistov, ovplyvnených komunistickou ideológiou. Takže asi ten uvedený sen člena kolektívu nebol náhodný, ale naša snaha možno padne na úrodnú pôdu.
Vlastne sme radi, že sa týmto dokumentom potvrdila správnosť tohto jeho prijatia, ktoré dalo ku tomu podnet. Jednalo sa teda v tom nočnom prežití o tú skupinu živých duchov, ktorí ho prosili o radu a o pre nich dôležitú informáciu, ktorú im dokázal poskytnúť. Boli to tí, ktorí majú zásluhu na tých umeleckých dielach, ktoré tam stoja a je jedno, či sú ešte v hrubohmotných telách, alebo už v tých, ktoré raz čakajú na nás všetkých. Pre každého z nás je dôležité iba jedno! Ani jeden z nás sa tým zasľúbeným a blízkym prežitiam nevyhne! A v akom tele sa toho dočká, to nie je podstatné!

PODSTATNÉ JE IBA TO, AKO BUDE NA TIE UDALOSTI DUCHOVNE
PRIPRAVENÝ!

 

Kolektív rádia ZÁCHRANA!

Záverom ešte dôležitý odkaz:

Ako  môžu tí, ktorí o sebe tvrdia, že poznajú Božie – prírodné zákony, nechať sa poučovať od tých, ktorí očividne tieto Božie zákony nepoznajú, ba využívajú iba prežité tradície, alebo spoliehajú sa na lacnú, nezaslúženú pomoc, od vesmírnych bratov?! A ešte tento svoj poklesok sa snažia vnucovať aj iným!
Teda vnucovať hlavne nám, ktorí sa sústavne snažíme práve tieto Božie zákony ponúkať hľadajúcim! Prosíme všetkých, aby s týmito aktivitami, voči nášmu kolektívu, ba hlavne voči sebe samým, prestali! Nás ovplyvniť nedokážu, ale sebe poškodiť áno!

Rada na záver:

Človeka, ba každého tvora v Božom stvorení,  dokáže oslobodiť iba práve to,
čo sa pred ním sústavne ukrýva:
Poznanie a žitie podľa Božích zákonov! 

Všetky ostané poučenia o slobode a pomoci sú iba zvodmi temna! 

Aktuálna informácia:
Dianie, ktoré sme začali prežívať a z ktorého sú mnohí zhrození, nie je pre nás, a nemuselo by byť pre viacerých, ničím nepochopiteľným. Toto teraz viditeľné dianie, je iba následok už dávno nám známej príčiny, ktorú väčšina nevidí, ale čo je horšie, ani vidieť nechce. My sme na túto príčinu už dávnejšie na stránke upozorňovali.
Tu je:

Planéta ZEM je už dlhšiu dobu v moci temných mimozemšťanov,
a to v pozemských a aj v mimozemských telách!

Globálna záchrana už nejestvuje, ale jedine osobná a tá spočíva v tomto:

ZÁCHRANA, BA TÁ PRAVÁ SLOBODA, SPOČÍVA IBA V TOM,
ČO JE VYŠŠIE UVEDENÉ ČERVENÝM PÍSMOM!

Jaroslav Koškár.

* * *

DODATOK
ODKAZ PRE DUCHA

Ako reakcia na tento príspevok nám prišla správa a bol nám daný nasledujúci obraz:

Tento obraz je veľmi výrečný a aj náš komentár bude preto stručný. Všimnite si hlavne dva meče pri nohách Matky so Synom, ktoré by mohli symbolizovať dve Božie Posolstvá, ktoré budeme vysielať, ale mohli by znamenať aj dve osobnosti Božej vôle – meča Božieho. Zobrazená je svetlá aj temná holubica, čo tiež dokonale odzrkadľuje duchovné dianie. Veľmi výstižný je aj nápis, pri ktorom je zrejmé že sa netýka len pôsobenia Matice slovenskej, ale niečoho - Niekoho vyššieho.
Môže to byť podané jasnejšie?

Otázka na zamyslenie:
Ako je možné, že na toľkých zvestovaniach, aj v Gruzínsku, sa objavuje Matka so Synom, knihou, holubicou a mečom? Veď autori sa nepoznali. Sú to len náhody, alebo ozaj nejaká vyššia moc chcela vzbudiť v ľudských duchoch na zemi záujem o to dôležité duchovné, ba to najdôležitejšie - pravých Božích Vyslancov a ich vysvetlenie Božích zákonov? 

Odpoveď: Náhoda to byť nemôže, pretože tieto symboly majú pôvod v posolstvách duchovných a nie pozemských!

 


________________________________________________________________________________________
19. 2. 2022

NOVÉ INFORMÁCIE
POTVRDENÉ!

Dostalo sa nám opäť dokonalého dôkazu našich tvrdení, ohľadom bigfoota, alebo sesqoča a to takého, že bez nášho pričinenia došlo v jednom diele seriálu „Pátranie po monštrách“ k potvrdeniu každej skutočnosti, ktorú sme uviedli.
Tento diel sa volá „Yetti“, bol odvysielaný 30. 12. 2021 na TV Travel Channel a podáva dôkazy, a svedectvá ľudí, ktorí sa s týmto tvorom stretli. Bolo v ňom povedané, že tento tvor má lepšie zmysly, ako dnešný človek. „Je schopný cítiť, počuť a vidieť o úroveň lepšie ako my.“
Dokáže pôsobiť na psychiku. Mnoho lovcov ho v lese stretlo a malo na muške, ale nevystrelilo, lebo náhle sa ich zmocnilo cítenie, akoby súcitu s ním, že by boli zlí, ak by mu ublížili a nedokázali preto vystreliť.
Pritom je o tom tvorovi známe, že dokáže nasledovné. Keď ostanú ženy, alebo slabší ľudia doma sami, vydáva zvuk plačúceho ľudského dieťaťa, ktorý keď ženy počujú, idú do lesa pomôcť tomuto dieťaťu a je to vlastne len pasca od tohto tvora, aby ich dostal. Domov sa už mnohé nevrátia. Tento tvor pozná zákon stvorenia, že iba láka, presne tak, ako to robí temno, ale samotný nikdy neporuší slobodnú vôľu a nezaútočí. Zviera, ako napríklad medveď, vojde do domu, ale tento tvor, len láka, aby mohol potom premôcť toho, kto mu naletí. Je nie vôbec potrebné mať s ním súcit.
Pre tých, ktorí by stále pochybovali o existencii tohto tvora, bolo tiež podané dokonalé potvrdenie. V mieste, kde svedkovia videli, že sa zdržiava, našli vedci DNA sekvencie, ktoré mali 2 % odchýlku od ľudskej DNA, avšak zatiaľ veda tieto sekvencie nepoznala. 2% rozdiel DNA zodpovedá rozdielu medzi človekom a šimpanzom, teda aj tento Yetti je podľa DNA niečo ako primát a teda to dokonale zapadá do výpovedí o ňom.

Nemôže to byť len výmysel, keď našli DNA sekvencie ľudsko - zvieracieho tvora, ktoré dosiaľ veda nepozná!

My sme tvrdili, že je to výtvor temných mimozemšťanov, ktorý sa preto aj správa podľa ich pravidiel, teda, že slobodnú vôľu ľudí porušiť nesmie, avšak jeho zbraňami sú strach, nesprávny súcit s potrebou pomôcť, neznalosť a aj naša zmäkčilosť. Tvrdili sme, že títo mimozemšťania vzali tohto tvora z inej planéty, kde je vývoj zvierat ešte vo vývojovom štádiu, keď sa nevteľovali ľudskí duchovia, patrične ho upravili, aby plnil ich zámery a teraz pôsobí na Zemi. Dôkazom toho sú nie len spomínané schopnosti „vidieť, počuť a cítiť“ o úroveň lepšie ako my, lebo to zviera dokáže prirodzene, aj niektorí ľudia. Dôkazom je práve schopnosť vplývať na psychiku lovca a úplne ho ovládnuť tak, aby nevystrelil. Dôkazom sú tiež žiarivé oči červenej, ale údajne niekedy aj zelenej farby, ktoré sa v prírode prirodzene nevyskytujú.
Aj zostavovatelia tohto dokumentu zmýšľali podobne, ako sme to vysvetlili aj my, a podľa výšky a váhy tohto tvora hľadali v evolúcii v minulosti. Tvor, ktorý úplne zodpovedá sa volal Gigantopitecus a žil pred 100 000 rokmi. Až na tie „detaily“, o ktorých sme písali vyššie.
Aby však niekto neoznačil ani toto tvrdenie za teóriu, bola dokázaná aj prítomnosť iných – mimozemských bytostí na Zemi. V roku 1928 bolo v Peru v oblasti Paracas nájdených 300 lebiek, ktoré majú iný tvar než lebky naše, majú o 25% väčší objem mozgu a to najzaujímavejšie je, že nemajú predný lebečný šev, ktorý majú všetky ľudské pozemské lebky, a ktorý je potrebný na to, aby dieťa mohlo pri pôrode prejsť lonom matky. DNA týchto lebiek je vede úplne neznáme.

Ako záverečný dôkaz, potvrdzujúci všetky predošlé, bolo podané svedectvo z udalosti, ktorá sa stala v roku 1999 v Battle Mountain v Nevade v USA. Pri rozsiahlych požiaroch lesov hasiči našli zraneného, ale živého tvora, ktorý mal viac ako 220 cm, mal tvár napoly ľudskú, napoly zvieraciu, a tiež mal po tele srsť, presne, ako tento Bigfoot. Hasiči ho ošetrili, prišli vládni agenti a živého tvora odobrali. Prečo teda vláda tají existenciu tohto tvora? Prečo o tomto novom druhu nepovie ľuďom? Pýtali sa zostavovatelia tohto dokumentu. Odpovedali si sami správne, že preto, že by vyšlo najavo, že tento tvor má pôvod nie pozemský.

Čo k tomu dodať? Ak niekoho nezaujíma, aké tvory na Zemi žijú, že sú tu lebky mimozemšťanov, ktoré sú nie ani utajené, ak niekoho nezaujímajú základné otázky „PREČO?“ a súvislosti s našimi životmi, ktoré sú skutočne väčšie, než by sme si mysleli, ten je už ozaj vnútorne mŕtvy. Dôkazy sú pre nich „konšpiračné teórie“, a výmysly médií, ktoré žiadny dôkaz svojich tvrdení nemajú, sú „pravda“.

V inom dokumente, ktorý mal názov Aljašský trojuholník, boli potvrdené dve ďalšie zaujímavé a dôležité informácie pre ľudí dnešnej doby. Mnohí, ktorí chápu Božie – prírodné zákony, vedia o Svetlej pyramíde, v ktorej sú uchované telesné pozostatky oboch Božích Synov, ktorí na Zemi už boli, teda aj Ježiša. Že Jeho pozemské telo, muselo ostať na Zemi aj keď je to Boží Syn sme už na stránke vysvetlili. V pyramíde sú uchované aj iné hodnotné posolstvá, ktoré majú ľudí vnútorne viesť nahor k Svetlu. Táto pyramída sa ešte nachádza pod úrovňou zeme a má byť v pravý čas odhalená ľudstvu. Tomuto tvrdeniu sa tiež dostalo dôkazu, i keď nie priamo, ale predsa. Vieme, že temno už oddávna kopíruje všetko svetlé. Nepravý pán – padlý archanjel napodobňuje toho Pána pravého – Boha. Ježiša predchádzali nepraví proroci a Imanuela - Syna Človeka, a jeho Posolstvo Grálu, tiež chceli napodobniť, no a zrejme sa to bude opakovať až do konečného posledného súdu, lebo temno má napodobeninu aj tejto svetlej pyramídy, lebo na Aljaške bola nájdená naopak temná pyramída, ktorá má aj silnú energiu, je rovnako pod zemou, a vyrobená z jedného kusu čierneho kameňa. Je väčšia, než najväčšia z troch známych Egyptských pyramíd, ba veľmi dobre chránená služobníkmi nepravého pána. Ale hlavne nesprávnym chcením väčšiny ľudstva, ktoré umožňuje takéto brány smerom nadol!

Posledné a veľmi výrečné potvrdenie nášho tvrdenia sa objavilo v inej časti tohto dokumentu, s názvom Strašidelný zábavný park. Pojednáva o istom mieste, kde je častý výskyt paranormálnych javov. Istí pátrači sa rozhodli v budove, v ktorej sú tieto javy najviac zreteľné rozmiestniť svoju techniku a to aj nočné videnie s prísvitom.

A pozrite sa, čo zachytili!

Presne také gule, ako sme aj my uverejnili na stránke, ba napísali sme, že to je „duša“ - energia či už zosnulých, alebo tiež myšlienkových, či citových foriem ľudí. Vysvetlili sme, že na tejto vlnovej dĺžke je možné zachytiť len energiu duše – teda nie jej pravý tvar, ktorý je ešte aj pre tento prístroj príliš jemný na nasnímanie. Uverejnili sme fotky, ba aj videá, takých gúľ, ktoré nájdete v priečinku LOVY BEZ ZBRANÍ!

Títo ľudia v dokumente prezentovali takmer úplne ten istý uzáver svojich videí, ktoré si môžete pozrieť tu:


Tieto tri prežité a potvrdené fakty, o ktorých sme písali v tomto príspevku
 sú dokonalým potvrdením toho, že aj duchovné vzdelávanie musí napredovať,
aby človek našiel vnútornú oporu a vysvetlenie aj pre NOVÉ prežitia.
Preto nám Stvoriteľ pomoci vo všetkých dôležitých dobách vysielal.
Lenže istá námaha, aby sme ich aj v dnešnej dobe spoznali,
od nás bude vyžadovaná VŽDY!


________________________________________________________________________________________
 2. 2. 2022

BOŽIE ZÁKONY – PRÍRODNÉ ZÁKONY

Náš príspevok, ktorý mal nedávno nasledovný názov: „A KEĎ SA ĽUDSTVO SPÝTA...“,  a v ňom bola nasledovná veta: „môžeme teraz doplniť o tú podstatnú otázku, na ktorú sme sa vtedy ešte necítili, lebo aj keď máme vlastné informácie a potvrdené prežitia,...“ mohla vtedy vyznieť pre niekoho ako alibizmus, alebo diplomacia. Akoby sme zodpovednosť za toto zverejnenie chceli posunúť na niekoho iného. Lenže tak tomu nebolo, ba ani teraz nie je!
My máme skutočne vlastné prežitia, na ktoré sa jedine spoliehame, ale treba dodať nasledovné: Sú to všetko prežitia, ktoré pochádzajú iba z jemnejších úrovní hmotnosti! Aj keď im dôverujeme, ba korešpondujú s Absolútnou Pravdou, a teraz sa im dostalo podpory aj z tejto druhej strany, ba čo viac, toto potvrdenie zasahuje aj do tejto našej hrubej hmotnosti, našiel tento „ZÁKON ČÍSEL“ aj u nás odozvu! Prečo? Na to je jednoduchá odpoveď:
Tento zákon spomenul aj Syn Človeka, Abdruschin, vo svojom Slove, teda je to Boží – prírodný zákon, ako tie ostané, ktoré máme vysvetlené v POSOLSTVE, ba aj Večných zákonoch. A každý znalý predsa vie, že tieto Božie zákony zasahujú z tých najvyšších úrovní až do tej našej najhrubšej. Preto ten, kto tomuto zákonu čísel rozumie, dokáže čítať v tých oblastiach, v ktorých to nedokážu ostatní. A keď vysvetlenie tohto zákona pochádza vlastne od súčasníka Syna Človeka, teda z doby, kedy pôsobil na Zemi, ba k jeho pochopeniu je podmienkou nemecký jazyk, teda presne tak, ako je to potrebné aj v prípade Posolstva, môže podať výklad tohto zákona iba znalec tohto nemeckého jazyka, presne tak, ako je to autorom tohto textu uvedené:

„Na to musela byť na zemi pripravovaná reč, ktorá by sa čo najčistejšie zachvievala v prazákonoch stvorenia, ktorej výrazy by nemohli byť neskoršie opäť pokrivené, aby Posolstvo zostalo čisté navždy!
S týmto cieľom bola už po stáročia so starostlivosťou vedená k dokonalosti nemecká reč, ktorá sa spojila s rovnomerným zachvievaním tohto stvorenia, a tak je schopná najsilnejšie prijať silu Svetla a viesť ju ďalej bez zakalenia.
Preto je teraz Posolstvo zo Svetla dané v nemeckej reči; lebo iná reč by ho vôbec nemohla podať s takou jasnosťou a výstižnosťou bez obmedzenia, pokiaľ sa vôbec dá živé Slovo vtesnať do hrubohmotnej formy!“ (Posolstvo Grálu)

Všetko dianie vo stvorení sa uskutočňuje podľa spravodlivých, dokonalých Božích zákonov. Ich súčasťou je aj deväť zákonov čísiel.
Nakoľko jedine nemecký jazyk ukrýva v sebe kľúč k vysvetleniu a porozumeniu pravých zákonov čísiel a s tým spojených súvislostí (spis Luciena Siffrida, Der Menschensohn, r.1930), boli pri výpočtoch čísiel jednotlivých mesiacov a rokov, uvedených v tabuľkách, použité slová v  nemeckom jazyku.
(inšpirované a voľne spracované podľa spisu L. Siffridaz r. 1930 a výkladu p. M. Böscha, január 2022
E. H., 15.1.2022

Priliehavý citát z Posolstva Grálu: 
„Obidve ženy majú mená zo zákona: Mária, zachvievajúca sa v láske Terezia, zachvievajúca sa vo vôli. Tak Mária svojim druhom a podľa zákona čísel bola vyhliadnutá vždy pre Božiu lásku a Terezia pre Božiu vôľu! Pre pozemské zrodenie boli vždy úzko spojené so ženou pozemského človeka, s jej duchom, ako s najbližším stupňom.“

Preto všetci kritici nášho konania, ktorí nie sú odborníkmi v tomto zákone čísel, ba ani neovládajú dokonale nemecký jazyk, nech radšej mlčia, aby si zbytočne nenadviazali karmu, ktorú by znovu museli raz trpko ľutovať. Nakoľko ani jeden z nášho kolektívu sa necíti v tomto smere takým odborníkom, aby sme mohli podať, alebo vyvrátiť tieto dôkazy tohto Zákona čísel, (*) ba tieto dôkazy korešpondujú s našimi prijatiami, rozhodli sme sa zverejniť túto výzvu, ktorá je síce adresovaná astrológom, ale nakoľko sa jedná o duchovné vzdelávanie, je to predsa tá naša cesta, o ktorú na stránke usilujeme, ba aj následne plánujeme. Pevné presvedčenie autora tejto výzvy nás preto oslovilo, ba ešte utvrdil v tom aj fakt, že predpovedaná doba je nám tak blízka, stáva sa táto výzva pre každého tým zrkadlom, ktoré odhalí v blízkej dobe jeho skutočné vnútro, teda aj toho samotného autora uvedenej výzvy.
(*) Ku tomuto textu je ale potrebné dodať, že predsa len sa v našom kolektíve našli takí, ktorí dokázali aspoň na základe týchto tabuliek a vysvetlenia, prepočítať rytmus Zeme na roky, pre ľudstvo rozhodujúce, ktoré sme už prežili a porovnať ich s tým rytmom Zeme, ktorý uvádza autor tejto výzvy.
Uvedieme preto len v krátkosti výsledok toho nášho výpočtu a aj súvislosti s tým rozhodujúcim dianím, na ktoré výsledky poukazujú.
Výklady pána M. Böscha obsahujú výpočty rytmov Zeme od roku 2017 až po 2028.
Po prečítaní týchto výpočtov nás zaujímalo, aký je výpočet rytmu Zeme práve v rokoch 19971998, pretože v týchto rokoch sme na Slovensku prežívali veľmi dôležité, prorokmi zasľúbené obdobie pre všetkých ľudských duchov žijúcich na Zemi, ale aj pre Zem samotnú! Chceli sme teda vidieť, ako sa aj toto dianie prejavilo v Božích zákonoch čísel, lebo sme vedeli, že sa prejaviť musí. Veľmi nás potešil, ale aj prekvapil výsledok tých našich výpočtov, pretože sa ukázalo, že rytmus Zeme v roku 1997 a roku 1998 je dokonale rovnaký, ako aj v roku 2025, ktorý vypočítal M. Böscha, teda: 8 5 1 6....!
Čo je ale na tom tak zaujímavé? Uvedieme  prv , čo napísal podľa zákona čísel pán Böscha pre rok 2025:
ROK 2025 – zásadná zmena rytmu Zeme : 8,5,1.6.....)
NOVÝ ZAČIATOK- INTENZÍVNA VÝSTAVBA

Z tejto zhody jednoznačne vyplýva skutočnosť, že rok 1997 a 1998 mal byť pre nás rok NOVÉHO ZAČIATKU A INTENZÍVNEJ VÝSTAVBY PREDSA TIEŽ!
Potom sa ale po týchto slovách prirodzene musí vynoriť otázka, čo sa to v tých rokoch tak dôležité na Zemi dialo a kde presne? Na Slovensku, v roku 1997 a 1998 pôsobila Izaiášom a aj v zjavení Jánovom zvestovaná Prakráľovná, ktorá napísala dielo nové Evanjelium – Večné zákony a vyplnila zasľúbenie: ,,Priviedla na svet chlapca.“ – IMANUELA! My sme sa na našej stránke podrobne a niekoľko krát tejto dejinnej udalosti venovali obšírne a potvrdili toto prežité dianie samotným Slovom Posolstva Grálu. Teda objasnili sme, prečo muselo dôjsť a aj došlo ku narodeniu Imanuela  podľa druhého scenára, teda prečo musel ísť ,,bočnými cestami“, ako to aj On v Posolstve uviedol. A objasnili sme taktiež, kde ku Jeho narodeniu napokon došlo.
Teda toto sa malo udiať už vtedy na našej planéte! Na toto poukazujú tie rovnaké rytmy Zeme v týchto rokoch a to mal byť ten NOVÝ ZAČIATOK A VÝSTAVBA! Naša duchovná premena a aj premena hmotná! Zákony čísel hovoria, že Svetlo tu bolo veľmi blízko vďaka pôsobeniu Prakráľovnej – Pani Natálii de Lemeny Makedonovej. Bytostní boli aj v tom čase pripravení konať zmenu na našich telách, ako aj zmenu našej planéty, pretože sa rátalo s Imanuelovým narodením tu u nás a následným vybudovaním Tisícročnej ríše pod Jeho vedením.
Toto sme museli na krátko uviesť pre tých, ktorí sa stretnú s týmto textom prvý krát, aby boli v obraze a ostatné súvislosti na našej stránke nájdu istotne, ak budú samotní chcieť. 

Naše prežitia, ktoré korešpondujú s touto výzvou, nezverejníme ešte ani teraz, ba učiníme tak  až vtedy, keď sa aj nám dostane toho očakávaného utvrdenia v tejto hrubej hmotnosti. Po podaní našich dôkazov v tých prežitých rytmoch Zeme, nech každý porozmýšľa, či sa tak vlastne aj z našej strany nestalo. 

A POTOM UŽ NEBUDE POCHYBOVAŤ URČITE NIKTO!
Pre všetkých podá pravé dôkazy blízke prežívanie.

Na záver je nutné doplniť fakt, ktorý sledujeme a je dôvodom toho, prečo sme zaujali prezentované stanovisko: O tom, v tej výzve popísanom dianí, ktoré na nás, pozemšťanov, čaká, sme my rovnako pevne presvedčení, ako autor tejto výzvy! Pre nás nie je, ba rovnako pre každého, by nemalo byť podstatné, kedy ku tomu dôjde, ale podstatné by malo byť to, aby sa dovtedy dokázal na toto dianie duchovne pripraviť tak, aby nemusel patriť medzi zavrhnutých. O to my usilujeme a do posledných chvíľ ľudstva, alebo nás... budeme!

KOLEKTÍV RÁDIA ZÁCHRANA!


________________________________________________________________________________________
28. 1. 2022

A KEĎ SA ĽUDSTVO SPÝTA...

Náš príspevok, ktorý mal hore uvedený názov, môžeme teraz doplniť o tú podstatnú otázku, na ktorú sme sa vtedy ešte necítili, lebo aj keď máme vlastné informácie a potvrdené prežitia, obávali sme sa nepochopenia, ba až odsudzovania a zbytočných útokov, ktorých zažívame aj tak stále dosť. Očakávali sme, že nás v našom presvedčení, niekto podporí, a nezostaneme v tom osamotení. No a táto podpora prišla, takže teraz už môžeme dať odpoveď aj na tú otázku, ktorá v tom príspevku zostala nezodpovedaná! Neskôr doložíme aj vlastné prežitia! Je to táto otázka:

„Ich nedočkavosť kladie otázku: „Kedy že ku tomu dôjde?“ Na túto otázku nenájdu odpoveď ani v tomto príspevku, ale na ďalšiu dôležitú, ktorá súvisí, na tú áno:
„Za akých podmienok ku tomu dôjde?!“

Na tú druhú otázku nájde čitateľ odpoveď v jednom minulom príspevku rovnakého názvu.

Tak teraz ponúkneme odpoveď aj na túto otázku, takže čitateľ si už bude môcť vybrať svoju cestu, ktorá sa bude pre neho javiť ako tá správna. Za ručičku nemôžeme vodiť nikoho, lebo je to proti Božiemu zákonu slobodného rozhodovania.
Tu je odpoveď na tú prvú otázku:

Prepis a preklad videa z 21.1.2022 od Markusa Böscha:

Koniec starej zeme! Astrológovia prebuďte sa. Je najvyšší čas prevziať zodpovednosť.

Na základe zákonov čísiel a ich kvality viem predvídať, čo sa stane. V mojom videu spred týždňa som hovoril o tom, čo nás teraz na tejto Zemi postihne. V rokoch 2022-2023 sa udejú pozemské zmeny, ako následok nesprávne smerovanej slobodnej vôle ľudí. Zároveň bude popri týchto ľudských zmenách prebiehať veľka očista Zeme cez prírodné katastrofy. V roku 2024 naberú na obrovskej sile a ešte silnejšie budú v roku 2025. Hovorím o tom preto, aby toto dianie potvrdili aj astrológovia.
Pozemské zmeny, pochádzajúce zo svojvôle človeka, ktoré budú prebiehať do roku 2024, nie je možné pozorovať pri mechanickom kolobehu Zeme. Ale v roku 2025 tu príde k obratu - Zem sa zastaví, prestane sa nakrátko otáčať okolo svojej osi. Podľa výpočtov na základe zákonov čísiel (tabuľky zostavené podľa spisu Luciena Siffrida z roku 1930 – článok podľa prvého videa) môžeme vidieť, že v roku 2027 Zem opäť nadobudne svoj normálny rytmus a zavládne nový poriadok v zákonoch čísiel. Vtedy už bude Zem bytostnými silami očistená, pripravená prijať nových obyvateľov. Ale len tých, ktorí sa stali v duchu novými. Ostatní by totiž len postávali a namiesto novej výstavby by túžili po návrate všetkého starého, falošného, čo muselo očistou zaniknúť. Ale nič staré sa už nevráti. Všetko musí byť NOVÉ – a príde to s nečakanou veľkou rýchlosťou.
V rokoch 2024 a 2025 by už žiaden človek nemal byť na starej Zemi - v tom čase budú bytostné sily intenzívne pracovať na premene Zeme. Pracujú už teraz, ale toto ich pôsobenie postupne natoľko zosilnie a sa urýchli, že všetko nesprávne dielo ľudí, domy a budovy, autá…, atď. bude zničené, premenené na prach.  Bytostné sily majú pred sebou veľa práce. Žiaden človek v tom čase nebude môcť byť na Zemi, neprežil by to.
Len malý húf ľudí sa nechá viesť bytostnými, aby sa dostal do bezpečia pred prírodnými katastrofami. Nastane veľká záchranná akcia - v roku 2024. Podľa výpočtov sa už od 2025 budú diať na Zemi obrovské zmeny – stará mapa Zeme sa úplne zmení. Mnohé krajiny a kontinenty zaniknú a iné nové sa vynoria. Stane sa to, čo bolo pred vekmi predpovedané.
Astrólogovia, obdarení talentom a schopnosťami, by sa mali teraz usilovať, aby tieto udalosti potvrdili a zvestovali o nich tiež.

Od roku 2027 sa teda obnoví normálny obeh Zeme. Zachránený bude každý človek, ktorý má v sebe túžbu po Svetle a má vieru v Stvoriteľa. Bude vedený a ochraňovaný zo Svetla, aby sa mu nič nestalo. Mnohí zažijú silné pôsobenie prírodných katastrof, ale tieto sa priblížia k nim len po určitú pre nich bezpečnú hranicu, tak aby sa im nič zlé nestalo. Preto je dôležitá viera a dôvera v Stvoriteľa, pravdivo stáť vo Svetle. Svetlom myslím Božie Svetlo, nie slnko. Aj staré slnko zanikne. Božie Svetlo nás drží pri živote – len jemu vďačíme za život.  
Aj astrológovia by mali zvestovať o blížiacich sa udalostiach, bez pochybovania a kolísania. Ja nepochybujem, lebo podľa zákonov čisiel viem, že to tak bude. Ak 30 rokov vládol v zákonoch čísiel stále rovnaký poriadok a tento sa teraz v roku 2024 skončí a od 2025 sa dostane do chaosu, ktorý som výpočtami zistil, tak viem, že nastane obrat… Zem sa stane jemnejšou a svetlejšou, a bude pozdvihnutá na vyššiu obežnú dráhu vo vesmíre.  Dva roky -2025-2026- bude vládnuť na Zemi veľký chaos. Až keď sa upokojí, človek sa bude môcť opäť vrátiť na Zem. Začne sa nová výstavba.
Astrológovia, vezmite si tieto slová k srdcu. Ste tu preto, aby ste aj vy varovali pred prírodnými katastrofami, ktoré stoja predo dvermi. Videl som to, a čísla sú toho dôkazom.


________________________________________________________________________________________
5. 1. 2022

PRE PYŠNÝCH MATERIALISTOV
NEZNÁME FAKTY

Naše želanie do nového roku 2022

Iba tri prednášky od Tvorcu celého stvorenia a nášho vesmíru:

            1. Stvorenie človeka
            2. Duchovné zárodky
            3. Človek a Zem

7. Stvorenie človeka.

BOH stvoril človeka podľa svojho obrazu a vdýchol mu svoj dych!“ To sú dva deje: stvorenie a oživenie!
Obidve udalosti boli, ako všetko ostatné, prísne podrobené existujúcim Božím zákonom. Nič nemôže vybočiť z ich rámca. Ani jeden akt Božej vôle nebude v rozpore s týmito neochvejnými zákonmi, ktoré majú túto vôľu v sebe. Tiež každé zjavenie a zasľúbenie sa prejavuje podľa týchto zákonov a musí sa v nich splniť, nie inak!
Podobne je to i so vznikom človeka na zemi, čo bolo pokrokom v celom obrovskom stvorení, prechodom hrubohmotnosti do celkom nového, vyššieho stupňa vývoja.
Ak máme hovoriť o vzniku človeka, to predpokladá znalosti o jemnohmotnom svete, lebo človek z mäsa a krvi je vsunutý ako podporujúci spojovací článok medzi jemnohmotnú a hrubohmotnú časť stvorenia, zatiaľ čo jeho koreň zostáva v čisto duchovnom.
„Boh stvoril človeka podľa svojho obrazu!“
Toto tvorenie alebo stvorenie človeka bola dlhou reťazou vývoja, prebiehajúcim prísne podľa zákonov, ktoré sám Boh vložil do stvorenia. Najvyšším ustanovené, pracujú tieto zákony nezmeniteľne, neúchylne na plnení jeho vôle, samostatne, ako časť Neho, v ústrety k dokonalosti.
Tak aj pri stvorení človeka ako koruny celého tvorstva sa mali spájať všetky druhy, nachádzajúce sa vo stvorení. Preto sa v hrubohmotnom svete z pozemsky viditeľnej hmoty postupne v trvalom vývoji vytvorila nádoba, do ktorej sa mohla vteliť nesmrteľná iskra z  čisto duchovného. Trvalým usilovným formovaním vzniklo časom najvyššie vyvinuté zviera, ktoré už premyslene používalo rôzne pomôcky k udržaniu života a k obrane. Ešte dnes môžeme pozorovať rôzne nižšie druhy zvierat, ktoré používajú rôzne pomôcky na dosiahnutie a udržanie svojich životných potrieb, a ktoré pri obrane prejavujú často až zarážajúcu chytrosť.
Tieto najvyššie vyvinuté zvieratá, o ktorých je práve reč, a ktoré zanikli v prevratných dobách zeme, označujú sa dnes menom „pračlovek“. Avšak je veľkým omylom nazývať ich predkami človeka! Tým istým právom mohli by sme považovať kravy za akési „čiastočné matky ľudstva“, pretože väčšina detí v prvých mesiacoch svojho života potrebuje kravské mlieko priamo k výstavbe tiel. Teda pomocou nich sú deti schopné žiť a rásť.
Viac spoločné so skutočným človekom nemá ani ušľachtilé a mysliace zviera „pračlovek“; lebo hrubohmotné telo človeka nie je nič iné, než nevyhnutná pomôcka potrebná k tomu, aby sa mohol na hrubohmotnej zemi navonok prejaviť a všestranne pôsobiť.
Tvrdením, že človek pochádza z opice, sa doslova „vylieva s kúpeľom i dieťa“! Je to teda veľmi prehnané. Podružné dianie sa povyšuje na jedinú zvrchovanú skutočnosť. Ale to hlavné pritom chýba!
Zodpovedalo by to skutočnosti, keby ľudské telo bolo skutočne „človekom“. Takto však je hrubohmotné telo len jeho oblečením, ktoré odkladá, len čo sa vráti do jemnohmotnosti.
Ako teda vznikol prvý človek?
Keď vývoj v hrubohmotnom svete dosiahol vrcholu v najdokonalejšom zvierati, musela nastať zmena k ďalšiemu vývoju, ak nemalo dôjsť k zastaveniu, spojenému s nebezpečím úpadku. A táto zmena bola predvídaná a nadišla:
Vyšiel ako duchovná iskra, putujúc jemnohmotným svetom, všetko oživujúc a povznášajúc, a zastal na jeho hranici vo chvíli, keď hrubohmotná nádoba dosiahla vrchol vo svojom vývoji – taktiež jemnohmotne – duchovný človek, pripravený ku spojeniu s hrubohmotným, aby toto podporoval a povznášal.
Zatiaľ čo v hrubomotnosti bola vytvorená dozretá schránka, vyvinula sa v jemnohmotnosti duša natoľko, že mala dosť sily uchovať si svoju samostatnosť aj po vstupe do hrubohmotnej schránky.
Spojenie týchto dvoch častí znamenalo teraz vrúcnejšie zjednotenie sveta hrubohmotného s jemnohmotným až do duchovnej oblasti.
Až tento dej bol zrodom človeka!
Plodenie samo je ešte aj dnes u ľudí čisto zvieracím aktom. Ušľachtilé alebo nízke city nemajú so samotným aktom nič spoločné, avšak majú hlboké duchovné následky. Ich účinky sa veľmi významne prejavia v bezpodmienečnom priťahovaní rovnorodých druhov.
Čisto živočíšneho druhu je tiež vývoj telíčka až do polovice tehotenstva. Čisto živočíšny nie je vlastne správnym výrazom, chcem to preto predbežne označovať ako čisto hrubohmotný.
Iba v polovici tehotenstva, pri určitej zrelosti rastúceho tela, vteľuje sa do neho k zrodeniu predurčený duch, ktorý sa až dovtedy mnoho zdržiaval v blízkosti nastávajúcej matky. Vstup ducha spôsobuje prvé záchvevy vyvíjajúceho sa malého hrubohmotného telíčka, teda prvé pohyby dieťatka. Pritom vzniká i zvláštny oblažujúci pocit tehotnej ženy, do ktorej od tejto chvíle nastupujú celkom iné city: je to uvedomovanie si blízkosti druhého ducha v nej, jeho vyciťovanie. A podľa vlastnosti nového druhého ducha v nej, budú aj jej vlastné city.
Taký je dej pri každom narodení človeka. Ale teraz sa vráťme k prvému zrodu človeka.
Nadišlo teda významné obdobie vo vývoji stvorenia: Na jednej strane stálo v hrubohmotnom svete najvyššie vyvinuté zviera, ktoré malo svoje hrubohmotné telo poskytnúť ako nádobu pre prichádzajúceho človeka, na druhej strane v jemnohmotnom svete stála vyvinutá ľudská duša, túžobne očakávajúca spojenie s hrubohmotnou nádobou, aby dala celej hrubohmotnosti ďalší rozmach k preduchovneniu.
Keď teraz nastalo plodenie najušľachtilejšej dvojice týchto najvyššie vyvinutých zvierat, nevtelila sa ako doteraz v hodine inkarnácie duša zvieracia,(*) ale miesto nej sa vtelila k tomu pripravená ľudská duša, prechovávajúca v sebe nesmrteľnú duchovnú iskru. Jemnohmotné ľudské duše s prevažne pozitívne vyvinutými vlastnosťami sa inkarnovali v súlade s rovnorodosťou do zvieracích tiel rodu mužského a duše s prevažne negatívnymi, nežnejšími schopnosťami do ženských tiel,(**) bližších ich druhu. (*) Pr. 49:„Rozdiel v pôvode medzi človekom a zvieraťom
Týmto dejom nemožno podoprieť tvrdenie, že človek, majúci svoj skutočný pôvod v duchovnom, pochádza zo zvieraťa „pračloveka“, ktoré mohlo človeku poskytnúť iba prechodnú hrubohmotnú nádobu. Dnes by ani najväčšieho materialistu nenapadlo považovať sa za priameho príbuzného zvieraťa, hoci predsa aj teraz ako kedysi je tu blízka príbuznosť po telesnej stránke, teda hrubohmotná rovnorodosť. Avšak skutočne „živý“ človek, teda to vlastné duchovné „ja“ človeka nemá vôbec nijakú rovnorodosť so zvieraťom, ani nie je od neho odvodené. (**) Pr. 78: „Pohlavie.“
Po narodení stál tento prvý pozemský človek teraz v skutočnosti sám, bez rodičov, pretože zvieratá, i napriek ich vysokému vývoju, nemohol považovať za rodičov a ani nedokázal s nimi sa spolčovať.
Ani to nepotreboval: bol úplne citový človek a ako taký žil súčasne v jemnohmotnom svete, ktorý mu poskytoval hodnoty, nahradzujúce všetko ostatné.
Odštiepenie ženy z prvého človeka bolo jemnohmotne duchovného druhu. Neudialo sa to hrubohmotne pozemsky, pretože biblické líčenie a záznamy v starých náboženských spisoch sa vzťahujú prevažne len na duchovné a jemnohmotné udalosti. Človek ako taký bol sám a pri svojom raste používal k prežitiu väčšinou drsnejšie, hrubšie city, čím tie jemnejšie boli čoraz viacej zatlačované stranou a izolované, až sa úplne odštiepili ako nežnejšia časť duchovného človeka.
Táto druhá nežnejšia časť, aby nezostala nečinnou v hrubohmotnosti, kde bola potrebná predovšetkým k jej povzneseniu, vtelila sa do druhej jemnejšej nádoby ženského pohlavia, zatiaľ čo drsnejšie city ostali hrubohmotne silnejšiemu mužovi. Celkom presne podľa zákonov jemnohmotného sveta, kde sa všetko formuje okamžite. Jemné a slabé dostáva ženské formy, prísne a silné mužské formy.
Žena mala a tiež mohla byť vďaka svojim cennejším duchovným vlastnostiam skutočne dokonalejšou ako muž, keby sa len bola snažila zverené jej city neustále harmonicky zjasňovať, čím by sa stala silou, ktorá by musela pôsobiť prevratne a vysoko povzbudzujúco v celom hrubohmotnom stvorení.
Ale žiaľ, zlyhala v prvom rade ona, keď sa stala hračkou daných jej mocných citových síl, ktoré k tomu ešte skalila a pošpinila pocitmi a fantáziou.
Aký hlboký zmysel spočíva v biblickom príbehu o ochutnávaní zo stromu poznania! Ako žena, podnecovaná k tomu hadom, podala mužovi jablko. Tento dej nemohol byť v hmotnosti vyjadrený lepším obrazom.
Ženino podanie jablka znamená uvedomenie si svojich vnád oproti mužovi a ich úmyselné využitie. To, že muž bral a jedol, znamená, že to prijal, a že sa prebudila jeho vnútorná túžba upútať ženinu pozornosť len na seba, čím sa začal hromadením pokladov a prisvojovaním si rôznych hodnôt robiť žiadúcim.
Tak začalo pestovanie rozumu so svojimi sprievodnými zjavmi, ako ziskuchtivosť, lož, utláčanie, nakoniec sa ľudia celkom podriadili svojmu rozumu, a tak sa dobrovoľne stali otrokmi svojho nástroja. Tým, že rozum povýšili nad vládcu, pripútali sa však nevyhnutne v dôsledku jeho podstaty pevne na priestor a čas. Tak stratili schopnosť chápať alebo prežívať niečo, čo je povznesené nad priestor a čas, ako všetko duchovné a jemnohmotné. To bolo úplné odlúčenie od vlastného raja a od jemnohmotného sveta , ktoré si sami zavinili; lebo teraz bolo neodvratne, že svojim rozumom, pevne pripútaným na priestor a čas a tým úzko ohraničeným obzorom ich chápavosti, už nemohli viac „rozumieť“ všetkému duchovne – jemnohmotnému, ktoré nepozná ani priestor ani čas. Tak sa pre rozumových ľudí stali zážitky a videnia citových ľudí iba „rozprávkami“, rovnako, ako sa nimi stali tiež nepochopené tradičné podania. Materialisti, teda ľudia, počet ktorých stále pribúda a ktorí sú schopní uznávať len hrubú, na priestor a čas viazanú hmotu, vysmiali sa idealistom, ktorým cesta k jemnohmotnému svetu nebola ešte celkom uzavretá vďaka ich rozsiahlejšiemu a bohatšiemu vnútornému životu. Označovali ich za rojkov, ak nie za bláznov alebo dokonca luhárov.
To všetko bol vývoj, trvajúci milióny rokov. Avšak dnes stojíme konečne blízko hodiny, keď vo stvorení nastane nové veľké obdobie, ktoré prinesie bezpodmienečný rozmach, taký, ako malo priniesť predchádzajúce obdobie pri vzniku človeka: narodenie dokonalého, preduchovnelého človeka!
Človeka, ktorý bude podporovať a zušľachťovať celé hrubohmotné stvorenie, čo je vlastne úlohou ľudí na zemi.
Potom už nebude viac miesta pre materialistu, pripútaného a lipnúceho len na priestor a čas. Bude vo všetkých zemiach cudzincom bez domova. Uschne a zanikne ako plevy oddelené od pšenice. Dajte si pozor, aby ste pri tomto triedení neboli nájdení príliš ľahkými!

 

243. Duchovné zárodky.

DUCHOVNÉ zárodky! Už často som o nich hovoril a vysvetľoval priebeh ich vývoja a cestu. Tiež som povedal, že pozemskí ľudia sa vyvinuli z duchovných zárodkov. Ľudia, je to teda váš vývoj, ktorý budem opisovať.
Dnes sa teda chcem ešte o trochu viac priblížiť k východisku vášho uvedomovania.
Vo svojej poslednej prednáške hovoril som už o druhom spodnom oddelení v duchovnej časti stvorenia, kde duchovní nemohli vzniknúť ihneď ako plne zrelí, ale sa museli vyvíjať od dieťaťa.
Z tejto časti ešte nepochádzajú vyvinutí neskoršieho stvorenia, ku ktorým sa rátate i vy, pozemskí ľudia, ale iba zo zrazeniny tejto časti, ktorá nemá tú silu, aby sa bez vonkajších popudov vyvinula sama.
Táto zrazenina pozostáva zo zrniek duchovného semena, z duchovných zárodkov, z ktorých pochádzajú vyvinutí ľudský duchovia hmotností. Táto malátna zrazenina klesá z duchovnej časti stvorenia a tým vstupuje do bytostného kruhu, obklopujúceho hmotnosti.
O deji priťahovania, prežarovania a s tým spojených zmien vyžarovania, prebiehajúcom podľa zákonov stvorenia, ešte nebudem hovoriť. Predbežne sa chcem zmieniť len o pomocníkoch pritom činných a o jednotlivých dejoch, ktoré vám môžu dať zrozumiteľný obraz.
Len čo vám totiž vo vysvetľovaní ukážem pevné formy, potom si budete môcť predstaviť niečo určité, čo približne zodpovedá skutočnostiam a podporuje oporu vášmu pozemskému porozumeniu.
Nechcem teda vysvetľovať, ako sa všetko napĺňa v zachvievaní podľa zákona stvorenia, ale ako sa to prejavuje pri formovaní!
V tomto bytostnom kruhu, do ktorého sa ponára duchovný zárodok, sú bytostní veľmi rozličných, vzájomne nepomiešaných druhov. Stoja opäť v jednotlivých úrovniach pod sebou, a to podľa druhu činnosti, v ktorých sa zachvievajú.
Prichádzajúc z duchovného, nachádzame tu na najvyššom mieste kruhu neobyčajne jemné ženské bytosti, zachvievajúce sa v lúči lásky a čistoty. Tieto sa ujímajú duchovných zárodkov, zahaľujúc ich s materinskou starostlivosťou do bytostného plášťa a takto zahalené, ešte úplne nevedome driemajúce duchovné zárodky podávajú do rúk iných ženských bytostí, stojacich bližšie k jemnej hmotnosti.
Tieto zahalia opäť zárodok druhým plášťom, ktorý je zase iného druhu a zodpovedá tomu okoliu, v ktorom sa samé nachádzajú, a sprevádzajú znovu o niečo ťažšie zárodky nadol k najvyššej vrstve jemnohmotnosti.
Všetky tieto jemné ženské bytosti pomáhajúc podporujú svojou pomocou zákonité samočinné deje. Sú dokonalej krásy a v dávnych dobách boli už známe mnohým ľuďom, ktorým sa občas mohli tu i tam ukázať. Boli nazývané dobrými vílami, ktoré sa starajú o vyvíjajúce sa ľudské duše a podporujú ich.
Na hranici jemnohmotnosti čakajú opäť ďalšie ženské bytosti na duchovné zárodky, prichádzajúce zhora, aby ich dobrotivo opatrovali. Okrem nich sú tu na ochranu bytosti mužského druhu, ktoré neúčinkujú pri opatrovaní, ale pôsobia pozitívnejšie.
Tak aj duchovný zárodok obklopovaný a opatrovaný bytostnými pomocníkmi, zatiaľ ešte nevedomý, poslúchajúc svoju túžbu po sebauvedomení, pohybuje sa stále ďalej, pokiaľ nenarazí na takú hutnosť v jemnohmotnosti, ktorá ho už nepustí, aby išiel ďalej ako nevedomý. Tým sa jeho kĺzaví zostup zastaví. Musí tam pobudnúť, aby sa prebudil k vývoju prv, než sa môže uberať ďalej.
Toto je znovu celkom samočinný dej, podmienený druhom okolia, ale aj veľký bod obratu pre duchovné zárodky. Tieto sa teraz nachádzajú v takej úrovni jemnohmotnosti, ktorej hustota ich zadržiava, čím je ich nevedomému putovaniu pripravený koniec.
Zrazu teda ležia vo vrstve mäkko ustlatej, ktorá ich nepustí ďalej. Len prebúdzajúce sa, aj keď iba slabé, ale predsa už vedomé chcenie môže nahromadiť takú silu, aby poznajúc okolie, preputovali ho a pobrali sa ďalej.
Práve tu musím s mojím vysvetľovaním napredovať pomaly a obzvlášť starostlivo, aby si ľudia mohli o tom utvoriť správny obraz a aby nič nebolo posunuté.
Pretože tu, kde duchovné zárodky v ich prvom nevedomom putovaní musia zostať doslova trčať pre celkom určitú hustotu jemnohmotnosti, preniknutej bytostnými prúdmi, odohráva sa pre ľudského ducha veľmi mnoho pre jeho cestu vnorenia sa do hmotnosti za účelom vývoja, a tiež pre cestu späť nahor po zrelosti dosiahnutej vývojom.
Práve táto vrstva je významnou hraničnou úrovňou v bytí ľudského ducha. Preto chcem u nej trochu viac pobudnúť a o nej povedať.
Ľudskému duchu, ktorý vystúpil až sem pripadá táto úroveň nesmierne vysoká a nádherná vo svojej kráse. Leží pred zrakmi zaliata miernym svetlom, ktoré sa zdá mierne a predsa je omnoho jasnejšie ako žiarenie nášho slnka tu na zemi. Lúče prebúdzajú, podporujú, posilňujú.
Táto úroveň zdá sa byť jednou nekonečnou záhradou. Jedna za druhou radia sa kvitnúce záhrady do nedoziernych diaľok, preplnené krásnymi kvetinami všetkých veľkostí a mnohých farieb. Opatrované sú jemnými bytosťami, ochraňované a strážené vážnymi mužskými postavami, ktoré kráčajú ich radmi, robia poriadok, dohliadajú a triedia.
Kvitnúce altánky stoja dookola, pozývajúc k odpočinku a k zotaveniu a... k tichému, vďačnému rozjímaniu.
Tá hutnejšia masa, tvoriaca pôdu, je jemnohmotnosť, ktorá zadržala duchovné zárodky, ktoré v nej uviazli pri svojom putovaní.
A potom sa stane to zázračné: Bytostný plášť, do ktorého nežné ženské bytosti zahalili každý duchovný zárodok pri jeho výstupe z duchovnej ríše, rozvije sa pod žiarením tejto úrovne, súc zakorenený v jemnohmotnej pôde a ošetrovaný bytostnými pestúnkami do nádhernej kvetiny. V jej kalichu spí duchovný zárodok a odpočívajúc, stále viac priberá na sile.
Pôsobením účinkov tejto úrovne, ktorá aj napriek jej všetkej jemnosti je hrubšieho druhu voči duchovnej ríši a silnejším doznievaním všetkých pohybov diania zburcovaný, môže sa potom duchovný zárodok pri celkom určitej zrelosti roztvorením sa púpätka súčasne prebudiť k postupnému uvedomeniu. Toto prichádzanie k uvedomovaniu nie je však totožné so sebauvedomením.
Je ešte veľký krok od uvedomenia prebúdzajúceho sa ducha k sebauvedomeniu dozretého ducha! Zviera je tiež vedomé, ale nikdy nie sebauvedomené!
Lenže pri tom sa teraz nechceme zdržovať.
Roztvorenie každého púpätka je teda vyvolané prirodzeným, samočinným účinkom zrelosti duchovného zárodku. A tento zvuk rozpuku prebúdza súčasne duchovný zárodok k uvedomeniu si svojho bytia.
To sú deje, ktoré môžu byť neskoršie vysvetlené do všetkých podrobností, aby sa v tom našla zákonitosť, v nich spočívajúca, ktorá dáva všetkému prostotu a prirodzenosť, ako sa to dá zakaždým poznať v celom stvorení.
Kvetina v kalichu, ktorej duchovný zárodok dozrieval, potrebovala len jednu časť bytostného plášťa. Druhá časť zostala okolo duchovného zárodku a pri prebudení k vedomiu prijala formu ľudského dieťaťa. Leží teda pri rozvinutí púpäťa v kalichu kvetiny pekne sformované dieťa v ľudskej podobe.
Aj tu musím opäť pripojiť niekoľko vysvetlení, prv než budem môcť pokračovať.
Duchovný zárodok prešiel dosiaľ už opatrovaním dvoch odlišných ženských bytostí, skôr než sa dostal do rúk záhradných ošetrovateliek. Oba druhy môžeme nazvať vílami. Tá prvá, ktorá sa ujala duchovného zárodku pri jeho výstupe z duchovnej ríše, zahalila ho jemným plášťom z najjemnejšieho druhu tejto úrovne alebo kruhu; tá druhá zase plášťom iného druhu.
Takže duchovný zárodok pri uviaznutí v jemnej hmotnosti dostal od víl už dva rôzne plášte, teda dva dary od dobrotivých víl!
Z týchto dejov vznikli neskoršie rozprávky o daroch víl do kolísky detí.
Vonkajší plášť sa teda vyvinul v hutnejšej jemnohmotnosti pod prebúdzajúcimi lúčmi ako ochranný kvetinový kalich a ten najjemnejší vnútorný obal pri prebudení sa ihneď stal malým telíčkom ľudskej postavy. Prečo sa jemnejší plášť musel sformovať do ľudského tela, chcem tiež vysvetliť.
V mojom Posolstve som už povedal, že s uvedomovaním ducha povstáva aj ľudská forma, keďže svojráznosť ducha podmieňuje ľudskú formu. To je povedané v hrubých rysoch. Teraz musím aj toto vysvetlenie rozšíriť a poukázať na to, že pri prebúdzaní sa duchovného zárodku k prvému uvedomeniu duchovný zárodok sám ešte netvorí ľudskú formu, ale len jeho jemný bytostný plášť, ktorý dostal od prvej víly.
Tento plášť prijíma ľudskú formu, pretože duchovný zárodok ho pri prebúdzaní už nevedome prežaruje. Pretože je teda plášť duchovne aj keď nevedome prežarovaný, z toho dôvodu prijíma samozrejme tiež ľudskú formu, zodpovedajúcu druhu prežiarenia.
Samotný duch však dostane až postupne viac alebo menej peknú ľudskú formu uvedomovaním si seba na svojej púti hmotnosťami, a to podľa druhu a cieľa svojho vývoja. Zároveň sa potom pretvárajú aj jeho vonkajšie bytostné a jemnohmotné. obaly.
Len vo vedomí duchovného zárodku je totiž bytostný a jemnohmotný obal vždy krásny, keďže znetvorený môže byť až sebauvedomením si ducha, ktorý tým dostal tiež svoju slobodnú vôľu! Len sa zamyslite dôkladne nad touto vetou. Nájdete v nej veľmi mnoho rozlúštení.
Nájdete pritom tiež vysvetlenie, prečo všetky bytosti, ktoré slúžiac, vedome sa zachvievajú v Božej vôli, sú bez výnimky najjemnejšej krásy a dokonalej postavy; všetky nosia v sebe totiž duchovné, ale nemôžu svoju podobu znetvoriť nesprávne smerujúcim sebauvedomovaním.
Pri tomto vysvetlení nachádzate tiež rozdiel v tom, čo sme doteraz označovali veľkým hromadným názvom „bytostné“. Dnes vám v tom po prvýkrát prinášam celkom určité odstupňovanie, ale aj to môže byť dané predbežne len v celkom hrubých rysoch, aby sme nezašli príliš do šírky.
Sú bytostní, ktorí majú v sebe duchovné a slúžia, vedome sa zachvievajúc vo vôli Božej, a tiež bytostní, ktorí majú v sebe iba bytostné, ale duchovné im chýba. K týmto posledným patria napríklad zvieratá!
Aby som pritom predišiel zbytočným otázkam, chcem povedať, že bytostných pomocníkov vo stvorení treba ešte mnohokrát rozdeliť, do mnohých stupňov, aby som mohol dať ľuďom správne porozumenie. Urobím tak však iba z prípadu na prípad, len čo sa k tomu naskytne príležitosť. Tým sa to bude dať ľahšie pochopiť. Ľudia si potom sami budú môcť neskoršie urobiť o tom prehľad z Posolstva.
Teraz chcem povedať ešte toľko, že aj medzi bytostnými, majúcimi v sebe duchovné, možno urobiť rôzne rozdiely. Najväčšia časť sa zachvieva len v službe vôli Božej a je úplne nezávislá od všetkého ostatného.
Avšak malá časť, nachádzajúca sa ďaleko dolu od svetlých výšin a pôsobiaca v úzkom spojení s najhrubšou hmotnosťou, ako napr. trpaslíci atď., mohli byť prechodne, podobne ako mnoho iného, ovplyvňovaní vyvinutými ľudskými duchmi, žijúcimi v hrubohmotnosti. Lenže táto možnosť pôsobenia ľudského ducha mu už bola zase odňatá, takže aj títo malí bytostní pomocníci stoja v súčasnosti počas súdu a trvania tisícročnej ríše už iba v službe Božej vôle.
Do týchto podrobností nesmiem však ešte zachádzať, lebo tým by som vás odvádzal od podstaty veci. Teraz vám chcem totiž vytvoriť najprv základné vedenie, ktoré vám poskytne oporu, potrebnú ku vzostupu a ku zdokonaleniu vášho ducha, k jeho dozretiu pre svetlé výšiny.
Všetko ostatné musí zostať ešte bokom, kým sa neskončí veľká očista. Avšak dovtedy už nemáte čas na podrobnosti, vedúce do diaľok, z ktorých by sa vám zakrútila hlava.
Vy sa máte zatiaľ snažiť zachrániť z bludísk nesprávneho chcenia vedieť všetko lepšie; to je pre vás teraz to najnutnejšie, ako sami neskoršie spoznáte.
Lenže teraz to nesmiete všetko brať snáď príliš pozemsky, keď si utvoríte predstavu o týchto dejoch, lebo pritom nejestvuje pozemská príťažlivosť. A predsa nájdete aj v tejto hrubej hmotnosti na zemi deje podobných druhov.
Len si vezmite motýľa, vyvíjajúceho sa pod ochranou kukly, ktorú roztrhne, len čo k tomu dozrel.
U duchovného zárodku prijíma ochranný obal formu kvetiny, ktorá sa musí vyvinúť spojením s vlastnosťami pôdy v jemnohmotnosti. To „prečo“ a „ako“ sa dá presne zákonite vysvetliť, takže potom poznáte, že to môže prebiehať práve len takým spôsobom a formou a nijako inak.
Bude treba ešte niekoľko rokov vysvetľovania, aby sa dospelo tak ďaleko, že vy, ľudia, poznáte potom s prekvapením tú veľkú jednoduchosť prenikajúcu stvorením v tisícorakých účinkoch a predsa vo všetkých veciach je celkom presne tá istá, rozvíjajúc sa podľa jedného základného zákona.
Ohromení uvidíte, že ťažkosti poznávania vznikli len vo vás. Sami ste si ich pripravili a urobili ste si všetko neľahkým. Išli ste okľukami a bludnými cestami, ktoré vás museli unaviť. Zaviedli vás tak ďaleko, že bez pomoci zo Svetla by ste už vôbec nemohli dosiahnuť cieľ!
Lenže keby vám samoľúbosť vášho rozumu nebola zahrala taký zlý, avšak poriadne zaslúžený kúsok zbytočného chaosu, boli by ste v detskej dôvere, verne vedení Svetlom, ľahko a rýchlo dospeli k úplnej zrelosti, a to cestou, skrývajúcou pre vás len radosť.
Teraz to však máte veľmi ťažké; lebo musíte odpratať všetky kamene, ktorými ste si zahatali cestu; a nemôžete sa dostať na správnu cestu jedným skokom. Musíte všetky obchádzky a bludné cesty preputovať späť až k miestu, kde ste odbočili a len potom začať odznova na začiatku správnej cesty.
Preto som vás musel najprv tiež sledovať na všetkých vašich obchádzkach a bludných cestách, aby som vás dostihol, zavolal vás a potom tých, ktorí pôjdu za mojim volaním, starostlivo priviedol späť; vy sami nie ste totiž schopní dostať sa z tohto bludiska.
Nemohol som prísť priamou cestou zo Svetla, ale po vašich vlastných cestách som musel k vám prísť, ak som chcel priniesť pomoc.
Už to nie je tak ďaleko, keď všetkému tomu porozumiete tiež v poznaní. Potom sa vám mnohé stane ľahším.
Aj keď v tomto stvorení je všetko dôležité a má účel, predsa jestvuje pre vás priama línia, poskytujúca oporu vášmu uvedomovaniu, po ktorej môžete bezpečne kráčať nahor.
A jedine túto oporu vám chcem najskôr dať, lebo je naliehavo nutná.
Poskytol som vám dnes celkom nový obraz o tej úrovni, ktorá zostáva pre vás, pozemských ľudí, vlastným východiskovým bodom a hrá preto veľkú úlohu. Odteraz viete, ako sa prebúdzate a kde k tomu dochádza.
A táto úroveň, sprostredkujúca a umožňujúca vám príchod na svet, ktorá vám poskytuje základný kameň vášho vlastného bytia ako človeka, je dôležitá tiež pre zrelého ducha. Pre toho, ktorý sa správne vyvinul v zmysle Božej vôle a bude schopný vzostupu.
Tak ako tu rozkvitá prvý obal v ľudskej podobe, tak zase zrelý duch odkladá ten istý obal na tejto úrovni; ten prvý obal, ktorý pri vzostupe odlúčením je posledný.
Zostáva tu na tejto úrovni, aby sa rozpustil, rozložil a rozplynul v rovnakom druhu, z akého vznikol predtým ako dar víly.
Avšak obal zrelého ducha prináša so sebou nové sily a osviežuje i posilňuje rovnaký druh, pretože býval silne prežarovaný sebauvedomeným duchom v správnom, nahor vedúcom spôsobe a toto žiarenie nesie v sebe!
Tak sa stáva tento druh obalov v kruhu bytostného okolo hmotností tým silnejší a môže ešte o to silnejšie pomáhať novému vzniku a prebúdzaniu ďalších ľudských duchovných zárodkov.
Po odložení posledného obalu jemnej bytostnosti odchádza potom taký duch z tejto úrovne záhrad ako sebauvedomený znovu do duchovnej ríše, ktorú opustil kedysi ako malátny nevedomý duchovný zárodok, povoľujúc iba svojmu neurčitému vnútornému tlaku po vývoji, ktorý vychádza z túžby po uvedomení.
Usilujte o to, pozemskí ľudia, aby ste úplne zrelí mohli vojsť do ríše ducha! Tým sa potom zjednotíte s tými, ktorí sa mohli vyvinúť v duchovne bez toho, žeby sa najprv museli vnoriť do hmotností.
Nebudete potom menej silní ako oni; vy ste totiž prekonali mnoho prekážok a v námahe tohto prekonávania stali ste sa plameňom! Radosť bude potom vládnuť nad vami, ako to už bolo naznačené v podobenstve o „Stratenom a nájdenom synovi“.

263. Človek a Zem.

Čímže sa pričinil človek ku vzniku tejto zeme, čo by mu dávalo právo, ľubovoľne s ňou zaobchádzať! Neustále sa háda o rozdelení vlastníctva, bez toho, aby sa staral o to, čo k tomu povie skutočný majiteľ.
Vy, ľudia, sa vôbec nechcete o to starať, pretože presne vyciťujete, že závisťou a nenávisťou naplnené konanie je proti vôli majiteľa, poskytujúceho vám milostivo Zem ako príbytok v hrubej hmotnosti.
Toto konanie ostro charakterizuje postavenie pozemských ľudí voči ich Bohu a Stvoriteľovi! To už nezaprú ani prázdne slová, ani pokrytecké v sebe prázdne správanie. Podobní vandalom vyčíňajú pozemskí ľudia so zverenými im majetkami. Tieto majetky sú iba zverené pre správne používanie vo zmysle Božom a nie inak!
Nesmie vás preto tiež prekvapiť, keď títo zlovoľní, suroví hostia budú teraz vyhodení z príbytku, ktorý trvale zneucťujú, posmievajúc sa tak majiteľovi.
Majiteľovi! To nie je nijaké prázdne slovo, ani planý pojem a chcem stručne vysvetliť, chcem v hrubých rysoch ukázať, že je tomu tak; lebo aj v týchto veciach máte prejsť od viery k presvedčeniu. Chcem pritom hovoriť, iba o vašom príbytku, teda o Zemi! O jej výstavbe.
Viete, že všetko, čo sa môže vo svetoch sformovať, spočíva vo vyžarovaní všesvätého Svetla. Vyžarovanie Svetla obsahuje všetko, čo bolo nutné k vytvoreniu všetkých svetov, čo sa nemôže postrádať k ich udržiavaniu. Ak ma chcete správne sledovať, tak už vopred robte ostrý rozdiel medzi Bohom, samotným všesvätým Svetlom a Božím vyžarovaním.
Nesmiete robiť chybu a myslieť si, že Svetlo a jeho vyžarovanie sú jedno, pretože žiarenie prichádza zo Svetla. Také zdôvodnenie by vyvieralo z ľudského myslenia, ktoré nedokáže dosiahnuť tieto výšky, a preto tiež nemôže k tomu nájsť nijaký pojem.
Uspokojte sa preto s tým, keď poviem, že bezprostredné vyžarovanie Boha je síce božské, ale nie Boh sám. Treba sa na to teda pozerať ako dvoje, nie ako jedno.
Bezprostredné vyžarovanie Boha má však opäť svoje hranice v hrade Grálu. Vychádzajúc von sa mení, a preto ho už nemožno označiť ako Božské.
Čím viacej klesá nadol, tým viacej sa mení samo v sebe v dôsledku ochladzovaní a s tým spojených zmien. Napriek tomu sa stále nazýva vyžarovaním Svetla, ktorým zostáva ešte aj pri tých zmenách, len je v tom rozdiel.
V mojom Posolstve som to už všetko vysvetlil, tak ďaleko, aby sa o tom dostal presný obraz. Teraz chcem hovoriť iba o výstavbe Zeme. Preto obídem zmeny vyžarovania Svetla až k hmotnosti, i jeho účinky a začnem bez všetkého ihneď so samou Zemou.
Nie je ľahké sformovať napokon taký východiskový bod, uchopený z priestoru svetov, kde predsa všetko nachádzajúc sa v neustálom pohybe je nerozdeliteľné. Skúste si preto ujasniť túto vetu:
Všetko to základné, poháňajúce, budujúce, zachovávajúce a udržujúce je žiarenie!
V tom sa musí správne zakotviť vaše chcenie po poznaní. Tlak alebo sila samotného Svetla si k tomu vynúti napredujúci a krúživý pohyb, takže sa nič nemôže zastaviť.
A tento neustály pohyb, spojený s ohrievaním a ochladzovaním si formuje všetko, vždy podľa určitého druhu; zakaždým celkom určitým spôsobom, ako sa to podľa zákona žiarenia musí a ani inak nemôže formovať.
To sa môže vziať za základ obrazu toho, čo chcem dať.
Po ceste až nadol, k tým miestam, kde sa môžu zhutňovať a formovať hmotnosti, sa už mnohé uvoľnilo k  formovaniu, ako rôzne stupne čisto duchovného, duchovného a bytostného. Tým sa mohli utvárať úrovne a svety, neprekračujúce určité hranice, ktoré krúžia sami v sebe.
V primeranom ochladení žiarení mohli sa pozhlukovať aj hrubohmotné horniny zeme, pričom na tomto diele vedome pomáhali bytostní pomocníci, presne zodpovedajúci tomuto druhu hornín, ktorí skrz stúpajúce im pri tom vedomie, nadobúdali príslušné ľudské formy.
Voda, vzduch a zem sa pri tom už takisto oddelili.
Predpokladajme teda, že pri našej úvahe nachádzame na tomto diele sveta iba vzduch, vodu, zem a horniny. Toto všetko už bolo obsiahnuté v Božom vyžarovaní, ale mohlo sa vyzrážať až pohybom pri celkom určitom ochladení a stať sa tým hmotne badateľným a viditeľným.
Vzdor tejto viditeľnosti v ochladení zostáva každému tomuto druhu ešte určité vlastné žiarenie, takže aj horniny majú vlastné žiarenie, udržiavajúce ju pohromade.
Teraz hornina podlieha pôsobeniam vzduchu a vlhkosti, ako aj meniacim sa teplotám, zvlášť na jej povrchu. Časom tieto pôsobenia prinášajú na najvrchnejšej vrstve zmeny, označované ako zvetrávanie.
Nakoľko vlastné žiarenie horniny preniká navonok cez zvetranú vrstvu, obrazne povedané, túto prežhavuje, v tomto prežhavení sa mení ešte skôr, než môže pôsobiť navonok, pretože zvetranie najvrchnejšej vrstvy horniny privodilo zmenu.
Táto naskrze prirodzená zmena žiarenia, jej však tiež dáva zmenené vlastnosti. Len čo táto zmena vyžarovania horniny dosiahne celkom určitý stupeň, poskytne možnosť k vyzrážaniu semien lišajníkov a machov, zatiaľ ešte voľne odpočívajúcich v neviditeľnom hlavnom žiarení.
Hornina, zvetraná spomenutým druhom žiarenia priťahuje semená a príslušní bytostní pomocníci ich starostlivo ukladajú, pomáhajú k zrelosti a pestujú rast z nich vzniknutých rastlín, ktoré svojim zložením opäť rozvíjajú vlastné žiarenie.
Keď potom zvädnú a rozpadávajú sa, nastáva v ich vyžarovaní opäť zmena, poskytujúc pri celkom určitom stave cestu ku vyzrážaniu semien pre iné rastliny. Všade pri tejto práci sú činní láskaví a pomáhajúci bytostní pomocníci, ktorí sa môžu vytvárať ešte pred hrubším vyzrážaním semenných častí pod pôsobením zmenených žiarení, ako ich už často vídavali rôzni ľudia, a to gnómovia, elfovia atď.
Tak to ide ďalej vo výstavbe alebo vo vývoji, nech sa to pomenuje ako chce. Žiarenia poskytujú zmenami príležitosť k vyzrážaniu a k vývoju zakaždým nových druhov.
Tak vznikajú najrozličnejšie druhy rastlín, vždy v zmysle zákonitej výstavby, ktorá sa zachováva a  prejavuje v zmenách žiarení.
Zlúčením žiarení hornín, rozkladajúcich sa rastlín, vody ako aj vzduchu a zeme vznikajú pri celkom zákonite určenom množstve a druhu tiež prvé zvieratá, ktorých hrubohmotné zárodky sa taktiež nachádzajú, neviditeľne odpočívajúc, v hlavnom žiarení.
Dotyčná, k tomu vhodná zmes žiarenia vyťahuje magnetický jestvujúce časti z hlavného žiarenia, ktoré zahrňuje všetko a tak sa formuje najprv rodok, ako zrazenina, nie snáď zviera, vyvíjajúce sa až potom z toho vyzrážaného semena.
Tým je taktiež urobený koniec okrídleným slovám hádanky: čo bolo na svete skôr, sliepka, alebo vajce?
Vývoj potom pokračoval týmto zákonitým spôsobom tvorenia, spočívajúcom v zmenách žiarenia, stúpajúc zo stupňa na stupeň, až nakoniec to najvyššie vyvinuté zviera v celkom určitom stave zrelosti, dostalo také vyžarovanie krvi, ktoré umožnilo ľudskému zárodku priťahujúc ho, dokonca nútilo, aby sa vplyvom druhu vtedajšieho vyžarovania krvi vtelil a prebudiac sa pomaly vo zvieracom tele, toto pretvoril, aby aj zovňajškom formoval dnešného človeka so vzostupnými stupňami sebauvedomenia.
Dnes vám chcem len v hrubých rysoch poukázať na vznik, ku sformovaniu obrazu, ktorý vám ukáže, že všetko musí byť vlastníctvom Boha, pretože vzniklo z jeho vyžarovania a  bez neho by ani nemohlo jestvovať.
Človek nemá však nijaký podiel na Zemi, lebo ju smie iba obývať. Bola už vybudovaná, keď sa smel na nej prebudiť k vývoju sebavedomého bytia.
Keby ste boli Božie zákony v stvorení starostlivo poslúchali v pokornom prijímaní všetkých darov a potom sa im podriadili, čo znamená, podľa nich konali, tak by ste už dnes boli žili na Zemi ako v raji, bez starosti, bez sporov, nepoznali by ste vôbec závisť a nenávisť, hrabivosť a túžbu po moci, boli by ste ľuďmi!
Šťastnými ľuďmi, zachvievajúcich sa v harmónii s lúčom Svetla, ktorí ďalej budujú ríšu, patriacu Bohu.

Dnešným materialistom by už vysvetlenie v poslednej prednáške nemalo byť cudzie, ba nepochopiteľné, nakoľko už aj my, teda dnešná veda dokáže meniť formy iba za pomoci iba žiarenia. Diaľkové ovládanie TV je toho istým napodobením.

                                                                                   Kolektív rádia ZÁCHRANA!

 


________________________________________________________________________________________
18. 12. 2021 a 20.12.2021 doplnený video dôkaz

A KEĎ SA ĽUDSTVO SPÝTA...

 

Po tomto poslednom príspevku, teda po tomto videní, ba aj prežití, je potrebné doplniť niečo dôležité, teda to, prečo vlastne bolo toto videnie zverejnené. Bolo tak učinené v nádeji, že sa ešte spamätajú tí, ktorí majú tie dve zmienené Posolstvá zo Svetla v rukách, ale žiaľ, iba v rukách, ale ich rozum ich núti blúdiť po cestách, ktoré by mali byť pre ich duchov už opustenou tradíciou.
Mnohí „stúpenci“ Pravdy vyhľadávajú, ba obdivujú rôznych vodcov pochybných duchovných smerov, ba aj kazateľov, ktorí tieto posledné a dôležité Posolstvá zo Svetla vôbec nepoznajú, ale dokážu lichotiť ich egu, lebo znovu ponúkajú tú pohodlnú cestu, ktorú očakávali už aj od tých, zmienených dvoch dôležitých Posolstiev. Keby však ich duch správne tie Posolstvá prijal, tak by pochopil, že tej pohodlnej cesty vôbec niet! Teda tej pohodlnej, ba teraz stále hľadanej a už aj znovu... obdivovanej.

Treba dodať, že je tu ešte jeden dôležitý zámer, ktorý je príčinou mnohých bludných teórií, ba prekrúcaní Pravdy a aj faktov: Je to ľudská chamtivosť, honba za lacným ziskom, ba niekedy chceným, aj keď falošným, obdivom!
Do tejto kategórie treba zaradiť jednu knihu, pri ktorej autor šikovne využil popularitu inej osoby práve týmto spôsobom, ba v tomto prípade bol zámer ešte temnejší. Jedná sa o knihu Večné zákony 4. diel; pri ktorej bolo zneužité nie iba meno, ale aj poslanie pravej autorky predchádzajúcich troch dielov JEJ knihy. Nakoľko som toto dianie prežíval, ba dokonca upozornil autora na skutočnosť, že vlastním dôkaz o tom, že v uvedenej knihe použil zavádzajúci fakt, aj tak to nepomohlo. Z uvedeného dôvodu uvádzam to konkrétne prežitie:
Po prečítaní tej knihy VZ 4; som ja v nej objavil jeden závažný rozpor s tým, čo uvádzala Pani Natália a jednalo sa konkrétne o narodenie Imanuela. Ten autor, pán Kopecký, sa to snažil uviesť do tej polohy, že ku narodeniu nedošlo, ale vysvetlil to tak, že tým narodením mienila autorka obrazne to, že tým, že v knihách ho akoby znovu priviedla k čitateľom a teda ľudským duchom, bolo to za tým účelom, aby sa stal znovu známym, lebo už on a jeho dielo upadlo do zabudnutia. Lenže práve takúto otázku položil niekto osobne Pani Natálii na stretnutí v B. Bystrici, „že či to narodenie nie je iba takto obrazné, ba tá kniha nemá byť vyplnením jej poslania“; teda presne tak, ako to bolo vysvetlené následne  v tých VZ 4.
Lenže Ona to vyvrátila a odpovedala tak, že ku narodeniu skutočne dôjde. Preto som ja jej dcére Monike uviedol, že mám dôkaz na kazete, že je to nie tak, ako v tej knihe jej vtedajšieho manžela, ale že ku narodeniu došlo.  Preto ma poprosila, aby som jej požičal tú kazetu, že je stretnutie v B. Bystrici a že to chce teda uviesť na pravú mieru, aby som tam prišiel. Lenže ja som dostal chrípku a vysoké teploty a tak si prišla po kazetu ona.  Ja som mal následne, počas noci sen, že to bude všetko naopak, a tak som aj v teplote a aj keď bolo veľa snehu, išiel autom cez Šturec do B. Bystrice a skutočne som zistil, že tú informáciu z kazety vôbec nezverejnili, ale využili z nej iba to, čo sa im hodilo. Tak som im tú kazetu zobral, ba aj s patričným komentárom. Nakoľko som teraz zistil, že kniha Večné zákony 4. sa stále predáva, musím varovať čitateľov, že v nej uvedený fakt, je nie v súlade so zámerom autorky Večných zákonov, ba že jej  meno bolo využité k nečistým cieľom.
Nie je potrebné veľa našich slov, ale iba pár dôležitých citátov zo samotného Slova Pravdy, ktoré akosi títo v pohodlnosti prehliadajú. Budú to citáty iba z jednej prednášky, ktorej názov je v názve tohto príspevku. Ich nedočkavosť kladie otázku: „Kedy že ku tomu dôjde?“ Na túto otázku nenájdu odpoveď ani v tomto príspevku, ale na ďalšiu dôležitú, ktorá súvisí, na tú áno:
„Za akých podmienok ku tomu dôjde?“ 
Na túto otázku odpovedajú tie nasledovné citáty:

Nedôvera je teraz najhorším plodom nesprávneho chcenia a nesprávnych ciest tohto ľudstva. Nedôvera švihá bičom ako posledný dôsledok vášho luciferovského prisluhovania! Nedôvera je dnes zahniezdená všade, kamkoľvek sa pozriete, nielen v štátoch a cirkvách, v obchode alebo každodennom styku, ale dokonca v tom najvnútornejšom rodinnom živote, pri posvätnom krbe manželstva.

No nie je už ďaleko doba, keď budú netušene poklady zo Slova Posolstva ľudskými duchmi všetkých tried jasavo sprostredkované načúvajúcemu ľudstvu. A vždy niečo nové vám dá Posolstvo pre akúkoľvek oblasť skutočného vedenia, pre dušu i telo, tiež pre vaše myslenie a konanie tu na tejto zemi.
Dovtedy sa však musia duchovne leniví oddeliť od čulých; oddelia sa samočinne, aby v budúcnosti nemohli brzdiť alebo miasť už nič, čo je podľa Božej vôle.

Hovorím vám: To živé Slovo, Posolstvo, ktoré som priniesol, je dôkaz, nad ktorý pre všetkých ľudských duchov nemôže byť vôbec daný lepší, alebo presvedčivejší!
A kto Slovo vo vážnom hľadaní už raz spoznal, ten je aj bez inej pomoci dokonale presvedčený! To jediné ho však môže tiež zachrániť, pomôcť mu, aby dokázal stúpať nahor do svetlých Božích záhrad, kde smie žiť večne, v radostnom tvorení podľa Božej vôle.
Nič iné! Len ten, kto Slovo spozná naozaj si ho osvojil, teda podľa neho skutočne žije, bude zachránený pred večnou smrťou. Taký sa však ani nepýta na iné dôkazy. Pre neho sa všetko stalo samozrejmosťou v prežívaní môjho Slova, ktoré mu tým podáva dôkaz!
Človek sa o to musí teda usilovať so všetkou vážnosťou a v pokore, bez domýšľavosti, bez zaujatosti. Ak to nesplní, nemôže mu Slovo nič dať. Zostane mu uzavreté, zatiaľ čo inak pre každého ďaleko prekonáva i tie najväčšie očakávania a vylieva bohatstvo, ktoré prináša mier, pravé vedenie a robí šťastným!

Ľudia to budú prežívať, aj keď sa tomu teraz vysmievajú. Ich duše majú byť ťažkými otrasmi skyprené, a tým pripravené na vrúcne chcenie prijímať. Potom už budú spoznávať bohatstvo môjho Posolstva, na ktorom sa nezmení ani slovo, ale ono je a zostane, ako ho teraz dávam.
Ľudia sa však budú meniť v celkom krátkom čase, pretože ich duše sú teraz ešte príliš meravé následkom svojvôle pokriveného rozumu.
Pochabí ľudia, za akých istých a veľkých sa asi považujete! Hovorím ešte raz: Nie vy smiete požadovať od všemohúceho Boha, ale ON teraz požaduje od vás, lebo jeho trpezlivosť je teraz u konca!
On požaduje dôkaz od vás, že ste schopnosti, ktoré zveril vášmu duchu, dobre použili podľa jeho najsvätejšej vôle! Že ste v duchu čulí a môžete spoznať v jeho Slove Toho, ktorého vám On teraz poslal!

Boh však teraz vyžaduje v svätom hneve: Ľudstvo dal som ti kedysi schopnosť vždy spoznať všetko prichádzajúce z môjho Svetla! Teraz spoznaj môjho Syna, inak budeš odsúdené a zavrhnuté ako ľudsky nehodné a Svetlu nepriateľské! –
Čo z toho vyplýva, čoskoro sami zažijete! A keď sa ľudstvo pýta svojím spôsobom, potom im dá BOH tentoraz odpoveď svojim všemohúcim spôsobom!
A všetka smiešna namyslenosť týchto pozemských ľudí sa v sebe zrúti ako kôpka prachu.–
Ďakujte Pánovi, keď vám pomôže svojimi údermi, ktoré spätne pôsobiac, musia na vás dopadať. Modlite sa a buďte pripravení k hodine najväčšej ľudskej núdze zvestovať Slovo, ktoré som vám dal!

Ako Ho chcú spoznať tí, ktorí tvrdia, že sa nenarodil?

Tieto podmienky sú nevyhnutné pre tú zasľúbenú dobu:
„SA VÁM VYPLNÍ TO VAŠE....“
SA NÁM VYPLNÍ TO NAŠE!

* * *

Tu uvádzame vyššie v príspevku spomínaný video dôkaz:


________________________________________________________________________________________
12. 12. 2021

SEN -  VIDENIE
7. 12. 2021


Ráno o 04:00 som sa zobudil, ale následne som upadol akoby do krátkeho polospánku a mal som nasledovné prežitie.
Nejaký muž, ktorého som ani nevidel, ale bol pre mňa vážený, mi mohutným hlasom povedal:  „Sa vám vyplní to vaše 7   3   3   2 !“   A pri týchto slovách bola predo mnou otvorená kniha, a na poslednej strane bolo to aj napísané strieborným písmom v celkom spodnom riadku

Potom som hneď precitol a aj som si to hneď poznačil.

Dlhšiu dobu mi trvalo, pokiaľ som pochopil zámer tohto prežitia, ale podľa toho, ako som to vnímal, vysvetlenie by mohlo mať nasledovný zmysel:
Treba dodať, že text knihy som nevidel, iba akoby riadky boli zašrafované a výrazný bol ten spodný riadok na ktorom sa vynímali tie uvedené čísla. Tie ostatné riadky, ktoré boli vyššie, som vnímal iba ako nevýrazné, ba bez akýchkoľvek symbolov a výrazný bol iba ten spodný riadok, na ktorom boli ešte výraznejšie znázornené tie čísla.
„Sa vám vyplní to vaše!“   To je slovo, ktoré nám bolo adresované. Z nášho pohľadu je to možné prijať, ba vnímať nasledovne: „Sa nám vyplní to naše!“ A to „naše“, je predsa pripravované vysielanie rádia Záchrana! Potvrdzujú to aj prvé dve čísla, ktoré sú frekvenciou rádia Záchrana. Ba potvrdzuje to aj dátum prijatia: 7. 12. Lebo  1 + 2 = 3 a to je tá frekvencia nášho rádia Záchrana   7,3 MHz !
Preto prvé dva symboly znamenajú frekvenciu rádia Záchrana!  Čo znamenajú tie dva ďalšie, môže tiež vyplývať z našej aktivity, lebo máme pripravené tri (3) vysielacie stanovištia a máme pripravené vysielanie z dvoch posolstiev, ktoré ľudstvo dostalo zo Svetla.
Prípadne tie dve ďalšie čísla znamenajú termín, kedy ku tomu dôjde, ale v akých hodnotách je udaný, to si netrúfame predpovedať.
Dlho som rozmýšľal, ku čomu by som prirovnal tie riadky v tej videnej knihe, ale boli mi veľmi známe. Až po istom čase som si uvedomil, že boli presne také, aké sú na solárnom paneli rádia, ktoré všetci vlastníme:  SOLAR HYBRID.

Ešte treba dodať, že podobného povzbudenia a poučenia od vesmírnych priateľov sa nám už raz dostalo, prostredníctvom jednej členky z nášho kolektívu, ale nebudeme ho zverejňovať z dôvodu ochrany projektu. Neboli sme si veľmi istí, či to môže byť skutočnosť, tak teraz nám to bolo potvrdené v tomto druhom povzbudení.            

Kolektív rádia Záchrana!

* * *

Ešte doplníme jednu udalosť, ktorá niektorým možno pomôže uvidieť isté dôležité súvislosti. V tom istom čase, ako bol prijatý tento SEN – VIDENIE, jeden pán v Handlovej uvidel nad oblohou vznášajúci sa objekt, ktorý menil farby a vykonával rýchle pohyby na rôzne svetové strany. Informoval o tom aj reportérov TV Markíza a poskytol im aj svoje zábery toho objektu. Reportáž aj so zábermi objektu si môžete pozrieť tu:
https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/bonus/11911-zahadny-objekt-na-oblohe *

Tak je to iba “náhoda“?

* nakoľko toto video už na tomto odkaze nenájdeme, tak pridávame jeho kópiu :

Markiza TV noviny záhadný objekt 7. 12. 2021 - YouTube

 


________________________________________________________________________________________
29.11. 2021 + DODATOK 3. 12. 2021 + Dôkaz vo videu na konci príspevku 5. 12. 2021

SILA MYŠLIENKY
 

Toto označenie sa dnes často používa a mnohí sa usilujú poučiť svoje okolie o tomto deji, lenže opäť bez potrebných súvislostí. Ja sám som v začiatkoch a svojich mladých rokoch zachytil niektoré také poučenia, a bol o tom deji natočený aj jeden známy  film, ale dokonalým poznaním sa mi stalo až nové Slovo Absolútnej Pravdy – Posolstvo Grálu, kde je vysvetlené celé pôsobenie človeka vo stvorení a nie len v tomto jednom deji, ktorý sme nazvali „silou myšlienky“.
Aby sme však čitateľovi dokázali, že je to nie tak jednoduché, že skutočne jeden dej súvisí s druhým, nadviažeme na prežitie jednej panej a na ňom postavíme stavbu nášho nového stupienku poznania.

Je veľa ustálených slovných pomenovaní (šiesty zmysel, predtucha zvierat, ba aj ľudí, atď. ) a aj isté ľudové príslovie, ktoré potvrdzujú, že istý, ľuďmi už poznaný, ale dosiaľ neprebádaný komunikačný kanál medzi živými bytosťami, skutočne jestvuje.
Napríklad veľa ľudí verí v dej, ktorý možno majú aj prežitý, že keď niektorý človek zapraje inému niečo zlé, tak sa to prejaví napríklad silnou bolesťou hlavy. V tomto bode sú teda mnohí ochotní uznať silu „myšlienky“.

No a tu by sme s úvodom skončili a nadviazali na spomínané prežitie:
Popud k tomuto príspevku nám dalo prežitie jednej umelkyne z Aljašky, odvysielané 23. 11. 2021 v seriály „Mimozemšťania nad Aljaškou“*, na TV TRAVEL CHANEL. Táto umelkyňa - maliarka niekoľko krát videla po stromoch s ľahkosťou skackať a loziť malých tvorov, podobných humanoidom, ale nie príjemného výzoru, ktorých aj namaľovala. Lenže stalo sa niečo zaujímavé, lebo stromy, po ktorých skákali, následne všetky vyschli. Hovorila o tom svojmu priateľovi a ten ju vysmial, ba povedal jej, že je asi nie normálna, lenže stalo sa to, že ich raz videl aj on. Znepokojovalo ju to, že tie stromy vyschli, teda, že to nie sú dobré bytosti a tak sa odtiaľ presťahovali, lebo uvažovala, že sú to mimozemšťania, ale tí zlí, o ktorých sa na Aljaške pomerne často hovorí, nakoľko aj záhadných preletov a prežití tohto druhu je tam dosť veľa.
Toto je jej maľba, ako tieto tvory videla. Všimnite si opäť akoby mužskú a ženskú formu, podľa kratších a dlhších vlasov. Toto bude potvrdením citátu z Absolútnej Pravdy, ktorý bude nasledovať ako objasnenie.

Lenže mnohokrát sa zamieňajú tieto tvory s mimozemšťanmi nesprávne. A tu sa dostávame k podstate tohto príspevku a nášho pokroku v tom, aby sme pochopili, že naše myšlienkové a citové hnutia skutočne vytvárajú nie len účinky, ktoré sme si v úvode pripomenuli, ale aj žijúce a činné formy!
Podľa nás sa v prípade týchto bytostí na stromoch jedná o fúrie, ktoré sú vytvorené iba ľuďmi, ktorí ich vytvorili svojim negatívnym cítením a myslením. Splodil ich buď nejaký drevorubač, ktorý dokáže iba stromy ničiť, alebo niekto, komu tie stromy prekážali.

Tento dej prebieha nasledovne:
„Veď každá vzniknutá myšlienka, ako všetko v jemnohmotnom svete, dostáva ihneď určitú formu, ktorá stelesňuje a zobrazuje vlastný zmysel myšlienky.
Živá tvorivá sila, prúdiaca ľuďmi, zhustí pomocou zomknutej vôle to jemnohmotné hotovej myšlienky a sformuje ho do zhusteného útvaru, vyjadrujúceho zmysel tejto myšlienky. Živá sila sformuje teda niečo skutočné, niečo živé, čo potom v tomto svete myšlienkových foriem priťahuje rovnorodé pomocou zákona príťažlivej sily alebo naopak, je priťahované rovnorodým, podľa jeho vlastnej sily. Podľa toho, ako je myšlienka pri svojom vzniku súčasne spolupreciťovaná, buď silnejšie alebo slabšie, taký bude mať v sebe i jej jemnohmotný útvar život.
Kto sa raz vyrovnal so skutočnosťou, že všetko žije, a preto je vo formách, či je to už pozemsky viditeľné alebo nie, tomu nebude nijaký krok ťažký predstaviť si, že aj prírodné sily sú formované. K týmto prírodným silám patria okrem už mnohými, predtým viac než teraz vídanými trpaslíkmi, vílami, sylfami, rusalkami atď., tiež bytosti vzduchu, ohňa a vody. Sú tiež ovplyvňované myšlienkovými formami, čím opäť vzniká mnoho dobra alebo zla.“

„Tieto útvary ľudského citového chcenia majú v sebe silu, pretože vznikajú z duchovného chcenia, spojeného s „neutrálnou hlavnou silou“, ale najdôležitejšie pritom je, že tým pri svojom vzniku prijímajú do seba niečo z bytostného, t.j. z tej podstaty, z ktorej sa vyvíjajú škriatkovia atď. Chcenie zvieraťa to nemôže dokázať, pretože duša zvieraťa nemá v sebe nič duchovného ale len bytostné. Je to teda dej, ktorý sa uskutočňuje len pri útvaroch ľudského citového chcenia, ktorý pri dobrom chcení musí preto priniesť veľké požehnanie, ale pri zlom chcení nepredstaviteľnú škodu, pretože bytostné jadro takých útvarov má v sebe vlastnú hnaciu silu, spojenú so schopnosťou pôsobiť na všetko hrubohmotné. A tým teda vzrastá nesmierne zodpovednosť ľudského ducha. Jeho citové chcenie vytvára buď dobročinné bytosti alebo tiež démonov, čo záleží od jeho správania.“

„Vráťme sa k myšlienke, ktorá k sebe priťahovala cudzie myšlienkové útvary a stávala sa čoraz silnejšou a silnejšou: Ona nakoniec vystúpi z teba v pevne zomknutých vlnách sily,  prenikne aurou tvojej vlastnej osoby a bude vplývať na ďalšie okolie.“

„Istotne jestvuje mnoho ľudí, u ktorých sa vynorí otázka: A čo fúrie? Nemajú aj oni ženské formy a predsa sú veľmi pozitívne vo svojom pôsobení
Preto sa chcem tým už teraz zaoberať a vysvetliť vám to:
Fúrie sú v mužských i ženských podobách, ale obe, aj napriek ich mnohorakým pôsobeniam, majú len jeden cieľ: ničenie!
Avšak fúrie nie sú nijaké bytostné. Také niečo nepochádza z vôle Svetla! Fúrie sú iba výplody zlého chcenia ľudí. Patria k démonom, ktorí musia ihneď zhynúť, len čo sa chcenie ľudí zlepší a obráti ku Svetlu!
Zaiste sú veľmi nebezpečné a v súde budú uvoľnené, aby sa vrhli na celé ľudstvo. Ale uškodiť môžu len tam, kde sa môžu zachytiť, teda kde nájdu v človeku rovnaký zlý druh alebo strach.
Tým musia aj fúrie slúžiť Svetlu; lebo odpratávajú zlých pozemských ľudí, a tak podporujú veľkú očistu. Potom po ukončení očisty fúrie už nebudú mať viac potravy a musia zahynúť samé od seba.“

Tak to boli citácie zo spomínaného Slova Absolútnej Pravdy a teda vysvetlenie. Lenže ako povedal už jeden obyvateľ Aljašky v tom seriály:
„Pravdivosť je pre mňa dôležitá! Ukážte mi dôkaz a ja tomu uverím!
Klamstvá nechcem počúvať!“

No a my sme tento, nami získaný dôkaz na našej stránke už ponúkli!
Záujemca nech si pozrie v priečinku LOVY BEZ ZBRANÍ video s názvom „Medveď a objekt“ na konci príspevku SPLNENÝ SĽUB
Podľa nás, práve schopnosť nočného videnia snímať frekvencie, ktoré ľudské oko nevidí, umožnila zaznamenať túto citovú formu pozorovateľa, ktorý práve keď komentoval a hľadal, kde zmizol prvý medveď, vyšla z neho táto forma presne smerom, kde sa medveď nachádzal.

Dokonca sme odpozorovali istú zákonitosť a dôkaz vyššie napísaného: Formy ktoré vychádzajú z citu človeka, majú viac energie - sú žiarivejšie ako tie, ktoré vychádzajú len z rozumu. To tiež potvrdzuje Slovo a vysvetlenie, z ktorého sme citovali.

Niekto by možno dokázal vidieť aj tvar tejto formy v pravej podobe a nie len jej svietiace jadro, ako to dokázal tento prístroj.

Na záver ešte uvedieme niečo z tohto Slova ako isté doplnenie:
„Toto hrubohmotné oko sa v divočine stále viac a viac zostruje vplyvom nutného osobného boja proti iným ľuďom, proti zvieratám a živlom, pričom sa postupne naučí rozoznávať jemnejšiu a najjemnejšiu hrubohmotnosť.
Ak teraz uvážime, že rasám, stojacim na nízkom stupni duchovného vývoja je umožnený výhľad iba na rovnako nízke okolie, s malým voľným priestorom nahor, tak nie je ťažko pochopiť, že medzi nízkymi ľudskými rasami môžeme nájsť prevažne len strach z démonov a uctievanie démonov. Teda to, čo môžu vidieť a tušiť.“

To je tiež potvrdenie toho, že tieto formy videla obyvateľka z prírody – Aljašky.

Ďalší veľmi výrečný dôkaz tohto diania bol odvysielaný na TV CS MYSTERY 21. 6. 2021 v dokumente Záhady živočíšnej ríše 2. Papagáj, ako tvor, ktorý dokáže formovať slová, podľa toho ako sme ho to naučili, bol vybraný na jeden pokus. Jednalo sa o druh, ktorý má slovnú zásobu vyše 500 slov, ba aj istého obzvlášť vnímavého jedinca. Tento papagáj bol v oddelenej miestnosti 15 metrov od človeka. Človek dostal v obálke obrázky, ktoré predtým nepoznal a na tieto obrázky sa pozeral. Keď mal človek v rukách obrázok kvetu, papagáj vo vedľajšej miestnosti povedal: „môžeš zobrať kvet“. Keď boli na obrázku objímajúci sa ľudia, papagáj povedal: „môžem ťa objať?“, keď bol na obrázku muž s mobilom na uchu, papagáj povedal: „ako to, že telefonuješ“? Takto sa trafil viac krát, pričom odborníci, ktorí tento pokus zhodnotili, že šanca, aby sa aspoň raz trafil správne je jedna k miliarde a uzavreli to teda tak, že v tom niečo musí byť a nemohla to byť náhoda.

Čo si z tohto poznania teda má vziať dnešný človek ako ponaučenie?
V prvom rade by nás snáď nemalo nechať chladným tak zaujímavé prežívanie ba aj dôkazy, ktorých je aj v uvedenom priečinku viac, a mal by sa v nás prebudiť záujem doplniť si toto „nové“ univerzálne poznanie prírodných zákonov. Toto poznanie tu máme už takmer storočie, ale ľudia o ňom nevedia, ba ani to, že toto dielo je splnením dôležitého zasľúbenia, ktoré sme dostali od Boha. Lenže tomu sme venovali už viaceré príspevky.
Z tohto si vezmime uvedomenie, že naše myšlienky a city skutočne žijú, pôsobia a to nie len medzi nami navzájom, ale aj v prírode, ktorú často chránime len navonok, ale naše vnútro vytvára niečo úplne iné, čo ale stále pôsobí spätne aj na nás a naše ďalšie budúce smerovanie a náš „osud“.

* Chceme sa vrátiť k hviezdičke, ktorú sme nechali pri názve „Mimozemšťania nad Aljaškou“ a napísať, že lietajú aj nad Bratislavou, nakoľko v predpovedi počasia na RTVS sa 27. 11. 2021 objavilo nad lesom UFO. Najskôr pri prelete cez redšiu hmlu sa akoby rozžiari, potom úplne zmizne v nej a nakoniec sa znovu vynorí.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13984/296805

* * *

DODATOK

K predošlému príspevku, by sme ešte chceli dodať nasledovné: Mimozemské objekty lietajú nie len nad Aljaškou a Bratislavou, ale aj na oblohe ponad celým Slovenskom, čoho dôkazom je už niekoľko objektov zverejnených na našej stránke. Dokonca  niekto z nášho kolektívu objavil na starších diapozitívoch objekt, ktorý rovnako nemôže byť prirodzený, ba ani umelo vyrobený človekom zo Zeme, lebo intenzita žiarenia počas dňa, ale aj spektrum v ktorom žiari, to určite vylučujú. Navyše sa tento objekt nachádza na severe, teda Slnko tam na oblohe nemôže byť.
A nie je to ani žiadny svetelný klam objektívu.

Vždy pomôže, keď sa niečo potvrdí z viacerých strán a zhodou okolností presne s podobným prežitím sa zdôveril jeden pán menom Oldington Rusel v dokumente Mimozemšťania nad Aljaškou (5): „Pracujem pre letectvo americkej armády. Zameriavam sa na radary, viem ako rozpoznať lietadlo a prakticky všetko, čo lieta. Ako radarový technik mám prehľad o tom, čo vonku lieta. V januári 2018 som ráno vyšiel von a videl som dve veľké oranžové gule, ktoré sa pohybovali. Boli to jediné objekty na oblohe, pretože bolo zamračené a nemal som vidieť žiadne hviezdy, ale tie svetlá boli v našej atmosfére. To bolo mätúce. Potom sa guľa naľavo rozletela na západ, druhá klesla a rýchlo dohnala tú prvú. Boli asi 60 km odo mňa. Pozrel som sa na chvíľu inam a ony za sekundu zmizli. Takú technológiu my pozemšťania nemáme!“
Je zaujímavé, že aj z fotografie, ktorú zhotovil jeden z nás, vyplýva, že guľa je veľká, červená a je v našej atmosfére!

Otázku „PREČO SÚ TU?“ sme zodpovedali v priečinku (NE)ZODPOVEDANÉ OTÁZKY, ale aj v iných príspevkoch na našej stránke.

Nasledujúce video je dôkazom toho, že objekt nad kopcami je skutočne na severnej strane oblohy, nízko nad horizontom. Snímanie začína na západe, pohľadom na Martinské Hole, pokračuje pohľadom na Malú Fatru, ktorá je na severe, pred ňou je kopec Stráne, nad ktorým je ten objekt, a na východe sú kopce Veľkej Fatry a následne video končí na juhu, kde sa nachádza poludňajšie Slnko.