_______________________________________________________________________________________________________________________

OZNAMY

***

Vážení čitatelia!
Dňa
25. marca 2020 sme tu v priečinku ,,NOVINKY“ doplnili príspevok s názvom SEN  o nový sen a videnie, pričom ten nový, doplnený text je zvýraznený na konci príspevku zelenou farbou.

kolektív rádia ZÁCHRANA!

***

Vážení čitatelia!

Radi by sme vás upozornili na priečinok s názvom ,,ČLOVEK A LES“, kde sa nachádzajú príspevky týkajúce sa témy ,,Objavu prírodného zákona“, a toho, ako vedome, ale aj nevedome človek pôsobí v oblasti lesa, prírody, každodenných pozemských oblastiach a aj celého vesmíru. Chceme vám odporučiť čítanie príspevkov v poradí takom, ako boli napísané, nakoľko informácie a súvislosti vlastne takto na seba nadväzujú a uľahčujú tak pochopenie závažnosti témy.  Príspevky vznikali a teda by sa mali čítať v nasledovnom poradí:

1. ,,PLAČ LESA“
2. ,,OTVORIA TATRY SLOVÁKOM OČI“ s doplnením celej prednášky z Posolstva Grálu: ,,Hrubohmotnosť,     jemnohmotnosť, vyžarovania, priestor a čas“
3. ,,ZÁKONY PREŽITIA“ s dodatkom ,,MEDVEĎ a človek
4. ,,JIN - JAN“
5. ,,ZÁVER“

***

Záujemcovia o dokumentárny film „OBJAV PRÍRODNÉHO ZÁKONA“, píšte prosím na našu kontaktnú e-mailovú adresu:
radiozachrana@azet.sk a uveďte, či si želáte zaslať dokument na DVD, alebo na USB - kľúči.

Cena za zaslanie dokumentu na DVD na dobierku je: 15 Eur
Cena za zaslanie dokumentu na USB – kľúči na dobierku je: 20 Eur

Kolektív Rádia Záchrana!

_______________________________________________________________________________________________________________________
25.3.2020 sme príspevok doplnili o nový sen a videnie. Nový, doplnený text je zvýraznený zelenou farbou

SEN

Sviatok žiariacej hviezdy 29. 12. 2019

Sedel som v poli, ďalej za domom, presne tam, kde som nafilmoval tie guľovité objekty, ale teraz to bolo počas dňa, niekedy včas na jar, lebo stromy ešte nemali listy. Uvidel som na oblohe presvitať cez riedke mraky nejaký svietiaci objekt, ktorý bol pomarančovej – ružovej farby, ako slnko pri východe, alebo západe, teda keď je nízko nad horizontom. Lenže ten objekt nebol na juhu, alebo juhovýchode, ako slnko, ale práve na severovýchode.
Preto ma to zaujalo a sledoval som to. Naraz sa akoby mraky na chvíľu rozostúpili a ja som uvidel, že je tam anjel pomarančovej – ružovej farby, teda takej, ako slnko pri západe, alebo včasnom východe, alebo ako ruža, ale to som si uvedomil následne až ráno, keď som si na sen spomenul, ba som si aj uvedomil, že je sviatok Ruže.

Výklad sna, ale už pri jeho plnení: Čína je na severnej pologuli a je od nás na východ, preto ten teraz sa vyskytujúci koronavírus je podľa všetkého následkom tej predpovedi v sne. Potvrdzuje to aj tvar krídel toho anjela, lebo mali presne taký, ako pľúcne laloky, ba aj farba zodpovedala. Tento výklad sa mi vybavil vlastne nedávno, keď som sedel presne na tom mieste, ako v tom sne, lebo slnko hrialo a stromy ešte neboli rozvité, tak ako v tom sne.

 

ORECHY – videnie (14. 1. 2020)

„Videl som jeden obraz: Na zemi bolo napadané veľa, ale pomerne malých orechov, ktoré boli akoby rôznej zrelosti. Bolo medzi nimi pár zrelých, ktoré už boli zbavené zelenej šupky, ale veľa bolo v šupke, zelenej, ale niektoré aj v hnedej, teda veľa bolo nezrelých.“

Priliehavý citát z VZ:
„Spolu s vývojom a dozrievaním planéty dozrieva aj ľudský duch viacerými životmi na Zemi a pobytom v jemnohmotnosti. Vývin ducha sa podobá vývoju orecha. Jeho jadro je najprv malé, beztvaré a mäkké. Až dozrievaním a hrubnutím obalov, vo forme šupy a škrupiny, rastie a tvrdne aj jadro. Po jeho dozretí obaly už nemajú preň význam, rozpadávajú sa. Aj duchovný zárodok rastie a dozrieva pod svojimi obalmi čiže dušou a telom. Duch po dosiahnutí zrelosti sa stane večnou a vedomou osobnosťou v ľudskej podobe, preto už obaly - telo a dušu nepotrebuje. Slúžili mu iba ako odev ducha v príslušných úrovniach, aby ho chránili a podporovali vo vývoji. Duchovný zárodok sa teda postupne mení na vyvinutého ducha. Tento názov vyjadruje, že vývinom dospieval vo vedomú osobnosť. Podobne sa vyvíjajú aj malí bytostní - postupne, nie okamžite. Nemajú ducha ani telo, majú iba dušu a bytostné jadro.“

VÝKLAD VIDENIA

Podľa mňa tento sen a videnie by mali mať prorocký význam, pre budúce dianie, ktoré je mnohými znalcami Slova očakávané.
Rok 2020 bude podľa toho prelomový, nakoľko treba uviesť nasledovné:

Rok           2020 = 2 + 2 = 4
Imanuel – vek v roku 2020 = 22 = 2 + 2 = 4
4 – štyri znalé zvieratá pod Božím trónom, ktoré sú základné žiarenia pre stvorenie.
4 – je číslo aj pre ľudského ducha, ktorý pôsobí v štyroch častiach stvorenia:
           1.   Duchovná ríša – ríša pôvodu a aj návratu, teda domov ľudských duchov.

           2.   Bytostná ríša – ríša vývoja duchovného zárodku, jeho obalov, teda duše.
           3.   Jemnohmotnosť – záhrobie, v ktorom duch čaká na novú inkarnáciu.

          4.   Hrubohmotnosť – ríša obratu pre ľudského ducha, kde má vyvinúť svojho ducha do zrelosti, aby bol schopný návratu do svojho domova – Raja, ktorý je v ríši ducha. Odkiaľ ako nevedomý zárodok vyšiel na svoju púť svetmi.

 

 VIDENIE
(12. 2. 2020)

 Pri počúvaní textov zo „Živého Slova“ som mal videnie pri plnom vedomí:
Videl som jeden obraz – prameň čistej vody!

***

Ku týmto trom videniam – „obrazom“, je potrebné uviesť ešte jeden sen, ktorý s týmto dianím určite súvisí, ale to ponechávame na posúdení každého čitateľa, ba aj to, z ktorej strany tieto obrazy boli posunuté. Tu podávame iba fakty tak, ako nám prišli. To tretie videnie je v závere, nakoľko sme chceli dodržať poradie, ako tieto informácie prišli

Sen z 20.3. na 21.3.2020:
Sníval sa mi sen, kde som bol asi u Vás doma, a videl som Vás, ako vynášate z domu Vaše obrazy, ktoré ste ale nechcel vyhodiť, ale iba mali byť akoby niekde inde premiestnené. Zdalo sa, že som Vám aj pomáhal. Boli to “staré“ obrazy, no nie staré v zmysle neužitočné, alebo nepotrebné, ale v tom zmysle, že rámy tých obrazov boli také, ako sa už dnes ani nevyrábajú, teda také mohutné, rôzne pekne gravírované a aj druh maľby sa už taký akoby nerobil. Bola ich veľká kopa, ale na samom vrchu ma oslovil jeden úzky obraz na výšku, a aj maľba bola na ňom nakreslená na výšku. Boli to tri biele ruže na jednej stonke, rastúce ale jedna nad druhou, vzostupne, ako priečky rebríka. Neviem, či tuto na zemi takto ruže vôbec môžu rásť. Obdivoval som na tom obraze, aký je čistý, lesklý a farby sú stále ako živé, aj napriek tomu, že som vedel, že má už dlhý vek. Obraz mi prišiel akoby olejom potretý, lebo sa krásne leskol. Tiež si ešte pamätám, že vo vnútri tých ruží boli ďalšie rôzne pestrofarebné farby, akoby v ich jadre, ale konkrétne po zobudení zo sna si pamätám v jednej z ruží už iba žltú.

 

VIDENIE
(25. 3. 2020)

Ráno okolo 5:00 hodiny som mal znovu pri bdelom stave videnie, ktoré súvisí s tým mojim videním zo 14. 1.2020.
Videl som v úzkom koši, z pekného lúpaného prútia, ktorý bol okrúhleho a vyššieho tvaru, smerom ku dnu zúžený, zozbierané už iba zrelé a pekné veľké orechy!
Videnie súvisí očividne s tým mojim minulým videním a podľa mňa súvisí so súdom a zrelosťou ľudských duchov, ktorí už boli oddelení od tých duchov nezrelých, ktorí ležali ešte v minulom videní, ako orechy zrelé,  spolu s tými orechmi nezrelými, ktorých bola väčšina.
Nakoľko my doma taký kôš nemáme a teda sa nemohlo jednať o videnie minulého skutočného diania, lebo orechy som ja už často zbieral, nemôže sa jednať o obraz prežitý v minulosti.

_______________________________________________________________________________________________________________________
18. marec 2020

V jednom marci

... začne konečné dianie, ktoré bolo oznámené prorokmi a v Biblii. Začne strašnou chorobou, ktorá sa objaví celkom náhle a v priebehu troch týždňov odstráni 2/3 ľudí. Až potom ľudstvo pozná, že stojí v Súde! Skôr to nevedelo! Ľudia budú pochybovať o spravodlivosti Božej, pretože budú odchádzať len tzv. „dobrí“ ľudia. Iba tí ľudia, o ktorých Kristus povedal, že „vlažní budú vyvrhnutí“. Sú to všetko ľudské duše, ktoré sa nevyvinuli (duchovne), ľudia, ktorí nie sú dosť dobrí, aby mohli vstúpiť do Tisícročnej ríše, ale taktiež nie sú dosť špatní, aby klesli do rozkladu. Tí tzv. „dobrí“ ľudia, ktorí nie sú schopní zlého, pretože sú príliš vlažní, ktorí ale nerobia nič dobrého, pretože v nich nie je žiadna túžba po Svetle. Medzi týmito ľuďmi prepukne zúfalstvo, aké si nikto nevie predstaviť. „Ako to“- budú kričať -, „že Boh odvoláva zo Zeme len dobrých?“ Tisíce a tisíce budú páchať seba vraždu. Ale lekári a vedci budú mať aj na to „vysvetlenie“. Je to nákazlivý bacil alebo vírus, ktorý sme doposiaľ neobjavili.
A tisíce a tisíce ľudí sa zblázni – bude to vyvolané žiarením Svetla. Taktiež v tomto prípade budú lekári tvrdiť, že sa jedná o vírus, ktorý napadol mozog. Ale žiadny lekár na svete nebude môcť pomáhať! Všetky ľudské duše, ktoré budú v tejto dobe odvolané, nebudú ešte stratené. Dostanú príležitosť dozrievať na iných planétach, než aj tam začne posledný Súd. Zem je jediná planéta, kde sa môžu stretávať ľudskí duchovia rôznej zrelosti. Sú ešte iné planéty, kde smú žiť. Zem je ale najdôležitejšia planéta, kde sa stretáva všetko žiarenie jednotlivých častí Stvorenia. Až tí vlažní budú vyvrhnutí, ako hovorí Kristus – až potom začne konečný boj. Potom bude stáť po prvýkrát priamo proti sebe Svetlo a temno. A tento konečný boj bude trvať len niekoľko mesiacov.

Nemôžem vám opísať tú hrôzu, ktorá potom v celom ľudstve vypukne. Potom bude viditeľne všetko ľudstvo bez Božej pomoci. Bude to doba o ktorej sa hovorí, „že Boh zahalí svoju tvár“. Ale každý veriaci môže s dôverou prechádzať touto dobou – svätou dobou.“

Tento príspevok začal netradične, ale pre tých, ktorí poznajú Absolútnu Pravdu, poznajú aj toto zasľúbenie, alebo proroctvo, ako to niektorí menujú.
Teraz už jeho zverejnenie nemôže byť považované ako: „šírenie poplašnej správy“, keď sa už plní. Ja som váhal, či je tu už doba na jeho zverejnenie, ale po zverejnení môjho sna a videní, ba aj teraz, po novom sne, ktorý bol výrečný a nadväzoval na dianie, ktoré sme riešili na stránke, som sa rozhodol ho zverejniť, lebo môže byť nádejou pre mnohých, ba aj samotných postihnutých, a hlavne tých, ktorí odchádzajú, ba ešte aj budú.

Sen:
Pri návšteve lesa som sa stretol s poľovníkmi, ktorí so psom dohľadávali postrieľaného medveďa. Lenže oni sa vracali, po neúspešnej dohľadávke, lebo to už vzdali. Na môj podnet sa ale znovu vrátili za ním po stope, pod mojim vedením, a medveďa sme aj našli, lenže ešte žil, ba sa aj bránil. Musel som zakročiť a ho usmrtiť.
No a tento sen rozhodol o tom, že som toto proroctvo zverejnil. Toto proroctvo je samozrejme nie úplné, lebo tie ďalšie predpovede, ktoré sú v ňom obsiahnuté, by už mohli byť považované za šírenie poplašnej správy. Lenže táto zverejnená časť potvrdzuje, v terajšom dianí, jeho pravdivosť. Podľa niektorých, nezačalo celkom presne podľa predpovede, ani môjho pôvodného sna v marci, lebo v Číne začalo skôr, ba aj môj sen som mal už v decembri, ale toto „proroctvo“ bolo vyrieknuté v Európe už temer pred storočím, no a v nej začalo presne v marci.
Keď aj tento marec nebude ešte ten predpovedaný a čaká nás ďalší, berte tento ako pomoc a dar Boží, lebo sme získali čas pre svoju záchranu pripraviť sa na ten predpovedaný! Iba pod tlakom tohto presvedčenia a toho sna som získal odhodlanie, ho zverejniť!

Vždy sa nájdu takí, ktorí budú pochybovať, aj kritizovať, ale pre nich nie je žiadna pomoc možná, ba ani potrebná. Tá je potrebná iba pre takých, ktorí to so záchranou nie iba tela, ale svojho ducha, myslia vážne a poctivo. Keď nadviažeme na minulý príspevok, tak teraz už niektorí pochopia:

Nič, čo prežívame, ba ešte budeme prežívať, sa nedeje náhodou, ale presne podľa prírodných – Božích zákonov!
A toto je tá príčina všetkých príčin, ktorej následky prežívame, ale nikde,

teda v médiách, od politikov, vedcov, kňazov, lekárov, ba ani ideológov,
odpoveď na ňu nedostávame.

Pátrajte po týchto večne platných zákonoch, odpoveď získate potom samotní!

_______________________________________________________________________________________________________________________
15. marec 2020

KORONAVÍRUS

 

Začneme provokačnou otázkou davov: „Na stránke sa sústavne vychvaľujete, že riešite problémy spoločnosti v zmysle prírodných, alebo Božích zákonov. Tak ukážte teraz, aký recept ponúknete čitateľom!
Na túto provokačnú otázku by som ja, ako autor, odpovedal tak, ako som odpovedal jednému pánovi, ktorý mi podobnú otázku, ale v iných súvislostiach, raz položil. On bol s mojou odpoveďou spokojný! Ako to dopadne s čitateľmi, to ukáže čas.

Aj keď sme už my, na tejto stránke, príčinu príčin objasňovali z viacerých uhlov pohľadu, stále to nestačí, aby sa čitateľ zorientoval správne, ba radu dokázal využiť aj v iných súvislostiach, teda tých, ktoré teraz nastali! Na podstate sa ale nič nezmenilo!
Ja som mu vtedy odpovedal nasledovne: „Náš problém je v tom, že vzniknuté problémy riešime iba z pozície následkov, ale nie príčiny!
Kto sa teraz dokáže opýtať, ba zamyslieť nad tým, prečo sa práve tento nebezpečný vírus objavil? Všetci tí, ktorí teraz riešia iba tie následky, by odpovedali v tom zmysle, že vírus jednoducho zmutoval do tejto podoby a je to bežný jav. Lenže táto odpoveď je uspokojivá iba pre tých, ktorí neuznávajú tie nami ponúkané jemnejšie dimenzie hmoty! 
No a takáto odpoveď neuspokojila ani toho pána, ktorého som spomenul, a preto mi položil ďalšiu provokačnú otázku: „Tak potom, kde hľadať tie vami doporučované príčiny?
No a na takto položenú otázku, už nemožno použiť ten doposiaľ sústavne využívaný úskok, ktorý je tak ľahko konzumovateľný verejnosťou dneška! Preto musela nasledovať odpoveď, ktorá by dotyčného pána uspokojila. No a ja som zvolil nasledovnú odpoveď: „Až máte doma televízor, tak vám nie je nepochopiteľné, že jednoducho dokážete zvoliť svoj zámer iba tým, že stlačíte prepínač diaľkového ovládania a dokážete si zvoliť ten smer, ktorý vyhovuje vám! Všetko spočíva iba v zmene kanálu, ktorý si zvolí ten, ktorý chce splniť svoj zámer!
Jeho reakcia bola nasledovná: „Takže tie príčiny sú výsledkom niekoho, kto dokáže tým diaľkovým ovládaním ich vyvolať?“ „Áno! Je to presne tak!“ - Odpovedal som mu.
Lenže tu zas vzniká jeden, pomerne dôležitý, ba ťažko identifikovateľný problém, teda znovu mi bola položená táto otázka: „Tak potom, kto spôsobuje tie problémy, ktoré sústavne prežívame? Jestvuje aj diabol?
Túto otázku nebudeme teraz rozoberať, lebo už bola na našej stránke viackrát vysvetlená, ba pozná ju každý, kto aspoň čiastočne ovláda nejaký duchovný smer. Ja som mu ju zodpovedal a treba dodať, že som ho uspokojil.
Čo ale treba zodpovedať je to, že nie je ľahké rozoznať dnes, z ktorej strany pochádza tá príčina, ktorú práve prežívame. Prečo? No preto, že Zem, ba ľudskí duchovia sme teraz v súde, ktorý nám bol predpovedaný vo všetkých vierovyznaniach, ba ten zámer je rovnaký, pre Svetlo, ale aj temno! I keď z pohľadu Pravdy, je motív - príčina, u obidvoch nadriadených hierarchií, rozdielny, nami prežívané následky sú rovnaké.
Svetlo sa snaží očistiť Zem pre nasledovnú ideológiu, ktorá má zmeniť dianie na nej, ale temno sa snaží prežiť čím dlhšie, ba udržať ten starý a prežitý systém. Temno sa snaží chrániť tých „svojich“, no a Svetlo rovnako! Lenže temno zatiaľ víťazí, lebo nie je povinné rešpektovať prírodné – Božie zákony, čo Svetlo naopak práve musí, ba snaží sa nás ku nim priviesť. Aj z pohľadu Svetla sa to dá už dnes dosiahnuť iba za pomoci toho najväčšieho utrpenia. Preto očakávajme ešte tvrdšie prežívanie. To nie je strašenie, ale rada. No a to činíme na stránke sústavne aj my, že čitateľov vedieme k tým prírodným zákonom, ktoré začínajú svoje pôsobenie v tej jemnejšej hmotnosti!
Takže skúste sa teraz pozrieť aj na tento posledný problém ľudstva v súvislosti funkcie prírodných – Božích zákonov, lebo iba tak získate neskreslenú, ba tú pravú odpoveď, ktorú nezískate od žiadneho politika, virológa, lekára, vedca, kňaza, ideológa a všetkých ostatných, ktorí majú rečí plnú hubu, ale riešia iba následky, ktoré neodstránia stále novšie problémy, ktorých bude pribúdať. Neriešia príčinu preto, že neuznávajú tie jemnejšie dimenzie hmoty. Pribúdať budú dovtedy, pokiaľ nezačneme uznávať tie jemnejšie dimenzie hmoty, ku čomu vás vedieme na stránke už dlhú dobu.

Zatiaľ bezvýsledne. Ale čas hrá pre nás a tí, ktorí tieto poučenia odmietajú, musia pochopiť, že nie my sme konšpirátori, ktorí zavádzajú verejnosť, ale je to práve naopak!

_______________________________________________________________________________________________________________________
22. február 2020

ROVNICA NAŠEJ DOBY
SLABOSŤ NAŠEJ DOBY

 

V minulom príspevku (názov príspevku: OBRAT K LEPŠIEMU; tento príspevok môžu čitatelia nájsť v priečinku LOVY BEZ ZBRANÍ) bola zverejnená rovnica našej doby, aj keď v iných hodnotách, ako je v tomto príspevku – nižšie. Pôvodne tam boli znamienka mínus! Prečo? No preto, lebo tá pôvodná veličina „problém“, ten je pred verejnosťou snaha postaviť do tej pozície, že sa ide riešiť, teda sa bude nasledovnými aktivitami eliminovať, bude sa z neho odoberať,  teda bude snaha ho odstrániť. Lenže to bude iba zakrytie tej pravej snahy, teda problém naopak „nafúknuť“ a tak získať tie, už popísané profity v samotnej rovnici. Pre matematika by bola správna tá rovnica so znamienkami v minulom príspevku, ale pre naše skutočné prežívanie je vhodnejšia táto, teraz zverejnená. Lebo všetky dnešné aktivity majú prevrátené hodnoty! Niečo iné sa prezentuje verejnosti, ale koná sa úplný opak, aby sa dosiahli osobné výhody.     
Problém jeho nafúknutie – peniaze na chcenom mieste – medvedí zásahový tím – problém zostáva, ba sa bude nafukovať – oslava ľudskej hlúposti = rovnica našej doby!

Základnou veličinou je vždy nejaký problém, lenže ten je snaha najskôr ututlať, ale keď to už nie je možné, tak sa použije táto rovnica. Je tu ešte jedno riešenie, na oklamanie verejnosti: riešenému problému priradiť hodnotu nie príčiny, ale iba následku! Dokonalým príkladom je dnes vysvetlenie všetkých kapacít, ktoré sa zaoberajú ekológiou a teda životným prostredím. Keď tomuto problému, ktorý je každodenne na pretrase v médiách, priradia ten magický a všetko vysvetľujúci pojem: „globálne otepľovanie“, tak je už všetko vybavené, ba problém je vyriešený. Nikomu ani nenapadne ten fakt, že v tejto odpovedi sa ukrýva ten najväčší podvod, teda, že to „globálne otepľovanie“ je iba následok, teda nie samotná príčina. Veď to globálne otepľovanie je iba dôsledkom niečoho! A prečo sa globálne otepľuje? No a na túto otázku už odpoveď nejestvuje, alebo až áno, tak je dokonale tutlaná. Lenže aj na túto otázku, je už odpoveď známa a dokonalá, temer storočie, ba môžeme povedať, že tisícročia, lebo všetky staré múdrosti, alebo poučenia pre nás, poukazujú na dnes prežívané dianie. Toto dianie je zákonitým prejavom dokonalých prírodných – Božích zákonov, ktoré v súčinnosti so zmenou žiarení, prinášajú tieto následky, ktoré prežívame dnes. Teda aj to všetko vysvetľujúce „globálne otepľovanie“.

PRÍČINA:
Nezadržateľne sa rúti Zem svojou dráhou podobná zrnku vo veľkom stvorení! Pohybuje sa v ústrety času, ktorý jej bol vo večnom kolobehu určený.

Už som to zvestoval. Kto počuť chcel, ten mohol!
Všetko sa stáva svetlejšie a svetlejšie, až vás nakoniec obklopí žiara, ktorú oko vášho ducha sotva znesie. Je to hranica konečného Stvorenia, hranica Ríše ducha, domova všetkých čistých ľudských duchov!
Žiadne duchovné semienko nie je tak nepatrné, aby ste sa nemuseli oň ošetrujúc starať a pestovať ho. Prinesie vám svetlé ovocie, ktorého vôňa bude šíriť zvesť o milosti Tvorcu a daruje vám silu k tomu, aby ste obrábali pozemskú pôdu podľa vôle jediného svetového vládcu. Až bude raz všetka burina vytrhaná, všetky prebujnené popínavé rastliny odstránené a až v najjasnejšom Svetle večnej Viery a večnej Pravdy zažiari kvet vďaky, pokory a radosti, bude Zem vyzdvihnutá na dráhu, ktorú kedysi opustila. Šťastie, jasot a vďaka budú doprevádzať jej obeh podľa zákonov, ktorým sa opäť podrobí.
Ste k splneniu bližšie, než si myslíte. Pevnou rukou teraz roztrhnite vo dvoje rúšku, ktorá vám bráni v jasnom výhľade okolo vás.

Je to nutný dej v onej príslušnej časti stvorenia, ktorá vo svojom kolobehu dospeje k bodu, na ktorom musí začať jej rozklad, aby sa na ďalšej ceste mohla znovu vytvárať.
Týmto večným kolobehom nie je mienený beh zeme a iných hviezd okolo ich sĺnc, ale veľký mocnejší kruh, v ktorom musia obiehať všetky slnečné sústavy, zatiaľ čo ešte vo svojom vnútri vykonávajú svoje vlastné pohyby.
Bod, v ktorom sa má začať rozklad každého svetového telesa, je presne stanovený, a to opäť na základe dôslednosti prírodných zákonov. Je to celkom presné miesto, na ktorom sa dej rozkladu musí začať vyvíjať, bez ohľadu na stav dotyčného svetového telesa aj jeho obyvateľov. Nezadržateľne ženie kolobeh každé svetové teleso k tomu, aby sa bez odkladu naplnila hodina rozkladu, ktorá ako všetko vo stvorení je v skutočnosti len premenou, znamenajúcou príležitosť k ďalšiemu vývoju. Potom je tu hodina „buď - alebo“ pre každého človeka. Buď je vysoko povznesený ku Svetlu, ak usiloval o duchovné, alebo zostane pripútaný k hmote, na ktorej lipne, ak z presvedčenia považuje len hmotné za cenné.

Tieto citáty boli z Posolstva Grálu, a doplníme si ich ešte s citátmi z knihy: Proroctvá vo Svetle Pravdy:
Všetko to začalo niekedy v roku 1986 pri sledovaní televízneho cestopisu z Tibetu, v ktorom som sa dozvedel, že šťastným číslom Tibeťanov je 108. Z cestopisu som sa ale nedozvedel, prečo. Odvtedy som hľadal, kde sa len dalo, aby som sa dozvedel podstatu takéhoto počítania Tibeťanov. Písal som do viacerých redakcií, ba aj naslovovzatému odborníkovi pánovi Dänikenovi, no odpoveď som nedostal a myseľ sa neupokojila. Preto mi nezostalo iné, ako sa pokúsiť vyriešiť túto záhadu vlastným uvažovaním. V spomínanom roku 1986 som zažil udalosť, ktorá ma k tomu ešte viac vyburcovala. Po prvýkrát som uvidel počas jednej poľovačky UFO. Od týchto udalostí som začal študovať všetky dostupné materiály o vesmíre a človeku. Výsledkom môjho snaženia bol vzorec, ktorý som nazval vzorcom života pre planétu Zem a výsledkom tohto vzorca je číslo 108.
Vzorec je jednoduchý, ale všetky veličiny vo vzorci obsiahnuté sú potrebné pre vznik života v takej forme, akú poznáme na Zemi.

Vzorec je nasledovný:
dH        lHP
                  (     ––––  +  –––-  ) x ½                
                       dP         dH                         

 pričom:                                   
dH,  je priemer hviezdy - Slnka

dP,  je priemer planéty – Zem
lHP,  je priemerná vzdialenosť Slnko - Zem.

Nejdem tu rozvádzať, že všetky tieto veličiny sú rozhodujúce pre vznik života na Zemi, lebo to už urobili povolanejší ako ja a musel by som ich citovať.

Veličiny potrebné na doplnenie do uvedeného vzorca:

1 391 980 km           149 597 920 km
( –––––––––––   +   ––––––––––––––-     )   X  ½   =   108,29623434
12 756,28 km           1 391 980 km

Keď dosadíme do vzorca veličiny pre iné planéty Slnečnej sústavy, dostaneme samozrejme vždy iné výsledné číslo. Môžeme teda povedať, že ku každej planéte Slnečnej sústavy patrí iné identifikačné číslo. Pre planétu Zem je teda identifikačným číslom 108. Mohli by sme povedať, „ že číslu 108 vďačíme za to, že tu sme a akí sme...“
Človek žije dva životy: jeden hmotný - mužský (denný) a druhý duchovný - ženský (nočný). Nočný život je citovejší a je bližší k ženskému princípu. Vinou človeka je nočný - duchovný život človeku časom stále vzdialenejší a odsunutý do hmlistého snenia.
Tá Zem, tá žena, tá noc sa stávajú už len oblasťou hmlistého snenia, odtrhnutého od skutočného života. Svetlo dňa nachádza človeka duchovne a citovo nevedomého - oslepuje ho. Človek sa ukrýva pred svetlom a jeho dobrá mať mu v tom pomáha - vzďaľuje sa od svetla. Nebolo šťastné číslo Tibeťanov v čase ich šťastia rovným číslom 108? Naše a ich šťastné číslo je dnes už 108,3! Nechýbajú nám práve tie tri desatiny ku šťastiu? Na túto otázku si musí odpovedať každý sám.

Veď hlavným problémom ľudstva je dnes mravnosť. Človek koná ináč, keď ho nik nevidí a ináč, keď ho niekto vidí. Veľmi často si hovorí: veď teraz ma nik nevidí. A to je veľký omyl. Človek stále nosí v sebe fotoaparát, ktorým vyrába dôkazy proti sebe alebo pre seba, nosí v sebe aj policajta, ktorý ho na základe jeho vlastných dôkazov usvedčí, a nosí v sebe aj sudcu, ktorý ho na základe dôkazov a vlastného usvedčenia aj odsúdi! Keď si toto ľudstvo uvedomí a aj uvedie do života, stúpne mravná hodnota ľudstva. Ľudstvo stratilo mravnosť spolu s duchovnosťou kvôli svojmu zameraniu na hmotu. Návrat k duchovnu je teraz možný opäť iba cez hmotu.

Tento zvýraznený citát je teraz, pred voľbami, veľmi priliehavý, ba mali by si ho osvojiť najskôr všetci politici, no a potom si ho dať ako prvý bod svojho volebného programu!
Lenže oni radšej šíria plané sľuby, ktoré nemôžu splniť, lebo by museli vymeniť najskôr samých seba, no a následne všetkých, ktorí ľudskú spoločnosť tvoria, lebo nám všetkým vládne falošná ideológia.

No a kto ju splodil?
Veda a cirkev!   

Tak a teraz skúste hľadať v médiách, alebo v teóriách našich vedcov, prípadne v niektorej cirkvi, vysvetlenie tejto príčiny, ktorú všetci prežívame, ale priradili sme jej ten univerzálny pojem, ale iba toho následku: “globálne otepľovanie“!
Ľudstvu dneška stačí, keď môže oslavovať falošné idoly, ktoré vedú ľudstvo do záhuby, pritom tie dôležité informácie prehliada, sú mu na obtiaž, lebo vyžadujú zmenu od každého, kto sa ku týmto informáciám priblíži a prejaví o ne záujem. Rýchlo túto cestu opustí, ako pre neho namáhavú a zaradí sa ku tým, ktorí hlásajú tú pohodlnejšiu, ba sľubujú to všetko vybaviť za nich. A tak vznikajú falošné kulty, ba je smutné, že aj pre tých, ktorí už majú Slovo Pravdy v rukách, lenže škoda, že iba v rukách, ale nie v živote samotnom, tak ako je to v tomto Slove chcené.
Dôkazom pravdivosti týchto slov je prežívaná, ba potvrdená skutočnosť, keď na tejto stránke, v priečinku: „Lovy bez zbraní“ sú podávané také dôkazy, ktoré musia nútiť k zamysleniu každého, kto ešte dokáže logicky, ba zdravo myslieť. Tieto dôkazy sú podávané v odbore, ktorý je veľmi priliehavý, ba v ktorom sú tieto dva svety, dve dimenzie hmoty vedľa seba tak blízko, že sa prelínajú a umožňujú tieto dôkazy získať. I keď sa tieto dimenzie prelínajú v každom odvetví, ale získať dôkazy, nie je už tak jednoduché! Ani ja samotný som nepredpokladal, že sa mi podarí tieto dôkazy v tak krátkej dobe získať. Treba však dodať, že pri každej podobnej aktivite, je nutná pomoc aj z tej jemnejšej dimenzie! No a hádam žiadny kritik našej stránky nebude tvrdiť, že tá pomoc, v tomto prípade prišla z tej temnej strany, lebo temno nemá žiadnu snahu pomáhať, ale iba zvádzať a škodiť. No tieto informácie, ktoré sú na stránke prezentované, sú v každom smere, pre človeka pomocou! Aspoň pre každého takého, ktorý v súlade s prírodnými – božími zákonmi hodlá žiť.       
Toto bolo potrebné ešte uviesť ako obhajobu nášho konania a aktivít, ktoré mnohí, aj tí, ktorí sú už pri Pravde, teda aspoň si to oni o sebe myslia, radia niekde mimo aktuálneho diania tejto doby. Teraz môžu vidieť, že práve tieto aktivity sú najlepšou pomocou pre túto prežívanú dobu, lebo pomáhajú poznať ten svet v ktorom žijeme, ktorý vôbec nepoznáme a preto blúdime, lebo následne nepoznáme ani sami seba. Nevieme, akú moc máme v sebe, ktorá nám bola darovaná pre našu púť mnohými svetmi, ktoré nechceme poznať, ba radšej sa nechávame viesť do záhuby vodcami, ktorí sa hrdia nás zachrániť. 

_______________________________________________________________________________________________________________________
14. január 2020

UFO - TUTLANIE

 

Veda, cirkev a politici stále tutlajú fenomén UFO, ktorý je už tak zjavný, že o ňom vie každý, kto prejavuje aspoň minimálnu inteligenciu. Aký je dôvod tohto utajovania? No veľmi jednoduchý, ba aj logický:

A -    Keby tieto menované inštitúcie uznali niekoho dokonalejšieho, tak by degradovali predsa moc vlastnú!

B -    Keby tento fenomén uznali, tak by museli priznať aj to, že majú kontakt, ba slúžia tomu nepravému vládcovi!

 

Na nebi nelietajú iba „Hospodinove vozy“, ktoré videl už Ezechiel, ale aj „Luciferove vozy“, ktorých služobníkmi sa stali mocní tohto sveta.

Z týchto dvoch dôvodov držia ľudstvo v nevedomosti všetky menované inštitúcie:

Cirkev uznáva neskutočného Boha a ku takému vedie svoje ovečky.

Veda uznáva neskutočný svet v ktorom žijeme, ba tak vychováva aj svojich žiakov.  

Politici sa nechávajú voliť za vládcov, pritom už ten jediný a pravý vládca večne jestvuje, ba aj Jeho jednoduché a dokonalé zákony. Takto zvolení vládcovia potom stanovujú iba také zákony, ktoré umožňujú ich upevnenie moci, ba okrádanie tých, ktorí ich zvolili a aj Toho pravého vládcu.

Pravda je totožná so spravodlivosťou a problém ľudstva spočíva v tom, že sa snaží podvedome vyhýbať tej jestvujúcej spravodlivosti, a teda sa súčasne vyhýba aj tomu poznaniu PRAVDY!

Žiaľ, dnes je už taký stav, že aj tí stúpenci večnej,  absolútnej Pravdy začínajú strácať svoje presvedčenie a začína ich ovládať pochybnosť, i keď pochybnosť je pomôckou pokroku. Podmienkou je ale to, že človek musí zostať v hľadaní odpovedí úprimný a čestný, nesmie prepadnúť vypočítavosti a pokrytectvu. Žijeme teraz veľmi ťažkú dobu, ktorá nám bola ale zasľúbená, keď sme tak veľmi už mnohokrát sklamali. Tento stav by sa dal charakterizovať nasledovným podobenstvom:

„Na našej púti za Pravdou, sme sa teraz dostali na kruhový prejazd, na ktorom sú všetky vedľajšie odbočky voľné, jedine tá, niektorými nastúpená priama cesta za Pravdou, je zahataná neprežitými a nesplnenými zasľúbeniami, ktoré boli súčasťou tejto Pravdy, už na doteraz preputovanej ceste za ňou!“  

Každý úprimne a čestne jednajúci človek musí pravdivosť tohto podobenstva uznať, lebo je to citeľné všade a u nás všetkých.

Tento stav sa ale blíži ku svojmu koncu, lebo pravý Vládca už nehodlá ďalej trpieť tento stav, ktorý je pre zdravo mysliacich ľudí už neúnosný, ale aj pre Neho samotného a celé stvorenie Božie!

_______________________________________________________________________________________________________________________
23. október 2019

TRINÁSTA KOMNATA

 

Naša pozemská civilizácia je veľmi zvláštna, lebo tých, ktorí o tajuplných a záhadných dejoch a udalostiach iba hovoria, alebo píšu, verejnosť obdivuje a uznáva, ale naopak tí, ktorí o tom podávajú aj dôkazy, zostávajú v úzadí a nepovšimnutí!
Do tej záhadnej - trinástej komnaty sa každý obáva vstúpiť a radšej zostáva vonku a necháva si o jej vnútri iba radiť od iných. Obyčajne od tých, ktorí v nej tiež vlastne ani neboli, ale rovnako o tom iba počuli od iných. 

Lenže keď sa do nej nevstúpi, tak sa vlastne nič neprežije a nie je z toho počutého žiadny úžitok a zostáva sa v nevedomosti, aj keď sa každý pýši svojim domnelým poznaním. A takto sa nedá dosiahnuť žiadny pokrok a preto naša civilizácia zostáva bez toho potrebného pokroku a nemôže sa zbaviť problémov. 
Z našej strany sa už nedá robiť nič viac a musíme sa zmieriť s tým, že ten nami chcený pokrok, ku ktorému sme sa stále snažili dopomôcť, musí zostať iba túžbou, ktorú dokáže uviesť do nášho života iba to predpovedané dianie, ktoré nachádzame v mnohých starých, ale aj nových zasľúbeniach. Najhroznejšie je ale na tom ľudskom konaní znovu to, že aj tie zasľúbenia zostávajú pre väčšinu tou trinástou komnatou, teda verejnosť aj v tomto zostáva iba pred zatvorenými dvermi tejto komnaty.

V týchto našich posledných príspevkoch (umiestnených na stránke v priečinku „Lovy bez zbraní“),
sme pootvorili dvere tejto komnaty,
cez ktoré možno vzhliadnuť to tajné a nepoznané!
Ľudia, nájdite v sebe toľko odvahy a nebojte sa aspoň cez tie odchýlené dvere nahliadnuť dovnútra.
Viac už pre vás urobiť nedokážeme!