________________________________________________________________________________________

 

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Vážení čitatelia a poslucháči!

Nahrávku a video s Úvodnou reláciou, ktorá je súčasťou obsahu nášho vysielania a ktorej uverejnenie na našej stránke bolo Prvým krokom v tejto aktívnej pomoci, sme presunuli do samostatného, novovzniknutého priečinka s názvom:

„ČO SA TO DEJE?“

Do tohto priečinka pribudnú postupne ďalšie nahrávky z pripraveného archívu Rádia Záchrana. Kedy a ktoré to budú, závisí od miery a spôsobu nastávajúceho duchovného budíčka, ktorý bude v prichádzajúcom období zvoniť čoraz hlasnejšie. Pretože už iba tvrdé rany dokážu ľudí vnútorne otvoriť a primäť ich klásť si tie správne otázky, ktoré vedú k PRAVDE a tým aj k duchovnej záchrane!

kolektív Rádia Záchrana

 


________________________________________________________________________________________

8. 6. 2023

Proroctvá vo Svetle Pravdy

 

Vážení čitatelia!

Chceme vás informovať, že prvú várku knihy Proroctvá vo Svetle Pravdy už máme dotlačenú a to v počte 100 kusov. Niektorým z vás, sme z tejto várky už knihu aj zaslali, ako sme sľúbili, a teraz chceme ten zostatok ponúknuť na objednanie aj ďalším, novým záujemcom.

Táto verzia knihy nie je ešte úplne konečnou a pred oficiálnym vydaním do kníhkupectiev bude ešte doplnená o niektoré menšie, ale dôležité dodatky, ktoré sú teraz už v záverečnej fáze dopĺňania a prirodzene ku ním prišlo na základe niektorých prežítí a reakcií na knihu. S tým ale bolo aj rátané a preto je to vydávanie knihy rozdelené takto do dvoch verzií.

Prosíme teda záujemcov o knihu, aby sa prihlásili na email rádia a cena knihy je 23 euro + poštovné. 

O ďalších novinkách v súvislosti s vydaním vás budeme neskôr informovať.

                                                                                  

kolektív rádia ZÁCHRANA

 


________________________________________________________________________________________

13. 2. 2024

Aký si človeče?!

Tento príspevok je určený najme pre tých, ktorí už poznajú niektoré z Božích Posolstiev, pretože sa stále opakuje jedna kľúčová chyba nás ľudí. My sme sa k nej na stránke vrátili toľkokrát, že je skutočne udivujúce, že to musíme urobiť znova a opäť skúsiť nájsť iné vysvetlenie.

Každý, kto v minulosti spoznal nejaké učenie, sa tak veľmi upol na jeho vonkajšiu formu, že nedokázal spoznať ďalšieho zvestovateľa Pravdy. V Posolstve Grálu sme to mali vysvetlené, že každý pripravovateľ cesty to učenie dával do formy, ktorá zodpovedala okoliu, v ktorom sa nachádzal, ale aj času a zrelosti spoločnosti. Preto sa učeným farizejom z doby Ježišovej zdalo Mojžišovo učenie iné, než to, čo hovoril Ježiš a odsúdili Ježiša z rúhania proti Bohu. Pretože liečil v sobotu, keď mal odpočívať, a podobne. A tátočrta sa tiahne celými dejinami, že ten človek, ktorý spoznal nejaké učenie, upol sa na formu a tú kŕčovito nasleduje, ale ten svoj ľudský cit – človečenstvo, zatlačil do úzadia. Ak by tí farizeji skutočne súcitili s trpiacimi, či by mohli Ježišovi vytknúť, že liečil v sobotu? A to je problém aj dnešnej doby, že ľudia, ktorí spoznali niektoré učenie, sú so sebou spokojní ako tí farizeji, že konajú podľa Slova, ale to človečenstvo a ten ľudský cit v nich vymizol. Potom dokážu obviniť človeka, ktorý obetoval Pravde celý svoj život, z toho, že asi ho trestá Boh, keď sa mu zle vodí.

Predstavte si človeka, ktorý má v sebe detskú zvedavosť a jeho vnútro hľadá odpovede na záhady, ktoré príroda tomuto človeku ukázala. Nájde dielo v ktorom sú mnohé tieto prírodné zákony vysvetlené, ale časom zistí, že toto dielo utrpelo zásahom človeka. Aj napriek tomu, že má manželku a tri deti, obetuje svoj polročný zárobok, aby získal dielo pôvodné a kompletné. Potom hľadá a nájde prekladateľa. Popri dvoch robotách a rodine takmer tisícstranové dielo prepíše na počítači po prekladateľovi. Medzi tým si tento pán získa dôveru Zasľúbenej, ktorá mala na Zemi vyplniť to najväčšie zasľúbenie – príchod Imanuela. Táto Najvyššia ženská bytosť vo stvorení v čase jej najťažšieho obdobia, keď ju prenasledovalo temno a išlo jej o život, požiadala tohto pána o pomoc a on jej aj našiel bezpečné útočisko, ktoré by ju bolo ochránilo pred tým, čo sa stalo.... keby jej „najbližší“ si nevynútili odchod z tohto útočiska.  Keďže pomocníci okolo tejto Ženskej bytosti sa po jej smrti roztrieštili, tento pán dal dokopy nový kolektív ľudí, s ktorým sa usiloval vyplniť zasľúbenie, že Pravda sa má šíriť medzi všetky národy. Získal vysielaciu techniku, lokality, poznatky o vysielaní, tiež preklad vysielaných relácií do 18 najrozšírenejších svetových jazykov. Toľko sa nepodarilo ani Hnutiu grálu ktoré má neúmerne väčší rozpočet a kapacity. To samozrejme nahnevalo tých, ktorí práve ublížili aj vyššie uvedenej najvyššej ženskej bytosti s poslaním a podarilo sa im ju odpratať. Tak zaútočili teraz na kolektív, ale hlavne na dotyčného pána, ktorému spôsobili ujmu a opäť ľudia miesto pomoci, útočia a spôsobujú nové bolesti svojimi „radami“.

Tento pán okrem vyššie uvedeného natočil dokument o nepoznanom vplyve človeka na správanie zvierat v prírode a o Prírodnom zákone, ktorý z toho vyplýva. Na tomto základe nechal komisiou overiť a patentovať ochranný prostriedok na dreviny proti ohryzu zvierat, ktorý vykazoval ohromujúce výsledky, lenže ho všetci vedúci odmietli, pretože nevyžadoval žiadne peniaze a tých práve je každému treba čím viac, aby sa mohlo niečo uliať bokom. Dotyčný pán ostal aj po tejto dlhoročnej snahe sklamaný a nevypočutý, dokonca mu patent ukradli niekde do Nórska. Chcem sa opýtať, či to je podľa niektorých tiež Boží trest pre neho?

Pomoc o ktorú sme žiadali, i keď osobne, je nie tak celkom osobná, lebo súvisí s poslaním, ktoré začali iní pred nami a my sa len usilujeme v tom pokračovať. Lenže kritika, ktorá prichádza aj na dotyčného pána, je celkom osobná a opýtam sa tých, ktorí tak necitlivo súdia a ubližujú, čo oni obetovali a či urobili pre Pravdu toľko ako tento pán, že ho poučujú?!

Ako dôkaz uvedieme dva citáty z Posolstva Grálu:

„Je lepšie keď sa v dobrom chcení urobí chyba,

ako keď sa nerobí nič z obavy, že sa urobí chyba.“

„Kto sedí za pecou si nohu nezlomí.“

 

A ja som prišiel o obe nohy a ruky. A prečo?

Lebo som vyšiel spoza pece!

A moja manželka ani nevyšla spoza pece a trpí so mnou.

 

Či už tieto slová pohnú niekoho k zamysleniu alebo nie, žiadame všetkých, aby nás kontaktovali, len ak majú úprimný záujem pomôcť zámeru – projektu. Osobné kritiky, alebo rady vôbec neberieme v úvahu, tie nám nepíšte!

Ako bodku za touto témou uvedieme prednášku z Doznievaní k Posolstvu Grálu, ktorú opäť môže každý pochopiť podľa seba:

171. Aký si, človeče!

 

To je otázka, ktorá ti v súde zahrmí v ústrety! Aký si, nie aký si bol!

Preto buď bdelý, ak chceš obstáť v súde! Tak volám už oddávna na ľudského ducha. No moje varovania dozneli nevypočuté. Len nemnohí počuli volanie, chceli ho počuť! Tí ostatní sa domnievali, že majú niečo omnoho lepšie v tom, s čím sa dovtedy uspokojovali, či už to bolo v cirkevných náukách alebo v úkonoch mnohých siekt, alebo v úplnom odmietaní všetkého toho, čo nie je pozemský viditeľné pozemsky hmatateľné.

Tí však, ktorí chcú počuť, sú veľmi málo prísni voči sebe samým. Nie sú dosť úprimní voči svojmu duchu. „Aký si, človeče“! náhle sa pred neho postaví v účinkoch živých zákonov tohto stvorenia a to práve vtedy, keď na to nebude pripravený. Lebo keby sa aj po celé roky namáhal byť takým, aby mohol obstáť v búrkach, ktoré nad ním zúria obrovskou silou, nič mu to neosoží, ak v tom napokon len na hodinu poľavil. Až príde jeho čas, tak sa predsa zrúti, pretože v okamžiku diania nebol taký bdelý, aký mal byť v sile Svetla, ktorú na to dostal. A to príde cez noc!

Povolaní a vyvolení sú na tom omnoho horšie a sú v omnoho väčšom nebezpečenstve než druhí, lebo v nich sa naplní, čo už Ježiš kedysi zasľúbil: Komu bolo mnoho dané, od toho bude mnoho požadované! Najvyššia čulosť ducha i tela je neúprosným zákonom pri každom vývoji pre vzostup a pre službu vo Svetle! Táto sila, ktorú som vám mohol dať, sa vám stane osudnou, bude pre vás záhubou, ak ju nebudete neprestajne využívať v tom zmysle, ako vám bola daná! Vyzdvihne vás vysoko alebo vás stlačí nadol, posilní vás alebo rozdrví, presne podľa toho, aké je vaše vlastné vnútro!

Stredná cesta je u sily Svetla vylúčená! Nečinnosť ako aj pohodlné vyčkávanie v dobrom chcení prináša rovnaký účinok ako nesprávne použitie, teda pád!

Chcenie sa musí stať činom, keď vás teraz dostihnú vlny, predurčené každému jednotlivcovi, už pri jeho zrodení!

Každý človek na zemi má teraz svoj čas na očistu, alebo skazu. Príde to na neho zákonite a on sám má pri tom v rukách tiež svoj osud.

Nestane sa tak všade v rovnakú hodinu, ale každého to zasiahne tak, ako je to pre neho predurčené! To dáva posledné triedenie k súdu!

Pre vás potom, vyvolení a povolaní, posledné triedenie pred počiatkom! Len ten, kto je schopný víťazne prežiť samočinné triedenie, ten je tým potom vyvolený k činu! K výstavbe v tisícročnej ríši! A to všetko má sám vo svojich rukách!

Ak si nevzal varovania, ktoré som tak často dával, nie tak vážne pre seba, ako by to bol musel vziať každý jednotlivec, tak si privodí teraz škodlivé následky sám pre seba v neúprosnej spravodlivosti, lebo akým je, tak ho to zasiahne! Presne zodpovedajúc skutočnosti. Nie snáď podľa toho, akým sa domnieva byť!

Pri tom sa ukáže, kto plne využil silu vo svojom úsilí k splneniu povolania, alebo kto sa s ňou len zahrával v náznakoch samoľúbosti, nech by bola tiež sebamenšia. Ukáže sa, ako to kto bral vážne v chcení slúžiť, alebo kto chcel byť iba pri tom, aby nič nezameškal.

Beda, kde sa mohla zahniezdiť domýšľavosť alebo falošná ctižiadosť, takže pravá pokora už nenašla žiadne miesto! To sa ukáže k zdeseniu toho, kto sa tým dal otráviť a odvrhne ho to stranou.

Hovorím vám, až do toho najmenšieho bude zvážené a zmerané všetko, čo sa vo vás pohybuje, dokonca aj to, čo vy sami považujete za pochované, ak to skutočne od vás neodpadlo!–

Obávam sa o vás; lebo pri tom vám nemôžem nijako pomôcť! Sami sa musíte prebojovať cez to posledné, pričom buď obstojíte, alebo padnete!

Nič nepravého nesmie zostať pri výstavbe v mojej blízkosti! Božské zákony to teraz vyradia. Akým spôsobom sa to stane, riadi sa opäť podľa každého jednotlivca.

Chcem vám dnes ešte objasniť, že to s istotou zasiahne všetky vaše slabosti, veľké i malé, aby tým boli vypálené a naďalej už viac neprekážali radostnej službe v čistom tvorivom pôsobení! Nič z toho nezostane. Prechádzate teraz ohňom očistného procesu v ktorom musíte obstáť, ak v ňom nechcete zahynúť.–

Kto však stojí ozajstne a správne s vážnym chcením pokorne slúžiť, toho tieto vlny len posilnia a vo veľkom napätí sily ho vysoko vyzdvihnú, čo mu prinesie posledný prelom nahor, až ktorý ho pripraví k splneniu jeho úlohy v službe Grálu! –

Každý človek na tejto zemi to musí podstúpiť. Všetci ľudia na zemi to musia po vás prekonať. Nikto toho nezostane ušetrený. Vy však tu na Hore, pretože idete vpredu, musíte byť prvými medzi všetkými ľuďmi! Je to podmienené zákonitosťou vo stvorení, že vás v prvej hodine zasiahne sila Svetla, aby som pri počiatku nevláčil so sebou príťaž, ale bol obklopený ľuďmi, ktorí dorástli na svoju úlohu v každom smere, v najčistejšom chcení i v radostnom čine!

Preto ešte raz ku vám o tom hovorím! Chcem vám tiež vysvetliť aký je dej, ktorému budete podrobení, aby ste týmto obdobím kráčali ako vediaci. Uvážte však, že toto vedenie zvyšuje aj vašu zodpovednosť!

Pre každého človeka, žijúceho dnes na tejto zemi, je jeho dráha už od narodenia stanovená tak, že bude v období, ktoré je teraz tesne pred ním, podrobený určitým žiareniam, ktoré pripravujú účinky pre konečný súd, ako posledné triedenie, ktoré rozhodne o jeho osude. Toto obdobie potrvá u každého radu mesiacov. Nemožno ho prežiť len v priebehu niekoľkých hodín alebo dní. Nikto mu ani nedokáže uniknúť. Nemôže sa to zastaviť ani odchýliť, ba ani o jednu jedinú sekundu oddialiť!

Navyše, sem zhora prichádza nový tlak Svetla, ktorý tieto účinky vyvoláva a zosilňuje. A to tak mocne, že tomu tlaku Svetla neodolá nijaký odpor, aj keby bol ten najtuhší a najhúževnatejší.

Tak stojí človek po určitý čas ako pod sprchou, ktorá prichádza zo všetkých strán a je bezpodmienečne nútený jej odolávať. Nemôže utiecť, nemôže pri tom dopredu ani dozadu, ani nie na bok, nemôže sa ochrániť ani ukryť.

To všetko je nevyhnutné prežívanie! Tento dej by sa mohol približne porovnať s tlakovou skúškou, i napriek tomu, že takýto obraz neodzrkadľuje toto dianie správne. Nejde pri tom len o celkom určitý tlak, ktorý každý človek musí byť schopný vydržať, ak sa pod ním nechce zrútiť, ale ten tlak prechováva v sebe život. Oživuje aj všetko ostatné, prebúdza to k pohybu alebo núti, aby sa všetko pod ním nachádzajúce pohybovalo, aj to, čo drieme.

Ako toto dianie prebieha v celom stvorení počas jeho očisty, tak je to teraz súčasne aj u jednotlivca, ktorý z toho nemôže byť vylúčený, ale zasiahne ho to dokonca najostrejším spôsobom. To, čo sa takto prebudí alebo povzbudí bude ešte posilnené, bez ohľadu na to, či je to dobré, alebo zlé. Týmto posilnením vzrastie!

Lenže zlo, stojace voči tomuto tlaku Svetla ako niečo inorodé, zosilní v narastaní svoj odpor, ktorý však musí spôsobiť bolesť iba jemu samému, lebo mocný tlak Svetla neuhne ani o vlas. Zlo tým bude donútené doslova si samo preraziť hlavu, aby sa zničené zrútilo samo v sebe.

Dávam vám tým síce iba obraz. Je to však skutočný dej; lebo zlo je donútené zničiť samo seba vo všetkých častiach vlastným pohybom, ktorý je tlakom Svetla tak silne podnecovaný. Aj všetky omyly a nesprávne názory sú ponechané napospas samozničeniu, pretože nemôžu mať nijaké podporujúce spojenie so Svetlom.

Predstavte si teraz človeka, ktorý v sebe prechováva mnoho slabostí a chýb a nie je ochotný s vynaložením všetkej svojej sily sa ich zbaviť. U takého dostaví sa následok neodvratne, takže aj jeho pozemské telo nebude vôbec schopné vydržať mocný náraz a zahynie, teda tiež sa musí zrútiť, zatiaľ čo pri menšom počte tvrdošijných chýb bude pozemské telo spolutrpieť len ľahšie.

Prirodzene, že i telo bude vždy zasiahnuté tam, kde slabé miesta umožňujú zaútočiť, alebo kde drieme nejaká choroba. Nie je vylúčené, že u mnohých ľudí budú napadnuté mozgové bunky, čím potom nastane pomätenosť mysle, ktorá sa nesprávne nazýva pomätenosťou ducha. V skutočnosti je to len rozum, ktorý podlieha pomätenosti, nikdy nie duch! Len činnosť pozemského mozgu utrpí poruchu, pretože pomätenosť ducha vôbec nejestvuje.

Chorobná pomätenosť takéhoto nemocného končí jeho pozemskou smrťou, teda s odložením hrubohmotného tela.

Práve v poruchách mozgovej činnosti sa prejavia hriechy mnohých škôl, ktoré preťažovali predný mozog mládeže vecami, ktoré sú pre praktické využitie v pozemskom bytí vôbec nie potrebné. Táto bezúčelnosť sa stala nešťastím a zločinom; lebo v dôsledku toho nezostala sila ani čas na to, čo by bolo potrebnejšie a  pre každého človeka nevyhnutné: poznať Božiu vôľu vo stvorení!

Útok na telo spočíva v spätnom náraze vzpierajúceho sa nesprávneho a v námahách, ktoré musia vyplynúť z mocného a bezprostredného posilnenia tlakom Svetla. Svetlo samo neútočí, ale iba je stojí! No ako neotrasiteľný múr sa približuje svetelná stena stále bližšie, trvale zužujúc priestor, v ktorom sa to nesprávne musí vyžiť, až kým sa v tom úplne nerozpadne.

Tak je to u tých ľudí, ktorí voči Svetlu nezaujímajú správne stanovisko, a preto sa tiež nezachvievajú v zákonoch. Vo stvorení správne stojaceho človeka, musia tieto lúče pozdvihnúť vysoko nahor, až k tej hranici, kde mu už nehrozí nebezpečenstvo, že bude vtiahnutý do prichádzajúceho rozkladu. Vypália v ňom všetko, čo je nie v úplnom súlade so zákonmi tohto stvorenia. Lenže tiež iba vtedy, ak na to človek poskytne možnosť nezlomným a voči sebe samému bezohľadným sebapremáhaním v poznaní svojich chýb a zlých vlastností. Môcť to urobiť je mu veľmi uľahčené tým, že vplyvom tohto žiarenia zosilnie všetko, čo je v ňom nesprávne a stane sa tak viditeľným. Zviditeľnenie takých chýb sa však v žiadnom prípade neprejaví v  pohodlných obrazoch, ako to človek vo svojej duchovnej lenivosti azda opäť mylne očakáva, ale musí sa už o to sám snažiť, inak mu to nebude na úžitok ani na pomoc. Môže ich sám spozorovať, ak pre ne v úprimnom chcení otvorí oči! Potom rýchlo uvidí, čím u svojich blížnych naráža a udiera sa. S trochou námahy to môže spoznať už so správania svojich blížnych voči nemu; lebo ak chce ísť skutočne nahor, potom aj vo všetkých veciach, pri väčších ako aj menších zrážkach a nezhodách, pri každom narušení harmónie, nebude už hľadať chyby u tých druhých a nazdávať sa, že ich tam nájde, ale iba u seba samého! Takým spôsobom spozná ešte v pravý čas všetko, čo mu chýba. Teda iba v prežívaní! Iné spoznanie pre neho nejestvuje.

Ak sa takto rozhliada okolo seba, potom už urobil najťažší krok vo svojom boji, ktorý ho vedie k víťazstvu! V tomto prvom kroku pre neho spočíva to podstatné! Ak naň nedbá, potom nikdy neprejde, ale musí sa zrútiť, hoci má čo aké dobré chcenie. Zanedbaním tohto kroku však dáva najavo, že ani nemá pravé chcenie, ale sám sa v tom klamal a sám seba, v samoľúbosti alebo pohodlnosti podvádzal, preto plody takých klamných predstáv padnú na neho.

Celkom ináč je to však s ľuďmi, ktorí v sebe nesú skutočne úprimné chcenie, ktoré vždy premieňajú na čin a  nezostávajú iba pri chcení.

Takí prijímajú prostredníctvom tlaku Svetla netušené, mocné posilnenie svojho dobrého, čistého úsilia, ktoré ich pozdvihne vysoko nad hranicu určenú pre súd, ktorá im zaručuje bezpečnosť, len čo prepukne víchrica, ktorá všetkých ostatných strhne do oblasti rozkladu, čo je totožné s večným zatratením.

Zobuďte sa, ľudskí duchovia! Nesmiete premárniť už ani jeden deň!

Syn Boží k vám už kedysi varovne volal: Odpúšťajte svojim blížnym! Viete, čo v tom spočíva? Zmýšľate vo všetkom príliš povrchne, nechcete sami bádať v Slove, ktoré skrýva také nevýslovné poklady.

Odpúšťanie vášmu blížnemu má svoj začiatok a koniec v tom, že nedbáte na jeho chyby! Že chyby nehľadáte v ňom! Inými slovami, že sa v tomto máte starať len o seba! Že máte hľadať a odložiť najskôr svoje chyby, prv než sa budete snažiť vytýkať chyby svojmu blížnemu!

Ježiš vedel celkom presne, že čas pozemského bytia musíte dokonale vyplniť, ak chcete dostatočne dbať na seba samých, aby ste napredovali a dozrievali tak, ako máte.

Skúmajte len najprv sami seba, až potom porozumiete svojim blížnym! V porozumení však spočíva odpustenie.

Lenže koľko ľudí je na zemi, ktorí takto konajú! Ani jediný neprijal Slovo Syna Božieho takýmto spôsobom. Ani jediné slovo, nie to ešte celé učenie. Práve v neuposlúchnutí tejto požiadavky väzí vaša najväčšia chyba! V tom sa prehrešujete najviac. . .a premeškáte tým najviac, áno, tým prehrávate celé svoje bytie! A navzdory tomu dúfate, že obstojíte!

Aký si človeče!“ To nie je otázka, ale požiadavka! Musíte na nej stroskotať, ak sa rýchlo nespamätáte! Varujem vás! Nejeden stojí už tesne na pokraji priepasti a zrúti sa, ak sa z toho nevytrhne so všetkou silou v poslednom okamihu späť! Nehľadajte už chyby u druhých, ale iba u seba!

Nezahadzujte poslednú oporu, ktorú vám môžem podať vo chvíli najväčšieho nebezpečenstva!

Už tak často ste na ňu vôbec nedbali, hoci vám ju Syn Boží ponúkal v každej vete. Aj vtedy, keď vám hovoril: „Miluj svojho blížneho, ako seba samého!“

Aj v tom je ten istý zmysel. Vždy znovu vám dával rovnakú radu, s ktorou ste mohli smelo kráčať vpred, keby ste skutočne chceli! Pri tom by ste však museli aj sami myslieť, sami konať a to bola privysoká požiadavka! Trpko, veľmi trpko sa vám to vypomstí!

Preto buďte konečne bdelí a nesnívajte viac o minulosti ani o budúcnosti, ale prežívajte okamih, prítomnosť! Jedine to vám môže ešte priniesť úžitok!

„Aký si človeče!“ Tak požaduje zákon stvorenia v súde!–

Ešte jedno varovanie vám preto chcem dať, skôr než vás táto závažná požiadavka musí zobudiť z bludných predstáv!

Nestarajte sa o to, čím ste kedysi tu na zemi už boli! Toto poznanie vám v súde nemôže pomôcť; lebo vám nie je nič platné! Až neskôr, keď na to budete zrelší, môže vám to veľa povedať! Potom sa budete môcť z toho poučiť, čo vám prinesie pre prítomnosť veľa úžitku, ak k tomu vo svojom myslení použijete správne stanovisko.

Len zvedavosť alebo aj samoľúbosť núti nejedného z vás, pýtať sa na to tak nástojčivo. Lenže vy z toho poznania nečerpáte to, čo by ste už dnes mohli, ba čerpať mali: spokojnosť a vďaku za svoju prítomnosť; veď všetko ste smeli dosiaľ na tejto zemi okúsiť! Niet ani jediného, ktorý by už nebol býval pozemský bohatý, alebo nejakým spôsobom vládnuci. Ani jedného, ktorý by už neužíval všetky radosti tejto zeme. Preto nemáte nijaké právo ani dôvod závidieť dnes vládnúcim, a ani majetným, ktorí možno za vašich dobrých čias museli už pod vami živoriť a trpieť núdzou!

Máte sa z toho poučiť, že práve teraz ste v takom postavení, ktorého ešte potrebujete, aby ste ho vychutnali a v ňom dozreli alebo v ňom napravili to, v čom ste predtým schybili. Oboje vo vás môže vzbudiť vďaku za milosť, ktorá vám to poskytuje v pôsobení nezmeniteľných zákonov, ktoré nikdy nemôžu byť nespravodlivé, nikdy sa nemýlia v nedotknuteľnej dokonalosti, ktorú až do najmenších odtieňov prinášajú vždy človeku ako ovocie to, čo on sám vložil do tohto stvorenia ako sejbu rozhodnutiami svojho slobodného chcenia!

Utrpenie, ktoré ho postihne, je jeho vlastný čin, ako aj radosť, ktorú mu zákon nadelí! A keď smie trpieť, alebo trieť biedu, tak vie celkom presne, že to vedie k jeho oslobodeniu od následkov činu, ktorý on sám vykonal, a tým je pomocou pre vzostup, ktorý jedine ho môže doviesť do svetlých ríš čistej radosti. Ak žije v bohatstve alebo dokonca vládne, má mu byť ono dosiaľ prežité výstrahou, aby všetko spravoval správne v zmysle Božích zákonov a tým aby to jeho blížnym prinieslo požehnanie a jeho znovu nestrhlo dolu a nezviazalo jeho budúce bytie na tejto zemi s utrpením, ale pozdvihlo ho vďakou tých, ktorí vplyvom jeho pôsobenia mohli nájsť šťastie a mier.

Jedine na to vám má v budúcnosti slúžiť toto vedenie. Dnes si však len pohrávate v planej samoľúbosti s myšlienkou, čím ste kedysi už boli, a dokonca sa tým chválite ako by vám to mohlo byť pre dnešok nejako užitočné.

Hovorím vám, ak vy sami nie ste schopní mať z toho prospech pre svoju prítomnosť v tom zmysle, ako som sa zmienil, potom to nemá nijaký účel a môže vám to len škodiť. Čo pre zákon v tomto stvorení znamená, či ste boli kedysi tu na zemi cisármi alebo kráľmi, apoštolmi alebo pápežmi: „Aký si človeče!“ bude musieť vyznať každý jednotlivec v prežívaní! A vaša odpoveď spočíva v terajšom bytí, jedine vo vašej bytosti!

A tento ťažký okamih stojí pred vami!Bdejte !–

Môže prísť každou hodinou!

Pretože ste tu nablízku živého zákona, prejaví sa najskôr na vás, než sa rozšíri medzi ostatným ľudstvom! Nie u všetkých súčastne a spoločne, ale len postupne! Tak sa to odohrá. U každého jednotlivca iným spôsobom. Tento spôsob je podmienený jeho slabosťami.

Ak si pri tom úpenlivo vyprosí silu v správnom zmysle, bude mu daná. Viac urobiť nemôžem. Sila mu aj pomôže dostať sa nahor v tom prípade, že si prizná a vážne sa vynasnaží prekonať tie chyby, ktoré on sám v sebe nosí!

Nech sa preto nikto nepozerá na druhého; lebo ani jeden nie je tak čistý, aby sám nemusel bojovať!

 

 

 


_______________________________________________________________________________________
24. 12. 2023

MOJŽIŠOV ODKAZ

Na úvod je potrebné pripomenúť, že kresťanstvo má základ v starom zákone, ktorého pilierom je aj Mojžiš a jeho odkaz ľudstvu. Na tomto Mojžišovom odkaze stojí aj náboženstvo Židov – Judaizmus (Základom je kniha Tóra – odkaz Mojžiša a kniha Talmud –zákon ktorý je založený na Tóre, ale písali ho iní než Mojžiš).
My sme sa snažili rôznymi dôkazmi potvrdiť, že dnešné kresťanstvo je v mnohom pomýlené, že isté časti boli zámerne pozmenené, niektoré nelogickosti sú zámerne prehliadané, len aby sa nikto neznepokojoval. Výsledok nášho snaženia je však minimálny, lebo nás má každý za sektu. Pritom sekta sa drží len jedného svojho názoru, ale my čerpáme to jednotné zo všetkých náboženstiev.
Získali sme ale opäť veľmi výrečný dôkaz, a preto z tohto koreňa kresťanstva zacitujeme, ako istý popud k prebudeniu, pretože je až udivujúce akú múdrosť sme tu mali už dávno a dokonale sa zhoduje s novým poznaním z Posolstva Grálu a Večných zákonov.
Nasledujú teda citáty z Kabaly. Kabala je istý tematický okruh poznania, pričom pojednáva prevažne o duši, duchu, energii slova a myšlienky, ich pôsobeniu, a podobne. Pokúsime sa o stručný a výstižný výber, i keď na porovnanie by bolo možné použiť omnoho viac citátov.

Citáty z Kabaly budú rozlíšené iným druhom písma, kvôli prehľadnosti, pretože medzi citátmi budú aj isté vysvetlenia:

Kabala:

„Mágia je vlastne všetko, do čoho človek vkladá energiu.“
„Keďže môžem ku svojej chvále povedať, že som nikdy nezavrhol nejakú vec z tej hrdej príčiny, že som ju nemohol pochopiť, nehanbím sa tiež priznať, že som obetoval mnoho času nádeji, že pochopím výnimočnými prostriedkami to, čo by obzvlášť stálo za to vedieť. ... Vespuci a Columbus nemali rozumnejších pohnútok k svojej túžbe objaviť nový svet, než mnohí zaklínači duchov; keďže títo sledujú vodcov, ktorí ich aspoň uisťujú, že už boli v onom svete.
Aj ja som nasledoval takých vodcov a tu cítim povinnosť varovať pred nimi.“

„Tajné spoločnosti odeli mágiu novým rúchom, skrášlili ju a tajomne predvádzali mladú, dobre živenú imagináciu – predstavivosť mladých katechumenov. Moje skúsenosti a svedomie nevie dobre vypovedať ako veľmi varujem pred týmito zvodnými školami.“

Táto výstraha pred tými ktorí si myslia, že poznajú jemnejší svet, alebo ktorí pracujú s obrazmi, platí aj pre dnešných liečiteľov, pretože to je práve spôsob, ktorým oni „liečia“!

„Podľa väčšiny kabalistov sú ľudské duše preexistenčné; ... Zostupujú na zem, aby sa očistili a zdokonalili; pokiaľ sa im to nepodarí počas jedného života, nastáva sťahovanie, alebo putovanie duší, (kolobeh duší). Duša putuje tak dlho, až kým sa úplne neočistí (niekedy za prispenia pomocnej duše).
Pripomeňme ešte, že sťahovanie duší môže byť niekedy trestom. Všetky duše sú podrobené skúškam sťahovania, ľudia však nepoznajú povahu ciest Najvyššieho. Nevedia ako sú vždy, než prídu do tohto sveta a keď z tohto sveta odídu, súdení. Nevedia ako sú nútení prechádzať mnohým sťahovaním a tajomnými skúškami, nemajú potuchu, koľko duchov a duší prichádza do tohto sveta a koľko z nich sa nevráti do paláca nebeského Kráľa, nevedia ani, ako mnoho z nich musí vytrpieť muky, podobne ako kameň vymrštený prakom.

 Sťahovanie duší sa deje z týchto štyroch príčin:

  1. Keď niekto zhrešil prekročením Božieho zákazu; jeho duša musí prejsť znovu pozemským životom, aby ten hriech odpykala. Často sa však stáva, že v novom pozemskom tele sa dopustí iných hriechov, a teda musí po smrti podstúpiť nové sťahovanie.
  2. Keď niekto z lenivosti nesplnil dôležité náboženské prikázanie: taký je menej vystavený nebezpečenstvu nového zhrešenia.
  3. Keď Boh niekoho pošle ešte raz do pozemského žitia, ale nie preto, žeby si mal v tejto opätovnej existencii odpykať nejaký hriech, ale preto, aby svojou náukou a svojím spôsobom života viedol iných na správnu cestu. Taký, ktorý sa stal spravodlivým, je najmenej vystavený nebezpečenstvu nového zhrešenia.
  4. Keď niekto vo svojej predošlej existencii nedostal pravého manžela (či manželku). Taký sa vracia do novej pozemskej existencie preto, aby ho/ju tam získal.“

Tento posledný bod by si mal prečítať pápež a všetci ktorí fandia LGBT názorom!  Je to duchovný krok späť, ktorý budú musieť napraviť novou inkarnáciou a je až udivujúce, ako sa pápež a jeho hlúpi nasledovníci snažia presadzovať tieto neprirodzené teórie, pritom priliehavé poznanie tu majú už dlhý čas v rámci ich vlastnej viery. Túto ale opäť krivia, ako už mnoho krát, a tým dávajú dôkaz ako môže cirkevná vrchnosť ohýbať pravdu a kriviť ju. A to sa deje už 2000 rokov! Preto je moderné kresťanstvo v takom nemohúcom stave.

„Nezriedka sa vteluje duša muža do tela (práve narodenej) ženskej osoby.“ ďalej je rozsiahlo vysvetlené, že taká „žena“ má často problém s počatím. Opäť sa to zhoduje s vysvetleniami z Posolstva.

„Nové telo, v ktorom sa taká duša ocitá, zodpovedá duchovne – mravnému zdokonaleniu, ktorého dosiahla v závere doterajšej existencie. ... Niektoré duše počas kratšej alebo dlhšej doby obchádzajú alebo aj blúdia dokola, pokiaľ opäť nenájdu telesné prístrešie, aké by im zodpovedalo. ... S rádom sveta založeným na Božej dobrote, spravodlivosti a milosrdenstva je nezlučiteľné, aby nastávali tresty, kde nie je žiadneho previnenia. Predsa ale vidíme ako všedné skutočnosti,

  1. že sa ľuďom dobrým a spravodlivým stále vedie veľmi zle, zatiaľ čo zlí sa tešia nezkalenému šťastiu, i keď spravodlivý by bol opak;
  2. že deti často vychádzajú už matkinho lona postihnuté najstrašnejšími vadami a prichádzajú na svet ako úbohí mrzáci, zdanlivo proti všetkej Božej dobrote, z ktorej samotnej by predsa mohlo vzísť len to, čo je tiež dobré; (*)
  3. že deti často umierajú v rannom veku skôr než vo svojom telesnom živote mohli hrešiť, čo stojí v zdanlivom rozpore s Božím milosrdenstvom. A práve tak sú i mladí ľudia nezaťažení rozpoznateľnou vinou, stíhaní všelijakým súžením a nešťastím.

Problémy odstrániteľné inak len vytáčkami môže vraj logicky i eticky uspokojivým spôsobom vyriešiť len učenie o sťahovaní duší a preexistencii a síce tak, že

  1. teraz trpiaci spravodliví, odpykávajú svojím utrpením previnenia z predchádzajúcich existencií (vďaka čomu sa pri správnom chovaní počas terajšieho života budú mať o to lepšie v existencii nasledujúcej). Zlí žijúci teraz v šťastí sú takí, ktorí v prechádzajúcej pozemskej existencii boli prevažne dobrými, začo sa im dostáva odmeny (zároveň si ale svojimi súčasnými hriechmi pripravujú o to horšiu budúcu existenciu).“

Tu je treba dodať niečo skutočne dôležité a prehliadané najmä tými, ktorí sa cítia byť už znalými Posolstva a rozdávať rady. Aj temno v telách pozemských a záhrobných tiež môže organizovať rôzne útrapy a trápenia pre toho, kým sa ono cíti ohrozené a kto prišiel ľudstvu s pomocou, aj keď si tento toto utrpenie nezaslúži. Nie teda u každého je utrpenie dôsledok jeho vlastného previnenia z minulosti a v takom prípade nie je možné sa na takto trpiaceho dívať ako na takého, ktorý si tým utrpením niečo odpykáva a sa očisťuje!
Predsa v PG je uvedené aj to, že tí, ktorí tu na Zem prišli s poslaním pomôcť, ale ktorých pôvod je ďaleko nad úrovňou pôvodu ľudského ducha, sa do neskoršieho hmotného stvorenia nevteľujú kvôli potrebe vlastného vývoja získať dokonalosť vo svojom pôvodnom druhu, ako to potrebujeme my, vyvíjajúci sa ľudskí duchovia, ale je to len ich vlastná obeť v službe Pravdy, Bohu! A s plnením takéhoto poslania prichádza ako nevyhnutný dôsledok aj pre nich, že pri ponorení sa do tohto hmotného bahna, ktoré je vytvorené práve iba nami, vyvíjajúcimi sa ľudskými duchmi, sa ním aj musia nechcene zašpiniť. A to je to, o čom sa píše v PG, že takýto, v službe stojaci, na seba dobrovoľne berie aj karmu, ktorú by inak nemal, lebo nemôže ináč zísť nadol a plniť tu poslanie. Lenže to je karma nie jeho osobná, ktorú si zaslúži, ale ktorú mu pripravili práve tí, ktorím prichádza pomôcť. Lenže práve toto je našim veľkým a pravidelným zlyhávaním už veľmi dlhú dobu, neschopnosť spoznať na Zemi v pôsobení Toho, Tú, alebo tých, ktorích pôvod je práve ďaleko nad tým pôvodom našim a stojacich vo svojej úlohe iba v službe Bohu. Potom sa stáva pravidlom práve opak chceného, že práve tí, ktorí mali takýchto Vyslancov a vysokých pomocníkov spoznať, sa stávajú  oponentmi a odporcami týchto vyslancov, a nie vernými pomocníkmi, ktorými sa už veľmi dávno sľúbili byť. Presne takto sa to opäť udialo pri poslednej Vyslankyni – Prakráľovnej, Pani Makedonovej, a deje sa tak aj teraz!

 

 (*) Tieto citáty jednodznačne dokazujú, že kresťania hľadajúci pravdu sa o reinkarnácii v Biblii mali dočítať ako o dávno už poznajúcej samozrejmosti. Aj napriek cirkvou vedome vykonanej cenzúre Biblie, sa v nej ale nachádza ešte pár dôkazov, na ktoré sa treba ale pozrieť zo slobodnejším duchom a  pohľadom, nie iba tým otrocky spútaným, ktorý stanovili príslušníci cirkvi ako za nedotknuteľný.
Evanjelium Jánovo, 9. kapitola: ,,Uzdravenie slepého od narodenia.
Tu práve tá učenníkmi položená otázka: ,,Majstre, kto zhrešil: tento, či jeho rodičia, že sa slepý narodil?“ , svedčí o tom, že o predošlých životoch učenníci s Ježišom už hovoriť museli a mali o reinkarnácii poznanie priamo od Neho! Inakšie by sa takto opýtať nemohli. Veď je známe, že Ježiš si za učenníkov vybral z radov jednoduchých, písmo neštudovaných ľudí, a preto tie poznatky oni mohli získať iba od Ježiša. Tá následná Ježišova odpoveď na túto otázku pravdaže nevylučuje túto skutočnosť.

Pokračujeme v citovaní z Kabaly:

  1. Znetvorení a postihnutí novorodenci sú tými, ktorých duše v predchádzajúcej pozemskej existencii ťažko zhrešili (zvlášť veľkou nespravodlivosťou); pretože sa tieto duše stali zrúdami, prišli po vtedajšej smrti do týchto neforemných tiel.
  2. Tiež duše umierajúce v mladosti alebo predčasne patria k tým, ktorí sa v predchádzajúcej existencii prehrešili tak ťažko, že za trest nie sú dlho ponechaní v terajšej telesnosti, ale sú vzápätí opäť presadení do inej. Pretože nie len smrť (zbavenie tela), ale aj znovuvtelenie je mzdou za hriech a pre dušu je to niečo náročné.

Ale aj s ohliadnutím od týchto záverov sa učenie o sťahovaní duší dobre hodí k tomu, aby nás zmierilo so zdanlivou tvrdosťou nejedného úmrtia, ktoré náhle zrazí z životnej dráhy niektorého dobrého a nádejného človeka (napr. vo vojnových dobách), skôr než naplnil poslanie svojho života a užil zaslúženého životného šťastia. Snáď nebolo jeho doterajšie telo spôsobilé, aby v ňom mohol svoju úlohu dokonale naplniť, alebo to bolo jeho terajšie okolie, ktoré mu neumožňovalo, aby bol šťastný ako si zaslúžil, a tak mu teda má byť ponúknutá lepšia príležitosť k obom týmto možnostiam v novej telesnej existencii!

Práve táto podčiarknutá veta je veľmi dôležitá a opäť dokonalo súhlasím s mojim tvrdením, že Imanuel potreboval pre svoje pôsobenie schránku, ktorá mu umožní úlohu dokonale naplniť, a nie ako táto naša nedokonalá telesná schránka, ktorá keď sa niekedy dopustí chyby, tak je ľuďmi odsúdená dokonalá osobnosť Vyslanca, ktorá nemôže v nedokonalej schránke dokonalo pôsobiť.

„ Kto by teraz chcel povedať, že ono zvláštne, čo z Absolútna (Nekonečna) vzišlo najskôr, bol tento hmotný svet, i ten by Nekonečnému pripisoval nedostatok, veď tomuto svetu dokonalosť citeľne chýba. Je teda nevyhnutné predpokladať medzičlánky medzi Nekonečnom a materiálnym svetom.“

„Celý dolný svet je založený po vzore horného. ... Predsa však je treba rozlišovať medzi horným a dolným človekom. Tento (dolný) nemôže existovať bez tamtého.   .... Prijali sme náuku že Najsvetlejší stvoril svet, urobil spodný svet podobenstvom horného, tak aby si všetko navzájom odpovedalo a to je hore i dole krásou.  ... Všetko je hore lebo odtiaľ vychádza duša života na túto Zem. Jej duša chýba a dáva ju všetkým. Pretože ten prúd, ktorý zostupuje zhora, dovoľuje dušiam vstupovať na túto Zem a zem ich zhromažďuje a dáva ich všetkým.“

Nachádzame tu odkaz na duchovné a bytostné prúdy, ktoré sú opäť opísané aj v Posolstve Grálu.

“Existuje ešte jedno kabalistické tajomstvo a to: Otehotnenie duší, ku ktorému dochádza, keď vojde duša do tela už narodeného a dospelého človeka. ... Takému človeku potom táto druhá duša pomáha, aby sa stal spravodlivým.“

To potvrdzuje vysvetlenia ktoré som dal, o vchádzaní a vychádzaní vyšších osobností – „duší“ do jedného pozemského tela, v prípade vyslancov zo Svetla.

„Okrem toho má Luria ešte svojráznu náuku o „ibur“ (otehotneniu duše), teda o (prechodnom) pridružení duše, ktorá už pozemskú existenciu raz prežila, k duši živého dospelého. K iburu dochádza: 1. pre dobro duše, ktorá prichádza ako hosť, ak má doháňať naplnenie len nejakej malej povinnosti, kvôli ktorej je jej ďalšia telesná existencia odpustená, zatiaľ čo smie opustiť telo hostiteľskej duše; 2. k dobru hostiacej duše, ku ktorej je hosťovská duša načas pripojená na podporu pri plnení vlastných nábožensko – mravných životných úloh. Podľa názorov Luriových prívržencov sa môže (ako tretí bod) pripojiť k hlavnej duši odpovedajúceho charakteru aj svetom blúdiaca duša nekajúceho zomrelého, činiteľa zla atď. Deje sa to na potrestanie obidvoch, ale navštívená duša môže byť od trápenia tejto démonickej „posadnutosti“ oslobodená polepšením v spojení so zariekacou formulou.“

Tu máme potvrdené, že „pomocníci“ ľudí na zemi, sú len ľudia bez tiel, o málinko dokonalejší, presne ako je vysvetlené v PG.

Teraz budú uvedené tri citáty ako potvrdenie pre tých, ktorým sa naše predošlé príspevky zdali tvrdé:

„Za pomoci vyslovenia šemu zabil Mojžiš Egypťana“ Mojžiš 2, 12“
...
„V strednom obdĺžniku čítame: „Všemohúci rozdrtí Satana“, pričom je obklopený 6 obmenami verša 2 Mojž. 22,18: „Čarodejnicu nenecháš nažive.“
...
„Zhromaždite sa preto, druhovia, vo veľkej sieni, každý nech je odetý v rúcho kniežacie a opásaný zbraňou.“

„Ak sa pohrúži duch mudrca (úhrnná duša), t. j. človeka s kabalou dôverne oboznámeného, v čistote, teda s rydzím úmyslom a zbavený všetkých postranných pozemských myšlienok, do tajomstva kabaly, naberá zhora mocou svojho pôvodu zo sféry Sefirot a nakoniec z Večnosti podiel na silách účinkujúcich vo vesmíre a je schopný nimi až do istého stupňa (podľa dokonalosti svojej vyššej múdrosti a čistoty) pôsobiť na duchovný i prírodný svet. Vedľa tejto bielej mágie, (ktorá samozrejme nie je Kabalou na žiadnom mieste menovaná) existuje tiež čierna, používajúca negatívnych, démonických síl, činných vo svete; to je však zákázané čarodejníctvo. Skôr je treba temné sily zažehnať a zdolať.“

Ja som už napísal, že rozdiel medzi bielou a čiernou mágiou je tak tenký, že je nemožné to rozpoznať, lebo človek má vždy potrebu vkladať do toho svoje priania. Skutočná biela mágia je len život v súlade s Božou vôľu. Ak človek túto nasleduje a podľa poučenia zo Slova Božieho koná z lásky a vloží do toho srdce, tak to je jediné správne usmerňovanie energie. Tento citát je tu ale uvedený z toho dôvodu, že sa tu spomína pôsobenie ducha človeka na prírodný svet a to je potvrdením slov PG, ale aj mojich vysvetlení o tom, že duch človeka nie len má podiel na náraste škodcov v prírode, ale dokáže spoluformovať aj zvieratá ako také a ich správanie.

 

„Po dlhšom blúdení mu (nie dobrému duchu) bolo dovolené, aby vstúpil do ženy, ktorá práve kliala a od tej doby strašne trpela (epilepticko – hysterickými záchvatmi).“

Opäť dokonalá zhoda s našim vysvetlením, a vysvetlením z Posolstva Grálu:

,,U ľudí, ktorí dočasným vyžarovaním svojej krvi umožňujú také vyčíňanie cudziemu, k zemi pripútanému duchu, môže prirodzene dôjsť počas takých dejov aj k pošklbávaniu tela, k príznakom horúčky, áno aj k bezvedomiu.
To všetko však pochádza len z toho, že cudzí ľudský duch strháva na seba dotyčné, jemu pomáhajúce vyžarovania; doslova násilne ich vysáva z pozemského tela a spôsobí preto poruchy v harmónii normálneho vyžarovania tela, čo sa samozrejme ihneď citeľne prejaví na tomto tele."

 

„Okrem spomínanej požiadavky byť veselý, sú zdôrazňované v mystickej literatúre chasidov, ako pravé známky zbožného človeka: pokora a nadšenie.“
* Tu sa zhodujeme opäť s Posolstvom Grálu: 
„Najväčším nepriateľom temna je srdečný a radostný smiech! Len to nesmie byť smiech škodoradostný!“

 

„K riadnemu človeku oddanému svätosti, priteká vďaka jeho Nešama (duši) a v odmenu za jeho skutky z horného miesta po už zmienených stupňoch vplyv, z ktorého čerpá múdrosť a porozumenie. A podobne je tomu aj s nečistotou: Akonáhle človek zhreší, ovládne ho akási nečistá sila, primeraná veľkosti jeho hriechu.“

„Lebo tak ako Nešama (duša) keď je zosielaná na zem, dostane pozemský obal, aby sa tu mohla zdržiavať, práve tak hore prijme nadzemský obal aby mohla bez ujmy hľadieť do toho zrkadla, ktorého svetlo prichádza zo Zeme života.“

Tu je zaujímavé, aké detailné mali už vtedy poznanie o tom, že medzi úrovňami sa nazerá akoby cez zrkadlo. Potrvdenie z Posolstva Grálu: 

Podobne ako hrad Grálu dvíha sa na najvzdialenejšej hranici v Božskom a súčasne má svoj obraz ako vrchol v prastvorení, tak je aj Patmos na konečnej hranici čisto duchovného, svoje zobrazenie má na najvyššom vrchole pripájajúceho sa duchovného; v ňom vidieť ako v zrkadle čo sa deje na Patmose v čisto duchovnom Tým sa to stáva v oboch ríšach ich spoločným prežívaním a spája ich to, i keď sú rozdelení. „

Je tiež zaujímavé že rovnaké podobenstvo, ako použila Pani Makedonová keď chcela opísať zloženie človeka, v porovnaní s šupkami orecha, tak rovnako orech je použitý aj v Kabale, citujem len krátky výber:

„Uchopil orech a prezeral si všetky jeho šupky. ... Takýmto spôsobom sa prejavuje všetko smerom nadol, pokiaľ stojí v tomto obraze človek v tomto svete. Skladajú sa z hranice a šupky, z ducha a tela, a to všetko pre blaho sveta.“

„Počuj Izrael, Pán, náš Boh, je len jediný Pán. Najprv má meno JHVH, potom Elohenu ... a potom Echad. Predsa sú to teda tri mená.“
Odkaz na tri osoby Boha.

„Je napísané: Sploď zem trávu, bylinu vydávajúcu semeno, strom plodný, ktorý nesie plody svojho druhu, v ktorých je semeno jeho. V tých vodách, ktoré sa zhromaždili na jedno miesto a v ňom tiekli do hlbokej skrytosti, hýbali sa vznešené bytosti Výsostí, sväté zástupy, aby sa vyvýšili v službe Pána.“
Nachádzame tu odkaz na bytostných – bytosti prírody, ktoré moderné krešťanstvo neuznáva, predsa však poznanie o nich má vo svojich koreňoch. Je to z kapitoly: Obživa dolných a horných bytostí.

„I vytvoril JHVH Elohim človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu dych života.  ...  Človek je vložený do svätej duše, vyššej bytosti zvieracej postavy. ... Ako stojí napísané: Zem vydala dušu živú, ktorá je vlastne dušou vyššieho zvieracieho živočícha.“
Prvá veta napovedá, že sa jedná o vysvetlenie stvorenia človeka. Ďalšie upresňujú že človek  (duch človeka) bol vložený, do zvieracej vyššej schránky. Presne potvrdzujúc Posolstvo Grálu.

„Čo pochádza z Ducha, je stále, zatiaľ čo duševné sa opäť rozpadá.“

Všetko prirodzené a veľké musí mať oporu v číslach, ktoré súzvučia s vesmírnymi zákonmi.

„A tak veta: „Mojžiš vstúpil do stredu oblaku a vystúpil nahor, zhoduje sa s inou: „a Mojžiš pristpúpil k mračnu, v ktorom bol Boh“. (2 Mojž. 20,21). Až potom je možné povedať: „Mojžiš vstúpil do stredu oblaku“ a na to: „a bol na hore štyridsať dní a štyridsať nocí“. (2 Mojž. 24,18); - až teraz mohol uzrieť, čo vidieť mal.
Tento citát dokazuje to, čo som už dávno napísal, v Úvodnej relácii v Dodatku pre vedcov, že nám chýba ten pohľad zvonku, ktorý je práve veľmi potrebný pre pochopenie toku večnosti a ďalších krokov, ktoré je potrebné urobiť. Preto bol aj Mojžiš vyzdvihnutý nahor.

Venuša je ako jediná planéta slnečnej sústavy v Kabale prezentovaná ako planéta ktorá má v sebe mužský aj ženský element a spájaná so slovom hermafrodit, teda ten kto dokáže počať sám zo seba. Doslova je tam uvedené: „hermafroditná Venuša“. To je veľmi zaujímavé v súvislosti s tvrdením, kde došlo k narodeniu Imanuela. Je to opäť dokonalé potvrdenie, ba je veľmi ťažké veriť, že by to opäť mohla byť len náhoda.

Čo dodať na záver? Kiež by tieto slová zasiahli zrnko pochybnosti do ľudí, ktorí ešte sú schopní vlastného úsudku, vyklíčilo a rozšírilo sa, pretože ak sa ľudia nepostavia na odpor, tak to temno našu planétu úplne ovládne. Stav v ktorom sa teraz nachádzame je dôsledok len našej zmäkčilosti!

 Ako dôkaz tohto tvrdenia uvedieme ešte istý stručný opis obsahu z Tóry:

Tóra vysvetľuje dejiny od stvorenia a vyhnania z raja až po históriu ako sa Izraeliti dostali do Egypta, ako ich Mojžiš za pomoci Boha a útrap uvalených na faraóna vyviedol, ako Mojžiš prijímal správy od Boha, keď ku nemu zhora zostupoval oblak a svetlo, k jeho osamotenému stanu, kde nikto okrem Mojžiša nesmel byť.  Dokonca ani ovce na protiľahlom kopci sa nesmeli nachádzať. Mojžiš sa snažil ľud naučiť tejto novej viere a prikázaniam, i keď často ho veľmi sklamali. Potiaľ to všetci poznáme. Lenže keď si ľudia konečne prikázania ako tak osvojili, dostal Mojžiš príkaz vytvoriť vojsko a tiahnuť proti tým, ktorí nenávidia Boha. Toto vojsko malo zničiť ich modly v Novej zemi, vypáliť ich sady lebo nemali pravo užívať radosti zeme, keď nenávidia Boha. Nemali sa spájať s ich dcérami v Novej zemi, ale vytvoriť dôstojné miesto na uctievanie Toho, ktorý ich zachránil pred egypťanmi.
Ľudia ale začali šomrať, že musia sa namáhať v bojoch a zbrojiť, a nie iba užívať radosti. Boh sa preto nahneval na tento ľud.

Aký z tohto príspevku plynie záver?
Pre kresťanov je to veľký podnet k zamysleniu, čo všetko bolo z Biblie v priebehu času odstránené, keď v prítomnosti vlastne popierajú svoje vlastné základy?
Židia nech v sebe hľadajú, či v nich po prečítaní týchto riadkov nevznikne istá pochybnosť či sú pri úplnej Pravde a teda či vo svojom presvedčení, že sú vyvolení, neskĺzli len k službe Satanovi?
Pre moslimov je to tiež podnet ku hľadaniu Pravdy, veď na obálke Koránu stojí:

„Muhammad sám vedome nadviazal na biblický materiál a opieral sa o základné články predchádzajúcich monoteistických systémov. Svoje prorocké poslanie považoval za pokračovanie a dovŕšenie činnosti starozákonných prorokov a Ježiša, súčasne však zdôrazňoval, že jeho úlohou je priniesť Arabom podobnú knihu zjavenia, akú majú už židia a kresťania.“

Ide teda aj tu o Zjavenie a teda o narodenie Imanuela!
Hľadajte ľudia Pravdu, aby ste nenaleteli falošným vodcom, s ktorými sa teraz roztrhlo vrece, či sa už jedná o liečiteľov, rôzne vesmírne ponuky, alebo iných vodcov rôznych náboženstiev, ktorí ovplyvňujú mienku ľudí, sladkými a dobrými slovami o harmónií a láske, lebo to sa teraz nosí, ale pritom zvádzajú len nadol.
Nebuďte ako Židia kedysi, ktorí sa chceli mať dobre len za to, že vydržali cestu púšťou a chceli ostať bez boja! Temno sa dobrovoľne nikdy nevzdá! 

 * * *

Záverom chceme v mene autora projektu, aj celého kolektívu rádia, poďakovať všetkým, ktorí nám v tomto ťažkom roku pomáhali. Aktivity na stránke mierne utíchli, pretože naša snaha sa teraz sústreďuje najmä okolo zámeru ohľadom vydania kníh, o ktorom sme už informovali.
Prajeme Vám pokojné a hodnotne prežité Vianočné sviatky a veľa síl na činy v prospech Pravdy v nasledujúcom roku!

 

Kolektív rádia ZÁCHRANA!


_______________________________________________________________________________________
14. 9. 2023

DODATOK

Po tomto poslednom príspevku sa nás môže niektorý čitateľ opýtať: „Chválili ste sa, že máte spojenia so svetlými mimozemšťanmi, prečo vám teda nepomohli v tom utrpení?“

Odpoveď môže byť zložitejšia, i keď na záver niečo zaujímavé uverejníme, čo by mohlo veľa zodpovedať. Osožnejšie ale najskôr bude, odpovedať nasledovne:

Pretože na zemi tí, ktorí sa vydávajú za pomocníkov, spôsobujú najviac škôd, votrú sa do blízkosti ako pomocníci, v skutočnosti ale nechcú plniť úlohy pomocníkov, práve naopak, v záplave krásnych slov sa usilujú to, čo je najdôležitejšie, vždy vylúčiť alebo pozmeniť. Teraz máme na mysli priamo liečiteľov, pred ktorými čo najdôraznejšie ľudí vystríhame a podobne, ako autor Posolstva Grálu, ktorého títo liečitelia neberú vážne, radíme úplne upustiť od všetkých týchto aktivít.

Liečitelia s jemnejším príjmom alebo nadaním na jemnejší svet, v dnešnej dobe v žiadnom prípade neprehliadnu všetko, čo sa v tomto svete ukrýva a temní duchovia, usilujúci sa získať nad nimi moc, ich môžu ovládať ako bábky. Pekné pocity, ani eufórie pri týchto spojeniach, liečeniach a meditáciách, nezohrávajú žiadnu rolu a neznamenajú vôbec nič. Môže to byť len ilúzia, ale nie realita, podobne ako pri použití drog. Temní predsa musia tie duše loviť na nejakú návnadu, ktorou sú práve tieto pocity, alebo videnia svetla, ktoré dodávajú sebavedomie liečiteľom.

Aby sme ale ostali objektívni, určite môžu existovať aj ľudia, ktorí nesú v sebe nadanie byť pravým liečiteľom a dokážu svoj dar využiť k prospechu pre svojho blížneho.

Ako teda liečiteľov rozoznať?

Pomôže nám opäť citát z Posolstva Grálu:

„Toto sa potom zmieša so žiarením iných, s ním spojených druhov a dohromady dáva veniec žiarenia, ktorý je dnes už známy a nazýva sa skrátka ód alebo vyžarovanie. Tak má svoje vyžarovanie každý kameň, každá rastlina, každé zviera a možno ho pozorovať. Je veľmi rozdielne podľa stavu tela, teda obalu alebo tvaru. Preto sa vo venci žiarenia dajú pozorovať i poruchy a podľa toho rozoznať choré miesta obalu.

Veď farby označujú iba druh a druh udáva farbu. V tom teraz spočíva tiež stratený kľúč k pravému kráľovskému umeniu astrológie, ako aj kľúč k liečeniu bylinami, a práve tak aj k popieranému umeniu liečivého magnetizmu.“

Ten liečiteľ, ktorý nevidí tento veniec žiarenia, je iba chválenkár a nie žiaden liečiteľ!

Ak by videl farby vyžarovania chorého orgánu a vedel by, ako má vyzerať žiarenie zdravého, stačilo by, aby našiel a poradil bylinu s tou potrebnou farbou a bol by dokonalým liečiteľom, ktorého výsledky a závery by boli aj hmotne prospešné a priniesli by osoh, nie tak, ako je tomu dnes!

V tomto prípade liečiteľ len nasmeruje kde a ako pomoc získať, ale nelieči „vlastnou“ energiou. To ostáva pre prítomnosť a blízku budúcnosť jediným kritériom pravého liečiteľa. V čase, keď tu bude Imanuel, bude ho sprevádzať „sestra s požehnanými rukami“, ktorá bude mať dar liečiť určite zo Svetla a bude pravý, no takmer isto bude liečiť aj nepravý Imanuel, aby zviedol ľudí.

Pre tých, ktorí nechcú utrpieť škodu ostáva dovtedy jediným kritériom ohľadom liečiteľov vyššie uvedená rada z Posolstva Grálu.

Ako príklad uvedieme nasledovné. Jedna mladá Ruska mala dar, že videla jemnejším zrakom astrálne telo človeka, videla formy chorôb na daných miestach, napríklad istý tvar na pečeni, ktoré len jednoduchým detským opisom popísala doktorovi, ktorý už podľa toho presne vedel, o akú chorobu sa jedná a na ktorom mieste sa nachádza. Toto videnie si medicínsky prístrojmi potvrdil a vedel presne začať liečiť.

Keby ešte dotyčná videla aj farby vyžarovania chorého orgánu, bylín a vedela by, akú farbu má mať daný orgán v zdravom stave, vedela by presne zvoliť bylinu, ktorou by liečila a takýto dar by bol skutočným požehnaním.

Že veniec žiarenia skutočne existuje dokazuje vedecký objav - Kirilianova fotografia. Dokazuje to tiež prístroj chronovízor, ktorý bol utajený a dokáže premietnuť formy – žiarenie – ktoré je uložené v kameňoch, do obrazov a písali sme o tomto prístroji už na našej stránke. Avšak nie sú to len cudzie dôkazy. Ja sám som podal dôkazy o existencii tohto žiarenia, dôkazy, ktoré som si nechal patentovať a ktoré boli uznané na to zriadenou, odbornou komisiou.  Svoje hľadanie a výsledky ohľadom tejto témy som zhrnul v DVD dokumente – Objav prírodného zákona, ktorý je tiež možné si za symbolickú cenu zakúpiť.

Na druhej strane iná osoba, ktorá sa podujala liečiť, povedala predpoveď, že nehybná ruka po chorobe je na jemnejšej úrovni už vďaka jej liečeniu na 90 percent uzdravená a pohyblivá. Dala tak pacientovi nádej, ktorá sa ale v živote nepotvrdila, nakoľko lekár na zlepšenie nedáva nádej, ale aj samotné prežívanie pacienta sa neustále zhoršuje. Takýchto predpovedí dotyčná osoba učinila mnoho, avšak vôbec sa nepotvrdili a ostali úplne bez praktického výsledku. Naopak, odkedy pacienta lieči, stretá ho len nešťastie. Ani raz sa jej predpoveď nepotvrdila a pritom namiesto uznania faktov a zamyslenia sa, má toľko odvahy neustále pacienta poúčať aj vo veciach, ktoré sa netýkajú zdravotného stavu a na ktoré vôbec nemá oprávnenie. Dokonca to vyzerá tak, akoby sa pri pacientovi držala len kvôli tomu, aby ho zneistila.

Po svojom dlhom putovaní stvorením by som preto chcel citovať Posolstvo Grálu a uviesť zákon, ktorý je nadradený ostatným zákonom:

„Dovolené je vám preputovať stvorenie! Choďte tak, aby ste iným nespôsobili utrpenie kvôli splneniu vlastných žiadostivostí!“

Človek musí ostať človekom a robiť pre blížneho veci z lásky. Nám nikto nemôže vyčítať, že sme niečo robili pre peniaze, ako to dnes robia všetky cirkvi a aj liečitelia, ako sa sami označujú. My sme nič nezískali, iba problémy a prekážky, o ktorých sa iným ani nesníva.

Ale aby sme dali možno dokonalejšiu odpoveď na otázku z úvodu tohto dodatku, musíme priznať, že aj my sme si kládli podobné otázky, že kde sú naši vesmírni priatelia a dostalo sa nám na ne odpovede z knihy: Môj otec bol muž v čiernom, ktorú napísal Jason Mason. Chceli sme si v knihe overiť zmienku o podzemnej prestrelke, o ktorej sme písali v predošlom príspevku, o ktorej sme my vedeli z TV dokumentu. No a v knihe sme zmienku o tom podzemnom boji skutočne našli, a za týmito informáciami nasledoval tento text:

„Schneider hovoril o 11 mimozemských rasách, z ktorých len dve nám (pozemšťanom) majú byť priaznivo naklonené, ostatné rasy však nie. Na jednej zo svojich prednášok uviedol, že jedna z nám priaznivo naklonených mimozemských rás – Plejáďania – museli zem narýchlo opustiť, pretože bol ich vlastný svet napadnutý zo vzduchu i podzemia.“

To nám zodpovedalo veľa otázok a dodalo nádej na tú pomoc, ktorá nám akosi začala chýbať. Naši svetlí vesmírni priatelia nás teda neopustili, ale museli ísť domov vybojovať ten boj, ktorý čaká aj Zem, na ktorý sa snažíme pripravovať, čo sa mnohým nepáči. Z toho vyplýva, že keď to doma vybojujú, tak sa môžu vrátiť.

Na ten Vesmírny zásah a jeho formu, je poukázané aj v Biblii, a to na mieste, na ktoré sme sa už na stránke v minulosti zamerali. Je to veľmi aktuálne aj teraz! Prvá kniha Mojžíšova, kapitola 19. – ZÁNIK SODOMY A GOMORY. ZACHRÁNENIE LÓTA

Nech sa tí, ktorí ešte stále pochybujú, zamyslia, kto tak mohli byť tí najeli a odkiaľ prišli, ktorí navštívili Lóta a povedali mu, nech odíde zo Sodomy, lebo Boh ich poslal mesto zničiť, pretože je na ňom tak veľká ponosa, že už iba tá cesta likvidácie zostala možná.  Všimnime si tiež časť, kde anjeli zábleskom spôsobili slepotu tomu davu ľudí, ktorí prišli k Lótovmu príbytku zlikvidovať tých anjelov a aj Lóta.

Mesto Sodoma bolo semenište nerestí rôznych foriem, už tak nezvratne rozšírených, že to ovplyvňovalo ešte aj malú hŕstku tých, v ňom usilujúcich sa byť spravodlivými a poslúchať Božie zákony. Nákaza bola tak silná a rozsiahla, že ani tým čistejším a spravodlivejším už nebolo možné, aby sa nezašpinili.

Možno niektorí dávnejšie už našli v tejto kapitole pre seba veľký vnútorný rozpor v tom, ako mohol Boh považovať Lóta za hodného záchrany aj napriek tomu, že videl, ako Lót ponúkol svoje dcéry, ako panny, tým chlapom v dave, za cenu, že tým anjelom neublížia. Veď práve kvôli týmto nerestiam Boh zničil Sodomu, a Lóta, keď sa rovnako previnil svojou ponukou, zachránil? Tu je dôležité povedať to, že Lót nemal na výber! Pretože tým chcel chrániť vyšší zámer, ktorý prišli na pokyn Boha vykonať anjeli! Musel si vybrať to menšie zlo. Aj ja som tak mnoho krát v živote musel konať, pretože to ináč nebolo možné.

Lenže tí anjeli to mužské a ženské niesli jediní v sebe správne a preto takémuto činu násilne zabránili.

Lenže tá dnešná civilizácia na výber má a môže si vybrať tú cestu správnu. A v tom je ten rozdiel pri posudzovaní prestúpenia Božích prikázaní a zákonov.

Muž, ktorý dnes takto ponúkne svoju ženu alebo dcéry, nie je pravým mužom a mal by sa dať vykastrovať; a žena, ktorá sa vnútorne s týmto počínaním stotožní, a nepostaví sa oproti, nie je tiež pravou ženou a mala by zájsť na exkurziu do nevestíncov, aby videla, ako sa tam s takými ženami zaobchádza.

Tu je teda tiež poukaz na tú príčinu zániku Sodomy, na ktorú sme sa snažili poukázať aj my v príspevku ,,Živá škola utrpenia a rozkoše v prežití.“ Príčinu dnes tak rozširenej homosexuality oboch pohlaví. To mužské a ženské musí zostať vo svojom druhu putovaním stvorením nepokrivené. Každé pokrivenie a zotrvanie v pokrivení má za následok len smerovanie k úpadku a nie ku pokroku. A to ani k duchovnému a ani materiálnemu. Dnes mnohými (z)vodcami túžená ideológia rodovej rovnosti, ako sa to falošne nazýva, je cesta odklonu od Božích prírodných, vesmírnych zákonov a zákonite spejeme ku rovnakému scenáru ako Sodoma. Lenže dnes je to ešte oveľa horšie ako vtedy, lebo tým semenišťom nie je len jedno mesto, ale na celej Zemi je ich už oveľa viac.

Je tiež zaujímavé že po uverejnení predošlého príspevku sa nám dostal zaujímavý článok o kométe. Kométy vždy prinášajú isté žiarenie a tento krát ju samotní autori článku nazvali ako kométu, ktorá vyzerá, ako loď z hviezdnych vojen.  Či to opäť niečo potvrdzuje, že sa objavil článok o nej po uverejnení nášho príspevku o boji, alebo je to pre niekoho iba náhoda, nech si zodpovie každý sám.

https://kocicinoviny.cz/k-zemi-miri-kometa/

Na záver, pre tých, ktorým sa to všetko zdá príliš neuveriteľné, alebo nám neveria, že tieto entity pôsobia aj na Slovensku, uverejníme dva články z médií.

TV dokument o tajomnej jaskyni na Slovensku:

https://www.youtube.com/watch?v=DEvVzl1ACZ0

A článok o Babej hore, nad ktorou sme aj my uverejnili fotku UFO, a tento článok naše tvrdenie potvrdzuje, pretože tam UFO uvideli viacerí a nie len to:

https://www.aktuality.sk/clanok/ZVZg50v/kultove-miesta-babia-hora-v-oravskych-beskydach-bola-muzou-literatov-aj-zahadologov/

 

 

 

 

 


_______________________________________________________________________________________
6. 8. 2023

OBRANNÝ BOJ

Opäť tento dodatok vzniká na základe reakcií, ktorých sa nám dostalo od nášho bližšieho okolia a to žiaľ práve od čitateľov PG, ktorí sa cítia byť odborníkmi a radiť v tých oblastiach, v ktorých im chýbajú práve tie naše prežitia.
V skutočnosti sú to vlastne tí, ktorí sa nám verejne nevysmievajú, ale tajne, v tichosti nami pohŕdajú. Príde ale doba, keď nám možno všetci takíto budú raz závidieť. Tieto slová ale je treba opäť brať nie ako výčitku, ale ako radu.

Aj z toho získavame rany, že práve tí, ktorí mali stáť v tejto ťažkej dobe v šíkoch zoradení, správne poučení, pripravení k hrdinskej obrane proti útokom vtelených luciferových detí, nám teraz radia, že sa práve v tomto boji máme brániť proti ich útokom tak, že si ich len jednoducho nebudeme všímať, nebudeme im venovať pozornosti a to samozrejme, za doprovodu “čistých“ myšlienok a tak sa nám vlastne ten útok, vytvorený v jemnejšej úrovni, nezhmotní. To je podľa nich tá správna cesta víťazstva. Teda zostať za tou pecou.
Presne takéto počínanie Pán v Slove vytkol Inkom, ako sme to v predošlom príspevku pripomenuli. Ignorovali nebezpečenstvo, ktoré už bolo rozmohnuté všade vôkol nich. Takto by boli došli len k úpadku a k zastaveniu vo vývoji a útočníka, ktorý to nebezpečenstvo vytváral, by boli len posilnili.

Z toho citátu si stačí predstaviť len jednoducho situáciu, ktorá tam je naznačená. Dajte do jednej ohrady spolu vlkov s ovečkami. Čo nastane? ÚTOK NA OVEČKY S CIEĽOM ICH ZLIKVIDOVAŤ!

Keď si tento dej po tak jednoduchom a jasnom príklade ani teraz niekto nie je schopný predstaviť a prepojiť s terajším prežívaním, tak je to len človečia schránka, ovládaná iba zvieracou, bytostnou dušou, ale nemôže sa nazývať človekom, pretože je to bezduché konanie, konanie bez citu! Tak, ako je to v PG vysvetlené, v takomto tele ľudský duch nepôsobí, len spí!

Ku jeho prebudeniu by možno pomohlo, aby sa zašiel pozrieť za bačami na pašu, a nech pri nich nejaký ten čas nápomocne pobudne. Oni budú isto za pomoc vďační a istotne nebude dlho trvať a získa živé prežitie, ako ochranármi chránení vlci prichádzajú kántriť ovce. Možno to pomôže trochu prebudiť cit, keď uvidí, ako sa snaží každá jedna ovečka prirodzene zo všetkých síl tomu blízkemu útoku fyzicky brániť, a nebude stáť ako sprostá a vlkov si nevšímať, keď ju trhajú!

Už nás to mnoho krát prestáva baviť a cítime sa aj my, ako také papagáje, ktorými sa skutočne len opovrhuje, a preto toto bude asi posledné úsilie ku tejto téme podložené mojim čerstvým prežitím, ktoré by možno mohlo pomôcť.

Pred chorobou, ktorá ma navštívila, som bol doma, ako bývalý poľovník, vždy aktívny pri likvidácii všetkých škodcov a nebol problém, ktorý by som nedokázal vyriešiť. Teraz tí temní ale moju zdravotnú situáciu zneužívajú pravidelne, pretože vedia, že som už na tieto veci v nemohúcom stave.

Nedávno nám doma líška vykántrila deväť sliepok z dvanástich a to za bieleho dňa, pred deviatou hodinou ráno, a to za času, keď sme boli obaja s mojou manželkou doma. Vykántrila sliepky, rovnako kohúta aj iným susedom v okolí, a je skoro pravidlom, že keď sa to ponechá iba tak, nevšímavo, ako to dnes vyhovuje z lenivosti a egoizmu väčšine, bude kántriť ďalej a spôsobí veľmi veľa škody aj ďalším ľuďom v okolí. Tak nech sa teraz niekto vcíti a sa aj zdravo zamyslí v súlade s terajším životom. Odstránil by sa problém tým, že si to jednoducho nikto nebude všímať a nechá sa to tak? Alebo či by som pomohol v zmysle Ježišovej rady, ak by som len myšlienkami odohnal líšku zo svojho dvora, ale do dvora susedovho?

 „Miluj svojho blížneho, ako seba samého!“

Usilovali sme sa teda vykonať kroky podľa tejto Ježišovej rady tak, aby tento problém zanikol pre mňa, ale aj pre toho blížneho.

Tak, ako aj pri tejto líške, tak je to aj s týmito iba čitateľmi Posolstva, ktorí sami nie sú schopní vykonať ten pravý čin proti tomu nasadenému útoku, z pohodlnosti, duchovnej lenivosti  a strachu, že pri tej obeti utŕžia ranu a možno aj stratu. Teda podobne, ako vravia žiaľ už dnes mnohí poľovníci: ,,na líšku je škoda náboja“. Tak títo takzvaní duchovní ľudia akože čistých myšlienok zasa povedia, že temnu je škoda venovať myšlienku, že ono si to nezaslúži vôbec sa ním zaoberať. Sú to hlupáci, alebo je to len kamufláž, a sú to možno skrytí posluhovatelia temna. Lenže o tom možno ani nevedia, ale myslíme, že mnohí aj áno.

My vyzývame nie k útoku, ale práve ku tej chýbajúcej obrane svojich práv proti tomu útoku. Len musí pri tom vládnuť spravodlivosť!

Keby sme sa neboli bránili tak, ako sa bránime a od temna ustúpili, ako nám je “radené“, tak by sme boli nezískali to nami sľúbené nové miesto pre náš budúci zámer vysielania. To miesto, ktoré sme sa zase usilovali získať len pre pomoc tomu blížnemu.

Teraz sú fúrie práve tými citovými výtvormi, ktoré sú posielané ako bojovníci temna a v PG je radené práve postaviť sa týmto útokom hrdinským a odvážnym činom na odpor a nie zbabelo zutekať! Práve ten slabý zbabelý postoj, na ktorý nás tak často chce temno naviesť “radou“ od blížnych, nesie v sebe strach, čo ľudského ducha vždy oslabuje a bráni mu vytvoriť spravodlivý odvážny citový útvar, ktorý sa dokáže postaviť tým fúriám na odpor a zamedzí ich pôsobeniu a ovplyvňovaniu. Práve ten spravodlivý, obranný hnev, ktorý tak často poslednú dobu v nás horí a sa aj prejavuje, a takmer všetkým navôkol vadí, ten je zámerom v nás uhasiť, lebo to temným v jemnejších úrovniach robí problémy, ba ich aj fyzicky zraňuje a oslabuje. Dostávajú tak spravodlivé rany naspäť. 

Okrem toho je v PG vysvetlené, že od nás, ľudských duchov, musí výjsť to prvé chcenie, myšlienka, aby sa vytvorili kanáliky  a v boji proti tým fúriám mohli príležitostne zapôsobiť aj tí silnejší, vyšší svetlí bojovníci z jemnejších sfér, ktorí bez týchto našich odvážnych a obranných myšlienok a citov inakšie pomôcť tu v hrubohmotnosti našej zeme nemôžu. Zbabelé zutekanie strachopuda s týmito svetlými bojovníkmi nikdy spojenie nevytvorí, pretože to jednoducho zákon rovnorodosti nedovolí!

Dôležité a prehliadané rady pre nás a túto dobu z Doznievaní k Posolstvu Grálu:

,,Nebojácnosť, teda odvaha, naproti tomu bezpodmienečne odpudzuje také fantómy prirodzeným spôsobom. Preto je nebojácny človek, ako je dobre známe, vždy vo výhode.“

    ,,Vaše myšlienky vznikajú činnosťou hrubohmotného mozgu. Tieto myšlienky sú preto kanáliky z jemnej a najjemnejšej hrubohmotnosti, ktoré vedú do hutnejšej hrubohmotnosti a prenikajú ňou. Duchovní pomocníci a bojovníci môžu zasahovať do hrubohmotnosti len pomocou vyžarovania týchto kanálikov a privádzať tak k uskutočňovaniu to, čo myslíte!
    Je to vedomý akt posilnenia, ktorý vychádza z týchto pomocníkov. Ale všetci pomocníci, ktorí slúžia Grálu, môžu dosiahnuť prirodzene spojenie len s takým vyžarovaním, ktoré je v zmysle úkolu služby Grálu. Môžu teda hrubohmotne pôsobiť len prostredníctvom vašich myšlienok, keď tieto smerujú k vašej vznešenej úlohe čisto, mocne a jasne. Jedine tam môžu plne uplatniť svoju silnú pomoc. Nie v iných veciach.

    Volám vás k bdelosti! Jednajte teraz! Myšlienky sú vašou velikou mocou, ktorou musíte všetko vyvolať! Moc, ktorú tým budete vykonávať, je na zemi nedosiahnuteľná, neprekonateľná nepriateľmi, pretože s tým je úzko spojená celá útočná sila duchovných bojovníkov, ktorí slúžia Svetlu! Táto sila sa rozvinie až do najťažších hrubohmotných ríš! Zostrite preto svoje myšlienky proti všetkým nepriateľom, proti všetkému zlu, proti všetkému temnu, zostrite ich k vernej stráži a k silnému boju!
    Neprevádzajte s tým žiadne nedbalé detské zábavky! Ste teraz mečmi, ste teraz kopijami, lebo svätá sila Božského Svetla, ktorá vás k tomu určila, vedie ku konečnému víťazstvu v strnulej hrubohmotnosti tohto sveta!
    Preto nech teraz pôsobí zákon, že meče myšlienok, ktoré v budúcnosti vytasíte v obrane proti nepriateľovi, a kópie vášho chcenia, ktoré nechcete vrhnúť do temnôt k ich zničeniu, budú silou Svetla namierené na vás samotných, aby ničivo zasiahli toho, kto je príliš lenivý a príliš zbabelý viesť ich Bohom chceným spôsobom!“

    ,,Kto nechce splniť, aby sa sám namáhal, sám za seba bojoval, ten už ani nie je pomoci hoden!

    Len pri poctivom boji a pri námahe príde pomoc v sile, inak zostane vzdialená.
    Len v boji počas činu otvára sa každý človek správnym spôsobom, takže do neho môže prúdiť sila, a tým aj pomoc.
Sila je pomocou, ak ju zhodnotí, teda využije! No nie inak než v činoch!

Teraz je na vrchole práve lov tých temných na ľudské duše, takže sa tým fúriám, ktoré tvoria temných bojovníkov  a dokážu človeka vnútorne šikanovať, treba hrdinsky postaviť na odpor.

Rovnako sa to teraz deje aj vo svetovom dianí. Spravodlivý odpor a hájenie vlastných zdrojov napokon musela vyvinúť tá strana, ktorej to bohatstvo chce byť násilne temnom neprávom zobraté a použité iba ako ďalší z nástrojov na podmanenie a zotročenie iných! Ako návnada na tých, ktorí sú na vôkol závislí od týchto zdrojov a sami ich nevlastnia. Je to teda boj o privlastnenie si tej návnady, ktorou je napríklad teraz ten zemný plyn.
O tomto násilnom privlastňovaní nachádzame dôkaz aj v histórii, keď kresťania križiackymi výpravami so zbraňami obsadzovali Ameriku, alebo moslimovia Európu, za cieľom prisvojiť si niečo, čo im nepatrí.
Pravdaže, pravý vlastník týchto zdrojov dokáže byť samostatný a od diktátu týchto, šelme slúžiacich, nezávislý a tak sa stáva tŕňom v oku, ktorý musí byť pravdaže za každú cenu urobený neškodným. Buď je teda odstránený, alebo aj preňho je potom nahodená vhodná návnada, ktorou je napokon zlomený a pridá sa tak na stranu nesprávnu. Toto teraz prežívame a preto sú udalosti v takej nehybnej, dusnej situácii a zdá sa, že aj tu spravodlivý protitlak akoby ustával.

Pre niektorých hluchých a slepých, ešte možno pomôže poukázať na to, že aj Jánovo evanjelium – Apokalypsa, nie je vôbec o pokoji, ale o mnohopočetných výzvach k boju, a to veľmi jasne poukazujúc na dobu, kedy na Zemi bude prebiehať tvrdý boj medzi temnom a Svetlom. Čo tí ozbrojení jazdci na koňoch? Aj archanjeli sú tam v bojovom nasadení! (Potvrdenie tohto boja nachádzame aj u svetoznámych umelcov. V závere príspevku budú nasledovať obrazy Apokalypsy od Albrechta Dürera.

Abdruschin, ktorý mimochodom, ak to niektorí prehliadli, na Vomperbergu vlastnil pušku, v Doznievaniach píše:

,,Ticho tiahnú nocou svetlé postavy okolo Svätej Hory. Kroky zaznievajú z veľkej diaľky a striebristo jasne zvonia zbrane. Rytieri Svätého Grálu držia vernú stráž!
Biele žrebce krúžia okolo Svätyne podobní žiariacim oblačným útvarom. Rytieri, ktorí na nich sedia, mávajú dlhými oštepmi a kópiami.
S bleskovou rýchlosťou ovládajú svoje bystré kone a ich ostrí zrak nikdy neunavených očí pátra na všetkých stranách.
Ismáni zadržiavajú temno s horlivosťou, ktorá zdoláva všetko. V noci obchádzajú vo veľkých kruhoch okolo Hory, miesta Svetla a vo dne stoja za pozemskými služobníkmi, aby ich volali a udržovali v bdelosti, a keď je to nutné, dotýkajú sa ich málo šetrne špicou svojho oštepu.

A čo Vasitha a jej ozbrojenie? Je to iba náhoda bez zámeru?:

,,Tam potom opäť nájdeme jednu prastvorenú: Vasithu.
Je ozbrojená strážkyňa pri východe z najvyššej a najčistejšej časti v prastvorení, na vrchole ktorého sa žiarivo vypína vo vznešenosti a v mieri nádherný hrad svätého Grálu.
Vysoko stojí tam Vasitha a ukazuje kopijou smer, zatiaľ čo jej ostrí zrak skúmavo preniká všetko, čo nebolo schopné ostať v prvej časti prastvorenia a potom musí prejsť popri nej. Jej usmerňujúce slovo poskytuje všetkým silu a verný sprievod!“

Zbabelý ústup proti útokom temna nie je žiadne víťazstvo, ale iba podriadenie sa mu, a to ešte v klamlivom domnení, že takýto nestratil energiu, lebo sa boju vyhol!

Je to iba sebecké branie, ale nie čin k dávaniu, až z ktorého potom môže prísť tá pomoc v sile. Veď temno má byť napokon úplne zmetené zo zeme v urputnom boji zoči-voči so Svetlom. Lenže my, ľudskí duchovia, ktorí sme celý tento prehnilý stav na Zemi a vo stvorení spôsobili, a stali sa zlými hospodármi na vinici Pána, “vznešene“ očakávame, že to Svetlo, Boh, vykoná za nás a že my nebudeme musieť sami bojovať a priniesť žiadne obete. Že stačí iba v pokoji bez boja vyčkávať na vyplnenie zasľúbenia. Veď nám predsa bola zasľúbená pomoc priamo od Boha, tak čo ešte máme robiť? To sa predsa musí vyplniť, lebo to zasľúbil Boh, že?!

To je tá vypočítavá túžba mnohých, ísť iba po tej ľahkej ceste, ktorá ale vždy vedie iba do zatratenia.

Tu ešte musím pripomenúť dôležitý dávnejší príspevok ,,Roztriedenie“, v ktorom boli opísané bytosti, rovnako ľudskí duchovia, ktorí už o svoju domovskú planétu z dôvodu ich duchovného úpadku prišli a usilujú sa dlhodobo získať tú našu. Nachádzajú sa aj vo svojich domovských telách v materských lodiach, ale najmä, sú dávno inkarnovaní už aj v našich pozemských telách a teda tá invázia týchto mimozemšťanov už prebehla práve touto tichou, pre ľudstvo neznámou formou a sú už dávno na našej planéte, ktorú cez všetky naše pozemské zriadenia ovládajú, ale zostávajú takto väčšinou ľudí nepoznaní, a to aj tými, označujúcimi sa za znalých UFOlógov. Je týmito temnými využívané toto naše nepoznanie Božích prírodných zákonov, neuznanie reinkarnácie *, to, že nepoznáme sami seba v jadre, že sme duchovné bytosti a aký je náš účel bytia v tomto Božom stvorení. Našim odmietaním tohto poznania, im dávame tak do rúk zbraň, ktorú používajú proti nám, domácim ľudským duchom, a my o tom ani nevieme. Využívajú to, že nemajú amnéziu, teda si mnohí z nich inkarnovaní na zemi pamätajú ich vlastné predošlé životy a aj to, z ktorej planéty pochádzajú. Takto získavajú ohromnú inteligenciu, ale tú diabolskú, pretože aj oni pri tom duchovnom úpadku na svojej planéte došli už v minulosti do bodu, kedy aj oni mali rovnako amnéziu, ako aj my na našej zemi teraz. Šli iba tou hmotnou vedeckou cestou, na nej si tú inteligenciu veľmi znásobili, až tak, že si dokázali vyrobiť telá - nástroje pre vtelenie ich duší, ktoré ale nevytvoria zábranu tej duši rozpamätať sa odkiaľ je a za akým účelom má v tej chvíli to vyrobené telo používať. Nie je hodné vážneho zamyslenia a zaujímavé, že od istej a veľmi dávnej doby, je aj táto planéta akousi neznámou príčinou smerovaná práve ku tejto ideológii vyzdvihujúcej najmä hmotný vedecký pokrok bez pravého duchovného vedenia a poznania, kde výsledkom už dnes vidíme aj tu u nás rastúcu neschopnosť rozmnožovania nás pozemšťanov a rozvoj bioniky? Tak kto na zemi vládne? Sú to presne títo, ktorí sa nepoučili z vlastnej minulosti a stále rozvíjajú iba tú cestu, na ktorej vrchol, samotný a jedine skutočný ŽIVOT – BOHA, odmietajú v pyšnom domnení, že ho nepotrebujú, že to jadro človeka, duch, už zmôže všetko a že dokáže byť nezávislé a večné. Lenže ľudský duch nebude nikdy nezávislý a večný dokáže byť len mimo hmotného stvorenia a to len v prípade, že sa podriadi prírodným vesmírnym zákonom úplne dokonale a cele, teda sa pokorí, uzná svoje miesto v hierarchií bytostí a stvorenia, a tak vlastne uzná BOHA, pretože mimo BOHA, je to všetko iba hnaný pohyb, ale tá hnacia sila, ten skutočný ŽIVOT JE JEDINE V BOHU SAMOTNOM A TEDA JEDINE ON JE NEZÁVISLÝ! VŠETKO OSTATNÉ JE IBA OD NEHO ZÁVISLÉ!

Aj tie ich telá, ktoré si dokázali vyrobiť bez amnézie, sú nie večné, ako ani ich duša, lenže ich duch už rovnako nebude, lebo sa vybrali cestou duchovného úpadku, lebo si za pána zvolili Lucifera a zaradili sa tak ku luciferovým deťom, a nie k deťom Božím.

My sa tejto téme venujeme dlhodobo a to s veľkými problémami, a odporúčali sme čitateľom mnohé TV dokumenty, ako napríklad ,,Aljašský trojuholník“ a to vôbec nie náhodou. Teraz vlastne môžeme prehlásiť, že sú to USA – spojené štáty americké, ktoré majú zmluvy s týmito luciferovými deťmi mimo našej planéty! Sami sa priznávajú uverejnenými faktami a obsahom v týchto TV dokumentoch o mimozemšťanoch a tak nech sa už konečne ľudia zamyslia do hlbších súvislostí, ktoré tu uvádzame, pretože tak žijú iba v nesplniteľných falošných očakávaniach a zároveň sa stávajú služobníkmi tých nepravých!

Aby sme tieto slová ale potvrdili aj z inej strany, uverejníme jedno prežitie, ktoré už  bolo uverejnené vo viacerých dokumentoch, ale hlavné je, že potvrdzuje naše slová o boji, ale aj tých mimozemšťanoch:

Philip Schneider pracoval v meste Dulce v Novom Mexiku, na rozšírení a prehĺbení tajnej podzemnej vládnej základne. Bol inžinierom viacerých podobných projektov. Plán bol urobiť 4 hlboké vrty a nakoniec ich prepojiť výbušninou, a tak rozšíriť priestory pod zemou. Počas vrtov, ktoré boli potrebné na analýzu hornín, boli prerazené steny akéhosi podzemného bunkru, o ktorom nikto nevedel a kde sa náhle ocitli ľudia zoči – voči s 2,1 metra vysokými sivými mimozemšťanmi, ktorí sa tam zdržiavali. Medzi ľuďmi a mimozemšťanmi sa začala prestrelka. Mimozemšťania strieľali energetickými lúčmi, z ktorých jeden zasiahol Schneidera a popálil mu niektoré prsty. Bitka zúrila až kým nezomrelo 60 ľudí, ale straty mali aj mimozemšťania, ktorí sa napokon stiahli do útrob tohto ich podzemného bunkru. Z pozemšťanov prežili len traja.

A títo mohli podať svedectvo o tomto prežití s  „vlkmi v ovčom rúchu“ len preto, že sa bránili a nezachovali sa ako tí Inkovia.  Uvádzame to len preto, aby si ľudia nemysleli, že sa venujeme akejsi utópii. Je to teda hlavne pre tých, ktorí sa nám posmievajú, alebo nami pohŕdajú. Tak nech sa nad sebou samými zamyslia! Lebo pre nás sú na poľutovanie naopak oni.

Lenže netreba zabúdať, že aj na odchyt stúpencov Imanuela má temno pripravené dokonalé návnady a tu chceme varovať, že nie je potrebné vyhľadávať vesmírny kontakt, ale ten pravý, zasľúbený Vládca si tých svojich nájde tak, ako je to aj v Biblii uvedené. Dve budú mlieť v mlyne, ale len jedna bude vzatá a druhá ostane.
Tá návnada je tu postavená opäť na tej našej túžbe ísť ľahkou cestou, bez boja, a preto už teraz, čím ďalej tým viac, prichádzajú mnohé vesmírne ponuky, ktoré vyzerajú navonok takmer dokonale a privádzajú akoby peknými slovami k vesmírnym zákonom a Stvoriteľovi, ale je to len temná návnada, ktorej pôvodca je Lucifer a jeho dietky.

Možno si to mnohí neuvedomujú, ale práve títo temní mimozemšťania, poznajú dokonale Božie zasľúbenie o vybudovaní Tisícročnej ríše na Zemi Imanuelom. Lenže ako je v Posolstve Grálu napísané, Tisícročná ríša má byť poslednou šancou pre ľudských duchov k náprave, teda má byť nápravno-výchovným zriadením. Lenže v zasľúbení je uvedená jasná požiadavka a podmienka, že ľudský duch prv sám musí chcieť usilovať o svoju záchranu, bez toho by to inakšie bol krok proti slobodnej vôli a to Svetlo nikdy nevykoná. Po lopate povedané, ak sa ľudia chcú skutočne zachrániť, tak túžbu po vlastnej záchrane a pomoci musia prejaviť aj v bojovom čine o seba, ale aj o planétu. Ak ju darujeme takto zbabelo tým temným, tak kde chceme privolať Imanuela? Kde chceme spolubudovať tú Tisícročnú ríšu? Dopadne to potom rovnako, ako v roku 1998, kde odmietavý postoj voči Pravde a nezrelosť ľudských duchov spôsobila, že Boh nedovolil, aby sa Imanuel na Zemi narodil, lebo by to bolo zbytočné a opäť by ho nik neprijal a opätovne by bol len temnom v hroznom utrpení odstránený. Lebo opäť by ho nemal kto brániť.

Aj tá moja choroba je kvôli tomu, že som na tú obranu zostal napokon sám**. Tak ako aj Ježiš, Abdruschin, aj Prakráľovná. Lenže voči Pani Makedonovej som sa zachoval čestne. Tak, ako som jej to sľúbil. Vždy tí najbližší a najvernejší sklamali najviac!

Tu sa hodí pripomenúť slová Abdrushina:

„Ježiš mal jedného zradcu, ja ich mám však sto!“

A koľko ich mala Pani Makedonová, to nech si na srdce položia mnohí. Ja ich menovať nejdem, pretože ich pohnútky ku tomuto činu tiež nepoznám, tak aby som nikomu neublížil, a tiež mnohých poznám. Ale boli to vo väčšine prípadov nesplnené, ale iba prehnané vlastné očakávania.

Komu tieto vysvetlenia a citáty nepomôžu, tak mu už pomôžu iba také tvrdé prežitia, ako som mal ja. Ale aby si to zasa niekto nevysvetlil tak, že im to prajem ja sám. Ja im prajem iba to prebudenie, aby očami začali hľadieť a ušami počúvať a aby tomu aj rozumeli.

To platí aj pre “liečiteľov“, ktorí ignorujú poučenia a posledné varovanie zo Slova Posolstva a doslova vnucujú svoje “liečenie“, ktoré ale nelieči, len škodí, za čo sa bez hanby, pyšne nechávajú obdivovať a prejavovať vďaku a dokonca si za to aj mnohí nechajú zaplatiť. Či ich vo vnútri niečo netlačí, keď si položia ruku na srdce a uvedomia si, že tak vlastne ubližujú tým, ktorým sľubujú pomoc?  

Práve tento môj stav mi pomohol mnohému tu napísanému pochopiť. A nakoniec ale musím podotknúť, že viem, že nič neviem, ako je to v tom známom výroku.

Každý sa ale zachová vždy len tak, ako je ten jeho duch zrelý!

* K reinkarnácii by sme ešte chceli dodať, že v Biblii je ešte jeden poukaz na reinkarnáciu. Je to v časti o Abrahámovej obeti, ktorá hovorí o tom, že Boh požiadal svojho verného služobníka Abraháma, aby obetoval svojho čerstvo narodeného syna. Abrahám bol pripravený Pána Boha uposlúchnuť, ale tesne pred vykonaním činu dostal na výber, či syna zabije, alebo ho nechá žiť.

Mnohí, ktorí tento príbeh poznaj, určite vo svojom vnútri zacítili istú nejasnosť, ako a prečo môže spravodlivý a láskavý Boh niečo také požadovať? No odpoveď opäť spočíva len v tej reinkarnácii, lebo práve Abrahámov syn v minulom živote zabil Abraháma a tak sa to malo teraz vyrovnať, podľa starého zákona a poučenia, ktoré je aktuálne aj dnes: „Oko za oko, zub za zub.“

Prečo je toto starozákonné poučenie aktuálne práve dnes? Pretože spravodlivou odplatou dochádza k urýchlenému vyrovnaniu, čo je dnes naliehavo potrebné, aby sa tie kolesá odplaty začali konečne krútiť a potom možno do nich fúkne aj tá pomoc zhora, na ktorú všetci tak čakajú.

Inakšie sme na najlepšej ceste ku vyhynutiu ako druh, pretože človek ignoruje práve ten ,,zákon prežitia“, podľa ktorého funguje celá príroda. Veľa druhov už takto vyhynulo, ktoré porušili tento zákon. Tento zákon totiž hovorí, že ten, kto si ide zohnať potravu, robí to v čase, keď je bezpečne a nechodí si ju zháňať ku šelme – predátorovi, ale ďaleko od neho. Jelenica si predsa nejde zháňať potravu priamo pred leva.

Našu planétu tiež už ovláda šelma, ako to bolo aj zvestované, lenže nám to nevadí, a robíme to úplne naopak, od Boha sme sa vzdialili a ku nej sa približujeme, a preto skončíme ako druh zle!

Záverom možno niektorí uvažujú nad tým, prečo sme sa pri téme o mimozemšťanoch dotkli opäť tej reinkarnácie. Považujeme to za veľmi dôležité, najmä pre tých, ktorí nemajú ešte osobné prežitie s týmto fenoménom a nemajú v tejto otázke ešte jasno. Kvôli týmto ľuďom sme už dávnejšie prehlásili, že uznanie reinkarnácie, poznanie samého seba a zákonov, ktoré v tom svete, v ktorom žijeme, vládnu, sú tri základné podmienky, ako môže následne človek uznať aj existenciu mimozemšťanov, teda iných ľudských duchov žijúcich aj na iných planétach. Až keď ku tomuto dôjde, potom sa môže takýto človek naučiť rozoznávať medzi dobrými a zlými mimozemšťanmi.

** V tomto bode majú mnohí celkom odlišný názor, ba sú si celkom istí, že sa v názore mýlime, a že keď niekto trpí, tak je to určite jeho karma, a preto im vrelo odporúčame prečítať si z Biblie časť o Jóbovi, ba aj jeho „priateľoch“.

K tomu príbehu je ale potrebné ešte niečo dodať. To, čo sme napísali v dávnejšom príspevku ,,Živá škola trestu a rozkoše v prežití“, je stále v platnosti to, že utrpenie môže druhému spôsobiť nie len jeho vlastná vina, ale aj práve ten vonkajší činiteľ – temno. Vtedy temno prežíva tú rozkoš, ale nespravodlivú, lebo ubližuje druhému a niekto prežíva to utrpenie – tiež nespravodlivo. Preto musíme niekdajší názov upraviť, aby sa viac priblížil Pravde. Ten názov teda má znieť:

,,ŽIVÁ ŠKOLA UTRPENIA A ROZKOŠE V PREŽITÍ!"

Teda nie trestu, pretože nie vždy človek trpí len vlastnou vinou, podobne ako Jób, Ježiš, Ján Krstiteľ, Ján Hus, Jánošík, Abdruschin – Duch Svätý, Prakráľovná  a pokračuje to dodnes!

Pre nás je ale teraz veľmi aktuálny a rovnako pravdivý aj názov ,,Živá škola utrpenia a bezmocnosti v prežití.“

 Kiež by už v tej škole boli prázdniny a do ďalšieho ročníka sme postúpili a svoje niektoré chyby napravili a už si iba tie rozkoše užívali!

 


Albrecht Durer - Apokalypsa

/album/albrecht-durer-apokalypsa/1-jpeg/
/album/albrecht-durer-apokalypsa/2-jpeg/
/album/albrecht-durer-apokalypsa/3-jpeg/
/album/albrecht-durer-apokalypsa/4-jpeg/
/album/albrecht-durer-apokalypsa/5-jpeg/

—————


_______________________________________________________________________________________
1. 6. 2023

„HNEV BOŽÍ“

 

Tento výrok je zámerne v úvodzovkách, nakoľko je všeobecne známy a každý ho pozná. Každý vie, že aj Pán Boh sa nahnevá. Prečo o tom píšeme? Dozviete sa z nasledujúceho textu.

Najprv je ale potrebné zacitovať z Posolstva Grálu:

„78. otázka:
Poznám históriu Inkov, „Synov slnka“. Boli dobrosrdeční a predsa došli k takému strašnému koncu skrz povestného Pizarra. Utkvela na tomto národe taká ťažká karma, že si ju pri svojej čistote a detskosti nemohli rozuzliť symbolicky? Ako sa dá vysvetliť tá hrôza, ktorá ich postihla pri ich nevinnom živote?

Odpoveď:

Veľmi jednoducho! S nevinnosťou, v ktorej Inkovia žili, by boli došli k zastaveniu!  (*)Cítili sa pri tom dobre a nemali nijakú snahu vyvíjať sa ďalej z vlastnej vôle.
Nažívali si ako nevinné jahniatka. Na zemi sa však nachádzali ešte aj iní ľudia, ktorí sa už oddali neblahému vplyvu nadvlády rozumu a tak sa podobali vlkom. Avšak ako je známe, nemôžu žiť jahňatá s vlkmi.

 

Ako by to asi vyzeralo, ak by v jednej ohrade žili vlci spolu s jahňatami?

Ľudia, ktorí nepocítili odpor, hnus a silnú vôľu zničiť temno, alebo sa aspoň dôrazne brániť, nech ma nepoučujú, nakoľko ja sa nechám poučiť radšej z citátu vyššie uvedeného. Kritiku nad niekým druhým môže vykonávať len ten, kto je dokonalejší a dosiahol viac, než ten, koho chce poúčať.

Chcem uviesť jeden výrok, ktorý pochádza zo spomienok pána O.E.Fritscha na život Pána -  Abdrushina. Teda zdroj tejto pravdy je ten istý, ako citát vyššie:

,,Kto sedí za pecou, ten si nohu nezlomí!“

Ja som z poza tej pece vyšiel a práve kvôli tomu, že som sa nebál ísť do boja proti tej šelme, som prišiel o obe ruky a nohu.

V dávnejšom príspevku sme spomenuli ešte jeden citát z PG a tak ho znovu pripomeniem:

,,Ak z úkrytu jedovatého hada sa zodvihne príkrov a had zrazu spozná, že je odkrytý, samozrejme sa vynasnaží vymrštiť proti tej bezohľadnej ruke, aby ju uhryzol.“

Ja som sa vo svojom živote, a teda aj v knihe, dotkol mnohých tém a to duchovných, aj tých vedecko-technických, a keď som si pýtal od čitateľov názor, alebo kritiku, myslel som skôr isté prežitia, alebo doplnenia a opravy, pokiaľ som sa v niečom pomýlil, v čom sa dotyčný cíti znalejším, alebo životom skúsenejší, čo pravdaže musí aj preukázať, rovnako, ako aj ja. Lenže práve tí, ktorí za tou pecou sedia, najviac kritizujú.

Na stránke sme venovali už viacero príspevkov tejto téme a posledný, veľmi výrečný, bol uverejnený na Vianoce 2022, lenže aj ten sa stretol iba s kritikou.

Posolstvo Grálu je plné zvolaní do boja proti temnu, píše sa o Ismánoch s kopijami v boji proti zlu. Píše sa o záverečnom boji, keď bude Svetlo stáť voči svojim odporcom zoči voči a títo budú v presile. Nám je ale najviac vyčítaná snaha o istý druh boja, ba aj hnevu voči tým, ktorí nám ubližujú. Či to nebol prejav hnevu a odporu, keď Ježiš porozhadzoval stoly obchodníkom v chráme? Dnešní čitatelia, ktorí nás kritizujú za to, že sa dokážeme nahnevať, ba nie sme podľa nich dostatočne pokojní a harmonickí, nech si zodpovedajú, či by si trúfli rovnako poúčať aj Ježiša.

Aj napriek tomu, že bojovník, ktorý porazil draka alebo inú šelmu, sa nachádza ako vyobrazenie na mnohých námestiach rôznych krajín (*), ako ich hlavná dominanta, obrazu na zadnej obálke mojej knihy sa dostalo za podobné vyobrazenie kritiky, lebo vraj je to negatívne a nie pozitívne. Od nám známych dejín sa nachádza boj proti temnu všade a bojovníci sú známi ako hrdinovia. Len medzi čitateľmi Slova Božieho vládne taká prehnaná zmäkčilosť, že s takým postojom sú presne ako Inkovia v citáte vyššie, ba úplne proti logike bojovníkov označujú za negatívnych.

 

(*) Námestie Slobody, Tbilisi, Gruzínsko

 

Jeden z obrázkov na obálke knihy Proroctvá vo Svetle Pravdy

 

Našim stúpencom musíme oznámiť jednu novinku, aby nenabrali dojem, že snáď projekt rádia stagnuje, ale nasledujúce slová budú aj ku zamysleniu pre tých, ktorí nám ten hnev vyčítajú, ale jeho príčinu, zdá sa, úplne prehliadajú.

Naša horská vysielacia lokalita sa stala takmer neprístupnou kvôli ceste, ktorá tam vedie. Rozhodli sme sa preto nájsť si novú lokalitu, ale zároveň je našim zámerom aj usilovať ku pokroku a naše vysielacie schopnosti a možnosti ešte zdokonaliť. Má to na starosti jeden pán z nášho kolektívu  a teda rozpovie, ako to celé prebiehalo:

Najprv bol zámer zakúpiť si lesnú parcelu. Bolo potrebné zaplatiť 1500 EUR za zálohovú zmluvu, o ktoré som prišiel, keď som zistil, že náš zámer na parcele nebudeme môcť uskutočniť, kvôli ochranárskym predpisom. Cítil som trochu nespravodlivosť, aká veľká je zmluvná pokuta, keď vlastne ešte o nič nešlo a žiadnu prácu dotyčný  nemusel vykonať. Vraj je to poplatok právnikom za zmluvu.
Lenže keď som ja pri inom úkone kvôli chybe právnika nedosiahol výmaz bremena na katastri, tak ten právnik už žiadnu pokutu platiť samozrejme nemusel, i keď peniaze za prácu dostal tiež. No ale tak to už býva. Skúsil som sa teda pozrieť radšej po nejakej nehnuteľnosti – chate.

Zaujal ma inzerát s nadpisom: „Chata v pokojnom prostredí v obklopení prírodou“. Pozrel som si fotky a kontaktoval predávajúceho. Pri príchode ku chatke som sa ale dozvedel, že priamo, ani nie 5 metrov pod pozemkom chaty, sa nachádza centrum detských táborov, amfiteáter, ihrisko a ubytovanie pre mladých. Tak som tej dotyčnej povedal, že chatu ani nemusíme ísť pozerať, lebo pokojné prostredie si predstavujem inak a všetci vieme, ako to na letných táboroch chodí.  Tak sa na mňa urazila, že som jej to tak priamo povedal. Oponovala mi, že ona to vraj nemohla nafotiť, lebo ona predáva chatu a teda fotila len chatu. Pritom moja cesta vyše tri hodiny tam a späť bola úplne zbytočná. 

Našiel som si teda iný pozemok, odkonzultoval s predávajúcou a šiel to pozrieť. Na moje počudovanie sa nachádzalo na tej parcele - jazero. Chlap, ktorý vlastní susednú parcelu a bol zhodou okolností prítomný na tomto mieste, mi povedal, nech sa predávajúcej opýtam, či je nie „šibnutá“. Ja som jej hneď volal, že prečo ma poslala sa pozrieť na jazero a jej odpoveď znela: Veď som vám povedala, že na pozemok zasahuje jazierko. Lenže to nie že zasahovalo, ale bolo to celé jazero. Tak opäť 3 hodiny cesty tam a späť boli úplne zbytočné.

Ďalší pozemok som šiel pozerať na novú lokalitu. Na moje počudovanie časť tejto parcely obhospodaruje miestny poslanec, cez ďalšiu časť majú urobený prechod majitelia políčok za pozemkom, ba niekto si tam uskladnil aj drevo. Poslanec si nárokuje, že je to jeho, i keď nemá o tom žiaden papier, práve naopak, kataster, ba aj list vlastníctva a všetky dokumenty, ktoré sa toho týkajú, hovoria v prospech predávajúcich. On ale dal na pozemok uvaliť plombu prokurátora, aby si ho nemohol nikto kúpiť, aby on mohol ďalej pestovať na cudzom, ba odrádza každého kupujúceho. Samozrejme som o ničom vopred informovaný nebol, a musel som prísť osobne a absolvovať opäť dlhú cestu. Dostalo sa mi od toho poslanca dokonca vyhrážok, že ak od toho nedám ruky preč, budem mať problémy. Tých vyhrážok som sa nezľakol, ba som mu to aj povedal, ale nakoniec tam zamiešal karty geodet, takže to pôjde na súd a teda to nebolo nič vhodné.

Tak som šiel radšej opäť na inú lokalitu. Chata v lesnom prostredí, kde ešte nie je elektrina zavedená, i keď sa to plánuje. Nafotené bolo len to pekné, a to, čo mi bolo povedané do telefónu, opäť nezodpovedalo skutočnosti, boli to klamstvá. Samozrejme som to odmietol. Po dvoch týždňoch po obhliadke mi ešte volal zástupca predávajúcich, že mi ju dajú za skoro polovičnú cenu než inzerujú, či ju teda nechcem. Ale nemal som záujem. Ak by mi hneď odpovedali pravdivo na otázky do telefónu, opäť by som si cestu ušetril.

Našiel som si konečne inzerát, kde som si myslel, že sa nemôže nič pokaziť  a že aj keď to bude drahšie, musí to už byť seriózne. Inzerát znel, že sa predáva parcela o výmere 660 m2 presne na lokalite, ktorú sme mali vyhliadnutú.  Keď som sa spojil s predávajúcim, bolo mi oznámené, že parcela 660 m2 sa nepredáva, len 800 m2,samozrejme za vyššiu cenu. Takže zase nič.

Tak som si vyhliadol nový pozemok. Bol super, jednal som s inzerujúcou realitnou kanceláriou. Keď som im teda oznámil, že to beriem, povedali mi, že nedá sa to, lebo sám majiteľ to už predal. Len pre spresnenie, bolo to v časovom rozpätí asi troch dní, teda vôbec nie nejako dlho. Lenže na tej lokalite a jej okolí som bol tri krát, kvôli tomu, aby som zmapoval terén a iné dôležité okolnosti. Stále nanovo, nakoľko parcela je opäť vyše troch hodín cesty tam od môjho domova a samozrejme musím chodiť aj do práce, tak to boli opäť zbytočné a dlhé cesty. Našiel som si teda už ďalší pozemok na tejto istej lokalite, ktorý sa zhodou okolností predával. Všetko sa už dohodlo a čakalo sa len na podpis zmluvy, ktorý už bol dohodnutý. Dokonca som už jednal s majiteľom bagrov, ktorý má firmu neďaleko tejto parcely, že či mi to teda potom príde zrovnať. No a na moje počudovanie mi povedal, že tu je stavebná uzávera, nakoľko tadiaľ pôjde diaľnica. Lenže predávajúci mi vôbec nič nepovedal a bol by so mnou pokojne podpísal zmluvu.  

Tak to je stručný výber toho ako sa nám darí, i keď treba povedať, že tých obhliadok bolo omnoho viac.

Lenže nakoniec sa nám lokalitu podarilo nájsť veľmi vhodnú a to práve na mieste, kde sme nasnímali aj temné UFO,  ba dokonca aj sny a isté veľmi negatívne prežitia nám napovedajú, že tí temní mimozemšťania tu skutočne pôsobia, a je možné, že už majú aj základňu podobne, ako to je s horou Hayes na Aljaške. Na jemnejších úrovniach určite majú geneticky upravených svojich služobníkov, podobných yetimu, alebo hovorí sa mu niekde aj sasquatch, nakoľko s nimi máme prežitia.

Teda našli sme si zakotvenie rovno pri nich, aby sa tu veľmi nerozťahovali, ba dokonca máme možnosť v dobe núdze vysielať z takmer ktoréhokoľvek miesta Tatier alebo Veľkej Fatry a to aj z neprístupného terénu, pretože sme získali a zakúpili mobilnú vysielaciu techniku, ktorá to dokáže.

To je naša veľká novinka, aby aj čitatelia vedeli, že my svoj sľub plníme!

 

 


_______________________________________________________________________________________
8. 3. 2023

11.4.2023 doplnený dodatok v závere príspevku a citát červeným

 

ŽIVÁ ŠKOLA TRESTU A ROZKOŠE V PREŽITÍ

 

Sľúbili sme aj na stránke zverejniť príspevok, ktorý bude v knihe Proroctvá vo Svetle Pravdy, a dotýka sa závažného problému dnešnej spoločnosti, ktorého príčinu táto spoločnosť ale nepozná. Nižšie ho uvádzame v takom zostavení, ako bude aj v knihe.

 

Opäť život priniesol vzácne prežitia, v dnešnej dobe vlastne veľmi ojedinelé, nechápané a aj ostro napádané, ktoré ale opäť poukazujú na to, že človek sám seba vôbec nepozná, ani svet v ktorom žije, a nepozná ani tie Božie prírodné zákony, ktoré v tom svete vládnu, ktoré mu teda nachystajú presne taký osud – prežívanie, ktoré sám vlastnou voľou predtým chcel. Presne podľa slov zo starého zákona: ,,Oko za oko, zub za zub.“ , alebo podľa slov Ježiša: „Čo človek zasieva, to zožne!“. Obe verzie poukazujú presne na tento prírodný zákon zvratného pôsobenia a nie na to, že človek má odplatu vziať sám do svojich rúk, ako to proti týmto Ježišovým slovám vykladá cirkev.
Lenže to slovo ,,predtým“, nie je treba brať iba ako minulosť tohto jedného života, ale minulosť aj tých predošlých, a vlastne celého doterajšieho bytia ľudského ducha. Súhrn jeho všetkých rozhodnutí, citov , myšlienok a skutkov z doterajších životov pozemských, ale aj tých v jemnejších úrovniach stvorenia, v ktorých rovnako už mnohokrát vedome žil, ako aj tu teraz. Ignorovanie tohto dôležitého poznania o reinkarnácii spôsobuje, že v terajšej vrcholnej dobe súdu, cirkev a aj veda stoja v mnohých dôležitých otázkach v absolútnej nevedomosti a neschopnosti zasiahnuť skutočne nápomocne tým dušiam, ktorým už dávno mali byť schopní sprostredkovať pravú duchovnú, aj vedeckú pomoc. Lenže oba tieto tábory odmietli nové poučenia od Boha, ktoré ich mali usmerniť a napokon zjednotiť, a  pomocou ľudstvu by tak bola pravá duchoveda – poznávanie a uvádzanie Božích prírodných zákonov do každodenného života!
Tieto nové poučenia o tej duchovede priniesol už Ježišom zvestovaný Duch Pravdy – Syn Človeka – Duch Svätý – Imanuel, v knihe s názvom Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu a aj dodatku s názvom Doznievania k Posolstvu Grálu.  Práve tam nachádzame odpoveď aj na tú otázku, ktorá teraz veľmi rezonuje našou spoločnosťou, ale príčina zostáva nepoznaná! Prečo sa rodí čím ďalej tým viac ľudí, ktorí sú homosexuáli, alebo aj inak povedané, ktorí cítia príťažlivosť naopak ku rovnakému pohlaviu, alebo sa v ich terajšom tele cítia akoby cudzincami? Kde je príčina toho, prečo počet takto narodených ľudí stále viac a viac narastá? Istotne tieto otázky vyvstali vo vnútri mnohých tých, ktorých sa aj osobne týkajú. Takýto pohnútok ducha je úplne oprávnený, pretože je tlakom, ktorý má vyvolať nasledujúci pohyb, v ktorom sa má hľadať poznanie príčiny toho tlaku, a nie ako sa to robí dnes a radí aj študovanými psychológmi opačne, ignorovať ho. Nájdením správnej odpovede  nastáva duchovný pokrok, následne potom môže prísť aj ten hmotný, a tlak pominie. Kde je ale túžobná otázka nie dokonale zodpovedaná, tam tlak nikdy nezmizne, len sa načas prehluší.
Preto v pokriku rastúceho davu sa odpovede nenájdu, ale ani práve spomenuté dva tábory na tieto otázky nedokážu dať uspokojivú odpoveď. Je preto dôležité poznať tieto zákony a usilovať sa podľa nich žiť, v prípade ľudstva teda zmeniť všetko od základu iba podľa nich, pretože inak sa nevymaníme z problémov, ktoré teraz prežívame. Sú to len následky našich predošlých rozhodnutí a túžob! 

Teraz bude nasledovať výber z prednášok Slova Toho, ktorý nám dal dokonalé poučenie o príčine tohto problému, lenže je potrebné najprv začať poučením o tom, kto vlastne ako bytosti sme, kde je náš pôvod a domov, aby bolo možné následne pochopiť to pokrivenie duší na tak vzdialenom bode, v hrubohmotnosti na tejto planéte, na ktorej teraz žijeme.

„188. Žena a muž

Správne uvažujúc, museli by ste si to predstaviť takto: Vysoké bytostné vydalo zo seba, alebo zrodilo ducha a vo svojej veľkej domácnosti stvorenia poskytuje mu možnosť radostného bytia!
Teraz sa samozrejme opýtate, ako je to potom možné, že niektorá ľudská duša sa na zemi môže vteliť striedavo raz ako žena a inokedy ako muž. Rozriešenie nie je také ťažké, ako si myslíte; lebo v každom smere pravá žena sa nikdy nedostane do takej situácie, aby sa musela hrubohmotne vteliť ako muž.
Taký dej je opäť iba jedným zo zlých následkov vlády rozumu, nech to znie akokoľvek čudne.
Pozemská žena, ktorá sa podriaďuje rozumu, práve tým potláča svoju pravú ženskosť. Tá je potlačená, lebo vytvára citovosť, ktorú triezvy rozum zamurováva. Tým sa nadväzujú osudové vlákna takým spôsobom, že dotyčná žena sa nabudúce musí inkarnovať ako muž, pretože po tomto potlačení a zamurovaní, prevláda len hrubšie duchovné a podľa zákonov stvorenia nemôžu byť vôbec nadviazané iné vlákna.
Takéto zmeny inkarnácie sú potom nutné, keďže všetko musí dôjsť k vývoju, ktorý sa v ľudskom duchovnom jadre začne. Menovite to terajšie neprirodzené napodobovanie muža ženským svetom, priečiace sa zákonom stvorenia, ako aj vyslovene rozumové práce, za to musí ženskosť niesť ťažké následky, v tom totiž spočíva porušovanie harmónie stvorenia!

Všetky tieto potláčajú svoju pravú ženskosť a museli by z tohto hľadiska na budúci raz dôjsť k inkarnácii v mužskom tele. To by samo osebe ešte vôbec nebolo také zlé. Tu však do toho hovorí ešte skutočnosť, že ženská duša pri pokrivení svojej úlohy môže síce rozumne pôsobiť v mužskom tele, lenže iba telesne, nikdy sa nemôže stať pravým mužom duchovne a duševne! Je a zostane odchýlkou.
Takéto deje pokrivenosti stvorenia sa stávali doteraz. Avšak v tisícročnej ríši to už nie je možné; tam všetky také ženské duše, ktoré zamurovali svoju ženskosť, nebudú môcť vôbec prísť k inkarnácii na zem, lebo v súde padnú všetky ako neupotrebiteľné medzi zástupy, ktoré budú stiahnuté do rozkladu. Všetky sú stratené, ak sa ešte zavčasu nerozpamätajú na svoju úlohu ženskosti a nebudú pôsobiť v tom zmysle.
To platí aj opačne. Mužská duša, ktorá zoženštením vo svojom myslení a konaní sa príliš prikláňa k ženskému spôsobu, vynútila si tak vzniknutými vláknami neskoršiu inkarnáciu v ženskom tele. Ale pritom bolo práve tak málo možné, aby sa také duše potom stali pravými ženami, lebo im chýba tá časť vyššieho bytostného, ktorá patrí k ženskosti.
Z tohoto dôvodu nachádzame na zemi často mužov s prevládajúcimi ženskými vlastnosťami a ženy s prevládajúcimi mužskými vlastnosťami! Druh ich duší u oboch nie je pravý, ale pokrivený a v samotnom stvorení nepotrebný, vyjmúc možnosť hrubohmotného rozmnožovania.
Prvé rozhodnutie duchovného zárodku je aj pri tomto smerodajné a základné. Samozrejme nedeje sa to vedome. Spočíva to len v prebúdzajúcej sa vnútornej túžbe! Ak táto túžba vedie k jemnejšej činnosti, potom je bytie duchovného zárodku rozhodnuté k ženskému; tak totiž dostane alebo si uchová určitú časť vyššieho bytostného, z ktorého sa uvoľňuje, alebo odštiepuje. Ak sa prikláňa k hrubšej aktívnej alebo pozitívnej činnosti, tak sa od neho postupne uvoľňuje to jemné a tá jemnejšia časť bytostného zostáva celkom vzadu. Áno, je samočinne odpudená, takže pre taký duchovný zárodok je mužské tým základným a rozhodujúcim.
V tom sa spĺňa hneď na počiatku pre duchovné záruka jednorázového slobodného rozhodnutia, nazývaného slobodnou vôľou.

243. Duchovné zárodky 

DUCHOVNÉ zárodky! Už často som o nich hovoril a vysvetľoval priebeh ich vývoja a cestu. Tiež som povedal, že pozemskí ľudia sa vyvinuli z duchovných zárodkov. Ľudia, je to teda váš vývoj, ktorý budem opisovať.
Dnes sa teda chcem ešte o trochu viac priblížiť k východisku vášho uvedomovania.
Vo svojej poslednej prednáške hovoril som už o druhom spodnom oddelení v duchovnej časti stvorenia, kde duchovní nemohli vzniknúť ihneď ako plne zrelí, ale sa museli vyvíjať od dieťaťa.
Z tejto časti ešte nepochádzajú vyvinutí neskoršieho stvorenia, ku ktorým sa rátate i vy, pozemskí ľudia, ale iba zo zrazeniny tejto časti, ktorá nemá tú silu, aby sa bez vonkajších popudov vyvinula sama.
Táto zrazenina pozostáva zo zrniek duchovného semena, z duchovných zárodkov, z ktorých pochádzajú vyvinutí ľudskí duchovia hmotností. Táto malátna zrazenina klesá z duchovnej časti stvorenia a tým vstupuje do bytostného kruhu, obklopujúceho hmotnosti.
O deji priťahovania, prežarovania a s tým spojených zmien vyžarovania, prebiehajúcom podľa zákonov stvorenia, ešte nebudem hovoriť. Predbežne sa chcem zmieniť len o pomocníkoch pritom činných a o jednotlivých dejoch, ktoré vám môžu dať zrozumiteľný obraz.
Len čo vám totiž vo vysvetľovaní ukážem pevné formy, potom si budete môcť predstaviť niečo určité, čo približne zodpovedá skutočnostiam a podporuje oporu vášmu pozemskému porozumeniu.
Nechcem teda vysvetľovať, ako sa všetko napĺňa v zachvievaní podľa zákona stvorenia, ale ako sa to prejavuje pri formovaní!
V tomto bytostnom kruhu, do ktorého sa ponára duchovný zárodok, sú bytostní veľmi rozličných, vzájomne nepomiešaných druhov. Stoja opäť v jednotlivých úrovniach pod sebou, a to podľa druhu činnosti, v ktorých sa zachvievajú.
Prichádzajúc z duchovného, nachádzame tu na najvyššom mieste kruhu neobyčajne jemné ženské bytosti, zachvievajúce sa v lúči lásky a čistoty. Tieto sa ujímajú duchovných zárodkov, zahaľujúc ich s materinskou starostlivosťou do bytostného plášťa a takto zahalené, ešte úplne nevedome driemajúce duchovné zárodky podávajú do rúk iných ženských bytostí, stojacich bližšie k jemnej hmotnosti.
Tieto zahalia opäť zárodok druhým plášťom, ktorý je zase iného druhu a zodpovedá tomu okoliu, v ktorom sa samé nachádzajú, a sprevádzajú znovu o niečo ťažšie zárodky nadol k najvyššej vrstve jemnohmotnosti.
Všetky tieto jemné ženské bytosti pomáhajúc podporujú svojou pomocou zákonité samočinné deje. Sú dokonalej krásy a v dávnych dobách boli už známe mnohým ľuďom, ktorým sa občas mohli tu i tam ukázať. Boli nazývané dobrými vílami, ktoré sa starajú o vyvíjajúce sa ľudské duše a podporujú ich.
Na hranici jemnohmotnosti čakajú opäť ďalšie ženské bytosti na duchovné zárodky, prichádzajúce zhora, aby ich dobrotivo opatrovali. Okrem nich sú tu na ochranu bytosti mužského druhu, ktoré neúčinkujú pri opatrovaní, ale pôsobia pozitívnejšie.
Tak aj duchovný zárodok obklopovaný a opatrovaný bytostnými pomocníkmi, zatiaľ ešte nevedomý, poslúchajúc svoju túžbu po sebauvedomení, pohybuje sa stále ďalej, pokiaľ nenarazí na takú hutnosť v jemnohmotnosti, ktorá ho už nepustí, aby išiel ďalej ako nevedomý. Tým sa jeho kĺzavý zostup zastaví. Musí tam pobudnúť, aby sa prebudil k vývoju prv, než sa môže uberať ďalej.
Toto je znovu celkom samočinný dej, podmienený druhom okolia, ale aj veľký bod obratu pre duchovné zárodky. Tieto sa teraz nachádzajú v takej úrovni jemnohmotnosti, ktorej hustota ich zadržiava, čím je ich nevedomému putovaniu pripravený koniec.
Zrazu teda ležia vo vrstve mäkko ustlatej, ktorá ich nepustí ďalej. Len prebúdzajúce sa, aj keď iba slabé, ale predsa už vedomé chcenie môže nahromadiť takú silu, aby poznajúc okolie, preputovali ho a pobrali sa ďalej.
Práve tu musím s mojím vysvetľovaním napredovať pomaly a obzvlášť starostlivo, aby si ľudia mohli o tom utvoriť správny obraz a aby nič nebolo posunuté.
Pretože tu, kde duchovné zárodky v ich prvom nevedomom putovaní musia zostať doslova trčať pre celkom určitú hustotu jemnohmotnosti, preniknutej bytostnými prúdmi, odohráva sa pre ľudského ducha veľmi mnoho pre jeho cestu vnorenia sa do hmotnosti za účelom vývoja, a tiež pre cestu späť nahor po zrelosti dosiahnutej vývojom.
Práve táto vrstva je významnou hraničnou úrovňou v bytí ľudského ducha. Preto chcem u nej trochu viac pobudnúť a o nej povedať.
Ľudskému duchu, ktorý vystúpil až sem pripadá táto úroveň nesmierne vysoká a nádherná vo svojej kráse. Leží pred zrakmi zaliata miernym svetlom, ktoré sa zdá mierne a predsa je omnoho jasnejšie ako žiarenie nášho slnka tu na zemi. Lúče prebúdzajú, podporujú, posilňujú.
Táto úroveň zdá sa byť jednou nekonečnou záhradou. Jedna za druhou radia sa kvitnúce záhrady do nedoziernych diaľok, preplnené krásnymi kvetinami všetkých veľkostí a mnohých farieb. Opatrované sú jemnými bytosťami, ochraňované a strážené vážnymi mužskými postavami, ktoré kráčajú ich radmi, robia poriadok, dohliadajú a triedia.
Kvitnúce altánky stoja dookola, pozývajúc k odpočinku a k zotaveniu a... k tichému, vďačnému rozjímaniu.
Tá hutnejšia masa, tvoriaca pôdu, je jemnohmotnosť, ktorá zadržala duchovné zárodky, ktoré v nej uviazli pri svojom putovaní.
A potom sa stane to zázračné: Bytostný plášť, do ktorého nežné ženské bytosti zahalili každý duchovný zárodok pri jeho výstupe z duchovnej ríše, rozvije sa pod žiarením tejto úrovne, súc zakorenený v jemnohmotnej pôde a ošetrovaný bytostnými pestúnkami do nádhernej kvetiny. V jej kalichu spí duchovný zárodok a odpočívajúc, stále viac priberá na sile.

Pôsobením účinkov tejto úrovne, ktorá aj napriek jej všetkej jemnosti je hrubšieho druhu voči duchovnej ríši a silnejším doznievaním všetkých pohybov diania zburcovaný, môže sa potom duchovný zárodok pri celkom určitej zrelosti roztvorením sa púpätka súčasne prebudiť k postupnému uvedomeniu. Toto prichádzanie k uvedomovaniu nie je však totožné so sebauvedomením.
Je ešte veľký krok od uvedomenia prebúdzajúceho sa ducha k sebauvedomeniu dozretého ducha! Zviera je tiež vedomé, ale nikdy nie sebauvedomené!
Lenže pri tom sa teraz nechceme zdržovať.
Roztvorenie každého púpätka je teda vyvolané prirodzeným, samočinným účinkom zrelosti duchovného zárodku. A tento zvuk rozpuku prebúdza súčasne duchovný zárodok k uvedomeniu si svojho bytia.
To sú deje, ktoré môžu byť neskoršie vysvetlené do všetkých podrobností, aby sa v tom našla zákonitosť, v nich spočívajúca, ktorá dáva všetkému prostotu a prirodzenosť, ako sa to dá zakaždým poznať v celom stvorení.
Kvetina v kalichu, ktorej duchovný zárodok dozrieval, potrebovala len jednu časť bytostného plášťa. Druhá časť zostala okolo duchovného zárodku a pri prebudení k vedomiu prijala formu ľudského dieťaťa. Leží teda pri rozvinutí púpäťa v kalichu kvetiny pekne sformované dieťa v ľudskej podobe.
Aj tu musím opäť pripojiť niekoľko vysvetlení, prv než budem môcť pokračovať.
Duchovný zárodok prešiel dosiaľ už opatrovaním dvoch odlišných ženských bytostí, skôr než sa dostal do rúk záhradných ošetrovateliek. Oba druhy môžeme nazvať vílami. Tá prvá, ktorá sa ujala duchovného zárodku pri jeho výstupe z duchovnej ríše, zahalila ho jemným plášťom z najjemnejšieho druhu tejto úrovne alebo kruhu; tá druhá zase plášťom iného druhu.
Takže duchovný zárodok pri uviaznutí v jemnej hmotnosti dostal od víl už dva rôzne plášte, teda dva dary od dobrotivých víl!
Z týchto dejov vznikli neskoršie rozprávky o daroch víl do kolísky detí.
Vonkajší plášť sa teda vyvinul v hutnejšej jemnohmotnosti pod prebúdzajúcimi lúčmi ako ochranný kvetinový kalich a ten najjemnejší vnútorný obal pri prebudení sa ihneď stal malým telíčkom ľudskej postavy. Prečo sa jemnejší plášť musel sformovať do ľudského tela, chcem tiež vysvetliť.
V mojom Posolstve som už povedal, že s uvedomovaním ducha povstáva aj ľudská forma, keďže svojráznosť ducha podmieňuje ľudskú formu. To je povedané v hrubých rysoch. Teraz musím aj toto vysvetlenie rozšíriť a poukázať na to, že pri prebúdzaní sa duchovného zárodku k prvému uvedomeniu duchovný zárodok sám ešte netvorí ľudskú formu, ale len jeho jemný bytostný plášť, ktorý dostal od prvej víly.
Tento plášť prijíma ľudskú formu, pretože duchovný zárodok ho pri prebúdzaní už nevedome prežaruje. Pretože je teda plášť duchovne aj keď nevedome prežarovaný, z toho dôvodu prijíma samozrejme tiež ľudskú formu, zodpovedajúcu druhu prežiarenia
.

Samotný duch však dostane až postupne viac alebo menej peknú ľudskú formu uvedomovaním si seba na svojej púti hmotnosťami, a to podľa druhu a cieľa svojho vývoja. Zároveň sa potom pretvárajú aj jeho vonkajšie bytostné a jemnohmotné obaly. (*)

Len vo vedomí duchovného zárodku je totiž bytostný a jemnohmotný obal vždy krásny, keďže znetvorený môže byť až sebauvedomením si ducha, ktorý tým dostal tiež svoju slobodnú vôľu! Len sa zamyslite dôkladne nad touto vetou. Nájdete v nej veľmi mnoho rozlúštení.
Nájdete pritom tiež vysvetlenie, prečo všetky bytosti, ktoré slúžiac, vedome sa zachvievajú v Božej vôli, sú bez výnimky najjemnejšej krásy a dokonalej postavy; všetky nosia v sebe totiž duchovné, ale nemôžu svoju podobu znetvoriť nesprávne smerujúcim sebauvedomovaním.
Pri tomto vysvetlení nachádzate tiež rozdiel v tom, čo sme doteraz označovali veľkým hromadným názvom „bytostné“. Dnes vám v tom po prvýkrát prinášam celkom určité odstupňovanie, ale aj to môže byť dané predbežne len v celkom hrubých rysoch, aby sme nezašli príliš do šírky.
Sú bytostní, ktorí majú v sebe duchovné a slúžia, vedome sa zachvievajúc vo vôli Božej, a tiež bytostní, ktorí majú v sebe iba bytostné, ale duchovné im chýba. K týmto posledným patria napríklad zvieratá!
Aby som pritom predišiel zbytočným otázkam, chcem povedať, že bytostných pomocníkov vo stvorení treba ešte mnohokrát rozdeliť, do mnohých stupňov, aby som mohol dať ľuďom správne porozumenie. Urobím tak však iba z prípadu na prípad, len čo sa k tomu naskytne príležitosť. Tým sa to bude dať ľahšie pochopiť. Ľudia si potom sami budú môcť neskoršie urobiť o tom prehľad z Posolstva.
Teraz chcem povedať ešte toľko, že aj medzi bytostnými, majúcimi v sebe duchovné, možno urobiť rôzne rozdiely. Najväčšia časť sa zachvieva len v službe vôli Božej a je úplne nezávislá od všetkého ostatného.
Avšak malá časť, nachádzajúca sa ďaleko dolu od svetlých výšin a pôsobiaca v úzkom spojení s najhrubšou hmotnosťou, ako napr. trpaslíci atď., mohli byť prechodne, podobne ako mnoho iného, ovplyvňovaní vyvinutými ľudskými duchmi, žijúcimi v hrubohmotnosti. Lenže táto možnosť pôsobenia ľudského ducha mu už bola zase odňatá, takže aj títo malí bytostní pomocníci stoja v súčasnosti počas súdu a trvania tisícročnej ríše už iba v službe Božej vôle.
Do týchto podrobností nesmiem však ešte zachádzať, lebo tým by som vás odvádzal od podstaty veci. Teraz vám chcem totiž vytvoriť najprv základné vedenie, ktoré vám poskytne oporu, potrebnú ku vzostupu a ku zdokonaleniu vášho ducha, k jeho dozretiu pre svetlé výšiny.
Všetko ostatné musí zostať ešte bokom, kým sa neskončí veľká očista. Avšak dovtedy už nemáte čas na podrobnosti, vedúce do diaľok, z ktorých by sa vám zakrútila hlava.
Vy sa máte zatiaľ snažiť zachrániť z bludísk nesprávneho chcenia vedieť všetko lepšie; to je pre vás teraz to najnutnejšie, ako sami neskoršie spoznáte.
Lenže teraz to nesmiete všetko brať snáď príliš pozemsky, keď si utvoríte predstavu o týchto dejoch, lebo pritom nejestvuje pozemská príťažlivosť. A predsa nájdete aj v tejto hrubej hmotnosti na zemi deje podobných druhov.
Len si vezmite motýľa, vyvíjajúceho sa pod ochranou kukly, ktorú roztrhne, len čo k tomu dozrel.
U duchovného zárodku prijíma ochranný obal formu kvetiny, ktorá sa musí vyvinúť spojením s vlastnosťami pôdy v jemnohmotnosti. To „prečo“ a „ako“ sa dá presne zákonite vysvetliť, takže potom poznáte, že to môže prebiehať práve len takým spôsobom a formou a nijako inak.
Bude treba ešte niekoľko rokov vysvetľovania, aby sa dospelo tak ďaleko, že vy, ľudia, poznáte potom s prekvapením tú veľkú jednoduchosť prenikajúcu stvorením v tisícorakých účinkoch a predsa vo všetkých veciach je celkom presne tá istá, rozvíjajúc sa podľa jedného základného zákona.
Ohromení uvidíte, že ťažkosti poznávania vznikli len vo vás. Sami ste si ich pripravili a urobili ste si všetko neľahkým. Išli ste okľukami a bludnými cestami, ktoré vás museli unaviť. Zaviedli vás tak ďaleko, že bez pomoci zo Svetla by ste už vôbec nemohli dosiahnuť cieľ!
Lenže keby vám samoľúbosť vášho rozumu nebola zahrala taký zlý, avšak poriadne zaslúžený kúsok zbytočného chaosu, boli by ste v detskej dôvere, verne vedení Svetlom, ľahko a rýchlo dospeli k úplnej zrelosti, a to cestou, skrývajúcou pre vás len radosť.
Teraz to však máte veľmi ťažké; lebo musíte odpratať všetky kamene, ktorými ste si zahatali cestu; a nemôžete sa dostať na správnu cestu jedným skokom. Musíte všetky obchádzky a bludné cesty preputovať späť až k miestu, kde ste odbočili a len potom začať odznova na začiatku správnej cesty.
Preto som vás musel najprv tiež sledovať na všetkých vašich obchádzkach a bludných cestách, aby som vás dostihol, zavolal vás a potom tých, ktorí pôjdu za mojim volaním, starostlivo priviedol späť; vy sami nie ste totiž schopní dostať sa z tohto bludiska.
Nemohol som prísť priamou cestou zo Svetla, ale po vašich vlastných cestách som musel k vám prísť, ak som chcel priniesť pomoc.
Už to nie je tak ďaleko, keď všetkému tomu porozumiete tiež v poznaní. Potom sa vám mnohé stane ľahším.
Aj keď v tomto stvorení je všetko dôležité a má účel, predsa jestvuje pre vás priama línia, poskytujúca oporu vášmu uvedomovaniu, po ktorej môžete bezpečne kráčať nahor.
A jedine túto oporu vám chcem najskôr dať, lebo je naliehavo nutná.
Poskytol som vám dnes celkom nový obraz o tej úrovni, ktorá zostáva pre vás, pozemských ľudí, vlastným východiskovým bodom a hrá preto veľkú úlohu. Odteraz viete, ako sa prebúdzate a kde k tomu dochádza.
A táto úroveň, sprostredkujúca a umožňujúca vám príchod na svet, ktorá vám poskytuje základný kameň vášho vlastného bytia ako človeka, je dôležitá tiež pre zrelého ducha. Pre toho, ktorý sa správne vyvinul v zmysle Božej vôle a bude schopný vzostupu.
Tak ako tu rozkvitá prvý obal v ľudskej podobe, tak zase zrelý duch odkladá ten istý obal na tejto úrovni; ten prvý obal, ktorý pri vzostupe odlúčením je posledný.
Zostáva tu na tejto úrovni, aby sa rozpustil, rozložil a rozplynul v rovnakom druhu, z akého vznikol predtým ako dar víly.
Avšak obal zrelého ducha prináša so sebou nové sily a osviežuje i posilňuje rovnaký druh, pretože býval silne prežarovaný sebauvedomeným duchom v správnom, nahor vedúcom spôsobe a toto žiarenie nesie v sebe!
Tak sa stáva tento druh obalov v kruhu bytostného okolo hmotností tým silnejší a môže ešte o to silnejšie pomáhať novému vzniku a prebúdzaniu ďalších ľudských duchovných zárodkov.
Po odložení posledného obalu jemnej bytostnosti odchádza potom taký duch z tejto úrovne záhrad ako sebauvedomený znovu do duchovnej ríše, ktorú opustil kedysi ako malátny nevedomý duchovný zárodok, povoľujúc iba svojmu neurčitému vnútornému tlaku po vývoji, ktorý vychádza z túžby po uvedomení.
Usilujte o to, pozemskí ľudia, aby ste úplne zrelí mohli vojsť do ríše ducha! Tým sa potom zjednotíte s tými, ktorí sa mohli vyvinúť v duchovne bez toho, žeby sa najprv museli vnoriť do hmotností.
Nebudete potom menej silní ako oni; vy ste totiž prekonali mnoho prekážok a v námahe tohto prekonávania stali ste sa plameňom! Radosť bude potom vládnuť nad vami, ako to už bolo naznačené v podobenstve o „Stratenom a nájdenom synovi“.“

(*) Táto veta je veľmi dôležitá, pre správne posudzovanie tých bytostí, ktoré nám lietajú nad hlavami.

 

244. Bytostné zárodky.

Na tejto ceste pôsobia v prospech duchovných zárodkov tri veci: jednak ich vnútorná túžba po uvedomení, ktorá na ne nalieha a presúva ich a jednak tok duchovného prúdenia, ktorý ich unáša a po tretie: rovnorodý druh už vyvíjajúcich sa ľudských duchov v hmotnosti, ktorý ich priťahuje.
Teraz medzi vami, jedným alebo druhým ihneď vyvstane opäť otázka: Ako to bolo v dobe, keď v hmotnosti nepôsobili ešte nijakí vyvíjajúci sa ľudskí duchovia, keď teda ich priťahovanie rovnakého druhu ešte nemohlo pôsobiť?
V tej dobe, keď sa prvé duchovné zárodky blížili k tejto časti svetov,
nebola hmotnosť ešte tak hustá ako dnes; väčšiu hutnosť a príťažlivosť vyvolalo totiž až neskoršie nesprávne sa vyvíjajúce chcenie ľudí, ktoré malo za následok ďalšie vzdialenie sa od Svetla a ťažkopádnejší, brzdiaci pohyb.
Pri ľahkosti vtedajšej hmotnosti stačil pre ľudský zárodok vlastný popud a unášanie duchovným prúdom, aby dosiahol prvý cieľ k vývoju. A aj ďalší vývoj bol ľahší, keďže pre pokračovanie v ceste stačilo i slabé uvedomenie ako pohnútka, aby zase mohol ďalej ísť po tej ceste vpred.
To všetko bolo dnes značne sťažené.
Tu už zase musím niečo doplniť. Dej klesania duchovných zárodkov do stvorenia prebieha bez prerušenia.
Ak som predtým povedal, že k prijatiu duchovných zárodkov sa vyžaduje celkom určitá zrelosť hmotnosti a že sa to s pribúdajúcou zrelosťou už potom viac nemôže opakovať, tak sa to netýkalo celého stvorenia, ale iba jednotlivých svetových, telies ako napr. Zeme!*
Na túto mohli nakoniec prichádzať len staršie, už predtým vtelené ľudské duše, ktoré pri uzatváraní kruhov musia dokončiť svoj beh, ale nie také duchovné zárodky, teda duše, ktoré ešte nikdy neboli v hustej hrubohmotnosti.

Avšak iné časti vo stvorení sú vždy pripravené prijímať duchovné zárodky, ktoré síce už prišli k vedomému bytiu, ale k sebauvedomeniu sa musia vyvinúť až v prežívaní.“

* Tu je jasne povedané, že dej inkarnovania nových duchovných zárodkov prebieha neustále, ale na Zemi je to možné len po istý čas. Preto z tohto textu predsa jasne vyplýva, že tých planét, kde sa hrubohmotne vyvíja život, je viac, než len samotná Zem a teda aj život vo vesmíre je aj na iných planétach. Veď Pán uvádza, že ten život neustále vzniká na rôznych svetových telesách, pričom Zem dal len ako príklad, teda nemôže byť jediná! Podobných citátov je ale v Posolstve Grálu viac. Lenže len v tom nepokrivenom!
To je odpoveď aj pre mnohých čitateľov Posolstva Grálu, ktorí sa už často pýtali, kde v Posolstve Grálu sa spomína, že by život mal byť aj na iných planétach, než na Zemi. Mnohí z nich, práve kvôli tomu, že toto prehliadli, odmietli nové vysvetlenia o mimozemských civilizáciách, ktoré priniesla Pani Natália de Lemeny Makedonová, a teda odmietli a neprijali ani ju, ako Prakráľovnú. Tí, ktorí mali poznať Posolstvo a stať sa Jej pomocníkmi, sa kvôli svojmu nepoznaniu, tak stali jej odporcami.

 

Z Odpovedí na otázky:
„11. 2. Príťažlivosť rovnorodého.
35. otázka:
Abdrushin hovorí o svetovom zákone príťažlivej sily rovnorodého. Ako je to potom, že protiklady sa priťahujú, zatiaľ čo rovnorodé póly sa odpudzujú? Všade, aj u ľudí sa to dá pozorovať. Dobré ženy majú nie práve dobrých mužov, zatiaľ čo dobrí muži majú nápadne zlé ženy atď. Takých príkladov by sa mohlo uviesť mnoho.

Odpoveď:
Keď hovorím o svetovom zákone príťažlivej sily rovnorodosti, tak pri tom nejde o malé čiastkové druhy, ako ste spomenuli vo vašej otázke. Ak chcete hovoriť o rovnorodosti vo svetovom zákone, tak si vopred musíte byť načistom, čo je to vlastne druh! Kladná elektrina napríklad je tiež ako zlá žena alebo zlý muž, ale ešte dlho nie nejaký druh sám osebe, ako sa uplatňuje vo svetovom zákone. Kladné a záporné časti sa priťahujú, pretože až iba spolu s mnohými inými časťami môžu vytvoriť druh, ktorý potom pôsobí príťažlivou silou na rovnaký uzavretý druh. Okrem toho je priťahovanie rozličných čiastkových druhov práve prejavom účinku tohto zákona príťažlivosti rovnorodého, ktorý si vynucuje, že časti patriace k úplnému druhu sa musia nájsť a uzavrieť. K týmto veciam sa vrátim tak či tak ešte neskoršie, keď sa viacej priblížime k pozemsky viditeľným dejom.

 

189. Pokrivené duše.

A predsa je v tom určitá úzkosť, keď si človek s pokročilým poznaním povie, že je pokrivenou dušou; keď raz bol ženou a po druhýkrát mužom na Zemi alebo opačne. Akási tieseň zaľahne pri tom na jeho dušu.
To je prirodzene nesprávne a zase sa raz vylieva s kúpeľom i dieťa; najbližšie tomu je totiž poznatok, že taký človek pokrivil svoju dušu! Lenže tá pokrivenosť vôbec nemusí ešte trvať. V skutočnosti pri tom zmenil len rúcho telo! Ale samotný duch napriek tomu zostal pri každej premene vždy tým, akým sa po prvý raz rozhodol byť na počiatku svojich putovaní stvorením; lebo pre neho jestvuje v tomto ohľade ako u každej veci vo stvorení tiež iba jedno jediné prvotné a smerodajné slobodné rozhodnutie, na ktoré zostane potom pripútaný.
Skľúčenosť vzniká teda len príliš zbežným ponímaním Posolstva; lebo z neho musí každý vedieť, že práve takáto zmena môže byť pre dotyčného osožná. Dáva mu totiž možnosť opätovného narovnania, podnieti ho k tomu, ba čo najviac mu pomôže všetko znovu napraviť. Takýmto núteným prežitím môže duša dokonca ešte zosilnieť.
Teraz si však zase nesmie myslieť, že tí, ktorých cesta zostala priama, niečo zameškali. Tak to nie je, ale tam, kde došlo k pokriveniu vlastným nesprávnym chcením, len tam môže byť zmena plná milosti na osoh, aby tak pokrivená duša, ktorá tým prejavila svoju slabosť, mohla zosilnieť do tej miery, že to už nikdy neurobí. Týmto samozrejme odpadla od nej tiež táto chyba.
Teraz sa poobzerajte okolo seba a pozorujte svojich blížnych! Čoskoro nájdete medzi nimi ženy, ktoré majú charakteristické mužské rysy vo svojej bytosti. Práve dnes je ich viac ako kedysi. Možno povedať, že dnes je tým veľká časť ženstva akoby zamorená; nie je totiž ťažko vybadať, že u takej ženy alebo dievčaťa je v jej bytosti niečo pokrivené a aj musí byť, pretože žena prirodzene nemôže a ani nemá byť mužom.
Samozrejme tým nemienim telo. Lebo telo je skoro vždy ženské, s výnimkou bokov, ktoré svojou štíhlosťou pripomínajú väčšinou mužské, a preto sú v skutočnosti neženské.
Spomínam toto úmyselne, pretože tým súčasne uvádzam jeden vonkajší znak. Ženské telo, v ktorom prebýva pokrivená mužská duša, bude mať vo väčšine prípadov toto znamenie úzkych bokov, kloniacich sa k mužskej postave, na rozdiel od tých, ktorých duša nejakým spôsobom ešte len speje k pomužšteniu; nech je to už ich názormi alebo ich činnosťou. Vzniká z toho náklonnosť, ktorá umožní spriadanie nitiek pre budúce vtelenie v mužskom tele.
Samozrejme sú tiež výnimky tvarov v stavbe ženského tela následkom prepestovania, jednostranného športu matiek alebo ich nesprávnou telesnou činnosťou, čoho dôsledky sa prenesú na deti.
Tým sme si tiež označili dve hlavné skupiny, ktoré musíme od seba odlišovať.
Jednou skupinou sú pozemské ženy a dievčatá, ktoré už majú v sebe pokrivenú mužskú dušu a druhou skupinou sú tie, ktoré nosia v sebe ešte ženské duše, ale spejú k pomužšteniu na základe pokrivených pojmov, osvojených si buď dobrovoľne, alebo nesprávnou výchovou.
Iste už nemusím zvlášť zdôrazňovať, že v posledných tu menovaných prípadoch nielenže samotné ženské duše musia znášať dôsledky, ale do nitiek viny sú zapradené aj tie, ktoré dali podnet k tomu.
Tým však nechceme príliš ďaleko odbočovať, ale predbežne zostaneme u našich dvoch nájdených skupín. Duše ešte len spejúce k pomužšteniu, zatiaľ vylúčime; lebo to sú ženské duše chápané ako pokrivené, ktorých pozemské telo sa pre svoju hutnosť a s tým spojenú ťažkopádnosť prirodzene už nemôže zmeniť v súčasnom pozemskom živote. To je im vyhradené pre najbližšiu inkarnáciu.
Predsa však ešte aj predtým sa im poskytuje záchrana, ak sa vzchopia ešte v tomto terajšom živote a energicky strasú zo seba to neženské! Tým sa musia ihneď vytvárať nové nitky, ktoré sa prikláňajú a ťahajú k ženskému inkarnovaniu, zatiaľ čo tým druhým sa už nedostane nijakého prílivu sily.
Ale nakoniec rozhodujúcou je tá okolnosť, ako je duša uspôsobená pri odlúčení, na ktorú stranu sa sama prikláňa najsilnejšie. Ak v nej dovtedy získalo nadvládu ženské chcenie, myslenie a konanie, bude jej vyžarovanie pri odlúčení zo zeme smerovať hlavne k tým nitkám a oživovať také, ktoré vedú k ženstvu. Zatiaľ tie ostatné iba po krátkom, ľahkom záhrobnom prežití rýchlo zaschnú a môžu odpadnúť, pokiaľ neboli predtým príliš silno naviazané.
Tiež je možné, že tieto nesprávne nitky silným ženským chcením odumrú už v priebehu pozemského času a duša bude od nich zase uvoľnená, prv než bude musieť prejsť do záhrobia. To všetko záleží od druhu a sily doterajšieho chcenia a od toho, či duši, vtelenej na zemi, zostane k tomu ešte dosť času až do nutnosti odlúčenia, lebo zákon musí byť splnený v každom prípade. Buď ešte tu alebo potom po odchode.
K nášmu dnešnému pozorovaniu vezmime si však len tie pokrivené duše, ktoré sú v dôsledku pokrivenia už vtelené v príslušnom pozemskom tele.
Z nich najskôr pozemské ženstvo, v ktorom sú inkarnované slabošské mužské duše, pretože sa v predchádzajúcom živote príliš vzdialili od čisto mužského myslenia a konania. Už to vysvetľuje, že u takých pozemských žien môže ísť iba o slabošské mužské duše. Preto nie je vôbec chvályhodné, keď jedna žena sa snaží oproti ženskému spôsobu dávať do popredia mužské charakterové rysy, alebo ich vôbec ukazuje.
Taká žena nie je vo svojom myslení a konaní vôbec skutočne silná v nijakom smere, ani v mužskom, ani v ženskom ohľade. Získala by aj pozemsky viac, keby sa snažila potláčať svoju pokrivenosť.
Lenže jej prežívanie jej pomáha k zmene. Ona totiž čoskoro musí vybadať, že pravý muž sa nikdy necíti príjemne v jej blízkosti. Nenachádza v sebe pre ňu nijaké porozumenie. Ešte menej tu môže nastať harmónia, keďže pravá mužskosť je odpudzovaná od všetkého nesprávneho, tak aj od mužského správania ženy! Manželstvo medzi pravým mužom a ženou, ktorá má v sebe skrytú mužskú dušu, môže nastať len na čisto rozumovom základe. Pri tom nevznikne nikdy pravá harmónia.
Taká žena je však tak či tak nevedomky priťahovaná k takým mužom, ktorí majú v sebe pokrivenú ženskú dušu!
Na týchto posledných sa nepokrivení muži pozerajú nevedomky ako na neplnohodnotných. V tomto nevedomom vyciťovaní a konaní spočíva však tlak pravdy, skutočnosti.
Všetky tieto následky nevedomých citových správaní, ktoré môžeme nazvať prirodzenými, pôsobia však výchovne na pokrivené duše, ktoré sa bolestivým prežívaním vo svojich sklamaniach opäť narovnajú do správneho smeru, aspoň v mnohých prípadoch. To však nevylučuje, že neskôr potom opäť neupadnú do takých alebo podobných chýb. Ak skúsenosťami nezosilnejú, zostanú ako trstiny vetrom sa klátiace. Ľudia si však teraz môžu mnoho, veľmi mnoho ušetriť, ak o tom budú nabudúce vedieť. Mnoho utrpenia a mnoho času! Lebo doteraz si nijaká duša nemohla byť vedomá pokrivenosti.
Presne ako je to u mužských duší v ženských telách, tak je to aj u ženských duší v mužských telách. U oboch častí sú to tie isté dôsledky jednotného neskriviteľného zákona.
Pri pozorovaniach svojho okolia napadne vás jedno, o čom som sa už zmienil v mojej prednáške, že ženské duše v mužských telách sa napodiv cítia priťahované k mužským dušiam v ženských telách a opačne. Tu práve žena so silnejším rozumovým chcením a s prevažne mužskými charakterovými rysmi cíti sa teda nevedome priťahovaná k mužovi s jemnejšími charakterovými rysmi.
Ale v tom nespočíva len nevedomé hľadanie vyrovnania, pôsobí tu však veľký zákon príťažlivosti rovnorodého!
Rovnorodosť tu spočíva v pokrivenosti duší! Obe duše sú pokrivené, takže v tom majú skutočne jestvujúcu rovnorodosť, ktorá sa priťahuje podľa zákona.
Priťahovanie muža k žene pri vylúčení pohlavného pudu je dôsledok alebo pôsobenie iného zákona, nie zákona príťažlivosti rovnorodého. To uvádzam k lepšiemu porozumeniu pri vysvetľovaní rovnorodosti, ako ju máte pri tom chápať; lebo v tom je to rozhodujúce.
Príťažlivosť rovnorodosti nie je jediným spôsobom, ktorý pôsobí zdanlivo príťažlivo. V dejoch zdanlivého priťahovania je veľký rozdiel. Príťažlivosť rovnorodého, tento veľký zákon stvorenia, je však vo stvorení základom vo všetkom úsilí po spojení, nezáleží, akým spôsobom sa to deje. Len tento veľký zákon je podmienkou pre všetky tieto deje, spôsobuje ich a tiež kontroluje. Vznáša sa nad všetkým, všetko v nich a skrze ne poháňa v celom tkaní stvorenia.
Preto chcem najskôr rozdeliť druhy príťažlivosti podľa označenia ich vlastného pôsobenia, teda podľa ich činnosti: Ako prvá je tu skutočná príťažlivosť a potom túžobné prianie po spojení rozštiepených častí určitého druhu nutne vyvolané týmto veľkým, všetko presahujúcim a podmieňujúcim zákonom!
V pôsobení stvorenia existuje teda jednak priťahovanie a jednak žiadosť po spojení! Pôsobenie oboch druhov sa zdá navonok rovnaké. Avšak zvnútra tomu pomáhajúca sila je celkom rozdielna.
Príťažlivosť vychádza z rovnakých, v sebe uzavretých druhov a žiadosť po spojení spočíva v odštiepeniach druhov, usilujúcich vytvoriť zase celok!
Ľuďmi hovorená veta, že protiklady sa priťahujú, ale rovnaké póly sa odpudzujú, stojí iba v zdanlivom protirečení voči zákonu príťažlivosti rovnorodého.
V skutočnosti v tom niet nijakého protirečenia, lebo táto ľuďmi vytvorená veta je platná a správna pre prípad žiadosti po spojení rôznych odštiepení druhov k určitému plnohodnotnému celku. Ale tiež iba v tom! Vlastný zákon príťažlivosti vstupuje do platnosti až u samých celistvých druhov. On vyvoláva k tomu poháňajúce pôsobenie žiadosti po spojení k určitému a plnohodnotnému druhu. On sa zachvieva nad tým a v tom.
Čo človek spoznal doteraz vo svojej vede, to sú iba malé deje medzi rozštiepenými druhmi. On ešte neobjavil vôbec pôsobenie a činnosť vlastných druhov, pretože na zemi a v bližšom okolí človeka sú len odštiepenia druhov, teda čiastočky, ktorých pôsobenie a dôsledky dokázal pozorovať.
Tak aj ženský duch a mužský duch, každý z nich sú len odštiepením druhu, ktoré hľadajúc spojenie podľa zákonov stvorenia, spejú k sebe. Sú teda len čiastočkami, ktoré aj po ich spojení znovu odovzdávajú iba časť k vlastnému druhu duchovného!
Lenže to, čo som tu povedal, sa opäť týka len základnej črty medzi ženstvom a duchovným. Zatiaľ obaly duše a nakoniec obaly hrubohmotnosti ako odštiepenia vyvolané v omnoho drobnejších čiastočkách sú iných druhov, ktoré dožadujúc sa spojenia, sa prejavujú každé primerane svojmu zvláštnemu základnému druhu a vyvolávajú v tom určité dôsledky.
Dnes som vám dal o tom len krátky pokyn, ktorý má slúžiť ako podpora k tomu, čo som sa vám snažil vysvetliť.
Sám človek nie je napríklad nijakým určitým druhom, je len odštiepením, ktoré v sebe nesie túžbu po spojení.
Ale jeho zlé myslenie alebo zlé konanie je určitým druhom, ktorý priťahuje rovnorodé a je ním tiež priťahovaný! Z toho vidíte, že z jedného odštiepenia druhu môže vyjsť hotový druh a nie snáď iba odštiepenia.

 

Z uvedených prednášok Slova Syna Človeka vyplýva, že duchovný zárodok, teda to jadro človeka, to naše “ja“, ktoré v sebe cítime, na počiatku stvorenia, v čase jeho prebúdzania, si vlastnou vôľou zvolí, či bude ženským – negatívnym duchovným zárodkom, alebo mužským – pozitívnym duchovným zárodkom. Toto je jednorázové a nemenné rozhodnutie, ktoré určuje aj druh prežívaní a druh jeho činnosti, ktorý bude prevládať počas jeho putovania hmotným stvorením, za cieľom získať prežívaním takú zrelosť, až dosiahne formu dokonalého sebavedomého ľudského ducha a jedine až v takom stave sa môže navrátiť do svojho domova, do duchovnej ríše – nazývaného tiež rajom, z ktorého pred tým vyšiel ako nevedomý duchovný zárodok.
Lenže práve z uvedených citátov tiež vyplýva podmienka, že sa nesmie pri tom putovaní pokriviť tak, aby napokon narušil ten prírodný zákon doplnenia do celku, teda to potrebné vzájomné doplnenie kladného a záporného pólu, mužského a ženského duchovného zárodku, pretože až takýmto spojením vzniká tiež silnejšie spojenie s tou duchovnou úrovňou , a tak môže zapôsobiť ešte silnejší zákon, zákon príťažlivosti rovnorodého duchovného druhu a takto k sebe usilujúce zárodky tak priťahovať počas vývoja smerom nahor. A o tom sa nič nevie ani vo vede, ale ani v cirkvi! Spoločné nažívanie rovnakých duší (dvoch ženských alebo dvoch mužských duší) v pozemských telách, zamedzuje presne tomuto spojeniu s duchovnou úrovňou a vzájomnej výmene prúdov síl, a teda sa obmedzila možnosť toho vývoja a návratu späť, ako je to dané ľudskému duchu, ale rovnako sa vzala takto možnosť aj pre našu planétu. Nasleduje potom nemožnosť správneho vývoja určeného Bohom duchovnému zárodku, ale aj vývoja hmoty a bytostného v jeho okolí, a teda uberá sa opačným smerom, do ťažších úrovní stvorenia, v ktorých sa nachádzajú tí už tak pokleslí ľudskí duchovia, ktorí už túto možnosť prepásli a smerujú ku zatrateniu, čo doslova znamená rozklad doposiaľ získanej zrelosti duchovného zárodku a rozloženie v najjemnejšiu pralátku. Tak sa táto pralátka zákonom príťažlivosti rovnorodého navráti do duchovnej ríše tiež, ale už len ako stavebná nevedomá čiastočka, ale nie ako seba vedomý dokonalý ľudský duch. Takýto zárodok je zavrhnutý, dosiahol ukrutnými bolesťami rozklad toho pokriveného vedomia, ktoré dosiaľ stihol získať,  a je aj so svojim menom ducha vymazaný z knihy života beznávratne! 

Lenže už pokrivené duše žijú ešte niekedy aj v telách ešte hrubohmotne nie pokrivených, ale ku tomu už spejúcich. Teda aj v dnešnej „normálnej“ rodine už môžu žiť pokrivené duše!  A teraz sa dostávame k nášmu problému v tom, že naša západná civilizácia neuznáva viacnásobné vtelenia, ba nemá jasno ani v podstate človeka. Nepoznáme teda príčinu, ktorá to všetko následne pôsobí! Tak ako môžeme urobiť potrebnú nápravu?

 

Náprava spočíva teda v nasledovnom:

    1. Uznanie reinkarnácie. 
    2. Znalosť o podstate človeka: duch – duša.
    3. Znalosť o pokrivenosti duše, ako podstaty problému. 
   4. Následne urobiť opatrenia:

       A)          Zabrániť možnosti ku kriveniu duší!
       B)          Zabrániť vteleniu pokrivených duší!

Pre praktické uskutočnenie by teda muselo dôjsť ku tomu duchovnému pokroku, podľa bodov 1 - 3.
V spoločensko – politickom smere by sme museli skĺbiť ľudské zákony s tými, ktoré sú večné a platné v celom stvorení, teda opatrenia uvedené v bodoch A - B. 
Lenže keby sa dnes o tieto kroky niekto pokúsil, narazil by na všetky teraz rozhádané skupiny, ktoré v mene nevedomosti chcú robiť nápravné opatrenia. Všetci by sa spolčili oproti Pravde, ktorá by každú teraz rozhádanú skupinu pripravila o terajšie výsady, ale hlavne zbavila ctižiadostivosti a ega, a vlastne ponížila.

Tak a teraz, po tomto poučení zo Slova Pravdy, sa už môžem zdôveriť s jedným mojim osobným prežitím, ktoré som naznačil v úvode tohto príspevku a ktoré vyššie spomenuté Slovo živo potvrdzuje a vlastne bolo spúšťačom tohto príspevku. Musím vám ale stručne objasniť aj to, za akých okolností som toto prežitie získal. Ako môžete vidieť na zadnej obálke tejto knihy, vo veku 73 rokov som utrpel nečakaný zásah mozgovou príhodou a bola zasiahnutá značná časť môjho predného mozgu. Lenže práve toto obmedzenie časti predného mozgu, ktoré ešte stále čiastočne aj pretrváva, mi umožnilo oveľa intenzívnejšie vedomé prežívanie a putovanie v tých jemnejších úrovniach, než som zvykol mávať doposiaľ. V jednom mojom prežívaní v jemnejšej úrovni, som dokázal vedome obojstranne prežívať manželskú telesnú rozkoš pri milovaní. Teda tú svoju vo svojom tele, ale zároveň, naraz, aj tú rozkoš, ktorú prežívala moja manželka so mnou. Bol to veľmi intenzívny zážitok a pre mňa, v tom spôsobe prežívania nový, dosiaľ nepoznaný! Lenže treba dodať, že boli aj prežitia, ktoré tam priniesli nie len tú rozkoš, ale aj trest, kde som opäť prežíval to utrpenie obojstranne, teda ako trpela v tom prežití manželka so mnou, ale aj ja s ňou. Tu je treba poznamenať, že Božie zákony odmeňujú dokonale spravodlivo a pripravia človeku aj tú radosť, ale aj ten trest, presne podľa toho, ako si to sám do ich pôsobenia votkal. Lenže takéto vzájomné obohacovanie sa prežitiami je takto umožnené len tým párom, ktoré sú si určené už dávno pred narodením, ako doplňujúce sa duše. Teda iba ak sa jedná o to pravé manželstvo uzavreté v nebi!

Pomôžem si opäť Slovom Pravdy:

80. Bolo raz...!

Dnešný rozumový človek už nie je normálnym človekom, lebo mu chýba patričné vyvinutie hlavnej časti jeho mozgu, ponechanej po tisícročia k zakrpateniu, avšak patriacej k plnohodnotnému človeku. Každý rozumový človek bez výnimky má len zmrzačený normálny mozog! Po celé tisícročia túto zem preto ovládajú mozgoví mrzáci. Normálneho človeka považujú za nepriateľa a snažia sa ho utlačovať. Vo svojej zakrpatenosti si domýšľajú, že konajú veľmi mnoho a nevidia, že normálny človek je schopný vykonať desaťnásobne viac a vytvára diela, ktoré majú trvácnosť, sú dokonalejšie ako dnešné snaženie! Každý vážne hľadajúci má k dosiahnutiu tejto schopnosti cestu otvorenú!“

,,Na tejto zemi teda vládne neprirodzený mozog, ktorého pôsobenie musí samozrejme nakoniec tiež zapríčiniť nezadržateľné zrútenie všetkého, pretože všetko to, čo takýto mozog chce vytvoriť, skrýva v sebe prirodzene následkom zakrpatenia už od počiatku nesúlad a niečo nezdravé.“

 

25. Manželstvo

„Manželstvá sa uzavierajú v nebi“, znamená v prvom rade to, že každý človek už pri svojom vstupe do pozemského života si prináša určité vlastnosti k harmonickému vývoju, v ktorom môžu pôsobiť len ľudia s vlastnosťami k tomu vhodnými. Tieto vhodné vlastnosti nie sú však rovnaké, ale také, ktoré sa dopĺňajú a týmto dopĺňaním ich činia plnohodnotnými. Len v plnohodnotnosti zaznievajú všetky struny v harmonickom akorde. Ak teda len jedna časť učiní druhú plnohodnotnou, potom i tá druhá, k tomu patriaca časť sa stane práve tak plnohodnotnou a v spojení obidvoch, t.j. v spoločnom živote a pôsobení zaznie ten harmonický akord. Také je manželstvo, ktoré sa uzaviera v nebi.

To manželstvo uzavreté v nebi znamená, že obaja manželia boli už vopred vyhliadnutí pre seba, a to buď pred vstupom alebo pri vstupe do pozemského života. Ale toto vyhliadnutie spočíva iba v prinesených vlastnostiach, ktorými sa dvaja dokonale dopĺňajú. Takí sú si tým vzájomne predurčení.
Byť si určení možno práve tak dobre vyjadriť výrazom „hodiť sa k sebe“, teda skutočne sa dopĺňať. V tom tkvie toto predurčenie.“

78. Pohlavie

Názor ľudí, že ku každému človeku patrí doplňujúca duša, je v podstate správny, ale nie v zmysle predchádzajúceho rozštiepenia. Doplňujúca duša je niečo celkom iné. Zdôraznil som to už vo svojej prednáške „Manželstvo“. Doplňujúca duša je iba taká, čo sa hodí k inej duši. To znamená, taká duša, ktorá rozvila práve tie svoje schopnosti, ktoré tá druhá duša nechala v sebe driemať. Tým dochádza potom k úplnému doplneniu; vznikne spoločná práca všetkých schopností ducha, všetkých pozitívnych i všetkých negatívnych.“

Prikázanie šieste: Nenarušíš manželstvo!

V šiestom prikázaní je teda prísnym predpokladom skutočné manželstvo podľa vôle Božej! Iné chránené nie je. Lenže beda tomu, kto sa opováži akýmkoľvek spôsobom narušiť pravé manželstvo! Lebo triumf, o ktorom sa nazdáva, že by ho mohol mať na zemi, ho v jemnohmotnosti očakáva v úplne inej podobe! Plný zdesenia by najradšej pred ňou ušiel, keď bude musieť vstúpiť do ríše, kde ho očakáva.

A beda tiež tej žene, beda tomu mužovi, či sú už mladí alebo starí, ktorí zo závisti alebo flirtu vedome vnesú rozpor, alebo dokonca zapríčinia rozchod takéhoto páru! Čistá láska medzi dvomi ľuďmi má byť posvätná pre každého, má v ňom vyvolať úctu a rešpekt, nie však žiadostivosť! Pretože je pod ochranou vôle Božej!
Ak narastá pocit takejto nečistej žiadostivosti, nech sa človek obráti a jasným okom rozhliadne po tých ľuďoch, ktorí sa citovo ešte na nikoho neupli.
Ak bude hľadať s vážnosťou a trpezlivo, tak určite nájde človeka, ktorý sa k nemu hodí tak, ako to chcel Boh a s ktorým potom bude aj šťastný bez toho, aby musel na seba uvaliť vinu, ktorá nikdy nemôže priniesť a zaručiť šťastie!“

Za týmto posledným citátom je potrebné napísať, že v takýchto manželstvách uzavretých v nebi, ak aj napokon dôjde u niekoho z takého páru ku fyzickej nevere, tak nie je možné utajenie, pretože ten druh nevery, ktorý vznikne, zároveň vzniká aj na tej jemnejšej úrovni, a tam tú jemnejšiu úroveň takýto manželia prežívajú spoločne! V Posolstve Grálu je napísané jasne, že dianie v jemnejších úrovniach predchádza dianiu v hrubohmotnosti, teda musí vziknúť ako prvé. Ak napríklad podvedie manželka svojho manžela, či už dôjde aj ku fyzickému aktu, alebo aj keď len prejaví myšlienkovú, alebo aj túžobnú náklonnosť ku inému mužovi, tak tieto jej vnútroné hnutia okamžite nadobúdajú život a formu v tých jemnejších úrovniach, a jej manžel sa to tam jednoducho isto dozvie, pretože bude spoluprežívať všetky tieto jej nečisté pohnútky, a bude zreteľne cítiť, že tieto patria inému mužovi. Teda v takomto manželstve nemusí napokon dôjsť ani k verejnému odhaleniu, priznaniu tej nevery a predsa to ten druhý napokon zistí spoluprežitím! To pravdaže platí rovnako aj pri myšlienkovej nevere i keď nedošlo ešte ku fyzickému aktu. Teda aj takýto navonok utajovaný platonický život je rovnako možné spoluprežiť a tiež je prestúpením Božieho prikázania!

Človek stále nosí v sebe fotoaparát, ktorým vyrába dôkazy proti sebe alebo pre seba, nosí v sebe aj policajta, ktorý ho na základe jeho vlastných dôkazov usvedčí, a nosí v sebe aj sudcu, ktorý ho na základe dôkazov a vlastného usvedčenia aj odsúdi!

 

Len spoločné prežívanie robí ochranu pred poblúdením a podvedením jeden druhého!

 

,,Slová Syna Božieho „Bdejte a modlite sa“ budú stelesnené v každej žene budúcnosti, ako mali byť stelesnené už v žene dneška. Keď sa žena usiluje o čistotu a speje k Svetlu, potom spočíva v záchvevoch ženskej citovej schopnosti trvalé bdenie a najkrajšia modlitba, ktorá je Bohu milá!

„Napriek jemnosti týchto záchvevov spočíva v nich taká sila, ktorá je schopná pretvárať všetko vo stvorení. Nejestvuje nič, čo by jej mohlo odporovať; veď táto sila prináša Svetlo, a tým život!“

Čistota pozemskej ženy spočíva v jej vernosti! Lebo vernosť je čistotou! Žena bez vernosti je nehodná nazývať sa ženou! A neverná je každá žena, ktorá zahrávaním sa márni čas s mužmi, či už slovami alebo myšlienkami! Neverná voči sebe samej a voči svojej vznešenej úlohe v tomto stvorení, teda tiež na zemi!
Už samotná vernosť dá v žene vyniknúť všetkým cnostiam. Ani jedna z nich nebude chýbať!“

„Je to ona, ktorá olupuje muža o všetko vznešené, a tým prekáža aj rozkvetu ušľachtilej mužskosti.
Tam, kde muž nie je schopný vzhliadnuť na ženu v jej pravej ženskosti, tam nemôže rozkvitať ani národ, ani ľud!

„Len pravá, najčistejšia ženskosť môže muža povzbudiť a viesť k veľkým činom! Nič iné. A to je podľa Božskej vôle povolanie ženy vo stvorení! Lebo tým povznáša národ i ľudstvo, ba vlastne celé neskoršie stvorenie; veď jedine v nej samotnej spočíva táto vznešená sila nežného pôsobenia! Je to neodolateľná a víťazná sila a Božie požehnanie na nej spočinie; tam kde je naplnená najčistejším chcením! Nič sa jej nevyrovná; pretože prináša krásu v najčistejšej forme vo všetkom, kde pôsobí a čo od nej vychádza! Preto má jej pôsobenie prenikať celým stvorením, osviežovať, povznášať, povzbudzovať a oživovať, podobne ako vánok z vytúženého raja!“

„Lebo v žene spočíva drahocenné tajomstvo, schopné vyvolať vo stvorení čistotu a ušľachtilosť všetkých myšlienok, rozmach k najväčšej tvorivosti, k najušľachtilejšiemu konaniu za predpokladu, že táto žena bude takou, akou ju chcel mať Stvoriteľ, keď ju zahrnul týmito darmi.“

„Tak ako ženstvo bolo schopné strhnúť celé neskoršie stvorenie do hĺbky, má tiež silu opäť ho povzniesť a podporovať, lebo muž ju bude v tom nasledovať.“

„Žena, ak sa neprebudíš k svojej vlastnej hodnote vo stvorení a potom nebudeš podľa toho konať, rozdrví ťa zvratné pôsobenie veľkej viny skôr, než sa nazdáš! A ty, muž, viď teraz konečne v žene tú veľkú pomoc, ktorú potrebuješ a nikdy ju nemôžeš postrádať, ak sa chceš zachvievať v zákonoch Božích.“

„Žena však len vtedy splní určenie, prikázané jej Stvoriteľom, ak je skutočne ženskou. Potom je takou, akou byť môže a má. Len pravá ženskosť vychováva bez slov muža, ktorý by rád nebesá dobýval, súc podporovaný týmto tichým pôsobením, skrývajúcim netušenú moc.“

„Zušľachťovanie jej okolia je teda hlavnou úlohou ženy aj tu na zemi, v hmotnosti! Prichádzajúc zhora udržuje sa hore svojím jemným cítením, aby opäť viedla nahor; je tak zakotvením muža so Svetlom, jeho oporou, ktorú potrebuje pre svoje pôsobenie vo stvorení.“

„Muž stojí vo stvorení ako na fronte čelom von, aby bojoval. Žena však kryjúc mu chrbát, udržiava spojenie so Svetlom a tvorí tak jadro, prívod sily a posilnenie. Ale kde sa do jadra môže vplaziť hniloba, tam je tiež front stratený! To majte vždy pred očami. Ak sa žena vynasnaží postaviť sa do frontu vedľa muža, kam nepatrí, potom už nič nepomôže. V takom boji jej nežné cítenie sa iba zatvrdí, čím vyschne najvyššia schopnosť a sila, daná jej kedysi do vlastníctva a všetko musí stroskotať!

„To veľké, všetko zahrňujúce božsky-bytostné sa rozdelilo na dve časti; na časť aktívnu a časť pasívnu alebo na pozitívnu a negatívnu časť.
    Pasívna alebo negatívna časť je jemnejšou časťou, tou citlivejšou, vláčnejšou časťou, tá aktívna alebo pozitívna časť je tou hrubšou, nie takou citlivou časťou!
    Tak v tomto odstupňovaní stelesňuje ľudská žena neskoršieho stvorenia to citlivé bytostné ako negatívna, pasívna časť a muž to hrubšie duchovné ako pozitívna, aktívna časť; lebo raz začaté štiepenie sa opakuje ďalej aj v častiach už odštiepených, a to stále bez prerušenia.
    S ohľadom na svoj druh má schopnosť omnoho ľahšie reagovať vyciťujúc tlak Božej vôle.
Tým má a poskytuje tiež najlepšie spojenie s jedinou skutočne živou silou!
    Na tento zákon stvorenia musia dbať i bádatelia a vynálezcovia ho taktiež musia brať do úvahy.

„Lenže toto nie je opäť ani nedostatok ani slabosť. Je to nutnosť, aby žena mohla prijímať a sprostredkovávať žiarenia, ktorých pomoc muž pri svojej činnosti nemôže postrádať, a ktoré nedokáže priamo prijímať svojim hrubým druhom.
    To všetko sa prirodzene vzťahuje tým najjednoduchším spôsobom i na najhrubohmotnejšie veci. Vezmime si napr. narodenie. Muž by jedine už z tohoto dôvodu nemohol poskytnúť možnosť, aby sa k nemu mohla priblížiť duša za účelom inkarnácie na zemi, aj keby mal vo svojom tele orgány k tomu prispôsobené.
    Chýba mu most pre dušu, nachádzajúci sa v nežnom bytostnom, ktoré ženstvo ešte v sebe má, ale od mužstva sa muselo samočinne odlúčiť vplyvom jeho aktívneho chcenia.
    Preto aj keby mal k tomu potrebné orgány, vždy by sa mohol vyvinúť len počiatok pozemského tela, nič viac, lebo potom by chýbalo spolupôsobenie novej duše, ktorá by sa nemohla priblížiť bez jemnejšieho bytostného mostu. Aj k niektorým ženám sa môže niekedy duša síce priblížiť, ale potom sa trvale neudrží, keď je tento most poškodený. To preto, že žena si prisvojila mužské vlastnosti, ktoré zatlačili to nežné bytostné, čo bolo ženstvu pridané. Duše sa potom opäť odlúčia prv než môže dôjsť k pozemskému zrodeniu.
    To všetko zasahuje omnoho ďalej, než si môžete domyslieť. Aj pozemské zdravie vašich detí je podmienené, brzdené alebo podporované bezmedzerovitosťou a čistotou tohto vyššieho bytostného mostu, poskytovaného matkou.
    Nielen orgány samé sú príčinou bezdetnosti alebo toho, že mnohé pôrody neprebiehajú tak, ako by normálne mali. Hlavná príčina ťažkostí, nemocí alebo slabostí spočíva veľmi často iba v nedostatočnosti mostov, potrebných pre duše k ich bezpečnému a pevnému vykročeniu na pozemskú cestu.

    Ako často si nejedna žena hlúpym zahrávaním alebo odsúdeniahodnou márnomyseľnosťou osvojila mužské vlastnosti; tieto potom museli oslabiť alebo úplne zatlačiť vyššiu bytostnú časť, ktorá jej bola daná ako prednosť. Dôsledky toho sú tak mnohoraké druhom i formou ich stvárnenia, že si ľudia často lámu hlavu, ako je to všetko možné.“

Akt pohlavného spájania dvoch pohlaví je často považovaný za niečo nie celkom hodné človeka, ktorý usiluje o duchovné ciele a preto je potrebné pokračovať v citovaní z Posolstva Grálu.

 

19. Je pohlavná zdržanlivosť nutná alebo treba k nej radiť?

    AŽ SA ľudia zbavia omylu o výhodách pohlavnej zdržanlivosti, bude omnoho menej nešťastí. Vynútená zdržanlivosť je prehmatom, ktorý sa môže trpko vypomstiť. Zákony v celom stvorení ukazujú predsa dosť zreteľne cestu, nech sa pozrieme kamkoľvek. Potláčanie je neprirodzené. Všetko neprirodzené je však vzpieraním sa proti prírodným, teda Božím zákonom; tak ako vo všetkých veciach, tak ani tu nemôže priniesť nijaké dobré následky. Práve tak ani v tomto bode sa nerobí výnimka. Lenže človek sa nesmie dať ovládnuť pohlavnej túžbe. Nesmie sa stať otrokom svojho pudu, inak ho vypestuje v náruživosť, čím sa to prirodzené a zdravé premení na chorobnú neresť.
    Človek má stáť nad tým; to ale neznamená donútiť sa k zdržanlivosti, ale svojou vnútornou, čistou mravnosťou vystríhať sa pred tým, aby to ani jemu, ani iným ľuďom, nespôsobilo zlo.
Ak sa niektorý človek domnieva, že sa zdržanlivosťou dostane duchovne vyššie, tak sa mu môže ľahko stať, že tým dosiahne pravý opak. Podľa svojho založenia bude viac-menej trvalo bojovať proti prirodzeným pudom. Tento boj si vyžiada veľký podiel jeho duchovných síl, bude ich držať v područí, takže sa nebudú môcť uplatniť inde. Je to teda na prekážku voľnému rozvinutiu duchovných síl. Taký človek trpieva občas stiesnenou zádumčivosťou, ktorá mu prekáža vo vnútornom radostnom rozmachu.
    Telo je majetok, zverený Stvoriteľom a človek je povinný ho udržovať. Tak ako človek nemôže beztrestne potláčať žiadosti tela po jedle a pití, žiadosti pokoja a spánku, potrebu vyprázdňovania, mechúra a čreva, ako sa zavčasu nepríjemne pocíti nedostatok čerstvého vzduchu a málo pohybu, tak nebude môcť ani zdravú žiadosť zrelého tela po pohlavnom uplatnení všelijako umelo uspokojovať bez toho, že by si tým spôsobil nejakú škodu.
    Splnenie prirodzenej žiadosti tela môže len podporovať vnútro človeka, teda vývoj ducha, nikdy brzdiť, inak by to Stvoriteľ do neho nevložil. Ale ako všade, tak aj tu škodí každá premrštenosť. Musí sa prísne dbať na to, aby žiadosť nebola vyvolaná fantáziou, umelo podnietenou nejakým čítaním alebo inou príčinou, alebo aby nevznikla telesným oslabením, či z predráždených nervov. Musí to byť skutočne len požiadavka zdravého tela, ktorá nedolieha na človeka príliš často.
    To nastáva len vtedy, keď medzi oboma pohlaviami vznikla už vopred dokonalá duchovná harmónia, usilujúca konečne niekedy aj o telesné spojenie.
    Všetky ostatné pohnútky sú pre obe strany zneucťujúce a nečisté, nemravné, a to aj v manželstve. Tam, kde niet duchovnej harmónie, vedie pokračovanie manželstva rozhodne k nemravnosti.
    Ak spoločenský poriadok tu ešte nenašiel správnu cestu, tak tento nedostatok nemôže nič zmeniť na prírodných zákonoch, ktoré sa nikdy nebudú riadiť podľa ľudských ustanovení a nesprávne vypestovaných pojmov. Ľuďom nezostane nakoniec nič iné, než prispôsobiť svoje štátne a spoločenské zriadenie zákonom prírody, teda zákonom Božím, ak chcú mať vnútorný pokoj a ozdravieť.
    Pohlavná zdržanlivosť nemá nič spoločné ani s cudnosťou. Zdržanlivosť by sa mohla nanajvýš zaradiť k pojmu „disciplinovanosť“, čo je odvodené od pojmu disciplína, výchova, sebadisciplína.
    Pravú cudnosť treba chápať ako čistotu myšlienok, ale vo všetkých veciach, vrátane myšlienok týkajúcich sa povolania . Cudnosť je vlastnosťou čisto duchovnou, nie telesnou. Tiež pri plnení pohlavného pudu môže byť cudnosť úplne zachovaná pri obojstrannej myšlienkovej čistote.
    Okrem toho má telesné spojenie za účel nielen plodenie, ale má pri ňom dochádzať k nie menej cennému a nutnému deju vrúcneho splynutia a k výmene vzájomných prúdov síl k vyššiemu rozmachu sily.

 

Lenže toto spájanie by nemalo nastať pred istým a dôležitým medzníkom v živote človeka, kedy telo úplne dozreje a duch plne prenikne navonok, prostredníctvom pohlavnej sily:

 

„V detských rokoch je duša človeka chránená obalom hrubohmotného tela proti prúdom, ktoré by ju chceli zasiahnuť zvonku. Všetko temné a zlé, žijúce na pozemskej úrovni, nájde svoju cestu k duši zamedzenú hrubohmotným telom. Preto toto zlo nemôže získať nijaký vplyv na dieťa, nemôže mu spôsobiť nijakú škodu. Ale to zlo, ktoré si znovuvtelená duša priniesla so sebou z predchádzajúceho prežitia, zostáva jej samozrejme zachované aj v detstve.
    Telo tvorí túto oddeľujúcu priehradu tak dlho, kým je ešte nehotové a nedozreté. Vyzerá to, akoby sa duša utiahla do hradu, v ktorom je padací most zdvihnutý. V týchto rokoch sa rozprestiera nepreklenuteľná priepasť medzi detskou dušou a jemnohmotným stvorením, kde žijú jemnohmotné záchvevy viny a odpykávania. Tak spočíva duša ukrytá v pozemskom obale. Pomaly dozrieva k zodpovednosti a čaká na chvíľu spustenia padacieho mosta, vedúceho k opravdivému životu v hmotnosti.
    Medzitým dozrieva mladé telo a pozvoľna sa v ňom prebúdza pohlavná sila, nachádzajúca sa iba v hrubohmotnosti. Táto je najjemnejším a najušľachtilejším výkvetom celej hrubohmotnosti; to najvyššie, čo môže poskytnúť hrubohmotné stvorenie. Svojou jemnosťou vytvára vrchol všetkého hrubohmotného, teda pozemského. Ako najkrajnejší živý výbežok hmotnosti sa najviac blíži k bytostnému. Pohlavná sila je pulzujúcim životom v hmotnosti a ona jediná môže tvoriť most k bytostnému, ktoré zase sprostredkúva prechod k duchovnému.
    Z tohto dôvodu je prebudenie pohlavnej sily v hrubohmotnom tele ako začiatok spúšťania padacieho mosta v doteraz uzavretom hrade. Takto môže potom obyvateľ hradu, t.j. ľudská duša, výjsť von plne vyzbrojená, bojaschopná; rovnako však môžu prísť dovnútra až k duši priatelia i nepriatelia, ktorí hrad obliehajú. Týmito priateľmi a nepriateľmi sú predovšetkým jemnohmotné prúdy, dobré alebo zlé, ale aj obyvatelia záhrobia, čakajúci len na to, aby sa im nejakým prianím podala ruka. Tým sa im potom umožní pevne sa uchytiť a pôsobiť rovnorodým vplyvom.
    Ale zákony Stvoriteľa vpustia zvonku dovnútra v najprirodzenejšom stupňovaní vždy len takú silu, aká sa môže postaviť zvnútra proti nej, takže nerovný boj je úplne vylúčený. Pokiaľ sa pritom nehreší. Lebo každý neprirodzený pohlavný pud, vyvolaný umelým dráždením, otvára tento pevný hrad predčasne, čím duša, ešte nie dostatočne vyspelá, je vydaná napospas. Musí podľahnúť útočiacim zlým jemnohmotným prúdom, ktorým by inak istotne odolala.
    Pri normálnom dozrievaní môže byť prirodzeným dianím vždy na oboch stranách len rovnaká sila. Rozhodujúcou pritom je vôľa obyvateľa hradu, nie vôľa obliehateľov. Takže on s dobrou vôľou vždy zvíťazí v jemnohmotnosti. To znamená v dejoch záhrobného sveta, ktorý je priemernému človeku neviditeľný, pokiaľ prebýva na zemi a predsa je on s ním úzko a omnoho živšie spojený ako jeho hrubohmotné, jemu viditeľné okolie.
    Ale ak obyvateľ hradu podá dobrovoľne ruku niektorému z vonkajších jemnohmotných priateľov alebo nepriateľov alebo aj prúdom, a to vlastným prianím alebo slobodným rozhodnutím, potom je to samozrejme celkom inak. Keďže sa tým priklonil k určitému druhu vonku čakajúcich obliehateľov, môžu títo vyvinúť proti nemu desať ba až stonásobnú silu. Ak je sila dobrá, dostane sa mu pomoci a požehnania. Ak je ale zlá, zožne skazu. V tejto slobodnej voľbe spočíva uplatnenie vlastnej slobodnej vôle. Ak sa raz k niečomu rozhodol, potom je bezpodmienečne podrobený následkom tohto rozhodnutia. Tieto následky sa potom vymykajú jeho slobodnej vôli. Podľa vlastnej voľby nadviaže si dobrú alebo zlú karmu, ktorej zostane samozrejme podrobený tak dlho, dokiaľ sa vnútorne nezmení. –
    Pohlavná sila má úlohu i schopnosť pozemsky „prežiariť“ celé duchovné cítenie duše. Duch až tým môže dosiahnuť pravé spojenie s celou hmotnosťou a až potom sa stane pozemsky plnohodnotným. Len potom môže obsiahnuť všetko, čo je potrebné k plnému uplatneniu sa v tejto hmotnosti, aby v nej stál pevne, pôsobil prenikavo, aby mal ochranu a s plnou výzbrojou mohol sa víťazne brániť.“

„Každé telo vytvára určité vyžarovania, ktoré duch nevyhnutne potrebuje k svojej činnosti v hmotnosti. Je to predovšetkým tá tajuplná pohlavná sila, nezávislá od pohlavného pudu. Pri narušení rovnováhy medzi telom a duchom je táto sila vyžarovania a prežiarovania odvádzaná iným smerom a oslabovaná tak pre vlastný účel. To spôsobuje prekážku alebo aj ochromenie splnenia úlohy počas bytia ducha v hmotnosti.“

„Zmiernenie pohlavného pudu však vôbec nezávisí od zníženia pohlavnej sily. Naopak, táto je schopná poskytnúť ľudskému duchu pomoc podporou oslobodenia sa od výraznej závislosti surového pudu. Pohlavná sila je k tomu dokonca najlepším prostriedkom. –

 

„Tajuplne vyžarujúci pôvab neskazenej panny alebo neskazeného mladíka nie je nič iné, než jeho okolím pre silné záchvevy spolu vyciťované čisté vznietenie prebúdzajúcej sa pohlavnej sily, snúbiacej sa so silou ducha a naplnenou túžbou po vyššom, najušľachtilejšom! Stvoriteľ kládol starostlivý zreteľ na to, aby táto premena u človeka nastala vo veku, keď si môže plne uvedomovať svoje chcenie a jednanie.
    Pozrite sa na zasnenosť neskazenej mládeže! Nie je to nič iné, ako vyciťovanie rozmachu, snaha po odtrhnutí sa od všetkej špiny, vrelá túžba po ideálnom. Nabádajúci nepokoj je však signálom, aby sa nepremeškal čas energicky striasť karmu zo seba a začať so vzostupom ducha.
      Preto je život na zemi tým veľkým bodom obratu pre človeka.
    Je to niečo nádherného stáť v tejto zomknutej sile a pôsobiť v nej a s ňou! Pokiaľ však človek zvolil správny smer. Ale niet nič žalostnejšie, ako jednostranné vyplytvanie týchto síl v slepom opojení zmyslov, a tým aj ochromenie svojho ducha, ktorému sa tak odníme značná časť popudu, nutne potrebného ku vzostupu.“

Pohlavná sila, vyžarovanie krvi a temperamenty, sú ako prepojené nádoby a príčina veľmi mnohých problémov, preto je potrebné uviesť ešte niečo k temperamentom:

 

„SÚ ĽUDIA, ktorí nejednu svoju chybu ospravedlňujú temperamentom, a to aj pred sebou!
    Také počínanie je nesprávne. Kto takto koná, ukazuje, že sa stal sám sebe otrokom. Človek je z ducha, ktorý ostáva v neskoršom stvorení tým najvyšším sebavedomým, a tým všetko ostatné ovplyvňuje, formuje a vedie; nezáleží, či tak koná svojím plnevedomým chcením, alebo o tom nevie vôbec nič. Vládnutie, t.j. vplyvné pôsobenie v neskoršom stvorení je zakotvené v duchovnom druhu podľa zákonov stvorenia! Ľudský duch pôsobí v ňom teda už svojim samotným bytím, lebo prichádza z duchovnej ríše.
Lenže temperament pochádza z hmotnosti, a preto je tiež čiastočne dedičný. Zostáva tiež so všetkou hrubohmotnosťou stále úzko spojený. Dôvodom toho je bytostné pôsobenie.
    Aj pri tom spočíva tušenie v ľudových porekadlách, ktorých múdrosť vznikla z prirodzeného cítenia takých ľudí, ktorí žili vo stvorení ešte neskrivene, jednoducho so zdravým zmýšľaním. Ľudovo sa hovorí o ľahkej krvi, horúcej krvi, o ťažkej krvi, o prchkej krvi. Všetky tieto označenia sa vzťahujú na temperament, s celkom správnym vycítením, že najväčšiu úlohu pritom hrá krv. V skutočnosti je to určité žiarenie, vyvíjajúce sa vždy podľa druhu zloženia krvi, ktoré potom vyvolá v mozgu v prvom rade príslušné pôsobenie, ktoré sa ďalej silne prejaví v pocite celého tela.
    Vo všeobecnosti sa u ľudí rozoznávajú štyri základné druhy temperamentov človeka, podľa ktorých sa označujú aj samotní ľudia, a to: sangvinik, melancholik, cholerik a flegmatik. V skutočnosti je ich však sedem a so všetkými odstupňovaniami dokonca dvanásť. Lenže tie najhlavnejšie sú štyri.
    Pri celkom zdravej krvi ich možno zadeliť do štyroch vekových skupín, v ktorých sa mení zloženie krvi. Ako prvý máme detský vek, rovnajúci sa sangvinickému temperamentu, t.j. bezstarostnému životu prítomnej chvíľky. Ďalej je to vek mládenecký alebo dievčenský, ktorý sa rovná melancholickému temperamentu, zasnenosti plnej túžob, potom vek mužov a žien rovnajúci sa cholerickému temperamentu činov, a nakoniec starecký vek, zodpovedajúci flegmatickému temperamentu pokojného uvažovania.
    Ak je teda človek vo svojom temperamente nespútaný, potom tým vytvára nezdravé nové formy vo stvorení; tieto nikdy nemôžu tvoriť harmóniu, ale musia pôsobiť rušivo na všetko jestvujúce.
    Keďže ľudský duch už svojím druhom pôvodu stojí na najvyššom mieste v neskoršom stvorení, takže má preto nielen moc, ale aj povinnosť ovládať to ostatné v tomto stvorení; nemôže inak, jeho druh musí ovládať!
    Tak sa musí ľudský duch povýšiť tiež i nad temperamenty, musí ich krotiť a ovládať, aby harmónia bola najprv v jeho vlastnom tele a aby sa potom v blahodárnom pôsobení rozšírila aj na bližšie okolie. Potom má sa táto harmónia rozšíriť blahodárne na bližšie okolie, čo sa prejaví v celom neskoršom stvorení v žiarivých formách!“

Z týchto citátov vyplýva, že pohlavné spájanie je dôležité hlavne pre výmenu prúdov síl. Avšak pri predčasnom „otvorení padacieho mosta“, sa týmito aktivitami môže duch mladého človeka otvoriť sile a prúdom jemnohmotného sveta, ktorým sa ešte nemá silu brániť. Duch sa oslabí a taký človek sa môže stať nie len neschopný ovládať svoje temperamenty, ale môže to dopadnúť aj horšie, ak sa na takto predčasne otvoreného ducha „zavesí“ niekto záhrobný. Celý ďalší život môže byť človek vo svojich rozhodnutiach takto ovplyvňovaný, prostredníctvom spojenia, ktoré sa vytvorilo a ktorého príčina leží práve tu.

V melancholickom temperamente už prichádza prebúdzanie ideálov a túžob po láske, preto taký človek už dokáže uvážiť „prázdnosť“ len pohlavného vyžitia bez pravej lásky a teda dokáže si už zvoliť to správne. Sangvinický temperament to ale nedokáže.
Sangvinický – detský vek by teda vôbec nemal prichádzať do akéhokoľvek kontaktu s informáciami týkajúcimi sa pohlavného pudu a to ani v školách.
Dnes je to žiaľ celkom naopak a skôr to smeruje k tomu, že deti robia deti.

V predošlých citátoch sa spomenulo, aké je dôležité zdravie ducha, ale aj tela, a spomenuli sa nebezpečenstvá záhrobného sveta. Tento je dnes veľmi zamorený a preto uvediem ešte nasledujúce poučenie:

 

„Istotne jestvuje mnoho ľudí, u ktorých sa vynorí otázka: A čo fúrie? Nemajú aj oni ženské formy a predsa sú veľmi pozitívne vo svojom pôsobení?
    Preto sa chcem tým už teraz zaoberať a vysvetliť vám to:
    Fúrie sú v mužských i ženských podobách, ale obe, aj napriek ich mnohorakým pôsobeniam, majú len jeden cieľ: ničenie!
    Avšak fúrie nie sú nijaké bytostné. Také niečo nepochádza z vôle Svetla! Fúrie sú iba výplody zlého chcenia ľudí. Patria k démonom, ktorí musia ihneď zhynúť, len čo sa chcenie ľudí zlepší a obráti ku Svetlu!
    Zaiste sú veľmi nebezpečné a v súde budú uvoľnené, aby sa vrhli na celé ľudstvo. Ale uškodiť môžu len tam, kde sa môžu zachytiť, teda kde nájdu v človeku rovnaký zlý druh alebo strach.
    Tým musia aj fúrie slúžiť Svetlu; lebo odpratávajú zlých pozemských ľudí, a tak podporujú veľkú očistu. Potom po ukončení očisty fúrie už nebudú mať viac potravy a musia zahynúť samé od seba.
    Avšak kto má v súde strach, tomu chýba presvedčenie o Slove Pravdy, a tým tiež dôvera vo všemohúcnosť Boha a jeho spravodlivosť, prejavujúcu sa tak často v napomáhajúcej láske!
    Taký človek bude potom oprávnene obeťou svojej vlažnosti alebo lenivosti. V súde má byť uchopený fúriami a zničený! Teda aj to je nakoniec jednoduché dianie, ktoré vo svojej hrôze musí sa uberať cestami svätého Božieho zákona!
    Odpútané fúrie! To znamená, že nebudú zadržiavané, ponechá sa im po nejaký čas úplne voľná cesta.
    Ľudia nebudú pritom chránení, ale budú vydaní napospas ich zúreniu.
    Lenže je celkom samozrejmé, že tí ľudia, ktorí prechovávajú v sebe pravé presvedčenie a sú spojení so Svetlom, nebudú môcť byť napádaní. V ich vnútri sa totiž nenájde odozva, na ktorú by sa fúrie mohli zachytiť, aby ich zmiatli.
    Tí, ktorí sú spojení so Svetlom, stoja v takom besnení ako v nerozbitnom obale na ktorom sa samo zraní všetko útočiace zlé napádanie. Táto ochrana vznikne samočinne z pevnej dôvery v Boha v hodine nebezpečenstva.
    Avšak ľudia, ktorí v domýšľavosti alebo klamnej predstave domnievajú sa byť veriacimi a pritom sú iba veriaci v cirkev, ale nie veriaci v Boha, a tak ani vnútorne živí, tí budú zmietaní sem i tam ako zvädnutý list vo víchre. Musia zahynúť vo víre, iba že by pritom zavčasu došli k poznaniu, že boli prázdni v skostnatenej viere a že by sa horlivo vynasnažili nasať do seba život zo Svetla Pravdy, žiariaceho nad všetkými búrkami.
    Zostaňte bdelí a silní, aby si fúrie nemohli nájsť vo vás oporu! Vo vašom konaní buďte podobní mnohým malým bytostným pomocníkom, ktorí svojím verným slúžením sú vzorom pre ľudí!“

Všetky predošlé poznámky a poznatky vyúsťujú do jedného a základného bodu:

Civilizácia, ktorá vynechá duchovné poznanie, je odsúdená na zánik.

Veď práve preto nám tu nad hlavami lietajú aj tí temní mimozemšťania, pretože svoju planétu si už zničili a teraz hľadajú útočisko inde.

Mimozemšťania sú na Zemi nie len vo svojich mimozemských telách, ale už hlavne v telách pozemských a dostali sa na vedúce pozície vo všetkých dôležitých odvetviach – politike, médiách, školstve, zdravotníctve, vede, cirkvách, ba aj liečiteľstve, všade.
Oni sú teraz v telách pozemšťanov, ale predtým žili na iných planétach, majú so svojou materskou planétou vnútorné spojenie a plnia si svoje poslanie: Kalamitami si pripraviť našu planétu pre nich. To ale my, ľudia, vôbec nevieme, nerozumieme tomu a ešte im fandíme.

Ježiš týchto temných mimozemšťanov v pozemských telách nazval:

„Vlci v ovčom rúchu.“

Teda poznáme vlkov vo vlčom, ale aj v ovčom rúchu, pričom to ovčie rúcho je práve to pozemské telo. Že pôsobia vo všetkých oblastiach, potvrdzuje tento citát z Posolstva Grálu:

    „Výraz farizej sa stal pojmom, ktorý nemá v sebe nič dobrého; znamená iba súhrn duchovnej namyslenosti, pokrytectva, prefíkanosti a sem tam aj zákernosti.
    Ľudí, zasluhujúcich toto označenie, nájdeme dnes všade, vo všetkých krajinách a vo všetkých kruhoch. To nemá nič do činenia ani s rasou ani s národnosťou a je ich teraz omnoho viac ako predtým. Každé povolanie má svojich farizejov. Lenže najviac ich možno ešte nájsť tam, kde ich bolo možné stretnúť aj predtým vo veľkom počte a v každej dobe medzi služobníkmi a predstaviteľmi chrámov a cirkví.“

Je pre nich príznačná aj táto vlastnosť:

„Tak mnohí ľudia sa domnievajú, že sú nadaní a múdri, dokonca že sú duchovne vysoko vyvinutí, ak dokážu svoje cítenie a skutočné chcenie i pri horlivých rozhovoroch skryť za svoje slová a nikdy neukázať svoju pravú tvár blížnym.

Tento spôsob sa nazýva diplomatický. Je to uhladzujúci vyraz pre zvláštnu zmes obratnosti v klamaní, v pokrytectve a falošnosti; stále číhajúca chtivosť získať triumfujúce výhody na úkor odhalených slabostí iných.“

Neposlúchajte ich!
Poslúchajte Božie Posolstvá!

Táto moja kniha Proroctvá vo Svetle Pravdy má byť pre ľudí smerovou tabuľou, aby mohli objavovať Božie Posolstvá, ba aj nebezpečenstvá sveta tak, ako som ich aj ja vlastným prežitím objavil a teraz sa snažím pomôcť aj druhým. Vlkov vo vlčom rúchu som spoznal ešte v časoch svojej mladosti, ako to doplnia fotografie na záver. Vlkov v tom ovčom rúchu som spoznal dokonale až nedávno, keď som ich pôsobenie verejne odhalil prehlásením, že už pôsobia v pozemských telách na vedúcich pozíciach, dokonca pri tom devastovaní planéty majú prisľúbenú ochranu, od tých svojich rovnorodých.

Uvedomil som si, že tým odhalením som prežil presne ten dej, ktorý je uvedený v Posolstve Grálu:

,,Ak z úkrytu jedovatého hada sa zodvihne príkrov a had zrazu spozná, že je odkrytý, samozrejme sa vynasnaží vymrštiť proti tej bezohľadnej ruke, aby ju uhryzol.“

Po tomto zásahu mi skutočne ostala nefunkčná ruka, presne podľa tohto citátu.
Ostal som teda z časti chromý, ale nie ako vo výroku: „Slepý vedie chromého“, čo vedie k pádu oboch do priepasti. Ale práve naopak, chromý, ktorý mnoho krát spadol a musel opäť vstať a dokáže už viesť toho slepého, aby sa tých pádov vyvaroval. Teda dokáže ponúknuť poučenie slepému ľudstvu, v tomto prípade nasledovne:

Chromý vedie slepého!


Ja som vo svojom živote nie len vykrikoval po námestiach, ale aktívne celý život pôsobil a stromky, ktoré som vypestoval dnes rastú po celom Slovensku. Svoje skúsenosti som získal v budujúcom čine a preto mňa, aj manželku, tí vlci, to hadie plemeno, tak trápia.

Dnes žijeme v dobe, keď tí „mocní“ nám len ubližujú a my im za to, obrazne povedané, musíme ešte poďakovať. Oni vlastnia všetky terajšie nástroje moci – peniaze, zbrane, masy, ale aj poznanie značne pokročilejšie než to, ktoré máme my, ktorí na nich len robíme, a ktoré nám taja. Táto kniha má byť istou pomocou pre pravých pozemšťanov, ako protiváha temným vládcom, nakoľko ponúkne poznanie, ktoré aj týmto terajším mocným chýba, poznanie, že  tieto nástroje moci a ich vesmírne známosti sú im nič platné, nakoľko je len jeden Majiteľ a Vládca, ktorému neuniknú v žiadnom tele, a v žiadnom lietajúcom prostriedku. Všetci sme závislí od Neho a bez Neho niet žiadneho bytia.

 

PRAVÍ POZEMŠŤANIA OTVORTE UŽ OČI!

DO ZBRANE!

ALE HLAVNE DO ZBRANE POZNANIA!

IMANUEL JE VODCA A KRÁĽ!

***

V knihe nasleduje môj dávnejší príspevok Roztriedenie, ktorý si môžete prečítať v priečinku Veda a vesmír

***

DOPLNENIE

Akt pohlavného spájania dvoch pohlaví je často považovaný za niečo nie celkom hodné človeka, ktorý usiluje o duchovné ciele. Ja som sa rozhodol otvoriť toto tabu v tomto príspevku, ale zároveň aj v mojej knihe, i keď s istou obavou, ako to bude prijaté.
Lenže práve toto nepochopenie spôsobilo už v mnohých rodinách veľa nešťastia a aj ja osobne poznám jeden taký prípad, keď sa žena - manželka začala venovať duchovným aktivitám, a manžela čiastočne odstavila od tohto aktu, čo malo za následok, že tento preletel na iné pole, a v dotyčnej rodine to spôsobilo veľa nešťastia. Takýto pohľad medzi ľudí ale vlastne zakorenila v najväčšej miere samotná katolícka cirkev a to zavedením celibátu. Lenže pravý dôvod jeho založenia stojí iba na materiálnych základoch a zámerom bolo, aby cirkev neprišla o nadobudnuté majetky, pretože by sa museli deliť medzi manželky a potomkov cirkevných hodnostárov. Lenže celibát napokon spôsobil veľmi neblahé následky aj v tejto téme, pretože prírodné Božie zákony nemožno obchádzať beztrestne. Celibát je tou pravou príčinou terajších nemravných pokleskov vo forme tak veľmi rozšírenej pedofílie a homosexuality v radách cirkví, pretože tomu prirodzenému pohlavnému pudu bola celibátom úplne obmedzená tá prirodzená cesta ku jeho zdravému uplatneniu.
V knihe tento odstavec bude predchádzať prednáške z Posolstva Grálu: ,,Je pohlavná zdržanlivosť nutná alebo treba k nej radiť?“ , ale tu ho nie je potrebné opakovať, lebo sa nachádza v príspevku vyššie.

Hľadal som potvrdenie týchto slov z Posolstva Grálu aj v nejakej inej lietratúre, alebo z iného Božieho posolstva, a našiel som to iba v Indických védach, konkrétne v staroindickom diele Kámasútra, o ktorej sa mylne traduje, že je jednostranne zameraná len na ten telesný pôžitok. Aj tam je poukázané na to, že pohlavný pud má byť riadený pohlavnou silou – teda duchom. A v tomto poradí takýto telesný pôžitok zostáva v súlade s Božími zákonmi, pretože je ovládaný duchom človeka, a až tak si môže zachovať tú potrebnú mravnosť.
Naučte sa ľudia rozlišovať medzi pohlavnou silou a pohlavným pudom. Pohlavná sila a pohlavný pud, to sú dve rôzne veci, medzi ktorými je ohromný rozdiel. A to je mojim zámerom, poukázať najmä na tú pohlavnú silu, pretože práve tá je udržovateľom morálky a krotiteľom toho pohlavného pudu. Majte to na pamäti!

Z tohto diela teda uvediem len to podstatné:
,,Na počiatku , keď Pán všetkého živého stvoril zvieratá i ľudí na zemi, dal im svoje zákony, podľa ktorých majú žiť a do stotisíc ustanovení zhrnul tri životné zásady ľudskej činnosti.
Nazval ich:

dharma – pobožnosť a mravnosť

artha – bohatstvo a hmotný úspech

káma – slasť.“

,, ŠTVRTÁ NÁMIETKA:
Sú i takí ľudia, ktorí pokladajú arthu za najdôležitejšiu. Uvažujú takto: ,,Netreba túžiť po radovánkach, lebo nám bránia venovať sa dharme a arthe, obom dôležitejším ako káma, veď mnohí vynikajúci ľudia kámou pohŕdajú. Káma privádza muža do nešťastia, káma ho zvádza k styku s nehanblivicami, zvádza ho k neprávostiam, pre kámu sa stáva nečistým, káma ho učí nevážiť si budúcnosť , podnecuje rozhadzovačnosť i ľahkomyseľnosť. Je predsa všeobecne známe, že mnohí muži, oddávajúci sa radovánkam, nerozoznajú dobré od zlého a priviedli svoje rodiny, svojich priateľov i seba do nešťastia. Tak prišiel kráľ Dándakja z rodu Bhódžov o život i o ríšu, lebo s nečistým úmyslom odviedol brahmanovi dcéru z pustovne. Indra, kráľ bohov, zneuctil Ahalju a stihol ho prísny trest. Tak obišiel i mocný Kíčaka, keď zahorel láskou k Draupadí, i Rávana, ktorý chcel zviesť Sítu. Neminul ich zaslúžený trest za previnenia. Títo muži a mnohí, mnohí iní stali sa obeťou kámy, ktorej sa oddali.

ODPOVEĎ:
Také námietky neobstoja: telo potrebuje pôžitok takisto ako potravu, jedlo i slasť sú jednako dôležité pre život. Okrem toho káma vychádza z dharmy a arthy. No pôžitku sa treba oddávať vždy skromne a s mierou. Nikomu predsa nezíde na um zriecť sa varenia, lebo by mohol prísť žobrák a pýtať nachystané jedlo. A nikomu nezíde na um nezasiať zrno, lebo divá zver by mohla spásť zrelé obilie.
A tak človek , ktorý posvätí život dharme, arthe a káme, nájde šťastie na tomto i na onom svete. Múdry človek robí smelo všetko, čo mu neublíži a neohrozí jeho spásu. Neodrieka sa ničoho, čo mu pomôže dosiahnuť všetky tri životné ciele, alebo dva, alebo čo i len jeden, ale nikdy nespraví nič, čo by poslúžilo iba jednému cieľu, ale marilo ostatné.

,,Dielu ako celku sa venovalo iba málo pozornosti – píše sa hneď v úvode – nikto sa nepokúšal študovať vedu o milostnom živote v celom jej rozsahu. Ak sa toto dielo považovalo za zakázané ovocie a narábalo sa s ním ako s pornografiou, tak to bolo preto, lebo sa prihliadalo iba ku kapitolám, pojednávajúcim o technike milovania, a nie o predpokladoch ľúbostného vzťahu, inými slovami preto, lebo sa láska chápala redukovane ako milovanie – a nie ako náročný vzťah muža a ženy , podmienený a určovaný všetkými ostatnými oblasťami duchovnéhomateriálneho života, nie ako výsledok zložitého mnohovrstevného a intelektuálneho a citového vzťahu.“

 


________________________________________________________________________________________
5. 2. 2023

TEMNÉ UFO NAD KALAMITOU

DOPLNENIE

 

Jedným z  prvých krokov na našej stránke bol príspevok s názvom ,,Veda a vesmír“, kde sme v tom čase uverejnili aj dôkaz – fotografiu letiaceho temného UFA vo Vysokých Tatrách! Lenže opäť sme teraz nečakane získali ďalší záber a chceme sa oň podeliť, lebo myslíme, že doplňuje aj tento dôkaz starší, no začneme ním a pripomenieme teda vtedajšie zábery:

 

Akurát teraz, keď prebieha príprava vydávanej knihy, kde bude aj časť venovaná obrazovým dôkazom, autor knihy, a aj toho staršieho záberu z Vysokých Tatier, objavil vo svojom fotoalbume ďalší zaujímavý záber, ktorý bol urobený koncom júna 2005 na Babej hore! Je treba ale povedať, že až dosiaľ o ňom nevedel a táto fotka ho zaujala vlastne intuitívne, lebo čo to letí oblohou, nie je vôbec možné na fotografii rozoznať voľným okom, a to ani človeku, ktorý nenosí okuliare, pretože sa ten objekt javí iba ako veľmi malá rozmazaná bodka. No keď sme sa uňho nedávno stretli, tak vraví, že nech sa na ten záber pozrieme, či tam voľačo zaujímavé na ňom “náhodou“ nie je.  A tak sme si všimli, že na oblohe je zachytený akýsi objekt, ale ako píšeme, absolútne nerozoznateľný voľným okom, a nepomohla nám ani lupa. Tak nás napadlo, skúsiť fotografiu naskenovať vo vysokom rozlíšení a objekt si tak priblížiť, či sa dozvieme viac. Po priblížení sa kvalita záberu pravdaže znížila, lenže zaujímavé je, že aj napriek tomu, v jadre toho objektu, sa ukázali ostré hrany tvaru kosoštvorca, ktorý je nahnutý presne v smere letu objektu. Objekt letí zprava doľava, šikmo smerom nahor. To nám napovedá, že sa nejedná o lietadlo, ale ani o zviera, a preto nám to pripomenulo ten záber UFA nad kalamitou v Tatrách.

Záber z Babej hory:

Priblíženie záberu:

 

Toto je ten istý záber, ako ten predošlý, len sme obkreslili spomínaný kosoštvorec, ako orientačnú pomôcku.
 

Spoločné tieto dva zábery sú v jednom zaujímavom fakte. Ten starší záber je fotený z južnej strany, smerom na Kežmarský štít a prelet temného UFA sa teda udial nad lokalitou, ktorú v novembri 2004 zasiahla vo Vysokých Tatrách najväčšia veterná kalamita a časť dôsledkov je vidno aj na tomto zábere.
Záber z konca júna roku 2005 je fotený ale z Babej hory, zo severu, teda oblasti Oravy, a zaujímavé je, že aj tu prelet tohto objektu bol opať nad oblasťou, ktorá bola rovnako v roku 2004 zasiahnutá tou istou veternou kalamitou, a  jadro tohto objektu je opäť tmavé. Tak nie je to nápaditá zhoda, že obe tieto temné objekty sa objavujú práve nad tou oblasťou, ktorá bola akurát ničivo zasiahnutá veternou kalamitou?

Možno ale niekoho budú tieto zábery inšpirovať aj ku ďalšiemu vlastnému hľadaniu presvedčenia a ku súvislostiam, ktoré sme už načali na našej stránke. Musíme teda to dôležité opäť pripomenúť:

,,Planéta ZEM je už dlhšiu dobu v moci temných mimozemšťanov, a to v pozemských a mimozemských telách!“

 

Spomenuli sme si teraz opäť na ten dokument, o ktorom sme písali dávnejšie a jeho názov je ,,Aljašský trojuholník“ a dávajú ho aj na Travel Channel. Časť ktorú doporučujeme si pozrieť má názov ,,Tajomstvo hory Hayes“. V tomto diele je upriamená pozornosť aj na ľudí so schopnosťami mimotelových zážitkov, teda schopnosť použiť jedno zo svojich jemnejších tiel na prieskum iného miesta, než kde sa nachádza samotné fyzické telo. Takýchto špiónov už v 70 rokoch vyhľadávala, vychovávala, a používala americká tajná služba CIA, aby mohli na diaľku špehovať zbraňový potenciál Ruska a jeho vývoj. Lenže jeden ich nadaný špión, pán Price, bol v čase jednej takejto jemnejšej špionáže pritiahnutý nie práve do Ruska, ako bolo zámerom, ale  na Aljašku, a to mimo jeho vlastnej vôle. Bol pritiahnutý ku hore Hayes na Aljaške. Hlboko v nej, objavil základňu a obyvateľov mimozemskej civilizácie, ako tam na niečom spolupracujú s pozemskými obyvateľmi. Lenže to nie je všetko! Po krátkom čase, než tento pán objavil túto základňu, bol nájdený mŕtvy a údajne bol príčinou smrti infarkt.
Urobili v tomto seriály rekonštrukciu vtedajšej mimotelovej špionáže pána Pricea, za pomoci tiež takto nadaného človeka. Bola to jedna pani, ktorej ale nepovedali o čo ide a dali jej len súradnice miesta. No pani to stačilo a vykonala za pomoci svojho jemnejšieho tela prieskum aj ona a zistila to isté, ako ten pán Price. Začala opisovať miesto, veľmi chladné, a videla veľa bielej farby, čo sedelo presne na tú zasneženú horu. Lenže zistila aj to, že tým domácim pozemšťanom mimozešťania tajili, že ťažia z hory aj nejaký materiál, pre nich potrebný, a príčinu im nepovedali. Keď napríklad opisovala tých mimozešťanov tak povedala, že sú nesmierne inteligentní a prefíkaní, vedecky vyspelí. Keď jej začalo dochádzať, čo vlastne pozoruje, tak povedala: ,,Začínam sa báť to zapisovať a som nervózna z tej kamery.“

To vyššie hrubým písmom pripomenuté prehlásenie , pochádza z nášho príspevku ,,NAŠA VÝZVA!“, ktorý sme uverejnili 22. marca 2022 a nájdete ho v priečinku NOVINKY. Je nevyhnutné si doplniť z jeho obsahu dôležité informácie, nakoľko to vyššie prehlásenie ešte len prinesie mnoho nepríjemných prežití a bojov, ba nám už aj odvtedy prináša cíteľne(*)! Neberme ho teda na ľahkú váhu!

K tomu je ešte potrebné dodať:
Temní mimozemšťania sú na zemi nie len vo svojich mimozemských telách, ale už hlavne v telách pozemských a dostali sa na vedúce pozície vo všetkých dôležitých odvetviach – politike, médiách, školstve, zdravotníctve, vede, cirkvách, ba aj liečiteľstve, všade.

Oni sú teraz v telách pozemšťanov, ale predtým žili na iných planétach, majú k svojej materskej planéte vnútorne spojenie a plnia si svoje poslanie: Kalamitami si pripraviť našu planétu pre nich. Dokonca pri tom devastovaní planéty majú prisľúbenú ochranu, od tých svojich rovnorodých. To ale ľudia vôbec nevedia a nerozumieme tomu a ešte im fandíme.

Ježiš týchto temných mimozemšťanov v pozemských telách nazval:
„Vlci v ovčom rúchu.“

Teda poznáme vlkov vo vlčom, ale aj v ovčom rúchu, pričom to ovčie rúcho je práve to pozemské telo. Že pôsobia vo všetkých oblastiach potvrdzuje tento citát z Doznievaní k Posolstvu Grálu:

,,Výraz farizej sa stal pojmom, ktorý nemá v sebe nič dobrého; znamená iba súhrn duchovnej namyslenosti, pokrytectva, prefíkanosti a sem tam aj zákernosti.
Ľudí, zasluhujúcich toto označenie, nájdeme dnes všade, vo všetkých krajinách a vo všetkých kruhoch. To nemá nič do činenia ani s rasou ani s národnosťou a je ich teraz omnoho viac ako predtým.
Každé povolanie má svojich farizejov. Lenže najviac ich možno ešte nájsť tam, kde ich bolo možné stretnúť aj predtým vo veľkom počte a v každej dobe medzi služobníkmi a predstaviteľmi chrámov a cirkví."

Neposlúchajte ich!
Poslúchajte Božie Posolstvá!

Teraz pripravovaná kniha Proroctvá vo Svetle Pravdy má byť pre ľudí smerovou tabuľou aby mohli objavovať Božie Posolstvá ba aj nebezpečenstvá sveta tak, ako ich vlastným prežitím objavil autor tejto knihy a teraz sa snaží usmerniť aj druhých. Vlkov vo vlčom rúchu spoznal ešte v časoch svojej mladosti, ako to doplnia fotografie na záver. Vlkov v tom ovčom rúchu spoznal dokonale až nedávno keď ich pôsobenie odhalil v príspevku „Naša výzva“.

(*) ,,Ak z úkrytu jedovatého hada sa zodvihne príkrov a had zrazu spozná, že je odkrytý, samozrejme sa vynasnaží vymrštiť proti tej bezohľadnej ruke, aby ju uhryzol.“

Po tomto zásahu mu skutočne ostala nefunkčná ruka, presne podľa tohto citátu.

Ostal teda z časti chromý, ale nie ako vo výroku: „Slepý vedie chromého“, čo vedie k pádu oboch do priepasti. Ale práve naopak, chromý, ktorý mnoho krát spadol a musel opäť vstať dokáže už viesť toho slepého, aby sa tých pádov vyvaroval. Teda dokáže ponúknuť poučenie slepému ľudstvu, v tomto prípade nasledovne:

Chromý vedie slepého!

Ja som vo svojom živote nie len vykrikoval po námestiach, ale aktívne celý život pôsobil a stromky, ktoré som vypestoval dnes rastú po celom Slovensku. Svoje skúsenosti som získal v budujúcom čine a preto mňa aj manželku tí vlci, to hadie plemeno tak trápia.

PRAVÍ POZEMŠŤANIA OTVORTE UŽ OČI!
DO ZBRANE!
ALE HLAVNE DO ZBRANE POZNANIA!
ZBRANE MÁME PRIPRAVENÉ, AJ PRE VÁS.
IMANUEL JE VODCA A KRÁĽ!

 

Inšpirácia, na doplnenie tejto poslednej fotografie prišla až po jednom osobnom prežití a sklamaní pána Koškára. Po tomto prežití mal sen, ako na jeho fotografii, kde sa nachádza zo strelenými dvoma vlkmi, práve na stene budovy za ním, uvidel zobrazených aj tých vlkov v ovčom rúchu. Posunul nám túto inpširáciu a jeden pán z nášho kolektívu sa ju pokúsil aj nakresliť. Myslíme, že výsledok je veľmi vístižný. Zároveň povedal, že mreže na oknách budovy za ním, nesú výrečnú symboliku pre našu dobu, že už dlho sú všetky pravdivé infromácie uveznené, zamrežované! A na tejto poslednej fotke je zreteľne odhalené, kto to má na svedomí! 
Keď uvidel túto fotografiu doplnenú o tých vlkov povedal, že on vidí, ako sa v tej fotografii na  stene tí vlci s ľúdskými telami hýbu, ako keby to bolo video, a že sa mu živo do očí aj vysmievajú. 


________________________________________________________________________________________
15. 1. 2023

OZNAM

Vážení čitatelia,

 jeden náš spolupracovník preložil pôvodné Slovo Posolstva Grálu do maďarského jazyka. Je to verzia bez vynechaných častí a so správnym pôvodným usporiadaním prednášok. Ponúka ho na predaj za 15 eur + poštovné.

Kto má záujem nech sa ohlási na adrese:

peterao@atlas.sk

 


________________________________________________________________________________________
5. 1. 2023

NOVÁ KOMÉTA

 

Koncom minulého roka sme sa dozvedeli jednu, pre nás novú a zaujímavú správu, ktorá sa nám teraz spojila s jedným našim prežitím, ale myslíme, že by mohla súvisieť aj s tou našou ohlásenou aktivitou, o ktorej sme už písali – vydať knihu pána Jaroslava Koškára, Proroctvá vo Svetle Pravdy, nakoľko našli sme v tom isté prepojenie.
V ranných televíznych správach, dňa 22. 12. 2022, na RTVS, bola odvysielaná informácia, že 2. marca roku 2022, bola objavená nová kométa, ktorá má názov C/2022 E3 (ZTF). Je možné ju pozorovať v súhvezdí Severná koruna a počas januára a februára 2023 by mala zjasňovať a počíta sa, že by sme ju mohli vidieť aj voľným okom. Nás ale najviac zaujal údaj, kedy bude táto kométa najbližšie ku Slnku. Bude to 12. januára 2023. Po tomto priblížení ku Slnku, bude smerovať ku Zemi a 1. februára bude pri našej planéte najbližšie.
Teraz uvedieme to spomínané prežitie, ktoré sme mali v kolektíve, nakoľko teraz preň už máme aj oporu v živote:
,,Dňa 13. 9. 2022 doobeda, keď som si prečítala Slovo Posolstva a sedela v kresle so zatvorenými očami, som zrazu na krátku chvíľku videla obraz letiacej hnedej gule, ktorá mala chvost. V tom som si uvedomila, že je to kométa. Letela smerom od západu na východ, z mojej polohy, ako som sedela. V duchu som sa pýtala: ,,Aká, koho, je táto kométa?“. A v tom okamihu sa v chvoste tej kométy zjavili krídla holubice tyrkysovej farby, ktoré leteli súčasne v kométe v smere jej letu.  Hneď mi skrsla myšlienka:  „Žeby na Vianoce?““

Nie je potrebné veľa o tom písať, lebo to už spozorovali mnohí, a vysvetlili už múdrejší Vyslanci, že účinky tých komét, ktoré sa približovali ku Slnku našej slnečnej sústavy a napokon niektoré až do blízkosti našej Zeme, vždy nejako zanechali, alebo svojim žiarením vyvolávali na nej udalosti, ktoré boli veľmi dôležité pre vývoj ľudí na Zemi v hmotnom, ale najmä duchovnom ohľade. Zvestovali, prinášali zmeny, ale aj podporu, alebo tiež rôzne pomoci takým spravodlivým spôsobom, ako si to obyvatelia na zemi skutočne zaslúžili.
Dnes, veľká väčšina “astrológov“, prechádza okolo týchto komét nevšímavo, alebo ich pôsobenie vo svojich výhľadoch nedokážu zohľadňovať. Z histórie je známe, že boli civilizácie, ktoré sa napríklad práve takýchto komét kvôli ich účinkom obávali veľmi a práve preto ich sledovali a snažili sa porozumieť ich pôsobeniu a účelu, teda sa nimi aj riadiť. Treba povedať, že niektoré tie civilizácie boli ale k poznaniu Božích zákonov v tom čase bližšie, než ako sme teraz my, pretože my sme od nich veľmi vzdialení a nepoznáme ich vlastne vôbec. Teda astrológia v tom čase bola oveľa bližšie tomu ideálu pravej astrológie, ako je to dnes, bola to duchovnejšia veda, ako je to vysvetlené aj v Posolstve Grálu. Dnes kométy, žiaľ, ostávajú pre vedcov iba ako objekty pre materiálny rozbor, pre potešenie oka pozorovateľa, a teda hlbšie významy, tie duchovné súvislosti, im tak zostávajú neznáme. To je aj jeden z dôkazov toho nášho duchovného úpadku.
Minulý rok, po videní čiernej mačkovitej šelmy – po latinsky „felis“, nám prišla doplnená prednáška z Doznievaní k PG „Veľká bolesť ide všetkými krajinami“, v ktorej sa písalo o žiarení leva (po latinsky felis leo). Preto sme usúdili, že nastáva pravdepodobne obdobie, kedy žiarenia leva budú protiváhou proti šelme, a tieto žiarenia podporia v ľuďoch bojovné postavenie sa za svoje ideály. Teda nastane boj, ktorý sme v príspevku Blúdenie (29. 7. 2022, v priečinku Kritikom – farizejom) aj predvídali. Vyplnilo sa to koncom roka príchodom kométy LEOnard, ktorá do hrubohmotnosti toto žiarenie aj priniesla a zásadnym prejavom pre celé ľudstvo bol začiatok vojny na začiatku roka 2022.
Je možno zaujímavé, že sme sa o tejto novo objavenej kométe dozvedeli až po tom, keď sme sa rozhodli o vydanie spomínanej knihy. Lenže teraz musíme doplniť isté neznáme, ale aj nelichotivé fakty, a to z roku 1998, kedy na Zemi pôsobila Prakráľovná – Pani Natália de Lemeny Makedonová.

Tá kniha bola písaná pre odpadlíkov vtedajšej doby! Pre tých, ktorí odpadli od Pani Natálie, a zavrhli ju, keď jej poslanie skončilo kvôli pochybeniu nás ľudí ináč, než to všetci očakávali.
Tá kniha je teda aj obhajobou Jej osoby a Jej poslania.

Pán Koškár tú knihu napísal vlastne na jej želanie, pretože ho o to dá sa povedať požiadala po tom, keď ju na jej vystúpení v Banskej Bystrici verejne obhájil Posolstvom Grálu, proti pánovi Hurtovi mladšiemu, ktorý vtedy vystúpil proti nej ako oponent za vydavateľstvo Efezus. Vtedy pochopila, že pán Koškár je na jej strane. Tiež v Bratislave, v Zrkadlovom háji, ho požiadala, aby vystúpil pred jej stúpencov a vypovedal o vimanách, lietajúcich objektoch, o ktorých je reč v Indických védach. Tieto informácie o tých vimanách, sú tiež v knihe Proroctvá vo Svetle Pravdy uvedené.
Na konci, v posledných dňoch, Pani Natália hľadala uňho doma útočisko, v čase, keď jej hrozilo o život,  a poprosila ho nájsť tiché miesto, kde by mohla pobudnúť, ktoré pre ňu aj našiel a splnil jej požiadavku. Lenže tí dvaja ľudia, ktorí ešte s ňou boli, im sa to miesto nezdalo pre nich vhodné a napokon na radu tých dvoch, všetci odišli, a ďalej vieme, ako to dopadlo. Za pár dní Pani Natália zahynula pri dopravnej “nehode“.
On spočiatku nechápal, prečo ho Pani Natália žiada o napísanie knihy, ako Jej obhajoby, keď vlastne v tej chvíli, keď ho o to žiadala, on nevidel proti komu ju má vlastne obhajovať. Lenže Pani Natália už vtedy vedela, že po Jej odchode bude veľmi veľa odpadlíkov a uňho sa presvedčila, že on medzi nich nebude patriť a teda Ju bude vedieť obhájiť. Prečo?
Pretože vedela zo Slova Posolstva, a podľa neho aj jednala, že človek potrebuje ku tomu, aby sa presvedčil, dôkaz, prežitie, a až tak bude mať pravé živé presvedčenie. A Ona vedela, že on to presvedčenie má, lebo už vedela o tom jeho prežití, skoršom videní Imanuelovej hviezdy po Jeho narodení, a tiež o tom jeho prežití v sne, kde na posteli sa videl hrať malého chlapca, Imanuela, ktorý sa mal chuť mu dať na jeho kameru nasnímať.
Na podporu napísaného, citáty z Doznievaní Posolstva Grálu:

,,Vy ste čakali na splnenie mojich poukazov na budúce hrubohmotné udalosti! Avšak tieto upozornenia by mali nechať duše všetkých znalých okolo vyvíjať sa v pozorovaní až k takej zrelosti, ktorá by žiarenie mojej hviezdy ľahšie uniesla. S tým by ste nemali víťaziť len vy sami, ale mohli ste pomáhajúc, s novým, bohatým poznaním stáť príkladne medzi trpiacim ľudstvom, ktoré sa teraz musí zmeniť, aby duše a pozemské telá sa prispôsobili novej dobe, ktorá teraz začína.
To všetko ste ale zameškali! Vy ste neniesli v sebe moje Slová živé, ale nechali ste povstať pochybnostiam o mojom poslaní len preto, že susedov dom zostal ešte pokojne stáť.

Taký je človek! Tým ste mnoho stratili! Ďaleko viac, než si môžete domyslieť. Lebo ste niesli presvedčenie o mojom Posolstve v sebe len podmienene, závisle len na vyplnení hrubohmotných dejov, o ktorých som hovoril.

Len kde presvedčenie žije, tam sa slovo stáva skutkom a poskytuje ľuďom skutočne pevnú oporu!
Len prežívaním učí sa človek rozlišovať! Pokiaľ mu chýba presvedčenie z prežitia, zotrváva v slepej, nečinnej viere, ktorá neprináša jeho duchu žiadneho úžitku, ale ho iba uspáva a ochromuje.

Usilujte sa o presvedčenie vo všetkom, čo robíte! Inak ste mŕtve bábky, alebo predajní žoldnieri! V budúcej ríši Božej tu na zemi má byť všetko mŕtve a lenivé vylúčené a už nebude mať nijaké právo na jestvovanie; lebo bezcenný je pred Božími zákonmi človek, ktorý zostáva nejakým spôsobom len stúpencom.–“

Práve táto situácia, ktorá je v citátoch uvedená, nastala neskôr, aj za čias Pani Natálie. A ak sa zasľúbenie narodenia Imanuela nevyplnilo podľa predstáv vtedajších stúpencov, tak sa z nich stali tí odpadlíci, lebo im chýbalo to živé presvedčenie z prežitia.
Kniha mala v tom čase napísania účel, aby tých odpadlíkov bolo čo najmenej a bola určená pre vtedajšiu dobu. Lenže svojím obsahom, vysvetlenými súvislosťami, a aj väčšine neznámymi informáciami, je potrebná aj pre dnešnú dobu, pretože ľudstvu pozanie Božích zákonov chýba úplne a táto kniha sa usiluje ľudí ku nim práve nasmerovať. Jej vydanie len znásobí možnosti, ako sa ku Božím zákonom dostať.
Znalí vedia, že číslom Prakráľovnej je číslo 12.
Nie je možno zaujímavým súznením, že kométa bude 12. 1. najbližšie k Slnku a následne pokračuje smerom ku Zemi, a to akurát v čase, kedy práve na tej Zemi prebieha úsilie o zverejnenie diela, ktoré Nositeľku tohto čísla 12 obhajuje?
Tiež čísla roku 2023 v súčte ukazujú na číslo 7. V tom našom videní obrazu kométy sa nachádzali tyrkysové krídla Holubice. Tiež mnohí poznajú, že tyrkysová farba patrí Imanuelovi a On sa zachvieva v čísle 7.
Tak nech si už teda každý odpovie sám.

 


________________________________________________________________________________________
24. 12. 2022

Keďže je čas vianočných sviatkov, posúvame čitateľom poštu od čitateľky rádia, jej myšlienky, o ktoré sa s inými túžila podeliť a osloviť nimi ľudí v tomto čase.  Tu je:

 

  VIANOCE

 

Vážení čitatelia,

chcela by som sa s vami podeliť o myšlienky ohľadom Vianoc, pretože to sú sviatky duchovné a v tomto čase by sme sa mali stíšiť, ukľudniť v sebe, uvedomiť si, že Ježiš nám priniesol Slovo, ktoré je návodom na to, ako máme žiť, aby sme sa vrátili Domov, do raja, a nezahynuli v tomto bahne, ktoré sme si sami vytvorili.

Každý môže začať od seba, byť vľúdny, trpezlivý, ochotný pomôcť, poradiť, usmiať sa, chcieť dobro, veď Božia vôľa, čiže zákony prírody platia pre všetkých rovnako, len ich treba poznať a žiť podľa nich.

Spomeniem zákon spätného pôsobenia. Koľkí si neuvedomujeme, že ak nebudeme milí k druhým ľuďom i oni nebudú milí ku nám, ak budem niekoho ohovárať, určite budú i mňa ohovárať, ak niekomu nepomôžem, ani mne v núdzi nepomôžu. Jednoducho, čo zasejeme, to zožneme, len si to uvedomme a riaďme sa citom a cibrime si ho, lebo on podobne, ako i sval, ktorý nepoužívame, zakrpatie.

Ak sa budeme po celý rok snažiť robiť všetko s radosťou a láskou pre druhých, budeme na Vianoce cítiť spokojnosť a mier v duši, a to sa bude šíriť ďalej, lebo o tom sú Vianoce a nielen o jedle a darčekoch.

Prajem nám všetkým, aby sme poznali Božiu vôľu a podľa nej žili!

***

Na toto prianie by sme chceli nadviazať a dokresliť pôsobenie spomínaného zákona spätného pôsobenia, vzhľadom k dnešnej dobe. Starý zákon, ba aj Indické Védy a z veľkej časti aj Korán, je tvorený v prevažnej väčšine vyhrážkami o tom, aké utrpenie človeka čaká, ak nedodrží Božie zákony a tieto sa dnes nedodržujú vskutku nikde. Preto si uvedomme, že Boží Vyslanci v zákone spätného pôsobenia videli nie len odmenu, ale aj trest a myslime na to. Nech je nasledujúci výber zo Slova Syna Človeka volaním k činu a splácaniu v zmysle Božích zákonov.

Nasledujúce citáty pochádzajú zo Slova Syna Človeka – Posolstva Grálu a Doznievaní k Posolstvu Grálu, okrem jedného, ktorý je z Biblie.

„Kvôli vašim hriechom prišiel Spasiteľ, to je nesporné a doslova správne. Aj to, že zomrel kvôli previneniu ľudstva.

Je celkom správne, keď sa povie: Pre hriechy ľudstva sa toto všetko stalo; znamená to však, že Ježišov príchod bol potrebný len preto, lebo ľudstvo sa už viac samo nemohlo dostať z temnôt, ktoré si samo vytvorilo a oslobodiť sa z ich chápadiel. Kristus musel znovu raziť túto cestu a ukázať ju ľudstvu. Keby sa toto nebolo tak hlboko zaplietlo do svojich hriechov, t.j. keby ľudstvo nebolo išlo po nesprávnej ceste, potom by príchod Ježiša nebol býval nutný a mohol mu byť ušetrený boj s temnotou i cesta utrpenia. Preto je celkom správne, keď sa hovorí, že musel prísť len pre hriechy ľudstva, ak nemalo na nesprávnej ceste upadnúť celkom do priepasti, do temnoty.“

 

„Hovorím vám: od vás však bude omnoho viac požadované! Ľudstvo kleslo už tak hlboko, ako to ani vo Svetle nemohlo byť očakávané a svojou vzdorovitou zlou svojvôľou tiež tak rýchlo, že pomoc zo Svetla musela sama vniknúť hlboko do temna, aby aspoň z časti zadržala tento prudký, ľuďmi rúhavo vyvolaný pád, aby nemuseli byť všetci spoluzavrhnutí.

Preto zostúpilo Svetlo hlbšie do temna, než to bolo kedysi zasľúbené a v odpornom močiari zavrhnutých, pre ich správanie, si muselo vydobyť kotvište, len aby sa mohlo dostať pomoci tiež tým, čo v prudkom masovom páde, v objatí tisícorakých vlákien, ktoré v temnote nemohli spozorovať, boli spolustrhnutí, aj keď ich duše túžili po Svetle.

Z toho dôvodu musíte vynaložiť všetky sily, aby ste sa teraz slovom a pohľadom upretým nahor predierali z nepochopiteľnej hĺbky, v ktorej sa ešte nachádzate!

Ani neviete, do akých hrôz nevýslovne húževnatého bahna smrti ste už klesli, pretože zrak k tomu vám bude môcť byť otvorený až vtedy, keď sa na to budete smieť pozerať niekedy nadol zhora.

Preto váš duch musí byť udržovaný trvalým zvýšeným úsilím bdelým ku vašej spáse, aby ste neupadli späť do nebezpečia zahaľujúceho spánku smrti!

Záchranné Slovo sa pre vás zakotvilo na pôde dosiaľ bezosporu už prikláňajúcej sa temnu. Teraz sa už vy musíte namáhať o to, ak chcete byť ešte zachránení pred ďalším klesaním! Možnosť k tomu vám bola daná zakotvením Svetla.

Neberte to naľahko, muselo by sa to stať vaším konečným zánikom! Tiež vo vašom dosiaľ nesprávnom nazeraní o príjemnom pohodlí, že sa nachádzate v láskyplnej ochrane Božej, musí najprv vo vás vzniknúť všetko nové, prv, než budete môcť byť prijatí na milosť Božiu vo stvorení.

Je vo vôli Božej, aby sa človek musel teraz namáhať zo všetkých síl, aby prijal sväté Slovo ešte raz nepokrivené, čisté a nesfalšované! To Slovo, ktorým on tak často opovrhoval a ho urážal, o ktorom si v bláznivej namyslenosti svojho človečenstva myslel, že mu musí byť prinášané po žobrácky a že od neho je už veľkolepé, keď ho len počúva a naň dbá alebo nevystupuje proti nemu nepriateľsky.

Vy naivní! Boh teraz od vás požaduje, aby ste pre jeho Slovo obetovali všetko, len aby ste za to smeli to Slovo prijať ešte raz do seba!

Nemáte vôbec postrádať to ostatné, nesmiete to však považovať za najdôležitejšie a samojediné v rámci vášho úsilia, ako tomu bolo, žiaľ, dosiaľ.

Nemyslite si však, že je to všetko tak ľahké; lebo vo vašom chcení musí byť život! Musí to prerásť do samozrejmosti, ako súčasť vášho každodenného bytia. Nech vždy tiež čokoľvek myslíte a konáte, nad tým vám vždy musí byť svätá vôľa Božia, na ktorú máte vždy obrátený svoj zrak s plnou dôverou bez odvrátenia čo len na jedinú sekundu!

Len tak môžete dosiahnuť to, čo teraz dosiahnuť musíte a to je pre vás nie tak ľahké, pretože vám zostalo cudzím to, čo vám malo byť a zostať navždy všetkým!

Príliš ďaleko ste sa od toho vzdialili a v duchu nemôžete vyvolať ani len pojem o tom, nie to ešte čin! Len to skúste, rýchlo sa unavíte a to unavenie je pre vás smrťou! Preto musíte byť, ako ťažko nemocný pre ktorého spánok by sa musel stať smrteľným spánkom, trvale udržiavaní v bdelosti, či už strachom alebo zdesením! Za každú cenu! Kým sa nepretvoríte k dobrovoľnej bdelosti.

Musíte žízniť po Slove, ako hynúci smädom po kvapke vody!

Čo to pre vás znamená, čo je to pre vás, to budete zakaždým prežívať, až budete tak ďaleko a potom budete prosiť Boha o túto milosť v pravej pokore!

Tak ďaleko musí prísť človek, ktorý chce byť zachránený a  ešte raz prijatý Bohom. Ak to nedokáže, tak má byť tiež stratený na celú večnosť! Pre všetko ste vždy niečo mali, zakaždým, len nie pre Slovo, prinášajúce vám život!

Pre všetky pozemské zvyklosti mali ľudia zmysel i čas a mohli pre ne priniesť tiež nejakú obeť; na šport a plány svojho vlastného rozumu vynakladali milióny, ale pre Božiu pomoc nemali ani čas!

Ale vy, ľudia, sa máte naučiť nadovšetko iné ceniť si teraz skutočne Slovo Božie; lebo teraz musíte nasadiť všetko na to, aby ste ho získali, celú vašu silu, to najväčšie chcenie, ktoré ste schopní vynaložiť v pozemskom i duchovnom zmysle. Nič vám nebude pri tom ušetrené.

Všetko, čo ste dosiaľ uprednostňovali pred Slovom vášho Boha, musíte stratiť, nechať za sebou! Nakoniec musíte bojovať o sväté Slovo Posolstva až k hranici zúfalstva, aby ste si ho tiež konečne vedeli ceniť, ako to, čo vám ono prináša! Doteraz vám to bolo uľahčené. To ste si nevážili.

Teraz je to príkaz Pána, že napred musíte ukázať, že je vám všetkým, prv, než ho dostanete, aby ste podľa neho žili po novom!

Je to iné, než za pozemského času Ježišovho! Pre vás sa zmenilo v pravý opak vašou malichernosťou, vašou odpornou domýšľavosťou, ktorá musí byť roztrieštená, až i ten najmenší prášok z toho môže byť rozdrvený v nesmiernom utrpení; lebo inak sa vám nemôže pomôcť.

Klesli ste príliš hlboko, hlbšie, než samotná Božia múdrosť to kedysi mohla považovať za možné; pretože vy ste sa proti všetkému Svetlu správali iba zločinecky.

Splnia sa na vás všetky zasľúbenia, ale vy ste si vynútili, že omnoho viac ľudí musí pri tom padnúť do rozkladu vlastnou vinou, než za času týchto zasľúbení, dokonca za predpokladu najneuveriteľnejšieho zániku mohlo byť vzaté do úvahy. Celou zemou sa teraz tiahne svetelná stena, o ktorú nedbajúc si ľudia budú rozbíjať svoje hlavy sršiac zúrivosťou.

Stalo sa to inak ako sa predvídalo pre vaše správanie, prísnejšie, tvrdšie, ale vy ste si tú tvrdosť celkom zaslúžili! Ťažko mi padne čo i len iskričku lásky nechať zatkať ľudstvu do jeho vynúteného osudu; lebo si ju nezaslúži!

Nech sa teraz len trápia a namáhajú bojovať o každé slovo, ktoré smú prijať z pokladu, často im ponúkaného na ktoré tiež za posledné roky nechceli opäť dbať. Nechceli, v tom spočíva ich najväčšia vina! Musí byť odpykaná až do posledného najmenšieho zaváhania!

Museli by ste spoznať, akú hodnotu ste vždy, zakaždým tak znevážili a odvrhli! Nemá vám byť v tom nič odpustené! Aj keby ste museli v tom všetci zahynúť! Lebo pri akejkoľvek predčasnej pomoci, by vo vás vyvstal opäť jed a prešiel svetom, ako sa to často stávalo.

Dokážte dlhoročným namáhaním, že to so zmenou myslíte tiež vážne a nie je to iba plod núdze! Vy, ktorí ste po tisícročia sa rúhali proti Svetlu, nemôžete teraz očakávať dôveru!

Vášmu Bohu musíte teraz preukázať dôkazy nijaké slová! To k vám volám ja, ako Imanuel v mene môjho všemohúceho Otca, ktorému ste sa svojim konaním vysmiali!

Teraz sa máte naučiť Boha sa báť, aby ste si zvykli na to uctievať ho plní pokory a za každý z jeho darov vďačne ho teraz velebiť, ktoré vám doteraz tak prebohato poskytoval.

A kto z týchto ľudí sa to nechce naučiť v utrpení, ako sa to patrí tvorom, ten nech je zatratený na celú večnosť a vyškrtnutý z knihy života, ktorá už nesmie niesť viac jeho meno!

Mám príkaz, nič vám neuľahčovať, aby ste zostali bdelí v duchu! Práve v tom spočíva láska Božia, ktorá vám vždy zostane nezrozumiteľnou, pretože sa veľmi zriedkavo zhoduje s vašimi prianiami. Láska Božia vám pomáha, ľudia, a preto vám nikdy nebude lichotiť. Musíte byť teraz donútení do zákona duchovného pohybu, aby ste mohli zostať žiť a neklesli do rozkladu.“

 

„Lenže odpor voči konaniu a mysleniu pozemských ľudí musíte poriadne zažiť na sebe i v sebe, prv než budete môcť byť od toho oslobodení. Ten odpor musíte tak vychutnať, ako ho dávalo pozemské ľudstvo vždy prežívať všetkým vyslancom zo Svetla vo svojej ošklivej zvrátenosti, nepriateľskej voči Svetlu. Nijak inak nemôžete dôjsť k spáse! 

Je to jediné oslobodzujúce zvratné pôsobenie vašej viny, voči vyslancom Svetla, ktorú musíte teraz sami prežívať, lebo inakšie vám nemôže byť odpustená.

Už v najkratšom čase vstúpite do tohoto prežívania, čím skôr na vás zapôsobí, tým to bude pre vás ľahšie. Kiežby vám súčasne prekliesnilo cestu k svetlým výšinám.“

 

„Je bláznovstvom hovoriť o ranách osudu alebo skúškach. Každý boj a každé utrpenie je pokrokom. Ľuďom sa tým dáva príležitosť vymazať tiene predošlých pochybení; veď ani halier nemôže byť z nich nikomu odpustený, pretože kolobeh večných zákonov je aj v tomto ohľade vo vesmíre neposunuteľný, v ňom sa prejavuje tvorivá vôľa Boha Otca, ktorý nám tým odpúšťa a zmazáva všetko temné.“

 

„Je to Boží súd, čo teraz cez celú zem a skrz všetky hmotnosti buráca! A dotkne sa to celého ľudstva! Ani jediný nebude ušetrený!

Každý človek na tejto zemi to musí podstúpiť. Všetci ľudia na zemi to musia po vás prekonať. Nikto toho nezostane ušetrený.“

 

Biblia:

Iz 13,5

„Hukot na vrchoch ako od množstva ľudu, hrmot kráľovstiev zhromaždených národov. To Hospodin zástupov robí prehliadku šíku pripraveného do boja.“

 

„Nastane mier, radosť, pretože všetko rušivé bude zo zeme násilne odstránené a v budúcnosti k nej nepripustené. K tomu patrí dnes predovšetkým človek. Veď jedine on vniesol poruchu do stvorenia a na zem. Ale od určitej hodiny nebude už môcť žiť ďalej na tejto zemi ako rušiteľ.“

 

„Boj započal! Radosť teraz napĺňa môjho ducha. Meno, ktoré mi Boh dal, IMANUEL, má byť naším volaním k boju. Znamená to vo svojom zmysle: „Boh je s nami!“

Počujte to, vy bojovníci Svetla, znie to celým svetom, aby to tisícnásobnou ozvenou prebúdzalo! Víťazstvo je predurčené len Svetlu. Taká je vôľa Boha, ktorého všemohúcnosť obopína všetko bytie. A ja, ako vojvodca zástupov bojovníkov Svetla, dávam z rozkazu Boha radostne plesajúc príkaz: K boju! Boh je s nami! Buď Svetlo!

Hľaďte, aby ste vy, ktorí ste tu dnes zhromaždení, sa už mohli dívať mimohmotne! A tí, ktorí teraz toho ešte nedosiahnete, počujte! V tesných radách stoja bojovníci Svetla okolo vás. Nedohľadné je množstvo.

Ale nie vo sviatočnom odeve, ako sa to doteraz na Deň Holubice sluší, ale v silnej zbroji, s obnaženým mečom.“

* * *

Z jedného stromu

 

Dve vetvy toho istého stromu,

dva blesky jediného hromu,

dva komíny dreveného domu,

dva kroky vedúce k tomu...

 

Najkrajšia je báseň,

ktorú nikto nenapíše.

Zneje iba v srdci,

celou dušou kníše.

 

Najkrajšia je pieseň,

čo sa spieva v duchu,

tá nepozná jeseň,

chodí v jarnom rúchu. 

 

Najkrajšie sú slová,

ktoré iba cítiš,

city na čin premeň,

- tým sa stromu chytíš!

 


________________________________________________________________________________________
23. 12. 2022

OZNAM

 

Vážení čitatelia!

 

Predsa po tých všetkých trpkých a náročných prežitiach z tohto roka, sa k vám na jeho sklonku prihovárame s jednou novou – myslíme, že dobrou správou! Spomínali sme v septembrovom príspevku závažné udalosti, ktoré postretli pána, ktorý založil projekt rádia ZÁCHRANA a zaslúžil sa o očistenie diela Posolstva Grálu – Vo Svetle Pravdy.  Mnohí z vás mu v tejto neľahkej a žalostnej situácii poslali finančnú pomoc a niektorí pomohli aj vlastnými rukami.  Preto sa tento pán rozhodol o vydanie svojej knihy, ktorú napísal ešte v decembri roku 1998 a nesie názov: Proroctvá vo Svetle Pravdy!

Každému z tých, ktorí mu pomohli, dá ako odškodnenie jedno vydanie knihy. Budeme sa teda v čase, keď budú knihy vytlačené, snažiť skontaktovať s darcami, či už telefonicky alebo emailom, lebo na niektorých tieto kontakty máme, ale tiež potom napíšeme aj na stránku do Noviniek  výzvu ku prihláseniu sa tých, od ktorých nám kontakty chýbajú a istotne uspokojíme všetkých.

Čaká nás ale ešte nie málo práce, od grafických a textových doladení, cez mnohé oficiálne administratívne, účtovnícke a aj autorské kroky. V tomto budeme musieť hľadať aj novú pomoc, nakoľko v niektorých veciach si síce dokážeme niečo urobiť aj svojpomocne, ale v niektorých pre nás nových veciach, si budeme musieť nechať poradiť. 

Niektorí túto knihu už možno dávnejšie vlastníte v neoficiálnom vydaní, nakoľko v tom čase mal tento pán založenú stránku www.absolutnapravda.sk (teraz už neexistuje, nahradila ju stránka rádia Záchrana) a na nej ju záujemcom ponúkal, podobne, ako neskôr na stránke rádia.

Kniha bude teda vydaná oficiálne aj pre kníhkupectvá a po istých prežitiach sme sa rozhodli, že ideme založiť aj vlastné vydavateľstvo, cez ktoré knihu vydáme, pretože je aj úvaha do budúcnosti, vydať ešte možno aj niečo iné, na čo nás život usmerní. Vydavateľstvo sa bude volať rovnako, ako naša stránka: ZÁCHRANA!

 

Pre tých, ktorí sú už možno teraz trochu zvedaví, čo je obsahom knihy, stručne uvedieme, že jej zámer je rovnaký, ako aj na stránke rádia, priviesť ľudí ku Pravde a teda aj táto kniha je len smerovou tabuľkou, a cestu, po ktorej budú kráčať, už musia ľudia hľadať sami.

Tiež veľmi dôležitým stupienkom ku pochopeniu v tejto knihe, je objasnenie nemnohými očakávanej udalosti v roku 1998, narodenie Imanuela Pani Natálii de Lemeny Makedonovej, a vysvetlenie v súlade s Božími - prírodnými zákonmi, čo sa vlastne vtedy stalo a ako sa napokon zasľúbenie muselo kvôli zlyhaniu ľudstva vyplniť inak.

Čitatelia tam nájdu mnohé dôležité a väčšinou dnešnej “duchovnej“ spoločnosti opomenuté, ba aj niektorými zámerne zamlčiavané, starozákonné a novozákonné proroctvá, ako aj proroctvá z našej novej doby, tiež ale nepoznané, no zapadajúce do proroctiev starých. Nájdu tam zlúčenie všetkých dôležitých proroctiev, ktoré poukazujú na veľmi dôležitý vývojový medzník ľudstva v ohľade duchovnom, ale aj hmotnom, a aj poukázanie na vysokých duchovných pomocníkov zo Svetla a priamych Vyslancov od Boha, ktorí v tomto medzníku ľudstva zohrávajú nenahraditeľnú úlohu. Citácie z Biblie, Koránu, ako aj z Indických Véd – Srimad Bhagavatam a najviac zastúpené v citovaní je Slovo Božie, Posolstvo Grálu – Vo Svetle Pravdy, Večné Zákony, ale aj mnohými ešte neznáme ,,Vesmírne spojenie“ prijaté G. Adamskim.

Pravdaže, nevynímajúc úsek venovaný osobným prežitiam autora s fenoménom UFO.

 

Práve pracujeme na doplnení dvoch dodatkov do uvedenej knihy, v ktorých sú opäť témy veľmi rezonujúce terajšou spoločnosťou. Jeden dodatok vzniká z nových prežití autora knihy, ktoré začal mávať po, už na našej stránke spomenutej, mozgovej príhode, a súvisia práve s pravým manželstvom uzavretom v nebi, o ktorom je písané v Posolstve Grálu a dotkne sa následne aj témy LGBTI+. Bude na to posvietené Božími zákonmi a dané do súvislosti s nimi, aby sa konečne mohlo priniesť pochopenie a aj nájsť konečne cesta von z tohto pokrivenia. Tento dodatok bude napokon uverejnený aj ako príspevok na našej stránke. Ten druhý dodatok je ale osobný a súvisí s predošlou inkarnáciou autora knihy a bude len ako záverečný doslov knihy Proroctvá vo Svetle Pravdy.

 

Takýmto smerom sa teda uberá teraz naše úsilie, na začiatku ktorého už teraz môžeme vyhlásiť, že tým temným opičím hlavám vôbec nevonia a je to aj veľmi citeľné.

Ľudia vôbec nevedia o narodení Imanuela a tom najdôležitejšom zasľúbení – príchode Syna Človeka v oblakoch. Práve táto kniha je istým medzníkom vo vysvetleniach, i keď si uvedomujeme, že zaujme viac ľudí, ktorí si istou strasťou a utrpením, alebo podobnými prežitiami už prešli, lebo bežný človek, ktorý nemá veľké problémy, po nej siahať v dnešnej dobe nebude.

 


________________________________________________________________________________________
22. 9. 2022 a 15. 10. 2022 Dôležité doplnenie

POSLEDNÉ PREŽITIA

 

Vážení čitatelia!

Po dlhšom čase sa k vám opäť prihovárame. Je nám ľúto, že sme ostali chvíľu odmlčaní, i keď nie nečinní, práve naopak, robili sme isté kroky, ktoré sa nám zdali najdôležitejšie pre pomoc a boli na základe usmernení, ktorých sa nám dostalo a súvisia už s globálnou situáciou a možnou pomocou. Kto sleduje aj naše zahraničné stránky tak vie, kam teraz smerovala duchovná pomoc. Z istých dôvodov, hlavne kvôli ochrane, ba doslova (ne)slobode slova, nie je možné vysvetľovať to podrobne.

Čo ale je možné urobiť, je v skratke zhrnúť naše posledné prežívanie. Po tom, čo sa vyplnili videnia, ktoré sme uviedli a súviseli s C19 a aj vlastne následným dianím, ktoré teraz prežívame, prišlo ďalšie videnie pánovi, ktorý ich najčastejšie prijímal a týkalo sa toho, že čierna mačkovitá šelma je už povyše jeho dediny a hľadí dole do dediny. Po tomto videní, ale smel prijať ešte jeden veľmi dôležitý odkaz, ba usmernenie a potom šelma v jeho videní na neho zaútočila a žiaľ musíme povedať, že sa vyplnilo aj toto jeho videnie.

Autor mnohých týchto múdrostí, zaujímavostí a rád, ktorého mnohí z vás poznajú a prišli s ním do kontaktu, mal náhly a veľmi vážny zdravotný problém. Raz nám, ktorí sme okolo neho boli, povedal:

„Mne už nič dokáže vziať moje presvedčenie. To je tak silné a podporené toľkým prežitím, že to by mi tí temní museli snáď nejako zasiahnuť do mozgu, lebo inak by mi ho nevzal nikto!“

No oni túto radu počúvli a zasiahli, nakoľko mu ráno po tom, čo nám odovzdal posledné usmernenie ohľadom aktivít, krvná zrazenina zapchala cievu v mozgu a nastalo dlhé obdobie bojov o život, plné strastí, ba až neuveriteľných prežití, ale negatívnych, ktoré by zaplnili mnoho strán, ale neuveril by im temer nikto. Napríklad v jednom zariadení, kde bol istý čas a prichádzal do kontaktu s ďalšími ľuďmi na chodbe, prišla k nemu raz zozadu jedna pani, ktorá zvykla nosievať pri sebe čiernu plyšovú mačku, a začala ho z ničoho nič škrtiť. Iná pani, ale čo je zvláštne, ktorá ho nikdy nevidela, prišla k nemu a povedala: „Tu je náš záchranca!“ Ale povedala tiež: „Môžete sa trápiť a snažiť, aby ste im pomohli, ale nepomôžete im.“ Pritom sa nikdy nevideli. Možno niektoré poučné prežitia v budúcnosti spíšeme, ak na to dozreje doba a okolnosti, predovšetkým, ak by ľudia skutočne prejavili vôľu a chcenie v čine, že im na Pravde aj ozaj záleží, čomu ale nič nenasvedčuje, lebo každý sa cíti odborníkom a znalým, ba uznať, že niekto má aj vyššie spojenia a riadiť sa podľa toho, je pre nás ľudí, akoby ponižujúce, alebo snáď nemožné, a neustále sa tomu bránime.

Dnes je situácia pre spomínaného pána a aj jeho okolie, už zúfalá, sme vyčerpaní, nakoľko sa všetko obracia proti nám, i keď skúšame všetko, čo je dostupné a musíme povedať, že aj veľmi nákladné.

Tesne po spomínanom incidente bola predpoveď lekárov, ba skutočne to tak vyzeralo, že dotyčný pán už asi odíde, ale on mal sen, kde k nemu prišli jeho svetlí vesmírni priatelia a povedali, že ešte nemôže odísť. Potom sa postupne a pomaly začal zlepšovať jeho stav, začal rozprávať, pomaly hýbať nohou, naučil sa opäť chodiť, čomu nikto spočiatku neveril. Boli sme na dlhom a pre nás pomerne nákladnom rehabilitačnom pobyte, avšak teraz je to opäť v stave takom, že telo už nemá síl, ba ani energie od ľudí dobrej vôle, lebo sa zdá, akoby ho tu už nič nechcelo. Zámer temna sa ale nevyplnil, lebo jeho duch svoje spojenie, ani vieru, nestratil, predsa je ale naplnený otázkami, čím si zaslúžil, že sa musí tak veľmi trápiť, ba prečo neprichádza žiadna pomoc a podpora. *

Týmto chceme, ako kolektív, vyzvať tých, ktorí cítia vďaku voči nemu, ako zakladateľovi tohto projektu a aj iniciátorovi očistenia a zostavenia úplného Slova Posolstva Grálu v slovenčine, ak by jemu, ako osobe, niekto chcel vyjadriť podporu, či už finančnú, nakoľko jeho stav ho priviedol do existenčných problémov (je možné na tento účet poskytnúť pomoc konkrétne jeho osobe, č. účtu: SK8802000000004123914951), prípadne možno slovom, alebo iným spôsobom, nech tak urobí. A taktiež aj odporcovia, ktorí sa majú dobre, nech sa zamyslia, nakoľko tento stav opäť potvrdzuje niečo, čo sme v histórii prežili už viac krát, ba vždy vtedy, keď šlo o niečo, čo malo ľuďom skutočne pomôcť postúpiť duchovne vyššie! O závažných zmenách vás budeme informovať!

Kolektív Rádia Záchrana

 

* Tu musíme už doplniť dôležitú odpoveď na túto otázku „PREČO?“, ktorú sme  počas písania príspevku získali a je veľmi dôležitá! Je predsa zasľúbené, že v čase, keď príde Imanuel, príde aj veľa falošných prorokov, ba je aj zasľúbené, že ľudia budú mať veľký problém spoznať toho PRAVÉHO IMANUELA, a to práve kvôli našej najväčšej slabine –obrovskému a príliš používanému prednému mozgu. Tu je teraz treba pripomenúť z Posolstva Grálu túto Pánovu vetu:

,,Je v Božom zákone, že v tomto čase teraz aj temno so svojimi zlými úmyslami musí proti svojej vôli slúžiť Svetlu.“

Práve preto bol tento zásah povolený a má túto činnosť opäť vyrovnať, aby bolo možné eliminovať dedičný hriech a spoznať toho pravého Vládcu – Božieho Syna Imanuela.

 

Záverom doplníme jedno prežitie jedného člena z nášho kolektívu, ktoré sme dosiaľ neuverejnili, ale vyššie spomínané prežívanie toho pána si to teraz žiada ako doplnenie a myslíme, že to súvisí.

 

Prežitie v sne, 29.5.2022:

Dnes nad ránom som si dal budík o 04:15, pretože som chcel ísť ku PC, prečítať si nové, ale aj staršie naše emaily z kolektívu, v ktorých som chcel nájsť usmernenie pre dĺžku koaxiálneho kábla antény dipól, ktorú sme sa práve pre budúci test chystali namontovať. Zhruba o siedmej som dočítal a prišla na mňa opäť únava, tak som si šiel ľahnúť na gauč, že pouvažujem, prípadne ešte zdriemnem. Zadriemal som tvrdo a zhruba o pol ôsmej som sa prebudil s výkrikom, mne už ale známym. Je to taký výkrik, aký obvykle zažívam z vypätia pri boji s nejakými temnými osobnosťami, teda tými luciferovými deťmi. Lenže teraz bolo prežitie obsahom iné. Na zhruba sekundu som uvidel zreteľne sedieť na posteli asi trojročného chlapca, blondiaka s chladnými modrými očami. V počiatku, ale len krátky moment tej sekundy, mal oči ako bežné dieťa, ale v zapätí sa kúsok pohol, zadíval sa mi do očí  a odrazu sa v tých očiach nachádzalo také zosobnené temno, aké som ešte nikdy takto neprežil. To najsilnejšie a najväčšie! Tak som to tam ja prežíval! Vzápätí som vykríkol s vypätím od zlosti, zobudil sa a čo bolo zaujímavé, hneď na to som siahol na svoju zbraň s túžbou ho zastreliť. Po tomto prežití som sa silno chvel a musel som až plakať od toho, čo tak veľmi temné som v tých očiach toho dieťaťa uvidel.(**)

V úvahách môže pokračovať každý sám, my svoje tvrdenie podporíme Slovom Absolútnej Pravdy!

„Je len málo ľudí ktorých prijímacia časť mozgu aspoň čiastočne harmonicky spolupracuje s predným mozgom. Títo ľudia sa vynímajú z obvyklého rámca. Sú nápadní veľkými objavmi alebo zarážajúcou istotou svojej schopnosti vyciťovania, dovoľujúcej im rýchlo pochopiť to, k čomu ostatní môžu dôjsť len namáhavým štúdiom.

Sú to ľudia, o ktorých sa závistlivo hovorí, že to „dostávajú v spánku“, a sú potvrdením výroku: „Svojim to dáva Pán v spánku!“

Týmto „svojim“ sú mienení tí ľudia, ktorí svoje nástroje používajú ešte tak, ako majú pracovať podľa určenia Stvoriteľa, teda tí, ktorí sú ešte podľa jeho vôle a podobní múdrym pannám, udržujú olej v poriadku vo svojich lampách. Veď len takíto môžu „poznať“ ženícha, keď príde.Len takíto sú skutočne „ostražití“. Všetci ostatní „spia“ vo svojej dobrovoľnej obmedzenosti. Urobili sa neschopnými „poznať“, pretože k tomu potrebné „nástroje“ neudržiavali v poriadku. Ako lampa bez oleja je predný mozog bez harmonickej spolupráce s prijímacou časťou pre duchovné.“

„Nastáva predsa ťažká doba, kedy pre duchovnú i pozemskú núdzu On zostáva ako jediný, ktorý skutočne môže pomôcť spomedzi všetkých falošných prorokov a vodcov; je omnoho bližšie, než si to myslia ľudia, dnes ešte označovaní ako fantasti, vidiaci všetko čierne. 

Tak ako v dusnej letnej noci vyliezajú zo zeme huby, tak povstanú teraz falošní proroci z davov, ako to bolo zasľúbené, aby sa na nich samotných Slovo naplnilo, a aby mohli byť súdení; lebo svet má byť od nich očistený!“ 

„Nie inak je to aj s tými, ktorí sa snažia odmietať všetko nové s poukazovaním na proroctvo o vynáraní sa falošných prorokov! Aj v tom nespočíva nič iné, než opäť iba lenivosť ducha; lebo v tomto proroctve, na ktoré sa oni odvolávajú, je predsa súčasne tiež dosť zreteľne povedané, že ten pravý, ten zasľúbený príde práve v tej dobe vynárania sa falošných prorokov!“

„Áno, potom by predsa ozajstne hľadajúci musel byť aspoň na stráži, aby toho pravého nezmeškal! Nesmie mu to predsa dopriať pokoja a musí ho to pobádať do najvážnejšieho skúmania všetkého ponúkaného, aby tomu prichádzajúcemu mohol byť bez meškania pomocníkom a nie snáď jeho prekážkou na jeho ceste! Alebo dokonca pohoršením!

On, pozemský človek, sa musí namáhať ho spoznať! To je jedna z úloh jemu Bohom uložených, aby sa tentoraz preukázal, či je svätého Slova hoden. Ale dokonca aj v tom si človek nazývajúci sa hľadajúcim počína príliš ľahkovážne, ak si hľadajúcich všímame a pozorujeme ich.

 

Tieto naše tvrdenia dokonale potvrdzuje aj jedna komunikácia u nás v kolektíve, ktorú teraz uverejníme. Je to správa z 18. 11. 2017!

„Vážení priatelia!

V prílohe Vám posielam príspevok .... . Teraz sa tieto informácie stali skutočne aktuálne a myslím, že splnia svoje poslanie. Až nie, tak už skutočne nemá cenu v tom zatiaľ pokračovať, lebo tí "mozgoví mrzáci" vlastne za ten stav teraz už nemôžu, ale je to tiež iba v réžii nás všetkých, počas predošlých inkarnácií. Musíme počkať na tú zasľúbenú dobu, kedy sa naše mozgy, za súčinnosti istej pomoci zmenia. Musíme všetci asi prekonať ten úraz hlavy, ktorý nám ešte pomôže zdravo myslieť.

J. K. “
 

(**)

Otázka z knihy Večné Zákony 2. diel:

„Nebude ona matkou budúceho nepravého Mesiáša, ktorého spomína Sibyla?

Uhádli ste. Aby bol svojím duchovným pôvodom čo najrovnorodejší bezbytostnému Imanuelovi, narodí sa približne v rovnakom období a z väčšej časti Lucifera, ako boli doterajšie jeho inkarnácie na Zemi. Ľudia budú mať v prípravnej dobe na tisícročnú ríšu teda dva vzory, živé idoly dvoch Mesiášov – pravého a nepravého. Podľa nich sa budú ešte triediť. V ich dospelosti, pred tisícročnou ríšou, príde k otvorenému boju medzi dvoma vyhranenými tábormi, temným, ktorý bude oveľa väčší a svetlým. Aby to mali ľudia ťažšie, nepravý Mesiáš bude krásny, lebo bude chcieť aj po tejto stránke predstihnúť pravého Mesiáša. Nostradamus ho charakterizuje ako „ženského muža“, čo značí, že mu bude veľmi záležať na jeho výzore, ktorý si znetvorí až do ženskosti prílišnou snahou o krásu. Bude vystupovať ako vysoko duchovný vodca. Vo všetkom bude napodobňovať pravého Mesiáša, možno aj príťažlivejším, rafinovanejším spôsobom, ktorý prekuknú len tí najčistejší. No jeho skutky budú hovoriť o opaku. Iba v jednej schopnosti nebude môcť falošný Mesiáš napodobniť ozajstného: bude mu chýbať v jeho tele duchovne viditeľný zlatý kríž. Napriek tomu jeho prívrženci budú rozchyrovať, že tie znamenia na ňom videli. Ale to už bude na čistote ducha a slobodnej vôli ľudí rozlíšiť, kto tieto reči šíri.“

Svetlo má stále ľuďom čo povedať, ale len ak ho má kto počúvať!

 

* * *

DÔLEŽITÉ DOPLNENIE

 

S odstupom času sme zistili, že v predošlom príspevku ,,Posledné prežitia“,  nám chýba jeden veľmi dôležitý citát, na ktorý sme boli aj upozornení, lenže predsa sa žiaľ stalo, že aj tak napokon ušiel našej pozornosti a do príspevku sa tak nedostal. No je ešte stále čas na jeho doplnenie.

V ňom je práve poukázané na to zasľúbenie, že bude musieť nastať ten zásah do našich tiel, teda aj mozgov, pretože pod žiarením Svetla ,,nastane zmena nie len duchovná, ale aj hmotná“, ako je to zvestované aj vo Vesmírnom spojení.

Je to ten tak očakávaný ,,evolučný skok“, lenže práve iba v Slove Syna Človeka je uvedená aj príčina. Nový lúč Svetla!

Lenže ani slovo NOVÝ tu nie je náhodou! Pretože, kto jediný môže priniesť ten nový lúč Svetla? Len Ten, ktorý priamo zo Svetla pochádza! Takže smelo môžeme napísať takéto synonymum:

 

nový lúč Svetla  =  NOVÁ OSOBNOSŤ IMANUELA!

 

Tej novej osobnosti sme sa na stránke už venovali a kto chce, nech si to pohľadá. Ten pojem ,,nová“ je treba pre nás chápať, ako nami ,,nepoznaná“. Ale musíme dopísať, že pre niektorých už nie tak celkom!

Teraz ten vynechaný citát.

Doznievania k Posolstvu Grálu, prednáška Pozemské telo:

,,Preto už teraz pri nastávajúcich prevratoch na tejto zemi musia sa zmeniť tiež pozemské telá, inak by nemohli ďalej jestvovať! Menia sa so zmenou bytostného pôsobenia! Toto má za následok aj zmenu vyžarovaní, tým i zmenu podnebia a vývoja vo formách a udržovaní celej hmotnosti. A to pod novým lúčom Svetla!

Teraz je vhodné opäť pripomenúť text, ktorého časť sme už na stránke uviedli, pretože s týmto citátom súvisí a tiež je v ňom poukázané na zásah do našich mozgov za pomoci žiarenia Svetla. Je to text s názvom ,,Jeden marec“ a je to prepis osobného rozhovoru Dr. Huttera s Abdruschinom – Synom Človeka, ešte počas jeho vtedajšej inkarnácie v nemeckom národe.

,,A tisíce a tisíce ľudí sa zblázni – bude to vyvolané žiarením Svetla. Taktiež v tomto prípade budú lekári tvrdiť, že sa jedná o vírus, ktorý napadol mozog. Ale žiadny lekár na svete nebude môcť pomáhať! Všetky ľudské duše, ktoré budú v tejto dobe odvolané, nebudú ešte stratené. Dostanú príležitosť dozrievať na iných planétach, než aj tam začne posledný Súd. Zem je jediná planéta, kde sa môžu stretávať ľudskí duchovia rôznej zrelosti. Sú ešte iné planéty, kde smú žiť. Zem je ale najdôležitejšia planéta, kde sa stretáva všetko žiarenie jednotlivých častí Stvorenia. Až tí vlažní budú vyvrhnutí, ako hovorí Kristus – až potom začne konečný boj. Potom bude stáť po prvýkrát priamo proti sebe Svetlo a temno. A tento konečný boj bude trvať len niekoľko mesiacov.

Nemôžem vám opísať tú hrôzu, ktorá potom v celom ľudstve vypukne. Potom bude viditeľne všetko ľudstvo bez Božej pomoci. Bude to doba o ktorej sa hovorí, „že Boh zahalí svoju tvár“. Ale každý veriaci môže s dôverou prechádzať touto dobou – svätou dobou.“

 

Vtedy sme ale neuverejnili ďalšiu časť obsahu tohto rozhovoru, aby nebudil dojem poplašnej správy, ale teraz sme sa v prežívaní opäť posunuli a o hrozbe  tretej svetovej jadrovej vojny sa hovorí otvorene a preto ešte doplníme aj ďalšiu časť:

,,Boh je s každým človekom, ktorý je dobrej vôle a každému človeku sa pomôže tou mierou, akou sa otvorí Svetlu. Ešte aj potom sa stratí veľa ľudí, ktorí ešte mohli byť zachránení. Títo ale neboli v poslednej chvíli dosť bdelí, a naopak, mnoho ľudských duchov bude zachránených, ktorí už boli stratení, ale záchranná túžba im pomôže a svetlí pomocníci ich budú môcť pozdvihnúť. Poslednú fázu súdu vykoná temno samo; tretia svetová vojna so svojimi hroznými zbraňami by túto Zem celkom zničila tak, ako kedysi Atlantídu. Ale Boh potom zasiahne sám! Ale vy, ani žiadny človek nemusí klesať na mysli. Boh neopúšťa nikoho, je to naopak. Ľudia sa od Boha odvrátili a preto On nemôže pomôcť. Choďte pevne vpred. Moja láska k mojím verným pomáha všetkým, ktorí mňa hľadajú.“

Teda toto prežívanie spôsobí ďalšie triedenie medzi ľudskými duchmi, teda na tých, ktorých telá a mozgy budú schopné prežiť tento zásah novým žiarením Svetla a nestratia vedomie, a na tých, ktorí to nebudú schopní zniesť a spôsobí to práve stratu vedomia a teda smrť v rôznych formách.

Ako Syn Človeka povedal, žiaden lekár do tohto diania nebude môcť zasiahnuť “nápomocne“, pretože žiarenie Svetla bude takto pôsobiť v zmysle Božích, vesmírnych, prírodných zákonov a tie hľadia iba na tú skutočnú zrelosť ľudského ducha a teda bude to pri každom jednotlivcovi dokonale spravodlivé!

 


________________________________________________________________________________________
24. 7. 2022

 

ZÁVER
POTVRDENIE

 

Vážení čitatelia!

Tak po predošlom neúspechu testu vysielania, sa už konečne dostavil ten nami vytúžený výsledok, ale aj potvrdenie nášho vyhlásenia, že do predošlého testovania nám bolo zasiahnuté práve tými luciferovými deťmi, ako sme ich nazvali, ktorí sú v našich a mimozemských telách, a ktorí neustále usilujú o fyzickú likvidáciu všetkého a všetkých, ktorí sa usilujú o šírenie tejto pravej cesty záchrany:

,,Človeka, ba každého tvora v Božom stvorení, dokáže oslobodiť iba práve to, čo sa pred ním sústavne ukrýva:
Poznanie a žitie podľa Božích zákonov!“

Ako sme napísali v predošlom vyhodnotení, zariadili sme sa podľa tohto vyhlásenia a tento krát bol test vykonaný ,,v tichosti“, iba v úzkom kruhu, a testovali šiesti ľudia, ktorým sa čas testu oznámil iba krátko pred spustením. A výsledok bol skutočne priaznivý a veľavravný, pretože vysielanie zachytili piati zo šiestich a teda príjem bol na západnom, strednom a aj východnom Slovensku. Výsledok by bol úplne dokonalý a chytil by aj ten šiesty poslucháč, lenže zistili sme, že pozabudol vysunúť anténu rádia a teda si myslíme, že to bola tá príčina neúspechu. 
Treba ale dodať, že z týchto šiestich ľudí mal pri predošlom verejnom teste príjem len jeden človek a počasie, teda podmienky, boli pri oboch testovaniach úplne rovnaké.

Tak čo na to poviete?

Dodáme, že od predošlého neúspechu nebola z našej strany vykonaná žiadna technická zmena na lokalite, ani iné nastavenie na vysielacej aparatúre.

Zároveň sme získali už aj tú doposiaľ chýbajúcu istotu, že lokalita, z ktorej sme testovali, je pre vysielanie rádia vhodná a bude s ostatnými dvoma využitá v tom čase vysielania Slova a rovnako zabezpečí potrebné pokrytie aj za hranice našej krajiny.

Ešte ale musíme dodať niečo dôležité! Test bol vykonaný 17.7. a tento dátum sme zvolili nie náhodou. Tí, ktorí bližšie poznali Pani Natáliu, autorku Večných zákonov, vedia, že je to dátum jej pozemského narodenia, a teda výsledok z testu napovedá aj o tej prisľúbenej, pravej vesmírnej pomoci!

Je náhoda, že akurát teraz v tomto čase, 14.7.2022, bola ku Zemi najbližšie kométa s označením C/2017 K2 PANSTARRS?

Na stránke https://www.ta3.sk/astronews19/ odznela o nej aj táto zaujímavá informácia:
,,
Už vo veľkej vzdialenosti od Slnka bola mimoriadne aktívna, aktivitou pripomína nádhernú kométu C/1995 O1 (Hale-Bopp) z konca 20. storočia.“

Je to istotne veľmi zaujímavé prepojenie, pretože prítomnosť a pôsobenie Prakráľovnej a narodenie Imanuela, ohlasovala v roku 1997 práve kométa Hale-Bopp, ktorá bola v tom čase najbližšie k Slnku.

Veríme, že tento nový výsledok a informácie sú povzbudením pre mnohých, ktorí si už zúfali, a aktivity a pochybnosti prichádzajúce od tých luciferových detí, smerujúce ku beznádeji, dostali tak oslabujúcu ranu.

 

Kolektív rádia ZÁCHRANA!


________________________________________________________________________________________
22. 6. 2022

 

TEST 2 – VYHODNOTENIE

 

Vážení čitatelia!

Tak až pri tomto teste sa nám dostalo, myslíme, výrečného a presvedčivého prežitia, ktoré nám odhalilo tú pravú príčinu, prečo vlastne máme pri týchto posledných testoch problémy so šírením signálu a výsledky, aj napriek vynakladanému úsiliu, sú veľmi nepriaznivé.

Hneď po rannom teste, sa viacerí poslucháči, ktorí nám hlásili výsledky , zhodli vzájomne, ale nezávisle, v jednej informácii. A to, že od času začatia testu sa  v rádiu objavil dosiaľ im neznámy zvuk, akési trkotanie, alebo ťukanie, alebo akýsi cudzí intenzívny zvukový prejav, ktorý vstupoval do vysielania na danej frekvencii a do času testu tam nebol. Nejednalo sa teda o bežný šum, ktorý sa vyskytuje medzi ladením. Jeden pán, pár minút pred testom si robil prieskum, aké iné stanice sú ešte počuteľné v tej chvíli na tej frekvencii, a naladil jedno ruské rádio, ktoré malo veľmi čistý a silný signál. Lenže od chvíle, kedy sme spustili test, to ruské rádio už odrazu nedokázal naladiť. 

Tak sme sa rozhodli urobiť istú zmenu na večerný test, ale verejne neohlásenú, vedel o nej iba ten, ktorý vysielal. Znelku sme začali vysielať s minútovým opozdením, čím sme dosiahli, že test trval o minútu dlhšie, než bolo očakávané! A výsledok sa objavil veľmi zaujímavý, pretože jeden poslucháč zo západného Slovenska, práve až v tú poslednú minútu, započul fujaru zo znelky. Dosiaľ tento poslucháč ešte z tejto lokality príjem nemal vôbec. Tak je to iba náhoda?

Záver teda je, že náš zámer a úsilie je niekomu nie pochuti a teda bolo nám do toho zasiahnuté! Preto nateraz musíme ešte s vyhodnotením vhodnosti lokality počkať a zariadime sa podľa tohto prežitia. Lenže nie je možné to teraz uverejniť, pretože tým temným elitám by sme tak otvorili dvere do našej kuchyne.

Často na to poukazujeme a isto to mnohým už píli uši, no najmä tým, ktorí sa tiež teraz zúčastnili testu, ale s tým opačným zámerom než je ten náš, ale citeľne prežívame na našej planéte tento stav:

,,Planéta ZEM je už dlhšiu dobu v moci temných mimozemšťanov,
a to v pozemských a mimozemských telách!“

A to je práve tá príčina nášho neúspechu pri testoch.

Je to preto teraz nie možné mať úspech a musíme ,,VYDRŽAŤ",  keď nastane vhodná pôda!

Tá nastane keď:

Mocní sa stanú bezmocní!

Študovaní sa stanú bezradní!

Ľahostajní sa stanú zvedaví!

Niektorí začnú hľadať PRAVDU!

 

Mocní sa teda budú musieť naučiť Boha sa báť!

Študovaní musia pochopiť, že pravá múdrosť je obsiahnutá jedine v Slove Božom!

Ľahostajní zistia, že ich nezáujem o Pravdu bol najväčším omylom.

Iba niektorí nájdu odvahu rozlúčiť sa s nesprávnou tradíciou a hľadať Pravdu!

Záverom citát z DPG:

„Keď sa teraz nečakane zrútia všetky opory medzi národmi, stratí sa viera v moc peňazí, dôvera vo vedomosti rozumu a predovšetkým tiež až pohasne posledný záblesk zdanlivého jestvovania ľudskej dôstojnosti, potom. . .potom príde váš čas, nositelia svätého kríža! Budete hlásať, musíte hlásať Pravdu, ktorej sa vám dostalo; lebo ľudia ju budú od vás očakávať, budú o ňu prosiť, budú ju od vás požadovať, ak sa budete chcieť zdráhať!“

 

Pravdaže tím, ktorí sa zúčastnili s rovnakým úmyslom, ako i my, za ich úsilie a pomoc ďakujeme!

 

Kolektív Rádia ZÁCHRANA!


________________________________________________________________________________________
12. 6. 2022

 

TEST 2

 

Vážení čitatelia!

Po predošlom teste sme prisľúbili vykonať ešte jeden test, tiež z rovnakej lokality, ale tento krát za použitia tej antény, ktorú máme už osvedčenú z minulosti, na tých tiež už osvedčených lokalitách, aby sme tak skutočne túto novú lokalitu dokázali správne vyhodnotiť.
Vykonali sme teda potrebné technické kroky a chceme vás informovať, že test sa uskutoční dňa 19.6. v nedeľu, a to opäť dva krát za deň.
Časy zachováme také, aké boli aj pri tom predošlom teste, a to prvý o 07:30 hod. ráno a druhý o 18:30 hod. Rovnako zaznie znelka nášho rádia.
Chceme preto poprosiť opätovne o účasť tých, ktorí budú mať chuť sa zapojiť a výsledky testu nám prosím nahláste na telefónne číslo 0918 083 434.

 

Ďakujeme za spoluprácu!

Kolektív rádia ZÁCHRANA!


________________________________________________________________________________________
25. 4. 2022

 

TEST – VYHODNOTENIE

 

Vážení čitatelia!

Test, ktorého ste sa zúčastnili, sme sa rozhodli vykonať z troch dôvodov a je potrebné informovať o nich, aby výsledok mohol byť objektívne posúdený:

Prvý dôvod bol ten, že sme chceli otestovať novú lokalitu, ktorá vznikla po istých príhodných okolnostiach, ktoré nie sú ale podstatné.

Druhý dôvod bol ten, že sme chceli otestovať novú verziu antény, ktorá nám bola doporučená.

Tretí dôvod bol ten, že sme si chceli overiť isté okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre vhodný termín vysielania.

Keď chceme objektívne vyhodnotiť prevedený test, tak znovu musíme vyhodnotiť všetky tri dôvody testu.

Prvý dôvod je ešte predčasné hodnotiť, nakoľko súvisí s tým druhým, ktorý ale vyznel veľmi nepriaznivo, nakoľko tento nový typ antény sa nám neosvedčil už pri druhom testovaní, a to aj na už vhodnej lokalite.

Ten tretí dôvod vyznel z nášho pohľadu podľa nášho očakávania, teda dozvedeli sme sa to, čo sme od testu očakávali a výsledku sa prispôsobíme. Podrobnosti zatiaľ ale nemôžeme zverejňovať, ale sú dôležitým usmernením do blízkej budúcnosti - zatiaľ.

Aby sme ale získali potrebnú odpoveď aj na ten prvý dôvod, musíme vykonať ešte jeden test, z tej istej lokality, ale už s osvedčenou anténou, ktorou už boli výsledky, až vykonáme potrebné opatrenia. Až potom budeme môcť objektívne vyhodnotiť test ako celok. O termíne nového testu budeme informovať.

Zatiaľ vám za porozumenie a aj spoluprácu ďakujeme!

 

Kolektív rádia ZÁCHRANA!

 


________________________________________________________________________________________
11. 4. 2022

VAROVANIE

 

Začiatkom tohto roka sme v našom kolektíve, ale aj v jeho blízkom okolí, získali isté varovné prežitia v snoch a aj videnie, ktoré sa týkali veľkej vody, teda značili rozsiahle záplavy na území Slovenska. Nevedeli sme ale spočiatku, akého diania sa týkajú, čo ich spôsobí, a tak sme čakali na potvrdenie životom. Udalosti nabrali na obrátkach a začala sa vojna na Ukrajine a po niektorých aktivitách a postojoch zástupcov Slovenskej vlády sa nám začal vykresľovať možný scenár, ktorý je ale veľmi nešťastný, reálny a mohol by mnohým obyvateľom na území Slovenska spôsobiť veľké problémy. Preto sme sa rozhodli uverejniť toto varovanie aj na stránke.

To prvé videnie bolo začiatkom februára a bolo takéto:

Stál som na vyvýšenom mieste a videl som veľkú vodnú plochu!

Nasledovali prežitia v snoch od ďalšej osoby, ktorá vôbec o videní tohto pána nevedela. Bolo to teda nezávislé, obsahovo rovnaké a začiatkom marca, upozorňujúce na veľký príval vody tam, kde obvykle nie je:
„...Na ulici som sa pozerala pod nohy a všade bola voda. Ja som stála na jednom z takých drevených provizórnych premostení, aké bývajú v Benátkach, keď sú zaplavené. Proste vyvýšené prenosné drevené prkienka, aby som vedela prejsť z jednej strany ulice na druhú, ale aj napriek tomu som stále mala nohy možno po kotníky vo vode...“

,,...vedela som, že sa nachádzam v "Bratislavskom revíre zelene", kam chodia všetci oddychovať. Dokola som videla len samé stromy, kríky, 2-3 metre široké vychodené chodníčky až na holú zem... No a tu to začalo byť zaujímavé, lebo sa cez tie chodníčky, po ktorých normálne chodíme, valila voda, ako keby som chodila po dne rezkého potoka. Voda bola zatiaľ len po kotník a prudko tiekla, a ako by naberala na sile a mohutnosti. ... Tráva už bola zelená ako na jar a dlhšia. Stromy a kríky už boli tiež zazelenalé (skorá alebo neskorá jar, alebo ešte skoré leto. Určite však príroda nebola v stave neskorého leta, farebnej jesene, ani zimy...).

Tesne za tým nasledovalo ďalšie veľmi výrečné, ale už prežitie zo života, od tej istej osoby, ktorá mala tie dve horné prežitia v snoch:
,,Zamierila som si to pešo vyznačenou cyklotrasou na násype. Ten násyp - cyklotrasa vedie cez Malý Dunaj. Tam kde sa pretínajú tak vlastne stojíte na "Malej elektrárni" alebo "systéme regulujúcom výšku Malého Dunaja". Stade dovidíte o pár sto metrov vyššie, kde je zas prehradenie priameho vstupu "Dunaja" do "Malého Dunaja". Takže som sa priblížila k tomu premosteniu - pod nohami elektráreň s regulačnou sústavou a Malý Dunaj. Zvyknem sa pozerať cez zábradlie na jednej aj druhej strane, vidím ten niekoľkometrový rozdiel vodnej hladiny Malého Dunaja pred a za regulačnou sústavou... Tentokrát dnes sa ale pri zábradlí pristavujú dvaja chlapi, v rukách jedného nejaký papier. Niečo ma na tom doslova upútalo. Ten papier ako som sa blížila k ním som ale už nemala možnosť vidieť ešte raz. Ak si dobre spomínam boli v čiernom oblečení. Stíchli, aby som ich nepočula. Na tom ma ešte viac niečo vyprovokovalo. Mysľou mi prebehlo: Ako dosiahnúť, aby sa niektorý ozval, bez toho aby som sa ozvala najskôr ja? Niečo mi opäť hovorilo, že to tak musí byť. Prvé čo ma napadlo, tak som do nich zvláštnou ostrosťou zabodla zrak, čo jeden ihneď nevydržal hoci to bol chlapisko. Na nehmotnej úrovni by som to prirovnala, ako by som bodla do Vás zrakom a možno v tom momente videla až niekde za Vás, ako Vás to uhodí... Keďže to bolo veľmi rýchle myšlienkové rozhodnutie a nečakali to, tak z jedného ihneď vyletelo: "Prosím ?", ale s poriadnym "slovanským" prízvukom a len by som hádala odkiaľ presne... Moja bleskurýchla odpoveď bola "Nič. Zaujímam sa." (v zmysle - zaujímam sa čo tu robíte...ale to som nedopovedala nahlas, lebo nebolo treba... ) Pohľad som mala stále zabodnutý do nich a ten hovoril sám za seba. Otočili sa a rýchlo kráčali preč, aby nemuseli rozprávať. Cítila som, že by sa radi otočili a skontrolovali, či sa stále za nimi dívam. Spravil to z nich jeden, ale až keď prešli hodný kus cesty.
Takže sa mi dostalo potvrdenia, že to nie sú našinci... a zrovna v tomto čase a zrovna na tomto mieste sa cudzinci vôbec nechodia prechádzať...

No a v tom čase sme si následne uvedomili, že sa na Slovensko zhrnie veľa migrantov a medzi nimi môžu byť aj ruskí agenti v ukrajinských autách. Ako to súvisí? Putin predsa prehlásil, že všetci, čo sa zapoja do tohto konfliktu, doplatia na to. No a naša vláda posiela na Ukrajinu aj zbrane a je u nás veľa migrantov, ba aj tých amerických vojakov.  Stačí, aby ruskí agenti zničili hrádzu Oravskej priehrady, alebo Liptovskej Mary a máme presne ten problém! Nakoniec takýto typ útoku bol použitý aj v niektorom meste na Ukrajine.
Musíme ale uviesť, že po týchto logických záveroch sme nečakali, a podnikli jeden krok. Informovali sme o tejto hrozbe naše ministerstvo vnútra a poslali im tieto prežitia ako varovanie, aby včas ešte uvážili, aké stanovisko je potrebné zaujať ako krajina voči vojne na Ukrajine, nakoľko to môže ublížiť mnohým Slovákom. Odpovede sa nám pravdaže nedostalo a posledný skutok, ktorý vykonal predseda vlády, že protiraketový systém S-300 daroval Ukrajine, to dokonale potvrdil, že sa na to varovanie nedbá a neberie vôbec do úvahy. V. Putin pred tým varoval, ako aj S. Lavrov. Voľne citované:
,,Každý, kto sa priamo zapojí do konfliktu, stáva sa pre nás cieľom.
Teda tá možnosť zásahu Ruska proti takej krajine, ktorá vykoná také darovacie opatrenie ako vykonala tá naša, má oficiálne vyhlásenú reálnu hrozbu. To nemôže byť brané ani ako konšpirácia, alebo šírenie nepravdivých informácií, lebo je to verejne známe prehlásenie.

Nášmu rozhodnutiu, napísať toto varovanie aj na stránku, napokon pomohli ďalšie nové prežitia, ktoré naznačujú, že tá hrozba sa môže vyplniť, a teda opäť ich uvádzame a nechávame na každom nech si to celé zhodnotí sám.
,,
Sen sa začal v miestnosti 4-tej triedy na základnej škole. Čudovala som sa aj vo sne prečo som zrovna v štvrtej triede základnej školy a prečo je mi to zdôrazňované a prečo tam musím byť. Asi to bolo dôležité. Bola som tam "viac s nechuťou", no zmierila som sa s tým a obzerala som si triedu. Miestnosť bola možno až príliš veľká a lavice boli len v prvej polovici triedy. (Na to nie som zvyknutá, lebo v meste boli vždy u nás triedy do posledného kúska priestoru využité, plné lavíc a žiakov, natlačené do maxima za každého režimu. Priestorom sa neplytvalo.) Nezapamätala som si nič z detí a učiteľky, hoci som ich tam vnímala.

Z toho čo sa tam odohrávalo som si zapamätala len dve veci: niečo spoločné s pohybom-tancom tuším a hlavne, že sa tam preberalo vo štvrtej triede na základnej škole ako sa rozoberá bežné písacie pero, z čoho sa skladá, že môže obsahovať pružinku a hlavne tesnenie. Toto mi aj v sne bolo veľmi čudné, lebo v tom veku deti to už roky ovládajú zo svojich vlastných skúsenosti. V sne som nezistila, či to nebola náhodou osobitná, alebo nejaká špeciálna škola pre postihnutých... len ma rozčuľovalo vnútorne to prostredie. Vyšla som pred školu, kúsok dole pod ňu a ocitla som sa na brehu nejakej vodnej nádrže, asi aj s elektrárňou, lebo bol zbudovaný vysoký okrajový múr na jednej strane. Stálo tam viacej dospelých ľudí aj so mnou v krátkych rukávoch, lebo bolo teplo, určite cez dvadsať stupňov. Keď som sa zahľadela dookola vodnej nádrže, tak tam boli aj hory a niektoré boli ešte pod snehom. Kdežto v okolí nádrže ste mali pocit teplého jarného alebo skoro letného počasia. Ako som tam stála, tak moja pozornosť sa neustále sústreďovala na horu cez hladinu, o ktorej mi bolo povedané, že "je obrazom mesta Martin". Neprotestovala som, že veď keď je "obrazom mesta Martin", tak je vlastne vyššie položené, alebo nado mnou vzhľadom na niečo - "vodnú nádrž... vodu... možno pritekajúcu rieku...údolie...". Zrazu z tej hory-mesta Martin začala "čurkať" a neskôr viac a viac striekať voda ako vodopádom do vodnej nádrže predo mnou. Nakoniec aj mňa tá voda "ostriekala-zmočila", hoci som stála na okraji nádrže. Prítok toho vodopádu mohutnel. Tak som sa otočila a hore brehom som sa vybrala naspäť do tej školy. A tu som sa zobudila.“

Tu je teraz potrebný komentár niekoho, kto dané okolie v sne veľmi dôverne pozná, nakoľko tieto horské miesta a zemepisný prehľad tokov riek a znalostí o pohoriach v okolí, má prežité, lebo to bolo prostredie jeho celoživotného odborného pôsobenia. Ba čo viac, tento sen úzko súvisí s jeho videním, ktoré je uvedené v úvode. Tu je:
,,Ten sen je pomerne trefný, lebo práve u nás bola škola, do ktorej som chodil iba do štvrtého ročníka. U nás z jedného stanovišťa, ktoré sa volá Bieličie, by bolo dokonale vidno Priehradu v Krpeľanoch a aj ten dej, ktorý videla v sne. Čo je zaujímavé, pred týždňom sa obec rozhodla, že tam urobia pozorovacie stanovisko a aj tam dali lavičky, z ktorých vidno kopce malej Fatry, na ktorých je ešte sneh.“  Tu je fotka:


Fotografia č.1:

  

Čo tiež potvrdzuje dôveryhodnosť celého sna je skutočnosť, že v tomto sne boli vlastne opísané dve školy. Jedna bola tá u nás, ktorú som spomínal, teda tá kde som chodil iba do štvrtého ročníka a k nej by sa dala priradiť fotografia č. 1 (vyššie) s kopcami v pozadí. Ovšem bola tu aj druhá škola, konkrétne pod tou priehradou v Krpeľanoch (fotografie č. 2 a 3 nižšie). Je celkom pod priehradou, ba vedľa nej pokračuje kanál Vážskej kaskády s elektrárňou ešte nižšie v Sučanoch a nakoniec na Lipovci. No a tá škola v Krperľanoch, vedľa toho kanála, bola pomocná, kde boli deti menej vnímavé.  Ba aj asi bola obsadená v rôznom počte, podľa potreby.

Na fotografii č.2 a 3 (nižšie) je vidno aj tú plochu a krajinu, ktorú som videl pod vodou. A všetko to potečie dole povodím Váhu. Takže by to bola likvidácia pol Slovenska.  Zostane bez energie, ciest a aj potravín.
Spomenul som si, že v tom sne som videl dve nádrže a odtiaľ vidno aj priehradu na Lipovci. Nadmorská výška tohto pozorovacieho stanovišťa Bieličie je 589 metrov nad morom.

 

Fotografia č. 2

    

Fotografia č. 3:

      

 

Teda podľa týchto varovaní, by odmenou za S-300 mohla byť táto pohroma a to pokojne môže byť vykonané aj na diaľku a s cieľom na Oravskú priehradu. No a potom všetky priehrady na Váhu budú presne preliate a ešte doplnia tú z Oravy! Naša konfigurácia krajiny to jednoducho umožňuje. No a  nemyslime si, že Rusi o tom nevedia, ba že až budú chcieť, tak to aj patrične využijú.
A tak je splnenie tých snov vlastne veľmi aktuálne.

Čerstvo sa udialo aj niečo, o čom niektorým už nechýbajú poznatky a aj prežitia, ktoré sú vysvetlené v diele Posolstvo Grálu, alebo Večné zákony, nakoľko je to v súlade s Božími prírodnými zákonmi, ale pre väčšinu aj tento druh varovania a komunikácie v prírode stále zostáva neznámym, ako aj ten náš.
Bol u mňa teraz syn a povedal mi, že niže dediny, teda naľavo, kde začína ten kopec Bieličie, z ktorého sú tie foto, videl dva veľké kŕdle vysokej zveri. V jednom že ich bolo vyše 50 a v druhom vyše dvadsať. Tá zver už migruje z tých nízkych polôh hore, lebo tým kopcom sa vlastne môže pekne presunúť do tých vysokých polôh. Bytostní ju už nasmerovali a teda to asi potvrdzuje tie naše sny, ba aj to, čo nás očakáva. Teraz na jar sa už zver drží vo veľkých kŕdľoch iba na dobrej a chutnej pastve. Takže uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Treba ešte dodať, že v tomto uvedenom poľovnom revíre určite toľko domácej zveri nežije, teda sa isto jednalo o migráciu zveri cudzej!

Považujeme za správnejšie, podstúpiť aj prípadné zosmiešnenie, pri nesplnení našej predpovede, ako by sme si mali vyčítať, že sme sa nepokúsili zachrániť aspoň jediný ľudský život, po  zamlčaných, a prežitých - splnených udalostí!  KTO JE PRIPRAVENÝ, NIE JE PREKVAPENÝ!

kolektív Rádia ZÁCHRANA!


________________________________________________________________________________________
10. 4. 2022

 TEST

 

Vážení čitatelia!

Chceme vás informovať, že sa dňa 24. 4. 2022, v nedeľu, chystáme vykonať test vysielania, ktorý nám napovie, aké pokrytie bude mať z tohto konkrétneho vysielacieho stanoviska vysielanie, a tiež nám to pomôže sa rozhodnúť, či je z našej strany ešte potrebné vykonať isté technické zmeny na tomto stanovisku. Bude to pre nás veľmi dôležitý test, ktorý bude mať pre nás usmerňujúci význam!
V tomto teste pustíme, rovnako, ako aj v minulosti pri testoch, znelku nášho rádia, ktorá trvá  04:12 minúty. Znelku odvysielame v čase o 07:30 ráno a druhý krát večer, v ten istý deň, o 18:30 hodine.
Chceme preto požiadať tých, ktorí sa chcú zúčastniť tohto testu, aby nám dali po teste vedieť, či mali príjem. Teda odkiaľ skúšali ladiť a aj výsledok, či už sa podarilo naladiť, alebo aj nie. Zároveň chceme poprosiť tých, ktorí sa chcú zúčastniť, aby informovali o tomto teste aj svojich blízkych, u koho si myslia, že by sa tiež rád zúčastnil a tak by sa nám rozsah získaných údajov o pokrytí rozšíril.
Po ukončení testu prosíme, aby ste nám výsledok dali vedieť telefonicky na číslo 0918 083 434 a my si tie výsledky poznačíme.

 

Za spoluprácu ďakujeme!

Kolektív Rádia ZÁCHRANA!


________________________________________________________________________________________
25. 3. 2022

NAŠA VÝZVA

 

Nedávno sme uverejnili výzvu jedného duchovného buditeľa a teraz zverejníme výzvu vlastnú, pre všetkých, ktorí si v tejto dobe začali klásť priliehavé otázky, čo je dôkazom ich prebúdzajúceho sa ducha. Neupierajte svoj zrak iba dole k zemi a okolo seba, ale ho občas upriamte aj hore – ku nebu a hviezdam! Začneme už tým, nami zverejneným:

Dôležitá rada:

Človeka, ba každého tvora v Božom stvorení, dokáže oslobodiť iba práve to, čo sa pred ním sústavne ukrýva:
Poznanie a žitie podľa Božích zákonov!

Všetky ostatné poučenia o slobode a pomoci sú iba zvodmi temna!

Aktuálna informácia:
Dianie, ktoré sme začali prežívať a z ktorého sú mnohí zhrození, nie je pre nás, ba nemuselo by byť pre viacerých, ničím nepochopiteľným. Toto teraz viditeľné dianie, je iba následok už dávno nám známej príčiny, ktorú väčšina nevidí, ale čo je horšie, ani vidieť nechce. My sme na túto príčinu už dávnejšie na stránke upozorňovali.

Tu je:

Planéta ZEM je už dlhšiu dobu v moci temných mimozemšťanov,
a to v pozemských a mimozemských telách!

Teraz ku tomu treba doplniť už nami tiež zverejnené poučenie:

ČLOVEK NEPOZNÁ SÁM SEBA A SVET V KTOROM ŽIJE!
A NÁSLEDNE NEPOZNÁ ANI TIE BOŽIE – PRÍRODNÉ ZÁKONY!

Globálna záchrana už nejestvuje, ale jedine osobná a tá spočíva v tomto:

Pre bežného človeka je veľmi ťažké prijať naše vyjadrenie o tej príčine, ba dokonca nemožné, nakoľko mu chýbajú podstatné, ale reálne, vstupné informácie. A aj ich pochopiť, je už vlastne nereálne. O mimozemské objekty, teda to UFO a tých mimozemšťanov v mimozemských telách, sa zaujíma mizivé percento ľudskej populácie, aj keď mnoho ľudí už má s týmto fenoménom vlastné prežitia, zostáva to stále verejným tabu! No a o tých mimozemšťanoch v pozemských telách, nevie temer nikto. A pritom sme to všetko bytosti rovnakého pôvodu a aj druhu: Nevedomé duchovné zárodky, ktoré sa majú v hmotnosti vyvinúť k vedomiu a dokonalosti! Takže aká je nádej, že bežný pozemšťan dokáže v terajšej dobe prijať tú príčinu? Veľmi mizivá!
Bežný pozemšťan má toľko svojich „dôležitejších“ starostí a aktivít, že na tie, podľa neho „zbytočné“, mu nezostáva čas. Lenže práve tie, podľa neho „zbytočné“, sú tie životne nevyhnutné. Terajšia snaha nebude cielená smerom k tým mimozemšťanom v mimozemských telách, lebo týchto informácií je už dostupných toľko v rôznych dokumentoch, takže by to bolo zbytočné, aj keď sú radené medzi konšpiračné teórie, ale budeme sa snažiť poučiť o tých mimozemšťanoch v pozemských telách, o ktorých sa nevie vlastne nič. Ku poučeniu ale musíme siahnuť nad naše schopnosti a dostupné znalosti. Bude to iba veľmi stručný výber, aj keď táto informácia vyžaduje pre dokonalé pochopenie obsiahle vysvetlenie. Berte to preto iba ako inšpiráciu na to vlastné hľadanie a bádanie. Ale životne dôležité! A v tom spočíva tá naša výzva. Nasledovné poučenie už máme dostupné temer storočie. Preto použijeme citáty z tejto Absolútnej Pravdy – Posolstva Grálu, Vo Svetle Pravdy a Doznievania k Posolstvu Grálu, teda od samotného konštruktéra tohto stvorenia, v ktorom žijeme:

„DUCHOVNÉ zárodky! Už často som o nich hovoril a vysvetľoval priebeh ich vývoja a cestu. Tiež som povedal, že pozemskí ľudia sa vyvinuli z duchovných zárodkov. Ľudia, je to teda váš vývoj, ktorý budem opisovať.“

„V mojom Posolstve som už povedal, že s uvedomovaním ducha povstáva aj ľudská forma, keďže svojráznosť ducha podmieňuje ľudskú formu. To je povedané v hrubých rysoch. Teraz musím aj toto vysvetlenie rozšíriť a poukázať na to, že pri prebúdzaní sa duchovného zárodku k prvému uvedomeniu duchovný zárodok sám ešte netvorí ľudskú formu, ale len jeho jemný bytostný plášť.
Tento plášť prijíma ľudskú formu, pretože duchovný zárodok ho pri prebúdzaní už nevedome prežaruje. Pretože je teda plášť duchovne aj keď nevedome prežarovaný, z toho dôvodu prijíma samozrejme tiež ľudskú formu, zodpovedajúcu druhu prežiarenia.
Samotný duch však dostane až postupne viac alebo menej peknú ľudskú formu uvedomovaním si seba na svojej púti hmotnosťami, a to podľa druhu a cieľa svojho vývoja. Zároveň sa potom pretvárajú aj jeho vonkajšie bytostné a jemnohmotné obaly.“
Táto veta je veľmi dôležitá, pre správne posudzovanie tých bytostí, ktoré nám lietajú nad hlavami.

„Do týchto podrobností nesmiem však ešte zachádzať, lebo tým by som vás odvádzal od podstaty veci. Teraz vám chcem totiž vytvoriť najprv základné vedenie, ktoré vám poskytne oporu, potrebnú ku vzostupu a ku zdokonaleniu vášho ducha, k jeho dozretiu pre svetlé výšiny.
Všetko ostatné musí zostať ešte bokom, kým sa neskončí veľká očista. Avšak dovtedy už nemáte čas na podrobnosti, vedúce do diaľok, z ktorých by sa vám zakrútila hlava.
Vy sa máte zatiaľ snažiť zachrániť z bludísk nesprávneho chcenia vedieť všetko lepšie; to je pre vás teraz to najnutnejšie, ako sami neskoršie spoznáte.

„Bude treba ešte niekoľko rokov vysvetľovania, aby sa dospelo tak ďaleko, že vy, ľudia, poznáte potom s prekvapením tú veľkú jednoduchosť prenikajúcu stvorením v tisícorakých účinkoch a predsa vo všetkých veciach je celkom presne tá istá, rozvíjajúc sa podľa jedného základného zákona.“

„Nič nie je bez tvaru vo stvorení. Máme individuálne formy a hromadné formy. K hromadným formám patria prúdenia druhov, činné vedľa zvláštnych alebo individuálnych útvarov, prípadne lepšie povedané, s nimi. Každé toto prúdenie má celkom určité úlohy, presne zodpovedajúce ich druhu. Možno tiež povedať, že vyplývajú z ich druhu.
Tak duchovný prúd vedie okrem iného tiež duchovné zárodky, pokiaľ sú tieto nevedomé, a to cestou, privádzajúcou ich k možnosti vývoja.
Na tejto ceste pôsobia v prospech duchovných zárodkov tri veci: jednak ich vnútorná túžba po uvedomení, ktorá na ne nalieha a presúva ich a jednak tok duchovného prúdenia, ktorý ich unáša a po tretie: rovnorodý druh už vyvíjajúcich sa ľudských duchov v hmotnosti, ktorý ich priťahuje.

„Ak som predtým povedal, že k prijatiu duchovných zárodkov sa vyžaduje celkom určitá zrelosť hmotnosti a že sa to s pribúdajúcou zrelosťou už potom viac nemôže opakovať, tak sa to netýkalo celého stvorenia, ale iba jednotlivých svetových telies, ako napr. Zeme!
Na túto mohli nakoniec prichádzať len staršie, už predtým vtelené ľudské duše, ktoré pri uzatváraní kruhov musia dokončiť svoj beh, ale nie také duchovné zárodky, teda duše, ktoré ešte nikdy neboli v hustej hrubohmotnosti.
Avšak iné časti vo stvorení sú vždy pripravené prijímať duchovné zárodky, ktoré síce už prišli k vedomému bytiu, ale k sebauvedomeniu sa musia vyvinúť až v prežívaní.
Pokiaľ sa ľudský duch nachádza iba vo vedomom bytí, musí sa aj naďalej nazývať duchovným zárodkom, i keď jeho obal už môže mať ľudskú formu. Až v ďalšom vývoji k sebauvedomeniu prestáva byť ľudským duchovným zárodkom a stáva sa ľudským duchom!

„V každej jednotlivej úrovni, ba aj v každej medziúrovni, ktorou prúd preteká, sú vysadzované vždy bytosti, hodiace sa ako rovnorodé do dotyčnej úrovne. To značí, že zostávajú tam, kde majú pôsobiť, pretože tam sa stanú vedomými. To všetko sa deje najjednoduchším, samozrejmým pôsobením zákonov tak, že by to ani nemohlo byť inak.
V každej medziúrovni prebúdzajú sa určité bytostné druhy k vedomiu spôsobom, zodpovedajúcim ich súčasnej sile a začínajú tam pôsobiť formovaním, ochraňovaním a ošetrovaním.“

„Keby ľudia tejto zeme správne slúžili, zachvievajúc sa vo vôli Božej, potom by zem bola harmonickým aj keď hrubým napodobnením stvorenia. Nemohla sa ním dosiaľ stať iba pre pokrivenosť ľudí.“

„Šedivým závojom je zahalené všetko, čo súvisí s Luciferom. Zdá sa, ako by sa všetko bálo nadvihnúť cíp tohto závoja. Táto obava je v skutočnosti len neschopnosť vniknúť do ríše temna. Ale neschopnosť vyplýva zase celkom jednoducho z povahy veci, lebo ľudskému duchu je aj tu druhom jeho podstaty stanovená hranica, takže je neschopný ísť ďalej. Podobne ako nemôže vystúpiť do najvyšších výšok, práve tak nedokáže a ani nikdy nebude môcť preniknúť do najhlbších hĺbok.

„Predstavme si, že ľudskí duchovia, ako nevedomé duchovné semienka alebo iskry, vytekajú, alebo vyskakujú z najspodnejšieho okraja duchovne-bytostného do hmotnosti stvorenia v očakávaní, že po preputovaní hmotnosťou sa tieto vytekajúce čiastočky prebudia k osobnému vedomiu a po ukončení kolobehu sa ako vyvinuté zase vracajú do duchovne-bytostného. Podobne ako obeh krvi v hrubohmotnom tele! Avšak Luciferov princíp odvádza teraz veľkú časť tohto duchovného obehového prúdu, čím sa mnoho duchovne bytostného stráca. Preto sa nemôže potrebný kolobeh uzavrieť a prejavuje sa to ako trvalé zoslabujúce odtekanie z otvorenej rany.
Len čo sa však navráti „posvätná kopia“, čiže božská moc do správnych rúk, riadených vôľou Stvoriteľa, ukáže správnu cestu duchovne-bytostnému, putujúcemu hmotnosťou ako oživujúci činiteľ a povedie ho nahor k jeho východisku, do svetlej ríše Boha Otca; tak sa už nebude strácať, ale bude plynúť späť k svojmu pôvodu ako krv k srdcu, čím sa v duchovne-bytostnom uzavrie až doteraz rozjatrená rana, ktorá ho oslabovala. A tak táto rana môže byť zahojená, len tou istou kopijou, ktorá ju zasadila.“

K tomu však, musí byť kopia vopred Luciferovi násilím odňatá a prísť do správnych rúk, čo sa odohrá v osobnom boji Syna Človeka s Luciferom!
Boje, ktoré sa potom k tomu pridružia a budú zasahovať do jemnohmotnosti i hrubohmotnosti, sú len dôsledkami tohoto jediného veľkého boja, ktorý musí priniesť zasľúbené spútanie Lucifera, oznamujúceho začiatok tisícročnej ríše. Znamenajú odstránenie následkov Luciferovho princípu.
Tento smeruje proti pôsobeniu Božej lásky požehnania, ktorej sa dostáva ľuďom pri ich putovaní hmotnosťou. Keby ľudstvo jednoducho túžilo ísť za touto Božou láskou, bolo by dokonale ochránené pred akýmkoľvek pokušením Lucifera a on by bol pozbavený všetkých svojich hrôz, ktorými ho ľudský duch obotkal.“

My sme už na stránke uviedli, kto nám teraz vládne, ba aj sme ich priliehavo nazvali: „luciferove deti“!
Tieto luciferove deti ovládajú nie iba našu Zem, ale celú hmotnosť, a to na mnohých planétach, teda dokonca aj záhrobie, a preto sa zlo šíri tak očividne a prenikavo. Je možná vôbec ešte nejaká náprava, teda záchrana? Tu je odpoveď:

Veď viac ako polovica ľudí, žijúcich v tomto čase na Zemi, na ňu vôbec nepatrí, ale mali by dozrievať v omnoho hlbších a temnejších oblastiach!

Lenže toto platilo skoro pred storočím!
Dnes je to ešte omnoho horšie!

„Tak sa mohlo pozvoľna stať, že jemnohmotné okolie zeme sa stávalo postupne hustejším, a tým aj ťažším. Tak ťažkým, že dokonca i samú hrubohmotnú zem zdržuje od dráhy, kde by bola prístupnejšia vyšším duchovným vplyvom. A keďže väčšina všetkých inkarnovaných patrí vlastne do omnoho hlbších oblastí než samotná zem, prejaví sa aj v tom len Božia spravodlivosť, keď také duše budú zmetené aby klesli tam, kam vlastne patria, kde vo svojej absolútnej rovnorodosti už nebudú mať príležitosť na seba uvaliť novú vinu a v utrpení ich úrovne budú lepšie dozrievať pre zmenu ku vzostupu.

A toto prežívanie na nás v blízkej dobe čaká!
Treba však poznamenať, že sú aj svetlé planéty, ba aj ľudskí duchovia,
ktorí kráčajú správnou cestou vývoja.
Lenže ich pomoc sme už mnohokrát odmietli!
Mimozemšťania v pozemských telách, majú uzavretú zmluvu
práve s tými luciferovými deťmi z iných planét!
A TOTO JE TÁ NAŠA PREŽÍVANÁ REALITA!
AJ TÁTO VOJNA JE TEJTO PRÍČINY IBA NÁSLEDKOM.
JE IBA SÚČASŤOU TEJ NUTNEJ OČISTY!
Tie luciferove deti, terajší nástroj očisty,
sú ponechané až na jej záver!
Veď Svetlo sa predsa nebude špiniť v tom bahne,
do ktorého sme sa ponorili my samotní.


________________________________________________________________________________________
17. 3. 2022

ZMENA SCENÁRA?
SODOMA - GOMORA

Doba, ktorú prežívame, je veľmi výrečná vzhľadom na všetky úkazy, zanechané nám proroctvá a samotné prežívanie terajších udalostí na zemi.
Prírodné katastrofy, zmeny klímy, roztápajúce sa ľadovce, stúpanie oceánov, zmeny správania sa zvierat, samotné správanie sa ľudí, VOJNA, atď., je pre nás, v tejto vážnej dobe obratu, najvyššie upozorňovanie a poukazovanie na veľmi vážnu vrcholnú etapu našej existencie.
Žijeme stáročia bez znalosti a záujmu o zmysel nášho bytia, bez záujmu spoznávania BOHA a jeho Večných zákonov, ktoré riadia celé Stvorenie. A tento nezáujem a spôsob nášho žitia na zemi nás vedie rovno do záhuby.
Všetko môže byť inak, než ako si ľudstvo predstavuje. Ľudstvo  na planéte  Zem si vybralo najhorší scenár  a záchrana bude teda tiež iná, ako bolo zasľúbené, ba aj ako je očakávaná.
Toto je ten tiež predpovedaný scenár z Posolstva Grálu:

"A preto je pre ľudského ducha na tomto tak dôležitom bode obratu aj činnosť temna najčulejšia; preto bude tu vybojovaný boj, ktorého ukončenie musí priniesť úplnú porážku a zničenie temna, ak sa vôbec má pozemskému ľudstvu ešte raz pomôcť, aby nemuselo byť celkom stratené."

Takže nakoniec môže byť planéta Zem ponechaná už celkom vláde temna, ba následne zničená a zachránení budú iba tí, ktorí si to doposiaľ zaslúžili svojim konaním.
Jeden náš člen z kolektívu mal videnie, ktoré je dosť výrečné na to, aby si každý uvedomil, čo nás čaká. Môže to byť potvrdením tej zmeny scenára.
Videnie:

Večer 15. 3., keď som si ľahla spať, som mala videnie.
Videla som veľmi vysokú svetlú postavu, no nevidela som zreteľne postavu, ale len jej biely plášť, hlavu som vôbec nevidela. Hore som sa ani nepozerala, lebo som videla, ako kľačím so sklonenou hlavou pri jej nohách a bola som pri nej veľmi drobná.
V tom, akoby sa zjavila vpredu pri nohách tej svetlej postavy veľká biela kniha, ktorá bola otvorená presne v strede a v tom sa začali obracať listy smerom zo stredu knihy ku začiatku knihy a viem, že sa obrátili 3 alebo 4 listy a skončilo obracanie. Akoby ich niečia ruka obracala, ale žiadnu ruku som nevidela. Vyzeralo to tak, že tie listy sa samé obracajú. Akoby mi niekto povedal - tu hľadajte.
V duchu som sa pýtala: „Aká je to kniha? Posolstvo GRÁLU? Večné zákony? Musí byť veľmi dôležitá, keď je taká veľká.“
V tom som počula: „GENESIS!
Kniha GENESIS, je 1. kniha Mojžišova zo Starej zmluvy, teda je súčasťou BIBLIE. Jeden z členov kolektívu pozrel tú stránku podľa môjho videnia. V jeho knihe Biblie, ktorú má doma, je Genesis od strany 1. po stranu 48., no a tri strany od stredu je kapitola 19. ZÁNIK SODOMY A GOMORY, ZACHRÁNENIE LÓTA.
Nebude náhoda, že v tom videní bolo poukázané na zánik Sodomy a Gomory! Nečaká nás ten istý scenár?!

Je na každom z nás, aby uvážil, čo nám tento odkaz chce povedať!

Záverom je potrebné poukázať na našu nasledovnú, minulú poznámku:

Planéta ZEM je už dlhšiu dobu v moci temných mimozemšťanov,
a to v pozemských a aj v mimozemských telách!

A toto je tá novodobá SODOMA a GOMORA. Ale väčšina ľudí bude pri tom konečnom dianí veľmi nemilo prekvapených, lebo sú to práve tí, ktorí sa teraz snažia peknými a „múdrymi“ rečami, vydávať sami za spravodlivých! A všetky terajšie médiá sú v ich  službách, za tých Judášových  „tridsať strieborných“!     


________________________________________________________________________________________
6. 3. 2022 a oprava omylu 8.3.2022(*)

ZAUJÍMAVÝ ÚKAZ

  

Takýto úkaz nasnímala kamera na istej lokalite, s ktorou mám spojené mnohé, ale pre mňa dôležité, prežitia. Jedná sa o rodinný pozemok. Aj keď, ako vždy, nájdu sa takí, ktorí zaradia aj tento úkaz, medzi bežné a prirodzené, treba preto poznamenať, že nič sa nemôže vymykať z prirodzenosti, lebo všetko vo stvorení Božom podlieha Božej, ba aj našej prirodzenosti, teda aj to, čo nazývame UFO. Všetko je prirodzené, iba nami zatiaľ nepoznané!                
Treba však poznamenať, že sa nemôže jednať o lúče slnka, lebo tie by tvorili lúč svetla medzi oblakmi, alebo hmlou vo forme valca svetla,  ale nie tak výrazného kužeľa. Zdroj tohto žiarenia musel byť nízko nad povrchom zeme, aby sa dosiahol tento efekt. Neveriaci, nech skúsia vytvoriť rovnaký záber, potom zistia, že je to nie tak ľahké, ba, že sa mýlili. Je to záber z bezpečnostnej kamery, teda nie žiadna fotomontáž.

Moje prvé prežitie presne na tejto lokalite  bolo nasledovné:
Sedel som tam počas jedného večera a slnko bolo už nízko nad západným horizontom, pričom obloha bola úplne jasná, bez mrakov. Zrazu sa vynorili nad kopcom dva objekty vo veľkosti hádzanárskej lopty a bledo oranžovej farby, ktoré mali medzi sebou istý odstup a leteli priamo oproti mne vo výške asi 200 metrov. Lenže asi 100 metrov predo mnou urobili obrat a vracali sa späť za kopec. Vzápätí sa vynorili znovu a presne zopakovali tú istú dráhu, tak, ako predtým, ba to sa opakovalo viackrát. Vyzeralo to tak, ako by sa naháňali, ale vzdialenosť medi nimi zostávala konštantná. Dokonca smerom na severovýchod presne takto sa správali ďalšie dva objekty, presne rovnakého tvaru a aj farby, teda boli to presne identické objekty. Neviem, dokedy by to boli praktizovali, keby som nebol niečo vyskúšal. Mal som so sebou laser a tak som práve vtedy, keď leteli znovu smerom ku mne, zasvietil tým laserom do výšky, smerom pred prvý objekt. Razom obidva objekty zhasli – zmizli, ako keby sa vypli. Jednoducho prestali na oblohe jestvovať. A to nie iba tie v mojej blízkosti, ale rovnako aj tie, ktoré lietali asi kilometer smerom na severovýchod, teda ďalej odo mňa. Môj zámer bol ten, zistiť za pomoci toho laseru, či sú tie objekty riadené inteligenciou, alebo ide iba o nám už čiastočne známy jav (guľové blesky). Po ich „zhasnutí“ som ja ale pocítil akési mravčenie na tele, ako keby sa  snažili zistiť môj zámer s tým laserom. Trvalo to ale veľmi krátku dobu.

Komentár k obrázku:
Na obrázku vľavo, je ten osamotený dom, pri ktorom nasnímala kamera ten zaujímavý úkaz, pričom ja som sedel vtedy presne tam, kde dopadá ten lúč. Tie objekty vyleteli presne z ponad toho kopca, teda najvyššieho vrcholu. Tie ďalšie dva objekty lietali tam, kde je vpravo ten les a tiež z poza toho kopca. Teraz je potrebné odkázať na jeden ďalší obrázok, ktorý máme na stránke v Novinkách, pod názvom „DODATOK“ (pod príspevkom „Sila myšlienky“, uverejnený 3. 12. 2021) a ja som ho náhodne objavil na mojich diapozitívoch, a síce z toho dôvodu, že je nasnímaný presne na uvedenej lokalite aj ten objekt, ba tieto teraz uvádzané boli presne takého druhu a aj farby. Až teraz chápem, že to bolo pre mňa prvé objavenie neznámych objektov na tejto lokalite, aj keď zistené až neskôr.

Táto lokalita, na ktorú dopadá ten lúč z prvého obrázka, je pre mňa zaujímavá aj niečím iným.  Je to lokalita, ktorá presne zodpovedá môjmu jednému, ba vlastne dvom veľmi výrečným videniam, ktoré som mal.

Tu sú:

ORECHY – videnie (14. 1. 2020)

„Videl som jeden obraz: Na zemi bolo napadaných veľa, ale pomerne malých orechov, ktoré boli akoby rôznej zrelosti. Bolo medzi nimi pár zrelých, ktoré už boli zbavené zelenej šupky, ale veľa bolo v šupke, zelenej, teda nezrelých, ale niektoré aj v čiernej, teda nezdravých.“

Priliehavý citát z VZ:

„Spolu  s  vývojom  a  dozrievaním  planéty  dozrieva  aj  ľudský  duch  viacerými  životmi  na  Zemi  a  pobytom  v  jemnohmotnosti.  Vývin  ducha  sa  podobá  vývoju  orecha.  Jeho  jadro  je  najprv  malé,  beztvaré  a  mäkké.  Až  dozrievaním  a  hrubnutím  obalov,  vo  forme  šupy  a  škrupiny,  rastie  a  tvrdne  aj  jadro.  Po  jeho  dozretí  obaly  už  nemajú  preň  význam,  rozpadávajú  sa.  Aj  duchovný  zárodok  rastie    a  dozrieva  pod  svojimi  obalmi  čiže  dušou  a  telom.  Duch  po  dosiahnutí  zrelosti  sa  stane  večnou  a  vedomou  osobnosťou  v  ľudskej  podobe,  preto  už  obaly  -  telo  a  dušu  nepotrebuje.  Slúžili  mu  iba  ako  odev  ducha  v  príslušných  úrovniach,  aby  ho  chránili  a  podporovali  vo  vývoji.  Duchovný  zárodok  sa  teda  postupne  mení  na  vyvinutého  ducha.  Tento  názov  vyjadruje,  že  vývinom  dospieval  vo  vedomú  osobnosť.  Podobne  sa  vyvíjajú  aj  malí  bytostní  -  postupne,  nie  okamžite.  Nemajú  ducha  ani  telo,  majú  iba  dušu      a  bytostné  jadro.“

VIDENIE
(25. 3. 2020)

Ráno okolo 5:00 hodiny som mal znovu pri bdelom stave videnie, ktoré súvisí s tým mojim videním zo 14. 1.

Videl som v úzkom koši, z pekného lúpaného prútia, ktorý bol okrúhleho a vyššieho tvaru, smerom ku dnu zúžený, zozbierané už iba zrelé a pekné veľké orechy!

Videnie súvisí očividne s tým mojim minulým videním a podľa mňa súvisí so súdom a zrelosťou ľudských duchov, ktorí už boli oddelení od tých duchov nezrelých, ktorí ležali ešte v minulom videní, ako orechy zrelé, spolu s tými orechmi nezrelými, ba aj chorými, ktorých bola väčšina.

Nakoľko my doma taký kôš nemáme a teda sa nemohlo jednať o moju predstavu minulého skutočného diania, lebo orechy som ja už na tej lokalite často zbieral, teda sa nemôže jednať o skutočný obraz prežitý v minulosti.

    Skutočnosť:

Na tejto lokalite stromy orechov skutočne rastú, a tohto roku (2021), keď sa konečne urodili, boli presne v takom stave, ako som videl v tom mojom videní – teda presne ako ľudskí duchovia: Je ich veľa, ale veľmi málo je zdravých, teda vyvinutých.

S touto lokalitou súvisí aj nasledovný živý sen koncom decembra  2018 (*):
(*) Pri práci na príspevku nastal preklep a správne má byť: koncom decembra 2019

Videl som na oblohe presvitať cez riedke mraky nejaký svietiaci objekt, ktorý bol pomarančovej – ružovej farby, ako slnko pri východe, alebo západe, teda keď je nízko nad horizontom. Lenže ten objekt nebol na juhu, alebo juhovýchode, ako slnko, ale práve na severovýchode.

Preto ma to zaujalo a sledoval som to. Naraz sa akoby mraky na chvíľu rozostúpili a ja som uvidel, že je tam anjel pomarančovej – ružovej farby, teda takej, ako slnko pri západe, alebo včasnom východe, alebo ako ruža, ale to som si uvedomil následne až ráno, keď som si na sen spomenul, ba som si aj uvedomil, že je sviatok Ruže.

Dnes už vieme, že anjel súvisel s C19 , ba videl som ho presne nad cintorínom, a venovali sme sa už tomu na stránke, ba je tam aj priliehavá fotografia.

Na aké udalosti nás chce upozorniť tento posledný úkaz z tejto lokality, sa možno dozvieme čoskoro, ba možno súvisí s mojim posledným snom, ktorý je ale osobný, lenže vlastne aj spojený s očakávaním iných, ale iba veľmi malým počtom znalých, a preto ho teraz ešte nebudem zverejňovať. V každom prípade, tento úkaz, alebo niečo podobné, som vlastne očakával, ako impulz, ba ako potrebné povzbudenie pre zverejnenie mojich prežití na uvedenej lokalite, ale nie iba na nej, ktoré teraz, už ako potvrdené, začíname prežívať. Iba to mi poskytlo potrebnú sebaistotu.

Aktuálna analýza vo Svetle Pravdy, ako rada na záver:

Pri tomto vojnovom konflikte nie je Putin určite bez viny, ale Božie zákony obvinia veľké množstvo ďalších vinníkov, ba mnohých ešte zo závažnejších prestúpení týchto večných a spravodlivých zákonov Božích. A všetkých aj spravodlivo „ODMENIA“!

Až sa toto tvrdenie bude zdať niekomu iba ako nereálne rojčenie, musím odkázať na jeden fakt, ktorý bol nasnímaný na slovensko-ukrajinskej hranici. Utekajúca bola 85 ročná pani, ktorá prežila aj druhú svetovú vojnu a so slzami v očiach sa vyjadrila nasledovne (zo správ na TV Markíza):

„Ľudia hovoria, že: „kde je Boh, prečo to dopustil?“ On je! On všetko vidí, za dobro sa odmení  dobrom a zlých bude trestať! Nech nezabudnú, že Posledný súd ich neminie. A Boží súd bude!“ Obsah jej slov je pre nás až príliš reálny!

Božie zákony nás poučili aj o tomto:

Vojna môže zničiť iba náš odev – šupku -  škrupinu, ale skutočný život – to večné jadro si ničíme jedine my samotní! (Viď. citát z Večných zákonov a priliehavé videnie.)

Lenže aj túto radu dokážu pochopiť, ba prijať iba nemnohí...škoda!


________________________________________________________________________________________
28. 2. 2022 a 5. 3. 2022 Dodatok

ZVESTOVANIA
ROZŠÍRENIE

 

Tak život nás opäť usmernil a chceli by sme informovať, že náš zámer vysielania, na ktorý sme pripravení, sa obohatil a rozšíril o nový jazyk, gruzínčinu, a teda vysielanie máme pripravené už v osemnástich jazykoch. Je zaujímavý aj spôsob, akým sme boli inšpirovaní ku tomuto jazyku, ktorý sme pôvodne nemali v pláne spomínať, lenže vďaka tomu sme opäť mohli prísť aj ku výstižným dôkazom, ktoré možno obohatia o dôležité prežitie aj iných a preto ho v krátkosti uvedieme. My sme už v minulosti napísali, že zvesti o dejinne dôležitých udalostiach a osobnostiach pre ľudstvo, vyslaných a zasľúbených Bohom, sa dejú aj za pomoci vnuknutí, ktoré pre umelcov prichádzajú zo Svetla, a ktorí to prijaté vnuknutie následne prevedú do výsledku svojho diela, a teda vznikne zvestovanie za pomoci umenia. A práve ku takýmto dvom zvestiam sme opäť prišli, vďaka práve tomu osemnástemu jazyku a teda ich uvedieme.

Prv teda tá spomínaná inšpirácia, sen, ktorý mal jeden člen z nášho kolektívu 23.1.2022:

,,Počas dnešnej noci som mal jeden zaujímavý sen: Istá skupina ľudí sa u mňa informovala o nejakom mieste, o ktorom som im dokázal poradiť a teda ich informovať. V ich rozhovore som zachytil, že ide o gruzínčinu. Hľadal som na internete a zistil som, že je to jazyk aj viacerých zakavkazských národov.  Preto vás prosím, keby ste skúsili pohľadať, či by nám tú „Úvodnú reláciu“ niekto nebol ochotný preložiť do tohto jazyka, aj keď si ja myslím, že by mali rozumieť aj ruskému jazyku, nakoľko to bola republika Sovietskeho zväzu.“

Po tejto inšpirácii, sme napokon našli prekladateľa do gruzínčiny, ktorý tú našu Úvodnú reláciu bol ochotný preložiť, ale aj urobiť audio nahrávku do vysielania.
Lenže asi to nebola len náhoda, že práve teraz, 16. 2. 2022, dávali na ČT2 o 20:00 dokument s názvom ,,Tajemná Gruzie“ a objavili sa v ňom práve tie spomínané dôkazy, monumentálne umelecké diela, pred ktorými možno stál už nejeden človek, kdesi v sebe cítiac, že nesú oveľa väčší význam, než je oficiálne prezentovaný!

Aby sme nepripravili o vlastné úvahy nikoho, budú uvedené tie monumenty bez komentára a až na konci niečo dopíšeme.

SOCHA ŽENY S MEČOM A MISKOU V RUKÁCH ,  nazývaná aj ,,Matka Gruzínska“

  

Pamätník Rusko – Gruzínskeho priateľstva
ŽENA S CHLAPCOM, SPOLU DRŽIAC BIELU HOLUBICU S KNIHOU PRI JEJ NOHÁCH!

Tak a teraz už môžeme napísať, že zvesť na tých monumentoch bola pre ľudstvo opäť veľmi výrečná a nápomocná, lenže ak človek nenechá, alebo už vôbec ani nedokáže nechať pri takýchto dielach v sebe zareagovať vlastného ducha, teda cit, tak ostane len pri “odbornom“ výklade, ktorý vykoná “znalec - vyštudovaný odborník“, ktorý tak predostrie ľuďom iba chabý rozumový pohľad, ktorému chýba to nutné, predchádzajúce prežitie duchom, ktoré ale pôvodnému umelcovi práve nechýbalo, ba bolo nevyhnutné, a tak nakoniec zahatí skutočný zámer zvestovania. To v každom prípade dokáže tá dnešná rozumová “odbornosť“, na ktorú sú mnohí dnes tak  pyšní, dokonale.

V tom uvedenom TV dokumente bola spomenutá ku soche Matky jedna zaujímavá skutočnosť. Tá socha bola pôvodne drevená a postavená v roku 1958. Lenže vynovená a uvedená do tejto striebornej podoby bola práve v roku 1997!
Meč, ktorý drží v rukách je veľmi výpovedný, pretože už v tom roku 1958 bola na Zemi napísaná pre ľudstvo veľmi dôležitá kniha, Posolstvo Grálu – Vo Svetle Pravdy, ktorá objasnila, čo tento pojem v tom najvyššom význame skutočne nesie. Ide o Slovo Božie a zároveň Duch Svätý – Imanuel,  je v nej označený, ako Meč Boží!

Tiež je potrebné poukázať na neobvyklý spôsob držania tohto meča, pretože sa dotýka práve toho miesta Matky – jej lona, na ktoré tu tiež nebolo poukázané iba náhodou, ale Meč tu nesie dvojitý význam a išlo o vyplnenie zvestovaného narodenia kráľa Tisícročnej ríše – Imanuela. Teda o zvesť oboch Vyslancov od Boha, Matky stvorenia – Prakráľovnej a Jej Syna, Imanuela, čo je plne v súlade aj so starými proroctvami.

Ten pamätník, ako druhý obrázok, je výrečný a len dodáme, že obaja na tom obraze, aj Žena a aj Chlapec, spoločne držia bielu holubicu, čo je symbol práve Ducha Svätého. Ani tá kniha a plameň v miske, ktoré sú pri jej nohách, opäť nie sú náhodné a objavili sa takto už na mnohých zvestiach pre rôzne národy. Tyrkysová farba, ktorú má rúcho Chlapca, je mimochodom farba Imanuela.

Aj Slováci to takto dostali iba náhodne?

A keď sa na Slovensku, v roku 1997 hlasno ozvala, tak mnohorako zvestovaná Žena – Prakráľovná, ako Matka nie len všetkých národov, ale najmä ľudských duchov, ktorí mali byť hladní a smädní po Pravde Božej, a vyplnila obe zasľúbenia, napísala nové Evanjelium - Večné zákony a priniesla na Svet aj toho Chlapca - Imanuela, tak bolo len veľmi málo tých skutočne hladných a smädných, ktorí jej boli ochotní poskytnúť tu na Zemi ochranu a pomoc, ako Jej dávno sľúbili!

Teda takéto sú skutočné odkazy, ktoré nesú tieto monumenty v tejto krajine a boli aj vyplnené, lenže žiaľ, čiastočne inde! To ale na stránke už máme podrobne uvedené tiež.
Aj samotná Pani Natália mala v úmysle šírenie Večných zákonov do jazykov rôznych krajín a tak dostať Slovo Božie do celého sveta. 

V tejto chvíli sa musíme vrátiť ku tomu snu, spomínanému na začiatku, pretože počas písania príspevku a opätovného prežívania sna, sa postupne vyjasnili isté deje, ktoré sú veľmi dôležité a usmerňujú ku tomu podstatnému, o čo vlastne usilujú aj tie monumenty.
Z vysvetlenia člena kolektívu, ktorý mal uvedený sen:
„Tej skupine, ktorá sa ma pýtala na tú ich cestu, som ešte použil nasledovnú vetu:
"musíte ísť cestou hore týmto kopcom a potom musíte zabočiť doľava."
Ku tomu je ale potrebné vedieť nasledovné z Posolstva:

,,Preto bude omilosteným, ktorí smú vidieť obrazy z Božského, čoskoro, a neskôr často ukazovaný Božský trigon, v ktorom na vrchole je Božie oko, po pravici Ježiš, Syn Boží, a od dokončenia Imanuel, Syn Človeka, po ľavici.“

Jednalo sa teda jednoznačne o usmernenie ku druhému Synovi Božiemu Imanuelovi! 

Pri tom mojom usmernení pre ten kolektív hľadajúcich, som si ja v duchu, akoby presne predstavil to miesto, ktoré oni hľadali. No a tu je práve tá symbolika, lebo to bola malá budova, úplne vedľa iných, teda osamotená, ku ktorej bolo potrebné z tej cesty, na ktorej už boli, odbočiť doľava!
Tá malá budova je veľmi výstižný obraz, pretože symbolizuje nami už pripravené miesto, z ktorého sa vyplní zámer hlásania Slova Božieho a aj v skutočnosti tam cesta vedie kopcom nahor a je potrebné odbočiť doľava. Lenže je na nej možné sa aj pomýliť a  odbočiť aj doprava.
Tá symbolika bola teda pre mňa v tom, že hľadajú skutočne cestu ku nám, teda ku tomu Slovu, ktoré chceme hlásať! Presne som vedel, že nechcú ísť doprava, ako väčšina kráčajúcich tou cestou! Výstižný tu je aj fakt, že v skutočnosti tam to odbočenie doprava už samotné svojim názvom, ktorý ale nepoužijeme, aj keď je veľmi výrečný, symbolizuje cestu do zatratenia.

Zo spomenutého dokumentu ale vyplýva niečo pre nás tiež podstatné. To zloženie obyvateľstva je podobné, ako u nás. Teda tradičné a ortodoxné kresťanstvo so zmesou ateistov, ovplyvnených komunistickou ideológiou. Takže asi ten uvedený sen člena kolektívu nebol náhodný, ale naša snaha možno padne na úrodnú pôdu.
Vlastne sme radi, že sa týmto dokumentom potvrdila správnosť tohto jeho prijatia, ktoré dalo ku tomu podnet. Jednalo sa teda v tom nočnom prežití o tú skupinu živých duchov, ktorí ho prosili o radu a o pre nich dôležitú informáciu, ktorú im dokázal poskytnúť. Boli to tí, ktorí majú zásluhu na tých umeleckých dielach, ktoré tam stoja a je jedno, či sú ešte v hrubohmotných telách, alebo už v tých, ktoré raz čakajú na nás všetkých. Pre každého z nás je dôležité iba jedno! Ani jeden z nás sa tým zasľúbeným a blízkym prežitiam nevyhne! A v akom tele sa toho dočká, to nie je podstatné!

PODSTATNÉ JE IBA TO, AKO BUDE NA TIE UDALOSTI DUCHOVNE
PRIPRAVENÝ!

 

Kolektív rádia ZÁCHRANA!

Záverom ešte dôležitý odkaz:

Ako  môžu tí, ktorí o sebe tvrdia, že poznajú Božie – prírodné zákony, nechať sa poučovať od tých, ktorí očividne tieto Božie zákony nepoznajú, ba využívajú iba prežité tradície, alebo spoliehajú sa na lacnú, nezaslúženú pomoc, od vesmírnych bratov?! A ešte tento svoj poklesok sa snažia vnucovať aj iným!
Teda vnucovať hlavne nám, ktorí sa sústavne snažíme práve tieto Božie zákony ponúkať hľadajúcim! Prosíme všetkých, aby s týmito aktivitami, voči nášmu kolektívu, ba hlavne voči sebe samým, prestali! Nás ovplyvniť nedokážu, ale sebe poškodiť áno!

Rada na záver:

Človeka, ba každého tvora v Božom stvorení,  dokáže oslobodiť iba práve to,
čo sa pred ním sústavne ukrýva:
Poznanie a žitie podľa Božích zákonov! 

Všetky ostatné poučenia o slobode a pomoci sú iba zvodmi temna! 

Aktuálna informácia:
Dianie, ktoré sme začali prežívať a z ktorého sú mnohí zhrození, nie je pre nás, a nemuselo by byť pre viacerých, ničím nepochopiteľným. Toto teraz viditeľné dianie, je iba následok už dávno nám známej príčiny, ktorú väčšina nevidí, ale čo je horšie, ani vidieť nechce. My sme na túto príčinu už dávnejšie na stránke upozorňovali.
Tu je:

Planéta ZEM je už dlhšiu dobu v moci temných mimozemšťanov,
a to v pozemských a aj v mimozemských telách!

Globálna záchrana už nejestvuje, ale jedine osobná a tá spočíva v tomto:

ZÁCHRANA, BA TÁ PRAVÁ SLOBODA, SPOČÍVA IBA V TOM,
ČO JE VYŠŠIE UVEDENÉ ČERVENÝM PÍSMOM!

Jaroslav Koškár.

* * *

DODATOK
ODKAZ PRE DUCHA

Ako reakcia na tento príspevok nám prišla správa a bol nám daný nasledujúci obraz:

Tento obraz je veľmi výrečný a aj náš komentár bude preto stručný. Všimnite si hlavne dva meče pri nohách Matky so Synom, ktoré by mohli symbolizovať dve Božie Posolstvá, ktoré budeme vysielať, ale mohli by znamenať aj dve osobnosti Božej vôle – meča Božieho. Zobrazená je svetlá aj temná holubica, čo tiež dokonale odzrkadľuje duchovné dianie. Veľmi výstižný je aj nápis, pri ktorom je zrejmé že sa netýka len pôsobenia Matice slovenskej, ale niečoho - Niekoho vyššieho.
Môže to byť podané jasnejšie?

Otázka na zamyslenie:
Ako je možné, že na toľkých zvestovaniach, aj v Gruzínsku, sa objavuje Matka so Synom, knihou, holubicou a mečom? Veď autori sa nepoznali. Sú to len náhody, alebo ozaj nejaká vyššia moc chcela vzbudiť v ľudských duchoch na zemi záujem o to dôležité duchovné, ba to najdôležitejšie - pravých Božích Vyslancov a ich vysvetlenie Božích zákonov? 

Odpoveď: Náhoda to byť nemôže, pretože tieto symboly majú pôvod v posolstvách duchovných a nie pozemských!

 


________________________________________________________________________________________
19. 2. 2022

NOVÉ INFORMÁCIE
POTVRDENÉ!

Dostalo sa nám opäť dokonalého dôkazu našich tvrdení, ohľadom bigfoota, alebo sesqoča a to takého, že bez nášho pričinenia došlo v jednom diele seriálu „Pátranie po monštrách“ k potvrdeniu každej skutočnosti, ktorú sme uviedli.
Tento diel sa volá „Yetti“, bol odvysielaný 30. 12. 2021 na TV Travel Channel a podáva dôkazy, a svedectvá ľudí, ktorí sa s týmto tvorom stretli. Bolo v ňom povedané, že tento tvor má lepšie zmysly, ako dnešný človek. „Je schopný cítiť, počuť a vidieť o úroveň lepšie ako my.“
Dokáže pôsobiť na psychiku. Mnoho lovcov ho v lese stretlo a malo na muške, ale nevystrelilo, lebo náhle sa ich zmocnilo cítenie, akoby súcitu s ním, že by boli zlí, ak by mu ublížili a nedokázali preto vystreliť.
Pritom je o tom tvorovi známe, že dokáže nasledovné. Keď ostanú ženy, alebo slabší ľudia doma sami, vydáva zvuk plačúceho ľudského dieťaťa, ktorý keď ženy počujú, idú do lesa pomôcť tomuto dieťaťu a je to vlastne len pasca od tohto tvora, aby ich dostal. Domov sa už mnohé nevrátia. Tento tvor pozná zákon stvorenia, že iba láka, presne tak, ako to robí temno, ale samotný nikdy neporuší slobodnú vôľu a nezaútočí. Zviera, ako napríklad medveď, vojde do domu, ale tento tvor, len láka, aby mohol potom premôcť toho, kto mu naletí. Je nie vôbec potrebné mať s ním súcit.
Pre tých, ktorí by stále pochybovali o existencii tohto tvora, bolo tiež podané dokonalé potvrdenie. V mieste, kde svedkovia videli, že sa zdržiava, našli vedci DNA sekvencie, ktoré mali 2 % odchýlku od ľudskej DNA, avšak zatiaľ veda tieto sekvencie nepoznala. 2% rozdiel DNA zodpovedá rozdielu medzi človekom a šimpanzom, teda aj tento Yetti je podľa DNA niečo ako primát a teda to dokonale zapadá do výpovedí o ňom.

Nemôže to byť len výmysel, keď našli DNA sekvencie ľudsko - zvieracieho tvora, ktoré dosiaľ veda nepozná!

My sme tvrdili, že je to výtvor temných mimozemšťanov, ktorý sa preto aj správa podľa ich pravidiel, teda, že slobodnú vôľu ľudí porušiť nesmie, avšak jeho zbraňami sú strach, nesprávny súcit s potrebou pomôcť, neznalosť a aj naša zmäkčilosť. Tvrdili sme, že títo mimozemšťania vzali tohto tvora z inej planéty, kde je vývoj zvierat ešte vo vývojovom štádiu, keď sa nevteľovali ľudskí duchovia, patrične ho upravili, aby plnil ich zámery a teraz pôsobí na Zemi. Dôkazom toho sú nie len spomínané schopnosti „vidieť, počuť a cítiť“ o úroveň lepšie ako my, lebo to zviera dokáže prirodzene, aj niektorí ľudia. Dôkazom je práve schopnosť vplývať na psychiku lovca a úplne ho ovládnuť tak, aby nevystrelil. Dôkazom sú tiež žiarivé oči červenej, ale údajne niekedy aj zelenej farby, ktoré sa v prírode prirodzene nevyskytujú.
Aj zostavovatelia tohto dokumentu zmýšľali podobne, ako sme to vysvetlili aj my, a podľa výšky a váhy tohto tvora hľadali v evolúcii v minulosti. Tvor, ktorý úplne zodpovedá sa volal Gigantopitecus a žil pred 100 000 rokmi. Až na tie „detaily“, o ktorých sme písali vyššie.
Aby však niekto neoznačil ani toto tvrdenie za teóriu, bola dokázaná aj prítomnosť iných – mimozemských bytostí na Zemi. V roku 1928 bolo v Peru v oblasti Paracas nájdených 300 lebiek, ktoré majú iný tvar než lebky naše, majú o 25% väčší objem mozgu a to najzaujímavejšie je, že nemajú predný lebečný šev, ktorý majú všetky ľudské pozemské lebky, a ktorý je potrebný na to, aby dieťa mohlo pri pôrode prejsť lonom matky. DNA týchto lebiek je vede úplne neznáme.

Ako záverečný dôkaz, potvrdzujúci všetky predošlé, bolo podané svedectvo z udalosti, ktorá sa stala v roku 1999 v Battle Mountain v Nevade v USA. Pri rozsiahlych požiaroch lesov hasiči našli zraneného, ale živého tvora, ktorý mal viac ako 220 cm, mal tvár napoly ľudskú, napoly zvieraciu, a tiež mal po tele srsť, presne, ako tento Bigfoot. Hasiči ho ošetrili, prišli vládni agenti a živého tvora odobrali. Prečo teda vláda tají existenciu tohto tvora? Prečo o tomto novom druhu nepovie ľuďom? Pýtali sa zostavovatelia tohto dokumentu. Odpovedali si sami správne, že preto, že by vyšlo najavo, že tento tvor má pôvod nie pozemský.

Čo k tomu dodať? Ak niekoho nezaujíma, aké tvory na Zemi žijú, že sú tu lebky mimozemšťanov, ktoré sú nie ani utajené, ak niekoho nezaujímajú základné otázky „PREČO?“ a súvislosti s našimi životmi, ktoré sú skutočne väčšie, než by sme si mysleli, ten je už ozaj vnútorne mŕtvy. Dôkazy sú pre nich „konšpiračné teórie“, a výmysly médií, ktoré žiadny dôkaz svojich tvrdení nemajú, sú „pravda“.

V inom dokumente, ktorý mal názov Aljašský trojuholník, boli potvrdené dve ďalšie zaujímavé a dôležité informácie pre ľudí dnešnej doby. Mnohí, ktorí chápu Božie – prírodné zákony, vedia o Svetlej pyramíde, v ktorej sú uchované telesné pozostatky oboch Božích Synov, ktorí na Zemi už boli, teda aj Ježiša. Že Jeho pozemské telo, muselo ostať na Zemi aj keď je to Boží Syn sme už na stránke vysvetlili. V pyramíde sú uchované aj iné hodnotné posolstvá, ktoré majú ľudí vnútorne viesť nahor k Svetlu. Táto pyramída sa ešte nachádza pod úrovňou zeme a má byť v pravý čas odhalená ľudstvu. Tomuto tvrdeniu sa tiež dostalo dôkazu, i keď nie priamo, ale predsa. Vieme, že temno už oddávna kopíruje všetko svetlé. Nepravý pán – padlý archanjel napodobňuje toho Pána pravého – Boha. Ježiša predchádzali nepraví proroci a Imanuela - Syna Človeka, a jeho Posolstvo Grálu, tiež chceli napodobniť, no a zrejme sa to bude opakovať až do konečného posledného súdu, lebo temno má napodobeninu aj tejto svetlej pyramídy, lebo na Aljaške bola nájdená naopak temná pyramída, ktorá má aj silnú energiu, je rovnako pod zemou, a vyrobená z jedného kusu čierneho kameňa. Je väčšia, než najväčšia z troch známych Egyptských pyramíd, ba veľmi dobre chránená služobníkmi nepravého pána. Ale hlavne nesprávnym chcením väčšiny ľudstva, ktoré umožňuje takéto brány smerom nadol!

Posledné a veľmi výrečné potvrdenie nášho tvrdenia sa objavilo v inej časti tohto dokumentu, s názvom Strašidelný zábavný park. Pojednáva o istom mieste, kde je častý výskyt paranormálnych javov. Istí pátrači sa rozhodli v budove, v ktorej sú tieto javy najviac zreteľné rozmiestniť svoju techniku a to aj nočné videnie s prísvitom.

A pozrite sa, čo zachytili!

Presne také gule, ako sme aj my uverejnili na stránke, ba napísali sme, že to je „duša“ - energia či už zosnulých, alebo tiež myšlienkových, či citových foriem ľudí. Vysvetlili sme, že na tejto vlnovej dĺžke je možné zachytiť len energiu duše – teda nie jej pravý tvar, ktorý je ešte aj pre tento prístroj príliš jemný na nasnímanie. Uverejnili sme fotky, ba aj videá, takých gúľ, ktoré nájdete v priečinku LOVY BEZ ZBRANÍ!

Títo ľudia v dokumente prezentovali takmer úplne ten istý uzáver svojich videí, ktoré si môžete pozrieť tu:


Tieto tri prežité a potvrdené fakty, o ktorých sme písali v tomto príspevku
 sú dokonalým potvrdením toho, že aj duchovné vzdelávanie musí napredovať,
aby človek našiel vnútornú oporu a vysvetlenie aj pre NOVÉ prežitia.
Preto nám Stvoriteľ pomoci vo všetkých dôležitých dobách vysielal.
Lenže istá námaha, aby sme ich aj v dnešnej dobe spoznali,
od nás bude vyžadovaná VŽDY!


________________________________________________________________________________________
 2. 2. 2022

BOŽIE ZÁKONY – PRÍRODNÉ ZÁKONY

Náš príspevok, ktorý mal nedávno nasledovný názov: „A KEĎ SA ĽUDSTVO SPÝTA...“,  a v ňom bola nasledovná veta: „môžeme teraz doplniť o tú podstatnú otázku, na ktorú sme sa vtedy ešte necítili, lebo aj keď máme vlastné informácie a potvrdené prežitia,...“ mohla vtedy vyznieť pre niekoho ako alibizmus, alebo diplomacia. Akoby sme zodpovednosť za toto zverejnenie chceli posunúť na niekoho iného. Lenže tak tomu nebolo, ba ani teraz nie je!
My máme skutočne vlastné prežitia, na ktoré sa jedine spoliehame, ale treba dodať nasledovné: Sú to všetko prežitia, ktoré pochádzajú iba z jemnejších úrovní hmotnosti! Aj keď im dôverujeme, ba korešpondujú s Absolútnou Pravdou, a teraz sa im dostalo podpory aj z tejto druhej strany, ba čo viac, toto potvrdenie zasahuje aj do tejto našej hrubej hmotnosti, našiel tento „ZÁKON ČÍSEL“ aj u nás odozvu! Prečo? Na to je jednoduchá odpoveď:
Tento zákon spomenul aj Syn Človeka, Abdruschin, vo svojom Slove, teda je to Boží – prírodný zákon, ako tie ostané, ktoré máme vysvetlené v POSOLSTVE, ba aj Večných zákonoch. A každý znalý predsa vie, že tieto Božie zákony zasahujú z tých najvyšších úrovní až do tej našej najhrubšej. Preto ten, kto tomuto zákonu čísel rozumie, dokáže čítať v tých oblastiach, v ktorých to nedokážu ostatní. A keď vysvetlenie tohto zákona pochádza vlastne od súčasníka Syna Človeka, teda z doby, kedy pôsobil na Zemi, ba k jeho pochopeniu je podmienkou nemecký jazyk, teda presne tak, ako je to potrebné aj v prípade Posolstva, môže podať výklad tohto zákona iba znalec tohto nemeckého jazyka, presne tak, ako je to autorom tohto textu uvedené:

„Na to musela byť na zemi pripravovaná reč, ktorá by sa čo najčistejšie zachvievala v prazákonoch stvorenia, ktorej výrazy by nemohli byť neskoršie opäť pokrivené, aby Posolstvo zostalo čisté navždy!
S týmto cieľom bola už po stáročia so starostlivosťou vedená k dokonalosti nemecká reč, ktorá sa spojila s rovnomerným zachvievaním tohto stvorenia, a tak je schopná najsilnejšie prijať silu Svetla a viesť ju ďalej bez zakalenia.
Preto je teraz Posolstvo zo Svetla dané v nemeckej reči; lebo iná reč by ho vôbec nemohla podať s takou jasnosťou a výstižnosťou bez obmedzenia, pokiaľ sa vôbec dá živé Slovo vtesnať do hrubohmotnej formy!“ (Posolstvo Grálu)

Všetko dianie vo stvorení sa uskutočňuje podľa spravodlivých, dokonalých Božích zákonov. Ich súčasťou je aj deväť zákonov čísiel.
Nakoľko jedine nemecký jazyk ukrýva v sebe kľúč k vysvetleniu a porozumeniu pravých zákonov čísiel a s tým spojených súvislostí (spis Luciena Siffrida, Der Menschensohn, r.1930), boli pri výpočtoch čísiel jednotlivých mesiacov a rokov, uvedených v tabuľkách, použité slová v  nemeckom jazyku.
(inšpirované a voľne spracované podľa spisu L. Siffridaz r. 1930 a výkladu p. M. Böscha, január 2022
E. H., 15.1.2022

Priliehavý citát z Posolstva Grálu: 
„Obidve ženy majú mená zo zákona: Mária, zachvievajúca sa v láske Terezia, zachvievajúca sa vo vôli. Tak Mária svojim druhom a podľa zákona čísel bola vyhliadnutá vždy pre Božiu lásku a Terezia pre Božiu vôľu! Pre pozemské zrodenie boli vždy úzko spojené so ženou pozemského človeka, s jej duchom, ako s najbližším stupňom.“

Preto všetci kritici nášho konania, ktorí nie sú odborníkmi v tomto zákone čísel, ba ani neovládajú dokonale nemecký jazyk, nech radšej mlčia, aby si zbytočne nenadviazali karmu, ktorú by znovu museli raz trpko ľutovať. Nakoľko ani jeden z nášho kolektívu sa necíti v tomto smere takým odborníkom, aby sme mohli podať, alebo vyvrátiť tieto dôkazy tohto Zákona čísel, (*) ba tieto dôkazy korešpondujú s našimi prijatiami, rozhodli sme sa zverejniť túto výzvu, ktorá je síce adresovaná astrológom, ale nakoľko sa jedná o duchovné vzdelávanie, je to predsa tá naša cesta, o ktorú na stránke usilujeme, ba aj následne plánujeme. Pevné presvedčenie autora tejto výzvy nás preto oslovilo, ba ešte utvrdil v tom aj fakt, že predpovedaná doba je nám tak blízka, stáva sa táto výzva pre každého tým zrkadlom, ktoré odhalí v blízkej dobe jeho skutočné vnútro, teda aj toho samotného autora uvedenej výzvy.
(*) Ku tomuto textu je ale potrebné dodať, že predsa len sa v našom kolektíve našli takí, ktorí dokázali aspoň na základe týchto tabuliek a vysvetlenia, prepočítať rytmus Zeme na roky, pre ľudstvo rozhodujúce, ktoré sme už prežili a porovnať ich s tým rytmom Zeme, ktorý uvádza autor tejto výzvy.
Uvedieme preto len v krátkosti výsledok toho nášho výpočtu a aj súvislosti s tým rozhodujúcim dianím, na ktoré výsledky poukazujú.
Výklady pána M. Böscha obsahujú výpočty rytmov Zeme od roku 2017 až po 2028.
Po prečítaní týchto výpočtov nás zaujímalo, aký je výpočet rytmu Zeme práve v rokoch 19971998, pretože v týchto rokoch sme na Slovensku prežívali veľmi dôležité, prorokmi zasľúbené obdobie pre všetkých ľudských duchov žijúcich na Zemi, ale aj pre Zem samotnú! Chceli sme teda vidieť, ako sa aj toto dianie prejavilo v Božích zákonoch čísel, lebo sme vedeli, že sa prejaviť musí. Veľmi nás potešil, ale aj prekvapil výsledok tých našich výpočtov, pretože sa ukázalo, že rytmus Zeme v roku 1997 a roku 1998 je dokonale rovnaký, ako aj v roku 2025, ktorý vypočítal M. Böscha, teda: 8 5 1 6....!
Čo je ale na tom tak zaujímavé? Uvedieme  prv , čo napísal podľa zákona čísel pán Böscha pre rok 2025:
ROK 2025 – zásadná zmena rytmu Zeme : 8,5,1.6.....)
NOVÝ ZAČIATOK- INTENZÍVNA VÝSTAVBA

Z tejto zhody jednoznačne vyplýva skutočnosť, že rok 1997 a 1998 mal byť pre nás rok NOVÉHO ZAČIATKU A INTENZÍVNEJ VÝSTAVBY PREDSA TIEŽ!
Potom sa ale po týchto slovách prirodzene musí vynoriť otázka, čo sa to v tých rokoch tak dôležité na Zemi dialo a kde presne? Na Slovensku, v roku 1997 a 1998 pôsobila Izaiášom a aj v zjavení Jánovom zvestovaná Prakráľovná, ktorá napísala dielo nové Evanjelium – Večné zákony a vyplnila zasľúbenie: ,,Priviedla na svet chlapca.“ – IMANUELA! My sme sa na našej stránke podrobne a niekoľko krát tejto dejinnej udalosti venovali obšírne a potvrdili toto prežité dianie samotným Slovom Posolstva Grálu. Teda objasnili sme, prečo muselo dôjsť a aj došlo ku narodeniu Imanuela  podľa druhého scenára, teda prečo musel ísť ,,bočnými cestami“, ako to aj On v Posolstve uviedol. A objasnili sme taktiež, kde ku Jeho narodeniu napokon došlo.
Teda toto sa malo udiať už vtedy na našej planéte! Na toto poukazujú tie rovnaké rytmy Zeme v týchto rokoch a to mal byť ten NOVÝ ZAČIATOK A VÝSTAVBA! Naša duchovná premena a aj premena hmotná! Zákony čísel hovoria, že Svetlo tu bolo veľmi blízko vďaka pôsobeniu Prakráľovnej – Pani Natálii de Lemeny Makedonovej. Bytostní boli aj v tom čase pripravení konať zmenu na našich telách, ako aj zmenu našej planéty, pretože sa rátalo s Imanuelovým narodením tu u nás a následným vybudovaním Tisícročnej ríše pod Jeho vedením.
Toto sme museli na krátko uviesť pre tých, ktorí sa stretnú s týmto textom prvý krát, aby boli v obraze a ostatné súvislosti na našej stránke nájdu istotne, ak budú samotní chcieť. 

Naše prežitia, ktoré korešpondujú s touto výzvou, nezverejníme ešte ani teraz, ba učiníme tak  až vtedy, keď sa aj nám dostane toho očakávaného utvrdenia v tejto hrubej hmotnosti. Po podaní našich dôkazov v tých prežitých rytmoch Zeme, nech každý porozmýšľa, či sa tak vlastne aj z našej strany nestalo. 

A POTOM UŽ NEBUDE POCHYBOVAŤ URČITE NIKTO!
Pre všetkých podá pravé dôkazy blízke prežívanie.

Na záver je nutné doplniť fakt, ktorý sledujeme a je dôvodom toho, prečo sme zaujali prezentované stanovisko: O tom, v tej výzve popísanom dianí, ktoré na nás, pozemšťanov, čaká, sme my rovnako pevne presvedčení, ako autor tejto výzvy! Pre nás nie je, ba rovnako pre každého, by nemalo byť podstatné, kedy ku tomu dôjde, ale podstatné by malo byť to, aby sa dovtedy dokázal na toto dianie duchovne pripraviť tak, aby nemusel patriť medzi zavrhnutých. O to my usilujeme a do posledných chvíľ ľudstva, alebo nás... budeme!

KOLEKTÍV RÁDIA ZÁCHRANA!


________________________________________________________________________________________
28. 1. 2022

A KEĎ SA ĽUDSTVO SPÝTA...

Náš príspevok, ktorý mal hore uvedený názov, môžeme teraz doplniť o tú podstatnú otázku, na ktorú sme sa vtedy ešte necítili, lebo aj keď máme vlastné informácie a potvrdené prežitia, obávali sme sa nepochopenia, ba až odsudzovania a zbytočných útokov, ktorých zažívame aj tak stále dosť. Očakávali sme, že nás v našom presvedčení, niekto podporí, a nezostaneme v tom osamotení. No a táto podpora prišla, takže teraz už môžeme dať odpoveď aj na tú otázku, ktorá v tom príspevku zostala nezodpovedaná! Neskôr doložíme aj vlastné prežitia! Je to táto otázka:

„Ich nedočkavosť kladie otázku: „Kedy že ku tomu dôjde?“ Na túto otázku nenájdu odpoveď ani v tomto príspevku, ale na ďalšiu dôležitú, ktorá súvisí, na tú áno:
„Za akých podmienok ku tomu dôjde?!“

Na tú druhú otázku nájde čitateľ odpoveď v jednom minulom príspevku rovnakého názvu.

Tak teraz ponúkneme odpoveď aj na túto otázku, takže čitateľ si už bude môcť vybrať svoju cestu, ktorá sa bude pre neho javiť ako tá správna. Za ručičku nemôžeme vodiť nikoho, lebo je to proti Božiemu zákonu slobodného rozhodovania.
Tu je odpoveď na tú prvú otázku:

Prepis a preklad videa z 21.1.2022 od Markusa Böscha:

Koniec starej zeme! Astrológovia prebuďte sa. Je najvyšší čas prevziať zodpovednosť.

Na základe zákonov čísiel a ich kvality viem predvídať, čo sa stane. V mojom videu spred týždňa som hovoril o tom, čo nás teraz na tejto Zemi postihne. V rokoch 2022-2023 sa udejú pozemské zmeny, ako následok nesprávne smerovanej slobodnej vôle ľudí. Zároveň bude popri týchto ľudských zmenách prebiehať veľka očista Zeme cez prírodné katastrofy. V roku 2024 naberú na obrovskej sile a ešte silnejšie budú v roku 2025. Hovorím o tom preto, aby toto dianie potvrdili aj astrológovia.
Pozemské zmeny, pochádzajúce zo svojvôle človeka, ktoré budú prebiehať do roku 2024, nie je možné pozorovať pri mechanickom kolobehu Zeme. Ale v roku 2025 tu príde k obratu - Zem sa zastaví, prestane sa nakrátko otáčať okolo svojej osi. Podľa výpočtov na základe zákonov čísiel (tabuľky zostavené podľa spisu Luciena Siffrida z roku 1930 – článok podľa prvého videa) môžeme vidieť, že v roku 2027 Zem opäť nadobudne svoj normálny rytmus a zavládne nový poriadok v zákonoch čísiel. Vtedy už bude Zem bytostnými silami očistená, pripravená prijať nových obyvateľov. Ale len tých, ktorí sa stali v duchu novými. Ostatní by totiž len postávali a namiesto novej výstavby by túžili po návrate všetkého starého, falošného, čo muselo očistou zaniknúť. Ale nič staré sa už nevráti. Všetko musí byť NOVÉ – a príde to s nečakanou veľkou rýchlosťou.
V rokoch 2024 a 2025 by už žiaden človek nemal byť na starej Zemi - v tom čase budú bytostné sily intenzívne pracovať na premene Zeme. Pracujú už teraz, ale toto ich pôsobenie postupne natoľko zosilnie a sa urýchli, že všetko nesprávne dielo ľudí, domy a budovy, autá…, atď. bude zničené, premenené na prach.  Bytostné sily majú pred sebou veľa práce. Žiaden človek v tom čase nebude môcť byť na Zemi, neprežil by to.
Len malý húf ľudí sa nechá viesť bytostnými, aby sa dostal do bezpečia pred prírodnými katastrofami. Nastane veľká záchranná akcia - v roku 2024. Podľa výpočtov sa už od 2025 budú diať na Zemi obrovské zmeny – stará mapa Zeme sa úplne zmení. Mnohé krajiny a kontinenty zaniknú a iné nové sa vynoria. Stane sa to, čo bolo pred vekmi predpovedané.
Astrólogovia, obdarení talentom a schopnosťami, by sa mali teraz usilovať, aby tieto udalosti potvrdili a zvestovali o nich tiež.

Od roku 2027 sa teda obnoví normálny obeh Zeme. Zachránený bude každý človek, ktorý má v sebe túžbu po Svetle a má vieru v Stvoriteľa. Bude vedený a ochraňovaný zo Svetla, aby sa mu nič nestalo. Mnohí zažijú silné pôsobenie prírodných katastrof, ale tieto sa priblížia k nim len po určitú pre nich bezpečnú hranicu, tak aby sa im nič zlé nestalo. Preto je dôležitá viera a dôvera v Stvoriteľa, pravdivo stáť vo Svetle. Svetlom myslím Božie Svetlo, nie slnko. Aj staré slnko zanikne. Božie Svetlo nás drží pri živote – len jemu vďačíme za život.  
Aj astrológovia by mali zvestovať o blížiacich sa udalostiach, bez pochybovania a kolísania. Ja nepochybujem, lebo podľa zákonov čisiel viem, že to tak bude. Ak 30 rokov vládol v zákonoch čísiel stále rovnaký poriadok a tento sa teraz v roku 2024 skončí a od 2025 sa dostane do chaosu, ktorý som výpočtami zistil, tak viem, že nastane obrat… Zem sa stane jemnejšou a svetlejšou, a bude pozdvihnutá na vyššiu obežnú dráhu vo vesmíre.  Dva roky -2025-2026- bude vládnuť na Zemi veľký chaos. Až keď sa upokojí, človek sa bude môcť opäť vrátiť na Zem. Začne sa nová výstavba.
Astrológovia, vezmite si tieto slová k srdcu. Ste tu preto, aby ste aj vy varovali pred prírodnými katastrofami, ktoré stoja predo dvermi. Videl som to, a čísla sú toho dôkazom.


________________________________________________________________________________________
5. 1. 2022

PRE PYŠNÝCH MATERIALISTOV
NEZNÁME FAKTY

Naše želanie do nového roku 2022

Iba tri prednášky od Tvorcu celého stvorenia a nášho vesmíru:

            1. Stvorenie človeka
            2. Duchovné zárodky
            3. Človek a Zem

7. Stvorenie človeka.

BOH stvoril človeka podľa svojho obrazu a vdýchol mu svoj dych!“ To sú dva deje: stvorenie a oživenie!
Obidve udalosti boli, ako všetko ostatné, prísne podrobené existujúcim Božím zákonom. Nič nemôže vybočiť z ich rámca. Ani jeden akt Božej vôle nebude v rozpore s týmito neochvejnými zákonmi, ktoré majú túto vôľu v sebe. Tiež každé zjavenie a zasľúbenie sa prejavuje podľa týchto zákonov a musí sa v nich splniť, nie inak!
Podobne je to i so vznikom človeka na zemi, čo bolo pokrokom v celom obrovskom stvorení, prechodom hrubohmotnosti do celkom nového, vyššieho stupňa vývoja.
Ak máme hovoriť o vzniku človeka, to predpokladá znalosti o jemnohmotnom svete, lebo človek z mäsa a krvi je vsunutý ako podporujúci spojovací článok medzi jemnohmotnú a hrubohmotnú časť stvorenia, zatiaľ čo jeho koreň zostáva v čisto duchovnom.
„Boh stvoril človeka podľa svojho obrazu!“
Toto tvorenie alebo stvorenie človeka bola dlhou reťazou vývoja, prebiehajúcim prísne podľa zákonov, ktoré sám Boh vložil do stvorenia. Najvyšším ustanovené, pracujú tieto zákony nezmeniteľne, neúchylne na plnení jeho vôle, samostatne, ako časť Neho, v ústrety k dokonalosti.
Tak aj pri stvorení človeka ako koruny celého tvorstva sa mali spájať všetky druhy, nachádzajúce sa vo stvorení. Preto sa v hrubohmotnom svete z pozemsky viditeľnej hmoty postupne v trvalom vývoji vytvorila nádoba, do ktorej sa mohla vteliť nesmrteľná iskra z  čisto duchovného. Trvalým usilovným formovaním vzniklo časom najvyššie vyvinuté zviera, ktoré už premyslene používalo rôzne pomôcky k udržaniu života a k obrane. Ešte dnes môžeme pozorovať rôzne nižšie druhy zvierat, ktoré používajú rôzne pomôcky na dosiahnutie a udržanie svojich životných potrieb, a ktoré pri obrane prejavujú často až zarážajúcu chytrosť.
Tieto najvyššie vyvinuté zvieratá, o ktorých je práve reč, a ktoré zanikli v prevratných dobách zeme, označujú sa dnes menom „pračlovek“. Avšak je veľkým omylom nazývať ich predkami človeka! Tým istým právom mohli by sme považovať kravy za akési „čiastočné matky ľudstva“, pretože väčšina detí v prvých mesiacoch svojho života potrebuje kravské mlieko priamo k výstavbe tiel. Teda pomocou nich sú deti schopné žiť a rásť.
Viac spoločné so skutočným človekom nemá ani ušľachtilé a mysliace zviera „pračlovek“; lebo hrubohmotné telo človeka nie je nič iné, než nevyhnutná pomôcka potrebná k tomu, aby sa mohol na hrubohmotnej zemi navonok prejaviť a všestranne pôsobiť.
Tvrdením, že človek pochádza z opice, sa doslova „vylieva s kúpeľom i dieťa“! Je to teda veľmi prehnané. Podružné dianie sa povyšuje na jedinú zvrchovanú skutočnosť. Ale to hlavné pritom chýba!
Zodpovedalo by to skutočnosti, keby ľudské telo bolo skutočne „človekom“. Takto však je hrubohmotné telo len jeho oblečením, ktoré odkladá, len čo sa vráti do jemnohmotnosti.
Ako teda vznikol prvý človek?
Keď vývoj v hrubohmotnom svete dosiahol vrcholu v najdokonalejšom zvierati, musela nastať zmena k ďalšiemu vývoju, ak nemalo dôjsť k zastaveniu, spojenému s nebezpečím úpadku. A táto zmena bola predvídaná a nadišla:
Vyšiel ako duchovná iskra, putujúc jemnohmotným svetom, všetko oživujúc a povznášajúc, a zastal na jeho hranici vo chvíli, keď hrubohmotná nádoba dosiahla vrchol vo svojom vývoji – taktiež jemnohmotne – duchovný človek, pripravený ku spojeniu s hrubohmotným, aby toto podporoval a povznášal.
Zatiaľ čo v hrubomotnosti bola vytvorená dozretá schránka, vyvinula sa v jemnohmotnosti duša natoľko, že mala dosť sily uchovať si svoju samostatnosť aj po vstupe do hrubohmotnej schránky.
Spojenie týchto dvoch častí znamenalo teraz vrúcnejšie zjednotenie sveta hrubohmotného s jemnohmotným až do duchovnej oblasti.
Až tento dej bol zrodom človeka!
Plodenie samo je ešte aj dnes u ľudí čisto zvieracím aktom. Ušľachtilé alebo nízke city nemajú so samotným aktom nič spoločné, avšak majú hlboké duchovné následky. Ich účinky sa veľmi významne prejavia v bezpodmienečnom priťahovaní rovnorodých druhov.
Čisto živočíšneho druhu je tiež vývoj telíčka až do polovice tehotenstva. Čisto živočíšny nie je vlastne správnym výrazom, chcem to preto predbežne označovať ako čisto hrubohmotný.
Iba v polovici tehotenstva, pri určitej zrelosti rastúceho tela, vteľuje sa do neho k zrodeniu predurčený duch, ktorý sa až dovtedy mnoho zdržiaval v blízkosti nastávajúcej matky. Vstup ducha spôsobuje prvé záchvevy vyvíjajúceho sa malého hrubohmotného telíčka, teda prvé pohyby dieťatka. Pritom vzniká i zvláštny oblažujúci pocit tehotnej ženy, do ktorej od tejto chvíle nastupujú celkom iné city: je to uvedomovanie si blízkosti druhého ducha v nej, jeho vyciťovanie. A podľa vlastnosti nového druhého ducha v nej, budú aj jej vlastné city.
Taký je dej pri každom narodení človeka. Ale teraz sa vráťme k prvému zrodu človeka.
Nadišlo teda významné obdobie vo vývoji stvorenia: Na jednej strane stálo v hrubohmotnom svete najvyššie vyvinuté zviera, ktoré malo svoje hrubohmotné telo poskytnúť ako nádobu pre prichádzajúceho človeka, na druhej strane v jemnohmotnom svete stála vyvinutá ľudská duša, túžobne očakávajúca spojenie s hrubohmotnou nádobou, aby dala celej hrubohmotnosti ďalší rozmach k preduchovneniu.
Keď teraz nastalo plodenie najušľachtilejšej dvojice týchto najvyššie vyvinutých zvierat, nevtelila sa ako doteraz v hodine inkarnácie duša zvieracia,(*) ale miesto nej sa vtelila k tomu pripravená ľudská duša, prechovávajúca v sebe nesmrteľnú duchovnú iskru. Jemnohmotné ľudské duše s prevažne pozitívne vyvinutými vlastnosťami sa inkarnovali v súlade s rovnorodosťou do zvieracích tiel rodu mužského a duše s prevažne negatívnymi, nežnejšími schopnosťami do ženských tiel,(**) bližších ich druhu. (*) Pr. 49:„Rozdiel v pôvode medzi človekom a zvieraťom
Týmto dejom nemožno podoprieť tvrdenie, že človek, majúci svoj skutočný pôvod v duchovnom, pochádza zo zvieraťa „pračloveka“, ktoré mohlo človeku poskytnúť iba prechodnú hrubohmotnú nádobu. Dnes by ani najväčšieho materialistu nenapadlo považovať sa za priameho príbuzného zvieraťa, hoci predsa aj teraz ako kedysi je tu blízka príbuznosť po telesnej stránke, teda hrubohmotná rovnorodosť. Avšak skutočne „živý“ človek, teda to vlastné duchovné „ja“ človeka nemá vôbec nijakú rovnorodosť so zvieraťom, ani nie je od neho odvodené. (**) Pr. 78: „Pohlavie.“
Po narodení stál tento prvý pozemský človek teraz v skutočnosti sám, bez rodičov, pretože zvieratá, i napriek ich vysokému vývoju, nemohol považovať za rodičov a ani nedokázal s nimi sa spolčovať.
Ani to nepotreboval: bol úplne citový človek a ako taký žil súčasne v jemnohmotnom svete, ktorý mu poskytoval hodnoty, nahradzujúce všetko ostatné.
Odštiepenie ženy z prvého človeka bolo jemnohmotne duchovného druhu. Neudialo sa to hrubohmotne pozemsky, pretože biblické líčenie a záznamy v starých náboženských spisoch sa vzťahujú prevažne len na duchovné a jemnohmotné udalosti. Človek ako taký bol sám a pri svojom raste používal k prežitiu väčšinou drsnejšie, hrubšie city, čím tie jemnejšie boli čoraz viacej zatlačované stranou a izolované, až sa úplne odštiepili ako nežnejšia časť duchovného človeka.
Táto druhá nežnejšia časť, aby nezostala nečinnou v hrubohmotnosti, kde bola potrebná predovšetkým k jej povzneseniu, vtelila sa do druhej jemnejšej nádoby ženského pohlavia, zatiaľ čo drsnejšie city ostali hrubohmotne silnejšiemu mužovi. Celkom presne podľa zákonov jemnohmotného sveta, kde sa všetko formuje okamžite. Jemné a slabé dostáva ženské formy, prísne a silné mužské formy.
Žena mala a tiež mohla byť vďaka svojim cennejším duchovným vlastnostiam skutočne dokonalejšou ako muž, keby sa len bola snažila zverené jej city neustále harmonicky zjasňovať, čím by sa stala silou, ktorá by musela pôsobiť prevratne a vysoko povzbudzujúco v celom hrubohmotnom stvorení.
Ale žiaľ, zlyhala v prvom rade ona, keď sa stala hračkou daných jej mocných citových síl, ktoré k tomu ešte skalila a pošpinila pocitmi a fantáziou.
Aký hlboký zmysel spočíva v biblickom príbehu o ochutnávaní zo stromu poznania! Ako žena, podnecovaná k tomu hadom, podala mužovi jablko. Tento dej nemohol byť v hmotnosti vyjadrený lepším obrazom.
Ženino podanie jablka znamená uvedomenie si svojich vnád oproti mužovi a ich úmyselné využitie. To, že muž bral a jedol, znamená, že to prijal, a že sa prebudila jeho vnútorná túžba upútať ženinu pozornosť len na seba, čím sa začal hromadením pokladov a prisvojovaním si rôznych hodnôt robiť žiadúcim.
Tak začalo pestovanie rozumu so svojimi sprievodnými zjavmi, ako ziskuchtivosť, lož, utláčanie, nakoniec sa ľudia celkom podriadili svojmu rozumu, a tak sa dobrovoľne stali otrokmi svojho nástroja. Tým, že rozum povýšili nad vládcu, pripútali sa však nevyhnutne v dôsledku jeho podstaty pevne na priestor a čas. Tak stratili schopnosť chápať alebo prežívať niečo, čo je povznesené nad priestor a čas, ako všetko duchovné a jemnohmotné. To bolo úplné odlúčenie od vlastného raja a od jemnohmotného sveta , ktoré si sami zavinili; lebo teraz bolo neodvratne, že svojim rozumom, pevne pripútaným na priestor a čas a tým úzko ohraničeným obzorom ich chápavosti, už nemohli viac „rozumieť“ všetkému duchovne – jemnohmotnému, ktoré nepozná ani priestor ani čas. Tak sa pre rozumových ľudí stali zážitky a videnia citových ľudí iba „rozprávkami“, rovnako, ako sa nimi stali tiež nepochopené tradičné podania. Materialisti, teda ľudia, počet ktorých stále pribúda a ktorí sú schopní uznávať len hrubú, na priestor a čas viazanú hmotu, vysmiali sa idealistom, ktorým cesta k jemnohmotnému svetu nebola ešte celkom uzavretá vďaka ich rozsiahlejšiemu a bohatšiemu vnútornému životu. Označovali ich za rojkov, ak nie za bláznov alebo dokonca luhárov.
To všetko bol vývoj, trvajúci milióny rokov. Avšak dnes stojíme konečne blízko hodiny, keď vo stvorení nastane nové veľké obdobie, ktoré prinesie bezpodmienečný rozmach, taký, ako malo priniesť predchádzajúce obdobie pri vzniku človeka: narodenie dokonalého, preduchovnelého človeka!
Človeka, ktorý bude podporovať a zušľachťovať celé hrubohmotné stvorenie, čo je vlastne úlohou ľudí na zemi.
Potom už nebude viac miesta pre materialistu, pripútaného a lipnúceho len na priestor a čas. Bude vo všetkých zemiach cudzincom bez domova. Uschne a zanikne ako plevy oddelené od pšenice. Dajte si pozor, aby ste pri tomto triedení neboli nájdení príliš ľahkými!

 

243. Duchovné zárodky.

DUCHOVNÉ zárodky! Už často som o nich hovoril a vysvetľoval priebeh ich vývoja a cestu. Tiež som povedal, že pozemskí ľudia sa vyvinuli z duchovných zárodkov. Ľudia, je to teda váš vývoj, ktorý budem opisovať.
Dnes sa teda chcem ešte o trochu viac priblížiť k východisku vášho uvedomovania.
Vo svojej poslednej prednáške hovoril som už o druhom spodnom oddelení v duchovnej časti stvorenia, kde duchovní nemohli vzniknúť ihneď ako plne zrelí, ale sa museli vyvíjať od dieťaťa.
Z tejto časti ešte nepochádzajú vyvinutí neskoršieho stvorenia, ku ktorým sa rátate i vy, pozemskí ľudia, ale iba zo zrazeniny tejto časti, ktorá nemá tú silu, aby sa bez vonkajších popudov vyvinula sama.
Táto zrazenina pozostáva zo zrniek duchovného semena, z duchovných zárodkov, z ktorých pochádzajú vyvinutí ľudský duchovia hmotností. Táto malátna zrazenina klesá z duchovnej časti stvorenia a tým vstupuje do bytostného kruhu, obklopujúceho hmotnosti.
O deji priťahovania, prežarovania a s tým spojených zmien vyžarovania, prebiehajúcom podľa zákonov stvorenia, ešte nebudem hovoriť. Predbežne sa chcem zmieniť len o pomocníkoch pritom činných a o jednotlivých dejoch, ktoré vám môžu dať zrozumiteľný obraz.
Len čo vám totiž vo vysvetľovaní ukážem pevné formy, potom si budete môcť predstaviť niečo určité, čo približne zodpovedá skutočnostiam a podporuje oporu vášmu pozemskému porozumeniu.
Nechcem teda vysvetľovať, ako sa všetko napĺňa v zachvievaní podľa zákona stvorenia, ale ako sa to prejavuje pri formovaní!
V tomto bytostnom kruhu, do ktorého sa ponára duchovný zárodok, sú bytostní veľmi rozličných, vzájomne nepomiešaných druhov. Stoja opäť v jednotlivých úrovniach pod sebou, a to podľa druhu činnosti, v ktorých sa zachvievajú.
Prichádzajúc z duchovného, nachádzame tu na najvyššom mieste kruhu neobyčajne jemné ženské bytosti, zachvievajúce sa v lúči lásky a čistoty. Tieto sa ujímajú duchovných zárodkov, zahaľujúc ich s materinskou starostlivosťou do bytostného plášťa a takto zahalené, ešte úplne nevedome driemajúce duchovné zárodky podávajú do rúk iných ženských bytostí, stojacich bližšie k jemnej hmotnosti.
Tieto zahalia opäť zárodok druhým plášťom, ktorý je zase iného druhu a zodpovedá tomu okoliu, v ktorom sa samé nachádzajú, a sprevádzajú znovu o niečo ťažšie zárodky nadol k najvyššej vrstve jemnohmotnosti.
Všetky tieto jemné ženské bytosti pomáhajúc podporujú svojou pomocou zákonité samočinné deje. Sú dokonalej krásy a v dávnych dobách boli už známe mnohým ľuďom, ktorým sa občas mohli tu i tam ukázať. Boli nazývané dobrými vílami, ktoré sa starajú o vyvíjajúce sa ľudské duše a podporujú ich.
Na hranici jemnohmotnosti čakajú opäť ďalšie ženské bytosti na duchovné zárodky, prichádzajúce zhora, aby ich dobrotivo opatrovali. Okrem nich sú tu na ochranu bytosti mužského druhu, ktoré neúčinkujú pri opatrovaní, ale pôsobia pozitívnejšie.
Tak aj duchovný zárodok obklopovaný a opatrovaný bytostnými pomocníkmi, zatiaľ ešte nevedomý, poslúchajúc svoju túžbu po sebauvedomení, pohybuje sa stále ďalej, pokiaľ nenarazí na takú hutnosť v jemnohmotnosti, ktorá ho už nepustí, aby išiel ďalej ako nevedomý. Tým sa jeho kĺzaví zostup zastaví. Musí tam pobudnúť, aby sa prebudil k vývoju prv, než sa môže uberať ďalej.
Toto je znovu celkom samočinný dej, podmienený druhom okolia, ale aj veľký bod obratu pre duchovné zárodky. Tieto sa teraz nachádzajú v takej úrovni jemnohmotnosti, ktorej hustota ich zadržiava, čím je ich nevedomému putovaniu pripravený koniec.
Zrazu teda ležia vo vrstve mäkko ustlatej, ktorá ich nepustí ďalej. Len prebúdzajúce sa, aj keď iba slabé, ale predsa už vedomé chcenie môže nahromadiť takú silu, aby poznajúc okolie, preputovali ho a pobrali sa ďalej.
Práve tu musím s mojím vysvetľovaním napredovať pomaly a obzvlášť starostlivo, aby si ľudia mohli o tom utvoriť správny obraz a aby nič nebolo posunuté.
Pretože tu, kde duchovné zárodky v ich prvom nevedomom putovaní musia zostať doslova trčať pre celkom určitú hustotu jemnohmotnosti, preniknutej bytostnými prúdmi, odohráva sa pre ľudského ducha veľmi mnoho pre jeho cestu vnorenia sa do hmotnosti za účelom vývoja, a tiež pre cestu späť nahor po zrelosti dosiahnutej vývojom.
Práve táto vrstva je významnou hraničnou úrovňou v bytí ľudského ducha. Preto chcem u nej trochu viac pobudnúť a o nej povedať.
Ľudskému duchu, ktorý vystúpil až sem pripadá táto úroveň nesmierne vysoká a nádherná vo svojej kráse. Leží pred zrakmi zaliata miernym svetlom, ktoré sa zdá mierne a predsa je omnoho jasnejšie ako žiarenie nášho slnka tu na zemi. Lúče prebúdzajú, podporujú, posilňujú.
Táto úroveň zdá sa byť jednou nekonečnou záhradou. Jedna za druhou radia sa kvitnúce záhrady do nedoziernych diaľok, preplnené krásnymi kvetinami všetkých veľkostí a mnohých farieb. Opatrované sú jemnými bytosťami, ochraňované a strážené vážnymi mužskými postavami, ktoré kráčajú ich radmi, robia poriadok, dohliadajú a triedia.
Kvitnúce altánky stoja dookola, pozývajúc k odpočinku a k zotaveniu a... k tichému, vďačnému rozjímaniu.
Tá hutnejšia masa, tvoriaca pôdu, je jemnohmotnosť, ktorá zadržala duchovné zárodky, ktoré v nej uviazli pri svojom putovaní.
A potom sa stane to zázračné: Bytostný plášť, do ktorého nežné ženské bytosti zahalili každý duchovný zárodok pri jeho výstupe z duchovnej ríše, rozvije sa pod žiarením tejto úrovne, súc zakorenený v jemnohmotnej pôde a ošetrovaný bytostnými pestúnkami do nádhernej kvetiny. V jej kalichu spí duchovný zárodok a odpočívajúc, stále viac priberá na sile.
Pôsobením účinkov tejto úrovne, ktorá aj napriek jej všetkej jemnosti je hrubšieho druhu voči duchovnej ríši a silnejším doznievaním všetkých pohybov diania zburcovaný, môže sa potom duchovný zárodok pri celkom určitej zrelosti roztvorením sa púpätka súčasne prebudiť k postupnému uvedomeniu. Toto prichádzanie k uvedomovaniu nie je však totožné so sebauvedomením.
Je ešte veľký krok od uvedomenia prebúdzajúceho sa ducha k sebauvedomeniu dozretého ducha! Zviera je tiež vedomé, ale nikdy nie sebauvedomené!
Lenže pri tom sa teraz nechceme zdržovať.
Roztvorenie každého púpätka je teda vyvolané prirodzeným, samočinným účinkom zrelosti duchovného zárodku. A tento zvuk rozpuku prebúdza súčasne duchovný zárodok k uvedomeniu si svojho bytia.
To sú deje, ktoré môžu byť neskoršie vysvetlené do všetkých podrobností, aby sa v tom našla zákonitosť, v nich spočívajúca, ktorá dáva všetkému prostotu a prirodzenosť, ako sa to dá zakaždým poznať v celom stvorení.
Kvetina v kalichu, ktorej duchovný zárodok dozrieval, potrebovala len jednu časť bytostného plášťa. Druhá časť zostala okolo duchovného zárodku a pri prebudení k vedomiu prijala formu ľudského dieťaťa. Leží teda pri rozvinutí púpäťa v kalichu kvetiny pekne sformované dieťa v ľudskej podobe.
Aj tu musím opäť pripojiť niekoľko vysvetlení, prv než budem môcť pokračovať.
Duchovný zárodok prešiel dosiaľ už opatrovaním dvoch odlišných ženských bytostí, skôr než sa dostal do rúk záhradných ošetrovateliek. Oba druhy môžeme nazvať vílami. Tá prvá, ktorá sa ujala duchovného zárodku pri jeho výstupe z duchovnej ríše, zahalila ho jemným plášťom z najjemnejšieho druhu tejto úrovne alebo kruhu; tá druhá zase plášťom iného druhu.
Takže duchovný zárodok pri uviaznutí v jemnej hmotnosti dostal od víl už dva rôzne plášte, teda dva dary od dobrotivých víl!
Z týchto dejov vznikli neskoršie rozprávky o daroch víl do kolísky detí.
Vonkajší plášť sa teda vyvinul v hutnejšej jemnohmotnosti pod prebúdzajúcimi lúčmi ako ochranný kvetinový kalich a ten najjemnejší vnútorný obal pri prebudení sa ihneď stal malým telíčkom ľudskej postavy. Prečo sa jemnejší plášť musel sformovať do ľudského tela, chcem tiež vysvetliť.
V mojom Posolstve som už povedal, že s uvedomovaním ducha povstáva aj ľudská forma, keďže svojráznosť ducha podmieňuje ľudskú formu. To je povedané v hrubých rysoch. Teraz musím aj toto vysvetlenie rozšíriť a poukázať na to, že pri prebúdzaní sa duchovného zárodku k prvému uvedomeniu duchovný zárodok sám ešte netvorí ľudskú formu, ale len jeho jemný bytostný plášť, ktorý dostal od prvej víly.
Tento plášť prijíma ľudskú formu, pretože duchovný zárodok ho pri prebúdzaní už nevedome prežaruje. Pretože je teda plášť duchovne aj keď nevedome prežarovaný, z toho dôvodu prijíma samozrejme tiež ľudskú formu, zodpovedajúcu druhu prežiarenia.
Samotný duch však dostane až postupne viac alebo menej peknú ľudskú formu uvedomovaním si seba na svojej púti hmotnosťami, a to podľa druhu a cieľa svojho vývoja. Zároveň sa potom pretvárajú aj jeho vonkajšie bytostné a jemnohmotné. obaly.
Len vo vedomí duchovného zárodku je totiž bytostný a jemnohmotný obal vždy krásny, keďže znetvorený môže byť až sebauvedomením si ducha, ktorý tým dostal tiež svoju slobodnú vôľu! Len sa zamyslite dôkladne nad touto vetou. Nájdete v nej veľmi mnoho rozlúštení.
Nájdete pritom tiež vysvetlenie, prečo všetky bytosti, ktoré slúžiac, vedome sa zachvievajú v Božej vôli, sú bez výnimky najjemnejšej krásy a dokonalej postavy; všetky nosia v sebe totiž duchovné, ale nemôžu svoju podobu znetvoriť nesprávne smerujúcim sebauvedomovaním.
Pri tomto vysvetlení nachádzate tiež rozdiel v tom, čo sme doteraz označovali veľkým hromadným názvom „bytostné“. Dnes vám v tom po prvýkrát prinášam celkom určité odstupňovanie, ale aj to môže byť dané predbežne len v celkom hrubých rysoch, aby sme nezašli príliš do šírky.
Sú bytostní, ktorí majú v sebe duchovné a slúžia, vedome sa zachvievajúc vo vôli Božej, a tiež bytostní, ktorí majú v sebe iba bytostné, ale duchovné im chýba. K týmto posledným patria napríklad zvieratá!
Aby som pritom predišiel zbytočným otázkam, chcem povedať, že bytostných pomocníkov vo stvorení treba ešte mnohokrát rozdeliť, do mnohých stupňov, aby som mohol dať ľuďom správne porozumenie. Urobím tak však iba z prípadu na prípad, len čo sa k tomu naskytne príležitosť. Tým sa to bude dať ľahšie pochopiť. Ľudia si potom sami budú môcť neskoršie urobiť o tom prehľad z Posolstva.
Teraz chcem povedať ešte toľko, že aj medzi bytostnými, majúcimi v sebe duchovné, možno urobiť rôzne rozdiely. Najväčšia časť sa zachvieva len v službe vôli Božej a je úplne nezávislá od všetkého ostatného.
Avšak malá časť, nachádzajúca sa ďaleko dolu od svetlých výšin a pôsobiaca v úzkom spojení s najhrubšou hmotnosťou, ako napr. trpaslíci atď., mohli byť prechodne, podobne ako mnoho iného, ovplyvňovaní vyvinutými ľudskými duchmi, žijúcimi v hrubohmotnosti. Lenže táto možnosť pôsobenia ľudského ducha mu už bola zase odňatá, takže aj títo malí bytostní pomocníci stoja v súčasnosti počas súdu a trvania tisícročnej ríše už iba v službe Božej vôle.
Do týchto podrobností nesmiem však ešte zachádzať, lebo tým by som vás odvádzal od podstaty veci. Teraz vám chcem totiž vytvoriť najprv základné vedenie, ktoré vám poskytne oporu, potrebnú ku vzostupu a ku zdokonaleniu vášho ducha, k jeho dozretiu pre svetlé výšiny.
Všetko ostatné musí zostať ešte bokom, kým sa neskončí veľká očista. Avšak dovtedy už nemáte čas na podrobnosti, vedúce do diaľok, z ktorých by sa vám zakrútila hlava.
Vy sa máte zatiaľ snažiť zachrániť z bludísk nesprávneho chcenia vedieť všetko lepšie; to je pre vás teraz to najnutnejšie, ako sami neskoršie spoznáte.
Lenže teraz to nesmiete všetko brať snáď príliš pozemsky, keď si utvoríte predstavu o týchto dejoch, lebo pritom nejestvuje pozemská príťažlivosť. A predsa nájdete aj v tejto hrubej hmotnosti na zemi deje podobných druhov.
Len si vezmite motýľa, vyvíjajúceho sa pod ochranou kukly, ktorú roztrhne, len čo k tomu dozrel.
U duchovného zárodku prijíma ochranný obal formu kvetiny, ktorá sa musí vyvinúť spojením s vlastnosťami pôdy v jemnohmotnosti. To „prečo“ a „ako“ sa dá presne zákonite vysvetliť, takže potom poznáte, že to môže prebiehať práve len takým spôsobom a formou a nijako inak.
Bude treba ešte niekoľko rokov vysvetľovania, aby sa dospelo tak ďaleko, že vy, ľudia, poznáte potom s prekvapením tú veľkú jednoduchosť prenikajúcu stvorením v tisícorakých účinkoch a predsa vo všetkých veciach je celkom presne tá istá, rozvíjajúc sa podľa jedného základného zákona.
Ohromení uvidíte, že ťažkosti poznávania vznikli len vo vás. Sami ste si ich pripravili a urobili ste si všetko neľahkým. Išli ste okľukami a bludnými cestami, ktoré vás museli unaviť. Zaviedli vás tak ďaleko, že bez pomoci zo Svetla by ste už vôbec nemohli dosiahnuť cieľ!
Lenže keby vám samoľúbosť vášho rozumu nebola zahrala taký zlý, avšak poriadne zaslúžený kúsok zbytočného chaosu, boli by ste v detskej dôvere, verne vedení Svetlom, ľahko a rýchlo dospeli k úplnej zrelosti, a to cestou, skrývajúcou pre vás len radosť.
Teraz to však máte veľmi ťažké; lebo musíte odpratať všetky kamene, ktorými ste si zahatali cestu; a nemôžete sa dostať na správnu cestu jedným skokom. Musíte všetky obchádzky a bludné cesty preputovať späť až k miestu, kde ste odbočili a len potom začať odznova na začiatku správnej cesty.
Preto som vás musel najprv tiež sledovať na všetkých vašich obchádzkach a bludných cestách, aby som vás dostihol, zavolal vás a potom tých, ktorí pôjdu za mojim volaním, starostlivo priviedol späť; vy sami nie ste totiž schopní dostať sa z tohto bludiska.
Nemohol som prísť priamou cestou zo Svetla, ale po vašich vlastných cestách som musel k vám prísť, ak som chcel priniesť pomoc.
Už to nie je tak ďaleko, keď všetkému tomu porozumiete tiež v poznaní. Potom sa vám mnohé stane ľahším.
Aj keď v tomto stvorení je všetko dôležité a má účel, predsa jestvuje pre vás priama línia, poskytujúca oporu vášmu uvedomovaniu, po ktorej môžete bezpečne kráčať nahor.
A jedine túto oporu vám chcem najskôr dať, lebo je naliehavo nutná.
Poskytol som vám dnes celkom nový obraz o tej úrovni, ktorá zostáva pre vás, pozemských ľudí, vlastným východiskovým bodom a hrá preto veľkú úlohu. Odteraz viete, ako sa prebúdzate a kde k tomu dochádza.
A táto úroveň, sprostredkujúca a umožňujúca vám príchod na svet, ktorá vám poskytuje základný kameň vášho vlastného bytia ako človeka, je dôležitá tiež pre zrelého ducha. Pre toho, ktorý sa správne vyvinul v zmysle Božej vôle a bude schopný vzostupu.
Tak ako tu rozkvitá prvý obal v ľudskej podobe, tak zase zrelý duch odkladá ten istý obal na tejto úrovni; ten prvý obal, ktorý pri vzostupe odlúčením je posledný.
Zostáva tu na tejto úrovni, aby sa rozpustil, rozložil a rozplynul v rovnakom druhu, z akého vznikol predtým ako dar víly.
Avšak obal zrelého ducha prináša so sebou nové sily a osviežuje i posilňuje rovnaký druh, pretože býval silne prežarovaný sebauvedomeným duchom v správnom, nahor vedúcom spôsobe a toto žiarenie nesie v sebe!
Tak sa stáva tento druh obalov v kruhu bytostného okolo hmotností tým silnejší a môže ešte o to silnejšie pomáhať novému vzniku a prebúdzaniu ďalších ľudských duchovných zárodkov.
Po odložení posledného obalu jemnej bytostnosti odchádza potom taký duch z tejto úrovne záhrad ako sebauvedomený znovu do duchovnej ríše, ktorú opustil kedysi ako malátny nevedomý duchovný zárodok, povoľujúc iba svojmu neurčitému vnútornému tlaku po vývoji, ktorý vychádza z túžby po uvedomení.
Usilujte o to, pozemskí ľudia, aby ste úplne zrelí mohli vojsť do ríše ducha! Tým sa potom zjednotíte s tými, ktorí sa mohli vyvinúť v duchovne bez toho, žeby sa najprv museli vnoriť do hmotností.
Nebudete potom menej silní ako oni; vy ste totiž prekonali mnoho prekážok a v námahe tohto prekonávania stali ste sa plameňom! Radosť bude potom vládnuť nad vami, ako to už bolo naznačené v podobenstve o „Stratenom a nájdenom synovi“.

263. Človek a Zem.

Čímže sa pričinil človek ku vzniku tejto zeme, čo by mu dávalo právo, ľubovoľne s ňou zaobchádzať! Neustále sa háda o rozdelení vlastníctva, bez toho, aby sa staral o to, čo k tomu povie skutočný majiteľ.
Vy, ľudia, sa vôbec nechcete o to starať, pretože presne vyciťujete, že závisťou a nenávisťou naplnené konanie je proti vôli majiteľa, poskytujúceho vám milostivo Zem ako príbytok v hrubej hmotnosti.
Toto konanie ostro charakterizuje postavenie pozemských ľudí voči ich Bohu a Stvoriteľovi! To už nezaprú ani prázdne slová, ani pokrytecké v sebe prázdne správanie. Podobní vandalom vyčíňajú pozemskí ľudia so zverenými im majetkami. Tieto majetky sú iba zverené pre správne používanie vo zmysle Božom a nie inak!
Nesmie vás preto tiež prekvapiť, keď títo zlovoľní, suroví hostia budú teraz vyhodení z príbytku, ktorý trvale zneucťujú, posmievajúc sa tak majiteľovi.
Majiteľovi! To nie je nijaké prázdne slovo, ani planý pojem a chcem stručne vysvetliť, chcem v hrubých rysoch ukázať, že je tomu tak; lebo aj v týchto veciach máte prejsť od viery k presvedčeniu. Chcem pritom hovoriť, iba o vašom príbytku, teda o Zemi! O jej výstavbe.
Viete, že všetko, čo sa môže vo svetoch sformovať, spočíva vo vyžarovaní všesvätého Svetla. Vyžarovanie Svetla obsahuje všetko, čo bolo nutné k vytvoreniu všetkých svetov, čo sa nemôže postrádať k ich udržiavaniu. Ak ma chcete správne sledovať, tak už vopred robte ostrý rozdiel medzi Bohom, samotným všesvätým Svetlom a Božím vyžarovaním.
Nesmiete robiť chybu a myslieť si, že Svetlo a jeho vyžarovanie sú jedno, pretože žiarenie prichádza zo Svetla. Také zdôvodnenie by vyvieralo z ľudského myslenia, ktoré nedokáže dosiahnuť tieto výšky, a preto tiež nemôže k tomu nájsť nijaký pojem.
Uspokojte sa preto s tým, keď poviem, že bezprostredné vyžarovanie Boha je síce božské, ale nie Boh sám. Treba sa na to teda pozerať ako dvoje, nie ako jedno.
Bezprostredné vyžarovanie Boha má však opäť svoje hranice v hrade Grálu. Vychádzajúc von sa mení, a preto ho už nemožno označiť ako Božské.
Čím viacej klesá nadol, tým viacej sa mení samo v sebe v dôsledku ochladzovaní a s tým spojených zmien. Napriek tomu sa stále nazýva vyžarovaním Svetla, ktorým zostáva ešte aj pri tých zmenách, len je v tom rozdiel.
V mojom Posolstve som to už všetko vysvetlil, tak ďaleko, aby sa o tom dostal presný obraz. Teraz chcem hovoriť iba o výstavbe Zeme. Preto obídem zmeny vyžarovania Svetla až k hmotnosti, i jeho účinky a začnem bez všetkého ihneď so samou Zemou.
Nie je ľahké sformovať napokon taký východiskový bod, uchopený z priestoru svetov, kde predsa všetko nachádzajúc sa v neustálom pohybe je nerozdeliteľné. Skúste si preto ujasniť túto vetu:
Všetko to základné, poháňajúce, budujúce, zachovávajúce a udržujúce je žiarenie!
V tom sa musí správne zakotviť vaše chcenie po poznaní. Tlak alebo sila samotného Svetla si k tomu vynúti napredujúci a krúživý pohyb, takže sa nič nemôže zastaviť.
A tento neustály pohyb, spojený s ohrievaním a ochladzovaním si formuje všetko, vždy podľa určitého druhu; zakaždým celkom určitým spôsobom, ako sa to podľa zákona žiarenia musí a ani inak nemôže formovať.
To sa môže vziať za základ obrazu toho, čo chcem dať.
Po ceste až nadol, k tým miestam, kde sa môžu zhutňovať a formovať hmotnosti, sa už mnohé uvoľnilo k  formovaniu, ako rôzne stupne čisto duchovného, duchovného a bytostného. Tým sa mohli utvárať úrovne a svety, neprekračujúce určité hranice, ktoré krúžia sami v sebe.
V primeranom ochladení žiarení mohli sa pozhlukovať aj hrubohmotné horniny zeme, pričom na tomto diele vedome pomáhali bytostní pomocníci, presne zodpovedajúci tomuto druhu hornín, ktorí skrz stúpajúce im pri tom vedomie, nadobúdali príslušné ľudské formy.
Voda, vzduch a zem sa pri tom už takisto oddelili.
Predpokladajme teda, že pri našej úvahe nachádzame na tomto diele sveta iba vzduch, vodu, zem a horniny. Toto všetko už bolo obsiahnuté v Božom vyžarovaní, ale mohlo sa vyzrážať až pohybom pri celkom určitom ochladení a stať sa tým hmotne badateľným a viditeľným.
Vzdor tejto viditeľnosti v ochladení zostáva každému tomuto druhu ešte určité vlastné žiarenie, takže aj horniny majú vlastné žiarenie, udržiavajúce ju pohromade.
Teraz hornina podlieha pôsobeniam vzduchu a vlhkosti, ako aj meniacim sa teplotám, zvlášť na jej povrchu. Časom tieto pôsobenia prinášajú na najvrchnejšej vrstve zmeny, označované ako zvetrávanie.
Nakoľko vlastné žiarenie horniny preniká navonok cez zvetranú vrstvu, obrazne povedané, túto prežhavuje, v tomto prežhavení sa mení ešte skôr, než môže pôsobiť navonok, pretože zvetranie najvrchnejšej vrstvy horniny privodilo zmenu.
Táto naskrze prirodzená zmena žiarenia, jej však tiež dáva zmenené vlastnosti. Len čo táto zmena vyžarovania horniny dosiahne celkom určitý stupeň, poskytne možnosť k vyzrážaniu semien lišajníkov a machov, zatiaľ ešte voľne odpočívajúcich v neviditeľnom hlavnom žiarení.
Hornina, zvetraná spomenutým druhom žiarenia priťahuje semená a príslušní bytostní pomocníci ich starostlivo ukladajú, pomáhajú k zrelosti a pestujú rast z nich vzniknutých rastlín, ktoré svojim zložením opäť rozvíjajú vlastné žiarenie.
Keď potom zvädnú a rozpadávajú sa, nastáva v ich vyžarovaní opäť zmena, poskytujúc pri celkom určitom stave cestu ku vyzrážaniu semien pre iné rastliny. Všade pri tejto práci sú činní láskaví a pomáhajúci bytostní pomocníci, ktorí sa môžu vytvárať ešte pred hrubším vyzrážaním semenných častí pod pôsobením zmenených žiarení, ako ich už často vídavali rôzni ľudia, a to gnómovia, elfovia atď.
Tak to ide ďalej vo výstavbe alebo vo vývoji, nech sa to pomenuje ako chce. Žiarenia poskytujú zmenami príležitosť k vyzrážaniu a k vývoju zakaždým nových druhov.
Tak vznikajú najrozličnejšie druhy rastlín, vždy v zmysle zákonitej výstavby, ktorá sa zachováva a  prejavuje v zmenách žiarení.
Zlúčením žiarení hornín, rozkladajúcich sa rastlín, vody ako aj vzduchu a zeme vznikajú pri celkom zákonite určenom množstve a druhu tiež prvé zvieratá, ktorých hrubohmotné zárodky sa taktiež nachádzajú, neviditeľne odpočívajúc, v hlavnom žiarení.
Dotyčná, k tomu vhodná zmes žiarenia vyťahuje magnetický jestvujúce časti z hlavného žiarenia, ktoré zahrňuje všetko a tak sa formuje najprv rodok, ako zrazenina, nie snáď zviera, vyvíjajúce sa až potom z toho vyzrážaného semena.
Tým je taktiež urobený koniec okrídleným slovám hádanky: čo bolo na svete skôr, sliepka, alebo vajce?
Vývoj potom pokračoval týmto zákonitým spôsobom tvorenia, spočívajúcom v zmenách žiarenia, stúpajúc zo stupňa na stupeň, až nakoniec to najvyššie vyvinuté zviera v celkom určitom stave zrelosti, dostalo také vyžarovanie krvi, ktoré umožnilo ľudskému zárodku priťahujúc ho, dokonca nútilo, aby sa vplyvom druhu vtedajšieho vyžarovania krvi vtelil a prebudiac sa pomaly vo zvieracom tele, toto pretvoril, aby aj zovňajškom formoval dnešného človeka so vzostupnými stupňami sebauvedomenia.
Dnes vám chcem len v hrubých rysoch poukázať na vznik, ku sformovaniu obrazu, ktorý vám ukáže, že všetko musí byť vlastníctvom Boha, pretože vzniklo z jeho vyžarovania a  bez neho by ani nemohlo jestvovať.
Človek nemá však nijaký podiel na Zemi, lebo ju smie iba obývať. Bola už vybudovaná, keď sa smel na nej prebudiť k vývoju sebavedomého bytia.
Keby ste boli Božie zákony v stvorení starostlivo poslúchali v pokornom prijímaní všetkých darov a potom sa im podriadili, čo znamená, podľa nich konali, tak by ste už dnes boli žili na Zemi ako v raji, bez starosti, bez sporov, nepoznali by ste vôbec závisť a nenávisť, hrabivosť a túžbu po moci, boli by ste ľuďmi!
Šťastnými ľuďmi, zachvievajúcich sa v harmónii s lúčom Svetla, ktorí ďalej budujú ríšu, patriacu Bohu.

Dnešným materialistom by už vysvetlenie v poslednej prednáške nemalo byť cudzie, ba nepochopiteľné, nakoľko už aj my, teda dnešná veda dokáže meniť formy iba za pomoci iba žiarenia. Diaľkové ovládanie TV je toho istým napodobením.

                                                                                   Kolektív rádia ZÁCHRANA!

 


________________________________________________________________________________________
18. 12. 2021 a 20.12.2021 doplnený video dôkaz

A KEĎ SA ĽUDSTVO SPÝTA...

 

Po tomto poslednom príspevku, teda po tomto videní, ba aj prežití, je potrebné doplniť niečo dôležité, teda to, prečo vlastne bolo toto videnie zverejnené. Bolo tak učinené v nádeji, že sa ešte spamätajú tí, ktorí majú tie dve zmienené Posolstvá zo Svetla v rukách, ale žiaľ, iba v rukách, ale ich rozum ich núti blúdiť po cestách, ktoré by mali byť pre ich duchov už opustenou tradíciou.
Mnohí „stúpenci“ Pravdy vyhľadávajú, ba obdivujú rôznych vodcov pochybných duchovných smerov, ba aj kazateľov, ktorí tieto posledné a dôležité Posolstvá zo Svetla vôbec nepoznajú, ale dokážu lichotiť ich egu, lebo znovu ponúkajú tú pohodlnú cestu, ktorú očakávali už aj od tých, zmienených dvoch dôležitých Posolstiev. Keby však ich duch správne tie Posolstvá prijal, tak by pochopil, že tej pohodlnej cesty vôbec niet! Teda tej pohodlnej, ba teraz stále hľadanej a už aj znovu... obdivovanej.

Treba dodať, že je tu ešte jeden dôležitý zámer, ktorý je príčinou mnohých bludných teórií, ba prekrúcaní Pravdy a aj faktov: Je to ľudská chamtivosť, honba za lacným ziskom, ba niekedy chceným, aj keď falošným, obdivom!
Do tejto kategórie treba zaradiť jednu knihu, pri ktorej autor šikovne využil popularitu inej osoby práve týmto spôsobom, ba v tomto prípade bol zámer ešte temnejší. Jedná sa o knihu Večné zákony 4. diel; pri ktorej bolo zneužité nie iba meno, ale aj poslanie pravej autorky predchádzajúcich troch dielov JEJ knihy. Nakoľko som toto dianie prežíval, ba dokonca upozornil autora na skutočnosť, že vlastním dôkaz o tom, že v uvedenej knihe použil zavádzajúci fakt, aj tak to nepomohlo. Z uvedeného dôvodu uvádzam to konkrétne prežitie:
Po prečítaní tej knihy VZ 4; som ja v nej objavil jeden závažný rozpor s tým, čo uvádzala Pani Natália a jednalo sa konkrétne o narodenie Imanuela. Ten autor, pán Kopecký, sa to snažil uviesť do tej polohy, že ku narodeniu nedošlo, ale vysvetlil to tak, že tým narodením mienila autorka obrazne to, že tým, že v knihách ho akoby znovu priviedla k čitateľom a teda ľudským duchom, bolo to za tým účelom, aby sa stal znovu známym, lebo už on a jeho dielo upadlo do zabudnutia. Lenže práve takúto otázku položil niekto osobne Pani Natálii na stretnutí v B. Bystrici, „že či to narodenie nie je iba takto obrazné, ba tá kniha nemá byť vyplnením jej poslania“; teda presne tak, ako to bolo vysvetlené následne  v tých VZ 4.
Lenže Ona to vyvrátila a odpovedala tak, že ku narodeniu skutočne dôjde. Preto som ja jej dcére Monike uviedol, že mám dôkaz na kazete, že je to nie tak, ako v tej knihe jej vtedajšieho manžela, ale že ku narodeniu došlo.  Preto ma poprosila, aby som jej požičal tú kazetu, že je stretnutie v B. Bystrici a že to chce teda uviesť na pravú mieru, aby som tam prišiel. Lenže ja som dostal chrípku a vysoké teploty a tak si prišla po kazetu ona.  Ja som mal následne, počas noci sen, že to bude všetko naopak, a tak som aj v teplote a aj keď bolo veľa snehu, išiel autom cez Šturec do B. Bystrice a skutočne som zistil, že tú informáciu z kazety vôbec nezverejnili, ale využili z nej iba to, čo sa im hodilo. Tak som im tú kazetu zobral, ba aj s patričným komentárom. Nakoľko som teraz zistil, že kniha Večné zákony 4. sa stále predáva, musím varovať čitateľov, že v nej uvedený fakt, je nie v súlade so zámerom autorky Večných zákonov, ba že jej  meno bolo využité k nečistým cieľom.
Nie je potrebné veľa našich slov, ale iba pár dôležitých citátov zo samotného Slova Pravdy, ktoré akosi títo v pohodlnosti prehliadajú. Budú to citáty iba z jednej prednášky, ktorej názov je v názve tohto príspevku. Ich nedočkavosť kladie otázku: „Kedy že ku tomu dôjde?“ Na túto otázku nenájdu odpoveď ani v tomto príspevku, ale na ďalšiu dôležitú, ktorá súvisí, na tú áno:
„Za akých podmienok ku tomu dôjde?“ 
Na túto otázku odpovedajú tie nasledovné citáty:

Nedôvera je teraz najhorším plodom nesprávneho chcenia a nesprávnych ciest tohto ľudstva. Nedôvera švihá bičom ako posledný dôsledok vášho luciferovského prisluhovania! Nedôvera je dnes zahniezdená všade, kamkoľvek sa pozriete, nielen v štátoch a cirkvách, v obchode alebo každodennom styku, ale dokonca v tom najvnútornejšom rodinnom živote, pri posvätnom krbe manželstva.

No nie je už ďaleko doba, keď budú netušene poklady zo Slova Posolstva ľudskými duchmi všetkých tried jasavo sprostredkované načúvajúcemu ľudstvu. A vždy niečo nové vám dá Posolstvo pre akúkoľvek oblasť skutočného vedenia, pre dušu i telo, tiež pre vaše myslenie a konanie tu na tejto zemi.
Dovtedy sa však musia duchovne leniví oddeliť od čulých; oddelia sa samočinne, aby v budúcnosti nemohli brzdiť alebo miasť už nič, čo je podľa Božej vôle.

Hovorím vám: To živé Slovo, Posolstvo, ktoré som priniesol, je dôkaz, nad ktorý pre všetkých ľudských duchov nemôže byť vôbec daný lepší, alebo presvedčivejší!
A kto Slovo vo vážnom hľadaní už raz spoznal, ten je aj bez inej pomoci dokonale presvedčený! To jediné ho však môže tiež zachrániť, pomôcť mu, aby dokázal stúpať nahor do svetlých Božích záhrad, kde smie žiť večne, v radostnom tvorení podľa Božej vôle.
Nič iné! Len ten, kto Slovo spozná naozaj si ho osvojil, teda podľa neho skutočne žije, bude zachránený pred večnou smrťou. Taký sa však ani nepýta na iné dôkazy. Pre neho sa všetko stalo samozrejmosťou v prežívaní môjho Slova, ktoré mu tým podáva dôkaz!
Človek sa o to musí teda usilovať so všetkou vážnosťou a v pokore, bez domýšľavosti, bez zaujatosti. Ak to nesplní, nemôže mu Slovo nič dať. Zostane mu uzavreté, zatiaľ čo inak pre každého ďaleko prekonáva i tie najväčšie očakávania a vylieva bohatstvo, ktoré prináša mier, pravé vedenie a robí šťastným!

Ľudia to budú prežívať, aj keď sa tomu teraz vysmievajú. Ich duše majú byť ťažkými otrasmi skyprené, a tým pripravené na vrúcne chcenie prijímať. Potom už budú spoznávať bohatstvo môjho Posolstva, na ktorom sa nezmení ani slovo, ale ono je a zostane, ako ho teraz dávam.
Ľudia sa však budú meniť v celkom krátkom čase, pretože ich duše sú teraz ešte príliš meravé následkom svojvôle pokriveného rozumu.
Pochabí ľudia, za akých istých a veľkých sa asi považujete! Hovorím ešte raz: Nie vy smiete požadovať od všemohúceho Boha, ale ON teraz požaduje od vás, lebo jeho trpezlivosť je teraz u konca!
On požaduje dôkaz od vás, že ste schopnosti, ktoré zveril vášmu duchu, dobre použili podľa jeho najsvätejšej vôle! Že ste v duchu čulí a môžete spoznať v jeho Slove Toho, ktorého vám On teraz poslal!

Boh však teraz vyžaduje v svätom hneve: Ľudstvo dal som ti kedysi schopnosť vždy spoznať všetko prichádzajúce z môjho Svetla! Teraz spoznaj môjho Syna, inak budeš odsúdené a zavrhnuté ako ľudsky nehodné a Svetlu nepriateľské! –
Čo z toho vyplýva, čoskoro sami zažijete! A keď sa ľudstvo pýta svojím spôsobom, potom im dá BOH tentoraz odpoveď svojim všemohúcim spôsobom!
A všetka smiešna namyslenosť týchto pozemských ľudí sa v sebe zrúti ako kôpka prachu.–
Ďakujte Pánovi, keď vám pomôže svojimi údermi, ktoré spätne pôsobiac, musia na vás dopadať. Modlite sa a buďte pripravení k hodine najväčšej ľudskej núdze zvestovať Slovo, ktoré som vám dal!

Ako Ho chcú spoznať tí, ktorí tvrdia, že sa nenarodil?

Tieto podmienky sú nevyhnutné pre tú zasľúbenú dobu:
„SA VÁM VYPLNÍ TO VAŠE....“
SA NÁM VYPLNÍ TO NAŠE!

* * *

Tu uvádzame vyššie v príspevku spomínaný video dôkaz:


________________________________________________________________________________________
12. 12. 2021

SEN -  VIDENIE
7. 12. 2021


Ráno o 04:00 som sa zobudil, ale následne som upadol akoby do krátkeho polospánku a mal som nasledovné prežitie.
Nejaký muž, ktorého som ani nevidel, ale bol pre mňa vážený, mi mohutným hlasom povedal:  „Sa vám vyplní to vaše 7   3   3   2 !“   A pri týchto slovách bola predo mnou otvorená kniha, a na poslednej strane bolo to aj napísané strieborným písmom v celkom spodnom riadku

Potom som hneď precitol a aj som si to hneď poznačil.

Dlhšiu dobu mi trvalo, pokiaľ som pochopil zámer tohto prežitia, ale podľa toho, ako som to vnímal, vysvetlenie by mohlo mať nasledovný zmysel:
Treba dodať, že text knihy som nevidel, iba akoby riadky boli zašrafované a výrazný bol ten spodný riadok na ktorom sa vynímali tie uvedené čísla. Tie ostatné riadky, ktoré boli vyššie, som vnímal iba ako nevýrazné, ba bez akýchkoľvek symbolov a výrazný bol iba ten spodný riadok, na ktorom boli ešte výraznejšie znázornené tie čísla.
„Sa vám vyplní to vaše!“   To je slovo, ktoré nám bolo adresované. Z nášho pohľadu je to možné prijať, ba vnímať nasledovne: „Sa nám vyplní to naše!“ A to „naše“, je predsa pripravované vysielanie rádia Záchrana! Potvrdzujú to aj prvé dve čísla, ktoré sú frekvenciou rádia Záchrana. Ba potvrdzuje to aj dátum prijatia: 7. 12. Lebo  1 + 2 = 3 a to je tá frekvencia nášho rádia Záchrana   7,3 MHz !
Preto prvé dva symboly znamenajú frekvenciu rádia Záchrana!  Čo znamenajú tie dva ďalšie, môže tiež vyplývať z našej aktivity, lebo máme pripravené tri (3) vysielacie stanovištia a máme pripravené vysielanie z dvoch posolstiev, ktoré ľudstvo dostalo zo Svetla.
Prípadne tie dve ďalšie čísla znamenajú termín, kedy ku tomu dôjde, ale v akých hodnotách je udaný, to si netrúfame predpovedať.
Dlho som rozmýšľal, ku čomu by som prirovnal tie riadky v tej videnej knihe, ale boli mi veľmi známe. Až po istom čase som si uvedomil, že boli presne také, aké sú na solárnom paneli rádia, ktoré všetci vlastníme:  SOLAR HYBRID.

Ešte treba dodať, že podobného povzbudenia a poučenia od vesmírnych priateľov sa nám už raz dostalo, prostredníctvom jednej členky z nášho kolektívu, ale nebudeme ho zverejňovať z dôvodu ochrany projektu. Neboli sme si veľmi istí, či to môže byť skutočnosť, tak teraz nám to bolo potvrdené v tomto druhom povzbudení.            

Kolektív rádia Záchrana!

* * *

Ešte doplníme jednu udalosť, ktorá niektorým možno pomôže uvidieť isté dôležité súvislosti. V tom istom čase, ako bol prijatý tento SEN – VIDENIE, jeden pán v Handlovej uvidel nad oblohou vznášajúci sa objekt, ktorý menil farby a vykonával rýchle pohyby na rôzne svetové strany. Informoval o tom aj reportérov TV Markíza a poskytol im aj svoje zábery toho objektu. Reportáž aj so zábermi objektu si môžete pozrieť tu:
https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/bonus/11911-zahadny-objekt-na-oblohe *

Tak je to iba “náhoda“?

* nakoľko toto video už na tomto odkaze nenájdeme, tak pridávame jeho kópiu :

Markiza TV noviny záhadný objekt 7. 12. 2021 - YouTube

 


________________________________________________________________________________________
29.11. 2021 + DODATOK 3. 12. 2021 + Dôkaz vo videu na konci príspevku 5. 12. 2021

SILA MYŠLIENKY
 

Toto označenie sa dnes často používa a mnohí sa usilujú poučiť svoje okolie o tomto deji, lenže opäť bez potrebných súvislostí. Ja sám som v začiatkoch a svojich mladých rokoch zachytil niektoré také poučenia, a bol o tom deji natočený aj jeden známy  film, ale dokonalým poznaním sa mi stalo až nové Slovo Absolútnej Pravdy – Posolstvo Grálu, kde je vysvetlené celé pôsobenie človeka vo stvorení a nie len v tomto jednom deji, ktorý sme nazvali „silou myšlienky“.
Aby sme však čitateľovi dokázali, že je to nie tak jednoduché, že skutočne jeden dej súvisí s druhým, nadviažeme na prežitie jednej panej a na ňom postavíme stavbu nášho nového stupienku poznania.

Je veľa ustálených slovných pomenovaní (šiesty zmysel, predtucha zvierat, ba aj ľudí, atď. ) a aj isté ľudové príslovie, ktoré potvrdzujú, že istý, ľuďmi už poznaný, ale dosiaľ neprebádaný komunikačný kanál medzi živými bytosťami, skutočne jestvuje.
Napríklad veľa ľudí verí v dej, ktorý možno majú aj prežitý, že keď niektorý človek zapraje inému niečo zlé, tak sa to prejaví napríklad silnou bolesťou hlavy. V tomto bode sú teda mnohí ochotní uznať silu „myšlienky“.

No a tu by sme s úvodom skončili a nadviazali na spomínané prežitie:
Popud k tomuto príspevku nám dalo prežitie jednej umelkyne z Aljašky, odvysielané 23. 11. 2021 v seriály „Mimozemšťania nad Aljaškou“*, na TV TRAVEL CHANEL. Táto umelkyňa - maliarka niekoľko krát videla po stromoch s ľahkosťou skackať a loziť malých tvorov, podobných humanoidom, ale nie príjemného výzoru, ktorých aj namaľovala. Lenže stalo sa niečo zaujímavé, lebo stromy, po ktorých skákali, následne všetky vyschli. Hovorila o tom svojmu priateľovi a ten ju vysmial, ba povedal jej, že je asi nie normálna, lenže stalo sa to, že ich raz videl aj on. Znepokojovalo ju to, že tie stromy vyschli, teda, že to nie sú dobré bytosti a tak sa odtiaľ presťahovali, lebo uvažovala, že sú to mimozemšťania, ale tí zlí, o ktorých sa na Aljaške pomerne často hovorí, nakoľko aj záhadných preletov a prežití tohto druhu je tam dosť veľa.
Toto je jej maľba, ako tieto tvory videla. Všimnite si opäť akoby mužskú a ženskú formu, podľa kratších a dlhších vlasov. Toto bude potvrdením citátu z Absolútnej Pravdy, ktorý bude nasledovať ako objasnenie.

Lenže mnohokrát sa zamieňajú tieto tvory s mimozemšťanmi nesprávne. A tu sa dostávame k podstate tohto príspevku a nášho pokroku v tom, aby sme pochopili, že naše myšlienkové a citové hnutia skutočne vytvárajú nie len účinky, ktoré sme si v úvode pripomenuli, ale aj žijúce a činné formy!
Podľa nás sa v prípade týchto bytostí na stromoch jedná o fúrie, ktoré sú vytvorené iba ľuďmi, ktorí ich vytvorili svojim negatívnym cítením a myslením. Splodil ich buď nejaký drevorubač, ktorý dokáže iba stromy ničiť, alebo niekto, komu tie stromy prekážali.

Tento dej prebieha nasledovne:
„Veď každá vzniknutá myšlienka, ako všetko v jemnohmotnom svete, dostáva ihneď určitú formu, ktorá stelesňuje a zobrazuje vlastný zmysel myšlienky.
Živá tvorivá sila, prúdiaca ľuďmi, zhustí pomocou zomknutej vôle to jemnohmotné hotovej myšlienky a sformuje ho do zhusteného útvaru, vyjadrujúceho zmysel tejto myšlienky. Živá sila sformuje teda niečo skutočné, niečo živé, čo potom v tomto svete myšlienkových foriem priťahuje rovnorodé pomocou zákona príťažlivej sily alebo naopak, je priťahované rovnorodým, podľa jeho vlastnej sily. Podľa toho, ako je myšlienka pri svojom vzniku súčasne spolupreciťovaná, buď silnejšie alebo slabšie, taký bude mať v sebe i jej jemnohmotný útvar život.
Kto sa raz vyrovnal so skutočnosťou, že všetko žije, a preto je vo formách, či je to už pozemsky viditeľné alebo nie, tomu nebude nijaký krok ťažký predstaviť si, že aj prírodné sily sú formované. K týmto prírodným silám patria okrem už mnohými, predtým viac než teraz vídanými trpaslíkmi, vílami, sylfami, rusalkami atď., tiež bytosti vzduchu, ohňa a vody. Sú tiež ovplyvňované myšlienkovými formami, čím opäť vzniká mnoho dobra alebo zla.“

„Tieto útvary ľudského citového chcenia majú v sebe silu, pretože vznikajú z duchovného chcenia, spojeného s „neutrálnou hlavnou silou“, ale najdôležitejšie pritom je, že tým pri svojom vzniku prijímajú do seba niečo z bytostného, t.j. z tej podstaty, z ktorej sa vyvíjajú škriatkovia atď. Chcenie zvieraťa to nemôže dokázať, pretože duša zvieraťa nemá v sebe nič duchovného ale len bytostné. Je to teda dej, ktorý sa uskutočňuje len pri útvaroch ľudského citového chcenia, ktorý pri dobrom chcení musí preto priniesť veľké požehnanie, ale pri zlom chcení nepredstaviteľnú škodu, pretože bytostné jadro takých útvarov má v sebe vlastnú hnaciu silu, spojenú so schopnosťou pôsobiť na všetko hrubohmotné. A tým teda vzrastá nesmierne zodpovednosť ľudského ducha. Jeho citové chcenie vytvára buď dobročinné bytosti alebo tiež démonov, čo záleží od jeho správania.“

„Vráťme sa k myšlienke, ktorá k sebe priťahovala cudzie myšlienkové útvary a stávala sa čoraz silnejšou a silnejšou: Ona nakoniec vystúpi z teba v pevne zomknutých vlnách sily,  prenikne aurou tvojej vlastnej osoby a bude vplývať na ďalšie okolie.“

„Istotne jestvuje mnoho ľudí, u ktorých sa vynorí otázka: A čo fúrie? Nemajú aj oni ženské formy a predsa sú veľmi pozitívne vo svojom pôsobení
Preto sa chcem tým už teraz zaoberať a vysvetliť vám to:
Fúrie sú v mužských i ženských podobách, ale obe, aj napriek ich mnohorakým pôsobeniam, majú len jeden cieľ: ničenie!
Avšak fúrie nie sú nijaké bytostné. Také niečo nepochádza z vôle Svetla! Fúrie sú iba výplody zlého chcenia ľudí. Patria k démonom, ktorí musia ihneď zhynúť, len čo sa chcenie ľudí zlepší a obráti ku Svetlu!
Zaiste sú veľmi nebezpečné a v súde budú uvoľnené, aby sa vrhli na celé ľudstvo. Ale uškodiť môžu len tam, kde sa môžu zachytiť, teda kde nájdu v človeku rovnaký zlý druh alebo strach.
Tým musia aj fúrie slúžiť Svetlu; lebo odpratávajú zlých pozemských ľudí, a tak podporujú veľkú očistu. Potom po ukončení očisty fúrie už nebudú mať viac potravy a musia zahynúť samé od seba.“

Tak to boli citácie zo spomínaného Slova Absolútnej Pravdy a teda vysvetlenie. Lenže ako povedal už jeden obyvateľ Aljašky v tom seriály:
„Pravdivosť je pre mňa dôležitá! Ukážte mi dôkaz a ja tomu uverím!
Klamstvá nechcem počúvať!“

No a my sme tento, nami získaný dôkaz na našej stránke už ponúkli!
Záujemca nech si pozrie v priečinku LOVY BEZ ZBRANÍ video s názvom „Medveď a objekt“ na konci príspevku SPLNENÝ SĽUB
Podľa nás, práve schopnosť nočného videnia snímať frekvencie, ktoré ľudské oko nevidí, umožnila zaznamenať túto citovú formu pozorovateľa, ktorý práve keď komentoval a hľadal, kde zmizol prvý medveď, vyšla z neho táto forma presne smerom, kde sa medveď nachádzal.

Dokonca sme odpozorovali istú zákonitosť a dôkaz vyššie napísaného: Formy ktoré vychádzajú z citu človeka, majú viac energie - sú žiarivejšie ako tie, ktoré vychádzajú len z rozumu. To tiež potvrdzuje Slovo a vysvetlenie, z ktorého sme citovali.

Niekto by možno dokázal vidieť aj tvar tejto formy v pravej podobe a nie len jej svietiace jadro, ako to dokázal tento prístroj.

Na záver ešte uvedieme niečo z tohto Slova ako isté doplnenie:
„Toto hrubohmotné oko sa v divočine stále viac a viac zostruje vplyvom nutného osobného boja proti iným ľuďom, proti zvieratám a živlom, pričom sa postupne naučí rozoznávať jemnejšiu a najjemnejšiu hrubohmotnosť.
Ak teraz uvážime, že rasám, stojacim na nízkom stupni duchovného vývoja je umožnený výhľad iba na rovnako nízke okolie, s malým voľným priestorom nahor, tak nie je ťažko pochopiť, že medzi nízkymi ľudskými rasami môžeme nájsť prevažne len strach z démonov a uctievanie démonov. Teda to, čo môžu vidieť a tušiť.“

To je tiež potvrdenie toho, že tieto formy videla obyvateľka z prírody – Aljašky.

Ďalší veľmi výrečný dôkaz tohto diania bol odvysielaný na TV CS MYSTERY 21. 6. 2021 v dokumente Záhady živočíšnej ríše 2. Papagáj, ako tvor, ktorý dokáže formovať slová, podľa toho ako sme ho to naučili, bol vybraný na jeden pokus. Jednalo sa o druh, ktorý má slovnú zásobu vyše 500 slov, ba aj istého obzvlášť vnímavého jedinca. Tento papagáj bol v oddelenej miestnosti 15 metrov od človeka. Človek dostal v obálke obrázky, ktoré predtým nepoznal a na tieto obrázky sa pozeral. Keď mal človek v rukách obrázok kvetu, papagáj vo vedľajšej miestnosti povedal: „môžeš zobrať kvet“. Keď boli na obrázku objímajúci sa ľudia, papagáj povedal: „môžem ťa objať?“, keď bol na obrázku muž s mobilom na uchu, papagáj povedal: „ako to, že telefonuješ“? Takto sa trafil viac krát, pričom odborníci, ktorí tento pokus zhodnotili, že šanca, aby sa aspoň raz trafil správne je jedna k miliarde a uzavreli to teda tak, že v tom niečo musí byť a nemohla to byť náhoda.

Čo si z tohto poznania teda má vziať dnešný človek ako ponaučenie?
V prvom rade by nás snáď nemalo nechať chladným tak zaujímavé prežívanie ba aj dôkazy, ktorých je aj v uvedenom priečinku viac, a mal by sa v nás prebudiť záujem doplniť si toto „nové“ univerzálne poznanie prírodných zákonov. Toto poznanie tu máme už takmer storočie, ale ľudia o ňom nevedia, ba ani to, že toto dielo je splnením dôležitého zasľúbenia, ktoré sme dostali od Boha. Lenže tomu sme venovali už viaceré príspevky.
Z tohto si vezmime uvedomenie, že naše myšlienky a city skutočne žijú, pôsobia a to nie len medzi nami navzájom, ale aj v prírode, ktorú často chránime len navonok, ale naše vnútro vytvára niečo úplne iné, čo ale stále pôsobí spätne aj na nás a naše ďalšie budúce smerovanie a náš „osud“.

* Chceme sa vrátiť k hviezdičke, ktorú sme nechali pri názve „Mimozemšťania nad Aljaškou“ a napísať, že lietajú aj nad Bratislavou, nakoľko v predpovedi počasia na RTVS sa 27. 11. 2021 objavilo nad lesom UFO. Najskôr pri prelete cez redšiu hmlu sa akoby rozžiari, potom úplne zmizne v nej a nakoniec sa znovu vynorí.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13984/296805

* * *

DODATOK

K predošlému príspevku, by sme ešte chceli dodať nasledovné: Mimozemské objekty lietajú nie len nad Aljaškou a Bratislavou, ale aj na oblohe ponad celým Slovenskom, čoho dôkazom je už niekoľko objektov zverejnených na našej stránke. Dokonca  niekto z nášho kolektívu objavil na starších diapozitívoch objekt, ktorý rovnako nemôže byť prirodzený, ba ani umelo vyrobený človekom zo Zeme, lebo intenzita žiarenia počas dňa, ale aj spektrum v ktorom žiari, to určite vylučujú. Navyše sa tento objekt nachádza na severe, teda Slnko tam na oblohe nemôže byť.
A nie je to ani žiadny svetelný klam objektívu.

Vždy pomôže, keď sa niečo potvrdí z viacerých strán a zhodou okolností presne s podobným prežitím sa zdôveril jeden pán menom Oldington Rusel v dokumente Mimozemšťania nad Aljaškou (5): „Pracujem pre letectvo americkej armády. Zameriavam sa na radary, viem ako rozpoznať lietadlo a prakticky všetko, čo lieta. Ako radarový technik mám prehľad o tom, čo vonku lieta. V januári 2018 som ráno vyšiel von a videl som dve veľké oranžové gule, ktoré sa pohybovali. Boli to jediné objekty na oblohe, pretože bolo zamračené a nemal som vidieť žiadne hviezdy, ale tie svetlá boli v našej atmosfére. To bolo mätúce. Potom sa guľa naľavo rozletela na západ, druhá klesla a rýchlo dohnala tú prvú. Boli asi 60 km odo mňa. Pozrel som sa na chvíľu inam a ony za sekundu zmizli. Takú technológiu my pozemšťania nemáme!“
Je zaujímavé, že aj z fotografie, ktorú zhotovil jeden z nás, vyplýva, že guľa je veľká, červená a je v našej atmosfére!

Otázku „PREČO SÚ TU?“ sme zodpovedali v priečinku (NE)ZODPOVEDANÉ OTÁZKY, ale aj v iných príspevkoch na našej stránke.

Nasledujúce video je dôkazom toho, že objekt nad kopcami je skutočne na severnej strane oblohy, nízko nad horizontom. Snímanie začína na západe, pohľadom na Martinské Hole, pokračuje pohľadom na Malú Fatru, ktorá je na severe, pred ňou je kopec Stráne, nad ktorým je ten objekt, a na východe sú kopce Veľkej Fatry a následne video končí na juhu, kde sa nachádza poludňajšie Slnko.