_______________________________________________________________________________________________________________________

OZNAMY

Vážení čitatelia,
dňa
26.6.2020 sme pridali nový scan článku do priečinka „UFOMAGAZÍN“. Článok má názov UFO nad Viborgom.

kolektív Rádia Záchrana!

***

Vážení čitatelia,

oznamujeme vám, že sme na stránke zriadili nový priečinok, s názvom „UFO MAGAZÍN“.
V tomto novom priečinku sa pokúsime vrátiť do doby, kedy ešte vládla tá sloboda prejavu po nežnej revolúcii, aby si mohol čitateľ urobiť vlastný úsudok o tom, ako pracuje temno, ba aj o tom, ako sa verejnosť necháva uspať médiami produkovanými uspávankami. A aj keď sloboda prejavu je dnes už veľmi oklieštená, uspávanky médií znejú stále hlasnejšie, pravdivé informácie sú stále dostupné, len vyžadujú zvýšené úsilie a námahu samotného čitateľa!

kolektív Rádia Záchrana

***

Vážení čitatelia!

Radi by sme vás upozornili na priečinok s názvom ,,ČLOVEK A LES“, kde sa nachádzajú príspevky týkajúce sa témy ,,Objavu prírodného zákona“, a toho, ako vedome, ale aj nevedome človek pôsobí v oblasti lesa, prírody, každodenných pozemských oblastiach a aj celého vesmíru. Chceme vám odporučiť čítanie príspevkov v poradí takom, ako boli napísané, nakoľko informácie a súvislosti vlastne takto na seba nadväzujú a uľahčujú tak pochopenie závažnosti témy.  Príspevky vznikali a teda by sa mali čítať v nasledovnom poradí:

1. ,,PLAČ LESA“
2. ,,OTVORIA TATRY SLOVÁKOM OČI“ s doplnením celej prednášky z Posolstva Grálu: ,,Hrubohmotnosť,     jemnohmotnosť, vyžarovania, priestor a čas“
3. ,,ZÁKONY PREŽITIA“ s dodatkom ,,MEDVEĎ a človek
4. ,,JIN - JAN“
5. ,,ZÁVER“

***

Záujemcovia o dokumentárny film „OBJAV PRÍRODNÉHO ZÁKONA“, píšte prosím na našu kontaktnú e-mailovú adresu:
radiozachrana@azet.sk a uveďte, či si želáte zaslať dokument na DVD, alebo na USB - kľúči.

Cena za zaslanie dokumentu na DVD na dobierku je: 15 Eur
Cena za zaslanie dokumentu na USB – kľúči na dobierku je: 20 Eur

kolektív Rádia Záchrana!

_______________________________________________________________________________________________________________________
2.7.2020

NEPOZNANÁ KOMUNIKÁCIA

 

Na našej stránke sme sa tejto téme venovali už mnohokrát a to v rôznych oblastiach, ktoré súvisia s každodenným prežívaním, ba neznalosť nám spôsobuje väčšinou neriešiteľné problémy. Lenže tieto problémy, by už vôbec nemuseli byť, keby sme si nechali konečne poradiť, ba tieto rady, neradili medzi konšpiračné teórie. Paradoxom je, že konšpiračné teórie uznávame naopak, ako pravé.
V platnosti zostáva nami radené pravidlo: Človek nepozná seba samého, ani svet, v ktorom žije, a následne nedokáže správne poznať ani prírodné – Božie  zákony, v ktorých činnosti  musí každodenne pôsobiť.
Tentoraz využijeme ako dôkaz jestvovania jemnejších dimenzií hmoty, znovu poukázanie na druh pôsobenia týchto zákonov v oblasti, ktorá je bežne dostupná pre každého, ktorý by si chcel toto pôsobenie zákonov samotný potvrdiť a overiť to, čo bude teraz nasledovať.
Každý určite pozná, alebo sa dozvedel, ako na zemiakoch škodí pásavka zemiaková, alebo ľudovo „mandolínka“ , ba koľko škôd dokáže napáchať, a že zlikvidovať ju, je úplne nemožné. Bolo už vymyslených, ba aj poradených, veľa spôsobov jej likvidácie, ale stále málo účinných, lebo prežíva stále v hojnom počte a nič nie je dostatočne účinné. My doma pestujeme stále zemiaky a teda tento neduh musíme riešiť každoročne. Chceme mať zemiaky „BIO“, veď preto ich pestujeme, a z toho dôvodu väčšinou likvidujeme tohto škodcu zberom zo zemiakov ručne, aj keď sme už vyskúšali všetko možné, ale biologické. Teda iba bez chémie.

Na našej stránke bol zverejnený objav prírodného zákona, ba aj s možnosťou získania dôkazov na videokazete priamo z prevádzky, teda z prírody a teda aj nasledovné vysvetlenie, ako sa neduhov jednoducho, ba dokonale zbaviť. Dôkazy pochádzali ale z oblasti, ktorá je pre bežného človeka málo dostupná, aj keď sa tento zákon dotýka všetkých oblastí. Preto si niektorý čitateľ možno po týchto následných vysvetleniach pomyslí: „Keď tieto zákony tak poznáš, prečo máš tento problém s tými mandolínkami?“ Na túto otázku je síce odpoveď už v samotnom prírodnom zákone, lebo výsledok je priamo úmerný čistote vysielaných obrazov na dané stanovište, ba hlavne rastliny, tam sa nachádzajúce. No a ten náš problém spočíva práve v tomto samotnom zákone, nakoľko naša záhrada sa nachádza na mieste, ktoré susedí s prechodom, ktorým prechádza veľa ľudí a mnohokrát vidíme niektorých, ktorí sa so závisťou v očiach pozerajú na peknú úrodu, v záhrade sa nachádzajúcu. No a nečisté, teda negatívne myšlienky sú dnes vo veľkej presile, ba jej likvidácia je už teraz priamo nemožná. Dokonca v tejto dobe je táto temná sféra posilňovaná z jemnejších úrovní veľmi výrazne. Uvedený zákon vyžaduje čistotu a teda stanovište, bez možnosti cudzieho zásahu! No a takých dnes už temer niet. Veď preto sa deje všetko tak, ako sa deje, ba stíha nás jeden problém za druhým. A práve preto ja pestujem veľa rastlín, ba aj ovocia, ktoré je málo známe a teda pre tých okoloidúcich neaktuálne, alebo zas na miestach, na ktoré nie je výhľad. Iba tam sa dokážu dosiahnuť žiadané výsledky a využiť uvedený zákon.
Toto bolo potrebné uviesť na úvod, lebo táto otázka je pre pochopenie rozhodujúca. Až teraz môže nasledovať vysvetlenie, ba konkrétny príklad na potvrdenie si uvedeného zákona, ktorým si môžeme podať, ba získať, ten chcený dôkaz. Dôkaz je možné získať práve na negatívnom pôsobení, ktoré je dnes v prevahe, ale potvrdzuje ten spôsob komunikácie, ktorý si chceme potvrdiť, ale ktorý my dnes nepoznáme, lebo neuznávame tie jemnejšie telá vlastné, následne ani iných tvorov v prírode, ba aj jemnejšie telá rastlín a teda ich vyžarovania, ktoré sú práve kanálom tej nepoznanej komunikácie, ktorá všade okolo nás prebieha, hlavne naším pričinením, ale bez nášho vedomia a znalosti o nej.
Každým rokom narastá žiarenie prichádzajúce z vesmíru, ktoré urýchľuje dianie, aby sa mohol uzavrieť kruh, ktorý je pre citlivých už tak očividný, ba vo všetkých duchovných smeroch predpovedaný, ale nami, ba hlavne kompetentnými, ignorovaný. Preto je toľko nahromadených udalostí, všetko je hnané do kvetu, aby prinieslo plody, ktoré sme do stvorenia, vesmíru, prírody vniesli my, ľudskí duchovia. Preto tak zakvitli všetky druhy stromov, rastlín, ba následne nasledovali, ba budú nasledovať pohromy, katastrofy, ľudské konflikty a nevysvetliteľné zlyhania ľudí, ba tragédie, ako v tej škole vo Vrútkach.  Lenže teraz sa vrátime ku konkrétnemu prípadu, ba dôkazu.
Tohto roku bolo, ba je stále, toľko tých pásaviek zemiakových, ako ešte ani jeden rok. Na jednej byli zemiaka je bežné, že sú naraz tri - štyri a nie jedna, ako kedysi. Denne ich musíme zbierať aj päťkrát a vždy ich zozbierame kopu. Títo škodcovia sú už tak rafinovaní, že keď sa približujete ku rastline zemiaka na ktorom je škodca, tak tento tvor sa jednoducho zhodí pod zemiak, otočí sa hore bruchom, prestane sa hýbať, ba zostane v štrbine zeme a objaviť ho, je veľmi náročné. Mám to potvrdené od viacerých. Preto bolo potrebné vymyslieť stratégiu, že jednu ruku rýchlo vložiť pod list zemiakana ktorom je tento škodca a druhou sa približovaťku nemu. Takto skončí vo vašej ruke. Lenže ja som si na uľahčenie vyrobil nástroj, ktorý mi mal uľahčiť tento zber, aby som nemusel toľko chodiť pomedzi zemiaky a šliapať pôdu pod nimi. Pre dokreslenie napísaného, použijem priliehavé obrázky, na ktorých môže čitateľ získať potvrdenie.

No a práve tento vyrobený nástroj sa stal nástrojom potvrdenia funkcie tohto zákona jestvovania jemnejších dimenzií hmoty, ba tej, nami nepoznanej komunikácie medzi živými tvormi. Nestal sa teda nástrojom  pre uľahčenie mojej práce  pri prácnom zbere tohto škodcu, ale niečoho iného. Ako môžete vidieť na obrázku, na dlhšej rúčke je malý kýblik o veľkosti ľudskej dlane, aby ho bolo možné zasunúť pod listy, na ktorých je škodca, ktorý by sa mal zosunúť do neho, keď sa priblížim tak, ako tomu bolo pri priblížení rukou.Lenže výsledok bol v tomto prípade úplne odlišný! Škodca sa nechcel vôbec spustiť zo zemiaka, ba držal sa tak vytrvalo,že som musel nástroj vylepšiť a ako vidno na obrázku, ako rukoväť využiť krátky oberák na ovocie, ktorým točím po listoch zemiaka, aby som tohto škodcu do toho kýblika zhodil. Aj tak je to veľmi náročné! Lenže, keď sa priblížite ku nemu rukou, teda časťou vášho tela, v tom prípade sa ihneď z listu zhodí na zem. Ako je to možné?
Aj keď sa táto otázka, ba celý príspevok bude zdať mnohým ako malicherná, ba nepodstatná, opak je pravdou. Práve v kladení tých pravých otázok je žiadaný úspech. Pokrok je v priamej úmere s umením položiť si tú pravú otázku, ba na ňu potom nájsť aj správnu odpoveď! A práve v tých teraz nami prehliadaných a nepovšimnutých otázkach sa ukrýva väčšina riešení na naše neriešiteľné problémy. My sme na to už mnohokrát poukazovali, lenže žiaľ, vždy so žalostným výsledkom, ba ani teraz si nerobíme veľkú nádej. Ale ako sa hovorí: „Skúsiť treba!“ 
Pre tých väčších skeptikov je potrebné poukázať na dokument: „Záhady živočíšnej ríše 12. časť“, v ktorom  mnohí chovatelia zvierat, ako psov a mačiek, podávajú svoje prežitia, ako videli vo svojom dome duše zvierat, teda ich uhynutých zvieracích miláčikov. Samozrejme, že ako vždy, bol ku tomu vložený aj komentár „odborníka“, teda psychológa, ktorý to vysvetľoval znovu v zmysle naučených definícií, ktoré získal štúdiom, že sa jedná o vidiny tých, ktorí svoje zvieratá stratili a milovali. Ľudia rozumu skutočne nedokážu vniknúť do tých úrovní, ktoré sú prístupné jedine ľuďom citu, a je to podobné, ako nedokáže každý rádioprijímač byť naladený na niektorú stanicu, teda na potrebné vlnové pásmo.
Pre tých otvorenejších treba vysvetliť, ako je to v skutočnosti, ako teda tento prírodný zákon funguje a ako je to vysvetlené v PG: (Voľný obsah)

Aj zviera má dušu, ba presnejšie povedané, iba zviera má ako podstatu svojej inteligencie dušu, teda bytostné jadro, ktoré je následne obalené jemnohmotnými a hrubohmotnými obalmi. Na rozdiel od človeka, ktorý má rovnako tieto menované obaly, ba ten bytostný obal, ktorý má zhodný so zvieraťom, je ale nie u neho tou najvyššou inteligentnou podstatou, ale iba tiež jedným z obalov, ale obalov ducha, ktorý je u človeka tou inteligentnou podstatou, teda o jeden stupeň vyššou, ako je tomu u zvieraťa.
Zviera po svojej smrti teda tiež prechováva jemnejšiu podstatu, ktorá nezaniká, ale u zvierat si nie vždy udrží svoju bytostnú formu, ba je vstrebaná rovnorodou centrálou. Lenže láska ku človeku - duchu, dokáže udržať túto formu aj po smrti v pôvodnej celistvej forme, ba mnohokrát sa opätovne vteliť.  Preto sa po smrti zvieraťa mnohokrát stáva, že zviera stále žije v blízkosti svojho majiteľa, lenže iba v astrálnom tele a je teda možné, že ho majiteľ dokáže vidieť, až má pre toto videnie už spomenuté schopnosti.

A teraz sa dostávame k podstate toho, prečo bola zvolená teraz táto oblasť a snažíme sa dokázať jemnejšie dimenzie hmoty na vyššie podanom príklade. Pre tých, ktorí nemajú vyvinutý tento jemnejší zmysel, nedokážu sa naladiť na tie jemnejšie dimenzie, ale dokážu logicky, ba empiricky myslieť, je tento príklad dokonalou pomôckou, až nájdu v sebe odvahu položiť si tiež tú kacírsku otázku, ktorá bola položená. Ako je to možné, že ten škodca dokáže rozlíšiť tak očividne rozdiel medzi tým neživým predmetom a našou živou rukou?
Naša ruka je žiaričom v jemnejšej dimenzii hmoty, ktorú tento škodca už z väčšej diaľky registruje a preto mu tento spôsob komunikácie umožňuje vykonať ten,  pre neho úspešný manéver.
Jedine my, „múdri“ ľudia, ba pyšní na svoju „znalosť“, sme tak nevedomí, že neuznávame tento, všade v prírode tak bežný spôsob komunikácie medzi všetkými živými organizmami, ba dokonca aj nerastmi,  ba potom sa divíme, keď nás takéto prežitie prekvapí!
Pritom pri poznaní tohto druhu komunikácie, by sme poznali prírodné zákony, dokázali ich výhodne využívať, zbavili by sme sa všetkých dnešných problémov, ba aj vinníkov by sme potom hľadali úplne inde.

A to aj v tom nešťastnom prípade vo Vrútkach!
 

POTVRDENIE

O tomto jemnejšom druhu hmoty nás informujú nie len rôzne náboženstvá po celom svete, ale urobili to niekoľko krát už aj vedci, lenže, žiaľ, dnes sa každá prospešná informácia stáva tajomstvom, alebo predmetom posmechu. Tak je tomu aj s novým pokusom vedcov, ktorí sa snažili tento jemnejší druh hmoty – „temnú hmotu“ ako ju oni nazývajú, skúmať a zistiť jej vlastnosti. Použili k tomu tekutý xenón, ktorého jadrá sú tak citlivé, že reagujú pri stretnutí s molekulami tej hmoty jemnejšej nami neviditeľnej. Lenže výsledky ich veľmi prekvapili, lebo zrážok, alebo stretov bolo viac, ako oni predpokladali, čo znamená, že tá jemnejšia hmotnosť nesie viac informácií, ako tá naša. A toto zistenie je dokonalým potvrdením tohto príspevku, pretože mandolínka má zmysly aj pre tú jemnejšiu úroveň, odkiaľ čerpá pre ňu potrebné informácie. Teda aj to, či predmet ktorý sa k nej blíži je živý, alebo neživý.
Títo vedci si myslia, že objavili podľa nich svätý grál, teda tú jemnohmotnú časticu, ktorú nazvali slnečný axióm a svoju publikáciu nazvali: „PREPÍŠEME ZÁKONY FYZIKY?“ lenže nevedia, že už Mendelejev tento prvok zahrnul vo svojej tabuľke, ako prvok 0 z ktorého všetky ostatné prvky periodickej tabuľky pochádzajú. Lenže v oboch prípadoch bola snaha tento poznatok pred ľuďmi zatajiť alebo spochybniť. Už sme Vás o tom informovali v príspevku NAŠE FAKTY POTVRDENÉ z priečinku LOVY BEZ ZBRANÍ, ba dokázali sme za pomoci techniky túto jemnejšiu hmotu aj nasnímať a sú v tomto priečinku k dispozícii videá. Dokonca aj praktické využitie v prírode zachytené v dokumente.
Nižšie uvádzame obrázok, teda výsledok pokusu vedcov. Horná modrá úroveň predstavuje množstvo informácií v tej jemnejšej dimenzii a tá spodná v našej dimenzii.

Obrázok pochádza zo stránky:
https://fontech.startitup.sk/prepiseme-zakony-fyziky-pri-experimente-s-temnou-hmotou-sme-natrafili-na-novu-casticu/
 

ZAUJÍMAVÉ PREŽITIE

V práci som mal jedno zaujímavé prežitie. Odohralo sa toto:
Pristavil som autobus na prvú zastávku. Na nej čakalo iba pár ľudí. Do prednej časti, teda blízko za moju kabínu kde sedím, nastúpili dvaja páni, boli istotne kolegovia, a boli zjavne v dobrej nálade. Hneď ako teda vošli do autobusu, jeden z nich si zavtipkoval a povedal tomu druhému zhruba toto:

,,Vidíš, dal som ti zapnúť klimatizáciu.“

Reagoval tak na to, že v autobuse bolo príjemne, voči vonkajšku, lebo ešte počas prestávky, pred začatím linky, som vychladil autobus pre cestujúcich pomocou klimatizácie.
Tak som sa pousmial a vypočul, ako si vtipkujú a šli sme ďalej. Túto linku som dokončil ako obvykle a opäť potom čerpal prestávku pred začatím nového kolečka v tej istej linke. 
No zaujímavé prežitie nastalo vtedy, keď som začal to nové kolečko.
Pristavil som autobus do zastávky a prekvapivo som pozeral, keď po nastúpení, jedna pani hovorí jednému pánovi, s ktorým boli opäť zjavne známi, zhruba toto:

,,...nechala som ti pustiť klimatizáciu.“ a rovnako si takto povtipkovali medzi sebou.

Ja som po chvíli pochopil, že sa práve odohral ten dej, kde človek nevedome reaguje pod vplyvom myšlienok iného človeka, ktorý ich vytvoril a zakotvil tak na konkrétne miesto aj keď samotní aktéri o existencii tohto deja vôbec nevedeli.
Potom som si všimol, že tá pani, ktorá to povedala rovnako ako ten pán v predošlom kole, nastúpila cez rovnaké dvere a sadla si na rovnaké miesto, ako ten pán pred ňou a celé sa to odohralo na tej istej prvej zastávke.
Mne sa to spojilo s tým prípadom vo Vrútkach, pretože aj v príspevku sme naznačili, že ide o tento dej, a že skutočného vinníka je nie tak ľahko nájsť. A toto je rovnaký dej, kde tá pani netušila, že to, čo vypovedala, je nie jej vlastné myslenie.
Toto prežitie teda len potvrdzuje to, čoho sme sa okrajovo tiež v príspevku dotkli, že všetci ľudia bez výnimky nie vždy konáme len pod tlakom vlastných myšlienok a vôbec si týchto jemnejších komunikácií, žiaľ, nie sme vedomí a ani o nich nemáme poznanie, ale najmä tí nie, ktorí dnes nosia taláre, pretože ku spravodlivému úsudku v zmysle prírodných vesmírnych zákonov iba titul zo štúdia práva nestačí.
Ide tu o pôsobenie ,,Myšlienkových foriem“ z jemnejších dimenzií, na tú našu, hutnejšiu, a tento pojem a aj súvislosti boli pre nás dávno dokonalo vysvetlené v diele Posolstvo Grálu, ako aj to, že pozemské zákony vôbec nie sú v súlade s tými Božími zákonmi.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
27.5.2020

KONZUMNÝ ČLOVEK A SIEŤ 5G

 

Tento príspevok vznikol tak, ako väčšina tých predošlých, iba na základe prežitia a následne porovnania toho, ako ľudstvo kráča po falošných cestách, ale aj ponúkanej rady, ako by kráčať malo, aby sa zbavilo problémov, ba bolo konečne šťastné.
Nedávno mi prišla zaujímavá pošta z oblasti, ktorá je dnes veľmi aktuálna, ba ja si dovolím tvrdiť, že mala by vzbudiť pozornosť všetkých tých, ktorým záleží na osude ľudstva. Toto je odkaz na ten uvedený problém a teda tá pošta:

Pozdravujem všetkých,
na „forume nov 98“ upozornili na jeden článok - možno ste už niektorí postrehli a keďže je to aj s videami, čo sa deje, tak si tam ťuknite - prečítajte, pozrite:
https://aeronet.cz/news/video-australska-vlada-zacala-zbesile-mazat-svedecka-videa-zachycujici-hejna-ptaku-ktera-zacala-utocit-na-preladovane-veze-4g-a-5g-vysilacu-v-melbourne-a-v-sydney-zoufali-papousci-klovou-do-emitoru/

Ja som následne preposlal túto poštu tým, ktorých som považoval za pravých adresátov, u ktorých získa tú potrebnú pozornosť. A tak, ako som predpokladal, to aj dopadlo. Poslal som ju aj jednému známemu, o ktorom som tiež vedel, ako to dopadne, a poslal som mu ju iba preto, lebo on mi občas posielal niečo tiež, čo bolo z jeho pohľadu dôležité. Lenže z toho môjho pohľadu, to boli iba nie podstatné následky, teda nie tá príčina, ku ktorej sa snažíme viesť čitateľov na našej stránke. No a  jeho rekcia bola nasledovná:
...nesmejem sa z toho, len tomu nerozumiem, nie som tak nastavený, aby som to chápal.  Či je to pravda, alebo nie, neriešim to. Vediem konzumný život ako milióny ľudí  i keď sa snažím po svojom trochu žiť aj s prírodou, zohnúť sa k pôde, vode . . . Ctiť si to, čo mi zem ako taká ponúka. Na viac mentálne nemám...
...dnes chcem ísť s .... aj s Tebou na obchôdzku do Urbáru okolo štvrtej.
Budeš môcť?...

No a ja som si samozrejme urobil čas na tú obchôdzku, lebo som chcel pokračovať v tej písomnej komunikácii. 
A začal som potom nasledovne: 
„Ja nepoznám definíciu toho, čo je to ten „konzumný človek“, ku ktorým si sa zaradil, lebo konzumentom je vlastne každý jeden, ktorý chce prežiť. Musíš mi to lepšie vysvetliť.“ 
No a potom nasledovalo z jeho strany vysvetľovanie, ktoré nejdem citovať, lebo bolo také bežné, ako ho iste poznáte aj vy všetci, ba poznal som ho aj ja, len som chcel pripraviť pôdu pre to moje chápanie toho pojmu. Potom teda som pokračoval takto: 

„Teraz ja skúsim podať moje chápanie toho „konzumného človeka“. Ľudstvo je už veky rozdelené na dve skupiny, ktoré nám robia problémy. Jedna skupina musí robiť a tá druhá iba konzumuje! No a keď to tá skupina, ktorá iba konzumuje, príliš preženie a tá druhá to už nezvláda, tak dôjde ku revolúcii, alebo vojne. Skupiny si vtedy obyčajne vymenia dovtedajšie úlohy, ale časom sa tento scenár znovu zopakuje. A takto to už prebieha tisícročia a ľudstvo hľadá riešenie, lenže nachádza iba také, že človek sa stal tak vychytralý, aby využil iba pre seba to najvýhodnejšie riešenie, ktoré je nasledovné: Zaradiť sa do tej skupiny, ktorá iba konzumuje, ale nie do tej, ktorá musí robiť! Lenže to riziko revolúcie, alebo vojny, tu zostáva stále, a teda aj tá možnosť, že raz príde dotyčný pod gilotínu a úlohy sa vymenia.“

Ako to však súvisí s našou témou? Veľmi výrazne.
Doposiaľ mal teda človek možnosť využiť svoju slobodnú vôľu a zaradiť sa slobodne do uvedených dvoch skupín, alebo...? Jestvuje však ešte aj tretia možnosť! Je tu ešte jedna možnosť, ktorá je ale veľmi zriedkavá, a to tá, že človek zo svojej slobodnej vôle hľadá spravodlivé riešenie, ako tento cyklus vzostupov a pádov zastaviť a vyhnúť sa tej revolúcii, alebo vojne. Je to vždy iba niekoľko málo jedincov, ktorým záleží na osude ľudstva a hľadajú to východisko z tohto bludiska. Ich úloha je však veľmi neľútostná, ba doposiaľ vždy skončili ako martýri, a ich obeť bola márna. Netreba ich menovať, lebo ich bolo veľa, ba v rôznych epochách, ale aj oblastiach, ktoré mohli smerovať k vytúženej zmene. Zo strany tých, ktorí iba konzumujú, sa dotyčný stáva hrozbou, ale pre tých, ktorí musia robiť, zostáva nepochopený, lebo nemajú na jeho rady čas, ba ani ten mentálny predpoklad, ktorý už bol v tej pošte vlastne priznaný. Treba dodať, že tá skupina, ktorá iba konzumuje, dokáže tak zaťažiť tú, ktorá robí, že skutočne nemajú čas na hľadanie svojho východiska. Veď každý človek, ktorý dnes patrí do tejto skupiny, je v dlžobe a vyťažený dokonale. Ako náhradu, ba odmenu, má predhodené rôzne návnady temna – tej konzumnej skupiny, ako je obdiv idolov v športe, „kultúre“, ktorá už vôbec nie je kultúrou, v rôznych „duchovných“ smeroch, ktoré rovnako sú falošné, predhadzujú sa rôzne hry, zábava pochybného druhu atď. Lenže na tie aktivity, tí, ktorí robia jednoducho nemajú a tak im zostávajú dve možnosti: Zadlžiť sa, alebo kradnúť! No a obidve sa teraz aktívne využívajú, čoho sme každodennými svedkami v médiách, ale aj vo svojom okolí. Alebo je tu ešte tá, už spomenutá možnosť: Výmena skupín v revolúcii, alebo vojne! Jemnejšie riešenie je výmena vo voľbách, ale to je krátkodobé, ba neadresné, lebo zmena prebieha iba v rámci tej jednej, ale nie pravej skupiny. Aj keď v rôznych dresoch! Hlupákom to stačí

Po každej revolúcii nastane na krátky čas pokrok, ba kúsok tej vytúženej slobody, ale postupne nová vládnuca garnitúra, v strachu o svoje postavenie, nastolí znovu svoju diktatúru, ktorá je mnohokrát horšia, ako tá pred tou slávnou revolúciou. Moc človeka oberie o zdravý úsudok a môžeme si to veľmi ľahko dokázať na faktoch. Už naša nová garnitúra, ktorá sa dostala ku moci iba pri posledných voľbách, zmenila úplne svoje predošlé smerovanie.
Lenže ja som zažil aj tú „nežnú revolúciu“, a teraz pre tých mladších dokážem, že napísané dokonale funguje. Po tejto revolúcii začali médiá, ba aj všetky v tichosti pracujúce duchovné, ba aj vedecké smery, konečne hlasno hovoriť, čo nemohli, ba čo im „ležalo v žalúdku“ a spôsobovalo bolesti. V roku 1992 začal vychádzať na Slovensku mesačník: Ufomagazín, ba v médiách bývali diskusie rôznych duchovných smerov atď. Táto sloboda trvala do konca roku 1999 a uvedený mesačník skončil svoju činnosť a rovnako aj v médiách všetko nové utíchlo. Nastala moderná doba temna! Tie dôkazy nižšie to potvrdzujú:

No a teraz sme sa konečne priblížili k podstate toho, čo je v názve príspevku, ba aj k podstate toho, čo bolo v tej pošte.
Okrem tých martýrov, ktorí sa snažili ľudstvo nasmerovať tým správnym smerom, teda k poznaniu Božích – prírodných zákonov, ba tak sa vyhnúť doterajším problémom a uskutočniť tú pravú revolúciu, revolúciu ducha, je tu aj iná skupina, ktorá pracuje na riešení, ako sa tej nechcenej revolúcii vyhnúť, ale pritom si zachovať ten štatút skupiny, ktorej členovia budú naďalej iba konzumovať, ba nemusia robiť, ale už viac nebudú ohrození tou skupinou, ktorá na nich robí!   

Ich riešením, je urobiť z tej podradnej skupiny, jedincov zombie, čo je človek, bez slobodnej vôle, ba podriadený úplne vôli iného človeka. A ku tomu smeruje tá teraz budovaná sieť „5G“! A to ešte nie je všetko! Nitky tejto pavučiny siahajú mimo Zeme, ba už dávno na Zemi nevládnu pozemšťania, ale mimozemšťania v pozemských a aj mimozemských telách!
Z nás, pozemšťanov, sa stanú autíčka na diaľkové ovládanie, alebo drony. Až sa vám to nepáči, tak bioroboty! Dokonca dnes už mnohí takými sú a to zo svojej slobodnej vôle, lebo plnia úplne úlohy tých, ktorí už boli menovaní. Tým, ktorým sa takéto tvrdé prirovnanie zdá pritiahnuté za vlasy, nech si uvedomia o „5G“ sieti nasledovné, teda to, čo je v súvislosti s jej postupným zavádzaním vyzdvihované, ako pre človeka „potrebné a prospešné“:
Skratka „5G“ je označenie pre piatu generáciu bezdrôtových systémov, ktorá má priniesť až 100x väčšiu rýchlosť pripojenia, výrazne znížiť rýchlosť odozvy na koncových bodoch komunikácie a do tejto 5G siete bude možné pripojiť 100x väčší počet zariadení ako doteraz. Ľudovo povedané, takmer každé zariadenie bude pripojené na internet a spomínané vyššie rýchlosti zas umožnia ľuďom medzi sebou navzájom komunikáciu skrz ešte vylepšenú virtuálnu realitu a holografické projekcie. Pod vlajkou pokroku a umožnenia „byť neustále v spojení so všetkými a všetkým“ tak tí, ktorí sú teraz „hore“ budú môcť tých, ktorí sú teraz „dole“ ešte lepšie kontrolovať, pričom títo takto kontrolovaní k tomu sami zo svojej slobodnej vôle ešte ochotne podajú pomocnú ruku. Najsmutnejšie je ale to, že vo výsledku obidve skupiny sa týmto ešte viac pripútajú k hmote a ešte viac sa odrežú od skutočného prežívania ducha, kde to pozemsky zmyslové ešte viac vytlačí to citovo duchovné. A o to temnu ide. Obzor chápania (alebo kapacita tej vyššie spomínanej mentálnej výbavy každého človeka) a schopnosť vycitovať to jemnejšie nad nami sa ešte viac zúži, až možno úplne zakrpatie. A pritom, ak by sme boli znalí Božích zákonov a vedome ich vedeli využívať dobrým spôsobom, viedlo by to k rozmachu ducha a využívaniu jeho schopností, ktoré sú už dnes odsunuté do krajiny rozprávok, alebo povedané moderne, do krajiny scifi a utópie. Nebolo by treba žiadnych bezdrôtových technológií, lebo schopnosť byť neustále v spojení s každým bez ohľadu na vzdialenosť by bola bežná záležitosť a základná výbava každého ľudského ducha. Je zbytočné to ďalej rozvádzať, lebo aj tomuto sme sa už na stránke venovali.

Ale podstata nebezpečenstva 5G súvisí s vysielaním podprahových signálov na človeka. Táto technológia je už staršia a dávno známa a je založená na tom, že veľmi  krátky záblesk obrazu náš mozog síce dokáže zaregistrovať, ale rozumové myslenie nie. Zostáva pre nás, teda pre predný mozog ten obrázok nezaregistrovaný, ale pre zadný mozog sa stane živý a teda zaregistrovaný. V počiatkoch to dokonca využívali ako reklamu v kinách, ale neskôr to vo väčšine štátov bolo zakázané. Táto téma bola spracovaná ako zápletka príbehu napr. aj v jednej časti seriálu Columbo. Lenže technológia zostala, ba v akej polohe bola využívaná - zneužívaná, to je tajné. Keď si ale dáme do súvislostí dnešný stav, ba smerovanie našej civilizácie, aj nové technológie, potom môže byť ten konečný stav pre nás veľmi znepokojujúci, lebo to je práve ten spôsob, ako cez tie podprahové obrazy, môžu vytvoriť z nás tie zombie. Predný mozog nebude nič vnímať, ale zadný áno a výsledok bude taký, ako u posadnutých! Takže v tom spočíva to najväčšie nebezpečenstvo a to je ten pravý zámer temných, ktorí takto veľmi účinne, ale neodhalene, budú ovládať ľudstvo.

Sprievodne ide s technológiou ,,5G“ aj zámer s umiestnením čipov do tela človeka.* A to si tu stačí iba uvedomiť jednoduchú, logickú vec, že ak na jednej strane máme výkonný vysielač, tak na tej druhej strane je potrebný aj vhodný prijímač, prípadne takúto zostavu môžeme doplniť aj o zosilňovač! A aj toto je funkcia týchto čipov v ľudskom tele, príjem a zosilnenie chceného vyslaného účinku, ktorého  nositeľom  bude daná frekvencia a to všetko podľa chcenia toho, kto má ten ovládač v rukách!
*https://www.youtube.com/watch?v=k5GrCHMdNgA&authuser=0

Tieto informácie sa teraz môžu zdať neznalému už prehnané, ale ako bolo veľa krát povedané: „To, že o tom neviete, neznamená, že to nejestvuje!“ Veľkú zásluhu na tejto nevedomosti a dezinformácii majú hlavne masmédiá, ktoré každú pravdivú informáciu od informátorov, ktorí boli kedysi členmi tejto temnej skupiny, alebo od ľudí, ktorí sú praví experti na elektrotechniku, zatajujú. A keď to už nedokážu, tak ju hneď označia za konšpiračnú teóriu a zosmiešňujú ju v nádeji, že s tým vymyjú ľudom mozog a že sa nebudú chcieť vystaviť posmeškom ich okolia, ak by náhodou túto pravdu chceli rozšíriť medzi ľudí. Takto masmédiá po celom svete idú ruka v ruke vedené svojím temným majiteľom, ktorý im dáva presné inštrukcie k tomu, ako majú ovplyvňovať - manipulovať s ľuďmi skrz hercov, idolov, celebrity, moderátorov, až po platených „pisálkov“ na internetových stránkach a diskusiách. Kto o tom ešte stále pochybuje, nech si odpovie na otázky: Prečo tak horlivo médiá sledujú tieto „teórie“, ktoré podľa ich tvrdenia nejestvujú? Prečo ich vyvracajú, prekrúcajú a smejú sa z nich? Prečo verejne neriešia fakt, že ľudia tieto vysielače nechcú a hlavne nepotrebujú, ale namiesto toho, aby pranierovali mobilných operátorov a vládu, že ľuďom doslova nútia to, čo odmietajú, ich vykresľujú ako zločincov, ktorí ničia zariadenia len kvôli tomu, aby ochránili svoje zdravie, ktoré údajne vôbec chrániť netreba?! Je to kvôli tomu, že nemajú nič iné na práci? Nie! Je to kvôli tomu, že sa pred nimi v skutočnosti trasú strachom, lebo ich odhalenie by viedlo k prebudeniu mnohých a to by znamenalo ich koniec! Toto je teda pravá tvár masmédií, ktoré sa tvária ako nestranné, ale v skutočnosti sú prehnité až do kosti.

Niektorí ľudia, ktorí komunikujú s bytosťami prírody, teda s bytostnými, tvrdia, že sa bytostní vyjadrili o doterajších mobilných signáloch tak, že rušia ich okolie, vnímajú ich ako rušivé „bodky“ v priestore, ktoré rušia komunikáciu medzi bytostnými samotnými. Keď sa toto všetko ešte zintenzívni, tak si môžeme predstaviť, ako sa toto naše jemnejšie prostredie ešte viac „zamorí“ a odreže nás od iných, tých pre človeka potrebných jemnejších spojení, svetlých frekvencií! A to je začiatok tej cesty k preprogramovaniu človeka, z ktorého sa týmto násilným spôsobom stane robot v rukách mocných! Akým spôsobom to prebieha sa môžete dočítať v  nasledujúcich článkoch. Netvrdíme, že sa stotožňujeme so všetkým podaným v týchto článkoch, nie všetko v nich musí byť pravdivé, ale čitateľ nech sám spája súvislosti, samostatne uvažuje a vecne hľadá pravdu!
https://www.otevrisvoumysl.cz/dr-klinghardt-co-se-deje-ve-svete-o-toxinech-5g-svetle-vs-temnote/
https://cz24.news/tajny-armadni-vyzkum-darpa-z-konce-60-let-mel-najit-prostredek-dokonale-frekvencni-zbrane-v-ramci-projektu-bizarre-se-to-podarilo-jak-to-souvisi-s-5g-sitemi-video/

Kto toto nevidí, je taký zaslepenec, ako bolo uvedené v úvode minulého príspevku, alebo patrí medzi tých, ktorí nie sú pozemšťania. Iná možnosť nejestvuje. Teraz musíme chodiť v rúškach, po čase budeme chodiť v plynových maskách a nakoniec nám ani tie nepomôžu, lebo Zem už bude úplne vyhovovať tým, ktorí nám už teraz tajne vládnu. Preto sa konečne zobuďte! Až teraz ešte pokojne spávate a nepotrebujete tú plynovú masku, tak zanedlho zbadáte, že bude pre vás potrebná! 
Komu sa tieto slová zdajú utópiou, nech si skúsi pozrieť iba jeden dokument: Mesačná matrica (naposledy vysielaný 24.5.2020 na stanici CS Mystery), aj keď ich je už dnes k dispozícii hodne viac.
Samozrejme, že naši vládcovia, ba aj v iných štátoch, ktoré sú ale pre vývoj na Zemi nie podstatné, sú iba bábkami tých menovaných mocných, a o tomto stave nič nevedia, lebo im stačí to ich správne zaradenie sa do tej správnej skupiny! Presne tak, ako u toho môjho známeho, na podnet ktorého tento príspevok vznikol. Samozrejme, že tá naša komunikácia bola trochu stručnejšia, ba bolo by potrebné občas v nej aj zapípať, aby bola prístupná verejnosti, ale podstata zostala. Zakončená bola nasledovne:
Rovnako mne by už nebolo potrebné sa venovať takýmto aktivitám, lebo som vo veku, kedy mi to môže byť jedno. Lenže...! Mám vnukov a máš ich aj ty. A čo keď sa ťa opýtajú niekedy, keď budeš s nimi sedieť v tej plynovej maske nasledovne: „Starý otec, ako ste mohli tento stav dopustiť?“ Odpovieš im potom tak, ako mne teraz? „Ja som to nebol, lebo ja som o tom nevedel, lebo som bol konzumný človek!“ „Máš pravdu“! Odpovedal mi.  Takto teda skončila moja komunikácia s ním. Za seba musím ale dodať, že ja by som postupoval rovnako aj vtedy, keby som žiadnych vnukov nemal! Prečo? Lebo chcem slúžiť PRAVDE!   

A takto končí aj tento príspevok!
Tak čo? Do ktorej skupiny patríte vy – naši čitatelia?

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
15.5.2020, 19.5.2020 pribudlo doplnenie pod *** s podnadpisom Tisícročná ríša.

MEMENTO

 

„Ach vy zaslepenci, prečo ste sa nechceli prebudiť? Tak veľa ťažoby vám mohlo byť ušetrené. Potom by som vám mohol zvestovať niečo radostné. Takto sa však musí vaše bytie zahaliť do šedivého závoja hlbokého žiaľu z ktorého vás môžu ešte raz oslobodiť a vykúpiť len ostré blesky svätého hnevu Božieho!
Nad vami sa rozpúta tento hnev netušenou mocou vo svätom súde!–“

Otče, zo všetkých tých, ktorí kedysi vo Svetle sľubovali radostne slúžiť a Tvojou milosťou smeli ísť na malú zem, je teraz len malý zástup pripravený dokončiť veľké dielo v Tvojej Sile! Ty môžeš prepožičať jednotlivcovi tisícnásobnú silu, keď chceš.
Vo Tvojej milosti vykoná malý zástup to, k čomu bolo vyvolené 144 tisíc! Váhaví ale môžu teraz, chvejúc sa pod tvojimi ranami, prísť k poznaniu! Veľké víťazstvo je už tiež na zemi pre nás rozhodnuté, tým sa spĺňa každé Slovo, ktoré bolo kedysi zasľúbené!

Chválené buď Tvoje Meno teraz vo všetkých svetoch a na veky vekov!“

„Otče, daj, nech sa Tvoje Slovo stane živým na zemi, aby smrť teraz ustúpila!
Otče, všetko je pripravené. Prosím Ťa, daj Silu mojim verným!

Otče, prosím Ťa, nechaj svoje oko milostivo spočinúť na kruhu tých, ktorí nasledujúc volanie Svetla, chcú svoj sľub verne splniť!
Amen.“

„A vy, ktorí dnes túžite po hostine, budete potom dosť silní a zdoláte verne až do konca všetky nebezpečia, aby som vám raz smel nechať otvoriť bránu ku svetlým ríšam svojho Otca?
Dostane sa vám dnes k tomu sily, v tejto Bohom posvätenej hodine!

Máte stáť ako svetelné stĺpy v temnotách, ktoré túto zem ešte stále obklopujú.
Slobodní v duchu, veľkí a silní, máte byť ako ostrovy, na ktorých sa ešte môžu topiaci zachrániť!

A ráno vzkriesenia má svitnúť tým ľudským dušiam, ktoré sa teraz stali hodnými prežiť kráľovstvo Božie tu na zemi. Tie ostatné zostanú v temnote, ktorá ešte dnes zem obklopuje, a s temnom budú odvrhnuté na dráhu, vedúcu k neodvratnému rozkladu, z ktorého niet uniknutia. K duchovnej smrti!

Vznešené poslanie Syna Božieho otváralo dve cesty: buď uposlúchnutie jeho učenia a s tým spojený vzostup nahor a vyhnutie sa všetkému skazonosnému alebo zlyhanie a ďalšie rútenie sa po šikmej ploche, vedúcej do záhuby. Oboje záležalo od rozhodnutia ľudstva. Čím dlhšie však plnil toto poslanie, tým jasnejšie videl, že veľká väčšina ľudstva sa svojím rozhodnutím prikláňa k zlyhaniu a tým k zániku.

A táto zásada platí pri každom Vyslancovi zo Svetla, ba ľudstvo má vždy na výber tieto dve cesty. Doposiaľ si však vybralo vždy tú cestu nesprávnu!
Aby nedošlo ku nedorozumeniu, treba doplniť nasledovné:
Ja nepochybujem o pravosti tej cesty, ktorá je ponúkaná v Slove PG, ba aj VZ, ale pochybujem o ľudstve, ktoré podáva znovu svojim konaním jasne najavo, ktorou cestou sme vykročili. Pre objasnenie použijem konkrétne prežitie z nedávnej minulosti, lebo teraz rovnako, ako vtedy, väčšina žije v domnienke, že sa stačí iba pridať na tú správnu stranu.
Pred očakávaným splnením zasľúbenia Pani Natálie – narodením Imanuela, som s istým kolektívom roznášal po Slovensku letáky o tejto očakávanej udalosti. Lenže ja som vtedy, rovnako ako teraz, cítil, že to prebehne inak, lebo ľudstvo nevytvorilo potrebné podmienky, pre splnenie tohto aktu. Ja som toto moje cítenie aj prezentoval, tiež ako teraz, pred tými, ktorí so mnou vtedy chodili, ba boli v kontakte. A stretol som sa s ich nevôľou, ba s pochybnosťou v moje presvedčenie. Podobne, ako teraz! Lenže moja pochybnosť nespočívala v pochybnosti v sľubovanú udalosť, ale v pochybnosti o ľudstve, ktoré nesplnilo tie podmienky, ktoré boli pre ten zasľúbený akt nutné!
A práve ten môj názor, ktorý som prezentoval, spôsobil nakoniec aj mnoho rozkolov, ktoré ale už boli zapríčinené rôznymi okolnosťami, ale spočívali v tej nedôvere vo mňa, že som pred nesplnením toho zasľúbenia už varoval predtým, teda som tomu neveril! Lenže nakoniec to dopadlo tak, že práve všetci tí, ktorí vtedy boli nadšene spokojní so stavom svojim, ba aj ľudstva, od Pani Natálie po nesplnení zasľúbenia odpadli a presvedčenie zavrhli, lebo ho vlastne nikdy ani nemali, ale im vládla iba vypočítavosť. A ja, ktorý som pochybnosť prejavil, som pri presvedčení zotrval, ba dokonca som Pani Natáliu verejne vo svojej knihe obhajoval a vysvetlil prečo sa tak udialo.
Preto berte teraz toto moje MEMENTO iba tak, že sa snažím varovať pred rovnakým dianím, a moja pochybnosť nespočíva v nedôvere v prichádzajúcu udalosť, ale v nedôvere znovu iba v ľudstvo, teda v nás samotných a pred tým sa snažím varovať! Nenechajme sa znovu uspať spokojnosťou, že to za nás vybavia vesmírni priatelia a Imanuel! Ba, že ľudstvo je tak zrelé, že si zaslúži tú veľkú obeť, pre ktorú nemusí nič samotné vykonať!

 

BAHNO TEMNA

Dnes, keď žijeme dobu,  pred ktorou sme boli varovaní, že v dobe súdu Boh zahalí svoju Tvár a to je uvedené v Biblii, v Zjavení Jána, alebo Apokalypse, ba dokonca nám to bolo pripomenuté v PG a aj VZ, tak nesmieme zabúdať, že jemnohmotná úroveň je v moci temna a teda je ľahké sa bahnom zašpiniť z tejto úrovne. Preto musíme byť obzvlášť ostražití, ba mať stále na zreteli poučenia z PG – Absolútnej Pravdy. Citát:
Tak sa mohlo pozvoľna stať, že jemnohmotné okolie Zeme sa stávalo postupne hutnejším a tým aj ťažším. Tak ťažkým, že i samotnú dráhu Zeme drží na dráhe neprístupným svetlejším vplyvom. A keď väčšina dnešných inkarnovaných patrí do omnoho hlbších úrovní, než samotná Zem, prejaví aj v tom len Božia spravodlivosť, keď také duše budú zmetené, aby klesli tam, kam vlastne patria.“

Preto sa blíži čas, keď táto Zem bude musieť byť po nejakú dobu ponechaná vláde temna, bez priamej pomoci zo Svetla, pretože si to ľudstvo vynútilo svojim chcením. Následky chcenia väčšiny ľudí, museli privodiť tento koniec. Je to doba, ktorú smel vidieť kedysi Ján, keď Boh, zahaľuje svoju tvár. Všade vôkol je noc! Avšak v najväčšej núdzi, keď už všetkému, i tomu lepšiemu, hrozí zahynutie, začínajú tiež súčasne svitať ranné zore. Ale ranné zore prinesú vopred bolesť, veľkej očisty. Táto očista je nevyhnutná prv, ako bude smieť prebehnúť záchrana všetkých vážne hľadajúcich. Avšak všetkým tým, ktorí usilujú o nízke, nebude môcť byť podaná pomocná ruka.“   

Mnohokrát je ťažké rozlíšiť, z ktorej strany prichádza to, čo je v snoch a videniach. Keď prídu dvom zúčastneným obrazy z jemnejšej úrovne, ale ku rovnakej udalosti, tak vodítkom by mohlo byť, že tieto obrazy by sa mali v zásade obsahu stretnúť. Až budú rozdielne, tak je skoro isté, že neprišli zo Svetla, ale z temna. Buď iba jeden, alebo dokonca obidva. Zo Svetla predsa nemôže prichádzať nič nejednotné!
Potom ale treba mať na pamäti, či dotyčný, ktorý obraz získal, sa usiloval svojim chcením o kontakt z jemnejšej úrovne. Až ku nemu prišiel mimo jeho vôle, teda nedokázal ho nijako ovplyvniť, potom zostáva bez viny, keď toto videnie prišlo z tej temnej strany. Nikto predsa nemôže za to, keď je zašpinený bahnom z cudzej iniciatívy, teda obhádzaný od toho, koho nemôže ovplyvniť a teda sa tomu vyhnúť. 
Inak je to však v tom prípade, keď sa do toho jemnohmotného bahna niekto ponorí samotný, zo svojej slobodnej vôle. V takomto prípade už za pošpinenie sa týmto bahnom, nesie vinu on samotný. Toto pravidlo treba mať teraz, v tejto dobe súdu, na pamäti! Nebral na vedomie dôležité poučenia a tak škodu, ba aj vinu, musí znášať on samotný!

***

DOPLNENIE
Tisícročná ríša

Ľudia, ktorí sa snažia slúžiť Pravde, javia sa väčšinou svojmu okoliu tak, že otvárajú mnohokrát nepríjemné otázky. Tak tomu bude aj v tomto prípade. Položme si teda otázku:

„Bude mať Svetlo ešte pre koho zriadiť na Zemi Tisícročnú ríšu?“

I keď vieme, že táto otázka sa stane veľmi nepríjemnou pre mnohých, ktorí na túto ríšu čakajú, predsa je potrebné túto otázku otvoriť a dokonca, ak by sme ju chceli formulovať po úplnej pravde, musela by znieť:

„Bude mať Svetlo ešte s kým budovať na Zemi tisícročnú ríšu?“

Ako dôkaz, že táto otázka je opodstatnená a zakladá sa na Pravde, zacitujeme zo Slova PG:
„Vtedy sa zhromaždenie učeníkov presne zhodovalo so skutočným dejom! Tiež neskoršie sa tento dej bude oslavovať pravidelne a v pravú dobu tu na zemi, ako najväčší a najsvätejší sviatok ľudstva, kedy Stvoriteľ vždy znovu darúva stvoreniu svoju udržiavaciu silu. Bude to „Deň Svätej Holubice“, teda Deň Ducha Svätého, ako veliká modlitba vďaky k Bohu Otcovi!
Budú ho sláviť tí ľudia, ktorí budú konečne stáť v tomto stvorení vedome, a ktorí ho teraz poznali správne v celom jeho pôsobení. Ak sa správne a v pravý čas otvoria vrúcnou zbožnosťou, bude tiež možné, že živé požehnanie bude prúdiť vo zvratnom pôsobení až sem dolu na zem a rozleje sa do smädných túžiacich duší tak, ako kedysi u učeníkov.
Ten čas prinesie potom mier a radosť. Už nie je tak príliš vzdialený, pokiaľ ľudia nezlyhajú a nebudú chcieť byť stratení na večnosť.“

„Dobré chcenie nie je ľudstvu nanič, ak toto chcenie nebude premenené na čin. Premenené na čin ľuďmi samými, skôr než pred Boha predstúpia s opätovnými prosbami!
To je v Posolstve celkom zreteľne uvedené ako základná podmienka. Ľudia sami musia svojou činorodou námahou teraz dokázať, ako vážne berú svoju vlastnú záchranu!
Iba potom ich Pán ešte raz prijme na milosť. To je však rozhodne niečo iné, celkom iné, než to, čo sa snažia si predstaviť dokonca aj ľudia chcejúci dobro! A už neraz som na to dôrazne upozorňoval v Posolstve.“

„Len spravujte verne všetko to vedenie; lebo nikdy viac sa Zemi nemôže dostať takej spásy a toľko milosti. Tým, že vám všetko zvestujem, stanete sa strážcami všetkých kľúčov! Ak naň dopadnú škvrny, alebo pokrivíte len malú časť, tak už neotvoríte tajomstvá stvorenia, a brány zostanú opäť zatvorené, nie iba na dlhý čas, ale pre vyvinutých tento raz navždy.“

„Sila je pomocou, ak ju zhodnotí, teda využije! No nie inak než v činoch! Ľudia sa majú zmeniť a potom majú prísť, nemajú však prichádzať, aby sa dali zmeniť!
Nastane mier, radosť, pretože všetko rušivé bude zo zeme násilne odstránené a v budúcnosti k nej nepripustené. K tomu patrí dnes predovšetkým človek.”

Vesmírne spojenie:
Duchovná premena zasiahne iba tých, ktorí budú na ňu pripravení.“

Pred mojím príchodom sa musia naplniť požiadavky Zákona, čo znamená, že len čo ľudia na Zemi pochopia vesmírne zákony, v tom okamihu prídeme fyzickým spôsobom, aby každý porozumel.“

Tieto citáty jasne vypovedajú o tom, že Tisícročná ríša bude nie budovaná pre ľudí, ale má byť budovaná ľuďmi samými. Že sme to my, ktorí svojím cítením, myslením a konaním túto ríšu majú pripravovať. Aj malé činy, ktoré dnes vykonáme, majú v tejto ríši znamenať veľké udalosti. A to rovnako dobré ako zlé! A v týchto citátoch je jasne uvedené aj to, čo sa stane, ak zlyháme! Nič teda ešte pre nás nie je isté, pretože ľudia dosiaľ zlyhali vždy a pri každom pokuse Svetla vniesť Pravdu do života ľudí.
Väčšina ľudí dnes žije v presvedčení, že keď si nepoložia nepríjemnú otázku, tak sa aj vyhnú nepríjemným udalostiam! Lenže opak je pravdou. Lebo len vtedy, keď si dokážem položiť tú nepríjemnú otázku, tak tie možné nepríjemné udalosti aj prežijem – precítim, ba získam silu, aby som svoje konanie zmenil tak, aby som sa týmto možným, nepríjemným udalostiam dokázal postaviť, ba sa im vyhnúť tým, že sa ja zmením!    

Preto iba tak berte túto našu snahu o pomoc! Teda nie ako strašenie, ale ako popud k vlastnej správnej činnosti!

_______________________________________________________________________________________________________________________
2.5.2020

NESEJÚ ANI NEŽNÚ

 

„Všímajte si havranov: Nesejú ani nežnú; nemajú komory ani stodoly, a Boh ich živí.“

Tento výrok Ježiša Krista je veľmi múdrim poučením pre ľudských duchov, lenže ako všetky jeho výroky, spôsobil mnoho nepochopenia, ba aj poblúdenia a to nie iba medzi obyčajnými ľuďmi, ale aj v cirkvách.
Aby sme našli správne pochopenie tohto výroku, ba dokázali ho aj správne uplatniť v samotnom živote, musíme hľadať v samotnej prírode a pozorovať to vtáctvo, ktoré okolo seba máme k poučeniu. Všetky vtáky a to bez rozdielu v druhu, sa musia namáhať od „svitu do mrku“ a dodržiavať jeden  zo zákonov Božích, alebo prírodných: zákon pohybu!

V Posolstve Grálu nám to Syn Človeka dokonale a obšírne vysvetlil a nachádzame tam tiež prirovnanie ku vtákom, ktoré sa musia trvalo namáhať a mávať krídlami, aby sa udržali vo vzduchu a nepadli na zem. Božie stvorenie ponúka všetko, čo potrebujeme k životu, ale sa o to musíme trvale namáhať a to na rozdiel od tých vtákov, nie iba telesne, ale aj duchovne. No a tu sa práve človek dopúšťa najväčšej chyby, že to poučenie Ježiša si vysvetľuje tak, že sa necháva živiť inými, bez vlastnej protihodnoty, ba práve najzreteľnejšie sa to prejavuje v samotných cirkvách, ktoré by mali byť znalcami zákonov Božích. Potom následne vo všetkých skupinách pretrváva tento najväčší neduh ľudstva, ba spôsobuje najviac nepokojov, ba aj konfliktov.

A znovu sa treba obrátiť o pomoc do prírody a pozorovaním môžeme potom zistiť, ba dokázať si poučenie v PG, že zvieratá sú také, akí sú ľudia, lebo iba duch dokáže pretvárať prírodu – hmotu a samotným prstom ducha, ktorý vplýva na tú hmotu, je bytostné!    
Len si treba všimnúť v prírode ten rozdiel medzi lastovičkou a vrabcom, medzi baránkom a vlkom!
A takýchto príkladov by sme v prírode našli veľa, lenže žiaľ, už aj v tomto sme úplne poblúdili a dokonalým príkladom sú dnešní ochranári, ktorí tieto Božie zákony vôbec nepoznajú, pritom sa samotní vyzbrojili právomocami, ktoré tieto zákony iba krivia. A my im to nemo tolerujeme, ba ich hlúpe rady, ba už aj pozemské zákony, podporujeme. Netreba to rozvádzať, lebo sme tomu už aj na stránke venovali priestor. Stačí si znovu iba všímať okolie a zistíte, že aj väčšina politikov využíva výhodne túto cestu a právomoc oddelili od zodpovednosti. No a skončili sme znovu tam, kde sme sa snažili sústavne na stránke priviesť svojich čitateľov, lenže žiaľ, tiež zbytočne.

Rada na záver:

Naučme sa Božie zákony poznať, ba potom využívať a nie iba zneužívať, ako to činíme doposiaľ!
Potom pochopíme múdrosť tých pravých poučení, ba začneme si vážiť celkom iných ľudí, ako je tomu teraz!

 

***

PREŽITIA ZO ŽIVOTA

- Takmer pred dvoma rokmi dozadu som sa zamestnal v dopravnom podniku a istý čas bolo mojou prácou byť na takej malej vrátnici, kadiaľ vychádzali v tom čase električky z odkrytého areálu vozovne von do mesta na linku. Keďže v areáli boli rôzne stromy, ovocné, ale aj orechy, a mal som tam mnoho času, tak som ho popri práci využil aj na pozorovanie okolia. Pozoroval som práve havranov, lebo tie tam pravidelne chodili na tie orechy. Všimol som si, ako chodili sadať hore na káble elektrického vedenia pre električky a hádzali dolu na betón orechy, lebo vedeli, že sa rozbijú a tak sa ľahšie a rýchlejšie dostanú ku jadru. Dokonca ich niektorí jedinci púšťali aj na asfalt, kde chodia autá, lebo auto tie orechy rozpučilo a oni mali ľahko, takmer úplne bez námahy, získanú potravu. Stále ich ale sprevádzali aj kavky, ale tie prevažne už iba čakali, kedy sa môžu na aktivite havranov priživiť, teda buď vzali zvyšky, alebo keď sa im podarilo, ukradli im už rozlúskané orechy priamo spod zobáka.
Človek je aktívny v tých jemnejších dimenziách ustavične a jeho myšlienky tam majú svoje konkrétne formy, ktoré zvieratá dokážu vidieť a aj sa podľa nich následne zákonite riadia. Využívajú ich pre svoj vývoj tu na zemi, ktorý sa potom prejaví v zmenách ich inteligencie, zmenách ich tiel a aj strate alebo nadobudnutí nových schopností, ktoré ale môžu byť pozitívne, alebo negatívne, v závislosti od toho, čo v tej jemnejšej dimenzii vytvoríme my – ľudskí duchovia.

**

- Chcem vám napísať jedno prežitie, ktoré som mala nie tak dávno, v čase, keď som pracovala na preklade a nahrávaní VZ a PG do ruského jazyka. Jedného dňa po nahrávaní som išla do obchodu na nákup. Kráčala som po chodníku smerom k obchodu a v duchu som prežívala to, čo som nahrávala. V tom som v duchu zvolala: Aj tak SVETLO zvíťazí! SVETLO zvíťazí! SVETLO zvíťazí! Zrazu počujem, ako zreteľne niekto opakuje po mne: „SVETLO zvíťazí“. Ostala som v šoku. Pozerám sa, kto po mne opakuje, vedomá si, že som si to hovorila v duchu. Veď to nikto nemohol počuť! No nikto okolo mňa nebol. Poobzerala som sa dookola a pod stromom kráčal po zemi čierny veľký havran a opakoval zreteľne po mne tri krát: „SVETLO zvíťazí!“ Stála som v úžase a hľadela na neho, ako to po mne opakuje. Po príchode domov som porozprávala  synom moje prežitie o tom, ako nás zvieratá vnímajú. Bol to pre mňa veľmi poučný zážitok. 

*

- Blížil sa 21. december 2012, tzv. koniec Mayského kalendára a mnoho ľudí sa začalo zaoberať otázkou konca sveta a aj robiť hmotné zásoby. Vtedy sa mi jeden kamarát zmienil, že mamina jeho priateľky údajne povedala, že ona si žiadne zásoby robiť nebude, lebo, keby sa aj čosi udialo tak predsa ľudia si budú pomáhať. Ono to znie na prvý pohľad pekne, ale mňa to vtedy veľmi zaskočilo, pretože mi hneď napadlo, že ako chce ona pomáhať druhým, z čoho im chce hmotne pomôcť, keď nebude nič mať. A predstavme si, že by si toto povedal každý, aká bezútešná situácia by potom nastala. Čiže automaticky zrejme očakávala, že druhí pomôžu jej. Ale podľa mňa si to ani neuvedomovala takto a ani nepriznala sama pred sebou!

 

Vážení čitatelia - hľadajúci PRAVDU! Nuž sami vidíte, že je nie ťažké ani v dnešnej dobe hľadať dôkazy o pravdivosti ZÁKONOV nášho PÁNA aj počas všedného dňa, ak človek úprimne chce a HĽADÁ! Len musí byť človek duchom otvorený skutočnej PRAVDETÚŽIŤ po nej! A keď tak učiní, potom to ide veľmi ľahko, lebo pri opravdivom chcení nám príde aj POMOC k ich nájdeniu!
Všetko je veľmi jednoduché, ako je jednoduché celé DIELO nášho PÁNA!

_______________________________________________________________________________________________________________________
10.4.2020, dňa 12.4.2020 sme príspevok doplnili na jeho konci pod troma hviezdičkami o jedno dôležité prežitie a prednášku Veľká noc 1935 (Kniha života).

NAHROMADENIE ZNAMENÍ POSLEDNÉHO SÚDU

VEĽKÝ PIATOK ĽUDSTVA

 

Každý z nás sleduje už dlhšiu dobu to, čo sa deje na Zemi. Dá sa povedať, že okrem minuloročných prírodných katastrof, od začiatku tohto roka sa spustila ďalšia „pohroma“, zvaná „koronavírus“! Ľudia sledovali vývoj tejto nákazy, ale mnohí netušili, že táto nákaza nadobudne obrátky, ktoré zasiahnu celú Zem. Každý z nich v tichosti dúfal, že jeho sa to nedotkne. No mýlili sa! Mnoho ľudí ani netuší, že to, čo sa deje na Zemi je spĺňanie dávnych nám zanechaných PROROCTIEV! Proroctvá, ktoré poukazujú na posledné veľké dianie na Zemi – POSLEDNÝ SÚD! Tieto proroctvá o poslednom SÚDE boli nám zanechané v rôznych častiach Zeme, v rôznych náboženstvách.
Aj keď tieto jednotlivé náboženstvá podávajú proroctvá svojim spôsobom, podstata je jednotná – odkaz na posledné očistné dianie na Zemi - POSLEDNÝ SÚD! Každý, kto je znalý týchto proroctiev, a je jedno v ktorom náboženstve alebo vierovyznaní, cíti, že proroctvá sa napĺňajú! No nielen cíti, ale už aj skutočne vidí to, čo sa na Zemi deje, ako aj terajšiu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu po celej Zemi. Viaceré dosiahnuteľné zdroje začali zviditeľňovať PROROCTVÁ, ktoré poukazujú na dnešné dianie a zároveň potvrdzujú ich napĺňanie sa!

Vymenujme niektoré z nich:
- Vedci pravidelným pozorovaním a meraním zistili, že magnetické pole Zeme sa správa celkom inak, ako to očakávali a táto zmena má stupňujúcu sa tendenciu.* Severný pól sa presúva od Kanady na Sibír, neustále rýchlejšie. Niektorí vedci ešte diskutujú o tom, či dochádza k výmene pólov Zeme, zatiaľ čo iní vedci tvrdia, že už dávno začalo a diskutujú o tom, ako rýchlo sa môže uskutočniť a aké bude mať následky. Je známe z viacerých zdrojov, že zmena pólov Zeme je spájaná v rôznych proroctvách s očakávaným „koncom sveta“ a s príchodom Mesiáša. Oznamovali to viacerí, spomeňme aspoň jedného z najznámejších prorokov a vizionárov 20. storočia, ktorého meno je Edgar Cayse.
*https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/magneticke-pole-se-zblaznilo-kanada-rusko

- UFO väčšie ako Zem pri Slnku v tvare kruhu s rovnoramenným krížom uprostred:
https://ac24.cz/-/nasa-zaregistrovala-ufo-letajici-kolem-slunce-ktere-bylo-vetsi-nez-zeme?redirect=%2F
UFO pripomína práve „Hospodinove vozy“, ktoré popisuje prorok Ezechiel,  a ktorým sme sa už na stránke venovali napr. v priečinku „Veda a vesmír“ v príspevku „Isto lietajú“.
Takýchto správ o lietajúcich objektoch je momentálne dostupných veľa, treba pri nich skúmať nielen ich hodnovernosť, ale treba si uvedomiť aj to, že niektoré objekty pochádzajú z tej svetlej strany a iné naopak z tej strany temnej! Objasnili sme to napríklad v príspevku ,,UFO - TUTLANIE“ v priečinku NOVINKY.

- Zmeny Slnka
https://inner-light.ning.com/m/blogpost?id=6370783%3ABlogPost%3A325369&fbclid=IwAR1H9TNtR8VGLFk-lcOpXr_MBxSDB6z6_XLN6Hg8Nj25nzlqx97XMe9uBJ8

- Po 2000 rokoch sa v Izraeli narodila ,,červená jalovica“, čo je v kresťanstve, ale aj v judaizme uvedené ako varovanie, že tie ,,dni, aké Zem ešte nezažila“ sú veľmi blízko. Mojžiš a jeho družina používali jej popol k očisťovaniu.

- Dosiaľ sa uvádzalo, že v Mŕtvom mori sa kvôli veľkej koncentrácii soli vo vode organický život nevyskytuje, ba od toho bol odvodený aj názov tohto mora. To už tiež nie je pravda, pretože tam priamo na ostrovoch pokrytých soľou začali rásť rastliny a dokonca sa vo vode objavili ryby. Zaujímavosťou je aj to, že prorok Ezechiel predpovedal, že pred koncom vekov a príchodom Mesiáša, sa v Mŕtvom mori objaví život.
Ezechiel 47, 8:
„Povedal mi: Táto voda tečie do východnej oblasti a steká k Arábe. Keď sa vleje do mora* so slanou vodou, jeho vody sa uzdravia. Potom bude mnoho rýb, lebo kamkoľvek sa tieto vody dostanú, iné vody sa uzdravia, a bude žiť všetko, k čomu rieka príde.“
* Podľa videnia voda pochádza z Jeruzalema a medzi Jeruzalemom a Arabským polostrovom leží len Mŕtve more. Preto sa toto proroctvo môže týkať len Mŕtveho mora. Ba je veľmi výrečné!

Fotku červenej jalovice, aj života v Mŕtvom mori si môžete pozrieť tu:
https://www.extrastory.cz/konec-sveta-se-pry-priblizil-naplnila-se-uz-tri-proroctvi-z-bible.html

- Zaujímavá je aj nasledujúca skutočnosť. Na Múre nárekov v Jeruzaleme údajne sedel holub, keď sa tam objavil had a vyplašil ho.
https://www.youtube.com/watch?v=WPa-EOLQ4tg
Uvádza sa, že miestni si to vysvetľujú tak, že symbol holubice, ktorá uletela pred hadom, vyjadruje, že žijeme v nebezpečných časoch, ktoré bezprostredne predchádzajú príchodu Mesiáša.

- Na inej* stránke je možné sa dočítať:
„Stalo sa tiež niekoľko ďalších udalostí, pri Chrámovej hore, ktoré boli vyložené ako náboženské znamenia. Pred 4 mesiacmi spadol z múru nárekov veľký kus kameňa takmer rozdrviac ženu, ktorá sa sem išla modliť. Je to pokladané za znak toho, že tento (druhý) chrám sa rúca, stavba tretieho chrámu však už je spojovaná s príchodom Mesiáša.
Krátko na to vyšľahol z vnútra chrámovej hory obrovský mrak dymu, ktorý zahalil Skalný dom** na niekoľko minút. Tamojší duchovný predpokladá, že to sa zjavuje boj na duchovnej úrovni. "
* https://www.dailymail.co.uk/news/article-6345781/Snake-appears-Israels-Western-Wall-sparking-claims-Biblical-prophecy-coming-true.html
** Skalný dom je najznámejšou pamiatkou Jeruzalema.

- Ďalšie proroctvo od Ezechiela je tiež veľmi výrečné a poukazuje práve na dnešnú dobu a blížiacu sa ZASĽÚBENÚ dobu:
„Tu hľa je ten deň! Práve prichádza. Prišiel pád! Drzosť kvitne, spupnosť klíči. Násilie vyrástlo v palicu bezbožnosti; nik z nich neostane, nič z ich hojnosti, nič z ich nádhery, nebude v nich vznešenosti...“
„...Svoje striebro vyhádžu na ulice, svoje zlato budú pokladať za nečistotu. Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň hnevu Hospodinovho. Nenasýtia sa a svoje vnútornosti nenaplnia, lebo to bolo pohnútkou k ich previneniu...“
„... Budú hľadať spásu, ale jej nebude. Pohroma za pohromou bude nasledovať a zvesť za zvesťou bude prichádzať. Vtedy budú vyhľadávať videnie u proroka, ale zanikne poučenie u kňaza aj rada skúsených starcov. Kráľ bude trúchliť, knieža si oblečie zdesenie a ruky pospolitého ľudu stŕpnu strachom. Naložím s nimi podľa ich ciest a budem ich súdiť, podľa ich spôsobu súdenia. Potom poznajú, že ja som Hospodin.“
„... a Boh mu povedal: Prejdi mestom, prejdi Jeruzalemom a urob znak kríža na čelá tých, čo vzdychajú a plačú nad všetkými ohavnosťami, ktoré sa v ňom páchajú....“
„... Človeče, čo je to za porekadlo v Izraelskej zemi: Dni utekajú a proroctvá sa neplnia? Preto im povedz: Takto hovorí Pán: Urobím koniec tomuto porekadlu, nebudú ho už pospevovať v Izraeli. Ba povedz im: Blížia sa dni, keď sa splnia všetky videnia...“
„... Kvíľte: Ach ten deň! Lebo je blízko deň, blízko je Pánov deň! Bude to deň tmavých mrakov, čas trestu pre národy. ...“

VIDENIA STAROZÁKONNÝCH PROROKOV SA TERAZ STRETÁVAJÚ S VIDENIAMI NOVODOBÝMI, BA MY ICH ZAČÍNAME PREŽÍVAŤ! PREČO ASI? NA TÚTO OTÁZKU SI UŽ HÁDAM DOKÁŽE ODPOVEDAŤ KAŽDÝ SÁM! AŽ NIE, TAK ODPOVEĎ NÁJDE V ÚVODE TOHTO PRÍSPEVKU!

- Prorok Izaiáš:
„... Lebo, hľa, Hospodin príde v ohni a jeho vozy ako povíchrica, aby prchlivosťou odplatil svojím hnevom... Lebo Hospodin bude súdiť ohňom a svojím mečom každé telo. ...“
„... Beda tým, čo priťahujú trest na seba ako vola na povraze a hriech ako jalovicu na žinke, tým čo hovoria: Nech sa ponáhľa, nech urýchli svoje dielo, aby sme ho videli; nech sa priblíži a uskutoční plán Svätého Izraelovho, aby sme ho poznali! ... Preto vzplanul Pánov hnev proti svojmu ľudu, vystrel proti nemu svoju ruku a udrel ho, až sa zatriasli hory a ich mŕtvoly ležali po uliciach ako smeti. Ale týmto sa jeho hnev neutíšil, jeho ruka zostáva stále vystretá. ...“
„...A ľudia sa budú navzájom sužovať, druh druha a blížny blížneho; chlapec sa zúrivo osopí na starca a človek bez vážnosti na váženého...“

- Evanjelium podľa Matúša kap. 24, verš 29, 30
„“Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.“

- Indiáni Hopi zverejnili svoje tajné proroctvá v roku 1949. Sú zapísané na krištáľových tabuliach starých vyše 1600 rokov. Podľa nich nás čaká apokalypsa.
Varovné predpovede pred ňou sú:
„Keď na nebi budú roztiahnuté pavučiny, pomocou ktorých budú ľudia so sebou hovoriť
„Keď ľudia budú cestovať lietajúcimi domami po nebi

„Na východe sa objaví obrátený a presunutý znak života, ale prinesie len smrť. Príde spolu s vychádzajúcim slnkom zo západu.“
„Keď ženy budú bez mužov plodiť deti.
„Žena bude nosiť mužské oblečenie a tajomstvo žien, ktoré má vždy zakrývať odev, prestane byť tajomstvom, všade ho budú ukazovať a odhaľovať. Vtedy prídu vojny a ničenie. Čím viac budú ľudia ignorovať prikázania „Veľkého ducha“, tým viac znamení zošle ľudstvu v podobe živelných pohrôm.
„Nadídu časy, keď sa žena zmení v muža. Ľudia nájdu odtlačok, ktorý nás tvorí (DNK). A oni ho poroztínajú. Ľudia budú tvoriť nové zvieratá, ktoré nikdy neexistovali a budú si myslieť, že je to pre naše dobro.
Podľa ich predpovedí sa vyčerpajú prírodné zdroje a nastane novodobý hladomor - vznikne posledný boj medzi dobrom a zlom, ktorý očistí srdcia ľudí a vylúči z povrchu zemského všetky nehodné bytosti.

- Sybila:
Na nebi sa trikrát objaví kométa! Prvýkrát na severe, druhýkrát na juhu a tretíkrát na západe tejto zeme. Potom sa začne zem silno chvieť a takmer všetci ľudia vykrvácajú. Najprv ľudia žijúci v horách, potom v údoliach a poslední budú tí, ktorí budú žiť pri rôznych moriach a v krajinách, kde je večná zima. Ostatné znamenia ľudia už ani neuvidia, ale viem, že potom bude slnko krvavo žiariť a objaví sa na západe miesto východu, a hviezdy dňom i nocou svietiť budú. Vtedy zostúpi Hospodin na zem a bude súdiť!

„Nad Európou zjaví sa opäť kométa. Človek už bude vtedy taký učený, že zjav tento si ako normálny úkaz na nebi vysvetľovať bude. Ale nebude to tak. Mnohí ľudia, ktorí čítať budú staré odkazy, poznajú, že opäť prichádza doba zlá a budú sa na ňu pripravovať.“

„Nebudeš obcovať s mužským pohlavím, schádzajúc sa s ním ako so ženou: ohavnosť je to! Tak je prikázané. Ale nemravnosť, takmer v každej krajine zakorenená, rozšíri sa taktiež v tých časoch najmä v krajinách severných.“

„Lož sa stane pravdou! Pretvárky budú medzi manželmi a bratmi! Bude viac falošnosti ako úprimnosti. O viere v Hospodina v tých časoch vôbec nemožno hovoriť, pretože Boh nebude ničím, no zlato všetkým! Len ten, ktorý bude mať peniaze a bohatstvo, bude považovaný za správneho človeka a ten, ktorý bude mať zlato, bude ešte aj za múdreho platiť, hoci neprávom! Zlá, veľmi zlá doba!“

„Príde doba, keď sa ľud prestane obzerať, že je čas pôstu, doba nepríhodná, ale i v týchto obdobiach bude holdovať rozličným tancom a zábavám! Keď sa celé noci bude hýriť a ženy k týmto tancom polonahé budú prichádzať!“

„Ľudia vytvoria prístroje o akých sa do dnešného dňa nikomu ani len nesnívalo! Záhadné skrinky, z ktorých budú rozličné zvuky vychádzať a všetko v obdiv uvádzať. Celá krajina bude plná železa a drôtov. Ľudia budú cestovať po zemi, pod zemou i vzduchom! Nijaká vzdialenosť pre nich nebude veľká! Budú stavať domy do nebývalých výšok z kovov, kamenia, rozličných skiel a mramoru! Budú získavať teplo a svetlo z vody! Zachytia blesk, aby jeho silu na vlastný prospech využili! Všetko si podmania: vietor, vodu i slnko! Stanú sa nesmierne namyslenými a bezbožnými!“

„Bude to doba takých nerestí, že ľud nebude ani vedieť, ako sa má obliekať! Ženy sa budú podobať sovám! Svoje telá do pol pása obnažia, len aby sa milovníkom zapáčili a vzbudili v nich smilnú žiadostivosť! Inak to už ani v tej dobe nebudú vedieť! Pre smilstvo dopustia sa všetkého: vraždy i podvodu!“

„Potom príde doba, keď ženy budú nosiť vlasy nakrátko ostrihané ako muži. No nikdy nezotrvajú len pri jednom druhu účesu: raz budú mať vlasy nabrčkavené, inokedy hladké, potom zasa plné rozličných ozdôb a napokon zvinuté do tyla! Neraz sa ti pritrafí, že nerozoznáš, či stojí pred tebou žena, alebo muž!“

„Šaty, ktoré dnes bude považovať za nádherné, zajtra odhodí ako bezcenné! Nie preto, že by boli tie šaty zlé, ale preto, že si vymyslí nejaké iné šaty, ktorými by vábila a lákala mužov!“

„Manželky budú podvádzať svojich manželov a títo tiež lepšími ako ony nebudú! A keď mladí ľudia budú krátky čas spolu žiť, omrzí ich to onedlho, nechajú osud osudom a rozídu sa!“

„Keby v tom čase krajan z hrobu vstal, ani by neveril, ako jeho potomci žijú! Zahanbil by sa nad tým, ako sa môže niekto tak zvrhnúť! Tieto mrzké zvyklosti neobyčajne zapôsobia na ženy, ktoré v tej dobe budú žiť! Ako som predpovedala už o iných národoch, tak bude aj v národe tomto, že ženy sa budú za poctivé vydávať, hoci dávno už nebudú, pretože mnohá stratí poctivosť ešte skôr, ako sa celkom vyvinie! Prestanú byť preto dobrými matkami a stanú sa len - samicami! Nebude to lepšie ani s mládencami, ktorí ponesú vo svojich rukách kyticu poctivosti, no mali by v nich niesť - kyticu pŕhľav! Nebudú o nič lepší! Manželia a manželky si nebudú navzájom verní, budú sa klamať, takže často manželka nebude ani vedieť, či dieťa, ktoré sa jej práve narodilo, má so svojím mužom, alebo s milencom!“

- Andrew Thomas, spisovateľ a výzkumník na oblasť Himaláj, študoval východné duchovné smery budhizmu, taoizmu a hinduizmu. V svojej knihe Šambala - Oáza Svetla okrem iného sa venoval aj príchodu Mesiáša (i keď ako stúpenec východných náuk si pod týmto pojmom predstavoval reinkarnáciu Budhu, resp. vysoko osvietenej duchovnej bytosti) a v tejto súvislosti v svojej knihe okrem iného napísal aj nasledujúce:
V poslednej štvrtine 20. storočia, teda v čase historického medzníku pre ľudstvo a túto planétu sa ľudstvo musí pripraviť na príchod Arhatov (tí, ktorí dosiahli vysoké duchovné poznanie a stav nirvány) a Maitreyu (Mesiáš - vysoká duchovná bytosť). Vo chvíli, keď Sfinga v Gíze vyšle do sveta svoje varovanie, ľudstvo sa bude musieť pripraviť na veľké udalosti. Každý jedinec na základe svojej slobodnej vôle bude mať možnosť sa rozhodnúť medzi Svetlom a temnotou, medzi spolupatričnosťou a egoizmom. Maitreya ukáže ľudom cestu, ale ľudia na základe svojej slobodnej vôle sa sami musia rozhodnúť či po nej vykročia alebo nie.
Ľudstvo je teraz na križovatke a musí si vybrať medzi cestou k priepasti morálnej degradácie a cestou ku hviezdam. Toto je čas najhlbšej krízy. Ak ľudstvo nebude chcieť poznať a odmietne varovanie a bude i naďalej kráčať po tej istej ceste pripravenej kniežaťom temnoty, kozmická hierarchia (bytostí Svetla) adekvátne zareaguje a žiarivý panovník zo Šambaly (značí mýtickú, zasľúbenú zem, raj) zničí všetko zlo na tejto planéte. Národy Zeme by mali pochopiť, že čas ukrižovaní a jemných prorokov, ktorí kázali nadšeným davom, je teraz preč. Žijeme v čase Arhatov, ktorí budú hovoriť prostredníctvom blesku, hromu a hviezd! Vek Šambaly prišiel!
Niekedy v tejto dobe Strážcovia kultúrneho dedičstva zmiznutej staroegyptskej civilizácie sprístupnia priechody k tajným podzemným komplexom, kde sa nachádza vysoko pokročilá technológia a dokumenty veľmi pokročilých vedeckých poznatkov dávnej minulosti. Ľudstvo na celej planéte prostredníctvom svojich televízorov zbadá ohromujúce úspechy civilizácií, ktoré existovali v šerom dávnoveku.

- V biblii sme varovaní, že v čase Súdu príde veľa falošných prorokov, ktorí majú ľudí zviesť z cesty. Preto je dôležité zodpovedať si otázku: „KTO má byť tým zasľúbeným, očakávaným MESIÁŠOM? Podľa čoho Ho spoznáme?
Proroci a jasnovidci predpovedali, že veľký učiteľ veku Vodnára zruší všetky rozdiely medzi troma hlavnými náboženstvami sveta a dokáže, že jadrom všetkých náboženstiev je jedna a tá istá pravda, jeden Boh. Zmiznú hranice medzi náboženstvom a vedou, lebo ľudia objavia, že všetko vrátane hmoty je pohybom vĺn, že medzi prejavením sa duchovna a prejavom hmoty sú iba rozdiely vo frekvencii, ale v podstate je všetko z jediného prameňa síl - Boha. Éra Vodnára má priniesť toto nové poznanie.

- Najdôležitejšie proroctvá Mohameda, ktoré sa týkajú našich čias a príchodu Pána, ktorého prorok nazval Hazrat Mehdi, čiže Majster, sa nachádzajú v knihách Bihar-ul-Anvar a Nadis (alebo Kniha svetla). Prorok Mohamed mal vízie, v ktorých videl vyše 300 znamení, podľa ktorých bude možné poznať, Majstra.
Mohamed predpovedal, že sa objaví v posledných desaťročiach veku Hijri či Hejira, keď bude svet plný násilia a ponorený v materializme a uctievanie duchovna takmer vymizne. Väčšina ľudstva už bude produktom diskriminácie, ľudia sa budú správať ako zločinci, budú závislí od zla a uctievať budú bohatstvo a moc namiesto Boha. Žalostný stav sveta ešte zvýrazní rastúci počet zemetrasení a ľudia budú zomierať zdanlivo bez príčiny.

- Proroctvo z Indických Véd, predpovede príchodu „Pána“, nachádzajúce sa v „Šrímad Bhagavatame“ v speve prvom, diele druhom, kap. 10. :
„Zem, či ktorákoľvek planéta vo vesmíre je teda absolútnym majetkom Pána. Všetky živé bytosti sú Jeho potrebnými časťami, Jeho synmi a každá z nich má preto právo žiť z milosti Pána a plniť svoju predpísanú povinnosť. Nikto nemôže obmedzovať práva iného človeka , či zvieraťa, pokiaľ k tomu nedostal Pánovo zvolenie. Kráľ, či vládca je zástupcom Pána, ktorý má dohliadať na plnenie Pánovej vôle. Títo králi majú plnú zodpovednosť za vládu nad svetom, k čomu dostávajú poznanie od autorít. Niekedy však  vplyvom najnižšej kvality hmotnej prírody, kvality nevedomosti /tamo- guny/, prichádzajú k moci králi a vládci, ktorí nemajú zodpovednosť ani poznanie, a títo blázniví vládci žijú ako zvieratá pre svoj osobný záujem. Výsledkom je, že ovzdušie sa naplní anarchiou a neresťou. V spoločnosti začína vládnuť protekcia, úplatky, podvádzanie a nátlak, a to sa prejavuje núdzou, epidémiami, vojnami a ďalšími rušivými javmi. Oddaní Pána, alebo veriaci sú všemožne prenasledovaní. To všetko sú príznaky toho, že sa blíži doba, kedy Pán vo svojej inkarnácii obnoví zásady náboženstva a zničí nehodných vládcov. To rovnako potvrdzuje aj Bhagavad–gíta.“
Potvrdené to ešte môžeme nájsť aj v 11. kapitole v tom istom speve:
„Pod vplyvom iluzórnej energie sa živá bytosť bohužiaľ stáva nepravým užívateľom podľa diktátu kvalít prírody. Oklamaná živá bytosť, ktorá si pyšne myslí, že sa stala Bohom, tak mnohými spôsobmi zvyšuje svoju hmotnú silu a stáva sa príťažou pre Zem; do tej miery, že pre duševne zdravého človeka prestáva byť možné na Zemi žiť. Táto situácia sa nazýva dharmaya glánih alebo stav, kedy ľudská bytosť zneužíva svoju energiu. Keď toto zneužívanie ľudskej energie začne prevládať, rozumnejšie živé bytosti začnú byť znepokojené neznesiteľnou situáciou vytvorenou skazenými vládcami, ktorí sú pre Zem len príťažou. Vtedy sa Pán zjavuje Svojou vnútornou silou, aby zachránil rozumnejšiu časť ľudstva a aby znížil záťaž, ktorú pozemskí vládcovia v rôznych častiach sveta vytvárajú. On sám sa k žiadnemu z nechcených vládcov neprikláňa, ale svojou skrytou silou, medzi nimi vytvára nepriateľstvo, rovnako ako vietor založí lesný požiar tým, že spôsobuje trenie bambusu. Lesný požiar vzniká silou vetra automaticky a podobne nepriateľstvo medzi rôznymi skupinami politikov neviditeľným riadením Pána. Nechcení vládci, pyšní na svoju falošnú moc a vojenskú silu, tak medzi sebou začínajú válčiť z ideologických dôvodov, a tým sa sami o všetku moc pripravia. Vo svetových dejinách je zreteľne vidieť túto vôľu Pána, a bude to pokračovať do tej doby, dokiaľ sa živé bytosti nepripútajú ku službe Pánovi.“

- Je zaujímavé, že v budhistických proroctvách sa hovorí o tom, že keď svet pohltí najhlbšie z možných ziel- duchovné temno - vtedy príde Majster, aby naplnil proroctvo obsiahnuté v Koráne:
Ó ľudstvo! Nadišiel čas určený Pánom na vyliečenie /z choroby egoizmu/ v tvojom srdci; a pre tých, ktorí veria, Poznanie a Milosrdenstvo.
Väčšina ľudí však, bude považovať proroctvá o Jeho príchode za novinárske kačice, ale bude to pravda. Tento veľký duchovný učiteľ - Hazrat Mehdi, Majster - bude Majstrom času, stelesnením nebeskej blaženosti a útočiskom pre bezradných a odmietnutých, Otcom ľudstva a tých, čo hľadajú Boha, ktorý ochraňuje. Bude plný spoluúčasti, bude priateľom a radcom tým, ktorí ho hľadajú, ukáže im Priamu cestu k Bohu, všetkým bude ako brat akoby ich dobre poznal. Bude plný vznešených citov, zvíťazí nad všetkými prekážkami a čokoľvek si bude priať, sa splní. Nezaloží nové náboženstvo, ale namiesto toho bude učiť najdôležitejšie pravdy, ktoré budú základom všetkých náboženstiev, lebo bude vlastniť spoločnú múdrosť všetkých prorokov, pretože bude milovať všetkých prorokov a svätých, a poznanie a esencia všetkých náboženstiev (bude) v Jeho Srdci.
Ďalej sa v proroctve hovorí: Bude rozdávať Duchovnosť medzi ľudí ráno i večer, a to prostredníctvom rozhovorov a daršanov (daršan znamená prítomnosť i pohľad svätej osoby, doslova - dýchať to samé, čo svätá osoba). Takto vyženie klamstvá z hláv ľudí , zbaví ich otroctva ega, liečiac a ničiac satanov (pamätajme, že Kristus povedal, že skutočným otroctvom človeka je otroctvo hriechu, vyvolané túžbami ega).
Hazrat Mehdi sa zjaví moslimom (teda vyznavačom Boha, doslova ten, čo sa podrobí Božej vôli), navráti Pravdu svetu, islam, čo znamená pradávne či prvé náboženstvo, teda Sanathana Dharma - starodávnu múdrosť, ktorá učí vnútornému pokoju a vykúpeniu podrobením sa Božej vôli. Slovo islam doslova znamená: podrobenie sa Bohu a základom je semitské slovo slm (byť celosťou alam - pokoj).

Bude zachovávať Zákon (zákony a duchovné prikázania) Mojžiša, Jozefa, Ježiša a Mohameda, potom naplní zem pokojom a dá začiatok novej ére duchovnosti, zjednotiac svet v bratstve. Počas posledných dvadsiatich rokov života bude vládcom celého sveta.

- Proroctvá proroka Mohameda opakoval veľký vizionár Edgar Cayce a ešte pred ním Nostradamus. Obaja predpovedali, že koncom súčasného veku sa objaví na Zemi nový Mesiáš - skutočný Vykupiteľ a avatar, ktorý prinavráti zblúdené ľudstvo na cestu pokoja a duchovnosti, učiac ho Pravdám Ducha (čiže tomu, že sme nielen telom, ale aj duchom, že sme nesmrteľní), bude učiť jednote celého Stvorenia (teda tomu, že tak my, ako aj celé stvorenie sme iba rôznymi tvárami Božskosti a sme navzájom spojení i s duchom jedného Boha).
Edgar Cayce predpovedal, že je ten, prostredníctvom koho sú mnohí vyzvaní, aby pripravili cestu pre Jeho deň na Zemi. Cayce ďalej hovorí: Uvidíme jeho svetlo v oblakoch, už v roku 1958 a začiatok jeho panovania pripadne na rok 1998. Okrem toho Cayce, opakujúc slová proroka Mohameda, tvrdil, že Mesiáš zjednotí ľudí celého sveta a všetkých vierovyznaní a davy sa budú zbiehať vôkol Neho ako oblaky na nebi:
Bude chodiť a učiť všetkých. Najskôr skupiny, potom celé masy a Jeho učenie bude trvať tisíc rokov. Až potom nastanú materiálne zmeny. To isté opakujú vyznavači Zoroastra, Parsovia (Peržania), ktorí tvrdia, že svet taký, aký poznáme dnes, bude trvať 12 000 rokov. Veľký prorok Zoroaster sa mal objaviť okolo roku 1000 pred Kristom a predpovedať príchod Mesiáša nazývaného Saoshyant, ktorý zjednotí svet v Pravde a Pokoji. Tento zjednotený svet sa má objaviť koncom 12. milénia, čiže okolo roku 2000 A.D.

U Nostradama nachádzame podobné časové ohraničenia, kde je príchod nového Kráľa predpovedaný na A.D. 2002:
Narodí sa v časoch nepokojov a temna, aby spravoval dobro. Inkarnovaný učiteľ odvekej múdrosti (Sanathana Dharmy) Prinesie návrat Zlatého veku. Princ veľkého porozumenia a milosrdenstva prinesie pokoj svetu a jeho ľuďom. Odhalí skutočnú povahu smrtí a života, keď sa obnovia uprostred milosrdenstva.

- Veľký majster Srí Aurobindo takisto predpovedal príchod Pána na Zem i to, ako tento príchod spôsobí duchovnú revolúciu a bude obrovským evolučným skokom prostredníctvom zmeny vedomia, krstiac dušu, a prinesie pravdu, ktorá uvoľní Ducha. Vďaka tomu si ľudstvo uvedomí existenciu duše v sebe i v prírode, prizná jej náležité miesto a tisíce budú počuť Jeho hlas a obrátia sa k Duchu. Za každú cenu budú túžiť žiť v poslušnosti voči Jeho duchovným zákonom. Srí Aurobindo opísal svoju víziu takto:
Keď sa narodí nadčlovek /avatar/ bude kráľom Prírody...
Jeho prítomnosť premení svet Hmoty; Rozjasní oheň Pravdy osvetľujúci noc prírody.

- Mohamed tvrdil, že Božské Svetlo bude vyžarovať z Majstra a jeho šat bude šíriť Svetlo medzi ľudí. Popisoval aj jeho vzhľad a nakoniec opisuje, že tento Duch Svätý bude mať šat až po päty a ten bude mať farbu ohňa, čiže bude červeno- pomarančový, ako to predpovedali aj iní vizionári.

***

Pán, Syn Človeka, Hospodin, nový Mesiáš, Veľký duch, Majster, Maitreya, Hazrat Mehdi, Nadčlovek, Duch Svätý, Ježiš ho nazval tiež Kniežaťom pokoja a jeho pravé meno je:

IMANUEL

***

 ĽUDIA!

Prežívanie tejto doby, keď nás „ohrozuje“ koronavírus, je možno posledná VEĽKÁ MILOSŤ BOHA pre nás, aby sme prebudili svojho Ducha a začali hľadať tie PRAVÉ HODNOTY  ľudského BYTIA! Aby sme HO hľadali a začali sa zaujímať o JEHO NARIADENIA, JEHO ZÁKONY, ktoré ustanovil pre nás! Vďaka znalosti týchto ZÁKONOV začali žiť, JEMU sa približovať a znalosťou JEHO ZÁKONOV mali šancu ešte sa zachrániť  - zachrániť ZEM! Tento ČAS je možno posledná možnosť na zahĺbenie sa a hľadanie tých PRAVÝCH hodnôt ŽIVOTA, nie na bicyklovanie, šaškovanie pred kamerou doma....atď. Je to čas na možnosť HĽADANIA CESTY – NÁVRATU k BOHU! Zamyslite sa nad všetkými udalosťami, nad prežívaním tejto doby, prečo nastala, načo nás upozorňuje a prehodnoťte svoj doterajší život v tichosti domova.

Je možné, že už viac možností na NÁVRAT K BOHU NEDOSTANEME!!!

***

 DOPLNENIE PRÍSPEVKU

Dnes nám poslala pani z kolektívu Rádia Záchrana e-mail s dôležitým odkazom:

Včera pri bdelom stave som prijala jeden obraz.
Obraz: Videla som „Otvorenú Knihu“, ktorú držala nejaká svetlá bytosť v rukách, akoby mi ju ukazovala. Nevidela som tvár tej bytosti, len som vnímala, že stojí za knihou a vlastne ju drží v rukách. Lem tej knihy bol zlatý, aj lem strán knihy bol zlatý. Kniha bola akoby uprostred otvorená. Pred otvorenou knihou po ľavej strane vo vzduchu bola červená ruža a na druhej pravej strane knihy na liste bolo niečo veľkým pekným, písaným písmom napísané. Čo bolo napísané neviem, lebo som to videla nie ostro. Na celej strane listu boli napísané len asi dva riadky. Vyzeralo to podobne ako nejaký citát alebo verš. Rozmýšľala som, akú knihu mi ukazuje. Slovo? Večné Zákony? Nie, veď nebola popísaná na celej stránke ako Slovo a Večné Zákony. Mala zlatý lem! Aká je to kniha? A vtedy mi prišlo, je to KNIHA ŽIVOTA! Prečo mi ju tá bytosť ukázala otvorenú a pred tou knihou bola jedna červená ruža? Čo mi chceli tým povedať?! Ruža – LÁSKA BOŽIA – Ježiš je LÁSKA BOŽIA. O ňom sú tieto sviatky. A Kniha Života? Tak som si sadla a hneď som hľadala stať „Kniha života“. Našla som Veľká noc 1935. (Kniha života). Keď som si tú prednášku prečítala, povedala som si, veď je úplne vhodná na túto dobu, ešte aj k terajšiemu príspevku, čo sme dali na stránku a ešte pán Koškár pridal tomu názov VEĽKÝ PIATOK ĽUDSTVA! Vážení priatelia, neviem či som ten prijatý „obraz“ správne pochopila. Posielam vám tú prednášku a prosím zvážte. Myslím, že tá prednáška Veľká noc 1935. (Kniha života.) je vhodná na dnešnú dobu – obzvlášť túto Veľkú noc, keď sa dejú také diania k prežívaniu – koronavírus, naplnenia proroctiev a príchod Kométy. Tá prednáška by bola dobrá silná bodka za posledným príspevkom. Tá bodka by bolo samotné SLOVO nášho PÁNA!

Nasleduje spomínaná prednáška:

226. Veľká noc 1935.
        (Kniha života.)

DNES chcete počuť odo mňa niečo radostné, pretože sa slávi Veľká noc, slávnosť vzkriesenia!
Zaiste sa chystá Zem v nám známych oblastiach, poskytnúť obyvateľom ako vždy spoľahlivo novú silu, sprostredkovať nový pokrm, vzbudiť nádej a tiež splniť priania, ako to vždy činila ochotne sa zachvievajúc v Božích zákonoch, avšak ľudstvo tentoraz nemá byť účastné Božích milostí; lebo sa nad nim vznáša súdiaci hnev Boží.
Je to dnes Veľká noc, ktorá má viesť pozemské ľudstvo k utrpeniu veľkého piatku v spravodlivom vyrovnaní večných zákonov!
Ľudstvo, nedbalo si na volania zo Svetla! Len ochotným prijatím a uposlúchnutím svätého Slova Božieho, si sa mohlo zachrániť ešte v pravý čas! Ako vždy si sa z toho iba smialo, vysmievalo a posmeškovalo, teraz vezmi za to odmenu!
Naučíš sa dbať na Božie volania, vďačne sa podľa nich riadiť a poslúchať tvojho Stvoriteľa! Lebo iná cesta pre teba nezostáva voľná, okrem pádu do rozkladu, do večnej smrti!
To je to jediné, čo si môžeš vybrať, k čomu sa musíš rozhodnúť. Avšak ak chceš poslušne žiť, tak musíš mať k tomu úprimné chcenie a prosiť o to v najčistejšej pokore, inak ti to už nebude poskytnuté; príliš dlho si sa ľahkomyseľne, ba rúhavo hralo s najcennejším pokladom, ktorý ti prepožičal Boh.
Tá najväčšia námaha bude teraz požadovaná od tvojho chcenia! Tak ako sa vtedy tiahla temnota nad Golgotou, keď Ježiš, Syn Boží, živé Svetlo sa lúčil s touto zemou tak sa teraz sťahuje nad celým ľudstvom k vyrovnaniu, vracajúc mu späť tú veľkú bolesť, ktorú spôsobilo strašným, spôsobom Božskej láske svojím ľstivým rozumom, neschopným najmenšieho citového záchvevu, ktorý ako najsilnejší nástroj Lucifera vám bol tak posvätný!
Len skúste teraz vy, ľudia, uchrániť sa svojim rozumom pred svätým hnevom Božím, ak môžete! Bráňte sa proti všemohúcnosti toho, ktorý vám milostivo prenechal k používaniu časť stvorenia, ktorú ste mu spustošili, znečistili ako stajňu najzanedbanejších zvierat, takže v ňom už môže byť len utrpenie a bieda, pretože pred vašim nesprávnym konaním a temným chcením musí uniknúť všetok mier i radosť a všetko čisté sa s hrôzou ukrýva.
Skúste sa niekam schovať pred neochvejnou spravodlivosťou Božou! Zasiahne vás všade v neúprosnom vykonávaní vôle Božej, nič vám nezľaví z obrovskej viny, ktorú ste sami na seba naložili svojou svojhlavosťou a vzdorom.
Budete odsúdení už skôr, než budete schopní vykoktať svoje slová ospravedlnenia; nič vám nepomôže, ani všetko prosenie, ani nariekanie, ani všetko rúhanie či preklínanie. Poslednú lehotu k zastaveniu a obráteniu sa ste premárnili a použili ju neodpustiteľne len na pestovanie svojich nerestí!
To nesie v sebe Veľká noc, ktorú dnes slávime! Nehovorím vám to ako výstrahu, lebo na to je už neskoro. Som ďaleko od toho aby som ešte napomínal, ako som to roky činil. Len vy máte na to myslieť v prichádzajúcom prežívaní! Preto vám hovorím ešte raz, čo táto doba skrýva pre vás. Snáď vám toto vedenie uľahčí mnoho bolesti, aj keď jej už nemôžete zabrániť.
Vy viete, že je to splácanie veľkého dlhu, ktorý ste si sami a dobrovoľne na svoje ramená naložili; lebo nikto vás k tomu nenútil. Ak pomocou mojich slov môžete v utrpení dôjsť k poznaniu a až vznikne pri tom vo vás túžba po Svetle a čistote, ktorá sa sformuje do pokornej prosby, to vám môže byť ešte záchranou pred zatratením, lebo Božia Láska stále bdie a tieto moje posledné slová neboli o tom nadarmo, ak čo len jeden medzi prepadajúcimi sa v pravý čas nad tým v pokore zamyslí.
Preto je to to najlepšie, čo vám môžem dať k tomuto veľkonočnému sviatku!
Pravá Veľká noc vám opäť rozkvitne až pominie Pánov súd. Potom budem chcieť s vami opäť rozprávať a zvestovať o novom živote, ktorý Pán bude darovať len tým, ktorí sa budú ochotne zachvievať vo svätých zákonoch jeho stvorenia ktorí jeho dom, v ktorom ste len hosťami, ochránia pred všetkým Svetlu nepriateľským konaním, a ktorí opäť zločinne nespustošia krásne záhrady, ktorých nádherou a čistotou sa majú po všetky veky oblažovať, aby v nich zosilneli na duchu!
Ach vy zaslepenci, prečo ste sa nechceli prebudiť? Tak veľa ťažoby vám mohlo byť ušetrené. Potom by som vám mohol zvestovať niečo radostné. Takto sa však musí vaše bytie zahaliť do šedivého závoja hlbokého žiaľu z ktorého vás môžu ešte raz oslobodiť a vykúpiť len ostré blesky svätého hnevu Božieho!
Nad vami sa rozpúta tento hnev netušenou mocou vo svätom súde!–
Ale tento súd je iný než si vy myslíte. Vy viete o akejsi knihe života, ktorú Boží sudca v určitú hodinu každému otvorí!
Kniha života obsahuje mená všetkých tvorov, prichodiacich k životu, a nič iného.
Popísanými listami však, ktoré patria k veľkej knihe života, svedčiacimi pre i proti každej myšlienke a každému jednaniu jednotlivca, sú samotné duše, do ktorých sa vrylo všetko, čo v premenách svojho bytia zažili, alebo spôsobili.
Sudca v nich môže čítať jasne každé pre a proti. Avšak aj čítanie si tiež vysvetľujete opäť nesprávne. Aj keď je omnoho prostejšie, než si to snažíte predstaviť.
Sudca nenecháva každú dušu jednotlivo predstupovať pred seba, pred svoj trón, ale vysiela z príkazu Božieho svoje údery mečom do vesmíru! Údery meča sú lúče, ktoré vychádzajú a zasahujú všetko vo stvorení!
Pochopte tú veľkú jednoduchosť a prekvapujúcu prirodzenosť! Sudca nevysiela lúče vedome, alebo úmyselne k tomu či onému. Nie, on ich na svätý Boží príkaz jednoducho vysiela, lebo je to Božia sila, nič iné by nemohlo takto pôsobiť, iba Jeho najsvätejšia vôľa!
Údery lúčov alebo žiarenia prenikajú teda celým stvorením, avšak takou silou, akej tu doposiaľ nikdy nebolo.
Nič nie je schopné skryť sa pred ich účinkami! A tak zasiahne lúč Božej sily tiež každú dušu v určitú hodinu v zmysle zákona pôsobiaceho vo stvorení.
Všetko, čo v sebe prechováva ľudská duša, keď ju zasiahne Boží lúč, pre ňu vôbec neviditeľný, musí ožiť a dostať sa tiež k prejavu, k činu, aby sa v tom uzavrel posledný kruh, ktorý túto dušu stlačí dolu, alebo povznesie nahor.
Všetko nesprávne a zlé, čo taká duša v premenách svojho bytia už bola schopná odložiť zásluhou prežitia skrze zákonité odpykanie, je vymazané tak, ako by to nikdy nebolo; preto ju to už viac neťaží, nie je to do nej vryté. Je od toho oslobodená a čistá, preto jej to nemôže spôsobiť žiadnu škodu.
Len to, čo ešte nedospelo k uzavretiu svojho kruhu, a preto dušu ešte zaťažuje a je s ňou spútané, bude tlakom Svetla bezprostredne prinútené uzavrieť kruh tým, že ožije, pokúsi sa prejaviť a dostane tiež úder, aký mu patrí.
Presne podľa sily vlastného chcenia sa tieto údery v rozuzľujúcom zvratnom pôsobení obracajú proti duši ako východisku! Teraz bude všetko neodolateľným tlakom Svetla posilnené a zatlačené späť k východisku, k duši, či je to dobré alebo zlé.
A všetko to, čo by inak v ťažkopádnom pohybe zhusteného, stvrdnutého prostredia, obklopujúceho ľudské duše na zemi, bolo ešte možno potrebovalo mnoho tisícročí k uzavretiu kruhu, bude teraz vtesnané do niekoľko málo mesiacov; bude to spôsobené všetkými ľuďmi neočakávaným náporom pohybu silou úderov zo Svetla.
Tak pôsobí svetový súd vo svojej jednoduchej prirodzenosti! Je to tentoraz tak často vám už zvestovaný „Posledný súd“! Jeho účinky sú však celkom iné, než ste si mysleli. Čo vám o tom bolo už predtým zvestované, dialo sa v obrazoch, inak by ste tomu neboli vôbec rozumeli.
Posolstvom Grálu sa však vaše vedenie o dianí vo stvorení rozšírilo, a preto je možné oznamovať vám stále viac; pretože dnes to už môžete chápať prostredníctvom môjho Posolstva.
Údery meča Súdneho dňa narážajú ako silné žiarenie Svetla svätého Božieho hnevu do stvorenia a prechádzajú všetkými prieplavmi, vytvorenými už samočinným pôsobením Božích zákonov vo stvorení, ktorých východiskom je všetko cítenie, myslenie, chcenie a konanie ľudí.
Preto budú súdiace lúče vedené týmito existujúcimi prieplavmi s neklamnou istotou ku všetkým dušiam a zapôsobia tam primerane podľa stavu dotyčných duší, avšak tak urýchlene, že celé ich bytie sa dostane za niekoľko mesiacov k poslednému uzavretiu kruhu celého doterajšieho pôsobenia; tieto presne podľa ich skutočného stavu, buď povznesie alebo zavrhne, oživí a posilní alebo zničí!
Taký je súd! Dnes môžete pomocou Posolstva porozumieť takto vysvetlenému deju.
Skôr by ste to neboli mohli pochopiť, a preto vám všetko muselo byť zvestované v jednoduchých obrazoch, ktoré približne zodpovedajú pôsobeniu skutočného deja.
A tieto údery Posledného súdu už padli! Sú už na ceste k vám, ku každému vo stvorení, bez ohľadu na to, či má, alebo nemá pozemské telo.
Tie prvé vás už zasiahli a prebúdzajú k životu všetko, čo ešte visí na vašich dušiach.
Avšak aj tie posledné údery, prinášajúce zničenie alebo povznesenie, sú už vyslané s presvedčivou ostrosťou, aby dokončili očistu na tejto zemi!
Ženu sa teraz na ľudstvo a nič ich nemôže zadržať. V hodine, ktorú Boh presne určil, bude nimi ľudstvo neúprosne, ale spravodlivo zasiahnuté!
Tým je dokonané to posledné z vôle Božej v súde! Ľudia, modlite sa, aby ste v ňom nemuseli byť stratení!
Vy ste omilostení, že budete môcť byť vediacimi; lebo tak obdržíte tiež istotu vo vašich putovaniach všetkými stvoreniami, vy viete presne cestu a cieľ! To vám dá silu, radosť, mier a súčasne ešte ochranu, ako aj zvýšené chcenie k dobrému!
Svätá Božia sila nech je s vami, ktorí chcete kráčať vďačne pravými cestami!

AMEN.

_______________________________________________________________________________________________________________________
25.3.2020 sme príspevok doplnili o nový sen a videnie. Nový, doplnený text je zvýraznený zelenou farbou

SEN

Sviatok žiariacej hviezdy 29. 12. 2019

Sedel som v poli, ďalej za domom, presne tam, kde som nafilmoval tie guľovité objekty, ale teraz to bolo počas dňa, niekedy včas na jar, lebo stromy ešte nemali listy. Uvidel som na oblohe presvitať cez riedke mraky nejaký svietiaci objekt, ktorý bol pomarančovej – ružovej farby, ako slnko pri východe, alebo západe, teda keď je nízko nad horizontom. Lenže ten objekt nebol na juhu, alebo juhovýchode, ako slnko, ale práve na severovýchode.
Preto ma to zaujalo a sledoval som to. Naraz sa akoby mraky na chvíľu rozostúpili a ja som uvidel, že je tam anjel pomarančovej – ružovej farby, teda takej, ako slnko pri západe, alebo včasnom východe, alebo ako ruža, ale to som si uvedomil následne až ráno, keď som si na sen spomenul, ba som si aj uvedomil, že je sviatok Ruže.

Výklad sna, ale už pri jeho plnení: Čína je na severnej pologuli a je od nás na východ, preto ten teraz sa vyskytujúci koronavírus je podľa všetkého následkom tej predpovedi v sne. Potvrdzuje to aj tvar krídel toho anjela, lebo mali presne taký, ako pľúcne laloky, ba aj farba zodpovedala. Tento výklad sa mi vybavil vlastne nedávno, keď som sedel presne na tom mieste, ako v tom sne, lebo slnko hrialo a stromy ešte neboli rozvité, tak ako v tom sne.

 

ORECHY – videnie (14. 1. 2020)

„Videl som jeden obraz: Na zemi bolo napadané veľa, ale pomerne malých orechov, ktoré boli akoby rôznej zrelosti. Bolo medzi nimi pár zrelých, ktoré už boli zbavené zelenej šupky, ale veľa bolo v šupke, zelenej, ale niektoré aj v hnedej, teda veľa bolo nezrelých.“

Priliehavý citát z VZ:
„Spolu s vývojom a dozrievaním planéty dozrieva aj ľudský duch viacerými životmi na Zemi a pobytom v jemnohmotnosti. Vývin ducha sa podobá vývoju orecha. Jeho jadro je najprv malé, beztvaré a mäkké. Až dozrievaním a hrubnutím obalov, vo forme šupy a škrupiny, rastie a tvrdne aj jadro. Po jeho dozretí obaly už nemajú preň význam, rozpadávajú sa. Aj duchovný zárodok rastie a dozrieva pod svojimi obalmi čiže dušou a telom. Duch po dosiahnutí zrelosti sa stane večnou a vedomou osobnosťou v ľudskej podobe, preto už obaly - telo a dušu nepotrebuje. Slúžili mu iba ako odev ducha v príslušných úrovniach, aby ho chránili a podporovali vo vývoji. Duchovný zárodok sa teda postupne mení na vyvinutého ducha. Tento názov vyjadruje, že vývinom dospieval vo vedomú osobnosť. Podobne sa vyvíjajú aj malí bytostní - postupne, nie okamžite. Nemajú ducha ani telo, majú iba dušu a bytostné jadro.“

VÝKLAD VIDENIA

Podľa mňa tento sen a videnie by mali mať prorocký význam, pre budúce dianie, ktoré je mnohými znalcami Slova očakávané.
Rok 2020 bude podľa toho prelomový, nakoľko treba uviesť nasledovné:

Rok           2020 = 2 + 2 = 4
Imanuel – vek v roku 2020 = 22 = 2 + 2 = 4
4 – štyri znalé zvieratá pod Božím trónom, ktoré sú základné žiarenia pre stvorenie.
4 – je číslo aj pre ľudského ducha, ktorý pôsobí v štyroch častiach stvorenia:
           1.   Duchovná ríša – ríša pôvodu a aj návratu, teda domov ľudských duchov.

           2.   Bytostná ríša – ríša vývoja duchovného zárodku, jeho obalov, teda duše.
           3.   Jemnohmotnosť – záhrobie, v ktorom duch čaká na novú inkarnáciu.

          4.   Hrubohmotnosť – ríša obratu pre ľudského ducha, kde má vyvinúť svojho ducha do zrelosti, aby bol schopný návratu do svojho domova – Raja, ktorý je v ríši ducha. Odkiaľ ako nevedomý zárodok vyšiel na svoju púť svetmi.

 

 VIDENIE
(12. 2. 2020)

 Pri počúvaní textov zo „Živého Slova“ som mal videnie pri plnom vedomí:
Videl som jeden obraz – prameň čistej vody!

***

Ku týmto trom videniam – „obrazom“, je potrebné uviesť ešte jeden sen, ktorý s týmto dianím určite súvisí, ale to ponechávame na posúdení každého čitateľa, ba aj to, z ktorej strany tieto obrazy boli posunuté. Tu podávame iba fakty tak, ako nám prišli. To tretie videnie je v závere, nakoľko sme chceli dodržať poradie, ako tieto informácie prišli

Sen z 20.3. na 21.3.2020:
Sníval sa mi sen, kde som bol asi u Vás doma, a videl som Vás, ako vynášate z domu Vaše obrazy, ktoré ste ale nechcel vyhodiť, ale iba mali byť akoby niekde inde premiestnené. Zdalo sa, že som Vám aj pomáhal. Boli to “staré“ obrazy, no nie staré v zmysle neužitočné, alebo nepotrebné, ale v tom zmysle, že rámy tých obrazov boli také, ako sa už dnes ani nevyrábajú, teda také mohutné, rôzne pekne gravírované a aj druh maľby sa už taký akoby nerobil. Bola ich veľká kopa, ale na samom vrchu ma oslovil jeden úzky obraz na výšku, a aj maľba bola na ňom nakreslená na výšku. Boli to tri biele ruže na jednej stonke, rastúce ale jedna nad druhou, vzostupne, ako priečky rebríka. Neviem, či tuto na zemi takto ruže vôbec môžu rásť. Obdivoval som na tom obraze, aký je čistý, lesklý a farby sú stále ako živé, aj napriek tomu, že som vedel, že má už dlhý vek. Obraz mi prišiel akoby olejom potretý, lebo sa krásne leskol. Tiež si ešte pamätám, že vo vnútri tých ruží boli ďalšie rôzne pestrofarebné farby, akoby v ich jadre, ale konkrétne po zobudení zo sna si pamätám v jednej z ruží už iba žltú.

 

VIDENIE
(25. 3. 2020)

Ráno okolo 5:00 hodiny som mal znovu pri bdelom stave videnie, ktoré súvisí s tým mojim videním zo 14. 1.2020.
Videl som v úzkom koši, z pekného lúpaného prútia, ktorý bol okrúhleho a vyššieho tvaru, smerom ku dnu zúžený, zozbierané už iba zrelé a pekné veľké orechy!
Videnie súvisí očividne s tým mojim minulým videním a podľa mňa súvisí so súdom a zrelosťou ľudských duchov, ktorí už boli oddelení od tých duchov nezrelých, ktorí ležali ešte v minulom videní, ako orechy zrelé,  spolu s tými orechmi nezrelými, ktorých bola väčšina.
Nakoľko my doma taký kôš nemáme a teda sa nemohlo jednať o videnie minulého skutočného diania, lebo orechy som ja už často zbieral, nemôže sa jednať o obraz prežitý v minulosti.

_______________________________________________________________________________________________________________________
18. marec 2020

V jednom marci

... začne konečné dianie, ktoré bolo oznámené prorokmi a v Biblii. Začne strašnou chorobou, ktorá sa objaví celkom náhle a v priebehu troch týždňov odstráni 2/3 ľudí. Až potom ľudstvo pozná, že stojí v Súde! Skôr to nevedelo! Ľudia budú pochybovať o spravodlivosti Božej, pretože budú odchádzať len tzv. „dobrí“ ľudia. Iba tí ľudia, o ktorých Kristus povedal, že „vlažní budú vyvrhnutí“. Sú to všetko ľudské duše, ktoré sa nevyvinuli (duchovne), ľudia, ktorí nie sú dosť dobrí, aby mohli vstúpiť do Tisícročnej ríše, ale taktiež nie sú dosť špatní, aby klesli do rozkladu. Tí tzv. „dobrí“ ľudia, ktorí nie sú schopní zlého, pretože sú príliš vlažní, ktorí ale nerobia nič dobrého, pretože v nich nie je žiadna túžba po Svetle. Medzi týmito ľuďmi prepukne zúfalstvo, aké si nikto nevie predstaviť. „Ako to“- budú kričať -, „že Boh odvoláva zo Zeme len dobrých?“ Tisíce a tisíce budú páchať seba vraždu. Ale lekári a vedci budú mať aj na to „vysvetlenie“. Je to nákazlivý bacil alebo vírus, ktorý sme doposiaľ neobjavili.
A tisíce a tisíce ľudí sa zblázni – bude to vyvolané žiarením Svetla. Taktiež v tomto prípade budú lekári tvrdiť, že sa jedná o vírus, ktorý napadol mozog. Ale žiadny lekár na svete nebude môcť pomáhať! Všetky ľudské duše, ktoré budú v tejto dobe odvolané, nebudú ešte stratené. Dostanú príležitosť dozrievať na iných planétach, než aj tam začne posledný Súd. Zem je jediná planéta, kde sa môžu stretávať ľudskí duchovia rôznej zrelosti. Sú ešte iné planéty, kde smú žiť. Zem je ale najdôležitejšia planéta, kde sa stretáva všetko žiarenie jednotlivých častí Stvorenia. Až tí vlažní budú vyvrhnutí, ako hovorí Kristus – až potom začne konečný boj. Potom bude stáť po prvýkrát priamo proti sebe Svetlo a temno. A tento konečný boj bude trvať len niekoľko mesiacov.

Nemôžem vám opísať tú hrôzu, ktorá potom v celom ľudstve vypukne. Potom bude viditeľne všetko ľudstvo bez Božej pomoci. Bude to doba o ktorej sa hovorí, „že Boh zahalí svoju tvár“. Ale každý veriaci môže s dôverou prechádzať touto dobou – svätou dobou.“

Tento príspevok začal netradične, ale pre tých, ktorí poznajú Absolútnu Pravdu, poznajú aj toto zasľúbenie, alebo proroctvo, ako to niektorí menujú.
Teraz už jeho zverejnenie nemôže byť považované ako: „šírenie poplašnej správy“, keď sa už plní. Ja som váhal, či je tu už doba na jeho zverejnenie, ale po zverejnení môjho sna a videní, ba aj teraz, po novom sne, ktorý bol výrečný a nadväzoval na dianie, ktoré sme riešili na stránke, som sa rozhodol ho zverejniť, lebo môže byť nádejou pre mnohých, ba aj samotných postihnutých, a hlavne tých, ktorí odchádzajú, ba ešte aj budú.

Sen:
Pri návšteve lesa som sa stretol s poľovníkmi, ktorí so psom dohľadávali postrieľaného medveďa. Lenže oni sa vracali, po neúspešnej dohľadávke, lebo to už vzdali. Na môj podnet sa ale znovu vrátili za ním po stope, pod mojim vedením, a medveďa sme aj našli, lenže ešte žil, ba sa aj bránil. Musel som zakročiť a ho usmrtiť.
No a tento sen rozhodol o tom, že som toto proroctvo zverejnil. Toto proroctvo je samozrejme nie úplné, lebo tie ďalšie predpovede, ktoré sú v ňom obsiahnuté, by už mohli byť považované za šírenie poplašnej správy. Lenže táto zverejnená časť potvrdzuje, v terajšom dianí, jeho pravdivosť. Podľa niektorých, nezačalo celkom presne podľa predpovede, ani môjho pôvodného sna v marci, lebo v Číne začalo skôr, ba aj môj sen som mal už v decembri, ale toto „proroctvo“ bolo vyrieknuté v Európe už temer pred storočím, no a v nej začalo presne v marci.
Keď aj tento marec nebude ešte ten predpovedaný a čaká nás ďalší, berte tento ako pomoc a dar Boží, lebo sme získali čas pre svoju záchranu pripraviť sa na ten predpovedaný! Iba pod tlakom tohto presvedčenia a toho sna som získal odhodlanie, ho zverejniť!

Vždy sa nájdu takí, ktorí budú pochybovať, aj kritizovať, ale pre nich nie je žiadna pomoc možná, ba ani potrebná. Tá je potrebná iba pre takých, ktorí to so záchranou nie iba tela, ale svojho ducha, myslia vážne a poctivo. Keď nadviažeme na minulý príspevok, tak teraz už niektorí pochopia:

Nič, čo prežívame, ba ešte budeme prežívať, sa nedeje náhodou, ale presne podľa prírodných – Božích zákonov!
A toto je tá príčina všetkých príčin, ktorej následky prežívame, ale nikde,

teda v médiách, od politikov, vedcov, kňazov, lekárov, ba ani ideológov,
odpoveď na ňu nedostávame.

Pátrajte po týchto večne platných zákonoch, odpoveď získate potom samotní!

_______________________________________________________________________________________________________________________
15. marec 2020

KORONAVÍRUS

 

Začneme provokačnou otázkou davov: „Na stránke sa sústavne vychvaľujete, že riešite problémy spoločnosti v zmysle prírodných, alebo Božích zákonov. Tak ukážte teraz, aký recept ponúknete čitateľom!
Na túto provokačnú otázku by som ja, ako autor, odpovedal tak, ako som odpovedal jednému pánovi, ktorý mi podobnú otázku, ale v iných súvislostiach, raz položil. On bol s mojou odpoveďou spokojný! Ako to dopadne s čitateľmi, to ukáže čas.

Aj keď sme už my, na tejto stránke, príčinu príčin objasňovali z viacerých uhlov pohľadu, stále to nestačí, aby sa čitateľ zorientoval správne, ba radu dokázal využiť aj v iných súvislostiach, teda tých, ktoré teraz nastali! Na podstate sa ale nič nezmenilo!
Ja som mu vtedy odpovedal nasledovne: „Náš problém je v tom, že vzniknuté problémy riešime iba z pozície následkov, ale nie príčiny!
Kto sa teraz dokáže opýtať, ba zamyslieť nad tým, prečo sa práve tento nebezpečný vírus objavil? Všetci tí, ktorí teraz riešia iba tie následky, by odpovedali v tom zmysle, že vírus jednoducho zmutoval do tejto podoby a je to bežný jav. Lenže táto odpoveď je uspokojivá iba pre tých, ktorí neuznávajú tie nami ponúkané jemnejšie dimenzie hmoty! 
No a takáto odpoveď neuspokojila ani toho pána, ktorého som spomenul, a preto mi položil ďalšiu provokačnú otázku: „Tak potom, kde hľadať tie vami doporučované príčiny?
No a na takto položenú otázku, už nemožno použiť ten doposiaľ sústavne využívaný úskok, ktorý je tak ľahko konzumovateľný verejnosťou dneška! Preto musela nasledovať odpoveď, ktorá by dotyčného pána uspokojila. No a ja som zvolil nasledovnú odpoveď: „Až máte doma televízor, tak vám nie je nepochopiteľné, že jednoducho dokážete zvoliť svoj zámer iba tým, že stlačíte prepínač diaľkového ovládania a dokážete si zvoliť ten smer, ktorý vyhovuje vám! Všetko spočíva iba v zmene kanálu, ktorý si zvolí ten, ktorý chce splniť svoj zámer!
Jeho reakcia bola nasledovná: „Takže tie príčiny sú výsledkom niekoho, kto dokáže tým diaľkovým ovládaním ich vyvolať?“ „Áno! Je to presne tak!“ - Odpovedal som mu.
Lenže tu zas vzniká jeden, pomerne dôležitý, ba ťažko identifikovateľný problém, teda znovu mi bola položená táto otázka: „Tak potom, kto spôsobuje tie problémy, ktoré sústavne prežívame? Jestvuje aj diabol?
Túto otázku nebudeme teraz rozoberať, lebo už bola na našej stránke viackrát vysvetlená, ba pozná ju každý, kto aspoň čiastočne ovláda nejaký duchovný smer. Ja som mu ju zodpovedal a treba dodať, že som ho uspokojil.
Čo ale treba zodpovedať je to, že nie je ľahké rozoznať dnes, z ktorej strany pochádza tá príčina, ktorú práve prežívame. Prečo? No preto, že Zem, ba ľudskí duchovia sme teraz v súde, ktorý nám bol predpovedaný vo všetkých vierovyznaniach, ba ten zámer je rovnaký, pre Svetlo, ale aj temno! I keď z pohľadu Pravdy, je motív - príčina, u obidvoch nadriadených hierarchií, rozdielny, nami prežívané následky sú rovnaké.
Svetlo sa snaží očistiť Zem pre nasledovnú ideológiu, ktorá má zmeniť dianie na nej, ale temno sa snaží prežiť čím dlhšie, ba udržať ten starý a prežitý systém. Temno sa snaží chrániť tých „svojich“, no a Svetlo rovnako! Lenže temno zatiaľ víťazí, lebo nie je povinné rešpektovať prírodné – Božie zákony, čo Svetlo naopak práve musí, ba snaží sa nás ku nim priviesť. Aj z pohľadu Svetla sa to dá už dnes dosiahnuť iba za pomoci toho najväčšieho utrpenia. Preto očakávajme ešte tvrdšie prežívanie. To nie je strašenie, ale rada. No a to činíme na stránke sústavne aj my, že čitateľov vedieme k tým prírodným zákonom, ktoré začínajú svoje pôsobenie v tej jemnejšej hmotnosti!
Takže skúste sa teraz pozrieť aj na tento posledný problém ľudstva v súvislosti funkcie prírodných – Božích zákonov, lebo iba tak získate neskreslenú, ba tú pravú odpoveď, ktorú nezískate od žiadneho politika, virológa, lekára, vedca, kňaza, ideológa a všetkých ostatných, ktorí majú rečí plnú hubu, ale riešia iba následky, ktoré neodstránia stále novšie problémy, ktorých bude pribúdať. Neriešia príčinu preto, že neuznávajú tie jemnejšie dimenzie hmoty. Pribúdať budú dovtedy, pokiaľ nezačneme uznávať tie jemnejšie dimenzie hmoty, ku čomu vás vedieme na stránke už dlhú dobu.

Zatiaľ bezvýsledne. Ale čas hrá pre nás a tí, ktorí tieto poučenia odmietajú, musia pochopiť, že nie my sme konšpirátori, ktorí zavádzajú verejnosť, ale je to práve naopak!

_______________________________________________________________________________________________________________________
22. február 2020

ROVNICA NAŠEJ DOBY
SLABOSŤ NAŠEJ DOBY

 

V minulom príspevku (názov príspevku: OBRAT K LEPŠIEMU; tento príspevok môžu čitatelia nájsť v priečinku LOVY BEZ ZBRANÍ) bola zverejnená rovnica našej doby, aj keď v iných hodnotách, ako je v tomto príspevku – nižšie. Pôvodne tam boli znamienka mínus! Prečo? No preto, lebo tá pôvodná veličina „problém“, ten je pred verejnosťou snaha postaviť do tej pozície, že sa ide riešiť, teda sa bude nasledovnými aktivitami eliminovať, bude sa z neho odoberať,  teda bude snaha ho odstrániť. Lenže to bude iba zakrytie tej pravej snahy, teda problém naopak „nafúknuť“ a tak získať tie, už popísané profity v samotnej rovnici. Pre matematika by bola správna tá rovnica so znamienkami v minulom príspevku, ale pre naše skutočné prežívanie je vhodnejšia táto, teraz zverejnená. Lebo všetky dnešné aktivity majú prevrátené hodnoty! Niečo iné sa prezentuje verejnosti, ale koná sa úplný opak, aby sa dosiahli osobné výhody.     
Problém jeho nafúknutie – peniaze na chcenom mieste – medvedí zásahový tím – problém zostáva, ba sa bude nafukovať – oslava ľudskej hlúposti = rovnica našej doby!

Základnou veličinou je vždy nejaký problém, lenže ten je snaha najskôr ututlať, ale keď to už nie je možné, tak sa použije táto rovnica. Je tu ešte jedno riešenie, na oklamanie verejnosti: riešenému problému priradiť hodnotu nie príčiny, ale iba následku! Dokonalým príkladom je dnes vysvetlenie všetkých kapacít, ktoré sa zaoberajú ekológiou a teda životným prostredím. Keď tomuto problému, ktorý je každodenne na pretrase v médiách, priradia ten magický a všetko vysvetľujúci pojem: „globálne otepľovanie“, tak je už všetko vybavené, ba problém je vyriešený. Nikomu ani nenapadne ten fakt, že v tejto odpovedi sa ukrýva ten najväčší podvod, teda, že to „globálne otepľovanie“ je iba následok, teda nie samotná príčina. Veď to globálne otepľovanie je iba dôsledkom niečoho! A prečo sa globálne otepľuje? No a na túto otázku už odpoveď nejestvuje, alebo až áno, tak je dokonale tutlaná. Lenže aj na túto otázku, je už odpoveď známa a dokonalá, temer storočie, ba môžeme povedať, že tisícročia, lebo všetky staré múdrosti, alebo poučenia pre nás, poukazujú na dnes prežívané dianie. Toto dianie je zákonitým prejavom dokonalých prírodných – Božích zákonov, ktoré v súčinnosti so zmenou žiarení, prinášajú tieto následky, ktoré prežívame dnes. Teda aj to všetko vysvetľujúce „globálne otepľovanie“.

PRÍČINA:
Nezadržateľne sa rúti Zem svojou dráhou podobná zrnku vo veľkom stvorení! Pohybuje sa v ústrety času, ktorý jej bol vo večnom kolobehu určený.

Už som to zvestoval. Kto počuť chcel, ten mohol!
Všetko sa stáva svetlejšie a svetlejšie, až vás nakoniec obklopí žiara, ktorú oko vášho ducha sotva znesie. Je to hranica konečného Stvorenia, hranica Ríše ducha, domova všetkých čistých ľudských duchov!
Žiadne duchovné semienko nie je tak nepatrné, aby ste sa nemuseli oň ošetrujúc starať a pestovať ho. Prinesie vám svetlé ovocie, ktorého vôňa bude šíriť zvesť o milosti Tvorcu a daruje vám silu k tomu, aby ste obrábali pozemskú pôdu podľa vôle jediného svetového vládcu. Až bude raz všetka burina vytrhaná, všetky prebujnené popínavé rastliny odstránené a až v najjasnejšom Svetle večnej Viery a večnej Pravdy zažiari kvet vďaky, pokory a radosti, bude Zem vyzdvihnutá na dráhu, ktorú kedysi opustila. Šťastie, jasot a vďaka budú doprevádzať jej obeh podľa zákonov, ktorým sa opäť podrobí.
Ste k splneniu bližšie, než si myslíte. Pevnou rukou teraz roztrhnite vo dvoje rúšku, ktorá vám bráni v jasnom výhľade okolo vás.

Je to nutný dej v onej príslušnej časti stvorenia, ktorá vo svojom kolobehu dospeje k bodu, na ktorom musí začať jej rozklad, aby sa na ďalšej ceste mohla znovu vytvárať.
Týmto večným kolobehom nie je mienený beh zeme a iných hviezd okolo ich sĺnc, ale veľký mocnejší kruh, v ktorom musia obiehať všetky slnečné sústavy, zatiaľ čo ešte vo svojom vnútri vykonávajú svoje vlastné pohyby.
Bod, v ktorom sa má začať rozklad každého svetového telesa, je presne stanovený, a to opäť na základe dôslednosti prírodných zákonov. Je to celkom presné miesto, na ktorom sa dej rozkladu musí začať vyvíjať, bez ohľadu na stav dotyčného svetového telesa aj jeho obyvateľov. Nezadržateľne ženie kolobeh každé svetové teleso k tomu, aby sa bez odkladu naplnila hodina rozkladu, ktorá ako všetko vo stvorení je v skutočnosti len premenou, znamenajúcou príležitosť k ďalšiemu vývoju. Potom je tu hodina „buď - alebo“ pre každého človeka. Buď je vysoko povznesený ku Svetlu, ak usiloval o duchovné, alebo zostane pripútaný k hmote, na ktorej lipne, ak z presvedčenia považuje len hmotné za cenné.

Tieto citáty boli z Posolstva Grálu, a doplníme si ich ešte s citátmi z knihy: Proroctvá vo Svetle Pravdy:
Všetko to začalo niekedy v roku 1986 pri sledovaní televízneho cestopisu z Tibetu, v ktorom som sa dozvedel, že šťastným číslom Tibeťanov je 108. Z cestopisu som sa ale nedozvedel, prečo. Odvtedy som hľadal, kde sa len dalo, aby som sa dozvedel podstatu takéhoto počítania Tibeťanov. Písal som do viacerých redakcií, ba aj naslovovzatému odborníkovi pánovi Dänikenovi, no odpoveď som nedostal a myseľ sa neupokojila. Preto mi nezostalo iné, ako sa pokúsiť vyriešiť túto záhadu vlastným uvažovaním. V spomínanom roku 1986 som zažil udalosť, ktorá ma k tomu ešte viac vyburcovala. Po prvýkrát som uvidel počas jednej poľovačky UFO. Od týchto udalostí som začal študovať všetky dostupné materiály o vesmíre a človeku. Výsledkom môjho snaženia bol vzorec, ktorý som nazval vzorcom života pre planétu Zem a výsledkom tohto vzorca je číslo 108.
Vzorec je jednoduchý, ale všetky veličiny vo vzorci obsiahnuté sú potrebné pre vznik života v takej forme, akú poznáme na Zemi.

Vzorec je nasledovný:
dH        lHP
                  (     ––––  +  –––-  ) x ½                
                       dP         dH                         

 pričom:                                   
dH,  je priemer hviezdy - Slnka

dP,  je priemer planéty – Zem
lHP,  je priemerná vzdialenosť Slnko - Zem.

Nejdem tu rozvádzať, že všetky tieto veličiny sú rozhodujúce pre vznik života na Zemi, lebo to už urobili povolanejší ako ja a musel by som ich citovať.

Veličiny potrebné na doplnenie do uvedeného vzorca:

1 391 980 km           149 597 920 km
( –––––––––––   +   ––––––––––––––-     )   X  ½   =   108,29623434
12 756,28 km           1 391 980 km

Keď dosadíme do vzorca veličiny pre iné planéty Slnečnej sústavy, dostaneme samozrejme vždy iné výsledné číslo. Môžeme teda povedať, že ku každej planéte Slnečnej sústavy patrí iné identifikačné číslo. Pre planétu Zem je teda identifikačným číslom 108. Mohli by sme povedať, „ že číslu 108 vďačíme za to, že tu sme a akí sme...“
Človek žije dva životy: jeden hmotný - mužský (denný) a druhý duchovný - ženský (nočný). Nočný život je citovejší a je bližší k ženskému princípu. Vinou človeka je nočný - duchovný život človeku časom stále vzdialenejší a odsunutý do hmlistého snenia.
Tá Zem, tá žena, tá noc sa stávajú už len oblasťou hmlistého snenia, odtrhnutého od skutočného života. Svetlo dňa nachádza človeka duchovne a citovo nevedomého - oslepuje ho. Človek sa ukrýva pred svetlom a jeho dobrá mať mu v tom pomáha - vzďaľuje sa od svetla. Nebolo šťastné číslo Tibeťanov v čase ich šťastia rovným číslom 108? Naše a ich šťastné číslo je dnes už 108,3! Nechýbajú nám práve tie tri desatiny ku šťastiu? Na túto otázku si musí odpovedať každý sám.

Veď hlavným problémom ľudstva je dnes mravnosť. Človek koná ináč, keď ho nik nevidí a ináč, keď ho niekto vidí. Veľmi často si hovorí: veď teraz ma nik nevidí. A to je veľký omyl. Človek stále nosí v sebe fotoaparát, ktorým vyrába dôkazy proti sebe alebo pre seba, nosí v sebe aj policajta, ktorý ho na základe jeho vlastných dôkazov usvedčí, a nosí v sebe aj sudcu, ktorý ho na základe dôkazov a vlastného usvedčenia aj odsúdi! Keď si toto ľudstvo uvedomí a aj uvedie do života, stúpne mravná hodnota ľudstva. Ľudstvo stratilo mravnosť spolu s duchovnosťou kvôli svojmu zameraniu na hmotu. Návrat k duchovnu je teraz možný opäť iba cez hmotu.

Tento zvýraznený citát je teraz, pred voľbami, veľmi priliehavý, ba mali by si ho osvojiť najskôr všetci politici, no a potom si ho dať ako prvý bod svojho volebného programu!
Lenže oni radšej šíria plané sľuby, ktoré nemôžu splniť, lebo by museli vymeniť najskôr samých seba, no a následne všetkých, ktorí ľudskú spoločnosť tvoria, lebo nám všetkým vládne falošná ideológia.

No a kto ju splodil?
Veda a cirkev!   

Tak a teraz skúste hľadať v médiách, alebo v teóriách našich vedcov, prípadne v niektorej cirkvi, vysvetlenie tejto príčiny, ktorú všetci prežívame, ale priradili sme jej ten univerzálny pojem, ale iba toho následku: “globálne otepľovanie“!
Ľudstvu dneška stačí, keď môže oslavovať falošné idoly, ktoré vedú ľudstvo do záhuby, pritom tie dôležité informácie prehliada, sú mu na obtiaž, lebo vyžadujú zmenu od každého, kto sa ku týmto informáciám priblíži a prejaví o ne záujem. Rýchlo túto cestu opustí, ako pre neho namáhavú a zaradí sa ku tým, ktorí hlásajú tú pohodlnejšiu, ba sľubujú to všetko vybaviť za nich. A tak vznikajú falošné kulty, ba je smutné, že aj pre tých, ktorí už majú Slovo Pravdy v rukách, lenže škoda, že iba v rukách, ale nie v živote samotnom, tak ako je to v tomto Slove chcené.
Dôkazom pravdivosti týchto slov je prežívaná, ba potvrdená skutočnosť, keď na tejto stránke, v priečinku: „Lovy bez zbraní“ sú podávané také dôkazy, ktoré musia nútiť k zamysleniu každého, kto ešte dokáže logicky, ba zdravo myslieť. Tieto dôkazy sú podávané v odbore, ktorý je veľmi priliehavý, ba v ktorom sú tieto dva svety, dve dimenzie hmoty vedľa seba tak blízko, že sa prelínajú a umožňujú tieto dôkazy získať. I keď sa tieto dimenzie prelínajú v každom odvetví, ale získať dôkazy, nie je už tak jednoduché! Ani ja samotný som nepredpokladal, že sa mi podarí tieto dôkazy v tak krátkej dobe získať. Treba však dodať, že pri každej podobnej aktivite, je nutná pomoc aj z tej jemnejšej dimenzie! No a hádam žiadny kritik našej stránky nebude tvrdiť, že tá pomoc, v tomto prípade prišla z tej temnej strany, lebo temno nemá žiadnu snahu pomáhať, ale iba zvádzať a škodiť. No tieto informácie, ktoré sú na stránke prezentované, sú v každom smere, pre človeka pomocou! Aspoň pre každého takého, ktorý v súlade s prírodnými – božími zákonmi hodlá žiť.       
Toto bolo potrebné ešte uviesť ako obhajobu nášho konania a aktivít, ktoré mnohí, aj tí, ktorí sú už pri Pravde, teda aspoň si to oni o sebe myslia, radia niekde mimo aktuálneho diania tejto doby. Teraz môžu vidieť, že práve tieto aktivity sú najlepšou pomocou pre túto prežívanú dobu, lebo pomáhajú poznať ten svet v ktorom žijeme, ktorý vôbec nepoznáme a preto blúdime, lebo následne nepoznáme ani sami seba. Nevieme, akú moc máme v sebe, ktorá nám bola darovaná pre našu púť mnohými svetmi, ktoré nechceme poznať, ba radšej sa nechávame viesť do záhuby vodcami, ktorí sa hrdia nás zachrániť. 

_______________________________________________________________________________________________________________________
14. január 2020

UFO - TUTLANIE

 

Veda, cirkev a politici stále tutlajú fenomén UFO, ktorý je už tak zjavný, že o ňom vie každý, kto prejavuje aspoň minimálnu inteligenciu. Aký je dôvod tohto utajovania? No veľmi jednoduchý, ba aj logický:

A -    Keby tieto menované inštitúcie uznali niekoho dokonalejšieho, tak by degradovali predsa moc vlastnú!

B -    Keby tento fenomén uznali, tak by museli priznať aj to, že majú kontakt, ba slúžia tomu nepravému vládcovi!

 

Na nebi nelietajú iba „Hospodinove vozy“, ktoré videl už Ezechiel, ale aj „Luciferove vozy“, ktorých služobníkmi sa stali mocní tohto sveta.

Z týchto dvoch dôvodov držia ľudstvo v nevedomosti všetky menované inštitúcie:

Cirkev uznáva neskutočného Boha a ku takému vedie svoje ovečky.

Veda uznáva neskutočný svet v ktorom žijeme, ba tak vychováva aj svojich žiakov.  

Politici sa nechávajú voliť za vládcov, pritom už ten jediný a pravý vládca večne jestvuje, ba aj Jeho jednoduché a dokonalé zákony. Takto zvolení vládcovia potom stanovujú iba také zákony, ktoré umožňujú ich upevnenie moci, ba okrádanie tých, ktorí ich zvolili a aj Toho pravého vládcu.

Pravda je totožná so spravodlivosťou a problém ľudstva spočíva v tom, že sa snaží podvedome vyhýbať tej jestvujúcej spravodlivosti, a teda sa súčasne vyhýba aj tomu poznaniu PRAVDY!

Žiaľ, dnes je už taký stav, že aj tí stúpenci večnej,  absolútnej Pravdy začínajú strácať svoje presvedčenie a začína ich ovládať pochybnosť, i keď pochybnosť je pomôckou pokroku. Podmienkou je ale to, že človek musí zostať v hľadaní odpovedí úprimný a čestný, nesmie prepadnúť vypočítavosti a pokrytectvu. Žijeme teraz veľmi ťažkú dobu, ktorá nám bola ale zasľúbená, keď sme tak veľmi už mnohokrát sklamali. Tento stav by sa dal charakterizovať nasledovným podobenstvom:

„Na našej púti za Pravdou, sme sa teraz dostali na kruhový prejazd, na ktorom sú všetky vedľajšie odbočky voľné, jedine tá, niektorými nastúpená priama cesta za Pravdou, je zahataná neprežitými a nesplnenými zasľúbeniami, ktoré boli súčasťou tejto Pravdy, už na doteraz preputovanej ceste za ňou!“  

Každý úprimne a čestne jednajúci človek musí pravdivosť tohto podobenstva uznať, lebo je to citeľné všade a u nás všetkých.

Tento stav sa ale blíži ku svojmu koncu, lebo pravý Vládca už nehodlá ďalej trpieť tento stav, ktorý je pre zdravo mysliacich ľudí už neúnosný, ale aj pre Neho samotného a celé stvorenie Božie!

_______________________________________________________________________________________________________________________
23. október 2019

TRINÁSTA KOMNATA

 

Naša pozemská civilizácia je veľmi zvláštna, lebo tých, ktorí o tajuplných a záhadných dejoch a udalostiach iba hovoria, alebo píšu, verejnosť obdivuje a uznáva, ale naopak tí, ktorí o tom podávajú aj dôkazy, zostávajú v úzadí a nepovšimnutí!
Do tej záhadnej - trinástej komnaty sa každý obáva vstúpiť a radšej zostáva vonku a necháva si o jej vnútri iba radiť od iných. Obyčajne od tých, ktorí v nej tiež vlastne ani neboli, ale rovnako o tom iba počuli od iných. 

Lenže keď sa do nej nevstúpi, tak sa vlastne nič neprežije a nie je z toho počutého žiadny úžitok a zostáva sa v nevedomosti, aj keď sa každý pýši svojim domnelým poznaním. A takto sa nedá dosiahnuť žiadny pokrok a preto naša civilizácia zostáva bez toho potrebného pokroku a nemôže sa zbaviť problémov. 
Z našej strany sa už nedá robiť nič viac a musíme sa zmieriť s tým, že ten nami chcený pokrok, ku ktorému sme sa stále snažili dopomôcť, musí zostať iba túžbou, ktorú dokáže uviesť do nášho života iba to predpovedané dianie, ktoré nachádzame v mnohých starých, ale aj nových zasľúbeniach. Najhroznejšie je ale na tom ľudskom konaní znovu to, že aj tie zasľúbenia zostávajú pre väčšinu tou trinástou komnatou, teda verejnosť aj v tomto zostáva iba pred zatvorenými dvermi tejto komnaty.

V týchto našich posledných príspevkoch (umiestnených na stránke v priečinku „Lovy bez zbraní“),
sme pootvorili dvere tejto komnaty,
cez ktoré možno vzhliadnuť to tajné a nepoznané!
Ľudia, nájdite v sebe toľko odvahy a nebojte sa aspoň cez tie odchýlené dvere nahliadnuť dovnútra.
Viac už pre vás urobiť nedokážeme!