_______________________________________________________________________________________________________________________

OZNAMY
 

DÔLEŽITÝ OZNAM:

Vážení čitatelia a poslucháči!

Nahrávku a video s Úvodnou reláciou, ktorá je súčasťou obsahu nášho vysielania a ktorej uverejnenie na našej stránke bolo Prvým krokom v tejto aktívnej pomoci, sme presunuli do samostatného, novovzniknutého priečinka s názvom:

„ČO SA TO DEJE?“.

Do tohto priečinka pribudnú postupne ďalšie nahrávky z pripraveného archívu Rádia Záchrana. Kedy a ktoré to budú, závisí od miery a spôsobu nastávajúceho duchovného budíčka, ktorý bude v prichádzajúcom období zvoniť čoraz hlasnejšie. Pretože už iba tvrdé rany dokážu ľudí vnútorne otvoriť a primäť ich klásť si tie správne otázky, ktoré vedú k PRAVDE a tým aj k duchovnej záchrane!

Kolektív Rádia Záchrana

***

Vážení čitatelia,
dňa
17.11.2020 sme pridali nový scan článku do priečinka „UFOMAGAZÍN“. Článok má názov Pískajúce UFO na vojenskom letisku.

kolektív Rádia Záchrana

***

Vážení čitatelia!

Radi by sme vás upozornili na priečinok s názvom ,,ČLOVEK A LES“, kde sa nachádzajú príspevky týkajúce sa témy ,,Objavu prírodného zákona“, a toho, ako vedome, ale aj nevedome človek pôsobí v oblasti lesa, prírody, každodenných pozemských oblastiach a aj celého vesmíru. Chceme vám odporučiť čítanie príspevkov v poradí takom, ako boli napísané, nakoľko informácie a súvislosti vlastne takto na seba nadväzujú a uľahčujú tak pochopenie závažnosti témy.  Príspevky vznikali a teda by sa mali čítať v nasledovnom poradí:

1. ,,PLAČ LESA“
2. ,,OTVORIA TATRY SLOVÁKOM OČI“ s doplnením celej prednášky z Posolstva Grálu: ,,Hrubohmotnosť,     jemnohmotnosť, vyžarovania, priestor a čas“
3. ,,ZÁKONY PREŽITIA“ s dodatkom ,,MEDVEĎ a človek
4. ,,JIN - JAN“
5. ,,ZÁVER“

***

Záujemcovia o dokumentárny film „OBJAV PRÍRODNÉHO ZÁKONA“, píšte prosím na našu kontaktnú e-mailovú adresu:
radiozachrana@azet.sk a uveďte, či si želáte zaslať dokument na DVD, alebo na USB - kľúči.

Cena za zaslanie dokumentu na DVD na dobierku je: 15 Eur
Cena za zaslanie dokumentu na USB – kľúči na dobierku je: 20 Eur

kolektív Rádia Záchrana

______________________________________________________________________________________________________________
21.11.2020; dňa 28.11.2020 sme pod troma *** vložili doplnenie príspevku

Ako odplašiť medveďa? POTVRDENÉ!


Na našej stránke v priečinku LOVY BEZ ZBRANÍ sme uviedli praktickú radu pre všetkých bežných ľudí, ktorí majú problém s medveďmi, teda že medvedí zrak je veľmi citlivý a vníma aj tie jemnejšie dimenzie hmoty, ktoré sa nám podarilo za pomoci techniky zaznamenať a aj uverejniť na našej stránke, ale čo je hlavné, využiť tento citlivý medvedí zrak proti nemu. Je to práve obyčajný červený laser, ktorým je možné medveďa odohnať a to každému človeku, bez použitia všelijakých drahých metód, zásahových tímov a podobne. Tento objav bol aj ponúknutý ochranárom z Poľany a na našej stránke už dlho k dispozícii, lenže médiá, kompetentní, ba ani obyčajní ľudia, nejavia o to vôbec záujem!

Lenže prekvapila nás reportáž v TV, že naše médiá stihli postrehnúť správu, že v Japonsku vyrobili takého veľkého vlka, ktorý má aj zabudovaný megafón a vydáva podivné zvuky, ale hlavne má zabudované to, čo jedine je podstatné: Jeho oči vyžarujú ako červený laser. A ukázali, ako sa medveď toho vlka bojí a utečie, lebo ten vlk  má tiež senzor pohybu, teda začne byť funkčný, keď sa objaví medveď. Je tiež napájaný solárnym panelom, rovnako ako ten jednoduchý laserový prístroj, ktorý bol na našej stránke tiež prezentovaný!

Skutočne ide o tú červenú farbu, nakoľko medveď sa nie stále bojí hluku a to môžu potvrdiť ľudia, ktorí s ním prichádzajú do kontaktu. Je známy aj prípad, kedy istá pani plašila medveďa hlukom, ale ten prišiel do jej výrobne koláčov a priniesol si na hody aj svoju medvediu rodinu. Dotyčnej pani ale ostali len oči pre plač po tom, čo jej medvede v kuchyni urobili. Hluk teda v tomto prípade nepomohol.

TV reportáž o tom, ako Japonci potvrdili, čo už dávno na Slovensku máme, si môžete pozrieť tu:
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3225378-japonske-mesto-chrani-pred-medvedy-roboticka-vlci-monstra

My sme na stránke uverejnili rovnaké video s medveďom v noci, ktorý pred lúčom z lasera ušiel a odporúčame každému, kto má problém s medveďom, nech si to naše video pozrie a s laserom to skúsi!

Ponúkli sme teda rovnaký dôkaz funkčnosti, ako ponúkli Japonci!

A zase sme pri tom probléme. Tak drahý robot z Japonska, je u nás utópiou, nakoľko si ho nikto nekúpi, lebo nie je tu dostať, ba keby aj bol, tak si ho práve tí, ktorí majú najväčšie problémy, dovoliť nemôžu. A toto odprezentujú naše médiá, ale to, že máme doma recept na tento problém, lacný, ktorý vie použiť aj malé dieťa, čiže odplašiť medveďa červeným laserom, to ostáva úplne nepovšimnuté. PREČO?

Lebo my sa týmto snažíme pomôcť hmotne, ale aj duchovne, aby si ľudia uvedomili, že skutočne je okolo nás svet, ktorý nevidíme a v ňom zákony, ktoré nepoznáme. A také prebudenie je pre ľudí dneška nie chcené vládnucou garnitúrou. Japonci, ktorí ten duchovný smer nesledujú, problém nemajú, a ich drahý nedostupný vynález je nie problém verejnosti prezentovať!

Sme my ale hlúpi ľudia! Zaujíma nás všetok hrkot okolo, ale skutočný problém vôbec nie, lebo by to inak vyzeralo! Ani teraz si nerobíme veľké nádeje na úspech, ale ak sa nájde niekto, koho to osloví a laser na medveďa vyskúša, môže nám napísať svoju skúsenosť!

AJ U DIVIAKA

Videnie jemnejších vlnových rozsahov je potvrdené aj u inej zveri a hlavne u diviaka, ktoré sa najviac blíži k medveďovi. Potvrdené to bolo znovu pri fotopasci, keď prísvit pre fotografovanie, neviditeľný pre človeka, diviak dokonale dokáže spozorovať. Viď obrázky:Na prvom zábere je diviačica, ktorá nešla ku kŕmeniu, ktoré bolo pre ňu pripravené, ale zaútočila priamo na fotopascu, ba ju aj poškodila.

Na druhom zábere je diviak, ktorý mal tiež pripravené kŕmenie, ale ku nemu nešiel, lebo ako vidno, spozoroval prísvit fotopasce a z ostražitosti sa mu vyhol, iba vidno, ako ho prilákal náter na strome, ku ktorému ide, lebo ten bol pre neho čuchovo lákavý a urobený za tým účelom.

Aj na treťom zábere je to potvrdené, i keď jelenia zver, ktorá tiež reagovala na fotopascu a o nej vedela, ku kŕmeniu išla. Diviaky v našich podmienkach sú veľmi ostražité a aj je ich veľmi málo, čo je spôsobené vlkmi, hlavne na malých prasatách a preto sa nemôžu rozmnožiť.

Na štvrtom zábere je jeleň, ktorý tiež registroval fotopascu, a na kŕmenie nešiel, ale jelenice už áno a na kŕmenie išli. To dokazuje piaty záber.


***

DOPLNENIE
ZÁHADA
obrázka č. 1

 

Tento záber je veľmi zaujímavý, ba pre mnohých záhadný, ale zároveň sa stáva dokonalým dôkazom funkcie prírodných zákonov, lenže iba pre znalých.
Na našej stránke už máme isté vysvetlenia funkcie týchto zákonov, ba aj mnohé dôkazy, ale stále nie dostatočne presvedčivé pre myslenie väčšiny populácie dneška, ba ani tých, ktorí sa samotní radia medzi kompetentných a snažia sa formovať ideológiu dneška. To sú cirkvi, rôzne duchovné smery a aj veda. No a potom sa na názory „laikov“, ako sú mnohí priekopníci toho nového braní, ba vždy v histórii ľudstva boli, pozerá iba ako na poblúdených a na tie pravé vysvetlenia sa nedbá.

Za  dôležitý dôkaz v tomto smere treba brať už dávno známu a aj na našej stránke zverejnenú kirlianovu fotografiu, ktorá potvrdzuje jestvovanie jemnejších dimenzií hmoty, teda hlavne objektov, ktoré sú považované za živé. Je to vyžarovanie, ktoré sa farebne prejavuje okolo každého hmotného objektu, ba nie iba živého, ale aj okolo kameňov, teda hornín a podobne. Potom tento obrázok č. 1 si možno predstaviť, ako uvedenú kirlianovu fotografiu, ale v bezfarebnom spektre, lebo ako bolo nami už dokázané, fotopasce, ba aj nočné videnia, robia snímky počas nočného prísvitu bez farieb. Najbližšia vlnová dĺžka vyžarovaného spektra ku ten našej hrubohmotnej je vyžarovaním astrálneho tela. Teraz bude ale potrebné zaradiť niekoľko citátov zo zdroja toho najdokonalejšieho poučenia, ktoré doposiaľ k dispozícii máme. Je to Posolstvo Grálu:

Je mnoho ľudí, ktorí dospeli k poznaniu o jestvovaní tzv. astrálnych vecí. Avšak nepoznajú ich skutočný účel ani skutočný priebeh ich vzniku.
Tí, čo dosiaľ vedeli o astrálnych veciach, chápali všetko opäť len z vlastného hľadiska a z toho dôvodu tak, ako by to pri vzniku vychádzalo z ťažkej hrubohmotnosti. Vo väčšine prípadov vidia v tom zobrazenia ťažkej hrubohmotnosti, pretože aj každá rastlina, každý kameň a vôbec všetko ťažko hrubohmotné má v astrálnom svete svoj obraz.
To však nie sú obrazy, ale predobrazy vecí v ťažkej hrubohmtnosti. Bez nich by sa v ťažkej hrubohmotnosti vôbec nič nesformovalo a ani nemohlo sformovať. V tom je ten rozdiel.
Podľa pozemských pojmov by sa toto pole strednej hrubohmotnosti mohlo priliehavo nazvať modelárskou dielňou. Ako umelec najprv formuje model, tak pred ťažkým pozemským telom vzniká tzv. astrálne telo. Takže vo stvorení nie je nič, čo by ako u pozemského človeka slúžilo iba jednému účelu, aby potom bolo odsunuté nabok; všetko, aj to zdanlivo najnepatrnejšie, má vo stvorení mnohostrannú hodnotu upotrebenia.
Každá jednotlivosť patrí v pôsobení bytostných k potrebným častiam celku. Celok tiež ňou jednotne pulzuje a preniká.
Tak má teda každá časť na zemi, dokonca aj zem sama svoj spolupôsobiaci model. Niektorí z oprávnených vidiacich to nazývajú „tieňom“, iní zase, ako už bolo povedané, „astrálnym telom“. Sú pre to ešte aj ďalšie, menej známe označenia, ktoré však pomenúvajú to isté. Lenže ani jedno nevystihuje to pravé, pretože to bolo pozorované z nesprávnej strany. Okrem toho o vzniku niet nijakých vedomostí.
Sledujme samotnú myšlienku, vrhnutú Luciferom s veľkou lesťou a zákernosťou medzi vás: Lichotil vám pokrytecky myšlienkou materstva, ako najvyššou úlohou ženy! Avšak k materstvu patrí pozemský pudjemu chcel touto myšlienkou vybudovať vyvýšený piedestál, aby sa stal vládnucim a myslenie tohto pozemského ľudstva nútil do jediného smeru. Obdivuhodne chytrácky zostavený plán! Opatrne sa pritom pohrával s vašimi pocitmi, ako prvotriedny umelec na svojom nástroji, lákavo vám pridŕžal materstvo a materinskú lásku pred očami ako štít pre svoje úmysly, aby ste nemohli poznať, čo za tým číhalo. A to sa mu úplne podarilo.
Počuli ste vábivý tón, ktorý vo vás čisto zaznieval, ale pritom ste prehliadli špinavé, náruživo skrivené ruky, dávajúce popud k tejto melódii! Najvyšší cieľ a posvätné určenie! To sa vznášalo pred vami, videli ste to jasné a svetlé. Aj tak, napriek jasu, je to len najčistejšie vyžarovanie bytostného, ale nie ducha! Zviera sa v ňom rozpaľuje na najvyšší stupeň, rozplýva sa v ňom a celkom sa mu oddáva, pretože samo pochádza z ríše bytostného! Stáva sa v ňom veľkým, svetlým a jasným! Ale u človeka jestvuje ešte niečo silnejšie, čo má a musí stáť nad tým, ak chce byť celým človekom. . . . duchom!

Tak je toto astrálne telo strednej hrubohmotnosti vlastnou vstupnou a výstupnou bránou duše. V skutočnosti menované nitky sa uplatňujú na úrovni strednej hrubohmotnosti, nazývanej astrálnou a pôsobia jej prostredníctvom a to podľa druhu jej žiarenia.

Predovšetkým vám chcem dať len súvislosti, nie podrobnosti! Až keď budete mať túto veľkú súvislosť konečne ustálenú, potom sa môžete pustiť cieľavedome aj do podrobností, bez toho, že by ste pri tom museli strácať súvislosť.
Čím vyššie sa dostanete, tým menej sa to dá pojať do slov, napokon vôbec všetko je pre vás len žiarením, pretože všetko iné zanikne.
Zdôrazňujem to zvlášť pre vás, teda pre ducha pozemského človeka, formou učineného ducha neskoršieho stvorenia! Všetko ostatné, čo nie je pod vami alebo vedľa vás, nemôžete predsa tak či tak nikdy pochopiť.
Čo je pre vás žiarením, to je pre vyššie, než ste vy, viditeľné, hmatateľné a sformované. Tak to ide ďalej, stále vyššie, nakoniec už len božské môže rozoznať v božskom všetko sformované, až na samého Boha, ktorý vo svojej bezbytostnosti nie je ani Božským spoznateľný, okrem jeho Synov, ktorí sú z neho samého a nie len z jeho vyžarovania.
Sú teda celkom rozličné druhy takých nitiek. Majú svoj pôvod vo vyžarovaní príslušných bytostí, ktoré prijali silu, odovzdanú im v tom čase vyššie sa nachádzajúcimi sprostredkovateľmi. Prijatú silu opäť odovzdávajú ďalej. Pri prúdení nadol dochádza k zmene, pričom sa žiarenie prispôsobí zakaždým k prvému druhu, na ktorý narazí.
Z týchto nitiek môžu ľudia na zemi dostávať posilnenia pre každú cnosť a pre každé dobré chcenie! V každom čase; lebo tieto nitky stále visia nad vami, pripravené očakávajúc, že sa vám po nich zažiada.
Od každého z týchto sprostredkovateľov, potrebných pri odštepovaní jednotlivých častí, vychádzajú tieto nitky, o ktorých vám hovorím. A každý z týchto sprostredkovateľov má opäť veľmi mnoho pomocníkov, ktorí sú okolo neho a uplatňujú sa vo vyžarovaní. Je to radostné vlnenie, spočívajúce vo všetkom tomto pôsobení!
Ak sa však pozriete na tieto nitky dnes, v terajšej dobe, tak sa otvorí vášmu zraku bezútešný obraz; mnohé z týchto nitiek totiž, ba väčšina z nich visia nadol bez spojenia s pozemskými ľuďmi.
Voľne sa vznášajú dookola, úplne nevyužité a neprijaté tými miestami, pre ktoré boli zamýšľané v pomáhajúcej láske.
Takto visiace nitky svedčia o vašej vine, pozemskí ľudia, tak ako mnohé ostatné už kričia vašu vinu do stvorenia a hore až k Stvoriteľovi. Ten vás doteraz zahrňoval svojou láskou a svätými zákonmi vám uľahčoval poznávať tie cesty, po ktorých máte ísť!
Ako veľmi sa budete musieť hanbiť, až potom prídete k poznaniu! Vy, ľudia, ste tými jedinými, ktorí prijaté neodovzdávate správne ďalej a ktorí ste v tomto prípade tiež úplne zlyhali ako sprostredkovatelia, lebo už dávno nie ste schopní prijímania.
O tom niet už viac čo povedať. Smutne stoja všetci sprostredkovatelia v bytostnom, ktorí sú spojení s vami, ľudia. Žalujúc, vysoko zdvíhajú nitky, ktoré taktiež im mali privádzať striedavo prúdenie, keby ich používali pozemskí ľudia. Striedavé prúdenie by vyžarovanie len oživilo nádhernejšími farbami, a tým by mu umožnilo ešte viac zosilnieť, zažiariť a prinášať viac požehnania. Lenže konce nitiek sú zaschnuté a zakrpatené.
Iba sprostredkovatelia, ktorí sú v spojení so zvieratami, s rastlinami a s horninami, tí stoja ešte pevne a radostne; lebo ich nitky žiarenia sú napnuté v striedavých kruhoch dávania a brania, ktoré musí byť aj v tom. Radostne poslúchajúc zákon stvorenia a ďakujúc, že k tomu bola daná možnosť Božou všeláskou, ktorá sa v tom prejavuje.

Po tomto poučení, môžeme pristúpiť ku objasneniu záhady toho obrázku č.1:
Tá diviačica na zábere mala vtedy mladé prasiatka a tak jej „pud“ obrany – spojenie s bytostnými pomocníkmi, tak ako bolo objasnené v citátoch, umožnil tak intenzívne prežiariť jej astrálne telo, že sa to prejavilo navonok, ale v tej jemnejšej dimenzii, ktorú fotopasca dokázala zobraziť. Keby tam bolo umiestnené to zariadenie, ktoré využil Kirlian pri svojej fotografii, tak by sme videli vyžarovanie tela diviačice vo farebnom spektre, teda presne tak, ako je tomu na fotografiách, ktoré on dokázal sprostredkovať už aj pre našu vedu. A videli by sme zreteľne aj to, ako sa zmenili farby vo vyžarovaní jej astrálneho tela, keď sa odhodlala brániť tie svoje prasiatka.
Toto je vysvetlenie tej záhady od toho „laika“, ktorý má ale v tomto smere už viaceré skúsenosti. Až niekto nesúhlasí, tak nech sa pokúsi podať iné – dokonalejšie vysvetlenie toho obrázka č. 1. A toto je aj ten kľúč, ktorým sa je možné napájať na tie vyššie a jemnejšie úrovne, ba výhodne odtiaľ čerpať potrebné poučenia.    
Vyššie uvedené citáty vlastne vysvetľujú aj naše predošlé zverejnené obrázky v súvislosti s medveďmi a objektmi, ktoré boli nasnímané vedľa nich, ba hlavne tie, ktoré poletovali krajinou, ako svetlé guľovité formy.  

A toto je aj veľmi dôležité objasnenie funkcie prírodných zákonov, ktoré mohol človek využívať pre svoje blaho, lenže on ich žiaľ, zatiaľ iba v nevedomosti zneužíva!

_______________________________________________________________________________________________________________________
11.10.2020

ŠTÚDIUM verzus SKÚSENOSŤ

 

V tomto príspevku bude nadviazané na jednu, ale veľmi dôležitú, vetu z minulého príspevku:
Energia je vlastne duch, ale keď je zahalený ochladenými záhalmi, tak sa stáva  hmotnou veličinou!

Preto štúdium našich vied bude potrebné otočiť úplne naopak, lebo je zamerané iba na  to viditeľné hrubé, lenže to je iba hrabanie sa v následkoch, ale  tá jemná, neviditeľná príčina, tá nám zostáva nepoznaná! 

Pritom v dokumente „Vesmír ako makrosvet“, ktorý bol odvysielaný na CS Mystery, bolo uvedené, že aj Einstein, keď ďalej rozvíjal svoju teóriu relativity, prehlásil, že éter, ako neviditeľná substancia, z ktorej pochádza život, aj všetok hmotný materiál, musí existovať.

Dôvod výberu témy tohto príspevku je ten, že keď človek s otvorenou mysľou sleduje dnešné dianie, dnešný stav ľudskej spoločnosti, ba sleduje vyhliadky pre blízku a vzdialenú budúcnosť, tak zostáva zhrozený nad tým, čo sa pre nás do budúcnosti pripravuje. Všetci dnes už pracujeme s umelou inteligenciou v nejakej forme a to nevieme o tom, kde je už vývoj v tejto oblasti, ba o čom snívajú jej aktéri. Vyhliadky sú možno v niektorých smeroch lákavé, ale na druhej strane aj veľmi znepokojujúce. Tie fantastické, ba môžeme napísať, že už fanatické plány, sú veľmi nebezpečné a dovedú nás do záhuby. Nebudeme rozvádzať všetky smery, kde sa uberá tento vývoj, lebo to by nedokázala obsiahnuť ani celá kniha. Preto bude uvedené iba to podstatné:

Všetky tieto smelé plány stroskotajú na jednej „maličkosti“ – na čistom, dokonalom, ba večnom zdroji energie, ktorý každá inteligencia ku svojmu napájaniu/životu potrebuje,
lenže my ho nemáme, lebo naše poznanie je nedokonalé.

Aj keď ho všetci, ako svoju podstatu – vlastníme!

Či nám každodenný pohľad do nášho okolia nehovorí dosť výrečne, že kráčame po falošnej a nebezpečnej ceste? Z krásnej a v každom smere dokonalej planéty sme urobili chliev, ba teraz robíme plány, ako to dosiahnuť aj v nám blízkom vesmíre! Najskôr za pomoci tej umelej inteligencie a potom aj osobne. Či si myslíme, že nám to bude dovolené? Zničíme sa skôr, ako sa to stane realitou! Pri dnešnom stave myslenia určite! Dokonca sa ani do toho vesmíru nedostaneme, pokiaľ tento problém s tou dokonalou energiou nevyriešime.  A ten nevyriešime skôr, pokiaľ:

Človek nebude poznať seba samého a svet v ktorom žije! (*)
A tento trend bude pokračovať dovtedy, pokiaľ nezačne naša veda oficiálne uznávať jemnejšie telá človeka, zvieraťa, ba aj hornín a jemnejšie dimenzie vesmíru a hmoty! (*)

A znovu sme pri tých dvoch dôležitých vetách, ktoré sú pre nás životnými podmienkami. V texte sa pokúsime znovu podoprieť toto tvrdenie dôležitými faktami.
Posledné príspevky boli smerované ku poučeniu o funkcii prírodných – Božích zákonov, lebo ich neznalosť je zrkadlom stavu našej spoločnosti. Ide to s nami „dole vodou“, ako sa zvykne hovoriť, a to vo všetkých oblastiach. Začína to už výchovou, teda štúdiom, ktoré je zamerané iba na to, ako je tá ktorá profesia výhodná po stránke finančnej. A potom je táto profesia veľmi atraktívnou pre väčšinu, ba aj ťažko dosiahnuteľnou pre tých, ktorí majú pre ňu skutočné predpoklady.

Použijeme znovu príklad zo života, teda zo skúsenosti:
Lekár je dnes jedna z takýchto profesií a dostať sa k štúdiu tohto smeru je nie jednoduché. Lenže lekár, ba aj liečiteľ, nemá rád zdravých ľudí, lebo keby sme boli zdraví, bol by on odsúdený ku živoreniu, ba potom by nežal tie pocty, ako je tomu dnes. A je to tento stav mysle, ba aj cítenia lekárov, farmaceutov atď., teda všetkých, ktorí z toho profitujú, že celá populácia chorľavie, ba že sa stále vyskytujú nové a nebezpečnejšie vírusy a choroby. Tento nepoznaný prírodný zákon splodil aj Covid-19, a splodí toho ešte viac. A potom nám už ani rúška nebudú nič platné! Teraz, keď sme v štádiu šírenia druhej vlny vírusu, premiér vyhlásil: „pokazili sme si to!“ Lenže ľudská civilizácia si to pokazila už veľmi dávno, ba celkom inak, ako väčšinovo uvažujeme. Naša civilizácia si to pokazila tým, že sa uberá cestou falošných hodnôt! Všetko je zamerané iba na zarábanie peňazí, ale nie na vytváranie pravých životných potrieb a hodnôt! Povšimli si to už aj niektorí vedci, ba tvrdia, že nám hrozí finančný kolaps, ktorý ukončí našu éru, lebo peniaze prestali byť kryté zlatom, alebo tovarom. Odporúčame pozrieť si dokument: „Zem 2024 planéta klonov.“ Iste každý pozná to podobenstvo o sklárovi a jeho synovi, ktorý ho predchádzal s gumipuškou a tak sa postaral o zamestnanosť svojho otca. Je to rovnaké aj s našimi lekármi, len na ich obhajobu treba dodať, že tí sú v tom nevedome. Ale znovu, naši právnici tvrdia: „že neznalosť zákona neospravedlňuje!“ A tieto prírodné – Božie zákony už máme dokonale vysvetlené celé storočie. Tieto zákony sú pre nás preto také dôležité, ba nutné k prežitiu, lebo sú určené na našu púť večnosťou, nakoľko ich platnosť siaha do všetkých hmotností, teda dimenzií, ktorými pri svojom vývoji putuje a ich prostredníctvom môže duch jedine dosiahnuť tú vytúženú večnosť, po ktorej tak túži. Terajších lekárov, by bolo možné pripodobniť ku krajčírom, lebo aj tí sa starajú iba o odev, šat človeka, teda nie o vlastnú podstatu - ducha. O to sa práve usilujeme my, ale žiaľ, s chabým výsledkom. Výnimkou v tomto smere môžu byť liečitelia. Ale iba môžu, lebo aj tí môžu čerpať z dvoch zdrojov. Už to bolo na stránke vysvetlené viackrát. Potom sa nemôžeme diviť, že sú preplnené čakárne, dlhé čakacie doby na liečenie, ba keď sa ešte za takého stavu pacientovi nanucuje služba lekára, alebo liečiteľa, tak sa nik nemôže diviť, že pre logicky uvažujúceho človeka, takéto prevrátené jednanie musí byť podozrivé, a to o to viac, keď to ešte podporia aj pochybné výsledky liečby. Keby sme chceli byť ale presní, tak neplatí to pre všetkých. Len sledujte, ako rýchlo sa uzdravia mocní tých krajín, ktoré majú vo svete tú potrebnú právomoc. Liek oproti C19 už majú dávno k dispozícii a práve s jeho pomocou si pripravujú temné entity v pozemských telách, ale aj mimozemských, túto planétu pre seba. Už sme o tom písali a nebudeme sa opakovať. 
Pre dokreslenie, ba aj dokázanie našej neznalosti v tomto smere, bude zaradený jeden dôležitý citát, ktorý podáva aj svedectvo o tej našej vine, pred tými pravými zákonmi:  

Ako som už povedal, rôzne druhy hmotnosti sa nedajú zmiešať, možno ich však pomocou bytostného viazať a tiež mnohonásobne spájať. V týchto väzbách a spájaniach vznikajú potom teploty a vyžarovania. Každý jednotlivý druh hmotnosti vytvára pritom svoje charakteristické vyžarovanie. Toto sa potom zmieša so žiarením iných, s ním spojených druhov a dohromady dáva veniec žiarenia, ktorý je dnes už známy a nazýva sa skrátka ód alebo vyžarovanie. Tak má svoje vyžarovanie každý kameň, každá rastlina, každé zviera a možno ho pozorovať. Je veľmi rozdielne podľa stavu tela, teda obalu alebo tvaru. Preto sa vo venci žiarenia dajú pozorovať i poruchy a podľa toho rozoznať choré miesta obalu. (*)
Veniec žiarenia dáva teda každému tvaru príslušné okolie, ktoré vytvára jednak ochranu pri obrane a jednak most k ďalšiemu okoliu. Okrem toho, dolieha ešte aj na vnútro, aby sa zúčastnilo na vývoji bytostného jadra v tom najhrubšom zmysle; lebo v skutočnosti pripájajú sa k vlastnému pôsobeniu vo stvorení ešte mnohé veci. Tieto smiem odvíjať len pomaly, krok za krokom, aby som vážne hľadajúcim uľahčil vniknutie do zákonov stvorenia.
Duchovnému je takto zverená vláda tým najprirodzenejším spôsobom. Je smutné, ak ju použije zle alebo nesprávne! Vyžarovania, o ktorých sme práve hovorili, poskytujú duchu vlastnú výzbroj k jeho vývinu v hmotnosti. Pôda pre vývin ducha je už pred jeho vnorením starostlivo pripravená bytostným. Obaly sa okolo neho samočinne uzatvárajú k ochrane a jeho úlohou je, aby prepožičanú výzbroj používal správne, k svojmu blahu a vzostupu, ale nie k svojej škode a pádu.
Zmes vyžarovania má však omnoho väčší význam, než mohlo ľudstvo doteraz prebádať. Netušia ani desatinu z jej vlastnej úlohy! (*)
Podstata venca žiarenia je smerodajná pre silu vĺn, t.j. aké vibrácie má prijímať zo systému žiarenia celého vesmíru. Poslucháč a čitateľ nech ponad to neprejde ľahko; nech sa zahĺbi do tej myšlienky a zrazu uvidí pred sebou rozprestreté všetky nervové povrázky stvorenia. Má sa naučiť lepšie ich hodnotiť a používať.
Nech si predstaví prasilu, vyliatu ako žiarenie na dielo stvorenia! Ona ním prechádza do každej časti a každého druhu. A každá časť a každý druh ju dáva ďalej v pozmenenom žiarení. Rôznorodá podstata jednotlivých častí stvorenia prináša tak zmenu v pôvodnom žiarení a táto mení tiež farbu tohto žiarenia. Tak sa celé stvorenie javí ako čarokrásny obraz najnádhernejšieho farebného žiarenia, ako by to nedokázal znázorniť nijaký maliar. A každá časť stvorenia, každá hviezda, dokonca každé jednotlivé teleso nech je sebamenšie a sebanepatrnejšie, podobajú sa jemne brúseným hranolom, ktoré každý prijatý lúč mnohonásobne farebne pozmenený, vyžaruje ďalej. Tieto farby majú v sebe zvonivé tóny, rozliehajúce sa ako zvučiaci akord. Tóny nemajú farieb, ale farby majú tóny. To znamená farby vyžarovania, nie mŕtve farby, nanesené ľudskou rukou. Mŕtve vo vzťahu k farbám vyžarovania.
Oproti tejto mocnej ríši žiarenia stojí teraz duch človeka so svojou výzbrojou vyžarovaní daných mu obalov. (*) Až do prebudenia pohlavnej sily je tento dej ako u kojenca. Hmotné obaly vsávajú do seba svojím žiarením len to, čo potrebujú k dozrievaniu. Avšak so vstupom pohlavnej sily je tu duch plne vyzbrojený, brány k nemu sú tým otvorené a  bezprostredné spojenie utvorené. Duchu sa dostáva teraz mnohonásobne zosilneného styku s mocnosťami vyžarovania celého vesmíru!
Podľa toho, ako teraz človek, teda duch rozvíja a ovláda farby vo svojom vlastnom vyžarovaní, tak nalaďuje aj svoje vlny ako u rádia na tie isté farby a prijíma ich potom z vesmíru. Toto prijímanie môže sa práve tak dobre označiť ako priťahovanie alebo príťažlivá sila rovnorodosti. Nezáleží, ako sa to nazve, dej ostáva stále ten istý. Veď farby označujú iba druh a druh udáva farbu. V tom teraz spočíva tiež stratený kľúč k pravému kráľovskému umeniu astrológie, ako aj kľúč k liečeniu bylinami, a práve tak aj k popieranému umeniu liečivého magnetizmu. Je v tom kľúč k umeniu života ako aj k stupňom duchovného vzostupu. (*) Týmito stupňami alebo takzvaným rebríkom do neba sa nemieni nič iné, než jednoduchý nástroj, ktorý sa má použiť. Oká tejto siete žiarenia vo stvorení sú priečkami tohto rebríka. V tom je všetko, celé vedenie a posledné tajomstvo vo stvorení. (*)
Tento zvýraznený text je dôležitý v dnešnej dobe pre všetkých, ktorí dokážu vidieť jemnejšie dimenzie hmoty, lebo je meradlom pravosti toho, odkiaľ ich obrazy prichádzajú, teda v akej sú forme. Môžu pochádzať zo Svetla, ale rovnako aj z temna. V dnešnej dobe žiaľ, väčšinou z temna. Duch môže tieto zákony zneužívať vo svoj neprospech, alebo ich využívať k povzneseniu, pre svoj vzostup ku Svetlu, do svojho domova – Raja, ktorý kedysi opustil, ako nevedomý duchovný zárodok.

Pravý liečiteľ, disponujúci uvedenými schopnosťami, by prekonal všetkých lekárov, lebo by liečil príčinu, teda pôvod nemoci pochádzajúcej z jemnejšieho tela, nie iba následok, ktorý sa potom prejaví na hrubohmotnom tele, ktoré je iba najvrchnejším odevom ducha!
Zvýraznené citáty a označené hviezdičkou by platili, keby to samotný ľudský duch nesmeroval nadol, ku temným sféram. Začnú platiť, v zmysle týchto zákonov, po veľkej očiste Zeme – po súde, ktorá je nám zasľúbená. (*) 

Väčšina tých, ktorí dnes disponujú schopnosťou nahliadnutia do tých jemnejších dimenzií, ba snažia sa pôsobiť s týmito jemnejšími energiami, zabúdajú na jedno, ale podstatné poučenie z Absolútnej Pravdy. A to väčšinou iba z vlastnej pýchy a ctižiadostivosti. Tu je:
Inak je to s tým, ktorý svojím rozhodnutím a svojím chcením vyvolal príčinu k tomuto pohybu, kto bol teda jeho pôvodcom. Výtvor zostáva s ním bezpodmienečne spojený a po dlhšom alebo kratšom putovaní vesmírom vracia sa k nemu späť, posilnený a obťažený ako včela následkom príťažlivosti rovnorodého. Zákon zvratného pôsobenia sa pritom prejaví tak, že každý výtvor pri svojom pohybe vesmírom pritiahne k sebe rôzne výtvory rovnakého druhu, alebo je nimi sám priťahovaný; vzájomným priťahovaním dochádza k zhlukovaniu, a tak vzniká prameň sily, ktorý vysiela ako z centrály zvýšenú silu rovnorodosti (*) na všetkých tých, ktorí sú svojimi výtvormi akoby vláknami spojení so zhromaždiskom rovnakého druhu.
Teraz je to žiaľ len nenávisť, závisť, neprajníctvo, zmyselnosť, lakomosť a všetky ostatné zlá, ktoré zásluhou zvýšeného počtu svojich prívržencov majú najmocnejšie centrály síl vo svete myšlienkových foriem. Menej už čistota a láska. Z tohto dôvodu sa zlo šíri neuveriteľnou rýchlosťou. K tomu ešte treba rátať s tým, že tieto silové centrály myšlienkových foriem opäť nadväzujú spojenie s rovnorodými oblasťami temna. (*) Odtiaľ sú najviac podnecované k neustále väčšej činnosti, takže pri ďalšom pôsobení môžu v ľudstve napáchať ozajstné spustošenie.

Dôležitá rada:
Maj stále pred očami: Všetko duchovné, vyjadrené našimi pojmami, je magnetické. Tiež ti je známe, že silnejšie vždy premáha slabé priťahovaním a vysávaním. Tým sa „chudobnému (slabému) tiež berie i to málo, čo má“. Stáva sa závislým.
V tom nie je bezprávie, ale deje sa tak podľa Božích zákonov. Človek sa potrebuje len vzchopiť, správne chcieť, a je pred tým uchránený.

(*) OČISTA – Farebné, ale škodlivé vyžarovania tak, ako bolo vysvetlené v citáte, vyžarujúce z hmoty okolo nás, ako bolo potvrdené v pôde, ktorá bola premiestnená z jednej záhrady do druhej a ovplyvnila konanie hrabošov a potkana v obidvoch záhradách, dokazujúc tak silu temnej centrály, ako bolo vysvetlené v ďalšom citáte zo Slova, je dokonalým príkladom, ba dôvodom, prečo musí dôjsť k nevyhnutnej očiste Zeme. Táto očista už prebehla na Zemi viackrát, čo potvrdzujú už vedou dokázané fakty, keď sa musela takto temno vyžarujúca pevnina ponoriť do mora a vynoriť von panenská. Preto musela zaniknúť aj Atlantída! Niektoré časti Zeme boli očistené ohňom, ba taký koniec čaká aj nás. Toto je potvrdenie tohto prírodného zákona v praxi, ktorý sa snažíme na stránke ponúkať všetkým vážne hľadajúcim, ktorí sú ešte ochotní prebudiť svojho ducha.  

O pôsobení temna môže každý záujemca získať podrobné informácie v Slove Syna Človeka, v Posolstve Grálu, ale aj v knihe Večné zákony, kde je tejto problematike venovaná kapitola 13. Pokušiteľ, a aj kapitola 14. Pôsobenie temna.

Lenže s takouto schopnosťou, pracovať s jemnejšími sférami, sa musí človek narodiť a nedá sa získať štúdiom, iba až poznanie doplniť, ba v dnešnej dobe takých liečiteľov niet, lebo žijeme tú dobu, o ktorej sme písali v minulých príspevkoch. Táto schopnosť musí byť práve získaná tou skúsenosťou, lenže získanou počas minulých životov, ktoré ale doposiaľ neuznávame, lebo nepoznáme seba samého. Tento príspevok nemá byť kritikou štúdia, lebo poznatky iných sú v mnohých prípadoch prospešné, ba bez toho štúdia by sme sa nedokázali priblížiť ani ku tomu poznaniu, ktoré ku nám prišlo zhora, od konštruktéra celého stvorenia. Lenže za štúdiom musí nasledovať tá skúsenosť, alebo dokonca tá skúsenosť musí byť podnetom pre to pravé hľadanie – štúdium toho, čo zo skúsenosti vyplynulo. A v takých prípadoch nemá tá terajšia chamtivosť miesta. Takto študujúci poznanie hľadá aj za cenu veľkých obetí a strát, nie pre slávu a lacné živobytie.
Potom takí, ako my, musia byť terčom kritiky, ich poučenia radené medzi konšpiračné teórie, lebo naše rady sú zdarma, ba ohrozujú tých chamtivcov, ktorí žijú iba pre peniaze. Dokonca to robíme z tých zdrojov, ktoré si musíme zarobiť nejakou inou, užitočnou aktivitou. „Blázni!“ Takto nás hodnotia tí ostaní – konzumní ľudia, ktorých je väčšina. A médiá, ktoré z toho terajšieho stavu profitujú, tie predsa nebudú tiež špiniť do vlastného hniezda, ba profitujú z tejto ľudskej hlúposti, veď tiež nie sú chudáci, ale slávni a dokonale zazobaní tiež. Mnohí si už nedovidia, pre svoju pýchu, na koniec nosa. A to všetko dokázali tie peniaze. Davy – zbrane – peniaze – to sú terajšie nástroje moci! A tie nás dovedú do záhuby. Tým pravým nástrojom moci, by však mala byť vedomosť! Ale tá pravá vedomosť, vyplývajúca z poznania tých prírodných – Božích  zákonov! A od tejto vedomosti sme ešte veľmi vzdialení!
Lenže, aby sme boli objektívni, použijeme ešte výrečnejšie príklady zo života, ba z odborov, ktoré sú dostupnejšie, teda viac reálne pre bežného človeka, ba tie poučenia aj budú užitočnejšie. Lenže treba znovu dodať, že iba pre toho, kto priamo prichádza do styku s prírodnými zákonmi, teda v prírode žije a aj aktívne pôsobí.
Televízna obrazovka je pre mnohých už teraz jedinou možnosťou kontaktu s týmito prírodnými zákonmi a tak aj má pomerne rozhodujúce postavenie v tom, ktorým smerom sa spoločnosť uberá. Preto by si tejto úlohy mali byť vedomí aj tí, ktorí sa na produkcii ponúkaného podieľajú, ba byť veľmi ostražití smerom ku tomu, čo divákovi ponúkajú. Lenže žiaľ, aj v tejto oblasti sa dopúšťame veľmi závažných chýb. Ako dôkaz bude znovu použitý skutočne prežitý príbeh.
Je možno málo takých, ktorí poznajú jednu ovocnú rastlinu, ktorá sa volá Asimina triloba, ktorá pochádza z Ameriky a pôvodní obyvatelia ju volali aj banán severu. Jej zloženie je skutočne podobné banánu, ba ešte údajne s dokonalejším zložením, ba je aj lákavejšia chuťove. A je to tiež jedna z rastlín, ktoré akoby nepochádzali zo Zeme, ako bolo v minulom príspevku uvedené o kukurici. Taká je napríklad aj vanilka, ktorá bez opelenia človekom nedá svoje plody, teda tie voňavé struky. Aj táto Asimina je trochu podivná rastlina, lebo jej kvety tiež neopeľujú včely, lebo majú nie iba divnú vôňu, ba skôr zápach, ale aj farbu, ba aj podivné zloženie. Obsahujú tiež okvetné a kališné lístky, tyčinky a piestik, ale čo je divné, z takéhoto jednoduchého kvetu, vyrastie nie jeden plod, ako u iného ovocia, ale celý trs, teda tri až šesť plodov. Dôkazy nájdete znovu vo fotogalérii.
Táto rastlina začala byť veľmi populárna, ba hneď to využili šikovní podnikavci a za jednu rastlinu si začali pýtať nekresťanské peniaze, ale čo je horšie, urobili jej aj reklamu, ktorá zaváňala až závažným priestupkom, ktorý by mohol človeka dokonca ohroziť na živote. Nakoľko môj syn je vyštudovaný záhradník, oslovila ho táto reklama a objednal tieto rastliny, ba v takom množstve, že sme ho odrádzali od toho počinu. Lenže nedal sa ovplyvniť a tak sme pestovali to, čo nikto v širokom okolí. A získali pri tom aj patričné skúsenosti. Plody tejto rastliny sú skutočne výbornej chuti, ba aj dokážu človeka zasýtiť, teda rovnako, ako banán. Lenže...! Má to aj jeden háčik! A na ten sa už isto okrem nás chytilo viac takých, ktorí na to doplatili. Ako? Tu bude potrebné zverejniť jednu sťažnosť, ktorá bola adresovaná RTVS, po istom nekorektnom, ba by sa dalo povedať, že zas iba reklamnom šote, ktorý odvysielali vo Farmárskej revue. Jeden vyštudovaný „odborník“, ktorý si už viackrát takýmto spôsobom robil reklamu v TV, vyspieval všetky chválospevy v relácii, ale jeden, lenže veľmi závažný fakt, akosi zabudol spomenúť, ba u nás je ťažko dostupný aj na internete, a teda je nepoznaný. Práve to je dôvod toho, prečo sa tomuto prípadu venujeme. Asi tiež táto informácia spadá z pohľadu tých  chamtivcov, medzi tie konšpiračné teórie. A tak sú tutlané!

Nasleduje text, ktorý bol adresovaný  RTVS:

Dobrý deň,
nemôžem nereagovať na najnovší diel Farmárskej revue, odvysielanej v sobotu 3.10.2018. Zaujala ma reportáž o exotickom ovocí Asimina Triloba (alebo tiež Paw Paw), o ktorej sme v relácii počuli len samé pozitíva a chvály.
Pán Danek, ktorý sa pestovaniu a predaju tejto rastliny venuje dlhé roky a mal v reportáži aj hlavné slovo pri predstavení tohto ovocia divákom, nespomenul jeden dôležitý fakt. Konkrétne, že nielen listy, ale aj plody Asiminy obsahujú neurotoxín annonacín, ktorý predstavuje pre zdravie človeka potenciálne riziko. Viac o tejto problematike nájdete na zahraničných weboch, napríklad: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22130466
Dovolím si citovať posledný odstavec: „Pawpaw ovocie obsahuje vysokú koncentráciu annonacínu, ktorá je toxická pre kortikálne neuróny. Výťažok zo surového ovocia tiež vyvolal neurotoxicitu a zdôraznil potrebu dodatočných štúdií na určenie potenciálnych rizík neurodegenerácie spojených s dlhodobým vystavením pawpaw.“
Niektoré zdroje uvádzajú, že neurotoxín obsahujú len nedozreté plody, inde som sa dočítal o skúsenostiach, kedy aj úplne zrelé ovocie spôsobovalo zdravotné ťažkosti. Vo všeobecnosti ale zahraničné weby neodporúčajú jesť ovocie, ktoré nie je úplne zrelé. Ideálne je konzumovať až plody, ktoré samé spadli zo stromu, pričom ich necháte ešte nejaký ten deň dozrieť pri izbovej teplote.
Ako je už ale zvykom v dnešnej konzumnej dobe zameranej na predaj a propagáciu, kde je objektivita až na poslednom mieste, v relácii o tomto fakte nepadla ani zmienka. Nezaznelo tu, že Asimina môže u niekoho vyvolať alergické reakcie, malátnosť, tráviace ťažkosti či svrbenie pokožky.
Aby som ale len necitoval zahraničné weby, môžem povedať aj niečo z vlastnej skúsenosti. V rodine pestujeme Asiminu Trilobu už niekoľko rokov, a to viaceré druhy. Netvrdím, že chuť je zlá a rovnako nespochybňujem ani bohaté zastúpenie minerálov a vitamínov v plodoch PawPaw. Takmer všade sa navyše dočítate, že plody možno rôznym spôsobom spracovávať, teda ho nemusíte jesť len surové. My sme sa preto rozhodli upiecť z Asiminy koláčiky, ktoré obsahovali len samotné plody, ovsené vločky, čokoládu a orechy – bežne sa tieto koláčiky robia z banánu, no my sme doma banány nemali, a tak sme sa rozhodli použiť náhradu v podobe PawPaw (veď je to predsa indiánsky banán).
Asi po hodine od konzumácie sa u nás všetkých objavili bolesti brucha, čo u niekoho vyústilo do zvracania, kedy sa ešte toxín nedostal do čriev a nemohol napáchať žiadne škody. Väčšina z nás ale nemala také šťastie, a tak nasledovala hnačka, ktorá u mňa trvala dva dni a bolesti brucha asi tri dni. Najhoršie ale pochodilo 5-ročné dieťa, ktoré nevracalo a ani ho neprehnalo. Z dôvodu ešte nie úplne vyvinutého imunitného systému uňho nasledovalo svrbenie, ktoré sa postupne premiestňovalo od hlavy až k chodidlám. Večer sa objavila zvýšená teplota, začervenanie v tvári a malátnosť. Dokonca sme s ním museli niekoľkokrát ísť aj k lekárke v obave, že by mohlo dôjsť k ťažším následkom.
Našťastie sa dieťa aj vďaka liekom proti alergii dostalo z nepríjemného stavu asi po troch dňoch, kedy postupne ustúpila malátnosť, svrbenie, teplota a napokon aj začervenanie. Môžem Vám ale povedať, že som mal veľký strach.
Je otázne, či by u nás rovnaké ťažkosti spôsobilo čerstvé ovocie, ktoré by sme nijako tepelne neupravovali, teda nepiekli. Pri pečení vplyvom vysokej teploty zrejme došlo k zvýšeniu koncentrácie toxínu, respektíve jeho účinky zvýšila samotná vysoká teplota. Predtým sme totiž plody konzumovali čerstvé a problémy sme nezaznamenali, alebo sme ich jednoducho s ovocím nespájali.
Otázka je ale prozaická. Keď je teda Asimina taká úžasná, ako nám pán Danek tvrdí, prečo ju nikde v obchodoch nevidíme? Jej pestovatelia často argumentujú tým, že plody podliehajú rýchlemu dozrievaniu, a tak by sa už na pulty obchodov dostalo prezreté ovocie.
Nemôže to byť ale aj naopak? Ako zmieňujú mnohé zahraničné weby, nedozreté plody obsahujú ešte viac annonacínu. Nemohli by sa preto ľudia kúpou nedostatočne zrelého ovocia aj priotráviť?
Zhrnuté a podčiarknuté, účinky Asiminy na ľudské zdravie sú diskutabilné a potrebujú ďalšie štúdie. Samozrejme, mnohé látky, ktoré zdraviu škodia, môžu mu v správnej koncentrácii a podaní pomôcť. Objavujú sa štúdie o možných protirakovinových účinkoch Asiminy.
Nateraz ale odporúčam pristupovať ku konzumácii Asiminy s veľkou opatrnosťou, pričom určite by som toto ovocie nedával malým deťom.
Berte tento príspevok ako konštruktívnu kritiku. Ako novinár s niekoľkoročnými skúsenosťami s testovaním a recenzovaním produktov viem, že pred publikáciou článku alebo reportáže si musím všetky fakty dôkladne overiť a využiť pri tom niekoľko zdrojov.
Prekvapuje ma, že vo Farmárskej revue ste dali slovo len pánovi Danekovi, ktorý reportáž využil len na propagáciu svojho biznisu, a RTVS mu to umožnila bez toho, aby dala priestor aj ďalším odborníkom.
Ocenil by som publikáciu ďalšej reportáže, kde by ste sa problematike venovali viac do hĺbky. V poslednej relácii ste totiž len propagovali ovocie, ktoré môže pre človeka predstavovať zdravotné riziko, a to nie je zanedbateľný problém.
Ďakujem.
S úctou,
Ing. .......

Poznámka:
Ku koncentrácii toho annonacínu došlo z toho dôvodu, lebo pečením sa znížilo percento vody v ovocí a tak sa zvýšila jeho koncentrácia. Tohto roku som rozhodnutý, znížiť jeho koncentráciu tak, že skúsim z tých plodov, ktorých je znovu veľké množstvo, a hroznovej šťavy vyrobiť džús, v ktorom bude táto koncentrácia znížená
.

K tomuto problému je potrebné doplniť, že z RTVS sa ozvali, ba chceli informáciu, či sme ochotní ísť pred kameru, na čo som odpovedal ja, že áno a že to budem ja, lebo rastliny mám v záhrade ja, ba mám aj skúsenosti, a aj rovnaké, ako sú v tom dopise.
Potom sa už ale z TV vôbec neozvali, ba ani neprišli. Takže z uvedeného si môže každý urobiť úsudok vlastný, ba aj tu podané informácie overiť v tiež uvedených zdrojoch.
Obrazové dôkazy môžete nájsť znovu vo fotogalérii.

Teraz bude uvedený ako dôkaz ešte jeden, ba ešte výrečnejší prípad, ktorý nami napísané potvrdí, a na takom druhu ovocia, ktoré je bežnejšie a pre overenie si napísaného teda aj dostupnejšie.
Rovnako v tej už menovanej relácii odznela aj ďalšia a tiež zavádzajúca informácia a rovnako od fundovanej osoby, ale tiež bez patričnej skúsenosti. Teória je nie všeliekom, lebo iba málo teoretikov má aj skúsenosť so všetkým druhom ovocia, ktorého je veľké množstvo a preto to ani nemôžeme týmto teoretikom vyčítať. Môžeme však uviesť na pravú mieru to, v čom pochybili, keď vlastníme tú potrebnú skúsenosť.
V jednej relácii zaznel dotaz na problém s broskyňami, ktorý smeroval k tomu, že uvedenej osobe sa nedarí dopestovať broskyne. Dostalo sa jej odpovedi od fundovanej, ale radšej nemenovanej osoby, lenže v tej rade boli hneď tri chybné, alebo zavádzajúce informácie. Ja si teraz dovolím uviesť to na pravú mieru, nakoľko to mám z dlhoročnej a overenej skúsenosti.
Prvá nesprávna informácia bola tá, že až chceme mať kultúrny, teda rodiaci strom broskýň s vyhovujúcim ovocím, musíme mať strom broskyne buď zaštepený, alebo zaočkovaný kultúrnou, teda veľkoplodou odrodou.
Druhá nesprávna informácia bola tá, že z kôstky, teda jadra, nám vyrastie iba nevhodná rastlina, takzvaná vinohradnícka broskyňa.
Tretia nesprávna informácia bola tá, že tieto plody neodchádzajú od kôstky.
Už som uviedol, že syn je vyštudovaný záhradník, a tak sa rozhodol, že zaočkuje broskyne, aby sme nemuseli za nimi chodiť do Kamenca pod Vtáčnikom, kde sme dovtedy chodili ku jednému ovocinárovi, ktorý mal krásny sad. Syn teda zaočkoval tri broskyne, na podpníky, ktoré boli dopestované z broskyňového jadra. Očkovanie sa podarilo a tak sme mali tri stromčeky kultúrnych broskýň. A osud týchto stromčekov bol zaujímavý, ba pomohol nám aj získať zaujímavú skúsenosť. Hlavne jedna z nich, lebo ďalšiu ešte máme a stále rodí kultúrne ovocie, lenže názov odrody nepoznáme, aj  keď bola zaočkovaná. Druhá po čase vyschla a tá tretia mala veľmi zaujímavý osud. Na jeseň, keď sme priviezli drevo na kúrenie, tak pri zhadzovaní dreva  jeden klát padol tak nešťastne, že vylomil ten kultúrny výhon po očkovaní. Na jar však táto už „nekultúrna“ broskyňa nahodila dva výhony a mne ju bolo ľúto vykopať, ba očkovať ju nemal kto, lebo syn už nebýval doma.
Toto vylomenie tej kultúrnej časti sa však ukázalo ako nie nešťastné, ale naopak, ako veľmi šťastné, lebo táto broskyňa rodila, ba stále rodí tak nádherné ovocie, a to veľmi bohato, plody sú krásne a veľké, ba aj chutné. Práve príroda - bytostní, to tak dokonale riadia, že keď opelením vytvoria nový a dobrý druh, tak táto rastlina obyčajne sa nechce nechať zaočkovať na iný druh, alebo sa stane to, čo sa stalo nám.  A osud tejto broskyne ma poučil v tom, že odvtedy som už vypestoval viac stromov broskýň a to iba z jadra, teda bez očkovania a daroval som ich mnohým. My máme teraz ešte ďalšie dve, a tiež iba z jadra, pričom každá z nich má nádherné plody, ktoré idú od kôstky, sú chutné, každá je inej odrody, ktorú ale nikto nepozná, ba ani nepomenoval, a každá dozrieva v inom čase, takže máme broskyne počas viac ako mesiaca stále k dispozícii, inej odrody a aj chuti. Všetky tri neočkované, majú väčšie plody, ako tá očkovaná, ba aj rodia oveľa bohatšie. A plody u všetkých odchádzajú od kôstky.
Preto pre drobnopestovateľa je výhodnejšie si dopestovať strom broskyne z jadra, ako očkovať kultúrnu odrodu. To je výhodné iba pre veľkopestovateľov. Dôkazy znovu vo fotogalérii.
Ku tej jednej, ktorá nás tak poučila, sa ešte musím vrátiť, lebo aj tohto roku pre nás pripravila zaujímavé prekvapenie, ba poučenie. Ja som si tú broskyňu, po tých poučeniach, ktoré nám pripravila, pomenoval: „broskyňa učiteľka“. Ten syn, záhradník, ktorý ju kedysi zaočkoval, bol doma u nás a keďže sa táto broskyňa po toľkých rokoch už chystá na starobu, lebo broskyne nemajú dlhú životnosť, čo mám potvrdené aj od toho odborníka, ktorý má ten sad a som ku nemu chodil, tak mi syn navrhoval ošetriť ju rovnako, ako to robí aj ten odborník. Jedná sa o radikálny rez až dole, pričom sa následne tento strom ešte zmladí. Syn ukázal presne, kde mám odrezať konár, ktoré mala dva hlavné, a ona by sa mala zmladiť. Lenže čo sa stalo! Počas jednej búrky sa ten jeden konár, na ktorom syn ukázal kade ho treba odrezať, zlomil presne v tom mieste, len škoda, že aj s veľkým množstvom ovocia, ktoré ešte bolo malé! Tak táto broskyňa nám podala aj ďalší, a to veľmi dôležitý dôkaz toho, ako ľudská myšlienka ovplyvňuje svoje okolie. Zoberme si to k srdcu a nezabúdajme, akou silou disponujeme, ba zamyslime sa, ako túto silu teraz využívame. Možno tieto dôkazy niektorým ešte pomôžu! To je naša trvalá a úprimná snaha.
Je potrebné ešte reagovať na ten poddruh (tak by som ich nazval) na tie „vinohradnícke“  broskyne. Z jadra vinohradníckej broskyne vám vyrastie iba vinohradnícka broskyňa a nie veľkoplodá – kultúrna, ale tiež mnohých odrôd. A nie je pravda, že tieto broskyne sa nedajú oddeliť od kôstky, lebo sa dajú ešte lepšie, ako veľkoplodé. Aj s týmito mám skúsenosť, lebo som si ich priniesol z Moravy od jedného vinára, ktorý ich drží preto, že z nich vyrába kvalitný destilát, s ktorým už získal veľa ocenení. Aj ja som si ich priniesol preto a aj istý čas takto využíval. Mali sme štyri stromy a každý mal inú odrodu, ktoré sa líšili veľkosťou plodov, ba aj zafarbením a aj chuťou. Všetky sa dali krásne vykôstkovať a aj na kompóty sú výborné. Niekto im dáva prednosť pred kultúrnymi. Dnes máme ešte dva stromy, lebo destiláty už u nás prestali byť v kurze. Aj týchto broskýň som odvtedy vypestoval viac kusov z kôstky a je zaujímavé, že práve nedávno ma pozval jeden známy, aby som išiel pozrieť tú jeho vinohradnícku broskyňu, ktorú som mu dal. Ja som na to aj zabudol, lebo som ich rozdal už viac. Ale pri tejto som zostal stáť v úžase. Prekvapila ma nie iba farbou plodov, ale aj ich chuťou, nakoľko tieto vinohradnícke plody som zatiaľ videl iba žltozelenej farby, prípadne jemne prifarbené do červena a chuť viac horkastá a výrazne broskyňová, ba aj vôňa oveľa výraznejšia, ako u veľkoplodých. Lenže táto mala farbu výrazne tmavočervenú, teda presne ako veľkoplodá a chuť tiež úplne identickú s veľkoplodou, teda nie tak horkastú a  rozdiel bol iba v tom, že veľkosť plodov bola výrazne menšia, teda ako u všetkých vinohradníckych. Plody sa vynikajúco oddeľovali od kôstky, teda na zaváranie sú ideálne, lebo rozpolené by sa dokonale ukladali do pohárov. Tak to sú tie zázraky, ba aj prekvapenia prírody a jasné pôsobenie bytostných. Dôkazy vo fotogalérii.  

Rada na záver:
Z kôstky vinohradníckej broskyne vám vyrastie iba vinohradnícka, ale rôznych odrôd  a plody sa dajú vykôstkovať.

Z jadra veľkoplodej broskyne vyrastie veľkoplodá, tiež rôznych a hlavne nových odrôd, a nemusíte ju očkovať ani štepiť, plody sa tiež dajú vykôstkovať, ale odroda je neznáma.
Kvet vinohradníckej broskyne je bledší, ba aj väčší, teda vlastne krajší, ako je u veľkoplodej. Podľa toho ich môžete spoľahlivo rozoznať.

Pre drobnopestovateľa je v tom istá výhoda, lebo plody má viacerých odrôd, ba dlhšiu dobu ku využitiu. Lenže môže sa stať aj to, že budú nie veľmi vhodné. V takom prípade je možné ju zaočkovať

Záverom by som rád popísal veľmi zaujímavú udalosť, ktorá sa mi stala popri práci na tomto príspevku a ktorá isto súvisí s tým, čo riešime. Súvisí s temným pôsobením v tých jemnejších úrovniach, ktoré nám spôsobuje problémy následne na hmotnej úrovni, a to všetko preto, lebo nekonáme voči ľuďom na zemi tak, ako by sme mali.
Popri práci na príspevku som si na chvíľu zdriemol a mal som výrečný sen:
Chcel som ísť niekde, kde bolo viac ľudí, na WC, ale to bolo v katastrofálnom stave. Preto som išiel do miestnosti, kde bola aj upratovačka a tam som poprosil, aby mi dali nejakú prachovku, lebo chcem ísť na WC a je v hroznom stave. Tá upratovačka mi povedala, že ona to urobí a tak som počkal, lenže zatiaľ prišiel jeden pán, ktorý bol invalid, mal tú palicu a predbehol ma, ba ešte ma urážal. Tak som mu chytil tú palicu a povedal som mu, že mu ju zlomím, nech nie je drzý. Lenže akoby razom bolo okolo veľa ľudí a divne sa na mňa pozerali, ba odsudzovali ma, že ubližujem invalidovi. Tak som jemu, ba všetkým, povedal, že ja som už tam bol, ba zariadil, aby sa to WC dalo použiť a tak všetci stíchli. Lenže zatiaľ, už bol na tom WC znovu ďalší a tentoraz penzista, asi ako ja teraz, ale ja som sa cítil ako mladší, a ten penzista robil malú potrebu, lenže sedaciu dosku si nezdvihol a znovu to WC vyzeralo ako predtým. Na to som ja chytil toho penzistu za golier a vyhodil von aj s poznámkou, lebo sa znovu dívali ľudia, že to kvôli takým, ako je on, je všade bordel. Dokonca ten penzista bol mne známy, ba aj z rodiny!

Aké poučenie z tohto sna vyplýva?
Veľa ráz sa dopúšťame jednej chyby, ktorá aj mne, ba všetkým nám, robí problémy pri odstránení práve tých našich problémov:

BOJÍME SA OSTRO A RÁZNE ZAKROČIŤ, KEĎ SA NÁM ROBÍ KRIVDA A BERIEME OHĽAD NA TÝCH NEPRAVÝCH, KTORÍ PRÁVE NÁM KRIVDIA!

Fotogaléria k príspevku Štúdium versus Skúsenosť

_______________________________________________________________________________________________________________________
26.9.2020

ZAUJÍMAVÉ PREŽITIE

 

Pred dvoma dňami  som mal zaujímavé prežitie v dopravnom prostriedku, kde pracujem ako vodič. Keď som prichádzal do zastávky, cestujúci mi povedali, aby som volal sanitku, lebo je zle. Tak som si rýchlo vzal mobil a šiel sa pozrieť, čo sa stalo. Jedna štíhla pani v stredných rokoch mala epileptický záchvat. Triaslo sa celé jej telo ako v kŕči, boli okolo nej ľudia, ktorí jej chceli pomôcť, no nemohli robiť nič, rovnako ako ja, lebo jedna cestujúca jej už držala hlavu a viac sa robiť nedá. Sanitka už bola na ceste. Tak som tento dej len pozoroval a myslel na to, ako presne je to v Biblii, ale aj jej pokračovaní Posolstve Grálu, vysvetlené:

„U ľudí, ktorí dočasným vyžarovaním svojej krvi umožňujú také vyčíňanie cudziemu, k zemi pripútanému duchu, môže prirodzene dôjsť počas takých dejov aj k pošklbávaniu tela, k príznakom horúčky, áno aj k bezvedomiu.

To všetko však pochádza len z toho, že cudzí ľudský duch strháva na seba dotyčné, jemu pomáhajúce vyžarovania; doslova násilne ich vysáva z pozemského tela a spôsobí preto poruchy v harmónii normálneho vyžarovania tela, čo sa samozrejme ihneď citeľne prejaví na tomto tele.

Lenže krátko na to tá pani úplne stratila farbu tváre a prestala sa hýbať. Pani, ktorá jej držala hlavu na mňa pozrela, že či sa dotyčná pani neudusila svojimi slinami. Tak som rýchlo priskočil, vytočil jej hlavu nabok, aby mohli sliny odtekať a skúsil, či jej nahmatám pulz. Pani sa už vôbec netriasla, ani nehýbala. A v tom sa stalo to prekvapujúce a potvrdzujúce, čo odhalilo, kto tieto „záchvaty“ spôsobuje. Keď som sa tej panej dotkol, aby som jej nahmatal pulz, zdvihla sa jej hlava a pozerali na mňa oči plné toľkého zla a zloby, že som sa až zľakol. Nedá sa to slovami popísať. Len som v duchu povedal: „Pakuj odtiaľ ty sviňa!“ A vtom sa telo tej panej uškrnulo, začalo chrapčať, a začalo rukami šermovať okolo seba. Teda už to vôbec nebola triaška tela, ale doslova vyčíňanie. Toto po asi dvoch minútach skončilo celkom náhle, panej sa tak isto náhle vrátila farba do tváre a vôbec nevedela, čo sa stalo. Zaujímavá je ešte jedna skutočnosť: Počas toho záchvatu jej tiekli sliny, ktoré tak silno zapáchali, že to bolo až ťažko znesiteľné a to aj pre mňa, ktorý nemám takmer žiadny čuch. Nebol by som povedal, že sliny môžu tak silno zapáchať, ba v „normálnom“ stave jej určite tak nezapáchali, lebo by nemohla v spoločnosti fungovať.

Potom prišla sanitka a my sme pokračovali v ceste. Lenže po tom prežití na mňa prišli veľké mdloby*, nepomohla mi ani káva a musel som veľmi bojovať o to, aby som to pretlačil a za volantom nezaspal.

Toto prežitie ešte malo istú dohru na konečnej zastávke, aj keď už bez dotyčnej panej. Lenže toto už bude úplne neuveriteľné pre dnešnú spoločnosť. Keď sa tá pani prebrala, tak tvrdila, že sa jej to stalo prvý krát a ja si myslím, že jej to spôsobili dvaja muži, ktorí nastúpili do autobusu a v čase incidentu z neho vystúpili. Lenže naraz sa zjavili na konečnej zastávke, ba správali sa veľmi podivne, akoby ani neboli z tohto sveta. Veľmi divne sa smiali jeden k druhému naklonený, divne chodili, divne boli oblečení. Prišli za mnou, vraj si v autobuse niečo zabudli, aby som ich pustil dovnútra. Vraj vystúpili, keď sa to tej panej stalo. Lenže na moju otázku, prečo vystúpili, sa obaja len veľmi podivne smiali a tak aj pôsobili. Keď som ich ešte raz vyzval, aby mi povedali, prečo teda vystúpili, či sa báli, keď sa to tej panej stalo, tak mi jeden povedal, že tam bolo veľa ľudí a naďalej sa tak potichu divne chichúňali. Lenže v  tej časti autobusu, kde si títo zabudli svoje veci, neboli vôbec ľudia, lebo všetci šli dopredu k tej panej. Ani autobus nebol veľmi obsadený, takže o veľa ľuďoch určite nemôže byť reči.

* Chcel by som sa podeliť ešte o jedno prežitie, ktoré sa môže navonok zdať, že nesúvisí, lenže opak je pravdou. Súvisí to práve s pôsobením temných duchov na zemi, ktorí sú neustále okolo nás a s tým, že keď s nejakým silným zlým duchom prídem do styku, tak musím veľmi bojovať, aby som nestratil vedomie. Vysvetlenie pre tento dej som pre seba našiel opäť v Slove Pravdy, ale teraz ho uvádzať nebudem. Najprv som sa za to hanbil, ba aj dnes by som bol radšej, keby som mal síl na to, aby o vedomie prišiel radšej ten zlý duch, ale ja sa budem snažiť vyvíjať aj v tomto smere. A môžem povedať, že život ma školí. Moje prežitie, ktoré chcem napísať pochádza z času, keď som mal ešte 12 rokov a musel som ešte chodiť s rodičmi do kostola. Moji rodičia sa však rozhodli, že pôjdeme skúsiť ísť na omšu do iného kostola, ako sme zvykli. Stáli sme vzadu pri dverách a „kňaz“ začal hovoriť. No po pár minútach, ako som ho počúval, mnou začalo prechádzať mravenčenie a bol by som isto odpadol, keby ma otec nebol zachytil a vyviedol z kostola von. Bol som u doktorov, ktorí mi ale žiadne nedostatky nezistili. Potom sme to tohto kostola šli ešte raz, stalo sa mi to opäť a viac krát sme tam nešli. Nikdy sa mi to nikde inde nestalo. Vysvetlenie pre seba som vôbec nenachádzal, až v knihe Večné zákony, od pani Makedonovej, ktorá opísala tiež svoje prežitia z kostola a dokázala, že temno dnes skutočne preniklo všade, ba práve sluhovia Luciferovi nosia jasné rúcha a kážu ľuďom, ktorí ich počúvajú. Aj na našej stránke je k tejto téme napísaných viacero príspevkov, ba aj celý priečinok Cirkev a politika.

PRÍČINA MNOHÝCH NAŠICH PROBLÉMOV JE TEDA MNOHOKRÁT VEĽMI BLÍZKO!

***

Na záver, ako isté potvrdenie, ktoré by už snáď malo prebrať aj úplného zaslepenca, ale my vieme, že to nepreberie takmer nikoho, uvedieme ešte jeden dôkaz, nadväzujúci na príspevok ŽIARIACA HVIEZDA SVIATOK RUŽE. Tam sme uviedli, že hlinu zo záhrady pána, ktorému chcelo temno uškodiť, som si vzal k sebe a na záhrade podnietila potkana aj u nás k úplne bezhlavému jednaniu. Celé to nejdem opisovať, lebo je to predsa vysvetlené v tomto príspevku. Len dodám, že potkana som zabil a otec mi povedal, že je to veľmi divný potkan, takého čierneho ešte nevidel. Dieru po ňom som zahrabal. Prišiel však ďalší potkan a urobil si dieru znovu na tom istom pre nich úplne nelogickom a neobyčajnom mieste, kde je zahrabaná hlina od toho pána, ktorému chce temno škodiť.** Tak čo sa k týmto prežitiam dá dodať?Prečítajte si tento príspevok ŽIARIACA HVIEZDA SVIATOK RUŽE a určite pochopíte, že existujú sily, ktoré dosiaľ nepoznáme. ALE MOHLI BY SME!

Ľudia, všetky tieto vecné dôkazy a zaujímavosti, ktoré na našej stránke môžete nájsť, majú slúžiť len na to, aby sme neprechádzali povrchne cez všetky nevšedné prežitia, ktorých sa predsa každému v živote dostane, ale aby sme hľadali odpoveď na ne, ba poznali Pravdu, a zákony, ktoré fungujú a ktoré vôbec nepoznáme a na to svojim utrpením aj doplácame. 

** Fotografia opäť toho istého miesta a druhej diery smerujúcej opäť na ten kúsok hliny:

***

Na našej stránke sme už uviedli radu, že všetkým tým, ktorí trpia útokmi z týchto jemnejších úrovní, teda schizofrenikom, epileptikom, veľkej časti choromyseľných tiež tým, ktorí trpievajú depresiami, ba aj tým, ktorí sa dopúšťajú nepochopiteľných činov pričom dosiaľ nič podobné nerobili, je potrebné zmeniť zloženie a teda aj vyžarovanie krvi.
Jedná sa hlavne o príspevok Dvojičky z priečinku POŠTA OD STÚPENCOV - PAPAGÁJOM, ale aj o niektoré odpovede z (NE)ZODPOVEDANÝCH OTÁZOK.

Tieto slová môžem opäť potvrdiť prežitím: Tá pani, ktorá držala hlavu dotyčnej so záchvatom, vravela, že s tým už má skúsenosť, nakoľko jej sesternica trpievala týmito záchvatmi. Ale že v 14 rokoch to zrazu prestalo a viac sa neobjavilo. V Slove Absolútnej Pravdy je povedané, že každých 7 rokov sa mení zloženie krvi človeka, avšak práve toto je vek, kedy tej o zmene zloženia krvi skutočne každý aj vie. Teda táto súvislosť opäť dokazuje Pravdu a ukazuje cestu k pomoci.  

Citácia z DPG prednáška: 260. Tajomstvo krvi.

Vo svojej prednáške „Posadnutý“ uvádzam, že aj vyskytovanie sa strašidelných príhod ako klopanie, rachotenie, hádzanie predmetmi atď. je umožňované len zložením krvi nejakého určitého človeka, ktorý musí byť vždy v blízkosti takých udalostí lebo z jeho vyžarovania sa berie k tomu sila.
Také niečo by sa dalo ihneď zmeniť rozumným zásahom lekára, znalca, ktorý by v záujme pomoci zmenil zloženie krvi, čo by zmenilo i vyžarovanie, a tým by sa odobrala i možnosť obťažovania.
Nie inak je tomu aj u tzv. posadnutých, ktorých je mnoho i napriek niektorým pochybnostiam. Dej sám osebe je celkom jednoduchý, i keď strašne účinkujúci na takto postihnutého a na jeho okolie, a bolestivý pre príbuzných.
U takých ľudí sa vytvorilo určité zloženie krvi, ktoré vnútri prebývajúcej duši poskytuje len slabú alebo vôbec nijakú možnosť pôsobiť v plnej sile navonok. Zato však dáva toto vyžarovanie krvi inej duši už zbavenej tela, s menej dobrými alebo dokonca so zlými vlastnosťami možnosť vplývať zvonka a dokonca ovládnuť mozog i telo buď občas alebo trvalo.
Aj tu môže lekár potom priniesť pomoc zmenením zloženia krvi, čím sa premení tiež vyžarovanie a odreže tak cudzie vplyvy. Tak sa zaistí vnútri prebývajúcemu chceniu rozvitie vlastných síl.

_______________________________________________________________________________________________________________________
8.9.2020

KAMENNÁ PAMÄŤ 2

 

V predošlom príspevku sme použili isté dôkazy z rovnomenného dokumentu, ale z prvej časti. Teraz nadviažeme, nakoľko tento dokument podáva ďalšie zaujímavé svedectvo o viacerých faktoch, ktoré pre dnešného človeka zostávajú nepoznané, alebo radené do tých konšpiračných teórií, ale neprávom, prípadne zostávajú iba v špekulatívnej podobe. Na nových faktoch z tohto dokumentu, ale aj na vlastnom prežití, sa znovu pokúsime dokázať, že dnešný človek vôbec nepozná seba samého, ani svet v ktorom žije a následne prírodné zákony!(*) A znovu sme pri tej vete, ktorá bola aj v minulom príspevku použitá a je skutočne kľúčová.
Naši predhistorickí predkovia, boli v tomto smere múdrejší, ako dnešní vedci s doktorátmi a pomôže nám to dokázať uvedený dokument.

Po celej zemi, teda v jaskyniach Európy, Afriky, Ameriky, Austrálie aj Ázie, nachádzame kresby, tisícky rokov staré, na ktorých je zobrazený človek a zvieratá. Týmto kresbám sa venuje veľa vedcov s doktorátmi rôznych smerov, ba bolo už sformovaných veľa teórií, lenže žiaľ, úplne scestných. A tento trend bude pokračovať dovtedy, pokiaľ nezačne naša veda oficiálne uznávať jemnejšie telá človeka, zvieraťa, ba aj hornín a jemnejšie dimenzie vesmíru a hmoty!

Teraz bude uvedené niečo, čo už na stránke tiež máme, ale bez patričnej odozvy zainteresovaných:
Niet asi vedca, ktorý by nepoznal slávnu Einsteinovu rovnicu relativity, ktorá dala základ následne mnohým teóriám, ba poučkám vo fyzike: E = m x c2. Energia sa rovná hmota, krát rýchlosť svetla na druhú!
Prečo potom berie fyzika, ako neprekonateľnú veličinu vo vesmíre, rýchlosť svetla: 300 000 km za sekundu, keď v tej rovnici je braná ako samozrejmosť v druhej mocnine?! A práve údajne táto „konečná“ rýchlosť svetla bráni tomu, aby podľa našej oficiálnej vedy, bolo cestovanie vesmírom od hviezdy ku hviezde možné. A tento faktor bráni našej vede uznať vlastne aj existenciu UFO! Veď táto uvedená rovnica vlastne podáva dôkaz jestvovania jemnejších dimenzií hmoty, nakoľko obsahuje rýchlosť svetla v druhej mocnine. A to je práve ten dôkaz, že táto rýchlosť 300 000 km za sekundu, je platná iba v našej hrubej hmotnosti. Prečo potom autor tejto rovnice použil túto rýchlosť v druhej mocnine? Lebo on vedel, že hmota je vlastne iba lenivá energia, alebo by sme mohli povedať, iba príliš ochladená energia, teda ako voda vo forme ľadu. V jemnejších dimenziách hmoty – vesmíru, tá naša hodnota nie je platná! Energia je vlastne duch, ale keď je zahalený ochladenými záhalmi, tak sa stáva hmotnou veličinou!
No ale tí naši predkovia o tomto – o tých jemnejších dimenziách mali vedomosti, lebo to skutočne prežívali tak, ako sa to ešte aj dnes občas vyskytne u niektorých jedincov. Aj keď nepoznali túto slávnu rovnicu! A o tom vedia aj tí mimozemšťania a veselo si lietajú vesmírom, od hviezdy ku hviezde, aj keď naši vedci tvrdia opak. Lenže naši predkovia opäť tvrdia niečo iné, lebo zaznamenali, že vzácnu plodinu - kukuricu dostali ako dar od bohov, ktorých na maľbách aj nakreslili, ba aj ich lietajúce taniere! O tom, že je to skutočne tak, svedčí, že kukurica sa nedokáže bez pomoci človeka rozmnožovať a teda prirodzene v prírode vzniknúť nemohla. Vedci skutočne dodnes nevedia, ako mohla kukurica vzniknúť. Tejto problematike sme sa už tiež na stránke venovali, ale v trochu iných súvislostiach. Obrázok s číslom 4 sa ako dôkaz nachádza vo fotogalérii.

V spomínanom dokumente Kamenná pamäť 2 tentoraz vedci skúmali kresby v Brazílii a polemika bola okolo jedného obrazu, na ktorom boli ľudia, ale akoby v dvoch podobách. Vpredu boli menší a s normálnymi hlavami, za nimi väčší, ale s hlavami, ktoré mali akoby miesto hlavy akýsi zdroj vyžarujúci lúče – špicaté výbežky. Smerom ku ním bežal jeleň, ba viac zveri. Vedci tento obraz ohodnotili tak, že sa nemôže jednať o realitu, lebo predsa zver nemôže bežať ku človeku, ale práve od neho. Ja si ale dovolím tvrdiť, že ten obraz podáva tú najdokonalejšiu realitu, lenže iba pre znalého! Vyššie uvedené prezentujú obrázky s poradovým číslom 1 a 2 vo fotogalérii.
Skúsili si niekedy naši vedci položiť túto otázku: „Ako sa mohli naši predkovia uživiť lovom, iba s takými primitívnymi zbraňami, ktoré vtedy vlastnili?“  Ja im odpoviem, že veľmi jednoducho! Oni vedeli to, čo naši vedci nevedia, ale ja som to osobne zažil! A nie iba raz, ale viackrát pri svojom poľovaní. Tieto kresby využívali naši predkovia na to, aby sa dostali do akéhosi tranzu, podobnému snu, alebo hypnóze, alebo môžeme povedať, dostali sa do jemnejšej dimenzie, v ktorej sila ducha lovca dokázala ovplyvniť to nižšie, teda dušu zvieraťa, a to do tej miery, že zviera sa stalo akoby zhypnotizované a od človeka nebežalo preč, ale práve ku nemu. V tejto jemnejšej dimenzii sa všetko odohrá o niečo skôr, ako v hrubej, teda lovec uvidí presne dej, ako to prebehne počas lovu v tejto hrubej hmotnosti. Zároveň tieto obrazy mali byť aj zdrojom informácií  pre nevedomé okolie. Aj vtedy možno nie všetci boli obdarení touto schopnosťou, alebo sa už začala postupne vytrácať. Táto schopnosť človeka je aj prostriedkom na domestikovanie mnohých zvierat, ktoré následne dokázal človek využívať.

Uvediem iba jeden môj skutočný zážitok, ktorý to dokonale potvrdzuje:
Traja priatelia – poľovníci, sme sa dohodli, že pôjdeme niečo uloviť iba pre seba, nakoľko bol čas klobás a tak sme si ich chceli urobiť aj my. No a ja, tak ako pred mnohými poľovačkami, som intenzívne myslel, ba robil plán, kde pôjdeme a ako by mala poľovačka prebehnúť, aby sme boli úspešní. Lenže tá časť revíru, kde sme chceli ísť podľa toho môjho plánu, bola vo vlastníctve dvoch úsekov, na ktoré bol revír rozdelený. Potom nasledoval sen, teda poľovačka v jemnejšej dimenzii a ja som presne vedel, ako bude vyzerať, ba aj ako dopadne, lenže akosi som pred poľovačkou na ten sen zabudol. Takže sme zaujali svoje postavenie, ale vtedy som si už presne spomenul na ten sen, teda na to, ako poľovačka dopadne, keď som stál na tom istom mieste, ako v sne. Hneď následne som uvidel jeleňa, ktorý ide smerom ku mne. Lenže ja som na neho nevystrelil, ale som ho odohnal. Jeleň bol lovný, teda streliť sa mohol. Potom som aj rozmýšľal, či som len neurobil chybu, keď som sa držal sna. No a hneď nato ten jeleň išiel ku mne druhýkrát. Lenže ja som nevystrelil ani potom. Následne som sa zbalil a kráčal preč z toho stanovišťa. Naraz som počul dupot za sebou a teda som sa otočil. A za sebou som toho jeleňa videl tretíkrát. Nechcel vôbec odísť, až som musel chytiť haluz a odohnať ho touto haluzou. Tento príbeh sa bude možno zdať, ako sa hovorí „ako poľovnícka latina“, ale sa presne stal tak, ako som uviedol. Chýba ešte niečo. Objasniť, prečo som na toho jeleňa nevystrelil. Nevystreli som preto, že v tom sne som videl, že dole, pri mojom aute, nás budú čakať tí, ktorým časť tohto revíru tiež patrila. A tak aj bolo! Takže by sme boli mali aj istý problém. Lenže vďaka tomu, že ja už som sa viackrát presvedčil, ako to funguje, a nevystrelil som, problém sme nemali. Lenže ani klobásy!
Zaujímavé ale je, že toho istého jeleňa následne strelil jeden z nás troch na ďalšej poľovačke, ale už v tej časti revíru, ktorá patrila iba nám. Poznal som ho dobre, lebo som ho videl trikrát a to zo vzdialenosti menšej ako 5 metrov. Lenže potom sa už delil medzi dvadsiatich.

Tí vedci, pri tých kresbách, predniesli jednu poznámku: „Je šťastie, že dnes je už veľa ľudí s doktorátmi, ktorí sa tomuto venujú, tak sa skôr dokáže objasniť, akú funkciu plnili tieto kresby, aký bol teda zámer a motív ich autorov.“ No ja si osobne myslím, že ku tomu doktorát nie je potrebný, ale istá schopnosť, ba aj vlastnosť, ktorá im chýba. Pokora a skutočné hľadanie, ba odvaha, počúvať aj „laikov“, ktorí majú niečo z tejto oblasti prežité!
Uvedení archeológovia sa tentoraz ku ľudským postavám nevyjadrili, asi im stačilo na zhodnotenie nereálnosti toho obrazu iba to, že jeleň beží „naopak“, teda ku človeku a nie od neho. Lenže aj tieto ľudské postavy podávajú dokonalý reálny pohľad tvorcu tohto obrazu, ba ten najreálnejší: Ľudské postavy v popredí obrazu znázorňujú človeka malého a s bežnou hlavou, ale tie postavy väčšie, s tými hlavami, ktoré akoby vyžarovali nejaké lúče, tie postavy znázorňujú človeka v tej jemnejšej forme, teda takého, ktorý tam má ďaleko väčšie schopnosti, ako v hrubej hmotnosti a preto tie postavy sú väčšie.
Dokonca reálnosť toho obrazu podtrhuje ešte aj umiestnenie tých ľudských bytostí, lebo tie menšie, teda hrubohmotné postavy, teda tie ktoré lovia v hrubej dimenzii, sú umiestnené bližšie ku tomu jeleňovi, ktorý beží ku ním. 
Takže nech skúsia podrobiť kritike toto vysvetlenie „laika“ a skúsia sa zamyslieť, či tá realita z ich pohľadu vedca, predsa len nie je odtrhnutá práve od tej, nimi hľadanej, pravej  reality, ktorá im zatiaľ uniká! Bolo by iste zaujímavé, keby som bol mal vtedy miesto pušky kameru a nasnímal toto moje prežitie, ba dnes ho premietol tým vedcom, ktorí ten obraz tak ohodnotili. Zmenili by názor? Ja som presvedčený, že aj tak nie! Veď na našej stránke je už toľko dôkazov a odozva tých kompetentných zostáva stále nulová. V minulom príspevku bolo vysvetlené prečo! Tieto dôkazy by ohrozili ich neprináležiacu moc, nezaslúženú slávu a lacné, ba pochybné živobytie! Ako môžu títo vzdelanci verejne uznať, že svoje doktoráty získali na pochybných, ba falošných teóriách? A to je ďalší dôvod zotrvávania na tom starom, ba už pre mnohých, dávno prežitom. Veď by zdegradovali vlastné vzdelanie!

Dokazuje to aj jeden ďalší obraz, ktorý bol znázornený, ale v prvej časti tohto dokumentu. Vo fotogalérii ho nájdete s poradovým číslom 3. Títo vedci si zobrali na pomoc aj miestneho indiána z kukuričného klanu, aby im pomohol vysvetliť tieto maľby. Jednalo sa pri tom rovnako o maľbu lovcov a veľkého počtu zveri, ktorá je k lovcom práve otočená. Ten indián im povedal: „To je lovecká scéna!“ Lenže vedci mu oponovali, že to tak byť nemôže a podľa nich tento obraz iba znázorňuje mytológiu. Nech teda skúsi aj čitateľ príspevku zhodnotiť, čo podľa neho obraz znázorňuje, pretože je nad slnko jasnejší!

Fotogaleria k príspevku Kamenná pamäť 2

A teraz bude uvedené niečo, čo je rovnako reálne, ako ten tisícky rokov starý obraz, rovnako reálne, ako to moje prežitie lovca, lenže to už bude nášmu terajšiemu poznaniu úplne neuveriteľné a odtrhnuté od našej modernej, ale pomýlenej “reality“:
Ten tisícky rokov starý obraz na kameni, ktorý je skutočným prežitím starovekého lovca, a ktorý je rovnako reálny, ako to moje nedávne prežitie, namaľoval niekto z nás, ktorý možno tiež loví aj teraz, lenže teraz už zabudol na takúto, v minulosti všedne prežívanú reálnu udalosť, ba aj na tieto niekdajšie schopnosti a možnosti lovca. Alebo nezabudol? Mnohí z nás, ale zabudli! A uveriť tým ojedinelým prípadom, je tej väčšine nemožné!

Napísané potvrdíme ešte jedným prežitým prípadom z modernejšej doby, pri ktorom ale bol využitý rovnaký prírodný zákon, ba aj schopnosť človeka pôsobiť na prírodu. Dokáže to každý, ba to už každý aj prežil, lenže si to vôbec neuvedomil a možno to zobral iba ako náhodu:
„Raz som bol na záhrade a niečo som robil. Zbadal som sedieť na stole motýľa. Sedel ale tak, že krídla mal zopäté nad chrbtom tesne k sebe, ako ste už motýľa isto videli sedieť, a bol otočený ku mne jedným jeho bokom, teda videl som spodok jedného jeho krídla. No keď som sa mu na ten spodok krídla zadíval, tak sa mi zazdalo, že tam má nejakých parazitov. Prišlo mi to veľmi ľúto, lebo už sme na stránke písali o zlatoňovi, na ktorého sa odspodu prichytia kliešte počas toho, ako sa po lietaní chladí v zemi a on je takto potom nútený ich ako čiernych pasažierov prenášať, kým z neho nezlezú sami. No nebol som si istý, či vidím dobre, a veľmi som zatúžil sa na to krídlo pozrieť z blízka. Než som ale vôbec stihol pohnúť nohou dopredu, že idem ku nemu bližšie, už mi sedel na ramene! A presne si opäť sadol tak, ako sedel na tom stole, teda aby som to krídlo mohol vidieť z blízka, ako som si vytúžil. Akonáhle som uvidel, že na krídle nemá nič, odletel.
Tí, ktorí sa uspokoja s tým, že je to iba náhoda, tak nech pokračujú aj ďalej svojou cestou slepoty.

Tí, ktorí ale nie sú ľahostajní, nech sa vrátia na začiatok príspevku a opäť si prečítajú tú kľúčovú zvýraznenú vetu s hviezdičkou.

Tak toto je ďalší dôkaz toho, ktorá strana je v zajatí konšpiračných teórií, ba aj dôkaz toho,
že nie tam je vždy PRAVDA, kde je vzdelanie!

Ľudia! Hľadajte preto múdrosť, ale nie iba tituly, ktoré sú obyčajne iba nástrojom pýchy,
nie však pravého poznania!

Tieto slová nemajú byť urážkou vzdelanosti, ale iba pomôckou pravej múdrosti.
Sú aj takí, ktorí „študujú“ vlastne celý život, ale pritom žiadny titul nevlastnia!
Sú to tí, ktorí si nenechali nanútiť poznanie cudzie, ale išli iba za tým svojim.

Ich učenie, je okrem štúdií, hlavne to bohaté a nevšedné prežívanie!

_______________________________________________________________________________________________________________________
30.8.2020

ŽIARIACA HVIEZDA - Sviatok Ruže

 

Náš príspevok „Veľká kométa“ možno vyvolal u niektorých čitateľov nie celkom správny obraz, prehnané očakávanie, ba túto kométu považovali za tú, ktorá vyvolá, a aj vyplní, to najdôležitejšie, ba znalými očakávané dianie, zasľúbené nám v tom Slove Pravdy, ktoré je pre nich tým najdokonalejším poučením. Teda mohlo by byť, lenže žiaľ, vždy nie je, nakoľko aj toto Slovo bolo písané v takej forme, aby nemohlo byť temnom, ba ani ľudskou hlúposťou, ba aj vypočítavosťou, pokrivené tak, ako bolo Slovo Ježiša.
Treba mať na pamäti poučenie z tohto Slova, že všetky zasľúbenia, ktoré nám boli dané, sa vracajú v kruhoch, ktorých rozuzlenie môže do istej miery ovplyvniť konanie ľudstva, a potom tento kruh sa musí zopakovať, alebo predĺžiť a prispôsobiť stavu ľudstva, teda jeho zrelosti.

Narodením Ježiša začal veľký kruh, ktorého vyvrcholenie, teda záverečné vyplnenie, mohlo už pre ľudstvo skončiť skôr, teda počas minulej inkarnácie Syna Človeka, Ducha Svätého v hmotnosti, keď nám priniesol to Slovo, na ktorom budeme všetci súdení. Zlyhaním ľudstva, sme prežili iba „Veľkú očistu“ v dvoch svetových vojnách počas Jeho pôsobenia, ale súd nemohol začať, ba ani byť dokončený, lebo nebolo koho zachraňovať, pre nezrelosť ľudstva. Jednoznačne to vyplýva z Jeho Slova.
Pre naše zlyhanie, bolo potrebné, aby začal nový kruh, aj s novou pomocou, ktorý začal narodením a pôsobením Prakráľovnej, ktorá nás upozornila znovu na to Slovo, na ktoré sme už znovu zabudli, ba aj na ten pôvodný kruh, ktorý sa predĺžil našou vinou do budúcnosti.
Tento nový kruh je už menší, lebo ukončenie je bližšie, a preto aj k jeho vyvrcholeniu dôjde skôr, ako vyvrcholenie toho veľkého kruhu, začatého Ježišom a čiastočne vyplneného Synom Človeka. Táto kométa, bola teda oznamovateľkou ukončenia toho neskoršieho kruhu, kruhu začatého Prakráľovnou, ba toto dianie by nás malo pripraviť na ten záver toho veľkého kruhu, ktorý nám bol zasľúbený už Ježišom, podporený pomocou Syna Človeka a Jeho dokonalým Slovom Pravdy, na ktorom budeme všetci súdení.    

Kométa, ktorú sme mohli sledovať, bola iba predzvesťou tej konečnej, ktorá dokoná to, čo začala táto, ba na čo sme boli už toľkokrát upozorňovaní, ba udalosťami pripravovaní, lenže žiaľ, ako vždy doteraz – zbytočne! Čo sa ešte musí stať, čo nás musí postihnúť, aby sme zobudili svojho ducha a začali hľadať tú Pravdu, ktorá zostáva pre nás stále nepoznaná?
Pre potvrdenie napísaného, nasleduje neúplná prednáška, ktorá dokreslí toto zasľúbené dianie. Napísané potvrdia aj tie citáty, ktoré podávajú svedectvo o tom dôležitom, veľkom kruhu, ktorý sa v blízkej budúcnosti uzavrie tiež. Dôležitý je samotný termín, v ktorom budeme mať zasľúbenie začiatku tohto kruhu, ba aj jeho ukončenie! Bude to sviatok „Žiariacej hviezdy – sviatok RUŽE!“ Tento sviatok budú potom sláviť všetci tí, ktorí prežijú ten POSLEDNÝ SÚD!

Všetko sa uzatvára ako kruh a my skrz „Prichádzajúceho“ prežívame uzatvorenie jednej obrovskej svetovej histórie a vidíme súčasne vznik novej, celkom zmenenej doby, ktorá má byť riadená podľa vyššieho, čistého zmyslu a vôle. Tomuto vzostupu musí ale predchádzať úpadok, taký aký je teraz, lebo nikto nepovažuje za možné a nikto nie je spôsobilý celú bezmocnosť ľudskej inteligencie tak prenikavo odhaliť. Podľa proroctiev je ale to najhoršie ešte pred nami a potom sa rozpúta strašný boj v ktorom každá ruka, ktorá sa pozdvihne proti moci „Prichádzajúceho“ ochromie, alebo bude zlomená. Na mnohých miestach je dokonca celkom dôrazne poukázané na to, že žiadny štát ani cirkev sa nemôže beztrestne postaviť proti vlne jeho moci.

Zo svetlých výšin preniká jasot, velebenie a vďaka Pánovi, že dnes bude v kruhu diania teraz splnený tiež posledný článok prípravy pre očistu, výstavbu a vzostup v hmotnosti!

Tak sa teraz uzatvára so všetkým v súde aj ten kruh, ktorého začiatok je vo svätej noci v Betleheme! A toto uzavretie kruhu musí vyvrátiť všetko nesprávne z podaní, aby zvíťazila Pravda. Temno, vytvorené ľuďmi, prenikajúcim Svetlom sa rozptýli! (*)
(*) Tento posledný citát je dôkazom toho, že aj ten veľký kruh už mohol byť vyplnený, keby ľudstvo nebolo zlyhalo.

 

Očistné plamene.

Aj dnes opäť slávia Vianoce mnohí ľudia, ktorí vedia o Božom Synovi Ježišovi a veria v neho i v jeho poslanie.
Aj keď toto jeho poslanie ľudia nespoznali v pravej podstate, pretože si mnohí myslia, že prišiel iba preto, aby pre nich tu na zemi trpel a zomrel, predsa je medzi nimi dosť aj takých, ktorí sa v najčistejšom chcení modlia k Bohu a ďakujú mu za zoslanie jeho Syna.
týmto ľuďom sa má pomôcť pre ich čisté chcenie, aj keď sa tak stane bolesťou a utrpením, ak nie je inak možné priviesť ich k poznaniu svojich omylov!
Bolesť a utrpenie sú potom prejavom najvyššej lásky, ktorá im chce ešte raz pomôcť, aby sa ich čisté chcenie nestratilo len pre mylne naučené chápanie, ktoré prijali prostredníctvom škôl a cirkví a ktorého sa už teraz nechcú dobrovoľne vzdať zo strachu, žeby tým stratili oporu a vystavili by sa pozemskej nevraživosti.
Týmto ľuďom sa má pomôcť! Nie však tým, ktorých rovnako zviedli, ale nemajú v sebe to veliké, čisté chcenie, ale iba vlažnosť, povrchnosť, ľahostajnosť ku všetkému, čo súvisí s týmito sviatkami. Ani tým nie, ktorí tieto sviatky považujú zo zvyku iba za sviatky pozemské, nie však duchovné!
Týmto ľuďom neprináša lúč lásky, ktorý počas slávnosti Žiariacej hviezdy preniká plameňmi súdu, radostnú pomoc, ale odvrhnutie, takže sa v súde musia zrútiť!
Lúč lásky, ktorý dnes už po mesiacoch zasahuje túto Zem po prvýkrát, je predposlom samotnej lásky Božej, ktorá sa opäť blíži k jej pozemskému obalu, sledujúc dráhu hviezdy, približujúcej sa stále bližšie v prasile svojej duchovnej podstaty k pozemskému ľudstvu.
Rúti sa s hukotom ako Boží posol, ako svedok Toho, ktorý bol vyslaný, aby splnil najsvätejšiu vôľu!
Urobí pri tom všetko novým, lebo prostredníctvom nej stroskotá a zrúti sa to, čo je v súde označené na zrútenie! Prináša k tomu vykúpenie. V jej lúčoch to čoskoro prežijete hrubohmotne!
Je to zákonom stvorenia zodpovedajúce pôsobenie už započatého súdu v hrubej hmotnosti, ako to bolo oddávna už zasľúbené! Súdený je už každý človek podľa svojich skutkov, ktoré umožňujú poznať jeho vnútro.
Týmito skutkami nie sú myslené jeho hrubohmotné diela, ktoré stavia ľuďom na obdiv, ale prejavy jeho skutočného chcenia, ktoré pred ľuďmi často skrýva.
Dôsledky jeho chcenia sa ukážu ako jeho skutky, ktoré sú v zákonitom, samočinnom tkaní tohto stvorenia ľuďom spočiatku neviditeľné, ako som to v Posolstve už opísal, ktoré však zostávajú so svojím sploditeľom v spojení a musia sa časom stať aj v hrubohmotnosti citeľnými a viditeľnými.

Sila hviezdy zbúra múry, ktoré človek okolo seba samého postavil, a dá mu pocítiť súd, ktorému pod hrubohmotnou ochranou svojho pozemského tela mohol až doteraz unikať.
Hviezda je kľúčom k hrubohmotnému dianiu, ktoré je bytostnými pomocníkmi vo všetkom pripravené!
Tým sa však teraz stane celému pozemskému ľudstvu aj posledným volaním, poslednou výstrahou, prinášajúcou so sebou v rýchlom dôsledku i koniec, ktorý môže byť začiatkom iba pre tých ľudí, ktorí sa chcú odteraz celkom bezpodmienečne podriadiť Božím zákonom v pokornom velebení Boha Otca, ktorý jediný je ich Pánom až na všetky veky!

Ľudia, žijete v dobe, za ktorej prísnosť musíte Bohu ďakovať, pretože jedine ona vám môže priniesť záchranu tým, že vás prebudí z hlbokého spánku, do ktorého ste upadli svojou vlastnou vôľou!
Otrasy za otrasmi všetkých druhov budú vás teraz zasahovať, a to pozemské a s nimi úzko spojené duševne. Mnohí ľudia môžu byť dnes duševne zasiahnutí len vtedy, ak to pozemské musia prežívať v najhrubšej forme, pretože sú vo všetkom už príliš otupení a ich duše spočívajú oddelené za kamennou stenou, aby ako ochromené upadli do smrteľného spánku.

S objavením sa žiariacej hviezdy zrúti sa však všade za veľkého kriku, zlorečenia a vzájomného preklínania tých, ktorí na ňom lipnú.
Celý ten bláznivý zmätok bude potom vyzdobený šialenými činmi, ale zároveň premiešaný vzrastajúcimi zúfalými prosbami!

Potom budete vy v tomto zmätku stáť pevne, radostne obracajúc svoj pohľad k Bohu; lebo ste ochraňovaní a opatrovaní jeho všemohúcou milosťou, ak pôsobíte podľa Slova!
A vaša istota poskytne záštitu a pomoc všetkým, ktorých prosby sa v poznaní Boha obrátia k Svetlu. Vy môžete hľadajúcim objasniť tú cestu, ktorá ich vyvedie z osídiel a nástrah rúcajúceho sa temna, aby neboli spolustrhnutí, ak sa ich duše snažia ešte v poslednom okamihu poctivo sa namáhajúc primknúť k Slovu.
Že lúč z Božskej lásky už bude teraz vyslaný uprostred všetkého vyžarovania hnevu, je opäť taká nezmieriteľná milosť, akú človek bude môcť porozumieť až omnoho neskoršie. Lúč lásky dnes dáva ešte mnohým ľuďom možnosť zachrániť sa uprostred súdu. Takým, ktorí by ináč museli byť stratení, keďže ich sila by nevystačila na oslobodenie sa od temna, ktorého chápadlá sa ich snažia pri páde pevne zovrieť.
Lúč Božej lásky, ktorý ju samotnú predchádza! Onej lásky, ktorá je úzko spojená s Ježišom, ktorá čiastočne z Ježiša vychádza.
Ako kedysi narodením Syna Božieho Ježiša na zemi, tak sa tým aj dnes ešte raz položil obnovený základ na to, aby sa naša slávnosť Žiariacej Hviezdy mohla stať opäť slávnosťou vďaky za takmer nepredstaviteľnú Božiu lásku!

Kamkoľvek do vesmíru vyšle žiariaca hviezda čisté, duchom prežiarené plamene, splní sa vždy na týchto miestach súčasne aj veľký akt milosti Božej lásky!
A ak teraz tu na zemi vyvolá súd, tak aj v tom spočíva Božia láska, lebo prináša spásu a oslobodenie od temna a od všetkého zlého chcenia tvorom, usilujúcim sa stúpať k Svetlu!
Že, plamenné zväzky tejto hviezdy musia vyvolávať súd, to záleží iba na ľuďoch, ktorí svojím zlým a od Boha odvrátenom chcením, vo svojej domýšľavosti a vo svojom sebectve vytvárali zlé diela, ktoré neznesú očistný lúč Svetla, ale pri tom zakolíšu a rozpadnú sa na trosky!
V skutočnosti skrýva tento lúč vo svojej žiare iba najčistejšiu silu na povznesenie všetkých pozemských ľudí i  samotnej zeme v teraz prebiehajúcom svetovom dianí! Teda žiarenie najčistejšej Božej lásky, ktoré však znesie iba ten, kto sa v Božej láske zachvieva.
A všetko, čo sa v nej nemôže zachvievať, bude čistotou tohto žiarenia bolestne zasiahnuté, zoškvarené, spálené; lebo očistný plameň tejto hviezdy nie je určený iba pre ducha, ale aj pre všetkých tvorov a aj pre hrubú hmotnosť. A k očiste patrí zničenie všetkého toho, čo sa nemôže zachvievať v Božej láske!
Hviezda by v tejto dobe bola prišla v každom prípade, aby teraz hojnosťou svojej žiary zahrnula zem, aby sajúc svojou mocnou duchovnou silou, podvihla pritom ľudstvo i zem do novej ríše, do ktorej podľa zákona Božej vôle teraz patrí!
Keby boli pozemskí ľudia takí zrelí, ako by vo svojom vývoji dnes už museli byť, keby sa snažili dbať na všetky zákony vo stvorení, potom by jej objavenie sa vyvolalo u ľudí jasavé uvítanie a obšťastňujúce, vďakyplné velebenie Pána, ktorý ju poslal!
Ale keďže to tak nie je, a pozemské ľudstvo kleslo vo svojom zlyhaní dokonca hlbšie, než sa mohlo pokladať za možné, prejaví sa teraz jej objavenie inak. Musí najskôr pôsobiť rozkladne a ničivo, kým sa jej povznášajúca a budujúca sila žiarenia bude môcť uplatniť najčistejším spôsobom, pretože potom bude dopadať na takú pôdu, ktorá je núdzou pripravená na to, aby ju dôstojne prijala!
Iba preto bude hviezda ľuďom a všetkému súdom, čo nie je podľa Božej vôle. A podľa Božej vôle je iba to, čo sa zachvieva v Božej láske, pretože Boh je láska!
Rozumiete teraz, vy ľudia, tej veľkej jednoduchosti, ktorá spočíva v celom svetovom dianí? Čokoľvek sa tiež v ňom stane, môže byť vždy len láska!

Postaviť pozemského človeka na úroveň zvieraťa bolo pre škodoradostne sa smejúce temno príliš malým cieľom. Chcelo postaviť rod pozemských ľudí ešte omnoho hlbšie, pod akékoľvek zviera!

Je celkom na mieste, ak sa vás zmocní hrôza, len čo raz vyslovím, ako hlboko človek padol!
Ale teraz musím povedať a z jeho temného úkrytu vytiahnuť na svetlo, aby to bolo konečne zničené lúčom hviezdy, ak prebúdzajúci sa jednotlivec ho sám nespáli v ohni prebudeného ducha. Práve dnes, na deň najsvätejšej lásky Božej, chcem to splniť!
Volám k ľuďom, aby to spoznali a oslobodili sa od zla, ktorému podľahli ako najsilnejšiemu omamnému jedu vplyvom úkladov tak veľmi pokriveného rozumu! Lebo iba on a jedine on ich k tomu priviedol.
Zvodca vedel až príliš dobre, že to tak muselo dopadnúť, hneď ako sa ľudstvo vydalo ním mu lákavo ponúknutým a nesprávnym smerom!

Prichádza svätý súd, vy pozemskí ľudia! Preto sa staňte ľuďmi alebo zahyňte v plameňoch Žiariacej hviezdy!
Vy však, ktorí máte na svojom čele Svätý kríž, ďakujte však Pánovi za túto veľkú očistu; lebo vám, ktorí s veľkým chcením k dobrému nosíte Slovo Posolstva vo svojich dušiach čisté, ktorí sa usilujete stúpať do svetlých výšin, vám hviezda prepožičia veľkú silu, aby ste sa stali vnútorne novými podľa Božej vôle!
Pod silnou ochranou Svetla pôjdete týmito ťažkými obdobiami, ktoré vás budú stále viac očisťovať a rozpaľovať, až sa stanete plameňmi, ktoré v najčistejšom velebení žiaria na zemi na poctu Boha a  pôsobia medzi ľuďmi pomáhajúco a príťažlivo všade tam, kde sa chce prebúdzajúca duchovná iskra ešte vzniesť k svetlým výšinám!
Preto choďte teraz s dôverou v Slovo, ktoré vám ukazuje pravé cesty, po ktorých máte ísť a ktoré vám sprostredkuje aj silu v hodinách, keď sa vás bude chcieť zmocniť malomyseľnosť. Pamätajte na to, že všetko, čo ešte príde, je činom milosti Božej lásky, ktorá vynucuje očistu!
Slávnosťou vďaky za pôsobiacu Božiu lásku nech je teda v budúcnosti každá slávnosť Hviezdy, ktorá sa zjednotí s doteraz známym sviatkom vianočným.
Prispejte k tomu vy svojou pomocou ľuďom, ktorí sa na vás budú v duševnej tiesni čoskoro obracať.
Prinášajte im pomoc v Slove! Lebo ono je to jediné, čo predovšetkým potrebujú!

Terajšia doba, ktorú prežívame, je tou dobou, ktorá v „Zjavení Jánovom – Apokalypse“, bola definovaná nasledovne: „Pán zahalí svoju tvár“! Pre všetkých pravých stúpencov Pravdy a Boha, je to veľmi ťažká doba, kedy temno kraľuje, je na vrchole a zasľúbené zvádzania a útoky temna sú každodennou skúškou pevnosti nášho presvedčenia. Nevzdávajme sa! Nenechajme si vziať Pravdu, ten najcennejší klenot, ktorý môže byť našou záchranou, našou vstupenkou do nášho domova, do Raja, ktorý sme kedysi opustili, ako nevedomé duchovné zárodky, ktoré sa vnorili do hmotností vesmíru poznávať to čarokrásne stvorenie Božie, v ktorom môžeme žiť a pôsobiť večne.
Pre tých, ktorí netúžia po Pravde, nehľadajú zmysel života, bude ďalej napísané neuveriteľné, lebo ten terajší tlak, ba útoky temna nepociťujú, nakoľko nie sú pre temno nebezpeční, dokonca mnohí sú  priamo v jeho službách, a to niektorí nevedome, ale mnohí aj vedome. Nebude sa to ľahko čítať dokonca ani pre stúpencov Slova Pravdy, lenže je to jej súčasť a tak je to potrebné uviesť, aby sa poukázalo na ten koreň zla, ktorý našej civilizácii vládne.
Dnešné nariadenia, zákony a dokonca celá ideológia našej spoločnosti je chybná, lebo za vodcov sa pasovali tí, ktorí tam nepatria, ba nemajú k tomu patričné schopnosti a hlavne znalosti, nepoznajú vlastne ani seba samých a následne svet v ktorom všetci žijeme.(*)
Potom nepoznajú prírodné, teda vlastne Božie zákony, ktorým sme všetci, v každej oblasti života podriadení, teda každodenne ich buď využívame, alebo naopak – zneužívame. Žiaľ, nám dnes prevláda práve to zneužívanie. Prečo? Títo naši samozvaní ideologickí vodcovia žijú buď v panelákoch, alebo v honosných vilách, kde neprichádzajú vôbec do kontaktu s týmito prírodnými zákonmi, ktoré potom nemôžu poznať a tak zosúladiť so skutočným životom. Výsledkom sú potom nariadenia, zákony, náboženstvá a celá naša ideológia, ktoré sú priamo v rozpore s pravým životom, pôsobením prírody, vesmíru a celého stvorenia Božieho. Pravé poznanie zaradili medzi takzvané konšpiračné teórie, ale pritom je to presne naopak, čo vyplýva jednoznačne zo všetkých našich príspevkov, ale hlavne z tých uvedených prírodných zákonov. Tieto podľa nich „konšpiračné teórie“ sú pre nich potom veľmi nebezpečné a nimi odsudzované, prežitia, ba fakty, ktoré ich potvrdzujú sú ukrývané, všemožne tutlané, alebo zosmiešňované a všetci stúpenci zatracovaní, až nie vyhlasovaní za extrémistov, pre spoločnosť nebezpečných. I keď sa už našli myslitelia, ktorí si všimli, že niekedy sa udalosti akoby vymykali z rámčeka logiky a boli tieto zákony nazvané, ako „Murphyho zákony“! Kto je skutočne hľadajúci, ten teraz pochopí, kde tú skutočnú príčinu hľadať!

Ako už bolo uvedené: Je to presne naopak! Pre prírodu, vesmír a celé Božie stvorenie, sú nebezpeční práve tí terajší vládcovia a všetci ich kúpení poskokovia.
(*) Táto veta už bola nami viackrát použitá, ale je kľúčová a preto aj v tomto príspevku dôležitá.

Dôležitý uzáver:
Prečo sú tie dôležité informácie tutlané, alebo radené do oblasti konšpiračných teórií?

No preto, lebo by terajších nekompetentných vládcov ohrozili v ich moci!
Ukázali by sa v tom pravom svetle, ba by sa aj ukázalo, v koho službách stoja, niektorí nevedome, iba zo splnenej túžby po moci, ale niektorí priamo vedome, teda v mene toho temného - nebezpečného poslania pre planétu Zem, ale hlavne pre nás - pozemšťanov!   

Až teraz je možné venovať sa dôkazom priamo z prežití a teda podať svedectvo vyššie napísanému, ale je potrebné doplniť niečo podstatné: Temná entita,(*) pôsobiaca v jemnejších dimenziách, dokáže dokonale využívať istý prírodný zákon, na rozdiel od nás, a pôsobiť na všetko živé v prírode, podľa svojho zámeru. Tento zákon je podrobne na stránke vysvetlený, ba aj podané dôkazy na DVD. Našou vedou, ba kompetentnými, žiaľ, zatiaľ tiež radený, do tých „konšpiračných teórií.“
(*) – Koho, alebo čo treba chápať pod týmto pojmom, máme na stránke už vysvetlené v mnohých súvislostiach, teraz niet na to priestoru

Nedávno sme sa na stránke venovali tomu, ako tento zákon pôsobí pri škodlivom hmyze, priamo na zemiakoch, pri pásavkách zemiakových. Teraz to nebudeme rozvádzať, iba dodáme, že keď sme sa tomuto škodcovi intenzívne venovali, každodenne ho intenzívne  zbierali, tá temná entita zvolila iného škodcu, rovnako nebezpečného, ktorý aj keď je hodne väčší, predsa len dokáže byť pre nás úplne neviditeľný. Ako je to možné? No žije pod zemou a na povrch vlastne nemusí vôbec vyliezť, čo aj v tomto prípade praktizoval. Sú to hraboše! Aj keď skúsenosť už s ním z minulosti bola, ba boli aj vykonané tie potrebné opatrenia, ako prevencia, nezískali sme ani jednu trofej, ako dôkaz, že ich máme. Dokonca nám po záhrade chodí aj veľa mačiek, lenže tie sa praktizovali tiež iba na to, aby ukoristili niečo ľahké pod zub, ba aj bez námahy. Lenže pri vyberaní zemiakov sme zostali v úžase, lebo mnoho zemiakov bolo viditeľne poškodených, ale na veľkej ploche úplne chýbali, ba zostali iba tunely, ako dôkaz  po ich aktivite. Keby taká čulosť vládla v tunely pri Strečne, tak sa už dávno vozíme po diaľnici do Košíc.
Počas prípravy tohto príspevku pre umiestnenie na stránku, došlo ku zaujímavej udalosti. Zhodou okolností bol u mňa jeden pán, ktorý je jedným z kolektívu rádia a ja som mu vybral zo zeme sadenice asiminy, aby si ich doma zasadil. On tak aj urobil a dokonca sa po príchode domov podelil o ne s ďalším pánom z kolektívu rádia, ktorý býva neďaleko neho. A táto aktivita znovu dokonale potvrdila teraz vysvetľovaný zákon, ktorý sa ale dlhšiu dobu snažíme dokázať na našej stránke. Tu je ten dokonalý dôkaz:

„Tak som si doma tie priesady zasadil, tri vedľa seba a pod jednu asiminu, poslednú, ktorú som sadil, som dal pod korienky tú pôvodnú hlinu zo záhrady pána Jaroslava. Nad tou hlinou boli teda korienky a tie som ešte prekryl našou hlinou.
Počas nasledujúcich dvoch dní prišiel potkan a noru si vyhrabal presne pod tou asiminou, kde je hlina od pána Jaroslava. Tak to ma skutočne udivilo, pretože potkan si nikdy nerobí noru na otvorenom priestranstve, kde je pohyb ľudí, ale stále v kútoch a rohoch, ukrytý. Potkanov máme stále, lebo máme aj sliepky, ale nájsť potkaniu noru to je často nie ľahké a nory sú ukryté v blízkosti zdroja potravy, napríklad za kompostom a podobne. Lenže tu vôbec nemá čo jesť, nie je ukrytý a je tu častý pohyb, lebo ani nie meter od nory je vchod do skleníka, kde sa stále chodí polievať, či niečo odtrhnúť. Potkan jednoducho nemal žiaden dôvod robiť si noru na tomto mieste, práveže mal dôvody si ju tu nerobiť! Mne hneď napadlo, že vyžarovanie zeme je tak silné, že na to vyžarovanie reagoval ten potkan. Koľko energie teda temná entita zakotvila do tej pôvodnej zeme, aby ovplyvnila hlodavce – hraboše ku robeniu škody, keď aj ten malý kúsok zeme, ktorý som zasadil a bol vlastne ešte prekrytý „normálnou“ hlinou, dokázal ovplyvniť potkana k takému bezhlavému konaniu.“
Tie asiminy rástli pri tých zemiakoch a presne na tom mieste, kde tie hraboše narobili najviac škody. Túto udalosť vzápätí doplnil aj ten pán, ktorý bol u mňa na návšteve a ktorému som tie sadenice dal. Napísal:
„Presne to stalo aj u nás. Ja som ale rozdelil hlinu pána Jaroslava na tri kôpky. Prvú kôpku som dal pod dvojicu asimín a tiež prikryl ešte našou hlinou. Druhú pod ďalšiu dvojicu asimín a tretiu ešte pod maliny, lebo pán Jaroslav mi dal aj maliny a potom som aj tie prikryl našou hlinou. A krtko sa prehnal cez všetky tri miesta a tam, kde sa ujala jedna asimina, tá z tých štyroch, tak tam si urobil dieru ešte aj nejaký malý škodca.“

No a toto bol iba jeden taký zahrievací prípad priamo z praxe. Nasledovali ďalšie, ktoré už boli tak očividné, že by ich nemohol prehliadnuť, ani úplný zaslepenec. A pritom ich dokázala nevidieť aj jasnovidná osoba. Nakoľko sme mali veľa včasných jabĺk, tie menej kvalitné som nosil zveri, dole mimo dediny. Vládol na nich čulý ruch a preto som bol zvedavý, kto tam chodí hodovať. Dvakrát som tam sedel, a to dlho do noci, lenže zbytočne, aj keď nie úplne. Niečo som zistil, ale nebola to istota. Dokázateľne mi to niekto, koho som nevidel, prekazil. Preto som sa rozhodol, že tam nainštalujem fotopascu. Lenže aké bolo moje prekvapenie, keď jablká, ba aj iné dobroty zmizli, zostali tam iba stopy po hodovaní, lenže na fotopasci sa hodovník vôbec neobjavil. Jednoducho nebol nasnímaný! Pritom bola úplne funkčná a iné zábery boli. Na ďalšiu noc som ju premiestnil, lebo logika mi radila, že senzor pohybu mohol ovplyvniť potok, teda pohyblivosť aj teplota vody, potoka, ktorý tiekol pod fotopascou. Preto som ju premiestnil, a to ešte bližšie, ba mimo ten rušivý vplyv. Lenže výsledok bol úplne rovnaký. Hodovník hodoval, funkčná pasca ho nechcela nasnímať. A tak som sa nedozvedel nič. Nedozvedel som sa ani od tej jasnovidnej osoby, lebo podľa nej som ja mal iba vidiny, že jablká tam nie sú, ale oni boli. Lenže skutočné prežitia podávali očividný dôkaz, že ten jasnovidný pohľad je odtrhnutý od reality a nedokazuje skutočnosť. Keby aj dokazoval, tak dokazuje to terajšie tvrdenie: Jemnohmotná entita nezasiahla  teda do fotopasce, ale priamo do môjho videnia? Lenže podľa mňa to bolo naopak! Dôkazy podávali aj nasledovné udalosti. Nezískal som síce dôkazy chcene, ale nechcené, ktoré ale boli pre mňa ešte poučnejšie a cennejšie!

Potom si treba položiť nasledovnú otázku:
Na ktorej strane stojí ten, kto sa snaží tieto temné zásahy pred verejnosťou ukryť,
alebo odvádzať pozornosť iným smerom?

Prípadne, keď o nich vie a necháva si to pre seba, ba okolie neinformuje?
My na stránke sústavne podávame svedectvo v našich príspevkoch, svedectvo toho, na ktorej strane sme!
A to aj za cenu mnohých, aj osobných útokov, rovnako z tej jemnejšej dimenzie.
Tie ale teraz budú úplne vynechané, nakoľko by to už bolo úplne neuveriteľné,
ba na to nie sú až také použiteľné dôkazy pre verejnosť.

Potvrdzuje to ďalší, veľmi výrečný prípad , tiež priamo z prežitia. Minulý rok nám uhynul celý chov sliepok, lenže nie na vtáčiu chrípku, ale na parazita: klieštikovca. Je to taký škodca, ktorého sa zbavíte iba tak, že sa zbavíte aj celého kurníka, až je drevený, ako v našom prípade. My sme však ten náš iba celý vydezinfikovali radenými prípravkami, vydymili riadne orechovým lístím, ba aj nechali počas zimy vymrznúť. Lenže mrazy neboli dostatočné, ba ani ostané opatrenia. Nové sliepky sme dali do nového kurníka, murovaného, lenže nie tak výhodne využiteľného, ako v tom predošlom prípade. Preto, teraz na jar, sme ich skúsili dať do toho pôvodného – výhodnejšieho. Lenže ukázalo sa, že to nebol výhodný počin. Situácia sa začala opakovať a dve sliepky uhynuli a na ostatných sa prejavili minuloročné príznaky. Takže sme museli urobiť opatrenia, až sme nechceli prísť znovu o celý chov. Premiestnili sme ich na noc do klietky iba z pletiva a počas celého dňa behali iba po dvore, ale mimo dosahu starého kurníka. Lenže skúsenosť znovu radila, urobiť opatrenia voči veľkému nepriateľovi sliepok – kune, ba aj líškam a dnes už aj psíkom medvedíkovým. A tak som sa na nich pripravil tak, že som na noc, na tú klietku, v ktorej sliepky spávajú, položil lampu, ktorá sa solárne dobíja a svieti počas celej noci. Zistili sme, že nejaký votrelec chodí okolo, lebo z hniezd, kde sliepky znášajú vajíčka, boli vybrané počas noci vajíčka z umelej hmoty, ktoré tam boli ako „podložtek“ – ako to hovoria gazdinky. Takže som znovu použil fotopascu, no a výsledok bol presne taký, ako dole pri tých jablkách. A bola určite funkčná, o čom mám dôkazy na nej v iných v obrázkoch, ktoré nasnímala. Dokonca ten votrelec si dovolil niečo, pri čom aj môj rozum, skúseného znalca prírody, zostal v úžase. Počas jednej noci sme toto svietidlo našli pri klietke a to tak zmasakrované, že už som ho úplne odpisoval. Následne som sa ho pokúsil opraviť a polepiť obal, lenže som zistil zarážajúci fakt. Jeden diel z „puzzle“, teda z lampy, mi chýbal a musel som ho nahradiť polystyrénom. Takže ešte aj to si ten votrelec dovolil, že chcel zabrániť oprave. Veď ku konzumácii to predsa nebolo. Mohlo to byť iba z jeho hlavy? Lampa bola znovu funkčná, ale vyzerala ako vojnový invalid. Lenže asi na tretí deň manželka našla tú chýbajúcu časť, tak dokonale ukrytú, ba celkom blízko vchodu do domu. Tak tento zážitok ma tak vyburcoval, že som urobil také opatrenia, ktorými sa budem snažiť vyrovnať s uvedeným votrelcom. O tých písať nebudem, ale iba dodám, že dlho som poľoval, ba dokázal som uloviť každého votrelca, ktorý žil, ba aj žije v našich lesoch a prírode. Tie skúsenosti hádam pomôžu aj teraz. S tými štvornohými škodcami, ktorí plnia iba isté príkazy, sa nám je možné vyrovnať, ale s tými temnými, jemnejšími entitami, ktoré to pôsobia, je to v tejto dobe nemožné. Možné je iba poradiť tak, ako sa stalo teraz, a pomôcť tým, ktorí zákony prírody prakticky využívajú v užitočných aktivitách, ktoré sú súčasťou ich života. Preto aj naše aktivity týmto smerom tak berte, lebo majú byť pomocou pre tých, ktorí s nimi prichádzajú každodenne do kontaktu, ale pritom nevedia, kde je príčina problému. Pre tých, ktorí poznajú aspoň Bibliu, je možné sa opýtať: Nepripomínajú vám prežívané, ba tu popísané udalosti tie morové rany, hlavne tú o kobylkách, zo zjavenia Jánovho? Niektorí majú problémy s plošticami, iní s komármi, u ďalších sa prejavila silná alergická reakcia na uštipnutia niektorým hmyzom, pričom doteraz s ním problém nemali a podobne.
Na podnet jedného sna som si spomenul na niečo dôležité, čo súvisí s terajšou témou príspevku. V záhrade máme jeden druh slivky, a je to druh, ktorý sa volá mirabelka nancyská, ktorej plody sú veľmi sladké, až tak, ako sladké hrozno. Zaujímavé je ale to, že doteraz na týchto plodoch zvykli hodovať osy, lenže niečo sa tohto roku zmenilo. Na plodoch som ešte osu nevidel, ale naopak včely a to v hojnom počte. Aj som to zdokumentoval a doložil obrázkami. Dokonca na základe tohto faktu, som si spomenul na jeden dokument, v ktorom riešili podivuhodnosti prírody a v ňom som sa dozvedel, že sa na jednej lokalite objavil med modrej farby. Pri pátraní po tejto záhade sa zistilo, že v blízkosti bola továreň, v ktorej sa vyrábali cukríky a práve v tom čase sa vyrábali v modrej farbe. Včely teda chodili rabovať do uvedenej továrne.

Príroda sa zbláznila?
Nezbláznila!

Zbláznení sú ľudskí duchovia!

V Slove Syna Človeka, v Posolstve Grálu, je predsa dokonale vysvetlené, že zvieratá, ba celá príroda sa správa tak, ako ľudský duch formuje túto prírodu a to tak, že vytvára svojim chcením tlak na bytostných a tí potom v zmysle tohto tlaku formujú prírodu. No a teraz sa dostávame aj ku tej (*) – a tým temným entitám. Aj keď to nebolo v úmysle, stručne to bude objasnené. Sú to ľudskí duchovia, ktorí sú ešte v hrubohmotnom tele, teda ako pozemšťania žijúci v hmotnosti a na Zemi, alebo už po smrti a žijúci v astrálnej, alebo jemnohmotnej úrovni. Dokonca to môžu byť aj mimozemšťania a to tiež v rôznych dimenziách, lebo čo do hodnoty, alebo druhu, sme rovnakého pôvodu všetci, ktorí musíme zatiaľ žiť v hmotnom vesmíre: nevedomé duchovné zárodky, ktoré sa prišli do hmotnosti stať vedomými.  Lenže nie všetky sa vyvinú ku zrelosti! Vysvetlil nám to už Ježiš, v podobenstve o rozsievačovi a semenách, teda ľudských duchovných zárodkoch, ktoré rozsieva Duch Svätý. V podobenstve je uvedené, ako niektoré semená dopadnú!
Tí však, ktorí poznajú už aj Slovo Syna Človeka, Ducha Svätého, tí by sa mali zamyslieť, či toto Slovo využívajú v praktickom živote tak, ako je to v tomto Slove uvedené, či je nie pre nich iba akousi formou na rozptýlenie, alebo dokonca nástrojom splnenia vypočítavých očakávaní tak, ako tomu bolo pri poslednej pomoci ľudstvu, v roku 1998, keď všetci tí, iba teoretici Slova, rýchlo naň zabudli, keď nedošlo ku splneniu ich vypočítavých očakávaní. Nech je pre nás všetkých varovaním nasledovný citát z Biblie:

„Prví budú poslední a poslední budú prví!
Tí praví poslední prví, to sú tí, ktorí Slovo Božie žijú, ba využívajú ho v každodennom živote.
A tých sa my snažíme osloviť!

Napísané potvrdia priložené obrázky:

Fotogaleria k príspevku Žiariaca hviezda - Sviatok Ruže

No a po týchto prežitiach, nech sa tí, ktorí sa cítili dotknutí slovami z úvodu,  ba cítia sa byť kompetentnými vodcami, zamyslia, či podobné prežitia môžu získať v paneláku, alebo v honosnej vile! Či sú teda tí, ktorí môžu byť pravými  vodcami ľudstva, ba rozhodovať o tom ktorým smerom sa má ľudstvo uberať

Pre znalých:

Nedajme sa odchytiť na návnady temna, ktoré sú pripravené v mnohých podobách, a to na každého, kto temnu podá pomocnú ruku v nejakej forme.
Varovaní sme boli dostatočne vo všetkých posolstvách od Boha.

Nenechajme sa ovládnuť pýchou, ani slabosťou, aj keď je to občas veľmi ťažké!  

Pre neznalých:

Aký uzáver dokážete urobiť z týchto faktov na základe doterajších znalostí? Nechýba vám niečo? Až nie, tak pokojne ďalej nechajte spať svojho ducha a telo vláčte po rôznych zábavných parkoch, alebo po drahých dovolenkách a prevážajte Covid 19 v rôznych dopravných prostriedkoch.
Možno raz aj vy niečo podobné zažijete
!

Pre znalých, ale aj neznalých:
Je to citát  zo Slova Syna Človeka:
Preto sa blíži čas, keď táto zem bude musieť byť na nejakú dobu ponechaná vláde temna bez priamej pomoci zo Svetla, pretože si to ľudstvo vynútilo svojím chcením. Následky chcenia väčšiny ľudí museli privodiť tento koniec. – Je to doba, ktorú smel kedysi vidieť Ján, kedy Boh zahaľuje svoju tvár. –
Všade vôkol je noc. Avšak v najväčšej núdzi, keď všetkému i tomu lepšiemu, hrozí utonutie, začínajú tiež súčasne svitať ranné zore! Ale ranné zore prinesú vopred bolesti veľkej očisty. Táto očista je nevyhnutná prv, ako bude môcť začať záchrana všetkých vážne hľadajúcich; avšak nikomu z tých, ktorí usilujú o nízke, nebude môcť byť podaná pomocná ruka! Budú sa musieť zrútiť až do tých hrôzyplných hlbín, kde jedine ešte môžu dúfať v prebudenie, a to v utrpeniach, v ktorých sa musia zoškliviť sami sebe.

Staňte sa konečne tými vážne hľadajúcimi!
To Vám radí, ale aj praje:

Rádio ZÁCHRANA! Pripravené slúžiť vám v tú zasľúbenú dobu!

_______________________________________________________________________________________________________________________
27.8.2020

„VESMÍRNA BEZPEČNOSŤ“

 

Na TV PRIMA ZOOM bol 25. augusta odvysielaný dokument Kamenná pamäť 1 – Umenie v dobách dinosaurov, kde boli prezentované rôzne starodávne maľby indiánov v USA. Na niektorých maľbách sú zobrazené osoby, ktoré majú na hlave prilby s anténami. Niektorí tvrdia, že sa jedná len o rituálne masky. No ako inak by mali jednoduchí ľudia znázorniť svoje silné prežitie zo stretnutia s inými bytosťami? Veď na maľbách znázorňovali svoje „božstvá“!  Nejednalo sa predsa len o bytosti z iných svetov? Veď aj na maľbách ich kreslili väčších ako ľudí, aj s inými očami.
No najdôležitejšia je informácia, že celá osada týchto indiánov zmizla bez stopy. Či je v moci nejakej masky, aby to dokázala?

Opäť nadviažeme na to najdôležitejšie zasľúbenie pre nás pozemšťanov, na ktoré nás upozornil už Ježiš, ba všetky snahy Svetla, ale aj temna, smerujú k tomuto vyvrcholeniu. Je to príchod Syna Človeka v oblakoch! Lenže ako už bolo na našej stránke uvedené, práve v tomto bode majú ľudia najmenej jasno.

Dostalo sa k nám aj video s názvom POROZUMENIE ČASOM, na ktorom jeden kňaz káže ľuďom a snaží sa ich zobúdzať a upozorniť na rôzne pasce v dnešnom svete, na ktoré sme poukázali aj my, ako je 5G, čipovanie, snahy temných vlád urobiť z ľudí zombie bez možnosti poznať Pravdu a pravého Boha. Avšak veľkú váhu kládol aj tento kňaz na tú najdôležitejšiu udalosť – vychvátenie. Všetko toto pochopil správne, avšak ostal aj on len pri Biblii. Človeku, ktorého to skutočne zaujíma, však dnešná doba prináša mnoho nových otázok, na ktoré v Biblii odpoveď nenájdeme, ale dostalo sa nám jej v Slove zasľúbeného Radcu – Syna Človeka.

I keď tento dej už bol nami vysvetlený, ba nie raz, dokonale v súlade s logikou, zasľúbeniami a prežívaním ľudstva, predsa sa nám dostalo takého dôkazu, ktorý by mohol dodať silu presvedčenia každému, kto sa touto otázkou zaoberá. Jedná sa o istú fotografiu, ktorá bola uverejnená v UFO-Magazíne 1992/1 a teda aj na našej stránke. Je to fotografia UFO, ktoré okolo seba vytvára záhal z oblakov. Je potrebné dodať, že pre ľudí minulosti skutočne musela byť zvolená takáto forma – teda názov „Príchod v oblakoch“ a len časom, ako ľudstvo dozrieva, môže dostávať presnejšie informácie. Pre nás, ale už skutočne dokonalejší dôkaz o tom, ako formou sa príchod v oblakoch uskutoční, veľmi ťažko podať.

„Príchod v oblakoch“sa spomína na viacerých miestach v Biblii, aj v Zjavení Jánovom:

„Videl som vznášať sa biely oblak.Na oblaku sedel na zlatom tróne Syn Človeka, lúče a lesk z neho vychádzali. Lúče sa vzájomne spájali do tvaru kríža, takže to vyzeralo, že on je večná pravda. Na hlave mal zlatú korunu a Jeho ruka chytila kosák, ktorý vysielal modré blesky do vesmíru.“

Na TA 3, ale dokonca aj na RTVS 1, bola medializovaná zaujímavá informácia. Jedná sa o to,že USA a Rusko jednali po dlhšej dobe, po siedmych rokoch, o vesmírnej bezpečnosti! Viete, čo to znamená? Také snahy boli už za Regana a Gorbačova *, keď sa objavovalo UFO a cítili sa ohrození. Tá temná banda, ktorá nám vládne, už cíti svoje ohrozenie a teda chce podnikať potrebné kroky.

* (O tejto dohode pojednáva aj článok z Ufomagazínu 1993/2, ktorý si môžete prečítať na našej stránke. Článok má názov „Vojnové posolstvo do vesmíru - Vojna hviezd?“)

Len si predstavte, že dvaja „mocní“, ktorí sa neštítia sledovania a zbrojenia proti tomu druhému tými najneľudskejšími zbraňami, ktorí sa desiatky rokov trvale očierňujú a medzi sebou bojujú, sa zrazu zmieria, aby bojovali bok po boku s nepriateľom, v ktorého vlastne ani jeden z nich neverí. Tak má to logiku? Nemá! A práve preto Pravdu musíme hľadať niekde inde. Tá správna strana nám ju stále ponúka, ba dostalo sa nám opäť dokonalého dôkazu vo videu č. 2 v príspevku Veľká kométa, ale aj vo fotografii z časopisu Život. A naopak, tá druhá strana, akoby náhodou práve v tomto čase uverejnila informáciu, že idú spolupracovať kvôli vesmírnej bezpečnosti. Ale na základe čoho vzniklo toto nové rozhodnutie? Ak by sa jednalo len o obranu proti asteroidom, ako to tvrdia, tak by spolupracovali už dávno, veď asteroidy tu sú odjakživa.

Zacitujeme teraz opäť zo zjavenia Jánovho:
„Hlavy a rohy, to sú veľkí zeme, ktorí používajú svojej moci, aby bojovali proti Ježišovi a proti Bohu, zo všetkých najvyššiemu. V tom sú zajedno, aj keď inak by sa najradšej roztrhali. Budú sa štvať proti Trojjedinému Bohu a Boh ich nechá nejaký čas činiť, čo sa im páči.“

Chceli by sme sa ešte vrátiť k úvodnej informácii o tom indiánskom kmeni. Je možné, že tento kmeň žil skutočne podľa Božích zákonov, teda napredoval hmotne, ale aj duchovne a preto mu bola daná táto vesmírna pomoc, ktorú zasľúbil už Ježiš, ako záchranu pred nezaslúženým utrpením od blížnych. Nežili teda ani len hmotne, ako spoločnosť dnes, ani len duchovne, ako Inkovia, ale skutočne podľa Božej vôle. Nešpekulovali len o záchrane, ale využívali duchovné poznatky pre prospešný život. Ich záchrana bola preto možná. Mali by sme dnes ďakovať tým, ktorí sa nás aj napriek všetkým prekážkam snažia viesť k tomuto skutočnému a jednoduchému životu podľa zákonov Božích, pretože ten dnes chýba všade.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
22.8.2020

ČASOPIS ,,ŽIVOT - UFO MAGAZÍN

Vážení čitatelia!
Neplánovane sme získali jeden výrečný materiál - dôkaz, ktorý opäť môže len pomôcť v dnešnej dobe ku získaniu presvedčenia ľudom, ktorí fenomén UFO dosiaľ v sebe ešte buď prekvapivo neotvárali, alebo nevenovali mu až takú pozornosť a teda ho ani nepovažujú za niečo, čo by sa malo radiť medzi dôležité medzníky nevyhnutného poznania a pokroku pre ľudstvo. Obzvlášť, keď je tento fenomén práve vo veľmi úzkom spojení so zasľúbením ,,Príchodu Syna Človeka v oblakoch“!
My sme sa ale týmto súvislostiam už obšírnejšie venovali v nie jednom príspevku, preto to tu nejdeme rozvádzať viac a kto bude chcieť, istotne ich u nás nájde.
Lenže dôkazy pre pravdu prichádzajú a ešte aj budú prichádzať!
Tak teraz ku tomu dôkazu:
,,Dňa 16.8., keď som bol v práci, našiel som v autobuse kolegami nechané dva časopisy ,,Život“. Sem tam keď nájdem, tak vezmem a prelistujem, či nenatrafím na niečo zaujímavé. No a natrafil som na článok o Japonsku s názvom ,,Bizarná krajina, kde bola titulná snímka článku, pozostávajúca na pozadí z Japonskej hory Fuji, moderného nového mesta a staršieho nejakého chrámu, alebo pagody z dávnych čias Japonska. No hneď mi udrelo do očí, že pri tej veži chrámu je v zábere veľmi zaujímavý objekt, ktorý sa vymyká tvarom svojmu okoliu a je to veľmi kvalitný záber letiacej lode - UFO! V celom článku nie je ale ani zmienka o UFE, alebo nejaký skrytý náznak tejto témy. Je to preto zaujímavé, že sa takýto záber dostal vôbec do bežného časopisu a takýmto spôsobom, že možno to v redakcii prehliadli, a asi o tom ani nevedia. Alebo možno aj áno?“

Spomínané zábery:

Fotogaléria: Časopis "Život"

(Časopis Život 26 / 25. 6. 2020)

Pri týchto záberoch je ale zaujímavé, že UFO sa objavilo práve pri veži chrámu. No a chrám, ako isto všetci vieme, je stavbou duchovného druhu a mal by slúžiť ku cti a sláve Božej.
Ako ale môžeme vôbec skutočne slúžiť Bohu, keď odmietame existenciu iných hierarchií bytostí, ktoré On, rovnako ako nás, zatriedil do svojho diela a sú súčasťou zasľúbení?

Nie je zaujímavou úvahou, že takýto záber sa vyskytol práve v časopise, ktorý nesie názov ŽIVOT?!
Nechýba nám, v našom živote, to poznanie života skutočného?
Na tento príspevok sa možno s údivom bude dívať aj redakcia časopisu Život a malo by to byť pre nich nakoniec aj inšpiráciou k tomu, o akom živote by mali ľudí vlastne informovať v tejto dôležitej dobe. Veď práve ten skutočný život si to teraz sám vyžiadal, o ktorom oni ale nechcú nič vedieť!
Teraz už možno pochopia, že ten médiami používaný štítok ,,konšpiračná teória“, ktorý aj pri téme UFO ozaj tak radi mnohí vyťahujú, im práve sám život vyhodil z ich pyšnej kuchyne.

* * *

Tu sme chceli príspevok ukončiť, ale keď sme si ešte o príspevku u nás v kolektíve písali, tak jeden z nás si až po zostavení príspevku spomenul, že vlastne videl aj on TV dokument s názvom ,,Japonsko z výšky“ a tam tiež , pri tom istom chráme, zazrel v zábere UFO.
Okomentoval to takto: ,,Veď tí tam majú nasnímané UFO a ani o tom nevedia!“
 

Tak teraz je otázka, je to iba náhoda, alebo sa niekto snaží, mimo svojich temných šéfov, prepašovať Pravdu na verejnosť, aby sa slepé oči otvorili?

_______________________________________________________________________________________________________________________
26.7.2020, dňa 29.7.2020 sme pod *** pridali nové DOPLNENIE príspevku

VEĽKÁ KOMÉTA

Fotogaléria: Kométa Neowise

Už niekoľko dní je upriamená pozornosť, obdiv, úžas a veľká radosť poniektorých ľudí z prekrásnej, jasne viditeľnej návštevy nad našou Zemou – Kométy NEOWISE. Táto kométa nadchýna  astronómov, aj laických pozorovateľov a nadšencov. Nadchýnajú sa nad jej krásou, jasnosťou, viditeľnosťou a sú v úžase, že nás vôbec niečo také postretlo, lebo podľa astrofyzikov ide o dlhoperiodickú kométu, ktorej obežná doba sa odhaduje na viac než 6000 rokov, pravdepodobne až 6800 rokov. Laickí pozorovatelia a nadšenci obdivujú jej krásu, astronómovia ju obdivujú z hľadiska jej zloženia a očakávajú, že práve to jej zloženie im donesie nové, ešte nepoznané informácie, ktoré ich vedomosti viac „obohatia“ a posilnia ich domýšľavosť na ne. No snáď iba málo jedincov z týchto obdivovateľov tuší, čo táto chladná krása - Kométa  prináša a Koho - čoho je POSLOM! Ona je poslom LÁSKY - SPRAVODLIVOSTI - ČISTOTY! Tej LÁSKY - SPRAVODLIVOSTI - ČISTOTY, ktorú tak všetci veľmi túžiaci po SVETLE, PRAVDE, mieri a pokoji na tejto Zemi, prosiac v DUCHU, očakávajú! Tej LÁSKY, ktorá vyhladí morovú nákazu na tejto Zemi a oslobodí ľudí túžiacich po SVETLE, aby mohli stáť radostne vo stvorení, ktoré nám milostivo poskytuje BOH, ako domov! No neprináša taký pokoj a mier, aký si ľudia prajú a predstavujú. Prináša Svätý Boží súd! Veľkú očistu, oslobodenie a vykúpenie od všetkého zlého, čo sa po tisícročia neustále pokúšalo otráviť život na Zemi! Všetkému zlu má byť koniec, aby nastal nový počiatok. Taká je všesvätá vôľa Božia, ktorú nám kométa prináša, a tak sa to i stane!

Prednáška z Posolstva Grálu - Vo Svetle Pravdy:

73. Veľká kométa.

ZNALÍ už po roky hovoria o príchode tejto zvlášť významnej hviezdy. Neustále vzrastá počet tých, ktorí ju očakávajú, neustále sa hromadia predzvesti, takže ju možno skutočne aj čoskoro očakávať. Avšak čo vlastne znamená, čo prinesie, odkiaľ príde, to dodnes nebolo správne vysvetlené.
Hovorí sa, že prinesie prenikavé prevraty. Avšak táto hviezda znamená omnoho viac.

Možno ju nazvať hviezdou Betlehemskou, pretože je rovnakého druhu, ako bola ona. Jej sila vysáva vodu vysoko nahor, prináša poveternostné katastrofy a ešte mnoho iného. Zem sa otriasa, keď ju obklopia jej lúče.
Od udalosti v Betleheme neudialo sa nič podobného. Ako Betlehemská hviezda, tak i táto sa tiež uvoľnila z večnej ríše čistého duchovného v čase, aby prišla zapôsobiť na túto zem presne vtedy, keď na celé ľudstvo majú nadísť roky duchovného osvietenia.

Hviezda si razí svoju cestu v priamej línii z večnej ríše až do tejto časti svetov. Jej jadro je naplnené vysokou, duchovnou silou; obaľuje sa hmotnosťou, a tak bude viditeľná i pozemským ľuďom. Bezpečne a bez okľúk pohybuje sa kométa svojou dráhou a bude v pravú hodinu na úrovni, predurčenej jej už pred tisícročiami.
Jej prvé bezprostredné účinky v posledných rokoch sa už prejavili. Kto to nechce vidieť, ani počuť, kto necíti ako smiešne, že všetko mimoriadne, čo sa už stalo, sa považuje za všedné, tomu samozrejme niet pomoci. Taký sa chce hrať buď zo strachu na pštrosa, alebo je zaťažený najhoršou obmedzenosťou. Oba tieto druhy treba pokojne nechať ísť svojou cestou, možno sa len usmiať ich tvrdeniam, ktoré sa dajú tak ľahko vyvrátiť. Znalým by sa síce mohlo povedať, kde dopadnú prvé silné lúče. Pretože lúče však postupne zasiahnu celú zem, nemá účel podávať o tom podrobnejšie správy. Potrvá to celé roky až k tomuto bodu a ešte ďalšie roky, kým sa zem vymaní z tohoto vplyvu. A potom bude očistená a osviežená v každom smere, k požehnaniu a radosti obyvateľov. Nikdy nebola krajšou, ako bude potom. Preto každý veriaci má pozerať do budúcnosti s pokojnou dôverou, neľakať sa, nech príde v ďalších rokoch čokoľvek. Ak dokáže pozdvihovať svoje zraky k Bohu s plnou dôverou, nestane sa mu nič zlého.–  –“

Pohľad  ľudí, ale hlavne vedcov, je na takúto dôležitú Kométu a vlastne na všetky kométy len hmotný, to znamená, že pre nich sú to len masy hmoty – ľadu, nami nepoznaného, neznámeho zoskupenia vesmírnych hornín, minerálov, ktoré neznamenajú nič viac. Slúžia len ako objekt k poznávaniu a prebádaniu vesmírneho priestoru. Pre nich je týmto zmysel výskytu týchto komét uzavretý a prinajlepšom slúžiaci k posilneniu ich ega! To, že im chýbajú k celku poznania zákony TVORCU tohto všetkého neprebádaného, slúžiaceho im iba k  „pobaveniu“, ich očividne netrápi! Ani dôkazy z minulosti, ktoré sú zachované na Zemi a dokazujú, že takéto diania – príchody VEĽKÝCH KOMÉT, ktoré nesú ľuďom nejaké posolstvo a oznamujú blížiace sa veľké dianie – obrat v dejinách ľudstva, neuznávajú a považujú ich za povery.
Považujú dávne názory ľudí na kométy, v spojitosti s katastrofami iba za povery, ale tie udalosti, ktoré teraz prežívame sú predsa nie poverami, ale sú skutočné!
Nedávno zverejnili médiá nové informácie o tom, že sa ešte nestihla na Zemi ukončiť  pandémia ochorenia COVID 19 a už sa hlási návrat čierneho moru v oblastiach Číny a  Mongolska, ktorý v minulosti tiež zabíjal tisíce ľudí. Objavil sa mor včiel, ktorý sa šíri v Česku, máme mor ošípaných, Sibír horí, lebo teploty stúpli nad 30 stupňov Celzia a vznietila sa rašelina. Po mnohých miestach Zeme sú záplavy, ba aj na Slovensku. Chorvátsko zasiahla tisícročná búrka! Horúčavy na miestach, kde neboli, požiare, ktoré pohlcujú všetko živé a tak podobne. Tak teda to tiež sú povery?
Tak si treba položiť otázku, či terajšia veda sa predsa len nemýli a Pravda je nie to, čím nás kŕmia v médiách, ale niekde inde.
Sotva skončí jedna pohroma, začína biť ľudstvo druhá, tretia, prichádza samé sklamanie, hrôza a zúfalstvo na celej Zemi, vo všetkých oblastiach života. Nepripomína vám to jazdcov zo Slova Syna Človeka?

Citát z Posolstva Grálu – DEŇ HOLUBICE 1929:
Čoskoro bude nasledovať zúfalstvo, zdesenie a hrôza, lebo skôr než ukončí prvý jazdec svoj beh, vyjde už druhý, tretí, štvrtý medzi vás, potom bude nasledovať v náhlom vzostupe strachu piaty, šiesty, siedmy, aby roztrieštil smiešnu ľudskú pýchu, ktorá si vyžiadala toľko obetí, takže ľudia naposledy bez pomoci, koktajúc prosbu o milosť, musia konečne poznať svoju bezmocnosť.
Skôr nesmie byť poskytnutá pomoc, aby tento jed bol vyhubený až do poslednej kvapky. Beda pritom všetkým domýšľavým na pozemskú vedu, na ktorej konte viny sa nachádzajú milióny bludne zvedených! Budú počítaní k zavrhnutým. Ani jeden z nich neuvidí ríšu Svetla.
Beda tiež pyšným, lebo ich lesk zmizne a oni budú stáť pred Pravdou v znečistenom rúchu. Stratení sú tí ľudia, ktorí čakajú na katastrofy, aby až v tom poznali Pravdu môjho Slova. Myslite na Kristovo slovo o pochabých a múdrych pannách ako na proroctvo.
Ženích sa objavil. Prišiel v hodinu, kedy nebol očakávaný. Tak tým vylúčil tie pochabé.“

Tieto Slová Syna Človeka adresované ľudstvu, sú odkazom na Zjavenie Jánovo  APOKALYPSU.

Citát zo zjavenia Jánovho:
„7/1. Potom som videl štyroch anjelov, stáť na štyroch uhloch zeme, ktorí držali štyri zemské vetry, aby nevial vietor ani na zem ani na more ani na nijaký strom. A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela; mal pečať živého Boha, zvolal mohutným hlasom na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi moru, a hovoril im: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, dokiaľ nepoznačíte na čelách služobníkov nášho Boha.“

Je nepochybné, že táto Kométa prináša veľkú zmenu, ktorá sa už započala. Udalosti k očisteniu Zeme prebiehajú jedna za druhou, nezvratne nám ku pomoci – k záchrane. Prináša Veľkú očistu Zeme v každom smere. Dokazujú to zasľúbenia, citácie z Posolstva Grálu, rôzne zjavenia prorokov.
No čo je najviac dôležité a potrebné pripomenúť už znalým, ale aj neznalým Večných Zákonov od pani Natálie de Lemeny – Makedonovej, je to, že to bola práve Ona - Vyslankyňa SVETLA - PRAKRÁĽOVNÁ, ktorá upozorňovala na túto Kométu a ohlasovala udalosti súvisiace s príchodom tejto nám tak vzácnej, dlho očakávanej a pre nás tak dôležitej Kométy, ktorá je tiež ohlasovateľkou tej rozhodujúcej udalosti pre ľudstvo. Kométy, ktorá nie náhodou sa nám ukázala v plnej kráse v čase JEJ narodenín! Prečo? Preto, lebo táto kométa je Hviezda Syna človeka!

Pani Natália sa narodila 17. 7. 1950. Vieme to podľa prežitia jedného z nás, ktorý mal túto informáciu priamo od nej a zapamätal si to, lebo bola o rok mladšia ako on.
Takže terajšia kométa sa vlastne objavila na JEJ - 70. narodeniny.

Vieme, že číslo „7“ je číslom Imanuela a „0“ je číslom uzavretia kruhu!
Toto nie je potrebné komentovať a každý čitateľ, nech si urobí úsudok o tom, či sa znovu jedná iba o náhodu, alebo je v tom niečo viac! Podľa nás je to iba pokračovanie istej symboliky čísel, ktorá už bola čiastočne naznačená v knihe: „Proroctvá vo Svetle Pravdy“. 
Možno aj istý dôkaz o JEJ pravosti pre tých, ktorí JEJ vtedy neuverili!

Lenže treba dodať ešte niečo podstatné, čo túto udalosť zaradí do potrebných súvislostí, ba zároveň  logicky mysliacich aj donúti k zamysleniu, či tieto súvislosti sú skutočne iba bežné prírodné úkazy, ktoré my radíme do oblastí iba hrubej hmoty, bez akýchkoľvek ďalších následkov, ktoré majú pre nás aj ten nepoznaný dosah, ktorý je práve dôležitý a presne naplánovaný. Preto je potrebné dodať to, prečo sme my počas nášho života boli svedkami dvoch pozorovaní komét, ktoré súvisia s pôsobením uvedenej Vyslankyne Svetla. V roku 1997 bola s rovnakým nadšením  nafilmovaná niektorými z nás kométa  HALE-BOPP, ale čo je podstatné, vtedy na Slovensku pôsobila, ba duchovne vzdelávala ľudstvo, uvedená Vyslankyňa Svetla. Obidve kométy, ktoré sme mohli pozorovať, ba ktorým ona priradila patričnú dôležitosť, súvisia s JEJ osobou. Pre znalých je to dôležitý poznatok, ba aj dôkaz!  Lenže pre tých, ktorí sa iba hrajú na znalých, je to iba pozorovanie hromady prvotného materiálu, ktorý zvýšil pri formovaní vesmíru. Blízka budúcnosť nás patrične poučí a verte, že tí, teraz znalí, sa budú potom hanbiť.

Citácie: Večné zákony 1.diel, kapitola 19. Hviezda Syna človeka, proroctvá
„Po objavení sa novej hviezdy – kométy na oblohe už neostáva veľa času do vyvrcholenia očisty, lebo je jej zvestovateľkou!
I keď kométa už nebude viditeľná, jej účinky sa budú prejavovať ešte niekoľko rokov.
Jej účinkom sa rozuzlia nesprávne názory a hodnoty, čím sa uvoľní cesta k Pravde.

Jej navonok neviditeľné ohnivé lúče spôsobia zostrenie, zosilnenie dobra aj zla. Oba extrémy sa pod jej vplyvom vystupňujú až do maxima.
Popri duchovnej pomoci plní kométa aj očistnú funkciu. Urýchli už začatý rozkladný proces planéty formou prírodných katastrof: spôsobí dvíhanie vodných hladín, ale aj opačné úkazy, horúčavy, spaľujúce suchá a vysávanie vody, tiež vetry, búrky, víchrice a zemetrasenia.
Okrem zvestovania očisty, hviezda zároveň oznamuje splnenie Božieho prísľubu – blízky príchod Syna človeka na Zem – jeho narodenie.

Vedci potvrdili, že táto kométa sa zjavila v našej slnečnej sústave aj pred tritisíc rokmi, teda v období, keď sa na Zemi po prvý raz narodil Syn človeka ako knieža Abd-ru-shin. Jej terajším vynorením sa na oblohe sa začína na Zemi jeho vláda, lebo on je vykonávateľom očisty. Syn človeka vyslal kométu z praduchovna do hmotnosti po svojom návrate zo Zeme, keď na nej žil ako Duch Pravdy.
Proroctvá teda slúžili ako varovanie pred udalosťami, ktoré sa dali odvrátiť alebo zmierniť, ak sa ľudia zmenili.
Keby nebolo zmyslom proroctiev dosiahnuť zmenu, boli by zbytočné.“

Kométa Neowise bola objavená 27. marca 2020 a teda zaujímavé s týmto dátumom sú aj slová z textu ,,Jeden marec“, ktorého prvú časť sme už v súvislosti s očakávaným dianím na Zemi na našej stránke citovali:
„Ľudstvo chce dôkaz, že ja som prostredníkom medzi Bohom a ľudstvom, že som Kristom zasľúbený M. (Mesiáš?). Tento dôkaz dostane ľudstvo vo väčšej miere, než mu bude milé. Nadpozemské znamenia ma budú ohlasovať, veľká kométa.“

Už nie je čas na obdivovanie krásy Kométy a ostávať pri skúmaní toho, z čoho pozostáva! Táto Kométa nás upozorňuje, že je najvyšší čas obratu k novému a k premene nášho doterajšieho zmýšľania, žitia a obhospodarovania  tejto zeme. K návratu BOHU milému bytiu na tejto zemi, v zmysle jeho zákonov! Koho JEJ posolstvo poteší a koho nie, komu pomôže v poslednej chvíli prebudiť svojho ducha, to je ponechané do posledného okamihu existencie tejto ZEME, na slobodnej vôli každého z nás!

MÔŽE KAŽDÝ MUDROVAŤ KOĽKO CHCE, NO UDALOSTI,
KTORÉ PREBIEHAJÚ A BUDÚ PREBIEHAŤ, SVEDČIA PROTI NÁM!


***

29.7.2020

DOPLNENIE

Predvčerom, t. j. 27. 7., hlásili v  dedinskom rozhlase obce Podhradie, že vo vedľajšom katastri mesta Turany sa vyskytol mor včiel, že musia všetky spáliť a všetky vedľajšie katastre - dediny, že majú byť ostražité a keby priletel roj včiel, tak ho nemajú brať, ale zlikvidovať. Takže máme na Slovensku ďalšie ohnisko tejto nákazy! Úrad verejného zdravotníctva sa snažil radiť včelárom, aby boli ostražití, ale či je možné prikázať včelám, aby lietali v rúškach, alebo prikázať im, kde majú lietať na kvety a kde nie?  Jediná ochrana by bola, nepustiť včely z úľa a nechať im med, ba aj ich prikrmovať, lenže to by už vlastne boli nefunkčné - mŕtve včely aj tak. Takže bolo by vhodné, opýtať sa znovu tých vzdelaných astronómov, či sa jedná iba o tie povery, ba bolo by vhodné im odporučiť, keby začali chovať včely, potom by hádam  nabrali ten rozum, ktorý je potrebný, ba ktorý na škole asi získali podobne, ako Matovič.
Už mnohokrát zaznelo varovanie, že človek bude môcť žiť na Zemi iba dovtedy, pokiaľ budú žiť včely!

 Zaujímavé posolstvo nesie aj meno tejto kométy. Táto kométa je veľmi známa podobne, ako bola kométa ISON. Jej meno je NeOwISe, teda obsahuje v sebe všetky písmenká slova ISON, ale v trochu inom poradí. A táto kométa, tiež prelietavala pri Slnku a prežila to, aj ISON prelietaval popri Slnku a tiež to prežil, aj keď vtedy v príspevku ISON dôkazom bolo uvedné, že ISON sa vráti v jemnejšej úrovni. ISON mala dva chvosty v tvare písmena „V“ a táto kométa má tiež dva chvosty v tvare písmena „V“. Ak ISON napodobnil narodenie Imanuela, teda že bol ohlasovaný, ale nakoniec prešiel do jemnejšej úrovne, tak táto kométa môže ohlasovať Jeho návrat, teda tiež prežila prechod okolo Slnka, ale je viditeľná na celej zemi a vedia o nej všetky národy. Zaujímavé je, že meno kométy NEOWISE by sme mohli preložiť ako Neo = nový, Wise = poznanie.

Práve Imanuel ako Sudca nám po očiste má priniesť nové poznanie,
ako je to zasľúbené v mnohých náboženstvách po celom svete.

_______________________________________________________________________________________________________________________
20.7.2020

HIERARCHIA BYTOSTÍ


Všetky dnešné dokumenty nastolia pompézne problém, ktorý v úvode tak rozvinú, aby divák nabral dojem, že konečne získa odpoveď na otázku, ktorá bola nastolená už v samotnom názve, lenže po skončení každého dokumentu so sklamaním zistí, že nastolený problém sa zamotal ešte viac a žiadna odpoveď sa nezískala.
A je žalostné, že naša úplne odlišná aktivita, ktorá vždy rieši tento neriešiteľný problém, ba poslucháč získa tú ukrytú odpoveď, je ignorovaná, dokonca nezaujímavá, lebo ľudstvo sa už tak zamotalo v problémoch, že tento stav nevedomosti mu úplne vyhovuje, ba väčšinu uspokojuje, lebo tento spôsob neodhalenia tých vecných  odpovedí umožňuje zahaliť aj nevedomosť, ba hlúposť tých, ktorí sa za kompetentných vydávajú, ba ktorí nám vládnu, alebo aspoň žnú nezaslúžené živobytie, alebo aspoň obdiv! My z toho nežijeme, po obdive netúžime, ale iba po poznaní, ktoré by konečne prinieslo ľudstvu tú večne hľadanú harmóniu.
K týmto dokumentom patrí aj ten s názvom Ježiš a Islam: Ukrižovanie podľa Koránu, ktorý poslednú dobu niekoľko krát opakovali na TV TA3. Nepochopenie spôsobuje výrok Božieho Syna, keď tento ako jedna osoba Boha, končil svoje poslanie na Zemi a vinou ľudí umieral na kríži:

„Eli, Eli, láma sabachtani?” To je: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

Ľudia správne vyciťujú otázku: Prečo Ježiš, ako jedna časť Boha použil takéto slová? Mohla si jedna časť Boha pribitá na kríži takto vzdychnúť? Môže Boha opustiť Boh?
Odpovedať na túto otázku sa v tomto dokumente podujali dve najsilnejšie svetové náboženstvá. Korán tvrdí, že to nemohol byť Boh, keď takto prehovoril, že sme teda museli pribiť na kríž niekoho iného. Že to bola zlá vražda od nás. Biblia naopak tvrdí, že to bol Boží Syn a touto vraždou sme si Boha uzmierili. 
Nezhody tých dvoch veľkých svetových náboženstiev, ktoré lipnutím na starých tradíciách budú pretrvávať, ba nemôžu dospieť k tej Bohom chcenej zhode, ktorá je podmienená práve znalosťou toho posledného - nového poučenia od Boha. Doplácajú teda obidve náboženstvá na rovnaký nedostatok: nepoznanie toho podstatného - nového, ktoré jedine dokáže spojiť všetky nezrovnalosti do logického a  jednotného pôsobenia, v zmysle Božej vôle všetkých duchovných smerov, ktoré sa jednotlivo hrdia pravosťou, ale pri tých rozhodujúcich otázkach dokazujú, že všetci blúdia, lebo nemôžu nájsť správnu odpoveď na to dôležité. No a potom ani médiá nedokážu, alebo nenájdu odvahu, otvorene im to vytnúť, ba ponúknuť to hľadané vysvetlenie, pre ktoré vlastne ten dokument  divákom ponúkli. A tak nemôže dôjsť k pokroku! Potom to zostáva na "laikoch", ako sme my, ba ako sme hodnotení, lenže otázky zostávajú nezodpovedané a k pokroku a ľuďmi chcenej, ba aj Bohom ponúkanej jednote, nedochádza. 
Že je to skutočne dôležitý problém, dokazuje história všetkých Vyslancov Svetla, ktorí prišli priamo od Boha, lebo stále sme ich nedokázali pochopiť a potom preto sme pokrivili ich Slovo. Ježišovo Slovo sa ide kriviť kvôli nepochopeniu tohto Jeho výroku, ba nakoniec prehlásime, že sme ho ani nezabili. U Abdrushina a Jeho Slova sa najbližší tiež dopustili pokrivenia Slova, lebo nakoniec zapochybovali, či môže byť Synom Človeka, keď niekedy ho pociťovali ako bežného im blízkeho priateľa a inokedy sa im zdal tak veľmi vzdialený. A nakoniec sme to isté prežili aj pri Prakráľovnej, ktorej výrok podobne, ako Ježišov, nepochopili tí, ktorí jej mali byť najbližší!
My sme sa týchto súvislostí už dotkli na našej stránke v priečinku POČATIE, v príspevku HIERARCHIA SVETLA a tento Ježišov výrok podáva ďalší výrečný dôkaz o postupe pri vteľovaní každého Vyslanca Svetla.  Keďže to ale bolo vysvetlené z trochu iného uhla pohľadu a keďže je a bude pre nás toto pochopenie dôležité, pokúsime sa pozrieť na tento problém ešte raz.

Ako základnú podmienku porozumenia musíme poznať hierarchiu bytostí a stavbu stvorenia.
Znázorníme si teraz celé stvorenie, všetkých sedem svetov z nášho ľudského pohľadu zhora nadol.

1. Bezbytostná ríša – V nej žije Božia Trojica.
2. Božská ríša – Nachádzajú sa tu archanjeli a anjeli, ako Bohu najbližší.
3. Praduchovná ríša – Žijú tu stelesnené vzory ľudských cností.

4. Duchovná ríša – Raj, domov ľudí, ktorí sa vyvíjajú v hmotnosti.
5. Bytostná ríša – Odtiaľ pochádzajú bytosti prírody a duše zvierat.
6. Jemnohmotný vesmír* – Onen svet, astrál, žijú tu ľudia po smrti.
7. Hrubohmotný vesmír – Žijú v ňom ľudia v hmotnom tele na jednotlivých planétach.

* Ako dôkaz týchto jemnejších úrovní nám môže poslúžiť aj nasledujúca fotografia, prezentovaná v dokumente, ktorého názov si už žiaľ nepamätáme, ale podarilo sa na nej zachytiť dušu človeka, ako vychádza z tela po autonehode.

Ľudia v tomto dokumente sú nie prví, ktorí sa nad týmto Ježišovým výrokom zamysleli, ale bolo to prezentované a aj vysvetlené už dávnejšie v knihe Proroctvá vo Svetle Pravdy. Budeme preto citovať z tejto knihy:

Doznievania k Posolstvu Grálu: „Čisto duchovné úrovne VII
Biely zámok si nemožno predstavovať podľa pozemských pojmov. Má toto označenie ako záštitu dvoch, čistých nádob. Nachádzajú sa v ňom vo vernej ochrane dve praduchovne -ženské nádoby najsvätejších splnení Svetla na zemi.
Sú to dve praduchovné nádoby pre pozemské matky Ježiša a Abd-ru-shina. Obe praduchovné nádoby potrebovali ešte aj duchovný obal, bez ktorého by neboli mohli splniť svoju úlohu na zemi. Táto duchovná časť bola vtedajšia pozemská matka.
Každý duchovný obal bol pritom sám osebe človekom, to jest sebavedomá pozemská žena, s ktorou sa vyvolená praduchovná žena musela vždy vopred spojiť k pozemskému zrodeniu Božieho Svetla!
Pokiaľ hovorím o
praduchovnej a duchovnej nádobe alebo schránke, tak je to zakaždým žena sama pre seba. Dve praduchovné nádoby sú dve k tomu vyvolené ženy v prastvorení.
Duchovné nádoby alebo schránky sú tie pozemské ženy, ktoré mohli byť k tomu vyhliadnuté a tiež pripravované, aby sa s týmito schránkami alebo ženami z prastvorenia vrúcne spojili za účelom najsvätejšieho spojenia.
V Bielom zámku šiesteho stupňa prastvorenia sú dve vyvolené ženy, ktoré všetkých narodených zo Svetla, ponárajúcich sa do hmotností k splneniu božských zasľúbení, nesú nadol, aby sa spojili s pozemskou ženou. Pri pozemských vteleniach prichádzajúcich zo Svetla, tento prechod totiž musí byť, lebo v pôsobení božích prazákonov stvorenia nie je možná medzera.
Duch pozemských matiek
je teda len čiastočne spojený s vyslancami Svetla prostredníctvom praduchovných nádob, ktoré sú po určitý čas s matkami spojené bezprostredne starostlivo spradenými nitkami. Praduchovné nádoby nesú vyslancov Svetla nadol, až k pozemským matkám a spájajú sa s nimi až v čase inkarnovania. Potom zostanú s nimi spojené ešte štyridsať dní po pozemskom narodení.
Počas tejto doby prostredníctvom praduchovnej nádoby jestvuje spojenie Svetla aj s duchom pozemských matiek. Potom je toto spojenie však opäť zrušenétým, že sa praduchovná nádoba zase uvoľní a ide späť.
Tým je ženský duch pozemského človeka ponechaný znovu sám na seba, keďže bezprostredné spojenie so svetlým jadrom jej dieťaťa nejestvuje.

Musíme si ešte ale vysvetliť, z čoho pozostáva osobnosť človeka a z čoho pozostáva osobnosť vyslanca zo Svetla!
Osobnosť človeka prichádzajúceho na našu Zem ku vteleniu pozostáva z týchto zložiek: Podstatu tvorí duch človeka, ktorý je samostatnou a teda jedinou osobnosťou schopný pretrvať večnosť. Tento duch musí prechádzať cez bytostnú ríšu a z uvedeného dôvodu sa duch musí obaliť „hmotou“ tejto úrovne, lebo inak by nemohol prekonať jej hustotu. Presne tak, ako sa vo vode nemôže udržať ponorený balón naplnený vzduchom. Odporovalo by to Božiemu zákonu tiaže a aj rovnorodosti. Bytostná ríša je hutnejšia, a preto leží pod duchovnou, odkiaľ duch človeka vyšiel. Druhá úroveň, alebo ríša je jemnohmotná, pri prechode ktorou sa duch musí taktiež obaliť touto úrovňou, alebo jemnou hmotou. Táto úroveň je dlhodobým domovom ľudského ducha, ktorý sa opätovne vracia z hrubohmotnosti tejto Zeme do jemnohmotnosti, kde čaká na ďalšie vtelenie. Až po prechode touto úrovňou sa ľudský duch vteľuje do hrubohmotnosti tejto Zeme a berie si z nej aj najvrchnejší obal, svoje telo, ktoré mu tu na Zemi znovu poslúži ako rovnorodé prostrediu, v ktorom bude pôsobiť. Môžeme teda povedať, že človek žijúci na zemi, je vlastne osobnosťou, ktorá môže pretrvať večnosť, a je obalený bytostným,  jemnohmotným a hrubohmotným záhalom. Každé telo je vybavené aj patričnými zmyslami. Samotnou osobnosťou je duch!

Pri príchode vyslanca zo Svetla je to zložitejšie, lebo jeho pôvod je z vyššej úrovne, nachádzajúcej sa nad duchovnou ríšou. Tie obaly, ktoré sme si vymenovali u ľudského ducha, bude musieť mať aj tento vyslanec, aby mohol preputovať jednotlivé úrovne, alebo svety pod jeho domovom, odkiaľ prichádza. Musí však byť vybavený aj úrovňou nachádzajúcou sa ešte vyššie nad duchovnou úrovňou, ako pôvodnou pre človeka. Z tohto dôvodu je nutné, aby sa spájal s osobnosťami z týchto nižších úrovní tak, ako to bolo vysvetlené v prednáške Syna Človeka. Nakoľko duchovná ríša je už takej podstaty, kde má pôvod sebavedomá bytosť, preto je nutné pre bytosť z vyššej úrovne, aby sa spojila so sebavedomou samostatnou bytosťou z úrovne nižšej.
Keď prichádza vyslanec od bezbytostného Boha, musí sa spojiť so sebavedomou bytosťou, pre neho pripravenou v božskej ríši, ďalej v praduchovnej ríši, ešte ďalej v duchovnej ríši a až potom naberá na seba záhaly z menovaných úrovní, ktoré už nie sú sebavedomými osobnosťami, ale len akoby obalmi tejto viacúrovňovej osobnosti. Z toho čo sme si povedali teda vyplýva, že cez hrubohmotné telo človeka pôsobí jedna sebavedomá osobnosť, zatiaľ čo u vyslanca zo Svetla pôsobia Tri sebavedomé bytosti, ktoré sú zákonite pod vplyvom tej najvyššej.
Ale ako sme si tento problém vysvetlili samotným Slovom Pána, vyššie osobnosti sa pripoja, alebo odpoja od duchovnej nádoby podľa potreby a pritom duchovná osobnosť aj s potrebnými ku tomu záhalmi ducha tu zostáva pôsobiť ďalej dovtedy, pokiaľ aj duchovná osobnosť neopustí potrebné záhaly /telá/ a vtedy nastane smrť tejto osobnosti v hrubohmotnosti." (Ako je to zdokumentované na fotografii.)
„Ježišovo telo na kríži už osídľovala len duchovná podstata a vyššie bytostné podstaty a dokonca aj jedna bezbytostná už Jeho telesnú schránku opustili. Preto tie Ježišove slová! Božská bezbytostná podstata už neviedla Ježišovu duchovne bytostnú podstatu a Ježiš to samozrejme cítil ako opustenie pre neho tak dôležitej, ale v tej dobe už nepotrebnej doplňujúcej časti, ktorá mu ale chýbala, ako niečo jemu vlastné, na čo bol dlhú dobu zvyknutý."

Toto vysvetlenie podopierajú aj iné známe skutočnosti:
Posolstvo Grálu: „... Bez ohľadu na to, akého je náboženstva, stretne sa buď už tu alebo v jemnohmotnom svete s duchom Kristovým, ktorý ho nakoniec ďalej povedie až k Otcovi, čím sa naplnia slová: „Nikto neprichádza k Otcovi, jedine skrze mňa.““

Večné zákony 2.diel: “Za odmenu, že dobre splnil poslanie, napriek zlyhaniu všetkých pomocníkov a že tak dlho nevinne trpel, ho (Ježiša) Boh-Otec urobil kráľom božskej ríše.”
Teda  nachádzame aj tu potvrdenie, že Boží Vyslanci pôsobia na viacerých úrovniach.

No a po tomto vysvetlení Ježišovho výroku môžeme už objasniť aj ďalší citát, ktorý v tom dokumente odznel. Bol to verš z Koránu, v ktorom nachádzali, podľa nich, vzájomne si protirečiace súvetie. Ale žiaľ, zostalo to len pri rozumovom polemizovaní tých študovaných, lebo jednotu a správne  pochopenie neboli schopní svojimi vedomosťami, na ktoré sú tak pyšní, dosiahnuť.

Jedná sa o tento citát:
Korán; 4.súra, verš 157 a 158:

(157) ,,A za to, že hovorili: “My sme zabili Mesiáša, Ježiša, syna Márie, posla Božieho". Oni ho ale nezabili a ani neukrižovali, len sa im tak zdalo. A tí, ktorí sa o tom sporili, pochybujú o tom. Nemajú o ňom jednoznačné poznanie, len nasledovať dohady môžu.A úplne naisto ho nezabili.
(158)Boh ho zdvihol k Sebe. Boh je mocný a múdrosťou oplýva.”

Aj tu teda to nepoznanie hierarchie týchto vyšších podstát Syna Božieho zapríčinilo nepochopenie týchto viet v Koráne, pretože aj tu je treba rozlíšiť, že zabitie na kríži sa týka hrubohmotnej telesnej schránky Ježiša, ktorá bola rovnaká, ako máme aj my, ľudskí duchovia, ktorí na Zemi žijeme, lebo ani Ježiš by inak nebol mohol na Zemi plniť svoje poslanie, pri ktorom aj On tento šat potreboval.
A teda tá časť verša: ,,My sme zabili Mesiáša, Ježiša, syna Márie, posla Božieho“, tá hovorí o tejto hrubohmotnej schránke. Lenže tá nasledujúca: ,,Oni ho ale nezabili a ani neukrižovali,len sa im tak zdalo.“, to je už ten iný pohľad, ktorý sa týka tých vyšších podstát, osobností, ktoré sú u takého Vyslanca večné a pozemská smrť na ne dosah nemá.

Tak isto aj ten verš posledný: ,,Boh ho zdvihol k sebe. ...“ , sa týka práve týchto vyšších jemnejších podstát Syna Božieho, ale nie tej pozemskej hrubohmotnej schránky!
Práve toto je to spomínané, chýbajúce poznanie hierarchie, teda poznanie o ŇOM, JEŽIŠOVI, ktoré je vo verši napísané, že ľudstvo nemalo!
Teda aj na cirkvami mylné vysvetlenie Ježišovho z mŕtvychvstania sa je treba dívať práve cez toto nové poznanie, ktoré žiaľ odmietame aj napriek tomu, že nám život prináša do cesty prežitia, ktoré si dokážeme vysvetliť len týmto novým poznaním.

Citácia z Doznievaní k Posolstvu Grálu: Duchovné úrovne I
Pre ľudského ducha chcem však ešte viac poodhaliť závoj, keďže som mu už dal celkom stručný obraz cesty Svetla až k nemu; tej ktorou museli prejsť všetci svetlí pomocníci, aby nakoniec boli týmito maličkými pozemskými ľuďmi a ich rúhavou namyslenosťou odmietnutí a pozemsky zavraždení, ako sa to doteraz vždy stávalo.
Traste sa preto, keď vás všemohúcnosť Boha volá teraz k súdu!
Isteže k vám nadol už často prichádzali zvesti z horných úrovní, ktoré som vám dnes menoval, lenže vy ste z nich prijímali iba úbohé zlomky aj to sformované podľa vášho ľudského spôsobu, takže ich podania možno preto nájsť už iba ako veľmi znetvorené trosky v legendách a v básniach. Popletené a z hľadiska zákonitosti stvorenia nemožne stvárnené, pretkané rôznymi čisto pozemskými udalosťami. . . stala sa z toho zmiešanina, ktorá sa vám zdá byť vznešená a predsa sa voči pravde javí smiešne a možno ju ospravedlniť iba vašou nevedomosťou.
Pred mojim Posolstvom ľudia už sem-tam počuli o jestvovaní takých úrovní, ale nedokázali ich rozlišovať, pretože im o tom chýbalo akékoľvek skutočné vedenie a preto v obvyklej ľudskej namyslenosti chcieť byť vo všetkom múdry vznikali tie najnemožnejšie výtvory.
Je teda pochopiteľné, že vážni ľudia krútili nad tým hlavou a zostávali v primeranej vzdialenosti od toho, zatiaľ čo medzi blúznivcami a fantastami vznikali tie najhroznejšie poblúdenia, odhliadnuc celkom od toho, že sa bez námahy snažili povzniesť hore prevažne tí mnohí malí, ktorí by radi boli veľkými, aby si mohli aspoň raz uspokojiť svoj stále pretrvávajúci chorobný sklon chcieť sa uplatniť bez námahy!
Bolo to odporné jemnohmotné bahno, čo z toho vzniklo; stalo sa veľmi nebezpečným pre ľudských duchov, pretože zabránilo, aby sa Pravda mohla prijať neovplyvnene a poznať tak pravú cestu ku vzostupu! Váhanie bude však pre veľmi mnohých ľudí zničením, pred ktorým by sa inak boli mohli zachrániť.
Napriek tomu však je to nakoniec predsa len vlastná a slobodná vôľa, ako aj následok osobne vytvorenej lenivosti ducha každého jedného, ktorý sa tým sám zdržal od poznania a musí preto v súde prepadnúť ako nepotrebný podľa Božieho zákona.”

Nech tieto riadky poslúžia na zamyslenie a prinútia niektorých k dôkladnejšiemu hľadaniu Pravdy, bez akejkoľvek vypočítavosti. Len treba zobudiť svojho ducha a nebáť sa, keď niekedy položí znepokojujúcu otázku. Obchádzať ju nie je pokora, ale lenivosť ducha!

Obrázok použitý v príspevku pochádza zo stránky:
https://www.express.co.uk/news/weird/689958/PROOF-OF-AN-AFTERLIFE-Mans-spirit-caught-camera-leaving-his-body-after-road-crash

_______________________________________________________________________________________________________________________
2.7.2020

NEPOZNANÁ KOMUNIKÁCIA

 

Na našej stránke sme sa tejto téme venovali už mnohokrát a to v rôznych oblastiach, ktoré súvisia s každodenným prežívaním, ba neznalosť nám spôsobuje väčšinou neriešiteľné problémy. Lenže tieto problémy, by už vôbec nemuseli byť, keby sme si nechali konečne poradiť, ba tieto rady, neradili medzi konšpiračné teórie. Paradoxom je, že konšpiračné teórie uznávame naopak, ako pravé.
V platnosti zostáva nami radené pravidlo: Človek nepozná seba samého, ani svet, v ktorom žije, a následne nedokáže správne poznať ani prírodné – Božie  zákony, v ktorých činnosti  musí každodenne pôsobiť.
Tentoraz využijeme ako dôkaz jestvovania jemnejších dimenzií hmoty, znovu poukázanie na druh pôsobenia týchto zákonov v oblasti, ktorá je bežne dostupná pre každého, ktorý by si chcel toto pôsobenie zákonov samotný potvrdiť a overiť to, čo bude teraz nasledovať.
Každý určite pozná, alebo sa dozvedel, ako na zemiakoch škodí pásavka zemiaková, alebo ľudovo „mandolínka“ , ba koľko škôd dokáže napáchať, a že zlikvidovať ju, je úplne nemožné. Bolo už vymyslených, ba aj poradených, veľa spôsobov jej likvidácie, ale stále málo účinných, lebo prežíva stále v hojnom počte a nič nie je dostatočne účinné. My doma pestujeme stále zemiaky a teda tento neduh musíme riešiť každoročne. Chceme mať zemiaky „BIO“, veď preto ich pestujeme, a z toho dôvodu väčšinou likvidujeme tohto škodcu zberom zo zemiakov ručne, aj keď sme už vyskúšali všetko možné, ale biologické. Teda iba bez chémie.

Na našej stránke bol zverejnený objav prírodného zákona, ba aj s možnosťou získania dôkazov na videokazete priamo z prevádzky, teda z prírody a teda aj nasledovné vysvetlenie, ako sa neduhov jednoducho, ba dokonale zbaviť. Dôkazy pochádzali ale z oblasti, ktorá je pre bežného človeka málo dostupná, aj keď sa tento zákon dotýka všetkých oblastí. Preto si niektorý čitateľ možno po týchto následných vysvetleniach pomyslí: „Keď tieto zákony tak poznáš, prečo máš tento problém s tými mandolínkami?“ Na túto otázku je síce odpoveď už v samotnom prírodnom zákone, lebo výsledok je priamo úmerný čistote vysielaných obrazov na dané stanovište, ba hlavne rastliny, tam sa nachádzajúce. No a ten náš problém spočíva práve v tomto samotnom zákone, nakoľko naša záhrada sa nachádza na mieste, ktoré susedí s prechodom, ktorým prechádza veľa ľudí a mnohokrát vidíme niektorých, ktorí sa so závisťou v očiach pozerajú na peknú úrodu, v záhrade sa nachádzajúcu. No a nečisté, teda negatívne myšlienky sú dnes vo veľkej presile, ba jej likvidácia je už teraz priamo nemožná. Dokonca v tejto dobe je táto temná sféra posilňovaná z jemnejších úrovní veľmi výrazne. Uvedený zákon vyžaduje čistotu a teda stanovište, bez možnosti cudzieho zásahu! No a takých dnes už temer niet. Veď preto sa deje všetko tak, ako sa deje, ba stíha nás jeden problém za druhým. A práve preto ja pestujem veľa rastlín, ba aj ovocia, ktoré je málo známe a teda pre tých okoloidúcich neaktuálne, alebo zas na miestach, na ktoré nie je výhľad. Iba tam sa dokážu dosiahnuť žiadané výsledky a využiť uvedený zákon.
Toto bolo potrebné uviesť na úvod, lebo táto otázka je pre pochopenie rozhodujúca. Až teraz môže nasledovať vysvetlenie, ba konkrétny príklad na potvrdenie si uvedeného zákona, ktorým si môžeme podať, ba získať, ten chcený dôkaz. Dôkaz je možné získať práve na negatívnom pôsobení, ktoré je dnes v prevahe, ale potvrdzuje ten spôsob komunikácie, ktorý si chceme potvrdiť, ale ktorý my dnes nepoznáme, lebo neuznávame tie jemnejšie telá vlastné, následne ani iných tvorov v prírode, ba aj jemnejšie telá rastlín a teda ich vyžarovania, ktoré sú práve kanálom tej nepoznanej komunikácie, ktorá všade okolo nás prebieha, hlavne naším pričinením, ale bez nášho vedomia a znalosti o nej.
Každým rokom narastá žiarenie prichádzajúce z vesmíru, ktoré urýchľuje dianie, aby sa mohol uzavrieť kruh, ktorý je pre citlivých už tak očividný, ba vo všetkých duchovných smeroch predpovedaný, ale nami, ba hlavne kompetentnými, ignorovaný. Preto je toľko nahromadených udalostí, všetko je hnané do kvetu, aby prinieslo plody, ktoré sme do stvorenia, vesmíru, prírody vniesli my, ľudskí duchovia. Preto tak zakvitli všetky druhy stromov, rastlín, ba následne nasledovali, ba budú nasledovať pohromy, katastrofy, ľudské konflikty a nevysvetliteľné zlyhania ľudí, ba tragédie, ako v tej škole vo Vrútkach.  Lenže teraz sa vrátime ku konkrétnemu prípadu, ba dôkazu.
Tohto roku bolo, ba je stále, toľko tých pásaviek zemiakových, ako ešte ani jeden rok. Na jednej byli zemiaka je bežné, že sú naraz tri - štyri a nie jedna, ako kedysi. Denne ich musíme zbierať aj päťkrát a vždy ich zozbierame kopu. Títo škodcovia sú už tak rafinovaní, že keď sa približujete ku rastline zemiaka na ktorom je škodca, tak tento tvor sa jednoducho zhodí pod zemiak, otočí sa hore bruchom, prestane sa hýbať, ba zostane v štrbine zeme a objaviť ho, je veľmi náročné. Mám to potvrdené od viacerých. Preto bolo potrebné vymyslieť stratégiu, že jednu ruku rýchlo vložiť pod list zemiakana ktorom je tento škodca a druhou sa približovaťku nemu. Takto skončí vo vašej ruke. Lenže ja som si na uľahčenie vyrobil nástroj, ktorý mi mal uľahčiť tento zber, aby som nemusel toľko chodiť pomedzi zemiaky a šliapať pôdu pod nimi. Pre dokreslenie napísaného, použijem priliehavé obrázky, na ktorých môže čitateľ získať potvrdenie.

No a práve tento vyrobený nástroj sa stal nástrojom potvrdenia funkcie tohto zákona jestvovania jemnejších dimenzií hmoty, ba tej, nami nepoznanej komunikácie medzi živými tvormi. Nestal sa teda nástrojom  pre uľahčenie mojej práce  pri prácnom zbere tohto škodcu, ale niečoho iného. Ako môžete vidieť na obrázku, na dlhšej rúčke je malý kýblik o veľkosti ľudskej dlane, aby ho bolo možné zasunúť pod listy, na ktorých je škodca, ktorý by sa mal zosunúť do neho, keď sa priblížim tak, ako tomu bolo pri priblížení rukou.Lenže výsledok bol v tomto prípade úplne odlišný! Škodca sa nechcel vôbec spustiť zo zemiaka, ba držal sa tak vytrvalo,že som musel nástroj vylepšiť a ako vidno na obrázku, ako rukoväť využiť krátky oberák na ovocie, ktorým točím po listoch zemiaka, aby som tohto škodcu do toho kýblika zhodil. Aj tak je to veľmi náročné! Lenže, keď sa priblížite ku nemu rukou, teda časťou vášho tela, v tom prípade sa ihneď z listu zhodí na zem. Ako je to možné?
Aj keď sa táto otázka, ba celý príspevok bude zdať mnohým ako malicherná, ba nepodstatná, opak je pravdou. Práve v kladení tých pravých otázok je žiadaný úspech. Pokrok je v priamej úmere s umením položiť si tú pravú otázku, ba na ňu potom nájsť aj správnu odpoveď! A práve v tých teraz nami prehliadaných a nepovšimnutých otázkach sa ukrýva väčšina riešení na naše neriešiteľné problémy. My sme na to už mnohokrát poukazovali, lenže žiaľ, vždy so žalostným výsledkom, ba ani teraz si nerobíme veľkú nádej. Ale ako sa hovorí: „Skúsiť treba!“ 
Pre tých väčších skeptikov je potrebné poukázať na dokument: „Záhady živočíšnej ríše 12. časť“, v ktorom  mnohí chovatelia zvierat, ako psov a mačiek, podávajú svoje prežitia, ako videli vo svojom dome duše zvierat, teda ich uhynutých zvieracích miláčikov. Samozrejme, že ako vždy, bol ku tomu vložený aj komentár „odborníka“, teda psychológa, ktorý to vysvetľoval znovu v zmysle naučených definícií, ktoré získal štúdiom, že sa jedná o vidiny tých, ktorí svoje zvieratá stratili a milovali. Ľudia rozumu skutočne nedokážu vniknúť do tých úrovní, ktoré sú prístupné jedine ľuďom citu, a je to podobné, ako nedokáže každý rádioprijímač byť naladený na niektorú stanicu, teda na potrebné vlnové pásmo.
Pre tých otvorenejších treba vysvetliť, ako je to v skutočnosti, ako teda tento prírodný zákon funguje a ako je to vysvetlené v PG: (Voľný obsah)

Aj zviera má dušu, ba presnejšie povedané, iba zviera má ako podstatu svojej inteligencie dušu, teda bytostné jadro, ktoré je následne obalené jemnohmotnými a hrubohmotnými obalmi. Na rozdiel od človeka, ktorý má rovnako tieto menované obaly, ba ten bytostný obal, ktorý má zhodný so zvieraťom, je ale nie u neho tou najvyššou inteligentnou podstatou, ale iba tiež jedným z obalov, ale obalov ducha, ktorý je u človeka tou inteligentnou podstatou, teda o jeden stupeň vyššou, ako je tomu u zvieraťa.
Zviera po svojej smrti teda tiež prechováva jemnejšiu podstatu, ktorá nezaniká, ale u zvierat si nie vždy udrží svoju bytostnú formu, ba je vstrebaná rovnorodou centrálou. Lenže láska ku človeku - duchu, dokáže udržať túto formu aj po smrti v pôvodnej celistvej forme, ba mnohokrát sa opätovne vteliť.  Preto sa po smrti zvieraťa mnohokrát stáva, že zviera stále žije v blízkosti svojho majiteľa, lenže iba v astrálnom tele a je teda možné, že ho majiteľ dokáže vidieť, až má pre toto videnie už spomenuté schopnosti.

A teraz sa dostávame k podstate toho, prečo bola zvolená teraz táto oblasť a snažíme sa dokázať jemnejšie dimenzie hmoty na vyššie podanom príklade. Pre tých, ktorí nemajú vyvinutý tento jemnejší zmysel, nedokážu sa naladiť na tie jemnejšie dimenzie, ale dokážu logicky, ba empiricky myslieť, je tento príklad dokonalou pomôckou, až nájdu v sebe odvahu položiť si tiež tú kacírsku otázku, ktorá bola položená. Ako je to možné, že ten škodca dokáže rozlíšiť tak očividne rozdiel medzi tým neživým predmetom a našou živou rukou?
Naša ruka je žiaričom v jemnejšej dimenzii hmoty, ktorú tento škodca už z väčšej diaľky registruje a preto mu tento spôsob komunikácie umožňuje vykonať ten,  pre neho úspešný manéver.
Jedine my, „múdri“ ľudia, ba pyšní na svoju „znalosť“, sme tak nevedomí, že neuznávame tento, všade v prírode tak bežný spôsob komunikácie medzi všetkými živými organizmami, ba dokonca aj nerastmi,  ba potom sa divíme, keď nás takéto prežitie prekvapí!
Pritom pri poznaní tohto druhu komunikácie, by sme poznali prírodné zákony, dokázali ich výhodne využívať, zbavili by sme sa všetkých dnešných problémov, ba aj vinníkov by sme potom hľadali úplne inde.

A to aj v tom nešťastnom prípade vo Vrútkach!
 

POTVRDENIE

O tomto jemnejšom druhu hmoty nás informujú nie len rôzne náboženstvá po celom svete, ale urobili to niekoľko krát už aj vedci, lenže, žiaľ, dnes sa každá prospešná informácia stáva tajomstvom, alebo predmetom posmechu. Tak je tomu aj s novým pokusom vedcov, ktorí sa snažili tento jemnejší druh hmoty – „temnú hmotu“ ako ju oni nazývajú, skúmať a zistiť jej vlastnosti. Použili k tomu tekutý xenón, ktorého jadrá sú tak citlivé, že reagujú pri stretnutí s molekulami tej hmoty jemnejšej nami neviditeľnej. Lenže výsledky ich veľmi prekvapili, lebo zrážok, alebo stretov bolo viac, ako oni predpokladali, čo znamená, že tá jemnejšia hmotnosť nesie viac informácií, ako tá naša. A toto zistenie je dokonalým potvrdením tohto príspevku, pretože mandolínka má zmysly aj pre tú jemnejšiu úroveň, odkiaľ čerpá pre ňu potrebné informácie. Teda aj to, či predmet ktorý sa k nej blíži je živý, alebo neživý.
Títo vedci si myslia, že objavili podľa nich svätý grál, teda tú jemnohmotnú časticu, ktorú nazvali slnečný axióm a svoju publikáciu nazvali: „PREPÍŠEME ZÁKONY FYZIKY?“ lenže nevedia, že už Mendelejev tento prvok zahrnul vo svojej tabuľke, ako prvok 0 z ktorého všetky ostatné prvky periodickej tabuľky pochádzajú. Lenže v oboch prípadoch bola snaha tento poznatok pred ľuďmi zatajiť alebo spochybniť. Už sme Vás o tom informovali v príspevku NAŠE FAKTY POTVRDENÉ z priečinku LOVY BEZ ZBRANÍ, ba dokázali sme za pomoci techniky túto jemnejšiu hmotu aj nasnímať a sú v tomto priečinku k dispozícii videá. Dokonca aj praktické využitie v prírode zachytené v dokumente.
Nižšie uvádzame obrázok, teda výsledok pokusu vedcov. Horná modrá úroveň predstavuje množstvo informácií v tej jemnejšej dimenzii a tá spodná v našej dimenzii.

Obrázok pochádza zo stránky:
https://fontech.startitup.sk/prepiseme-zakony-fyziky-pri-experimente-s-temnou-hmotou-sme-natrafili-na-novu-casticu/
 

ZAUJÍMAVÉ PREŽITIE

V práci som mal jedno zaujímavé prežitie. Odohralo sa toto:
Pristavil som autobus na prvú zastávku. Na nej čakalo iba pár ľudí. Do prednej časti, teda blízko za moju kabínu kde sedím, nastúpili dvaja páni, boli istotne kolegovia, a boli zjavne v dobrej nálade. Hneď ako teda vošli do autobusu, jeden z nich si zavtipkoval a povedal tomu druhému zhruba toto:

,,Vidíš, dal som ti zapnúť klimatizáciu.“

Reagoval tak na to, že v autobuse bolo príjemne, voči vonkajšku, lebo ešte počas prestávky, pred začatím linky, som vychladil autobus pre cestujúcich pomocou klimatizácie.
Tak som sa pousmial a vypočul, ako si vtipkujú a šli sme ďalej. Túto linku som dokončil ako obvykle a opäť potom čerpal prestávku pred začatím nového kolečka v tej istej linke. 
No zaujímavé prežitie nastalo vtedy, keď som začal to nové kolečko.
Pristavil som autobus do zastávky a prekvapivo som pozeral, keď po nastúpení, jedna pani hovorí jednému pánovi, s ktorým boli opäť zjavne známi, zhruba toto:

,,...nechala som ti pustiť klimatizáciu.“ a rovnako si takto povtipkovali medzi sebou.

Ja som po chvíli pochopil, že sa práve odohral ten dej, kde človek nevedome reaguje pod vplyvom myšlienok iného človeka, ktorý ich vytvoril a zakotvil tak na konkrétne miesto aj keď samotní aktéri o existencii tohto deja vôbec nevedeli.
Potom som si všimol, že tá pani, ktorá to povedala rovnako ako ten pán v predošlom kole, nastúpila cez rovnaké dvere a sadla si na rovnaké miesto, ako ten pán pred ňou a celé sa to odohralo na tej istej prvej zastávke.
Mne sa to spojilo s tým prípadom vo Vrútkach, pretože aj v príspevku sme naznačili, že ide o tento dej, a že skutočného vinníka je nie tak ľahko nájsť. A toto je rovnaký dej, kde tá pani netušila, že to, čo vypovedala, je nie jej vlastné myslenie.
Toto prežitie teda len potvrdzuje to, čoho sme sa okrajovo tiež v príspevku dotkli, že všetci ľudia bez výnimky nie vždy konáme len pod tlakom vlastných myšlienok a vôbec si týchto jemnejších komunikácií, žiaľ, nie sme vedomí a ani o nich nemáme poznanie, ale najmä tí nie, ktorí dnes nosia taláre, pretože ku spravodlivému úsudku v zmysle prírodných vesmírnych zákonov iba titul zo štúdia práva nestačí.
Ide tu o pôsobenie ,,Myšlienkových foriem“ z jemnejších dimenzií, na tú našu, hutnejšiu, a tento pojem a aj súvislosti boli pre nás dávno dokonalo vysvetlené v diele Posolstvo Grálu, ako aj to, že pozemské zákony vôbec nie sú v súlade s tými Božími zákonmi.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
27.5.2020

KONZUMNÝ ČLOVEK A SIEŤ 5G

 

Tento príspevok vznikol tak, ako väčšina tých predošlých, iba na základe prežitia a následne porovnania toho, ako ľudstvo kráča po falošných cestách, ale aj ponúkanej rady, ako by kráčať malo, aby sa zbavilo problémov, ba bolo konečne šťastné.
Nedávno mi prišla zaujímavá pošta z oblasti, ktorá je dnes veľmi aktuálna, ba ja si dovolím tvrdiť, že mala by vzbudiť pozornosť všetkých tých, ktorým záleží na osude ľudstva. Toto je odkaz na ten uvedený problém a teda tá pošta:

Pozdravujem všetkých,
na „forume nov 98“ upozornili na jeden článok - možno ste už niektorí postrehli a keďže je to aj s videami, čo sa deje, tak si tam ťuknite - prečítajte, pozrite:
https://aeronet.cz/news/video-australska-vlada-zacala-zbesile-mazat-svedecka-videa-zachycujici-hejna-ptaku-ktera-zacala-utocit-na-preladovane-veze-4g-a-5g-vysilacu-v-melbourne-a-v-sydney-zoufali-papousci-klovou-do-emitoru/

Ja som následne preposlal túto poštu tým, ktorých som považoval za pravých adresátov, u ktorých získa tú potrebnú pozornosť. A tak, ako som predpokladal, to aj dopadlo. Poslal som ju aj jednému známemu, o ktorom som tiež vedel, ako to dopadne, a poslal som mu ju iba preto, lebo on mi občas posielal niečo tiež, čo bolo z jeho pohľadu dôležité. Lenže z toho môjho pohľadu, to boli iba nie podstatné následky, teda nie tá príčina, ku ktorej sa snažíme viesť čitateľov na našej stránke. No a  jeho rekcia bola nasledovná:
...nesmejem sa z toho, len tomu nerozumiem, nie som tak nastavený, aby som to chápal.  Či je to pravda, alebo nie, neriešim to. Vediem konzumný život ako milióny ľudí  i keď sa snažím po svojom trochu žiť aj s prírodou, zohnúť sa k pôde, vode . . . Ctiť si to, čo mi zem ako taká ponúka. Na viac mentálne nemám...
...dnes chcem ísť s .... aj s Tebou na obchôdzku do Urbáru okolo štvrtej.
Budeš môcť?...

No a ja som si samozrejme urobil čas na tú obchôdzku, lebo som chcel pokračovať v tej písomnej komunikácii. 
A začal som potom nasledovne: 
„Ja nepoznám definíciu toho, čo je to ten „konzumný človek“, ku ktorým si sa zaradil, lebo konzumentom je vlastne každý jeden, ktorý chce prežiť. Musíš mi to lepšie vysvetliť.“ 
No a potom nasledovalo z jeho strany vysvetľovanie, ktoré nejdem citovať, lebo bolo také bežné, ako ho iste poznáte aj vy všetci, ba poznal som ho aj ja, len som chcel pripraviť pôdu pre to moje chápanie toho pojmu. Potom teda som pokračoval takto: 

„Teraz ja skúsim podať moje chápanie toho „konzumného človeka“. Ľudstvo je už veky rozdelené na dve skupiny, ktoré nám robia problémy. Jedna skupina musí robiť a tá druhá iba konzumuje! No a keď to tá skupina, ktorá iba konzumuje, príliš preženie a tá druhá to už nezvláda, tak dôjde ku revolúcii, alebo vojne. Skupiny si vtedy obyčajne vymenia dovtedajšie úlohy, ale časom sa tento scenár znovu zopakuje. A takto to už prebieha tisícročia a ľudstvo hľadá riešenie, lenže nachádza iba také, že človek sa stal tak vychytralý, aby využil iba pre seba to najvýhodnejšie riešenie, ktoré je nasledovné: Zaradiť sa do tej skupiny, ktorá iba konzumuje, ale nie do tej, ktorá musí robiť! Lenže to riziko revolúcie, alebo vojny, tu zostáva stále, a teda aj tá možnosť, že raz príde dotyčný pod gilotínu a úlohy sa vymenia.“

Ako to však súvisí s našou témou? Veľmi výrazne.
Doposiaľ mal teda človek možnosť využiť svoju slobodnú vôľu a zaradiť sa slobodne do uvedených dvoch skupín, alebo...? Jestvuje však ešte aj tretia možnosť! Je tu ešte jedna možnosť, ktorá je ale veľmi zriedkavá, a to tá, že človek zo svojej slobodnej vôle hľadá spravodlivé riešenie, ako tento cyklus vzostupov a pádov zastaviť a vyhnúť sa tej revolúcii, alebo vojne. Je to vždy iba niekoľko málo jedincov, ktorým záleží na osude ľudstva a hľadajú to východisko z tohto bludiska. Ich úloha je však veľmi neľútostná, ba doposiaľ vždy skončili ako martýri, a ich obeť bola márna. Netreba ich menovať, lebo ich bolo veľa, ba v rôznych epochách, ale aj oblastiach, ktoré mohli smerovať k vytúženej zmene. Zo strany tých, ktorí iba konzumujú, sa dotyčný stáva hrozbou, ale pre tých, ktorí musia robiť, zostáva nepochopený, lebo nemajú na jeho rady čas, ba ani ten mentálny predpoklad, ktorý už bol v tej pošte vlastne priznaný. Treba dodať, že tá skupina, ktorá iba konzumuje, dokáže tak zaťažiť tú, ktorá robí, že skutočne nemajú čas na hľadanie svojho východiska. Veď každý človek, ktorý dnes patrí do tejto skupiny, je v dlžobe a vyťažený dokonale. Ako náhradu, ba odmenu, má predhodené rôzne návnady temna – tej konzumnej skupiny, ako je obdiv idolov v športe, „kultúre“, ktorá už vôbec nie je kultúrou, v rôznych „duchovných“ smeroch, ktoré rovnako sú falošné, predhadzujú sa rôzne hry, zábava pochybného druhu atď. Lenže na tie aktivity, tí, ktorí robia jednoducho nemajú a tak im zostávajú dve možnosti: Zadlžiť sa, alebo kradnúť! No a obidve sa teraz aktívne využívajú, čoho sme každodennými svedkami v médiách, ale aj vo svojom okolí. Alebo je tu ešte tá, už spomenutá možnosť: Výmena skupín v revolúcii, alebo vojne! Jemnejšie riešenie je výmena vo voľbách, ale to je krátkodobé, ba neadresné, lebo zmena prebieha iba v rámci tej jednej, ale nie pravej skupiny. Aj keď v rôznych dresoch! Hlupákom to stačí

Po každej revolúcii nastane na krátky čas pokrok, ba kúsok tej vytúženej slobody, ale postupne nová vládnuca garnitúra, v strachu o svoje postavenie, nastolí znovu svoju diktatúru, ktorá je mnohokrát horšia, ako tá pred tou slávnou revolúciou. Moc človeka oberie o zdravý úsudok a môžeme si to veľmi ľahko dokázať na faktoch. Už naša nová garnitúra, ktorá sa dostala ku moci iba pri posledných voľbách, zmenila úplne svoje predošlé smerovanie.
Lenže ja som zažil aj tú „nežnú revolúciu“, a teraz pre tých mladších dokážem, že napísané dokonale funguje. Po tejto revolúcii začali médiá, ba aj všetky v tichosti pracujúce duchovné, ba aj vedecké smery, konečne hlasno hovoriť, čo nemohli, ba čo im „ležalo v žalúdku“ a spôsobovalo bolesti. V roku 1992 začal vychádzať na Slovensku mesačník: Ufomagazín, ba v médiách bývali diskusie rôznych duchovných smerov atď. Táto sloboda trvala do konca roku 1999 a uvedený mesačník skončil svoju činnosť a rovnako aj v médiách všetko nové utíchlo. Nastala moderná doba temna! Tie dôkazy nižšie to potvrdzujú:

No a teraz sme sa konečne priblížili k podstate toho, čo je v názve príspevku, ba aj k podstate toho, čo bolo v tej pošte.
Okrem tých martýrov, ktorí sa snažili ľudstvo nasmerovať tým správnym smerom, teda k poznaniu Božích – prírodných zákonov, ba tak sa vyhnúť doterajším problémom a uskutočniť tú pravú revolúciu, revolúciu ducha, je tu aj iná skupina, ktorá pracuje na riešení, ako sa tej nechcenej revolúcii vyhnúť, ale pritom si zachovať ten štatút skupiny, ktorej členovia budú naďalej iba konzumovať, ba nemusia robiť, ale už viac nebudú ohrození tou skupinou, ktorá na nich robí!   

Ich riešením, je urobiť z tej podradnej skupiny, jedincov zombie, čo je človek, bez slobodnej vôle, ba podriadený úplne vôli iného človeka. A ku tomu smeruje tá teraz budovaná sieť „5G“! A to ešte nie je všetko! Nitky tejto pavučiny siahajú mimo Zeme, ba už dávno na Zemi nevládnu pozemšťania, ale mimozemšťania v pozemských a aj mimozemských telách!
Z nás, pozemšťanov, sa stanú autíčka na diaľkové ovládanie, alebo drony. Až sa vám to nepáči, tak bioroboty! Dokonca dnes už mnohí takými sú a to zo svojej slobodnej vôle, lebo plnia úplne úlohy tých, ktorí už boli menovaní. Tým, ktorým sa takéto tvrdé prirovnanie zdá pritiahnuté za vlasy, nech si uvedomia o „5G“ sieti nasledovné, teda to, čo je v súvislosti s jej postupným zavádzaním vyzdvihované, ako pre človeka „potrebné a prospešné“:
Skratka „5G“ je označenie pre piatu generáciu bezdrôtových systémov, ktorá má priniesť až 100x väčšiu rýchlosť pripojenia, výrazne znížiť rýchlosť odozvy na koncových bodoch komunikácie a do tejto 5G siete bude možné pripojiť 100x väčší počet zariadení ako doteraz. Ľudovo povedané, takmer každé zariadenie bude pripojené na internet a spomínané vyššie rýchlosti zas umožnia ľuďom medzi sebou navzájom komunikáciu skrz ešte vylepšenú virtuálnu realitu a holografické projekcie. Pod vlajkou pokroku a umožnenia „byť neustále v spojení so všetkými a všetkým“ tak tí, ktorí sú teraz „hore“ budú môcť tých, ktorí sú teraz „dole“ ešte lepšie kontrolovať, pričom títo takto kontrolovaní k tomu sami zo svojej slobodnej vôle ešte ochotne podajú pomocnú ruku. Najsmutnejšie je ale to, že vo výsledku obidve skupiny sa týmto ešte viac pripútajú k hmote a ešte viac sa odrežú od skutočného prežívania ducha, kde to pozemsky zmyslové ešte viac vytlačí to citovo duchovné. A o to temnu ide. Obzor chápania (alebo kapacita tej vyššie spomínanej mentálnej výbavy každého človeka) a schopnosť vycitovať to jemnejšie nad nami sa ešte viac zúži, až možno úplne zakrpatie. A pritom, ak by sme boli znalí Božích zákonov a vedome ich vedeli využívať dobrým spôsobom, viedlo by to k rozmachu ducha a využívaniu jeho schopností, ktoré sú už dnes odsunuté do krajiny rozprávok, alebo povedané moderne, do krajiny scifi a utópie. Nebolo by treba žiadnych bezdrôtových technológií, lebo schopnosť byť neustále v spojení s každým bez ohľadu na vzdialenosť by bola bežná záležitosť a základná výbava každého ľudského ducha. Je zbytočné to ďalej rozvádzať, lebo aj tomuto sme sa už na stránke venovali.

Ale podstata nebezpečenstva 5G súvisí s vysielaním podprahových signálov na človeka. Táto technológia je už staršia a dávno známa a je založená na tom, že veľmi  krátky záblesk obrazu náš mozog síce dokáže zaregistrovať, ale rozumové myslenie nie. Zostáva pre nás, teda pre predný mozog ten obrázok nezaregistrovaný, ale pre zadný mozog sa stane živý a teda zaregistrovaný. V počiatkoch to dokonca využívali ako reklamu v kinách, ale neskôr to vo väčšine štátov bolo zakázané. Táto téma bola spracovaná ako zápletka príbehu napr. aj v jednej časti seriálu Columbo. Lenže technológia zostala, ba v akej polohe bola využívaná - zneužívaná, to je tajné. Keď si ale dáme do súvislostí dnešný stav, ba smerovanie našej civilizácie, aj nové technológie, potom môže byť ten konečný stav pre nás veľmi znepokojujúci, lebo to je práve ten spôsob, ako cez tie podprahové obrazy, môžu vytvoriť z nás tie zombie. Predný mozog nebude nič vnímať, ale zadný áno a výsledok bude taký, ako u posadnutých! Takže v tom spočíva to najväčšie nebezpečenstvo a to je ten pravý zámer temných, ktorí takto veľmi účinne, ale neodhalene, budú ovládať ľudstvo.

Sprievodne ide s technológiou ,,5G“ aj zámer s umiestnením čipov do tela človeka.* A to si tu stačí iba uvedomiť jednoduchú, logickú vec, že ak na jednej strane máme výkonný vysielač, tak na tej druhej strane je potrebný aj vhodný prijímač, prípadne takúto zostavu môžeme doplniť aj o zosilňovač! A aj toto je funkcia týchto čipov v ľudskom tele, príjem a zosilnenie chceného vyslaného účinku, ktorého  nositeľom  bude daná frekvencia a to všetko podľa chcenia toho, kto má ten ovládač v rukách!
*https://www.youtube.com/watch?v=k5GrCHMdNgA&authuser=0

Tieto informácie sa teraz môžu zdať neznalému už prehnané, ale ako bolo veľa krát povedané: „To, že o tom neviete, neznamená, že to nejestvuje!“ Veľkú zásluhu na tejto nevedomosti a dezinformácii majú hlavne masmédiá, ktoré každú pravdivú informáciu od informátorov, ktorí boli kedysi členmi tejto temnej skupiny, alebo od ľudí, ktorí sú praví experti na elektrotechniku, zatajujú. A keď to už nedokážu, tak ju hneď označia za konšpiračnú teóriu a zosmiešňujú ju v nádeji, že s tým vymyjú ľudom mozog a že sa nebudú chcieť vystaviť posmeškom ich okolia, ak by náhodou túto pravdu chceli rozšíriť medzi ľudí. Takto masmédiá po celom svete idú ruka v ruke vedené svojím temným majiteľom, ktorý im dáva presné inštrukcie k tomu, ako majú ovplyvňovať - manipulovať s ľuďmi skrz hercov, idolov, celebrity, moderátorov, až po platených „pisálkov“ na internetových stránkach a diskusiách. Kto o tom ešte stále pochybuje, nech si odpovie na otázky: Prečo tak horlivo médiá sledujú tieto „teórie“, ktoré podľa ich tvrdenia nejestvujú? Prečo ich vyvracajú, prekrúcajú a smejú sa z nich? Prečo verejne neriešia fakt, že ľudia tieto vysielače nechcú a hlavne nepotrebujú, ale namiesto toho, aby pranierovali mobilných operátorov a vládu, že ľuďom doslova nútia to, čo odmietajú, ich vykresľujú ako zločincov, ktorí ničia zariadenia len kvôli tomu, aby ochránili svoje zdravie, ktoré údajne vôbec chrániť netreba?! Je to kvôli tomu, že nemajú nič iné na práci? Nie! Je to kvôli tomu, že sa pred nimi v skutočnosti trasú strachom, lebo ich odhalenie by viedlo k prebudeniu mnohých a to by znamenalo ich koniec! Toto je teda pravá tvár masmédií, ktoré sa tvária ako nestranné, ale v skutočnosti sú prehnité až do kosti.

Niektorí ľudia, ktorí komunikujú s bytosťami prírody, teda s bytostnými, tvrdia, že sa bytostní vyjadrili o doterajších mobilných signáloch tak, že rušia ich okolie, vnímajú ich ako rušivé „bodky“ v priestore, ktoré rušia komunikáciu medzi bytostnými samotnými. Keď sa toto všetko ešte zintenzívni, tak si môžeme predstaviť, ako sa toto naše jemnejšie prostredie ešte viac „zamorí“ a odreže nás od iných, tých pre človeka potrebných jemnejších spojení, svetlých frekvencií! A to je začiatok tej cesty k preprogramovaniu človeka, z ktorého sa týmto násilným spôsobom stane robot v rukách mocných! Akým spôsobom to prebieha sa môžete dočítať v  nasledujúcich článkoch. Netvrdíme, že sa stotožňujeme so všetkým podaným v týchto článkoch, nie všetko v nich musí byť pravdivé, ale čitateľ nech sám spája súvislosti, samostatne uvažuje a vecne hľadá pravdu!
https://www.otevrisvoumysl.cz/dr-klinghardt-co-se-deje-ve-svete-o-toxinech-5g-svetle-vs-temnote/
https://cz24.news/tajny-armadni-vyzkum-darpa-z-konce-60-let-mel-najit-prostredek-dokonale-frekvencni-zbrane-v-ramci-projektu-bizarre-se-to-podarilo-jak-to-souvisi-s-5g-sitemi-video/

Kto toto nevidí, je taký zaslepenec, ako bolo uvedené v úvode minulého príspevku, alebo patrí medzi tých, ktorí nie sú pozemšťania. Iná možnosť nejestvuje. Teraz musíme chodiť v rúškach, po čase budeme chodiť v plynových maskách a nakoniec nám ani tie nepomôžu, lebo Zem už bude úplne vyhovovať tým, ktorí nám už teraz tajne vládnu. Preto sa konečne zobuďte! Až teraz ešte pokojne spávate a nepotrebujete tú plynovú masku, tak zanedlho zbadáte, že bude pre vás potrebná! 
Komu sa tieto slová zdajú utópiou, nech si skúsi pozrieť iba jeden dokument: Mesačná matrica (naposledy vysielaný 24.5.2020 na stanici CS Mystery), aj keď ich je už dnes k dispozícii hodne viac.
Samozrejme, že naši vládcovia, ba aj v iných štátoch, ktoré sú ale pre vývoj na Zemi nie podstatné, sú iba bábkami tých menovaných mocných, a o tomto stave nič nevedia, lebo im stačí to ich správne zaradenie sa do tej správnej skupiny! Presne tak, ako u toho môjho známeho, na podnet ktorého tento príspevok vznikol. Samozrejme, že tá naša komunikácia bola trochu stručnejšia, ba bolo by potrebné občas v nej aj zapípať, aby bola prístupná verejnosti, ale podstata zostala. Zakončená bola nasledovne:
Rovnako mne by už nebolo potrebné sa venovať takýmto aktivitám, lebo som vo veku, kedy mi to môže byť jedno. Lenže...! Mám vnukov a máš ich aj ty. A čo keď sa ťa opýtajú niekedy, keď budeš s nimi sedieť v tej plynovej maske nasledovne: „Starý otec, ako ste mohli tento stav dopustiť?“ Odpovieš im potom tak, ako mne teraz? „Ja som to nebol, lebo ja som o tom nevedel, lebo som bol konzumný človek!“ „Máš pravdu“! Odpovedal mi.  Takto teda skončila moja komunikácia s ním. Za seba musím ale dodať, že ja by som postupoval rovnako aj vtedy, keby som žiadnych vnukov nemal! Prečo? Lebo chcem slúžiť PRAVDE!   

A takto končí aj tento príspevok!
Tak čo? Do ktorej skupiny patríte vy – naši čitatelia?

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
15.5.2020, 19.5.2020 pribudlo doplnenie pod *** s podnadpisom Tisícročná ríša.

MEMENTO

 

„Ach vy zaslepenci, prečo ste sa nechceli prebudiť? Tak veľa ťažoby vám mohlo byť ušetrené. Potom by som vám mohol zvestovať niečo radostné. Takto sa však musí vaše bytie zahaliť do šedivého závoja hlbokého žiaľu z ktorého vás môžu ešte raz oslobodiť a vykúpiť len ostré blesky svätého hnevu Božieho!
Nad vami sa rozpúta tento hnev netušenou mocou vo svätom súde!–“

Otče, zo všetkých tých, ktorí kedysi vo Svetle sľubovali radostne slúžiť a Tvojou milosťou smeli ísť na malú zem, je teraz len malý zástup pripravený dokončiť veľké dielo v Tvojej Sile! Ty môžeš prepožičať jednotlivcovi tisícnásobnú silu, keď chceš.
Vo Tvojej milosti vykoná malý zástup to, k čomu bolo vyvolené 144 tisíc! Váhaví ale môžu teraz, chvejúc sa pod tvojimi ranami, prísť k poznaniu! Veľké víťazstvo je už tiež na zemi pre nás rozhodnuté, tým sa spĺňa každé Slovo, ktoré bolo kedysi zasľúbené!

Chválené buď Tvoje Meno teraz vo všetkých svetoch a na veky vekov!“

„Otče, daj, nech sa Tvoje Slovo stane živým na zemi, aby smrť teraz ustúpila!
Otče, všetko je pripravené. Prosím Ťa, daj Silu mojim verným!

Otče, prosím Ťa, nechaj svoje oko milostivo spočinúť na kruhu tých, ktorí nasledujúc volanie Svetla, chcú svoj sľub verne splniť!
Amen.“

„A vy, ktorí dnes túžite po hostine, budete potom dosť silní a zdoláte verne až do konca všetky nebezpečia, aby som vám raz smel nechať otvoriť bránu ku svetlým ríšam svojho Otca?
Dostane sa vám dnes k tomu sily, v tejto Bohom posvätenej hodine!

Máte stáť ako svetelné stĺpy v temnotách, ktoré túto zem ešte stále obklopujú.
Slobodní v duchu, veľkí a silní, máte byť ako ostrovy, na ktorých sa ešte môžu topiaci zachrániť!

A ráno vzkriesenia má svitnúť tým ľudským dušiam, ktoré sa teraz stali hodnými prežiť kráľovstvo Božie tu na zemi. Tie ostatné zostanú v temnote, ktorá ešte dnes zem obklopuje, a s temnom budú odvrhnuté na dráhu, vedúcu k neodvratnému rozkladu, z ktorého niet uniknutia. K duchovnej smrti!

Vznešené poslanie Syna Božieho otváralo dve cesty: buď uposlúchnutie jeho učenia a s tým spojený vzostup nahor a vyhnutie sa všetkému skazonosnému alebo zlyhanie a ďalšie rútenie sa po šikmej ploche, vedúcej do záhuby. Oboje záležalo od rozhodnutia ľudstva. Čím dlhšie však plnil toto poslanie, tým jasnejšie videl, že veľká väčšina ľudstva sa svojím rozhodnutím prikláňa k zlyhaniu a tým k zániku.

A táto zásada platí pri každom Vyslancovi zo Svetla, ba ľudstvo má vždy na výber tieto dve cesty. Doposiaľ si však vybralo vždy tú cestu nesprávnu!
Aby nedošlo ku nedorozumeniu, treba doplniť nasledovné:
Ja nepochybujem o pravosti tej cesty, ktorá je ponúkaná v Slove PG, ba aj VZ, ale pochybujem o ľudstve, ktoré podáva znovu svojim konaním jasne najavo, ktorou cestou sme vykročili. Pre objasnenie použijem konkrétne prežitie z nedávnej minulosti, lebo teraz rovnako, ako vtedy, väčšina žije v domnienke, že sa stačí iba pridať na tú správnu stranu.
Pred očakávaným splnením zasľúbenia Pani Natálie – narodením Imanuela, som s istým kolektívom roznášal po Slovensku letáky o tejto očakávanej udalosti. Lenže ja som vtedy, rovnako ako teraz, cítil, že to prebehne inak, lebo ľudstvo nevytvorilo potrebné podmienky, pre splnenie tohto aktu. Ja som toto moje cítenie aj prezentoval, tiež ako teraz, pred tými, ktorí so mnou vtedy chodili, ba boli v kontakte. A stretol som sa s ich nevôľou, ba s pochybnosťou v moje presvedčenie. Podobne, ako teraz! Lenže moja pochybnosť nespočívala v pochybnosti v sľubovanú udalosť, ale v pochybnosti o ľudstve, ktoré nesplnilo tie podmienky, ktoré boli pre ten zasľúbený akt nutné!
A práve ten môj názor, ktorý som prezentoval, spôsobil nakoniec aj mnoho rozkolov, ktoré ale už boli zapríčinené rôznymi okolnosťami, ale spočívali v tej nedôvere vo mňa, že som pred nesplnením toho zasľúbenia už varoval predtým, teda som tomu neveril! Lenže nakoniec to dopadlo tak, že práve všetci tí, ktorí vtedy boli nadšene spokojní so stavom svojim, ba aj ľudstva, od Pani Natálie po nesplnení zasľúbenia odpadli a presvedčenie zavrhli, lebo ho vlastne nikdy ani nemali, ale im vládla iba vypočítavosť. A ja, ktorý som pochybnosť prejavil, som pri presvedčení zotrval, ba dokonca som Pani Natáliu verejne vo svojej knihe obhajoval a vysvetlil prečo sa tak udialo.
Preto berte teraz toto moje MEMENTO iba tak, že sa snažím varovať pred rovnakým dianím, a moja pochybnosť nespočíva v nedôvere v prichádzajúcu udalosť, ale v nedôvere znovu iba v ľudstvo, teda v nás samotných a pred tým sa snažím varovať! Nenechajme sa znovu uspať spokojnosťou, že to za nás vybavia vesmírni priatelia a Imanuel! Ba, že ľudstvo je tak zrelé, že si zaslúži tú veľkú obeť, pre ktorú nemusí nič samotné vykonať!

 

BAHNO TEMNA

Dnes, keď žijeme dobu,  pred ktorou sme boli varovaní, že v dobe súdu Boh zahalí svoju Tvár a to je uvedené v Biblii, v Zjavení Jána, alebo Apokalypse, ba dokonca nám to bolo pripomenuté v PG a aj VZ, tak nesmieme zabúdať, že jemnohmotná úroveň je v moci temna a teda je ľahké sa bahnom zašpiniť z tejto úrovne. Preto musíme byť obzvlášť ostražití, ba mať stále na zreteli poučenia z PG – Absolútnej Pravdy. Citát:
Tak sa mohlo pozvoľna stať, že jemnohmotné okolie Zeme sa stávalo postupne hutnejším a tým aj ťažším. Tak ťažkým, že i samotnú dráhu Zeme drží na dráhe neprístupným svetlejším vplyvom. A keď väčšina dnešných inkarnovaných patrí do omnoho hlbších úrovní, než samotná Zem, prejaví aj v tom len Božia spravodlivosť, keď také duše budú zmetené, aby klesli tam, kam vlastne patria.“

Preto sa blíži čas, keď táto Zem bude musieť byť po nejakú dobu ponechaná vláde temna, bez priamej pomoci zo Svetla, pretože si to ľudstvo vynútilo svojim chcením. Následky chcenia väčšiny ľudí, museli privodiť tento koniec. Je to doba, ktorú smel vidieť kedysi Ján, keď Boh, zahaľuje svoju tvár. Všade vôkol je noc! Avšak v najväčšej núdzi, keď už všetkému, i tomu lepšiemu, hrozí zahynutie, začínajú tiež súčasne svitať ranné zore. Ale ranné zore prinesú vopred bolesť, veľkej očisty. Táto očista je nevyhnutná prv, ako bude smieť prebehnúť záchrana všetkých vážne hľadajúcich. Avšak všetkým tým, ktorí usilujú o nízke, nebude môcť byť podaná pomocná ruka.“   

Mnohokrát je ťažké rozlíšiť, z ktorej strany prichádza to, čo je v snoch a videniach. Keď prídu dvom zúčastneným obrazy z jemnejšej úrovne, ale ku rovnakej udalosti, tak vodítkom by mohlo byť, že tieto obrazy by sa mali v zásade obsahu stretnúť. Až budú rozdielne, tak je skoro isté, že neprišli zo Svetla, ale z temna. Buď iba jeden, alebo dokonca obidva. Zo Svetla predsa nemôže prichádzať nič nejednotné!
Potom ale treba mať na pamäti, či dotyčný, ktorý obraz získal, sa usiloval svojim chcením o kontakt z jemnejšej úrovne. Až ku nemu prišiel mimo jeho vôle, teda nedokázal ho nijako ovplyvniť, potom zostáva bez viny, keď toto videnie prišlo z tej temnej strany. Nikto predsa nemôže za to, keď je zašpinený bahnom z cudzej iniciatívy, teda obhádzaný od toho, koho nemôže ovplyvniť a teda sa tomu vyhnúť. 
Inak je to však v tom prípade, keď sa do toho jemnohmotného bahna niekto ponorí samotný, zo svojej slobodnej vôle. V takomto prípade už za pošpinenie sa týmto bahnom, nesie vinu on samotný. Toto pravidlo treba mať teraz, v tejto dobe súdu, na pamäti! Nebral na vedomie dôležité poučenia a tak škodu, ba aj vinu, musí znášať on samotný!

***

DOPLNENIE
Tisícročná ríša

Ľudia, ktorí sa snažia slúžiť Pravde, javia sa väčšinou svojmu okoliu tak, že otvárajú mnohokrát nepríjemné otázky. Tak tomu bude aj v tomto prípade. Položme si teda otázku:

„Bude mať Svetlo ešte pre koho zriadiť na Zemi Tisícročnú ríšu?“

I keď vieme, že táto otázka sa stane veľmi nepríjemnou pre mnohých, ktorí na túto ríšu čakajú, predsa je potrebné túto otázku otvoriť a dokonca, ak by sme ju chceli formulovať po úplnej pravde, musela by znieť:

„Bude mať Svetlo ešte s kým budovať na Zemi tisícročnú ríšu?“

Ako dôkaz, že táto otázka je opodstatnená a zakladá sa na Pravde, zacitujeme zo Slova PG:
„Vtedy sa zhromaždenie učeníkov presne zhodovalo so skutočným dejom! Tiež neskoršie sa tento dej bude oslavovať pravidelne a v pravú dobu tu na zemi, ako najväčší a najsvätejší sviatok ľudstva, kedy Stvoriteľ vždy znovu darúva stvoreniu svoju udržiavaciu silu. Bude to „Deň Svätej Holubice“, teda Deň Ducha Svätého, ako veliká modlitba vďaky k Bohu Otcovi!
Budú ho sláviť tí ľudia, ktorí budú konečne stáť v tomto stvorení vedome, a ktorí ho teraz poznali správne v celom jeho pôsobení. Ak sa správne a v pravý čas otvoria vrúcnou zbožnosťou, bude tiež možné, že živé požehnanie bude prúdiť vo zvratnom pôsobení až sem dolu na zem a rozleje sa do smädných túžiacich duší tak, ako kedysi u učeníkov.
Ten čas prinesie potom mier a radosť. Už nie je tak príliš vzdialený, pokiaľ ľudia nezlyhajú a nebudú chcieť byť stratení na večnosť.“

„Dobré chcenie nie je ľudstvu nanič, ak toto chcenie nebude premenené na čin. Premenené na čin ľuďmi samými, skôr než pred Boha predstúpia s opätovnými prosbami!
To je v Posolstve celkom zreteľne uvedené ako základná podmienka. Ľudia sami musia svojou činorodou námahou teraz dokázať, ako vážne berú svoju vlastnú záchranu!
Iba potom ich Pán ešte raz prijme na milosť. To je však rozhodne niečo iné, celkom iné, než to, čo sa snažia si predstaviť dokonca aj ľudia chcejúci dobro! A už neraz som na to dôrazne upozorňoval v Posolstve.“

„Len spravujte verne všetko to vedenie; lebo nikdy viac sa Zemi nemôže dostať takej spásy a toľko milosti. Tým, že vám všetko zvestujem, stanete sa strážcami všetkých kľúčov! Ak naň dopadnú škvrny, alebo pokrivíte len malú časť, tak už neotvoríte tajomstvá stvorenia, a brány zostanú opäť zatvorené, nie iba na dlhý čas, ale pre vyvinutých tento raz navždy.“

„Sila je pomocou, ak ju zhodnotí, teda využije! No nie inak než v činoch! Ľudia sa majú zmeniť a potom majú prísť, nemajú však prichádzať, aby sa dali zmeniť!
Nastane mier, radosť, pretože všetko rušivé bude zo zeme násilne odstránené a v budúcnosti k nej nepripustené. K tomu patrí dnes predovšetkým človek.”

Vesmírne spojenie:
Duchovná premena zasiahne iba tých, ktorí budú na ňu pripravení.“

Pred mojím príchodom sa musia naplniť požiadavky Zákona, čo znamená, že len čo ľudia na Zemi pochopia vesmírne zákony, v tom okamihu prídeme fyzickým spôsobom, aby každý porozumel.“

Tieto citáty jasne vypovedajú o tom, že Tisícročná ríša bude nie budovaná pre ľudí, ale má byť budovaná ľuďmi samými. Že sme to my, ktorí svojím cítením, myslením a konaním túto ríšu majú pripravovať. Aj malé činy, ktoré dnes vykonáme, majú v tejto ríši znamenať veľké udalosti. A to rovnako dobré ako zlé! A v týchto citátoch je jasne uvedené aj to, čo sa stane, ak zlyháme! Nič teda ešte pre nás nie je isté, pretože ľudia dosiaľ zlyhali vždy a pri každom pokuse Svetla vniesť Pravdu do života ľudí.
Väčšina ľudí dnes žije v presvedčení, že keď si nepoložia nepríjemnú otázku, tak sa aj vyhnú nepríjemným udalostiam! Lenže opak je pravdou. Lebo len vtedy, keď si dokážem položiť tú nepríjemnú otázku, tak tie možné nepríjemné udalosti aj prežijem – precítim, ba získam silu, aby som svoje konanie zmenil tak, aby som sa týmto možným, nepríjemným udalostiam dokázal postaviť, ba sa im vyhnúť tým, že sa ja zmením!    

Preto iba tak berte túto našu snahu o pomoc! Teda nie ako strašenie, ale ako popud k vlastnej správnej činnosti!

_______________________________________________________________________________________________________________________
2.5.2020

NESEJÚ ANI NEŽNÚ

 

„Všímajte si havranov: Nesejú ani nežnú; nemajú komory ani stodoly, a Boh ich živí.“

Tento výrok Ježiša Krista je veľmi múdrim poučením pre ľudských duchov, lenže ako všetky jeho výroky, spôsobil mnoho nepochopenia, ba aj poblúdenia a to nie iba medzi obyčajnými ľuďmi, ale aj v cirkvách.
Aby sme našli správne pochopenie tohto výroku, ba dokázali ho aj správne uplatniť v samotnom živote, musíme hľadať v samotnej prírode a pozorovať to vtáctvo, ktoré okolo seba máme k poučeniu. Všetky vtáky a to bez rozdielu v druhu, sa musia namáhať od „svitu do mrku“ a dodržiavať jeden  zo zákonov Božích, alebo prírodných: zákon pohybu!

V Posolstve Grálu nám to Syn Človeka dokonale a obšírne vysvetlil a nachádzame tam tiež prirovnanie ku vtákom, ktoré sa musia trvalo namáhať a mávať krídlami, aby sa udržali vo vzduchu a nepadli na zem. Božie stvorenie ponúka všetko, čo potrebujeme k životu, ale sa o to musíme trvale namáhať a to na rozdiel od tých vtákov, nie iba telesne, ale aj duchovne. No a tu sa práve človek dopúšťa najväčšej chyby, že to poučenie Ježiša si vysvetľuje tak, že sa necháva živiť inými, bez vlastnej protihodnoty, ba práve najzreteľnejšie sa to prejavuje v samotných cirkvách, ktoré by mali byť znalcami zákonov Božích. Potom následne vo všetkých skupinách pretrváva tento najväčší neduh ľudstva, ba spôsobuje najviac nepokojov, ba aj konfliktov.

A znovu sa treba obrátiť o pomoc do prírody a pozorovaním môžeme potom zistiť, ba dokázať si poučenie v PG, že zvieratá sú také, akí sú ľudia, lebo iba duch dokáže pretvárať prírodu – hmotu a samotným prstom ducha, ktorý vplýva na tú hmotu, je bytostné!    
Len si treba všimnúť v prírode ten rozdiel medzi lastovičkou a vrabcom, medzi baránkom a vlkom!
A takýchto príkladov by sme v prírode našli veľa, lenže žiaľ, už aj v tomto sme úplne poblúdili a dokonalým príkladom sú dnešní ochranári, ktorí tieto Božie zákony vôbec nepoznajú, pritom sa samotní vyzbrojili právomocami, ktoré tieto zákony iba krivia. A my im to nemo tolerujeme, ba ich hlúpe rady, ba už aj pozemské zákony, podporujeme. Netreba to rozvádzať, lebo sme tomu už aj na stránke venovali priestor. Stačí si znovu iba všímať okolie a zistíte, že aj väčšina politikov využíva výhodne túto cestu a právomoc oddelili od zodpovednosti. No a skončili sme znovu tam, kde sme sa snažili sústavne na stránke priviesť svojich čitateľov, lenže žiaľ, tiež zbytočne.

Rada na záver:

Naučme sa Božie zákony poznať, ba potom využívať a nie iba zneužívať, ako to činíme doposiaľ!
Potom pochopíme múdrosť tých pravých poučení, ba začneme si vážiť celkom iných ľudí, ako je tomu teraz!

 

***

PREŽITIA ZO ŽIVOTA

- Takmer pred dvoma rokmi dozadu som sa zamestnal v dopravnom podniku a istý čas bolo mojou prácou byť na takej malej vrátnici, kadiaľ vychádzali v tom čase električky z odkrytého areálu vozovne von do mesta na linku. Keďže v areáli boli rôzne stromy, ovocné, ale aj orechy, a mal som tam mnoho času, tak som ho popri práci využil aj na pozorovanie okolia. Pozoroval som práve havranov, lebo tie tam pravidelne chodili na tie orechy. Všimol som si, ako chodili sadať hore na káble elektrického vedenia pre električky a hádzali dolu na betón orechy, lebo vedeli, že sa rozbijú a tak sa ľahšie a rýchlejšie dostanú ku jadru. Dokonca ich niektorí jedinci púšťali aj na asfalt, kde chodia autá, lebo auto tie orechy rozpučilo a oni mali ľahko, takmer úplne bez námahy, získanú potravu. Stále ich ale sprevádzali aj kavky, ale tie prevažne už iba čakali, kedy sa môžu na aktivite havranov priživiť, teda buď vzali zvyšky, alebo keď sa im podarilo, ukradli im už rozlúskané orechy priamo spod zobáka.
Človek je aktívny v tých jemnejších dimenziách ustavične a jeho myšlienky tam majú svoje konkrétne formy, ktoré zvieratá dokážu vidieť a aj sa podľa nich následne zákonite riadia. Využívajú ich pre svoj vývoj tu na zemi, ktorý sa potom prejaví v zmenách ich inteligencie, zmenách ich tiel a aj strate alebo nadobudnutí nových schopností, ktoré ale môžu byť pozitívne, alebo negatívne, v závislosti od toho, čo v tej jemnejšej dimenzii vytvoríme my – ľudskí duchovia.

**

- Chcem vám napísať jedno prežitie, ktoré som mala nie tak dávno, v čase, keď som pracovala na preklade a nahrávaní VZ a PG do ruského jazyka. Jedného dňa po nahrávaní som išla do obchodu na nákup. Kráčala som po chodníku smerom k obchodu a v duchu som prežívala to, čo som nahrávala. V tom som v duchu zvolala: Aj tak SVETLO zvíťazí! SVETLO zvíťazí! SVETLO zvíťazí! Zrazu počujem, ako zreteľne niekto opakuje po mne: „SVETLO zvíťazí“. Ostala som v šoku. Pozerám sa, kto po mne opakuje, vedomá si, že som si to hovorila v duchu. Veď to nikto nemohol počuť! No nikto okolo mňa nebol. Poobzerala som sa dookola a pod stromom kráčal po zemi čierny veľký havran a opakoval zreteľne po mne tri krát: „SVETLO zvíťazí!“ Stála som v úžase a hľadela na neho, ako to po mne opakuje. Po príchode domov som porozprávala  synom moje prežitie o tom, ako nás zvieratá vnímajú. Bol to pre mňa veľmi poučný zážitok. 

*

- Blížil sa 21. december 2012, tzv. koniec Mayského kalendára a mnoho ľudí sa začalo zaoberať otázkou konca sveta a aj robiť hmotné zásoby. Vtedy sa mi jeden kamarát zmienil, že mamina jeho priateľky údajne povedala, že ona si žiadne zásoby robiť nebude, lebo, keby sa aj čosi udialo tak predsa ľudia si budú pomáhať. Ono to znie na prvý pohľad pekne, ale mňa to vtedy veľmi zaskočilo, pretože mi hneď napadlo, že ako chce ona pomáhať druhým, z čoho im chce hmotne pomôcť, keď nebude nič mať. A predstavme si, že by si toto povedal každý, aká bezútešná situácia by potom nastala. Čiže automaticky zrejme očakávala, že druhí pomôžu jej. Ale podľa mňa si to ani neuvedomovala takto a ani nepriznala sama pred sebou!

 

Vážení čitatelia - hľadajúci PRAVDU! Nuž sami vidíte, že je nie ťažké ani v dnešnej dobe hľadať dôkazy o pravdivosti ZÁKONOV nášho PÁNA aj počas všedného dňa, ak človek úprimne chce a HĽADÁ! Len musí byť človek duchom otvorený skutočnej PRAVDETÚŽIŤ po nej! A keď tak učiní, potom to ide veľmi ľahko, lebo pri opravdivom chcení nám príde aj POMOC k ich nájdeniu!
Všetko je veľmi jednoduché, ako je jednoduché celé DIELO nášho PÁNA!

_______________________________________________________________________________________________________________________
10.4.2020, dňa 12.4.2020 sme príspevok doplnili na jeho konci pod troma hviezdičkami o jedno dôležité prežitie a prednášku Veľká noc 1935 (Kniha života).

NAHROMADENIE ZNAMENÍ POSLEDNÉHO SÚDU

VEĽKÝ PIATOK ĽUDSTVA

 

Každý z nás sleduje už dlhšiu dobu to, čo sa deje na Zemi. Dá sa povedať, že okrem minuloročných prírodných katastrof, od začiatku tohto roka sa spustila ďalšia „pohroma“, zvaná „koronavírus“! Ľudia sledovali vývoj tejto nákazy, ale mnohí netušili, že táto nákaza nadobudne obrátky, ktoré zasiahnu celú Zem. Každý z nich v tichosti dúfal, že jeho sa to nedotkne. No mýlili sa! Mnoho ľudí ani netuší, že to, čo sa deje na Zemi je spĺňanie dávnych nám zanechaných PROROCTIEV! Proroctvá, ktoré poukazujú na posledné veľké dianie na Zemi – POSLEDNÝ SÚD! Tieto proroctvá o poslednom SÚDE boli nám zanechané v rôznych častiach Zeme, v rôznych náboženstvách.
Aj keď tieto jednotlivé náboženstvá podávajú proroctvá svojim spôsobom, podstata je jednotná – odkaz na posledné očistné dianie na Zemi - POSLEDNÝ SÚD! Každý, kto je znalý týchto proroctiev, a je jedno v ktorom náboženstve alebo vierovyznaní, cíti, že proroctvá sa napĺňajú! No nielen cíti, ale už aj skutočne vidí to, čo sa na Zemi deje, ako aj terajšiu situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu po celej Zemi. Viaceré dosiahnuteľné zdroje začali zviditeľňovať PROROCTVÁ, ktoré poukazujú na dnešné dianie a zároveň potvrdzujú ich napĺňanie sa!

Vymenujme niektoré z nich:
- Vedci pravidelným pozorovaním a meraním zistili, že magnetické pole Zeme sa správa celkom inak, ako to očakávali a táto zmena má stupňujúcu sa tendenciu.* Severný pól sa presúva od Kanady na Sibír, neustále rýchlejšie. Niektorí vedci ešte diskutujú o tom, či dochádza k výmene pólov Zeme, zatiaľ čo iní vedci tvrdia, že už dávno začalo a diskutujú o tom, ako rýchlo sa môže uskutočniť a aké bude mať následky. Je známe z viacerých zdrojov, že zmena pólov Zeme je spájaná v rôznych proroctvách s očakávaným „koncom sveta“ a s príchodom Mesiáša. Oznamovali to viacerí, spomeňme aspoň jedného z najznámejších prorokov a vizionárov 20. storočia, ktorého meno je Edgar Cayse.
*https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/magneticke-pole-se-zblaznilo-kanada-rusko

- UFO väčšie ako Zem pri Slnku v tvare kruhu s rovnoramenným krížom uprostred:
https://ac24.cz/-/nasa-zaregistrovala-ufo-letajici-kolem-slunce-ktere-bylo-vetsi-nez-zeme?redirect=%2F
UFO pripomína práve „Hospodinove vozy“, ktoré popisuje prorok Ezechiel,  a ktorým sme sa už na stránke venovali napr. v priečinku „Veda a vesmír“ v príspevku „Isto lietajú“.
Takýchto správ o lietajúcich objektoch je momentálne dostupných veľa, treba pri nich skúmať nielen ich hodnovernosť, ale treba si uvedomiť aj to, že niektoré objekty pochádzajú z tej svetlej strany a iné naopak z tej strany temnej! Objasnili sme to napríklad v príspevku ,,UFO - TUTLANIE“ v priečinku NOVINKY.

- Zmeny Slnka
https://inner-light.ning.com/m/blogpost?id=6370783%3ABlogPost%3A325369&fbclid=IwAR1H9TNtR8VGLFk-lcOpXr_MBxSDB6z6_XLN6Hg8Nj25nzlqx97XMe9uBJ8

- Po 2000 rokoch sa v Izraeli narodila ,,červená jalovica“, čo je v kresťanstve, ale aj v judaizme uvedené ako varovanie, že tie ,,dni, aké Zem ešte nezažila“ sú veľmi blízko. Mojžiš a jeho družina používali jej popol k očisťovaniu.

- Dosiaľ sa uvádzalo, že v Mŕtvom mori sa kvôli veľkej koncentrácii soli vo vode organický život nevyskytuje, ba od toho bol odvodený aj názov tohto mora. To už tiež nie je pravda, pretože tam priamo na ostrovoch pokrytých soľou začali rásť rastliny a dokonca sa vo vode objavili ryby. Zaujímavosťou je aj to, že prorok Ezechiel predpovedal, že pred koncom vekov a príchodom Mesiáša, sa v Mŕtvom mori objaví život.
Ezechiel 47, 8:
„Povedal mi: Táto voda tečie do východnej oblasti a steká k Arábe. Keď sa vleje do mora* so slanou vodou, jeho vody sa uzdravia. Potom bude mnoho rýb, lebo kamkoľvek sa tieto vody dostanú, iné vody sa uzdravia, a bude žiť všetko, k čomu rieka príde.“
* Podľa videnia voda pochádza z Jeruzalema a medzi Jeruzalemom a Arabským polostrovom leží len Mŕtve more. Preto sa toto proroctvo môže týkať len Mŕtveho mora. Ba je veľmi výrečné!

Fotku červenej jalovice, aj života v Mŕtvom mori si môžete pozrieť tu:
https://www.extrastory.cz/konec-sveta-se-pry-priblizil-naplnila-se-uz-tri-proroctvi-z-bible.html

- Zaujímavá je aj nasledujúca skutočnosť. Na Múre nárekov v Jeruzaleme údajne sedel holub, keď sa tam objavil had a vyplašil ho.
https://www.youtube.com/watch?v=WPa-EOLQ4tg
Uvádza sa, že miestni si to vysvetľujú tak, že symbol holubice, ktorá uletela pred hadom, vyjadruje, že žijeme v nebezpečných časoch, ktoré bezprostredne predchádzajú príchodu Mesiáša.

- Na inej* stránke je možné sa dočítať:
„Stalo sa tiež niekoľko ďalších udalostí, pri Chrámovej hore, ktoré boli vyložené ako náboženské znamenia. Pred 4 mesiacmi spadol z múru nárekov veľký kus kameňa takmer rozdrviac ženu, ktorá sa sem išla modliť. Je to pokladané za znak toho, že tento (druhý) chrám sa rúca, stavba tretieho chrámu však už je spojovaná s príchodom Mesiáša.
Krátko na to vyšľahol z vnútra chrámovej hory obrovský mrak dymu, ktorý zahalil Skalný dom** na niekoľko minút. Tamojší duchovný predpokladá, že to sa zjavuje boj na duchovnej úrovni. "
* https://www.dailymail.co.uk/news/article-6345781/Snake-appears-Israels-Western-Wall-sparking-claims-Biblical-prophecy-coming-true.html
** Skalný dom je najznámejšou pamiatkou Jeruzalema.

- Ďalšie proroctvo od Ezechiela je tiež veľmi výrečné a poukazuje práve na dnešnú dobu a blížiacu sa ZASĽÚBENÚ dobu:
„Tu hľa je ten deň! Práve prichádza. Prišiel pád! Drzosť kvitne, spupnosť klíči. Násilie vyrástlo v palicu bezbožnosti; nik z nich neostane, nič z ich hojnosti, nič z ich nádhery, nebude v nich vznešenosti...“
„...Svoje striebro vyhádžu na ulice, svoje zlato budú pokladať za nečistotu. Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň hnevu Hospodinovho. Nenasýtia sa a svoje vnútornosti nenaplnia, lebo to bolo pohnútkou k ich previneniu...“
„... Budú hľadať spásu, ale jej nebude. Pohroma za pohromou bude nasledovať a zvesť za zvesťou bude prichádzať. Vtedy budú vyhľadávať videnie u proroka, ale zanikne poučenie u kňaza aj rada skúsených starcov. Kráľ bude trúchliť, knieža si oblečie zdesenie a ruky pospolitého ľudu stŕpnu strachom. Naložím s nimi podľa ich ciest a budem ich súdiť, podľa ich spôsobu súdenia. Potom poznajú, že ja som Hospodin.“
„... a Boh mu povedal: Prejdi mestom, prejdi Jeruzalemom a urob znak kríža na čelá tých, čo vzdychajú a plačú nad všetkými ohavnosťami, ktoré sa v ňom páchajú....“
„... Človeče, čo je to za porekadlo v Izraelskej zemi: Dni utekajú a proroctvá sa neplnia? Preto im povedz: Takto hovorí Pán: Urobím koniec tomuto porekadlu, nebudú ho už pospevovať v Izraeli. Ba povedz im: Blížia sa dni, keď sa splnia všetky videnia...“
„... Kvíľte: Ach ten deň! Lebo je blízko deň, blízko je Pánov deň! Bude to deň tmavých mrakov, čas trestu pre národy. ...“

VIDENIA STAROZÁKONNÝCH PROROKOV SA TERAZ STRETÁVAJÚ S VIDENIAMI NOVODOBÝMI, BA MY ICH ZAČÍNAME PREŽÍVAŤ! PREČO ASI? NA TÚTO OTÁZKU SI UŽ HÁDAM DOKÁŽE ODPOVEDAŤ KAŽDÝ SÁM! AŽ NIE, TAK ODPOVEĎ NÁJDE V ÚVODE TOHTO PRÍSPEVKU!

- Prorok Izaiáš:
„... Lebo, hľa, Hospodin príde v ohni a jeho vozy ako povíchrica, aby prchlivosťou odplatil svojím hnevom... Lebo Hospodin bude súdiť ohňom a svojím mečom každé telo. ...“
„... Beda tým, čo priťahujú trest na seba ako vola na povraze a hriech ako jalovicu na žinke, tým čo hovoria: Nech sa ponáhľa, nech urýchli svoje dielo, aby sme ho videli; nech sa priblíži a uskutoční plán Svätého Izraelovho, aby sme ho poznali! ... Preto vzplanul Pánov hnev proti svojmu ľudu, vystrel proti nemu svoju ruku a udrel ho, až sa zatriasli hory a ich mŕtvoly ležali po uliciach ako smeti. Ale týmto sa jeho hnev neutíšil, jeho ruka zostáva stále vystretá. ...“
„...A ľudia sa budú navzájom sužovať, druh druha a blížny blížneho; chlapec sa zúrivo osopí na starca a človek bez vážnosti na váženého...“

- Evanjelium podľa Matúša kap. 24, verš 29, 30
„“Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.“

- Indiáni Hopi zverejnili svoje tajné proroctvá v roku 1949. Sú zapísané na krištáľových tabuliach starých vyše 1600 rokov. Podľa nich nás čaká apokalypsa.
Varovné predpovede pred ňou sú:
„Keď na nebi budú roztiahnuté pavučiny, pomocou ktorých budú ľudia so sebou hovoriť
„Keď ľudia budú cestovať lietajúcimi domami po nebi

„Na východe sa objaví obrátený a presunutý znak života, ale prinesie len smrť. Príde spolu s vychádzajúcim slnkom zo západu.“
„Keď ženy budú bez mužov plodiť deti.
„Žena bude nosiť mužské oblečenie a tajomstvo žien, ktoré má vždy zakrývať odev, prestane byť tajomstvom, všade ho budú ukazovať a odhaľovať. Vtedy prídu vojny a ničenie. Čím viac budú ľudia ignorovať prikázania „Veľkého ducha“, tým viac znamení zošle ľudstvu v podobe živelných pohrôm.
„Nadídu časy, keď sa žena zmení v muža. Ľudia nájdu odtlačok, ktorý nás tvorí (DNK). A oni ho poroztínajú. Ľudia budú tvoriť nové zvieratá, ktoré nikdy neexistovali a budú si myslieť, že je to pre naše dobro.
Podľa ich predpovedí sa vyčerpajú prírodné zdroje a nastane novodobý hladomor - vznikne posledný boj medzi dobrom a zlom, ktorý očistí srdcia ľudí a vylúči z povrchu zemského všetky nehodné bytosti.

- Sybila:
Na nebi sa trikrát objaví kométa! Prvýkrát na severe, druhýkrát na juhu a tretíkrát na západe tejto zeme. Potom sa začne zem silno chvieť a takmer všetci ľudia vykrvácajú. Najprv ľudia žijúci v horách, potom v údoliach a poslední budú tí, ktorí budú žiť pri rôznych moriach a v krajinách, kde je večná zima. Ostatné znamenia ľudia už ani neuvidia, ale viem, že potom bude slnko krvavo žiariť a objaví sa na západe miesto východu, a hviezdy dňom i nocou svietiť budú. Vtedy zostúpi Hospodin na zem a bude súdiť!

„Nad Európou zjaví sa opäť kométa. Človek už bude vtedy taký učený, že zjav tento si ako normálny úkaz na nebi vysvetľovať bude. Ale nebude to tak. Mnohí ľudia, ktorí čítať budú staré odkazy, poznajú, že opäť prichádza doba zlá a budú sa na ňu pripravovať.“

„Nebudeš obcovať s mužským pohlavím, schádzajúc sa s ním ako so ženou: ohavnosť je to! Tak je prikázané. Ale nemravnosť, takmer v každej krajine zakorenená, rozšíri sa taktiež v tých časoch najmä v krajinách severných.“

„Lož sa stane pravdou! Pretvárky budú medzi manželmi a bratmi! Bude viac falošnosti ako úprimnosti. O viere v Hospodina v tých časoch vôbec nemožno hovoriť, pretože Boh nebude ničím, no zlato všetkým! Len ten, ktorý bude mať peniaze a bohatstvo, bude považovaný za správneho človeka a ten, ktorý bude mať zlato, bude ešte aj za múdreho platiť, hoci neprávom! Zlá, veľmi zlá doba!“

„Príde doba, keď sa ľud prestane obzerať, že je čas pôstu, doba nepríhodná, ale i v týchto obdobiach bude holdovať rozličným tancom a zábavám! Keď sa celé noci bude hýriť a ženy k týmto tancom polonahé budú prichádzať!“

„Ľudia vytvoria prístroje o akých sa do dnešného dňa nikomu ani len nesnívalo! Záhadné skrinky, z ktorých budú rozličné zvuky vychádzať a všetko v obdiv uvádzať. Celá krajina bude plná železa a drôtov. Ľudia budú cestovať po zemi, pod zemou i vzduchom! Nijaká vzdialenosť pre nich nebude veľká! Budú stavať domy do nebývalých výšok z kovov, kamenia, rozličných skiel a mramoru! Budú získavať teplo a svetlo z vody! Zachytia blesk, aby jeho silu na vlastný prospech využili! Všetko si podmania: vietor, vodu i slnko! Stanú sa nesmierne namyslenými a bezbožnými!“

„Bude to doba takých nerestí, že ľud nebude ani vedieť, ako sa má obliekať! Ženy sa budú podobať sovám! Svoje telá do pol pása obnažia, len aby sa milovníkom zapáčili a vzbudili v nich smilnú žiadostivosť! Inak to už ani v tej dobe nebudú vedieť! Pre smilstvo dopustia sa všetkého: vraždy i podvodu!“

„Potom príde doba, keď ženy budú nosiť vlasy nakrátko ostrihané ako muži. No nikdy nezotrvajú len pri jednom druhu účesu: raz budú mať vlasy nabrčkavené, inokedy hladké, potom zasa plné rozličných ozdôb a napokon zvinuté do tyla! Neraz sa ti pritrafí, že nerozoznáš, či stojí pred tebou žena, alebo muž!“

„Šaty, ktoré dnes bude považovať za nádherné, zajtra odhodí ako bezcenné! Nie preto, že by boli tie šaty zlé, ale preto, že si vymyslí nejaké iné šaty, ktorými by vábila a lákala mužov!“

„Manželky budú podvádzať svojich manželov a títo tiež lepšími ako ony nebudú! A keď mladí ľudia budú krátky čas spolu žiť, omrzí ich to onedlho, nechajú osud osudom a rozídu sa!“

„Keby v tom čase krajan z hrobu vstal, ani by neveril, ako jeho potomci žijú! Zahanbil by sa nad tým, ako sa môže niekto tak zvrhnúť! Tieto mrzké zvyklosti neobyčajne zapôsobia na ženy, ktoré v tej dobe budú žiť! Ako som predpovedala už o iných národoch, tak bude aj v národe tomto, že ženy sa budú za poctivé vydávať, hoci dávno už nebudú, pretože mnohá stratí poctivosť ešte skôr, ako sa celkom vyvinie! Prestanú byť preto dobrými matkami a stanú sa len - samicami! Nebude to lepšie ani s mládencami, ktorí ponesú vo svojich rukách kyticu poctivosti, no mali by v nich niesť - kyticu pŕhľav! Nebudú o nič lepší! Manželia a manželky si nebudú navzájom verní, budú sa klamať, takže často manželka nebude ani vedieť, či dieťa, ktoré sa jej práve narodilo, má so svojím mužom, alebo s milencom!“

- Andrew Thomas, spisovateľ a výzkumník na oblasť Himaláj, študoval východné duchovné smery budhizmu, taoizmu a hinduizmu. V svojej knihe Šambala - Oáza Svetla okrem iného sa venoval aj príchodu Mesiáša (i keď ako stúpenec východných náuk si pod týmto pojmom predstavoval reinkarnáciu Budhu, resp. vysoko osvietenej duchovnej bytosti) a v tejto súvislosti v svojej knihe okrem iného napísal aj nasledujúce:
V poslednej štvrtine 20. storočia, teda v čase historického medzníku pre ľudstvo a túto planétu sa ľudstvo musí pripraviť na príchod Arhatov (tí, ktorí dosiahli vysoké duchovné poznanie a stav nirvány) a Maitreyu (Mesiáš - vysoká duchovná bytosť). Vo chvíli, keď Sfinga v Gíze vyšle do sveta svoje varovanie, ľudstvo sa bude musieť pripraviť na veľké udalosti. Každý jedinec na základe svojej slobodnej vôle bude mať možnosť sa rozhodnúť medzi Svetlom a temnotou, medzi spolupatričnosťou a egoizmom. Maitreya ukáže ľudom cestu, ale ľudia na základe svojej slobodnej vôle sa sami musia rozhodnúť či po nej vykročia alebo nie.
Ľudstvo je teraz na križovatke a musí si vybrať medzi cestou k priepasti morálnej degradácie a cestou ku hviezdam. Toto je čas najhlbšej krízy. Ak ľudstvo nebude chcieť poznať a odmietne varovanie a bude i naďalej kráčať po tej istej ceste pripravenej kniežaťom temnoty, kozmická hierarchia (bytostí Svetla) adekvátne zareaguje a žiarivý panovník zo Šambaly (značí mýtickú, zasľúbenú zem, raj) zničí všetko zlo na tejto planéte. Národy Zeme by mali pochopiť, že čas ukrižovaní a jemných prorokov, ktorí kázali nadšeným davom, je teraz preč. Žijeme v čase Arhatov, ktorí budú hovoriť prostredníctvom blesku, hromu a hviezd! Vek Šambaly prišiel!
Niekedy v tejto dobe Strážcovia kultúrneho dedičstva zmiznutej staroegyptskej civilizácie sprístupnia priechody k tajným podzemným komplexom, kde sa nachádza vysoko pokročilá technológia a dokumenty veľmi pokročilých vedeckých poznatkov dávnej minulosti. Ľudstvo na celej planéte prostredníctvom svojich televízorov zbadá ohromujúce úspechy civilizácií, ktoré existovali v šerom dávnoveku.

- V biblii sme varovaní, že v čase Súdu príde veľa falošných prorokov, ktorí majú ľudí zviesť z cesty. Preto je dôležité zodpovedať si otázku: „KTO má byť tým zasľúbeným, očakávaným MESIÁŠOM? Podľa čoho Ho spoznáme?
Proroci a jasnovidci predpovedali, že veľký učiteľ veku Vodnára zruší všetky rozdiely medzi troma hlavnými náboženstvami sveta a dokáže, že jadrom všetkých náboženstiev je jedna a tá istá pravda, jeden Boh. Zmiznú hranice medzi náboženstvom a vedou, lebo ľudia objavia, že všetko vrátane hmoty je pohybom vĺn, že medzi prejavením sa duchovna a prejavom hmoty sú iba rozdiely vo frekvencii, ale v podstate je všetko z jediného prameňa síl - Boha. Éra Vodnára má priniesť toto nové poznanie.

- Najdôležitejšie proroctvá Mohameda, ktoré sa týkajú našich čias a príchodu Pána, ktorého prorok nazval Hazrat Mehdi, čiže Majster, sa nachádzajú v knihách Bihar-ul-Anvar a Nadis (alebo Kniha svetla). Prorok Mohamed mal vízie, v ktorých videl vyše 300 znamení, podľa ktorých bude možné poznať, Majstra.
Mohamed predpovedal, že sa objaví v posledných desaťročiach veku Hijri či Hejira, keď bude svet plný násilia a ponorený v materializme a uctievanie duchovna takmer vymizne. Väčšina ľudstva už bude produktom diskriminácie, ľudia sa budú správať ako zločinci, budú závislí od zla a uctievať budú bohatstvo a moc namiesto Boha. Žalostný stav sveta ešte zvýrazní rastúci počet zemetrasení a ľudia budú zomierať zdanlivo bez príčiny.

- Proroctvo z Indických Véd, predpovede príchodu „Pána“, nachádzajúce sa v „Šrímad Bhagavatame“ v speve prvom, diele druhom, kap. 10. :
„Zem, či ktorákoľvek planéta vo vesmíre je teda absolútnym majetkom Pána. Všetky živé bytosti sú Jeho potrebnými časťami, Jeho synmi a každá z nich má preto právo žiť z milosti Pána a plniť svoju predpísanú povinnosť. Nikto nemôže obmedzovať práva iného človeka , či zvieraťa, pokiaľ k tomu nedostal Pánovo zvolenie. Kráľ, či vládca je zástupcom Pána, ktorý má dohliadať na plnenie Pánovej vôle. Títo králi majú plnú zodpovednosť za vládu nad svetom, k čomu dostávajú poznanie od autorít. Niekedy však  vplyvom najnižšej kvality hmotnej prírody, kvality nevedomosti /tamo- guny/, prichádzajú k moci králi a vládci, ktorí nemajú zodpovednosť ani poznanie, a títo blázniví vládci žijú ako zvieratá pre svoj osobný záujem. Výsledkom je, že ovzdušie sa naplní anarchiou a neresťou. V spoločnosti začína vládnuť protekcia, úplatky, podvádzanie a nátlak, a to sa prejavuje núdzou, epidémiami, vojnami a ďalšími rušivými javmi. Oddaní Pána, alebo veriaci sú všemožne prenasledovaní. To všetko sú príznaky toho, že sa blíži doba, kedy Pán vo svojej inkarnácii obnoví zásady náboženstva a zničí nehodných vládcov. To rovnako potvrdzuje aj Bhagavad–gíta.“
Potvrdené to ešte môžeme nájsť aj v 11. kapitole v tom istom speve:
„Pod vplyvom iluzórnej energie sa živá bytosť bohužiaľ stáva nepravým užívateľom podľa diktátu kvalít prírody. Oklamaná živá bytosť, ktorá si pyšne myslí, že sa stala Bohom, tak mnohými spôsobmi zvyšuje svoju hmotnú silu a stáva sa príťažou pre Zem; do tej miery, že pre duševne zdravého človeka prestáva byť možné na Zemi žiť. Táto situácia sa nazýva dharmaya glánih alebo stav, kedy ľudská bytosť zneužíva svoju energiu. Keď toto zneužívanie ľudskej energie začne prevládať, rozumnejšie živé bytosti začnú byť znepokojené neznesiteľnou situáciou vytvorenou skazenými vládcami, ktorí sú pre Zem len príťažou. Vtedy sa Pán zjavuje Svojou vnútornou silou, aby zachránil rozumnejšiu časť ľudstva a aby znížil záťaž, ktorú pozemskí vládcovia v rôznych častiach sveta vytvárajú. On sám sa k žiadnemu z nechcených vládcov neprikláňa, ale svojou skrytou silou, medzi nimi vytvára nepriateľstvo, rovnako ako vietor založí lesný požiar tým, že spôsobuje trenie bambusu. Lesný požiar vzniká silou vetra automaticky a podobne nepriateľstvo medzi rôznymi skupinami politikov neviditeľným riadením Pána. Nechcení vládci, pyšní na svoju falošnú moc a vojenskú silu, tak medzi sebou začínajú válčiť z ideologických dôvodov, a tým sa sami o všetku moc pripravia. Vo svetových dejinách je zreteľne vidieť túto vôľu Pána, a bude to pokračovať do tej doby, dokiaľ sa živé bytosti nepripútajú ku službe Pánovi.“

- Je zaujímavé, že v budhistických proroctvách sa hovorí o tom, že keď svet pohltí najhlbšie z možných ziel- duchovné temno - vtedy príde Majster, aby naplnil proroctvo obsiahnuté v Koráne:
Ó ľudstvo! Nadišiel čas určený Pánom na vyliečenie /z choroby egoizmu/ v tvojom srdci; a pre tých, ktorí veria, Poznanie a Milosrdenstvo.
Väčšina ľudí však, bude považovať proroctvá o Jeho príchode za novinárske kačice, ale bude to pravda. Tento veľký duchovný učiteľ - Hazrat Mehdi, Majster - bude Majstrom času, stelesnením nebeskej blaženosti a útočiskom pre bezradných a odmietnutých, Otcom ľudstva a tých, čo hľadajú Boha, ktorý ochraňuje. Bude plný spoluúčasti, bude priateľom a radcom tým, ktorí ho hľadajú, ukáže im Priamu cestu k Bohu, všetkým bude ako brat akoby ich dobre poznal. Bude plný vznešených citov, zvíťazí nad všetkými prekážkami a čokoľvek si bude priať, sa splní. Nezaloží nové náboženstvo, ale namiesto toho bude učiť najdôležitejšie pravdy, ktoré budú základom všetkých náboženstiev, lebo bude vlastniť spoločnú múdrosť všetkých prorokov, pretože bude milovať všetkých prorokov a svätých, a poznanie a esencia všetkých náboženstiev (bude) v Jeho Srdci.
Ďalej sa v proroctve hovorí: Bude rozdávať Duchovnosť medzi ľudí ráno i večer, a to prostredníctvom rozhovorov a daršanov (daršan znamená prítomnosť i pohľad svätej osoby, doslova - dýchať to samé, čo svätá osoba). Takto vyženie klamstvá z hláv ľudí , zbaví ich otroctva ega, liečiac a ničiac satanov (pamätajme, že Kristus povedal, že skutočným otroctvom človeka je otroctvo hriechu, vyvolané túžbami ega).
Hazrat Mehdi sa zjaví moslimom (teda vyznavačom Boha, doslova ten, čo sa podrobí Božej vôli), navráti Pravdu svetu, islam, čo znamená pradávne či prvé náboženstvo, teda Sanathana Dharma - starodávnu múdrosť, ktorá učí vnútornému pokoju a vykúpeniu podrobením sa Božej vôli. Slovo islam doslova znamená: podrobenie sa Bohu a základom je semitské slovo slm (byť celosťou alam - pokoj).

Bude zachovávať Zákon (zákony a duchovné prikázania) Mojžiša, Jozefa, Ježiša a Mohameda, potom naplní zem pokojom a dá začiatok novej ére duchovnosti, zjednotiac svet v bratstve. Počas posledných dvadsiatich rokov života bude vládcom celého sveta.

- Proroctvá proroka Mohameda opakoval veľký vizionár Edgar Cayce a ešte pred ním Nostradamus. Obaja predpovedali, že koncom súčasného veku sa objaví na Zemi nový Mesiáš - skutočný Vykupiteľ a avatar, ktorý prinavráti zblúdené ľudstvo na cestu pokoja a duchovnosti, učiac ho Pravdám Ducha (čiže tomu, že sme nielen telom, ale aj duchom, že sme nesmrteľní), bude učiť jednote celého Stvorenia (teda tomu, že tak my, ako aj celé stvorenie sme iba rôznymi tvárami Božskosti a sme navzájom spojení i s duchom jedného Boha).
Edgar Cayce predpovedal, že je ten, prostredníctvom koho sú mnohí vyzvaní, aby pripravili cestu pre Jeho deň na Zemi. Cayce ďalej hovorí: Uvidíme jeho svetlo v oblakoch, už v roku 1958 a začiatok jeho panovania pripadne na rok 1998. Okrem toho Cayce, opakujúc slová proroka Mohameda, tvrdil, že Mesiáš zjednotí ľudí celého sveta a všetkých vierovyznaní a davy sa budú zbiehať vôkol Neho ako oblaky na nebi:
Bude chodiť a učiť všetkých. Najskôr skupiny, potom celé masy a Jeho učenie bude trvať tisíc rokov. Až potom nastanú materiálne zmeny. To isté opakujú vyznavači Zoroastra, Parsovia (Peržania), ktorí tvrdia, že svet taký, aký poznáme dnes, bude trvať 12 000 rokov. Veľký prorok Zoroaster sa mal objaviť okolo roku 1000 pred Kristom a predpovedať príchod Mesiáša nazývaného Saoshyant, ktorý zjednotí svet v Pravde a Pokoji. Tento zjednotený svet sa má objaviť koncom 12. milénia, čiže okolo roku 2000 A.D.

U Nostradama nachádzame podobné časové ohraničenia, kde je príchod nového Kráľa predpovedaný na A.D. 2002:
Narodí sa v časoch nepokojov a temna, aby spravoval dobro. Inkarnovaný učiteľ odvekej múdrosti (Sanathana Dharmy) Prinesie návrat Zlatého veku. Princ veľkého porozumenia a milosrdenstva prinesie pokoj svetu a jeho ľuďom. Odhalí skutočnú povahu smrtí a života, keď sa obnovia uprostred milosrdenstva.

- Veľký majster Srí Aurobindo takisto predpovedal príchod Pána na Zem i to, ako tento príchod spôsobí duchovnú revolúciu a bude obrovským evolučným skokom prostredníctvom zmeny vedomia, krstiac dušu, a prinesie pravdu, ktorá uvoľní Ducha. Vďaka tomu si ľudstvo uvedomí existenciu duše v sebe i v prírode, prizná jej náležité miesto a tisíce budú počuť Jeho hlas a obrátia sa k Duchu. Za každú cenu budú túžiť žiť v poslušnosti voči Jeho duchovným zákonom. Srí Aurobindo opísal svoju víziu takto:
Keď sa narodí nadčlovek /avatar/ bude kráľom Prírody...
Jeho prítomnosť premení svet Hmoty; Rozjasní oheň Pravdy osvetľujúci noc prírody.

- Mohamed tvrdil, že Božské Svetlo bude vyžarovať z Majstra a jeho šat bude šíriť Svetlo medzi ľudí. Popisoval aj jeho vzhľad a nakoniec opisuje, že tento Duch Svätý bude mať šat až po päty a ten bude mať farbu ohňa, čiže bude červeno- pomarančový, ako to predpovedali aj iní vizionári.

***

Pán, Syn Človeka, Hospodin, nový Mesiáš, Veľký duch, Majster, Maitreya, Hazrat Mehdi, Nadčlovek, Duch Svätý, Ježiš ho nazval tiež Kniežaťom pokoja a jeho pravé meno je:

IMANUEL

***

 ĽUDIA!

Prežívanie tejto doby, keď nás „ohrozuje“ koronavírus, je možno posledná VEĽKÁ MILOSŤ BOHA pre nás, aby sme prebudili svojho Ducha a začali hľadať tie PRAVÉ HODNOTY  ľudského BYTIA! Aby sme HO hľadali a začali sa zaujímať o JEHO NARIADENIA, JEHO ZÁKONY, ktoré ustanovil pre nás! Vďaka znalosti týchto ZÁKONOV začali žiť, JEMU sa približovať a znalosťou JEHO ZÁKONOV mali šancu ešte sa zachrániť  - zachrániť ZEM! Tento ČAS je možno posledná možnosť na zahĺbenie sa a hľadanie tých PRAVÝCH hodnôt ŽIVOTA, nie na bicyklovanie, šaškovanie pred kamerou doma....atď. Je to čas na možnosť HĽADANIA CESTY – NÁVRATU k BOHU! Zamyslite sa nad všetkými udalosťami, nad prežívaním tejto doby, prečo nastala, načo nás upozorňuje a prehodnoťte svoj doterajší život v tichosti domova.

Je možné, že už viac možností na NÁVRAT K BOHU NEDOSTANEME!!!

***

 DOPLNENIE PRÍSPEVKU

Dnes nám poslala pani z kolektívu Rádia Záchrana e-mail s dôležitým odkazom:

Včera pri bdelom stave som prijala jeden obraz.
Obraz: Videla som „Otvorenú Knihu“, ktorú držala nejaká svetlá bytosť v rukách, akoby mi ju ukazovala. Nevidela som tvár tej bytosti, len som vnímala, že stojí za knihou a vlastne ju drží v rukách. Lem tej knihy bol zlatý, aj lem strán knihy bol zlatý. Kniha bola akoby uprostred otvorená. Pred otvorenou knihou po ľavej strane vo vzduchu bola červená ruža a na druhej pravej strane knihy na liste bolo niečo veľkým pekným, písaným písmom napísané. Čo bolo napísané neviem, lebo som to videla nie ostro. Na celej strane listu boli napísané len asi dva riadky. Vyzeralo to podobne ako nejaký citát alebo verš. Rozmýšľala som, akú knihu mi ukazuje. Slovo? Večné Zákony? Nie, veď nebola popísaná na celej stránke ako Slovo a Večné Zákony. Mala zlatý lem! Aká je to kniha? A vtedy mi prišlo, je to KNIHA ŽIVOTA! Prečo mi ju tá bytosť ukázala otvorenú a pred tou knihou bola jedna červená ruža? Čo mi chceli tým povedať?! Ruža – LÁSKA BOŽIA – Ježiš je LÁSKA BOŽIA. O ňom sú tieto sviatky. A Kniha Života? Tak som si sadla a hneď som hľadala stať „Kniha života“. Našla som Veľká noc 1935. (Kniha života). Keď som si tú prednášku prečítala, povedala som si, veď je úplne vhodná na túto dobu, ešte aj k terajšiemu príspevku, čo sme dali na stránku a ešte pán Koškár pridal tomu názov VEĽKÝ PIATOK ĽUDSTVA! Vážení priatelia, neviem či som ten prijatý „obraz“ správne pochopila. Posielam vám tú prednášku a prosím zvážte. Myslím, že tá prednáška Veľká noc 1935. (Kniha života.) je vhodná na dnešnú dobu – obzvlášť túto Veľkú noc, keď sa dejú také diania k prežívaniu – koronavírus, naplnenia proroctiev a príchod Kométy. Tá prednáška by bola dobrá silná bodka za posledným príspevkom. Tá bodka by bolo samotné SLOVO nášho PÁNA!

Nasleduje spomínaná prednáška:

226. Veľká noc 1935.
        (Kniha života.)

DNES chcete počuť odo mňa niečo radostné, pretože sa slávi Veľká noc, slávnosť vzkriesenia!
Zaiste sa chystá Zem v nám známych oblastiach, poskytnúť obyvateľom ako vždy spoľahlivo novú silu, sprostredkovať nový pokrm, vzbudiť nádej a tiež splniť priania, ako to vždy činila ochotne sa zachvievajúc v Božích zákonoch, avšak ľudstvo tentoraz nemá byť účastné Božích milostí; lebo sa nad nim vznáša súdiaci hnev Boží.
Je to dnes Veľká noc, ktorá má viesť pozemské ľudstvo k utrpeniu veľkého piatku v spravodlivom vyrovnaní večných zákonov!
Ľudstvo, nedbalo si na volania zo Svetla! Len ochotným prijatím a uposlúchnutím svätého Slova Božieho, si sa mohlo zachrániť ešte v pravý čas! Ako vždy si sa z toho iba smialo, vysmievalo a posmeškovalo, teraz vezmi za to odmenu!
Naučíš sa dbať na Božie volania, vďačne sa podľa nich riadiť a poslúchať tvojho Stvoriteľa! Lebo iná cesta pre teba nezostáva voľná, okrem pádu do rozkladu, do večnej smrti!
To je to jediné, čo si môžeš vybrať, k čomu sa musíš rozhodnúť. Avšak ak chceš poslušne žiť, tak musíš mať k tomu úprimné chcenie a prosiť o to v najčistejšej pokore, inak ti to už nebude poskytnuté; príliš dlho si sa ľahkomyseľne, ba rúhavo hralo s najcennejším pokladom, ktorý ti prepožičal Boh.
Tá najväčšia námaha bude teraz požadovaná od tvojho chcenia! Tak ako sa vtedy tiahla temnota nad Golgotou, keď Ježiš, Syn Boží, živé Svetlo sa lúčil s touto zemou tak sa teraz sťahuje nad celým ľudstvom k vyrovnaniu, vracajúc mu späť tú veľkú bolesť, ktorú spôsobilo strašným, spôsobom Božskej láske svojím ľstivým rozumom, neschopným najmenšieho citového záchvevu, ktorý ako najsilnejší nástroj Lucifera vám bol tak posvätný!
Len skúste teraz vy, ľudia, uchrániť sa svojim rozumom pred svätým hnevom Božím, ak môžete! Bráňte sa proti všemohúcnosti toho, ktorý vám milostivo prenechal k používaniu časť stvorenia, ktorú ste mu spustošili, znečistili ako stajňu najzanedbanejších zvierat, takže v ňom už môže byť len utrpenie a bieda, pretože pred vašim nesprávnym konaním a temným chcením musí uniknúť všetok mier i radosť a všetko čisté sa s hrôzou ukrýva.
Skúste sa niekam schovať pred neochvejnou spravodlivosťou Božou! Zasiahne vás všade v neúprosnom vykonávaní vôle Božej, nič vám nezľaví z obrovskej viny, ktorú ste sami na seba naložili svojou svojhlavosťou a vzdorom.
Budete odsúdení už skôr, než budete schopní vykoktať svoje slová ospravedlnenia; nič vám nepomôže, ani všetko prosenie, ani nariekanie, ani všetko rúhanie či preklínanie. Poslednú lehotu k zastaveniu a obráteniu sa ste premárnili a použili ju neodpustiteľne len na pestovanie svojich nerestí!
To nesie v sebe Veľká noc, ktorú dnes slávime! Nehovorím vám to ako výstrahu, lebo na to je už neskoro. Som ďaleko od toho aby som ešte napomínal, ako som to roky činil. Len vy máte na to myslieť v prichádzajúcom prežívaní! Preto vám hovorím ešte raz, čo táto doba skrýva pre vás. Snáď vám toto vedenie uľahčí mnoho bolesti, aj keď jej už nemôžete zabrániť.
Vy viete, že je to splácanie veľkého dlhu, ktorý ste si sami a dobrovoľne na svoje ramená naložili; lebo nikto vás k tomu nenútil. Ak pomocou mojich slov môžete v utrpení dôjsť k poznaniu a až vznikne pri tom vo vás túžba po Svetle a čistote, ktorá sa sformuje do pokornej prosby, to vám môže byť ešte záchranou pred zatratením, lebo Božia Láska stále bdie a tieto moje posledné slová neboli o tom nadarmo, ak čo len jeden medzi prepadajúcimi sa v pravý čas nad tým v pokore zamyslí.
Preto je to to najlepšie, čo vám môžem dať k tomuto veľkonočnému sviatku!
Pravá Veľká noc vám opäť rozkvitne až pominie Pánov súd. Potom budem chcieť s vami opäť rozprávať a zvestovať o novom živote, ktorý Pán bude darovať len tým, ktorí sa budú ochotne zachvievať vo svätých zákonoch jeho stvorenia ktorí jeho dom, v ktorom ste len hosťami, ochránia pred všetkým Svetlu nepriateľským konaním, a ktorí opäť zločinne nespustošia krásne záhrady, ktorých nádherou a čistotou sa majú po všetky veky oblažovať, aby v nich zosilneli na duchu!
Ach vy zaslepenci, prečo ste sa nechceli prebudiť? Tak veľa ťažoby vám mohlo byť ušetrené. Potom by som vám mohol zvestovať niečo radostné. Takto sa však musí vaše bytie zahaliť do šedivého závoja hlbokého žiaľu z ktorého vás môžu ešte raz oslobodiť a vykúpiť len ostré blesky svätého hnevu Božieho!
Nad vami sa rozpúta tento hnev netušenou mocou vo svätom súde!–
Ale tento súd je iný než si vy myslíte. Vy viete o akejsi knihe života, ktorú Boží sudca v určitú hodinu každému otvorí!
Kniha života obsahuje mená všetkých tvorov, prichodiacich k životu, a nič iného.
Popísanými listami však, ktoré patria k veľkej knihe života, svedčiacimi pre i proti každej myšlienke a každému jednaniu jednotlivca, sú samotné duše, do ktorých sa vrylo všetko, čo v premenách svojho bytia zažili, alebo spôsobili.
Sudca v nich môže čítať jasne každé pre a proti. Avšak aj čítanie si tiež vysvetľujete opäť nesprávne. Aj keď je omnoho prostejšie, než si to snažíte predstaviť.
Sudca nenecháva každú dušu jednotlivo predstupovať pred seba, pred svoj trón, ale vysiela z príkazu Božieho svoje údery mečom do vesmíru! Údery meča sú lúče, ktoré vychádzajú a zasahujú všetko vo stvorení!
Pochopte tú veľkú jednoduchosť a prekvapujúcu prirodzenosť! Sudca nevysiela lúče vedome, alebo úmyselne k tomu či onému. Nie, on ich na svätý Boží príkaz jednoducho vysiela, lebo je to Božia sila, nič iné by nemohlo takto pôsobiť, iba Jeho najsvätejšia vôľa!
Údery lúčov alebo žiarenia prenikajú teda celým stvorením, avšak takou silou, akej tu doposiaľ nikdy nebolo.
Nič nie je schopné skryť sa pred ich účinkami! A tak zasiahne lúč Božej sily tiež každú dušu v určitú hodinu v zmysle zákona pôsobiaceho vo stvorení.
Všetko, čo v sebe prechováva ľudská duša, keď ju zasiahne Boží lúč, pre ňu vôbec neviditeľný, musí ožiť a dostať sa tiež k prejavu, k činu, aby sa v tom uzavrel posledný kruh, ktorý túto dušu stlačí dolu, alebo povznesie nahor.
Všetko nesprávne a zlé, čo taká duša v premenách svojho bytia už bola schopná odložiť zásluhou prežitia skrze zákonité odpykanie, je vymazané tak, ako by to nikdy nebolo; preto ju to už viac neťaží, nie je to do nej vryté. Je od toho oslobodená a čistá, preto jej to nemôže spôsobiť žiadnu škodu.
Len to, čo ešte nedospelo k uzavretiu svojho kruhu, a preto dušu ešte zaťažuje a je s ňou spútané, bude tlakom Svetla bezprostredne prinútené uzavrieť kruh tým, že ožije, pokúsi sa prejaviť a dostane tiež úder, aký mu patrí.
Presne podľa sily vlastného chcenia sa tieto údery v rozuzľujúcom zvratnom pôsobení obracajú proti duši ako východisku! Teraz bude všetko neodolateľným tlakom Svetla posilnené a zatlačené späť k východisku, k duši, či je to dobré alebo zlé.
A všetko to, čo by inak v ťažkopádnom pohybe zhusteného, stvrdnutého prostredia, obklopujúceho ľudské duše na zemi, bolo ešte možno potrebovalo mnoho tisícročí k uzavretiu kruhu, bude teraz vtesnané do niekoľko málo mesiacov; bude to spôsobené všetkými ľuďmi neočakávaným náporom pohybu silou úderov zo Svetla.
Tak pôsobí svetový súd vo svojej jednoduchej prirodzenosti! Je to tentoraz tak často vám už zvestovaný „Posledný súd“! Jeho účinky sú však celkom iné, než ste si mysleli. Čo vám o tom bolo už predtým zvestované, dialo sa v obrazoch, inak by ste tomu neboli vôbec rozumeli.
Posolstvom Grálu sa však vaše vedenie o dianí vo stvorení rozšírilo, a preto je možné oznamovať vám stále viac; pretože dnes to už môžete chápať prostredníctvom môjho Posolstva.
Údery meča Súdneho dňa narážajú ako silné žiarenie Svetla svätého Božieho hnevu do stvorenia a prechádzajú všetkými prieplavmi, vytvorenými už samočinným pôsobením Božích zákonov vo stvorení, ktorých východiskom je všetko cítenie, myslenie, chcenie a konanie ľudí.
Preto budú súdiace lúče vedené týmito existujúcimi prieplavmi s neklamnou istotou ku všetkým dušiam a zapôsobia tam primerane podľa stavu dotyčných duší, avšak tak urýchlene, že celé ich bytie sa dostane za niekoľko mesiacov k poslednému uzavretiu kruhu celého doterajšieho pôsobenia; tieto presne podľa ich skutočného stavu, buď povznesie alebo zavrhne, oživí a posilní alebo zničí!
Taký je súd! Dnes môžete pomocou Posolstva porozumieť takto vysvetlenému deju.
Skôr by ste to neboli mohli pochopiť, a preto vám všetko muselo byť zvestované v jednoduchých obrazoch, ktoré približne zodpovedajú pôsobeniu skutočného deja.
A tieto údery Posledného súdu už padli! Sú už na ceste k vám, ku každému vo stvorení, bez ohľadu na to, či má, alebo nemá pozemské telo.
Tie prvé vás už zasiahli a prebúdzajú k životu všetko, čo ešte visí na vašich dušiach.
Avšak aj tie posledné údery, prinášajúce zničenie alebo povznesenie, sú už vyslané s presvedčivou ostrosťou, aby dokončili očistu na tejto zemi!
Ženu sa teraz na ľudstvo a nič ich nemôže zadržať. V hodine, ktorú Boh presne určil, bude nimi ľudstvo neúprosne, ale spravodlivo zasiahnuté!
Tým je dokonané to posledné z vôle Božej v súde! Ľudia, modlite sa, aby ste v ňom nemuseli byť stratení!
Vy ste omilostení, že budete môcť byť vediacimi; lebo tak obdržíte tiež istotu vo vašich putovaniach všetkými stvoreniami, vy viete presne cestu a cieľ! To vám dá silu, radosť, mier a súčasne ešte ochranu, ako aj zvýšené chcenie k dobrému!
Svätá Božia sila nech je s vami, ktorí chcete kráčať vďačne pravými cestami!

AMEN.

_______________________________________________________________________________________________________________________
25.3.2020 sme príspevok doplnili o nový sen a videnie. Nový, doplnený text je zvýraznený zelenou farbou

SEN

Sviatok žiariacej hviezdy 29. 12. 2019

Sedel som v poli, ďalej za domom, presne tam, kde som nafilmoval tie guľovité objekty, ale teraz to bolo počas dňa, niekedy včas na jar, lebo stromy ešte nemali listy. Uvidel som na oblohe presvitať cez riedke mraky nejaký svietiaci objekt, ktorý bol pomarančovej – ružovej farby, ako slnko pri východe, alebo západe, teda keď je nízko nad horizontom. Lenže ten objekt nebol na juhu, alebo juhovýchode, ako slnko, ale práve na severovýchode.
Preto ma to zaujalo a sledoval som to. Naraz sa akoby mraky na chvíľu rozostúpili a ja som uvidel, že je tam anjel pomarančovej – ružovej farby, teda takej, ako slnko pri západe, alebo včasnom východe, alebo ako ruža, ale to som si uvedomil následne až ráno, keď som si na sen spomenul, ba som si aj uvedomil, že je sviatok Ruže.

Výklad sna, ale už pri jeho plnení: Čína je na severnej pologuli a je od nás na východ, preto ten teraz sa vyskytujúci koronavírus je podľa všetkého následkom tej predpovedi v sne. Potvrdzuje to aj tvar krídel toho anjela, lebo mali presne taký, ako pľúcne laloky, ba aj farba zodpovedala. Tento výklad sa mi vybavil vlastne nedávno, keď som sedel presne na tom mieste, ako v tom sne, lebo slnko hrialo a stromy ešte neboli rozvité, tak ako v tom sne.

 

ORECHY – videnie (14. 1. 2020)

„Videl som jeden obraz: Na zemi bolo napadané veľa, ale pomerne malých orechov, ktoré boli akoby rôznej zrelosti. Bolo medzi nimi pár zrelých, ktoré už boli zbavené zelenej šupky, ale veľa bolo v šupke, zelenej, ale niektoré aj v hnedej, teda veľa bolo nezrelých.“

Priliehavý citát z VZ:
„Spolu s vývojom a dozrievaním planéty dozrieva aj ľudský duch viacerými životmi na Zemi a pobytom v jemnohmotnosti. Vývin ducha sa podobá vývoju orecha. Jeho jadro je najprv malé, beztvaré a mäkké. Až dozrievaním a hrubnutím obalov, vo forme šupy a škrupiny, rastie a tvrdne aj jadro. Po jeho dozretí obaly už nemajú preň význam, rozpadávajú sa. Aj duchovný zárodok rastie a dozrieva pod svojimi obalmi čiže dušou a telom. Duch po dosiahnutí zrelosti sa stane večnou a vedomou osobnosťou v ľudskej podobe, preto už obaly - telo a dušu nepotrebuje. Slúžili mu iba ako odev ducha v príslušných úrovniach, aby ho chránili a podporovali vo vývoji. Duchovný zárodok sa teda postupne mení na vyvinutého ducha. Tento názov vyjadruje, že vývinom dospieval vo vedomú osobnosť. Podobne sa vyvíjajú aj malí bytostní - postupne, nie okamžite. Nemajú ducha ani telo, majú iba dušu a bytostné jadro.“

VÝKLAD VIDENIA

Podľa mňa tento sen a videnie by mali mať prorocký význam, pre budúce dianie, ktoré je mnohými znalcami Slova očakávané.
Rok 2020 bude podľa toho prelomový, nakoľko treba uviesť nasledovné:

Rok           2020 = 2 + 2 = 4
Imanuel – vek v roku 2020 = 22 = 2 + 2 = 4
4 – štyri znalé zvieratá pod Božím trónom, ktoré sú základné žiarenia pre stvorenie.
4 – je číslo aj pre ľudského ducha, ktorý pôsobí v štyroch častiach stvorenia:
           1.   Duchovná ríša – ríša pôvodu a aj návratu, teda domov ľudských duchov.

           2.   Bytostná ríša – ríša vývoja duchovného zárodku, jeho obalov, teda duše.
           3.   Jemnohmotnosť – záhrobie, v ktorom duch čaká na novú inkarnáciu.

          4.   Hrubohmotnosť – ríša obratu pre ľudského ducha, kde má vyvinúť svojho ducha do zrelosti, aby bol schopný návratu do svojho domova – Raja, ktorý je v ríši ducha. Odkiaľ ako nevedomý zárodok vyšiel na svoju púť svetmi.

 

 VIDENIE
(12. 2. 2020)

 Pri počúvaní textov zo „Živého Slova“ som mal videnie pri plnom vedomí:
Videl som jeden obraz – prameň čistej vody!

***

Ku týmto trom videniam – „obrazom“, je potrebné uviesť ešte jeden sen, ktorý s týmto dianím určite súvisí, ale to ponechávame na posúdení každého čitateľa, ba aj to, z ktorej strany tieto obrazy boli posunuté. Tu podávame iba fakty tak, ako nám prišli. To tretie videnie je v závere, nakoľko sme chceli dodržať poradie, ako tieto informácie prišli

Sen z 20.3. na 21.3.2020:
Sníval sa mi sen, kde som bol asi u Vás doma, a videl som Vás, ako vynášate z domu Vaše obrazy, ktoré ste ale nechcel vyhodiť, ale iba mali byť akoby niekde inde premiestnené. Zdalo sa, že som Vám aj pomáhal. Boli to “staré“ obrazy, no nie staré v zmysle neužitočné, alebo nepotrebné, ale v tom zmysle, že rámy tých obrazov boli také, ako sa už dnes ani nevyrábajú, teda také mohutné, rôzne pekne gravírované a aj druh maľby sa už taký akoby nerobil. Bola ich veľká kopa, ale na samom vrchu ma oslovil jeden úzky obraz na výšku, a aj maľba bola na ňom nakreslená na výšku. Boli to tri biele ruže na jednej stonke, rastúce ale jedna nad druhou, vzostupne, ako priečky rebríka. Neviem, či tuto na zemi takto ruže vôbec môžu rásť. Obdivoval som na tom obraze, aký je čistý, lesklý a farby sú stále ako živé, aj napriek tomu, že som vedel, že má už dlhý vek. Obraz mi prišiel akoby olejom potretý, lebo sa krásne leskol. Tiež si ešte pamätám, že vo vnútri tých ruží boli ďalšie rôzne pestrofarebné farby, akoby v ich jadre, ale konkrétne po zobudení zo sna si pamätám v jednej z ruží už iba žltú.

 

VIDENIE
(25. 3. 2020)

Ráno okolo 5:00 hodiny som mal znovu pri bdelom stave videnie, ktoré súvisí s tým mojim videním zo 14. 1.2020.
Videl som v úzkom koši, z pekného lúpaného prútia, ktorý bol okrúhleho a vyššieho tvaru, smerom ku dnu zúžený, zozbierané už iba zrelé a pekné veľké orechy!
Videnie súvisí očividne s tým mojim minulým videním a podľa mňa súvisí so súdom a zrelosťou ľudských duchov, ktorí už boli oddelení od tých duchov nezrelých, ktorí ležali ešte v minulom videní, ako orechy zrelé,  spolu s tými orechmi nezrelými, ktorých bola väčšina.
Nakoľko my doma taký kôš nemáme a teda sa nemohlo jednať o videnie minulého skutočného diania, lebo orechy som ja už často zbieral, nemôže sa jednať o obraz prežitý v minulosti.

_______________________________________________________________________________________________________________________
18. marec 2020

V jednom marci

... začne konečné dianie, ktoré bolo oznámené prorokmi a v Biblii. Začne strašnou chorobou, ktorá sa objaví celkom náhle a v priebehu troch týždňov odstráni 2/3 ľudí. Až potom ľudstvo pozná, že stojí v Súde! Skôr to nevedelo! Ľudia budú pochybovať o spravodlivosti Božej, pretože budú odchádzať len tzv. „dobrí“ ľudia. Iba tí ľudia, o ktorých Kristus povedal, že „vlažní budú vyvrhnutí“. Sú to všetko ľudské duše, ktoré sa nevyvinuli (duchovne), ľudia, ktorí nie sú dosť dobrí, aby mohli vstúpiť do Tisícročnej ríše, ale taktiež nie sú dosť špatní, aby klesli do rozkladu. Tí tzv. „dobrí“ ľudia, ktorí nie sú schopní zlého, pretože sú príliš vlažní, ktorí ale nerobia nič dobrého, pretože v nich nie je žiadna túžba po Svetle. Medzi týmito ľuďmi prepukne zúfalstvo, aké si nikto nevie predstaviť. „Ako to“- budú kričať -, „že Boh odvoláva zo Zeme len dobrých?“ Tisíce a tisíce budú páchať seba vraždu. Ale lekári a vedci budú mať aj na to „vysvetlenie“. Je to nákazlivý bacil alebo vírus, ktorý sme doposiaľ neobjavili.
A tisíce a tisíce ľudí sa zblázni – bude to vyvolané žiarením Svetla. Taktiež v tomto prípade budú lekári tvrdiť, že sa jedná o vírus, ktorý napadol mozog. Ale žiadny lekár na svete nebude môcť pomáhať! Všetky ľudské duše, ktoré budú v tejto dobe odvolané, nebudú ešte stratené. Dostanú príležitosť dozrievať na iných planétach, než aj tam začne posledný Súd. Zem je jediná planéta, kde sa môžu stretávať ľudskí duchovia rôznej zrelosti. Sú ešte iné planéty, kde smú žiť. Zem je ale najdôležitejšia planéta, kde sa stretáva všetko žiarenie jednotlivých častí Stvorenia. Až tí vlažní budú vyvrhnutí, ako hovorí Kristus – až potom začne konečný boj. Potom bude stáť po prvýkrát priamo proti sebe Svetlo a temno. A tento konečný boj bude trvať len niekoľko mesiacov.

Nemôžem vám opísať tú hrôzu, ktorá potom v celom ľudstve vypukne. Potom bude viditeľne všetko ľudstvo bez Božej pomoci. Bude to doba o ktorej sa hovorí, „že Boh zahalí svoju tvár“. Ale každý veriaci môže s dôverou prechádzať touto dobou – svätou dobou.“

Tento príspevok začal netradične, ale pre tých, ktorí poznajú Absolútnu Pravdu, poznajú aj toto zasľúbenie, alebo proroctvo, ako to niektorí menujú.
Teraz už jeho zverejnenie nemôže byť považované ako: „šírenie poplašnej správy“, keď sa už plní. Ja som váhal, či je tu už doba na jeho zverejnenie, ale po zverejnení môjho sna a videní, ba aj teraz, po novom sne, ktorý bol výrečný a nadväzoval na dianie, ktoré sme riešili na stránke, som sa rozhodol ho zverejniť, lebo môže byť nádejou pre mnohých, ba aj samotných postihnutých, a hlavne tých, ktorí odchádzajú, ba ešte aj budú.

Sen:
Pri návšteve lesa som sa stretol s poľovníkmi, ktorí so psom dohľadávali postrieľaného medveďa. Lenže oni sa vracali, po neúspešnej dohľadávke, lebo to už vzdali. Na môj podnet sa ale znovu vrátili za ním po stope, pod mojim vedením, a medveďa sme aj našli, lenže ešte žil, ba sa aj bránil. Musel som zakročiť a ho usmrtiť.
No a tento sen rozhodol o tom, že som toto proroctvo zverejnil. Toto proroctvo je samozrejme nie úplné, lebo tie ďalšie predpovede, ktoré sú v ňom obsiahnuté, by už mohli byť považované za šírenie poplašnej správy. Lenže táto zverejnená časť potvrdzuje, v terajšom dianí, jeho pravdivosť. Podľa niektorých, nezačalo celkom presne podľa predpovede, ani môjho pôvodného sna v marci, lebo v Číne začalo skôr, ba aj môj sen som mal už v decembri, ale toto „proroctvo“ bolo vyrieknuté v Európe už temer pred storočím, no a v nej začalo presne v marci.
Keď aj tento marec nebude ešte ten predpovedaný a čaká nás ďalší, berte tento ako pomoc a dar Boží, lebo sme získali čas pre svoju záchranu pripraviť sa na ten predpovedaný! Iba pod tlakom tohto presvedčenia a toho sna som získal odhodlanie, ho zverejniť!

Vždy sa nájdu takí, ktorí budú pochybovať, aj kritizovať, ale pre nich nie je žiadna pomoc možná, ba ani potrebná. Tá je potrebná iba pre takých, ktorí to so záchranou nie iba tela, ale svojho ducha, myslia vážne a poctivo. Keď nadviažeme na minulý príspevok, tak teraz už niektorí pochopia:

Nič, čo prežívame, ba ešte budeme prežívať, sa nedeje náhodou, ale presne podľa prírodných – Božích zákonov!
A toto je tá príčina všetkých príčin, ktorej následky prežívame, ale nikde,

teda v médiách, od politikov, vedcov, kňazov, lekárov, ba ani ideológov,
odpoveď na ňu nedostávame.

Pátrajte po týchto večne platných zákonoch, odpoveď získate potom samotní!

_______________________________________________________________________________________________________________________
15. marec 2020

KORONAVÍRUS

 

Začneme provokačnou otázkou davov: „Na stránke sa sústavne vychvaľujete, že riešite problémy spoločnosti v zmysle prírodných, alebo Božích zákonov. Tak ukážte teraz, aký recept ponúknete čitateľom!
Na túto provokačnú otázku by som ja, ako autor, odpovedal tak, ako som odpovedal jednému pánovi, ktorý mi podobnú otázku, ale v iných súvislostiach, raz položil. On bol s mojou odpoveďou spokojný! Ako to dopadne s čitateľmi, to ukáže čas.

Aj keď sme už my, na tejto stránke, príčinu príčin objasňovali z viacerých uhlov pohľadu, stále to nestačí, aby sa čitateľ zorientoval správne, ba radu dokázal využiť aj v iných súvislostiach, teda tých, ktoré teraz nastali! Na podstate sa ale nič nezmenilo!
Ja som mu vtedy odpovedal nasledovne: „Náš problém je v tom, že vzniknuté problémy riešime iba z pozície následkov, ale nie príčiny!
Kto sa teraz dokáže opýtať, ba zamyslieť nad tým, prečo sa práve tento nebezpečný vírus objavil? Všetci tí, ktorí teraz riešia iba tie následky, by odpovedali v tom zmysle, že vírus jednoducho zmutoval do tejto podoby a je to bežný jav. Lenže táto odpoveď je uspokojivá iba pre tých, ktorí neuznávajú tie nami ponúkané jemnejšie dimenzie hmoty! 
No a takáto odpoveď neuspokojila ani toho pána, ktorého som spomenul, a preto mi položil ďalšiu provokačnú otázku: „Tak potom, kde hľadať tie vami doporučované príčiny?
No a na takto položenú otázku, už nemožno použiť ten doposiaľ sústavne využívaný úskok, ktorý je tak ľahko konzumovateľný verejnosťou dneška! Preto musela nasledovať odpoveď, ktorá by dotyčného pána uspokojila. No a ja som zvolil nasledovnú odpoveď: „Až máte doma televízor, tak vám nie je nepochopiteľné, že jednoducho dokážete zvoliť svoj zámer iba tým, že stlačíte prepínač diaľkového ovládania a dokážete si zvoliť ten smer, ktorý vyhovuje vám! Všetko spočíva iba v zmene kanálu, ktorý si zvolí ten, ktorý chce splniť svoj zámer!
Jeho reakcia bola nasledovná: „Takže tie príčiny sú výsledkom niekoho, kto dokáže tým diaľkovým ovládaním ich vyvolať?“ „Áno! Je to presne tak!“ - Odpovedal som mu.
Lenže tu zas vzniká jeden, pomerne dôležitý, ba ťažko identifikovateľný problém, teda znovu mi bola položená táto otázka: „Tak potom, kto spôsobuje tie problémy, ktoré sústavne prežívame? Jestvuje aj diabol?
Túto otázku nebudeme teraz rozoberať, lebo už bola na našej stránke viackrát vysvetlená, ba pozná ju každý, kto aspoň čiastočne ovláda nejaký duchovný smer. Ja som mu ju zodpovedal a treba dodať, že som ho uspokojil.
Čo ale treba zodpovedať je to, že nie je ľahké rozoznať dnes, z ktorej strany pochádza tá príčina, ktorú práve prežívame. Prečo? No preto, že Zem, ba ľudskí duchovia sme teraz v súde, ktorý nám bol predpovedaný vo všetkých vierovyznaniach, ba ten zámer je rovnaký, pre Svetlo, ale aj temno! I keď z pohľadu Pravdy, je motív - príčina, u obidvoch nadriadených hierarchií, rozdielny, nami prežívané následky sú rovnaké.
Svetlo sa snaží očistiť Zem pre nasledovnú ideológiu, ktorá má zmeniť dianie na nej, ale temno sa snaží prežiť čím dlhšie, ba udržať ten starý a prežitý systém. Temno sa snaží chrániť tých „svojich“, no a Svetlo rovnako! Lenže temno zatiaľ víťazí, lebo nie je povinné rešpektovať prírodné – Božie zákony, čo Svetlo naopak práve musí, ba snaží sa nás ku nim priviesť. Aj z pohľadu Svetla sa to dá už dnes dosiahnuť iba za pomoci toho najväčšieho utrpenia. Preto očakávajme ešte tvrdšie prežívanie. To nie je strašenie, ale rada. No a to činíme na stránke sústavne aj my, že čitateľov vedieme k tým prírodným zákonom, ktoré začínajú svoje pôsobenie v tej jemnejšej hmotnosti!
Takže skúste sa teraz pozrieť aj na tento posledný problém ľudstva v súvislosti funkcie prírodných – Božích zákonov, lebo iba tak získate neskreslenú, ba tú pravú odpoveď, ktorú nezískate od žiadneho politika, virológa, lekára, vedca, kňaza, ideológa a všetkých ostatných, ktorí majú rečí plnú hubu, ale riešia iba následky, ktoré neodstránia stále novšie problémy, ktorých bude pribúdať. Neriešia príčinu preto, že neuznávajú tie jemnejšie dimenzie hmoty. Pribúdať budú dovtedy, pokiaľ nezačneme uznávať tie jemnejšie dimenzie hmoty, ku čomu vás vedieme na stránke už dlhú dobu.

Zatiaľ bezvýsledne. Ale čas hrá pre nás a tí, ktorí tieto poučenia odmietajú, musia pochopiť, že nie my sme konšpirátori, ktorí zavádzajú verejnosť, ale je to práve naopak!