________________________________________________________________________________________
14. február 2015

PRAVÉ REFERENDUM

 

Tesne pred referendom sme na stránke zverejnili príspevok, ktorý mal byť iba našou snahou o obhajobu Pravdy, ale zároveň dôkazom toho, ako ľudstvo blúdi vo všetkom svojom konaní. Naša snaha teda nemala viesť ku spochybneniu referenda, ba degradácii jeho hodnoty, lebo ide skutočne o veľa, ale bola to snaha o zameranie sa na príčinu toho neduhu, ktorý bola snaha riešiť. Niektorí síce pochopili, že ide o veľa, ba aj dokladujú dôležitosť v rôznych numerických dôkazoch, lenže nepochopili fakt, že sme sa ku problému postavili z tej nesprávnej strany.

Ľudstvu ide o prežitie, alebo záhubu!

Lenže ako bolo uvedené, treba sa nám zamerať na príčinu problému!
Keď sa prepracujeme ku príčine, tak sa razom odstráni viac neduhov, ba dôjde ku chcenej náprave vo viacerých oblastiach, v ktorých doposiaľ blúdime. Ale znovu k veci samotnej:

Treba si uvedomiť, že to bola práve tradičná rodina, ktorá v nevedomosti spustila lavínu zaplienenia spoločnosti pohlavnými abnormalitami. A to pod vedením rovnako nevedomých cirkví, ako aj politikov. 
Ďalej treba pamätať na to, že práve samotní postihnutí, musia získať odpoveď na otázku, prečo v ich prípade ku tomu došlo. Prečo sú iní, ako tí ostatní! Referendum teda nemalo spoločnosť rozdeliť, ale práve v spoločnom probléme spojiť!
Keby aj bol nastal prípad, že referendum bude platné, ba všetci zúčastnení sa vyslovia v prospech rodiny, aj tak by sa na probléme nič nezmenilo a spoločnosť aj naďalej budú zaplavovať pokrivené duše v telách ku tomu priliehavých až dovtedy, pokiaľ neodstránime príčinu problému tak, ako bolo v minulom príspevku stručne vysvetlené. Dokonca by to časom dospelo do stavu, ba aj dospeje, ak nám zo Svetla bude dovolené, že časom by prevládli na Zemi pokrivené bytosti, ktoré by si zmenili zákony podľa svojej chuti a Zem by bola v ich moci. Došlo by teda ku tomu, čo môžeme pozorovať a je pre nás dôkazom toho, čo je v POSOLSTVE GRÁLU – v potrebnom návode na použitie pre celé stvorenie vysvetlené, že prírodné zákony vylúčia schopnosť rozmnožovať sa ďalej takto pokriveným bytostiam. Sú to tie mimozemské civilizácie, ktoré ku nám lietajú preto, lebo tiež nehľadali a neakceptovali tú samotnú príčinu: zanedbali duchovný pokrok - NÁVOD NA POUŽITIE a venovali pozornosť iba tomu vedeckotechnickému!

Dôjde postupne ku tomu, že:
Ženské bytosti zboria v sebe jemnohmotný most, potrebný pre vtelenie ľudskej duše!

Božie zákony im zabránia v možnosti reprodukcie!

Tieto dve vety si dobre zapamätajte, lebo sú dôležité a vyniknú až v obrazových dôkazoch v závere tohto príspevku.

Náprava teda nespočíva v konfrontácii, ktorá by mohla viesť až do podoby Islamského štátu, ale práve v nápravnom opatrení, ktoré je v súlade s Božími – prírodnými zákonmi! 
Preto teda lietajú tie UFO objekty a snažia sa zachrániť na našej planéte, ktorá je ale odsúdená k rovnakému osudu – až nedôjde ku náprave. Nezachránia nás teda žiadne skúmavky umelého oplodnenia, ani výhľady chamtivých vedcov, obrátiť sa tiež do vesmíru, ba pokaziť aj tam to, čo sme už doma dokázali. Nedokáže to žiadna ľudská moc, ani všetky poklady sveta!

Tento príspevok je preto určený všetkým dnešným farizejom rôznych stupňov zrelosti a budú v ňom podané dôkazy Pravdy, už čiastočne aj potvrdené v prežití. Bude nadviazané na predošlé dôkazy a staré zasľúbenia, mnohé už nami zverejnené, ktoré nás varujú pred tým, ku čomu smerujeme, ak sa nespamätáme a nedôjde ku pravej náprave.
Máme tu hneď prvý prežitý dôkaz toho, že práve Slovensko je tým bojiskom, na ktorom sa bojuje boj Svetla s temnom, lebo práve tu došlo ku otvorenej konfrontácii medzi silami dobra a zla v práve neúspešne skončenom referende. Lenže čo je horšie, aj v nesprávne začatom! 

Práve toto referendum dokázalo aj tú podstatnú skutočnosť, že aké je dôležité poznať večné – Božie zákony a tie naše im prispôsobiť. A že tá iba slepá viera nestačí!

Všetci, ktorí sa nechávajú viesť inými, sa raz ocitnú pred prekážkou, ku ktorej
zdolaniu sa musia sami rozhodnúť!
Preto iba vieru musí nahradiť presvedčenie! 

A ku presvedčeniu sa prichádza iba cez poznanie. 
Nie je však možné nikoho na cestu nútiť, ani ho viesť za ruku, ale iba v tom jeho
prebúdzajúcom sa okamihu ducha, správne ho povzbudiť.

A PRETO AJ V TOMTO UROBME NÁPRAVU!

Lenže najskôr muselo dôjsť ku tomu poučeniu, ku ktorému došlo v referende skončenom. Inak by nikto neuveril, že znovu iba blúdime v nevedomosti. Obávam sa ale, že znovu rozhádané skupiny budú naďalej pokračovať v rozdávaní vlastných falošných teórií, hrabaní sa teda znovu iba v tých následkoch a príčinu ponechajú nepovšimnutú.
Teraz budú nasledovať ďalšie dôkazy Pravdy a pomoci pre ten dôležitý duchovný pokrok, v ďalších objavených sa obrazových zasľúbeniach:

***

Anglický maliar William Blake, ktorý ilustroval i Biblie, v rokoch 1805-1810 ilustroval aj časť Zjavenia Jána - 12. kapitolu. Na jeho nasledujúcich dvoch obrázkoch je tehotná "žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac, na jej hlave veniec z dvanástich hviezd." 
- žena s hviezdami na hlave... (Prakráľovná)
- žena s krídlami, či s perím... (Svanhilda - Labutia panna)

Detail na ženu s hviezdami na hlave: 

Na ďalšom obrázku, je vyfotografovaná kaplnka, ktorá sa nachádza v rakúskom Tyrolsku, v mestečku Schwaz.

Prakráľovná stojí na modrej guli – na Zemi, ktorú obopína Had. (Čo poukazuje na čas vyplnenia tohto zasľúbenia). Ale najmä tohto hada, svojou nohou (svojím pôsobením) prišliapla.
Všimnite si, že Prakráľovná Niekoho „nosí pod srdcom“, čomu nasvedčuje založenie jej rúk. 7 prstov, ktoré sú viditeľné, svedčia o pôvode prichádzajúceho – Imanuela. Ďalším dôkazom toho, že pani Makedonová podávala Pravdu, je krásna labuť celkom hore, v hniezde (Svanhilda), ktorá kŕmi svoje (duchovné) potomstvo.

Z Doznievaní k Posolstvu Grálu, z prednášky Duchovné úrovne VI.
„Teraz bude pre mnohých z vás asi zrozumiteľné, prečo v čase posvätných splnení na zemi, keď na zemi pôsobia Ruža i Ľalia, je ku spojeniu potrebná ešte aj labutia panna z labutieho ostrova v určitom k tomu pripravenom pozemskom tele, aby v zachvievaní neostala medzera.
Taká veľká je milosť Boha, že dáva vznikať zázraku za zázrakom, aby pomoc pre ľudstvo v tisícročnej ríši bola celkom dokonalá!“

 

Predpokladám, že viacerí poznáte Nostradamovu knihu – Lost book of Nostradamus prophecies – Vaticinia Nostradami, (v preklade: Stratená kniha Nostradamových proroctiev) ktorú objavil v roku 1994 Roberto Pinotti v Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. Ten rok je dôležitý, pretože to bolo ešte pred udalosťami, ktoré nastali neskôr! Samotná kniha sa dostala do povedomia sveta, až dokumentárnym filmom o nej.
Hoci sme sa s dokumentom, alebo obrázkami stretli mnohí, až postupne ich začíname chápať. Či správne, tak to si netrúfam povedať. V knihe je cez 80 obrazov. Mnohým historicky vzdialeným obrazom o pápežoch nerozumiem, lebo nepoznám históriu pápežstva vzdialených storočí. Ale to nie je pre mňa podstatné. (... dá sa to doštudovať). Najzaujímavejšie časti knihy sú o súčasnosti - budúcnosti. Zhrniem tie zaujímavé obrazy – len v skratke, lebo predpokladám, že Vám ich nemusím dopodrobna vysvetľovať. Pri samotnom ich prezeraní, človeku napadajú neustále ďalšie súvislosti, ktoré predtým prehliadal. Budeme tých pár obrazov radiť tak, ako sú „radené v knihe“. Ešte si treba uvedomiť, že Nostradamus nepodával svoje proroctvá v časovej postupnosti.

Obrázok 18Popis obrázka 18:
Had kraľujúci na Zemi spojený s pekelným ohňom. 

Chvost má zatočený do deviatky a prepichnutý mečom. – 9
Všimnite si deväť hviezd v chvoste. – 9
Päť hviezd symbolizuje mesiac. – NdLM (Natália de Lemeny Makedonová) okolo päťdesiateho roku.
Tri hviezdy sú nad hadom v jednej línii! – 1
Na nebi nad hadom je spolu osem hviezd (tri v jednej línii plus päť nad mesiacom). – 8
Tak tu vzniká v symbolike rok 1998, kedy sú na zemi NdLM a vodca M. predstavujúci meč.

Obrázok 35

Popis obrázka 35:
Kohút vidí udalosti – je ním Francúz Nostradamus - kohút je symbolom Francúzska. V čase „odsýpania“ samotných udalostí, je ale prítomný páv –  a páv symbolizuje Prakráľovnú, ako vieme!
Samotné osemramenné koleso osudu, je ale v rukách ešte vyššieho. No a nad Prakráľovnou vyššie, je už len Boh. Ak ruka Boha potiahne motúzikom za koleso osudu, tak „samotný tento vek skončí“ – takže naznačuje konečné udalosti tohto veku. Samotné pozadie obrázka je predelené riekou s lodnou dopravou. Na jednej strane je hrad na kopci, na druhej paneláky a obďaleč kopce. Mne to pripomína klasický pohľad na Bratislavu (ale to je vedľajšie). Na kolese je symbol vládnuceho leva, ale na Zemi stojí muž s mečom so znakmi na chrbte „formy vládnutia“, zároveň má na pravej nohe okovy (vieme, že sa narodil v znamení leva). V tomto istom čase leva (prepojený obojkom) panuje pápež (trojitá koruna – symbol pápežstva), ktorého znázorňuje opička (astrologický symbol.) Pápež Ján Pavol II sa narodil „v čínskom roku opice“! Po ňom nasleduje ďalší pápež, počas ktorého vládnutia už lev má odtrhnutý chvost – moc už je mu okresaná. Tohto pápeža, ale vykresľuje obrázok s orlom a zloženou korunou smerujúcou k modrej Zemi!  Orol-orlica je znakom Nemecka a z neho vzišlý pápež zložiaci symbol koruny – Benedikt XVI. Ďalším nasledujúcim, ktorý ju zdvihol - zdvihnuté ruky - je muž so symbolikou koruny z pier na hlave. Takáto koruna poukazuje na muža vzišlého z krajín karnevalov – Južnej Ameriky. O tom mužovi ešte napovedá farba jeho oblečenia – modrá a žltá. Symbolom Argentíny je modrá so žltým slnkom. Z nej vzišiel František.

Obrázok 39:

Popis obrázka 39:
Muž, ktorý vládne nad stádom má atribúty symbolov – lev, meč. Za ním stojí kríž. V ústach má ľaliu – čistotu. (Tu je zaujímavé podotknúť, že nastúpil do vlády 11. 1. 1990 a v tom istom roku Irmingard B. zomiera. Tento symbol je tu zároveň dvojzmyselný.)

Obrázok 42:

Popis obrázka 42:
Symbol leva s Božou trojicou nad ním a slnkom v pozadí. Slnko je znamením archanjela Michaela. Časovo – momentálne vládne vo veľkom cykle Archanjel Michael 1879 – 2233 r. Je to anjel súdu zo Zjavenia Jána – jeho doba vládnutia (astrológia).

Obrázok 45:

Popis obrázka 45:
Vláda hada bude obmedzená v čase vlády slnka - stotožňuje sa s archanjelom Michaelom (viď. vyššie vysvetlenie k nemu), hviezdy (Syna človeka), mesiaca na Zemi (symbol NdLM), meča (vládnutie M.), v čase dozretia úrody – pred zberom (vzťahuje sa na symbol duchovného stavu ľudí).


Obrázok 46

 Obrázok 50

Popis obrázka 46 a 50:

Zaujímavá symbolika dvoch obrázkov dvoch veží a udalostí, ktoré poznáme.

Obrázok 52

  

 

Popis obrázka 52:
Na Zemi je korytnačka symbolizujúca „dlhovekosť v hmotnosti“. Toho zárukou sú tri symboly – ľalia (čistota, takto znázorňujú ľaliu v kresťanskom ponímaní), srdce (láska), koruna (moc). Dokopy trigon.

Obrázok 54             

Popis obrázka 54:
Obraz chodiaceho jeleňa na Zemi s prítomnosťou ľalie (čistoty). (Takto znázorňujú ľaliu v kresťanskej symbolike - heraldike). Jeleň je starým symbolom boja svetla s temnotou, nepriateľa a ničiteľa hada. Jeho obnovujúce sa parožie je znakom rastu, vzniku a zániku – kolobehu.

 

Obrázok 56

Popis obrázka 56:
Obraz zvracajúceho hada, ktorý sa napil z pohára označeného ľaliou (čistotou), „nápoja“ zo Svätého Grálu.

 

Obrázok 53

Popis obrázka 53:
Človek, ktorý „podal barlu Zemi“ je po smrti. Symbolom tohto človeka je dolu otočený srp svietiaceho mesiaca (NdLM).

Obrázok 59

 

Popis obrázka 59:
Žena odetá slnkom...“  Vek slnka – v čase vlády archanjela Michaela 1879 – 2233 r., podľa veľkého astrologického cyklu (cyklus striedania vlád archanjelov - duchov času). Zároveň presné postavenie mesiaca – dole svietiaceho srpku, ako symbolu jednej ženy NdLM.

Obrázok 63

Popis obrázka 63:
Vládcovia budú trpieť jedom uštipnutia hada a ich vlády budú pod touto ťarchou padať.

  Obrázok 64

Popis obrázka 64:

V jednom čase sa stretnú nositeľ meča, had, holubica nesúca ratolesť „symbol mieru...“ - Duch svätý.

Obrázok 66   

Popis obrázka 66:

Sedemramenné koleso osudu hore, predstavuje pravdepodobne aj odkaz na siedmych duchov času = 7 archanjelov (Zjavenie Jána). Presnejší vek určuje slnko zas odkazujúce na sedem rovných a sedem vlnitých ramien, ktoré sa dotýkajú Zeme. Vek slnka = vek vládnutia archanjela Michaela 1879 – 2233 r., podľa veľkého astrologického cyklu. Na Zemi sedí pomazaný lev. Na nebi Božia trojica, hviezda (Syna človeka).

Obrázok 67

 

Popis obrázka 67:
Osemramenné kolesu osudu. „Žena - „kráľovná“ s napísanou knihou stromu života.“ Pred ňou padajúca stuha oznamujúca začiatok a koniec pod ňou.  Začiatok je v znamení rýb – v marci a koniec v znamení strelca – v decemberi. V tom čase „dôjde k rozdeleniu Zeme“ – môžeme to ponímať ako názorové, postojové rozdelenie, keďže sa obrazovo upierame stále na napísanú knihu. Alebo môžu ryby predstavovať vek rýb a znamenie strelca, teda na Zemi ohlasovaný termín narodenia Imanuela, ktorý spôsobil to rozdelenie Zeme – na tých, ktorí prichádzajúce udalosti prijímali, a na tých, ktorí ich odmietali.

 

Obrázok 68

 

Popis obrázka 68:
Osemramenné koleso osudu. Obrázok hovorí o nositeľovi meča a vládcovi vykoreňujúcom pahýľ stromu, pričom pravý strom života – jeho korene - korenia v jeho sile – z jeho ramena. Na obrázku je štvorec stvorenia – určuje rozlohu – veľkosť jeho vlády. Bude mať znamenie škorpióna (ten temný vládca, - naznačené len ako tieň – nevykreslené podrobnosťami, niečo ako zrkadlenie sa znamenia) a s ním sa stretne v boji ten Pravý vládca - znamenie barana.

Obrázok 69

Popis obrázka 69:
Osemramenné koleso osudu. Žena s dole svietiacim srpkom mesiaca „NdLM“, za ktorou padá páska  označujúca koniec niečoho. Žena drží strelca, ktorý mieriaci na ňu ide strieľať. Tento obrázok je spojený s koncom. My už vieme, že to bol december, kedy nastal. (Čas poslania ženy bol určený obrázkom 67.) Keďže koniec je vždy prepojený s ďalším začiatkom „deja“ (pokračovaním deja), tak aj tu páska (akoby nadpis) nad býkom a váhami následne preberajú pozornosť na seba. 
Je tam zvláštna symbolika býka „rodiaceho zlato“ spojená s váhami. V astrológii sú Býk a aj Váhy znamenia Venuše.Tu treba ešte poznamenať, že Slováci sú národ Venušin!

Obrázok 70

Popis obrázka 70:
Obrázok s osemramenným kolesom osudu. Kométa s ďalšími pred sebou..., tri mesiace – či zatmenia, jeden stred vesmíru – galaktické zarovnanie a na to sa pozerajúci rak. (Toto neviem určiť, len ma to vracia k roku 2012, ku kométam Ison, Lemmon, Swan, LoveJoy, Elenin...). Je to obraz prihovárajúceho sa vesmíru, ktorý je v tom čase pod drobnohľadom záujmu pozerajúceho sa ľudstva na to, čo sa to tam mimo nás deje na oblohe.
V znamení raka sa navyše narodila aj pani Makedonová.

Obrázok 71

 

Popis obrázka 71:
Celý obraz blčí červeňou. Osemramenné koleso osudu blčí červeňou. Všimnite si spolovice pripevnenú, spolovice padajúcu pásku na obrovskom „zbalenom tajomstve“, ktoré je pod zámkom. Kniha osudu sa dostáva nie len na samotný koniec, ale strany knihy sú otočené „za koniec“ na prázdnu dvojstranu. Tu nastáva čas, ktorý je v Zjavení Jána opísaný slovami 10:6 ...Času už nebude!... 10:7... zavŕši sa Božie tajomstvo... Vyzerá, že v pozadí (otočený nadpis pásky od žien) ženy zohrávajú v tom čase podstatnú úlohu.

Obrázok 72

 

detail na zväčšené čelo:

Popis obrázka 72:

Koleso osudu sa z tohto obrazu už stratilo, je tu len veniec víťaza s hviezdou (Syna človeka) ! Kniha je čistá – môže sa do nej začať písať. Človek, ktorý ju drží je v modrom odetý (naša planéta je symbolicky modrá). Ale čo je ešte zaujímavejšie, na čele má ten človek napísané „2015-X“.  Na Zemi je prítomný jeleň. Jeleň je starým symbolom boja svetla s temnotou, nepriateľa a ničiteľa hada. Jeho obnovujúce sa parožie je znakom rastu, vzniku a zániku – kolobehu. Oproti sú znázornené len symbolicky dve ženy, ktoré ho sprevádzajú. Tu by som upriamila pozornosť na „proroctvá o prichádzajúcom“ – prednáška Veniec pomocníkov  - na sestru s požehnanými rukami a hviezdnu sestru.

Obrázok 74

 

Popis obrázka 74:
Očakávaný pôrod ženy, o ktorom sa vie dopredu.

Obrázok 76

 

Popis obrázka 76:
Svetskí aj duchovní vodcovia sveta vo vzájomnom nájdení spoločnej reči, hoci storočia spoločnú reč nenachádzali.

Obrázok 77

 

Popis obrázka 77:
Zaujímavé je, že „v rovnakých plameňoch na jednom mieste sú hry, duchovná barla, podlizovanie sa, čakanie v rade“.

Obrázok 78

Popis obrázka 78:

Obraz upriamuje pozornosť na štvorec stvorenia s Duchom svätým na oblaku a dvoma svedkami na Zemi chodiacimi, hovoriacimi o ňom – o budúcich dejoch. Žena nesúca duchovnú barlu je ďalej za nimi (NdLM). T.j. dvaja svedkovia sú bližšie k deju „objavenia sa v oblakoch“.

Obrázok 79     

 

Popis obrázka 79:
Čas vojen a v pozadí stojacich svetských i duchovných vládcov.

Obrázok 80

Popis obrázka 80:
Obraz učiacich sa mužov.

Obrázok 81

  

 

Popis obrázka 81:
Obraz zničenej Zeme a vytrhávania poslednej popínavej buriny – plevelu.

Obrázok 82

Popis obrázka 82:
Obraz tehotných žien – zrodu nového... .

***

V závere obrazových zasľúbení zo stratenej knihy od Nostradama, dostávame dôkaz toho, že celým posolstvom sa tiahne niť boja Svetla s temnom, sprievodnými príznakmi čoho je práve tá neschopnosť reprodukcie, nakoľko vo väčšine obrázkov dominuje tehotná žena, ba ten záver je jednoznačný. Lenže pozor: Iba pre malú časť! Aká bude veľká, to záleží od každého z nás a nikto nebude ku ničomu nútený!

Tí, ktorí pochopili, že v čom spočíva tá podstata a uznali tú nami odhalenú príčinu, nech teraz prejavia svoju slobodnú vôľu v

PRAVOM REFERENDE

ktoré teraz vyhlasujeme, ale bez podpory mocných, lebo tí by ku nemu nikdy nedali súhlas. Je to iba test toho, akú šancu máme ešte na prežitie a či sme ešte schopní logického myslenia a obhajoby PRAVDY. Toto referendum bude obsahovať iba jedinú otázku, na ktorú bude potrebné odpovedať:
ÁNO     alebo     NIE!

Toto referendum znovu nedokáže zjednať potrebnú nápravu, lebo aj v tomto prípade je potrebná istá zrelosť zúčastnených a práve v tom je ten náš problém – zanedbaný duchovný pokrok! Lenže tá jediná otázka referenda je tá prvotná príčina, ktorú by sme mohli nazvať a v minulosti sme na našej stránke aj nazvali: „maturita ducha“!
Duch človeka sa prišiel do hrubohmotnosti Zeme učiť a je to dôležité miesto obratu, v jeho škole učenia, ako podmienke, pre úspešný návrat do svojho pravého domova – do raja! Aj keď sa bude tá otázka zdať pre mnohých nereálna, - čo je skutočne aj pravda, neznamená to, že je nereálna aj pre ducha, lebo v tých vyšších ročníkoch školy života, je to práve otázka, ktorá rozhodne o prijatí do vyššieho ročníka! A presne tak, ako aj v škole, záleží iba od schopností a chuti každého študenta, ako predošlý ročník zvládne. V tejto škole života nie je možný žiadny ťahák, žiadna protekcia, ani spoliehanie sa na spolužiakov. Rozhoduje každý duch sám za seba a nemôže pomôcť žiadna cirkev, sekta, ba ani strana.

Treba si iba uvedomiť, že nie to, čo my uznávame za reálne, je rovnako hodnotené aj z pohľadu večných – Božích zákonov. Tam platí úplne iná realita! Práve to je dôvod toho, prečo nie sme schopní prepracovať sa ku tým príčinám a utápame sa iba v následkoch. Preto nemôžeme vyriešiť ten problém, ktorý sme si sľubovali od referenda, lebo už ten 1. bod z tej príčiny – uznanie reinkarnácie kresťanskými cirkvami, je z pohľadu dnešnej cirkvi, ale aj laickej verejnosti nereálny a preto aj vyriešenie problému sa stáva rovnako nereálne. Potom aj reálna otázka z nášho pravého referenda bude pre dnešnú väčšinu nereálna, ale z pohľadu večných zákonov, je to tá prvotná príčina, ktorú musí ľudstvo splniť, až nemá zahynúť.
Preto je teraz každá snaha o obhajobu Pravdy rovnako nereálna a musí dôjsť k nasledovnému: nastane tvrdý duchovný „budíček“! To bude ešte posledná možnosť záchrany pre niektorých.

Presvedčivejšie však bude SLOVO zo Svetla, z prednášky s veľmi priliehavým názvom: „Záchrana! Spása!“
Čím ste, vy, ľudia, pred všemohúcnosťou a vznešenosťou svojho Pána, že ho chcete nechať robiť za seba, tak, ako sa to vám páči! S akou domýšľavosťou snažíte sa presadiť tu na zemi tie zákony, ktoré pochádzajú z vášho malicherného myslenia! Zákony, ktoré nie sú v súlade s večnými zákonmi Božími vo stvorení! Svoje nesprávne chcenie prevádzate často s takým chytráctvom a zlomyseľnosťou, že to nemožno pred Bohom zodpovedať. Škodíte tak svojim blížnym, kvôli vlastným výhodám, či už finančným a majetkovým, alebo k získaniu obľuby tých, pre ktorých to robíte.
Teraz sa všetko zvalí na vás ako ťarcha padajúcich hôr, veď podľa zákona zvratného pôsobenia nemohlo byť nič z vášho nesprávneho konania zrušené rozuzlením, iba ak by ste sa sami z toho uvoľnili zmenou svojho chcenia k dobrému.
Múry, ktoré dosiaľ ešte zabraňujú zosuvu nazhromaždeného množstva odplaty, budú odstránené! Nezadržateľne sa to všetko valí dolu na pozemské ľudstvo, chcúce zotrvať v duchovnej lenivosti a domýšľavosti, len aby presadilo svoju vôľu, už dávno vzdialenú od vôle Božej.
To znamená však koniec nadvlády všetkého temna tu na zemi! Zrúti sa a strhne so sebou všetkých ľudí, ktorí sa k nemu pridružili.
Avšak uprostred vravy a rachotu ničenia zachvieva sa Slovo! Víťazne tiahne po krajinách, aby sa ešte mohol zachrániť ten, kto sa o to poctivo usiluje.
V tom je práve tá podmienka, že každý človek sa má sám namáhať, aby Slovo Pána poznal ako jedinú záchranu! Ak ale v pochybnostiach nechá prejsť okolo seba túto poslednú možnosť bez toho, že by ju všemožne využil, taká príležitosť sa mu nikdy viac nenaskytne a okamih, v ktorom by bol mohol nájsť spásu, bude pre neho na veky stratený.
Jeho záchrana a spása bude len v 
Slove, ktoré musí prijať, aby žijúc podľa neho, oslobodil sa od pút, ktoré ho zdržujú dolu preto, že nespoznal a pokrivil skutočne pravé pojmy.
Najhoršie ste boli otrávení a ohrození nesprávnym výkladom Božej lásky, ktorú ste chceli zbaviť všetkej sviežosti, všetkej sily a jasu. Namiesto toho ste ju zahalili nezdravou zmäkčilosťou a škodlivou povoľnosťou, čo vás muselo priviesť k duchovnej lenivosti a tým uvrhnúť do skazy.
Chráňte sa pred takým skazonosným krivením pojmu Svätej Božej Lásky! Inak upadnete do driemot, spočiatku síce príjemných, ktoré sa však stanú smrteľným spánkom.
Pravá 
láska nespočíva v povoľnosti a vo všetko odpúšťajúcej dobrote. To je práve to nesprávne, čo ako opojný jed privádza ľudských duchov do ospalosti a slabosti. Nakoniec prináša úplné ochromenie a vynucuje si večnú smrť, keďže pritom sa už nemožno zavčasu prebudiť.

Citát z prednášky „Kult“:
Syn Boží dal ľuďom vo svojom Slove tým najjednoduchším a najjasnejším spôsobom pravú cestu, po ktorej majú kráčať vo svojom pozemskom živote v zhode s tkaním vo stvorení, aby im boli nápomocné zákony Božie, ktoré sa prejavujú v tkaní vo stvorení, a vyniesli ich nahor do svetlých výšin, a tak zavládol mier a radosť na Zemi.
Cirkvi však, žiaľ, nedržali sa cesty, ktorú sám Syn Boží celkom presne vysvetlil a dal ku spáse a povzneseniu ľudí, ale pripojili k jeho učeniu všeličo z vlastného myslenia, a tým prirodzene spôsobili zmätok, ktorý musel viesť k rozkolom v cirkvi ruku v ruke, pretože to nezodpovedalo zákonom stvorenia a tiež aj preto, hoci to znie podivne, že je proti jasnej náuke Syna Božieho, od ktorého predsa odvodzujú svoje meno ako kresťania.

Nadišiel teraz čas, kedy ľudia musia prísť k vedeniu o týchto veciach, aby s plným presvedčením dospeli k poznaniu Božieho pôsobenia, ktoré sa prejavuje v Jeho diele!
Potom každý pozemský človek bude stáť celkom pevne a neochvejne tu na zemi v najradostnejšom tvorivom chcení, s najvďačnejším pohľadom k Bohu, pretože ho s ním na veky spája poznanie prameniace z vedenia!
Aby som ľuďom sprostredkoval také vedenie, ktoré by im dalo prehľadné a zrozumiteľné presvedčenie o tom, ako Boh pôsobí vo svojej spravodlivosti a láske, napísal som dielo „Vo Svetle Pravdy“ – „POSOLSTVO GRÁLU“, ktoré nenecháva žiadnu medzeru, skrýva v sebe odpoveď na každú otázku a ujasňuje ľuďom to, aké podivuhodné sú cesty vo stvorení, ktoré udržuje mnoho služobníkov jeho vôle.
Svätý je však jedine Boh!

Aby však tá otázka referenda sa stala pre čitateľov reálnejšia, je potrebné znovu pripomenúť aj poučenie, ktoré sa ku nám dostalo prostredníctvom tých „študentov ducha“ z už vyššieho ročníka  duchovného pokroku, ktorí ku nám tiež lietajú už dávno, ba aj teraz a snažia sa pomôcť tým, ktorí sú schopní poctivého štúdia. Lenže samozvaní vládcovia Zeme nám ich snahy aj prítomnosť zatajujú, ba zatajujú aj to, že sa už spriahli s tými, ktorí duchovnému pokroku nevenujú pozornosť a sú teda rovnorodí. A takto sme v nevedomosti väčšiny vedení do záhuby. Iba preto, že sme svojho ducha uspali a nedokážeme v poznávaní aj zapochybovať, čo je súčasťou pokroku a položiť tú pravú otázku: PREČO?!

 • Pre  túto  Zem  som  Alfou  a  Omegou.  Som  skutočný,  i  keď  prichádzam  k  vám  z  neba.  Oslobodím  vás  od  vašej  biedy.  Prinesiem  vám  mier.
 • Mnoho  ľudí  na  Zemi  bude  prekvapených,  keď  sa  stretnú  tvárou  v  tvár  s  jednou  z  našich  žien,  ktorej  pôvod  nie  je  pozemský.
 • Cirkev  bola  na  Zemi  zriadená  preto,  aby  zvestovala  moje  slová.  Zle  však  viedla  moje  dielo.  Nebola  mojou,  iba  niektorí  ľudia  z  nej  sú  moji.  Cirkev  stojí  pred  svojím  koncom.
 • Moja  cirkev,  ktorú  na  Zemi  zriadim,  bude  vytvorená  len  zo  skutočne  veriacich,  nie  slepo  veriacich.  Nebude  už  len  domom  pri  ceste,  kam  sa  chodí  v  nedeľu.  Bude  tvoriť  súčasť  denného  života.  Všade  bude  vládnuť  len  úsmev,  šťastie  a  spravodlivosť.
 • Musíte  poznať,  pochopiť  a  realizovať  v  bežnom  živote  vesmírne  zákony,  aby  ste  boli  schopní  duchovnej  premeny,  ktorá  má  teraz  na  Zemi  nastať  u  tých,  ktorí  sa  o  to  usilujú.

Toto je rovnako SLOVO z toho istého zdroja – od pravého Vládcu stvorenia, ktoré nám priniesli tí pokročilejší „študenti ducha“! Toto Slovo Vesmírneho spojenia sme už na stránke zverejnili obšírnejšie, ale tiež iba krátky výber. V tomto prípade sledujeme iba dokreslenie súvislostí, ktoré netreba prehliadnuť.

Po tomto vysvetlení môžeme položiť tú jedinú otázku tohto cvičného referenda. 
OTÁZKA REFERENDA:
STE ZA TO ABY SA ZRUŠILI VŠETKY CIRKVI, SEKTY A POLITICKÉ STRANY A ĽUDSTVO ZAČALO KONEČNE SLÚŽIŤ TOMU JEDINÉMU A PRAVÉMU VLÁDCOVI – BOHU?

ÁNO                                           NIE

 

Takto sa presvedčíme o tom, ktorú cestu sme si vybrali, a či nás ešte čaká ZÁCHRANA!

TAKÉ JE PRAVÉ REFERENDUM RÁDIA ZÁCHRANA!

V SLOVE PG nachádzate zodpovedanú aj často kladenú otázku:
„Kedy začne vysielať rádio ZÁCHRANA?!“
Po tom duchovnom „budíčku“! 

Iba vtedy to bude REÁLNE!

„Avšak uprostred vravy a rachotu ničenia zachvieva sa Slovo! Víťazne tiahne po krajinách, aby sa ešte mohol zachrániť ten, kto sa o to poctivo usiluje.“

 
 

________________________________________________________________________________________
7. marec 2015

CHAMTIVOSŤ A MOCICHTIVOSŤ

 

Minulé príspevky na stránke, mali pripraviť pôdu pre tú príčinu všetkých príčin - prečo ľudstvo čelí kríze globálnej a speje do záhuby! 
Tá príčina je znovu celkom jednoduchá, ale ako už bolo vysvetlené, zároveň aj hlboko ponorená v tých následkoch a zbytočných aktivitách, ktoré ju majú pred hľadajúcimi zamaskovať za rôzne návnady a takto ukryť. Rovnako je tomu vo všetkých odboroch, činnostiach, aktivitách, ktorými sa naša civilizácia prejavuje a teda zamestnáva. Viac ako deväť desatín všetkých aktivít sú zbytočnosti, ba dokonca škodlivé aktivity. Lenže práve z toho dôvodu sa ich nechceme vzdať a zbaviť, lebo z týchto aktivít, profituje väčšina mocných, ktorí sú iba chamtivci prahnúci po hmotných statkoch a moci. 

Donedávna bol svet rozdelený na dva tábory týchto chamtivcov: Na kapitalistov a komunistov. A za tohto strašiaka sa obidve strany ukrývali, ba šírili strach z toho druhého pólu a vinili ho za to, že je dôsledkom všetkej biedy. Lenže dnes už opona padla, studená vojna skončila, ale ku zlepšeniu nedošlo, ba práve naopak, lebo tá príčina zostala, a chamtivosť sa ešte rozmohla, ba aj túžba po moci vystupňovala.

Rozdelenie však bolo v podstate iné a to také, aké je aj teraz:
na tých, ktorí sú v službe Svetlu a tých, ktorí naopak temnu!

Ale nikto to neberie na vedomie a nechávajú sa masy „opíjať rožkom“ – ako sa to zvykne hovoriť. Pritom všetci túžiaci po moci zabúdajú na to, že človek zo svojho pôvodu, teda druhu, vôbec nie je určený ku tomu, aby vládol. Vládnuť môže iba vlastník všetkého toho, čo ovládaní vo svojom živote využívajú! A človek nie je majiteľ! Iba si všetko čo vlastní, na úkor iných, prisvojil. Aj toto už bolo na stránke vysvetlené, ale v iných súvislostiach. Samozrejme, že nie všetci sú takí, ale väčšina. Niektorí získali majetok aj čestne, iba za pomoci svojho umu a poctivej práce, ba s vedomím, že majetok, ktorý vlastnia, je len v ich dočasnej správe. Lenže tých je tak mizivo málo, že nemajú vplyv na chod spoločnosti, ba keď tí chamtivci spozorujú, že niekto takto poctivo zbohatol, tak hneď nájdu spôsob, ako ich oň pripraviť – ozbíjať. Až to nejde podobrom, tak to ide špekuláciou, a až ani tak nie, tak násilím. A práve tohto sme svedkami každodenne a po celej Zemi. Znovu to mám osobne prežité a nie je to iba teória. Dokonca už nie iba na Zemi, ale aj v celej hmotnosti, teda väčšine nám viditeľného, ale aj toho jemnohmotného – neviditeľného, vesmíru, ktorý je tiež rozdelený rovnako, ako je tomu na našej Zemi. Na mnohých iných planétach je to presne rovnako, teda aj tam vládne chamtivosť a túžba po moci, lebo tak to naučil mnohých pán hmotnosti – Lucifer. A jemu slúžia mnohí; jedni vedome, iní nevedome, v domnienke, že vládnu oni samotní. Všetci ale svorne Pravdu vždy prekrúcajú, Slovo každého Vyslanca Božieho pokrivia a popridávajú bludy. Sú aj planéty, ktoré slúžia Svetlu a pravému vládcovi – Bohu, ale aj tie, ktoré naopak slúžia temnu a jeho vládcovi. Naša planéta je poslednou, ktorá ešte môže byť zachránená pre Svetlo, ale ťažko napraviteľní ľudskí duchovia sú tu pomiešaní za účelom vývoja – výchovy a tu je boj Svetla a temna preto najvýraznejší. Naša Zem je akoby nápravnovýchovné zariadenie hmotností. Pri tejto záchrane ale musí dôjsť k roztriedeniu ľudských duchov, podľa ich smerovania na rovnorodé planéty. Lenže iba Svetlo je zdrojom a východiskom všetkého a rovnako koncom, kde môže všetko v návrate skončiť. Ale naopak, aj v poblúdení zahynúť. A to nás v blízkej dobe očakáva. Preto si všetci pamätajme:

Slovo samotného Vyslanca Božieho je vždy Absolútna Pravda!
Keď sa v ňom objavia bludy, tak tie už isto pochádzajú od človeka!

Každé náboženstvo obsahuje časť Pravdy, ale naopak, časť z nej bola vylúčená v nepochopení, alebo z vypočítavosti, ba ku nej bolo človekom z rovnakého dôvodu aj niečo pridané. Práve preto každý Vyslanec od Boha staval na predošlom, očistil Pravdu a doplnil o nové informácie, ktoré ešte chýbali. A tento proces bude pokračovať aj naďalej! Preto my vyzývame stále k tomu duchovnému pokroku. Tá Pravda najnovšia je vždy najčistejšia! Platí však pri tom jedna zásada – musí pochádzať od Boha. Veď aj vo všetkých zasľúbeniach sme varovaní pred falošnými prorokmi. A rozoznať to, už musí dokázať každý sám, ale ku tomu je potrebná námaha - skúmanie. Slovo poslané od Boha však vždy nadväzuje tým novým na to staré, ale nepokrivené. Nie každý to dokáže usilovne skúmať a pre takých je tu tá pomoc zrelších duchov, ktorých nám tiež Boh ku pomoci posiela.

Najlepšie si to znovu vysvetlíme na konkrétnom príklade zo života, ktorý každý pozná:
Vezmime si vedecký pokrok rozumu a vráťme sa do histórie. Za čias Bruna, Galilea a Koperníka sa títo menovaní ľudskej väčšine javili ako extrémisti a tak sa ku ním masy chovali. Blízka budúcnosť z nich ale urobila géniov. Z pohľadu dnešnej doby už ich nazeranie môžeme považovať za primitívne. A to je prirodzený jav, ktorému hovoríme pokrok. Keby dnes niektorý vedec zostal na úrovni Koperníka, tak by ho tí ostaní nazvali - primitívny extrémista. Lebo by sa svojim primitívnym nazeraním vymykal názoru väčšiny. 
Lenže v duchovnej oblasti je tomu presne naopak, lebo sa uspokojujeme s názorom, ktorý zodpovedá roku 0 nášho letopočtu a za extrémistu považuje duchovná pospolitosť naopak toho, ktorý duchovne napreduje a pozná Slovo Božie, prináležiace našej dobe. Áno, ani nie roku 33. nášho letopočtu, zodpovedá naše duchovné poznanie, lebo sme nepochopili ani Slovo Ježiša a už vôbec nežijeme podľa neho – ako sme mali. Keby sme Jeho Slovo pochopili a podľa neho žili, tak už dnes by sa nám žilo ako v raji. Iba z toho dôvodu boli potrební noví Vyslanci Slova od Boha! Duchovná pospolitosť ten primitívny extrémizmus však považuje za správne jednanie a podľa toho aj koná, ale naopak ten duchovný pokrok za nesprávny extrémizmus. Nie je to podivné správanie? Môžeme sa potom diviť, že nie sú schopní uviesť svoje zastarané náuky do života? Božie zákony to prirodzene vylučujú, čo je nie v zhode s nimi. 
Syn Človeka vo svojom Slove to nazval „duchovnou lenivosťou“! Nie je to na zamyslenie pre logicky mysliaceho človeka? Primitívna duchovná väčšina nazýva práve tých normálnych extrémistami iba preto, lebo na strane väčšiny je moc a tých duchovných Galileov a Koperníkov je iba hŕstka a preto musia zostať extrémistami. 
Lenže človek je hlavne duchovná osobnosť a keď duch mešká za rozumom, dochádza k disharmónii, ktorú teraz vo všetkom pozorujeme a nedôjde k náprave, pokiaľ aj duchovný pokrok nedobehne ten rozumový! A to je tá príčina všetkých príčin, ktorá spôsobuje to rozdelenie na služobníkov Svetla a temna. Aj pán hmotnosti Lucifer, je závislý od Boha a Jeho sily, ktorú zneužíva, ba učí tak robiť mnohých. Jedných v nevedomosti, iných z vypočítavosti a túžbe po majetku a moci. Lenže hmotnosť raz pominie a s ňou aj všetci služobníci nepravého pána. 
S týmto faktom sa musí zoznámiť každý, kto po moci túži a získať poznanie, že nad človekom je veľa vyšších bytostí, a ešte ani oni nemajú právo vládnuť, lebo sú tiež nie majiteľmi. Všetci terajší vládcovia, ktorí si to myslia, že nimi sú, sú iba poskokmi ešte šikovnejších mocichtivých chamtivcov, ktorých záujmy v nevedomosti plnia. Je to celá reťaz hlúpych mocichtivých poskokov, ktorí si namýšľajú, že sú vládcovia. 
Potom je tu ešte jedna skupina poblúdených. Sú to tí, ktorí vedia, že nie sú vládcovia, ale sú to pätolizači mocných, alebo ľudovo povedané: poskokovia z vlastnej vôle. A tých je vlastne väčšina. Každý, až ten posledný volič, je takýmto poskokom mocichtivých chamtivcov, ktorí všetci očakávajú, že ten, nimi zvolený, sa im potom za ich poklonkovanie odmení. Lenže veľmi rýchlo všetci zistia, že sa znovu sklamali a znovu si vyhliadajú iného, ktorým sa znovu nechajú „opiť rožkom“! Nedávno, keď Ukrajinci robili hrkot na Majdane, na stránke sme upozornili, že sa nič k lepšiemu nezmení a nemýlili sme sa. Keď si Gréci zvolili ľavicovú vládu a očakávali zlepšenie, skončilo to rovnako, ba ešte celkom nie. Ale v krátkej dobe určite. 
Problém je stále v tom, že nehľadáme a neodstraňujeme príčinu, ale všetko končí iba pri tých následkoch a to niekedy v nevedomosti a niekedy naopak z vedomej vypočítavosti.

Znovu si to objasníme na konkrétnom príklade zo života:
Kresťanské cirkvi, ale aj Islam majú jednotný a spoločný koreň – Judaizmus! Je to pôvodné náboženstvo pre obidve náboženstvá, sú to teda spoločné dejiny, ba aj uznávané osoby z týchto dejín, ako napríklad Abrahám, Mojžiš, všetci starozákonní proroci, ba Islam uznáva aj Ježiša. Lenže ten spoločný koreň už potom následne tieto náboženstvá prakticky, teda skutočne vo svojom živote vôbec neuvádzajú, ale všetko zostáva iba v polohe pretvárky a utopené v tej chamtivosti a mocichtivosti. Veď z toho Judaizmu, teda od tých spoločne uznávaných osobností pochádza aj nosný pilier týchto náboženstiev – Desatoro Božích prikázaní! A teraz si zoberme iba jedno jediné, ale to veľmi dôležité: Nezabiješ! Tento fakt uznávajú náboženskí historici obidvoch náboženstiev, lenže čo z toho, keď je to iba teória a do života to nedokáže uviesť ani jedno z tých náboženstiev. Teraz môžeme vidieť, že ešte aj ten rok 0 nášho letopočtu bol prehnane lichotivý ku ľudskému pokroku, nakoľko ešte ani desatoro prikázaní sme neuviedli do života. Keby teraz mohol Mojžiš jednať tak, ako kedysi, tak by tiež musel rozbiť tie dosky desatora prikázaní, lebo my rovnako tancujeme ešte iba okolo zlatého teľaťa. Nakoniec sa to tiež potvrdilo v roku 1998. Naša duchovná zaostalosť je teda ešte hlbšia a siaha až pred dobu Mojžiša. 
Práve preto Syn Človeka vo svojom Slove nám znovu pripomenul túto starú múdrosť a aj dokonale vysvetlil, ako ich máme chápať. Odporúčam všetkým kresťanom, nech si pozrú z Jeho Slova aspoň vysvetlenie týchto prikázaní nášho Vládcu a jediného Pána – Boha! 
Keď to urobia a prenesú do svojho života, tak sa všetko na Zemi zmení, a odpadnú terajšie nedorozumenia, utrpenia, a všetky problémy, ktoré nás každodenne stretajú a my sa ich snažíme riešiť okľukou a cez iba tie následky. 
A toto je predsavzatím rádia Záchrana! Uviesť do života Absolútnu Pravdu! Slovo poslané nám k poučeniu – to posledné, najnovšie!

Ako sa dodržiava toto prikázanie kresťanmi, môžeme vidieť teraz na Ukrajine, ba celé dejiny to potvrdzujú. Ako moslimovia tiež plnia toto prikázanie toho istého Boha, ba aj tých istých prorokov, môžeme pozorovať v Iraku, Sýrii a aj inde, ba aj v stretnutiach týchto náboženstiev v Islamskom štáte. Všetci iba ukrývajú za jediného Boha svoju túžbu po statkoch a moci! Politikom je viera dobrá iba ku tomu, aby na svoju stranu získali masy takto vo viere poblúdených. 
Keď sa objavil nejaký veľký prorok, alebo priamo Vyslanec od Boha, vždy mu ľudstvo zavesilo visačku, ktorú by sme výrazom dnešnej doby, mohli nazvať „extrémista!“ A s takýmto človekom už mohlo byť naložené úplne podľa uváženia tých, ktorí boli práve pri moci. Jednoznačne to potvrdzujú naše dejiny. A práve ten odstránený bol ten pravý a jediný, kto mohol zachrániť ľudstvo od poblúdenia! Masám, ktoré blúdia sa predsa musí javiť ten, ktorý neblúdi, ako extrémista! 
Kto skutočne verí v Boha, pozná Jeho zákony, ktoré platia v celom stvorení, ten je presvedčený, že nemôže zabiť, lebo poruší tieto zákony. Ten vie aj to, že ho nemôže z jeho viny vykúpiť žiadna cirkev, ba ani strana.

Poznanie Božích zákonov a strach z ich porušenia, je tá PRÍČINA, ktorá by jediná
dokázala odstrániť naše poblúdenie a zjednať nápravu,

v mene lásky k blížnemu!

Lenže tu sa znovu dostávame k tej jednej, ale veľmi dôležitej prekážke – neuznanej reinkarnácii. Keď človek vidí, že mnohí tí, ktorí majú na svedomí veľa ľudských životov, sa dožijú aj veľmi vysokého veku, ba aj sa im dobre darí. Vtedy mnohých zmôže pochybnosť o zákone zvratného pôsobenia, teda o Slove Ježiša: „Čo človek zaseje, to zožne!“ Alebo o tom starozákonnom poučení: „Oko za oko, zub za zub!“ Lenže Boží zákon na nich nezabudol, ba práve naopak, to sú tí, ktorí už nemajú šancu na záchranu a v novom vtelení sa už s nimi neuvažuje, lebo sú odsúdení „na odpis“, ako sa zvykne hovoriť; ba je to skutočnosť, lebo sú už odpísaní z knihy života. Jestvuje večný život, ale aj duchovná smrť! Smrť, ako ju chápeme zatiaľ my, taká nejestvuje, ale iba zmena stavu duše a návrat ducha, zbaveného aj duše do svojho domova, alebo jeho zánik rozkladom.
Potom je tu skupina takých, ktorých čaká vyrovnanie v ďalšom živote, ba to sú aj dnes mnohokrát už tí, ktorých tento „osud“ postretol, teda zákon vyrovnania sa už naplnil, a oni museli stratiť život, a takto svoj dlh minulosti splatili teraz. Lenže keď neuznávame reinkarnáciu, nechápeme, prečo musia „nevinní“ trpieť. Lenže nikto nevie, ani oni samotní, že je to iba odplata vlastného pochybenia z minulosti. Nič sa teda nedeje náhodne, ale vo všetkom platí spravodlivosť! Je to iba naša vina, že nami ešte nepoznaná. 

Z textu už vlastne vyplýva, že okrem starej karmy, teda splácania dlhov, človeka stretá stále aj to nové, ktoré mu spôsobujú jeho blížni, nakoľko slobodná vôľa musí byť človeku, z pôvodu jeho druhu zachovaná. Potom to zlé, čo ho niekedy stretne, je výsledkom nesprávneho konania ľudí v jeho okolí, ako bolo vysvetlené, ba vyplýva to z celého príspevku. Najlepším príkladom tohto nášho konania je znovu Ježiš, ktorý doplatil na nové nesprávne konanie ľudí, aj keď ON samotný bol bez starej, ba aj novej viny. 
Možno by aj nám, kolektívu rádia Záchrana, radi zavesili visačku – extrémisti, alebo aspoň sektári, čo sa už aj viackrát stalo. Vždy tá mocná väčšina, vytvorí mienku u tých ostatných, ktorí sa iba nechávajú viesť, a takouto formou vždy odstraňovali tých nepohodlných, ktorí ich moc ohrozovali tým, že na tú príčinu upozorňovali. A nikto sa nesnažil skúmať, na ktorej strane je Pravda a koho záujmy sa obhajujú. 
Keby dnes stúpil medzi nás Syn Boží, alebo Syn Človeka, zavesili by mu terajší farizeji, slúžiaci iba moci, tiež visačku extrémista! Lebo Jeho názory by skutočne také boli, teda úplne extrémne, v porovnaní s tými našimi – poblúdenými! A keďže by bol osamotený, nikto by mu neveril, a Božiu – Jeho Pravdu by ľudia v jeho okolí odmietali prijať, mohol by byť pohodlne aj teraz odstránený, lebo škodí väčšine. Tieto slová sa predsa potvrdili nedávno – v roku 1998. Všetky cirkvi sa jednotne postavili proti Pravde. Pritom stačí aj teraz, iba mať pevné presvedčenie o zákonoch Božích a stačilo by úplne poctivo dodržiavať „Desatoro Božích prikázaní!“
Ihneď by skončilo všetko zabíjanie, kradnutie, ohováranie blížneho, cudzoložstvo, a vlastne všetky neduhy terajšej spoločnosti. A pritom cirkev tu už máme tisícročia a rovnako tak dlho nám boli posielané aj pomoci v Slove Pravdy, ktoré nám priniesli už mnohí Boží Vyslanci. 
Dnešná viera nie je vôbec živou – nie je pravým presvedčením! To dokazujú dejiny, ale aj dnešné každodenné udalosti. A keď sa objaví pomoc v odhalení príčiny, a začne sa poukazovať na Pravdu, tak sa ihneď kričí, že pravda nejestvuje a ten kto ju hlása, ten je extrémista.

Všetci, ktorí ešte túžite po záchrane, pamätajte:

PRAVDA je pre každého dosiahnuteľná, ale nikomu sa nevnucuje!
Slobodná vôľa zostáva každému človeku zachovaná!


________________________________________________________________________________________
22. apríl 2015

MONARCHIA PRAVDY

 

Všetky naše príspevky viedli tým jediným a správnym smerom – ku tej nami preferovanej Absolútnej Pravde, nie vždy a nie každým chápanej, lebo tá holá príčina zostáva ukrytá iba v následkoch, a je to dôvod neúspechu snahy ľudskej spoločnosti o nastolenie spravodlivého spoločenského poriadku. 
Ľudstvo si už vyskúšalo všetky usporiadania spoločnosti, ale zostáva nespokojné, lebo spravodlivosť sa nestala súčasťou ani jedného, alebo sa trvalo neudržala. A to treba dodať, že sme tu mali už aj tú spoločnosť budúcnosti, ktorá na ľudstvo čaká, ale mali sme ju znovu nie ešte v tej pravej – spravodlivej forme. Každá spoločenská forma je udržateľná iba vtedy, keď má správne pravidlá, ale tie sa musia stať jej absolútnou súčasťou.

Spoločenským usporiadaním budúcnosti bude KRÁĽOVSTVO – Monarchia!
Ale monarchia PRAVDY!

Založená na Božích zákonoch.

Táto spoločnosť nám bola dávno zasľúbená ako BOŽIE KRÁĽOVSTVO, alebo TISÍCROČNÁ RÍŠA!
Doposiaľ ľudstvo ešte nikdy nemalo vžité tieto absolútne pravidlá – zákony, ktoré by samotné zabránili, ich nedodržať a následne pokriviť tie hodnoty, ktoré majú spoločnosť udržiavať a takto postupne dochádzalo k rozkladu v usporiadaní spoločnosti, aj keď základná idea bola správna. 

Nedávno sme na stránke sformulovali jednu otázku orientačného referenda. Aj keď sa táto otázka zdala mnohým nereálna, ba u mnohých sa možno stala terčom posmechu a každý, kto si namýšľa, že je triezvo mysliaci, ten ju nebral ani na vedomie. Lenže tá nová ľudská spoločnosť skutočne taká bude! Bez politických strán a bez cirkví! Budú v nej vládnuť iba Božie zákony! A budú to tie zákony, ktoré ju samotné udržia v zdravej činnosti, presne tak, ako už teraz držia celý vesmír, ba celé stvorenie Božie. Mimo nich je iba ten, kto sám o to usiluje. A my, na planéte Zem, tak činíme už dávno a stále, aj keď tie zákony máme k dispozícii už dávno tiež. Doplácame na svoju slobodnú vôľu, ktorá nám už zakrátko bude odobraná!
Kto teda na túto otázku referenda nezodpovedal kladne, nemá miesta v tej novej ľudskej spoločnosti!

OTÁZKA REFERENDA:
STE ZA TO, ABY SA ZRUŠILI VŠETKY CIRKVI, SEKTY A POLITICKÉ STRANY A ĽUDSTVO ZAČALO KONEČNE SLÚŽIŤ TOMU JEDINÉMU A PRAVÉMU VLÁDCOVI – BOHU?

ÁNO                           NIE

 

Božie zákony nám vládnu už teraz, ibaže my o tom nevieme a preto na ich nedodržiavanie doplácame. Boh nezasahuje do svojho diela a teda ani našich osudov, nakoľko všetko dokonale riadia Jeho prvotné zákony, ktoré sú nemenné a večné. Boh je iba jeden! Jeho zákony sú jednotné, a preto nepotrebuje toľko cirkví, ktoré všetky tieto zákony nejakou formou porušujú!
V tej novej spoločnosti, budú iba UČITELIA, ktorí budú v sebe vlastniť poznanie duchovné a vedecké spolu, v tej potrebnej rovnováhe a harmónii. Nebude potom teda ani vedcov v našom zmysle. A títo morálni a múdri VODCOVIA budú zároveň aj VLÁDCOVIA! Už dávno nám bolo povedané: „POZNANIE JE MOCOU!“ 

Lenže to musí byť pravé poznanie, ktoré až oprávňuje k moci. A ten, kto toto poznanie má, ten vie, že je iba služobníkom toho pravého VLÁDCU, a porušenie zákona je vždy iba ku škode toho, kto tak činí. A odplata vždy príde a nezanikne ani so zánikom tohto terajšieho tela. 
Terajší vládcovia sú preto iba odpadlíci, buriči, a samozvaní okrádači toho pravého vládcu, a je jedno, akou formou to činia. Či sú teda iba duchovní vodcovia bez znalosti Pravdy a Božích zákonov, alebo politickí vodcovia, ba aj tí, ktorí iba učia a vychovávajú nesprávne tých všetkých, už potom priamo činných. Všetci sa budeme v krátkej dobe zodpovedať pravému Vládcovi a musíme dokázať, ako poznáme tie zákony, ktoré nám už toľkokrát poslal ku pomoci. 
Stačí sa na život na Zemi iba pozerať očami logicky mysliaceho človeka a sledovať tie ľudské davy rôznych vierovyznaní alebo iných vyznaní, pričom každý jedinec tejto masy očakáva, že sa Boh o každého jedného postará práve jemu vyhovujúcim spôsobom. Prípadne tí ostatní zas veria iba vlastnému rozumu a spoliehajú sa na svoju chytrosť, ktorá im doposiaľ umožňovala tak dokonale kľučkovať a zabezpečiť všetko potrebné. Samozrejme na úkor iných a znovu hlavne na úkor pravého Vládcu, ktorý všetko spravodlivo ponechal na využitie pre každého tvora. Ak niekde niečo niekomu chýba, tak je to dôsledok iba ľudskej chamtivosti. 
Aké je absurdné myslenie, že Boh musí poznať, ba starať sa o osudy každého človiečika, ktorých je iba na Zemi miliardy, následne v celom vesmíre a celom Stvorení Božom je to nespočetné množstvo ľudských duchov a iných bytostí. Predstavme si len, že by rodič, ktorý má viac detí, staral sa o ne všetky aj v čase ich dospelosti a úslužne plnil všetky ich samoľúbe priania. Ako by to s nimi dopadlo? Ktorému z nich by sa to páčilo. Iba najväčšiemu maznáčikovi! A takýmito maznáčikmi sú všetci terajší veriaci, ktorí také konanie od Boha očakávajú. 
Osvojme si teda pravidlá nášho rodiča a žime podľa nich! Kde ich máme hľadať, je zistiť dnes už ľahké pre každého. A každému sa to určite vyplatí! 
A to nie iba na tom druhom svete, ale už aj v tomto našom, ktorý zakrátko stúpi do rovnakého diania, aké vládne vo všetkých vyšších svetoch. Radujte sa všetci, ktorí túžite po spravodlivosti! Lenže nestačí sa radovať, ale začnite konečne konať a hľadať tie zákony, ktoré jediné sú zárukou záchrany. Nečiňte tak teda kvôli nám a nášmu slovu, ale čiňte tak kvôli sebe samým! Ale hlavne z tej túžby po spravodlivosti, ktorú každý z vás prechováva v sebe. Lenže túto túžbu utápa v nepodstatnom, teda iba v následkoch, ktoré zatiaľ nikdy nedošli k splneniu. 
Možno sa tieto slová zdajú znovu mnohým tvrdé, alebo smiešne, ale žiaľ pre nás, sú až priveľmi pravdivé. Preto teraz iba pár citátov zo Slova Absolútnej Pravdy:

Kde nájdete v tomto pozdejšom stvorení ešte vôľu k poslušnosti Boha! Pozemskí ľudia vydávajú vždy svoje nízke pozemské vedenie za vôľu svojho Stvoriteľa, stavajúc sa svojhlavo nad Božie zákony, chtiac tieto opravovať, obracať, otáčať a objasňovať podľa vlastného mienenia, miesto aby poslúchali a učili sa, a sami sa k tomu pripojili.
Len vzopretím sa a lenivosťou prejavoval sa doposiaľ nevedomý pozemský tvor voči svojmu Bohu! Vy všetci vyslovujete si tým sami svoj rozsudok.

 

A predsa vám už viackrát bola láskyplne ponúknutá možnosť spoznania; najskôr ostrými obrysmi v zákonoch, ktoré mohol sprostredkovať Mojžiš. Potom dokonca Synom Božím, ktorý sa snažil dať ich v podobenstvách a obrazoch.
Obsah však nebol spoznaný, ale bol zle znetvorený, zatemnený a pokrivený ľudským chcením, vedieť všetko lepšie.
Teraz tretíkrát a naposledy opäť sa vám dáva príležitosť, pomocou Posolstva Grálu, jasne vidieť Božie zákony vo stvorení, aby sa ľudia mohli stať pravými Božími služobníkmi, plne vedomými radostných a vďačných činov, ako to vyžaduje pravá služba Bohu!
V celom stvorení môže byť radosť a šťastie. Biedu a starosť, nemoc a zločin si spôsobujete vy, ľudia, celkom sami; pretože až dodnes ste nechceli poznať, v čom spočíva tá nesmierna sila, daná vám na cestu cez všetky svety, ktoré musíte preputovať v záujme vlastného vývoja, ako ste si to sami priali.

 

Ľudské dielo z rozumu je vždy podrobené rozkladu, pokiaľ nenesie v sebe Božiu vôľu teda nie je podľa vôle Božej. To je ten meč, trvale visiaci nad všetkým konaním ľudí! Ktorý ich musí nútiť poslúchať Božie zákony. Preto sa teraz všetko zrúti samo v sebe a potom . . . príde Boží súd! Roztriedenie všetkých duchov! Po tom, čo vopred musia prežiť zrútenie všetkých svojich falošných diel! 
A v tomto veľkom zmätku vystavať silný most v celom stvorení, udržujúci zem, sú mnohí z vás vtelení teraz na zemi pre splnenie vlastných prosieb.
Preto myslite na to, vy spoluudržiavate túto zem, aby nezahynula! Vaším najčistejším chcením zostáva miliónom ľudí príležitosť dozrievať ešte nejaký čas a potom predsa ešte dôjsť do Božej ríše, ktorá pre nich bola už stratená. Neberte to preto tak príliš naľahko!

 

Ľudí mýli len vonkajší prejav účinku tohto diania. Vychádzali pritom zo svojej falošnej myšlienkovej zásady, že Boh sa o nich stará celkom osobne, uchádza sa o nich, obklopuje ich a chráni, nepomysleli na to, že oni sami musia všetko učiniť, aby dosiahli potrebné spojenie, ktoré nevedome spĺňali podľa zákonov stvorenia už každou opravdivou modlitbou! Nechceli ochotne uveriť, že ich obklopujú iba Božie zákony, spočívajúce vo stvorení, ktoré v samočinnom pôsobení donášajú každú odmenu a každý trest.
Byť všadeprítomný neznamená vlastne nič inšie ako byť dosiahnuteľný z každého miesta vo stvorení.

 

Ľudská oddanosť nie je nikdy pravá. V najhlbších základoch ľudskej duše je zakotvený pravý opak. Vzoprenie sa proti osudu, ktorý ju stíha, a práve toto vzpieranie stáva sa jej utrpením, ktoré ju „utláča“ a skľučuje.
To nezdravé v tomto dianí spočíva vo falošnom používaní zmyslu týchto slov: „Buď vôľa Tvoja!“ Nepatria totiž tam, kde ich používajú ľudia a cirkvi.
Vôľa Božia spočíva v zákonoch tohto stvorenia! Len čo teda človek povie: „Buď vôľa Tvoja!“, tak sa to rovná uisteniu: „Chcem rešpektovať Tvoje zákony vo stvorení a zachovávať ich!“ Rešpektovať znamená dodržiavať a dodržiavať vyžaduje podľa nich žiť! Len tak človek môže rešpektovať Vôľu Božiu!
Ak ju chce dodržiavať, ak chce podľa nej žiť, tak ju v prvom rade musí tiež poznať!
To je však práve ten bod, kde sa pozemské ľudstvo najhorším spôsobom prehrešilo! Človek sa doteraz nikdy nestaral o Božie zákony vo stvorení! Teda ani o Svätú vôľu Božiu! A predsa znovu a znovu opakuje: „Buď vôľa Tvoja!“

 

V krátkom čase zosilnie toto žiarenie tak, že v mnohých prípadoch dostaví sa zvratné pôsobenie bezprostredne, ihneď!
To je tá moc, ktorá čoskoro vystraší pozemských ľudí a ktorej sa potom v budúcnosti musia obávať! Oprávnene však majú sa báť len tí, ktorí činili bezprávie. Či sa pri tom sami cítili byť v práve, alebo to druhým predstierali, to ich nezachráni pred úderom zvratného pôsobenia, ktoré pôsobí v Božích zákonoch! I keď si ľudia vymysleli iné zákony na zemi, pod ochranou ktorých mnohí konajú mylne, nespravodlivo v domnienke, že sú v práve, nezbavuje ich to ani prášku ich viny.
Božie zákony, teda Božia vôľa, nestarajú sa o názory týchto pozemských ľudí, ktorí svoje názory vložili do pozemských zákonov ani vtedy, keď ich celý svet cítil ako správne. Čo nie je podľa zákonov Božích, tam teraz dopadne rana mečom! Tá súdiac prinesie vykúpenie!
Teraz sa môžu radovať všetci tí, ktorí podľa Božích zákonov trpeli nevinne od ľudí; lebo odteraz sa im dostane práva, zatiaľ čo ich protivníci alebo sudcovia budú vydaní Božej spravodlivosti.

 

Lenže aby nedošlo k nedorozumeniu, treba doplniť, že tak, ako správny rodič má pre každého potomka vždy pripravenú tú pravú pomoc, rovnako aj náš Pán. Je to neutrálna Božia sila, ktorá je k dispozícii pre každého tvora v každom mieste stvorenia Božieho a môže ju teda každý využiť buď k dobrému, alebo aj zlému, podľa svojej slobodnej vôle. Lenže za svoje usmernenie tejto sily, nesie iba sám aj zodpovednosť, ktorej ho nemôže zbaviť nikto iný, iba on sám. A to je ten večný proces poznávania, učenia sa na omyloch a chybách, ktorý je podmienený tou kresťanmi neuznanou reinkarnáciou. Bez jej poznania a pochopenia je nie možné dosiahnuť spravodlivosť, ba získať ten pravý a potrebný pokrok.
Vo všetkých praktických problémoch, ktoré plodia rozkoly a rozbroje dominuje práve tento veľký nedostatok masami uznávaného náboženstva kresťanstva - reinkarnácia! Vznikli už mnohé polemiky na túto tému, ba prebiehalo a aj prebieha hľadanie riešení na mnohé pálčivé problémy, ktorých koreň spočíva práve v tejto príčine, ktorá sa obchádza a venuje sa prehnaná pozornosť iba z nej vyplývajúcim následkom. A je to tá neuznaná príčina, ktorá nás bude sprevádzať našou púťou cez všetky svety, až do svojho domova, ktorá nás núti sa práve vracať aj späť, a tak opraviť to, čo sme pokazili! A tu sa dostávame k najväčšej milosti Boha, teda k odpusteniu, po opravení nami samotnými pokazeného.

Radujte sa všetci, ktorí túto silu využívate iba k dobrému!
Ale traste tí, ktorí ju naopak vediete na nesprávne cesty! 

Zodpovednosť očakáva každého!

Citát zo Slova:
Vôbec neviete, aký spočíva pre vás v tomto stvorení poklad, ktorý každým ľudským duchom môže a má byť nájdený a vyzdvihnutý. Je tak veľký, tak nevyčerpateľný, že všetci ľudia sa tým môžu obohatiť, bez toho aby jej ubudlo. Týmto pokladom je neutrálna Božia sila. Ona nepozná rozdielu medzi dobrom a zlom, ale stojí mimo tieto pojmy, je jednoducho „živou silou“! Akonáhle človek v sebe niečo cíti, či už teda lásku, nenávisť, závisť alebo niečo iného, ľahostajne čo, každé cítenie pôsobí ako kľúč ku klenotnici a nájde kontakt s touto vysokou silou. Táto sila vleje sa tým do vášho citu a zosilí ho do nesmierna. Len tým sa to stane vo vás schopné života a živé. Dobré ako aj zlé chcenie.

Tak bude človek vo svojom jednoduchom, prirodzenom cítení riadiť všetky účinky Božej sily v tomto pozdejšom stvorení.
Len týmto spôsobom dostane jeho cítenie tvorivý formujúci život, čo robí človeka najvyšším tvorom vo stvorení. On nemá teda Božiu silu sám v sebe, ale len kľúč k nej v schopnosti svojho cítenia. Nevedomky si ale pri tom hrá s ohňom ako nevedomé dieťa a spôsobí preto tiež tak veľkú škodu. On nemusí zostať nevedomý! Je to jeho chyba. Všetci proroci a naposledy Syn Boží, sa snažili priniesť jasno v tomto bode a ukazovali cestu, ktorou majú ľudia ísť, ako musia cítiť, myslieť a jednať, aby šli správne!–
Bolo to však zbytočné. S tou strašnou mocou hrali si ľudia ďalej len podľa vlastného dobrozdania, bez toho aby počúvali varovaniam a radám zo Svetla, čo im tým teraz prinesie nakoniec úpadok, zničenie ich diel a tiež ich samotných; lebo táto sila pracuje celkom neutrálne. Rozbije chladno bez váhania tiež vozy a vodiča v trosky, ako je tomu pri automobiloch, ktoré sú nesprávne riadené! Rozumiete tomu obrazu? Vaším chcením a myslením riadite osud celého pozdejšieho stvorenia a neviete to. Podporujete rozkvet alebo zánik, prinášate výstavbu plnú harmónie alebo divokého zmätku, čo sa teraz prejavuje! Nazývate to trestom a súdom, v skutočnosti ste to boli predsa vy sami, ktorí ste všetko to, čo sa teraz deje, vynútili!

AMEN!


________________________________________________________________________________________
28. jún 2015

MAFIA V RÚCHACH

 

Nasledujúce slová sa budú zdať tvrdé a trúfalé, ba až pre mnohých urážlivé, ale musia byť použité, lebo aj v tomto prípade je to tak, ako s inou chorobou. Nemôže dôjsť k liečeniu a vyliečeniu skôr, ako sa správne určí diagnóza. A dnešná vierouka je určite nie zdravá, lebo to potvrdzuje každodenný život. A o svojej chorobe musí byť pacient pravdivo informovaný!
Všetky dnešné cirkvi sú vlastne mafiánske skupiny, ktoré okrádajú v prvom rade svojho Pána – Boha a následne v pretvárke, že mu slúžia, zároveň aj svojich stúpencov. 

Dôkaz týchto slov však logicky mysliaci človek mal dávno sám, každý pre seba odhaliť, ba snažiť sa mal, tento stav zmeniť, alebo ho aspoň neživiť a nerozmnožovať. Veď Boh je iba jeden, a jedine ON sám, je jediný a zvrchovaný PÁN! Dokazuje to JEHO prvé prikázanie: „JA SOM PÁN, TVOJ BOH, NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV OKREM MŇA!“ 
Tieto JEHO SLOVÁ, sa však prestupujú vo všetkých cirkvách a preto musí dôjsť, ba dochádza už k náprave. Aby sme práve my samotní, nemuseli už viac trpieť pod prestupovaním týchto Slov, pod vedením, už uvedenej mafie. Ako každý vie, mafia robí všetko iba preto, aby zo svojho konania mohla ťažiť. A deje sa tak v prvom rade aj v tomto prípade. Treba ale dodať, že sú v cirkvi aj jedinci, ktorí to nechápu, nerobia, ba slúžia skutočne viere, lenže žiaľ, tej viere neživej, ktorá im neumožnila odhaliť podstatu ich nechceného poblúdenia, ktoré odbočilo od Pána, od Jeho zákonov a pravej služby JEMU. 
Práve z tohto dôvodu dochádzalo k reformáciám v cirkvách, ba posledná, veľká a dobre známa reformácia Lutherom, je toho dokonalým dôkazom. Luther prehlásil, okrem mnohého iného, nasledovnú a veľmi dôležitú vetu: „Človek nepotrebuje žiadneho prostredníka, medzi sebou a svojim Bohom!“ Vyslúžil si za to veľký odpor z radov vtedajšej cirkvi, ba už aj tej jeho - reformovanej. Teda už aj dnešná cirkev, ktorá sa hlási ako Lutherova, ba v nej som bol pokrstený aj ja, sa už stala rovnakým prostredníkom, ako je tá nezreformovaná, a dokonca z Lutherových 96 výpovedí už dnes „jeho cirkev“ ich okresala na menšiu polovičku a získať tie ostatné je veľký problém. Ja ich ale mám a teda viem, čo už dnešnej Lutherovej cirkvi najviac vadí. Práve to je predmetom tohto príspevku a môjho presvedčenia. Ja sa cítim tak trochu aj Lutherovým nástupcom a jeho stúpencom! Ale nie iba jeho stúpencom, lebo odvtedy tu už boli aj dôležitejší reformátori!
Keby sme položili nasledovnú otázku všetkým stúpencom lutherovej cirkvi: ktorý z nich pozná všetky výpovede zakladateľa ich cirkvi? Žasli by sme, že vlastne nenájdeme takého, ktorému chýbajú. A tento fakt je najlepším dôkazom toho, čo tento príspevok vlastne chce zdokumentovať a potvrdením toho, aká vlažná je ich viera. Nepoznajú ani základné piliere ich náuky, ku ktorej sa hrdo hlásia, ba napádajú inovercov, alebo podobných „odpadlíkov“, ako som ja a mne podobní. 
A to sme si vybrali skupinu veriacich, ktorí už poznali potrebu reformovania pôvodnej, ešte skostnatenejšej cirkvi, v ktorej je väčšina a má na svedomí najviac poblúdení a dokázateľných prešľapov. 
Teraz iba dodám, že veľmi rád v budúcnosti vyhoviem prípadným záujemcom, len sa stačí obrátiť s požiadavkou na rádio ZÁCHRANA.

TEN, KTORÝ NEPOZNÁ FAKTY  A ODSUDZUJE TOHO, KTORÝ ICH POZNÁ, BA NEHODLÁ SA ANI USILOVAŤ ICH POZNAŤ A ZOTRVÁVA NA SVOJOM PRESVEDČENÍ, JE HODNÝ IBA POĽUTOVANIA! TOMU NIET POMOCI!

Veriaci! Nebojte sa odhaliť svoje vnútro logike a čistote, aj v pochybnosti o sebe a vlastnej viere, ktoré sú chceným pokrokom vždy, keď je človek voči sebe, ale hlavne svojmu Bohu úprimný, ba usilovný a poctivý pri hľadaní Pravdy. Musí byť však aj odvážny, aby dokázal sám kráčať za touto PRAVDOU! A je to nedostatok tejto odvahy - kráčať samostatne, ktorý sa stal priepasťou, v ktorej hynie väčšina.
Až nenájdete túto potrebnú odvahu, tak vás všetkých čaká ešte strašnejší osud, ktorý bude už neodvratný: Duchovné a večné zahynutie, duchovná smrť, ktorá zbaví vášho ducha všetkého doterajšieho poznania, ktoré doteraz nadobudol pokrivené a nesprávne pre večný život. Iba pod cudzím vedením, ale z vlastnej slobodnej, lenže málo živej, vôle. 
Lenže takéto nesprávne putovanie ducha, ohrozuje ostatných, poctivo putujúcich za Pravdou a preto musia byť oddelení tí, ktorí kráčajú po nesprávnych cestách, od tých, ktorí slúžia Pravde, Bohu a jeho zákonom. Nebude to teda akt nespravodlivosti a utrpenia, ale naopak, akt oslobodenia spravodlivých, ktorí doposiaľ museli trpieť urážky, posmech a utrpenie od väčšiny. Áno! Od väčšiny, lebo tých spravodlivých bolo vždy málo a nemali možnosť o zmenu spoločnosti, ba naopak, boli odsúdení väčšinou pre žitie v utrpení.

O tom, akí sme pred Pravdou smiešni, ba až poľutovania hodní, nám pomôže pochopiť jeden poučný vtip: 
„Dvaja rozhádaní susedia prišli jednotlivo o radu a rozriešenie svojho rozkolu ku richtárovi. Po vypočutí prvého richtár prehovoril: „sused, máte pravdu!“
Po jeho odchode, príchode a vypočutí druhého suseda prehovoril richtár rovnako: „sused, máte pravdu!“
Po jeho odchode sa ozvala richtárova manželka: „Ako môžu mať obidvaja pravdu!?“
A richtár odpovedal aj svojej manželke nasledovne: „žena, a vieš, že máš aj ty pravdu!“

V čom spočíva poučenie, pointa, ba presné prirovnanie nás všetkých voči PRAVDE? 
Chováme sa svorne vypočítavo, ako ten richtár, lebo volíme cestu nulového odporu a maximálneho prospechu! 

Táto veta je vlastne vysvetlením biblického zasľúbenia, ba výstrahy, ktorej sa doposiaľ vôbec nerozumelo. Tí „vlažní, ktorí majú byť v súde vylúčení“, to sú práve tí, ktorí jednajú tak, ako to táto veta vystihuje: „Hľadajú cestu minimálneho odporu na ceste za Pravdou, ba maximálneho prospechu!“ 
Nie sú to teda tí, ktorí nechodia do kostola, ako si to veriaci, a kostolníci pyšne vysvetľujú, ale sú to práve oni samotní, ktorí nevenujú žiadnu pozornosť skúmaniu a poznávaniu prírodných – Božích zákonov, ale uspokoja sa s tým, čo im radia iní, ktorí tieto zákony tiež nepoznajú. 
Logicky rozmýšľajúci veriaci, nech už je hociktorého vyznania, si predsa musí raz položiť otázku: Ktorá viera je tá pravá, ba musí to byť iba jedna, keď Boh je iba jeden?! Preto aj Jeho Slovo, ba aj výklad Slova, musí byť jednotné, až to Slovo má byť JEHO SLOVOM! 
Ktorý veriaci si ešte nikdy nepoložil túto otázku, tak môže spokojne chodiť namiesto do kostola radšej do krčmy, ba tam by sa skôr možno priblížil k Pravde. 
Aj táto veta možno bude pre mnohých vnútorným pobúrením a príčinou odporu, ale je v súlade s vnútornou podstatou človeka. V krčme, pri vínku, kávičke, pivku, alebo inom povzbudivom nápoji mozgu, človek rád vyleje svoje vnútro a nechá prehovoriť svojho ducha – city a nie iba vypočítavý rozum, ako je tomu v kostoloch, synagógach, mešitách a podobne. 
Veď prečo aj kresťania, po pohreboch a podobných akciách, užívajú tieto nápoje, ba aj večera Pánova je vlastne vo svojej podstate založená na tomto prírodnom zákone, ktorý je tiež mnohými nepoznaný, ba aj odmietaný. 
„In vino veritas“ – „Vo víne je pravda!“ To sú tie staré, ale správne cítenia našich predkov, ktorí viac používali cit, namiesto rozumu.
Už sme mnohokrát radili, že vedci, ba všetci zatiaľ ateisti, ktorí skúmajú a poznávajú prírodné, vesmírne, Božie zákony, sú BOHU bližšie, ako všetci duchom leniví veriaci, ktorým stačí bezducho vysedávať v kostole.
Hľadať Pravdu a slúžiť jej, bolo, je, a aj bude vždy spojené s veľkým odporom okolia, nulovým prospechom a nebezpečenstvom aj poblúdenia, ale hlavne toho osamotenia, ktoré je ľudskému tvorovi akosi málo príťažlivé, lebo vždy vyžaduje odriekanie až martýrstvo. Pravda vždy vyžadovala hrdinstvo, osamotenie, odriekanie, veľkú odvahu a aj utrpenie. Aj keď dnešná doba je už aj v tomto smere predsa len civilizovanejšia a pokrokom zjemnenejšia, a nevyžaduje toľko odriekania ani obetí. Preto nám je dvojnásobná hanba, že jej nevenujeme žiadnu pozornosť. Zostávame stále uväznení v masách, skupinách, ktoré nevyžadujú žiadnu odvahu, ale iba poslušnosť a oddanosť celku. A v tom celku sa dokonale dokáže ukryť každá ľudská slabosť a nájsť svoje ospravedlnenie. Potom je možné, v prípade neúspechu a poblúdenia ľahko sa odvolať na vedúceho. Lenže človek nie je skupinová duša, ale samostatný duch, nie je včela, ani mravec, ale je to samostatná bytosť! Necítia sa teraz trochu menejcenní všetci tí veriaci, ktorí sú ukrytí v skupine? V skupine, ktorá ich vedie do záhuby! Lenže o tom oni nič nevedia, lebo veria vedúcemu! Veria tomu, že netreba hľadať Pravdu, a slúžiť treba tomu pánovi, ktorý sľubuje lacnú odmenu!

Tieto, pre väčšinu tvrdé slová mám nie znovu iba ako vlastnú teóriu, ale ako vlastné a potvrdené prežitia počas rokov, ba zmien režimu. Uvediem konkrétny príklad: 
Keď som bol začínajúci pracovník v lesnom hospodárstve, videl som, ba aj pochopil, že bez príslušnosti v komunistickej strane je môj kariérny postup vylúčený, ba bol som viackrát oslovený kolegami, ktorí už boli odchytení, ale dokonca aj vedúcim polesia, ako priamym nadriadeným, aby som ani ja nebol výnimkou. Lenže ja som cítil vnútorný odpor k takémuto postupu, ba vôbec som netúžil postupovať vyššie, teda ako administratívny – kancelársky pracovník, ale mojou túžbou bolo zostať stále iba priamo v lese. 
Moje rozhodnutie sa mi časom ukázalo ako veľmi dobré, lebo od prírody som odpozoroval veľa zaujímavého, ba prospešného pre lesnú prevádzku a využil to pri mnohých zlepšovacích návrhoch, ba aj vynálezoch. Nakoniec ma toto poznanie priviedlo až k tej absolútnej Pravde, ktorá mi otvorila tajnú komnatu poznania. 
Lenže čoho som bol nakoniec svedkom? Zmenil sa režim, ba ja som všetkým známym komunistom, asi tri roky pred tým, predpovedal to, čo sa udeje, čím som si vyslúžil kritiku, ba aj posmech. Neprešli však ani tie tri roky a moja predpoveď sa vyplnila! 
Ale aké bolo znovu moje prekvapenie, keď som pozoroval, ako sa zarytí komunisti menili rýchlo na kapitalistov, a z ateistov sa stávali znovu zarytí „kostolníci“, ktorí znovu časom, začali kritizovať moje odpadlíctvo od cirkvi. Darmo som im vysvetľoval, že ja som nie odpadlík od Boha, ale znovu iba od skupiny, ktorá vypočítavo hľadá iba prospech. Dnes ich znovu varujem, že to ich „prezliekanie kabátov“ vo veľmi krátkej dobe skončí, ba že ich nezachráni tá ich skupina, presne tak, ako sa to udialo v roku 1989, ba čo bude teraz horšie, nebude možné vymeniť vypočítavo skupinu!

Teraz bude musieť každý odhaliť svoje pravé vnútro!

Je ale poľutovania hodné, že nedokážu vypočuť zasľúbenia už aj vlastnej terajšej skupiny, ktoré o tomto dianí môžu nájsť aj v učení, ktoré teraz využívajú ako kabát na zakrytie svojho skutočného presvedčenia. Vo všetkých náboženstvách je predpovedaný ten koniec, ktorý na ľudstvo čaká, lenže všetci sa spoliehajú na to, že využijú svoju šikovnosť na to, aby prezliekli znovu ten vhodný kabát.

TERAZ TO VŠAK BUDE VŠETKO INÉ,
TÁTO POSLEDNÁ A PRAVÁ REVOLÚCIA, NEBUDE NEŽNÁ!

SÚDENÝ BUDE DUCH, NIE TELO! 
TELO ZÍSKA TAKÝ KABÁT, AKÝ SI ZA ČAS SVOJHO VÝVOJA
DUCH VYTVORIL A ZASLÚŽIL!


________________________________________________________________________________________
13. júl 2015

GRÉCKA DIAGNÓZA

 

AK NIEKTO OČAKÁVA, ŽE PRAVIDLÁ URČUJE TEN, KTO PENIAZE POTREBUJE, A NIE NAOPAK TEN, KTO ICH POSKYTUJE, TAK TEN NIE JE DUŠEVNE ZDRAVÝ. MAL BY SA URÝCHLENE LIEČIŤ, POKIAĽ NENAROBÍ VEĽKÉ PROBLÉMY! A NIE NAOPAK VLÁDNUŤ!

Lenže aby sme boli objektívni a v súlade s Pravdou, treba dodať, že dianie v Grécku je následkom poblúdenia politikov v čele EU, ba na celom svete. Miešanie kultúr, uniformita hlavne národnostných rôznorodostí, spôsobuje ten následok, ktorý už môžeme dlhší čas pozorovať všade vo svete a teraz vyvrcholil tam, kde bieda otvorila ľuďom oči. Lepšie by bolo povedať, ani nie bieda, ale radikálna zmena k horšiemu! A tohto diania budeme teraz svedkami čoraz častejšie a aj globálne. 
Je na svete sformovaná skupina chamtivcov, ktorí nemajú nikdy dostatok, a na druhej strane musí vznikať skupina tých, na úkor ktorých tá bohatá menšina žije a stále viac bohatne. A začalo to už presunmi chudobných a utláčaných migrantov, ktorí začínajú plniť EU a bude to pokračovať dovtedy, pokiaľ utláčaní sami nezistia, „že prišli z dažďa pod odkvap“ – ako sa zvykne hovoriť. Aj v EU je už dosť takých, ktorí očakávajú ľahký život a ničnerobenie, čo vyvrcholilo teraz v Grécku, lebo vládna strana získala sympatie väčšinou u povaľačov, ktorí dokážu iba vždy niečo požadovať, ale nedokážu a nechcú nič robiť. Ba rovnaký druh ľudí poväčšine zaplavuje aj EU a maskujú to iba strachom o život a diskrimináciou. Samozrejme, že česť výnimkám, ale Božie zákony, prírodné zákony, každého jednotlivca umiestnili tam, kde si to svojim vývojom zaslúžil. Ani v tom nejestvuje nespravodlivosť, ako si postihnutí myslia. 
V Slove z Pravdy, nám bolo napísané, že centrom konečných udalostí bude Európa! 
Preto sme svedkami týchto udalostí, že sa sem hrnie množstvo ľudí, ktorí sa stanú zárodkom nasledovného diania, ktorého semeno už klíči v neďalekom okolí, ba naopak nespokojní radikáli z EU samotní dodávajú hnutiu posily mimo svojho domova. Tieto prúdy sa zlejú dokopy a vznikne zmes zmätku, ktorý zaplaví svet. A to iba preto, že nám vládne hlúposť vo všetkých odvetviach a ignorujeme Pravdu, ktorá nám bola veky ponúkaná, ba ktorú sme vždy prekrúcali vo svoj prospech a zámer ovládať masy. 
Skúste týmto sem prichádzajúcim otvárať oči tým, že im odhalíte Pravdu, poukážete na skutočnosť, že utekajú vlastne pred vlastnou pokrivenou ideológiou, ktorá vládne rovnako aj im samotným, iba že spôsob pokrivenia je trochu odlišný a oni si ju priniesli so sebou aj do nového domova. Nečakajte žiadny záujem o nápravu a vlastnú zmenu, lebo veria v skupinu a svojho vodcu, nie sú ochotní osobného skúmania prežitých a prežívaných udalostí a zotrvajú na skostnatených a zažitých bludoch, vytvorených už iba vypočítavým rozumom. Neuveria vám, že musia blúdiť, keď museli opustiť vlastný domov a uchýliť sa ku tým, v ktorých ideológiu neveria. Ale jej výhody túžia požívať! 
Zabúda sa pritom na obidvoch stranách, teda u migrantov, ale aj hostiteľov, na vekmi potvrdené pravidlo, ktoré sa stalo tiež „príslovím“: „Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť!“ 
Lenže to nie je iba príslovie, preto je v úvodzovkách, ale je to večný zákon rovnorodosti! Nemožno ho obchádzať, lebo vždy dôjde k uplatneniu. Prv, alebo neskôr! Demokracia však ponúka aj druhú možnosť: Nechať sa vlkmi zožrať! My však naopak ponúkame záchranu Pravdou, ktorej súčasťou, je znalosť týchto večných zákonov! 
Všetko je to riadené zatiaľ cieleným zámerom z nesprávnej strany, nami samotnými podporovanej, a nitky vedú ďaleko od našej Zeme, lenže ľudská hlúposť je veľmi krátkozraká a nevidí si ani na koniec nosa, ba potom všetkých tých, ktorí sa snažia o ten pohľad k Pravde, považujú za rovnakých radikálov, ako sú všetci tí ostatní, ktorí si už všimli, že niečo nie je v poriadku, ale chybu hľadajú na nesprávnom mieste. Páchajú bezprávie, ničia životy a odvolávajú sa na skupinu, ktorej záujmy plnia. Všetky staré zasľúbenia nám predsa hovoria o tomto prichádzajúcom dianí, ktoré my všetky ignorujeme, ba dokonca ukrývame a nahrádzame nezmyslami, ktoré už s Pravdou nemajú nič spoločné. 
Treba byť ale objektívny a vyzdvihnúť úsilie mnohých, ktoré je korunované v rôznych dokumentárnych filmoch, a treba aj dodať, že mnohokrát veľmi poučných a aj výrečných, ktoré si začínajú všímať oblasti, ktoré boli doposiaľ ukryté v tajných komnatách a prístup ku nim bol úplne nemožný. Či už je to oblasť duše človeka, paralelných svetov, UFO objektov, mimozmyslového vnímania, vesmírnej, ale utajovanej komunikácie, ba aj kontaktov. 
Pre nás, ktorí poznáme absolútnu Pravdu, obsiahnutú v Posolstve Grálu, je to všetko ako súčasť istej skladačky, ktorá začína byť zaujímavá aj pre iných, ktorí doposiaľ zostávali pasívni. Pre nás je každý podobný dokument, ako malá časť stavebnice puzzle, ktorý zapadá do dokonalého celku, ktorý ešte aj pre práve sa hrajúcich, zostáva neúplný a oni sa radujú už z toho obrazu, ktorý doposiaľ v radosti zložili, pričom ani netušia, aká krása im ešte uniká. Vedľa sa hrá ďalšia skupina, ktorá má vytvorený iný obraz a nikto z nich netuší, ako nádherne to všetko, teda aj to z inej skupiny, do seba zapadá, ba práve až potom, súhrnne, vytvorí ten dokonalý a krásny celok. A o túto dokonalú radosť z úplného diela prichádzajú tak mnohí, ktorí zostávajú uväznení v tých rôznych skupinách! Časti zo skladačky, ktoré jednotlivé skupiny vyraďujú ako nepoužiteľné, pre nás sú práve spojivom, pre ten dokonalý obraz celku, ktorý ostaným uniká. 
Ľudia si vymysleli a vytvorili kopu politických strán, cirkví, siekt, ktoré majú vo svojom programe iba cieľ získať moc a potom žiť na úkor tých druhých, ktorí musia trieť biedu, lebo im toho od tých chamtivcov veľa nezvýši. A masy sa utešujú, že práve tá ich skupina je správna a zaručí im vysnívanú prosperitu, aj vtedy, keď ich konanie je úplne v rozpore so zákonmi pravého Pána, za služobníkov ktorého sa ich vodcovia ukrývajú. To ich netrápi, ba ani nepátrajú po Slove svojho pravého Pána a uspokoja sa s tým, čo im poručí ich vodca. 
Následne dochádza k treniciam, lebo všetci vodcovia už poškuľujú po majetku inej skupiny, až sa niektorej podarí ho získať a sfanatizujú stúpencov tak, že títo dokážu položiť aj svoj život v mene hlúposti, vymyslenej iba chamtivými vodcami. A to iba za sľuby, ktoré nikdy nebudú naplnené. Už dávno naši predkovia to správne pomenovali v nasledovnom prísloví:

„Sľuby sa sľubujú – blázni sa radujú!“

A v Grécku sme teraz svedkami splnenia presne tohto príslovia, ktoré Gréci dokonale naplnili vo voľbách, ba aj terajšom referende. Rovnako, ako Slováci vtedy, keď im Dzurinda sľúbil dvojnásobné platy, ktoré nikdy nevideli, ale on, so svojou skupinou získal moc, po ktorej túžil.

Dokedy ešte budeme všetci robiť tieto očividné chyby?
Kedy začneme skutočne hľadať príčinu a povýšime PRAVDU nad hlúposť?!

Dalo by sa dlho pokračovať vo výpočtoch udalostí, ktoré potvrdzujú našu hlúposť, ale to by sme sa vždy museli dotknúť niektorej mocnej skupiny, ktorej by to určite nebolo po vôli. Takto sa dostáva vždy ten, ktorý sa snaží viesť ku Pravde do nemilosti, lebo tých skupín je už neúrekom a všetky medzi sebou navzájom súperia a snažia sa zničiť tú druhú, ale keď sa objaví niekto, kto ponúkne Pravdu, tak sa svorne spoja proti tomuto odvážlivcovi, lebo PRAVDA ich ohrozuje všetkých! A preto ju odmietajú všetky skupiny!


________________________________________________________________________________________
29. júl 2015

NÁBOŽENSTVÁ A ŽIVOT – PRAVDA

 

Na stránke rádia už raz bolo povedané, že cirkev je vlastne mafia. A prežitie opäť ukázalo, že je to skutočne tak! Cirkev nielenže brala životy v minulosti, ale berie ich aj teraz!

Ak budete bahno, ktoré všetko živé pohltí vydávať ľuďom za čistú vodu, tak ste vlastne tých, ktorí sa v bahne utopia kvôli vašej „dobrej rade“ – zabili!
To opäť nie je len prirovnanie, ale holý fakt a to sa skutočne deje.

Bol som na návšteve u jednej známej. Je to stará pani, ktorá sa o mňa chodievala často starať, keď som bol malý. Pred pár dňami, keď mala meniny, som si povedal, že ju pôjdem pozrieť, veď som ju už veľmi dlho nevidel a viem, že je sama a má zdravotné ťažkosti, tak sa mi aj zdalo, že jej takú návštevu dlžím. 
Prišiel som a okrem iného sme si dali aj štamperlík, a ona sa rozhovorila a povedala mi, že kvôli zdravotným ťažkostiam a veľkému trápeniu si už chcela vziať život. Že už prosila aj tých – na druhej strane, aby si ju vzali k sebe. Ale že ju asi nechcú, tak len doma plače a trápi sa. Že na to, aby zjedla tabletky nemá dosť odvahy. 
Ešte je dôležité povedať, že táto pani je zarytá katolíčka. Rozhovor pokračoval, lebo ma zaujímalo, ako vôbec k takému niečomu došla, keď verí v Boha. Lenže jej odpoveď bola nasledovná: „Ja už aj tak pôjdem do pekla, lebo som zlá a už sa to nedá zmeniť.“ Mne to ale nedalo, lebo ju poznám skutočne dlho a neviem, čo také zlé by urobila a tak som sa pýtal ďalej. Ona mi vraví: „Odkedy som stará a mám za sebou tie operácie, tak mi všetko padá a neviem sa po to zohnúť a som z toho nervózna, reptám a hnevám sa, smútim, takže ja už isto pôjdem do pekla.“ Z toho si ona logicky odvodila, že keď aj tak pôjde do pekla, tak si aspoň pozemské utrpenie môže skrátiť. 
Ale mne to stále nedalo, lebo keď raz človek verí v Boha a v Jeho dokonalosť, tak predsa musí veriť aj v Jeho spravodlivosť, lebo tá sa od dokonalosti nedá oddeliť. Tak som jej povedal, že človeku sa predsa nič nedeje náhodne a pripomenul som jej známy biblický výrok: „Čo človek zaseje, to aj zožne.“ Lenže ona mi na to odpovedala nasledovne: 
„Tak ako je možné, že niekto má celý život zdravie, dostatok financií a ja, čo som sa celý život snažila byť dobrá, tu teraz musím trieť takú biedu a musím sa tak veľmi trápiť?“ 
Ja teraz schválne nenapíšem, čo som jej na to povedal a nech sa skúsia zamyslieť tí, ktorí takéto zmýšľanie ľudí majú na svedomí, že čo by tejto utrápenej pani povedali? Či by sa dokázali postaviť pred túto starú pani, ktorej aj z očí ide dobro, no zároveň aj slzy nad tým, že nevie čo má robiť, že vlastne nemá istotu v ničom, nevie prečo trpí a bojí sa, že pôjde do pekla za svoj smútok z ťažkostí ktoré má, a povedať jej, že nevyspytateľné sú cesty Božie a zároveň predstierať vedenie a múdrosť? 
Či by dokázali tí, ktorí sa vydávajú za služobníkov spravodlivého Boha dať tejto pani odpoveď, ktorá by jej prinavrátila istotu v Božiu lásku a spravodlivosť, a dala jej také pochopenie, že by dokázala prijať toto utrpenie s vďačným pohľadom nahor? 
Nedokázali by to, lebo to podľa ich náuky nie je možné. A predsa taká odpoveď existuje, pretože Boh skutočne je spravodlivosť a láska v jednom. Lenže títo nepraví vodcovia nielenže vydávajú skrivené Slovo Božie za pravé, ale ešte k tomu vštiepia do svojich ovečiek strach, že keď sa od tohto skriveného odklonia a začnú rozmýšľať inak, tak budú zavrhnutí. Takto sa stále prejavovalo a prejavuje pôsobenie temna, ktoré láka ľudí k sebe a nechce ich už viac pustiť.
Tou odpoveďou je existencia reinkarnácie – opätovných návratov na zem, ktorá všeobecne nie je akceptovaná, lenže bez akéhokoľvek opodstatnenia. Veď je to dokonale spravodlivé a logické, lenže ľudia to nevedia prijať rovnako, ako niekedy nevedeli prijať to, že Zem je guľatá. Lenže vtedy im aspoň stačilo, keď im to vedci potvrdili. Veď sú ľudia, ktorí sa na svoje minulé životy pamätajú a sú tiež vedecké výskumy a dôkazy, ktoré jej existenciu potvrdzujú. Dokonca aj na tejto stránke sú príbehy ľudí, ktorí si svoj minulý život pamätajú. Lenže dnes už ľuďom ani ten vedecký dôkaz nestačí. Čo potrebujú, aby sa zmenili? Sú len dve možnosti. Buď celá tá stavba, ktorá ich stále za niečím ženie - padne, alebo masy zmenia svoje smerovanie. Lenže to druhé je nemožné, pretože každý čaká kedy sa ten druhý zmení, lebo potom už nebude také namáhavé zmeniť sa tiež. Lenže keď každý len čaká, tak už ostáva len tá prvá možnosť, že sa zrúti tá ich stavba, pod ktorou všetci čakajúci čakajú. Väčšina z nich to ale neprežije. Lenže kto im za to môže?
Vráťme sa ale ešte k môjmu rozhovoru s tou starou pani. Keď som spomenul reinkarnáciu, tak tá pani sa rázne oborila, že ona tomu neverí. Lenže ja som sa ešte predtým dozvedel, že verí v existenciu záhrobného života, lebo čítala knižku, kde niekto opisuje zážitky z klinickej smrti. Tak som jej vysvetlil, že ak nepochybila v tomto živote, tak musela pred ním a teda ak neverí, že žila aj predtým na zemi, tak nech si len predstaví, že ten svet kam odíde, keď tu telo nechá, je ten istý ako ten, z ktorého sem musela aj prísť a teda čo ak pochybila práve tam a teraz si na to nepamätá, lenže následky z toho musí žať. Toto vysvetlenie nie je dokonalé a ani úplne logické, lebo dokonalé je možné len keď sa pripustí dokonalá spravodlivosť a teda reinkarnácia, lenže pre pochopenie toho, že príčina leží ešte pred týmto pozemským životom, to postačilo. Rozprával som jej aj iné, tak snáď som jej aspoň trošku pomohol k tomu, aby svoje utrpenie prijala. 
Lenže veľa sa ozaj nedalo, lebo strach z porušenia kázne z kostola nedovolil vysvetliť prírodné – večné – Božie zákony a teda ani dať potrebné k pochopeniu. Lenže aspoň podnet k uvažovaniu určite. Veď ak človek žije v záhrobnom svete ako duša a zoberie si na seba pozemské telo raz, tak prečo by si táto duša nemohla na seba zobrať obal – pozemské telo aj druhý raz, keď táto zem ešte stále existuje? A hlavne, keď prvý krát pochybila vo veci, ktorá sa v jedom pozemskom živote nedá napraviť? Napríklad, keď rodič kvôli pracovným povinnostiam zanedbá výchovu detí a tie stihnú vyrásť skôr, ako si to rodič uvedomí. Veď už nemá možnosť napraviť svoje pochybenie v tomto živote, jedine v ďalšom živote. Podľa cirkvi pôjde do pekla. Podľa zákonov Božích sa sem vráti a podľa toho, nakoľko už pochopil svoju vinu, bude musieť vychovať deti opäť – správne, lenže možno už bude musieť venovať tej výchove viac času a energie, lebo tie deti možno nebudú už tak ľahko formovateľné a ak ešte vinu nepochopil, alebo len čiastočne, tak sa narodí takým rodičom, aký bol on sám, aby sám na sebe prežil to, čo spôsobil a skrz to získal pochopenie. Lenže zároveň aj odpustenie, ak to prijal a nereptal proti Bohu, že prečo sa práve on musel narodiť takým rodičom.
Podľa Božích zákonov je všetko logické spravodlivé, dokonalé a hlavne jednoduché. Lenže ľudia sú voči týmto veciam ľahostajní, pretože ich viac zaujíma hromadenie hmotných majetkov, pôžitkov a podobne. Neviditeľné duchovno nikoho nezaujíma. Lenže potom ľudia nepoznajú cesty, ktorými sa majú uberať, aby ich zákony stvorenia – vôľa Božia netrestali, ale naopak im pomáhali k radostnému životu a podporovali ich. Týmto svojim nepoznaním Božích – prírodných - vesmírnych zákonov, robia teda nesprávne rozhodnutia a činy, čo sa im v dôsledku vypomstí a keď sú v núdzi, tak si zrazu všetci chcú spomenúť na pomoc zhora. Lenže tá nepríde a nechodí, lebo taký Boh, akého im naklamali ich vodcovia, neexistuje. A tak si myslia, že keď neprichádza pomoc, tak musia sa buď viac snažiť a konať už skutočne extrémistické činy, aby sa zapáčili svojmu Bohu, alebo si naopak myslia, že už sú aj tak odsúdení a môžu tu so všetkým skoncovať. Lenže ani jedno z toho nie je správne. My, ľudia, sme sa už tak zamotali vo vlastných výmysloch, prekrúcaniach a klamstvách, že tú správnu cestu by sme už neboli poznali. 
Slovo Ježiša si cirkvi upravili podľa toho ako im vyhovuje a to najdôležitejšie samozrejme odstránili. Lenže niektorí skutočne túžili žiť správne a tak nám pred zhruba sto rokmi bolo opäť vyslancom Božím prinesené Slovo Pravdy. Tento vyslanec bol dokonca zasľúbený ako Duch Pravdy, Radca a Sudca, lenže cirkvám sa dodnes darí držať ľudí v nevedomosti o tomto Vyslancovi a jeho diele – Vo Svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od Abdrushina. Dnešná mladá generácia by bola preto úplne odrezaná od Pravdy, a tak, ako dávne zasľúbenia hovoria, prišiel ďalší vyslanec zhora, tento krát to bola ženská bytosť, najvyššia v celom stvorení - Prakráľovná, pretože jej pôsobenie a Slovo (Natália de Lemeny Makedonová - Večné zákony 1. ,2., 3., diel) malo osloviť hlavne ženy, ktoré strhli toto ľudstvo tam, kde sa teraz nachádza. Samozrejme, že muži nie sú bez viny, lenže ženou to celé začalo, keď začala využívať svoje telo na prilákanie muža a tak uprednostnila rozum pred cítením, a žena sa musí prvá zmeniť, potom sa zmenia aj muži. Lenže obaja títo noví Vyslanci zo Svetla sú dodnes nepoznaní a ich diela tajené. 
Diela, ktoré obsahujú vedenie zo Svetla o tom, ako máme žiť, aby sme si sami nepílili konár, na ktorom stojíme. Čo robiť, aby sme na tomto, aj na tom ďalšom svete mohli žiť v pokoji, láske, šťastí a harmónii. Aby sme nakoniec dosiahli večný život v ríši ducha, odkiaľ sme raz ako nevedomí vyšli na púť hmotnosťou, aby sme tu dozreli vo vedomé bytosti. Všetko nám bolo dané, lenže my to všetko prehliadame a ženieme sa za vecami, ktoré nám spôsobujú chvíľkovú radosť, lenže potom dlhotrvajúce utrpenie, namiesto toho, aby  sme začali skúmať rady od tých, ktorí majú omnoho väčšie vedenie ako my. Dosiahli by sme omnoho väčšiu radosť, vnútorné naplnenie a život by bol kvalitatívne omnoho hodnotnejší. Vedenie na to sme tu stále mali, stále sme ho skrivili a stále nám bolo opäť prinesené, kvôli tým pár ľuďom, ktorí po ňom túžili. Lenže teraz sa kruh už uzatvára a ľudia budú postavení pred konečné rozhodnutie, na ktorú cestu sa chcú dať. 
Rádio ZÁCHRANA im má pomôcť pochopiť dianie, ktoré nastane a zvoliť si tú správnu cestu. To ale až potom, keď ľudí pritlačí núdza, ktorú si sami v nevedomosti spôsobili a potom si uvedomia, že tí, čo naleteli cirkvám, vysvetlenie nemajú a tí, čo ostali ľahostajní voči týmto veciam, ho tiež nemajú. Pretože až vtedy začnú vážne hľadať odpovede. Skôr sa nikomu nechce zaoberať týmto nutným vedením - darom zo Svetlých výšin – Slovom Božím.
Jedine v čistom Slove Božom nájdu ľudia odpovede na všetky otázky. Odpovede dokonalé, spravodlivé a logické.  Nájdu pomoc. V jeho pokriveninách však nájdu len smrť! Toho by si mali byť vedomí tí, čo sa vydávajú za služobníkov Božích, aj tí, ktorí ich bez rozmýšľania nasledujú. Prežitie z tohto príspevku nech je im varovaním, pretože keď budú v núdzi tak zistia, že žiadne odpovede vlastne nemajú a to ich dostane do núdze ešte väčšej. Otázkou ostáva, či potom budú mať dosť síl a odvahy, aby sa od toho starého odtrhli, priznali svoje pochybenie a pripojili sa k novému, alebo sa spolu so svojimi nepravými vodcami zrútia.

***
 

SÚVISLOSTI Z VEČNOSTI

Počas práce na tomto príspevku, ktorý mal byť pokračovaním a rozvitím predchádzajúceho, sme sa z médií mohli dozvedieť, ako pri jednej cirkevnej akcii, došlo k usmrteniu jednej osoby bleskom, ba aj poraneniu viacerých zúčastnených, pričom bola položená večná otázka: „Prečo k tomu došlo?“ Myslené to bolo tak, že došlo ku tomu počas „služby“ Bohu! 
Teraz bol nie náhodou, zvolený výraz „cirkevná akcia“, lebo iba ten je správny a so službou Bohu nemá tá akcia nič spoločného! Pri pravej službe Bohu, by sa skutočne nič také nemohlo stať! Ako má vyzerať služba Bohu, to dokonale znovu vysvetlil Syn Človeka – Duch Svätý vo svojom Slove, keď prebýval na tejto Zemi. Teraz iba dodáme, že výraz služba je vždy spojený s pojmom slúžiť – pracovať! Pracovať teda pre Boha – to je pravá služba Bohu! 
Pracovať pre Boha, znamená pre človeka iba toľko, že máme správne prijímať Jeho dary! A to tak, že nemáme pritom ukrivdiť svojho blížneho a spôsobiť mu utrpenie, kvôli splneniu vlastných žiadostivostí. Pri tomto prijímaní, máme správne poznávať Jeho vôľu, to jest, JEHO ZÁKONY! Boh od nás viac neočakáva!

Potvrdzuje to citát priamo zo SLOVA:
„Zákon všemohúceho Boha je pre vás takýto: 

Dovolené je vám preputovať stvorenie! Choďte tak, aby ste iným nespôsobili utrpenie kvôli splneniu vlastných žiadostí! Inak sa dostanú do koberca vašich ciest také vlákna, ktoré vás budú zdržovať vo vašom vzostupe do svetlých výšin od vedomého a radostného tvorenia v záhradách všetkých ríš vášho Boha!
To je základný zákon, zahrňujúci v sebe všetko, čo potrebujete vedieť. Ak ho budete dodržiavať, nemôže sa vám nič stať. Budete vedení iba nahor všetkými nitkami, ktoré vám vytvára vaše myslenie, vaše chcenie a vaše konanie.
Preto Syn Boží kedysi povedal celkom jednoducho: „Milujte svojho blížneho ako seba samého!“ V podstate je to presne ten istý zmysel.

Všetci dnešní veriaci a aj neveriaci, robia jednu, ale zásadnú chybu:

Myslia si, že cirkev a Boh je jedno a to isté!

Na našej stránke už bolo mnohokrát vysvetlené, že tomu tak nie je, lebo Boh je iba jeden a cirkví veľké množstvo! Dnes sú všetky tieto cirkvi, najväčšou brzdou v duchovnom pokroku, na ceste každého jednotlivca k Bohu! 
Najväčšia naša cirkev, uznávaná masou, je toho najlepším dôkazom, lebo jej skutky z minulosti, ale aj súčasnosti, ba aj také a podobné udalosti, ako je tá terajšia, to dokazujú. Každý, kto poznal Božie zákony a snažil sa ich využiť ako liečiteľ, alebo mal isté schopnosti a dokázal správne radiť v ich zmysle, skončil na hranici. U nás na čas prevzala túto úlohu aj komunistická strana a tiež plnila túto úlohu. Jej moc už ale skončila a zostala ako jediná brzda tohto duchovného pokroku už iba cirkev. 
Ako dôkaz bude teraz podaný zážitok jedného pána, ktorý mi bol ním samotným vyrozprávaný, ale až po jednej jeho otázke a aj mojej odpovedi, ku ktorej sa vrátim neskôr. Teraz iba ten dôkaz, ktorý mi on vyrozprával na môj predošlý podnet, nakoľko som mu povedal o mojom prežití, keď som dokázal opustiť pri vedomí toto moje hrubé telo a potom sa doň znovu vrátiť, po potrebnom zážitku v tom tele jemnom. On mi povedal, že mi verí, lebo má s tým spojené isté vlastné prežitie, ktoré potom nasledovalo: 
„On má staršieho brata, ktorému jeho otec temer odpílil na okružnej píle ruku, ešte v čase, keď bol malý chlapec. Ruku mu síce zachránili pred úplnou stratou, ale bola úplne nefunkčná a dnes je z nej iba nehybná malá napodobnenina toho, čím mala byť. Zostala v takej veľkosti, ako ju mal, ako malý chlapec. Lekári konštatovali, že nikdy nebude funkčná, nakoľko jej nervy sú poškodené. Stal sa trvalým invalidom, už ako dieťa! 
V tom čase, a to bolo ešte za éry socializmu, pôsobil v blízkom meste jeden liečiteľ, ktorý mnohým pomohol. Preto sa obrátili na neho. Tento s úsmevom povedal tomu jeho postihnutému bratovi: „Neboj sa, ešte budeš píliť s otcom drevo, ale musíš si dávať lepší pozor!“ 
Potom jeho rodičom povedal, že aby sa neľakali, lebo počas noci bude chodiť ku nemu a bude mu rozcvičovať jemné ústrojenstvo jeho ruky, pričom to bude ich syna bolieť a preto nech si toho nevšímajú a nerušia ho pri práci. Jeho jemnohmotné telo samozrejme nebudú vidieť. 
A skutočne sa tak aj dialo, lebo počas noci ich syn stenal bolesťou v posteli a bolo počuť aj zvuky – pohyby rukou. 
Lenže stalo sa niečo nepredvídané. Vážne ochorel aj tento druhý, mladší brat, ktorý mi tento príbeh rozprával. Lekárka mu údajne predpisovala iba veľké dávky tetracyklínu, teda antibiotika tej doby. Lenže jeho stav sa zhoršoval a bol veľmi vážny. Práve prišli na návštevu k tomu liečiteľovi s tým starším bratom a jeho nefunkčnou rukou. Tohto druhého syna nechali v aute von. Lenže ten liečiteľ im povedal: „Choďte pre toho druhého syna do auta, lebo ten vám vlastne umiera!“ A tak poslúchli a išli pre neho. Po obhliadke im poradil, že mu musia vysadiť tie lieky a dávať mu piť stále iba kravské mlieko. Že budú mať ťažkú noc a chlapec bude veľmi plakať, lebo má údajne rozožratý pažerák, asi niečo vypil a liekom ešte viac poškodil a preto trpí a bolí ho všetko pri prehĺtaní.
Všetko sa vyplnilo, ako im poradil a chlapec celú noc plakal v bolestiach a vracal. Ráno už chceli ísť znovu s ním do nemocnice a on vraj okolo deviatej tuho zaspal a keď sa poobede zobudil, tak bol zdravý. 
Onedlho išli znovu na návštevu k tomu liečiteľovi s tým starším bratom, ale boli svedkami nasledovnej udalosti. Liečiteľa práve vyvádzala VB (verejná bezpečnosť) v putách von z jeho bytu. Pozrel sa na toho chlapca a na nich a prehovoril: „chlapče, teraz nech ti už iba Boh pomáha!“

Komunistická mašinéria tej doby brala takýchto ľudí, rovnako, ako niekdajšia cirkev, iba ako šarlatánov a podvodníkov, ktorých zatvárali do väzenia – komunisti. Cirkev ich všetkých upaľovala na hranici! Dnes to už tiež robiť nemôže, ale jej názor je rovnaký, lebo Božie zákony, ktoré takto poškodení poznajú a využívajú, dnešná cirkev nepozná tiež a všetkých znalých by stále ešte najradšej upaľovala. A to všetkých, bez ohľadu na to, v ktorom odbore sú o niečo ďalej v poznaní týchto zákonov, ako títo skostnatení dogmatici, ktorí dokážu iba z ľudskej hlúposti ťažiť. 
Tento príbeh mi teda vyrozprával na môj podnet, keď ale znovu vlastne iba on samotný zadal príčinu, po ktorej som mu ja vyrozprával svoj zážitok z jemnejšej hmotnosti, ba aj s prežitím na minulý život. Teraz treba dodať, že tento pán sa stal dávnejšie vdovcom a zostali mu dvaja synovia, pričom matka im zomrela, ako malým deťom. Našťastie má ešte matku, aj keď chorú, otca už tiež nie, lebo aj ten si zobral život, ako nemocný. Teda jeho životný údel nie je veľmi priaznivý. 
Položil mi takú „nenápadnú“, tú prvotnú otázku, ktorá ten náš rozhovor rozvírila: „Prečo práve väčšinou odchádzajú dobrí ľudia z tohto sveta a tí očividne zlí, tu zostávajú, ba sa im aj dobre darí?!“ 
Táto otázka už zamestnala nejednu otvorenú myseľ, ba je dôkazom toho, že ten, kto ju položí, má ešte čulého ducha, ktorý je schopný záchrany. Práve z toho dôvodu sme pokračovali v tej našej rozprave. Posťažoval si, že manželku mal veľmi dobrú, skromnú a pracovitú, ba čo viac, že bola aj veriaca a aj samotná často čítala Bibliu. A práve ona musela odísť a zanechať ho s malými deťmi samotného. 
Ja som mu odpovedal v nasledovnom zmysle: „Naše nepochopenie pramení z toho, že posudzujeme všetko mimo súvislostí s večnosťou, ktorú nepoznáme, ba odmietame, a potom nechápeme, že sme aj teraz, ako kedysi, odbočili na nesprávnu cestu, ktorá by nás doviedla k duchovnej smrti! Tí, ktorí sú takto postihnutí, to sú tí, ktorí ešte majú šancu na večný život, na rozdiel od tých, ktorým sa teraz dobre darí, dlho žijú, ale pre večný život sú už stratení, aj keď teraz niektorí pyšne nosia skvostne rúcha. Pritom sme mali v tomto živote svoje cesty usmerniť celkom na inú cestu a napraviť teraz to minulé. Mnohým je takto zabránené, aby sa pripravili samotní o večnosť. Tí druhí sú už odsúdení, lebo vlastnou vinou stratili nárok na večný život, aj keď teraz sa im dobre darí. Samozrejme, že sú aj svetlé výnimky, teda takí, ktorí teraz kráčajú tou správnou cestou a poznali Slovo Pravdy! Lenže tých je žalostne málo. 
Ja som bol v minulom živote tiež predčasne odvolaný, lebo som sa uberal po nesprávnej ceste. Tvoja manželka tu nebola teraz kvôli starému Slovu, ktoré teraz poznala, čítala a možno by aj bola vychovávala svojich synov. Ona mala teraz poznať nové Slovo, potom ho šíriť a učiť sa podľa neho žiť možno aj teba a svoje deti. Lenže to Slovo nepoznala, rovnako, ako kedysi nepoznala Slovo Ježišovo a mala ho poznať. To staré bolo teraz pre ňu málo! Tak, ako kedysi aj pre mňa! 
Práve teraz je v slovenskom národe inkarnovaných veľa súčasníkov Ježiša, ktorí ho vtedy nepoznali, ale teraz mali poznať, pre vlastnú záchranu, jeho Slovo v novom šate a aj s Jeho novým poslom. Lenže ako bolo uvedené, je veľmi málo takých, ktorí to dokázali. 
Teraz sú mnohí z nich odvolávaní, teda tí, ktorí sú ešte nie stratení pre večnosť, ale nekráčajú po tej správnej ceste a odbočili na nesprávnu. Potom sú kladené také otázky, ako si položil teraz a keď sa im poradí, tak radu odmietajú.“ 
Dotyčný sa zamyslel a odpovedal: „Môže to byť pravda!“ 
Na to som mu ja povedal, že mu niečo prinesiem a nech si to vypočuje a sám urobí vlastný úsudok. Ja som svoj sľub splnil, ako sa zachová on, to už ukáže až čas a jeho slobodná vôľa!

Záverom týchto dvoch skutočných príbehov zo života by bolo vhodné dodať, že práve aj ten prvý prípad staršej a bezradnej ženy má rovnaký koreň, ktorý prináša terajšie ovocie, ktorý bol pomenovaný v druhom prípade. Dokonca aj tá udalosť počas cirkevnej akcie toto vysvetlenie potvrdzuje! Tu niekde nech hľadajú veriaci odpoveď na tú ich kladenú otázku: „Prečo?“ Samozrejme, že je to tá súvislosť z ich minulosti, kedy pochybili a teraz mali napraviť svoje pochybenie! Podobne postihnutí si aj teraz sami nechali naložiť na svoje ramená ťažké bremeno od rôznych cirkví, siekt a strán, ktoré ich teraz mučí svojou váhou a sú to iba oni samotní, ktorí sa ho musia zbaviť. Je to ľahšie urobiť tu, v tejto hmotnosti, kde ho teraz znovu získali, lebo na tom druhom svete sa stane ešte ťažším, lebo sa obohatí aj o to staré, ba dobrovoľným odchodom by si ku nemu ešte priťažili. 
Slováci a Slovenky mali byť nositeľmi nového Slova a všetci tí, ktorí zotrvávajú pri tom starom, lenže mohli ešte získať odpustenie v terajšom živote, musia niesť bremeno svojej viny viditeľne dovtedy, pokiaľ ich to bremeno nedonúti ku obratu, alebo musia pod ním, z vlastnej viny zahynúť! Nie je ľahšie sa ho zbaviť a takto sa oslobodiť?

„Komu bolo mnoho dané, od toho bude mnoho aj požadované!“

 

________________________________________________________________________________________
5. august 2015

ODPUSTENIE
 

Na tomto nesprávne pochopenom pojme, ba by sme mohli povedať, že citáte evanjelistov z Biblie, ktorí sa snažili zacitovať Ježiša, stojí a padá úspech kresťanskej cirkvi. 
Cirkev si na nasledovnom, Ježišovom Slove, vybudovala isté privilégium, ktoré jej vôbec neprislúcha: „Komu vy odpustíte hriechy, tomu budú odpustené!“ 

Tieto Slová sú vysvetlením Božieho zákona, ale nie poverením pre cirkev, že tak môže ľubovoľne činiť! 
Ježiš tieto Slová skutočne vyriekol, lenže boli myslené úplne inak, ako ich chápe cirkev a takto si prisvojila to privilégium, ktoré zneužíva už vyše tisíc rokov, a ktoré spôsobilo následne veľké blúdenie veriacich, ale „povýšilo cirkev tak vysoko“, že týmto skutkom prestúpila cirkev prvé Božie prikázanie: „Ja som Pán, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov, okrem mňa!“ Povýšilo ju však iba v očiach lenivých veriacich! A v cirkvi to spôsobilo prehnanú pýchu! Odpustenie hriechov prislúcha jedine Bohu a to jedine cez JEHO ZÁKONY! 
Tieto Slová Ježiša treba chápať tak, ako to vysvetlil Syn Človeka – Duch Svätý: 
Odpustiť hriechy – previnenie, môže jedine poškodený, teda ten, komu bol hriech spôsobený. A poškodený môže tento hriech, na ňom spáchaný, odpustiť iba tomu, kto toto previnenie zavinil, teda priamo hriešnikovi. Jedine poškodený môže zbaviť hriešnika, svojim odpustením viny, teda toho, že hriešnik už nebude musieť pretrpieť vyrovnanie tejto svojej viny podľa Božieho zákona: „Oko za oko, zub za zub!“ Alebo: „Čo človek zaseje, to zožne!“ Tento zákon zvratného vyrovnania použil aj Ježiš, aj keď v trochu inej forme. Ostatní zahladenia toho zákona nie sú schopní, lebo nie sú pripojení k tomuto dianiu, nie sú na rovnorodej vibrácii!

Práve toto je to EVANJELIUM LÁSKY, ktoré nám zvestoval JEŽIŠ!

Týmto pokrivením Ježišových Slov, spôsobila cirkev to, že zavádza veriacich na scestie tým, že je tu možnosť lacného sa zbavenia viny, ba zároveň ona zbiera nezaslúženú odmenu. Odmenu, ktorá jej vôbec nepatrí a tak sa stáva iba úžerníkom a najväčším nepriateľom tých, ktorí by sa viny skutočne potrebovali zbaviť. Lenže takto si cirkev a aj veriaci, nakladajú na svoje ramená ešte novú vinu v tom, že prestupujú to prvé Božie prikázanie! 
Odpustenie však oslobodí aj poškodeného, lebo bez toho by ani on nemohol stúpať do Svetla, lebo táto záťaž, v podobe pripojenia na tento dej, stále ho drží v tejto úrovni, cez prežitý skutok, ktorý bol často iba splatením a vyrovnaním tiež jeho niekdajšieho previnenia. Lenže tu sa znovu dostávame k tej reinkarnácii, ba k tým súvislostiam s večnosťou. Pokiaľ to takto nezačneme chápať, nie sme schopní odpúšťať, ba nie sme schopní ani toho, aby nám bolo odpustené!
Potom sa mnohí divia, že sa snažia, (podľa nich samotných), žiť správne aj podľa poučenia cirkvi, ba aj podľa vlastného mienenia, ale život ich akosi stále trestá. Lenže to je subjektívny pohľad, ktorému chýba tá potrebná spravodlivosť, ktorej prináležiace súvislosti, treba hľadať vo večnosti, teda v tom, čo dotyčný sám kedysi prežíval, spôsobil, ale dnes si to nepamätá, odmieta, ale jeho duch je s tým stále spojený, ba o týchto udalostiach aj vie, ibaže ich zasypal hlboko tým nepotrebným a nesprávnym, vymysleným iba vypočítavým rozumom. Tieto prežité udalosti sformovali jeho dušu a tá sa musí oslobodiť tak, ako to tiež radil aj Ježiš! Ježiš povedal aj to, že oslobodiť sa dokážeme iba vtedy, keď sa znovu zrodíme! Ježiš vedel veľmi dobre, že počas toho jediného života, ktorý sme vtedy prežívali, sa naša duša nedokáže ešte oslobodiť od už spáchaných hriechov, ktorých už každá mala veľa, ba nepoznaním Ježiša si ešte ten najväčší naložila. Vedel, že bude potrebné nás ešte mnoho naučiť, aby sme to dokázali a preto nám aj zasľúbil v evanjeliu Jána, 14 – 16 kapitole Radcu – Ducha Pravdy, ktorý nás naučí všetkému! Naučí všetkému a všetkých, ktorí o to prejavia záujem počas mnohých inkarnácií a mnohých Božích poslov - prorokov.

Drahí veriaci! Teraz bude položená pre vás, teda hlavne tých, ktorí neveria v reinkarnáciu, jedna logická otázka: 
Kvôli čomu – komu urobil Ježiš to zasľúbenie, že príde Duch Pravdy, ktorý nás naučí všetkému? 
Zasľúbil to svojim učeníkom a aj všetkým ostatným, lebo vedel veľmi dobre, že v čase príchodu „zasľúbeného“, budeme s ním vtelení! Inak by toto zasľúbenie nemalo žiadne opodstatnenie, keby nejestvovala reinkarnácia. 
Komu ešte ani takýto dôkaz nepostačuje, ten sa musí ešte veľakrát vteliť, aby získal potrebnú skúsenosť a priblížil sa ku Pravde. Lenže na to, drahí veriaci, už nezostáva čas, lebo už sme v tom súde, ktorý nám zasľúbil tiež Ježiš, aj Duch Pravdy, ba aj Ján vo svojom zjavení!

A RADCA prišiel, ba napísal pre nás všetko, čo potrebujeme vedieť, lenže temer nikto ho nepoznal, ba Jeho Slovo odmietli aj všetky vtedajšie cirkvi! Odmietli ho preto, lebo poukázal na ich chyby! Rovnako, ako pred ním Ježiš! A preto aj ten bol odmietnutý a pribitý nimi - nami na kríž!

A teraz tí, ktorí toto všetko spôsobili, sa divia, keď musia znášať utrpenie, ktoré oni samotní, spôsobili kedysi samotnému BOHU, teda Jeho obidvom osobám z TROJICE: Božej Láske – Ježišovi a aj Božej Spravodlivosti – Imanuelovi! 
Ľudia! Vy si vôbec neuvedomujete, aké bremeno nesiete na svojich ramenách z minulosti. Keď sa to raz dozviete, tak hanbou padnete na zem a ešte si zakryjete svoju zahanbenú tvár, ba budete znovu iba žobrať o odpustenie, ktoré ale vôbec nie je možné získať mimo Božieho zákona. Až si to neuvedomíte včas, ste na veky stratení!

Iba táto skutočnosť nás, ktorí si to už uvedomili, ešte núti pomáhať!
Lebo vieme, že donedávna sme rovnako blúdili. 

A hanbíme sa za svoje činy už teraz.

Teraz zacitujeme priamo zo Slova Syna Človeka: 
„Keby len ľudia konečne chceli brať svojho Boha prirodzenejšie! Toho, ktorého činy vôle kedysi stvorili živú prírodu. Ale takto robia z neho vo svojej klamnej predstave slepej viery len prelud, hoci on predsa tým vôbec nie je. Práve v prirodzenej dokonalosti alebo v dokonalej prirodzenosti ako Prazdroj všetkého bytia, ako východisko všetkého živého, je Božia veľkosť taká mocná a pre ľudského ducha nepochopiteľná. Ale v mnohých náukách sú niektoré vety často násilne prekrútené a zamotané, takže sa tým človeku každá čistá viera zbytočne sťažuje a niekedy celkom znemožňuje, pretože pritom musí postrádať akúkoľvek prirodzenosť. A koľko neuveriteľných protirečení skrývajú v sebe mnohé učenia!
Často hlásajú ako základnú myšlienku napríklad dokonalosť a vševedúcnosť Božej vôle a z toho pochádzajúce slovo Božie! Avšak v tom musí prirodzene spočívať tiež nezmeniteľnosť neodchyľujúca sa ani o vlások. Inak je dokonalosť nemysliteľná. Konania mnohých predstaviteľov náboženstiev svedčia však o pochybnostiach vo vlastné učenie, keďže sú s ním v priamom rozpore a predstavitelia svojimi skutkami očividne popierajú jeho základy! Uveďme ako príklad spoveď s uloženým pokáním, predávanie odpustkov za peniaze, modlitby, ktoré majú priniesť bezprostredné odpustenie hriechov a iné zvyky týmto podobné, ktoré sú pri pokojnom uvažovaní popieraním Božej vôle, spočívajúcej v zákonoch stvorenia. Kto sa v myšlienkach rázne neprenesie nad to, čo sa vznáša bez opory, ten v tom nemôže nájsť nič iné, než bezvýhradné znižovanie dokonalosti Boha.
Je celkom prirodzené, že mylný predpoklad ľudí o tom, že môžu poskytovať odpustenie hriechov a k tomu ešte iné podobné zásahy proti dokonalosti Božej vôle, museli viesť k hrubým výstrelkom. Ako dlho ešte potrvá pochabá domnienka, že sa so spravodlivým Bohom a s jeho nezmeniteľnou vôľou môže tak nečestne obchodovať!
Keď Ježiš ako Syn Boží povedal kedysi svojim učeníkom: „Komu vy odpustíte hriechy, tomu budú odpustené,“ tak sa to nevzťahovalo na všeobecné a ľubovoľné oprávnenie takéhoto konania.
To by sa bolo bývalo zhodovalo so zvrátením Božej vôle v nemennej sile zvratných účinkov, skrývajúcich v sebe odmenu i trest v nepodplatiteľnej, to jest božskej, a teda živo pôsobiacej dokonalej spravodlivosti. Teda pripustenie porušovania.
Ježiš by to nikdy nebol mohol učiniť a on to tiež neučinil. Veď on prišiel zákony „naplniť“, ale nie ich rušiť!
Tými slovami mal Ježiš na mysli zákonitý dej, spočívajúci vo vôli Stvoriteľa, že človek môže odpustiť druhému človeku to zlé, čo mu tento osobne učinil! Ako postihnutý má právo i moc toto odpustiť. Jeho úprimným odpustením láme sa dopredu hrot a odníma sa sila karme, ktorá by sa inak pre vinníka bezpodmienečne vytvorila vo zvratnom pôsobení. V tomto živom deji spočíva súčasne aj skutočné odpustenie.
Avšak odpustenie môže vychádzať len od osoby postihnutého a ten môže odpúšťať len pôvodcovi deja, teda páchateľovi, nikdy inak. Preto spočíva v osobnom odpustení toľko požehnania a oslobodenia, ak je toto mienené a precítené úprimne.
Nepriamy účastník činu je prirodzene vylúčený z vlákien zvratného pôsobenia a nemôže preto ani živo, teda účinne zasahovať, lebo nie je pripojený. V takých prípadoch je možný iba jeho príhovor.“

Tento citát je dokonalým utvrdením aj toho, čo nami už bolo mnohokrát písané, že poctivá veda je skutočne Bohu bližšia, ako fanatická viera, ktorá obchádza tú prirodzenú dokonalosť. Bez nej sa nedokáže hľadajúci priblížiť k Bohu. Veda sa pri svojom hľadaní dopúšťa iba jednej, ale tiež zásadnej chyby:

Chce vypátrať podstatu všetkého bytia, teda života ako výsledok dejov v tom viditeľnom – hmotnom!
Lenže to je nemožné a práve naopak.

Toto viditeľné a hmatateľné, v ktorom báda, vzniklo práve z toho neviditeľného, teda z tej podstaty všetkého, z „inteligentnej energie“ – z ducha! 
Veda sa k Pravde priblíži iba vtedy, keď svoje myslenie otočí úplne naopak. 
Cirkev však zas musí uznať tú Božiu prirodzenosť. 
A vtedy veda aj duchovno splynú v tú hľadanú JEDNOTU!

To citované SLOVO, ktoré môžeme smelo nazvať, ako Božie, lebo pochádza priamo zo zdroja, ako aj Slovo Ježiša, je tak jednoznačné a potvrdzuje to naše slovo iba ľudské, ktoré bolo použité najskôr. Je ale zbytočné, vždy potvrdzovať naše vysvetlenia a aj životné príbehy Slovom Syna Človeka, lebo naša snaha je, aby to dokázal a urobil každý sám. Kde toto Slovo môže získať, to je z našej stránky zrejmé a toto Slovo je aj dostupné pre každého poctivého záujemcu. V tomto Slove by aj veda našla tú hľadanú podstatu všetkého bytia, keby vedcom nebránila ich pýcha a samoľúbosť, ktorými povyšujú vlastnú múdrosť nad Slovo, ktoré prišlo od samotného TVORCU všetkého! 
V tom našom slove je mnohokrát skĺbené viac súvislostí zo Slova Pravdy do jedného celku, ktorý má podať vysvetlenie konkrétnej udalosti, alebo skutočného prežitia. Potvrdzovať všetky voľne použité citovania presne Slovom Pravdy by bolo zbytočne obšírne, ba aj málo prehľadné, pre objasnenie konkrétnej udalosti.

Náš zámer spočíva vždy iba v tom, aby čitateľ sám získal prvotný impulz, ktorý ho inšpiruje samotného hľadať PRAVDU!


________________________________________________________________________________________
23. september 2015

MIGRANTI

Táto téma je teraz veľmi aktuálna a aj pomerne háklivá po viacerých stránkach. My nechceme zasahovať do politického diania a poukázať na problémy s tým spojené po tejto stránke, aj keď sú naliehavé, ba veľmi akútne. Nechceme to urobiť z dvoch dôvodov: 
Prvým je ten, že by sme si správnym politickým vysvetlením a teda Pravdou, narobili znovu viac odporcov, ako stúpencov a fanúšikov. Ohrozili by sme si projekt rádia. 

Druhý dôvod je podstatnejší a súvisí s tou príčinou, ktorá znovu zostáva neznáma, lebo chýba potrebné poznanie. A tu môžeme a chceme pomôcť, aj keď vieme, že zbytočne.

Teraz bude niečo naznačené, ale iba veľmi stručne, lebo dokonalé vysvetlenie vyžaduje obšírnejšie zoznámenie sa s minulosťou ľudstva a duchovným pokrokom, alebo zaostalosťou ľudstva v tomto smere, čo stále chýba a neblaho sa prejavuje, ba my sa snažíme márne dlhú dobu práve o napredovanie.
Do Európy sa teraz hrnie veľa ľudských duchov v hrubohmotných telách, ktorí majú všetci za sebou istý vývoj, teda rovnako, ako my, ktorí tu žijeme. Všetci sme sa už aspoň raz stretli počas svojich inkarnácií s pravým učením, teda so Slovom Pravdy, ale žiaľ, nikdy sme ho nepoznali a neprijali. Nositeľ tohto Slova Pravdy žil už medzi nami dvakrát a snažil sa nás poučiť. Jeho prvá inkarnácia bola za čias Mojžiša a egyptského otroctva Izraelitov, pričom tento Vyslanec Svetla pôsobil v Arabskom kmeni, v blízkosti Egypta. Pôsobil teda medzi Arabmi a niesol vtedy meno: Abdruschin! V preklade to znamená: Syn Ducha Svätého! 

My sme už naznačili na našej stránke, že migranti si so sebou prinesú aj svoju ideológiu, ktorej sa ale nebudú hodlať vzdať, lebo rovnako, ako kresťania, obávajú sa duchovného pokroku a zostávajú ľpieť na nesprávnych tradíciách, ktoré už mali byť obidvomi skupinami dávno prežité, ako nesprávne a zastarané. 
Druhýkrát tento Syn Ducha Svätého – Abdruschin, žil a pôsobil v nemeckom národe a mal svoje Slovo Pravdy prostredníctvom tohto mocného národa šíriť na Zemi! Svoje Slovo pre nás aj napísal pod týmto menom: Abdruschin! 
Vysvetlili sme už aj to a to aj v minulom príspevku, že Nemci, ktorí mali byť šíriteľmi nového Slova a zjednotenia ľudstva Pravdou, sa stali najväčším pohoršením a spôsobili opak, teda vojnu, pod vedením predstaviteľa temna – Hitlera, ktorého si zvolili za nesprávneho vodcu a pravého odstrčili. A to všetko za spoluúčasti, ba práve pod vedením kresťanských cirkví, ktoré nepoznali Pravdu, ba ani jej Posla, rovnako, ako tomu bolo za čias Ježiša. 
Teraz, v poslednom súde, má sa spojiť začiatok s koncom a preto ľudskí duchovia, ktorí už toľkokrát sklamali, dostanú ešte raz poslednú šancu, aby sa zachránili Pravdou a spoznali Slovo, ktoré už toľkokrát odmietli. Duch týchto hľadajúcich tuší a cíti, čo treba urobiť, ale znovu ten vypočítavý rozum diktuje nesprávne cesty a chodníky. Aj keď sa nahrnú všetci do Nemecka, teda tam, kde je možné získať toto čisté Slovo Pravdy, znovu ho nespoznajú, ba ani nebudú hľadať, lebo ho nehľadajú ani dnešní Nemci, ktorí ho majú celý život priamo pod nosom – ako sa zvykne hovoriť, ba je to skutočne pravda. 
Práve preto my znovu podávame obraz z tej druhej – nepoznanej strany, lebo to je skutočná príčina presunu, ktorého sme teraz svedkami. Darmo sa snažia politici hľadať východiská – nenájdu ich, lebo im samotným chýba pravá príčina tohto diania a nikdy sa ju nesnažili hľadať, lebo mali iné dôvody: Ukojiť vlastnú túžbu po moci! 
Všetci si povýšenecky namýšľajú, že sú veľkí vládcovia, lenže sú to úbožiaci, ktorí si nedovidia na koniec svojho pyšného nosa a nevedia, že sú iba úbohí poskokovia mocných, temných vládcov, ktorí ich zo zákulisia ovládajú, ako sú ovládané bábky a robia tú špinavú prácu za svojich neviditeľných vládcov, ktorí ich nakoniec zašliapnu, ako nepotrebnú háveď, keď skončia svoju špinavú prácu.

Tak toto je ten dôvod, ktorý treba odstrániť!
Kto v EU je toho schopný?

Pokiaľ sa nenaučíme hľadať za všetkými problémami duchovnú príčinu,
nikdy nenájdeme to večne hľadané šťastie!

Toto však neplatí, pre služobníkov temna v hmotnosti.

Z pohľadu večnosti, to však platí pre všetkých!

A IBA TENTO POHĽAD JE V SÚLADE S PRAVDOU! 
 

MIGRÁCIA POD DROBNOHĽADOM

Tí vládcovia v EÚ, ktorí chcú ochotne prijímať migrantov, činia tak iba z pokrytectva a vypočítavosti, lebo žijú v nádeji, že si rozšíria rady svojich sluhov.
Lenže prehliadajú skutočnosť, že im sem prichádzajú práve tí, ktorí nechceli robiť týchto sluhov doma a preto domov opustili.
Všetkým týmto prichádzajúcim chýba láska k vlasti, zmysel pre pravé hrdinstvo, sila presvedčenia a túžba po pravých hodnotách, ktoré radi a ľahko vymenia za svoje pohodlie. Lenže tieto hodnoty dnes chýbajú väčšine aj u nás a hlavne vládcom a preto je taký pomýlený názor na problém migrácie. Všade vládne iba ctižiadosť a pretvárka v mene vypočítavosti.

Migrantov vyhnala z domova iba vlastná, nesprávna a konfrontačná ideológia, ktorú neopustia ani v novom domove, ba stane sa rovnako konfrontačnou aj s tou z nového domova, ale rovnako falošnou a poblúdenou.

A PRITOM TÁ IDEOLÓGIA JEDNOTY, MIERU A PRAVDY ZOSTANE LEŽAŤ NEPOVŠIMNUTÁ PRED VŠETKÝMI NEJEDNOTNÝMI SKUPINAMI, KTORÝCH KONFRONTAČNÉ AKTIVITY SA EŠTE VYHROTIA!


________________________________________________________________________________________
28. október 2015

IDEOLÓGIE

V celom stvorení, Božom, potom vo vesmíre, prírode a všade v našom okolí, vládnu dokonalé, večne platné a nemenné Božie zákony, ktoré všetko riadia k dokonalosti. Kde sa vyskytne nedokonalosť, je to dielom iba bytostí, ktoré tieto zákony, v neporozumení, alebo neznalosti porušia. 
Boh sa o jednotlivé bytosti osobne nestará a neriadi vôbec ich osudy, ale deje sa tak na základe týchto večných zákonov! A potom na základe konania jednotlivých bytostí, v zmysle týchto zákonov! Veď uvážme: Aj tu, na Zemi vedľa nás, a potom na všetkých planétach vesmíru, následne v iných vesmíroch, žije nespočetné množstvo bytostí, rôzneho druhu aj kvality. Že o nich nevieme, alebo ich nevidíme, to ešte neznamená, že nejestvujú. Nie všetci sú však takto nevedomí! Či by bolo možné, ale hlavne efektívne a logické, aby sa Boh samotný, staral o osud každého tvora v Jeho diele? To je nezmysel už aj z nášho pohľadu a nie to ešte z pohľadu Tvorcu dokonalého diela a toku večnosti! Veď ani my, ako rodičia sa už nestaráme o dospelé deti!

Každý tvor stvorenia sa na základe poznávania týchto zákonov samotný zdokonaľuje, ba aj riadi svoj vlastný osud!

Poznávaním týchto zákonov putujeme stvorením, nie teda iba po tejto planéte a nie iba raz, ale mnohokrát a pri tomto putovaní máme získať také poznanie, aby sme mohli raz ako vedomí, znovu sa navrátiť do svojho domova, ktorý sme kedysi opustili, ako nevedomí. To je zmyslom nášho života.
Ako pomoc sme vždy dostávali vysvetlenia funkcie týchto zákonov cez vyslancov od Boha, a to prorokov, vyšších bytostí, ktoré poznajú tieto zákony dokonale, ba dokonca od samotných Synov Božích. A to je tá pravá Božia starosť o nás! 
Od nás sa očakávalo iba sa to od nich naučiť a tak sa vyhnúť chybám, ktorých sme sa stále dopúšťali, dopúšťame a doplácali na ne. Lenže bolo málo takých, ktorí túžili tieto zákony poznať, ba ešte menej takých, ktorí chceli podľa nich aj žiť, lebo to vyžadovalo vzdanie sa mnohých výhod na úkor blížnych, istú námahu sebaovládania a hlavne, vzdanie sa domnelej moci nad inými. Iba domnelej moci, lebo Pravý Vládca je večný a stále ten istý, ktorému všetko, čo zneužívame patrí. 
Z týchto dôvodov sme vždy prekrúcali tieto zákony vo vlastný prospech, krivili prinesené vysvetlenia a tak boli nutné stále nové obete a vyslanci zo Svetla, ktorí prinášali vždy čisté a nové vysvetlenia týchto zákonov, ale prispôsobených pokroku, ktorý sme urobili. Skôr by ale bolo potrebné uviesť nie pokroku, ale duchovnému úpadku a nadvláde rozumu, ktorý vždy splodil toto pokrivenie čistých zákonov. A tak ubiehali tisícročia, striedali sa Boží vyslanci, a v ľudstve vznikali rôzne ideológie, pokrivených zákonov, ktorých je dnes už toľko, že sa v tom nikto nevyzná.

Všetky dnešné ideológie, sa už zakladajú iba na pokrivených a takto zdedených tradíciách, vypočítavo vysvetľovaných, alebo nepochopených, kedysi prinesených čistých zákonov Božích.

Chýba nám ideológia, získaná vlastným presvedčením v prežití týchto pravých a čistých zákonov Božích. 
A bez tohto prežitia, teda presvedčenia, nie sme už ani schopní dnes poznať tieto zákony v čistej forme. 
Ba potom už nepoznaním ani pravého POSLA zo SVETLA, lebo nám v tom bránia tie iba zdedené a pokrivené, tradíciou živené ideológie.

A keď sa potom nájde niekto, kto vyzýva k poznávaniu a prežívaniu týchto zákonov, je tiež odmietaný, ako zákony samotné, lebo spôsobuje nepokoj a núti opustiť pohodlie, vzdanie sa aj tak nejestvujúcej moci, a k službe Pravému Vládcovi. A toho je schopný málokto. Potom je ľahko takýto hlas prekričať, alebo dokonca aj umlčať, pretože je pre väčšinu nepohodlný. Nič mu je nie platné, že na jeho strane je Pravda, že chce zachrániť ostatných, že sám sa obetuje, lebo o také služby nikto nestojí.

Keby ste ľudia vedeli, čo na nás všetkých čaká?!

Vo všetkých vašich starých a aj tých zdedených tradíciách, a knihách vašich náboženstiev, je vám to vysvetlené. Je to v knihe indiánov POPOLVUH, je to v KORÁNE, je to v indických VÉDACH, je to v BIBLII! A čo je vám to platné? Nič! Ani jeden kňaz vás na to nepripravuje, ani jeden guru, ani jeden vodca sekty. Všetci vás kŕmia iba tým, čo najviac chutí im samotným a prináša najväčší úžitok. Vy ste im ľahostajní, lebo vaši vodcovia nie sú schopní žiadnej obete a slúžia nepravému vládcovi. Keby slúžili pravému, už dávno by ste poznali JEHO zákony, podľa nich žili a mali sa ako v raji! Nemuseli by ste utekať pred vojnou, nemuseli by ste hladovať, nemuseli by ste vykrikovať po námestiach, nemuseli by ste žobrať o väčší plat, ba nemuseli by ste sa báť o domov, ba nemuseli by ste ani voliť! Ktorý vami zvolený vládca to pre vás zariadi? Ani jeden! Musíte to urobiť vy samotní! Musíte poraziť nevedomosť a žiť tak, ako je to už tisícročia od vás požadované a pomoci ku tomu sú vám ponúkané! Lenže vami stále odmietané! Lebo tak to chcú od vás vaši vodcovia, kňazi, a všetci mocichtiví jedinci.
Zamyslia sa utečenci nad tým, kde je príčina toho, že museli opustiť domov? Alebo im môžu pomôcť tí, ktorí trpia rovnako, alebo sa majú ešte horšie? Vojna je strašná a bojí sa jej každý duševne zdravý človek, ale sú aj iné utrpenia a to najväčšie čaká na nás všetkých. Neuniknú mu ani migranti a ani my, ktorí si myslíme, že sa nám nič stať nemôže. Chceme pomáhať iným, ale sebe nedokážeme! Aj v EÚ je predsa veľa takých, ktorí strádajú a pomoc tiež potrebujú. Lenže na tých sme si už zvykli, ba pri pomoci im, nás nikto nebude obdivovať a uctievať ako hrdinov.

Najlepšie to osvetlí znovu príklad zo života, teda prežívaná skutočnosť:
Pre prichádzajúcich migrantov sú naša strava a spôsob života nečisté a odmietajú to. Prejavilo sa to už aj v Gabčíkove. Ale pritom ich čistá strava a spôsob života splodila doma nečistú vojnu a vyhnala ich z domova medzi nečistých. Pritom ale náš blahobyt a Eurá sú už pre nich čisté a priťahujú ich. Nie je to absurdné a pomýlené? A dokážu sa zamyslieť nad svojim počínaním a zmeniť hlúpu tradíciu, ktorá sa v samotnom ich prežívaní stala nelogickou?

Čisté príčiny musia predsa splodiť aj čisté následky!

Skutoční hrdinovia budú nakoniec tí, ktorým sa teraz iba vysmievate,
alebo sa ich chcete ako nepohodlných zbaviť!

Tí už poznajú posledné verzie vysvetlenia nie iba večných zákonov, ale aj stavbu celého stvorenia, celej hierarchie bytostí v ňom žijúcich, svoju cestu, ktorá na nich čaká a hlavne dôvod toho, prečo sú teraz tu, ba aj toho, prečo musia niektorí z nich aj trpieť. Vedia aj to, že postavenie jednotlivých bytostí v hierarchii sa deje tiež samovoľne podľa druhu a kvality jednotlivých bytostí a to iba dokonalým pôsobením, už spomenutých zákonov. Nie sú teda potrebné žiadne voľby, v ktorých nevedomosť si vyberá tiež iba nevedomosť. Toto Slovo Pravdy bolo pre nás napísané v minulom storočí a práve v reči, ktorú sa teraz chcú učiť aj prichádzajúci moslimovia, lenže ten pravý dôvod im znovu zostáva neznámy. Znovu to najčistejšie odmietnu, ako nečisté, ale to skutočne nečisté, ich bude lákať! Toto najčistejšie Slovo bolo napísané pod názvom: Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu (v nemeckom origináli znie názov: IM LICHTE DER WAHRHEIT) a Doznievania k Posolstvu Grálu. Nakoľko toto obšírne dielo nebolo využité k nášmu úžitku, bolo pre nás prinesené ešte to isté Slovo v skrátenej verzii a prispôsobené našej dobe, lebo bolo napísané nedávno pod priliehavým názvom: Večné zákony!
Preto už žiadna naša výhovorka neobstojí, lebo zo Svetla bolo pre nás urobené veľa, ba stále sa ešte robí, aby aj nakoniec, keď ľudských duchov zobudí strach a utrpenie, našli niektorí záchranu v tomto Slove, ktoré je už teraz náhradou, za všetky naše pokrivené ideológie, lebo zjednocuje všetky náboženstvá, ba aj všetky duchovné smery a vedu! A politikov úplne vylučuje, lebo ich splodili iba tie rozdielne ideológie, pri pokrivení čistých zákonov Božích. 

Verte, že nám je už trápne, sústavne poukazovať a radiť toto Slovo, ktoré by nás skutočne dokázalo zbaviť všetkej nevedomosti, konfliktov a konfrontačných stretov, a dosiahnuť teda tú chcenú jednotu, ktorú už ľudstvo malo využívať vo svojom žití. Vtedy by sa nám dostalo ešte dokonalejšej pomoci, ba aj znalosti o vyspelejších bratoch vo vesmíre, ba aj ich pomoci. Nateraz nám chýba tá potrebná jednota k tomuto aktu! Bol by to zásah do našej slobodnej vôle! 
Je nám ľúto, že je tak žalostne málo tých, ktorí siahnu po tomto Slove Pravdy. A pritom práve tí, ktorí ho odmietajú, svoju nevedomosť pyšne prekrývajú domnelou múdrosťou, ktorá ale podáva každodenne svedectvá o nevedomosti v prežívanom dianí. Niektorí sú zas takí, ktorí k Slovu pristupujú už s vlastným domnelým „presvedčením“, ktoré pre nich už vopred vylučuje možnosť pochopenia toho nového. Keď ste sami leniví na to, alebo vám v tom bráni strach z nového, aby ste siahli po tomto Slove, nesnažte sa aspoň škodiť tým, ktorí to už dokázali. A neodsudzujte to, čo nepoznáte!

Keď sa teraz ešte vysmievate z Pravdy, alebo ju nepoznáte a nechcete o nej nič vedieť,
pamätajte aspoň na to, že keď bude núdza najvyššia,
bude vám všetkým pomoc Božia najbližšia! 

Len aby ste ju znovu poznali a 
prestali veriť falošným sľubom!


________________________________________________________________________________________
12. november 2015

DESIATE BOŽIE PRIKÁZANIE A MIGRANTI

Na stránke už bolo uvedené, že na migrantov a ich osud majú rovnako politici, cirkvi, ako aj verejnosť úplne pomýlený názor, ktorý je v rozpore s Božími zákonmi! Rovnako obidve cirkvi, ktoré vychovali svoje ovečky za pomoci KORÁNU, ale aj BIBLIE!
Je to iste trúfalé tvrdenie, ale nič to nemení na skutočnosti, že je v súlade s Pravdou a Božími zákonmi.
 Teraz preto znovu použijeme dôkazy PRAVDY.

Najskôr bude nasledovať citát a dôkaz z KORÁNU, teda duchovnej knihy, ktorá je tradíciou uznávanou ideou pre moslimov, teda tých, ktorí sa teraz hrnú medzi kresťanov.

Na obálke Koránu môžeme nájsť nasledovný text: 
„Príbuznosť koránského učenia so židovským a kresťanským je nesporná: Muhammád sám vedome nadviazal na biblický materiál a opieral sa o základné články predchádzajúcich monoteistických systémov.“

SÚRA 21; Proroci, verš 48 – 51:
A dali sme už kedysi Mojžišovi a Árónovi spásne zjavenia, osvietenia, 
aj bohabojným pripomenutia, tým, ktorí sa Pána svojho 
kvôli nepoznateľnému obávajú a pred Hodinou* sa chvejú.
A toto je pripomenutie požehnané, Nami zoslané. 
Chcete ho snáď popierať? 
* - Hodina – týmto výrazom je mienený súd, ktorý je samozrejmosťou aj v Koráne. Na dôkaz ešte ďalší citát:

Potvrdíme to ešte Súrou 25, Spásne zjavenie, verš 27 – 31:
V deň, keď rozpoltí sa nebo aj s mrakmi a anjeli s poslaním budú zoslaní, 
v ten deň bude mať Milosrdný* neobmedzenú moc; 
a ťažký to bude pre neveriacich deň. 
V ten deň si bude neveriaci svoje ruky hrýzť a hovoriť: 
„Ó kiež by som sa bol uberal cestou rovnakou s poslom!
Beda mi, kiež som toho a toho, za priateľa nemal, 
veď on ma veru od pripomenutí odviedol vtedy, keď sa mi ho dostalo;
a satan človeka len bez záchrany nechal.“
* Milosrdný – Tento výraz je určený sudcovi v deň súdu.

Aj v tejto súre je vo verši 35 – 37 znovu poukázané na Mojžiša:
A dali sme už kedysi Mojžišovi Písmo* a učinili sme brata jeho Áróna poradcom jemu...
* Písmo – Desať Božích prikázaní na kamenných doskách!

A ešte citát zo Súry 22 PÚŤ, verš 1 -2:
Ľudia, bojte sa Pána svojho, lebo otrasy Hodiny
budú vecou nesmiernou.
V onen deň, keď ju uvidíte, každá dojčiaca opustí dieťa,
ktoré kojila, každá tehotná potratí plod svoj;
vtedy uvidíš ľudí ako opitých, aj keď sa neopili.
Avšak trest Boží bude strašný.

Verš 55 – 57:
V ten deň bude patriť vláda Bohu, a On bude 
súdiť medzi nimi. A tí, ktorí uverili a zbožné 
skutky konali, budú v záhradách slasti,
zatiaľ čo tí, ktorí neuverili a znamenia Naše 
za lož prehlasovali, očakáva trest ponižujúci.

Súra 16. Včely, verš 102 - 104:
Odpovedz: "Duch Svätý ich* priniesol dolu od Pána svojho s pravdou, aby sa utvrdili vo viere tí, ktorí uverili, a aby bolo vedením a zvesťou radostnou pre tých, ktorí sa odovzdali do vôle Božej."
*ich, 
sa rozumie slová Koránu.

Bibliu nejdeme citovať, lebo tú kresťania majú a teda by ju mali aj poznať. Iba pripomenieme, že Radca – Duch Pravdy, je nám zasľúbený hlavne v evanjeliu Jána, v kapitole 14 – 16 a Súd je v každom evanjeliu, ba hlavne v Zjavení Jánovom.
Teraz si mnohí položia iste otázku, kde smerujeme týmito citátmi, ale niektorým sa už aj teraz otvorili oči, lebo naším zámerom je Mojžiš, ktorý dal ľudstvu svojej doby veľmi dôležité poučenia, ktoré boli nazvané: Desať Božích prikázaní! Ale dôležité je aj poučenie o prichádzajúcom SÚDE pre moslimov a aj kresťanov!
Lenže ľudia ani tieto dôležité poučenia nezobrali na vedomie a to rovnako moslimovia, ako kresťania. A keď prišiel podľa Biblie, Ježišom zasľúbený Radca – Duch Pravdy, tak kresťanské cirkvi ho nepoznali a odmietli, rovnako ako moslimovia odmietli, alebo nepoznali toho zasľúbeného, ktorého Korán nazýva MILOSRDNÝ! Je to ten istý – IMANUEL je Jeho pravé meno! 
A je to absencia tohto poznania pre obidve tieto náboženstvá, ktoré majú, ako bolo uvedené spoločný základ, a konkrétne neuznanie REINKARNÁCIE, čo spôsobuje veľké blúdenie obidvoch. Prejavuje sa to potom v bežnom živote a ponímaní tým, že dnešný človek už nedokáže a nemôže uznať tradičné a bludné vysvetlenia SÚDU tak, ako sú nimi chápané a ich duchovnými vysvetľované. Aj v Koráne je to podávané rovnako, ako u kresťanov, a teda tak, že je to v rozpore s prírodnými zákonmi, aj logikou a celkovým myslením dnešného stupňa poznania. Počas Súdu majú údajne mŕtvi vstávať z hrobov, aby boli súdení! Preto sa radšej aj duchovní tomuto dianiu vyhýbajú, lebo sami cítia túto neprirodzenosť. A pritom by stačilo poznať a prijať to správne vysvetlenie, ktoré pochádza od TOHO, ktorého nepoznali. V citáte z Jeho Slova to možno niektorí pochopia!
A je to jedno z tých desiatich Božích prikázaní, ktoré práve dáva dokonalú odpoveď na problematiku migrácie a to rovnako teda pre kresťanov, ale aj moslimov. Lenže to by aj kresťania a aj moslimovia museli poznať Slovo toho zasľúbeného Milosrdného – Ducha Pravdy a Jeho vysvetlenie desiateho Božieho prikázania. Preto sa teraz pokúsime pomôcť obidvom, ale samozrejme iba tým, ktorí po pomoci ešte skutočne túžia. Pyšní a namyslení „vzdelaní“, a to ako politici a duchovní, tak aj vedci, znovu ani v tomto poučení nič neobjavia a nezískajú a pritom je v ňom všetko potrebné poučenie pre ten, teraz stále riešený problém, ktorý nás trápi a nevieme si s ním rady. Nikto nie je schopný zasiahnuť a vysvetliť migráciu v zmysle Božích zákonov, a teda podľa pravej lásky a spravodlivosti!

Prikázanie desiate: Nepožiadaš svojho blížneho o dom, dvor, dobytok ani všetko, čo je jeho!

KTO sa snaží čestnou prácou a čestným obchodom dosiahnuť zisk, ten môže pri veľkom zúčtovaní pokojne vyčkávať výzvu tohto prikázania; pretože okolo neho prejde bez toho, aby ho pádne zasiahlo. Je vlastne ľahké splniť všetky prikázania, a predsa len sa poriadne zahľaďte na všetkých ľudí a skoro prídete k poznaniu, že aj toto pre človeka vlastne úplne samozrejmé dodržanie prikázania nenastáva, a keď, tak len veľmi zriedkavo, a to nie s radosťou, ale len s veľkou námahou.
Ako neukojiteľná žiadostivosť ženie sa nad všetkými ľuďmi, či bielymi, žltými, hnedými, čiernymi alebo červenými, závidieť iným ľuďom to, čo sami nevlastnia. Ale ešte lepšie vyjadrené: Závidia im všetko! Už v tejto závisti spočíva zakázaná žiadostivosť! Prestúpenie prikázania je tým už dokonané a stáva sa koreňom mnohého zla, ktoré človeka rýchlo privedie k pádu, z ktorého sa často už nikdy nepozdvihne.
Priemerný človek si napodiv zriedka cení to, čo nazýva svojím, ale vždy len to, čo ešte nevlastní. Temno horlivo rozsievalo žiadostivosť a ľudské duše sa až príliš ochotne pustili pripravovať čo najúrodnejšiu pôdu pre túto smutnú sejbu. Tak sa časom u väčšiny ľudstva stala základom všetkého konania túžba po vlastníctve druhých. Počnúc jednoduchým želaním cez chytrosť, stupňujúcu sa v umení prehovárať, až po bezhraničnú závisť neustálej nespokojnosti a až po slepú nenávisť.
Akákoľvek cesta k uspokojeniu bola uznaná ešte za prijateľnú, ak neodporovala príliš očividne pozemským zákonom. Božie prikázanie ostalo v rastúcej ziskuchtivosti nepovšimnuté! Každý sa považoval za čestného, pokiaľ nebol pozemským súdom braný na zodpovednosť. Zabrániť tomu ho ale nestálo veľa námahy; lebo vynaložil tú najväčšiu opatrnosť a ten najostrejší dôvtip rozumu, keď chcel svojich spoluobčanov bezohľadne poškodiť, len čo to bolo nevyhnutné, aby si lacno zaistil nejakú výhodu. Nemyslel nato, že práve to ho v skutočnosti vyjde oveľa drahšie než vyberať všetky pozemské prostriedky! Takzvaný dôvtip sa stal tromfom! Dôvtip v dnešnom ponímaní však v podstate nie je nič iné než výkvet prefíkanosti, či jej vystupňovanie. Podivuhodné však je, že prefíkanému človeku každý prejavuje nedôveru, dôvtipnému však úctu! Túto nezmyselnosť vytvára všeobecný základný postoj. Prefíkaný človek je babrákom v umení uspokojiť svoju žiadostivosť, zatiaľ čo rozumovo dôvtipní ľudia sú v tomto majstrami. Babrák nedokáže svoje chcenie zaodieť do pekných foriem, a zato žne len sústrastné opovrhnutie. Znalcovi však rinie z duší, ktoré holdujú podobným sklonom, ten najzávistlivejší obdiv! Aj v tomto je závisť, pretože na pôde dnešného ľudstva ani obdiv rovnakého druhu nemôže ostať bez závisti. Ľudia nepoznajú túto silnú vzpruhu mnohého zla, dokonca už ani nevedia, že táto závisť v mnohorakých podobách ovláda a riadi ich celé myslenie a konanie v tejto dobe! Sídli v jednotlivých ľuďoch i v celých národoch, riadi štáty, plodí vojny ako aj strany a neustály spor, kdekoľvek sa majú čo i len dve osoby o niečom poradiť!
Kde ostáva poslušnosť voči desiatemu Božiemu prikázaniu, chcelo by sa varovne zvolať štátom! V tej najnemilosrdnejšej žiadostivosti sa každý z pozemských štátov usiluje o vlastníctvo toho druhého! Neštítia sa pritom pred vraždou jednotlivca, ani pred masovou vraždou, ani pred zotročením celých národov, len aby sa sami vyšvihli k veľkosti. Pekné reči o sebazáchove alebo sebaobrane sú len zbabelé výhovorky, pretože sami jasne cítia, že sa musí niečo povedať, aby sa tieto ohromné zločiny proti prikázaniam Božím trochu oslabili, ospravedlnili!
Nič im to však nepomôže; pretože neúprosné je rydlo, ktoré nerešpektovanie prikázaní Božích vrýva do knihy svetového diania, nepretrhnuteľné sú nitky karmy, ktoré sa upnú na každého jednotlivca, takže ani to najmenšie hnutie jeho myslenia a konania sa nemôže stratiť neodpykané!
Kto dokáže prehliadnuť všetky tieto nitky, ten vidí, aký hrozný súd bol týmto vyvolaný! Zmätok a zrútenie sa toho, čo bolo doposiaľ vybudované, sú len prvými ľahkými dôsledkami tohto najpotupnejšieho znásilnenia desiateho Božieho prikázania! Nik k vám nebude milosrdný, len čo na vás začnú vždy viac a viac doliehať plné dôsledky. Nič iné ste si nezaslúžili. Tým príde len to, čo ste si sami vynútili!
Vyrvite si nekalú túžbu úplne zo svojej duše! Pamätajte, že aj štát sa skladá len z jednotlivcov! Nechajte všetku závisť, nenávisť voči tým ľuďom, ktorí podľa vášho názoru vlastnia oveľa viac než vy sami! Má to svoj dôvod! Že ale nie ste schopní rozpoznať tento dôvod, za to nesiete vy sami celú vinu tým, že ste si dobrovoľne vynútili ohromné a Bohom neželané zúženie svojej schopnosti ponímania, ktoré sa musí prejaviť ako dôsledok vášho neblahého poklonkovania sa rozumu!
Kto sa v novej ríši Božej tu na zemi nechce uspokojiť s postavením, ktoré mu je dané pôsobením vlastných, ním vytvorených vlákien karmy, ten ani nie je hodný danej príležitosti, aby starú ťarchu viny, na ňom spočívajúcu, pomerne ľahko uvoľnil a zároveň duševne ešte dozrel, aby našiel cestu hore do vlasti všetkých voľných duchov, kde vládne len Svetlo a radosť! 
Neúprosne bude v budúcnosti každý nespokojenec teraz zahubený ako nepotrebný rušiteľ konečne želaného mieru, ako prekážka zdravého vzostupu! Ak je ale v ňom ešte zdravé jadro, ktoré presvedčivo zaručuje skorý obrat, potom zostane novým pozemským zákonom tak dlho pokorený ku svojmu prospechu a poslednej svojej záchrane, až mu vzíde poznanie pre bezpodmienečnú správnosť múdrej vôle Božej; správnosť tiež pre neho, ktorú doposiaľ v krátkozrakosti svojej duše a ním samým chcenej hlúposti nemohol poznať, že lôžko, na ktorom teraz na zemi leží, si zhotovil sám pre seba ako bezvýhradný následok svojho celého doterajšieho bytia viacerých záhrobných a pozemských životov, nie však slepá ľubovôľa náhody! 
Konečne pritom spozná, že pre seba potrebuje práve to a iba to, čo prežíva a kde sa práve nachádza, aj tie pomery, do ktorých sa narodil so všetkým, čo s tým súvisí!
Ak na sebe usilovne pracuje, tak bude postupovať nahor nielen duševne, ale aj pozemsky. Ak si však trucovito chce vynútiť inú cestu, bezohľadne a ku škode svojich blížnych, tak mu to nikdy nebude skutočne na úžitok.
Nesmie povedať, že mu k tomu má a musí dať Boh ešte poznanie, aby ho mohol nasledovať a podľa neho sa zmeniť! Je to len opovážlivosť a nový hriech, keď očakáva alebo dokonca žiada aby sa mu najprv dokázalo, že je so svojim názorom na omyle, aby mohol veriť a presvedčiť sa o opaku! On je to, on jediný, ktorý sa sám učinil celkom nemožným pre poznanie a ktorý sa odchýlil od správnej dráhy, na ktorej spočiatku stál! Možnosti poznania dal mu už Boh so sebou na cestu, ktoré si vyprosil, aby smel po nej ísť! Pretože si ju teraz vo svojej zlej svojvôli hrubo zasypal, má mu Boh teda snáď ako služobník tento nános znovu otvoriť! Detinské počínanie! Práve táto osobitosť, toto požadovanie priťaží človeku teraz najviac pri odpykávaní takto spáchaného rúhania proti Bohu! Hovorím vám: Každému lúpežníkovi je ľahšie oslobodiť sa od viny, než ľudskej duši, ktorá v očakávaní osmeľuje sa žiadať, aby Boh napravil vlastnú a najväčšiu vinu človeka tým, že mu znovu daruje poznanie! Práve to, čo človek sám na seba naložil ako najťažšie bremeno hriechu spôsobom, ktorý sa najviac protivil Božej vôli!
Pre ľudské duše to bude tvrdý zápas, kým sa budú môcť odpútať od navyknutého porušovania desiateho Božieho prikázania, to znamená, kým sa zmenia v tom, že konečne skutočne budú podľa toho žiť v zmýšľaní, v reči a v konaní! Ale na všetkých tých, ktorí to nedokážu, čaká utrpenie a zánik tu na zemi i na onom svete!                        Amen!

Nami už bolo napísané, že prichádzajúci moslimovia sa chcú teraz učiť reč, v ktorej bolo aj pre nich napísané to dôležité Slovo ich očakávaného „MILOSRDNÉHO“ – POSOLSTVO GRÁLU! Lenže túto reč budú znovu využívať pre služby satanovi, ale nie k poučeniu svojich bratov, ako to uvádza Korán a kresťania to činia rovnako, lebo knihu ich zasľúbeného Radcu majú dávno ku poučeniu, ale tiež nestoja o ňu.

Tak ako sa chcú zachrániť moslimovia a aj kresťania v deň Súdu?!
Obidve skupiny počúvajú lichotivé uspávanky svojich vodcov, 

a pritom aj Korán a aj Biblia ich dávno budia a o tom svedčia.

***

Z uvedeného vyplýva, že sa skutočne musí stať niečo,
- pre ľahostajných na zobudenie a tých znalých, pre povzbudenie!

A podľa nás sa to už stalo a je to tu!

Odkaz na video:
https://www.redflagnews.com/headlines-2015/omen-near-the-sun-a-prophetic-sign-that-precedes-an-event-video
(Poznámka: S odstupom času sme žiaľ zistili, že video a k nemu prislúchajúci text už nie je možné zhliadnuť na uvedenej stránke, pretože stránka zanikla. Vyhľadali sme ale obrázok, na ktorom sa nachádza presne to isté znamenie a obrázok je z toho istého dátumu, ako aj vo videu z vyššie uvedeného odkazu.)

Voľný preklad textu pri videu do slovenčiny:
Nadpis: Znamenie v blízkosti slnka? Prorocké znamenie oznamujúce blížiacu sa udalosť?

Text nad videom:
Najnovšie satelitné snímky z NASA satelitu SOHO, zo dňa 2. 11. 2015, ukazujú zvláštne a vzrušenie budiace UFO v tvare kocky, ktoré pripomína trblietajúcu/blikajúcu sa hviezdu.

Text pod videom:
Osoba, ktorá zverejnila video dodáva: „Je to prvýkrát v mojom živote, čo som na fotkách zo satelitu SOHO videl niečo také. Ak by to bola hviezda (resp. to, čo je na fotke vidno ako hviezdu v maximálnom priblížení po spracovaní danej fotografie), tak je veľmi krásna.“
V skutočnosti nevieme čo to je – môže to byť niekým vytvorený objekt, bytosť z inej dimenzie, alebo sonda, ktorú k nášmu Slnku vyslala vyspelejšia civilizácia z inej galaxie, alebo ide o hviezdu v podobe prorockého znamenia oznamujúcu blížiacu sa udalosť.
Ľudia v dávnych dobách verili, že znamenia ako také sú posolstvá/správy od ich božstiev, ktorých účelom je predpovedať budúcnosť a často signalizovali nadchádzajúcu významnú zmenu.

Je to vlastne znamenie Syna Človeka na oblohe a tá udalosť, na ktorú čakáme!

Citát z najnovšej verzie Slova Pravdy, z diela s názvom VEČNÉ ZÁKONY:
„Najprv si objasnime, čo je to znamenie Syna Človeka. Je to žiarivý kríž, ktorý vyzerá ako zlatý, lebo ho tvorí praduchovná energia. Je symbolom univerzálnej Pravdy pochádzajúcej priamo od Boha. Toto znamenie zároveň s bielou holubicou nosí v sebe ako živý symbol Boží syn – Ježiš a aj Syn Človeka – Imanuel. Pred vrcholom súdu sa na oblohe objaví znamenie od Boha, ktoré bude obrovské, viditeľné naraz na celej Zemi. Ukáže sa ako predzvesť Božej pomoci zhora na záchranu vyvolených, aby vydržali vo svojej viere v ťažkých chvíľach.“

Toto znamenie Syna Človeka možno už neuvidíme zreteľnejšie, teda tak, ako bolo vo VZ zasľúbené, lebo ľudstvo totálne sklamalo a aj pri poslednej možnosti vlastnej záchrany to potvrdilo. Nezaslúžime si už veľké pomoci, presne tak, ako je to aj v desiatom Božom prikázaní zasľúbené. Znovu sme si aj pre náš koniec vybrali ten nepríjemnejší scenár. Toto znamenie je tu teda iba pre tých, ktorí sú nie úplne ľahostajní! Je teda určené iba tým ľudským duchom, ktorých duch ešte úplne neprepadol službe temnu a je taký, ako je to v poslednom zasľúbení uvedené:
"Aby sa ešte mohol zachrániť ten, kto sa o to poctivo usiluje!“
Pre svoju záchranu musí teda aj každý sám niečo vykonať.

O zasľúbených znameniach sa môže síce dozvedieť každý, kto sa o to usiluje aj na planéte Zem,
ale tieto znamenia nie sú vlastne určené pre nás, ale pre tých, ktorí si ich zaslúžili,
ba v pravú chvíľu nesklamali, ako my!

***

V príspevku ISON-dôkazom sme uviedli, že narodenie Imanuela sa udialo v o niečo jemnejšej hmotnosti ako je tá naša, v hmotnosti, ktorá  bude rovnorodá s tou našou, ale po OČISTE!
Je to rozpísané aj v knihe Proroctvá vo Svetle Pravdy. 

Z Posolstva Grálu vieme, že deje v jemnejších úrovniach stvorenia, vždy predchádzajú dejom v ťažších - hutnejších úrovniach. 
Pozemské narodeniny Imanuela pripadajú na dátum 28. novembra. 
Teraz nám znamenie Syna Človeka vedľa Slnka potvrdilo pravý dátum narodenia Imanuela, ktorý zas potvrdzuje, kde a kto ponúka Slovo Pravdy, lebo tieto prežitia a znamenia dokazujú tie fakty, ktoré boli napísané hneď po odchode Prakráľovnej z našej hmotnosti a dôkazom je tá už uvedená kniha. A tieto dôkazy sú zároveň aj dôkazmi pravosti autorky knihy Večné zákony a Jej predpovedí!

***

Toto znamenie Syna človeka na nebi tak povzbudilo kolektív rádia, že ich vnútorné cítenie sa následne prejavilo a sformovalo do istého - Zvolania.

Nad Tatrou sa už blýska!

Ľudia!
Vari hromy málo na divoko bijú?
Či sa slabo blýska?
Kde si Slovač, ktorá šable ducha svojho pripravené má?
Šable Pravdy, odvahy a sily!
Veď sme si ich sami vyprosili!
A keď v čase velikom vyzbrojený byť máme, Svetlu v službe, my otáľame!
Strhnite si putá temné z ducha, nech v boji poslednom, svetlom žiaria vaše rúcha!
Nesklamme Pána, Kráľa nášho, je veľmi blízko!
Času už málo zostáva, prebuďte sa rýchlo!

Pieseň Janka Matúška, ktorého prvé dve slohy tvoria text našej národnej hymny, všetci dobre poznáme. Pripomeňme si však ešte zvyšné dve slohy, ktoré poznáme o niečo menej a ktoré je načase tiež spoznať, pretože sa stali aktuálne a prichádzajú v platnosť a naplnenie!

3.sloha
/:Ešte jedle rastú 
na krivánskej strane.:/
/:Kto jak Slovák cíti,
nech sa šable chytí,
a medzi nás stane.:/

4. sloha
/:Už Slovensko vstáva,
putá si strháva.:/
/:Hej rodina milá,
hodina odbila,
žije matka Sláva!:/

Jedľa je strom, ktorý symbolizuje vieru! Živú vieru, teda presvedčenie, ešte možno nájsť na Slovensku. A kto jak Slovák cíti – nie kto sa cíti byť Slovákom, ale kto cíti tak, ako pravý Slovák  – chce ísť za Svetlom, za Slovom Pravdy, spoznať ho, žiť ho a šíriť ho, ten nech stane medzi nás. Je to vlastne zvolávanie jednotlivých ľudských duchov, spomedzi ľudí všetkých národností, aby sa v úsilí žiť Slovo a šíriť Slovo – zjednotili!

V štvrtej slohe, nachádzame opäť slovo „HODINA“ – rovnaký výraz pre SÚD, ako je použitý  v Koráne a vyskytuje sa vo vybraných citáciách v tomto príspevku.

 

Môže to byť napísané ešte jasnejšie???

 

________________________________________________________________________________________
7. marec 2016, doplnené 8.3.2016 o dodatok: Dôležitá a vecná poznámka

DÔLEŽITÁ A VECNÁ POZNÁMKA

Vládcovia, ktorí rozhodujú dnes o osude EU sú úplne na falošnej ceste v tom, že sa snažia o dohodu s Tureckom. Turecko, ako moslimská krajina, má úplne odlišné záujmy od kresťanskej Európy. Ich snaha je práve zaplieniť EU moslimami a to ešte tak rafinovane, že to budú financovať samotní obyvatelia Európy. Nikto z vedúcich predstaviteľov, ba ani obyčajní ľudia, nevidia tento fakt, lebo vôbec nepoznajú myslenie oponentov, s ktorými sa snažia dohodnúť. Lenže to je snaha falošná a jednostranná a ako ďalej uvádzame, je v rozpore s prírodnými a teda Božími zákonmi! Zistia to až vtedy, keď už bude neskoro!

***

VOĽBY 2016

Aj keď je náš zámer úplne vzdialený od politiky, predsa len budeme v krátkosti reagovať na dianie, ktorého sme sa stali nechcene svedkami, nakoľko udalosti a okolnosti potvrdili naše slová, ktoré sme venovali nedávno problematike, vyvolávajúcej udalosti, ktoré spôsobili bolesti hláv na slovenskej politickej scéne, ale aj európskej, ba môžeme prehlásiť, že dokonca svetovej, ale ešte iba spôsobia. 
Všetci politici, politológovia a mediálne zoskupenia, ba aj prostí občania zažili šok, po zverejnených výsledkoch parlamentných volieb na Slovensku. Hneď začali všetci tí, ktorí neuspeli, znovu kydať špinu a potláčať vinu za svoj neúspech, znovu iba na toho, ktorého sa im nepodarilo úplne zneškodniť a seba začali robiť iba obetnými baránkami. Dokonca aj hlasy zo zahraničia kuvikajú stále rovnako, a to úplne nesprávne a v rozpore s prírodnými a Božími zákonmi, ktoré nedovolia a neumožnia ich porušovať beztrestne. 

V celej Európe silnie pravicový radikalizmus, teda aj tam, odkiaľ prichádza kritika na slovenskú scénu, lebo vo Francúzsku, Nemecku, ba v celej Európe silnie nevôľa voči migrantom, ba môžeme rovnaký jav pozorovať aj v USA pri primárkach na prezidenta. Aj samotní Nemci chcú zakázať jednu podobnú stranu, aká sa dostala na Slovensku do parlamentu a v Maďarsku už dávno pôsobí. 
Nie to, že SMER a Fico sa radikálne postavili proti záplave Európy migrantmi, spôsobilo prepad niektorých strán vo voľbách, ba nahralo extrémistickej strane, ale práve opak je pravdou. Spôsobili si to samotné politické strany, ktoré svojim vypočítavým, nečitateľným, úskočným a nerozhodným konaním voči migrantom, si splodili odporcov a naopak fanúšikov pre tú pravicovo radikálnu stranu, ktorá z tohto konania vyťažila. Nečitateľnosť už sebavedomých politikov, ktorí si boli istí, ba aj pyšní na váhu svojho mena a skúseností v politike, úplne prepadla v týchto voľbách a to skutočne iba preto, že nezaujali rozhodné stanovisko, ale kľučkovali ako zajace, podľa toho, kde sa zdala schodnejšia cesta.

Lenže tento problém Európy, je nemožné úskočne obchádzať, ale sa mu treba otvorene a radikálne postaviť!
A to v zhode s prírodnými, teda Božími zákonmi.

My sme už dávnejšie upozorňovali na to, že prichádzajúci migranti si so sebou prinášajú aj svoju ideológiu, ktorá splodila im samotným to utrpenie, pred ktorým utekajú a že sa tejto ideológie, ktorá sa takto potvrdila životom, ako nesprávna a nie v súlade s prírodnými, teda Božími zákonmi, nevzdajú ani v Európe, ba naopak, bude to mať za následok nové trenice, nezhody a konflikty. A to je ešte iba začiatok!
V tomto príspevku nebudeme rozvádzať konkrétne a podrobne tento problém, lebo sme to dokonale už vykonali v minulosti, presne 12. novembra 2015, ktorý je možné nájsť v priečinku „Cirkev a politika“, pod názvom:

„DESIATE BOŽIE PRIKÁZANIE A MIGRANTI!“

Na tomto našom vysvetlení nezmenilo nič ani toto volebné prežitie, ba nezmenia nič ani nové udalosti, ktoré budeme prežívať v budúcnosti. Božie – prírodné zákony nemôže nikto obchádzať beztrestne, teda ani samotní migranti, ani politici, ani médiá, ba ani všetci politológovia, ktorí iba mútia čistú vodu, ale problémom vôbec nerozumejú, lebo tieto zákony tiež nepoznajú. Nedá sa to docieliť voľbami, ani zbraňami, ani výbušninami, ale jedine prispôsobením sa týmto zákonom. Kto to nedokáže – NEPREŽIJE! 
Pre začiatok to bude iba neúspech vo voľbách, ale budú nasledovať radikálnejšie sklamania, ba aj pády, až nastane konečný zánik nesprávneho. Lenže pre mnohých, veľmi bolestivý. Zatiaľ všetci vládcovia iba okrádajú toho pravého, ktorému všetko patrí, a bol Vládcom skôr, ako sa oni naučili rozprávať, ba skôr, ako im daroval život, ba všetko, čo k nemu potrebujú! Nech pamätajú: Budú skladať za všetko svoje účty! 


________________________________________________________________________________________
11. august 2016 a dňa 17. augusta 2016 bol v závere, v podnadpise Presvedčenie“, doplnený o podstatné, teraz aktuálne

KONFLIKTY - MIGRÁCIA - TERORIZMUS

 

Toto sú choroby dnešnej doby, o vyliečenie ktorých sa usilujú všetci politici, duchovní, ba aj rôzni sociológovia, ale aj mnohí novinári, lenže všetko končí iba pri siláckych slovách a sebaoslavách.

Ku čomu nás tieto nemoci dovedú?
Ku tomu, čo nám predpovedajú všetky duchovné smery, ba aj nakoniec TEN, ktorý bol zasľúbený aj Ježišom rovnako predpovedal už skoro pred sto rokmi, teda pred prvou očistou ľudstva – druhou svetovou vojnou! 

Nebola to iba predpoveď, ale hlavne rada a  návod na to, ako tieto problémy vyriešiť, ba vyhnúť sa tomu, čo vtedy, po neposlúchnutí NASLEDOVALO!

Presne v takejto pozícii, ako sme teraz, bolo ľudstvo aj vtedy a mohlo mnohé odvrátiť, ale neodvrátilo, lebo si nedalo poradiť od pravého radcu, ale počúvlo samozvaného temného oponenta – Hitlera. Komu pre zmenu zas skočíme na lep teraz? 
My sme sa už čiastočne tejto problematike na stránke venovali, ale znovu bez väčšieho výsledku a zverejnili sme niekoľko statí zo SLOVA, ktoré by nás mohlo zachrániť.

Teraz zhrnieme tieto dôležité state a ponúkneme ako istý súhrn rád, ktoré by dokázali ľudstvo vyviesť z dnešného chaosu a priviesť ešte ku PRAVDE!

Prvé dva príspevky už boli zverejnené na tejto stránke, ale ten tretí, obšírnejší nie, iba malá časť tejto dôležitej prednášky, ktorá samotná veľa rieši. Teraz teda poskytujeme všetko ako dôležitý súbor SLOVA, ku pomoci ľudstvu:

Kto v týchto slovách neobjaví liek na vyliečenie všetkých chorôb dnešnej spoločnosti, tomu už niet pomoci, pre posledné prežívanie ľudstva!

 

NEDÔVERA

Žiarenie súdu plodí:
nedôveru – strach – nenávisť – konflikt!

Zatiaľ po celom svete prevládajú iba lokálne konflikty, ale blízko je doba,
kedy pod tlakom žiarenia, vypukne konflikt globálny!

Citáty z PG:
Využite teraz každú hodinu, vy, pozemskí ľudia! V Božom hneve bude úplne rozbitá aj nedôstojná nedôvera ako posledný, zlý výplod nesprávneho chcenia tohto ľudstva. Ako mor sa rozšírila už po celej zemi. Táto bude od toho opäť oslobodená!
Predtým však príde k zrážke:

Nedôvera je teraz najhorším plodom nesprávneho chcenia a nesprávnych ciest tohto ľudstva. Nedôvera švihá bičom ako posledný dôsledok vášho luciferovského prisluhovania! Nedôvera je dnes zahniezdená všade, kamkoľvek sa pozriete, nielen v štátoch a cirkvách, v obchode alebo každodennom styku, ale dokonca v tom najvnútornejšom rodinnom živote, pri posvätnom krbe manželstva.
Kde sú teraz len dvaja pospolu: Nedôvera nad nimi švihá bičom! Vyrástla z vás, oblieha vás, dolieha na vás s odpornou žiadostivosťou, zatína svoje pazúry hlboko do vašich duší a doháňa vás ešte k tomu, aby ste sa navzájom roztrhali!
A bude to tiež táto nedôvera, ktorá ako najhoršia vami samými vytvorená pliaga, strhne so sebou vo svojom páde mnohých spomedzi tohto ľudstva, dokonca jeho najväčšiu časť, do hrôz rozkladu, do večnej smrti!
Ibaže ich vnútro nemá s týmto takto ukazovaným štítom nič do činenia; lebo ich duše sú naplnené nedôverou zo strachu, žeby im niekto mohol odopierať to, o čo sa sami usilujú: pozemskú moc a pozemský vplyv.
A táto nedôvera kalí každé čisté chcenie, strháva ho nadol, robí nespravodlivým, fanatickým a ešte viac podnecuje zneužívanie svätého mena „Boh!“

Dnes je to však už nie tak ďaleko. Vo všetkých častiach panuje ešte strach! Ľudstvo si to zaiste ešte nechce pripustiť, ale navzdory tomu koná pod vplyvom tohto strachu; lebo všade sa objavuje už nenávisť! Vlastným východiskom nenávisti je však strach! Čo je napádané z nenávisti, to je vo všetkých prípadoch tiež obávané. Taký je zvyk pozemských ľudí.
Skutočná nenávisť vzniká len zo strachu. Nikdy nie z hnevu, ani z rozhorčenia, z ktorého sa opäť rodí svätý hnev. Nenávisť nemôže vznikať ani z pohŕdania, ani zo zhnusenia.

A keďže strach začína prechádzať do nenávisti, nie je príliš ďaleký koniec; tento strach totiž teraz vzniká v pozemských ľuďoch tlakom Svetla, ktorému nemôžu uniknúť osvedčeným a zvyčajným mudrovaním rozumu, ktorý po prvýkrát po tisícročiach zlyháva, pretože je bezmocný proti živej a všemocnej vôli Boha!–

 

DESIATE BOŽIE PRIKÁZANIE A MIGRANTI

Na stránke už bolo uvedené, že na migrantov a ich osud majú rovnako politici, cirkvi, ako aj verejnosť úplne pomýlený názor, ktorý je v rozpore s Božími zákonmi! Rovnako obidve cirkvi, ktoré vychovali svoje ovečky za pomoci KORÁNU, ale aj BIBLIE!
Je to iste trúfalé tvrdenie, ale nič to nemení na skutočnosti, že je v súlade s Pravdou a Božími zákonmi.
 Teraz preto znovu použijeme dôkazy PRAVDY.

Najskôr bude nasledovať citát a dôkaz z KORÁNU, teda duchovnej knihy, ktorá je tradíciou uznávanou ideou pre moslimov, teda tých, ktorí sa teraz hrnú medzi kresťanov.

Na obálke Koránu môžeme nájsť nasledovný text: 
„Príbuznosť koránského učenia so židovským a kresťanským je nesporná: Muhammád sám vedome nadviazal na biblický materiál a opieral sa o základné články predchádzajúcich monoteistických systémov.“

SÚRA 21; Proroci, verš 48 – 51:
A dali sme už kedysi Mojžišovi a Árónovi spásne zjavenia, osvietenia, 
aj bohabojným pripomenutia, tým, ktorí sa Pána svojho 
kvôli nepoznateľnému obávajú a pred Hodinou* sa chvejú.
A toto je pripomenutie požehnané, Nami zoslané. 
Chcete ho snáď popierať? 
* - Hodina – týmto výrazom je mienený súd, ktorý je samozrejmosťou aj v Koráne. Na dôkaz ešte ďalší citát:

Potvrdíme to ešte Súrou 25, Spásne zjavenie, verš 27 – 31:
V deň, keď rozpoltí sa nebo aj s mrakmi a anjeli s poslaním budú zoslaní, 
v ten deň bude mať Milosrdný* neobmedzenú moc; 
a ťažký to bude pre neveriacich deň. 
V ten deň si bude neveriaci svoje ruky hrýzť a hovoriť: 
„Ó kiež by som sa bol uberal cestou rovnakou s poslom!
Beda mi, kiež som toho a toho, za priateľa nemal, 
veď on ma veru od pripomenutí odviedol vtedy, keď sa mi ho dostalo;
a satan človeka len bez záchrany nechal.“
* Milosrdný – Tento výraz je určený sudcovi v deň súdu.

Aj v tejto súre je vo verši 35 – 37 znovu poukázané na Mojžiša:
A dali sme už kedysi Mojžišovi Písmo* a učinili sme brata jeho Áróna poradcom jemu...
* Písmo – Desať Božích prikázaní na kamenných doskách!

A ešte citát zo Súry 22 PÚŤ, verš 1 -2:
Ľudia, bojte sa Pána svojho, lebo otrasy Hodiny
budú vecou nesmiernou.
V onen deň, keď ju uvidíte, každá dojčiaca opustí dieťa,
ktoré kojila, každá tehotná potratí plod svoj;
vtedy uvidíš ľudí ako opitých, aj keď sa neopili.
Avšak trest Boží bude strašný.

Verš 55 – 57:
V ten deň bude patriť vláda Bohu, a On bude 
súdiť medzi nimi. A tí, ktorí uverili a zbožné 
skutky konali, budú v záhradách slasti,
zatiaľ čo tí, ktorí neuverili a znamenia Naše 
za lož prehlasovali, očakáva trest ponižujúci.

Súra 16. Včely, verš 102 - 104:
Odpovedz: "Duch Svätý ich* priniesol dolu od Pána svojho s pravdou, aby sa utvrdili vo viere tí, ktorí uverili, a aby bolo vedením a zvesťou radostnou pre tých, ktorí sa odovzdali do vôle Božej."
*ich, 
sa rozumie slová Koránu.

Bibliu nejdeme citovať, lebo tú kresťania majú a teda by ju mali aj poznať. Iba pripomenieme, že Radca – Duch Pravdy, je nám zasľúbený hlavne v evanjeliu Jána, v kapitole 14 – 16 a Súd je v každom evanjeliu, ba hlavne v Zjavení Jánovom.
Teraz si mnohí položia iste otázku, kde smerujeme týmito citátmi, ale niektorým sa už aj teraz otvorili oči, lebo naším zámerom je Mojžiš, ktorý dal ľudstvu svojej doby veľmi dôležité poučenia, ktoré boli nazvané: Desať Božích prikázaní! Ale dôležité je aj poučenie o prichádzajúcom SÚDE pre moslimov a aj kresťanov!
Lenže ľudia ani tieto dôležité poučenia nezobrali na vedomie a to rovnako moslimovia, ako kresťania. A keď prišiel podľa Biblie, Ježišom zasľúbený Radca – Duch Pravdy, tak kresťanské cirkvi ho nepoznali a odmietli, rovnako ako moslimovia odmietli, alebo nepoznali toho zasľúbeného, ktorého Korán nazýva MILOSRDNÝ! Je to ten istý – IMANUEL je Jeho pravé meno! 
A je to absencia tohto poznania pre obidve tieto náboženstvá, ktoré majú, ako bolo uvedené spoločný základ, a konkrétne neuznanie REINKARNÁCIE, čo spôsobuje veľké blúdenie obidvoch. Prejavuje sa to potom v bežnom živote a ponímaní tým, že dnešný človek už nedokáže a nemôže uznať tradičné a bludné vysvetlenia SÚDU tak, ako sú nimi chápané a ich duchovnými vysvetľované. Aj v Koráne je to podávané rovnako, ako u kresťanov, a teda tak, že je to v rozpore s prírodnými zákonmi, aj logikou a celkovým myslením dnešného stupňa poznania. Počas Súdu majú údajne mŕtvi vstávať z hrobov, aby boli súdení! Preto sa radšej aj duchovní tomuto dianiu vyhýbajú, lebo sami cítia túto neprirodzenosť. A pritom by stačilo poznať a prijať to správne vysvetlenie, ktoré pochádza od TOHO, ktorého nepoznali. V citáte z Jeho Slova to možno niektorí pochopia!
A je to jedno z tých desiatich Božích prikázaní, ktoré práve dáva dokonalú odpoveď na problematiku migrácie a to rovnako teda pre kresťanov, ale aj moslimov. Lenže to by aj kresťania a aj moslimovia museli poznať Slovo toho zasľúbeného Milosrdného – Ducha Pravdy a Jeho vysvetlenie desiateho Božieho prikázania. Preto sa teraz pokúsime pomôcť obidvom, ale samozrejme iba tým, ktorí po pomoci ešte skutočne túžia. Pyšní a namyslení „vzdelaní“, a to ako politici a duchovní, tak aj vedci, znovu ani v tomto poučení nič neobjavia a nezískajú a pritom je v ňom všetko potrebné poučenie pre ten, teraz stále riešený problém, ktorý nás trápi a nevieme si s ním rady. Nikto nie je schopný zasiahnuť a vysvetliť migráciu v zmysle Božích zákonov, a teda podľa pravej lásky a spravodlivosti!

Prikázanie desiate: Nepožiadaš svojho blížneho o dom, dvor, dobytok ani všetko, čo je jeho!

KTO sa snaží čestnou prácou a čestným obchodom dosiahnuť zisk, ten môže pri veľkom zúčtovaní pokojne vyčkávať výzvu tohto prikázania; pretože okolo neho prejde bez toho, aby ho pádne zasiahlo. Je vlastne ľahké splniť všetky prikázania, a predsa len sa poriadne zahľaďte na všetkých ľudí a skoro prídete k poznaniu, že aj toto pre človeka vlastne úplne samozrejmé dodržanie prikázania nenastáva, a keď, tak len veľmi zriedkavo, a to nie s radosťou, ale len s veľkou námahou.
Ako neukojiteľná žiadostivosť ženie sa nad všetkými ľuďmi, či bielymi, žltými, hnedými, čiernymi alebo červenými, závidieť iným ľuďom to, čo sami nevlastnia. Ale ešte lepšie vyjadrené: Závidia im všetko! Už v tejto závisti spočíva zakázaná žiadostivosť! Prestúpenie prikázania je tým už dokonané a stáva sa koreňom mnohého zla, ktoré človeka rýchlo privedie k pádu, z ktorého sa často už nikdy nepozdvihne.
Priemerný človek si napodiv zriedka cení to, čo nazýva svojím, ale vždy len to, čo ešte nevlastní. Temno horlivo rozsievalo žiadostivosť a ľudské duše sa až príliš ochotne pustili pripravovať čo najúrodnejšiu pôdu pre túto smutnú sejbu. Tak sa časom u väčšiny ľudstva stala základom všetkého konania túžba po vlastníctve druhých. Počnúc jednoduchým želaním cez chytrosť, stupňujúcu sa v umení prehovárať, až po bezhraničnú závisť neustálej nespokojnosti a až po slepú nenávisť.
Akákoľvek cesta k uspokojeniu bola uznaná ešte za prijateľnú, ak neodporovala príliš očividne pozemským zákonom. Božie prikázanie ostalo v rastúcej ziskuchtivosti nepovšimnuté! Každý sa považoval za čestného, pokiaľ nebol pozemským súdom braný na zodpovednosť. Zabrániť tomu ho ale nestálo veľa námahy; lebo vynaložil tú najväčšiu opatrnosť a ten najostrejší dôvtip rozumu, keď chcel svojich spoluobčanov bezohľadne poškodiť, len čo to bolo nevyhnutné, aby si lacno zaistil nejakú výhodu. Nemyslel nato, že práve to ho v skutočnosti vyjde oveľa drahšie než vyberať všetky pozemské prostriedky! Takzvaný dôvtip sa stal tromfom! Dôvtip v dnešnom ponímaní však v podstate nie je nič iné než výkvet prefíkanosti, či jej vystupňovanie. Podivuhodné však je, že prefíkanému človeku každý prejavuje nedôveru, dôvtipnému však úctu! Túto nezmyselnosť vytvára všeobecný základný postoj. Prefíkaný človek je babrákom v umení uspokojiť svoju žiadostivosť, zatiaľ čo rozumovo dôvtipní ľudia sú v tomto majstrami. Babrák nedokáže svoje chcenie zaodieť do pekných foriem, a zato žne len sústrastné opovrhnutie. Znalcovi však rinie z duší, ktoré holdujú podobným sklonom, ten najzávistlivejší obdiv! Aj v tomto je závisť, pretože na pôde dnešného ľudstva ani obdiv rovnakého druhu nemôže ostať bez závisti. Ľudia nepoznajú túto silnú vzpruhu mnohého zla, dokonca už ani nevedia, že táto závisť v mnohorakých podobách ovláda a riadi ich celé myslenie a konanie v tejto dobe! Sídli v jednotlivých ľuďoch i v celých národoch, riadi štáty, plodí vojny ako aj strany a neustály spor, kdekoľvek sa majú čo i len dve osoby o niečom poradiť!
Kde ostáva poslušnosť voči desiatemu Božiemu prikázaniu, chcelo by sa varovne zvolať štátom! V tej najnemilosrdnejšej žiadostivosti sa každý z pozemských štátov usiluje o vlastníctvo toho druhého! Neštítia sa pritom pred vraždou jednotlivca, ani pred masovou vraždou, ani pred zotročením celých národov, len aby sa sami vyšvihli k veľkosti. Pekné reči o sebazáchove alebo sebaobrane sú len zbabelé výhovorky, pretože sami jasne cítia, že sa musí niečo povedať, aby sa tieto ohromné zločiny proti prikázaniam Božím trochu oslabili, ospravedlnili!
Nič im to však nepomôže; pretože neúprosné je rydlo, ktoré nerešpektovanie prikázaní Božích vrýva do knihy svetového diania, nepretrhnuteľné sú nitky karmy, ktoré sa upnú na každého jednotlivca, takže ani to najmenšie hnutie jeho myslenia a konania sa nemôže stratiť neodpykané!
Kto dokáže prehliadnuť všetky tieto nitky, ten vidí, aký hrozný súd bol týmto vyvolaný! Zmätok a zrútenie sa toho, čo bolo doposiaľ vybudované, sú len prvými ľahkými dôsledkami tohto najpotupnejšieho znásilnenia desiateho Božieho prikázania! Nik k vám nebude milosrdný, len čo na vás začnú vždy viac a viac doliehať plné dôsledky. Nič iné ste si nezaslúžili. Tým príde len to, čo ste si sami vynútili!
Vyrvite si nekalú túžbu úplne zo svojej duše! Pamätajte, že aj štát sa skladá len z jednotlivcov! Nechajte všetku závisť, nenávisť voči tým ľuďom, ktorí podľa vášho názoru vlastnia oveľa viac než vy sami! Má to svoj dôvod! Že ale nie ste schopní rozpoznať tento dôvod, za to nesiete vy sami celú vinu tým, že ste si dobrovoľne vynútili ohromné a Bohom neželané zúženie svojej schopnosti ponímania, ktoré sa musí prejaviť ako dôsledok vášho neblahého poklonkovania sa rozumu!
Kto sa v novej ríši Božej tu na zemi nechce uspokojiť s postavením, ktoré mu je dané pôsobením vlastných, ním vytvorených vlákien karmy, ten ani nie je hodný danej príležitosti, aby starú ťarchu viny, na ňom spočívajúcu, pomerne ľahko uvoľnil a zároveň duševne ešte dozrel, aby našiel cestu hore do vlasti všetkých voľných duchov, kde vládne len Svetlo a radosť! 
Neúprosne bude v budúcnosti každý nespokojenec teraz zahubený ako nepotrebný rušiteľ konečne želaného mieru, ako prekážka zdravého vzostupu! Ak je ale v ňom ešte zdravé jadro, ktoré presvedčivo zaručuje skorý obrat, potom zostane novým pozemským zákonom tak dlho pokorený ku svojmu prospechu a poslednej svojej záchrane, až mu vzíde poznanie pre bezpodmienečnú správnosť múdrej vôle Božej; správnosť tiež pre neho, ktorú doposiaľ v krátkozrakosti svojej duše a ním samým chcenej hlúposti nemohol poznať, že lôžko, na ktorom teraz na zemi leží, si zhotovil sám pre seba ako bezvýhradný následok svojho celého doterajšieho bytia viacerých záhrobných a pozemských životov, nie však slepá ľubovôľa náhody! 
Konečne pritom spozná, že pre seba potrebuje práve to a iba to, čo prežíva a kde sa práve nachádza, aj tie pomery, do ktorých sa narodil so všetkým, čo s tým súvisí!
Ak na sebe usilovne pracuje, tak bude postupovať nahor nielen duševne, ale aj pozemsky. Ak si však trucovito chce vynútiť inú cestu, bezohľadne a ku škode svojich blížnych, tak mu to nikdy nebude skutočne na úžitok.
Nesmie povedať, že mu k tomu má a musí dať Boh ešte poznanie, aby ho mohol nasledovať a podľa neho sa zmeniť! Je to len opovážlivosť a nový hriech, keď očakáva alebo dokonca žiada aby sa mu najprv dokázalo, že je so svojim názorom na omyle, aby mohol veriť a presvedčiť sa o opaku! On je to, on jediný, ktorý sa sám učinil celkom nemožným pre poznanie a ktorý sa odchýlil od správnej dráhy, na ktorej spočiatku stál! Možnosti poznania dal mu už Boh so sebou na cestu, ktoré si vyprosil, aby smel po nej ísť! Pretože si ju teraz vo svojej zlej svojvôli hrubo zasypal, má mu Boh teda snáď ako služobník tento nános znovu otvoriť! Detinské počínanie! Práve táto osobitosť, toto požadovanie priťaží človeku teraz najviac pri odpykávaní takto spáchaného rúhania proti Bohu! Hovorím vám: Každému lúpežníkovi je ľahšie oslobodiť sa od viny, než ľudskej duši, ktorá v očakávaní osmeľuje sa žiadať, aby Boh napravil vlastnú a najväčšiu vinu človeka tým, že mu znovu daruje poznanie! Práve to, čo človek sám na seba naložil ako najťažšie bremeno hriechu spôsobom, ktorý sa najviac protivil Božej vôli!
Pre ľudské duše to bude tvrdý zápas, kým sa budú môcť odpútať od navyknutého porušovania desiateho Božieho prikázania, to znamená, kým sa zmenia v tom, že konečne skutočne budú podľa toho žiť v zmýšľaní, v reči a v konaní! Ale na všetkých tých, ktorí to nedokážu, čaká utrpenie a zánik tu na zemi i na onom svete!                        Amen!

Nami už bolo napísané, že prichádzajúci moslimovia sa chcú teraz učiť reč, v ktorej bolo aj pre nich napísané to dôležité Slovo ich očakávaného „MILOSRDNÉHO“ – POSOLSTVO GRÁLU! Lenže túto reč budú znovu využívať pre služby satanovi, ale nie k poučeniu svojich bratov, ako to uvádza Korán a kresťania to činia rovnako, lebo knihu ich zasľúbeného Radcu majú dávno ku poučeniu, ale tiež nestoja o ňu.

Tak ako sa chcú zachrániť moslimovia a aj kresťania v deň Súdu?! 
Obidve skupiny počúvajú lichotivé uspávanky svojich vodcov, 
a pritom aj Korán a aj Biblia ich dávno budia a o tom svedčia.
Kto tieto Slová odmietne, ako nie dôležité, tomu už niet pomoci na záchranu,
ba jeho schopnosť myslenia, ale hlavne cítenia, ho vyraďuje z Božieho stvorenia!

***

Ľahostajnosť a nezáujem v krátkej dobe skončí, lebo:
„Stane sa niečo, pre ľahostajných na zobudenie a tých znalých, pre povzbudenie!“ 

Mocní zostanú bezmocní, študovaní bezradní a ľahostajní zvedaví a niektorí začnú hľadať PRAVDU!

TU JE Z NEJ MALÁ ČASŤ:

Kastovníctvo, spoločenské zriadenie.

To ustavičné osočované triedne spoločenské zriadenie a kastovníctvo majúci svoj pôvod v jednoduchom vyciťovaní pôsobenia jedného zo zákonov stvorenia: príťažlivosti rovnorodého!
Bola to jedna z najväčších chýb ľudstva, že príliš málo dbalo a často vôbec zanedbávalo toto pôsobenie a preto vzniklo mnoho omylov, ktoré musia viesť k velikému zmätku a nakoniec k úplnému zrúteniu!
Tento zákon bol vyciťovaný všetkými ľuďmi, čo však stojí vyššie ako čisto hrubohmotné znalosti, čo bezprostredne úzko nesúvisí s pozemskou zárobkovou možnosťou, to berú príliš povrchne a ako vedľajšiu vec. Tak sa ani nikdy nespoznalo to najdôležitejšie pre základ harmonický vzostupného pozemského života a o to menej sa to správnym spracovaním votkalo do hrubohmotnosti, teda do všedného pozemského života! A to musí byť votkané do života tejto zeme, keďže ináč nemôže nikdy vzniknúť harmónia, pokiaľ čo len jediný z prazákonov stvorenia zostane ľuďmi nepochopený, a tým v hrubohmotnom živote silne pokrivený alebo vyradený.
Všetky staré národy už uskutočnili rozdelenie rôznych spoločenských stavov alebo tried vzdelania, pretože túto nutnosť nevedome spoznali ešte omnoho lepšie ako dnes.
Rozhliadnite sa predsa! Kde sa zíde len niekoľko ľudí za nejakým účelom, prejaví sa veľmi rýchle aj  tento zákon a isto v nejakej forme, ktorej stvárnenie ukazuje vždy na slobodné chcenie týchto ľudských duchov, keďže duchovné chcenie je schopné vtlačiť všetkým formám svoju pečať, bez ohľadu na to, či sa toto chcenie prejaví plne vedomým alebo nevedomým spôsobom. Preto forma nesie vždy na sebe viditeľne zrelosť alebo nezrelosť ducha.
Ak sa len raz dajako spojí päť ľudí alebo iba traja, či už je to ku práci, alebo pre zábavu, veľmi skoro z nich zákon príťažlivosti rovnakého druhu utvorí v tom dve skupiny, prinajmenšom v táraní alebo k výmene svojich názorov. Také niečo, čo sa trvale opakuje už po milióny rokov, musí mať predsa dôvod, ktorý spočíva hlbšie, aby to mohla byť len činnosť zo zvyku.
Ale aj z tohto očividného diania sa vyvodili iba celkom povrchné a v pomere k jeho závažnosti príliš obmedzené ľahkovážne uzávery, keďže ich sformoval rozum, ktorý môže pochopiť vždy len posledné, hrubé výbežky skutočného pôsobenia, nikdy však nie je schopný ich sledovať až do mimohmotného, keďže má svoj pôvod iba v hrubohmotnosti. A  práve v mimohmotnom spočíva pôvod všetkej sily a všetkých záchvevov, ktoré neochvejne prenikajú druhmi stvorenia.
Čo teda aj na základe tohto pozorovania dostalo prostredníctvom rozumu tu na zemi formu, v tom chýba vlastný život, pohyblivosť! Bolo to nesprávne a nezdravé následkom strnulosti hrubohmotného systému, ktorý vznikol v každom zriadení a vtlačil všetko živé do mŕtvych foriem.
Človeku sa vedie potom ako rastline, ktorá bola vytrhnutá zo svojej pôvodnej pôdy a v novo poskytnutej sa jej preto nemôže viac dariť, keďže táto už nevyhovuje jej druhu. Musí zakrpatieť, zatiaľ čo by v pravej pôde bola plne rozkvitla a mohla prinášať bohaté ovocie k úžitku svojho okolia vo stvorení a sebe k najčistejšej radosti a trvalému obnovovaniu sily.
V tejto veľkej chybe spočíva vždy zárodok úpadku a zrútenia, ktoré sa už v mnohých malých počiatkoch ukazujú.
Pri výraze kastovníctvo nie je treba ukazovať do Indie, lebo kastovníctvo bolo u všetkých národov! Musí sa vyvinúť tam, kde sú ľudia, bude však zakaždým vznikať nesprávne, pokiaľ zákony vo stvorení zostanú nespoznané ako doteraz.
A toto nesprávne muselo zrodiť závisť a nenávisť, nutkanie rozbíjať jestvujúce. Toto nevedomé nutkanie prerástlo zákonite do skazonosnej vlny, ktorá prinášala pri uzatváraní kruhu diania teraz ako svoj kvet zrútenie, pretože to vôbec inak nebolo možné.
V tom sa prejavuje teraz ako ovocie všetko nepravé v doterajšej výstavbe ľudského spolunažívania na zemi, ukazujú sa všetky miesta, kde nebolo dbané prazákonov stvorenia alebo kde boli vedome pokrivené. Tieto účinky prísť museli, pretože teraz prenikajúce Svetlo ženie aj všetko nesprávne až k najvyššiemu vrcholu, aby potom v prezretosti samo sa zrútilo a poskytlo pôdu k novej výstavbe podľa vôle Božej, ktorá bola od prapočiatku zakotvená v zákonoch tohto stvorenia a nedá sa skrútiť, alebo zaburiniť bez zlých následkov.
Je to žatva všetkej sejby, ktorá od počiatku ľudského pôsobenia bola nasiata ľudským chcením. Žatva všetkého správneho ako aj nesprávneho, bez ohľadu na to, či toto nesprávne kedysi vzniklo zo zlomyseľnosti alebo iba z neznalosti božích zákonov vo stvorení. Zvýšenou silou Svetla dostáva sa do rozkvetu a musí zjavne ukázať svoje plody, ktoré pri tomto konečnom súde, musia prijať pôvodcovia, a stúpenci ako aj ich potomkovia ako odmenu alebo trest vo zvratnom prúdení spätného pôsobenia!
Boľševizmus, komunizmus a neblahé nepriateľstvo a roztrieštenosť mnohých strán nie sú dôsledkom nesprávnej výstavby štátu, ale len pokračovaním nesprávneho triedneho rozdelenia ktoré vo svojej meravosti a pokrivenosti nemohlo nikdy viesť k harmónii medzi ľudstvom tejto zeme!
Vezmite navyše do úvahy ešte prazákon nutného pohybu stvorenia, potom poznáte, že pohodlná, nehybná stredná vrstva musela tým utrpieť najväčšiu škodu.– Bol to len prejav nevyhnutného prazákona pohybu!
Pohodlnosť ide ruka v ruke s domýšľavosťou a lenivosťou ducha: oboje brzdí duchovný pohyb práve tak, ako vážnosť a moc, čo veľmi ľahko zvádza k pýche, ako sa to často vyskytovalo u horných tried. To všetko brzdí a spomaľuje duchovný pohyb, naproti tomu však jednostranne podporuje prácu rozumu.
Rozumová práca nie je však súčasne aj duchovným pohybom! V tom je veľký rozdiel.
Lenže nenávisť a závisť spodných vrstiev zasahuje omnoho hlbšie. Svojim žiarom zasahuje cit, a tým ducha. Tak stupňuje duchovný pohyb, a to i tam, kde títo ľudia patria telesne k povaľačom!
Keďže však tento až do horúčky sa stupňujúci pohyb je namierený proti prazákonu stvorenia, práve tak, ako aj príliš pomalý, musela nakoniec prepuknúť disharmónia ako vybičované morské vlny, zodpovedajúc celkom presne poháňajúcemu a samočinnému účinku prazákona! Nemohlo prísť nič iného!
Hovorím tu úmyselne o horných, stredných a spodných spoločenských triedach, lebo pôvodné rozdelenie také bolo. A v tom spočíva to nesprávne. Nie jedna pod druhou alebo nad druhou majú pôsobiť tieto sami osebe nutné triedy, ale vedľa sebakaždá trieda osebe plnohodnotná ako určitý druh, ktorý je nenahraditeľný a má dozrievať vo stvorení k plnému rozkvetu a do plodu, aby zavŕšila veľké, ba najväčšie veci na pôde svojho celkom určitého druhu, ktorá jedine jej to umožňuje a poskytuje silu!
Podívajte sa predsa na jednotlivé rasy na zemi, ľudia! Z toho sa môžete naučiť mnohému. Sama osebe môže sa každá rasa zušľachtiť, dozrievať, stať sa veľkou a silnou. Lenže zmiešaním dvoch rás rozmnožia sa len nedostatky, slabosti a chyby oboch rás, ktoré sa zmiešali a vydajú v plodoch až na malé výnimky nezmerné vystupňovanie všetkých chýb, zriedkavo niečo dobré!
Berte to ako pokyn stvorenia a zariaďte sa podľa toho vo svojom hrubohmotnom každodennom živote tu na zemi. Tu na zemi máte hrubohmotný šat, pozemské telo, na ktoré musíte brať ohľad; lebo v ňom spočíva tu na zemi rozmnožovanie rasy! Na to nikdy nezabúdajte! Tieto zákony nikdy nemôžete obchádzať beztrestne.
Vy všetci ste však na túto zem spoločne odkázaní. Každý má právo, tu pôsobiť a rozvíjať sa. Nie len právo, ale aj svätú povinnosť! Ibaže nie jeden pod druhým, ale jeden vedľa druhého. Všimnite si raz tóny. Každý tón je celkom sám pre seba a nedá sa zmiešať. A len keď stojí na správnom mieste vedľa tónov iných druhov, vznikne harmónia a tá je ľubozvučná. Až sa pokúsite tóny presunúť a zoradiť ich inak, potom musí vzniknúť nesúzvuk, ktorého prejav sa môže stupňovať až v pocit telesnej bolesti a konečne až k neznesiteľnosti.
Poučte sa z toho a pochopte to! Nezoberte to ako všetko už na začiatku opäť za nesprávny koniec!
O čo ste sa doposiaľ pokúšali bolo proti harmónii Božích zákonov vo stvorení a nemôžete preto čakať nič iného než tie plody, ktoré pre vás teraz vznikajú a dozrievajú vám v ústrety! Hoďte ich do ohňa a začnite rozsievať znova. Obnova môže vzniknúť len od základov.
Jednajte podľa toho; lebo nemôžete ani jediný z prazákonov stvorenia pokriviť bez toho, žeby ste z toho nemuseli zožať veľké škody. Učte sa zákony a potom na nich stavajte, tak budete mať mier, radosť a šťastie!
Ak sa pritom berie do úvahy, že napokon všetko, ale skutočne všetko sa vybudovalo iba na peniazoch, na pozemskej moci a pozemských hodnotách, potom nie je terajšia núdza ničím pozoruhodným a zrútenie podmieňujú zákonitosti stvorenia!
A ako sa to deje s týmto jedným, tak to ide aj so všetkým ostatným, čo nespočíva na Božích zákonoch, ktoré sú tak ľahko spoznateľné v prazákonoch stvorenia.
Teraz musí byť všetko dohnané ku konečnému rozuzleniu. Svetlo, prenikajúce do temnoty tejto zeme, ktoré vybičovalo ku príkladu i trvalé zbrojenie s myšlienkami na vojnu tak, že vznikla vojna más. Podnet k tomu dalo iba ľudské myslenie, ľudské chcenie, ľudská opatrnosť a ľudský strach. Tým človek postavil do stvorenia formy, ktoré hnané zosileným Svetlom mocne vzrástli do kvetu a do plodu, teda k činu. Museli narásť, ako všetko, čo sa teraz vo stvorení ešte nachádza vo formách, bez ohľadu na to, akého sú druhu.
Musia rásť, súc pritom Svetlom pozdvihované a posilňované pre ďalšie jestvovanie, ak zákonom tejto sily Svetla zodpovedajú, alebo sú len posilnené, aby sa v prudkom vyrastaní na tejto sile Svetla zlomili a tým sami seba odsúdili, ak zákonom tejto sily Svetla nezodpovedajú, a nemôžu s ňou preto docieliť spojenie. Pritom sa všetko nesprávne samo v sebe vyžije až na smrť tým, že to všetko teraz dospeje k viditeľnému prejavu, a to aj to, čo by sa rado ešte skrylo. Nič sa naďalej nemôže udržať skryté pod tlakom Svetla, musí to von, musí na denné svetlo, musí ukázať v čine svoje plody! Aby sa v tom celkom presne spoznalo, aké skutočne je. A to všetko samo od seba.
Tu nepomôže už nijaké vzpieranie sa, nijaké rozumové mudrovanie, ktoré sa mohlo doteraz často osvedčiť v temne a prítmí tohto veľkého zmätku. Všade musí byť Svetlo! Podľa samočinných a teraz mocne zosilených základných zákonov tohto stvorenia. Človek so svojím chcením nie je už ničím v  mohutnom súkolesí, ktoré Božskou silou znova preniknuté zrýchľuje svoje pôsobenie, aby rútiac sa vpred, vykonalo očistu a v nej sa obnovilo!
Nehovorte pri tom o davových sugesciách niektorých vodcov; lebo tie v takom zmysle nejestvujú. Dej je celkom iný. Vodca môže svojimi snahami vyvolať iba jednotnosť myslenia. Hnaciu silu na  vzkypenie do činu prinášajú jedine trvalé, a samočinné pôsobenia prazákonov stvorenia! Ľudia vidia však, žiaľ, všetko v ustálených názoroch z nesprávnej strany, akoby sila vychádzala z jednotlivca alebo z človeka vôbec. A predsa je to naopak! Každá sila prichádza len z hora!
Tak to ani nemohlo byť teraz inak, než že vznikli stranícke boje najodpornejšieho druhu, stupňujúce sa až do vlastného zrútenia, pretože strany v neznalosti prazákonov stvorenia stoja na pochybnom základe a nemôžu preto nikdy dosiahnuť harmónie. Ako výkvet všetkej buriny v straníctve darí sa novinám, ktoré svojím nesvedomitým štvaním otravujú ešte aj tú časť tohto ľudstva, ktorá chce dobromyseľne ísť svojou cestou. Denníky sa snažia predstihovať sa v bezuzdnom správaní, pretože pod tlakom sily Svetla musia teraz ukázať všetku prázdnotu, všetko pochybné snaženie, ktoré skrývajú! A ony to ukazujú! Vtláčajú si takú pečať, ktorá je ich hodna a ktorú nemôžu viac zmeniť ani zmazať, keď pre ľudí nadíde hodina osvietenia vo vlastnom prežití, vo vlastnom poznaní!
Potom sa už nedá cúvnuť tam, kde sa tak ďaleko zašlo a obrat si tým sami znemožnili. Tak nastane aj tu vlastnou vinou pád a samozničenie. Keď sa však potom všetky strany podľa posvätných zákonov tohto stvorenia vyžijú v stupňujúcej sa činnosti až k smrti, tak ako prvý následok toho bude, že väčšina novín zanikne, lebo svojím čitateľom už nebudú mať čo ponúknuť, keďže spolu so závisťou a nenávisťou a s nepriateľstvom popraskali ich základy, nakoľko iba na takomto močiari mohli tak rozkvitať. Na dobrej pôde nemajú žiadnej možnosti života.
Všetko musí byť nové! Ani samotné cirkvi nezostanú ušetrené v tom, čo v nich doposiaľ bolo nesprávne. Zákonitosti stvorenia idú teraz aj v tomto svojou cestou a nedá sa to už ničím zadržať: Čo je nie v úplnom súzvuku s Božími zákonmi, ktoré sa nenachádzajú v knihách, ale sú pevne zakotvené vo stvorení, musí sa stať zjavné! Presne podľa druhu sejby dozrievajú teraz plody pre žatvu pri uzatváraní kruhu diania všetkého toho, čo ľudské chcenie a konanie votkalo do stvorenia, a to je rovnoznačné s tým často predpovedaným súdom, pred nástupom novej a bohumilej doby!
Trpko chutia tieto plody, ktoré ľudské pôsobenie vo stvorení vypestovalo a ktoré ľudstvo teraz musí požívať, aj keď sa nimi otrávi a zahynie! Príliš dlho sa vzpieralo proti každému poznaniu, pretože ono nie je podľa jeho doterajšej mienky.
Lenže najprv sa musí stať všetko novým, skôr než môže nasledovať vzostup, ako to zasľúbenia už dávno zvestujú a ako to Syn Boží už vtedy sám vyhlásil. To znamená, že vskutku všetko bolo nesprávne.
Popri tejto skutočnosti prechádza však bezmyšlienkovite každý človek, ba aj tí, ktorí sami mávajú toto zasľúbenie často v ústach. Vedia o ňom, ale nedbajú naň s tou vážnosťou, aká by bola potrebná pre ich vlastnú spásu!
Všetko sa, žiaľ, vždy chápe a vysvetľuje tak, ako to zodpovedá sebeckým, alebo aj pohodlným prianiam každého jednotlivca. A čo sa mu nepáči, alebo čomu ľahko neporozumie, to väčšinou odmieta, alebo na to vôbec nedbá, pretože mu je to tak v tej chvíli pohodlnejšie.
Akoby nebolo dosť, že zlyhanie všetkých cirkví vo svetovej vojne, muselo tak zreteľne ukázať, ako málo ich náuky boli skutočne živé vo veriacich. Ostali úplne prázdnymi slovami a iba vonkajšou formou, namiesto toho, aby sa pri tom osvedčili. Zlyhanie však nespočívalo vo veriacich, ale na doterajších výkladoch Slova, ktorým chýba živá vrúcnosť presvedčenia! Preto nedokážu tiež vzbudiť nijaké presvedčenie.
Len kde presvedčenie žije, tam sa slovo stáva skutkom a poskytuje ľuďom skutočne pevnú oporu! Čas vojny a jej následky bol pre všetky dogmy ešte iba dozrievaním až do kvetu. Plody sa musia teraz ukázať, aby sa presne mohol ukázať skutočný druh sejby! So stúpajúcou núdzou plnia sa kostoly a svätyne, všetky božie stánky, bez ohľadu akého druhu, ich veriacimi i stúpencami, dúfajúcimi tam nájsť pomoc takým spôsobom, ako ich učili. Pritom sa všetci ľudia potom vo vlastnom prežití dozvedia, čo na doposiaľ naučenom bolo pravé a čo ešte falošné. Čoskoro sa bude musieť prejaviť všetko pravé ako aj nesprávne, aby to bolo každému jasné, a všetko nesprávne sa po prebudení prežitím rýchlo zrúti, aby nemohlo nikdy znova povstať. Len prežívaním učí sa človek rozlišovať! Pokiaľ mu chýba presvedčenie z prežitia, zotrváva v slepej, nečinnej viere, ktorá neprináša jeho duchu žiadneho úžitku, ale ho iba uspáva a ochromuje.
Choďte ľudia a prežívajte, lebo dobrovoľne pohybom svojho ducha už nedokážete dôjsť k poznaniu Božej Pravdy, pretože vy sami si k tomu ustavične uzatvárate prístup.
Tiež vami často uvádzaný výrok veľmi rýchlo stratí svoj význam, ak sa budete aj naďalej podľa svojho výkladu chcieť utešovať slovami: „Pred Bohom sú si všetci ľudia rovní!“
Výrok sám o sebe je síce správny, ale chybným je jeho doterajší výklad! Ani tu nepripustia Božské zákony vo stvorení taký pohodlný výklad.
Je zaiste správne, že pred Bohom sú si ľudia rovní, bez ohľadu na to, čo už majú za sebou. Ale stáť pred Bohom, teda dôjsť až k stupňom jeho trónu, je možné len nemnohým ľuďom. Na túto závažnú okolnosť však pozemský človek vo svojej obvyklej povrchnosti nemyslí, ale pokúša sa nahovoriť si, že duchu vládne bezpodmienečná rovnosť pred Bohom. Pritom na výslovný poukaz: „pred Bohom“ sa snaží už nedbať. Človek cez to pokojne prechádza a pridržiava sa v tejto vete iba výrazu „rovnosť“.
Celkom odhliadnuc od toho, že v tomto byť rovný pred Bohom spočíva aj poukázanie na ničotnosť všetkých pozemských hodností voči Božím zákonom, ktoré pri prechode ľudského ducha z hrubohmotnej pozemskej schránky do jemnohmotného sveta, nedbajú na to, či bol na zemi tento človek žobrákom alebo kráľom, či kňazom alebo pápežom, zostáva aj tak pred Bohom len ľudským duchom a nič viac, ktorý sa musí zodpovedať za každú svoju myšlienku, slová a činy, tak v týchto slovách spočíva ešte väčší zmysel.
Pred Bohom znamená byť pred stupňami Božieho trónu, teda v duchovnej ríši, v raji, ktorý leží pod stupňami trónu. To je to najvýznamnejšie v tejto vete, čo však človek necháva nepovšimnuté. Je to zároveň to najťažšie, pretože ľudský duch vo stvorení dôjde pred Boha až vtedy, keď odpykal všetko, čo ho v tomto stvorení zaťažovalo ako vina a neprávosť. Všetko, aj ten posledný prášok! Skôr nemôže „stáť pred Bohom!“
Napriek tomu nebude Boha nikdy vidieť; lebo to on nemôže! Okrem toho medzi Bohom a miestom, ktoré sa nazýva „pri nohách jeho trónu“ je ešte obrovská priepasť. Ľudský duch ju nemôže nikdy prekročiť. Človek sa preto musí uspokojiť s tým, čo má. Už to je nesmierne mnoho, a bude ním sotva z najmenšej časti využité!
Lenže ľudskí duchovia tu na zemi a aj všetci vo stvorení, nie sú pred Bohom rovnocenní! Taká mienka je neblahý omyl! Najskôr musí človek vo svojej zrelosti a čistote byť tak ďaleko, že môže pred Bohom obstáť alebo stáť, a potom smie povedať, že ho možno pokladať za rovného ostatným súčasne pred Bohom stojacich. Čo leží za ním, je potom vedľajšie, pretože pred Bohom nemôže stáť skôr, kým všetko neodpykal, všetko nezahladil, čo bolo na ňom predtým ešte nesprávne, či už pritom išlo len o názory alebo skutky. Je to odpykané a splatené, len čo stojí pred stupňami trónu; lebo skôr tam nepríde. Ani lesťou, ani násilím; lebo zákony vo stvorení to nepripustia.
Ak tam ale už raz stojí tak je aj pri predošlých najväčších chybách bezpodmienečne úplne rovnaký, akoby na ňom nebolo nikdy nič nesprávne! Tak to má platiť súčasne podľa vôle Božej aj tu na zemi, ale ľudia v týchto zákonoch, ktoré si vytvorili sami, na to nedbajú, neopierajú sa pri tom o Božiu vôľu, ale od Boha dokonca očakávajú vždy viac, ako sú oni sami ochotní dať svojim blížnym! To povedal už kedysi Kristus dosť zreteľne vo svojom podobenstve o nevernom sluhovi. –

Tie odvtedy prázdne slová stanú sa v sile Svetla tentoraz zjavné! A tým nastane samo od seba vylúčenie všetkého, dosiaľ chorého a príde ozdravenie. Aj všetko nesprávne sa prebudí k životu a musí ukázať svoje plody celému ľudstvu! Aby ho poznalo podľa nich! Hnev všemohúceho Boha dopustí, aby zlo roztrhalo samo seba! Len nedodržiavaním Božích zákonov mohli dozrieť také nešváry a zlé plody, ktoré musíte dnes všade prijímať aby ste ich teraz vychutnali, a pritom sa od toho oslobodili alebo v tom zahynuli!
Až keď sa tieto zlá sami od seba odstránia, potom budú ľudia postupne spoznávať, ako v skutočnosti trpeli týmto jedom. Až potom si voľne vydýchnu na sviežom vzduchu, ktorý vytvorili očistné búrky najťažšieho druhu.
Dnes je to však už nie tak ďaleko. Vo všetkých častiach panuje ešte strach! Ľudstvo si to zaiste ešte nechce pripustiť, ale navzdory tomu koná pod vplyvom tohto strachu; lebo všade sa objavuje už nenávisť! Vlastným východiskom nenávisti je však strach! Čo je napádané z nenávisti, to je vo všetkých prípadoch tiež obávané. Taký je zvyk pozemských ľudí.
Skutočná nenávisť vzniká len zo strachu. Nikdy nie z hnevu, ani z rozhorčenia, z ktorého sa opäť rodí svätý hnev. Nenávisť nemôže vznikať ani z pohŕdania, ani zo zhnusenia.
A keďže strach začína prechádzať do nenávisti, nie je príliš ďaleký koniec; tento strach totiž teraz vzniká v pozemských ľuďoch tlakom Svetla, ktorému nemôžu uniknúť osvedčeným a zvyčajným mudrovaním rozumu, ktorý po prvýkrát po tisícročiach zlyháva, pretože je bezmocný proti živej a všemocnej vôli Boha!–

Všetko dianie, ktoré vám vysvetľujem, zasahuje celé ľudstvo. Nemyslite preto ľudským spôsobom, že všetko sa teraz vybaví už v priebehu dní, týždňov alebo mesiacov. Je to zápas, trvajúci už roky, lenže jeho koniec je votkaný do prazákonov stvorenia ako bezpodmienečné víťazstvo Svetla!
Ľudia, prebuďte sa v prežívaní, aby ste v tom nemuseli zahynúť! Lebo čoskoro má povstať ľudstvo, ktoré sa bude vedome zachvievať v  prazákonoch stvorenia, a tým odvráti nešťastie ako následok pochybného života a na tejto pozemskej pláni bude môcť vládnuť len mier a radosť. Vám ku spáse, Bohu ku cti!

 

PRESVEDČENIE

Tieto citáty podávajú dokonalú definíciu diania v našom svete a zároveň liek, na vyliečenie problémov, ktoré si takto v neporozumení Božích zákonov vyrábame. Dokonalým dôkazom a potvrdením Pravdy je znovu konečné dianie v Turecku a následne aj Rusku. Vodcovia týchto štátov sa nedávno obviňovali vzájomne a dokonca to vyvrcholilo zostrelením ruského lietadla, ba prerušením všetkých jestvujúcich vzájomných kontaktov, a obvinením z napomáhania terorizmu a spojenectva tureckého vládcu s teroristami. 
Lenže vzápätí sa karta obrátila a z nepriateľov sa stali priatelia a spojenci, ku výsmechu celému svetu. Lenže k žiadnemu výsmechu nedošlo, ba každý to prijal normálne, veď je to v našom svete vlastne normálne sústavne a život to stále potvrdzuje. Čo na tom, že dnes už aj Nemci, ktorí doposiaľ veľkodušne prijímali migrantov z Turecka a boli im za to, že im ich posielajú vlastne vďační, dnes otvorene hovoria to, čo iba pred nedávnom Putin, ktorému to už teraz zas vôbec nevadí.

A takéto „osobnosti“ nás vedú! 
Kde nás asi dovedú? 
Jedine do záhuby, ako to vždy v histórii dopadlo!

A toto dianie je znovu najvýstižnejšie vykreslené v Slove Pravdy:
Usilujte sa o presvedčenie vo všetkom, čo robíte! Inak ste mŕtve bábky, alebo predajní žoldnieri! V budúcej ríši Božej tu na zemi má byť všetko mŕtve a lenivé vylúčené a už nebude mať nijaké právo na jestvovanie; lebo bezcenný je pred Božími zákonmi človek, ktorý zostáva nejakým spôsobom len stúpencom.–

Rozhliadnite sa okolo seba, aby ste sa mohli zo všetkého poučiť. Denne a každú hodinu na to dostávate príležitosť. Pozorujte udalosti vo všetkých krajinách. Masy, ktoré sa dlhoročne v rôznych stranách najsamprv špinili a škriepili, dokonca násilnícky bojovali, ba dokonca sa aj vraždili, cez noc sa niekedy spoja a idú pospolu ulicami, spievajúc a radostne mávajúc pochodňami, práve tak, akoby boli už po roky vernými priateľmi. Cez noc. A to len preto, že ich vodcovia si pre nejaký účel raz podajú ruky. Kde nájdete v týchto veciach osobné a skutočne pevné presvedčenie, ba vôbec nejaké presvedčenie! To chýba. Je to spoločné pochodovanie mnohotisícových davov bez toho, žeby niečo cítili, a sú preto úplne bezcenní pre niečo veľkého. Na takej pôde nemôže nikdy vzniknúť ríša, ktorá sa zachvieva v Božích zákonoch. Nikdy preto nemôže niečo ozdravieť týmto spôsobom.
Ak strany proti sebe bojujú a tento boj vyviera z presvedčenia, tak je celkom nemožné, aby sa ich zomknutie, uskutočnilo bez zmeny presvedčenia a ciest. To sa ale nestane počas niekoľkých hodín. Kde sa toto predsa mohlo stať, tam určite nebolo presvedčenie, ale rozhodujúco zapôsobil len jeden spoločný cieľ: cieľ získať moc! Ten celkom sám sa bezohľadne prenáša ponad všetko a ide aj cez mŕtvoly, ak to nejde ináč. Lenže také násilné spojenia nesú v sebe už vopred nedôveru, ktorá toho druhého stále podozrievavo sleduje, a  potom má len málo času na hlavnú vec: Blaho národa, ktorý vzhliada na ne plný nádeje.


________________________________________________________________________________________
27. august 2016 a dňa 29. augusta 2016 na konci doplnené o PONAUČENIE pod troma hviezdičkami

REAKCIA

 

Naše očakávania a reakcia čitateľov dopadli znovu iba podľa doterajších skúseností a prežitých prípadov. Na príspevok, v ktorom sme písali aj o presvedčení politikov (príspevok Konflikty - migrácia - terorizmus), prišiel jediný ohlas a aj to z tej opačnej strany. Jeden čitateľ sa snažil obhajovať konanie Putina, aj keď nám vôbec nešlo o osobu, lebo všetci politici konajú rovnako. Ale šlo nám o podstatu, teda o to, aká je sila presvedčenia na strane politikov a tiež o to, že potom sa následne masy držia idolov, bez toho, aby sami uvažovali a konali v mene svojho presvedčenia, ale kričia s davom: „ukrižovať!“ Alebo naopak: „Sláva  X - Y!“ Teraz radšej nepoužijeme žiadne meno! V spomínanom príspevku sme vybrali Putina iba preto, že tento neduh politikov, ba aj más, bol ešte čerstvý a živý a teda sme ho použili ako príklad zo života, ktorý je v plnej zhode s citátom zo Slova Pravdy.

Tu uvádzame emailovú komunikáciu s čitateľom:
Čitateľ:

Zdravím...K tomu vášmu napísanému, posledne ohľadom Putina: Putin je stratég, to si treba uvedomiť, využil len stav, ktorý teraz nastal. Treba si tiež uvedomiť, že nebyť Putina a jeho politiky, tak už dnes by tu v Európe bola rozpútaná vojna. Len to ich ešte drží na reťazi, ako tak....Pekný deň. ...“

Naša odpoveď:
„Vážený pán ...,
v tom príspevku, aj s následným citátom zo Slova, je to predsa napísané jasne.
To, že je Putin stratég tomu nijako neodporuje, ba práveže to potvrdzuje. Byť stratégom, je predsa konať na základe rozumovej kalkulácie. Kto je stratég v spojenectve a v menení názoru cez noc – nemôže konať z presvedčenia, z citu a teda nekoná podľa večných zákonov.
Kedy vojna vypukne, nerozhoduje Putin, ale karma celého ľudstva a milosť Svetla, ktorá môže niektoré udalosti odďaľovať, aby sme ešte stihli potrebnú premenu. To je tá „príčina“ a príčinám sa treba venovať, keď chceme veci vidieť v pravom svetle.

S pozdravom za kolektív Rádia Záchrana...“

Čitateľ:
„Zdravím...Ak by konal len na základe rozumovej kalkulácie, tak už dnes je Rusko v područí tých, ako dnes samé Slovensko. Pekný deň. ...“

Naša odpoveď:
„Naše dejiny sú plné stratégov, ktorí dopadli všetci rovnako a to aj s tými, ktorí im sadli na lep!
Za kolektív RZ ...“

Čitateľ:
„Ale nie ako Putin! Pekný deň. ...“

Naša odpoveď:
„Vážený pán ..., 
my Vás o ničom nepresviedčame. Čomu veríte, je Vaša osobná vec a my Vašu slobodnú vôľu rešpektujeme.
Pravda obsiahnutá v Slove - a to v každej oblasti, napokon vyjde najavo a prežívanie ju potvrdí.
Túto diskusiu, ktorá je od začiatku jalová, týmto považujeme pre nás za uzatvorenú. Pokračovať v nej by znamenalo strácať potrebný čas, ktorý sa snažíme venovať smerom, ktorý uvádzame na stránke, teda v zmysle Slova. 

Preto Vás žiadame, aby ste nás v budúcnosti kontaktovali iba v tom prípade, ak sa bude jednať o niečo užitočné, vecné a konkrétne.
Za kolektív RZ ...“

Čitateľ:
„Jalová? No neviem, len som Vám napísal svoj názor na danú vec...
Ale ako píšete, pravda vždy vyjde najavo, vždy, teda aj v tejto veci, možno potom sami priznáte, že ste sa mýlili...
Pamätám sa, že ako V. Mečiar povedal potom, čo nemohol zostaviť vládu po voľbách v roku 1998, „že neraz musel byť líškou“, lebo politika je už raz taká, tobôž v týchto, v tak prevratných časoch, keď temno už je všade, tak neraz treba byť líškou, ale vždy so srdcom na pravom mieste... ... .“

Následne po tejto komunikácii, poslal iný čitateľ typ, odkaz na článok so súvisiacou témou, o Putinovom liste poslancom európskeho parlamentu.* V liste sa okrem iného píše aj o spojenectve s tureckým prezidentom, ale najmä v samotnom závere stojí: 
Ruská federace je sdružením národů mnoha náboženství a všechny naše národy a náboženství si přejí mír. Ve funkci ruského prezidenta jsem zároveň ochráncem pravoslaví. Na základě všech proroctví, která byla v minulosti učiněna, vám garantuji, že Ruská federace požívá plné Boží ochrany a nebude nikým zničena, ani ohrožena.“

Z listu teda vyplýva, že znovu je v hre náboženstvo a predstierané presvedčenie, nakoľko Putin otvorene vyhlasuje, že je to práve Rusko, ktoré vo viere v presvedčenie, že práve u nich, teda v pravosláví, je pravá služba Bohu, a pod vplyvom falošných zasľúbení - jedná s takým postojom, že tam je pravá služba Bohu a teda záchrana pre ľudstvo planéty Zem.
Lenže ak uvážime, že Putin, ako „pravý kresťan“, sa teraz spolčil s moslimom Erdoganom a našli spoločné „presvedčenie“, tak vidíme jednoznačne o čo sa jedná v skutočnosti a kam tieto aktivity spejú. Takto sa znovu iba potvrdzujú citáty zo Slova, ktoré žiaľ, ani Putin, ba ani Erdogan nepoznajú a obidvaja si myslia, že konajú v mene spravodlivosti. Putin vyhlásil: „My si želáme mier!“ Toto už vyhlásili mnohí vodcovia a veľkí stratégovia, ale skončilo to vždy rovnako. Mier Putin chce aj skutočne, ale vyžaduje zároveň, ako doposiaľ vždy všetci, jemu podobní, - aby sa v tomto mieri, žilo podľa jeho pravidiel. 
Záverom treba iba dodať: Aj v mene presvedčenia sa už splodilo mnoho zla a utrpenia, lebo doteraz ľudstvo nemalo k dispozícii PRAVDU a teda nemohlo získať pravé presvedčenie v toku večnosti!

A táto Pravda chýba ešte aj teraz, keď je už k dispozícii, zatiaľ všetkým politikom. 
My sme už uviedli aj to PREČO!
Pretože ten, kto ju spozná, pochopí, že je dávno presne určené komu moc patrí  a kto je teda PRAVÝ VLÁDCA!  
Ten politik, ktorý to pochopí a aj ho uzná, ten prestane byť politikom a začne byť duchovným poradcom!

 

*Odkaz na stránku, kde je uverejnený Putinov list poslancom európskeho parlamentu:
https://www.lajkit.cz/zpravy/item/625-sokujici-dopis-prezidenta-putina-poslancum-evropskeho-parlamentu-zbyvaji-4-minuty-do-katastrofy

***

PONAUČENIE

Pri všetkých dôležitých rozhodnutiach je vždy potrebné, pozrieť sa na riešený problém z pohľadu toho poškodeného!
Preto v prípade nášho príspevku a následnej reakcie čitateľa, treba sa pozrieť na prežité udalosti z pohľadu ruského pilota, ktorý položil život v tom zostrelenom lietadle nad Tureckom - Sýriou, a tiež z pohľadu jeho rodiny: V mene akého presvedčenia stratil svoj život? V priebehu krátkeho času sa toto presvedčenie zmenilo a či si myslí niekto, teda aj ten čitateľ, ktorý nás oslovil, že rodina tohto pilota je spokojná s vývojom udalostí, ktorých boli svedkami a či ich berú ako spravodlivé?! Cit poškodených nemožno ovplyvniť a zmeniť tak jednoducho, teda iba rozumovou kalkuláciou, ale je potrebné niečo iné. A to niečo iné, to je rešpektovanie Božích zákonov a následne konanie v súlade s nimi, ktoré zaručene prinesú to správne vyrovnanie, aby mohlo dôjsť aj k odpusteniu. Tie argumenty čitateľa určite neobstoja pred stranou poškodeného! Mal by on sám odvahu ísť to týmto poškodeným vysvetliť tak, ako sa to snažil nám? Odpoveď tentoraz necháme na každom čitateľovi!


________________________________________________________________________________________
19. november 2016

ROZTRIEDENIE

 

Na našej stránke sme už mnohokrát upozorňovali na to, čo na ľudstvo čaká! Samozrejme, že vždy s rovnakým výsledkom - dalo by sa povedať, že so žiadnym výsledkom, lebo iba ľahostajnosť bola odpoveďou. Prípadne niekde možno aj posmech. 
Lenže tento stav dlho nepotrvá a rýchlo pominie, nakoľko udalosti nám začínajú dávať za pravdu. Pritom všetky náboženstvá tvrdia to isté a každý, kto si dal tú námahu, mohol toto dianie, ktoré nás očakáva v týchto starých zasľúbeniach objaviť. Tentoraz vysvetlíme podstatu očakávaného diania, citátom z knihy: Proroctvá vo Svetle Pravdy, ale citát z nej pochádza z indických Véd, a dokonale vystihuje podstatu: 

„Pod vplyvom iluzórnej energie sa živá bytosť žiaľ stáva nepravým užívateľom podľa diktátu kvalít prírody. Oklamaná živá bytosť, ktorá si pyšne myslí, že sa stala Bohom, tak mnohými spôsobmi zvyšuje svoju hmotnú silu a stáva sa príťažou pre Zem; do tej miery, že pre duševne zdravého človeka prestáva byť možné na Zemi žiť. Táto situácia sa nazýva dharmaya glánih alebo stav, kedy ľudská bytosť zneužíva svoju energiu. Keď toto zneužívanie ľudskej energie začne prevládať, rozumnejšie živé bytosti začnú byť znepokojené neznesiteľnou situáciou vytvorenou skazenými vládcami, ktorí sú pre Zem len príťažou. Vtedy sa Pán zjavuje Svojou vnútornou silou, aby zachránil rozumnejšiu časť ľudstva a aby znížil záťaž, ktorú pozemskí vládcovia v rôznych častiach sveta vytvárajú. On sám sa k žiadnemu z nechcených vládcov neprikláňa, ale svojou skrytou silou, medzi nimi vytvára nepriateľstvo, rovnako ako vietor založí lesný požiar tým, že spôsobuje trenie bambusu. Lesný požiar vzniká silou vetra automaticky a podobne nepriateľstvo medzi rôznymi skupinami politikov neviditeľným riadením Pána. Nechcení vládcovia, pyšní na svoju falošnú moc a vojenskú silu, tak medzi sebou začínajú bojovať z ideologických dôvodov, a tým sa sami o všetku moc pripravia. Vo svetových dejinách je zreteľne vidieť túto vôľu Pána, a bude to pokračovať do tej doby, dokiaľ sa živé bytosti nepripútajú ku službe Pánovi.“

„Zem, či ktorákoľvek planéta vo vesmíre je teda absolútnym majetkom Pána. Všetky živé bytosti sú Jeho potrebnými časťami, Jeho synmi a každá z nich má preto právo žiť z milosti Pána a plniť svoju predpísanú povinnosť.“

„Niekedy však vplyvom najnižšej kvality hmotnej prírody, kvality nevedomosti /tamo-guny/, prichádzajú k moci králi a vládcovia, ktorí nemajú zodpovednosť ani poznanie, a títo blázniví vládcovia žijú ako zvieratá pre svoj osobný záujem. Výsledkom je, že ovzdušie sa naplní anarchiou a neresťou. V spoločnosti začína vládnuť protekcia, úplatky, podvádzanie a nátlak, a to sa prejavuje núdzou, epidémiami, vojnami a ďalšími rušivými javmi. Oddaní Pána, alebo veriaci sú všemožne prenasledovaní. To všetko sú príznaky toho, že sa blíži doba, kedy Pán vo svojej inkarnácii obnoví zásady náboženstva a zničí nehodných vládcov. To rovnako potvrdzuje aj Bhagavad-gíta.“

Upozornenie na tento dôležitý medzník ľudstva nachádzame teda vo všetkých náboženstvách, aj keď dnes už v mnohých ukryté, alebo pokrivené, prípadne ignorované duchovnou vládnucou elitou. My sme na stránke uverejnili aj citáty z Koránu, kde je nazývaný ten pravý Vodca „Milosrdný“ a sám autor Koránu o ňom napísal: 
„Aký bude výzor Majstra?
Mohamed tvrdil, že Božské Svetlo bude vyžarovať z Majstra a jeho šat bude „šíriť Svetlo medzi ľudí.“

Ale čo s vlastnosťami jeho fyzického tela? Ako to bude s fyzickými znakmi Pána, ktoré Mohamed videl vo svojej vízii?
Podľa Mohamedovej vízie bude Majster neveľmi vysoký, bude mať husté vlasy, hrubé a tmavé, ktoré budú siahať až po plecia (koruna z vlasov, o ktorej hovorí aj sv. Ján a indiánsky náčelník - vizionár Čierny Los). Jeho široké čelo bude čisté a vyduté. Obočie bude mať spojené a jeho oči budú tmavé. Jeho nos bude jednoduchý s neveľkou priehlbinkou pri násade, bude mať medzeru medzi dvoma prednými zubami a na líci výrazné znamenie, "jasné ako hviezda". Nebude mať bradu. Farba jeho tváre bude rôzna - občas tmavá, občas ako zlatohnedá minca a občas, taká jasná, že nebude možné rozpoznať jej skutočnú farbu. A nakoniec Mohamed opisuje, že tento "Duch Svätý" bude mať šat až po päty a ten bude mať farbu ohňa, čiže bude červeno - pomarančový, ako to predpovedali aj iní vizionári.“

Z textu vyplýva, že aj Indiáni vedia o tejto udalosti a aj osobe a potvrdzuje to aj ich duchovná kniha POPOL VUH. Tento Duch Svätý, je zasľúbený rovnako v Biblii a Ježiš Ho nazval: Radca - Duch Pravdy - Syn Človeka.

Budhisti ho nazvali TATHAGÁTA - Svätý kráľ, a vo všetkých zasľúbeniach nám je vysvetlené, čo bude Jeho úlohou a čo čaká na nás. Je to ten bibliou zvestovaný POSLEDNÝ SÚD!

Všetky cirkvi však túto najdôležitejšiu udalosť ignorujú, alebo vysvetľujú falošne, ba dokonca stoja na strane opozície tohto zvestovaného - Bohom poslaného! Smelo dnes možno povedať, že je to pravda, lebo o tejto dôležitej osobe mlčia, zatajili ju, aj keď boli vyzvaní o ňom informovať, ba pripraviť mu pôdu a slúžiť. Lenže oni chcú vládnuť a tak prestúpili do opozície a slúžia „kniežaťu sveta“ - ako ho nazval Ježiš, ale Duch Svätý ho už pomenoval pravým menom: Lucifer!
Dnes už všetci veriaci sú teda tiež v opozícii, voči tomuto zasľúbenému a teda vlastne Bohu, pritom si ale pyšne namýšľajú, že tiahnu v tom správnom šíku. Lenže tých šíkov je už toľko, teda koľko jednotlivých cirkví, ktoré broja oproti sebe a pritom Boh je iba jeden! Preto tí, ktorí sú ešte nie zavesení na udici žiadnej cirkvi, majú väčšiu šancu poznať Pravdu a s ňou aj pravého PÁNA, lebo nie sú obmedzení silónom tej udice, ale sú voľní, ako tie iné ryby v rieke alebo jazere. Z tých už lapených na návnadu cirkví - Lucifera, je iba veľmi málo takých, ktorí ešte dokážu získať späť svoju slobodu a priblížiť sa k PRAVDE. Je ich asi iba toľko, koľkým rybám sa ešte podarí uvoľniť sa z udice. 

Lenže aj vodcovia cirkví vedia, čo na nás čaká a teda sa snažia zjednotiť oproti tomu pravému a tak čím viacej ľudských duchov pripraviť ešte o večný život, ktorý už oni dávno stratili!
Táto veta možno niektorých pobúri, ale dôkazy znovu prichádzajú od samotných vládcov, ktorí vedú ľudstvo do záhuby. Vymenujeme iba zopár posledných, známych z médií.

- 20. septembra sa konalo medzináboženské stretnutie s názvom „Smäd po mieri“ v Assisi. Pápež sa stretol s ďalšími vrchnými predstaviteľmi rôznych svetových cirkví a náboženstiev. (*1)

- 24. septembra 2016 sa pápež stretol s príbuznými obetí teroristického útoku, ktorý sa stal 14. júla v Nice. Ako sa v článkoch o tom zdôrazňovalo, medzi pozvanými boli kresťania, moslimovia a židia. Podľa pápežových slov by „silné vzťahy medzi jednotlivými náboženstvami dokázali „zmierniť bolesť po týchto dramatických udalostiach““. (*2)

- 26. septembra 2016 prijal pápež členov Svetového židovského kongresu na súkromnej audiencii. Hlavnými témami bol pokoj vo svete, dialóg medzi kresťanstvom a židovstvom, ktorý podľa pápeža znamená: kráčať spolu, priblížiť sa jeden k druhému, lepšie sa spoznať, rozprávať sa, spriateliť sa a ísť vpred.“ Ďalšou podstatnou témou bol vzťah s Islamom.(*3)

- 1. októbra 2016 pápež blahoželal židom k ich blížiacim sa sviatkom a opäť zameriava pozornosť na dobré vzťahy medzi nimi. (*4)

- 2. októbra 2016 sa konalo v Azerbajdžane medzináboženské stretnutie, na ktorom sa zúčastnil pápež spolu s vedúcimi zástupcami ostatných náboženstiev. (*5) Z pápežovho prejavu v mešite:
„Katolícka cirkev v línii Druhého vatikánskeho koncilu presvedčivo «povzbudzuje svojich synov a dcéry, aby s múdrosťou a láskou vydávali svedectvo o viere a kresťanskom živote, nadväzovali dialóg a spoluprácu s vyznávačmi iných náboženstiev a uznávali, chránili i zveľaďovali duchovné, mravné a kultúrno-spoločenské hodnoty, ktoré sa u nich nachádzajú“

„Teraz sa od nás žiada dať odpoveď, ktorú už nemožno odkladať, vybudovať spoločne budúcnosť pokoja: nie je čas na násilné a náhlivé riešenia, ale je najvyšší čas začať trpezlivé procesy zmierenia.“

- 5. októbra 2016 bola v Ríme podpísaná spoločná deklarácia o práci na jednote vrchnými predstaviteľmi katolíckej a anglikánskej cirkvi.(*6)

- 30. októbra 2016 bola na TV Noe odvysielaná reportáž o stretnutí katolíckych ordinárov Svätej zeme, ktoré sa konalo 11. a 12. októbra 2016 v Haife, v Jeruzaleme. Odznelo tam:
„Zaoberáme sa rôznymi témami na základe novo publikovaných vatikánskych dokumentov.  ... Ide (v tých dokumentoch) tiež o vzťah katolíckej cirkvi k našim pravoslávnym bratom, k protestantom a tiež k príslušníkom iných náboženstiev – zvlášť k moslimom a židom.“

- 31. 10. – 1. 11. 2016 bol pápež vo Švédsku, pri príležitosti slávnostného pripomenutia 500. výročia začiatku luteránskej reformácie. Vrchní predstavitelia katolíkov a luteránov sa spoločne modlili a pápež vyzýval na jednotu katolíckych i protestantských kresťanov. Pápež a predseda luteránskeho zväzu spoločne podpísali vyhlásenie, zamerané na jednotu katolíkov a luteránov. (*7) Úryvok:
„Zatiaľ čo sme hlboko vďační za duchovné a teologické dary nadobudnuté skrze reformáciu, rovnako vyznávame a pred Kristom oplakávame to, že luteráni a katolíci zasadili ranu viditeľnej jednote Cirkvi. Teologické rozdielnosti boli sprevádzané predsudkom a konfliktami a náboženstvo bolo využívané pre politické ciele. Naša spoločná viera v Ježiša Krista a náš krst od nás žiadajú každodenné obrátenie, ktorým odvrhneme nesúlady a konflikty minulosti, ktoré bránia službe zmierenia.“
„Mnoho členov našich spoločenstiev si túžobne želá prijímať Eucharistiu pri jednom stole, ako konkrétny prejav plnej jednoty. Zažívame bolesť tých, ktorí zdieľajú svoje celé životy, ale nemôžu mať spoločnú účasť na Božej vykupiteľskej prítomnosti pri eucharistickom stole. Uznávame našu spoločnú pastoračnú zodpovednosť odpovedať na duchovný smäd a hlad nášho ľudu po jednote v Kristovi. Vrúcne túžime po tom, aby táto rana na Kristovom Tele bola uzdravená. To je cieľ našich ekumenických snažení, v ktorých si želáme pokročiť, a to aj cez obnovenie nášho záväzku k teologickému dialógu.“

Z rozhovoru s pápežom pre švédsky časopis (*8):
...Čo by sa mohla Katolícka cirkev naučiť od luteránskej tradície?
„Prichádzajú mi na myseľ dve slová: «reforma» a «Písmo». ...

A teraz si pripomeňme už citovanú, nosnú myšlienku Lutherovej reformy, ktorá znie:
„Človek nepotrebuje medzi sebou a Bohom žiadneho prostredníka!“

Takúto reformu určite na mysli pápež nemal! Reforma v cirkvi, už nie je nikde žiadnou reformou, len navonok sa meniacou formou - tej istej túžby po moci! 
Písmo je naďalej krivené a zavádzajúco vysvetľované a čisté - novo prinesené Slovo Pravdy, je odmietané a znevažované!
Zacitujme si z Písma, z Biblie, a položme si otázku, ako vysvetľujú túto časť katolíci i luteráni! Prečo zostáva oboma stranami táto dôležitá časť Písma obchádzaná?

(Evanjelium Jánovo; kap. 14,)
(16) A ja budem prosiť Otca, a dá

vám iného Radcu, aby bol s vami
až na veky, Ducha pravdy, ktorého
svet nemôže prijať, pretože Ho
nevidí, ani nezná.

(26)Ale Radca, ten Duch Svätý, 
ktorého pošle Otec v mojom mene,
ten naučí vás všetkému a pripomenie
vám všetko, čo som vám hovoril.

(kap. 15; verš 26-27)
Keď však príde Radca,
ktorého ja pošlem od Otca,
Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca,
bude svedčiť o mne, a aj vy budete svedčiť,
pretože ste od počiatku so mnou.

(kap. 16; verš 7. – 15.)
Vám prospeje,
aby som odišiel; lebo ak neodídem,
Radca nepríde k vám; ale keď odídem,
pošlem Ho k vám. A keď príde,
poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti
a o súde; o hriechu, že neveria vo mňa;
o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac
ma neuvidíte; a o súde, že knieža
tohto sveta je už odsúdené. Ešte
mnoho vám mám povedať, ale teraz
neznesiete. Keď však príde On, Duch 
pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy
lebo nebude hovoriť sám od seba, ale
bude hovoriť, čo počuje; a bude vám
zvestovať aj budúce veci. On mňa 
oslávi, lebo z môjho vezme a bude 
zvestovať Vám. Všetko čo má Otec,
je moje, preto som vám povedal, že 
z môjho vezme a bude zvestovať vám.

 

V uvedených veršoch je jasne napísané, že Ježiš pošle Niekoho iného, Niekoho, Kto všetko objasní a Kto bude súdiť svet. Je tam popísaný Duch Pravdy, Duch svätý - Syn Človeka – Imanuel. A on skutočne prišiel, narodil sa na Zemi a v 20. storočí napísal očistené Slovo Božie, dielo Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Gráluktoré vydal pod menom Abd-ru-shin.
Žiadna cirkev ho však doposiaľ neuznala ako druhého Syna Stvoriteľa, napriek tomu, že má dôkazy o Jeho pravosti, a ten najväčší dôkaz je v Jeho diele samotnom, pretože vysvetľuje zákony vo stvorení – bez medzier, plne v súlade s prírodnými zákonmi, ktoré sú s nimi totožné. Podáva výklad stvorenia a dáva jasný návod na to, ako ŽIŤ a ako sa vyvíjať, aby sa ľudský duch raz mohol po svojom vývoji v hmotnom svete vrátiť do duchovnej ríše – do raja. Vo svojom diele hovorí o Súde a poúča svet, presne ako to zasľúbil Ježiš. Lutherova myšlienka, že človek nepotrebuje žiadneho prostredníka medzi sebou a Bohom –  je v súlade s Pravdou a preto je prítomná aj v Posolstve Grálu, ktoré sa obracia na jednotlivého človeka a vyžaduje jeho samostatnú prácu na sebe samom.

Cirkvi sa však snažia tieto verše vykladať tak, že Ježiš oznamuje sám seba. Preto sa pýtame:
1. Prečo je tam teda písané, že Otec dá iného Radcu (/iného Tešiteľa - v katolíckom preklade)  ak by to bol ten istý?

2. Prečo Ježiš raz hovorí v jednotnom čísle, v prvej osobe - (ja budem prosiť, atď.) a potom hovorí o Niekom v tretej osobe jednotného čísla?
(„ktorého ja pošlem od Otca...bude svedčiť o mne...keď však príde On, Duch pravdy......On mňa oslávi...)
3. Ako je myslené: A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde...  (budúci čas). – Niektorí to vysvetľujú tak, že Ježiš oznamuje svoju smrť a následné zmŕtvychvstanie. Ale keď Ježiš vstal z mŕtvych a zjavil sa svojim učeníkom, tak azda hovoril o tomto všetkom??

Všetky terajšie cirkvi zjednocuje spoločný hriech - vina: Ani jedna z nich nepoznala a neprijala každej z nich,  zasľúbený príchod sudcu - pravého vládcu, ale všetky ho jednotne odmietli!
Urobiť tento krok je už teraz pre všetky neskoro, čo je zároveň potvrdením tejto viny!

Niektoré cirkvi už predsa začínajú očakávať  tzv. „druhý príchod Krista“, pretože v Biblii je zasľúbený „Príchod Syna Človeka v oblakoch“. Ale ani tu sa nejedná o Ježiša, veď v citovaných veršoch Ježiš jasne hovorí: „idem k Otcovi a viac ma neuvidíte“.

Popieraním týchto faktov z biblie a ich nelogickým prekrúcaním, cirkvi a ich veriaci napĺňajú nasledujúce:

(Evanjelium podľa Matúša; kapitola 13; verš 14-15):
„A naplní sa na nich proroctvo Izaiášovo:
Ušami budete počúvať,
ale nebudete rozumieť,
a očami budete pozerať,
ale nebudete vidieť.
Lebo otupelo srdce tomuto ľudu
a ťažko počúvajú ušami
a zažmúrili oči,
aby nevideli očami
a nepočuli ušami
a nechápali srdcom a neobrátili sa,
aby som ich neuzdravil.“

Z diela Večné zákony, od Natálie de Lemeny Makedonovej:
„... Očakávanie opätovného príchodu Krista. Zámenou, resp. zlúčením Ježišovej osoby so Synom človeka sa temnu podarilo v celej Biblii, nielen v evanjeliách, udržať tento omyl, ktorý mal a ešte len bude mať pre ľudstvo neblahé dôsledky. Tým, že sa pre cirkev stal Ježiš aj Synom človeka, stratila sa totožnosť pravého Syna človeka a cirkev bude donekonečna čakať na Ježiša ako na očakávaného hosťa, ktorý nikdy nepríde. V jeho mene sa dostavia tí, ktorí sa o tento omyl zaslúžili, a budú zvádzať ľudí Ježišovými výrokmi, zázrakmi a sľubmi, len aby si získali ich dôveru a moc. Podľa Lukášovho evanjelia, 21. kapitoly, 8. verša Ježiš v súvislosti so súdom varuje:
„Dajte si pozor, aby vás nezviedli, lebo mnohí prídu v mojom mene...“ Zvedení si neuvedomujú, že popieraním pravého Syna človeka sa sami vylučujú z existencie v jeho budúcom kráľovstve. Podpisujú si tým vazalský list pod vládu vyslanca temna, ktorý sa predstaví v mene Krista alebo ako jeho ctiteľ či vyslanec.
Napriek tomu, že o pravom Synovi človeka je v Biblii dlhý text v Jánovom evanjeliu, 14. kapitole, 17. – 26. verši, kde sa spomína ako Duch Pravdy, existujú mnohé duchovné smery, ktoré neuznávajú Božiu trojicu. Popierajú, že aj Svätý duch je osobou, ktorá prišla na Zem v osobe Ducha Pravdy, Sudcu, Radcu, Tešiteľa. Tým len dokazujú svoju obmedzenosť a zároveň skutočnosť, že sa skrýva v ich radoch temno. Popieraním Svätého ducha ako osoby a vykladaním uvedeného textu v Biblii, že je to iba obrazný pojem, sa má zaprieť skutočný predstaviteľ Syna človeka – Abd-ru-shin. Temno na tomto omyle naďalej zotrváva, aby aj pri ďalších, ešte len očakávaných udalostiach ľudia nespoznali a neprijali pravého Syna človeka.

Prečo vlastne temnu na tom tak záleží? Veď je to nad slnko jasné:
Vládca novej ríše – Syn človeka – Imanuel zničí všetko temné, aby mohol konečne na Zemi zavládnuť mier a spravodlivosť.

Prečo by sa malo temno vopred vzdávať? Do poslednej chvíle bude skrývať pravého Syna človeka, ktorý sa má stať jeho premožiteľom. Keďže Ježiš už nepríde, nemôže byť ani bezprostredným nepriateľom temna, preto práve jeho osobu tak vyzdvihuje a zdôrazňuje. Ak väčšina veriacich napokon prijme, že Ježiš nie je Synom človeka, temno sa okamžite dokáže preorientovať a bude svojich služobníkov vyhlasovať za Imanuelových vyslancov. Niektorí temní vodcovia už začali používať určité výrazy a pojmy z Posolstva, miešajú ich s Kristovými výrokmi a robia aj „zázraky“ a liečia.
Podobne ako znalci Starého zákona nespoznali očakávaného Mesiáša – Ježiša, hoci sa s ním aj s jeho učením osobne stretli, tak aj teraz znalci Biblie nespoznali Syna človeka – Ducha Pravdy, hoci sa prejavoval podobne ako predtým Ježiš. Kritizoval nedostatky cirkvi, ale nie preto, aby cirkev znevážil, ale aby jej predstaviteľov prebudil z duchovnej povrchnosti.

Keby si cirkev priznala svoje chyby a omyly, na ktoré ich sprvu Abd-ru-shin upozornil, dokázala by tým, že jej ide o skutočné poznanie Boha a jeho Pravdy, a nielen o pozemský vplyv. Mlčaním a odmietaním Syna človeka jej predstavitelia dokázali, že im je postavenie medzi ľuďmi dôležitejšie než Božia Pravda, teda, že sú iba služobníkmi ľudí, a nie Najvyššieho.“

„Temní majú najväčší strach pred Imanuelom, ktorý má vládnuť v tisícročnej ríši. Pred jej založením má dôjsť k „spútaniu“ Lucifera, k odstráneniu temna na tisíc rokov. Ešte prv však zahynie v očiste mnoho padlých anjelov, ktorí už nie sú schopní nápravy. Preto hlavným cieľom temných je poprieť existenciu a príchod Imanuela ako osoby a vyvolávať davový klam, že nie je druhým Stvoriteľovým synom, ani Svätým duchom, ani Duchom Pravdy, a teda ani ďalšou osobou z Božej trojice.“

3. 11. 2016 prijal pápež vo Vatikáne predstaviteľov rôznych náboženstiev, v rámci Jubilejného roku milosrdenstva. Medzi 200 účastníkmi boli kresťania, židia, moslimovia, budhisti, hinduisti a ďalší. (*9)
A práve Korán nazýva Sudcu – „MILOSRDNÝM“, ako sme už uviedli v úvode príspevku a podrobne rozpísali na stránke v príspevku „Desiate Božie prikázanie a migranti“. (*10)
A kresťania slávia rok MILOSRDENSTVA a v Biblii majú zasľúbený príchod tohto Sudcu, ktorý nám doniesol to dôležité Slovo pre Súd. A pritom ani moslimovia, ani kresťania zasľúbeného Sudcu – Milosrdného nespoznali! Tak by si mali teraz spoločne vstúpiť do svedomia!

Faktom ostáva, že mnohé správy zo sveta a správanie vodcov cirkví, to všetko dokazuje, že sa vodcovia cirkví a náboženstiev naozaj spájajú za „určitým CIEĽOM“. Doteraz sa osočovali, správali sa k inovercom povýšenecky a náhle sa dokážu spojiť a nevidieť rozdiely! A veriaci, ktorí sa „z presvedčenia“ pridali ku konkrétnemu náboženstvu, nemajú s tým odrazu problém, čo zas svedčí len o tom, aké to ich „presvedčenie“ je!
Podľa prežití a v zhode s doterajšími praktikami mocných, to bude skôr tak, ako vždy doposiaľ, že niektoré informácie ešte nie sú určené „ovečkám“, ale zatiaľ iba ich „pastierom“, ktorí až potom opatrne musia ovečky začať usmerňovať na cestičky už predtým pastiermi vyhliadnuté! 
Ale ten cieľ spájania - nie je mier, ako to tvrdia, pretože ten by bol možný len vtedy, keby všetky cirkvi viedli seba aj veriacich k pravému poznaniu večných – Božích zákonov a k žitiu podľa nich. Ale to by znamenalo aj u nich okamžité vzdanie sa všetkej moci, službu nie sebe, ale iba Bohu, priznanie všetkých omylov a pokleskov a odhalenie Pravdy o stvorení, o Synovi človeka - Imanuelovio Jeho príchode k Súdu, o Prakráľovnej, o Slove Pravdy – o Posolstve Grálu! Stačí to prvé uvedené ako dôkaz – svojej moci sa žiadna cirkev vzdávať nechystá, čiže ani to ďalšie z jej strany nenastane. 
Verejnosť sa nedozvie, čo všetko preberú vedúci cirkví za zatvorenými dverami, ale viditeľné  je aktívne stretávanie sa,  prudká zmena postojov, čiže musí byť za tým niečo veľmi súrne, keď sa takto začali cirkvi správať, keď u nich nastal takýto obrat.
Spomínané aktivity vedúcich predstaviteľov cirkví, jednoznačne smerujú k zjednoteniu veriacich pod jeden prápor, a to ten nepravý, pod ktorým budú všetci slúžiť tomu, ktorý sa vyhlási za nepravého mesiáša - Ježiša, keďže vedia, že Ježiš k Súdu nepríde.
Tí, ktorí ho očakávajú a vedú k Ježišovi, sú na nesprávnej strane a teraz sa usilujú spojiť sily, proti pravému poslovi od Boha - Synovi Človeka. To celosvetové náboženstvo, ktoré sa snažia nenápadne postupne založiť – bude len rafinovaným prevliekaním kabátov! 
Časom určite vyplávajú na povrch aj nové informácie, ba sme presvedčení, že cirkvi budú opatrne svoje ovečky aj viesť k tej ich zamýšľanej jednote. A to je práve to podstatné, ba aj vlastne nemožné, pokiaľ neuznajú Pravdu! K jednote takto nikdy nemôže dôjsť, lebo všetky cirkvi jednajú tak, ako je to už vysvetlené Ježišom v podobenstve o nehodnom hospodárovi na vinici Pána!  Že JEHO, ale aj svoje ovečky jednoducho okrádajú!

Svet sa má v zasľúbenej tisícročnej ríši mieru zjednotiť a všetky náboženstvá splynú v jedno, - ale nie dohodou mocných ľudí, ale po očiste, po Súde, keď prežijú len tí najčistejší a príjmu neskalenú Pravdu, priamo od Imanuela -  od Syna Človeka,
ktorý je Synom Stvoriteľa!

Ľudia sa teda opäť stavajú do úlohy Boha, ktorého chcú nahradiť a na ktorého zástupcu sa hrajú a tak lákajú svoje ovečky miesto k Bohu – k sebe a do záhuby!
Imanuel má prísť k Súdu podľa zasľúbení „v oblakoch“, a ako sme už o tom na stránke viac krát písali, bude to hrubohmotný príchod na Zem, teda z vesmíru, aj s Jeho svetlou armádou, ktorá pozostáva z vyšších bytostí inkarnovaných do hmotnosti, ako aj z „vesmírnych bratov“, teda mimozemšťanov zo svetlejších planét ako je tá naša.

Existencia mimozemskej civilizácie, je ešte stále témou, ktorá rozdeľuje spoločnosť a dá sa povedať, že napriek mnohým dôkazom, je všeobecne vnímaná, ako nezmysel, ako sci-fi. Existujú však stále ďalšie dôkazy a čo je podstatné, sú postupne sprístupňované verejnosti, takže možno očakávať, že v blízkej dobe už táto téma nebude znevažovaná, ale verejne sa mimozemský život, ako aj kontakt s mimozemskou civilizáciou potvrdí a uzná. (*11)
Ale z pohľadu všetkých tých, ktorí neočakávajú príchod toho pravého vládcu, nechcú poznať Božie zákony a to sú dnes všetci politici, všetky cirkvi a mnohí duchovní vodcovia, nebude tento zverejnený fakt dávaný do súvislosti s príchodom Syna človeka k súdu, ale bude to podávané ako "invázia"! A týmto názvom nás aj budú všetkých strašiť, ba už to aj robia.
Lenže z pohľadu tých, teraz trpiacich spravodlivých, ktorí očakávajú pravého vládcupoznajú Božie zákony a sú ochotní podľa nich žiť, sa nejedná o inváziu, ale o pomoc, ktorá znovu nastolí spravodlivosť a zriadenie, ktoré je potrebné pre správny vývoj každej bytosti, žijúcej vo stvorení Božom. Teda presne tak, ako je to v úvodnom texte z Véd vysvetlené a ten text je 5000 rokov starý!

V najnovšom zasľúbení príchodu pravého vládcu - vo Večných zákonoch od Natálie de Lemeny Makedonovej, dostávame túto informáciu už doplnenú o podrobnosti a súvislosti s tými vesmírnymi bratmi.
Z knihy Večné zákony 2. diel, Odpovede na otázky:

158

Z Nostradamových proroctiev vyplýva, že na prelome tisícročia navštívia našu Zem mimozemšťania. Viete, z ktorej civilizácie alebo hviezdy priletia?

Našu Zem sporadicky navštevujú rozličné civilizácie, zhora aj zdola. Ide však o malé prieskumné akcie, ktoré nemajú globálny vplyv na ľudstvo.
Nostradamom oznámená vesmírna návšteva bude mať celosvetový charakter a kľúčový význam, lebo to bude „príchod Syna Človeka v oblakoch.“

159

... Zjavenie sa Syna Človeka v oblakoch už nie je len symbolom Božej pomoci, ale jej aktom. V najkritickejšom okamihu sa vynorí na oblohe množstvo lietajúcich diskov, ktoré budú zachraňovať nové pokolenie. Celú záchrannú akciu bude riadiť na Zemi Syn Človeka – jemnohmotný Parsifal, do ktorého sa znesie duch Imanuela. ... “

Preto rovnorodí temní sa usilujú o zjednotenie a hľadajú podporu tiež v rovnorodom vesmíre - u temných, nakoľko aj oni vedia, čo nás - ich očakáva. Práve preto sa snažíme o rozšírenie vedomosti o tomto dianí, lebo v týchto posledných časoch ľudského bytia, budú všetky bytosti roztriedené podľa toho, ako sa samotné rozhodnú. A verte nám, že ide o veľa, ide o viac, ako sa zvykne hovoriť: „Ide o život!“ Lenže o život večný, lebo to, čo zatiaľ smrťou označujeme, je iba zmena stavu duše, alebo zmena odevu.

Odkazy na spomenuté a citované články z médií:
*1 https://sk.radiovaticana.va/news/2016/09/20/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_pricestoval_do_assisi_/1259394
*2 https://www.cas.sk/clanok/453224/papez-frantisek-prijal-pozostalych-po-utoku-v-nice-pozval-krestanov-moslimov-aj-zidov/
*3 https://sk.radiovaticana.va/news/2016/09/28/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_prijal_%C4%8Dlenov_svetov%C3%A9ho_%C5%BEidovsk%C3%A9ho_kongresu/1261296
*4 https://sk.radiovaticana.va/news/2016/10/01/p%C3%A1pe%C5%BE_zablaho%C5%BEelal_%C5%BEidom_na_celom_svete_k_nov%C3%A9mu_roku_5777/1262176
*5 https://sk.radiovaticana.va/news/2016/10/03/slov%C3%A1_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_na_medzin%C3%A1bo%C5%BEenskom_stretnut%C3%AD_v_me%C5%A1it/1262404
*6 https://sk.radiovaticana.va/news/2016/10/07/spolo%C4%8Dn%C3%A1_deklar%C3%A1cia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_a_arcibiskupa_welbyho/1263554
*7 https://sk.radiovaticana.va/news/2016/11/01/spolo%C4%8Dn%C3%A9_vyhl%C3%A1senie_katol%C3%ADkov_a_luter%C3%A1nov_pri_500_reform%C3%A1cie/1269313
*8 https://sk.radiovaticana.va/news/2016/10/29/p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_pre_%C5%A1v%C3%A9dsky_%C4%8Dasopis_%C4%8Do_sa_katol%C3%ADci_m%C3%B4%C5%BEu/1268791
*9 https://sk.radiovaticana.va/news/2016/11/03/p%C3%A1pe%C5%BE_predstavil_nekatol%C3%ADkom_odkaz_roku_milosrdenstva/1269740
*10 príspevok „Desiate Božie prikázanie a migranti“, nájdete na našej stránke na tomto odkaze https://www.radiozachrana.sk/cirkev-a-politika/, s dátumom uverejnenia 12. november 2015
*11 nové informácie o UFO sú prístupné napr. aj TV Prima ZOOM v dokumente „Mufon“, alebo aj v inom dokumente na TV Kino svět. Zatiaľ sú tieto informácie podávané „bombastickým“ spôsobom, teda nepôsobia na prvý pohľad dôveryhodne, ale skúste si niečo z toho pozrieť a pospájať súvislosti, potom neskôr zistíte, že týmto spôsobom je postupne podávaná verejnosti pravda o UFO a mimozemskej civilizácii.

 

________________________________________________________________________________________
27. november 2016

CHÁPANIE SLOVA

 

Dlhodobé skúsenosti, ba rôzne teórie a vysvetlenia budúceho diania, ktoré nás údajne očakáva, nás inšpirovali, ba vlastne si vynútili, isté vysvetlenie, nakoľko mnoho čitateľov, nárokujúcich si na titul: „znalec Slova“, svojimi vysvetleniami zavádzajú čitateľov, ba ani netušia, že pripravujú pôdu temnu. Nie teda iba služobníci cirkví, zvádzajú svoje ovečky na temné cesty, ale aj tí, ktorí by ich už mali zachraňovať! 
Teraz žijeme dobu, kedy začína úradovať pochybnosť v rôznych formách a preto možno pomôže tento príspevok! 

My sme už upozorňovali, že temno má pripravené dokonalé návnady, pre všetky skupiny ľudských duchov, rozdelených podľa zrelosti. Teda aj tí, ktorí majú v rukách Slovo, a to buď Bibliu, Posolstvo Grálu, alebo Večné zákony, nie sú ešte úplne zbavení nebezpečenstva, skočiť na takto pripravenú návnadu. 
Mnoho čitateľov Posolstva Grálu odmietlo nedávno to isté Slovo v novom šate pod názvom Večné zákony, rovnako, ako tí, ktorí mali predtým v rukách Bibliu a odmietli prijať Posolstvo Grálu! 
A táto nemoc ľudského ducha sa prejavuje sústavne a ľudia zostávajú stále v zajatí tradičných a prežitých názorov, pričom odmietajú tie nutné nové! 
Dnes je veľa čitateľov PG, ktorí odmietajú Večné zákony, hrdo sa hlásia k titulu „znalec Slova“, ba sa to aj snažia podporiť dôkazmi, lebo údajne vlastnia úplné Slovo, ba dokonca viac prednášok, ako tí druhí, ale žiaľ, ich skutky hovoria skôr o tom, že Slovu vôbec nerozumejú. Teda presne tak, ako je to v samotnom Slove napísané: „A keby ste moje Posolstvo vedeli aj celé recitovať naspamäť, nič vám to nebude platné, až podľa neho nebudete konať!“ No a ich skutky hovoria výrečne! 
Potom produkujú teórie o udalostiach, ktoré na nás údajne čakajú, ktoré ale nemajú nič spoločné s Pravdou, ale ani so Slovom, na ktoré sa odvolávajú. Niektorí tak činia neúmyselne, iní iba z ctižiadostivosti, ale iní vedome, lenže všetci svorne, ako služobníci temna. Skočili na pripravenú návnadu temna!

Medzi takéto pomýlené predpovede patrí aj nasledovná: „že Imanuel príde k súdu v oblakoch - a teda oni tvrdia, že to znamená, že príde duchovne a ľudia ho uvidia duchovným zrakom.“
Tvrdí sa, že: samozrejme sa nejedná o príchod v hmotnom tele.“
Keby to bolo také jednoduché, nebolo potrebné žiadne vtelenie zo Svetla a to Syna Božieho, Syna Človeka a ani Prakráľovnej! 
Vyvrátiť tieto slová by nám umožnilo veľa citátov z PG, ale to je zbytočné rovnako, ako presviedčať veriacich, že slúžia nepravému vládcovi. Preto zo Slova použijeme iný – príbuzný argument, ale ten najpresvedčivejší, lenže iba pre logicky mysliaceho človeka, ktorý má ešte živého ducha a teda mu vládne hlavne cit. Tento argument pomôže aj tým pravým čitateľom, priblížiť sa skutočne k Pravde! Ako najdôležitejší citát, teda najpresvedčivejší argument, použijeme tento: 
„Ľudia nevedeli, alebo neverili že Ja som živý zákon sám a živé Slovo, Božie Slovo, ktoré neprorokuje, ale je tvorivé, pratvorivé: Čin!
Keby ma aj celý svet trvale zasypával posmechom a výsmechom a keby sa všetci v pochybách boli odo mňa odvrátili, bol by som predsa hovoril bez vynechania jediného slova, tak ako som to urobil; pretože v týchto slovách bolo sväté splnenie!
Ak pôsobím vo všemohúcej vôli Božej, ktorou som Ja sám, čím je mi potom posmech ľudstva! Prečo by som mal dbať na pochybovačné pozemské malichernosti, zhovievavé usmievanie alebo tiež nenávisť pozemských ľudí!
Poznám len príkaz svojho Otca a nič iné! A toto bude mnou splnené, či už to niekto uzná alebo neuzná!
Často som hovoril: Moje Slovo je čin! A predsa si nikto nikdy neurobil o tom správnu predstavu. Čo Bolo vinou samotných ľudí. Ak som hovoril o súde, mali za to, že ide len o proroctvo a čakali na skoré splnenie, ak počúvali moje Slová s dôverou. Tí ostatní čakali však len na to, aby ma mohli napadnúť, ak sa nič nesplní v dobe, ktorú si oni pritom mysleli.
Ani jeden z ľudí nevedel, že vyrieknutím môjho Slova nastalo ihneď dianie, ktoré sa vo svetovom súkolí dalo do pohybu! Nebolo to predsa iba ľudské slovo, ale Slovo Božie, ktoré pôsobí tvorivo v tej chvíli, keď bolo vyrieknuté a ktoré vo svojej činnosti nikdy neprestane, kým sa úplne nenaplní!“

Slovo potrebovalo zákonom podmienenú dobu, aby prebehlo všetkými svetmi, prv, ako sa v uzavretí kruhu vráti späť ku svojmu východisku, k zemi a prinesie so sebou konečné naplnenie.
Konečný dôsledok bude teraz celé ľudstvo trvale postihovať, pokiaľ sa i posledné z mojich slov celkom naplní!“

V priebehu rokov som musel v určitých dobách hovoriť o veľkom dianí, ktoré malo prísť, aby sa splnilo. Nemalo to byť výstrahou ľuďom, ako si to oni mysleli, ale bol to čin, splnenie, ktoré som tým prinášal!

Preto som musel už pred rokmi hovoriť postupujúc s  vývojom a svojím Slovom, pevne zakotviť vždy nové diania v tejto hrubohmotnosti. V mojej reči máte iba rozoznávať, čo som hovoril tvorivo, a čo iba ako poučenie; tieto dva druhy reči mnou používané sa dajú ľahko spoznať a rozoznať, ak sa o to budete snažiť.
Tak sa moje Slovo stalo činom a prinieslo súd vo všetkých svetoch a teraz ho prinesie i na túto zem vám!

Ktorý čitateľ pri týchto slovách nepocíti potrebu poznať presne tento scenár udalostí, ktoré nás čakajú, a bol nám poskytnutý v živom Slove, ten už nemá cit, teda živého ducha!
Ten ani nepotrebuje potom poznať presné poradie prednášok, tak, ako boli vyslovené v tomto živom Slove! 
Ten ale nikdy nebude poznať ani tento scenár, ktorý na nás čaká na prežívanie! 
Lenže ten ani nikdy nepochopí toto živé SLOVO Posolstva Grálu! 
A tento si nikdy ani nemôže nárokovať na to, že je schopný poučovať druhých!

Temno vždy nájde spôsob, ako Slovo pokriviť a takto znehodnotiť. Stalo sa to aj s PG a bolo potrebné veľa námahy, získať v dnešnej dobe Slovo celé, ale ešte ani to nebolo zárukou Pravdy, lebo bolo potrebné Slovo aj správne usporiadať, aby ten vyslovený scenár v tomto živom Slove, sa priblížil skutočnosti. Nestačí mať všetky prednášky, ale časovo poprehadzované, lebo týmto činom, sa scenár znehodnotil, a čitateľ nemôže získať pravý obraz, teda ten, ktorý je postupne v jednotlivých prednáškach formovaný, podľa predošlého citátu. Dá sa to prirovnať k životopisu, v ktorom by boli síce všetky prežité udalosti, ale ich poradie by bolo zmenené tak, že prežitia z práce a dôchodku by boli na začiatku a zo škôlky a školy na konci. A práve tí, ktorí vlastnia Slovo v takejto neusporiadanej forme, aj keď úplné, snažia sa poučovať ostatných, teda aj tých, ktorí Slovo majú úplné a aj usporiadané správne! Čo sa dá k tomu ešte dodať? Nastolené otázky nech si zodpovie každý čitateľ sám, aj keď mu možno trochu pomôžeme:

ZHRNUTIE

Ku získaniu správneho scenára, ktorý na ľudstvo čaká, je nevyhnutné splniť tri zásadné podmienky:

 1. Poznať SLOVO PG v úplnej forme, a s usporiadaním prednášok v správnej časovej postupnosti! (**)  
 2. Na takomto základe, poznať najnovšiu formu tohto Slova pod názvom: Večné zákony! (**)
3. Tieto dve podmienky umožnia potom prijať aj tú zásadnú tretiu podmienku: Prijatie Vesmírneho spojenia, ako dôležitej súčasti toho istého SLOVA. (**)

Tieto tri formy jedného Slova, dokonale zapadajú aj do všetkých starých zasľúbení, ktoré boli ľudstvu dostupné v minulosti a uväznené v rôznych náboženstvách! (*) - Dôkazy boli podané v minulom príspevku! (S názvom "Roztriedenie" z 19. novembra 2016).
Ten, ktorý splní tieto tri podmienky, je ochotný potom zaradiť do skupiny ľudských duchov, vyvíjajúcich sa v hmotnosti, aj tých zrelších, žijúcich na rôznych iných planétach a rovnako aj tých menej zrelých. A keď to má tento ešte aj prežité a ako vlastnú skúsenosť, tak kto mu ju môže potom, z tých neskúsených vyvrátiť?! Tak, ako sú rozdelení duchovia podľa zrelosti na planéte Zem, tak je tomu v celom hmotnom vesmíre, až na to, že mimo Zeme už niet inej planéty, totožnej so Zemou v tom, že na nej žijú pomiešaní, tak rôznorodí ľudskí duchovia. A to je tá zásadná podmienka, ktorá sa musí zmeniť aj na Zemi a to je aj ten dôležitý bod toho scenára, ktorý na nás čaká! 
Pre tých niektorých, ktorí teraz možno zostali prekvapení, pomôžeme podporiť toto tvrdenie citátom z POSOLSTVA, prvej časti: Vo Svetle Pravdy a z prednášky č. 64: „Čo oddeľuje dnes tak mnoho ľudí od Svetla“:
„Preto sa blíži čas, keď táto zem bude musieť byť na nejakú dobu ponechaná vláde temna bez priamej pomoci zo Svetla, pretože si to ľudstvo vynútilo svojím chcením. Následky chcenia väčšiny ľudí museli privodiť tento koniec. – Je to doba, ktorú smel kedysi vidieť Ján, kedy Boh zahaľuje svoju tvár. – (*) Staré zasľúbenia.
Všade vôkol je noc. Avšak v najväčšej núdzi, keď všetkému i tomu lepšiemu, hrozí utonutie, začínajú tiež súčasne svitať ranné zore! Ale ranné zore prinesú vopred bolesti veľkej očisty. Táto očista je nevyhnutná prv, ako bude môcť začať záchrana všetkých vážne hľadajúcich; avšak nikomu z tých, ktorí usilujú o nízke, nebude môcť byť podaná pomocná ruka! (**) Budú sa musieť zrútiť až do tých hrôzyplných hlbín, kde jedine ešte môžu dúfať v prebudenie, a to v utrpeniach, v ktorých sa musia zoškliviť sami sebe.
Tí, ktorí doteraz mohli s posmechom a zdanlivo beztrestne klásť prekážky všetkým nahor usilujúcim, zmĺknu a zamyslia sa, až nakoniec ešte žobrajúc a nariekajúc úpenlivo budú prosiť o pravdu.
Nebude to potom pre nich také ľahké, budú nezadržateľne prevedení medzi mlynskými kameňmi železných zákonov Božskej spravodlivosti, až kým v prežití nedôjdu k poznaniu svojich omylov.– “

„Beda však tomu, kto Pravdu falšuje, alebo mení preto, aby sa k nemu zbiehali ľudia, lebo im je to v pohodlnejšej forme aj príjemnejšie. Taký človek neuvaľuje na seba len vinu falšovania a zavádzania, ale nesie tiež celú zodpovednosť za tých, ktorých sa mu podarilo privábiť tým, že učinil Pravdu pohodlnejšou alebo prijateľnejšou. Jemu nebude pomoci, až príde hodina odplaty. Zrúti sa do hlbín, ktoré ho už nikdy nevydajú, a to právom! Aj to smel vidieť Ján a vo svojom Zjavení pred tým varoval.
A keď začne raz veľká očista, tentoraz nezostane človeku čas, aby sa vzpieral, alebo dokonca staval na odpor voči tomuto dianiu. Božie zákony, o ktorých si človek tak rád robí nesprávny obraz, prejavia sa potom neúprosne.
Práve v čase najväčších hrôz, aké kedy zem zažila, ľudstvo konečne spozná, že Božia láska je veľmi ďaleko od zmäkčilosti a slabosti, ktoré sa jej opovážlivo pripisujú.
Viac ako polovica všetkých ľudí v prítomnosti nepatrí vôbec na túto zem! (**)
Už za niekoľko tisícročí toto ľudstvo pokleslo natoľko a žije tak silne v temnote, že svojím nečistým chcením vybudovalo mnoho mostov k temným sféram, ležiacim veľmi hlboko pod úrovňou tejto Zeme. Žijú tam hlboko kleslí, ktorých jemnohmotná tiaž doteraz nikdy nepripúšťala možnosť dostať sa na túto zemskú pláň.
V tom spočívala ochrana pre všetkých žijúcich na zemi práve tak, ako aj pre týchto temných samotných. Sú oddelení prirodzeným zákonom jemnohmotnej tiaže. Tam dolu môžu sa vyzúriť vo svojich náruživostiach, vo všetkých nízkostiach, bez toho, že by tým spôsobili škodu. Ba naopak. Ich nespútané vyžívanie zasahuje len takých, ktorí sú rovnakého druhu práve tak, ako vyžívanie sa týchto druhých zase zasahuje ich. Trpia tak obojstranne, čo vedie k dozrievaniu, nie však k ďalšej vine. Pretože utrpením môže sa časom v nich prebudiť odpor voči nim samotným a s odporom i prianie uniknúť z tejto ríše. Toto prianie vedie neskoršie k mučivému zúfalstvu, ktoré môže nakoniec vyústiť do najvrúcnejších modlitieb, a tým aj vo vážne chcenie k polepšeniu.
Tak sa to malo stať. Avšak nesprávnym chcením ľudí stalo sa inak! 
Ľudia svojím temným chcením vytvorili most do oblasti temna. Podali tak tam žijúcim ruku a umožnili im pomocou príťažlivej sily rovnakého druhu dostať sa hore na zem. Tu našli títo temní prirodzene aj príležitosť k novej inkarnácii, ktorá pre nich podľa normálneho svetového diania nebola ešte predurčená. 
Lebo na zemi, kde prostredníctvom hrubohmotnosti môžu žiť spoločne so svetlejšími a lepšími, spôsobujú len škodu a uvaľujú na seba novú vinu: To nemôžu vo svojich nížinách; lebo ich seberovným prináša nízkosť len úžitok, pretože v tom konečne predsa spoznajú napokon samých seba a naučia sa mať k tomu odpor, čo prispeje k polepšeniu.

„Možno teda v tom vidieť len lásku, keď záverečné pôsobenie zákonov celkom spravodlivo zmetie konečne z pozemskej úrovne tých, ktorí sem nepatria, aby sa zrútili do tej ríše temna, kam podľa svojho druhu prináležia. Tak už nebudú môcť viac prekážať svetlejším dušiam vo vzostupe a uvaľovať na seba novú vinu; snáď ešte predsa dozrú v zošklivení si svojho vlastného prežívania. – –“

Presne túto dobu teraz prežívame, že temno je na svojom vrchole a my sme ponechaní bez pomoci zo Svetla tak, ako začína tento citát! A to, čo bude nasledovať, máme v krátkosti načrtnuté v ďalšom texte citátu a je to ten scenár, ktorý nás očakáva. Rovnako je vykreslený vo Večných zákonoch a aj vo Vesmírnom spojení, ba vlastne vo všetkých náboženstvách. Či sa nájde niekto, kto sa nazdáva, že tá temná elita - háveď, ktorá teraz vládne na Zemi, sa vzdá svojej moci iba duchovným poučením a bez priameho hrubohmotného zásahu? Tisícročia potvrdzujú opak!

Je nás už veľké percento z ľudskej populácie, ktorí máme skúsenosť s mimozemskou civilizáciou! Ale väčšina z týchto si kladie nasledovnú otázku: „Aký majú zámer – dôvod ich prítomnosti títo mimozemšťania?“ Odpoveď sme práve poskytli! Je to príprava na POSLEDNÝ SÚD! 
Ten, kto sa hrdí, že je pri Pravde, čo mnohí čitatelia PG tvrdia, nech sa pokúsia zodpovedať túto otázku všetkým tým, ktorí majú uvedenú skúsenosť! V PG je predsa uvedené: „Pravda vylučuje každú nezodpovedanú otázku!“

Pre niektorých by bolo možno vhodné doplniť, aj keď sme už na stránke na tento problém tiež upozorňovali, že ani všetko to, čo prichádza z oblakov, nie je to pravé a teda zo Svetla! 
Pravý záchranca bude obdarený nenapodobiteľnými znameniami: Bude z neho vyžarovať zlatý kríž Pravdy a holubica, ako znamenie Ducha Svätého! 
Väčšina čitateľov PG zastáva prežitý a skostnatený názor, ako keby stále nechápali stavbu stvorenia a bytostí v ňom žijúcich, vládne im stále rovnaký geocentrizmus, ako všetkým cirkvám, a odmietajú prijať to nové. Títo nevedia, že sú tu aj takí čitatelia, ktorí boli k PG privedení práve tými mimozemskými aktivitami a našimi bratmi, žijúcimi mimo Zeme. Nech sa teda nepokúšajú takýchto urobiť sebe podobnými!

(**) – Citáty z Vesmírneho spojenia:

 • Podľa  Biblie  prídem  v  oblakoch  s  nebeským  vojskom.
 • Môj  plán  je  dokonalý,  všetko  bolo  pre  túto  akciu  starostlivo  pripravené.  Každý  bude  umiestnený  na  takom  mieste,  aby  to  zodpovedalo  jeho  duchovnej  výške.  V  dome  môjho  Otca  je  veľa  príbytkov.  Mám  miesto  pre  každého,  treba  však  urobiť  určité  odstupňovanie  jedincov.
 • Sľubujem  vám,  že  každá  kozmická  loď  bude  na  desatinu  milimetra  presne  tam,  kde  má  byť,  než  začneme  svoju  záchrannú  akciu.
 • Musíte  poznať,  pochopiť  a  realizovať  v  bežnom  živote  vesmírne  zákony,  aby  ste  boli  schopní  duchovnej  premeny,  ktorá  má  teraz  na  Zemi  nastať  u  tých, ktorí  sa  o  to  usilujú(***)
  (***) Porovnajte tento citát s tým z PG, ktorý máme v úvodníku NOVINIEK!

Pre tých, ktorí sa o to poctivo usilujú, pomôžu možno nasledovné slová: Nasledujúce citáty boli vylúčené zo Slova Pravdy, prvý z PG, z prednášky Otčenáš a druhý z Vesmírneho spojenia. Prečo? No preto, lebo obidva nám radia, aké dôležité je poznať vesmírne - Božie zákony! Bolo nám zamlčané, že ich máme hľadať a kde ich môžeme objaviť! Už tento jednotný čin temna potvrdzuje jednotnosť týchto dvoch posolstiev!

(***) Už trikrát mu bola daná príležitosť, aby správne spoznal Božiu vôľu! Raz Mojžišom, ktorý bol k tomu osvietený. Druhýkrát samotným Ježišom, Synom Božím, ktorý predsa v sebe niesol Pravdu, a teraz po tretíkrát a tým naposledy v Posolstve Grálu, ktoré je opäť čerpané priamo z Pravdy.–  (Citát vylúčený z PG.)

Bod č. 62 z Vesmírneho spojenia hovorí toto: „Prvou knihou bol Starý zákon, druhou Nový zákon a tretia kniha sa pre Vás píše. – (Citát vylúčený z Vesmírneho spojenia.)


________________________________________________________________________________________

10. september 2017

ZÁCHRANA VYVOLENÝCH

Sú medzi nami istí jedinci, ktorí majú tú danosť, rýchlo sa objaviť tam, kde môžu niečo pomerne ľahko získať bez patričnej protihodnoty – námahy. Medzi takých patria dnes aj mnohí predstavitelia cirkví, ktorí podľa ich mienky už majú zaistené miesta v nebi a teraz už len čakajú na to, kedy ich tam privítajú. Keďže už aj títo jedinci si všimli, že stav na planéte Zem je momentálne veľmi vážny a stále sa to zhoršuje, začali sa aj oni pýtať: „Čo bude, až to všetko vyvrcholí?!“ No a v Biblii, ktorú poriadne nepoznajú, alebo majú isté nie čisté úmysly, našli, že „Syn človeka príde v oblakoch“ a bude „zachraňovať vyvolených – spravodlivých.“ Oni sa medzi nich samozrejme hneď zarátali a teraz verbujú aj svoje ovečky na cesty, ktoré si myslia, že poznajú, ale nepoznajú ich vôbec, ako ani Slovo Ježiša.

Možno sa niekomu zdajú tieto slová prehnané, ale žiaľ, sú pravdivé a náš zámer nie je nikoho osobne haniť, len poukázať na isté praktiky a odklon ľudí od Pravdy. Činíme tak nie len z lásky k ľuďom, ktorým by sme radi pomôcť, ale hlavne z lásky k TOMU, ktorý už toľko obetoval pre našu záchranu a to pravé naše poučenie. Žiaľ mnoho námahy dosiaľ neprinieslo to ovocie, ktoré by mohlo, pretože do sveta vykrikujú práve tí, ktorí by mali radšej mlčať a tí ktorí mali konať, sú ticho!

Aj napriek tomu, že sme sa tejto téme venovali už viac krát na našej stránke, predsa tak urobíme ešte raz, pretože je to téma dnes aktuálna a chceli by sme, aby mali ľudia možnosť vybrať si slobodne medzi viacerými vysvetleniami to, ktoré bude ich vnútru, ale aj logike a teda Pravde bližšie.

Ježiš povedal: „(Ján, kap. 16; verš 7. – 15.)

„Vám prospeje,
aby som odišiel; lebo ak neodídem,
Radca nepríde k vám; ale keď odídem,
pošlem Ho k vám. A keď príde,
poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti
a o súde; o hriechu, že neveria vo mňa;
o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac
ma neuvidíte;
 a o súde, že knieža
tohto sveta je už odsúdené. Ešte
mnoho vám mám povedať, ale teraz
neznesiete. Keď však príde On, Duch
pravdy
, uvedie vás do všetkej pravdy
lebo nebude hovoriť sám od seba, ale
bude hovoriť, čo počuje; a bude vám
zvestovať aj budúce veci. On mňa
oslávi, lebo z môjho vezme a bude
zvestovať Vám. Všetko čo má Otec,
je moje, preto som vám povedal, že
z môjho vezme a bude zvestovať vám.“

Takýchto citácií je v Biblii viac, v ktorých je ohlásený iný Vyslanec zo Svetla, ktorý príde, teda nie sám Ježiš, ale keďže sme ich už na stránke uvádzali, tak pokračujeme vo vysvetlení.

Pre pochopenie nasledujúceho je ale potrebné si ešte uvedomiť jeden fakt. Cirkev nikdy skutočne nespoznala Vyslanca Božieho, práve naopak, brojila proti nemu, pretože Boží Posol nikdy nežiadal zakladať organizácie, spolky a cirkvi, práve naopak robil ľudí slobodnými, čo cirkvi stále vadilo, pretože prichádzala o chlebodarcov. Až keď mal tento Vyslanec Boží už zaujímavé zastúpenie v radoch ľudí, vtreli sa medzi nich títo hodnostári, učenie podľa svojej predstavy pozmenili a tak dávali ďalej. Veď Ježiš, ktorého dali zabiť veľkňazi, je toho najlepším príkladom!

Ako ale pozmenila cirkev Ježišovo učenie pre vlastný prospech?

V prvom rade tak, že stotožnila osobu Syna Božieho - Ježiša s osobou Radcu - Syna Človeka - Imanuela. Aj napriek zrejmej odlišnosti mien, úloh a aj času pôsobenia, zjednotila cirkev tieto dve mená a Ježišovi pripísala aj úlohy Syna Človeka - Imanuela. Často to možno robila aj z neznalosti na popud „kohosi“, kto tento zámer sledoval! Ale prečo? Nechám teraz odpovedať Synom Človeka zvestovanú Prakráľovnú - autorku knihy Večné zákony:

Očakávanie opätovného príchodu Krista. Zámenou, resp. zlúčením Ježišovej osoby so Synom človeka sa temnu podarilo v celej Biblii, nielen v evanjeliách, udržať tento omyl, ktorý mal a ešte len bude mať pre ľudstvo neblahé dôsledky. Tým, že sa pre cirkev stal Ježiš aj Synom človeka, stratila sa totožnosť pravého Syna človeka a cirkev bude donekonečna čakať na Ježiša ako na očakávaného hosťa, ktorý nikdy nepríde.
V jeho mene sa dostavia tí, ktorí sa o tento omyl zaslúžili, a budú zvádzať ľudí Ježišovými výrokmi, zázrakmi a sľubmi, len aby si získali ich dôveru a moc.
Napriek tomu, že o pravom Synovi človeka je v Biblii dlhý text v Jánovom evanjeliu, 14. kapitole, 17. – 26. verši, kde sa spomína ako Duch Pravdy, existujú mnohé duchovné smery, ktoré neuznávajú Božiu trojicu. Popierajú, že aj Svätý duch je osobou, ktorá prišla na Zem v osobe Ducha Pravdy, Sudcu, Radcu, Tešiteľa. Tým len dokazujú svoju obmedzenosť a zároveň skutočnosť, že sa skrýva v ich radoch temno. Popieraním Svätého ducha ako osoby a vykladaním uvedeného textu v Biblii, že je to iba obrazný pojem, sa má zaprieť skutočný predstaviteľ Syna človeka – Abd-ru-shin. Temno na tomto omyle naďalej zotrváva, aby aj pri ďalších, ešte len očakávaných udalostiach ľudia nespoznali a neprijali pravého Syna človeka.
Prečo vlastne temnu na tom tak záleží? Veď je to nad slnko jasné: 
Vládca novej ríše – Syn človeka – Imanuel zničí všetko temné, aby mohol konečne na Zemi zavládnuť mier a spravodlivosť.
Prečo by sa malo temno vopred vzdávať? Do poslednej chvíle bude skrývať pravého Syna človeka, ktorý sa má stať jeho premožiteľom. Keďže Ježiš už nepríde, nemôže byť ani bezprostredným nepriateľom temna, preto práve jeho osobu tak vyzdvihuje a zdôrazňuje.
Ak väčšina veriacich napokon prijme, že Ježiš nie je Synom človeka, temno sa okamžite dokáže preorientovať a bude svojich služobníkov vyhlasovať za Imanuelových vyslancov. Niektorí temní vodcovia už začali používať určité výrazy a pojmy z Posolstva, miešajú ich s Kristovými výrokmi a robia aj „zázraky“ a liečia.“
„Medzi cirkevné autority a kňazov sa odjakživa vteľovalo a vteľuje mnoho padlých anjelov. Aby vzbudzovali dôveru, halia sa až príliš nápadne do Ježišových slov. Avšak svoj pôvod prezrádzajú tým, že zásadne odmietajú úlohu a existenciu Ducha Pravdy ako skutočnej osoby. Keďže sú vyššími duchmi než ľudia, sú veľmi príťažliví a mnohí veriaci na nich priam visia. Tým aj nevedome podliehajú ich vplyvu a vnuknutiam.“

Dôkazom týchto slov je práve rozhovor istých cirkevných vodcov, ktorý nedávno odznel v jednej nemenovanej relácii, kde títo kňazi, očakávajúc príchod Ježiša v oblakoch, sa už tešia na to, ako budú zachránení a verbujú ľudí, aby sa začali tiež zaoberať touto témou a pridali sa k nim, nakoľko situácia vo svete už núti človeka uvažovať nad vyplnením posledných zasľúbení!

Ich vysvetlenie a predstava o záchrane je úplne mimo logiky, ba keď im poslucháči začali klásť vecné otázky, tak to museli opäť zhodiť na „Božie tajomstvo“ nakoľko sa majú príliš radi, než aby si verejne priznali neznalosť a nehádzali chybu na Boha, ktorý nás podľa zasľúbení má prísť zachrániť, ale o ničom nás neinformuje. Ako ale podľa nich môže, keď každé nové zjavenie odstrkujú bokom, ako „falošné proroctvo“ a Zvestovateľa ako „falošného proroka“?! Veď starý aj nový zákon nasvedčuje, že Boh postupne posielal svojich Vyslancov – proroci, Mojžiš, potom Ježiš, ktorý nám zasľúbil jeho nástupcu – Syna Človeka – Ducha Pravdy!

Je smutné, že tí, ktorí sa snažia vykladať Božie zákony a majú vplyv na masy tieto zákony vlastne nepoznajú. Dôkazom toho bolo vysvetlenie „únosu spravodlivých“ ktoré podali tak, že ľudia budú v hmotnom tele, levitujúc, pozdvihnutí medzi oblaky, kde neskôr dostanú duchovné telo. A to aj tí, ktorí počas 2000 rokov zomreli a budú vzkriesení. Ale v zápätí sa títo vodcovia priznali, že ani oni si to celkom nevedia predstaviť. To sa im ani nečudujem, veď takýto obraz v sebe nenesie ani kúsok logiky!

Čomu sa ale čudujem je to, že sa neboja svojimi klamstvami skrývať za Boha, a hlavne, že jeden z nich sa priznal, že pozná aj Slovo zasľúbeného Radcu, Syna Človeka – Posolstvo Grálu! Aj napriek tomu hlása také nezmysly a dokonca vyhlásili, že len oni jediní ako predstavitelia cirkvi ľudí informujú o príchode v oblakoch, o záchrane vyvolených! To je predsa ich vedomé hrubé klamstvo! Už pred 100 rokmi, keď sa títo ešte len pripravovali na svoje poslanie odvádzať ľudí od Pravdy, bol tu už Syn Človeka a pripravoval nás na súd a príchod v oblakoch práve v tom diele, ktoré vraj mal v rukách aj dotyčný. V roku 1998 sama cirkev bránila Prakráľovnej hlásať Pravdu a zakázala jej knihy, kde práve o príchode Syna Človeka v oblakoch a o Jeho úlohe hovorí! Od roku 2012 sa projekt Rádia Záchrana snaží ľudí informovať o dianí a podávať stále nové dôkazy a vysvetlenia týchto faktov, ktoré ostávajú pre väčšinu neznáme, lenže sú v súlade s dokonalou logikou a aj zasľúbeniami. A tí cirkevní vodcovia, ktorí toto trvalo odmietajú a výslovne proti tomu bojujú, si zrazu uvedomia, že je čas sa k tejto myšlienke pripojiť a povedia, že o tom nehovorí nikto, len oni! Tak môžu mať čisté úmysly?

Dokonca v tej relácii z úst kňaza odznelo: „Pán ma sem poslal, aby som vám o tom povedal.“ Len sa ten kňaz nepriznal, kto je jeho pán!

Ako dôkaz vyššie napísaného zacitujeme teraz zo Slova, ktoré pre nás Duch Pravdy napísal pod názvom Posolstvo Grálu:

„Nie inak je to aj s tými, ktorí sa snažia odmietať všetko nové s poukazovaním na proroctvo o vynáraní sa falošných prorokov! Aj v tom nespočíva nič iné, než opäť iba lenivosť ducha; lebo v tomto proroctve, na ktoré sa oni odvolávajú, je predsa súčasne tiež dosť zreteľne povedané, že ten pravý, ten zasľúbený príde práve v tej dobe vynárania sa falošných prorokov! 
Ako ho vlastne potom hodlajú spoznať, keď pre svoju pohodlnosť všetko jednoducho ľahkomyseľne odvrhujú s takou poznámkou! 
Oni sami musia nájsť dôkaz v tom Slove Pravdy, na ktoré ľudia, až na niekoľkých, nechceli dbať ani u Ježiša, ale očakávali ešte iné dôkazy, keď výsmešne požadovali: „Keď si Syn Boží, zostúp z kríža a potom ti uveríme!“

Jeho Slovo Pravdy, ktoré bolo skutočným dôkazom, nemalo vtedy pre nich ešte nijakú cenu. Vlastná duchovná lenivosť každého jednotlivca, kam sa len pozriete. A tak ako vtedy, je opäť aj dnes, lenže ešte ďaleko horšie, pretože teraz je každá duchovná iskra skoro úplne zasypaná.“

 „Ježiš bol vtedy tiež novým zjavením a priniesol ďalšie vo svojom Slove. Pre vtedajšiu dobu to bolo všetko nové, ako dnes moje Posolstvo o Imanuelovi. Bol to vtedy rovnako tak nutný pokrok ako dnes, pri ktorom sa však nemalo zostať na veky stáť. Ani ja neruším nič zo starého, ale prinášam len nové k tomu.“

„K tomu však patrí tiež zákon trvalého pohybu, ktorý je podmienkou nerušeného pokroku vo vývoji. S tým zostáva spojené rozširovanie vedenia
Vedenie o stvorení, vedenie o duchu je vlastným obsahom všetkého života!“

„Kto z ľudí si ujasní, že za falošných prorokov nemôžu byť jednostranne považovaní len tí, ktorí prinášajú nové zjavenia, ale že sa to vzťahuje na každého jedného z tých, ktorí predstierajú, že môžu splniť čo i len časť toho diela, ktoré očakáva silu zasľúbeného vyslanca Svetla.“

„Ja som Syn Človeka Imanuel Parsifal Abdrushin Oskar Ernst Bernhardt, osemnásteho apríla tisíc osemsto sedemdesiat päť, prichádzajúci!“                                                             

„Nasledujúce slovo neprináša nové náboženstvo.“

„Len ten, kto sa sám pohybuje, môže sa duchovne dostať dopredu. Hlupák, ktorý k tomu používa cudzích pomôcok vo forme hotových názorov, ide svojou cestou len ako o barlách a vlastné zdravé údy pri tom vylúčil.“

 „ĽUDIA! Keď nadíde hodina, v ktorej podľa Božej vôle nastane na zemi nutná očista a triedenie, potom dávajte pozor na vám zasľúbené, čiastočne nadpozemské znamenia na nebi! 
Nedajte sa potom pomýliť tými ľuďmi a cirkvami, ktoré sa už dávno oddali Antikristu. Je to tiež smutné, že ani cirkvi doteraz nevedeli, kde hľadať tohto Antikrista, ktorý už tak dlho pôsobí medzi všetkými ľuďmi. Pri troche pozornosti museli by ste to poznať! Kto môže jednať viac antikristovsky ako tí, ktorí proti samému Kristovi vtedy bojovali a nakoniec ho i zavraždili! Kto sa mohol ešte horšie a zreteľnejšie prejaviť ako Kristov protivník! 
Boli to predstavitelia a zástupcovia pozemského náboženstva, ktorým sa pravdivé učenie o Bohu skrze Syna Božieho nehodilo do ich výstavby. Pravé Božie posolstvo sa predsa nemohlo k tomu hodiť, pretože úsilie duchovných pozemských hodnostárov bolo zamerané v prvom rade na pozemský vplyv, na pozemskú moc a jej rozšírenie. Dokázali tým celkom jasne, že sú služobníci ľudského rozumu, zameraného jedine na pozemské znalosti, na pozemskú moc toho rozumu, ktorý sa stavia nepriateľsky a ako prekážka proti všetkému, čo je mimo pozemského chápania! Pretože Boh je vždy úplne mimo pozemského rozumového chápania, práve tak ako aj duchovné, ostáva tým rozum ako jediná skutočná prekážka!“

Títo sú mienení, keď sa zvestovalo: On príde, súdiť bude živých i mŕtvych! Treba tým rozumieť duchovne živých a duchovne mŕtvych; iných totiž niet, keďže pozemské telo nemožno počítať ani ako živé ani ako mŕtve. Samé nebolo nikdy živé, iba po určitý čas oživené.“

„Všeobecný pojem „vzkriesenie tela“ nachádza svoje oprávnenie pri pozemských zrodeniach, ktoré neprestanú, dokiaľ budú pozemskí ľudia. Je to veľké zasľúbenie, že sa umožňujú opätovné pozemské žitia, ďalšie inkarnácie za účelom rýchlejšieho pokroku a nutného odčinenia zvratných účinkov nižších druhov, čo je rovnoznačné s odpustením hriechov. Je to dôkaz nesmiernej lásky Stvoriteľa, ktorého milosť spočíva v tom, že zosnulým dušiam, ktoré svoj pozemský čas celkom alebo čiastočne premárnili a vstupujú preto do záhrobia nehotoví pre vzostup, dáva sa znovu príležitosť zahaliť sa novým hrubohmotným telom alebo plášťom. Tak slávi ich odložené telo vzkriesenie v novom tele. Duša, ktorá už prešla do záhrobia, prežíva tak vzkriesenie v tele! 
Aké požehnanie spočíva v tomto trvalo sa opakujúcom splňovaní takej veľkej milosti, dokáže ľudský duch pochopiť až neskoršie, pretože nemá prehľad o celku!“

„Mojou snahou je priviesť až tam vážne hľadajúcich. Nakoniec s radosťou poznajú, že v celom svetovom dianí niet tajomstva ani medzery.“

„A Svetlo vám to zvestuje v krátkom čase a ľudia, ktorí neveria, sa zľaknú! 
A naplní sa zasľúbenie proroka, že prídem v oblakoch a oni uvidia moje meno a poznajú ma! 
A vystavím vám chrám vášho BOHA a PÁNA tu na zemi a budem vaším Kráľom, ktorý vás bude navždy spájať so silou z Ducha, keď ponesiete v sebe vôľu k vzostupu. 
Príďte a nasledujte ma, lebo som tu!“

„Keďže ku vám prehováram odtiaľto, tak to nie určené len pre pozemských ľudí, ktorí sú v duchu tak ťažkopádni, ale omnoho viac pre miliardy, ktoré obývajú ľahšie úrovne vesmíru, ktoré usilujúc ku Svetlu, prahnú po mojom Slove, aby podľa neho žili v radostnej vďačnosti! 
Počet obyvateľov tejto Zeme je zanedbateľný. Preto to nehrá pre mňa žiadnu veľkú rolu, či počúvajú títo pozemskí ľudia môjmu Slovu, a či sa preň otvoria, alebo či zostanú uzavretí. JA SPĹŇAM! Kotvím do tejto hrubohmotnosti svojim Slovom Božiu vôľu, nepokrivenú, nevykoreniteľnú! 
A moje Slovo je vynášané do všetkých častí svetov, preniká ako burácanie búrky lámuc nesprávne a posiľujúc správne, otvárajúc pri tom brány, ktoré vedú k doposiaľ netušenému Svetlu!“

„Vy, ktorí ste si vzali za cieľ, slúžiť Pánovi s celou silou, buďte silní a pevní! Máte stáť nebojácni a verní, so žiariacim pohľadom plným dôvery upretým nahor! V širokom okruhu máte byť poznaní ako svietiace majáky, ktoré zvestujú zasľúbený pravý vjazd do záchranného prístavu.“

V tejto relácii tiež boli ľudia vystríhaní pred UFO, keď sa vraj objaví UFO, tak si antikrist pripravuje cestu! No posúďte sami, či to má logiku. Koľko obyvateľov Zeme už videlo UFO, koľko aj vysoko postavených osobností, ktorí verejne vystúpili, ale aj obyčajných ľudí, ktorí trávili čas v prírode. Ako ich ale toto môže ohroziť na ich ceste za Pravdou? NIJAKO! Len začnú premýšľať a klásť tie správne otázky! A to práve antikrist nechce a nie že by on k takýmto úvahám ľudí privádzal!

Tu by sme chceli tým, ktorých to zaujíma, odporučiť, aby si prečítali náš príspevok ROZTRIEDENIE z priečinku ZÁCHRANA a príspevok ISTO LIETAJÚ z priečinku VEDA A VESMÍR, kde sme uviedli mnohé citácie z Biblie, ktoré vyššie napísané potvrdzujú a potvrdzujú tiež existenciu lietajúcich telies UFO! Dokonca aj my sami sme na stránke ponúkli isté zábery UFO!

Prežitie s UFO, alebo aj kontakt, malo dnes už veľa pozemšťanov a je to pre nich samozrejmosťou. Dalo by sa povedať, ako sa zvykne hovoriť: “že o tom si už aj vrabce na streche čvirikajú!” Lenže veľkým problémom pre všetkých s prežitím zostáva toto: KTO sú, ba NA ČO tu sú?!  Že sem nechodia iba na dovolenku, musí byť predsa každému jasné! NO A TIETO DVE OTÁZKY SA SNAŽÍME ZODPOVEDAŤ NA NAŠEJ STRÁNKE!

Mnoho ľudí ešte ale pociťuje ako novinku, že Boh by pre pomoc ľudstvu – „príchod v oblakoch“ použil inú mimozemskú civilizáciu, ale je to poznanie, na ktoré sme už dnes dozreli a teda mali by sme byť schopní ho prijať. A ako by nám potom mal Boží Vyslanec prísť pomôcť, keď na Zemi už nebude bezpečne a má prísť „v oblakoch“? Prečo by sa nemohol vteliť medzi obyvateľov inej planéty, tak ako sa vtelil medzi obyvateľov Zeme, aby aj ich viedol k láske a pomoci blížnemu v núdzi? Veď by tak pomohol dvom civilizáciám a Jeho príchod by priniesol omnoho viac úžitku, ako keby boli ľudia levitujúc pozdvihnutí medzi mraky, ako to vyhlasujú títo mudrlanti. Ako by sa takto „zachránení“ asi cítili, keď je tam hlboko pod nulou?

Veď už Ježiš kedysi povedal:
Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť.”

Čo to asi znamená?

 Tak si to teda zhrňme: KTO príde, vysvetlené už máme. Prečo nie je jedno, či čakáme Ježiša, alebo Imanuela, keď obaja sú časťou Boha? No preto, že keď temno bude chcieť odviesť ľudí od toho Pravého, príde vyslanec temna a bude tvrdiť, že on je ten, ktorý má prísť. Ak ľudia nebudú poznať TOHO kto im v núdzi má silu pomôcť, ľahko sa v núdzi upnú na hocikoho, kto im sľúbi pomoc, aj keď ju skutočne ponúknuť vedieť nebude! Keď príde ten pravý, tak neskoro zistia, že sa nechali odlákať tými, ktorí tak zákerne konajú, lebo sami už možnosť záchrany dávno stratili! Učme sa preto zo Slova toho pravého Záchrancu, kde máme všetko potrebné poznanie!
Rádio Záchrana si tiež dalo za cieľ, v núdzi o týchto dôležitých informáciách ľudí upovedomiť, lebo v tej dobe bude tých falošných vykrikovať z každej strany mnoho!

KEDY príde a KOHO bude zachraňovať, to nám odkázal cez tých, ktorých už pripravuje na pomoc pre nás a to v odkaze nazvanom Vesmírne spojenie. Citujem z neho malú časť:

„Pretože človek má slobodnú vôľu, bolo mu dovolené zájsť tak ďaleko, až k sebazničeniu, aby videl, čo stvoril vo svojom neporozumení. Naša pomoc bude poskytnutá všetkým tým, ktorí sa na ňu pripravia poznaním vesmírnych zákonov a prosbou Boha o pomoc. Keď zúfalstvo dosiahne najvyšší stupeň, vtedy fyzicky prídeme.“

Nepremárnime preto čas, ktorý nám na získanie tohto dôležitého poznania ešte ostáva!

 

________________________________________________________________________________________
15. október 2017

NÁPAD - DOPRAVA ZDARMA

 

Opäť dochádza k skresľovaniu Pravdy na verejnej scéne a preto chceme prispieť istým objasnením!
Pani Natália de Lemeny Makedonová v roku 1997 prišla s nápadom zaviesť MHD zdarma a tento svoj nápad aj verejne publikovala dokonca dva krát – raz v denníku „Práca“ – 19. 12. 1997 a druhý krát vo svojom diele – na začiatku knihy Večné zákony 2 – rok 1998.
A v dnešných dňoch jeden z kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, prišiel s nápadom, ktorý mnohí vnímajú, ba sa tým chvália, že je to na Slovensku niečo „nové“ - zaviesť MHD zdarma. 
Lenže dnes už na Slovensku nikto nevie, alebo si nepamätá, že je to v istom smere stará záležitosť, ba „odkukaná“ od niekoho, ktorého všetci vtedy odmietli, ba aj teraz neuznávajú, alebo nepoznajú.
Je to pani Makedonová, ktorá PRVÁ publikovala tento nápad v omnoho dokonalejšej forme, než je nám dnes verejne prezentovaná niekým iným. 
Niekomu jednoducho ide o to, získať osobný prospech a šikovne využiť ten poctivý nápad na nepoctivé ciele, ako je to zatiaľ v našej spoločnosti, lebo chýba ten rozmer pomoci blížnemu, alebo aspoň snaha o spravodlivejšiu rovnováhu! 
Ona pritom zostáva nepovšimnutá, pričom smotanu chcú teraz zlízať iní!

Ako je to možné?
No tak, že mladí o tom nevedia a starí akosi tiež už na to správne nepamätajú!

Tak im to teda pripomenieme a zacitujeme z knihy Večné zákony 2:

,,Prečo by sme sa nemohli voziť v MHD bez cestovného lístka?

S týmto návrhom prišla do našej redakcie bratislavská podnikateľka Natália de Lemeny-Makedonová.

Čo vás priviedlo k tejto myšlienke?
Nepríjemné skúsenosti, ktoré mám s MHD, i keď som jej pravidelnou predplatiteľkou. Kupujem si zväčša štvrťročný kupón, hoci tým finančne strácam, lebo jazdím aj autom a veľa chodím aj pešo. Napriek tomu sa necítim odbremenená od dopravných povinností. Každý deň pri odchode z domu musím myslieť na to, či mám so sebou okrem osobných a firemných dokladov aj „električenku“. Pri zhone, ktorý všetci dobre poznáme, sa mi zopár ráz stalo, že som si ju zabudla prehodiť do správnej kabelky, lebo podobne ako ostatné ženy nenosím stále tú istú. Pre takú maličkosť som sa však viackrát stala v očiach revízora i cestujúcich čiernou pasažierkou. Bola som teda potrestaná za zábudlivosť rovnako ako ten, ktorý urobil vedomý priestupok.
Poburuje ma, prečo takéto prísne sankcie nemôže uplatňovať aj cestujúci voči dopravnému podniku, keď jeho vinou zmeškajú vlak alebo dôležité rokovanie či stretnutie. Táto nespravodlivosť a ďalšia pokuta ma donútili vážne o probléme porozmýšľať a urobiť niečo, aby sa to zmenilo, lebo viem, že aj iní majú podobné problémy.

Povedzte nám, v čom spočíva váš návrh, resp. zmena.
Vychádzala som z toho, že existuje u nás viacero zdanlivo bezplatných služieb, ktoré denne používame podobne ako MHD, ale nespôsobujú občanom žiadne krivdy ani škody. Napríklad všetci platíme v daniach za opravu ciest a chodníkov, hoci niektorí chodia a jazdia po meste viac, a iní menej. Za verejné osvetlenie takisto platíme dane všetci, či vychádzame večer von, alebo nie. Podobne tiež financujeme odvoz smetí všetci, bez ohľadu na ich množstvo. O tom, že za tieto služby pravidelne platíme, nemusíme nosiť denne so sebou potvrdenie a preukazovať sa ním, lebo to sleduje inštitúcia, ktorá za tieto služby zodpovedá. Nemáme s tým teda žiadne starosti.
Avšak v doprave, aj keď chce cestujúci za ňu zaplatiť, nenájde vždy fungujúci automat. Ak mu nemá kto predať lístok, musí riskovať – buď neskorý príchod, alebo pokutu.
Držiteľ „električenky“ nie je na tom oveľa lepšie. Musí nosiť v hlave iné starosti – sledovať termíny splatnosti kupónov, ako aj termíny otváracích a záverečných hodín, ale aj obedňajších prestávok v dopravných strediskách. Samozrejme, musí ešte myslieť doma na to, či má so sebou „električenku“. Mestská doprava musí u každého občana zaujímať prvoradé miesto, inak zlyhá a stáva sa jej obeťou. Je sa čo čudovať, že sa stala hromozvodom, na ktorom sa denne odrážajú blesky agresivity našich občanov?

Ako by ste chceli odstrániť toto zaťažovanie občanov dopravnými povinnosťami?
Veľmi jednoducho. Používanie MHD si budeme naďalej predplácať, ale bez dokazovania platby. Všetci občania by platili , okrem doterajších daní, aj daň za MHD a túto službu by potom financoval štát. Malo by to priniesť výhody aj dopravnému podniku, aj cestujúcim. V súčasnosti obe strany nariekajú, že sa im stále zvyšujú výdavky. Odhadujem, že namiesto 100 až 250 korún mesačne by každý občan platil formou zvýšenej dane iba 50 korún. Nová povinnosť by pribudla mzdovým účtovníkom a daňovým pracovníkom, ktorí by pracovali s novou položkou navyše. Ostatní, teda väčšina občanov, by boli odľahčení o mnohé starosti a povinnosti.

Ako by, podľa vás, platili túto daň deti, penzisti a nezamestnaní?
Rodičom by sa strhlo z ich platu za každé dieťa od šesť rokov tiež 50 korún. Penzistom by sa táto suma odpočítala z ich dôchodku a nezamestnaným z podpory. Veď aj keď nerobia, iste občas cestujú.

A keď niekto neberie žiadnu podporu?
Určite ho niekto živí, alebo má nepriznateľné príjmy, keď dokáže žiť bez práce.

Viete povedať, akým kľúčom by sa riadilo rozdeľovanie daní na jednotlivé mestá a ako by sa riešili občania žijúci mimo miest?
Tak podrobne som svoj návrh nedomyslela, lebo nepracujem v oblasti dopravy ani ekonomiky. Ja som prišla iba s nápadom, ktorý by mohli dotiahnuť odborníci alebo aj laici, ak pochopia konštruktívne jeho podstatu a zmysel.

Ako dokážete, že vami navrhovaný systém by bol výhodnejší než súčasný?
Zmena by sa týkala MHD v celom štáte. Vám sa nezdá nelogické a nespravodlivé, že ak má niekto v Bratislave predplatenú MHD na celý mesiac, a týždeň je napríklad v Košiciach, musí tam znova za ňu platiť? Prečo má platiť dvakrát, keď môže byť vždy len na jednom mieste? Pri tomto systéme nebudeme už trestaní pokutami ani verejným ponížením, lebo si nebudeme mať čo zabudnúť, ani stratiť.
Okrem toho budú ľudia zdravší, lebo lacné cestovné vylúči minimálne polovicu osobných áut z mestských centier. Uvoľní sa tým viac miesta na parkovanie a vyčistí sa mestské ovzdušie.
Pravidelnými, i keď nízkymi platbami občanov a zrušením lístkov, legitimácií, automatov a dopravných stredísk sa získajú rezervy na nákup nových dopravných prostriedkov, na doplnenie stavu šoférov, údržbárov a upratovačiek. Tak by sa mohla stať MHD spoľahlivejšou, rýchlejšou, lacnejšou a pohodlnejšou. Viem si predstaviť, ako v čistých autobusoch a električkách visia plagáty našich výtvarníkov, ktorí by sa ako na výstave prezentovali kresbami o správaní sa v dopravných prostriedkoch. Muži – džentlmeni a slušné deti už akoby vymreli, lebo ich o tom nemá kto poučiť. *

(*) –Pozn.: (Aj tento nápad s plagátmi, ktoré majú výchovný efekt pre mládež, ale aj dospelých, sa už uviedol do života. Je síce škoda, že až po 18 rokoch od jeho prezentovania, ale predsa vítame túto aktivitu! Kiež by sme chceli počúvnuť aj iné rady z tohto láskyplne pomáhajúceho Zdroja!)

A čo cudzinci? Ako ste ich pojali do vášho návrhu?
Aj tu som našla netradičné riešenie. Keďže ich nie je tak veľa, vozili by sa zadarmo a iba tí, čo tu žijú a pracujú, by platili ako my. Prečo by Slovensko svoju povestnú pohostinnosť a dobrosrdečnosť nemohlo preukázať ešte aj takýmto spôsobom?

Prezradíte nám, kde ste „odkukali“ tento váš nápad? Pokiaľ viem, všade na svete funguje systém dopravy ako u nás. Prečo chcete, aby sme boli výnimkou?
Vašou otázkou len potvrdzujete to, čo neustále v našom národe robíme – iba kopírujeme nápady iných a potom sa čudujeme, prečo to u nich funguje, a u nás nie. Nechceme stavať na vlastných skúsenostiach a ideách, ale len upravujeme zahraničné modely na naše podmienky, čo nás stojí omnoho viac ako náš domáci originál. Skúsme byť konečne budovateľmi, a nielen napodobňovateľmi.

                                                                                                            Práca  –  19.12.1997

Tento nápad, s ktorým prišla autorka kníh Večné zákony 1,2,3, prináša mnohostranný úžitok, ako si mnohí mohli všimnúť a je to riešenie budúcnosti! Je to nápad, ktorý vznikol z túžby pomôcť a nie z túžby po zisku! A to je vidieť na jeho mnohostrannom úžitku! Autorka z toho nič nemala a dala ho len ako pomoc ľudstvu. Na oplátku bola od nás „odmenená“ tak, ako všetci, ktorí priniesli ľudstvu skutočné hodnoty a Pravdu!

Poďme sa prizrieť zblízka tomu, aký je rozdiel medzi jej nápadom dopravy zadarmo a tým „odkukaným“, ktorý prezentuje kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Tomuto kandidátovi ide o to, aby sa do Bratislavského samosprávneho kraja dostalo viac peňazí, ktoré ale prídu - z iného samosprávneho kraja na Slovensku. Nimi by chcel pokryť náklady dopravy MHD v Bratislavskom kraji. Že to bude od obyvateľov, ktorí sú v inom kraji prihlásení a tam platia dane, ale v Bratislavskom kraji reálne žijú a pracujú, to je fakt (avšak to, prečo tu žijú a pracujú, že mnohí doma prácu nemajú, to sa tu nerieši), ale vo výsledku je to len odlievanie financií z jedného alebo viacerých miest na Slovensku do iného miesta na Slovensku. Čiže cieľom nie je, aby bola doprava pre obyvateľov zadarmo, ale aby prišlo do Bratislavského samosprávneho kraja viac peňazí. A to tak, že ľudia pracujúci a žijúci v Bratislavskom kraji, si v ňom prihlásia aj pobyt, aby mali - tiež dopravu zadarmo. Cieľom sú FINANCIE. Je to šitie záplat, namiesto riešenia v súlade s harmóniou, ktoré by bolo ku prospechu všetkých.
A pritom tá spravodlivosť by bola možná len vtedy, keby to platilo celoplošne - pre celú krajinu, ako to navrhla pani Makedonová. Že rovnako by sme šli VŠETCI na Slovensku zadarmo na autobus v Bratislave, v Martine, Košiciach...  teda všade.
Taktiež je tu vidno rozdiel v tom, že v podaní tohto kandidáta sa neberie na zreteľ občan ako najdôležitejší. Kým v návrhu pani Makedonovej je popisované i to, aký je to stres a starosť navyše, musieť kupovať a nosiť lístky, električenku si nezabudnúť doma... v návrhu kandidáta na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja by toto vôbec neodpadlo. Keby mali dopravu zadarmo nie všetci ľudia, ale len niektorí, museli by sa naďalej preukazovať nejakou preukážkou, alebo aspoň občianskym preukazom. Taktiež tu vôbec nie je ani ten rozmer - pohostinnosti voči cudzincom, ktorí tu budú na návšteve a ktorý navrhla pani Makedonová. Čiže v skratke povedané, je to obkukaný návrh, ktorý nemyslí v prvom rade na človeka ako takého, zatiaľ čo nápad pani Makedonovej myslí na všeobecné blaho.

Lenže pani Makedonová dala ľudstvu omnoho viac ako len tento nápad. Priniesla vysvetlenie večných – Božích zákonov, ktoré ľuďom umožnia žiť zdravší, prirodzenejší život. Poznanie týchto zákonov by ľuďom umožnilo, aby na takéto dobré a mnohostranný úžitok prinášajúce nápady dokázali aj sami prichádzať, alebo by aspoň ľudí zmenilo natoľko, že by Pravdu dokázali spoznať a prijať! Tak ponúkla pani Makedonová komplexné riešenie problému, ale vo svojom diele „Večné zákony“ aj návod, ako môžeme a mali by sme úspešne riešiť aj iné závažné problémy v živote, k prospechu nášmu, ale aj nášho okolia. 
Jeden zaujímavý dej sa už dlho opakuje. Keď príde Vyslanec zo Svetla a prinesie ľuďom Pravdu, je stále tými, ktorí si strážia svoje mocenské postavenie odmietnutý a zavrhnutý, pretože títo sa Pravdou cítia ohrození. Keď sa ale Vyslanca zbavia, tak Pravdu prekrútia a im vyhovujúcu časť z nej použijú pre vlastný prospech! Tak je tomu aj v tomto prípade! Veď prečo by inak šiel dotyčný hľadať riešenie do inej kuchyne, keď doma mal to isté, ale ešte omnoho dokonalejšie? No preto, že mu nešlo o pomoc blížnym, ale o vlastný prospech – peniaze! A k tomu mu susedia vedeli dať dokonalý vzor!
Prečo si ľudia nezvolíte Slovo Pravdy, ktoré vám priniesli tí, ktorí z toho nemali žiaden osoh, práve naopak - len ľuďmi spôsobené utrpenie a volíte tých, ktorí majú len osobné, zištné ciele, pravdu ponúkajú len čiastočnú a o pomoc blížnemu im vôbec nejde? Či tisícročia prežívania neukazujú zreteľne, že títo vládcovia neprinášajú želaný pokoj a mier?
Je zaujímavé, že práve v novembri budú župné voľby, kedy si budeme môcť voliť vládcov kraja. Lenže november je tiež mesiac, kedy sme si mohli zvoliť Vládcu celého stvorenia, ktorý nám dal život a priniesol Pravdu celú a čistú! My sme Ho však odmietli, rovnako ako Jeho Matku!

Zmeňme sa a nerobme stále tie isté chyby!
Zvoľme si teraz Pravdu, preskúmajme ju a začnime ju žiť!
Kde ju hľadať, na to je v tomto príspevku a na našej stránke dostatočne poukázané!
V Slove Pravdy spoznáme potom tiež toho pravého Vládcu!
Jeho voľme, lebo len ON už môže ľudstvu pomôcť!


________________________________________________________________________________________
22. apríl 2018

VÝZVA ZA MIER!

 

V poslednej časti cyklu (NE)zodpovedaných otázok sme uviedli jeden pre dnešnú dobu veľmi priliehavý citát z Indických Véd, ktorý ale opäť uvádzame, pretože ho teraz život sám potvrdzuje a úzko súvisí s textom, ktorý bude nasledovať za ním.
,,Pod vplyvom iluzórnej energie sa živá bytosť bohužiaľ stáva nepravým užívateľom podľa diktátu kvalít prírody. Oklamaná živá bytosť, ktorá si pyšne myslí, že sa stala Bohom, potom mnohými spôsobmi zvyšuje svoju hmotnú silu a stáva sa príťažou pre Zem: do tej mieri, že pre duševne zdravého človeka prestáva byť možné na Zemi žiť. Táto situácia sa nazýva darmasya glánih alebo stav, kedy ľudská bytosť zneužíva svojej energie. Keď toto zneužívanie ľudskej energie začne prevládať, rozumnejšie živé bytosti začnú byť znepokojované neznesiteľnou situáciou vytváranou skazenými vládcami, ktorí sú pre Zem iba príťažou. Vtedy sa Pán zjavuje Svojou vnútornou silou, aby zachránil rozumnejšiu časť ľudstva a aby znížil záťaž, ktorú pozemskí vládcovia v rôznych častiach sveta vytvárajú. On Sám sa k žiadnemu z nechcených vládcov neprikláňa, ale Svojou skrytou silou medzi nimi vytvára nepriateľstvo, rovnako ako vietor založí lesný požiar tým, že spôsobuje trenie bambusu. Lesný požiar vzniká silou vetra automaticky a podobne nepriateľstvo medzi rôznymi skupinami politikov vzniká neviditeľným riadením Pána. Nechcení vládcovia, pyšní na svoju moc a vojenskú silu potom medzi sebou začínajú bojovať z ideologických dôvodov, a tým sa sami o všetku moc pripravia. Vo svetových dejinách je zreteľne vidieť túto vôľu Pána a bude to pokračovať do tej doby, pokiaľ sa živé bytosti nepripútajú k službe Pánovi. Túto skutočnosť názorne popisuje Bhagavad-gíta (7.14). Hovorí sa tam: „Iluzórna energia je Moja sila, a preto závislé živé bytosti nemôžu prekonať moc hmotných kvalít. Avšak tí, ktorí sa odovzdajú Mne (Osobnosti Božstva), môžu nesmierny oceán hmotnej energie ľahko prekročiť.“ Znamená to, že nikto nemôže priniesť svetu mier a blahobyt plodonosnými činnosťami či špekulatívnou filozofiou a ideológiou. Jediný možný spôsob je odovzdať sa Najvyššiemu Pánovi a tak sa oslobodiť od ilúzie spôsobenej klamnou energiou.“

Nasledujúci text nám prišiel mailom a údajne pochádza od ruského prezidenta.  Zdroje na internete tiež uvádzajú, že tento list je starý už niekoľko rokov. Každopádne však vyznieva aktuálne. Podstatný je ale jeho obsah a dôležité informácie, ktoré sú v zhode s vyššie uvedeným citátom z Indických Véd.

Vladimír Vladimirovič P U T I N
Prezident Ruské Federace  

Výzva za mír!

Evropané, opravdu chceme III. světovou válku?
Evropští spoluobčané! "Vaši" politici chtějí dokázat, jak jsou užiteční pro EU, NATO a USA. Očekávají, že jejich "tvrdý postoj" vůči Rusku je vynese v kariérách výše, na ještě lépe placené posty, než mají dnes, proto se předhánějí v návrzích sankcí, vysílání bojových jednotek a v jiných projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čímž se ze dne na den zvyšuje riziko 3. světové války. 
Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku NATO a k válce nedojde.
Ale v čemž má Rusko ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojeni? Má se vzdát svých území a podstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně projeví zájem? 

PRAVÝM CÍLEM všech těch, ať už jsou z Evropy, nebo zpoza oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby se vyhnulo válce? 
Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině? Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane!  Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo v minulosti, tak tomu nebude ani v budoucnosti.
Dnes je již jasné, že válka v plánech její strůjců nemá skončit na Ukrajině. Hlavním cílem je Rusko, ale válka zachvátí celou Evropu. 
Co pro USA zajistí vyšší zisk a co USA rychleji vytrhne z dluhové krize než válečná výroba?  Co účinněji zlikviduje konkurenci USA v podobě EU a Ruska, než vzájemné vyvraždění celých národů v Evropě?  Co USA pomůže více rozšířit sféru svého vlivu, než poválečné půjčky, přesně podle odzkoušeného scénáře použitého po 2. světové válce?  
Světový válečný konflikt reálně hrozí! V té souvislosti se zamyslete, kdo z Vašich politiků Vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupu EU do konfliktu odvedou Vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně položí život? 
Kdo z politiků tam půjde do zákopů s nimi? 
Kdo z válečných štváčů, které královsky platíte ze svých daní a kdo z jejich mediálních spolupachatelů Vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava na východ, ale že to skončí jako 3. světová válka za možného použití atomových zbraní? 
Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto konfliktu spojencem Ruska? 
Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, vždyť Hitlera porazili hlavně Rusové! Na co se vlastně váleční štváči spoléhají?
Jedno je jisté, v této válce nebude vítěze! 

Kde se schováte před jadernými výbuchy? 
Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi 100 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho mají na obou válčících stranách umřít naše děti na východní frontě, ve jménu čeho má zahynout rodina, ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte, ve jménu čeho má shořet tento svět? Ve jménu  demokracie?
Kde vidíte demokracii v tom co se děje na Ukrajině? My vidíme jen fašistickou vládu, armádu, porušující mezinárodní konvence a promyšlenou genocidu vlastního obyvatelstva, jehož vinou je jen to, že mluví rusky a chce nezávislost na fašistické Ukrajině. 

A co na to Evropa? Umíte si představit, že by si některý národ v EU vydobyl svou samostatnost způsobem, jak to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná,  že bojuje o samostatnost?  Měla snad vládu, kterou EU neuznávala? Neměli snad Ukrajinci svá národní práva?  Evropská unie se vzdala svých principů a svým postojem se stává spolupachatelem genocidy. Co můžete očekávat od politiků EU vy sami, občané EU, když tak rychle a ochotně vaši politici bourají vlastní hodnotové základy?  
Rusové jsou velký, kulturní a mocný národ, bez kterého by Evropa v dnešní podobě nikdy nevznikla.
RUSKO NENÍ VÁŠ NEPŘÍTEL, nepřítelem každého občana Evropy jsou nenasytní politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit vše, co je všem drahé.
Na otázku můžeme snad zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí politici a koupená média? Ano, můžeme!

Co mohou udělat obyčejní lidé? 
Když všichni malí a slabí dělají totéž, změní všechno!
Lze to změnit, neboť je to nutnost!
Bojkot všech politiků,  kteří zvyšují napětí, kteří volají po sankcích a zásahu proti Rusku!  Bojkot na všech úrovních, ve všech volbách! Nedopustit uplatnění zla, které chtějí šířit! Bojkotujte vstup Ukrajiny do NATO!  Bojkotujte média, která válku podsouvají jako jediné možné řešení!
Věřte! Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou.
Nebojte se!“

Tento text vystihuje terajšiu dobu a v súvislosti s tým textom Véd, podáva úplne presný obraz terajšieho prežívania, ba aj situácie na Zemi.
Z textu z Véd však jasne vyplýva, že žiadny politik, ani žiadna ideológia, ani voliči, nemôžu zjednať nápravu, ba zmeniť ten scenár, ktorý je v tom texte z Véd načrtnutý, ba ktorý nás očakáva, ako potvrdený vo všetkých duchovných smeroch a proroctvách!

V kresťanstve máme tento scenár popísaný v Biblii na viacerých miestach, spomeňme proroka Izaiáša, Matúšovo evanjelium o Príchode Syna Človeka, Zjavenie Jánovo. Nachádzame ho tiež v treťom Fatimskom proroctve, v ktorom nám podstatné deje opísala a zvestovala Prakráľovná. Dostupné svedectvá sú v jej dielach Večné zákony 1., 2. a 3. diel, ako aj v diele samotného Syna Človeka – Imanuela Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu a v Doznievaniach k Posolstvu Grálu, na ktoré na našej stránke neustále poukazujeme. Pretože okrem poznania toho, čo a prečo sa deje a čo sa ešte bude diať, hľadajúci v nich nájde návod na to, čo má on osobne robiť, aby sa mohol ešte zachrániť!

A práve týmto smerom má človek dneška investovať svoju energiu a drahocenný čas, ktorý mu ešte zostáva!
Tým jediným nástrojom potrebnej zmeny a záchrany, je poznanie večných – Božích zákonov,
podľa ktorých sa má človek naučiť ŽIŤ!


________________________________________________________________________________________
28. január 2019

PRÁVO ŠARIA

 

V našom príspevku bolo poukázané na jeden dokument, pod názvom: „Tretí džihád“, ktorý podáva svedectvo o migrácii, ale hlavne o Islame, ktorý sa stáva najmasovejším náboženstvom. Vtedy, keď som radil ku tomuto dokumentu, tak som ešte nevedel, ba som ani nevidel tento dokument celý, ale dnes už viem, že má dve časti, ba videl som ho už temer celý, až na začiatok. 
Lenže pri tomto dokumente som zostal úplne zhrozený, lebo som pochopil dokonalejšie nebezpečenstvo toho, čo sa tu podáva, ba aj tohto náboženstva. V tomto uhle pohľadu, je potom naša snaha o zoznámenie verejnosti s Božími – prírodnými zákonmi, úplne chápaná v inom rozmere, ba naša snaha sa javí ako úplne zbytočná. Prečo? Možno pochopíte z nasledujúceho textu.

Dôvod je ten, že Islam, ale iba niektoré vetvy, chápu, ba usilujú „o to isté“ ako my, teda o zavedenie zákonov Alaha, teda Boha, ktoré nazývajú „právo šaria“, lenže tieto zákony Boha, podľa ich vysvetlenia, sú naopak, zákonmi Lucifera! Potom aj tí, ktorí o to usilujú, sú nie dietkami Božími, ale dietkami Lucifera! Lenže v porovnaní s nimi, sme my úbožiaci, lebo oni majú ropu, a teda peniaze, ba hlavne moc, ale hlavne masy, nakoľko ovládajú mocných tohto sveta. Najviac sa týmto smerom angažuje Saudská Arábia. Veď sme to mohli dokonale zažiť pri vražde toho Sauda – novinára. Donald Trump verejne prehlásil, že si nemôže pohnevať toho, ktorý je dôležitý pre Ameriku a jej ekonomiku. 
No a tieto zákony „Alaha“ – „Boha“ šaria, sú dokonale známe medzi verejnosťou, ale žiaľ, aj z ich nie lichotivým smerovaním a hodnotou.

Potom pre mnohých platí nasledovná rovnica: 
Božie – prírodné zákony pravé, = zákony „Alaha“ šaria, tie Luciferove!

A toto je ten najpádnejší dôvod, prečo nemôžeme uspieť my, pri propagovaní tých zákonov pravých, lebo sú hádzané do jedného vreca s tými šaria. Nikto nie je ochotný dať si tú námahu, aby spoznal tie zákony pravé, lebo nikto nechápe, že Boh a Alah, tiež vlastne nie je jedna osoba, lebo Islam urobil z Alaha úplne niekoho iného! Tak, ako kresťania majú iba láskavého Boha, ktorý obetoval svojho Syna za odpustenie našich hriechov, a všetci, čo tomu veria už majú miestenku v nebi, tak zas Islam, má Alaha, teda Boha, ktorý káže aby sa neveriaci zabíjali, zlodejom sekali ruky, nohy, ba aj hlavy, žena bola iba bezcenný tvor, o ktorom môže rozhodovať muž podľa svojvôle a podobne. Dokonca za vraždenie a ubližovanie blížnemu, tiež získajú tú miestenku v nebi a budú si žiť, ako v raji. Znovu sa toto nesprávne smerovanie teraz potvrdilo, keď ušla tá mladá Saudka a dostala azyl v Kanade. 
Keď ale tieto dva protiklady falošných ideológií, teda krivenia prírodných zákonov správne skĺbime a podrobíme pravým zákonom Božím, tak môžeme získať  správnym výberom z oboch to správne a pravé, teda tým spôsobom, keď vylúčime to pokrivené na jednej a aj druhej strane. To, čo na jednej strane pôsobí škodlivo a neblahé následky, to na tej druhej strane pomáha ich odstrániť. A aj naopak! Aj tu chýba ľudstvu to pravé vyrovnanie. Obidve strany teda musia uznať a aj vylúčiť to, čo ku tým zákonom Božím priradil iba nedokonalý ľudský rozum! Ku tomu je však potrebný istý tlak, teda motivácia, a to sa dá dosiahnuť iba vlastnou námahou a úsilím. 
Lenže ako som uviedol, oni nemusia vôbec nič robiť, iba predávať ropu a šíriť za takto získané peniaze svoju ideológiu, ktorou už zamorili Ameriku, ale aj Európu. No a tento dokument to dokonale vystihuje, ba varuje pred týmto morom. Tak akú šancu máme my, oproti nim, ba ako zaujať a dokázať, že nie všetko, čo sa vydáva za Božiu vôľu, touto vôľou skutočne je! Keď je tu na jednej strane masa tých, ktorí vykresľujú Boha, ako všetko a lacno odpúšťajúceho a na druhej strane masa tých, ktorí by všetkých ostatných najradšej vyvraždili, lebo ich považujú za nevercov! 
Zostáva nám skutočne iba tá jediná možnosť, počkať na dobu, kedy tieto masy dostanú dôkaz Pravdy, od toho skutočného Boha.
Zatiaľ je každá naša aktivita odsúdená k neúspechu, lebo všetko je v réžii tých detí Lucifera, ale nie v réžii dietok Božích. Dokonca ešte aj naša snaha pracuje v ich prospech. Práve to som si uvedomil, ba pochopil, pri tomto dokumente a to vyvolalo vo mne doslova šok a hrôzu. 
Naše rady, ktoré smerujú k tomu, že človek musí sám na sebe zapracovať, aby zladil svoje konanie s Božími zákonmi, sa stávajú nie veľmi populárne, v porovnaní s tými, ktoré radia, že už všetko potrebné, za nás niekto vykonal pred dvomi tisíc rokmi. Nemôžeme sa rovnať ani s tými, ktorí tvrdia, že sa iba stačí pridať k tej správnej mase, ktorá to potom vykoná za nás, prípadne stačí vykonať jeden „obetavý“ čin, ktorý už zaručí následne všetko potrebné, pre sladký život v raji. „Obetavý“ čin, ktorý je ale úplne oproti tým pravým zákonom Božím! 
Z tohto diania, ba aj nášho prežitia, by sa mohli ľahko znovu vyvodiť nesprávne závery v tom, že Nemci, ako vyvolený národ, nepoznali Syna Človeka, ba vlastne zavinili oddialenie konečného diania, a aj spôsobili utrpenie celému svetu vo vojnách. Pritom zákon zvratného pôsobenia im nenadelil tú spravodlivú odmenu, teda vyrovnanie, nakoľko sa im darí stále dokonale a majú jednu z najvyšších životných úrovní. 
Rovnako je tomu so Saudskou Arábiou, ba aj inými moslimskými krajinami, ktoré prevažne všetky disponujú zásobami ropy a ľahko prichádzajú k financiám, ba majú vysokú životnú úroveň, bez akejkoľvek námahy a úsilia. 
Treba to ale chápať tak, že tie Luciferove deti sú duchovia rozumu, u ktorých sa už ten duch vlastne nemôže prejaviť, ale ten rozum dokáže v hmotnosti veľmi výhodne pôsobiť. Potom je tu druhý dôvod a to ten podstatnejší.
Treba to znovu chápať v zmysle zákonov Božích, ale v súvislosti s večnosťou. Pochopiť to bude znovu najľahšie na podobenstve: 

Bezdomovec a ešte aj vážne chorý, ale pritom taký, ktorý viedol mravný život, ten pri odlúčení z tohto sveta a prechode do toho sveta jemnejšieho, nebude mať za čím smútiť. Skôr to bude pre neho uľahčením a vykúpením z viny, ktorá pochádzala ešte z predchádzajúceho života a ktorú si týmto svojim ťažkým pozemským životom odčinil. Lenže ten, ktorý na tomto svete si žil kráľovsky, ale obyčajne na úkor blížneho, ten pri svojom prechode do prostredia, ktoré mu pripravili Božie zákony, bude prežívať dvojnásobné utrpenie, lebo stratí veľmi mnoho, v porovnaní s tým, ktorý nemá za čím smútiť a v hmotnosti zanechal iba svoje utrpenie. A to bude tá pravá odmena v zmysle zákonov Božích, ale tých pravých, nie tých Luciferových – šaria! Teda nie tých zákonov, ktoré považujú za správne znovu iba tí, ktorým prinášajú prospech.
Na jednej strane máme teda pokrivenosť pravých Božích zákonov v tom, že žena nesprávnou emancipáciou sa snaží vyrovnať mužovi a na druhej strane je žena v postavení menej cennej bytosti, nie rovnocennej mužovi. Lenže problém s rozmnožovaním je vypuklejší na tej našej strane, teda v krajinách, kde je žena pomužštená. Sú to obidve nesprávne pozície, ktoré spôsobujú deformáciu, ba je to príčina nerovnováhy a treníc v ľudskej spoločnosti, sústavných bojov, ba neduhov, ktoré si zatiaľ nedokážeme správne vysvetliť. Súvisí to aj s tým rozmnožovaním, ba aj s nezhodami v názoroch na problém LGBTI!

Teraz si problém osvetlíme za pomoci pravých prírodných – Božích zákonov:
V POSLEDNEJ prednáške som hovoril o onom moste, ktorý chýba u najväčšej časti dnešného pozemského ženstva bielej rasy, až ktorý činí ženstvo ako také. (*)
Je žalostné vidieť, ako pozemský človek horlivo speje k úpadku, a tým k záhube vo falošnej viere, že stúpa nahor.

„Tieto škodlivé následky pôsobia na všetky strany stonásobne a v mnohorakých podobách. Stačí, keď sa vynasnažíte vradiť sa do nevyhnutných účinkov zákonov stvorenia. Poznanie nebude potom vôbec ťažké.
Zamyslite sa ešte raz nad samotným jednoduchým dejom, odohrávajúcim sa v prísnej zákonitosti:
Len čo sa žena pokúsi mužsky myslieť i konať, tu sa hneď toto chcenie prejaví príslušným spôsobom. Najprv vo všetkom, čo je s ňou úzko späté s bytostným, potom i s jemnohmotným, rovnako ako potom po určitom čase aj v jemnejšej hrubohmotnosti.
Následok toho je, že pri pokusoch pozitívneho pôsobenia pozemskej ženy, odporujúcich jej úlohe, budú všetky jemnejšie časti jej ženského druhu ako pasívne zatlačené a nakoniec sa od nej uvoľnia. To preto, že nepoužívaním postupne strácali na sile a boli odtiahnuté rovnakým základným druhom od ženy.
Tým je potom strhnutý most, ktorý pozemskú ženu robí schopnou svojím pasívnym druhom prijímať vyššie žiarenia a sprostredkovávať ich hrubšej hmotnosti, v ktorej je svojím telom celkom určitou silou zakotvená. Toto je však tiež ten most, ktorý duša potrebuje k inkarnácii na zem do hrubohmotného tela. Ak tento most chýba, každej duši je vstup do rastúceho tela znemožnený, a duša sama nemôže prekročiť priepasť, ktorá tým musela vzniknúť.
Lenže ak je tento most iba čiastočne zrútený, čo závisí od druhu a veľkosti chceného pomužštenia činnosti ženy, aj napriek tomu sa môžu vteliť duše, ktoré rovnako nie sú ani celkom mužské ani celkom ženské, tvoria teda nepekné, neharmonické zmesi, ktoré prechovávajú neskoršie všetky možné neukojiteľné túžby, cítia sa vo svojom pozemskom bytí trvale nepochopené, a tým žijú vo svojom okolí v neustálom nepokoji a v nespokojnosti.
Pre také duše a tiež pre ich pozdejšie pozemské okolie bolo by lepšie, keby neboli našli príležitosť k inkarnácii; tým si totiž na seba len nakladajú vinu a nikdy nič neodpykajú, pretože v skutočnosti nepatria na zem.
Príležitosť a možnosť k takýmto vteleniam, ktoré sú stvorením, čiže Božou vôľou neželané, dávajú len tie ženy, ktoré svojou náladovosťou a smiešnou márnivosťou ako aj zneucťujúcou chtivosťou aspoň zdanlivého uplatnenia sa, prikláňajú sa k pomužšteniu. Bez ohľadu, akého je druhu.
Nežné, pravé ženské duše sa nikdy nevtelia skrz takéto neženské ženy. Z toho dôvodu je ženské pokolenie na zemi postupne celkom otravované, pretože sa táto úchylka vždy viac rozširovala a priťahuje stále takéto nové duše, ktoré nemôžu byť ani celkom ženou ani celkom mužom, a tak rozširujú na zemi neprávosť a disharmóniu.
Múdre zákony stvorenia vytýčili našťastie aj v takých veciach ostré hranice; lebo takýmto násilným posunom, vynúteným chybným chcením, vznikajú najskôr ťažké alebo predčasné pôrody, deti náchylné k chorobám, nervózne, s rozrušenými citmi. Nakoniec nastáva po určitom čase neplodnosť, takže národ, ktorý pripustí, aby sa ženstvo pomužšťovalo, je odsúdený k pomalému vymieraniu.
To sa prirodzene nestane z dneška na zajtra, aby sa to ľuďom, žijúcim v súčasnosti, zdalo zrazu nápadné. Aj takéto dianie musí ísť cestou vývoja.
Aj keď pomaly, ale isto! A vyžaduje to nutný zánik niekoľkých generácií, prv než sa môžu zastaviť alebo napraviť následky takého previnenia ženstva, aby národ bol vyvedený z úpadku opäť k ozdraveniu a bol zachránený pred úplným vymretím.
Je neochvejným zákonom, že tam, kde veľkosť a sila oboch ramien kríža stvorenia sa nemôže zachvievať v dokonalej harmónii a čistote, kde pozitívne mužské ako aj negatívne ženské nie sú rovnako silné a neskrivené a kde je pokrivený rovnoramenný kríž, tam musí nasledovať úpadok a nakoniec i zánik, aby sa stvorenie zase oslobodilo od takých zvráteností. 
Preto ani jeden národ nemôže stúpať nahor alebo byť šťastný, ak nemá pravé, nefalšované ženstvo, nasledovaním ktorého sa jedine môže a musí vyvinúť i pravé mužstvo.
(*) Keď si uvedomíme, že toto bolo napísané skoro pred storočím a porovnáme pomery v spoločnosti v tej dobe s touto dobou našou, tak musíme jednoznačne uznať funkciu a pôsobenie týchto zákonov v praxi na znásobenom poklesku dnešných žien, ba aj tento fakt brať ako jasný dôkaz ich pravdivého pôsobenia.

V týchto citátoch teda máme dokonalú odpoveď na túto otázku ľudstva, ktorá stále visí vo vzduchu, ale zostáva nezodpovedaná v takom zmysle, aby sme mohli k tomuto problému zaujať správne stanovisko, ba aby sa skutočne pomohlo aj samotným, takto postihnutým. A je to jediný problém, ktorému sme na stránke ani my nevenovali takú pozornosť, aby čitateľ mohol získať ten správny rozhľad. 
Súvisí to aj s tým tiež odsúvaným problémom, mimozemských únosov, čo sa stáva pre mnohých pozemšťanov, už prežitou realitou. K únosom dochádza iba zo strany tých mimozemšťanov, ktorí sú rovnocenní s tou tiež už aj našou pokrivenosťou, nakoľko u nich je to už v takom štádiu, že sa vôbec nemôžu rozmnožovať, ba tento zákon je v ich výzore už aj naplnený hrubohmotne tak, že u nich už nie je možné rozoznať ten rozdiel medzi mužom a ženou vôbec. Sú to už skoro biologické roboty, nakoľko ich duch je v úplne počiatočnej podobe, teda bez toho dôležitého znaku – obrazov Božích. 
Z toho dôvodu sa naučme rozlišovať práve podľa tohto ich výzoru, ktorý je univerzálny pre obidve pohlavia a majme na pamäti, že sú to bytosti, ktoré nás už v tej deformácii predišli a berme to ako dôkaz, ba aj varovanie pre nás. Technicky sú ďaleko pred nami, ale, čo je horšie, pred nami sú aj v tom duchovnom úpadku! A toto berme ako varovanie, ktoré je zároveň dôkazom pôsobenia pravých Božích zákonov. Dodať je potrebné ešte to, že unášať vlastne môžu podľa zákona znovu iba tých vlastných, ktorí sa tu, medzi nás z tohto dôvodu a v prospech svojej materskej civilizácie vtelili. Na čo si už ale teraz ich duch nepamätá. Aspoň nie u všetkých, lebo sú aj takí, ktorí tvrdili, že sa cítili počas únosu, ako medzi známymi. 
Tí mimozemšťania, ktorí sú duchovne na správnej úrovni, budú znovu jasným dôkazom pre správnu cestu svojho vývoja v tom, že ich výzor to znovu potvrdí, ba aj funkciu pravých Božích zákonov. U nich je žena a muž svojou činnosťou v harmónii so zákonmi Božími! A ich znakom je nezdeformovaný rovnoramenný kríž, ako symbol pravosti. Kresťanský kríž – ten náš, je zdeformovaný našim nesprávnym vývojom tak, že zvislé rameno, ten mužský princíp, je predĺžené. A to spôsobila tá nesprávna emancipácia ženy, v ktorej ju muž podporoval, lebo mu to vyhovovalo!

Neprehliadajme teda tieto jasné dôkazy, platnosti, ba aj funkcie pravých Božích zákonov,
lebo skončíme tak, ako tí, ktorí u nás hľadajú ešte svoju záchranu! 

V čom spočíva tá pravá záchrana, to sme už veľakrát vysvetlili!


________________________________________________________________________________________
15. február 2019

KORÁN ČI BIBLIA
 

Tento príspevok bol napísaný na podnet toho dokumentu, na ktorý sme už poukázali, ale tentoraz postavíme čitateľa pred isté fakty, ktoré mnoho zodpovedajú. V tomto dokumente „Tretí džihád“, použil jeden moslimský radikál na potvrdenie svojho bezprávia, ktoré koná, ba ku nemu vyzýva, učenie Koránu, ktoré si zobral za svedka, teda konkrétne súru 51., v ktorej by mal byť dôkaz, alebo výzva ku vraždeniu nevercov, alebo inovercov. Nakoľko ja mám doma aj Korán, rozhodol som sa overiť si toto tvrdenie a preto som si túto súru preštudoval. No zistil som, ako už mnohokrát, ba to aj pri odvolávaní sa kresťanských kňazov a rôznych vodcov siekt, na isté citáty z Biblie, že ide o úmyselné zavádzanie a klamanie stúpencov. V uvedenej súre nič také nie je možné nájsť!

Uvedená súra 51. má názov BEŽIACI a začína v Koráne touto vetou:
„1        pri rýchlo bežiacich,
2.         bremeno nesúcich,
3.         ľahko plynúcich
4.         a rozkaz rozdeľujúcich!“.....––

 Súra končí zas nasledujúcou vetou:
–....„60     Beda neveriacim v ten ich deň, ktorý im bol prisľúbený!“

 Končí teda veršom číslo 60! 
Toto bolo uvedené len preto, aby si znalý čitateľ Koránu, mohol overiť pravosť citátov, ba aj uvedených faktov.

 Na obálke Koránu môžeme nájsť nasledovný text: 
„Príbuznosť koránského učenia so židovským a kresťanským je nesporná: Muhammád sám vedome nadviazal na biblický materiál a opieral sa o základné články predchádzajúcich monoteistických systémov.“

Tak prečo je potom medzi týmito náboženstvami taká nezhoda? Odpoveď je veľmi jednoduchá, ba znalým už aj dobre známa: Nezhody do týchto učení – Božích posolstiev, vniesli iba mocichtiví ľudia!

Na našej stránke už odznela jedna naša múdrosť: „Duchovne vyspelý človek si váži rovnako všetky náboženstvá, lebo vie, že sú to iba vývojové stupne, ktoré nám boli prinesené od Boha, ale boli prispôsobené duchovnej zrelosti vtedajšieho ľudstva. Vie aj to, že za každým stupňom, vždy nasledoval ďalší, v dokonalejšej forme Slova, ba ešte aj bude nasledovať!“

Uvedené bolo aj toto: „Všetci veriaci v Boha robia jednu, ale zásadnú chybu: Spoliehajú sa na vodcov a samotní nebádajú v Slove, ba takto vždy skĺznu do pasce iba mocichtivých vodcov. Mnohí ani nemajú doma Bibliu a ani Korán, ale spoliehajú sa iba na to, čo počujú od týchto samozvaných vodcov. Keby sme zacitovali kresťanovi z Koránu, a naopak moslimovi z Biblie, vôbec by nepoznali, že je to z učenia, ktoré odmietajú.“

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že sa to pokúsime dokázať citátmi z Koránu a Biblie, pričom sa čitateľ dozvie až na záver tohto príspevku, z ktorej knihy citát pochádzal. Takto aj dokážeme fakt, ktorý je citovaný v úvode Koránu! Niektorí veriaci, budú veľmi prekvapení! Lenže znovu ich nebude mnoho! Všetci majú predsa iné starosti.

CITÁTY:

1. „A dali sme už kedysi Mojžišovi a Árónovi spásne zjavenia, osvietenia, aj bohabojným pripomenutia, tým, ktorí sa Pána svojho kvôli nepoznateľnému obávajú a pred Hodinou (*) sa chvejú. A toto je pripomenutie požehnané, Nami zoslané. Chcete ho snáď popierať?“

2. „V deň, keď rozpoltí sa nebo aj s mrakmi a anjeli s poslaním budú zoslaní, v ten deň bude mať Milosrdný* neobmedzenú moc; a ťažký to bude pre neveriacich deň. V ten deň si bude neveriaci svoje ruky hrýzť a hovoriť: „Ó kiež by som sa bol uberal cestou rovnakou s poslom! Beda mi, kiež som toho a toho, za priateľa nemal, veď on ma veru od pripomenutí odviedol vtedy, keď sa mi ho dostalo; a satan človeka len bez záchrany nechal.“

3. „Preto očakávajte na mňa, - znie výrok Hospodinov - a to na deň, keď povstanem ku koristi, lebo mojim rozhodnutím je zhromaždiť národy, dovedna zhrnúť kráľovstvá a vyliať na ne svoju prchkosť i všetku pálčivosť svojho hnevu, lebo v ohni mojej žiarlivosti strávená bude celá zem.“

4. „Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; a povstanú deti proti rodičom a usmrtia ich. A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno; ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“

5. „Ľudia, bojte sa Pána svojho, lebo otrasy Hodiny budú vecou nesmiernou. V onen deň, keď ju uvidíte, každá dojčiaca opustí dieťa, ktoré kojila, každá tehotná potratí plod svoj; vtedy uvidíš ľudí ako opitých, aj keď sa neopili. Avšak trest Boží bude strašný.“

6. „Ale beda tehotným a tým, čo koja v tie dni. Lebo bude veľká bieda na zemi a hnev nad týmto ľudom. A budú padať pod ostrím meča a ako zajatí, zavlečení budú medzi všetky národy.“

7. „V ten deň bude patriť vláda Bohu, a On bude súdiť medzi nimi. A tí, ktorí uverili a zbožné skutky konali, budú v záhradách slasti, zatiaľ čo tí, ktorí neuverili a znamenia Naše za lož prehlasovali, očakáva trest ponižujúci.“

8. „Veru sme zabili Mesiáša Ježiša, syna Máriinho, posla Božieho!“ A veru nie je nikto medzi vlastníkmi písma, kto by v neho neuveril predtým, než zomrie – a v deň zmŕtvychvstania bude potom, proti ním svedkom.“(*)

9. „Máličko, a neuvidíte ma; zase máličko a uvidíte ma. Veru, veru vám hovorím: Vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať; vy budete zarmútení, ale váš zármutok, premení sa v radosť.“

10. „Odpovedz: "Duch Svätý ich priniesol dolu od Pána svojho s pravdou, aby sa utvrdili vo viere tí, ktorí uverili, a aby bolo vedením a zvesťou radostnou pre tých, ktorí sa odovzdali do vôle Božej." “

11. „I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.“

12. „Každá duša je ručiteľkou toho, čo si sama vyslúžila...“

13. „Či nie je ten, ktorý stvoril nebesá a zem, schopný stvoriť im podobných? Však áno, veď On, stvoriteľ je vševedúci.“

14. „A kto v tomto živote slepý bol, bude slepý i v onom a ešte viac z cesty zablúdi.“

(*)  Milosrdný – je myslený ten, ktorý príde ako sudca. Hodinou – je mienený súd.

Takto by sa dalo dlho pokračovať, ale nepresvedčili by sme nikoho, lebo namáhať sa je dnes už prežitkom, ba každý vyhľadáva tie ľahšie cesty pre dosiahnutie najvýhodnejšieho cieľa. 
Problémom zostáva stále skutočnosť, že každé posolstvo od Boha si človek prispôsobil vlastným cieľom a preto majú kresťania viac verzií Biblie, rovnako moslimovia viac verzií Koránu, dokonca už aj Slovo Absolútnej Pravdy – Posolstvo Grálu, nezostalo v pôvodnom stave, aj keď bolo napísané nedávno. Práve preto sme museli prežiť udalosti v roku 1997 - 98, aby sme sa priblížili Pravde, ba mohli dosiahnuť jednotu. A to všetci, ktorí sú toho ešte schopní, ba neľpejú na starých, už pokrivených tradíciách. 
Tie posledné citáty sú výrečné aj pre Posolstvo Grálu, ba aj pre Večné zákony, lebo hovoria o zákone zvratného pôsobenia, ba aj o iných stvorených bytostiach, okrem nás ľudí. Lenže kresťania na ten zákon Boží už zabudli, lebo všetko odsunuli na Ježiša, zbavili sa vlastnej zodpovednosti za svoje činy. 
Naopak moslimovia zobrali tento odkaz zo starého zákona nesprávne do vlastných rúk a jeho znenie: „Oko za oko, zub za zub“; si začali vysvetľovať po svojom tak, že je to v ich kompetencii, ukladať tresty za previnenia ľudí, ktoré sú určené iba zákonom Božím! 
Toto znenie zo starého zákona, je iba podanie zákona zvratného pôsobenia, ktorý prináleží iba Bohu, ba Jeho dokonalým zákonom, ale nie človeku, nakoľko človek nepozná potrebné súvislosti. Toto všetko už bolo na našej stránke vysvetlené a preto nie je potrebné sa tomu podrobne venovať.

 Ľudský sudca je nie schopný vyniesť spravodlivý rozsudok ani vtedy, keď bude dokonale poznať Božie zákony z dvoch dôvodov: 
A., Chýba mu pohľad zvonku, teda z jemnejšej hmotnosti, nakoľko nepozná ani podstatu človeka – dušu , ba aj ducha človeka, teda čím človek skutočne je, odkiaľ pochádza, na čo tu je, ba aj kde odíde. 
B., Nepozná súvislosti v toku večnosti, ktoré spôsobili terajší stav dotyčného, teda príčinu, pochádzajúcu z minulého života a to buď v tej jemnohmotnosti, alebo aj tu, v tejto hrubej hmotnosti.

A teraz sme sa prepracovali k podstate toho, prečo kresťanstvo, ba aj islam, sú ešte iba vývojové stupne duchovného poznania. Ani jedno toto náboženstvo neuznáva reinkarnáciu, ktorej uznanie, ba aj pochopenie, iba dokáže umožniť pochopenie tých Božích zákonov, v potrebných súvislostiach. 
Potom je ľahké pochopiť aj to, prečo musel prísť Syn Človeka, Duch Pravdy, Duch Svätý – podľa Biblie, ale podľa Koránu tiež Duch Svätý, alebo Milosrdný, aby nás poučil pred súdom tým, že nám prinesie Absolútnu Pravdu v tom, že tieto nami nepoznané otázky a aj Božie zákony, dokonale vysvetlí. 
Z nepochopenia vyplývajú nedokonalosti, ktoré vládnu týmto obidvom, iba vývojovým stupňom týchto duchovných smerov, ktoré zodpovedali vtedajšej zrelosti. Preto aj na samotný súd, majú obidve tieto náboženstvá rovnako nedokonalý pohľad. Potvrdíme si to citátmi z Biblie a aj Koránu:

Biblia, Zjavenie Jánovo, 20/13:
„Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť i podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich a každý bol súdený podľa svojich skutkov.“

Korán, súra 22. Púť, verš 6 a 7:
„A to je preto, že Boh je skutočne pravda, a preto, že On oživuje mŕtvych je všemocný nad vecou každou a že Hodina príde – a niet o nej pochybnosti žiadnej – a že Boh vzkriesi tých, ktorí v hroboch sú.  (*) - Sem si môžete priradiť aj ten zvýraznený citát s hviezdičkou.

Takýchto a podobných citátov by sme moli objaviť v Biblii, ale aj Koráne veľa, ktoré všetky hovoria v tom zmysle, že budú pri súde vzkriesené naše už mŕtve, hrubohmotné telá, nakoľko o tých jemnejších – večných, sme ešte neboli poučení, ba ani o tom, že hrubohmotné telo môže duša vlastniť viackrát. 
A táto skutočnosť dokazuje, že tieto náboženstvá boli ešte iba vývojové stupne k tej Pravde, ktorá mala ešte iba nasledovať, ba aj nasledovala, dokonca ešte aj bude nasledovať!
Obidve tieto náboženstvá vykresľujú svoju predstavu posledného súdu tak, že sa budú otvárať hroby a vzkriesia sa tie už dávno mŕtve telá! Lenže tento pohľad odporuje prírodným, teda pravým zákonom Božím! Lenže v obidvoch náboženstvách môžeme aj nájsť odkazy na to pravé poučenie, ktoré ešte iba príde, keby sme v tom, ktoré sme už vlastnili, poctivo hľadali a snažili sa mu porozumieť.

Z našej strany, je potrebné sa vrátiť ešte k jednému nášmu citátu, nakoľko znovu by mohlo dôjsť, pre nás, ku nie lichotivej dedukcii, tohto nášho textu. Teraz aj pochopíte, prečo bol výber citátov smerovaný k tomu poslednému súdu.

Ľudstvo sa nezačne venovať tej pravej múdrosti, pokiaľ sa niečo nestane! Musíme zažiť „duchovný budíček“ – dokáže to iba strach, hrôza a utrpenie!

Tento zvýraznený text, je tým kameňom úrazu, ktorý môže spôsobiť to, že znovu budeme dávaní na rovnakú úroveň s tými, ktorí usilujú o to právo šaria, lebo oni toho chcú dosiahnuť práve za pomoci toho strachu, hrôzy a utrpenia.

Aký je teda medzi nami rozdiel?
No veľký! Lebo my tým strachom, hrôzou a utrpením nechceme pôsobiť, ale pred tým vystríhať, lebo vieme, že si to ľudstvo spôsobí samotné, za súčinnosti tých pravých, prírodných - Božích zákonov, ktoré nám to prinesú, ako následok, nami vytvorenej príčiny! My vieme aj to, čo už bolo teraz uvedené, že človek nedokáže vyniesť ten dokonalý rozsudok! No a táto múdrosť je dosiahnuteľná aj pre tých, ktorí chcú samotní takto konať, ba potvrdíme to citátom z toho ich Koránu:

„Každá duša je ručiteľkou toho, čo si sama vyslúžila...“

Nami napísané, si potvrdíme iba jedným citátom z Absolútnej Pravdy, ktorú nám nedávno priniesol samotný SUDCA, ktorý nás bude týmito zákonmi súdiť:

„Živé zákony Božie pôsobia i napriek tomu aj pri iných pozemských rozsudkoch a posudkoch úplne samostatne, neovplyvnené pozemskými zákonmi a pojmami ľudí. Istotne vážneho človeka nenapadne myslieť si, že by skutočná vina, nielen snáď ľuďmi označená, mala byť zároveň aj pred Božími zákonmi odčinená odpykaným trestom, ktorý nadiktoval pozemský rozum!
Sú to už po tisícročia akoby nadobro odlúčené dva svety, oddelené od seba ľudským konaním a myslením, hoci to mal byť len jeden svet, v ktorom by pôsobili iba zákony Božie. 
Takým pozemským trestom môže odpykanie nastať iba vtedy, ak pozemské zákony a tresty budú v úplnej zhode so zákonmi Božími vo stvorení.“

Tieto vysvetlenia bolo ešte potrebné doplniť, aby sme neboli stavaní na rovnakú úroveň s tými, ktorí tieto pravé Božie zákony najviac porušujú!

Korán či Biblia

1.                     Koránsúra 21; Proroci, verš 48 – 51.
2.                     Korán, súra 25, Spásne zjavenie, verš 27 – 31:
3.                     Biblia, Sofoniáš: 3/8 
4.                     Biblia, Marek 13/12
5.                     Korán, Súra 22 PÚŤ, verš 1 -2:
6.                     Biblia; Lukáš  21/23.
7.                     Korán, súra 22 Púť;Verš 55 – 57:
8.                     Korán, súra 4. ženy, verš 157, 159.
9.                     Biblia, Ján, 16/16, 20
10.                   Korán, súra 16. Včely, verš 102 - 104:
11.                   Biblia, Skutky apoštolov, 2/3. 
12.                   Korán, súra 74 Rúchom prikrytý, verš 41/38
13.                   Korán, súra 36 Já Sín, verš 81. 
14.                   Korán, súra 17. Nočná cesta, verš 74/72.

 Aj Korán, aj Biblia, aj Posolstvo Grálu, aj Večné zákony!
My to všetko uznávame, ale inovercom neubližujeme,
ba ani im nič nevnucujeme.
Iba tým, ktorí samotní po Pravde zatúžia – poradíme!


Kolektív rádia ZÁCHRANA!


________________________________________________________________________________________
2.5.2020

NESEJÚ ANI NEŽNÚ

 

„Všímajte si havranov: Nesejú ani nežnú; nemajú komory ani stodoly, a Boh ich živí.“

Tento výrok Ježiša Krista je veľmi múdrim poučením pre ľudských duchov, lenže ako všetky jeho výroky, spôsobil mnoho nepochopenia, ba aj poblúdenia a to nie iba medzi obyčajnými ľuďmi, ale aj v cirkvách.
Aby sme našli správne pochopenie tohto výroku, ba dokázali ho aj správne uplatniť v samotnom živote, musíme hľadať v samotnej prírode a pozorovať to vtáctvo, ktoré okolo seba máme k poučeniu. Všetky vtáky a to bez rozdielu v druhu, sa musia namáhať od „svitu do mrku“ a dodržiavať jeden  zo zákonov Božích, alebo prírodných: zákon pohybu

V Posolstve Grálu nám to Syn Človeka dokonale a obšírne vysvetlil a nachádzame tam tiež prirovnanie ku vtákom, ktoré sa musia trvalo namáhať a mávať krídlami, aby sa udržali vo vzduchu a nepadli na zem. Božie stvorenie ponúka všetko, čo potrebujeme k životu, ale sa o to musíme trvale namáhať a to na rozdiel od tých vtákov, nie iba telesne, ale aj duchovne. No a tu sa práve človek dopúšťa najväčšej chyby, že to poučenie Ježiša si vysvetľuje tak, že sa necháva živiť inými, bez vlastnej protihodnoty, ba práve najzreteľnejšie sa to prejavuje v samotných cirkvách, ktoré by mali byť znalcami zákonov Božích. Potom následne vo všetkých skupinách pretrváva tento najväčší neduh ľudstva, ba spôsobuje najviac nepokojov, ba aj konfliktov. 

A znovu sa treba obrátiť o pomoc do prírody a pozorovaním môžeme potom zistiť, ba dokázať si poučenie v PG, že zvieratá sú také, akí sú ľudia, lebo iba duch dokáže pretvárať prírodu – hmotu a samotným prstom ducha, ktorý vplýva na tú hmotu, je bytostné!     
Len si treba všimnúť v prírode ten rozdiel medzi lastovičkou a vrabcom, medzi baránkom a vlkom
A takýchto príkladov by sme v prírode našli veľa, lenže žiaľ, už aj v tomto sme úplne poblúdili a dokonalým príkladom sú dnešní ochranári, ktorí tieto Božie zákony vôbec nepoznajú, pritom sa samotní vyzbrojili právomocami, ktoré tieto zákony iba krivia. A my im to nemo tolerujeme, ba ich hlúpe rady, ba už aj pozemské zákony, podporujeme. Netreba to rozvádzať, lebo sme tomu už aj na stránke venovali priestor. Stačí si znovu iba všímať okolie a zistíte, že aj väčšina politikov využíva výhodne túto cestu a právomoc oddelili od zodpovednosti. No a skončili sme znovu tam, kde sme sa snažili sústavne na stránke priviesť svojich čitateľov, lenže žiaľ, tiež zbytočne.

Rada na záver:

Naučme sa Božie zákony poznať, ba potom využívať a nie iba zneužívať, ako to činíme doposiaľ! 
Potom pochopíme múdrosť tých pravých poučení, ba začneme si vážiť celkom iných ľudí, ako je tomu teraz!

***

PREŽITIA ZO ŽIVOTA

- Takmer pred dvoma rokmi dozadu som sa zamestnal v dopravnom podniku a istý čas bolo mojou prácou byť na takej malej vrátnici, kadiaľ vychádzali v tom čase električky z odkrytého areálu vozovne von do mesta na linku. Keďže v areáli boli rôzne stromy, ovocné, ale aj orechy, a mal som tam mnoho času, tak som ho popri práci využil aj na pozorovanie okolia. Pozoroval som práve havranov, lebo tie tam pravidelne chodili na tie orechy. Všimol som si, ako chodili sadať hore na káble elektrického vedenia pre električky a hádzali dolu na betón orechy, lebo vedeli, že sa rozbijú a tak sa ľahšie a rýchlejšie dostanú ku jadru. Dokonca ich niektorí jedinci púšťali aj na asfalt, kde chodia autá, lebo auto tie orechy rozpučilo a oni mali ľahko, takmer úplne bez námahy, získanú potravu. Stále ich ale sprevádzali aj kavky, ale tie prevažne už iba čakali, kedy sa môžu na aktivite havranov priživiť, teda buď vzali zvyšky, alebo keď sa im podarilo, ukradli im už rozlúskané orechy priamo spod zobáka.
Človek je aktívny v tých jemnejších dimenziách ustavične a jeho myšlienky tam majú svoje konkrétne formy, ktoré zvieratá dokážu vidieť a aj sa podľa nich následne zákonite riadia. Využívajú ich pre svoj vývoj tu na zemi, ktorý sa potom prejaví v zmenách ich inteligencie, zmenách ich tiel a aj strate alebo nadobudnutí nových schopností, ktoré ale môžu byť pozitívne, alebo negatívne, v závislosti od toho, čo v tej jemnejšej dimenzii vytvoríme my – ľudskí duchovia.

***

- Chcem vám napísať jedno prežitie, ktoré som mala nie tak dávno, v čase, keď som pracovala na preklade a nahrávaní VZ a PG do ruského jazyka. Jedného dňa po nahrávaní som išla do obchodu na nákup. Kráčala som po chodníku smerom k obchodu a v duchu som prežívala to, čo som nahrávala. V tom som v duchu zvolala: Aj tak SVETLO zvíťazí! SVETLO zvíťazí! SVETLO zvíťazí! Zrazu počujem, ako zreteľne niekto opakuje po mne: „SVETLO zvíťazí“. Ostala som v šoku. Pozerám sa, kto po mne opakuje, vedomá si, že som si to hovorila v duchu. Veď to nikto nemohol počuť! No nikto okolo mňa nebol. Poobzerala som sa dookola a pod stromom kráčal po zemi čierny veľký havran a opakoval zreteľne po mne tri krát: „SVETLO zvíťazí!“ Stála som v úžase a hľadela na neho, ako to po mne opakuje. Po príchode domov som porozprávala  synom moje prežitie o tom, ako nás zvieratá vnímajú. Bol to pre mňa veľmi poučný zážitok. 

*

- Blížil sa 21. december 2012, tzv. koniec Mayského kalendára a mnoho ľudí sa začalo zaoberať otázkou konca sveta a aj robiť hmotné zásoby. Vtedy sa mi jeden kamarát zmienil, že mamina jeho priateľky údajne povedala, že ona si žiadne zásoby robiť nebude, lebo, keby sa aj čosi udialo tak predsa ľudia si budú pomáhať. Ono to znie na prvý pohľad pekne, ale mňa to vtedy veľmi zaskočilo, pretože mi hneď napadlo, že ako chce ona pomáhať druhým, z čoho im chce hmotne pomôcť, keď nebude nič mať. A predstavme si, že by si toto povedal každý, aká bezútešná situácia by potom nastala. Čiže automaticky zrejme očakávala, že druhí pomôžu jej. Ale podľa mňa si to ani neuvedomovala takto a ani nepriznala sama pred sebou!

 

Vážení čitatelia - hľadajúci PRAVDU! Nuž sami vidíte, že je nie ťažké ani v dnešnej dobe hľadať dôkazy o pravdivosti ZÁKONOV nášho PÁNA aj počas všedného dňa, ak človek úprimne chce a HĽADÁ! Len musí byť človek duchom otvorený skutočnej PRAVDE a  TÚŽIŤ po nej! A keď tak učiní, potom to ide veľmi ľahko, lebo pri opravdivom chcení nám príde aj POMOC k ich nájdeniu!
Všetko je veľmi jednoduché, ako je jednoduché celé DIELO nášho PÁNA!


________________________________________________________________________________________
31. 12. 2020 a doplnenie 1. 1. 2021

PÁPEŽOV – NESPRÁVNY CITÁT OD IZAIÁŠA

Počas vianočných sviatkov som si „náhodou“ prepol TV program, na ktorom sa pápež prihováral veriacim a práve citoval zasľúbenie Izaiáša: „Ajhľa, panna počne a porodí syna...“  Lenže toto zasľúbenie predsa pokračuje ale pápež nepokračoval!  Prečo? Pre znalého je dôvod jasný, ale pre neznalého, je to úplne jedno. Teraz ale začatú vetu pápežom dokončím: „....a dá mu meno Immanuel.“  Práve toto meno bolo, ba zostáva kameňom úrazu pre všetkých „drahých veriacich“, ba ako vidíme, aj pre pápeža.
Lenže z môjho pohľadu nebola to iba náhoda, že som si ja prepol ten kanál TV, ba nebola ani náhoda to, že si pápež zvolil to nesprávne proroctvo – zasľúbenie od Izaiáša. Prečo nesprávne? No preto, že toto proroctvo je zasľúbením príchodu nie Ježiša, ale druhého Syna Božieho – Imanuela! Aj keď Izaiáš nám zasľúbil aj príchod Ježiša! Prečo teda si pápež nezvolil to správne proroctvo? To by sa už mali opýtať tí „drahí veriaci“ jeho! Ale pre obhajobu Pravdy, zacitujeme Izaiáša aj tým proroctvom, ktoré by sa hodilo ku tým Vianočným sviatkom, ba tomu pravému Synovi Božiemu:

42; 1-6 Sluha Hospodinov
Ajhľa, môj služobník,
ktorého podopieram,
môj vyvolený, ktorého som si
obľúbil.
Svojho ducha som položil naňho,
opravdové právo prinesie národom.
Nebude kričať, nezvýši hlas
a nedá mu znieť na ulici;
trstinu nalomenú nedolomí
a tlejúci knôt neuhasí,
opravdové právo verne prinášať bude.
Nezlyhá a nestratí odvahu,
kým neupevní opravdové právo
na zemi...
...Ja Hospodin, povolal som ťa ku
spáse...

Aj keď v tomto zasľúbení Izaiáš neuvádza meno, patrí jednoznačne Ježišovi. Ani toto nie je znovu náhoda, že v prvom prípade bolo uvedené aj meno, a v druhom nie, ale veľmi múdre Božie vedenie, ktoré chce mať z nás, ľudských duchov slobodné bytosti, ale nie iba niekým naprogramované roboty!
Lenže Izaiáš nám zanechal ešte jedno veľmi dôležité proroctvo, ktoré tiež zostalo nepovšimnuté, ale je veľmi dôležité, ba už tiež rovnako prežité, ako tie dve predošlé. No áno! Prežili sme už aj príchod druhého Syna Božieho Imanuela! Lenže tí „drahí veriaci“, ba ani ich uznávaná autorita – pápež, o tom nevedia, lebo sú iba tie falošne naprogramované roboty, ale nie slobodne mysliace bytosti, ako to od nás všetkých požaduje BOH! Slovo toho druhého Syna Božieho, bolo pre cirkevnú moc neprijateľné rovnako, ako Slovo Ježišovo, pre vtedajšiu moc a tiež sa ku nemu zachovali rovnako. Aby sme im ale nekrivdili, uvedieme teraz aj to tretie dôležité proroctvo, ktoré znovu nepoznali už ani tí, ktorí sa hrdia tým, že sú stúpencami Imanuela. Tu je: 66; 7 - 8

Prv ako pocítila bôle, rodička
porodila.
Prv ako prišli na ňu kŕče,
priviedla na svet chlapca.
Kto počul niečo podobného,
kto videl niečo takého?

A znovu je tu ten istý dôvod nepoznania tohto tiež prežitého zasľúbenia: Ani títo stúpenci Imanuela nie sú slobodní ľudskí duchovia, ale iba falošne naprogramované roboty, ktoré sa nechali naprogramovať zas niekým iným!
Tieto slová sa budú zdať trúfalé, ba poburujúce pre všetkých, ktorým sú adresované, ba nesplnia vôbec ten zámer, ktorý sledujeme. Lenže Pravda neznáša ohľaduplnosť, ba dokonca ju vylučuje! Pravda zostáva vecnou a znáša sa iba s čistotou a hlavne pravou láskou. Pripomeňme si, čo je to pravá láska:

„Pravá láska je, keď blížnemu činíme to, čo mu prospieva, ale nie to, čo sa mu páči a robí mu radosť!“

Aj keď vieme, že možno neoslovíme ani jedného čitateľa, ba mnohých iba rozhneváme, aj tak bolo potrebné, napísať to, čo je vyššie. Možno sa predsa len nájde niekto, a to buď teraz, alebo neskôr, keď udalosti nám pripomenú, že naša terajšia cesta nie je správna, keď prežívame udalosti, ktoré ani mnohé modlitby neodvrátia, ba vtedy pochopíme, že tá Božia pomoc je práve v tom našom utrpení, ktoré nám má otvoriť naše slepé oči a vyčistiť naše hluché uši.
A pre tých, ktorí nechápu tento krok, ba ich poburuje, uvedieme na našu obhajobu, znovu to už v minulosti zverejnené:
Tento zákon možno označiť aj inak, osvetliť ho z inej strany tým, že sa povie: Kto prijíma, musí dávať ďalej, inak dochádza k zastaveniu a poruchám, ktoré sú škodlivé a môžu sa stať i zničujúcimi, pretože je to proti samočinne pôsobiacemu zákonu stvorenia. A nejestvuje nijaký tvor, ktorý by neprijímal. 

Záverom radíme stúpencom Imanuela, lebo tým iba Ježiša, je to získať nemožné, aby si prečítali pozorne iba dve prednášky z Posolstva: Je to prednáška „Posledné slovo“ a „Antikrist“! Možno ešte objavia to, čo doposiaľ prehliadali, alebo tie Slová adresovali vnútorne iba tým, ktorí toto Slovo nepoznajú. Lenže tieto rady sú adresované práve nám, ktorí už to Slovo poznáme, lenže sa chováme rovnako, ako tí, ktorí ho nepoznajú!