Mnohí prežili osobný kontakt s mimozemskou civilizáciou, aj keď doposiaľ o tom veľa nehovorili.
Čas ale dozrieva!

Poznanie mimozemských civilizácií, je nenahraditeľnou skladačkou pri poznávaní sveta, celého Božieho stvorenia a seba samého! Je potvrdením večne platných – Božích zákonov!

 

"Uznanie vyššej a dokonalejšej hierarchie, robí človeka pokornejším!"

 
Treba však rozlišovať medzi Bohom chceným kontaktom, pri ktorom vyspelejší brat učí menej vyspelého a pre oboch je táto spolupráca duchovným pokrokom a žitím podľa Božích zákonov a tým, keď prichádza ku kontaktu s padlými – temnými  civilizáciami, ktoré nechcú žiť podľa Božích zákonov a vedú seba, planéty a všetko, čo im podá ruky, v ústrety rozkladu!  
________________________________________________________________________________________

30.4.2021 a 29. 7. 2021 doplnený nový obraz Zvestovanie na konci príspevku

DÔKAZY PRE ŠTVRTÝ KROK

 

V tejto časti priečinku UFOMAGAZÍN uvádzame dôkazy ku prežitiam, ktoré boli spomenuté v audio príspevku ,,Zasľúbenia“, ktorý sme uverejnili v priečinku ,,Čo sa to deje?“, ako ŠTVRTÝ KROK nášho úsilia.
Záverom ale doplníme ešte jeden výrečný dôkaz, ktorý sme získali len nedávno, a pravdu len fakticky dopĺňa a vecne podtrhuje!

 

1. Dopis od prekladateľa ako dôkaz vzájomnej spolupráce na očistení a sprístupnení pôvodného Posolstva Grálu, podpísaného samotným autorom:

 

 

2. Článok s názvom ,,IDENTIFIKAČNÝM ČÍSLOM ZEME JE 108" uverejnený v UFOMAGAZÍNE č. 1995/11:

3. Článok s názvom ,,TRI DESATINY KU ŠŤASTIU" uverejnený v UFOMAGAZÍNE  č. 1996/4:

4. Článok s názvom ,,SPOLOČNÝ MENOVATEĽ HYPERPRIESTOR" uverejnený v UFOMAGAZÍNE  č. 1996/7

5. Článok s názvom ,,BOŽÍ DIÁR" uverejnený v UFOMAGAZÍNE  č. 1996/11

6. Článok s názvom ,,PÁN VINICE PRICHÁDZA" uverejnený v UFOMAGAZÍNE  č. 1998/7:

7. Článok s názvom ,,ROZHODUJÚCI DÁTUM V DEJINÁCH ĽUDSTVA NOVEMBER 1998" uverejnený v UFOMAGAZÍNE  č. 1998/11 - VII ročník:

8. Článok s názvom ,,PRAVDU MÁ IBA BOH" uverejnený v UFOMAGAZÍNE  č. 1998/11 - VII ročník:

REAKCIA

 

Niekto možno nie celkom správne pochopil tú reakciu istej čitateľky Posolstva, ktorá kritizuje autorku Večných zákonov. Nepochopil možno náš zámer, prečo sme tam tento názor zaradili!
Odpoveď je jednoduchá: Aby sme dnešnú generáciu čitateľov oboznámili čiastočne s tou dobou, ktorú oni neprežili, ba nepoznajú súvislosti a následne ani možno nechápu, informácie podávané v tom „Štvrtom kroku“.

Také pomery vtedy vládli u nás na Slovensku a to bol dôvod toho, prečo boli následne nutné tie aktivity, ktoré sú podané v tom Zasľúbení. Súdy začali vynášať tí, ktorým chýbali tie dôležité informácie! Takto treba chápať naše posledné snaženie.

Kritizovali pokrivenosť, pritom sa samotní opierali iba o pokrivené!

 

9. ŽENA S LABUŤOU

Ku týmto dôkazom z UFO magazínov sme sa ešte rozhodli doplniť jeden ďalší, veľmi priliehavý a výrečný, ktorý tiež súvisí s plnením zasľúbení spomínaných vo  ,,ŠTVRTOM  KROKU“, zverejnenom v priečinku ,,Čo sa to deje?“. Tento sme ale získali teraz čerstvo a isto nie náhodne a bol spomenutý aj v televíznych novinách na RTVS. Asi len pre nemnohých bude jasným dôkazom pravdy, ale my dúfame, že snáď dokáže pohnúť k hlbšiemu zamysleniu aj tých, ktorí v roku 1998 odmietli pani Natáliu deLemeny Makedonovú – ako Prakráľovnú, matku Imanuela, pretože práve tento obrazový dôkaz súvisí s jej osobou a svedčí, kde pravda bola a aj je!
Dňa 17.4.2021 na RTVS dávali reportáž o náleze pôvodných nástenných malieb z kostola sv. Žofie v Dúbravici pri Banskej Bystrici. Výskumom totiž zistili, že pod terajším, bielo vápenným náterom stien, sa nachádzajú maľby ešte pôvodných obrazov, ktoré tam boli namaľované zhruba v 15. storočí,  teda v čase, keď bol aj kostol stavaný.
Nás ale zaujal práve tento, teda obrázok Ženy s labuťou nad jej hlavou a opretou o knihu:

Veľmi zaujímavý je fakt, že toto vybielenie stien vápnom v tomto kostole bolo vykonané pri poslednej rekonštrukcii kostola a to v roku 1948!
Tí, ktorí príspevok Zasľúbenia už čítali, alebo si ho vypočuli, už vedia, že Pani Natália sa narodila 17.7.1950.
Nie je to zvláštne, že práve dva roky pred Jej pozemským narodením bola táto maľba ukrytá? Maľba, ktorá mala zvestovať pôsobenie Labutej panny – časti Prakráľovnej na Slovensku?
Myslíte, že aj tá kniha, o ktorú sa Žena na obrázku opiera, je iba lakťová podložka?
Môže byť dokonalejšou modlitbou tejto Ženy niečo iné, ako jej kniha Večné Zákony?
Zacitujeme z knihy Proroctvá vo Svetle Pravdy:

,,75.DUCHOVNÍ ÚROVNE VI. P.D.

61.PRADUCHOVNÉ ÚROVNE VI. sl., zhodné.

Teraz bude pre mnohých z vás asi zrozumiteľné, prečo v čase posvätných splnení na zemi, keď na zemi pôsobia Ruža i Ľalia, je ku spojeniu potrebná ešte aj labutia panna z labutieho ostrova v pripravenom pozemskom tele, aby v zachvievaní neostala medzera.
Taká veľká je milosť Boha, že dáva vznikať zázraku za zázrakom, aby pomoc pre ľudstvo v tisícročnej ríši bola celkom dokonalá!
Skloňte sa v pokore pred jeho veľkou dobrotou!

Labutia panna je časťou prakráľovnej a ako vidíme z horeuvedeného Slova Pánovho jej pôsobenie je spojené s budovaním Tisícročnej ríše. Keď sme si ukázali zas na Slove Pánovom, že táto ríša mohla byť začatá budovať už za doby predchádzajúceho pôsobenia Syna Človeka na Zemi, tak potom by bola bývala potrebná aj Labutia panna, ako potrebný článok tohto diania.
Preto tvrdia niektorí čitatelia Posolstva, že Labutia panna už tiež bola na Zemi. Prečo by nemohla byť, keď bol na Zemi aj „možný“ budúci kráľ tejto ríše a len od ľudského rozhodnutia záležalo, či bude ríša začatá budovať už vtedy.
Nestalo sa! Tak, ako bude potrebné nové telo kráľa tejto ríše, tak bude potrebné aj telo Labutej panny a môžete si byť istí, že ku splneniu týchto proroctiev dôjde! Naša posledná možnosť k slobodnej voľbe už prešla a preto čakajme len na to, kedy budeme Bohom donútení!
Labutia panna spája v sebe bytostné aj duchovné žiarenia a preto bude táto jej činnosť potrebná pri obnove Zeme po „veľkej očiste“.“

Opäť sa potvrdzuje to, čo sústavne vravíme, že temno usiluje o zničenie, alebo aspoň o čo najdokonalejšie ukrytie dôkazov pre Pravdu, alebo Pravdy samotnej. To je jedným z jeho cieľov a nebolo tomu inak ani v tomto prípade.
Tiež aj toto ukrytie takého dôkazu svedčí o tom, že temno pozná dokonale všetky zasľúbenia zo Svetla, teda prichádzajúce od Boha a keďže ich zrušiť nedokáže, pri tých, pre ľudstvo najdôležitejších, sa usiluje ich predchádzať vytvorením čo najdokonalejšej kópie pravých zasľúbení. A túto kópiu dokáže následne ovládať tak, aby ešte tých málo ľudských duchov, ktorí sú schopní obratu ku Pravde už vôbec neverili vo vyplnenie tých pravých zasľúbení, alebo aj tí teraz skalní, zapochybovali a od Pravdy sa napokon pod týmto tlakom odvrátili!
Možno pre niektorých bude tiež zaujímavé, že deň odvysielania reportáže, z ktorej sme obraz Ženy s labuťou získali, a deň narodenia Pani Natálie, sú zhodné! 17.!
Napíšeme ešte, že táto maľba sa objavila v Dúbravici, čo je veľmi blízko od mesta Slovenská Ľupča. A práve v tomto meste Pani Natália zahynula pri dopravnej auto ,,nehode“.
Príliš veľa ,,náhod“... čo myslíte?
Záverom ešte spomenieme, že táto maľba vhodne dopĺňa aj príspevok ,,HIERARCHIA SVETLA“, pre ktorého vysvetlenie je tiež dôkazom Pravdy!

________________________________________________________________________________________
9.5.2021   

* * *

DODATOK

V čase, keď sme túto maľbu Ženy s labuťou získali, nevedeli sme, kto je autorom tejto maľby a záber vyššie sme vytvorili len s mobilom a to priamo z TV, keď šla už spomínaná TV reportáž. Usilovali sme sa v čase písania nájsť maľbu aj v origináli, ale nepodarilo sa nám to. No až teraz sme zistili, aj to ale zaujímavou “náhodou“ , že autorom maľby je Albrecht Dürer. Preto tie symboly - iniciály A.D. hore na venci baldachýnu.
Lenže tento dodatok je najzaujímavejší práve názvom tejto maľby a autor ju pomenoval:

,,ZVESTOVANIE“

Tak čo na to poviete?

Keď sme sa ale dívali na obrazy tohto maliara, tak sme zistili, že pod týmto názvom ,,ZVESTOVANIE“, nakreslil ten istý obraz tri krát, ale každý trošku ináč, a s inými detailami, ktoré tiež niečo napovedajú a sú pomerne dôležité, pretože pomáhajú určiť práve tú dobu, ktorej sa zvestovanie týkalo.

Najprv teraz uvedieme ten originál:

Chceme ale uviesť aj druhú maľbu Ženy s labuťou, ako sme spomenuli, práve kvôli novému detailu.

Túto druhú maľbu tu uvádzame pre jeden, podľa nás, nie zanedbateľný dôkaz. Všimnite si, aký tvor sa nachádza SPÚTANÝ pod schodiskom na tejto druhej maľbe. Zjavne je to akási šelma!

Tu to ale nebudeme už komentovať ďalej a musíme prenechať každému slobodnú vôľu, pretože tým, ktorí nechcú, by to aj tak nepomohlo a tí, ktorých záujem je úprimný, tak isto nájdu pre seba to dôležité a možno uvidia ešte aj niečo iné.

________________________________________________________________________________________
29. 7. 2021

Nakoľko sme objavili nový dôkaz, o ktorom sme bližšie písali v príspevku BLÚDENIE, avšak dokonale sa dopĺňa aj s týmto vyššie uvedeným obrazom, zacitujeme z príspevku BLÚDENIE:
„Aby sme ale neodkazovali len na iných, dostalo sa aj nám istého povzbudenia v dôkaze, ktorý sme opäť získali nečakane. V TV dokumente s názvom ,,Votrelci dávnoveku“, v časti ,,Jadrová agenda“, na krátku chvíľu uviedli jednu maľbu, ktorú v roku 1486 namaľoval Carlo Crivelli a v tom dokumente ju považovali za vecný dôkaz existencie UFO, pretože na obraze je zachytený objekt, ktorý pri všetkej logike a vecnej úvahe a tiež dávnych historických záznamoch a dôkazov prežití mnohých, nemôže byť považovaný len za vír mračien s anjelmi, z ktorého prichádza Holubica, nad hlavou ktorej autor uvidel ešte aj kruhovú žiaru!
Túto niektorí umelci pri prijímaní obrazov uvidia nad hlavou vysokých osobností zo Svetla, ktoré potom tak aj namaľujú. Teda jedná sa tu očividne nie len o “obrazné“ zachytenie nejakého diania, ale o zobrazenie skutočného príchodu Osobnosti Holubice, Ducha Svätého – Imanuela, ku Žene – Prakráľovnej, ako Jeho matke, Žene kľačiacej vo vrúcnom očakávaní!

Teraz uvádzame tú maľbu, aby sme mohli pokračovať ďalej:

  

Teraz už možno niektorí začínajú tušiť, prečo nás táto maľba zaujala a kam tým smerujeme.
V priečinku ,,UFO MAGAZÍN“ sme uviedli maľbu Ženy s labuťou od Albrechta Dürera, ktorú nazval ,, Zvestovanie“!
No opäť je veľmi zaujímavé, že aj Carlo Crivelli nazval túto svoju maľbu tiež ,,Zvestovanie“ a obe boli namaľované na prelome rovnakého storočia. Obe podľa nás vzájomne súvisia a Crivelli už prijal zvesť s novým obrazom, a to je bod, ku ktorému sme sa chceli dostať, pretože na tejto maľbe je už zachytený aj PÁV!

Teraz musíme nadviazať na náš dávnejší príspevok ,,HIERARCHIA SVETLA“, ale uvedieme z neho len časť, aby sme sa opäť dostali do obrazu a potom už bude jasné, že aj táto maľba Ženy s Pávom je dôkazom Pravdy:

,,HIERARCHIA SVETLA

Ja som Syn Človeka Imanuel Parsifal Abdrushin Oskar Ernst Bernhardt, osemnásteho apríla tisíc osemsto sedemdesiat päť, prichádzajúci!
Tento hierarchický postup pre vtelenie všetkých Vyslancov Svetla, je nutné dodržať pri každom príchode všetkých Vyslancov Svetla do hmotnosti, alebo nižších úrovní stvorenia!
Na tomto nepochopení už stroskotali mnohí „znalci“ Slova, ktorí sa do tejto úlohy obyčajne samotní pozdvihujú.
Keď došlo ku vteleniu novej vyššej duchovnej bytosti, tak na tomto nepochopení stroskotali mnohí. Následne samozrejme aj na tom, čo táto nová, vysoká osobnosť hlásala.
Keď v roku 1997 začala pôsobiť, tak práve tí, ktorí sa považovali za najväčších znalcov Slova, ba mali byť účastní na jej pomoci – títo všetci zlyhali, práve na nepochopení tohto, v úvode zverejneného, ba v zmysle Božích zákonov, nutného postupu.
Keď ona samotná uviedla rovnako svoj vyšší pôvod, zodpovedajúci týmto istým zákonom stvorenia, alebo zákonom Božím, tak sa vzbúrili práve všetci tí, ktorí mali byť pomocníkmi, ba tento postup, mal byť pre nich samozrejmosťou!
Začali jej vytýkať, že: „Raz hovorí o sebe, že je Prakráľovná, potom Swanhilda, ba aj nejaký páv!“
Všetci títo nepochopili, že hovorí rovnako o tom stále platnom a nutnom postupe, ktorý je nutné dodržať pre všetkých, ktorí prichádzajú z tých úrovní, ktoré sú nad úrovňou pôvodu človeka. A teraz si skúsme zoradiť ten postup, ktorý poznáme – zatiaľ, z toho nového Slova, ktoré nám priniesla ona. Tvrdila o sebe, že je:

Prakráľovná  - Swanhilda – (*) páv!

Pre vysvetlenie a následné pochopenie, je potrebné uviesť niečo podstatné z Posolstva Grálu:

Vysvetlíme si to na úvodnom citáte:
Imanuel – Parsifal – Abdruschin!

Imanuel – Je božský, bezbytostná časť, ktorá je pri každom vtelení tohto Vyslanca nutná! Vteľuje sa z nej iba nepatrná časť tejto osobnosti.
Parsifal – je to rovnako, iba malá časť osobnosti, ktorá má svoj pôvod v prastvorení!
Abdruschin – je to duchovná osobnosť, ale úplná, ktorá je rovnako nutná pri vtelení!

Všetky tieto hierarchické časti sú samostatné bytosti, ktoré spolupracujú pod vedením tej najvyššej.

Práve táto posledná, duchovná časť, je tou najbližšou nám ľudským duchom.
No a teraz, nech si skúsia všetci odporcovia Pani Natálie de Lemeny Makedonovej – to je tá časť, ktorá je rovnorodá s časťou Oskar Ernst Bernhardt, podľa zákonov stvorenia, obohatiť svoje poznanie, v zmysle zákonov, o tie ďalšie osobnosti, v zmysle svojho pôvodu.
Keď začneme zhora, teda zo Svetla, tak jej osobnosť z Prakráľovnej je tá najvyššia, ale iba malá časť z ducha Prakráľovnej, ktorá potrebovala tiež iba malú časť z Prastvorenia a to bola malá časť bytostnej Swanhildy. Prečo to musela byť časť z bytostnej úrovne, to musí zostať zatiaľ nepovšimnuté, lebo je to nad pôvodom nášho poznania, aj keď hĺbavý čitateľ, môže dôjsť pre seba k poznaniu, až správne pochopí Slovo. Lenže ani v PG, ba ani vo VZ, nenachádzame odkaz na tú poslednú, ale rovnako nutnú časť - duchovnú  - páv! (*)
Poznanie Slova a logický úsudok, aj v tomto prípade každého, ktorý správne hľadá, môže priviesť k tomu – pre seba uspokojivému výsledku. Lenže to už musí všetko vykonať každý sám!
Práve na tomto nepochopení stroskotali v roku 1998 mnohí, ba následne aj neskôr, a vlastne sústavne to pokračuje.“

Ešte môžeme poukázať na jeden zaujímavý detail z maľby, ktorý si možno všimli aj iní. Sú to tri vankúše, ktoré má Žena na posteli uložené. Všetky sú rovnaké, avšak sú tri a každý je inej farby!

Prakráľovná  - Swanhilda – (*) páv!“

Záverom je potrebné objasniť ešte niečo podstatné, čo našu snahu dokreslí: Pravý umelec, bol – mal by byť duchovne na takej úrovni, že dokáže nahliadnuť do vyšších - jemnejších - svetlejších úrovní Božieho stvorenia a odtiaľ prinášať obrazy, alebo slovo, ktoré má ľudstvo duchovne pozdvihnúť! V minulosti to bolo samozrejmé a preto sa na umenie minulých čias treba pozerať z toho uhla pohľadu, ba venovať tomuto pravému umeniu minulosti, patričnú pozornosť.
Žiaľ... táto schopnosť umelcov sa v dnešnej dobe úplne zvrhla, presne tak, ako pravá ľudská duchovnosť, lebo dnešní umelci dokážu tiež nahliadnuť do jemnejších dimenzií, ale žiaľ, už iba do tých temných! Veď si len porovnajte výtvory umelcov minulosti, no a tie dnešné. Netreba ku tomu žiadny obsiahly komentár, aby každý pochopil ten rozdiel.

No a podobne  je to so všetkými dnešnými aktivitami, teda astrológiou, liečiteľstvom, mágiou a podobnými aktivitami, ktoré sa honosia názvom: „duchovné“! Dokonca sa to týka aj väčšiny duchovných smerov, ba aj vierovyznaní!

Tento náš komentár nezožne veľký úspech, ale tí múdrejší vedia, že platí:
„Pokiaľ máte pravdu, nikto vás nemá rád!“
Alebo:
„Čím viac sa priblížite ku pravde, tým viac ľudí voči sebe poštvete!“

Pravdivosť týchto  dvoch citátov jednoznačne potvrdzujú naše dejiny, ktoré mali už toľko mučeníkov, ktorých až neskoršia budúcnosť dokázala očistiť... niektorých!
Ale blízka budúcnosť ich očistí všetkých!
Teda aj tú, na tých obrazoch – zvestovaniach.

 

 


UFO MAGAZÍN

07.06.2020 12:15

UFO magazín, ročník 1992/1, názov článku: Hlásenie o UFO - pre otvorenie článku kliknite TU

 

—————

19.06.2020 23:15

UFO magazín, ročník 1992/1, názov článku: Pilot z minulosti - pre otvorenie článku kliknite TU

—————

26.06.2020 21:30

UFO magazín, ročník 1992/1, názov článku: UFO nad Viborgom - pre otvorenie článku kliknite TU

—————

03.07.2020 21:04

UFO magazín, ročník 1993/1, názov článku: Sestra Lucia u svätého Otca - pre otvorenie článku kliknite TU

—————

10.07.2020 12:37

UFO magazín, ročník 1993/1, názov článku: Ohnivé gule na oblohe - pre otvorenie článku kliknite TU

         

—————

17.07.2020 11:32

UFO magazín, ročník 1993/1, názov článku: Storočie UFO katastrof - pre otvorenie článku kliknite TU

     

—————

24.07.2020 10:31

UFO magazín, ročník 1993/2, názov článku: Hlásenie o UFO - UFO v Iráne - Operation Majestic 12 - pre otvorenie článku kliknite TU

          

—————

01.08.2020 10:00

UFO magazín, ročník 1993/2, názov článku: Vojnové posolstvo do vesmíru - Vojna hviezd? - pre otvorenie článku kliknite TU

             

—————

07.08.2020 17:53

UFO magazín, ročník 1993/2, názov článku: Svetelná bytosť v izbe - Zelený svetelný lúč - pre otvorenie článku kliknite TU

        

—————

15.08.2020 08:57

UFO magazín, ročník 1993/2, názov článku: Zaujímavosti zo sveta - Vojnové námorníctvo a UFO - Stavali pyramídy kozmické bytosti? - pre otvorenie článku kliknite TU

     

—————

23.08.2020 20:53

UFO magazín, ročník 1993/2, názov článku: Pozorovania UFO na Slovensku - pre otvorenie článku kliknite TU

 

—————

28.08.2020 21:34

UFO magazín, ročník 1993/2, názov článku: UFO nad Juhosláviou - pre otvorenie článku kliknite TU

         

—————

06.09.2020 17:09

UFO magazín, ročník 1993/3, názov článku: Výber z DUNATÁJa - pre otvorenie článku kliknite TU

               

—————

13.09.2020 19:13

UFO magazín, ročník 1993/3, názov článku: UFO nad americkými leteckými základňami - pre otvorenie článku kliknite TU

   

—————

26.09.2020 11:01

UFO magazín, ročník 1993/3, názov článku: Katastrofa UFO v Novom Mexiku - pre otvorenie článku kliknite TU

   

—————

17.10.2020 21:34

UFO magazín, ročník 1993/3, názov článku: Čierny astronaut - pre otvorenie článku kliknite TU

     

—————

17.11.2020 19:00

UFO magazín, ročník 1993/3, názov článku: Pískajúce UFO na vojenskom letisku - pre otvorenie článku kliknite TU

     

—————

05.12.2020 22:48

UFO magazín, ročník 1993/3, názov článku: UFO z neznámych dimenzií - pre otvorenie článku kliknite TU

     

—————

12.12.2020 20:22

UFO magazín, ročník 1993/4, názov článku: Hungarufo - Noční návštevníci v Sándorfalve - pre otvorenie článku kliknite TU

—————

19.12.2020 16:20

UFO magazín, ročník 1993/5, názov článku: Veľká anglická invázia UFO I. - Policajti prenasledovali letiaci kríž - pre otvorenie článku kliknite TU

—————