Mnohí prežili osobný kontakt s mimozemskou civilizáciou, aj keď doposiaľ o tom veľa nehovorili.
Čas ale dozrieva!

Poznanie mimozemských civilizácií, je nenahraditeľnou skladačkou pri poznávaní sveta, celého Božieho stvorenia a seba samého! Je potvrdením večne platných – Božích zákonov!

 

„Uznanie vyššej a dokonalejšej hierarchie, robí človeka pokornejším!“

 
Treba však rozlišovať medzi Bohom chceným kontaktom, pri ktorom vyspelejší brat učí menej vyspelého a pre oboch je táto spolupráca duchovným pokrokom a žitím podľa Božích zákonov a tým, keď prichádza ku kontaktu s padlými – temnými  civilizáciami, ktoré nechcú žiť podľa Božích zákonov a vedú seba, planéty a všetko, čo im podá ruky, v ústrety rozkladu!  
____________________________________________________________________________________________________________________________

30.4.2021   

DÔKAZY PRE ŠTVRTÝ KROK

 

V tejto časti priečinku UFOMAGAZÍN uvádzame dôkazy ku prežitiam, ktoré boli spomenuté v audio príspevku ,,Zasľúbenia“, ktorý sme uverejnili v priečinku ,,Čo sa to deje?“, ako ŠTVRTÝ KROK nášho úsilia.
Záverom ale doplníme ešte jeden výrečný dôkaz, ktorý sme získali len nedávno, a pravdu len fakticky dopĺňa a vecne podtrhuje!

 

1. Dopis od prekladateľa ako dôkaz vzájomnej spolupráce na očistení a sprístupnení pôvodného Posolstva Grálu, podpísaného samotným autorom:

 

 

2. Článok s názvom ,,IDENTIFIKAČNÝM ČÍSLOM ZEME JE 108" uverejnený v UFOMAGAZÍNE č. 1995/11:

3. Článok s názvom ,,TRI DESATINY KU ŠŤASTIU" uverejnený v UFOMAGAZÍNE  č. 1996/4:

4. Článok s názvom ,,SPOLOČNÝ MENOVATEĽ HYPERPRIESTOR" uverejnený v UFOMAGAZÍNE  č. 1996/7

5. Článok s názvom ,,BOŽÍ DIÁR" uverejnený v UFOMAGAZÍNE  č. 1996/11

6. Článok s názvom ,,PÁN VINICE PRICHÁDZA" uverejnený v UFOMAGAZÍNE  č. 1998/7:

7. Článok s názvom ,,ROZHODUJÚCI DÁTUM V DEJINÁCH ĽUDSTVA NOVEMBER 1998" uverejnený v UFOMAGAZÍNE  č. 1998/11 - VII ročník:

8. Článok s názvom ,,PRAVDU MÁ IBA BOH" uverejnený v UFOMAGAZÍNE  č. 1998/11 - VII ročník:

REAKCIA

 

Niekto možno nie celkom správne pochopil tú reakciu istej čitateľky Posolstva, ktorá kritizuje autorku Večných zákonov. Nepochopil možno náš zámer, prečo sme tam tento názor zaradili!
Odpoveď je jednoduchá: Aby sme dnešnú generáciu čitateľov oboznámili čiastočne s tou dobou, ktorú oni neprežili, ba nepoznajú súvislosti a následne ani možno nechápu, informácie podávané v tom „Štvrtom kroku“.

Také pomery vtedy vládli u nás na Slovensku a to bol dôvod toho, prečo boli následne nutné tie aktivity, ktoré sú podané v tom Zasľúbení. Súdy začali vynášať tí, ktorým chýbali tie dôležité informácie! Takto treba chápať naše posledné snaženie.

Kritizovali pokrivenosť, pritom sa samotní opierali iba o pokrivené!

 

9. ŽENA S LABUŤOU

Ku týmto dôkazom z UFO magazínov sme sa ešte rozhodli doplniť jeden ďalší, veľmi priliehavý a výrečný, ktorý tiež súvisí s plnením zasľúbení spomínaných vo  ,,ŠTVRTOM  KROKU“, zverejnenom v priečinku ,,Čo sa to deje?“. Tento sme ale získali teraz čerstvo a isto nie náhodne a bol spomenutý aj v televíznych novinách na RTVS. Asi len pre nemnohých bude jasným dôkazom pravdy, ale my dúfame, že snáď dokáže pohnúť k hlbšiemu zamysleniu aj tých, ktorí v roku 1998 odmietli pani Natáliu deLemeny Makedonovú – ako Prakráľovnú, matku Imanuela, pretože práve tento obrazový dôkaz súvisí s jej osobou a svedčí, kde pravda bola a aj je!
Dňa 17.4.2021 na RTVS dávali reportáž o náleze pôvodných nástenných malieb z kostola sv. Žofie v Dúbravici pri Banskej Bystrici. Výskumom totiž zistili, že pod terajším, bielo vápenným náterom stien, sa nachádzajú maľby ešte pôvodných obrazov, ktoré tam boli namaľované zhruba v 15. storočí,  teda v čase, keď bol aj kostol stavaný.
Nás ale zaujal práve tento, teda obrázok Ženy s labuťou nad jej hlavou a opretou o knihu:

Veľmi zaujímavý je fakt, že toto vybielenie stien vápnom v tomto kostole bolo vykonané pri poslednej rekonštrukcii kostola a to v roku 1948!
Tí, ktorí príspevok Zasľúbenia už čítali, alebo si ho vypočuli, už vedia, že Pani Natália sa narodila 17.7.1950.
Nie je to zvláštne, že práve dva roky pred Jej pozemským narodením bola táto maľba ukrytá? Maľba, ktorá mala zvestovať pôsobenie Labutej panny – časti Prakráľovnej na Slovensku?
Myslíte, že aj tá kniha, o ktorú sa Žena na obrázku opiera, je iba lakťová podložka?
Môže byť dokonalejšou modlitbou tejto Ženy niečo iné, ako jej kniha Večné Zákony?
Zacitujeme z knihy Proroctvá vo Svetle Pravdy:

,,75.DUCHOVNÍ ÚROVNE VI. P.D.

61.PRADUCHOVNÉ ÚROVNE VI. sl., zhodné.

Teraz bude pre mnohých z vás asi zrozumiteľné, prečo v čase posvätných splnení na zemi, keď na zemi pôsobia Ruža i Ľalia, je ku spojeniu potrebná ešte aj labutia panna z labutieho ostrova v pripravenom pozemskom tele, aby v zachvievaní neostala medzera.
Taká veľká je milosť Boha, že dáva vznikať zázraku za zázrakom, aby pomoc pre ľudstvo v tisícročnej ríši bola celkom dokonalá!
Skloňte sa v pokore pred jeho veľkou dobrotou!

Labutia panna je časťou prakráľovnej a ako vidíme z horeuvedeného Slova Pánovho jej pôsobenie je spojené s budovaním Tisícročnej ríše. Keď sme si ukázali zas na Slove Pánovom, že táto ríša mohla byť začatá budovať už za doby predchádzajúceho pôsobenia Syna Človeka na Zemi, tak potom by bola bývala potrebná aj Labutia panna, ako potrebný článok tohto diania.
Preto tvrdia niektorí čitatelia Posolstva, že Labutia panna už tiež bola na Zemi. Prečo by nemohla byť, keď bol na Zemi aj „možný“ budúci kráľ tejto ríše a len od ľudského rozhodnutia záležalo, či bude ríša začatá budovať už vtedy.
Nestalo sa! Tak, ako bude potrebné nové telo kráľa tejto ríše, tak bude potrebné aj telo Labutej panny a môžete si byť istí, že ku splneniu týchto proroctiev dôjde! Naša posledná možnosť k slobodnej voľbe už prešla a preto čakajme len na to, kedy budeme Bohom donútení!
Labutia panna spája v sebe bytostné aj duchovné žiarenia a preto bude táto jej činnosť potrebná pri obnove Zeme po „veľkej očiste“.“

Opäť sa potvrdzuje to, čo sústavne vravíme, že temno usiluje o zničenie, alebo aspoň o čo najdokonalejšie ukrytie dôkazov pre Pravdu, alebo Pravdy samotnej. To je jedným z jeho cieľov a nebolo tomu inak ani v tomto prípade.
Tiež aj toto ukrytie takého dôkazu svedčí o tom, že temno pozná dokonale všetky zasľúbenia zo Svetla, teda prichádzajúce od Boha a keďže ich zrušiť nedokáže, pri tých, pre ľudstvo najdôležitejších, sa usiluje ich predchádzať vytvorením čo najdokonalejšej kópie pravých zasľúbení. A túto kópiu dokáže následne ovládať tak, aby ešte tých málo ľudských duchov, ktorí sú schopní obratu ku Pravde už vôbec neverili vo vyplnenie tých pravých zasľúbení, alebo aj tí teraz skalní, zapochybovali a od Pravdy sa napokon pod týmto tlakom odvrátili!
Možno pre niektorých bude tiež zaujímavé, že deň odvysielania reportáže, z ktorej sme obraz Ženy s labuťou získali, a deň narodenia Pani Natálie, sú zhodné! 17.!
Napíšeme ešte, že táto maľba sa objavila v Dúbravici, čo je veľmi blízko od mesta Slovenská Ľupča. A práve v tomto meste Pani Natália zahynula pri dopravnej auto ,,nehode“.
Príliš veľa ,,náhod“... čo myslíte?
Záverom ešte spomenieme, že táto maľba vhodne dopĺňa aj príspevok ,,HIERARCHIA SVETLA“, pre ktorého vysvetlenie je tiež dôkazom Pravdy!

____________________________________________________________________________________________________________________________
9.5.2021   

* * *

DODATOK

V čase, keď sme túto maľbu Ženy s labuťou získali, nevedeli sme, kto je autorom tejto maľby a záber vyššie sme vytvorili len s mobilom a to priamo z TV, keď šla už spomínaná TV reportáž. Usilovali sme sa v čase písania nájsť maľbu aj v origináli, ale nepodarilo sa nám to. No až teraz sme zistili, aj to ale zaujímavou “náhodou“ , že autorom maľby je Albrecht Dürer. Preto tie symboly - iniciály A.D. hore na venci baldachýnu.
Lenže tento dodatok je najzaujímavejší práve názvom tejto maľby a autor ju pomenoval:

,,ZVESTOVANIE“

Tak čo na to poviete?

Keď sme sa ale dívali na obrazy tohto maliara, tak sme zistili, že pod týmto názvom ,,ZVESTOVANIE“, nakreslil ten istý obraz tri krát, ale každý trošku ináč, a s inými detailami, ktoré tiež niečo napovedajú a sú pomerne dôležité, pretože pomáhajú určiť práve tú dobu, ktorej sa zvestovanie týkalo.

Najprv teraz uvedieme ten originál:

Chceme ale uviesť aj druhú maľbu Ženy s labuťou, ako sme spomenuli, práve kvôli novému detailu.

Túto druhú maľbu tu uvádzame pre jeden, podľa nás, nie zanedbateľný dôkaz. Všimnite si, aký tvor sa nachádza SPÚTANÝ pod schodiskom na tejto druhej maľbe. Zjavne je to akási šelma!

Tu to ale nebudeme už komentovať ďalej a musíme prenechať každému slobodnú vôľu, pretože tým, ktorí nechcú, by to aj tak nepomohlo a tí, ktorých záujem je úprimný, tak isto nájdu pre seba to dôležité a možno uvidia ešte aj niečo iné.

____________________________________________________________________________________________________________________________

UFO MAGAZÍN

UFO magazín, ročník 1992/1, názov článku: Hlásenie o UFO - pre otvorenie článku kliknite TU

07.06.2020 12:15
 

UFO magazín, ročník 1992/1, názov článku: Pilot z minulosti - pre otvorenie článku kliknite TU

19.06.2020 23:15

UFO magazín, ročník 1992/1, názov článku: UFO nad Viborgom - pre otvorenie článku kliknite TU

26.06.2020 21:30

UFO magazín, ročník 1993/1, názov článku: Sestra Lucia u svätého Otca - pre otvorenie článku kliknite TU

03.07.2020 21:04

UFO magazín, ročník 1993/1, názov článku: Ohnivé gule na oblohe - pre otvorenie článku kliknite TU

10.07.2020 12:37
         

UFO magazín, ročník 1993/1, názov článku: Storočie UFO katastrof - pre otvorenie článku kliknite TU

17.07.2020 11:32
     

UFO magazín, ročník 1993/2, názov článku: Hlásenie o UFO - UFO v Iráne - Operation Majestic 12 - pre otvorenie článku kliknite TU

24.07.2020 10:31
       

UFO magazín, ročník 1993/2, názov článku: Vojnové posolstvo do vesmíru - Vojna hviezd? - pre otvorenie článku kliknite TU

01.08.2020 10:00
             

UFO magazín, ročník 1993/2, názov článku: Svetelná bytosť v izbe - Zelený svetelný lúč - pre otvorenie článku kliknite TU

07.08.2020 17:53
     

UFO magazín, ročník 1993/2, názov článku: Zaujímavosti zo sveta - Vojnové námorníctvo a UFO - Stavali pyramídy kozmické bytosti? - pre otvorenie článku kliknite TU

15.08.2020 08:57
     

UFO magazín, ročník 1993/2, názov článku: Pozorovania UFO na Slovensku - pre otvorenie článku kliknite TU

23.08.2020 20:53
 

UFO magazín, ročník 1993/2, názov článku: UFO nad Juhosláviou - pre otvorenie článku kliknite TU

28.08.2020 21:34
         

UFO magazín, ročník 1993/3, názov článku: Výber z DUNATÁJa - pre otvorenie článku kliknite TU

06.09.2020 17:09
               

UFO magazín, ročník 1993/3, názov článku: UFO nad americkými leteckými základňami - pre otvorenie článku kliknite TU

13.09.2020 19:13
   

UFO magazín, ročník 1993/3, názov článku: Katastrofa UFO v Novom Mexiku - pre otvorenie článku kliknite TU

26.09.2020 11:01
   

UFO magazín, ročník 1993/3, názov článku: Čierny astronaut - pre otvorenie článku kliknite TU

17.10.2020 21:34
     

UFO magazín, ročník 1993/3, názov článku: Pískajúce UFO na vojenskom letisku - pre otvorenie článku kliknite TU

17.11.2020 19:00
     

UFO magazín, ročník 1993/3, názov článku: UFO z neznámych dimenzií - pre otvorenie článku kliknite TU

05.12.2020 22:48
               

UFO magazín, ročník 1993/4, názov článku: Hungarufo - Noční návštevníci v Sándorfalve - pre otvorenie článku kliknite TU

12.12.2020 20:22

UFO magazín, ročník 1993/5, názov článku: Veľká anglická invázia UFO I. - Policajti prenasledovali letiaci kríž - pre otvorenie článku kliknite TU

19.12.2020 16:20
1 | 2 >>