________________________________________________________________________________________
1. máj 2018

ŽIARENIE

 

„Čo sa to deje s našou Zemou, planétou a prírodou?“ - v nejednom z nás vyvstávajú v poslednej dobe denne podobné otázky. Aj v médiách píšu: „Už nemáme jedno ročné obdobie! Stratili sme jar, máme rovno leto...“, z inej strany zas počuť: „Všetko v prírode je inak, ako to bolo za našich čias!“ 
Všetko sa skutočne zmenilo a urýchlene sa rúti vpred, čo má opäť svoju príčinu, ktorá nám však bola objasnená už dávno!

V tomto príspevku by sme radi poukázali na niečo, čo sa nedá prehliadnuť a je bijúce do očí, hlavne pre toho, kto má záhradu a všíma si okolie. Počas tejto jari zakvitli všetky stromy tak bohato, ako som to ešte nevidel a to všetky druhy. Napríklad hroznu vždy na jar vylamujem tie výhony, ktoré nenasadili kvety, lenže tohto roku som nemal veľmi čo vylamovať, lebo na každom ročnom výmlade je nasadený nie iba jeden strapec, ale dva. Mladé (malé) hrozno pod oknom, ktoré by ešte nemalo kvitnúť a rodiť, má tiež už veľa kvetu. Túto neobvyklú bohatosť zakvitnutia si všimli a potvrdili aj iní ľudia z rôznych kútov Slovenska. 
Príčinou tejto očividnej zmeny, je zmena žiarenia v Súde, čo máme potvrdené v nasledujúcich citátoch zo Slova PravdyPosolstva Grálu:
„Je však vo vôli Božej, že sa človek musí konečne spamätať a celkom splniť svoju úlohu v tomto stvorení! Ak to nespraví, dôjde teda ako zhnitý plod tohto stvorenia k prezretosti a rozpadne sa. Božie svetlo, vysielané teraz Bohom prostredníctvom Syna Človeka do stvorenia, pôsobí v ňom ako na rastliny v skleníku, ktoré pri zvýšenej teplote musia urýchlene vyháňať kvety a plody.“

„Je to žatva všetkej sejby, ktorá od počiatku ľudského pôsobenia bola nasiata ľudským chcením. Žatva všetkého správneho ako aj nesprávneho, bez ohľadu na to, či toto nesprávne kedysi vzniklo zo zlomyseľnosti alebo iba z neznalosti Božích zákonov vo stvorení. Zvýšenou silou Svetla dostáva sa do rozkvetu a musí zjavne ukázať svoje plody, ktoré pri tomto konečnom súde, musia prijať pôvodcovia, a stúpenci ako aj ich potomkovia ako odmenu alebo trest vo zvratnom prúdení spätného pôsobenia!“

Musia rásť, súc pritom Svetlom pozdvihované a posilňované pre ďalšie jestvovanie, ak zákonom tejto sily Svetla zodpovedajú, alebo sú len posilnené, aby sa v prudkom vyrastaní na tejto sile Svetla zlomili a tým sami seba odsúdili, ak zákonom tejto sily Svetla nezodpovedajú, a nemôžu s ňou preto docieliť spojenie. Pritom sa všetko nesprávne samo v sebe vyžije až na smrť tým, že to všetko teraz dospeje k viditeľnému prejavu, a to aj to, čo by sa rado ešte skrylo. Nič sa naďalej nemôže udržať skryté pod tlakom Svetla, musí to von, musí na denné svetlo, musí ukázať v čine svoje plody! Aby sa v tom celkom presne spoznalo, aké skutočne je. A to všetko samo od seba.

„Je prirodzené a zákonmi stvorenia podmienené, že všetky zlé vlastnosti vyženú teraz ku koncu aj tie najsilnejšie kvety; musia priniesť svoje odporné plody, aby sa v nich vyžili a vzájomne usmrtili. Do varu musí sa všetko dostať silou Svetla! Avšak z tohoto vrenia môže tentoraz povstať opäť iba dozreté ľudstvo, schopné a tiež ochotné prijať s vďakou a jasotom tieto nové zjavenia z Boha a podľa nich žiť, aby tak správnym pôsobením putovalo stvorením.“

„Rozhliadnite sa okolo seba, ľudia, jasne a nezaujato; musíte bezpochyby spoznať samočinné Božské zákony Najsvätejšej vôle, lebo máte pred sebou plody svojej sejby! Kam sa len pozriete, všade prevládajú hlučné reči, ktoré dnes riadia všetko z najvyšších miest. Táto sejba musela rýchlo dôjsť do takého kvetu, aby teraz v dozrievaní ukázala svoje skutočné jadro, a potom sa ako nepotrebná zrútila.
Musela dozrievať pod zvýšeným tlakom zo Svetla, musí vyháňať do výšky ako v skleníku, aby vo svojej prázdnote, stratiac všetku oporu sa zrútila a pochovala pod sebou všetko, čo v ľahkomyseľnej dôvere alebo v sebeckej nádeji sa domnievalo byť ukryté pod jej ochranou.
Čas žatvy už začal! Tým dopadajú teraz späť všetky následky nesprávnych rečí čoraz viac ako na jednotlivcov, tak aj na celé masy, ktoré takéto reči podporovali.“

Tento posledný citát presne zapadá do našej doby a zodpovedá udalostiam, ktoré takmer denne prežívame na celej Zemi, ba čerstvo aj u nás na Slovensku a ešte aj prežívať v zvýšenej miere budeme musieť, pokiaľ my samotní v nás nevykonáme zmenu! Všade navôkol sa v týchto časoch vo väčšine iba ,,melie pántom“, ako sa zvykne ľudovo hovoriť, za doprovodu hluku a v sprievode davov! Ale história nás predsa už dávno poučila, že na strane davov ešte v minulosti nikdy nebola Pravda, ale vždy iba túžba po moci, ktorá dokázala objaviť toho pravého krikľúňa a s jeho pomocou  to dopadlo vždy tak, ako za čias Ježiša, keď stačilo, aby jeden zakričal: „Ukrižovať!“ Pripojili sa hneď všetci tí, ktorí nemali vlastný názor a ani netušili, prečo sa vlastne pridali. Toho prvotného krikľúňa bolo práve potrebné správne vybrať, aby to malo patričný úspech, a potom tomu ešte aj patrične pomôcť.
Tieto aktivity nespokojnosti sú teda tiež vyháňaním kvetov do plodov -  nesprávnej ideológie, ktoré sa teraz ukazujú v pravom svetle!
Kde sa len pozrieme, každý je v prvom rade s niečím, alebo s niekým nespokojný, ale len zriedkakedy a nemnohí obrátia zrak aj na seba samého. Hľadíme susedovi do záhrady a kričíme: ,,Aha, tu máš plevel! ...a aký!“  No vyčistiť si vlastnú záhradu nám je už zaťažko!
Existuje jedno príslovie: ,,Nenarodil sa ešte ten, ktorý by vyhovel všem!“
Ale my vám hovoríme, že sa narodil, ale je odmietaný! Ale Ten vyžaduje najprv zmenu a prácu na sebe samom! A práve z Jeho Slova, pre naše poučenie, opäť v tomto príspevku čerpáme!

V súvislosti s pozorovaním bohatého kvitnutia v záhrade som mal aj jeden sen, ale ten nebol veľmi priaznivý, nakoľko sa mi snívalo, že som už v jeseni obral jablká, ktorých bolo veľa na kusy, ale boli malé ako čerešne.  
Tak, ako to vždy u mňa chodí, tak aj teraz, prišlo mi po ďalšej noci akoby vysvetlenie toho sna. 
Myslím, že v snoch bývajú obrazy väčšinou v symbolických súvislostiach, preto tie jablká nesymbolizovali skutočne malé plody, ale ako viete, jablko zostalo symbolom ľudského poznania - rozumu, ba následne pádu do hriechu a dedičného hriechu. V tom sne by to mohlo znamenať, že to ľudské poznanie - rozum, na ktorý sme boli vždy takí pyšní a narástol do veľkých rozmerov, stane sa konečne malým, presne takým, ako v tom mojom sne. Môže to byť ale aj tak, že sa to prejaví aj hrubohmotne skutočne na tých jablkách - že budú aj tie malé! Ako to dopadne, to nám ukáže prežívanie!

Podstatná na tomto pozorovaní zostáva neprehliadnuteľná súvislosť so Slovom Pravdy, ktoré sa neustále napĺňa a ktoré by nás malo podnietiť k  Jeho spoznaniu, k poznaniu a žitiu večných - Božích zákonov,
ktoré sú v ňom vysvetlené.

Že je všetko dobré i zlé podporované, aby sa prejavilo, že všetko vyháňa intenzívne kvety a ide do plodov, v prírode ako i u ľudí, dokazuje, že Vyslanec Svetla, ktorého príchod je očakávaný v Súde, je už veľmi blízko.

Dajme si pozor, aby sme neboli pri žatve vylúčení ako hluché klasy – tí ktorí Slovo Pravdy odmietajú, alebo tí ktorí sú leniví a nemajú naň čas, ako i tí, ktorí ho čítajú, ale nesnažia sa ho naplno v každej oblasti  žiť a vyčistiť bezohľadnou prísnosťou k sebe samému – rúcha svojho ducha!
Hodina, kedy bude na potrebnú nápravu už neskoro, sa blíži a príde vtedy, keď to budeme najmenej očakávať!


________________________________________________________________________________________
3. október 2018

ŽIARENIE - POKRAČOVANIE

Možno si mnohí spomeniete, že sme sa na jar tohto roka na našej stránke venovali očividným zmenám, ktoré sa v tomto období okolo nás dejú, na celej našej planéte. Hovorili sme o nevídane kvitnúcich rastlinách a stromoch v tomto roku, množiacich sa prírodných pohromách a katastrofických udalostiach, a poukázali sme na tú dôležitú príčinu tohto diania, ktorou je zmenené žiarenie!
Chceme ale opäť otvoriť túto tému, pretože prežitia a dôkazy, ktoré sme znovu smeli získať, si to vyžadujú, a čo je najdôležitejšie, potvrdzujú tú Absolútnu Pravdu – Slovo Posolstva Grálu a Večné Zákony!
Od nášho vtedajšieho príspevku „ŽIARENIE“ sa toho vo svete udialo toľko, že už to by muselo stačiť ako dôkaz nášho tvrdenia o zmene žiarenia, ale hlavne ako podnet k zamysleniu. 

Ale ako sme už povedali, oficiálna veda túto tému uzatvára s otrepanou uspávankou, ktorú nazvali ,,globálnym otepľovaním“ a ako je možné pozorovať medzi ľuďmi, väčšine táto uspávanka lahodí a tvrdo už zadriemali!

Lenže neotepľuje sa len naša Zem, ale aj iné planéty v našej slnečnej sústave a teda to naznačuje, že to nie je záležitosťou len u nás, ale jedná sa o väčšie dianie vo vesmíre, ktorého práve tá príčina sa zatajuje, správne nechápe, alebo vôbec nepozná!
V dokumente „Dávni mimozemšťané“, ktorý dávali na TV WAR bol problém globálneho otepľovania rozoberaný a dotyčný pán sa vyjadril nasledovne: „Zmeny počasia na našej Zemi pripisujeme globálnemu otepľovaniu, lenže príčina leží v skutočnosti nie v tom, že jazdíme autami, ale niekde inde, pretože významné klimatické zmeny sa dejú aj na iných planétach našej slnečnej sústavy: Ľadové vrcholky na Marse sa rozpúšťajú, ľad na planétach Jupitera sa tiež rozpúšťa. Iné planéty začínajú viac žiariť, pretože sa otepľujú.“

V Slove Posolstva Grálu nám samotný Syn Človeka hovorí:
,,Teraz prichádza doba, kedy sa musíte bystro dívať okolo seba, aby vám neuniklo nič, pretože všetko musí byť pre vás užitočné.“

,,Všímajte si dobu a aj znamenia, o ktorých hovorím vo svojich vysvetleniach. Bude vám to veľmi užitočné, pokiaľ všetko v sebe prežijete!

,,Nespočetné sú znamenia, ktoré ohlasujú začiatok konečného súdulenže ľudia sa popri nich náhlia v domnení alebo sebaklame, že to všetko už často bývalo.
Predovšetkým nesmie byť človek tak bojazlivý, zbabelý alebo povrchný, aby chcel nevšímavo prechádzať popri terajšom, bezpodmienečne nápadnom nahromadení udalostí, či už sú to prírodné alebo hospodárske katastrofy, vraždy a samovraždy, politické zmätky, zápasy o pozemskú moc medzi štátmi a cirkvami a všetko ostatné.
Ešte nikdy nebolo toto všetko súčasne tak veľmi nahromadené, ako je to dnes. Už len to by muselo každého uvažujúceho človeka upozorniť na urýchlenejšie pôsobenie, ktoré sa viditeľne hromadí, muselo by to prebudiť tušenie o mocnom uzavieraní kruhu sveta vyššou mocou, než je vôľa a šikovnosť ľudí, a tušenie o odplate s tým spojenej.
To nesprávne v tom zhynie a zostane iba dobré. Dobré alebo nesprávne sa však pri tom nemeria podľa ľudských predstáv, ale iba podľa Božej vôle!

Ľudia vlastným chcením o tom všetkom nemajú ani tušenia, pretože sami nechcú vedieť! Zo strachu, z povrchnosti a ľahkomyseľnosti alebo aj z domýšľavosti. Na neposlednom mieste stojí pri tom duchovná lenivosť. Dokonca sa z toho nemôže vymaniť veľmi mnoho tých, ktorí hľadajú Svetlo. Už som v poslednej prednáške upozorňoval na duchovnú lenivosť, ktorá ide dokonca tak ďaleko, že ani rozumovo bystrí nechcú ozajstne „rozmýšľať“ o veciach, ktoré nesúvisia s ich ctižiadostivými cieľmi!

Aby sa to však mohlo posúdiť, musí tomu predchádzať iné vedenie: vedenie o skutočnej úlohe zasľúbeného Syna Človeka na zemi!

Preto už teraz pri nastávajúcich prevratoch na tejto zemi musia sa zmeniť tiež pozemské telá, inak by nemohli ďalej jestvovať! Menia sa so zmenou bytostného pôsobenia! Toto má za následok aj zmenu vyžarovaní, tým i zmenu podnebia a vývoja vo formách a udržovaní celej hmotnosti. A to pod novým lúčom Svetla!

Pozrime, aké prevraty nastali v prírode na celej Zemi počas tohto roka, za tak veľmi krátky čas! V televíznych správach, na internete, takmer všade sa môžete dočítať, že ľudia majú v záhradách tento rok toľkú hojnosť úrody, že nevedia čo s ňou a desiatky rokov dozadu si nepamätajú takýto rok! Tiež niektoré plody narástli dokonca do takej veľkosti a hmotnosti, ako dosiaľ nikdy a dávajú to zapisovať do kníh rekordov. Tak isto aj hospodári si pochvaľujú že sa urodilo tento rok nad očakávania plodov. Ale tí, ktorí v sebe zdravú sedliacku logiku ešte úplne nezahubili, si zároveň lámu hlavu nad tým, že je to zvláštne, lebo toto letné obdobie bolo až priveľmi suché na takú dobrú úrodu!
Tu opäť nie je možné použiť argument, že za to môže globálne otepľovanie, pretože po minulé roky boli tiež ohromné suchá z dôvodu vysokých teplôt, ale toľko plodov vtedy nebolo, lebo rastliny a stromy bez vlahy toho veľa neurodili, prípadne uschýnali! Ale teraz je to všetko odrazu naopak!
Tak príčina musí byť predsa potom iná!

Aj jednému členovi z nášho kolektívu sa dostalo výrečného a zaujímavého potvrdenia tejto zmeny žiarenia v jeho záhrade, ale aj v okolitej prírode, a všetko to aj nafotil. Možno sú mnohí ďalší, ktorí tiež mali podobné zážitky, ale nevedeli, prečo sa to tak deje.
Nasleduje popis uvedenej skúsenosti:
,,Pestujem papriky a paradajky v skleníku, ale aj vonku a zistil som teraz jednu zaujímavú zmenu, ktorá sa v minulosti nevyskytovala. Ako viete, papriky, rastú na byli smerom nadol, teda visia, iba menšie odrody, ako čili, a jabĺčkové, tie rástli nahor, teda tak, ako šišky na jedli. Lenže tohto roku sa niečo udialo a aj veľké odrody mi rastú otočené na byli nahor, teda hore ku Svetlu, ako je to v PG a podľa zákonov prírody:

„Byť prirodzený znamená ísť nahor, usilovať nahor, nasledovať príťažlivosť živej sily. Veď všetko usiluje prirodzene len nahor, či je to už každé steblo trávy, každá kvetina alebo každý strom.“
„Schválne som jednu takú odtrhol a zvážil som ju, ba sme ju už aj skonzumovali, nakoľko bola už na odhad pomerne ťažká a aj sme ju odvážili a vážila 110 gramov. Dužina bola hrubá asi centimeter, a aj chuťovo vynikajúca, pričom aj šupka veľmi jemná, teda kvalitou na vysokej úrovni. A tých nahor rastúcich mám väčšinu, pričom som zasial moje semená a tie, ktoré boli z plodov, ktoré rástli nadol. Lenže manželka mi hovorila, že suseda kúpila papriky a jej tiež rastú plody nahor, že to ešte nevidela. Preto to nie je iba moja záležitosť, lebo som už uvažoval, že sa mne nejako skrížili papriky s tými jabĺčkovými, ktoré rastú nahor a preto mám ten výsledok. Lenže keď je aj u susedy, tak niečo na tom bude, čo podľa mňa znovu súvisí so zmenou vyžarovania.“

  


Túto skutočnosť môže potvrdiť aj ďalší človek, ktorý sa snaží pomáhať na projekte rádia Záchrana:
,,Na východnom Slovensku som bol odovzdať jednej pani balík, pretože nateraz pracujem ako doručovateľ balíkov pre poštu. Na záhrade jej rástli papriky a tiež rástli nahor. Tak som sa jej opýtal, či jej tak zvykli rásť a odpovedala mi, že nie, je to prvý krát. Táto pani ale, bola prekvapená, že ma taká drobnosť vôbec zaujíma!"

Taktiež túto zmenu, v podobe zvýšenej plodnosti, možno pozorovať na vlašských orechoch, ktorých je tohto roku neúrekom. Bežne sa ich dalo z jedného stromu nazbierať tak akurát, že si z nich človek nechal niečo pre seba a niečo na predaj, ale teraz ich je toľko, že z jedného stromu sa nazbierajú akoby z dvoch stromov a v určitých prípadoch dokonca z troch!

Ďalšia skúsenosť:
,,Už dlhú dobu máme doma strom hrušku, ktorá rodí každý rok, ale doposiaľ každý rok mala plody zelené, až v úplnej zrelosti trochu zožltli a vtedy už aj padali. Lenže tohto roku, sú ešte iba v polovičnej zrelosti, ale ich farba je už teraz červená!

Ďalší dôkaz o tom, že tento rok je podivný, lebo je možné pozorovať v prírode isté zmeny, je to, že zaujímavé deje sa objavili aj v lese. U nás je veľmi sucho, ale huby rastú, "ako po daždi!". Tak sa to hovorilo a bolo tomu tak, lenže tohto roku je všetko naopak. Šli sme s manželkou nazbierať nejaké huby. Dôkaz o tom, že je skutočne sucho, podala studnička, z ktorej berieme vodu, lebo je úplne suchá, teda voda vôbec netečie. Húb sme ale nazbierali toľko, ako ešte nikdy predtým, ale hlavne pravých hríbov najviac. Je sucho a neboli ani veľké červavé.
Lenže práve pri tej studničke, som našiel tri hríby také, ako ešte nikdy v živote, ba som o tom ani nepočul. V TV už dávali, že jeden pán našiel hríba, na ktorom rástol druhý, trochu menší, teda na plodnici úplný ďalší hríb. Lenže tie tri, ktoré som našiel ja, boli dvojposchodové - teda jeden hlúbik a na ňom dve plodnice v poschodí jedna na druhej. Ten tretí bol malý, ba aj zaschnutý, tak som ho nechal v lese.“

Ak teda príroda vydáva také plody svojho chcenia, skúsme si predstaviť ako to dopadne, keď sa teraz aj plody ľudského chcenia stanú väčšími a zreteľnejšími.
Bude to rozsudok, ktorý si nad sebou vykonáme sami!
Keď budeme niektorí smutní stáť pred holou Pravdou, ktorá odkryje naše skutočné vnútro, zatúžime možno úprimne po zmene seba samého, po tom, aby naši blížni už nemuseli trpieť našimi chybami, ale aby sme poznajúc zákony Božie – zákony prírody – Absolútnu Pravdu, dokázali byť na osoh blížnemu a aj stvoreniu, v ktorom smieme žiť.

Aby po tomto precitnutí nešiel niekto klopať na nie správne dvere, hľadajúc Pravdu tam, kde jej niet, ako sa to v minulosti často stávalo, mali by sme poznať Božie zákony a teda skutočnosť, že človek nepotrebuje prostredníka medzi sebou a Bohom. Potrebuje len „návod na použitie“, čisté Slovo Absolútnej Pravdy. To jediné bude pre neho pomoc, lebo len táto Absolútna Pravda ho môže dokonale a bez zavádzania poučiť o tom, ako sa zmeniť a kde hľadať pomoc.
Teraz si ale musíme povedať, že v PG je vysvetlené, že celým stvorením preniká základná sila vo forme žiarenia, ktoré všetko ženie, utvára, a zachováva, a ktoré prichádza jedine prostredníctvom Syna Človeka! V našom hrubohmotnom vesmíre je sprostredkovateľom tohto žiarenia pre planéty našej slnečnej sústavy, práve Slnko! Preto zmenám, ktoré teraz vidíme a cítime tu na Zemi, musela logicky predchádzať, aj zmena samotného Slnka. A teda je iba jediná cesta, ako sa táto zmena žiarenia na Slnku mohla vykonať, a tou je prítomnosť Syna Človeka pri tomto vesmírnom telese, pretože je jediný, ktorý nesie túto schopnosť v sebe!

Práve preto je teraz vôkol Slnka toľko ruchu!
Chceme preto teraz poukázať na jednu udalosť, ktorá podľa nás s tým úzko súvisí. Pri Slnku sa dňa 10. 4. 2018 zjavila flotila veľkých mimozemských lodí, ale čo je znamenité, je forma, v akej sa tieto UFÁ zobrazili a ktorá je zároveň preukazom! Bola to forma rovnoramenného kríža!

Odkaz na spomínanú udalosť pri Slnku:
https://www.youtube.com/watch?v=3nXDAs2fEOY

Musíme si to hneď potvrdiť citátom zo Slova PG, ktorý nám pomôže k pochopeniu súvislostí:
„Ten, ktorý stojí v Sile a v Pravde,“ hovorí sa o Božom Synovi. Silou je vôľa Božia, Duch Svätý. Jeho viditeľnou formou je holubica. Viditeľnou formou Pravdy je samočinne žiariaci kríž. Oboje bolo videné živé na Božom Synovi, keďže v nich stál. Teda u neho to bol prirodzený a samozrejmý jav.

To isté bude sa vidieť aj u Syna Človeka! Holubicu nad ním, kríž spásy za ním, lebo aj on je s nimi nerozlučne spätý ako nositeľ Pravdy, „ktorý stojí v Sile a v Pravde!“ Sú to neklamné znamenia jeho pravého poslania k naplneniu zasľúbení. Sú to znamenia, ktoré sa nedajú nikdy napodobniť, sú nezničiteľné, varovné a napriek hrozivej vážnosti tiež sľubné! Už len pred nimi samotnými musí úplne ustúpiť všetko temno!
Vzhliadnite! Len čo sa ohlásili neúprosní zvestovatelia jeho príchodu, ktorí pre neho dočista odstránia z cesty prekážky, nahromadené ľudskou domýšľavosťou, spadne páska z očí mnohých, ktorí sú omilostení, aby ho
 takto spoznali! Potom budú musieť hlasito vydávať svedectvo, nútení k tomu silou Svetla.
Dnes ešte z toľkých početných falošných prorokov a vodcov, potom ani jediný nebude pred ním
 schopný obstáť, lebo v oboch vznešených znameniach, ktoré nemôže nosiť nikto okrem Syna Božieho a Syna Človeka, hovorí sám Boh za svojho služobníka. Všetka ľudská múdrosť pred ním musí zmĺknuť. –
Dávajte pozor na tú hodinu; bude bližšie, než si všetci myslia.

Teraz, po týchto citátoch, by som sem rád ešte uviedol jeden sen, ktorý sa mi prisnil v tú noc, teda 10. 4. 2018 a myslím, že je výrečný a potvrdzujúci:
,,Stál som ešte s jedným členom kolektívu v takej miestnosti, ktorá vyzerala ako školská jedáleň. Bolo v nej mnoho jedálenských stolov. V jedálni bolo tiež mnoho ľudí. Odrazu na jeden stôl pred nami priletel vták! Bol to jariabok! Vtedy som si chytil od údivu a radosti líca oboma rukami, zhíkol som, že aký vzácny vták tu priletel, pretože už v tom sne som z nášho dávnejšieho príspevku vedel, že jariabka je u nás veľmi vzácne v dnešnej dobe v lese stretnúť alebo uvidieť!“

Tieto prežitia nás ale privádzajú k dôležitému dianiu, ktoré muselo predchádzať, pretože ináč by sa zmena žiarenia nemohla takýmto spôsobom udiať. Je to potvrdenie vyplnenia a spôsobu vyplnenia zasľúbenia príchodu Syna Človeka – Imanuela, k poslednému súdu, o ktorom v roku 1998 pani Natália de Lemeny Makedonová písala v knihe Večné Zákony, a iba skrz ktorú, v tom čase ako vtelenú Prakráľovnú, Jeho Matku, sa zasľúbenie aj vyplnilo!
A keď sme boli tejto udalosti svedkami, tak všetci tí, ktorí mali byť pomocníkmi tejto udalosti, stali sa na podnet temna, jej odporcami, ba dokonale vysvetlené fakty a tento dôležitý akt v PG, vôbec nepochopili, ba stali sa nielen zarytými odporcami ale aj úplnými duchovnými analfabetmi. Logické vysvetlenia z PG, ktoré podávajú tento akt, úplne ignorovali a dôkazy pre oslavu Vyslankyne Svetla, využili presne naopak, teda na jej diskreditáciu, čím dokázali, že buď Slovu vôbec nerozumejú, alebo sú pod totálnou vládou temna!

Tu je potrebné povedať, že kniha Večné Zákony, je Slovo odeté v novom šate a priliehavejšie napísané pre dnešnú dobu a zrelosť ľudských duchov. Práve ale v nej boli doplnené a objasnené súvislosti, že pri príchode Syna Človeka v oblakoch mu budú pomáhať iné, duchovne, aj materiálne vyspelejšie mimozemské civilizácie, pretože pomocná ruka nebude môcť byť v tom čase podaná priamo zo Zeme, nakoľko bude už z veľkej časti spustošená. To oni sú tým v Biblii spomínaným ,,nebeským vojskom anjelov Syna Človeka“, a tak isto je nám už teraz jasné, čo myslel Izaiáš pod pojmom ,,Hospodinove vozy“! Tiež nezabúdajme na Ezechiela, ktorý mal videnie pri rieke Kebár a tieto vozy, na tú dobu, dokonale opísal ako aj ich posádku! Ale aj od týchto máme na Zemi už dávno zanechané posolstvo, v ktorom je nám povedané aj to, v čom sa musíme my ľudia prv v sebe zmeniť, než ich pomoc bude vôbec možná!

Uvedieme niekoľko dôležitých bodov z tohto posolstva s názvom ,,Vesmírne spojenie“, ktoré súvisia so všetkým dôležitým, na čo sa snažíme v tomto príspevku upovedomiť:

 • Pre  túto  Zem  som  Alfou  a  Omegou.  Som  skutočný,  i  keď  prichádzam  k  vám  z  neba.  Oslobodím  vás  od  vašej  biedy.  Prinesiem  vám  mier.
 • Môj človek z mojej blízkosti žil na Zemi ako bežný pozemšťan. Použil som ho ako nástroj. Toto jeho Posolstvo má pre ľudstvo nesmierny význam a dosah. Nebol jediný, s kým máme spojenie. Všetkých si starostlivo vyberáme a presne dodržiavajú naše inštrukcie. Preto ich práca je obmedzená hranicami týchto inštrukcií.  (Doplňujúca otázka: Čo myslíte, na koho Posolstvo je tu poukázané?)
 • Mnoho  ľudí  na  Zemi  bude  prekvapených,  keď  sa  stretnú  tvárou  v  tvár  s  jednou  z  našich  žien,  ktorej  pôvod  nie  je  pozemský. (Tu by sme mali už z vlastného prežitia dokázať vypovedať, kto je spomínaná Žena!)
 • Rodí sa nová epocha, ktorej predchádzajú pôrodné bolesti.
 • Nastane premena nie len duchovná, ale aj hmotná.
 • Objavenie  sa  nadľudskej  pomoci  v  kríze  očakávajú  na  celom  svete  rôzne,  i  keď  ide  o  ten  istý  aspekt,  podľa  Biblie „druhý  príchod  Krista”,  alebo  „objavenie  sa  Syna  človeka  v  oblakoch”.
 • Keď sa zrýchlia negatívne udalosti, nastane veľké súženie. To musí byť. Nikto nemôže uniknúť mojej vôli v naplnení svojho osudu.
 • Musíte  poznať,  pochopiť  a  realizovať  v  bežnom  živote  vesmírne  zákony,  aby  ste  boli  schopní  duchovnej  premeny,  ktorá  má  teraz  na  Zemi  nastať  u  tých,  ktorí  sa  o  to  usilujú.
 • Duchovné a fyzické zmeny spolu tesne súvisia, preto budú prebiehať súčasne.
 • Na zemi sa stanú veci, ktoré sa budú mnohým zdať kruté, sú však prirodzeným procesom, lebo spôsobia duchovné očistenie ľudstva.
 • Udalosti čoskoro nadobudnú takú rýchlosť, že len tí, ktorí porozumejú, budú zahrnutí do nášho plánu. Nedajte sa ovládať vonkajšími prekážkami, lebo duchovný vývoj je teraz prvoradý.
 • Sľubujem  vám,  že  každá  kozmická  loď  bude  na  desatinu  milimetra  presne  tam,  kde  má  byť,  než  začneme  svoju  záchrannú  akciu.
 • Keby  sme  v  tomto  okamihu  uskutočnili  zmenu,  ktorú  máme  v  úmysle  vykonať  neskôr,  netrvalo  by  ani  10  rokov  a  ľudstvo  by  padlo  na  tú  istú  úroveň  ako  teraz.  Preto  zmenu  uskutočníme  až  vtedy,  keď  bude  ľudstvo  na  prahu  zúfalstva  a  beznádeje.  Svojmu  stavu,  do  ktorého  sa  samo  priviedlo,  porozumie  novým  duchovným  poznaním.
 • Názov  tohto  Posolstva  -  „Vesmírne  spojenie“  znamená,  že  sa  v  príhodnom  čase  spojí  Zem  kozmickou  záchrannou  akciou  s  vyššími  hmotnými  svetmi.
 • Oheň bude použitý ako očistný prostriedok, spáli Zem, a očistí ju.
 • Na  Zemi  budete  žiť  tisíc  šťastných  rokov.  Budem  stále  s  vami  a  budem  vám  ukazovať  cestu  vo  vývoji.
 • Veda  vie  o  veľkých  zmenách,  ktoré  sa  udiali  vo  vývoji  rastlín  a  zvierat,  avšak  nevie  si  vysvetliť,  ako  sa  udiali.  Boli  nazvané  mutáciami,  ktoré  pozostávajú  z  rýchlych  skokov  nahor.  Podobná  zmena  -  mutácia  -  sa  teraz  stane  s  ľudstvom.
 • Podľa  Biblie  prídem  v  oblakoch  s  nebeským  vojskom.“

Nie je zaujímavé, že aj teraz, pred pár dňami, bolo odrazu uzatvorených 7 rôznych zahraničných observatórií, a to takých, ktoré sa zameriavajú na pozorovanie Slnka a tiež umožňujú náhľad na Slnko aj verejnosti pomocou dostupných web kamier? Deje sa pri Slnku asi niečo, čo mocní nechcú, aby ľudia uvideli! To je ale zároveň dôkazom, že tí terajší mocní vládcovia stoja na opačnej strane, než ten Prichádzajúci, ktorého príchod bol už veľmi dávno zasľúbený a zvestovaný!

Pravdu pred zrakom človeka zahaľuje len temno a človek sám! Svetlo pred človekom nikdy! Len človek sám si zakalil zrak, aby nerozoznal Svetlo a Pravdu!


________________________________________________________________________________________
13. október 2018

EZECHIEL - PROROCTVO

V našich predošlých príspevkoch sme vysvetlili, že zmena žiarenia, ktorá je zasľúbená v Posolstve Grálu, nastala vplyvom Syna Človeka  – Imanuela, ktorý je ale už zasľúbený v mnohých vierovyznaniach, ba aj v samotnej Biblii nám ho Ježiš prisľúbil ako vládcu a večného prostredníka pre nás.
Málokto si ale uvedomil, že práve pôsobeniu Imanuela v prítomnosti, dal práve prorok Ezechiel dokonalý dôkaz pre nás, aby sme tomu dokázali uveriť a podľa Posolstva Grálu si to aj vysvetliť a získať tak pre seba presvedčenie, ktoré nám pomôže ustáť náš boj s pochybnosťou a teda prijať to dôležité a nové!
Bude preto nasledovať istá úvaha, ktorá, veríme, že pomôže niektorým vybojovať tento boj!
Keď prorok Ezechiel opísal lietajúcu loď, ktorú videl, ba aj štyri bytosti v podobe zvierat, ktoré doprevádzali „niekoho, kto vyzeral ako človek a sedel na tróne“, teda Syna Človeka, dal tým dôkaz príchodu Imanuela a súvislostí, ktoré sú vysvetlené až tisíce rokov neskôr v Posolstve Grálu, ba dokonca až dnes!
Jeden dôkaz pravosti jeho videnia už podal tým, že opísal štyri bytosti, ktoré doprevádzali Syna Človeka: Orla, Leva, Býka a Barana, presne tak, ako sú skutočne okolo Boha, pred Božím trónom, ale Syn Človeka nám to dokonale objasnil až v Posolstve Grálu omnoho neskôr!
Lenže sú tu aj iné súvislosti, ktoré potvrdzujú aj narodenie Imanuela do hrubohmotnosti, ale mimo Zeme, ba aj tú zmenu žiarenia, o ktorej sme písali v príspevkoch „Žiarenie“.
Teraz uvedieme citácie z Posolstva Grálu, ktoré nám zvestujú to, čo Boh plánuje urobiť a čo máme očakávať:
„Ale najprv musia prísť ťažké búrky, všetkým musia najskôr lomcovať očistné horúčkovité triašky, aby usmrtili to staré, skôr než bude môcť vzniknúť nové; a vy, ktorí máte byť schopní z toho sa dostať, potrebujete Božiu milosť, aby ste sa mohli opäť vzchopiť, keď vás po všetkých búrkach zavolá nové slnko k novému životu!“

„Nikdy nedosiahnu vytúženú a potrebnú novú zem“, ktorá jedine môže poskytnúť záchranu ako pevný základ, ktorý sa nikdy nezrúti ani nezakolíše.“

A ešte zopakujeme ten najdôležitejší citát z minulého príspevku:
„Preto už teraz pri nastávajúcich prevratoch na tejto zemi musia sa zmeniť tiež pozemské telá, inak by nemohli ďalej jestvovať! Menia sa so zmenou bytostného pôsobenia!“

Imanuel má teda stvoriť nové Slnko, novú Zem, ba aj naše pozemské telá vytvoriť nanovo, a to také, ktoré budú bez pokrivenia mozgu – dedičného hriechu!
Lenže v PG sme dostali vysvetlenie o tom, že práve na to potrebuje tie štyri bytosti, ktoré sú pri Božom tróne, ktoré nemôže obísť a ktoré opísal už Ezechiel keď písal o tom, ako doprevádzali Syna Človeka na lietajúcom telese dávno predtým, než sme také vysvetlenie dostali a naň dozreli! *
„Starý“ popis lietajúceho telesa nám potvrdzuje „nové“ vysvetlenia a zasľúbenia! Alebo naopak: Až v nových Posolstvách nachádzame vysvetlenie pre to, čo bolo prežité a prijaté ako odkaz už dávno!
Tak dá sa to azda označiť za náhodou?!  Alebo za dôkaz pravosti Ezechiela, lietajúceho telesa, ale hlavne toho, že Syn Človeka - Imanuel a jeho nebeské vojsko skutočne príde v oblakoch nám na pomoc, ale tak, ako ho videl Ezechiel – teda s mimozemskou civilizáciu! Nie na oblakoch doslova!

Z Posolstva Grálu:
„Preto v týchto zvieratách už spočíva základ stvorenia. Štyri zvieratá, tvoriace štvorec na stupňoch Božieho trónu, vpíjajú a prijímajú do seba všetky tvorivé vyžarovania Boha. To znamená, nielenže tvoria štvorec, ale  štvorcom stvorenia alebo štvorcom neskoršieho kruhu stvorenia.
Štvorec zvierat, alebo lepšie povedané „bytostí“, prechováva v sebe teda všetko, čo potrebujú stvoreniaje pre ne prvým miestom sústredenia z vyžarovaní vychádzajúcich z výšin Božieho trigonu, Božej Trojjedinosti, nachádzajúcej sa nad ním.
Teda len tento štvorec štyroch bytostí má bezprostredne zhora dočinenia s neskorším kruhom stvorenia, je s ním spojený.
Zo štyroch okrídlených znalých bytostí na Božom tróne: Barana, Býka, Leva a Orla je Baran tou bytosťou, ktorá má ľudskú tvár. Baran prechováva v sebe totiž to stvoriteľsky duchovné, z ktorého sa ľudia vo stvorení formujú a vyvíjajú!“

Uvedieme opäť isté vysvetlenie:
Keď na Zemi pôsobil Parsifal kvôli prineseniu Posolstva Grálu, tak sa okolo neho zhromaždili prastvorení z jeho úrovne, lebo vieme o Levovi, ktorý pôsobí v praduchovnej ríši v prvom kruhu okolo Božieho jadra - Parsifala, ale pôsobil s ním aj hrubohmotne, teda ako prvý „článok“ pre sprostredkovanie Jeho žiarenia. Nesmie zostať žiadna medzera!

Okolo bezbytostného jadra Imanuela by preto mali tiež pôsobiť, ako prvý kruh, bytosti z úrovne, čo najbližšej Jeho pôvodu. Pôsobia s ním práve štyri zvieratá, ktoré obklopujú Boží trón, pretože ak má Imanuel stvoriť nové Slnko, novú Zem, ba aj novú schránku pre ducha, potrebuje mať prostredníkov, ktorí sú na to určení, aby Jeho žiarenie patrične spracovali a teda vykonali Jeho Vôľu. On im dá k tomu „silu“ a tiež pokyn, ale on sám to neurobí, ale cez svojich verných a neochvejných služobníkov! Z citácií vyššie vyplýva, že práve tieto štyri vedomé bytosti pred Božím trónom tvoria základ stvorení, teda základ pre planéty, slnká, ale aj zvieratá, či ľudí. Preto nové Slnko, nová Zem, nová schránka pre človeka, ba aj nové zvieratá, ktoré máme prisľúbené vo Vesmírnom spojení, vzniknú pôsobením týchto bytostí. Ezechiel napísal už pred tisíckami rokov, že Syna Človeka budú sprevádzať, aby sa nám v prítomnosti dostalo ďalšieho dôkazu Pravdy o lietajúcich telesách, o Imanuelovom terajšom pôsobení a následne, aby sme sa utvrdili v tom, že On je ten Ježišom zasľúbený Záchranca, ktorý má prísť „v oblakoch“.
Už dávnejšie som sa tiež pozastavil nad tým, prečo Prakráľovná, keď utekala pred „drakom“ na púšť, dostala dvoje orlích krídel. Prečo tam je to „orlích“, keď mohlo byť iba to, že dostala dvoje krídel? Vtedy som to vnútorne pochopil, ale v rozume prijal ako niečo neuveriteľné, ale dnes je to už jasnejšie aj pre rozum a chápem, že aj na tomto mieste bola zasľúbená pomoc „orla“ v hmotnosti, ba dovolím si povedať:
Ľudia, nemáme ani tušenia, aká veľká je láska Božia a akej veľkej pomoci sa nám dostáva preto, aby sme nemuseli zahynúť. Aj keď my o tom vôbec nevieme, ba ani o to nestojíme! Teraz z časti chápem tie Slová: Dostávate tak veľkú pomoc, akú si nezaslúžite!

Všetky Božie posolstvá spolu vytvárajú neroztrhnuteľnú reťaz, ktorej oká sa navzájom podporujú, súvisia spolu a žiadne sa nesmie vylúčiť! Jedno podáva dôkaz Pravdy pre druhé a tretie a naopak, a tak to má byť, ba tak to bude aj pokračovať!
Aby sme potvrdili vyššie napísané, teda to, že Boží Syn neprevádza zmeny sám, ale prostredníctvom svojich verných, zacitujeme opäť z PG:

„100Veľká bolesť ide všetkými krajinami.

S hlúpym tušením stoja teraz všetci ľudia pred niečím nepochopiteľným. Pokiaľ ešte môžu tušiť, to jest cítiť. Volám ešte raz ku konečnému precitnutiu z divokého víru neznesiteľnej prázdnej povrchnosti! Naposledy!
Kľudne na to môže byť výsmech a posmech odpoveďou. Čoskoro však zmĺkne a choroba ťažko zrazí všetkých posmešníkov.
A keď všetkých ľudí zachváti pozvoľný strach, potom nech sa pokúsia, aby sa ešte očistili kľučkami svojhlavého mozgu. Môžu sa spoľahnúť na školskú múdrosť, na ktorú sa tak často odvolávali, môžu vziať svoje vyznamenania, svoje tituly, pocty, slávu doktora, kazateľa, sudcov a štátnikov! Rovnako všetko zlato a všetko, čo sa domnievajú ešte mať! Môžu ísť tiež k tým, ktorí sa falošne nechajú nazývať vodcami a prorokmi, alebo nimi byť chcú. – Môžu ich prosiť o pomoc na dôkaz ich poslania – to všetko nezmení ani o vlas to, čo prísť musí. Lebo všetko pozemské vedenie, všetka ľudská sila a moc žije len v ich predstavách, nie je ničím pred Bohom. Bude zmätená tentoraz všetka háveď temna! Roztrieštená všetka ľudská domýšľavosť!
Tí nemnohí však, ktorí chcú počuť, nech počujú: Nákaza môže zúriť len tam, kde jej k tomu bola uvoľnená cesta. Záplava nestúpa ani o piaď vyššie, než jej bolo skôr určené. Oheň z lona zeme a zhora nešíri svoju skazu ani o piaď ďalej, než smie. Búrka zúri svojou určenou cestou. A keď doposiaľ pevná zem kolíše, keď sa rúcajú hory, nové vystupujú, keď celé pruhy zeme rúcajú sa v sutiny . . . nič sa nedeje bez pevného vedenia Božej vôle! Buď vám to útechou.

                                                                                                                      Abdrushin
                                                                                                                      Turíce 1929“

Praduchovný vládca bytostných, počuj teraz moje posledné volanie! Dvanásta hodina odbila, vaša príprava nech je skončená. Ja som pripravený a teraz je ľudská pýcha unavená. Nechaj voľne prepuknúť búrky, moria ako i oheň. Nech onemocnie vzduch voda i zem. Ľudia nechcú nič iného.
Nech sa rozpadne v trosky, čo sa nechce skloniť pred Bohom!
Meč Svetla planie a do priepasti rozkladu uvrhne všetko temno s tvormi, ktorí mu slúžia.
Naplnené je. Prebuďte sa, ľudia! Môj deň teraz nadišiel, moja Golgota je u konca. Obávajte sa teraz tvrdosti môjho meča, ktorý z vás bude nemilosrdne oddeľovať všetku hnilobu, aby sa aspoň malá časť zdravého dreva ešte nepokazila.
Boj započal! Radosť teraz napĺňa môjho ducha. Meno, ktoré mi Boh dal, IMANUEL, má byť naším volaním k boju. Znamená to vo svojom zmysle: „Boh je s nami!“ “

Keď teda budeme v núdzi, tak: „Miluj svojho blížneho,“- ostáva určite v platnosti, ale na otázku: „Prečo práve ja, keď som sa snažil byť celý život dobrý?“- nám veta: „Nevyspytateľné sú cesty Božie,“ - už nevystačí, ba ak chceme blížnemu ozaj pomôcť, tak je najvyšší čas hľadať Pravdu!

A PRÁVE PRETO JE POTREBNÉ ROZŠIROVAŤ AJ DUCHOVNÉ POZNANIE ĽUDSTVA A NEOSTÁVAŤ LEN NA TOM STAROM, AJ KEĎ JE PRAVDIVÉ, ALE ŽIVOT A TEDA BOH NÁM UŽ DNES DÁVA OTÁZKY, NA KTORÉ NÁM DAL ODPOVEĎ V JEHO NOVŠÍCH POSOLSTVÁCH, ABY SME NEMUSELI BLÚDIŤ A VERIŤ FRÁZE: „GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE“!

ĽUDIA MUSIA PREDSA POZNAŤ TOHO, KTO ICH MÁ ZACHRÁNIŤ!

Doplňujúca otázka na záver: Či nebude viera tých stúpencov PG, ktorí veria v Imanuela, ale odmietajú pani Makedonovú a UFO, oslabená, keď im práve lietajúce taniere budú lietať nad hlavami a keď budú aj verejne uznané? Veď už aj dnes do istej miery sú, tak by mali začať premýšľať nad  tým, čo budú potom robiť!

* Ezechielove videnie – prežitie, čitateľ môže nájsť v príspevku ISTO LIETAJÚ v priečinku Veda a Vesmír!