_______________________________________________________________________________________________________________________
1. máj 2018

ŽIARENIE

 

„Čo sa to deje s našou Zemou, planétou a prírodou?“ - v nejednom z nás vyvstávajú v poslednej dobe denne podobné otázky. Aj v médiách píšu: „Už nemáme jedno ročné obdobie! Stratili sme jar, máme rovno leto...“, z inej strany zas počuť: „Všetko v prírode je inak, ako to bolo za našich čias!“ 
Všetko sa skutočne zmenilo a urýchlene sa rúti vpred, čo má opäť svoju príčinu, ktorá nám však bola objasnená už dávno!

V tomto príspevku by sme radi poukázali na niečo, čo sa nedá prehliadnuť a je bijúce do očí, hlavne pre toho, kto má záhradu a všíma si okolie. Počas tejto jari zakvitli všetky stromy tak bohato, ako som to ešte nevidel a to všetky druhy. Napríklad hroznu vždy na jar vylamujem tie výhony, ktoré nenasadili kvety, lenže tohto roku som nemal veľmi čo vylamovať, lebo na každom ročnom výmlade je nasadený nie iba jeden strapec, ale dva. Mladé (malé) hrozno pod oknom, ktoré by ešte nemalo kvitnúť a rodiť, má tiež už veľa kvetu. Túto neobvyklú bohatosť zakvitnutia si všimli a potvrdili aj iní ľudia z rôznych kútov Slovenska. 
Príčinou tejto očividnej zmeny, je zmena žiarenia v Súde, čo máme potvrdené v nasledujúcich citátoch zo Slova PravdyPosolstva Grálu:
„Je však vo vôli Božej, že sa človek musí konečne spamätať a celkom splniť svoju úlohu v tomto stvorení! Ak to nespraví, dôjde teda ako zhnitý plod tohto stvorenia k prezretosti a rozpadne sa. Božie svetlo, vysielané teraz Bohom prostredníctvom Syna Človeka do stvorenia, pôsobí v ňom ako na rastliny v skleníku, ktoré pri zvýšenej teplote musia urýchlene vyháňať kvety a plody.“

„Je to žatva všetkej sejby, ktorá od počiatku ľudského pôsobenia bola nasiata ľudským chcením. Žatva všetkého správneho ako aj nesprávneho, bez ohľadu na to, či toto nesprávne kedysi vzniklo zo zlomyseľnosti alebo iba z neznalosti Božích zákonov vo stvorení. Zvýšenou silou Svetla dostáva sa do rozkvetu a musí zjavne ukázať svoje plody, ktoré pri tomto konečnom súde, musia prijať pôvodcovia, a stúpenci ako aj ich potomkovia ako odmenu alebo trest vo zvratnom prúdení spätného pôsobenia!“

Musia rásť, súc pritom Svetlom pozdvihované a posilňované pre ďalšie jestvovanie, ak zákonom tejto sily Svetla zodpovedajú, alebo sú len posilnené, aby sa v prudkom vyrastaní na tejto sile Svetla zlomili a tým sami seba odsúdili, ak zákonom tejto sily Svetla nezodpovedajú, a nemôžu s ňou preto docieliť spojenie. Pritom sa všetko nesprávne samo v sebe vyžije až na smrť tým, že to všetko teraz dospeje k viditeľnému prejavu, a to aj to, čo by sa rado ešte skrylo. Nič sa naďalej nemôže udržať skryté pod tlakom Svetla, musí to von, musí na denné svetlo, musí ukázať v čine svoje plody! Aby sa v tom celkom presne spoznalo, aké skutočne je. A to všetko samo od seba.

„Je prirodzené a zákonmi stvorenia podmienené, že všetky zlé vlastnosti vyženú teraz ku koncu aj tie najsilnejšie kvety; musia priniesť svoje odporné plody, aby sa v nich vyžili a vzájomne usmrtili. Do varu musí sa všetko dostať silou Svetla! Avšak z tohoto vrenia môže tentoraz povstať opäť iba dozreté ľudstvo, schopné a tiež ochotné prijať s vďakou a jasotom tieto nové zjavenia z Boha a podľa nich žiť, aby tak správnym pôsobením putovalo stvorením.“

„Rozhliadnite sa okolo seba, ľudia, jasne a nezaujato; musíte bezpochyby spoznať samočinné Božské zákony Najsvätejšej vôle, lebo máte pred sebou plody svojej sejby! Kam sa len pozriete, všade prevládajú hlučné reči, ktoré dnes riadia všetko z najvyšších miest. Táto sejba musela rýchlo dôjsť do takého kvetu, aby teraz v dozrievaní ukázala svoje skutočné jadro, a potom sa ako nepotrebná zrútila.
Musela dozrievať pod zvýšeným tlakom zo Svetla, musí vyháňať do výšky ako v skleníku, aby vo svojej prázdnote, stratiac všetku oporu sa zrútila a pochovala pod sebou všetko, čo v ľahkomyseľnej dôvere alebo v sebeckej nádeji sa domnievalo byť ukryté pod jej ochranou.
Čas žatvy už začal! Tým dopadajú teraz späť všetky následky nesprávnych rečí čoraz viac ako na jednotlivcov, tak aj na celé masy, ktoré takéto reči podporovali.“

Tento posledný citát presne zapadá do našej doby a zodpovedá udalostiam, ktoré takmer denne prežívame na celej Zemi, ba čerstvo aj u nás na Slovensku a ešte aj prežívať v zvýšenej miere budeme musieť, pokiaľ my samotní v nás nevykonáme zmenu! Všade navôkol sa v týchto časoch vo väčšine iba ,,melie pántom“, ako sa zvykne ľudovo hovoriť, za doprovodu hluku a v sprievode davov! Ale história nás predsa už dávno poučila, že na strane davov ešte v minulosti nikdy nebola Pravda, ale vždy iba túžba po moci, ktorá dokázala objaviť toho pravého krikľúňa a s jeho pomocou  to dopadlo vždy tak, ako za čias Ježiša, keď stačilo, aby jeden zakričal: „Ukrižovať!“ Pripojili sa hneď všetci tí, ktorí nemali vlastný názor a ani netušili, prečo sa vlastne pridali. Toho prvotného krikľúňa bolo práve potrebné správne vybrať, aby to malo patričný úspech, a potom tomu ešte aj patrične pomôcť.
Tieto aktivity nespokojnosti sú teda tiež vyháňaním kvetov do plodov -  nesprávnej ideológie, ktoré sa teraz ukazujú v pravom svetle!
Kde sa len pozrieme, každý je v prvom rade s niečím, alebo s niekým nespokojný, ale len zriedkakedy a nemnohí obrátia zrak aj na seba samého. Hľadíme susedovi do záhrady a kričíme: ,,Aha, tu máš plevel! ...a aký!“  No vyčistiť si vlastnú záhradu nám je už zaťažko!
Existuje jedno príslovie: ,,Nenarodil sa ešte ten, ktorý by vyhovel všem!“
Ale my vám hovoríme, že sa narodil, ale je odmietaný! Ale Ten vyžaduje najprv zmenu a prácu na sebe samom! A práve z Jeho Slova, pre naše poučenie, opäť v tomto príspevku čerpáme!

V súvislosti s pozorovaním bohatého kvitnutia v záhrade som mal aj jeden sen, ale ten nebol veľmi priaznivý, nakoľko sa mi snívalo, že som už v jeseni obral jablká, ktorých bolo veľa na kusy, ale boli malé ako čerešne.  
Tak, ako to vždy u mňa chodí, tak aj teraz, prišlo mi po ďalšej noci akoby vysvetlenie toho sna. 
Myslím, že v snoch bývajú obrazy väčšinou v symbolických súvislostiach, preto tie jablká nesymbolizovali skutočne malé plody, ale ako viete, jablko zostalo symbolom ľudského poznania - rozumu, ba následne pádu do hriechu a dedičného hriechu. V tom sne by to mohlo znamenať, že to ľudské poznanie - rozum, na ktorý sme boli vždy takí pyšní a narástol do veľkých rozmerov, stane sa konečne malým, presne takým, ako v tom mojom sne. Môže to byť ale aj tak, že sa to prejaví aj hrubohmotne skutočne na tých jablkách - že budú aj tie malé! Ako to dopadne, to nám ukáže prežívanie!

Podstatná na tomto pozorovaní zostáva neprehliadnuteľná súvislosť so Slovom Pravdy, ktoré sa neustále napĺňa a ktoré by nás malo podnietiť k  Jeho spoznaniu, k poznaniu a žitiu večných - Božích zákonov,
ktoré sú v ňom vysvetlené.

Že je všetko dobré i zlé podporované, aby sa prejavilo, že všetko vyháňa intenzívne kvety a ide do plodov, v prírode ako i u ľudí, dokazuje, že Vyslanec Svetla, ktorého príchod je očakávaný v Súde, je už veľmi blízko.

Dajme si pozor, aby sme neboli pri žatve vylúčení ako hluché klasy – tí ktorí Slovo Pravdy odmietajú, alebo tí ktorí sú leniví a nemajú naň čas, ako i tí, ktorí ho čítajú, ale nesnažia sa ho naplno v každej oblasti  žiť a vyčistiť bezohľadnou prísnosťou k sebe samému – rúcha svojho ducha!
Hodina, kedy bude na potrebnú nápravu už neskoro, sa blíži a príde vtedy, keď to budeme najmenej očakávať!