________________________________________________________________________________________
18. december 2016

UFO NA SLOVENSKU
MESIAC - SVEDOK PRAVDY

 

Pre všetkých tých, ktorí sa cítia byť veriacimi, ale aj čitateľov Posolstva Grálu, odmietajúcich Večné zákony a aj autorku tejto knihy, ba nedávajúcich si všetky zasľúbenia a udalosti prežití ľudstva do potrebných súvislostí, pokúsime sa teraz podať isté dôkazy iba jedného z tých, ktorým sa dostalo dôkazov v prežití. U každého to začne nenápadne, nejakým prvotným prežitím, alebo impulzom, za ktorým potom začne hľadanie v túžbe po odhalení Pravdy.
Skúsenosť ale potvrdzuje aj v tomto jedno pravidlo: Výsledok je úmerný čistote snaženia, ale hlavne ochote z tej druhej strany!
Všetky získané dôkazy, to jednoznačne potvrdzujú! Keď som sa snažil získať dôkazy, tak sa mi to vôbec nedarilo, ale niekoľko som ich získal vtedy, keď som ich neočakával, ba objavil som ich až niekedy neskôr akoby náhodou, alebo dokonca ich objavil v tých mojich záznamoch niekto iný.
Napríklad sledovaním Mesiaca som strávil veľa hodín v nádeji, že objavím rukolapný dôkaz aktivity na tomto našom blízkom vesmírnom telese. Objavil som na ňom síce veľa zaujímavých tiež dôkazov o niečom, ale to, po čom som túžil najviac, sa mi zaznamenať nedarilo. Lenže ja som sa nikdy neuspokojil iba s tým, čo som počul od iných, ale musel som sa presvedčiť sám. Teraz nech čitatelia sami posúdia, či sa mi podarilo získať dosť presvedčivých dôkazov pre seba. A až to nestačí aj im, tak každý to môže skúsiť sám, ako som konal ja!

A teraz nech sa pokúsia tí, ktorí také skúsenosti a prežitia nemajú, mňa presvedčiť, že mimozemské aktivity nejestvujú!
Rovnako nech skúsia vysvetliť dôvod týchto mimozemských aktivít!
Ten, ktorý je skutočne pri Pravde, musí dokázať zaradiť všetky svoje prežitia, ba aj
prežitia iných, do diania vo stvorení.
Ako teda dokážu tieto a im podobné prežitia mnohých zaradiť do diania –
zodpovedajúceho zasľúbeniam z Pravdy tí, ktorí sa ňou
sami pyšne vychvaľujú?!

Teraz už, po nadobudnutí istých skúseností, môžem prehlásiť, že naša silná myšlienka – túžba, je zaznamenaná tak ďaleko od svojho zdroja, teda od nás, že tí, ktorých chceme vidieť, o tom vedia a zariadia sa podľa vlastného chcenia. Potom je tu ešte druhá podmienka úspechu pri pozorovaní: Je zbytočné očakávať úspech, pri pozorovaní Mesiaca vtedy, keď sú podmienky pre jeho pozorovanie priaznivé, nakoľko oni vtedy svoje aktivity obmedzujú tak, aby nevzbudzovali našu pozornosť. Obidva moje úspešne získané dôkazy mimozemskej aktivity pri Mesiaci som zaznamenal práve vtedy, keď som neočakával, teda v prvom prípade ešte za slnečného svetla, pričom som si iba nastavoval pozorovacie zariadenie a v druhom prípade vtedy, keď Mesiac bol veľmi nízko nad obzorom a ja som si chcel zaznamenať iba jeho presvitanie pomedzi koruny stromov.
Lenže je veľký rozdiel v tom, čo Vám oni dovolia zaznamenať a čo vám umožnia prežiť!
Keby mi bolo umožnené zaznamenať všetko, čo som počas môjho života prežil, tak to by sa všetkým veriacim, ba aj tým všetkých hľadajúcim Pravdu, ale odmietajúcim mimozemské aktivity, zakrútila hlava, alebo stalo niečo ešte horšie, prípadne naopak, zmenili by určite svoj, teraz odmietavý názor.
Priliehavé komentáre budú pri jednotlivých dôkazoch.

MESIAC
(1.video)

Na tomto videu z Mesiaca máme zaujímavý dôkaz tiež, ba zároveň názorný príklad, ako som ja za pomoci mojej techniky a 160 násobného priblíženia sledoval Mesiac celé hodiny, ba doslova som sa cítil tak, ako keby som bol na jeho obežnej dráhe, dokonca aj dokonalejšie, lebo ja som sa mohol posunúť za časťou môjho záujmu, čo obežná dráha neumožňuje. Je to ale aj dôkaz toho, ako sa zistenia vedy posúvajú ďalej verejnosti! Ľutoval som iba to, že nemôžem nahliadnuť aj na odvrátenú stranu, lebo tam by som našiel omnoho cennejšie informácie. To je zas výhoda obežnej dráhy, ale iba pre tých, ktorí tam dovidia.
Toto video podáva svedectvo niečoho, čo mocní tohto sveta nechcú zverejniť. Vľavo je More Dažďov, ktoré je osvetlené Slnkom iba z pravej polovice a ľavá je v tieni; a vpravo More Jasu. Na Mori Dažďov máme tri krátery: Ten najväčší, je kráter Archimedes, vpravo nad ním je ten menší, menom Autollycus a ten väčší Aristillus. Presne v ich osi, smerom dole, začína pohorie Apeniny. No a na jeho pravej hornej strane je zaujímavý objekt, ktorý je tak zaujímavý, že presne tam, kde tento objekt vrhá tieň na mojom videu, zvolila NASA ako miesto pristátia Apolla 15! Dokonca ja mám v jednej učebnici: Obloha na dlani, záber z obežnej dráhy pristátia Apolla 15 na to miesto, teda tie dva menšie kráteri, ale zámerne vpravo od toho cieleného objektu, už na žiadnom zábere nenájdete, iba na tomto mojom videu, alebo nájdete záber upravený. Prečo? No lebo tam stojí a týči sa do veľkej výšky zaujímavý objekt! Ja mám podobných záberov celé kvantá, lebo takto som sa „vznášal“ nad Mesiacom celé hodiny, ba sledoval tento objekt aj z inej strany osvetlený Slnkom, ba aj z inej polohy a sklonu Mesiaca, až sa mi manželka začala smiať, že čo tam chcem stále vidieť. No a teraz si urobte úsudok, či sa sedenie vyplatilo, ba aj to, čo som chcel vidieť, ba aj videl. Chcel som vidieť to, čo nám mocní tohto sveta ukázať nechcú!
Bude potrebné dodať niečo, čo nechcem, aby bolo zobraté ako chvála, ale skutočnosť, že tieto informácie nepochádzajú od konšpiračného teoretika a žiadnej „tlčhuby“, ako to činí mnoho podobných, ale od toho, kto všetko čo píše a hovorí skutočne sám prežil, ba dlho si nechával iba pre seba, lebo aj tak je to pre verejnosť neuveriteľné. Dokonca keby som zverejnil všetko, čo som prežil, tak by ma zaradili medzi tých, kde isto nepatrím, ba patrí tam väčšina dnešnej populácie. Lenže teraz nadchádza čas Pravdy, ba už aj opozícia sa razantne prejavuje, ba zavádza na nesprávne cesty a zverejňuje aj to, čo doposiaľ tajila. Iba preto som niečo zverejnil!

V príspevku budú videá, ale pri ich pridávaní na internet došlo k určitému skresleniu a strate kvality. Preto záujemcom odporúčame si videá aj stiahnuť a pozrieť si ich priamo v počítači - v lepšej kvalite. Pod každým videom sa nachádza odkaz na stiahnutie.

Pre všetkých tých, ktorí sa cítia byť veriacimi, ale aj čitateľov Posolstva Grálu, odmietajúcich Večné zákony a aj autorku tejto knihy, ba nedávajúcich si všetky zasľúbenia a udalosti prežití ľudstva do potrebných súvislostí, pokúsime sa teraz podať isté dôkazy iba jedného z tých, ktorým sa dostalo dôkazov v prežití. U každého to začne nenápadne, nejakým prvotným prežitím, alebo impulzom, za ktorým potom začne hľadanie v túžbe po odhalení Pravdy.
Skúsenosť ale potvrdzuje aj v tomto jedno pravidlo: Výsledok je úmerný čistote snaženia, ale hlavne ochote z tej druhej strany!
Všetky získané dôkazy, to jednoznačne potvrdzujú! Keď som sa snažil získať dôkazy, tak sa mi to vôbec nedarilo, ale niekoľko som ich získal vtedy, keď som ich neočakával, ba objavil som ich až niekedy neskôr akoby náhodou, alebo dokonca ich objavil v tých mojich záznamoch niekto iný.
Napríklad sledovaním Mesiaca som strávil veľa hodín v nádeji, že objavím rukolapný dôkaz aktivity na tomto našom blízkom vesmírnom telese. Objavil som na ňom síce veľa zaujímavých tiež dôkazov o niečom, ale to, po čom som túžil najviac, sa mi zaznamenať nedarilo. Lenže ja som sa nikdy neuspokojil iba s tým, čo som počul od iných, ale musel som sa presvedčiť sám. Teraz nech čitatelia sami posúdia, či sa mi podarilo získať dosť presvedčivých dôkazov pre seba. A až to nestačí aj im, tak každý to môže skúsiť sám, ako som konal ja!
 
A teraz nech sa pokúsia tí, ktorí také skúsenosti a prežitia nemajú, mňa presvedčiť, že mimozemské aktivity nejestvujú!
Rovnako nech skúsia vysvetliť dôvod týchto mimozemských aktivít!
Ten, ktorý je skutočne pri Pravde, musí dokázať zaradiť všetky svoje prežitia, ba aj
prežitia iných, do diania vo stvorení.
Ako teda dokážu tieto a im podobné prežitia mnohých zaradiť do diania –
zodpovedajúceho zasľúbeniam z Pravdy tí, ktorí sa ňou
sami pyšne vychvaľujú?!
 
Teraz už, po nadobudnutí istých skúseností, môžem prehlásiť, že naša silná myšlienka – túžba, je zaznamenaná tak ďaleko od svojho zdroja, teda od nás, že tí, ktorých chceme vidieť, o tom vedia a zariadia sa podľa vlastného chcenia. Potom je tu ešte druhá podmienka úspechu pri pozorovaní: Je zbytočné očakávať úspech, pri pozorovaní Mesiaca vtedy, keď sú podmienky pre jeho pozorovanie priaznivé, nakoľko oni vtedy svoje aktivity obmedzujú tak, aby nevzbudzovali našu pozornosť. Obidva moje úspešne získané dôkazy mimozemskej aktivity pri Mesiaci som zaznamenal práve vtedy, keď som neočakával, teda v prvom prípade ešte za slnečného svetla, pričom som si iba nastavoval pozorovacie zariadenie a v druhom prípade vtedy, keď Mesiac bol veľmi nízko nad obzorom a ja som si chcel zaznamenať iba jeho presvitanie pomedzi koruny stromov.
Lenže je veľký rozdiel v tom, čo Vám oni dovolia zaznamenať a čo vám umožnia prežiť!
Keby mi bolo umožnené zaznamenať všetko, čo som počas môjho života prežil, tak to by sa všetkým veriacim, ba aj tým všetkých hľadajúcim Pravdu, ale odmietajúcim mimozemské aktivity, zakrútila hlava, alebo stalo niečo ešte horšie, prípadne naopak, zmenili by určite svoj, teraz odmietavý názor.
Priliehavé komentáre budú pri jednotlivých dôkazoch.
 
MESIAC
(1.video)
 
Na tomto videu z Mesiaca máme zaujímavý dôkaz tiež, ba zároveň názorný príklad, ako som ja za pomoci mojej techniky a 160 násobného priblíženia sledoval Mesiac celé hodiny, ba doslova som sa cítil tak, ako keby som bol na jeho obežnej dráhe, dokonca aj dokonalejšie, lebo ja som sa mohol posunúť za časťou môjho záujmu, čo obežná dráha neumožňuje. Je to ale aj dôkaz toho, ako sa zistenia vedy posúvajú ďalej verejnosti! Ľutoval som iba to, že nemôžem nahliadnuť aj na odvrátenú stranu, lebo tam by som našiel omnoho cennejšie informácie. To je zas výhoda obežnej dráhy, ale iba pre tých, ktorí tam dovidia.
Toto video podáva svedectvo niečoho, čo mocní tohto sveta nechcú zverejniť. Vľavo je More Dažďov, ktoré je osvetlené Slnkom iba z pravej polovice a ľavá je v tieni; a vpravo More Jasu. Na Mori Dažďov máme tri krátery: Ten najväčší, je kráter Archimedes, vpravo nad ním je ten menší, menom Autollycus a ten väčší Aristillus. Presne v ich osi, smerom dole, začína pohorie Apeniny. No a na jeho pravej hornej strane je zaujímavý objekt, ktorý je tak zaujímavý, že presne tam, kde tento objekt vrhá tieň na mojom videu, zvolila NASA ako miesto pristátia Apolla 15! Dokonca ja mám v jednej učebnici: Obloha na dlani, záber z obežnej dráhy pristátia Apolla 15 na to miesto, teda tie dva menšie kráteri, ale zámerne vpravo od toho cieleného objektu, už na žiadnom zábere nenájdete, iba na tomto mojom videu, alebo nájdete záber upravený. Prečo? No lebo tam stojí a týči sa do veľkej výšky zaujímavý objekt! Ja mám podobných záberov celé kvantá, lebo takto som sa „vznášal“ nad Mesiacom celé hodiny, ba sledoval tento objekt aj z inej strany osvetlený Slnkom, ba aj z inej polohy a sklonu Mesiaca, až sa mi manželka začala smiať, že čo tam chcem stále vidieť. No a teraz si urobte úsudok, či sa sedenie vyplatilo, ba aj to, čo som chcel vidieť, ba aj videl. Chcel som vidieť to, čo nám mocní tohto sveta ukázať nechcú!
Bude potrebné dodať niečo, čo nechcem, aby bolo zobraté ako chvála, ale skutočnosť, že tieto informácie nepochádzajú od konšpiračného teoretika a žiadnej „tlčhuby“, ako to činí mnoho podobných, ale od toho, kto všetko čo píše a hovorí skutočne sám prežil, ba dlho si nechával iba pre seba, lebo aj tak je to pre verejnosť neuveriteľné. Dokonca keby som zverejnil všetko, čo som prežil, tak by ma zaradili medzi tých, kde isto nepatrím, ba patrí tam väčšina dnešnej populácie. Lenže teraz nadchádza čas Pravdy, ba už aj opozícia sa razantne prejavuje, ba zavádza na nesprávne cesty a zverejňuje aj to, čo doposiaľ tajila. Iba preto som niečo zverejnil!
 
V príspevku budú videá, ale pri ich pridávaní na internet došlo k určitému skresleniu a strate kvality. Preto záujemcom odporúčame si videá aj stiahnuť a pozrieť si ich priamo v počítači - v lepšej kvalite. Pod každým videom sa nachádza odkaz na stiahnutie.

Video si môžete stiahnuť TU

Obrázky objektov, ktoré je možné vidieť na videu:

Všimnite si výškový mrakodrap - stĺp, ktorý má abnormálnu výšku, lenže si treba uvedomiť, že na Mesiaci je nižšia gravitácia a teda je to možné. Že sa jedná o vysokú a štíhlu stavbu je zrejmé aj z tieňa, ktorý vrhá. 

Hore je objekt, ktorý určite nie je prirodzený, nakoľko vidno pravouhlé dve strany a aj dve úplne vodorovné.
Dolný objekt je opäť ten, z predošlého obrázka.

Jestvuje už aj hodne dôkazov na internete, ktoré potvrdzujú tieto objekty. Nájdu sa medzi nimi iste aj nepravé fotomontáže, ale určite aj pravé, rovnako, ako je tomu na týchto doložených snímkach a videu z Mesiaca. Za pravosť týchto ručíme, ba mohli by sme to ešte potvrdiť aj ďalšími.

O aktivitách na Mesiaci už niet pochybností, ba dokazujú to aj stavby na odvrátenej strane Mesiaca, ktoré sa značne líšia od tých, na strane, ktorú vidíme my. Na tejto nami pozorovateľnej strane sú teda ich objekty prispôsobené viac na objekty prirodzené. Dokonca sú už dôkazy o jestvovaní mimozemských objektov aj na Zemi, ba aj v oceánoch! Ba aj o tom, že je tu veľa rôznych rás mimozemských bytostí, čo tiež vyplýva z predpovedí a zasľúbení, o konečnom dianí, lebo my sme zaradení až ako poslední, kde prebehne očista. Mnoho temných entít sa teraz už ukrýva na Zemi a v jej okolí. Naše vlády o tom vedia, ale mlčia, lebo všetci patria do jedného mecha a ten mech podľa zasľúbení patrí tam, kde uvádzajú tiež tie pravé zasľúbenia!

MESIAC
(2.video)

Hore je objekt, ktorý určite nie je prirodzený, nakoľko vidno pravouhlé dve strany a aj dve úplne vodorovné.
Dolný objekt je opäť ten, z predošlého obrázka.
 
Jestvuje už aj hodne dôkazov na internete, ktoré potvrdzujú tieto objekty. Nájdu sa medzi nimi iste aj nepravé fotomontáže, ale určite aj pravé, rovnako, ako je tomu na týchto doložených snímkach a videu z Mesiaca. Za pravosť týchto ručíme, ba mohli by sme to ešte potvrdiť aj ďalšími.
O aktivitách na Mesiaci už niet pochybností, ba dokazujú to aj stavby na odvrátenej strane Mesiaca, ktoré sa značne líšia od tých, na strane, ktorú vidíme my. Na tejto nami pozorovateľnej strane sú teda ich objekty prispôsobené viac na objekty prirodzené. Dokonca sú už dôkazy o jestvovaní mimozemských objektov aj na Zemi, ba aj v oceánoch! Ba aj o tom, že je tu veľa rôznych rás mimozemských bytostí, čo tiež vyplýva z predpovedí a zasľúbení, o konečnom dianí, lebo my sme zaradení až ako poslední, kde prebehne očista. Mnoho temných entít sa teraz už ukrýva na Zemi a v jej okolí. Naše vlády o tom vedia, ale mlčia, lebo všetci patria do jedného mecha a ten mech podľa zasľúbení patrí tam, kde uvádzajú tiež tie pravé zasľúbenia!
 
MESIAC
(2.video)
 

Video si môžete stiahnuť TU

Pozorne sledujte 0:22 minútu - odlet a potom ešte pozornejšie 0:40 minútu, lebo tam je riadne rýchly prílet.

MESIAC
(3.video)


Video si môžete stiahnuť TU

Na tomto videu si všimnite hneď od začiatku spodok Mesiaca. „Neznámy objekt“ letí zdola smerom naľavo nahor a bliká.  Ten záznam je asi spred piatich rokov, teda z času, keď sme my pozemšťania na Mesiaci neboli, ale aj keď to, kedy to bolo nakrútené, sa dokázať nedá, dôkazom stále zostáva fakt, že tak veľký objekt nie je isto dielom pozemšťanov!

(4. video)
Hviezda cez deň

Hviezda cez deňNa tomto videu si všimnite hneď od začiatku spodok Mesiaca. „Neznámy objekt“ letí zdola smerom naľavo nahor a bliká.  Ten záznam je asi spred piatich rokov, teda z času, keď sme my pozemšťania na Mesiaci neboli, ale aj keď to, kedy to bolo nakrútené, sa dokázať nedá, dôkazom stále zostáva fakt, že tak veľký objekt nie je isto dielom pozemšťanov!
 
(4. video)
Hviezda cez deň

Video si môžete stiahnuť TU

K videu bol pridaný audio komentár priamo do videa.

(5. video)
Svetlý objekt pod parašutistom


Video si môžete stiahnuť TU

V čase 0:42 si všimnite svetlý plochý objekt, ktorý sa na chvíľu objaví pod parašutistom.

UFO NAD VOMPERBERGOM
(6. video)


Video si môžete stiahnuť TU


Na tomto videu je nie ťažké nájsť svetlo žiariaci lietajúci objekt, pre tých, ktorí si ho ale nevšimli uvádzame pomôcku: V čase 0:39 sa dívajte na oblohu.

Ak tento prelet chceme zachytiť v jednotlivých obrázkoch, vyzerá to nasledovne:

 

    


  

 

Z knihy Večné zákony 2:
„Videli ste aj neskôr tú hviezdu, čo vám pred plnením poslania ukázala kríž, aby vám pripomenula vašu úlohu?
Áno, ale len teraz, nedávno. Jednej noci som sa zrazu prebudila a cez poodhalený záves som zbadala v okne silno žiarivú hviezdu. Hneď som vedela, že je to Hviezda Syna človeka, a rýchlo som priskočila k oknu od radosti, že ju zasa vidím. Lenže v tom okamihu stlmila jas a odletela. Stihla som si iba všimnúť, keď stúpala hore nad naším panelákom, že jej obrysy svietili ako obrovský zlatý klobúk alebo zvon.* Videla som to úplne plasticky.“

*Všimnite si tvar UFO objektu na tomto videu.

Či toto video nie je dokonalým dôkazom pravdivosti slov autorky Večných zákonov?!

Podľa nás je nie náhodný nie len tvar UFO objektu, ale aj miesto jeho výskytu, pretože je to práve nad miestom, kde Abdrushin napísal Posolstvo Grálu a kde sa nachádza pyramída, s Jeho telesnými pozostatkami.

Podľa nás to má istý súvis aj s Vesmírnym spojením, z ktorého teraz zacitujeme jednu vetu:
„Nikomu sa neukazujeme bez prípravy, ani našim vyvolencom, vlastným ľuďom, ktorí žijú na Zemi s poslaním.

Ich objavenie teda bolo účelové a bolo pre nás pomocou! Jednak pre tých, ktorí odmietali knihu Večné zákony kvôli autorkiným tvrdeniam a vysvetleniam týkajúcich sa mimozemského života. Je to tiež istým odkazom na Vesmírne spojenie a s tým súvisiaci príchod Syna Človeka v oblakoch. Je to pomocou tiež pre členov Hnutia Grálu, ktorí sa cítia byť stúpencami Abdrushina, ale zároveň odmietajú jeho ďalšie Posolstvá, práve pre to, že sú v nich podané vysvetlenia toho, čo im lieta nad hlavou a v čo oni neveria. A je to tiež krásnym dôkazom pre všetkých ľudí, ktorých to môže pohnúť k tomu, aby si začali klásť tie dôležité otázky a hľadať na ne odpovede.

Fotografia UFO V TATRÁCH

Z týchto pozorovaní, ba aj z pozorovaní iných ľudí, je možné všimnúť si, že existujú dva hlavné typy týchto objektov, tak ako sú aj dva hlavné druhy tých, ktorých tieto dopravné prostriedky prenášajú. Sú to svetlí – „dobrí“, a potom temní – „zlí“.

Svetlí mimozemšťania sú tí, ktorí už poznajú jednotné zákony vesmíru – Božie zákony. Keďže poznajú, že hlavným dôvodom života ľudí v hmote je vývoj ich podstaty – ducha, tak aj ich snaženie smeruje nie len k hmotnému, ale aj k poznávaniu Boha a teda k duchovnému. Ich UFÁ sú preto menej hmotné -  sú žiarivé ako hviezdy. Z viacerých pozorovaní z rôznych kútov sveta vyplýva, že často majú tvar „zvona“, alebo odborne sa to nazýva „diamantový tvar“.

Tie UFÁ ktoré patria temným sú poväčšine tmavé – hutné, podobne ako aj ich snaženie a vzdelanie smeruje len k hmote, a je nie v rovnováhe s duchovným vzdelaním.

Z Posolstva Grálu:
Najsvätejšou povinnosťou človeka je, aby v poznaní Boha, ako aj vo svojom duchovnom vývoji kráčal dopredu. Každé podviazanie a pripútanie na jestvujúce je zastavenie majúce za následok krok späťRozumové vedecké bádanie a objavovanie kráča neprestajne dopredu; ak pri tom to duchovne vedecké nebude držať rovnaký krok, musí byť časom otrasené a zakolíše, pretože chýba vyrovnanie k harmónii obidvoch týchto rozličných druhov, majúcich ísť ruka v ruke. Ukončením bude potom nevyhnutné zrútenie, pretože tomu rozumovo vedeckému chýba nutná živá duchovná opora; lebo mystika túto rozumovej vede nemôže dať. (Odpoveď č. 80.)

 

TU BUDE VIDEO

 

Na tomto videu je nie ťažké nájsť svetlo žiariaci lietajúci objekt, pre tých, ktorí si ho ale nevšimli uvádzame pomôcku: V čase 0:39 sa dívajte na oblohu.

 

Ak tento prelet chceme zachytiť v jednotlivých obrázkoch, vyzerá to nasledovne:

 

 

 

 

fotky VOMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z knihy Večné zákony 2:

 

Videli ste aj neskôr tú hviezdu, čo vám pred plnením poslania ukázala kríž, aby vám pripomenula vašu úlohu?

Áno, ale len teraz, nedávno. Jednej noci som sa zrazu prebudila a cez poodhalený záves som zbadala v okne silno žiarivú hviezdu. Hneď som vedela, že je to Hviezda Syna človeka, a rýchlo som priskočila k oknu od radosti, že ju zasa vidím. Lenže v tom okamihu stlmila jas a odletela. Stihla som si iba všimnúť, keď stúpala hore nad naším panelákom, že jej obrysy svietili ako obrovský zlatý klobúk alebo zvon.* Videla som to úplne plasticky.

 

*Všimnite si tvar UFO objektu na tomto videu.

 

Či toto video nie je dokonalým dôkazom pravdivosti slov autorky Večných zákonov?!

 

Podľa nás je nie náhodný nie len tvar UFO objektu, ale aj miesto jeho výskytu, pretože je to práve nad miestom, kde Abdrushin napísal Posolstvo Grálu a kde sa nachádza pyramída, s Jeho telesnými pozostatkami.

 

Podľa nás to má istý súvis aj s Vesmírnym spojením, z ktorého teraz zacitujeme jednu vetu:

 

„Nikomu sa neukazujeme bez prípravy, ani našim vyvolencom, vlastným ľuďom, ktorí žijú na Zemi s poslaním.“

 

Ich objavenie teda bolo účelové a bolo pre nás pomocou! Jednak pre tých, ktorí odmietali knihu Večné zákony kvôli autorkiným tvrdeniam a vysvetleniam týkajúcich sa mimozemského života. Je to tiež istým odkazom na Vesmírne spojenie a s tým súvisiaci príchod Syna Človeka v oblakoch. Je to pomocou tiež pre členov Hnutia Grálu, ktorí sa cítia byť stúpencami Abdrushina, ale zároveň odmietajú jeho ďalšie Posolstvá, práve pre to, že sú v nich podané vysvetlenia toho, čo im lieta nad hlavou a v čo oni neveria. A je to tiež krásnym dôkazom pre všetkých ľudí, ktorých to môže pohnúť k tomu, aby si začali klásť tie dôležité otázky a hľadať na ne odpovede.

 

 

 

 

Fotografia UFO V TATRÁCH

 

1

2

 

 

 

 

 

Z týchto pozorovaní, ba aj z pozorovaní iných ľudí, je možné všimnúť si, že existujú dva hlavné typy týchto objektov, tak ako sú aj dva hlavné druhy tých, ktorých tieto dopravné prostriedky prenášajú. Sú to svetlí – „dobrí“, a potom temní – „zlí“.

Svetlí mimozemšťania sú tí, ktorí už poznajú jednotné zákony vesmíru – Božie zákony. Keďže poznajú, že hlavným dôvodom života ľudí v hmote je vývoj ich podstaty – ducha, tak aj ich snaženie smeruje nie len k hmotnému, ale aj k poznávaniu Boha a teda k duchovnému. Ich UFÁ sú preto menej hmotné -  sú žiarivé ako hviezdy. Z viacerých pozorovaní z rôznych kútov sveta vyplýva, že často majú tvar „zvona“, alebo odborne sa to nazýva „diamantový tvar“.

Tie UFÁ ktoré patria temným sú poväčšine tmavé – hutné, podobne ako aj ich snaženie a vzdelanie smeruje len k hmote, a je nie v rovnováhe s duchovným vzdelaním.

 

 

Z Posolstva Grálu:

 

Najsvätejšou povinnosťou človeka je, aby v poznaní Boha, ako aj vo svojom duchovnom vývoji kráčal dopredu. Každé podviazanie a pripútanie na jestvujúce je zastavenie majúce za následok krok späť. Rozumové vedecké bádanie a objavovanie kráča neprestajne dopredu; ak pri tom to duchovne vedecké nebude držať rovnaký krok, musí byť časom otrasené a zakolíše, pretože chýba vyrovnanie k harmónii obidvoch týchto rozličných druhov, majúcich ísť ruka v ruke. Ukončením bude potom nevyhnutné zrútenie, pretože tomu rozumovo vedeckému chýba nutná živá duchovná opora; lebo mystika túto rozumovej vede nemôže dať. (Odpoveď č. 80.)

 

 


________________________________________________________________________________________
29. december 2016

VAROVANIE


Podané dôkazy mimozemských aktivít na našej Zemi a v jej okolí v minulom príspevku je potrebné ešte doplniť o dôležité skutočnosti, ktoré sú pre mnohých ľudí zatiaľ v ľahostajnosti neznáme, ba bude to hlavne pre tých, ktorí sa už samotní radia medzi duchovne pokrokových. Pre týchto posledne menovaných, teda konkrétne tých, ktorí už poznajú aj PG bude potrebné poznamenať nasledovnú skutočnosť:

Posolstvo Grálu bolo napísané začiatkom minulého storočia a od tej doby vedeckotechnický pokrok, teda to vedecky rozumové poznanie ľudstva tak pokročilo, že pre súčasníkov autora PG, by ten dnešný svet,
bol už cudzí a neuveriteľný. 

A teraz nech si spytujú svoje svedomie dnešní čitatelia tohto Slova a skúsia nájsť ospravedlnenie svojho konania, podľa nedávnej rady našej, ale hlavne pôvodnej od autora PG, ktorá nasleduje:

Najsvätejšou povinnosťou človeka je, aby v poznaní Boha, ako aj vo svojom duchovnom vývoji kráčal dopredu. Každé podviazanie a pripútanie na jestvujúce je zastavenie majúce za následok krok späť. Rozumové vedecké bádanie a objavovanie kráča neprestajne dopredu; ak pri tom to duchovne vedecké nebude držať rovnaký krok, musí byť časom otrasené a zakolíše, pretože chýba vyrovnanie k harmónii obidvoch týchto rozličných druhov, majúcich ísť ruka v ruke. Ukončením bude potom nevyhnutné zrútenie, pretože tomu rozumovo vedeckému chýba nutná živá duchovná opora; lebo mystika túto rozumovej vede nemôže dať.“ (Odpoveď č. 80.)

Naša doba sa vyznačuje rýchlymi skokmi vpred v tom rozumovo vedeckom a preto aj museli pribudnúť nové posolstvá. 
Vatikánski astronómovia už verejne prehlásili nasledovné: „Aj mimozemšťania sú súčasťou Božieho stvorenia!“ 
A čitatelia PG, ktorým bolo celé dielo stvorenia vysvetlené už v minulom storočí, samotní sa hrdiac tým, že sú stúpencami nového SLOVA PRAVDY, tieto mimozemské aktivity, ba práve tú najdôležitejšiu:  Príchod Syna Človeka v oblakoch – odmietajú! Teda príchod Pána vinice, práve TOHO, ktorého nám zasľúbil aj Ježiš, že príde v oblakoch s nebeským vojskom. A to je TEN JEDINÝ, ktorý je Pánom stvorenia a majiteľ všetkého, o čo ho teraz mocní tohto sveta okrádajú. 
Práve tí, ktorí mali ohlasovať Jeho príchod, stali sa odporcami a duchovnými spiatočníkmi, ktorí všetko nové – zasľúbené odmietajú! Veď ich už predišli aj mnohé cirkvi, aj keď opačným smerom! Nie je to na zamyslenie? Tí už tiež vedia, ku čomu sa chýli a preto vedia aj to, že sú na opačnej strane, ako mnoho tých mimozemských pomocníkov, ktorých služby, ba aj pomoc, dávno využívajú. Spájala a stále ich spája túžba po moci a ľahkom živobytí! A túto pomoc využívajú aj politickí vodcovia, armáda, ba aj veda. No a tí, ktorí by mali ohlasovať príchod TOHO pravého Pána a jediného vládcu, ba aj Jeho svetlé nebeské vojsko, tak tí mlčia, ba túto jedinú pomoc odmietajú a dokonca tých pri poznaní odsudzujú! Tak potom komu tiež takýmto konaním prisluhujú? Na ktorú stranu patria teraz a na ktorú sa priradia potom, keď zasľúbené udalosti nastanú? 
Je to neuveriteľné, ale reálne a dokonca mnohí konajú tak, ako by Slovo Pravdy vôbec nepoznali, lebo nedávnu pomoc a poučenie o prichádzajúcom dianí nie že iba prespali, ale dokonca prehliadli pre seba najdôležitejšie varovanie zo SLOVA PRAVDY, ktoré vraj uznávajú:

Varovanie.

Keby ste vedeli, ako dlho vás môže žiaľ ťažiť za činy, ktorých ste sa dopustili neciteľnosťou alebo dokonca súdiacou domýšľavosťou, boli by ste snáď opatrnejší. Kiež by ste mohli vidieť, ako horko toho ľutujú tí, ktorí odsúdili osobu Svetlu milú a stojacu v službe PÁNOVI bez toho, aby poznali jej vnútro. Keby ste boli v planúcej pohotovosti a plní nezištnej lásky, mohli by ste poznať núdzu tých ľutujúcich, ktorí nevidia žiadnu možnosť, ako napraviť, čo zavinili. Ktorí naopak musia vidieť, ako ich nesprávne stanovisko prináša stále ešte chladné ovocie odsudzovania a necitlivosti. Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Zakaždým, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, lebo ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.
Chráňte sa! Čo vás očakáva, musí byť hrozné. Keď napadnete služobníka PÁNA, tak napadnete JEHO! Ujasnili ste si to? A kto stojí v službe PÁNA, kto je skutočne poslušný len Jeho vôli, toho vy nemôžete poznať. Sú to často práve tí vnútorní, tichí, nestojaci v popredí, ale v najvyššej miere vnútorne oddaní PÁNOVI. Oni sú pripravení ku každej obeti, učia sa pokore, čo ich učiní schopnými, aby splnili svoju službu. Musia odstúpiť bokom tí, ktorí svoje miesto spĺňajú ešte len zdanlivo, ale vôľu Pánovu už vôbec neplnia. On bude najschopnejší povznášať a používať ich darov, nedbajúc ich doterajšieho postavenia medzi vami. Zdržte sa každého úsudku! Neprislúcha vám to. A kde ste vy práve odsúdili, snažte sa to ešte teraz napraviť, tu na zemi! Je to omnoho ľahšie tu, než na onom svete. Môžete si mnohé ušetriť! Jednajte podľa toho!“

My sme už na stránke viackrát radili, aby všetci kritici Večných zákonov, ale hlavne autorky, zostali radšej ignoranti, ktorí mlčia a nevšímajú si tohto diania, ktorému nerozumejú, ako by sa stali kritikmi, ba dokonca odporcami, podľa uvedeného varovania! Čo žiaľ, mnohí takto činia a zabúdajú na toto veľmi vážne VAROVANIE PÁNA! 
My všetci, ktorí sme teraz TÚTO „OSOBU SVETLU MILÚ“ neodsúdili, niektorí sme ale tiež čiastočne sklamali niekedy v minulosti podobne, za čo teraz trpíme a trpko toho ľutujeme, ba teraz chceme ušetriť tohto utrpenia iných, a pripraviť na to dianie najdôležitejšie, ktoré na ľudstvo čaká a ktorého súčasťou je aj to nebeské vojsko, s ktorým máme prežitú skúsenosť, ba je pre niektorých pripravenou pomocou. Dnes je už verejnosť v tichosti pripravovaná na dianie, ktoré je blízko pred nami, ale žiaľ, pravá pomoc je tu definovaná ako invázia a dnešní vládcovia a služobníci temna, sú definovaní ako záchrancovia ľudstva. Rozhoduje uhol pohľadu:
Z pohľadu tých nespravodlivých a mocných, ktorí doposiaľ slúžia nepravému vládcovi, to skutočne inváziou bude. Lenže pre tých spravodlivých a slabých, to naopak bude vytúženou a zasľúbenou pomocou a ZÁCHRANOU, a konečne výstavbou spravodlivej spoločnosti, aká tu už dávno mala byť, ba ako všetky pravé zasľúbenia podávajú! My už na ne dlho poukazujeme. Tí spravodliví už dlho zažívajú inváziu, ba útlak mocných, pri ktorom spolupracujú túžiaci po moci domáci s tými zvonku a preto musí dôjsť k vyrovnaniu a náprave. Všetky konflikty vo svete sú touto inváziou chamtivých mocipánov. Skúste sa všetci spravodliví zamyslieť, ako ste s terajšími vládcami spokojní, ba či konajú tak, ako je to vo všetkých duchovných knihách a zasľúbeniach radené! Stačí sledovať každodenné správy a udalosti. A nezmenia to ani jedni voľby! A nezachráni vás ani jedna cirkev! Zachrániť sa môže iba každý sám - pravými posolstvami z Pravdy!

Citáty z Vesmírneho spojenia:

- „Názov  tohto  Posolstva  -  „Vesmírne  spojenie“  znamená,  že  sa  v  príhodnom  čase  spojí  Zem  kozmickou  záchrannou  akciou  s  vyššími  hmotnými  svetmi.
- Objavenie  sa  nadľudskej  pomoci  v  kríze  očakávajú  na  celom  svete  rôzne,  i  keď  ide  o  ten  istý  aspekt,  podľa  Biblie  „druhý  príchod  Krista”,  alebo  „objavenie  sa  Syna  človeka  v  oblakoch”.
Podľa  Biblie  prídem  v  oblakoch  s  nebeským  vojskom.
- Sľubujem  vám,  že  každá  kozmická  loď  bude  na  desatinu  milimetra  presne  tam,  kde  má  byť,  než  začneme  svoju  záchrannú  akciu.

 My, ktorí chceme pri tom pomáhať, nazvali sme tiež náš projekt rádio ZÁCHRANA, lebo sme pochopili, že každý Vyslanec Svetla mal svoje presne vymedzené určenie a pôsobenie v mnohých úrovniach Božieho stvorenia, v postupnom zdokonaľovaní zrelosti ľudských duchov a že osoba Ducha Svätého - Imanuela - Syna Človeka, spolupôsobila pri všetkých pravých posolstvách. Jeho pôsobenia boli priame medzi nami,- tie boli dve, alebo nepriame, prostredníctvom iných bytostí, ktoré pôsobili rovnako priamo, teda vtelením, medzi nami, ako prostredníci, pod jeho vedením, aj keď niekedy prostredníctvom dlhej reťaze – hierarchie nižších bytostí. Takto sme získali v poslednej dobe Vesmírne spojenie a aj Večné zákony! 
My to už máme teraz uľahčené tým, že na základe toho isto pravého Posolstva zo Svetla – Posolstva Grálu, ktoré sme dostali ako priame, od Syna Človeka na Zemi, môžeme porovnávať aj pravosť tých nepriamych posolstiev, ktoré sme získali iba prostredníctvom iných osôb zo Svetla. Všetko to boli dôležité opatrenia, ba naša príprava pre ten rozhodujúci a vo všetkých starších posolstvách zasľúbený PRÍCHOD V OBLAKOCH, - Posledný súd, ktorý na ľudstvo čaká, ba je veľmi blízko!

Dôležité citáty z PG:
„Pôvodná krása, čistota a zdravie, ktoré sú vždy dôsledkom zachvievania sa v prazákonoch stvorenia, boli nesprávnym chcením tohto ľudstva postupne pokrivené a porušované. V nezadržateľnom vývoji mohli tak vznikať len karikatúry miesto zdravého dozrievania k dokonalosti!
Predstavte si raz hrnčiara, ako sedí pri svojom hrnčiarskom kruhu a má pred sebou hlinu, ktorá sa dá svojou tvárnosťou vytočiť do akéhokoľvek tvaru. Hrnčiarskym kruhom však neotáča sám hrnčiar, ale hnací remeň, ktorému zase sila stroja nedovolí, aby sa zastavil.
Tlakom prsta sa hlina formuje za neustáleho otáčania kruhu, na ktorý bola hlina položená. Ako prst tlačí, tak sa vytvára forma. Môže byť pekná, nepekná, ba aj ošklivá.
Rovnako pôsobí aj duch človeka v tomto svete neskoršieho stvorenia. Vedúce postavenie vykonáva svojím chcením, teda tlakom na všetko bytostné, ktoré formuje jemnohmotnosť a tiež hrubohmotnosť. Bytostné je pre ducha prstom, ktorý podľa jeho chcenia tento tlak vykonáva. Hlinou je jemnohmotnosť a hrubohmotnosť, avšak pohyb, bežiaci nezávisle od ducha človeka, to sú samočinné pohyby prazákonov stvorenia, ktoré podobajúc sa prúdom, ženú nezadržateľne k vývoju všetko to, čo človek formuje svojím chcením.

Tento citát by mal byť dôkazom a príkladom pre porovnanie podobenstiev, ktoré mohol použiť pre nás Syn Človeka v dobe, počas ktorej pôsobil medzi nami. Nasledujúci citát bude z Večných zákonov, teda Slova, ktoré pochádza už z novšej doby – nám priliehavej, v ktorom bolo použité prirovnanie ku vysvetleniu pôsobenia večne platných Božích zákonov. Tieto dva príklady – podobenstvá, najdokonalejšie objasnia ten rozdiel, ktorý nastal vplyvom vývoja toho rozumovo vedeckého oproti dobe písania PG. Každý musí uznať, že pre dnešného človeka je prirovnanie z VZ priliehavejšie. Aj keď treba uznať, že ešte aj dnes sú mnohí, ktorí to nové a teda aj Počítač odmietajú – a to sú vlastne tí aj duchovní spiatočníci, ktorí odmietajú to nové!

PG  nás nemá vracať späť do doby jeho prinesenia ľudstvu, ale práve naopak - malo a má nás naučiť, správne sa prispôsobiť tomu novému, čo ešte náš rozum vymyslí, teda každému pokroku ľudstva!

Citát z Večných zákonov: 
„Praktický  život  nám  poskytuje  nemálo  analógií  spájania  základnej  sily  s  hmotou.  Jednou  z  nich  je  napríklad  počítač.  Tento  hmotný  predmet  bez  oživenia  nepracuje,  lebo  hmota  je  neživá.  Aby  sa  zaktivoval,  treba  mu  dodať  energiu.  Preto  počítač  musíme  napojiť  na  elektrický  prúd.  To  však  nestačí,  aby  mohol  pracovať  a  prejaviť  svoje  inteligentné  schopnosti.  Potrebuje  program,  ktorý  usmerní  ich  použitie  podľa  určitých  pravidiel.  Kto  ich  vytvoril?  Prirodzene  nejaká  inteligencia  -  autor  programu.  Tieto  nadväznosti  vyzerajú  asi  takto:
             počítač  -  elektrický  prúd  -  program  -  autor.

Porovnajme  si  teraz  analógiu  tohto  počítačového  reťazca     s  celým  stvorením.  Skrinku  počítača,  ako  najhmotnejšiu  časť,  môžeme  porovnať  s  vesmírom.  Elektrický  prúd,  ktorý  oživuje  počítač,  môžeme  prirovnať  k  bytostnej  ríši,  lebo  poháňa  a  oživuje  vesmír.  Vesmír  je  tiež  riadený  programom  -  večnými  zákonmi.  Takisto  má  svojho  tvorcu  -  autora,  a  tým  je  najvyšší  Zdroj,  ktorý  tieto  zákony  stvoril  a  uplatňuje.  Vzájomnú  väzbu  môžeme  schematicky  zoradiť  takto:
             vesmír  -  bytostná  ríša  -  večné  zákony  -  Tvorca.

Celá  elektrotechnika  a  technika,  všetky  prístroje  a  stroje  fungujú  na  týchto  štyroch  základných  úrovniach.  Z  tejto  analógie  vidíme,  že  hoci  materialisti  nepoznajú  a  neuznávajú  inteligentný  Zdroj,  ani  večné  zákony,  predsa  im,  a  tým  aj  Tvorcovi,  podliehajú.

            

A tento ďalší citát z PG je dôležitý pre mnohých, ktorí odmietajú nový príchod Syna Človeka, alebo ak ho očakávajú, tak odmietajú to, že to bude Jeho príchod v hmotnom tele:
Bude to Božia vôľa sama, vyslaná v mäse a krvi, voči ktorej sa nemôže účinne postaviť všetko ľudské chcenie, a ktorá jedine svojim bytím bude vládnuť a viesť vo stvorení, pretože podľa prazákonov stvorenia sa musí všetko riadiť podľa nej, keďže kedysi mohlo vzniknúť iba z nej,  je a bude od nej závislé. 
Božia vôľa je teda sama počas súdu medzi pozemskými ľuďmi; urýchľuje samočinne súd k rýchlemu riešeniu a potom tiež povedie samotnú novú výstavbu, aká má byť k požehnaniu všetkých tvorov celého stvorenia, aby sa na tom ľudstvo učilo prežívaním!
Tak bude tisícročná ríša školou pre ľudstvo, v ktorej sa má učiť, ako má v tomto neskoršom stvorení stáť, myslieť a konať, aby svoju prislúchajúcu úlohu aj riadne splnilo, a tým bolo samo šťastné!“

„Ako kráľ Imanuel vo vesmíre, ako Parsifal prastvoreným a v duchovnej ríši, a konečne ako Syn Človeka v hrubohmotnosti na tejto planéte Zem. Trojdielny v jednom, pôsobiaci súčasne ako božské mystérium. Je to dej, ktorý nemôže byť pochopený vyvinutými ľudskými duchmi, prastvorení majú však na ňom už podiel, lebo aj oni môžu pôsobiť tu na Zemi, zatiaľ čo súčasne plnia svoju úlohu hore v hrade Grálu.

„A Svetlo vám to zvestuje v krátkom čase a ľudia, ktorí neveria, sa zľaknú!
A naplní sa zasľúbenie proroka, že prídem v oblakoch a oni uvidia moje meno a poznajú ma!
A vystavím vám chrám vášho BOHA a PÁNA tu na zemi a budem vaším Kráľom, ktorý vás bude navždy spájať so silou z Ducha, keď ponesiete v sebe vôľu k vzostupu.
Príďte a nasledujte ma, lebo som tu!

Koľkí HO nasledovali a nasledujú?! 
Preto museli byť zasľúbenia odsunuté,
ba poskytnuté nové pomoci a aj posolstvá! 
Využime ich, je najvyšší čas! 
Slobodná vôľa zostáva stále každému zachovaná!

 


________________________________________________________________________________________
11. január 2017

DUŠA
 

Po sérii posledných, možno trochu odvážnych príspevkov, je potrebné ešte niečo dôležité doplniť. Nakoniec samotné udalosti a prežitia zo záveru roka 2016, nám pomohli a vlastne dali za pravdu v tom, že je zrelá doba na to, aby ľudstvo poznalo súvislosti, ktoré mocní tohto sveta zatajujú, lebo ich celkom ani nepoznajú. Potvrdené sme to mali v tom, že sme vystihli správnu dobu. Prečo? No preto, že konečne aj na Slovensku si dovolili média zverejniť zábery UFA, ktoré sa ukázalo nad Michalovcami, aj keď priliehavý komentár vyznel znovu dvojzmyselne, ba dokonca znovu iba ironicky. My však chceme každého hľadajúceho priviesť k Pravde absolútnej, ktorá ho dokáže zachrániť. Znovu ale treba upozorniť, že ten výraz „absolútna Pravda“ treba chápať iba takto: absolútnou je iba z pohľadu svojho pôvodu, lebo pochádza zo ZDROJA všetkého bytia. V chápaní nás, teda ľudských duchov sa ale nemôže nikdy stať absolútnou, nakoľko by z našej strany muselo dôjsť k jej absolútnemu pochopeniu. A to je pre ľudského ducha nemožné! Prečo? To sa dozviete z tohto príspevku. Lenže túto Pravdu ale uznávať ako absolútnu je pre nás možné, ba potrebné, nakoľko jedine ona dokáže odstrániť všetky nezhody a rozkoly. Teda ľudstvo ZJEDNOTIŤ! Kde ju možno získať, sme vysvetlili v predchádzajúcich príspevkoch.

Ako pomôcku pochopenia už teraz ale uvedieme jedno podobenstvo:
Známemu mudrcovi položil jeho známy nasledovnú otázku: „Ako sa má tvoja žena?“ Mudrc mu odpovedal nasledovnou protiotázkou: „A v porovnaní s ktorou?“ 

Rovnako tí, ktorí poznajú absolútnu Pravdu v porovnaní s ňou samotnou, vedia ešte veľmi málo, ale v porovnaní s tými, ktorí ju nepoznajú, vedia mnoho!

Aj keď teda túto Pravdu nemôžeme nikdy úplne pochopiť, môžeme jej objavením a poučením sa touto pravdou obohatiť tak, že nám pomôže a jedine ona dokáže nájsť cestu záchrany nášho blúdiaceho ducha, späť do nášho domova – RAJA! Toho domova, ktorý sme kedysi opustili ako duchovne nevedomé zárodky, aby sme v rôznych úrovniach stvorenia získali potrebnú vedomosť skúsenosťou a neskôr touto Pravdou.
Teraz je znovu potrebné nadviazať na jeden dôležitý citát, ktorý sme zverejnili už viackrát, ale stále zostáva pre mnohých nepochopený, dokonca v ňom mnohí chápu isté protirečenie. Lenže pre znalého práve takéto „protirečivé“ citáty, dokážu dať najdôležitejšie odpovede. Tak je tomu aj s týmto citátom:

„A Svetlo vám to zvestuje v krátkom čase a ľudia, ktorí neveria, sa zľaknú!

A naplní sa zasľúbenie proroka, že prídem v oblakoch a oni uvidia moje meno a poznajú ma! (*)
A vystavím vám chrám vášho BOHA a PÁNA tu na zemi a budem vaším Kráľom, ktorý vás bude navždy spájať so silou z Ducha, keď ponesiete v sebe vôľu k vzostupu.
Príďte a nasledujte ma, lebo som tu!“

Keď chceme pochopiť tento citát, musíme sa najskôr snažiť pochopiť seba samého, teda vlastnú podstatu pôvodu a druhu, ku ktorému patríme, ako ľudskí duchovia, vyvíjajúci sa v rôznych úrovniach stvorenia. Keď človek správne spozná seba samého, iba potom začne správne chápať vesmír, ako svoje pôsobisko, následne celé stvorenie Božie a všetky potrebné súvislosti. Musíme teda začať trochu obšírnejšie. 
Podstatou každého človeka je duchovné semeno, ktoré sa zdokonalením a vývojom cez skúsenosti a spoznávanie seba samého, neskôr za pomoci uvedenej Pravdy, môže vyvinúť v nesmrteľného ducha, ktorý sa môže vrátiť do svojho domova, ako už bolo uvedené. Môže, ale aj nemusí, presne tak, ako nám to už Ježiš vysvetlil tiež v tejto absolútnej Pravde v podobenstvách, hlavne v tom o rozsievačovi, ktorý rozosieva semená, ale niektoré sa nevyvinú v rastlinu, lebo padnú na kamenistú pôdu, alebo zhnijú, iné zas zožerú vtáci a podobne. 
My, ľudskí duchovia už máme vyvinuté tieto duchovné semená do rôznych štádií ducha a podľa toho sa rodíme do vhodných a priliehavých pomerov, takto sme teda roztriedení po rôzne vyspelých planétach vesmíru a to tiež rôznej hmotnosti, ba dokonca aj podľa zrelostí rás a národov na Zemi. Vesmír je plný života, rôzne vyvinutých ľudských duchov a následne aj vyšších, ale aj nižších bytostí. Teraz ale zostaneme iba pri človeku, teda pri nás ľudských duchoch, ktorí žijeme na planéte Zem, ba aj vo vesmíre, ktorý je hmotný, ale v rôznych stupňoch hutnosti. Naša planéta Zem patrí medzi tie hutnosti v Efezuse, ktorá môže byť ešte ako posledná a najhutnejšia zachránená aj s vyvíjajúcimi sa tu duchmi. Náš duch je ale obalený všetkými hutnými obalmi, z jednotlivých úrovní, pod úrovňou svojho pôvodu, ako jednotlivými telami, ktoré má každé aj priliehavé zmyslové orgány, pre patričné pôsobenie v jednotlivých úrovniach. Ľudský duch žijúci na Zemi teda vlastne žije a pôsobí súčasne aj v iných úrovniach, nakoľko má telo a zmyslové orgány každej úrovne nad Zemou a pod úrovňou svojho pôvodu. O čom však vôbec nevie, alebo iba hmlisto, teda tak, ako mu dovolia jeho zmyslové orgány pre jemnejšie svety, ktoré nám už väčšinou nepoužívaním zakrpateli. Teda presne v zmysle prírodných zákonov, ako to už popísala aj naša veda a zistil aj Darwin. Poznáme vtáky, ktoré už nedokážu lietať, lebo krídla nepoužívali. Preto prežitia z našich snov sú mnohokrát zmätené a putovania jemnejšími svetmi nejasné, aj keď sa jedná o naše skutočne prežívané pôsobenie v jednotlivých jemnejších úrovniach. Teda rovnako, ako aj to, ktoré je nám jedine známe, teda tu na Zemi. Potom aj naše pôsobenie mimo tohto hrubohmotného tela, teda v tých jemnejších úrovniach sa líši, nakoľko náš mozog sa už tak aktívne neprejavuje a začínajú prevládať nástroje duše a ducha. Aj úrovní hrubohmotnosti je viac a človek pôsobí vo všetkých, ale ako bolo uvedené – rozdielne. 
Každý si svojou aktivitou buduje úroveň, ktorá mu bude po odchode zo Zeme novým domovom. Okrem Zeme sme najaktívnejší v najbližšej nám úrovni, kde sú naše aktivity pre niektorých ešte jemnejšími zmyslami vnímateľné, ba vlastne sa na formovaní tohto diania nevedome zúčastňujeme všetci, lenže v rôznych dresoch a za rozdielne družstvá. Ku vlastnej škode, väčšinou za tie družstvá nesprávne!

Každý jeden z nás je teda nie iba pozemšťanom, ale v správnom chápaní svojho druhu, rovnako aj mimozemšťanom!
Ľudia sa stránia, ba doslova vyhýbajú hovoriť o mimozemšťanoch,
pritom nevedia, že samotní aj mimozemšťanmi sú! 
O mimozemšťanoch nechceme nič vedieť rovnako, ako o svojom pôvode iba preto, lebo pôvod je ten istý! 
Nie je to ironické?!

My sme už viackrát radili, že sa nám treba zbaviť konečne toho nám stále vládnuceho geocentrizmu. Našim trvalým domovom nie je planéta Zem, ale iba na krátky čas prechodným. Aj keď je krásna, jej krása nie je večná, rovnako ako naša; ale tie vyššie svety, sú ešte krajšie, tiež ako môžu byť aj tie naše jemnejšie telá. Nie sú potom všetky tie ochranárske, politické, vedecké, vojenské a aj cirkevné aktivity malicherné? Sú to aktivity detí v materskej škôlke, ale presýtené pýchou, ktorá malým deťom v tej škôlke ešte chýba!
Niektorí o tom vieme, ba dokonca si aj svoje prežívania pamätáme a teda vieme, že sa zúčastňujeme na dianí, ktoré je prípravou na veľký obrat – mutačný skok ľudstva, ktorých sme už prežili viac, čo už potvrdila aj naša veda, lenže tento posledný mutačný skok, bude najdôležitejší, ba rozhodujúci pre každého ľudského ducha. Bude rozhodovať o tom, či semeno ducha zahynie v hmotnosti, alebo sa vráti ako zrelý duch do Raja.

Ľudský duch, ktorý je obalený všetkými jemnejšími hmotnosťami nad tou našou (obalmi  - telami všetkých jemnejších hmotností), sa nazýva DUŠA! 
Pokiaľ zostáva v tomto štádiu duše, musí tiež zotrvať v hmotnosti, lebo s týmito telami ducha, sa nemôže vrátiť do duchovnej ríše – Raja! 
Lenže hmotnosť nie je večná, ale podlieha vzniku – vývoju a zániku! 
Duch však pochádza z úrovne, ktorá je večná!

Pri tomto poznaní si už každý môže uvedomiť, aký rozhodujúci krok na nás v blízkej dobe čaká a je to ten dávno zasľúbený POSLEDNÝ SÚD, teda roztriedenie ľudských duchov, podľa ich zrelosti. Podľa toho, aké telo duše si duch vybudoval, tam budeme zaradení!
Na tomto dianí budú spolupracovať aj naši duchovne vyvinutejší bratia, ktorí žijú na vyšších hmotných úrovniach, lebo duchovne pokročili, lenže rovnako zasahujú do tohto diania aj tí menej duchovne vyspelí, aj keď rozumovo vyvinutejší ako my, ktorí sa pokúšajú už dlhšiu dobu ešte zachrániť v našej úrovni a planéte Zem. Mnohí, ktorí nám teraz vládnu pochádzajú z týchto temnejších úrovní, ba dávno spolupracujú s tými duchovne rovnorodými – svojimi zvonku, a bránia pravému poznaniu a záchrane ostaných duchovne vyspelejších, ba aj záchrane samotnej Zeme, ktorú tiež chcú ovládnuť natrvalo, ba toto dianie oddialiť, čo sa im aj našim pričinením darí, lebo potrebujú neznalých, ktorých môžu využívať a z nich čerpať energiu. Naša planéta by im ešte umožnila prežívanie, ktoré už na svojej stratili. Svoje, ba aj mimozemské aktivity utajujú, lebo nemôžu zverejniť, že sú na nesprávnej strane a nás ostaných zneužívajú! Nie je to teda náhoda, že je Zem teraz značne preľudnená a ešte doposiaľ toľko ľudských duchov na nej nežilo. Či nevidíte, že sa to deje a táto niť sa tiahne celou históriou Zeme? Oni stále potrebovali a potrebujú sluhov a poskokov! A my sme sa k tejto nepravej službe svojou nevedomosťou radi prepožičali! Odmietame slobodné poznávanie stvorenia, ba dary od pravého Darcu a vymenili sme ich za otroctvo mocichtivým vládcom, ktorých si „slobodne“ vyberáme. Máme si teda možnosť vybrať „slobodne“, kto nás, ba aj pravého Darcu bude počas ďalšieho volebného obdobia okrádať! 

Toto obšírne vysvetlenie bolo potrebné pre pochopenie toho úvodného citátu, nakoľko aj Vyslanec zo Svetla, ktorého pôvod je vysoko v úrovniach nad našou, musí mať a aj má, obaly - telá všetkých úrovní, pod úrovňou svojho pôvodu. Jeho rovnorodým obalom k tomu nášmu je tiež duchovný obal, ba aj on musí mať obaly ducha, teda dušu a pôsobí rovnako v tých úrovniach, ako aj ľudský duch a teda tak, ako bolo popísané vyššie pre nás, ktorí máme pôvod iba v duchovnom druhu.

Na rozdiel od nás, pôsobí ale v týchto úrovniach úplne vedome, teda rovnako skutočne v prežívaní a aj dokonalom - vedomom pôsobení, a takto vlastne nie je jeho pôsobenie iba jednostranné, ale všeobsiahle, teda jednotné vo všetkých úrovniach pod úrovňou svojho pôvodu. 
U neho je konanie - myslenie - cítenie jedno v celom stvorení! 
On disponuje teda aj pohľadom zvonku, nakoľko jeho pôvod je z úrovne nad stvorením! 
Naše konanie - myslenie - cítenie nie je rovnorodé, teda v súlade. 
Nám chýba rovnako ten dôležitý pohľad zvonku, nakoľko sme iba súčasťou neskoršieho stvorenia - zatiaľ.

Ako pomôcku pre pochopenie je ešte potrebné uviesť nasledovné: Každý z nás má svoje pravé – duchovné meno, zaznamenané v knihe života a toto pozemské, je iba dočasné, ba každý sme ich mali už viac. (*)
Keď teda pôsobil v našej úrovni a priniesol nám svoje Posolstvo Grálu, ale tiež pod menom nie pozemským, lebo toto Slovo bolo rovnako určené aj tým úrovniam  jemnejším – vyspelejším, kde Jeho pôsobenie bolo ním vedome prispôsobené patričnej úrovni, teda zrelosti vyvíjajúcich sa duchov. A odtiaľ bolo nadviazané „Vesmírne spojenie“ až k Zemi. Lenže rovnako nie pod menom pozemským! A v tej úrovni, z ktorej by bola prišla pomoc v dobe Jeho pôsobenia na Zemi, pôsobil a pripravoval záchrannú akciu, ba nadviazal a vytvoril uvedené spojenie, ktoré obidve sa mali spojiť podľa toho citátu a starých aj nových zasľúbení – Príchod Syna Človeka v oblakoch. Tak by sme HO boli úplne poznali, keby sme Ho boli NASLEDOVALI! Lenže my sme to neučinili a tak sme sa aj patrične odsúdili! Teraz čakajme priliehavú odmenu v dianí, ktoré je pred nami! Lenže v tých zrelších úrovniach duchovia tak nesklamali a pomoc prijali. 

Pri tej záchrannej akcii nám bude vysvetlené dianie, ktoré bolo pre nás pripravené už vtedy, ba mohli sme ho prežiť v jemnejšej forme. A rovnako tomu bolo v roku 1998, kedy sme my, v našej hmotnosti na Zemi, znovu pripravovanú pomoc odmietli a zasľúbenia sa udiali znovu tam, kde ľudskí duchovia - naši vyspelejší bratia sa Pravde otvorili a pomoc prijali. A je to v úrovni, z ktorej príde pomoc Syna Človeka s nebeským vojskom duchov, ktorí sú zrelší, a to nie iba rozumovo, ale hlavne duchovne a podľa prijatej Pravdy žijú. Mnohí budeme prekvapení, lebo tam máme svojich blízkych z minulosti!

Naše vedomie a naša planéta musia byť pozdvihnuté k úrovni,
v ktorej sa naše jemnejšie zmysly potom dokážu uplatniť,

ba zasľúbenia sa vyplnili a aj pre nás vyplnia.
Využime čas, ktorý nám zostáva! 
Dokážeme to jedine za pomoci tej absolútnej Pravdy!

Záverečné vyznanie: 
Ku tomuto príspevku som sa odhodlal iba po jednom nedávnom prežití v tej jemnejšej úrovni, aj keď ja som ich mal v minulosti už mnoho. Lenže iba toto posledné prežitie mi umožnilo popísané dianie dokonalejšie pochopiť a preto uvádzam nasledovné: 

Uvedomil som si, že keď ja, iba obyčajný ľudský duch dokážem vedome občas prežívať tú jemnejšiu úroveň, ba vedome v nej aktívne pôsobiť, o čom som sa osobne presvedčil, 
tak o čo výraznejšie a účinnejšie je to u samotného Vyslanca Svetla – Syna Človeka?!

Jeho Slovo:
„Tak v mojom Posolstve ukazujem iba cestu, aby človek, ktorý po nej kráča, sa na nej dostal k prežitiam, prinášajúcim mu to vedenie. Človek musí „prežívať“ tiež stvorenie, ak o ňom skutočne chce vedieť. Možnosť k prežívaniu mu dávam svojim vedením, lebo ja sám stvorenie trvale prežívam!


________________________________________________________________________________________
25. január 2017

REBEL
UTAJOVANIE

 

Každý ľudský duch, žijúci v hmotnosti, ktorý je aspoň trochu ešte živý, dospeje k zisteniu, že s našou spoločnosťou a teda ľudským konaním, nie je voľačo v poriadku. Potom začne hľadať a pokúša sa objaviť príčinu tohto stavu. Lenže vtedy vždy nastúpia jemnejšie pomocné oddiely pre každého hľadajúceho, ktoré sa snažia uviesť ho na správnu cestu. Až je jeho snaženie čisté a poctivo hľadá riešenie, tak  jeho pomoci prichádzajú z tej správnej strany a tak postupne sa približuje ku Pravde. Lenže temná rota je vždy v pohotovosti a pripravená činne zasiahnuť na každom stupni zrelosti tohto hľadajúceho. A tak si každý musí byť vedomý, že nikdy nie je bez pomoci, ale zároveň aj bez návnad, ktoré sú mu podhadzované z tej temnej strany. Keď ale začne u hľadajúceho prevládať ctižiadosť a osobné ego, ktoré mu postupne začne diktovať, že je to práve on, ktorý dokáže ľudstvu pomôcť, ba že už pozná spôsob, ako to urobiť, vtedy nastúpi táto temná rota so svojimi lákadlami a osobnosťami, ktoré zodpovedajú výške a kvalite, na ktorú sa už dotyčný dostal. Preto čím sa ľudský duch vyššie dostane, o to hrozí silnejší pád.

Preto môžeme pozorovať vždy dve cesty pri pôsobení všetkých, ktorí začali hľadať:
Pri prvej sa vždy dostane ku slovu to vlastné ego a časom sa "rebel" pri jeho zákonitom vzdore voči okoliu prejaví tak, že dotyčný sa stane v mene vlastnej ctižiadostivosti buď revolucionárom, alebo iba reformátorom a to v podobe politika, kňaza, alebo iného druhu vodcu. Lenže títo všetci už skočili na pripravenú návnadu z temna a zaradili sa na nie správnu stranu, lebo všetci takto slúžia, aj keď mnohí nevedome, nepravému vládcovi, ktorý im ponúkol tú svoju cestu – odpadlíka od služby pravému vládcovi, nakoľko všetci títo, nedokážu slúžiť, ale ich vedie nejaká forma ctižiadostivosti v službe vlastnému egu.

Tá druhá cesta je v začiatku rovnaká s tou prvou, ale tento poctivo hľadajúci si udrží čistotu a odolá sile vlastného ega, pričom pri hľadaní pochopí, že nie je z druhu, ktorý je určený vládnuť, a keď, tak iba v možnosti svojho druhu; ale naopak, prírodné zákony mu umožnia jedine v ich zmysle slúžiť tomu pravému vládcovi, pričom vlastne aj vládnuť sebe samému tak, aby dokázal vládnuť aj menej znalým, v zmysle vlastného druhu. Na svojej ceste je tiež nie bez pomoci, ale rovnako je vystavený aj temným zvodcom, rovnako rovnorodo vyspelých, s vlastným stavom.

Preto aj v PG nachádzame rady, aby tí, ktorí sa rovnorodo zblížili pri hľadaní Pravdy, sa snažili tvoriť spoločne akýsi ochranný val, voči tým temným nástrahám a tak eliminovať tieto tlaky temna. Pri hľadaní sa vyhli nie rovnorodým zväzkom. My všetci to teraz cítime, ako tento tlak narastá a preto sa snažíme o spoločný postup pri riešení úkolov, ktoré sme si vytýčili v zmysle Slova tak, ako je to radené. Snažíme sa kráčať za vytýčeným cieľom, teda slúžiť pravému vládcovi, ale nie iba rečami, ale skutkom a konať. Pomôžeme si dôležitým citátom zo Slova absolútnej Pravdy – Posolstva Grálu:
„To však len dokazuje správnosť vysvetlenia o jemnohmotných dejoch. Práve žena (*) svojou od prírody silnejšou schopnosťou vyciťovania prijíma tento jed zamoreného jemnohmotného sveta myšlienkových foriem skôr a hlbšie, hoci si to sama v sebe celkom nevedomujúc.“ (*) – To zostáva v platnosti aj pre muža.

„Tlakom a zhustením vznikne vlastnosť magnetickej účinnosti podľa zákona, že všetko silnejšie priťahuje slabé k sebe. Tým sa rovnorodé myšlienkové formy priťahujú zo všetkých strán, zhlukujú sa a zosilňujú čoraz viac moc vlastného pôvodného myslenia a napriek tomu pôsobia tak, že pôvodne vytvorený myšlienkový útvar sa pripojením cudzích útvarov obrúsi, pozmení a až pri zrelosti dostane pretvorenú podobu. To všetko dobre v sebe cítiš, avšak stále si myslíš, že je to len tvoje vlastné chcenie. Pri žiadnej veci nedávaš len celkom svoje vlastné chcenie, ale máš pri tom vždy i cudzie!“

Dokonca toto vysvetlené dianie treba ešte doplniť o ďalšiu dôležitú skutočnosť, že nie iba myšlienkové formy sú takto nebezpečné, ale hlavne duše ľudských, temných duchov. Tí sú omnoho nebezpečnejší, nakoľko pôsobia už veľmi inteligentne a rafinovane! A na tieto dôležité rady z PG, zabúdajú mnohí čitatelia. Preto stále radíme, aby sme sa sústavne kontrolovali týmto Slovom, iba tak sa vyhneme trvalému zvedeniu. Citát:
„Posadnutý človek je však „ovládaný“ zlomyseľným, nižším, teda temným záhrobným ľudským duchom, a to buď občas alebo natrvalo. To znamená, že jeho vlastný duch je počas posadnutosti zatlačený do úzadia a ochromený, zatiaľ čo votrelec sa zmocní tela a jeho mozgových funkcií, síce iba čiastočne, ale denného mozgu úplne.“

Nemusí dochádzať priamo k posadnutosti, ale iba k nenápadnému občasnému posúvaniu nesprávnym smerom. Toto dianie sa prejavuje všade v okolí, ba mnohí, ktorí mali prežitia to pociťujeme. Teší nás, že sa zobúdza stále viac takých, ktorí mali tiež prežitia, aj keď tlaky zvonku sa ich vždy doteraz snažili umlčať, ale niektorí o svojich prežitiach predsa prehovorili. Lenže doba tak dozrela, že títo s prežitiami o aktivitách temnej moci začali predsa hovoriť, nakoľko už ohrozenie prestalo, pretože mnohí prehovorili až na pokraji vlastnej smrti, alebo vtedy, keď už cítili, že tak urobiť musia. Obyčajne však túto radu odmietajú najviac takto postihnutí, ako by sa ich netýkala, ale verte, že sa týka každého z nás. Aj my sme si toho vedomí!

Teraz už vychádza na povrch skutočnosť, že tu máme dve vedy, dve vlády, dve armády a dva druhy technologického pokroku, ba dokonca dva druhy „cirkvi“ - veriacich. Aj keď cirkví je v spôsobe vyznania mnoho, v podstate sú iba dve. Tie doterajšie známe cirkvi sú iba organizácie, ktorým vládne vypočítavosť a túžba po moci, aj keď aj medzi nimi je pár jednotlivcov, ktorí sa snažia hľadať a uctievať pravého Pána. Takí, ktorí už pravého Pána poznajú, a snažia sa Jeho Slovo aj žiť, je veľmi málo a nie sú v žiadnej oficiálne organizovanej cirkvi. Tá oficiálna armáda, to sú iba deti hrajúce sa na vojakov, lebo ich potenciál je na úrovni gumipušky a luku, v porovnaní s tou tajnou. Je tu „elita“, ktorá má svoj pôvod mimo Zeme, ale mnohí z nich dnes žijú medzi nami, ako bežne vtelení pozemšťania, lenže so svojimi predchádzajúcimi záväzkami v službe svojich, spolupracujúci s tými svojimi mimo Zeme, ktorých veda, ba následne technologický pokrok, prevyšuje ten oficiálne uznávaný o značný technologický odstup, ktorý sa môže zdať oficiálne vychovanému vedcovi, alebo bežnému človeku, až fantastický. Táto temná elita má tajné základne na Zemi, Mesiaci, Marse, ba bežne udržujú tieto kontakty s tými, ktorí sú z ich úrovní podľa rovnorodosti, ale teraz vtelení na Zemi, ba pripravujú ich na rozhodujúci boj temna so Svetlom, ktorý je blízko pred nami. Aj keď niektorí ešte o tom ani nevedia, lebo nechápu zmysel prežitého diania. Je to akási tajná - vesmírna armáda, ktorá vie, že najdlhšie môžu prežiť na Zemi a v jej okolí. Božie zákony porušujú v tom, že konajú oproti slobodnej vôli, čo tie svetlé civilizácie nekonajú a nechávajú na nás samotných, ako sa rozhodneme a na ktorú stranu sa samotní zaradíme. Ani tie fantastické filmy o vesmírnych vojnách teda nie sú iba výmyslami. Nakoľko sa teraz odtajnilo veľa skutočných zdokumentovaných udalostí, ktoré sú už dostupné v dokumentárnych filmoch, môže sa ten, kto prejaví záujem k týmto informáciám dostať. Tieto utajované správy podávajú dôkazy o tom, že oficiálna armáda má priamo zákaz zasahovať do akcií a preletov týchto UFO lietajúcich objektov tejto tajnej armády, nakoľko tie dokážu eliminovať všetky zbrane oficiálnej armády a dokážu sa chrániť akýmsi energetickým poľom, ba dokonca boli prípady, že strela, alebo raketa vystrelená na tento objekt, bola vrátená presne na útočiaci objekt, ktorý sa zničil vlastnou zbraňou. Táto tajná flotila dokáže aktivovať, alebo dokonca deaktivovať naše raketové nosiče jadrových hlavíc, čo nám už viackrát demonštrovali v akcii a to za pomoci iba žiarenia – nejakého lúča, teda podobne, ako my diaľkovo ovládame naše spotrebiče. Pre slúžiacich vojakov pri týchto zbraniach, sa tieto stali na istý čas neovládateľné vždy, keď sa nad základňou objavilo UFO. Práve z toho dôvodu oficiálna armáda zostávala, ba aj zostáva, iba tichým pozorovateľom týchto akcií. Každý protizásah bol buď nemožný, pre nefunkčnosť systémov, alebo niekedy dokonca samozničujúci. Toto nie je žiadna fantázia, ale to sú zdokumentované, ale teraz odtajnené fakty! Pre väčšinu však iba hlúpe výmysly. Lenže na tieto „výmysly“ v krátkej dobe doplatíme. Naša ľahostajnosť sa nám trpko vypomstí!

Tak, ako spája svetlé civilizácie a svetlých duchov na Zemi služba pravému Pánovi, rovnako spája tých temných a temné civilizácie, služba tomu nepravému, ktorého už Ježiš nazval „knieža sveta“! Kto to skutočne je, to je dokonale vysvetlené vo „Večných zákonoch“ a „Posolstve Grálu“! Rovnako tam nájdeme aj vysvetlenie, kto je pravý Pán!

Keď má niekto taký prežitie s UFOM, ktorý nepatrí do temnej elity, tak nastúpia „temní agenti“, ktorých už nazvali „muži v čiernom“ a začne zastrašovanie, vyhrážky aj likvidáciou a utajovanie, aby tento fakt nevyšiel na povrch. Oficiálni vedci sa stali otrokmi ctižiadostivosti, pod vplyvom ega, tak ako to bolo vysvetlené v úvode a ignorujú prežitia tých, ktorí nie sú v službách temna a prežitia mali, ba poslúchajú tých, ktorí sú poznaním, ba aj technologicky míle pred nimi a držia sa pod vedením tých vyspelých v zaostalosti, iba prežitých teórií a téz. Hľadajú možný život v ďalekom vesmíre na drahých teleskopoch a pritom nám UFÁ dávno lietajú nad hlavami, ba aj nad ich teleskopmi! Tie nové a správne teórie sú oficiálnej vede zatajované a odopierané, lebo nepatria do ich rovnorodej - temnej úrovne a tak by mohlo dôjsť k  oslabeniu tej tajnej vedy získaným vyšším poznaním, k narušeniu ich nadradenosti tými, ktorí ešte nie sú v službách temnu. Mnohí americkí prezidenti prisľúbili pred zvolením, že odtajnia aktivity UFO, ale po zvolení zmenili svoj názor preto, že sa potom dozvedeli skutočnosť a že oni už pre záchranu a službu Svetlu neprichádzajú do úvahy, ba že sem prišli s temným poslaním, ktoré musia splniť, alebo v prípade nespolupráce dopadnú podobne, ako Kennedy. Nikto z nich nezvolil svoj skorší zánik a neobetoval sa podobne. Čiastočné odtajnenie bolo dosiahnuté iba skutočnosťou, že dnes je už vysoké percento tých, ktorí mali prežitia s týmito objektmi a stále počet narastá. Práve preto narastá aj roztrieštenosť spoločnosti, ktorá sa vystupňuje až k rozhodujúcemu konfliktu.

Všetci tí, ktorí slúžia Svetlu, dodržujú prírodné – Božie zákony a rešpektujú slobodnú vôľu, ktorá je ich súčasťou. Lenže tá druhá strana tak nečiní a preto musí dôjsť k zásahu od tých našich bratov vyspelejších, ktorí slúžia Svetlu. Bez ich pomoci sme už nie schopní prežiť, lebo moc je v rukách temných. Boží zákon vyrovnania sa musí tiež uplatniť aj tu a prístup k vyspelým technológiám sprístupniť všetkým.

Ľahostajnosť, ktorá teraz vládne väčšine, iba nahráva tejto temnej elite, ktorá ťaží z našej nevedomosti a vedú nás tam, kam potrebujú - do záhuby. Keď sa nájde niekto, kto sa snaží takto nevedomým otvoriť oči, hneď sa na neho vrhnú všetci z jeho okolia, začnú so zosmiešňovaním, potom s odhováraním ho z jeho cesty, neskôr, keď vytrvá, tak podľa svojich schopností začnú s nejakou formou nátlaku, a až to nepomáha, tak sa niekedy uchýlia k tomu najhoršiemu: Likvidácii buď iba morálnej, alebo niekedy už aj fyzickej. Preto mnohí radšej mlčia, aj keď majú prežitia, ktoré zatajujú, alebo ich odhalia v najintímnejších chvíľach, počas následných nepríjemných, alebo niekedy aj príjemných prežití.

ĽUDIA! VÁŽTE SI PRETO KAŽDÚ POMOC, KTORÁ KU VÁM PRICHÁDZA!
MNOHÍ UŽ MUSELI DRAHO ZAPLATIŤ ZA TÚTO SLUŽBU! 
A MNOHÍ EŠTE ZAPLATIA!


________________________________________________________________________________________
28. január 2017

OZNAM
 

Dnes je potrebné doplniť dôležitú informáciu, nakoľko sa potvrdili naše informácie a dôkazy, ktoré máme zaradené na stránke pod titulom: "Mesiac svedok Pravdy", a jedná sa o záber z Mesiaca, na ktorom máme dva objekty, ktoré sú červene zakrúžkované na druhom zábere z Mesiaca. Tieto objekty nasnímala aj sovietska sonda na Mesiaci a včera večer sa objavili v dokumente na TV Prima ZOOM, pod názvom: "Votrelci na Mesiaci", a teda sú potvrdené aj z druhej strany a tým získali na vierohodnosti, ako samotná informácia. 
Už dávno v minulosti, keď som pozoroval ten Mesiac, ba manželka sa mi občas aj vysmievala, som jej povedal toto: „Ja sa iba čudujem, že sa ešte nenašiel rovnaký "cvok" ako som ja, ale s dokonalejšou výbavou, ako mám ja!“ No a ten dokument vďačí za svoj zrod práve takému "cvokovi", - práve s tou dokonalejšou výbavou, lebo to bol on, ktorý nasnímal rovnaké, ba podrobnejšie zábery a vydal ich knižne, ba táto kniha potom pomohla k odhaleniu dôkazov aj z NASA.  

Pre mňa, ako toho, kto tieto zábery osobne nasnímal a sám viackrát na Mesiaci pozoroval a mám viac dôkazov na videách, pri viacerých fázach Mesiaca, ba aj rôznych uhloch pohľadu a osvetlenia, a teda aj tieňov týchto objektov, sú dokonalým potvrdením skutočnosti. Čitateľ nech si sám urobí objektívny úsudok!


________________________________________________________________________________________
5. február 2017

HMOTNÉ - DUCHOVNÉ
 

Pri jednej mojej komunikácii s mne veľmi blízkou osobou, nastal jeden konflikt, ktorý možno pomôže vyriešiť problém viacerých, ktorí túžia po spravodlivosti. Bola to debata o tom, ako sa teraz máme a porovnávali sme terajší život s minulým. 
Na jednu moju odpoveď mi oponovala mojou vlastnou odpoveďou z dávnejšieho rozhovoru a jej výrok znel nasledovne: „Veď minule si mi tvrdil, že sa máme dnes dobre a teraz zas hovoríš, že sa máme veľmi zle.“

S týmto názorom som sa ja osobne stretol už viackrát, ale čo je zaujímavé, že vždy s tými, ktorí mi boli blízki, ale čo je horšie, poznali už aj Slovo, ktoré to vysvetľuje. A to ma doslova zranilo. Preto teraz použijem jeden krátky citát, priamo z toho Slova, ktoré na tento problém tiež samotné poukazuje, a preto by mu mali jeho čitatelia už rozumieť.

„Nechajte preto ľudí na pokoji, nech sa škriepia o Posolstve Grálu. Nejeden horlivec vo svojej zaslepenosti nájde v Posolstve dokonca protirečenia, a to práve tam, kde sa najlogickejšia vecnosť prejavuje najzreteľnejšie. Ak ale vážny čitateľ pôjde na koreň takýchto protivníkmi označených protirečení, potom čoskoro uvidí, že tieto protirečenia boli len odzrkadlením neschopnosti porozumenia dotyčného protivníka alebo dôkazom toho, ako sa tento zaplietol do nezmyselnosti vlastných názorov, od ktorých nechce upustiť vo vzdorovitej zaťatosti. Pri bližšom pozorovaní sa odhaľujú takéto napádania len ako svedectvá duchovnej úbohosti takých ľudí, ktorí tak chcú oslniť svojou múdrosťou. Vo väčšine prípadov títo ani neprečítali celé Posolstvo, ale jednoducho naň štekajú, i keď iba zbežne nazreli do niektorých častí; je to výraz strachu a starosti nad tým, že by ich doterajšia zdanlivá veľkosť mohla utrpieť od niekoho, kto to vie lepšie.“

Ja som odpovedal na položené protirečenia nasledovne: „Je smutné, že aj takí, ktorí už čítali Posolstvo Grálu, dokážu položiť takéto degradujúce vysvedčenie vlastnej schopnosti pochopenia Slova!“
Ďalej som pokračoval: „Vždy treba rozlišovať dve prežívania človeka – ľudského ducha, lebo to naše prežívanie hmotné - vonkajšie, je oproti minulosti veľmi dobré, ale to prežívanie ducha - vnútorné, je naopak, veľmi zlé!“ A pre našu záchranu, je podstatné, to prežívanie vnútorné, ktoré sa môže zlepšiť jedine vtedy, keď to naše prežívanie vonkajšie sa stane neznesiteľne tvrdým a teda zlým!

A to treba dodať, že tento rozhovor prebehol v rodine, ktorej príjem je minimálny. Lenže treba dodať aj to, že rozhodujúce je práve to bohatstvo duchovné! 
Rovnako teda v PG treba rozlišovať, ba oddeľovať, to hmotné od duchovného, alebo to, čo je podávané smerom zhora, od toho, čo naopak, je podávané zdola, teda od nás, smerom nahor. Pre dokonalejšie pochopenie uvediem podobenstvo: 
Každý, kto už použil vŕtačku, tak vie, že jej otáčky sú pravotočivé, ale to je pravda iba pri pohľade od nás – od toho, kto vŕtačku drží. Keď sa na otáčky vrtáka pozrieme z pohľadu steny, tak je to presne naopak!
Tak aké sú otáčky vŕtačky? Rovnaké, len náš uhol pohľadu rozhoduje o tom.

Teraz sa dostávame k podstate, ktorá rozhoduje o schopnosti pochopenia Slova PG, ba nie iba o tom, ale následne aj využitia tohto Slova v živote samom. Teraz je už možné použiť pre objasnenie jedno dôležité nepochopenie viacerých čitateľov tohto Slova. Mnohí teraz odmietajú „príchod Syna Človeka v oblakoch“ takým spôsobom, ako podávame my na stránke, teda v lietajúcich objektoch. Nech si skúsia položiť tie správne otázky a hľadať na ne odpovede:
Keď tá „temná flotila“, teda služobníci nepravého pána lietajú na tak vyspelých objektoch, aké už máme z mnohých strán potvrdené, tak potom akým spôsobom by mala prísť tá flotila Syna Človeka? Je nesporné, že aj tu treba oddeliť duchovné od svetského, teda jemnohmotné od hrubohmotného, nakoľko zákon rovnorodosti zostáva stále v platnosti. 
Či si títo skutočne myslia, že Syn Človeka príde tak, že bude sedieť na obláčku, ako je to na niektorých obrazoch podávané, ale pochádzajú z dávnej minulosti, keď ľudské chápanie bolo ešte na primitívnej úrovni? Žiaľ, toto myslenie mnohým zostalo dodnes.

I keď už aj v minulosti niektorí praví umelci – vizionári, namaľovali obrazy na ktorých je UFO a tiež starozákonný prorok Izaiáš ich spomína ako Hospodinove vozy! 
(Záujemcov o vysvetlenie tých Hospodinových vozov odkazujeme na príspevok ISTO LIETAJÚ zo dňa 23. 10. 2014, umiestnený v priečinku „Veda a vesmír“.)

Táto svetlá flotila je už tiež veľmi blízko a podáva už aj znamenie pre nás. Zatiaľ sa nachádzajú v blízkosti svetla nášho Slnka, ba máme už aj o tom dôkazy. Teda tí, ktorí ich skutočne hľadajú!

https://www.youtube.com/watch?v=JcWUNYeVKvw&feature=share

Ďalšia otázka by mohla znieť nasledovne: Keď sú tieto objekty pri Slnku skutočnosťou, tak aký je ich zámer? Hádam si nikto nemyslí, že sa prišli iba opaľovať!

My sme často poukazovali na to, že aj tí „mimozemšťania“ sú dobrí aj zlí, podobne, ako ľudia na Zemi. Tí „zlí“ alebo slúžiaci nepravému vládcovi robia dlhé a veľké prípravy na to, čo ľudstvo v blízkej dobe čaká. Ten všetkými náboženstvami sľubovaný Posledný súd. Ako sme už upozornili v predošlých príspevkoch, budujú si základne aj mimo Zeme, nakoľko vedia, že na Zemi to už začína byť nebezpečné. Keďže ich dobrou živnou pôdou sú aj mnohí na cirkvách závislí veriaci, tak ich plánom je cirkvi zachovať, dokonca zjednotiť, ako sme to podrobne vysvetlili v príspevku Roztriedenie zo dňa 19. novembra 2016.

Vesmírom prúdi neutrálna – Božia sila, ktorú ľudia môžu smerovať nahor, k podpore stvorenia ako vďaku Tvorcovi, alebo ju môžu smerovať nadol. Keď je smerovaná nadol, tak slúži tiež k podpore, ale k podpore temných svetov, duchov a bytostí, ktoré z tejto sily takisto žijú. 
Sám Tvorca a Zdroj tejto sily jej únik nadol – nesprávnym chcením ľudí prirovnal ku krvácajúcej rane. Sila sa nevracia k Zdroju, ako pri kolobehu krvi, ale odchádza vyživovať tých, ktorí sú len na škodu. Je to podobné, ako keď živiny z tela odčerpáva parazit, až nakoniec telo úplne zabije. 
A je to táto neutrálna Božia sila, ktorá v našom svete je nositeľkou života vo forme sily duchovnej, ako tej najvyššej v našom svete, ktorá je využívaná aj vo svojich nižších formách ako zdroj napájania všetkých týchto lietajúcich objektov. Pochádza zo ZDROJA všetkého bytia a môže byť aj jej príliv prerušený, v prípade nesprávneho využívania. Alebo naopak Darcom v prípade potreby znásobený! Preto nie je ťažké pochopiť, kto bude v tomto boji Svetla s temnom víťazom! Tí, ktorí prídu na pomoc zo Svetla, sú nositeľmi tejto sily pre nami obývaný vesmír! Ako ich môže poraziť ten, ktorý využíva iba silu nimi samotnými darovanú?!

Práve strach, stres, nenávisť, závisť, nepriateľstvo a podobné emócie smerujú túto silu nadol, preto sa temno trvalo snaží tieto emócie u ľudí vzbudzovať.
Preto tiež dochádza k pomalému odkrývaniu UFO dôkazov, aby v budúcnosti mohli pozemskí vládcovia vyhlásiť, že sa svet musí spojiť (náboženstvá aj vlády) pod strachom z napadnutia mimozemskými bytosťami. A ten čas nie je ďaleko.

Tak isto sa ale usilujú aj tí dobrí mimozemšťania pomáhať nám, lenže tí to nikdy, na rozdiel od predošlých, nerobia proti slobodnej vôli ľudí. Tiež sa už dlho pripravujú na našu záchranu zo Zeme, keď sa stane v dôsledku nášho nesprávneho konania pre nás neobývateľnou. Je ale logické, že zachránení budú len takí ľudia, ktorí v sebe budú niesť isté duchovné hodnoty, aby nedošlo k spustošeniu aj toho nového bytia, ktoré zachránení dostanú. Aby to teda neskončilo ako s tými Rómami, ktorí si zničia domov, dostanú nový a ten si zničia tak isto.
Preto prišiel pred 100 rokmi sám Ježišom zasľúbený Duch Pravdy, Radca, aby nám tu zanechal Slovo Pravdy, podobne, ako nám ho kedysi zanechal Ježiš. Priniesol nám rady ako máme v tomto chaose dneška žiť, lebo Slovo Ježiša platilo inej dobe a navyše za tých dvetisíc rokov došlo k jeho prekrúteniu cirkvami. Jeho pozemské pôsobenie bolo ľudstvu oznámené vo Fatimskom zjavení, ktoré bolo zo Svetla a dodnes je tajené. Tí svetlí mimozemšťania tiež nadviazali so Zemou „Vesmírne spojenie“, kde nám pripomenuli, KTO pôsobí na Zemi a zasľúbili nám ich pomoc, keď budeme v núdzi, za istých podmienok!

Teraz zacitujeme priamo z Vesmírneho spojenia, kde nám bola oznámená tá najhlavnejšia podmienka: 
„Musíte poznať, pochopiť' a realizovať' v bežnom živote vesmírne (= prírodné = Božie) zákony,
aby ste boli schopní duchovnej premeny, ktorá má teraz na Zemi nastať u tých, ktorí sa o to usilujú.“

Keďže ľudstvo veľmi zlyhalo, Vyslanca nepoznalo, ba vypukla svetová vojna namiesto svetového mieru, ktorý tento Vyslanec mal založiť, a teda nebolo by koho zachraňovať, keďže takmer nikto tieto podmienky nespĺňal, konečné dianie bolo presunuté na neskôr, aby sme úplne nestratili možnosť záchrany. Počas toho času sa temnu podarilo pokriviť aj Posolstvo Grálu, ktoré nám tento Vyslanec zanechal a preto prišla zhora ďalšia bytosť, ktorá Slovo tohto Syna Človeka očistila podobne, ako On očistil Slovo Ježišovo. Táto vyššia bytosť bola ženského pohlavia, pretože mala osloviť hlavne ženy, ktoré dá sa povedať, odjakživa mali byť istým nositeľom morálnych hodnôt a strážcom ich uplatňovania v živote. Lenže ani JU a jej dielo – Večné zákony sme neprijali, nespoznali.

Pamätajme ale, že nebude nám naša ľahostajnosť večne tolerovaná!
Jediní kto na ňu doplatí, budeme my sami!

Preto je smutné pozorovať, že temní, oklamaní „kniežaťom sveta“ Luciferom, JEDNOTNE slúžia a plnia plán, ako vo vesmíre, tak aj na Zemi, pričom odmenou im bude len horký plač a naopak tí, ktorí prišli na Zem s poslaním zo Svetla, sa zabávajú hlúposťami v čase, keď by aj oni mali JEDNOTNE pomáhať na Svetlom diele ZÁCHRANY na Zemi, za čo by si „vyslúžili“ život v Svetle a radosti. Aj keď tí, ktorí pomáhajú z lásky k druhým, takúto odmenu vôbec neočakávajú, lebo vedia, že im bola daná rovnaká pomoc, ako teraz sami ponúkajú. 
Aj to „konečné dianie“ nejde odsúvať donekonečna a pokiaľ ľudia v sebe nebudú živí a neprebudia to ich vnútorné cítenie – ducha – tú ľudskú podstatu, ktorá usiluje len k dobru a ktorá dnes akoby vymrela, tak skutočne nebude koho zachraňovať a dopadne to s ľudstvom veľmi zle. 
Práve Posolstvo Grálu a Večné zákony oslovujú a prebúdzajú ducha človeka a dávajú potrebné poznanie na prekonanie ťažkostí spojených s vnútornou zmenou, pretože dnes sme už tak zamotaní v tej pavučine temna, že bez tejto pomoci Zhora je naše vnútorné prebudenie takmer nemožné. 
Nejde tu o žiadnu cirkev, či sektu, len o poznanie zákonitostí, ktoré vládnu v celom Stvorení a o to, aby sa človek tieto zákony naučil využívať vo svoj prospech. Ak to pochopí, tak už nebude viac škodiť, nebude potrebovať žiadnych vodcov a bude usilovať len o mier, lásku, a spravodlivosť vo svojom každodennom živote, a jediný koho bude z veľkej a úprimnej vďaky uctievať, bude len Tvorca týchto dokonalých zákonov.

Preto k vám ľudia znie volanie: Prebuďte sa z nezdravého duchovného spánku!
To hmotné oslavujete svojimi márnivými aktivitami v mene osobného prospechu, či zábavy a oddychu tela každodenne, ale to duchovné, to jedine pravé a večné, nechávate v sebe driemať už neprimerane dlhú dobu.
Majte však na pamäti, že otáľať sa nedá večne a čas na konečné rozhodnutie sa kráti. 
Tak ako je po noci zrána sa lepšie zobudiť do nového dňa plný sily prirodzene a samovoľne oproti tomu, keď vami niekto prudko zatrasie alebo nečakane zaznie hlasný budík, tak aj zmena v nasmerovaní vašich hodnôt k tomu, čo je jedine skutočné, podstatné a pravé je ľahšia, keď vás núdza ešte nenavštívila.
Rozdiel je iba v jednom, ale o to závažnejšom – ráno sa prebúdzate „iba“ do nového dňa, ale rozhodnutím o zmene vašich hodnôt, vášho vnútra, dostávate možnosť sa prebudiť do života večného!

***

ODHALENIE

Na TV PRIMA ZOOM bola odvysielaná druhá časť dokumentu: „Votrelci na Mesiaci“, v ktorom sme znovu dostali niektorí, istý dôkaz, alebo by sa dalo povedať, že došlo k závažnému odhaleniu Pravdy. 
Na jednom našom zábere z Mesiaca, nedávno zverejnenom, ktorý teraz znovu ponúkame nižšie, bol nasnímaný jeden objekt, ktorý je veľmi zaujímavý, ba po zverejnení informácií v uvedenom dokumente, aj veľmi výrečný, ktorý sa stáva dokonalým dôkazom Pravdy. Ja osobne som mal dávno toto tušenie, ale pre istú obavu, ba aj objektivitu tejto veľmi neuveriteľnej záležitosti, som si to nechával pre seba. (V závere príspevku bude jedno moje prežitie.) 
Tento objekt je zaujímavý tým, že v jeho blízkosti pristálo Apollo 15, ba boli urobené zábery tohto miesta, ktoré sa značne líšia od toho, čo mám na tomto mieste nasnímané ja na tomto zábere. Jedná sa o vysoký objekt, ktorý má výšku 25 km, ba táto výška bola potvrdená v prvom diele uvedeného dokumentu a na snímkach, ktoré urobila sovietska sonda bola uvedená výška tohto objektu na 22 míľ. Tento objekt je na strategicky výhodnej pozícii Mesiaca, pričom z jeho hornej časti je v dohľade veľká časť Mesiaca. Je ale zaujímavé, že na záberoch, ktoré zverejnila NASA, tento objekt chýba. Sú iba dve možnosti, prečo je tomu tak:

1.     Objekt bol zo snímky vymazaný, čo sa bežne deje.
2.     Objekt na tomto mieste skutočne v čase Apolla 15 chýbal.

Ja osobne som doposiaľ uznával skôr ten prvý prípad. Lenže dnes už zastávam skôr ten prípad druhý! 
Prečo? 
No preto, že v tejto druhej časti dokumentu, bol odhalený zaujímavý prípad, ktorý stručne teraz podáme: 
Ku jednému z mesiacov Marsu, menom Phobos, bola vyslaná sovietska sonda rovnakého mena „Phobos 1“, ktorá sa záhadne stratila. Sovieti preto vyslali k tomuto mesiacu sondu druhú, „Phobos 2“; ale ostro sledovali jej osud, ktorý skončil rovnako, ako pri tej prvej, až na to, že zistili zaujímavú skutočnosť: Túto sondu im zničil lietajúci objekt obrovských rozmerov – 25 km vysoký valec – veža, teda niečo podobné, ako mám nasnímané na Mesiaci ja. A tento fakt môže celé dianie postaviť do iného zorného uhla. Tento objekt, ktorý som nasnímal ja, môže byť na Mesiaci zaparkovaný obrovský lietajúci objekt, ktorý bol nasnímaný aj pri Marse, ba ja som mal s niečím podobným, zaujímavý zážitok v minulosti, ktorý nakoniec zverejním. Lenže v čase Apolla 15, tento objekt tam nebol, alebo ho jednoducho vymazali a zatajili. Rovnako údajne dopadli aj americké sondy, pričom prišli o miliardy dolárov. Obidva prípady ale niečo potvrdzujú, čo je už dávno známe: Zatajovanie Pravdy!

Záber, ktorý som zhotovil ja a na ktorom je viditeľná „veža“ – vysoký objekt
(záber pochádza z tohto videa 
https://www.youtube.com/watch?v=B6GNCW9SE1E ):

Záber tej istej časti Mesiaca, oficiálna fotografia NASA z Apolla 15, na ktorej objekt vidieť nie je:

Tento výrečný príklad a potvrdená skutočnosť, mne osobne potvrdili dávne prežitie, ktoré pochádza asi z roku 1989 - 90. Treba dodať, že to bolo po nežnej revolúcii a vtedy bol dokonalejší prístup k dôležitým informáciám, čo potvrdzuje aj moje prežitie:
V tej dobe som bol ešte vášnivým poľovníkom, ale aj zanieteným pozorovateľom oblohy, čo sa krásne dopĺňalo, lebo počas nočných postriežok na diviaky som mal k tomu vhodnú príležitosť. Počas jednej noci ma zaujal na oblohe zaujímavý objekt, ktorý sa choval veľmi podivne. Zbadal som vedľa seba dva svetlomety, ktoré sa naraz rozžiarili a začali svietiť z veľkej výšky dolu na zem, ale ich lúče nedopadali pred horský hrebeň v mojom dohľade, ale až za tento hrebeň, pričom uhol, pod ktorým svietili naznačoval, že musia byť veľmi vysoko, ba aj ďaleko od pohoria predo mnou. Svetlá boli od seba na vzdialenosť väčšiu, ako je Mesiac v splne, čo ma viedlo k záveru, že objekt musí byť aj obrovský. Nedalo mi to pokoj a doma som si urobil nákres, ba zaniesol aj potrebné veličiny z mapy a uhlov, pod ktorým objekt svietil na zem a vyšli mi zaujímavé, ale veľmi neuveriteľné veličiny. Objekt musel byť obrovský – 25 km a vo výške okolo 40 – 60 km nad zemou. V tejto výške nelietajú lietadlá, ba ani družice. Na lietadlá je to vysoko a na družice zas nízko!
S týmto zážitkom som sa podelil na lesnej správe a zožal som iba posmech, alebo opovrhnutie. Lenže na druhý deň, ráno v kancelárii, čakal na mňa netrpezlivo ekonóm, ktorý mi rozrušene hovoril: „Nedávno dávali v správach, že sovietske lietadlo, videlo rovnaký objekt ako si včera tvrdil ty.“ Počkal som si na správy aj ja, ktoré neskôr opakovali a zneli nasledovne:
„Lietadlo letiace z Kyjeva do Minska sa stretlo s objektom, ktorý bol obrovský, mal rozmer ako polovica Pskovského jazera (jeho rozmer je 60 km) a tento objekt letel podľa odhadu pilota asi 60 km vysoko a svietil dvomi svetlometmi z tejto výšky na zem, pričom bolo v tomto svetle dokonale rozoznať domy a autá.“

Čo dodať k tomuto môjmu zážitku? Iba toľko, že dnes by ste ho už v rozhlase isto nepočuli, alebo keď, tak iba v ironickom a podobnom prevedení. Ja osobne som prežil isté zadosťučinenie v tom, že som nebol v očiach toho ekonóma klamárom, ba možno som samotný získal poučenie, ktoré sa mi teraz znovu potvrdzuje. 
Tieto prežitia znovu potvrdzujú pravdivosť starých védskych textov, kde sa uvádza, že lietajúce objekty vtedy boli veľké ako mesto, ba potvrdzuje sa aj slovo zasľúbenia z Biblie, že z neba zostúpi „nebeský Jeruzalem“!

Ako to zapôsobí na čitateľov, to aj teraz bude veľmi subjektívne. 
Tí, ktorí žiadne prežitie nemali, tí zostanú skeptickí,
ale tí, ktorí už nejaké mali, týmto textom znovu niečo získajú!

***

Pohľad na oblohu – osobný zážitok

Pred pár dňami som sledovala kŕdle presúvajúcich sa divých husí. Vždy ma tento pohľad napĺňa veľkou radosťou, preto som vybehla na terasu, len čo som začula ich gagot. Kŕdle nemali konca. Vtedy ma upútala na oblohe jasná hviezda, presnejšie, bola to Večernica, čiže planéta Venuša. Cítila som v tej chvíli intenzívne spojenie s vesmírnymi bratmi, s vyspelejšími ľuďmi z iných planét, ktorí venujú svoju energiu a to najlepšie zo seba - prípravám na našu záchranu, v blížiacich sa ťažkých udalostiach. Slúžia tým Pánovi a pomáhajú nám. Robia pre nás toľko a my nielen že o nich a o tom veľkom dianí nič nevieme, my sa o to ani nezaujímame a dokonca sa nepoznanému vysmievame. Chcela som sa im zo srdca poďakovať, za všetku ich prácu, čo som aj urobila. A napokon, môj duch nemohol nič iné, než s vďakou vzhliadnuť k Bohu, k nášmu Stvoriteľovi, ktorého dokonalosť a milosť zostane pre nás nepochopiteľnou. Jeho veľkosť však môžeme spoznávať v zákonoch tohto stvorenia, ktoré sú vysvetlené v Jeho Slove, na ktoré neustále na stránke poukazujeme. Spoznanie a následné žitie podľa tohto Slova, je tou jedinou možnou záchranou pre nášho ducha.

Na myseľ mi potom prišla báseň od básnika Jána Botta:

Rád by ja

Rád by ja činom ožiarené čelá
venčiť - Bože môj - ale pusto všade!
Nekvitnú kvety po tom rodnom sade,
Dodola ku nám ešte nedospela.

Len viera slnkom nech tú pôdu zhreje,
a vôľa dobrá jarným vetrom veje:
životná sila zahrá v mŕtvej hrude,
i čoho nieto, to dá Boh, že bude.

- Áno, Boh dá to, čoho nieto, ale nie spôsobom, aký by si ľudia predstavovali a priali. Tvrdosť Posledného súdu, bude poslednou pomocou na prebudenie sa spiacich ľudských duchov! Zachytiť sa však v búrke pevne záchranného kruhu - Božieho Slova, nebude také jednoduché. Naučme sa preto plávať - žiť podľa večných zákonov - už teraz, aby sme potom nielen my sami mohli obstáť, ale podľa vzoru našich vyspelejších vesmírnych bratov - mohli tiež pomáhať ostatným prebudeným a po Svetle túžiacim! 


________________________________________________________________________________________
18. február 2017

PREŽÍVANIE

RADA

„Tým však, ako konáte, zvyšujete bremeno svojej viny; lebo tak zdržujete vzostup všetkých duchov, ktorých ako svoje deti vychovávate rovnako k prázdnym cieľom!“
„Ja vám však hovorím, že budete prebudení z opojenia, dusného poblúznenia, ktoré vás drží už pevne zovretých. Musíte sa prebudiť proti svojej vôli, aj keby to malo byť len preto, aby ste v najstrašnejšom zúfalstve poznali ešte v poslednom okamihu, o čo ste sa pripravili dobrovoľne svojou rúhavou vlažnosťou, skôr ako budete vrhnutí do bahna, po ktorom tak túžite!
Očistená bude teraz zem i celý svet! Nesmie už nič zostať zo špiny, aby všetko tvorstvo mohlo v mieri a radosti slúžiť svojmu Pánovi, všemohúcemu Bohu, ktorý mu kedysi vo svojej láske dovolil vedome užívať všetky požehnania vo stvorení.“

Nasleduje citácia z Posolstva Grálu, ktorá bola umiestnená na konci príspevku s názvom „Duša“ z 11. januára 2017 :
„Tak v mojom Posolstve ukazujem iba cestu, aby človek, ktorý po nej kráča, sa na nej dostal k prežitiam, prinášajúcim mu to vedenie. Človek musí „prežívať“ tiež stvorenie, ak o ňom skutočne chce vedieť. Možnosť k prežívaniu mu dávam svojim vedením, lebo ja sám stvorenie trvale prežívam!“

Podstata minulých príspevkov spočíva v tom, že keď začne človek túžiť skutočne a poctivo po objavení a poznaní svojej podstaty, tak ako pomoc sa mu dostane prežívaní, ktoré ho nakoniec privedú ku Pravde! A tento citát dáva to najdokonalejšie usmernenie, lebo ten, kto Posolstvo Grálu iba číta, ale skutočne neprežíva, tak mu nikdy nedokáže porozumieť. Na toto Slovo jednoducho rozum nestačí, ale je potrebný zadný mozog a teda to prežívanie. A v tom je rada a podstata všetkého duchovného pokroku.
Každý človek má za sebou isté prežitia, ktoré ho už prinútili pýtať sa vo svojom vnútri otázku: PREČO? Jeden má príliš živé sny, ktoré mu možno dokážu predpovedať aj budúcnosť, iný má intuíciu, ktorá ho dokáže varovať, ďalší sa len jednoducho pýta po zmysle života, iný po jeho úlohe na Zemi, ďalší majú viac či menej obvyklé osobné prežitia, a tak by sa dalo pokračovať. Je len málo ľudí, ktorí takéto, alebo podobné otázky, vyplývajúce z rôznych prežití, alebo z túžby ducha, nemajú. Je ale smutné, že je taktiež veľmi málo ľudí, ktorí sa tejto otázky chytia a hľadajú na ňu odpoveď. Prečo je tomu tak, a kto to má na svedomí to teraz vysvetľovať nejdeme, ale ostaňme pri tom, že ak by ľudia skutočne úprimne hľadali, tak nájdu, aj napriek tomu, že mnohí možno budú musieť prejsť rôznymi sklamaniami, pretože cesta k Pravde je pre mnohých veľmi náročná a kamenistá, ako nás upozorňoval už aj Ježiš. 
Ak ale hľadajúci človek vytrvá, musí raz dôjsť k dielu Posolstvo Grálu, ktoré nám bolo dané ako Nová Biblia priamo od Boha, v ktorom môže nájsť odpovede na všetky svoje doterajšie nezodpovedané otázky. Jeho duch zajasá, lebo pocíti spojenie so svojim pôvodom a jeho rozum sa tiež zaraduje, lebo dostane jasné a logické odpovede na svoje otázky. Lenže! Je tiež rozdiel medzi prečítaním diela a medzi jeho prežívaním, ako nás upozornil sám Autor tohto diela. Ba pre človeka samého je toto rozhodujúce, nakoľko ak človek Posolstvo iba číta, žije už v zdanlivej pohodlnej domnienke, že je pri Pravde a všetko podstatné už vie, a tým sa dostáva do nebezpečenstva rovnakého ako veriaci cirkví – že už hľadať nemusí! Všetci títo sa už pyšne cítia ako tí, ktorí majú zakúpený cestovný lístok do vlaku v niektorej cirkvi, alebo spolku, ktorej vlak ich určite už dovezie do neba a stačí iba to, že sa už v ňom vezú, alebo tento lístok držia v rukách, vo forme smerníc svojho spolku! Ničím sa taký čitateľ Posolstva od nich nelíši! Sformuje sa navonok podľa Posolstva, ale jeho vnútro je stále rovnaké – staré, aj keď on si myslí opak.

Takýmto čitateľom uniká azda najdôležitejší citát z tohto Slova Pravdy:
Byť človekom, na to nestačí mať v sebe ducha, ale tvor bude človekom až vtedy, keď ducha ako takého nechá pôsobiť v sebe!

Nič človeku neprospeje, keď by poznal celé Posolstvo a nenechal ducha v sebe pôsobiť, kvôli tomu, že mu v tom bránia vonkajšie pomery – pohľad blízkych, kamarátov, kolegov, strach opustiť staré, atď. Človek nemá a nemôže mať dostatok síl zahodiť staré a nesprávne zvyky, pokiaľ v ňom duch nezatúžil kráčať ku Svetlu, pokiaľ po prečítaní Slova nepocítil túžbu žiť už naveky len podľa neho, pokiaľ nepocítil lásku k Pravde, k Stvoriteľovi, k celému Stvoreniu, ku všetkým ľuďom. A ak toto zacítil, tak ako prirodzené naplnenie tejto jeho lásky sa môže sformovať len túžba šíriť SLOVO, ktoré dokáže prebudiť ducha, pomôcť človeku pochopiť život v akejkoľvek situácii, dostať sa nahor a žiť večne v šťastí, a radosti. Krásne je prežívanie Slova, krajšie a silnejšie, ako čokoľvek iné, čo človek zažíval pokiaľ jeho duch ešte spal.
Pre takého človeka bude najväčším šťastím, ak bude môcť pomáhať šíriť toto Slovo medzi ľudí a nezastaví ho nič. Nebude inej túžby v ňom, len táto jediná utvorí zmysel jeho života a jeho život celý. Nebude vyhľadávať miesta, kde je zhromaždených veľa ľudí pohromade, skôr pokoj a samotu, aby počul čo jeho duch tichým hláskom vraví. Naplnený bude pravým šťastím, aj napriek tomu, že ho okolie často chápať nebude, lenže on už chápať bude všetko a preto len v pokore, a vďake bude pokračovať životom, s novým vnímaním sveta, s novým cítením, aj keď jeho vonkajšia forma sa neraz zmeniť vôbec nemusí.

To je účel Posolstva Grálu, a všetkých pravých Posolstiev zo Svetla. Ale žiaľ, tí, ktorým sa tohto poznania dostáva, často nenechajú toto Slovo preniknúť do ich vnútra, lebo im chýba odvaha opustiť to staré a tak ostávajú len čitateľmi. Je to rovnaké ako keby človek, ktorý by umieral od smädu len pozeral na vodu, ale nenapil sa len preto, lebo to od neho vyžaduje snáď viac námahy a odtrhnutie od starých zvyklostí, ktoré ho do toho stavu doviedli. A kto sa už napil a občerstvil, ten nemá ostať sedieť pri vode, ktorá mu tak zachutila, aby sa mohol napiť stále, keď sa mu zažiada. Taktiež nemá hĺbať nad tým, či jej bol hoden, či je taký, alebo onaký. Omnoho väčšiu radosť mu to urobí, ak začne nosiť vodu aj iným ktorí sú smädní. A ak to bude robiť s láskou, tak mu tiež nikdy nebude ľahostajné či voda, ktorú roznáša, je čistá, alebo nie, ale bude sa snažiť nosiť vodu čistú, lebo aj on sa smel napiť z vody čistej a nedovolí jej pošpinenie. Jeho život bude radostný a naplnený hlbokým prežívaním a tiež dokonalou školou o tom, čoho sa sám dopúšťal v minulosti, čo všetko pre nás museli vytrpieť tí, ktorí prišli zo Svetla, aby nám pomohli a tiež aké odporné je temno, ktoré sme vytvorili.

Preto mnohí, ktorí Posolstvo ešte v ruke nemajú, ale nechávajú v sebe ducha pôsobiť sú Pravde bližšie,
ako tí, ktorí ho majú, ale ducha k prejavu nepustia!

Pôsobenie ducha. Ale čo je to pôsobenie ducha? Keď človek nechá pôsobiť ducha, tak v živote nasleduje svoje cítenie, svoj vnútorný hlas, svoje srdce, ktoré skoro stále vraví presný opak toho, čo vraví rozum, ako je to aj známe z mnohých rozprávok. Človek, ktorý necháva v sebe pôsobiť ducha sa rozhoduje nie v sebectve, či vypočítavosti ale jednoducho, so zmyslom pre spravodlivosť, v láske, aj napriek tomu, že vie, že bude musieť prekonávať odpor ľudí, ktorí práve takéto konanie neznášajú a že mu to prinesie možno aj výsmech, alebo nepochopenie od materiálne zameranej väčšiny. Kto sa usiluje o dobro, spravodlivosť, čistotu, lásku s ohľadom na celé okolie a nie len na jedného, alebo zopár ľudí, ten to v živote nikdy nemá ľahké, ale ten svoj život na Zemi nepremárňuje! Pre takého je tiež dielo „Posolstvo Grálu“, alebo dielo „Večné zákony“ dokonalou pomocou, pretože mu dodajú síl a potrebného vedenia, aby takýto človek v živote pochopil, odkiaľ a prečo fúka ten vietor, ktorý mu akoby chcel stále škodiť a ktorý naopak zdanlivo pomáha tým nespravodlivým. Tým si v živote ušetrí mnoho trápenia a stane sa omnoho silnejší vo svojom snažení. Poznanie stvorenia a zákonov v ňom pôsobiacich mu tiež otvorí oči pred mnohým čo predtým nevidel, hoci to denne prežíval, čo mu spôsobí len radosť a zvýšenú chuť do života. A  tých, ktorí takého morálne hodnoty do života dosiaľ neuvádzali, Posolstvo podnecuje a dáva dostatok dôvodov na to, aby človek začal takto konať.

„Lebo v Slove dávam vám cestu, pokrm a silu a tým máte všetko, čo potrebujete pre svoje bytie a svoj vzostup! To Slovo však, to som ja sám a vy prijímate časť mňa do svojho ducha.“

Tak môže Posolstvo prinášať len osoh kdekoľvek sa dotýka života, môže vytvárať len mier, porozumenie, samostatných ľudí, nezávislých od rôznych vodcov, s vlastným myslením a živým vnútrom – duchom.
Žiaľ, mnohí, ktorí hľadajú pravdu, ju chcú nájsť prví, sami, alebo na svojom poli pôsobenia a preto odmietajú, že všetko dôležité sme už dostali zodpovedané.

Dokonalým príkladom je dnešná oficiálna veda a tiež cirkev. Oba tieto tábory hlásia, že hľadajú Pravdu, ale tá pravá pokorná a úprimná túžba im chýba, alebo je prekrytá ctižiadosťou, či túžbou po ľahkom živobytí. Preto cirkev do svojej ustrnutej teórie nechce prijať aj trochu praxe, že prírodné zákony, ktoré skúma veda sú predsa dielom Božím; a veda do svojej praxe zase nechce prijať aj trochu teórie, že tie zákony, ktoré skúma, stvoril Boh. Pričom ak by tak urobili a úprimne hľadali odpovede, museli by skončiť pri Posolstve Grálu, pretože ono skutočne dáva komplexné vedenie o fungovaní vesmíru a jednoduchých  zákonoch, ktoré všetko riadia a to z pohľadu vyššieho, ako by kedy vedel obyčajný človek dosiahnuť. Ak by ho prijali, mohli by nájsť JEDNOTU. Potom by to pokračovalo tak, ako je popísané vyššie. Ľudstvu by to prinieslo netušené šťastie a pokrok. Aj keď musíme povedať, že aj v týchto dvoch táboroch sa stále nachádzajú istí jedinci, ktorí odmietli kráčať s davom a ich túžba poznávať Pravdu a pomáhať je úprimná. Preto niektorí vedci počúvli, čo im radili ich predchodcovia a skúmajú aj tú realitu, ktorá je nie hmotná a sami prehlásili, že niektorí z ich radov sú tiež ako cirkev – dogmatickí, bojazliví prijať niečo nové a myslieť inak, ako boli naučení. Dokonca sa týmto vedcom podarilo zistiť a potvrdiť, že vedomie človeka nie je viazané na rozum a tiež, že existujú aj jemnejšie úrovne reality.*

Lenže znovu aj tu uniká jednoduchá podstata, ktorú sme v predchádzajúcich príspevkoch odhalili v tom, že všetko je to omnoho jednoduchšie, ale práve v tej forme najťažšie prijateľné: Iba vtedy, keď človek spozná sám seba, správne pochopí vesmír, stvorenie, ba aj potrebné súvislosti. Hľadáme ďaleko, staviame drahé prístroje, ale na seba zabúdame, lebo v sebe máme odpoveď na všetky otázky, len ich treba vhodne klásť a hľadať tie jednoduché, ale vecné odpovede.

Lenže dnes je takáto zmena myslenia a postojov nemožná pre masy, možná je len pre jednotlivcov
a preto musí dôjsť k tomu „vývojovému - mutačnému skoku“, lebo inak by bol ďalší vývoj,
pre tých duševne zdravších ľudí, nemožný!

Na záver ešte zacitujeme z Posolstva Grálu, Odpovede na otázky:
„64. otázka:

Môžem povedať, že pri svojom hľadaní som so všetkou ľudsky možnou vážnosťou a vecnosťou prešiel postupne jednotlivé smery v okultizme, so zanietením som študoval teosofiu a neskoršie i antroposofiu.
Všade som nachádzal krásne a pravdivé, podporujúce, ale korunou mi bolo až Posolstvo Grálu svojou jasnosťou a predovšetkým svojimi jednoduchými závermi. Čo dobrého som našiel u tých ostatných, to všetko som našiel opäť v Posolstve Grálu. Doposiaľ som všade dostával iba nesúvislé kusé diela, teraz však som uvidel niečo celistvé, prehľadné, v zrozumiteľnom poradí, dávajúce jasný obraz, a tým až istotu môjho poznania. Správnymi väzbami a vyplnením doteraz jestvujúcich medzier sa všetky doterajšie jednotlivé časti stali živým organizmom.
Hovoril som teraz o tom so známymi teosofmi a antroposofmi, ktorých som poznal už predtým, ale ani jeden z nich mi nechcel rozumieť. Napriek mnohému novému, doteraz nikým nevyslovenému, nevideli v Posolstve Grálu nič nového. Jednoduchú jasnosť vyciťovali ako menejcennosť. Čo sa tu dá robiť?
Ľudia musia predsa vedieť, že s jednotlivými kúskami nemožno veľa narobiť, aj keď sú sebalepšie, a že len ten, kto musí byť Majstrom, nám ukáže ich skladanie, a tým i celkové použitie, ako je to v Posolstve Grálu. Od čias čistej náuky Kristovej som takú jasnosť a hĺbku už nenašiel.

Odpoveď:
Akú odpoveď ešte potrebujete? Dávate si ju v samotnej otázke. Nechajte len ľudí pokojne ísť ich cestou. Pre takých Posolstvo nie je! Okrem toho Posolstvo Grálu nebolo poskladané, ale je samo pre seba dokonale samostatné, nezávislé. O tom som už viackrát hovoril. Nie ste sám, kto mi takto píše; prišli viaceré listy s rovnakým obsahom a používajú sa v nich dokonca podobné slová. S tým, čo ste prežili, máte len potvrdenie, že na porozumenie Posolstva sa vyžaduje väčšia vážnosť a usilovnosť, ako si myslia povrchní ľudia a že hovorí vždy iba samo a priamo k jednotlivej duši, dávajúc jej to, čo práve potrebuje pre samu seba ku vzostupu. V tejto nenapodobiteľnej živosti musí samozrejme roztrieštiť každú sektu a tak sa stane pre jej existenciu veľkým nebezpečenstvom, pretože vytvára v sebe slobodných ľudí, ktorí musia byť nepriateľom všetkého sektárstva. Je to tušením inštinktu sebazáchovy, keď sa organizácie, združenia a sekty stavajú k Posolstvu s ignorovaním, vysmievaním, znižovaním alebo nepriateľsky. Ono ale „je“ a „zostane“, keď všetko ostatné sa rozpadne; a nedá sa ničím zastaviť na svojej ceste, ktorú dokonca každý útok musí podporovať.

„65. otázka:
Čo je to vážne hľadanie?

Odpoveď:
To nie je práve všetko to, čo sa tým dnes označuje. Kto vážne a čestne hľadá Pravdu, ten sa musí najprv vnútorne úplne očistiť; to znamená zbaviť sa všetkého naučeného a prečítaného, odsunúť to celkom nabok, vylúčiť tiež všetky osoby, a potom v tichosti precítiť v sebe „Slovo“ ako dieťa stojace pred niečím novým. Nie nadarmo nachádza človek u detí často to najneklamnejšie posúdenie vecí a ľudí, pretože ony pristupujú ku všetkému nezaujato a dobrosrdečne.
Znie to jednoducho, ale pre dnešného človeka je to to najťažšie. Niet preňho väčšej prekážky ako práve to. A keďže ja žiadam to vážne hľadanie ako základnú podmienku pre možnosť prijatia vlastného obsahu Posolstva Grálu, kladiem tým na človeka najväčšiu požiadavku, aká vôbec môže byť naňho kladená. Tým vylučujem celkom rozhodne súčasne aj všetkých tých, ktorí sú namyslení na vlastné vedomosti. Je to triedenie, pri ktorom len pokorný môže dostať palmu pravého poznania v spravodlivom zvratnom pôsobení, zatiaľ čo tí ostatní vyjdú naprázdno.
Všetko toto rozumovo spoznávať je až na malé výnimky vyhradené novému pokoleniu, ktoré prežije túto dobu; lebo iba očistený rozum, z ktorého prežívaním boli násilne odstránené všetky nánosy terajšieho chaosu a namyslenosti, prinesie na to patričnú neovplyvnenú možnosť chápania!
Toto nové pokolenie netreba však očakávať až počas storočí, lebo ono už je a bude nové len tým, že jeho príslušníci rozličného veku vyjdú očistení zo súkolesia mlynských kameňov, ktoré už teraz začali mlieť, a zatiaľ čo všetci ostatní budú v ňom rozomletí.
Ale takýto vážne hľadajúci nebude hľadať združenia, nepripojí sa k nijakým sektám a tiež sa nebude musieť združovať. Spracuje si to všetko sám v sebe, lebo nik iný mu pri tom nemôže pomôcť. Len tak sa to stane v ňom živým a jeho vlastníctvom, o ktoré sa s inými nemôže deliť.

* Odkaz na článok o novom objave vedcov: https://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9503-realita-je-jak-rekl-tesla-nefyzicka-aneb-proc-urychlovac-castic-nikdy-nenajde-bozskou-castici

* * *

OSOBNÉ PREŽITIE

Rád by som sa podelil o istú osobnú skúsenosť, ktorá možno pomôže niektorým, ktorí už objavili čistotu v Slove Pravdy a práve preto zúfajú nad nečistotou vo svojim okolí a možno aj nad svojou vlastnou.
Ako mladý človek som žil bežným životom dnešnej doby - naháňal sa za pozemskými majetkami a pôžitkami. Stále som ale mal v sebe istú zvedavosť a zaujímal som sa aj o to, ako to na Zemi skutočne funguje. Vedel som, že médiá nám nehovoria Pravdu a ani politici, a tak som ju hľadal. Našiel som a pochopil - pre seba dostačujúco, že na Zemi vládne istá temná elita, že riadi systém fungovania našej spoločnosti a z ľudí si urobila doslova otrokov.
Po istom čase mi to ale nestačilo, lebo som hľadal akýsi hlbší zmysel života, niečo, čo človeka naplní aj zvnútra a nie len logicky, a teda v mozgu. Spomenul som si na knihu Večné zákony s ktorou som sa kedysi stretol a veľmi ma oslovil jej obsah. Prečítal som ju a následne aj jej „pôvodný prameň“ teda Posolstvo Grálu. Boli to prvé dve knihy, ktoré som z vlastnej vôle prečítal a veruže iné už nehľadám! Veľmi som sa potešil, až jasal, keď som sa jednoducho dozvedel všetky tie súvislosti v živote, ktoré som denne prežíval, ale vôbec si neuvedomoval, že Pravda je taká jednoduchá a krásna. „Veď to ani nemôže byť inak!“ - jasalo moje vnútro. Už som chápal cirkvi, aj to, čo ma od nich stále odpudzovalo, napriek tomu, že som veril v existenciu Boha. Chápal som už aj vedu, aj život nás - ľudí, správanie zvierat, pôvod človeka, tie takzvané „nadprirodzené javy“, všetko sa mi spojilo do jedného celku. Pochopil som, kde je náš domov - že to nie je na Zemi, ale vyššie a zatúžil som sa tam dostať. To ale vyžadovalo istú moju zmenu, na ktorej som začal pracovať veľmi usilovne. Zatúžil som, aby to poznali aj iní ľudia, aj som sa snažil šíriť túto Pravdu vo svojom okolí, ale bolo to odmietané a tam kde aj bola prijatá, tak to bolo skôr len kvôli mne, a nie z túžby po Pravde, a teda sa to rýchlo rozpadlo. Pochopil som, že v dnešnej dobe šíriť Pravdu nejde, lebo len jeden z tisíca, možno sto tisíca a možno ešte menej, hľadá úprimne Pravdu. Preto som šťastím žiaril, keď som sa dozvedel o projekte Rádio Záchrana, ktoré bude šíriť v rádiu Slovo až vtedy, keď ľudí pritlačí núdza, budú Pravdu hľadať, ale internetu už nebude a teda to bude, z môjho vtedajšieho pohľadu, jediná cesta, ale čo je hlavné, potom to bude mať zmysel a aj prinesie ovocie. Tak som sa prihlásil a ponúkol svoju pomoc, že urobím rád hocičo, čo by bolo k úžitku a bude to v mojich silách. Tá túžba pomáhať bola vo mne taká silná, že som sa postavil aj rodičom, k ich údivu, ktorým vzoprieť som sa dovtedy celý život bál a celý svoj život som prispôsobil tejto svojej túžbe - službe. Po istom čase spolupráce sa užší kolektív kvôli ďalším prácam stretol.
Aký som ale bol prekvapený, keď som sa stretol s pánom, ktorý tento projekt založil! Moja predstava o ňom, ktorú som si urobil na základe svojej mylnej domnienky a svojho nesprávneho pochopenia Slova Pravdy sa vôbec nezhodovala s realitou, nakoľko mi ušlo to najhlavnejšie - v rozume som sa snažil byť „dokonalý“, ale na jednoduchú prirodzenosť, vychádzajúcu z vnútra človeka, som akosi zabudol.
Prečo to ale píšem? Lebo v tomto čase som aj ja istým spôsobom smútil nad nečistotou svojho okolia, ale práve tu som sa naučil, že omnoho väčší úžitok to prinesie, keď sa človek bude radšej snažiť šíriť túto čistotu, svojou prirodzenou pokorou, láskou, veselosťou, pochopením a dobrou radou, aj keď v nečistom prostredí, ako keď bude nad nečistotou tohto prostredia, alebo svojou, smútiť.
Pochopil som, že nie je treba hľadieť na seba, ale len na druhých a pomáhať.
Znie to síce veľmi jednoducho, ale je to pre väčšinu dnes veľmi ťažké, prestať pozerať na seba, ale pozerať na druhých - lenže pokorne - teda cez pohľad Absolútnej Pravdy, teda tej pravej lásky, ale aj spravodlivosti! Pozerať teda na celok a nie len na tých svojich najbližších.
Na začiatku som si aj ja zúfal nad tým, či správne chápem tú, alebo inú časť Slova, pritom som ho nechápal vôbec, lebo som stále hľadel len na seba.
Toto svoje prežitie som napísal ako istú podporu aj pre iných ľudí, ktorí sú možno v podobnej situácii, ako som bol aj ja, lenže dostalo sa mi usmernenia a preto som ho chcel podať ďalej.
Áno, treba sa zaoberať sebou a skúmať Slovo k jeho pochopeniu a vlastnej zmene. Lenže keď po pochopení Slova, človek zatúži slúžiť Bohu, tak čítať a meniť by sa už mal najmä pre to, aby slúžil čisto a dokázal týmto Slovom pomôcť druhým. Nie len preto, aby sa sám dostal k Bohu čím skôr. Prví budú poslední!
Treba sa držať Slova stále, ale netreba zabúdať, že Slovo je živé. Jeho forma sa mení s vývojom spoločnosti - ľudstva. Podobne aj zákony prírody sú stále rovnaké, ale jej forma sa vývojom mení. Spomeňte len na tvory, či rastliny, ktoré na Zemi žili pred tisíckami rokov. Sú úplne iné ako dnes a ako budú neskôr. Dnes sú dokonca iné, ako boli pred desiatimi rokmi! To ale neznamená, že zákony prírody sa zmenili. Tak isto aj Slovo Božie by dnes malo inú formu, ako v čase písania Večných zákonov a tiež inú, ako v čase písania Posolstva Grálu, alebo Biblie. Mnohí by v ňom dokonca našli protirečenia! Preto sa netreba kŕčovito držať formy, ako to robia cirkvi, ale pochopiť podstatu.

Tí, čo pochopili podstatu prírodných zákonov, nemusia poznať formu Božieho Slova a pritom ho budú žiť!
To budú tí poslední, ktorí budú prví!

 

________________________________________________________________________________________
3. apríl 2017 a doplnené 6. apríla 2017

POVZBUDENIE – PREBUDENIE

Upozornenie: po napísaní tohto príspevku nasledovali ďalšie, s ním súvisiace prežitia,
ktoré boli do príspevku doplnené následne.

Vážení čitatelia, poslucháči!

V predošlom príspevku sme informovali, že už nebudeme pridávať nové príspevky, ale prežili sme istú udalosť, ktorú zverejniť je našou povinnosťou! 

Dvaja aktivisti rádia Záchrana sa stretli na „horskom stanovisku“ kvôli montáži tretej antény. Večer, keď sa už pomaly zberali k oddychu, zrazu začuli „kvorkanie“ sluky a rýchlo vyšli von, aby tú sluku zbadali. No zbadali niečo iné! Na oblohe sa objavila hviezda, značne žiarivejšia ako Venuša v splne. Pohybovala sa v smere od juhozápadu k severovýchodu. Táto „hviezda“ zrazu zastala medzi stromami, presne v takom trojuholníku, cez ktorý sme na ňu videli. Ak by bola zastala viac vpravo, alebo vľavo, tak by sme ju nevideli, ale zastala presne v strede toho trojuholníka. Hneď na to okolo nej začali krúžiť farby ako kolotoč. Boli to všetky farby dúhy, ktoré sa kolo tejto hviezdy točili. Toto divadlo trvalo zopár minút a potom svetlo mierne zoslablo a začalo sa správať skutočne ako hviezda, nakoľko na oblohe lietalo dosť veľa lietadiel a teda bolo pomerne rušno. Tento objekt zostal na rovnakej pozícii maskovaný za hviezdu ešte dlho, dokonca aj menil svoju polohu na nočnej oblohe presne v súlade s ostatnými hviezdami, pričom v tomto jeho stave tie svetelné krúžiace farby dúhy voľným okom vidno nebolo, ale cez ďalekohľad to vidno bolo a bola zrejmá odlišnosť od ostatných hviezd. My sme potom šli už spať, ale tento objekt bol stále tam.

Na druhý deň, povzbudení večerným prežitím sme sa dali do montáže antény. Večer sme chceli ísť opäť pozerať sa na sluky, pretože veľmi pekne a zaujímavo lietajú, no nakoniec sme nešli, lebo nás zmohla únava a tak sme si šli ľahnúť. Z okna, cez ktoré pozeral jeden z aktivistov, bolo vidno len malý kúsok oblohy, pretože vôkol sú všade stromy. No akí prekvapení sme boli, keď práve cez tento kúsok oblohy opäť preletelo také žiarivé svetlo ako včera! Rýchlo sme vybehli von aj s ďalekohľadom, či sú to opäť oni! A aj bez ďalekohľadu bolo zrejmé, že sú, lebo opäť sa okolo toho žiarivého objektu točili farby dúhy a opäť zastalo presne na tej istej pozícii na oblohe ako včera.

Je zaujímavé, že títo naši vesmírni bratia leteli tak, že sme na nich videli, alebo, aby sme na nich videli. V druhom prípade leteli trošku z iného smeru ako deň predtým, lebo ak by šli rovnakou trasou, tak by sme ich nezbadali! Ale zastali presne na tom istom mieste a teda niet pochýb o tom, že je to nie pozemské lietadlo ani výtvor, ba že sa v oboch prípadoch jednalo o to isté plavidlo. Takto sa nám dostalo už dávnejšieho cítenia iba v tušení, že vesmírni bratia o našich aktivitách vedia, ba vlastne by bolo možné dodať, že projekt na tento podnet vznikol!

Toto prežitie dvoch aktivistov rádia Záchrana je skutočne povzbudením pre všetkých, ktorí už Slovo Pravdy v ruke majú a v mimozemské aktivity veria, ba spájajú si ich so zasľúbeniami z Pravdy a pre tých ostatných je to podnet k prebudeniu!

Je nám jasné, že pre niektorých je to ťažko uveriteľné, ale je to fakt a prežitá skutočnosť!
Keby mal toto prežitie iba jeden z nás, tak by sme ho isto nezverejňovali, lebo úrady takéto
prípady posudzujú ako halucináciu.
Lenže potvrdenie dvomi dáva tomuto prežitiu istú formu reálnosti!

***

POTVRDENIE


Keď som sa dozvedel o tom dôležitom prežití spomínaných dvoch aktivistov rádia Záchrana, tak som si okamžite uvedomil, že aj jedno moje čerstvé prežitie má s týmto niečo spoločné a obzvlášť, keď som sa tiež dozvedel, že sa to udialo v jeden večer, približne v rovnakom čase, ale na dvoch rôznych miestach. Preto by som sa aj ja rád s vami podelil o tento zážitok a v krátkosti ho opísal.

Bývam v meste, na východnom Slovensku. Bol večer, 31. 3. 2017, niečo okolo 20.00 hodiny. Odrazu mi prišlo také vnuknutie, že sa mám ísť pozrieť na oblohu. Tak som vstal, otvoril okno a presne v zornom uhle tohto okna som zbadal letieť jasne a silno žiariaci objekt. Hľadím na oblohu pomerne často a obzvlášť sa rád dívam na Venušu, ktorá vždy tak krásne žiari, a preto som si hneď pomyslel, že je to akoby letiaca Venuša, ale o niečo väčšia a ešte aj žiarivejšia. Dokázal som si aj pre seba určiť smer letu tohto objektu, ktorý bol presne z juhozápadu na severovýchod! Hneď na to som si vzal aj ďalekohľad a keď mi objekt zmizol z dohľadu, nakoľko prelietal ponad blok v ktorom bývam, vybehol som rýchlo von z bytu na chodbu, aby som sa mohol naň pozrieť ešte aj z opačnej strany bloku. Tam som ho už len dopozoroval, ako stále rovnako žiarivý mizne v diaľke. Pri tom, ako sa strácal z dohľadu, som si tento zážitok začal v sebe spracovávať a aj som sa pýtal vo svojom vnútri, či sú to svetlí priatelia, alebo odkiaľ vlastne pochádzajú. Odpoveď som dostal a myslím, že dokonalú, nakoľko som vzápätí cítil krátke, ale príjemné citové chvenie v slnečnej pleteni. Zaujímavé je, že obe prežitia majú spoločný opis objektu, čas objavenia sa a aj smer letu a tým obe prežitia získavajú na dôveryhodnosti. 
So zážitkom som sa hneď zdôveril aj mame a bratovi, ktorý zazrel rovnaký objekt, v rovnaký čas, ale v nedeľu, teda o dva dni neskôr. V pondelok, deň na to, sme boli s bratrancom zvedaví, či sa opäť objavia, tak sme zašli večer v tom obvyklom čase na lúku, ale neobjavili sa. Smutní sme ale neboli, pretože sme vedeli, že čo malo byť videné, to už bolo. Objavenia sa takéhoto druhu sú nie náhodné a nikdy jednostranné. Preto sa objavujú, keď je to potrebné a nie vtedy, keď si to človek praje.

Keď som o týchto prežitiach uvažoval, prišiel mi na um jeden výrečný citát, ktorý pochádza z knihy Večné zákony, časť - Vesmírne spojenie:

,,Oznamujem vám moju pomoc už teraz, aby ste boli na ňu pripravení a s dôverou na ňu čakali. Nikomu sa neukazujeme bez prípravy, ani našim vyvolencom, vlastným ľuďom, ktorí žijú na Zemi s poslaním.“

***

PREŽITIE – ODKAZ!


Som jednou z členov kolektívu Rádia Záchrana. Z pondelka na utorok v noci, presne 4. 4. 2017 o tretej hodine nad ránom, začalo moje prežitie. Prežitie preto, lebo to intenzívne vnímam viac ako prežitie, než sen. To prežitie trvalo akoby v troch etapách do rána. Tak som to vnímala. V tom prežití som dostala odkaz, ktorý som mala odovzdať členom kolektívu rádia.

Prežitie: Bola som na mieste, na ktorom som komunikovala s mimozemšťanmi. Nevidela som ich, ale so mnou komunikovali telepaticky. Vedela som, že komunikujem s nimi. Ťažko sa mi popisuje všetko, čo som cítila, ako to prebiehalo, lebo nenachádzam pre popis slová. Budem sa snažiť popísať čo najpresnejšie to, čo som prežívala. Akoby písali do mňa odkaz pre nás a zároveň som ten odkaz aj čítala. Videla som to písané pred sebou žiarivým písmom. Písmo išlo v takom tempe, ako keď píšete na počítači.
Odkaz: „Povedz im, že plníte misiu, prvú úlohu ste splnili, druhú mi ukazovali - lepšie povedané mi dali akoby znovu precítiť ten čas - dlhší, ťažší, keď sme tú úlohu plnili, ale na záver povedali, že sa nám podarilo splniť aj druhú úlohu misie. Nakoniec povedali, - nastáva čas, kde ešte na vás čaká splnenie tretej úlohy vašej misie. (Tam som cítila akoby mi dali opäť precítiť, že to bude ešte ťažšie, ako to bolo pri tej druhej úlohe a že sú v očakávaní, ako sa nám to podarí.)“
Celá šťastná som sa rozutekala von z miestnosti v ktorej som bola, až keď som vyšla von a utekala to odkázať ostatným členom, som si uvedomila, že som bola v takej oblej budove, akoby vesmírnej stanici a pod nohami som cítila piesok. Vtedy som si uvedomila, že som na púšti. 
Potom som sa ocitla na posteli. A to doslovne ocitla, lebo to nebolo klasické prebúdzanie sa. Celý ten čas som vnímala, akoby som vôbec nespala.

Ešte chcem dodať, že v sobotu, dva dni pred tým, od rána počas celého dňa, som mala také silné, zvláštne, posilňujúce a zároveň obšťastňujúce prežitie, ktoré som si poriadne nevedela vysvetliť. Dnes už viem, že to malo súvislosť s týmto nočným prežitím.

Hneď ráno som si sadla k počítaču a napísala všetkým členom Rádia Záchrana celé moje prežitie a hlavne „ODKAZ“ , ktorý bol z toho najdôležitejší. Počas celého dňa som cítila, že som stále na nich napojená. Akoby ma držali na určitej vlnovej dĺžke. V jednej chvíli cez deň sa mi zrazu ešte vyjavilo jedno slovo, priznám sa, ktorému som vôbec nerozumela a ani neviem, či som ho niekedy počula. Bolo mi ho ťažké ešte aj vysloviť.
Slovo: RETRANSLÁCIA“. Hneď mi došlo, že ho napíšem a pošlem opäť ostatným členom kolektívu rádia k zváženiu, či je to dôležité a zároveň nápomocné pre projekt. A od jedného z členov mi prišla odpoveď: Retranslačná stanica, alebo „medzistanica“, je niečo, čo umožňuje šírenie rádiového signálu ďalej, alebo na väčšie vzdialenosti.
To nám všetkým len potvrdilo naše cítenie o pomoci zhora.
Na záver chcem napísať, že som presvedčená, že prežitie tých dvoch členov Rádia Záchrana opísané v predošlom článku, úzko súvisí s mojím prežitím. Nechcem opakovať to isté, čo je napísané v závere predošlého článku, že pre niektorých to bude znieť ako fantázia, ale pre tých, čo čítajú PG a veria v existenciu života aj mimo Zeme, je to len potvrdením, no predsa len treba zvážiť a na základe týchto prežití pouvažovať, kde a aká je tá skutočná a jediná PRAVDA!

Zároveň chcem touto cestou poďakovať za tak veľkú MILOSŤ POMOCI nášmu STVORITEĽOVI, aj vesmírnym bratom!

***

Tieto naše prežitia neberte ako našu chválu, ale ako logický výsledok nášho snaženia, ktoré vlastne začalo na podnet zhora, aj keď bolo doposiaľ iba v polohe cítenia, po istom predchádzajúcom kontakte s vesmírnymi bratmi. Potom to jednoducho prišlo iba ako isté vnuknutie, alebo vlastný nápad, ktorý ale nebol citeľne celkom vlastným. Preto sme doposiaľ stále pracovali na zdokonalení pokrytia signálom vlastným úsilím, ale s vnútorným tušením na pomoc v pravý čas.

Teraz, keď toto tušenie - cítenie jedného zo zakladateľov projektu bolo potvrdené aj podobným prežitím inej osoby, tiež z kolektívu rádia, sme už nie iba v pozícii „tušenia“, ale sme pokročili do polohy presvedčenia o budúcej pomoci, aby zasľúbenie zo Slova Posolstva Grálu sme dokázali splniť globálne, nie teda iba lokálne, ako sa nám to doposiaľ v testoch javilo, o to viac, keď nikto iný neprejavil záujem pre splnenie tohto zasľúbenia zo Slova.

Všetky  vysielacie zariadenia našej civilizácie už pracujú na pokrytí väčšieho územia tak, ako to bolo uvedené pri tomto našom poslednom kontakte, ba aj potvrdenej pomoci: Teda cez retranslačné zariadenia, alebo satelity - družice. A takto bude vysielať aj naše rádio ZÁCHRANA! Samozrejme, že ale za pomoci zhora, lebo zdola, by sme sa k takej pomoci nikdy nedopracovali, nakoľko sme a aj zostaneme ilegálny slobodný vysielač, teda asi taký, ako pôsobil na Slovensku počas SNP! Je zaujímavé, že aj my sme začali na adrese SNP!

Zámer, ktorý sledujeme týmto zverejnením je ten, že potrebujeme teraz spoluprácu na poli audio nahrávok Večných zákonov a Posolstva Grálu, najmä do španielčiny, prípadne do francúzštiny, portugalčiny a nemčiny. Tieto pripraviť, je tá tretia - najťažšia úloha. Prosíme tých, ktorí ovládajú tieto reči, prípadne môžu pomôcť s kontaktom na iných, aby sa nám ozvali. Keby sme aj naďalej zostali iba v tichosti, tak tento cieľ nedosiahneme nikdy. Práve z toho dôvodu sa nám dostalo povzbudení v tých prežitiach, ktoré uvádzame.

 

POTVRDENIE


Keď som sa dozvedel o tom dôležitom prežití spomínaných dvoch aktivistov rádia Záchrana, tak som si okamžite uvedomil, že aj jedno moje čerstvé prežitie má s týmto niečo spoločné a obzvlášť, keď som sa tiež dozvedel, že sa to udialo v jeden večer, približne v rovnakom čase, ale na dvoch rôznych miestach. Preto by som sa aj ja rád s vami podelil o tento zážitok a v krátkosti ho opísal.

Bývam v meste, na východnom Slovensku. Bol večer, 31. 3. 2017, niečo okolo 20.00 hodiny. Odrazu mi prišlo také vnuknutie, že sa mám ísť pozrieť na oblohu. Tak som vstal, otvoril okno a presne v zornom uhle tohto okna som zbadal letieť jasne a silno žiariaci objekt. Hľadím na oblohu pomerne často a obzvlášť sa rád dívam na Venušu, ktorá vždy tak krásne žiari, a preto som si hneď pomyslel, že je to akoby letiaca Venuša, ale o niečo väčšia a ešte aj žiarivejšia. Dokázal som si aj pre seba určiť smer letu tohto objektu, ktorý bol presne z juhozápadu na severovýchod! Hneď na to som si vzal aj ďalekohľad a keď mi objekt zmizol z dohľadu, nakoľko prelietal ponad blok v ktorom bývam, vybehol som rýchlo von z bytu na chodbu, aby som sa mohol naň pozrieť ešte aj z opačnej strany bloku. Tam som ho už len dopozoroval, ako stále rovnako žiarivý mizne v diaľke. Pri tom, ako sa strácal z dohľadu, som si tento zážitok začal v sebe spracovávať a aj som sa pýtal vo svojom vnútri, či sú to svetlí priatelia, alebo odkiaľ vlastne pochádzajú. Odpoveď som dostal a myslím, že dokonalú, nakoľko som vzápätí cítil krátke, ale príjemné citové chvenie v slnečnej pleteni. Zaujímavé je, že obe prežitia majú spoločný opis objektu, čas objavenia sa a aj smer letu a tým obe prežitia získavajú na dôveryhodnosti. 
So zážitkom som sa hneď zdôveril aj mame a bratovi, ktorý zazrel rovnaký objekt, v rovnaký čas, ale v nedeľu, teda o dva dni neskôr. V pondelok, deň na to, sme boli s bratrancom zvedaví, či sa opäť objavia, tak sme zašli večer v tom obvyklom čase na lúku, ale neobjavili sa. Smutní sme ale neboli, pretože sme vedeli, že čo malo byť videné, to už bolo. Objavenia sa takéhoto druhu sú nie náhodné a nikdy jednostranné. Preto sa objavujú, keď je to potrebné a nie vtedy, keď si to človek praje.

Keď som o týchto prežitiach uvažoval, prišiel mi na um jeden výrečný citát, ktorý pochádza z knihy Večné zákony, časť - Vesmírne spojenie:

,,Oznamujem Vám moju pomoc už teraz, aby ste boli na ňu pripravení a s dôverou na ňu čakali. Nikomu sa neukazujeme bez prípravy, ani našim vyvolencom, vlastným ľuďom, ktorí žijú na Zemi s poslaním.“

***

PREŽITIE – ODKAZ!


Som jednou z členov kolektívu Rádia Záchrana. Z pondelka na utorok v noci, presne 4. 4. 2017 o tretej hodine nad ránom, začalo moje prežitie. Prežitie preto, lebo to intenzívne vnímam viac ako prežitie, než sen. To prežitie trvalo akoby v troch etapách do rána. Tak som to vnímala. V tom prežití som dostala odkaz, ktorý som mala odovzdať členom kolektívu rádia.

Prežitie: Bola som na mieste, na ktorom som komunikovala s mimozemšťanmi. Nevidela som ich, ale so mnou komunikovali telepaticky. Vedela som, že komunikujem s nimi. Ťažko sa mi popisuje všetko, čo som cítila, ako to prebiehalo, lebo nenachádzam pre popis slová. Budem sa snažiť popísať čo najpresnejšie to, čo som prežívala. Akoby písali do mňa odkaz pre nás a zároveň som ten odkaz aj čítala. Videla som to písané pred sebou žiarivým písmom. Písmo išlo v takom tempe, ako keď píšete na počítači.
Odkaz: „Povedz im, že plníte misiu, prvú úlohu ste splnili, druhú mi ukazovali - lepšie povedané mi dali akoby znovu precítiť ten čas - dlhší, ťažší, keď sme tú úlohu plnili, ale na záver povedali, že sa nám podarilo splniť aj druhú úlohu misie. Nakoniec povedali, - nastáva čas, kde ešte na vás čaká splnenie tretej úlohy vašej misie. (Tam som cítila akoby mi dali opäť precítiť, že to bude ešte ťažšie, ako to bolo pri tej druhej úlohe a že sú v očakávaní, ako sa nám to podarí.)“
Celá šťastná som sa rozutekala von z miestnosti v ktorej som bola, až keď som vyšla von a utekala to odkázať ostatným členom, som si uvedomila, že som bola v takej oblej budove, akoby vesmírnej stanici a pod nohami som cítila piesok. Vtedy som si uvedomila, že som na púšti. 
Potom som sa ocitla na posteli. A to doslovne ocitla, lebo to nebolo klasické prebúdzanie sa. Celý ten čas som vnímala, akoby som vôbec nespala.

Ešte chcem dodať, že v sobotu, dva dni pred tým, od rána počas celého dňa, som mala také silné, zvláštne, posilňujúce a zároveň obšťastňujúce prežitie, ktoré som si poriadne nevedela vysvetliť. Dnes už viem, že to malo súvislosť s týmto nočným prežitím.

Hneď ráno som si sadla k počítaču a napísala všetkým členom Rádia Záchrana celé moje prežitie a hlavne „ODKAZ“ , ktorý bol z toho najdôležitejší. Počas celého dňa som cítila, že som stále na nich napojená. Akoby ma držali na určitej vlnovej dĺžke. V jednej chvíli cez deň sa mi zrazu ešte vyjavilo jedno slovo, priznám sa, ktorému som vôbec nerozumela a ani neviem, či som ho niekedy počula. Bolo mi ho ťažké ešte aj vysloviť.
Slovo: RETRANSLÁCIA“. Hneď mi došlo, že ho napíšem a pošlem opäť ostatným členom kolektívu rádia k zváženiu, či je to dôležité a zároveň nápomocné pre projekt. A od jedného z členov mi prišla odpoveď: Retranslačná stanica, alebo „medzistanica“, je niečo, čo umožňuje šírenie rádiového signálu ďalej, alebo na väčšie vzdialenosti.
To nám všetkým len potvrdilo naše cítenie o pomoci zhora.
Na záver chcem napísať, že som presvedčená, že prežitie tých dvoch členov Rádia Záchrana opísané v predošlom článku, úzko súvisí s mojím prežitím. Nechcem opakovať to isté, čo je napísané v závere predošlého článku, že pre niektorých to bude znieť ako fantázia, ale pre tých, čo čítajú PG a veria v existenciu života aj mimo Zeme, je to len potvrdením, no predsa len treba zvážiť a na základe týchto prežití pouvažovať, kde a aká je tá skutočná a jediná PRAVDA!

Zároveň chcem touto cestou poďakovať za tak veľkú MILOSŤ POMOCI nášmu STVORITEĽOVI, aj vesmírnym bratom!

***

Tieto naše prežitia neberte ako našu chválu, ale ako logický výsledok nášho snaženia, ktoré vlastne začalo na podnet zhora, aj keď bolo doposiaľ iba v polohe cítenia, po istom predchádzajúcom kontakte s vesmírnymi bratmi. Potom to jednoducho prišlo iba ako isté vnuknutie, alebo vlastný nápad, ktorý ale nebol citeľne celkom vlastným. Preto sme doposiaľ stále pracovali na zdokonalení pokrytia signálom vlastným úsilím, ale s vnútorným tušením na pomoc v pravý čas.

Teraz, keď toto tušenie - cítenie jedného zo zakladateľov projektu bolo potvrdené aj podobným prežitím inej osoby, tiež z kolektívu rádia, sme už nie iba v pozícii „tušenia“, ale sme pokročili do polohy presvedčenia o budúcej pomoci, aby zasľúbenie zo Slova Posolstva Grálu sme dokázali splniť globálne, nie teda iba lokálne, ako sa nám to doposiaľ v testoch javilo, o to viac, keď nikto iný neprejavil záujem pre splnenie tohto zasľúbenia zo Slova.

Všetky  vysielacie zariadenia našej civilizácie už pracujú na pokrytí väčšieho územia tak, ako to bolo uvedené pri tomto našom poslednom kontakte, ba aj potvrdenej pomoci: Teda cez retranslačné zariadenia, alebo satelity - družice. A takto bude vysielať aj naše rádio ZÁCHRANA! Samozrejme, že ale za pomoci zhora, lebo zdola, by sme sa k takej pomoci nikdy nedopracovali, nakoľko sme a aj zostaneme ilegálny slobodný vysielač, teda asi taký, ako pôsobil na Slovensku počas SNP! Je zaujímavé, že aj my sme začali na adrese SNP!

Zámer, ktorý sledujeme týmto zverejnením je ten, že potrebujeme teraz spoluprácu na poli audio nahrávok Večných zákonov a Posolstva Grálu, najmä do španielčiny, prípadne do francúzštiny a portugalčiny. Tieto pripraviť, je tá tretia - najťažšia úloha. Prosíme tých, ktorí ovládajú tieto reči, prípadne môžu pomôcť s kontaktom na iných, aby sa nám ozvali. Keby sme aj naďalej zostali iba v tichosti, tak tento cieľ nedosiahneme nikdy. Práve z toho dôvodu sa nám dostalo povzbudení v tých prežitiach, ktoré uvádzame.

 


________________________________________________________________________________________
28. apríl 2017

POSLEDNÉ SLOVO!

(Tento text, ktorý je výberom zo živého Slova, bol ako odkaz prijatý zhora.)

 

CHRÁŇ sa ľudský duch; lebo tvoja hodina nadišla! Len k rúhaniu užíval si čas, povolený ti k vývoju, ktorý si si tak túžobne žiadal!
Vystríhaj sa pred svojou opovážlivou domýšľavosťou rozumu, ktorá ťa hodila do náručia temna, zatínajúceho dnes do teba víťazoslávne svoje pazúry! Tvojim vlastným chcením!
Vzhliadni! Tvoj Pán je nablízku! Stojíš v Božom súde!
Ľudstvo, prebuď sa z ľahostajnosti a z opojenia, ktoré ochromujúc ťa, zviera už smrteľným spánkom.
Prebuď sa a chvej sa. Privolávam utrpenie na vás! Vy odpadlíci, ktorí v obmedzenosti a v krátkozrakosti obletujete zlaté teľa pozemskej pominuteľnosti, podobní morám, priťahovaným falošným leskom. Kvôli vám rozbil kedysi Mojžiš v hneve a sklamaní tie dosky zákonov vášho Boha, ktoré vám mali pomáhať stúpať ku Svetlu. Toto rozbitie bolo živým symbolom toho, že celé ľudstvo si nezasluhovalo poznanie tejto Božej vôle, ktorú v ľahkovážnom konaní a pozemskom sebavyvyšovaní odmietlo, aby tancovalo okolo modly, ktorú si samo vytvorilo, a tak išlo za vlastnými prianiami! Teraz však prichádza koniec v poslednom spätnom pôsobení, v následkoch, v odplate! Lebo na tejto, vami kedysi tak ľahkomyseľne zamietnutej vôli, teraz vy sami stroskotáte!
Preto prebuďte sa, súd je nad vami. Tu vám už nepomôže žiadne nariekanie, žiadne prosby, veď po tisícročia vám bol poskytovaný čas na premýšľanie! Vy ste však na to nikdy nemali čas! Nechceli ste a ešte dnes sa považujete vo svojej nepolepšiteľnej vypínavosti za príliš múdrych. Že práve v tom sa prejavuje najväčšia hlúposť, to nechcete uznať. Tým ste sa napokon stali v tomto svete len obťažujúcou háveďou, ktorá nepozná nič iné, než tvrdošijne hanobiť všetko svetlé, pretože vo vašej vytrvalosti hrabať sa len v temnote, stratili ste akúkoľvek možnosť pri hľadaní pozdvihnúť svoj pohľad voľne nahor, spoznať Svetlo, alebo aspoň ho zniesť. 
Tým ste sa teraz sami poznamenali!
Oslepení, zapotácate sa potom späť, len čo Svetlo znovu zažiari a pritom sa bez záchrany zrútite do priepasti, ktorá sa už teraz za vami roztvorila, aby pohltila takto zavrhnutých!
Budete tam pripútaní v neuniknuteľnom objatí, aby zatiaľ všetci tí, ktorí sa namáhavo usilujú ku Svetlu, našli k nemu voľnú cestu v blaženom poznaní, uvoľnenú od vašej namyslenosti a vašej žiadostivosti prijímať pozlátka miesto rýdzeho zlata! Prepadnete sa do tej smrtonosnej hrôzy, ktorú ste si pripravili svojím najtvrdošijnejším úsilím! V budúcnosti už nebudete smieť kaliť Božiu Pravdu!
Každý okamih je príliš drahocenný, žeby mal byť premárnený pre takých, ktorí chcú všetko vedieť lepšie; tí sa predsa už nikdy neprebudia zo svojej tvrdohlavosti, ale slepo v nej zahynú! Zahynú s odporne podlízavými slovami a uisťovaním, že veria v Boha a že poznali Krista, čo však je len ich domnienka! 

Zahynú ako dych vo vetre! –

Syn Človeka!
Syn Človeka k hodine súdu teraz neprináša vysvetlenia, o ktorých by ste si mohli ešte vymieňať siahodlhé mienky, ale v jeho Slove sú ustanovenia, ktoré musia byť vami splnené celkom nezmeniteľne, keď nechcete zhynúť! –

To je nateraz posledné slovo! Teraz nech prežívanie svedčí o pravde môjho Posolstva!

Pochopenie Posolstva Grálu, práve tak ako predtým posolstvo Syna Božieho, bude im možné z tohto dôvodu však iba vtedy, keď ľudský duch odloží stranou všetko, čo si vybudoval rozumovým mudrovaním, a začne celkom od začiatku! Niet nijakej inej cesty! V tomto sa najprv musia stať deťmi! Iný prechod z dnešných omylov je nemožný. Musí vzniknúť niečo úplne nové, a to od základu, čo vyrastie a zosilnie z jednoduchosti a pokory. Kto to nemôže alebo nechce, ten je s ostatnými úplne bez záchrany stratený. –

Také plytvanie časom ako doposiaľ bude v budúcnosti celkom vylúčené, pretože trvanie tejto časti sveta sa má priblížiť ku svojmu koncu. Pre každého ľudského ducha to teraz znamená: Buď – alebo! Záchrana zo siete, ktorú si sám uplietol, alebo záhuba v nej! Má slobodnú voľbu, ale nemôže ju odkladať, musí sa však rozhodnúť ihneď! Následky rozhodnutia sú však predurčené a nezmeniteľné! Váhanie je to isté, ako voľba záhuby!

Tí, ktorí budú zachránení, si potom od veľkého tlaku vydýchnu a zajasajú, zatiaľ čo odporné, špinavé temno spolu so svojimi, k nemu priľnutými tvormi, klesne konečne pod údermi meča Svetla tam, kam patrí.

Potom konečne zem, očistená od všetkých morových myšlienok, povstane panenská a všetkým ľuďom vykvitne mier!  

 

***

KONIEC KARNEVALU

 

(Nasledujúci text je rada od kolektívu Rádia Záchrana, ktorú sme už mali dlhšie pripravenú pre krízovú dobu. Tá podľa situácie onedlho nastane.

                                                                                                            kolektív Rádia Záchrana)

Tentoraz skúsime objasniť pozíciu ľudstva a tých, ktorí sa snažia obrátiť ho na správnu cestu obrazne, a ukázať, ako sa môže vyhnúť záhube, do ktorej jednoznačne smerujeme. Ako najosvedčenejší spôsob, ba overený históriou a aj známymi osobnosťami z dejín, je podať to vo forme podobenstva. Preto sme zvolili nasledovné podobenstvo: 
Isto niet takého, kto by nevedel a nepoznal nejaký veľký karneval, napríklad ten v RIU! A práve tento sme zvolili ako náš príklad pre vysvetlenie pozície ľudstva, ba aj pre zopár tých, ktorí sa rozhodli hľadať Pravdu, ba potom podľa nej žiť a aj pomáhať pri jej objavení iným. Takže si predstavte, že ste jedným z tých, ktorí sa bavia niekde v tomto ošiali, v ktorom sú zastúpené všemožné masky a kostýmy, ktoré predstavujú jednotlivé skupiny ľudstva. Sú tam zastúpené všetky skupiny cirkví, politických strán, vedeckých odborov, všetkých záujmových skupín, rôznych škôl, ba aj duchovných smerov. Každá skupina v inom druhu kostýmu. Stane sa však niečo, čo otvorí oči jednému človiečikovi v tomto dave sa zabávajúcemu, a pochopí prázdnotu a neužitočnosť tejto svojej aktivity, ba aj ostatných, v takto hýriacej skupine. Vo svojom vnútri odmietne pokračovať v tejto zhýralej aktivite, lenže...! 
Vykročiť oproti prúdiacemu davu je nemožné! Dokonca aj zostať stáť je rovnako nemožné, lebo by ho dav zašliapal. 
Aj keď jeho vnútorné cítenie sa zmenilo, nechce už v tejto zhýralej a neužitočnej aktivite pokračovať, jednoducho musí v zotrvačnosti postupovať s týmto davom. A presne v takej pozícii sú všetci tí, ktorí dnes odmietajú nastúpenú cestu tejto degradujúcej ľudskej spoločnosti, o ktorej sú už presvedčení, že sa rúti do záhuby! 
Nepomôže im kričať, lebo dav neprekričia. Nepomôže im plakať, lebo v dave plač zanikne. Nepomôže im sa hnevať, lebo všetci okolo tancujú. Nepomôže im sa trápiť, lebo všetci okolo sa veselia. Tak potom čo zostáva takýmto „nešťastníkom“? 
Jedine sa v tichosti a nenápadne z davu vytratiť a čím ďalej sa vzdialiť! 
Začať hľadať užitočnejší spôsob života a oboznámiť sa so všetkými cestami, ktoré by jeho, ba aj blížnych, vyviedli z tohto zmätku. A vtedy, keď objaví pravdu a pravý zmyslel života, pochopí, že tento dav sa nedá zastaviť, ba aj v prípade, že sa na ceste pred ním objaví priepasť, bolo by tiež nebezpečné zdržovať sa v tomto dave, lebo potom by znovu nastal iba zmätok, v ktorom budú tiež mnohí zašliapaní, pri behu späť. Veď sa to stalo už mnohokrát. 
A takáto priepasť na ceste skutočne na toto zhýralé ľudstvo čaká, ba aj ten zmätok!
Toto dianie sa bude väčšine zdať ako tvrdé, ba až kruté a bude prijímané s odporom a nepochopením. Preto pre vysvetlenie bude použité znovu krátke podobenstvo: 
Skúste sa vžiť do situácie toho, ktorý svojmu blízkemu venuje, dokonca obetuje mnoho energie, ba aj prostriedkov kvôli uľahčeniu jeho života. Lenže tento darca časom zistí, že ten obdarovaný, využíva tieto prostriedky práve oproti nemu samotnému – teda darcovi. Budú nasledovať mnohé napomenutia a rady, ale nič to na situácii nezmení. Jedinou možnosťou nápravy, ba záchrany doposiaľ obdarovávaného, zostane tvrdý zásah zo strany darcu, ktorý všetko uvedie na správnu cestu! A tento scenár na nás čaká! 

A to je zas doba, na ktorú čaká pár tých, ktorí už objavili užitočnejší spôsob života, ba vedeli by poradiť blížnemu v tomto dave, ako sa potom zachrániť. Čakajú, aby začali v pravý čas svoje dielo. Sú to tí, ktorí sa vzdialili od tancujúceho a hýriaceho davu! Skôr je pomoc akéhokoľvek druhu  nemožná! Zároveň je toto aj vysvetlenie toho, prečo bola nami zvolená taká forma šírenia Slova, ktorá síce dokáže osloviť celý tento v panike blúdiaci dav, ale pritom ochrániť tých, ktorí nebudú ešte ani vtedy v bezpečí. Nami zvolená forma šírenia Slova pritom zodpovedá aj pokynom v samotnom Slove, nakoľko slobodná vôľa každého bude zachovaná, ba každý hľadajúci Pravdu bude musieť vynaložiť vlastné úsilie, aby Slovo získal. A toto je odpoveď pre všetkých tých, ktorí teraz tvrdia, že náš projekt rádia ZÁCHRANA ustrnul, alebo nemá budúcnosť. Zatiaľ je možná iba aktivita, ktorú udržujeme našou stránkou pri živote, aj keď rovnako s nepatrným výsledkom, ako to bolo podané v tomto podobenstve s jasajúcim davom počas karnevalu.
Na tú rozhodujúcu aktivitu sme však pripravení a čakáme už iba na splnenie týchto zasľúbení z PG: 

Ďakujte Pánovi, keď vám pomôže svojimi údermi, ktoré spätne pôsobiac, musia na vás dopadať. Modlite sa a buďte pripravení k hodine najväčšej ľudskej núdze zvestovať Slovo, ktoré som vám dal!

Choďte von, zvestujte a vysvetľujte moje Slovo vo Svetle Pravdy! Aby kráľovstvo Božie prišlo na Zem.

Potom už nebude pre ľudí na zemi žiadne „keby“ a „ale“, s ktorými doposiaľ hĺbavo a rozmarne premeškávali svoj najlepší čas. To im bude odobraté a tým vyrazená z ruky zbraň, ktorú sami proti sebe nariekajúc ničivo nasmerovali.

Tento zázrak spôsobí svätý Boží hnev! Vy však potom choďte von, zvestujte a vysvetľujte moje Posolstvo, ktoré prinesie ľuďom Božie kráľovstvo na Zem!

Buďte preto teraz pripravení! Doba vám privedie ľudstvo bližšie! Príde to k vám prostredníctvom vysokého duchovného vedenia ako samozrejmosť! Ak sa tomuto prúdu nebudete vyhýbať, splníte svoju povinnosť! Pristúpi to k vám. Buďte odvážni, hrdí a slobodní! Nemáte sa žobravo uchádzať o priazeň ľudí, ale iba vyhovieť tam, kde vás budú o to prosiť!

Teraz nadišiel čas, keď Slovo má byť voľne a slobodne zvestované celému svetu, vo všetkých svetadieloch, (*) lebo na svetových hodinách je krátko pred odbíjaním dvanástej hodiny!

Pevne, neskrúšene a radostne máte stáť pred Slovom, tak to chce Boh, Pán! Slobodne a otvorene máte teraz priznať svoju príslušnosť! Tým prinesiete ľudstvu dobro, prinesiete mu záchranu, Svetlo, život. A Božia všemohúcnosť je s vami! Nemáte sa skrývať, vy, ktorí ste boli pozdvihnutí zo starého, aby ste tu na zemi vystavali nové, podľa vôle Božej.

Neostýchajte sa už hovoriť o Slove môjho Posolstva. Boh chce, aby ste nahlas zvestovali, čo naplňuje vášho ducha! Boh chce, aby ste teraz hovorili a jeho sila a ochrana bude s vami!

Neskrývajte sa; lebo osud mnohých ľudí leží tým vo vašich rukách! Vy ste zodpovední za to, ak vážnym hľadajúcim neposkytnete v súde možnosti, aby našli cestu ku Svetlu. Nemáte ich získavať ani za nimi chodiť, ale musíte stáť na svojom mieste, zďaleka všetkým viditeľní! K tomu vás dnes volám!

Čo vy ponúkate ľuďom vo svätom Slove, to predstihuje všetky poklady tohto sveta! Myslite na to. Vy ste tými dávajúcimi, tými darcami vo zmysle Božom a nie iba trpenými medzi vašimi blížnymi.

Vášmu Bohu musíte teraz preukázať dôkazy nijaké slová! To k vám volám ja, ako Imanuel v mene môjho všemohúceho Otca, ktorému ste sa svojim konaním vysmiali!
Teraz sa máte naučiť Boha sa báť, aby ste si zvykli na to uctievať ho plní pokory a za každý z jeho darov vďačne ho teraz velebiť, ktoré vám doteraz tak prebohato poskytoval.
A kto z týchto ľudí sa to nechce naučiť v utrpení, ako sa to patrí tvorom, ten nech je zatratený na celú večnosť a vyškrtnutý z knihy života, ktorá už nesmie niesť viac jeho meno!
Jedine Svetlo je život a sila! A kto nechce usilovať ku Svetlu, tomu sa nemá dostať nič z jeho sily! Hnev všemohúceho Boha vynúti veľkú očistu! Potom spoznáte, že jedine Slovo Posolstva Grálu je to, ktoré vás môže zachrániť a pomôcť vo vašej núdzi!

 

Ja a Slovo jedno sme! Kto pozná teda moje Slovo, ten pozná tiež mňa. Telesné videnie nie je pri tom nutné; lebo tým dosiahol duchovné spojenie so mnou, bez toho, či si je toho vedomý, alebo nie. Človek, ktorý prijal moje Slovo, prijal tým aj mňa, je so mnou spojený.
Kto je však takýmto spôsobom spojený, toho temno nemôže odtiahnuť. Temno ho nedokáže spolustrhnúť do oblastí rozkladu, kam ono samo bude už teraz zvrhnuté tlakom Svetla!

No nie je už ďaleko doba, keď budú netušene poklady zo Slova Posolstva ľudskými duchmi všetkých tried jasavo sprostredkované načúvajúcemu ľudstvu. (*) A vždy niečo nové vám dá Posolstvo pre akúkoľvek oblasť skutočného vedenia, pre dušu i telo, tiež pre vaše myslenie a konanie tu na tejto zemi.

 

Nie je to také ľahké, ako si predstavujú ľudia, alebo ako učia cirkvi! Samotná modlitba vám nič neosoží, musíte konať. Celý váš pozemský život musí byť svedectvom toho, že chcete skutočne vytvárať len dobro a to všetkými svojimi schopnosťami, ktoré vám Boh poskytol!

Nič neprospieva o Slove iba vedieť! A keby ste dokázali celé moje Posolstvo odrecitovať naspamäť, vetu za vetou k poučeniu seba i svojich blížnych . . . , nič by to neosožilo, pokiaľ podľa neho nekonáte, v zmysle môjho Slova nemyslíte a celý svoj pozemský život si podľa neho nezariadite ako niečo samozrejmé, čo vám prešlo do mäsa a krvi, čo sa nedá od vás oddeliť. Len potom budete môcť čerpať z môjho Posolstva večné hodnoty, ktoré pre vás v sebe prechováva.

Ale najprv musia prísť ťažké búrky, všetkým musia najskôr lomcovať očistné horúčkovité triašky, aby usmrtili to staré, skôr než bude môcť vzniknúť nové; a vy, ktorí máte byť schopní z toho sa dostať, potrebujete Božiu milosť, aby ste sa mohli opäť vzchopiť, keď vás po všetkých búrkach zavolá nové slnko k novému životu!

Lenže odpor voči konaniu a mysleniu pozemských ľudí musíte poriadne zažiť na sebe i sebe, prv než budete môcť byť od toho oslobodení. Ten odpor musíte tak vychutnať, ako ho dávalo pozemské ľudstvo vždy prežívať všetkým vyslancom zo Svetla vo svojej ošklivej zvrátenosti, nepriateľskej voči Svetlu. Nijak inak nemôžete dôjsť k spáse!
Je to jediné oslobodzujúce zvratné pôsobenie vašej viny, voči vyslancom Svetla, ktorú musíte teraz sami prežívať, lebo inakšie vám nemôže byť odpustená.

Ľudia, žijete v dobe, za ktorej prísnosť musíte Bohu ďakovať, pretože jedine ona vám môže priniesť záchranu tým, že vás prebudí z hlbokého spánku, do ktorého ste upadli svojou vlastnou vôľou! 
Otrasy za otrasmi všetkých druhov budú vás teraz zasahovať, a to pozemské a s nimi úzko spojené duševne. Mnohí ľudia môžu byť dnes duševne zasiahnutí len vtedy, ak to pozemské musia prežívať v najhrubšej forme, pretože sú vo všetkom už príliš otupení a ich duše spočívajú oddelené za kamennou stenou, aby ako ochromené upadli do smrteľného spánku.

A vaša istota poskytne záštitu a pomoc všetkým, ktorých prosby sa v poznaní Boha obrátia k Svetlu. Vy môžete hľadajúcim objasniť tú cestu, ktorá ich vyvedie z osídiel a nástrah rúcajúceho sa temna, aby neboli spolustrhnutí, ak sa ich duše snažia ešte v poslednom okamihu poctivo sa namáhajúc primknúť k Slovu.

 

Dobré chcenie nie je ľudstvu nanič, ak toto chcenie nebude premenené na čin. Premenené na čin ľuďmi samými, skôr než pred Boha predstúpia s opätovnými prosbami!
To je v Posolstve celkom zreteľne uvedené ako základná podmienka. Ľudia sami musia svojou činorodou námahou teraz dokázať, ako vážne berú svoju vlastnú záchranu!

Len v boji počas činu otvára sa každý človek správnym spôsobom, takže do neho môže prúdiť sila, a tým aj pomoc.
Sila je pomocou, ak ju zhodnotí, teda využije! No nie inak než v činoch! Ľudia sa majú zmeniť a potom majú prísť, nemajú však prichádzať, aby sa dali zmeniť!
Ako sa má človek zmeniť, čo má pri tom robiť, je presne vysvetlené v mojom Posolstve!
Ak to v ňom nájsť chce, tak to nájde, v každom prípade! V nijakej životnej situácii nenechá moje Slovo hľadajúceho bez vysvetlenia, nech je akákoľvek.

Otázky svedčia o pohodlnosti toho, kto má sám Posolstvo v rukách. Nehýbe sa dostatočne, inak by mu nezostala ani jediná otázka.
Hľadajte, potom musíte nájsť, čo pre seba potrebujete! Lenže hľadať, teda namáhať sa, už musíte vy.

ZÁCHRANA! SPÁSA!

Avšak uprostred vravy a rachotu ničenia zachvieva sa Slovo! Víťazne tiahne po krajinách,  (*) aby sa ešte mohol zachrániť ten, kto sa o to poctivo usiluje.

Rada pre veriacich všetkých náboženstiev:
Tak pracovala všeláska zo Svetla, aby pomáhala ľudským duchom stále novými zjaveniami v súlade s vtedajšou zrelosťou stvorenia až nakoniec zostúpili nadol časti samotného Boha, aby sa tiež ľudstvu dostala posvätná správa o Božskom a jeho pôsobení, aby v zastavení prezretosti dosiahnutého súčasného bodu neupadlo do rozkladu, ako by sa to muselo stať podľa samočinných zákonov vo stvorení, keďže trvalé usilovanie nahor je základnou podmienkou zotrvania vo stvorení.
Tak nastáva aj teraz pri pôsobiacom veľkom obrate svetov bezpodmienečná nutnosť rozšírenia vedenia až po bytie Imanuela, v ktorom sa tento obrat teraz splní! 
Buď sa ľudský duch prinúti povzniesť sa až nahor k vedeniu o tom, alebo zostane stáť; čo pre neho vlastne znamená začínajúci rozklad v nepotrebnosti spôsobenej nečinnou prezretosťou ľudského ducha, ktorý zostal stáť a nevie už, ako správne použiť v ňom nahromadenú silu Svetla. Takže to, čo môže pomôcť a pomohlo by aj, stane sa mu záhubou, ako každá energia používaná nesprávne.
Preto musíte teraz vedieť o Imanuelovi; lebo tento čas je pre vás tu!
Kto na toto nové Božie zjavenie ešte naďalej nechce dbať, nesmie tiež zostať v stvorení, a bude vymazaný z knihy života. Takto to chce Boh! A jeho svätá vôľa sa na ľuďoch splní teraz od tejto hodiny so všetkou viditeľne nastávajúcou mocou silou Svetla, ktorej nikto nemôže klásť odpor. 
Ťažkým utrpením budú teraz ľudské duše uvoľnené a pripravené k prijatiu Slova, ktoré im prinášam z Boha! A len tí k tomu ochotní vyjdú zo všetkých útrap k novému bytiu.
Boh je Pán, On celkom Sám, a kto ho nechce v pokore uznať takého, aký skutočne je, a nie ako si Ho vy predstavujete, ten je odsúdený!

Rada pre čitateľov PG: 
Ako prvá základná podmienka k porozumeniu je: predstaviť si Parsifala ako Syna Svetla, prichádzajúceho zhora do stvorenia, nie azda ako pozdvihnutého zdola nahor. On je začiatok i koniec vo stvorení, je alfa i omega všetkého tkania mimo božského a tým kráľ Svätého Grálu, kráľ stvorených!

To druhé:
Parsifalovo veľké dielo očisty, sprevádzané osobným preputovaním svetov, poznávaním všetkého zla, podmienené bezvýhradne vlastným prežívaním, ktoré muselo skončiť spútaním Lucifera na ochranu stvorení a všetkých tvorov, ktorí zostanú po očiste.

To tretie:
Pád a veľké zlyhanie vyvinutých, teda ľudských duchov v hmotnosti si vynucuje rozbiť ich nesprávnu svojvôľu a bezprostredne nastoliť Božiu vôľu v založení tisícročnej ríše, pokiaľ sa všetko ľudské chcenie dobrovoľne nepodriadi Božej vôli a pokiaľ nebude dokonale zaistený nerušený ďalší vývoj stvorení v záchvevoch krúživých pohybov, prežiarených Svetlom.

Komu prenechávajú splnenie tejto tretej - najdôležitejšej podmienky tí, ktorí odmietajú príchod  Imanuela – Parsifala,  ako Pána Tisícročnej ríše?! Nedbajú na Slovo a počúvajú našepkávania poskokov „kniežaťa Sveta“. 

Zobuďte sa ľudia!
Nadchádza koniec menenia masiek, aj kostýmov, vášho ducha!

Tieto citáty boli potrebné, nakoľko sú mnohí aj z tých, ktorí Slovo PG už vlastnia a teda poznajú, ale sa nám a našej aktivite otočili chrbtom, alebo nás dokonca mnohí kritizujú za túto pripravovanú službu blížnemu. Dokonca odmietajú nový príchod Imanuela! Títo nechápu, že forma šírenia Slova za čias Ježiša, bola iná, ako za čias Syna Človeka, ba iná, ako za čias Prakráľovnej a iná je už aj za našich čias! Nechápu ani to, že aj JEHO aktivity budú nové – celkom iné, oproti tým, aké boli v čase písania Slova, ba aké oni očakávajú!  Či chcú títo zástancovia skostnatených a dávno prežitých tradícií, chodiť pomedzi tento tancujúci, alebo v panike sa rútiaci dav a prekrikovať ich Slovom Pravdy?! Pre logicky mysliaceho človeka dneška je to už smiešne. Tento príspevok nemá byť žiadnym žobraním o priazeň, alebo dokonca o podporu finančnú, nakoľko toto všetko už teraz vôbec nepotrebujeme, ale ako všetky naše slovné príspevky, mal by byť iba pomocou blížnemu. 
Nech si položia všetci ľahostajní, alebo dokonca kritici otázku, či  Slovo, ktoré majú v rukách, ich pripravilo aj na čin v prospech blížneho, teda tak, ako je to v citovaných zasľúbeniach, alebo, či iba v sebaobdive očakávajú, že už to stačí, že Slovo poznali a aj ho občas čítajú? Čítajú...čítajú, ale tie dôležité napomenutia, ba príkazy ignorujú! Či dúfajú, že tie zasľúbenia, ktoré sme citovali, sa vyplnia bez činu?

„Vy ste doposiaľ nikdy nepoznali nápor všemohúcej Božej vôle, pretože čas na to prichádza až teraz. V ňom sa nebude dať vyhnúť tomuto vám celkom novému slovu: „Vy musíte!“
„Po prvýkrát platí teraz pre všetkých ľudí: Vy musíte! Lebo doposiaľ platilo: „Vy máte!“

Komu tieto slová nič nehovoria, tomu možno niečo povedia tieto:

Kto teraz nechce poznať moje Slovo
kvôli niečomu inému, toho ja nebudem
poznať v hodine jeho núdze!

Nech skúsia nájsť efektívnejší spôsob šírenia Slova, v tejto našej primerane technologicky rozvinutej spoločnosti. Aj cirkvi predsa využívajú tento spôsob šírenia informácií, ba bol by pre nich ešte používanejší, keby prinášal aj zisky, nie iba výdavky. Ba keby tento spôsob šírenia Slova neurobil nezamestnaných z kňazov. My sa však šírením Slova neživíme a ani sa neplánujeme, ale práve naopak, tento efektívny spôsob šírenia samotní, aj s hŕstkou ochotných,  financujeme. A je ale podstatné, že túto formu šírenia Slova, dokáže zrealizovať aj tá malá skupina! Tak čo nám chcú oponenti vyčítať? Alebo nech skúsia tieto zasľúbenia efektívnejšie uviesť do života, teda v čin. Až dokonalejší spôsob nájdu, tak im radi v tom pomôžeme, ba nebudeme ich iba kritizovať, ale dokonca získajú si náš obdiv. Jestvuje ešte jedna dokonalejšia forma šírenia tohto Slova, ale žiaľ, tá je zatiaľ nad naše schopnosti a preto musí zostať vyhradená do budúcnosti a  pre niekoho iného!

Víťazne tiahne po krajinách, ... (*)

Teraz nadišiel čas, keď Slovo má byť voľne a slobodne zvestované celému svetu, vo všetkých svetadieloch, ....(*)

...sprostredkované načúvajúcemu ľudstvu. (*)

Aká forma šírenia Slova umožňuje uskutočniť v našej dobe slová týchto zasľúbení dokonalejšie?
Tí, ktorí nás kritizujú, nech si už teraz zháňajú cestovné lístky, cestovné pasy a vybavujú víza, aby mohli zasľúbenia plniť!

Alebo nech si zoženú pohodlnú pohovku!

 

________________________________________________________________________________________
29. júl 2017

POSLEDNÉ PREŽÍVANIE

 

Na úvod je potrebné zaradiť jeden citát zo Slova Pravdy – Posolstva Grálu: 
„Všade vôkol je noc. Avšak v najväčšej núdzi, keď všetkému i tomu lepšiemu, hrozí utonutie, začínajú tiež súčasne svitať ranné zore! (*) Ale ranné zore prinesú vopred bolesti veľkej očisty. Táto očista je nevyhnutná prv, ako bude môcť začať záchrana všetkých vážne hľadajúcich; avšak nikomu z tých, ktorí usilujú o nízke, nebude môcť byť podaná pomocná ruka! Budú sa musieť zrútiť až do tých hrôzyplných hlbín, kde jedine ešte môžu dúfať v prebudenie, a to v utrpeniach, v ktorých sa musia zoškliviť sami sebe.“ (**)

(*)Tento citát definuje našu dobu, ktorú teraz prežívame,  a toto dianie neberie  do úvahy iba ten, ktorý je buď úplne odrezaný od prírodných zákonov, alebo ten, ktorý z tohto diania ťaží!

My sme sa už tejto problematike viackrát venovali, a nie len z pohľadu následkov, ale aj samotnej príčiny, lenže nie tak komplexne, ako tomu bude teraz. Tých, ktorí z tohto diania majú výsledný úžitok vlastne vôbec niet, čo nám potvrdí blízka budúcnosť, lenže zdanlivý krátkodobý prospech pre isté skupiny zatiaľ jestvuje.  
Menovať všetkých, ktorí z toho diania krátkodobo ťažia, je nad naše sily, lebo je to množstvo ľudí, ktorí patria do rôznych oblastí ľudského diania, ale patria prevažne do nasledovných skupín: politici, vedci, cirkev, potom nasledujú ich satelity: médiá, armáda, polícia, školstvo, a nakoniec podnikateľské subjekty, ba hlavne mimovládne organizácie, ktoré sú najviac naviazané na svojich chlebodarcov, ktorí ich živia iba ako nástroj svojho záujmu. Títo posledne menovaní, spôsobujú najviac zla vo svojej nevedomosti a túžbe po ľahkom živobytí, svojimi prehnanými aktivitami, pričom pôsobia ako zhubná nemoc, ktorá je živená  „bacilom“, ktorý následne zadefinujeme, ale netušia, že pôsobia v mene záujmu niekoho, kto sa snaží zdravú spoločnosť, najviac rozložiť. Teraz sa to prejavuje najviac medzi mimovládkami, ktoré sem importujú migrantov, alebo prehnane podporujú tých, ktorí si to vôbec nezaslúžia, a tiež  medzi rôznymi samozvanými „ochranárskymi“ skupinami! 
Títo posledne menovaní, nedokážu tvoriť žiadne hodnoty, prospešné pre človeka, ale iba ťažiť v mene ctižiadostivosti a ega, ba takto znepríjemňovať život tých, ktorí spoločnosť živia, ba ju aj držia v zdravom pohybe, čo je jeden z večných zákonov.

Nadviažeme na úvodný citát a adresne pomenujeme sily temna, alebo z pohľadu neznalého – sily zla, ktoré sa usilujú ľudstvo vtiahnuť do záhuby, ale pre dnešného, bežne ne-znalého človeka, budú úplne neznámym  pojmom, ba pre niektorých  prekvapením. Tu ale treba hneď pred týmto adresným odhalením dodať, že je to úplne v rámci prírodných – Božích zákonov, teda v súlade hlavného zákona: slobodnej vôli človeka! 
V zmysle tohto zákona pôsobia štyri veličiny, príčiny – druhy bytostí, ktoré ovplyvňujú dianie, ktoré teraz prežívame v našej hmotnosti, ako jeho následok:

1. Ľudskí duchovia, žijúci na iných – temných planétach, tiež hrubohmotných, ktorí sa rovnako, ako my, vyvíjajú v hmotnosti.
2. Ľudskí duchovia, ktorí už po návrate do jemnejších úrovní (po hrubohmotnej smrti), slúžia temnému princípu, „kniežaťu sveta“ – ako ho nazval Ježiš, a to buď už vedome, alebo iba v nevedomosti. 
3. Ľudskí duchovia žijúci v hmotnosti Zeme. 
4. Bytostní služobníci Svetla, ktorí teraz na náš podnet_- našich myšlienkových foriem v jemnej a strednej hrubohmotnosti, uvádzajú do činnosti formy hrubohmotné, čím plnia svoju úlohu, ba aj Boží zákon.   

Naša veda a mnohí mudrlanti, tieto bytosti neuznávajú, ale všetko jednoducho
strčili do jedného pytľa, ktorý pomenovali – PRÍRODA!  

Potom je tu pre záchranu hľadajúcich Pravdu protipól – hierarchie Svetla, s celou radou bytostí, ktoré obývajú vyššie úrovne stvorenia a svetlé planéty vesmíru. Každý ľudský duch na základe slobodnej vôle, a následne svojich činov, si vybuduje svoje spravodlivé postavenie v hierarchii vyvíjajúcich sa duchov, ktorí musia preputovať  hmotnosti, pred návratom do svojho domova – duchovnej ríše – Raja.  
Napriek tomu, že sme to už viac krát uvádzali, bolo toto nutné napísať na úvod, aby bolo možné pochopiť nasledovné. 
Ku všetkým bodom treba dodať, že príčinou všetkého zla, teda prežívaných utrpení a kríz, je iba ľudský duch, ktorý sa vyvíja v stvorení na rôznych planétach, a to v telách rôznej hmotnosti.

K 1. bodu je potrebné uviesť, že mimozemské civilizácie z temných planét dávno spolupracujú s rovnako temnými silami na našej planéte a spoločne vedú ľudstvo do záhuby, ba teraz abnormálne znepríjemňujú život všetkým tým, ktorí sa usilujú slúžiť Svetlu, hľadať Pravdu, ba žiť tak, ako nás to učili všetci vyslanci Svetla a Pravdy. Ovplyvňujú to výrazne spätné väzby z minulých inkarnácií, keď väčšina našich terajších vládcov pochádza z iných temných planét, alebo úrovní, ba vtelili sa sem už s týmto temným poslaním! Tieto temné tlaky nepociťujú iba rovnorodí - temní, alebo ľahostajní! Znovu je to ale výsledok iba nášho nesprávneho konania a neznalosti prírodných – Božích zákonov.

Bod 2. sa bude javiť pre väčšinu ako utopia, ba  je to pre nich najväčším problémom na ceste zdravého života. Mnohí už doplatili na túto neznalosť, skončili buď v psychiatrických ústavoch, mnohí samovraždou, iní vedením dvojitého života, ktorý ich oberá o sily a aj dôstojný život, po ktorom už iba nemohúcne túžia. A takýchto je teraz väčšina, pričom nevedia, na čo doplácajú a odkiaľ pochádza ich problém, ktorý sa vzdelanými pomenoval depresia, alebo schizofrénia. A keď máme výraz, tak žijeme v presvedčení, že už to nám stačí! 
Aj keď sa už o tomto jave začína hovoriť dokonca aj vo vedeckej pospolitosti, ba aj v niektorých duchovných smeroch a cirkvách bol čiastočne odhalený koreň pôvodu, zatiaľ je to stále iba okrajovo, ba znovu bez potrebnej znalosti o prejave týchto zákonov. Potom sa niektorí snažia o „vymietanie diabla“, „vyháňanie démonov“, lenže bez patričného výsledku, lebo je to konanie v neznalosti.

Bod 3. je o nás, ľudských duchoch, žijúcich a vyvíjajúcich sa teraz v hmotnosti na planéte Zem, ktorí tiež v nevedomosti uvádzame do pohybu sily v jemnejších úrovniach Zeme, ktoré potom, spätne pôsobiac, formujú naše prežívanie v hrubej hmotnosti. O tomto dianí sme už v príspevkoch viackrát informovali, ba aj odkazovali na prírodný zákon, ktorým formujeme svoje prostredie.   

Prvé tri veličiny – príčiny, sú v réžii rovnorodých bytostí  ľudských duchov, ktorí svojimi myšlienkami a citmi, formujú túto hrubú hmotnosť; žiaľ doteraz v nevedomosti iba negatívne a rušivo, ba už až zničujúco, čo sa teraz už veľmi výrazne prejavuje a spôsobuje nám veľké škody, ba už utrpenie, ktoré lavínovito narastá, ba ešte iba bude, až do konečného zničenia.

V celkom inej polohe sú však bytosti štvrtej – zvýraznenej skupiny, ktoré sa vlastne tiež podieľajú na negatívnych a zničujúcich aktivitách, ale pritom sú tieto ich aktivity v službe Svetla, tieto bytosti sú naopak, voči zákonu, ale aj nám bez viny, lebo ich pôsobenie - formovanie je  v súlade s týmito prírodnými – Božími zákonmi! Tieto bytosti formujú s nami nie iba zvieraciu ríšu, ale aj nás samotných, podľa už známeho zákona: „Oko za oko, zub za zub!“ Rozhodujú teda aj o našom osude, podľa našich zásluh, ale aj za súčinnosti vyšších hierarchií bytostí! 
Ako je to možné, že formujú aj prejavy zla a samy sú bez viny?  
Rozdiel, medzi nimi a nami, je v tom, že oni na rozdiel od nás nemajú slobodnú vôľu, ale  plnia zákon, ktorý dokonale poznajú, ale iba v kompetencii svojho druhu, a preto sú aj zbavení zodpovednosti za svoje činy, ktoré sú vždy iba v súlade so zákonom. Do tohto postavenia boli dosadení vyššou hierarchiou, tiež v súlade s Božím zákonom. Plnia iba naše chcenie, preto zodpovednosť preberáme za ich činy my, ktorí sme obdarení slobodnou vôľou a teda sme ich uviedli do formovania našich diel, prípadne ich uviedli tí, ktorí sú už aktívni v jemnejších úrovniach, prípadne duchovia, pochádzajúci z iných planét, ale pôsobiaci na našej planéte (uvedení v bode 1 a 2).
Toto vysvetlenie sa bude neznalým zdať ako blud, prípadne teória fanatika, ale žiaľ, je to  úplne v zhode s prírodnými – Božími zákonmi a každodenne potvrdzované praxou a pozorovaniami tých, ktorí tieto zákony už tiež poznajú. V mojom prípade je to už viac ako 25 rokov pozorovania a testovania. Posledné roky prebehli pri aktívnych pozorovaniach a testoch, ako reagujú zvieratá na toto formovanie. Skôr, než bude podané zistenie posledných rokov, ale hlavne tohto posledného, bude potrebné zaradiť ešte citáty zo Slova Pravdy, kde je potvrdená funkcia tohto zákona v nám sledovanom smere.

„S OBDIVOM stoja často ľudia pred inštinktívnym počínaním zvierat. Pripisujú zvieratám nejaký zvláštny zmysel, ktorý u ľudí buď úplne vymizol, alebo ho nechali zakrpatieť.“

„Príčinou takého správania zvieraťa je však niečo celkom iné. Zviera nemá ani vlastnosť ani schopnosť toho, čo človek rozumie pod pojmom inštinkt! Pri týchto dejoch zviera iba poslúchlo dané mu varovanie. Tieto varovania dokáže zviera celkom dobre vidieť, zatiaľ čo len málo ľudí to však môže spozorovať.
Ako som už vysvetlil v jednej predchádzajúcej prednáške, duša zvieraťa nepochádza z duchovného ako človek, ale z bytostného. Z bytostnej časti stvorenia pochádzajú aj bytosti živlov: škriatkovia, elfovia, víly, rusalky atď. ktoré pôsobia v tej časti stvorenia, ktorú ľudia nazývajú všeobecne prírodou; teda vo vode vo vzduchu, zemi a ohni. Taktiež tie, ktoré sa zaoberajú vývojom a rastom hornín a ešte všeličím iným. Tieto však pochádzajú z inej časti bytostného než duše zvierat. Lenže ich obojstranná príbuzenská rovnorodosť pôvodu donáša so sebou väčšiu schopnosť vzájomného poznania. Preto zviera musí bezpodmienečne poznať lepšie tieto bytostné tvory, než to dokáže človek, ktorého pôvod je v duchovnom.“ (***)
Prírodné národy po celom svete berú tieto bytosti ako samozrejmosť, lebo niektorí tieto bytosti dokážu vidieť, iba my, „vzdelaní“ – „pokrokoví“ egoisti, sa z tohto vysmievame. Títo dokážu komunikovať s týmito bytosťami, ba niektorí si pri získaní kontaktu s nimi pomáhajú rastlinnými výťažkami, napríklad ayahuaskou. (V poslednej dobe je to predmetom výskumu). Lenže tieto prírodné kmene, nepoznajú tie dôležité súvislosti, ktoré sme my už mohli dokonale poznať, lebo ich máme vysvetlené v Slove Tvorcu stvorenia, z ktorého je teraz citované, ba ktoré pre mňa výrazne potvrdilo praktické zistenia.

Človek sa často pýta, prečo sa prejavuje boj v prírode, a predsa sa bytostné v neskoršom stvorení riadi ... podľa správania ľudí!

„Tieto útvary ľudského citového chcenia majú v sebe silu, pretože vznikajú z duchovného chcenia, spojeného s „neutrálnou hlavnou silou“, ale najdôležitejšie pritom je, že tým pri svojom vzniku prijímajú do seba niečo z bytostného, t.j. z tej podstaty, z ktorej sa vyvíjajú škriatkovia atď. Chcenie zvieraťa to nemôže dokázať, pretože duša zvieraťa nemá v sebe nič duchovného ale len bytostné. Je to teda dej, ktorý sa uskutočňuje len pri útvaroch ľudského citového chcenia, ktorý pri dobrom chcení musí preto priniesť veľké požehnanie, ale pri zlom chcení nepredstaviteľnú škodu, pretože bytostné jadro takých útvarov má v sebe vlastnú hnaciu silu, spojenú so schopnosťou pôsobiť na všetko hrubohmotné. A tým teda vzrastá nesmierne zodpovednosť ľudského ducha. Jeho citové chcenie vytvára buď dobročinné bytosti alebo tiež démonov, čo záleží od jeho správania.“

„Teda až tak ďaleko zasahuje pôsobenie ľudského ducha. Nože, správne teraz pozorujte dnešných ľudí a môžete si domyslieť, koľko zla už napáchali. Zvlášť ak uvážime, aké ďalšie následky má činnosť týchto živých útvarov, vypustených na všetky tvory! Je to ako s kameňom, ktorý keď raz vyletí z ruky, vymyká sa kontrole i vôli toho, kto ho hodil.“

Tak vzniklo všetko zlo iba vinou samotných ľudí. Vinou ich nekontrolovaného falošného chcenia, citového i myšlienkového, ako aj ich ľahkomyseľnosťou v tom!

„Dokonca aj samotné peklo je len výplodom ľudských duchov. Jestvuje síce a skrývajúc v sebe tiež vážne nebezpečenstvo, spôsobuje strašné utrpenie. Predsa je však celkom závislé od chcenia všetkých tých ľudí, ktorých city privádzajú peklu sily k pretrvávaniu z neutrálnej Božej sily. Táto sila spočíva vo stvorení, aby ju ľudskí duchovia používali. Peklo nie je teda žiadne zariadenie Božie, ale je dielom ľudí!

„Pritom je dôležité vedieť, že človek túto oživujúcu silu nemá v sebe, ale len kľúč k nej, a to schopnosťou svojho cítenia. Je teda správcom tejto tvorivo formujúcej sily, pracujúcej podľa jeho chcenia. Z toho dôvodu musí skladať účty zo správcovskej činnosti, vykonávanej každú hodinu. Ale on si to neuvedomuje a zahráva sa pritom s ohňom ako nevedomé dieťa a narobí preto ako aj ono veľa škody. Avšak on nemusí byť nevedomým! To je jeho chyba! Všetci proroci a nakoniec aj Syn Boží sa snažili podobenstvami a náukami priniesť jasno do tejto veci, ukazovali cestu, po ktorej ľudia majú ísť, ako majú ľudia vyciťovať, myslieť a konať, aby pri tom postupovali správne!

Preto prízvukujem ešte raz: Božia sila, ktorá neustále prúdi stvorením a v ňom spočíva, je všetkým ľudským duchom iba prepožičanáOni ju môžu používaním usmerňovať, ale nemajú ju v sebe, nie je ich vlastníctvom! Túto silu vlastní jedine Božské. Ono ju však používa len k dobrému, pretože Božskému je temno neznáme. Ale ľudskí duchovia, ktorým je prepožičaná, spravili si z nej pelech lotrov!

Po týchto poučeniach môžeme pristúpiť k sľúbenému poučeniu získanému počas posledných rokov pozorovania, ale kulminujúcemu v tomto roku tak citeľne, že si to začínajú všímať už aj neznalí, ba aj niektorí ľahostajní. Bude to vysvetlené na správaní zvierat, hlavne vtákov, ale okrajovo aj u hmyzu, ba aj u prehnane a nerozumne vedenej ochrane zvierat, ktoré si našu ochranu vôbec nezaslúžia. Medzi vtákmi, rovnako aj zvieratami, nachádzame presne tak, ako medzi ľuďmi takých jedincov, ktorí spoločnosti škodia, žijú na úkor iných, ba slúžia iba ako nástroj zla, ktorý sme my splodili, ale mal by nám tiež poslúžiť k nášmu poučeniu. Teda presne podľa vety z citátu:

Človek sa často pýta, prečo sa prejavuje boj v prírode, a predsa sa bytostné v neskoršom stvorení riadi ... podľa správania ľudí!

Zvieratá sa teda riadia podľa správania ľudí a vo zvieracej ríši nachádzame presne toľko parazitov a príživníkov, ako je tomu medzi ľuďmi, ba tento stav každoročne stúpa a dnes je to už viac ako 75% ľudskej populácie, ktorá ťaží z práce iných! Nejdeme menovať jednotlivé povolania a činnosti, lebo mnohých by sme znechutili v čítaní a preto nebudeme adresní. Stačí to, čo sme v úvode naznačili.  
Vo zvieracej ríši je to presne rovnako, lebo príživníci medzi ľuďmi svojim myslením, sformovali príživníkov medzi zvieratami. 
Dnes ten, komu bytosti prírody ešte dokázali ochrániť nejakú časť úrody, je aj tak následne konfrontovaný s nájazdmi rôznych zvierat v službe temných duchovných aktivít, ako bolo vysvetlené. Majiteľ dokáže ovplyvniť svojim myslením jeden druh bytostných, ktorí mu pomôžu, ale závisť susedov, aktivity temných duchov mimo Zeme, alebo z jemnejších úrovní, dokážu ovplyvniť iných bytostných, ktorí si plnia znovu iba svoju úlohu tým, že ovplyvnia týchto zvieracích lúpežníkov tak, že úroda mizne takto postihnutému priamo pred očami a nemôže voči tomu nič podniknúť, lebo tí ľudskí lúpežníci v už menovaných inštitúciách formujú ich konanie. Ja som mal napríklad tohto roku toľko čerešní, ako nikdy predtým, ale stálo ma to následne viac ako dva týždne aktívnej ochrany s gumipuškou, pričom som strieľal po votrelcoch opadaným ovocím, ako malými jablkami, čerešňami, slivkami, nakoľko aj narastá výskyt škodcov hmyzu, ba aj rôzne nemoci a tak ovocie nezrelé opadáva.   Streľba takou muníciou nijako neohrozila votrelcov na živote, aby som upokojil ochranárov, ale treba dodať, že aj medzi vtákmi je rovnaké percento, ako medzi ľuďmi, ktorí sú notorickí kleptomani a v takom prípade pomôže iba doživotné väzenie, alebo smrť! Prípadne snáď, ako to robili v minulosti, keď zlodej prišiel o ruku! 
Drozdy sa tak premnožili u nás,(****) a pôsobia iba v záhradách, v lese, kde by boli potrební, tam ich temer neuvidíte, ale začínajú im chutiť už aj také druhy ovocia, ba aj zeleniny, ktorú doteraz nikdy nekonzumovali, ba kŕmia už týmto aj svoje mladé. Tohto roku som už nachytal viackrát lúpežníkov aj v skleníku na paradajkách.  Suseda sa sťažovala, že jej zožrali aj listy z kŕmnej repy, ba manželke žerú aj šalát. Ochrániť úrodu je nemožné, lebo je ich toľko, že kradnú po celej záhrade a nemôžete byť všade.  Jablká žerú ešte nezrelé, rovnako ríbezle, maliny, černice, prvýkrát tohto roku aj muchovník jelšolistý, ktorý je u nás novinkou, a budú pokračovať na slivkách a všetkom, čo v záhrade nájdu. (****) Nie všade to musí byť rovnaké, lebo to už jednoznačne vyplýva z textu.
Na zemiakoch je tohto roku toľko pásaviek zemiakových, ako nikdy a zbierame ich aj dvakrát denne, lenže stále ich je neúrekom. Keby sme zemiaky ponechali svojmu osudu, tak by už nezostali ani holé byle bez listov.  
Na fazuli je toľko vošiek, že ich treba tiež aspoň dvakrát do týždňa likvidovať. Vošky sú aj na ovocných stromoch a ich „opatrovatelia“ – drobné mravce sú tiež veľmi premnožené, nakoľko užitočné vtáky, sú očividne na ústupe. Napríklad krutohlav, ktorý kŕmi mladé väčšinou larvami mravcov sa stal neznámym, čoho som bol svedkom pred tromi rokmi, tiež pri strážení čerešní, keď mi zahniezdil v búdke mojej záhrady, ale mladé nevychoval, lebo mu hynuli, pravdepodobne po „ochranných“ postrekoch, aj keď ja ich vôbec nepoužívam.  Odvtedy sa neobjavil a viac som ho nevidel. Mucháriky, strakoše, trasochvosty, sýkorky, žltochvosty, penice, pinky, hýle, stehlíky, ale hlavne lastovičky a ďalšie užitočné očividne chýbajú, lenže škorce,  drozdy, krkavcovité vtáky, kormorány, teda tie, ktoré výslovne škodia, tie sú na vzostupe. Vrabec je samostatná kapitola, ktorých vraj ubúda – tvrdia ochranári, ale to je tiež skreslený pohľad, aj keď v súlade so skutočnosťou. Tých je skutočne menej, ale iba z dôvodu, že dnes už chová hydinu málo ľudí na dedine a tak nemajú kde kradnúť. Lenže keby prišli ku nám, tak by žasli, koľko ich je v tejto aktivite, pri našich sliepkach činných. 
Už sme v minulosti písali, že jariabok, hlucháň, tetrov, jarabica, prepelica, sluka, ba aj škovránok už vymizli, nakoľko hniezdia na zemi a likviduje ich prevažne medveď, prípadne niektorých chémia. Medveď má na rováši viac previnení a „chvália“ ho mnohí, ktorí  sa snažia ešte poctivo živiť a niečo aj robiť. Teraz uvediem iba jednu perličku, ale veľmi poučnú, ktorú som nedávno zažil:
Pri mojej pochôdzke prírodou som sa stretol pri hlavnej ceste do dediny, ale blízko prvých domov, s jedným známym, ktorý sa mi sťažoval, že na svojom políčku pšenice mu narobili škodu diviaky. Ja som sa ho snažil usmerniť, že to asi bola jelenia zver, lebo diviakov v týchto končinách niet. On ma ale presviedčal, že je tam poryté a museli to byť diviaky, lebo ani pšenica je nie zhrýzaná. Preto som išiel obhliadnuť s ním tú škodu a zistil som, že temer polovica úrody je pošliapaná a na dvoch miestach sú vyhĺbené jamy o priemere asi štyri metre štvorcové a hlboké temer tridsať centimetrov. Lenže to nespôsobili diviaky, ale práve medveď, ktorý hľadal „sýpku“, ktorú si vytvorili hraboše, nakoľko pšenica na poli patrí medzi ostnaté odrody a medveď takú nerád konzumuje. Lenže keď nájde – zavetrí sýpku hrabošov, to už je čisté zrno bez ostní, ba je tam teraz nablízku ešte aj ich mlaď, tak všetko vyhrabe a skonzumuje. Potvrdila to aj medvedia stopa na tej čerstvej hrabanej zemi. Nejdem popisovať, aký názor mal ten pán na ochranárov, ba aj na ochranu medveďa, ale môže si to každý domyslieť. Pritom mal políčko oplotené elektrickou ohradou, ktorú mu medveď roztrhol! Nakoniec pán ochranár by majiteľovi povedal, že medveď ho vlastne zbavil hrabošov a teda je užitočný. Objektívny pohľad však hovorí: Zlodej okradol druhého zlodeja, ale obaja majiteľa! To je dnes moderné aj medzi ľuďmi a na tento neduh ľudstvo doplatí, ba takáto argumentácia ochranára sa dnes razí v zahraničnej politike, ba obhajuje sa vlastná krádež cudzou! Majiteľovi však spôsobili škodu obidvaja a z jeho pohľadu, by bolo najvýhodnejšie zbaviť sa obidvoch. A v krátkej dobe to pravý majiteľ aj uskutoční! (**) Lenže ako som už uviedol, takých, ktorí ešte tvoria hodnoty, je iba 25% a tak ich prekričia tí príživníci, ktorých je 75%! V podávaní takýchto dôkazov zo života by sa dalo dlho pokračovať,  ale % jasne hovoria, ako by to dopadlo!

Pokračovanie prípadu:
Pokiaľ som pripravoval tento príspevok, tak som sa pri nákupe, stretol s týmto poškodeným pánom. Hneď mi referoval, že teraz mu už skutočne na tej jeho pšenici, urobila škodu jelenia zver, ako som ja najskôr uvádzal. Preto tento prípad jednoznačne dokazuje ten prírodný zákon, ba aj potvrdzuje to, že tam, kde začnú pôsobiť tie veličiny zla, ktoré boli pomenované, začne sa škoda hromadiť, lebo je to v súlade s uvedeným zákonom. Aj keď uvedený pán, pomáha mnohým susedom s prácami na poli, nakoľko má vhodnú techniku, niekomu jeho aktivity vadia a nie sú mu po vôli. Škody má iba on a to je tam veľa podobných políčok do výmery 0,50 ha. Možno niekomu sa zdali jeho služby pridrahé! Aj to stačí k tomu, aby to takto dopadlo.  

Zaujímavosť:
Na nákup chodí prevažne manželka, ale teraz ma z auta poslala za touto aktivitou ona, pričom zostala sedieť v aute so sestrou. Až keď som sa v obchode stretol s tým pánom, pochopil som, prečo sa tak stalo.

Záver: 
Dnes je jednoduché zavesiť visačku „extrémista“, alebo „pravicový radikál“ každému, kto sa snaží ohroziť tých 75 %! 
A z tých 25% je iba hŕstka takých, ktorí hľadajú skutočnú príčinu, a tých, ktorí ju už objavili v starých, ale aj nových poučeniach a zasľúbeniach, ktorých máme neúrekom, ba následne si to potvrdili v živote, je ako šafránu! Tých nepočúva nikto!

„Všade vôkol je noc. Avšak v najväčšej núdzi, keď všetkému i tomu lepšiemu, hrozí utonutie, začínajú tiež súčasne svitať ranné zore!“ (*)

Posledné prežitia hovoria ale jasnou rečou, že túto dobu už prežívame, preto by sme mali byť všímavejší. Keď budeme prežívať utrpenie, ba až hrôzu, potom sa nesnažme obviňovať prírodu, alebo dokonca Boha, lebo to bude iba naša „žatva“, ako výsledok našej sejby, presne tak, ako nám to bolo už veky radené vo všetkých starých, ale aj nových zasľúbeniach, ba teraz v tomto príspevku sme sa snažili k tejto Pravde nasmerovať! Či už nestačí pre poučenie ani to dnešné počasie, alebo iné pohromy a katastrofy? Kde ľudí nevytápa, tam zas hrozia požiare. Vyzerá to tak, že ani tomu nie, ktorému strhlo strechu nad hlavou, alebo sa mu zatrasie a spadne celý dom, prípadne zhorí .  

Pochopte konečne, že to nie sú náhody, ale všetko podlieha vašej vôli, 
vôli bytostí iných hierarchií, vyšších a nižších, a všetci   
dokonalým - večným zákonom!
Naučte sa ich poznať a žiť!


________________________________________________________________________________________
16. september 2017

SÚDENIE

 

Mnoho aj čitateľov Slova sa dopúšťa veľkej chyby voči svojim blížnym, ba dopustili sme sa viackrát tejto chyby vlastne už všetci aj voči Vyslancom Svetla, čoho sme boli svedkami nedávno znovu. Takto si každý z nás nadviazal veľmi nepriaznivú karmu, na ktorú všetci v nejakej forme doplácame, ba ešte aj budeme.  
Na úvod preto bude zaradené veľmi vážne varovanie Pána, na ktoré všetci tak často zabúdame, aj keď už bolo nami často pripomínané:

Varovanie.

Keby ste vedeli, ako dlho vás môže žiaľ ťažiť za činy, ktorých ste sa dopustili neciteľnosťou alebo dokonca súdiacou domýšľavosťou, boli by ste snáď opatrnejší. Kiež by ste mohli vidieť, ako horko toho ľutujú tí, ktorí odsúdili osobu Svetlu milú a stojacu v službe PÁNOVI bez toho, aby poznali jej vnútro. Keby ste boli v planúcej pohotovosti a plní nezištnej lásky, mohli by ste poznať núdzu tých ľutujúcich, ktorí nevidia žiadnu možnosť, ako napraviť, čo zavinili. Ktorí naopak musia vidieť, ako ich nesprávne stanovisko prináša stále ešte chladné ovocie odsudzovania a necitlivosti. Nikdy viacej by ste sa nemali odvážiť súdiť bez vedenia! A všetko vedieť nebudete nikdy! Zakaždým, keď súdite druhého, súdite sami seba. Udrie to na vás späť, lebo ste neboli ustanovení sudcami svojich blížnych.
Chráňte sa! Čo vás očakáva, musí byť hrozné. Keď napadnete služobníka PÁNA, tak napadnete JEHO! Ujasnili ste si to? A kto stojí v službe PÁNA, kto je skutočne poslušný len Jeho vôli, toho vy nemôžete poznať. Sú to často práve tí vnútorní, tichí, nestojaci v popredí, ale v najvyššej miere vnútorne oddaní PÁNOVI. Oni sú pripravení ku každej obeti, učia sa pokore, čo ich učiní schopnými, aby splnili svoju službu. Musia odstúpiť bokom tí, ktorí svoje miesto spĺňajú ešte len zdanlivo, ale vôľu Pánovu už vôbec neplnia. On bude najschopnejší povznášať a používať ich darov, nedbajúc ich doterajšieho postavenia medzi vami. Zdržte sa každého úsudku! Neprislúcha vám to. A kde ste vy práve odsúdili, snažte sa to ešte teraz napraviť, tu na zemi! Je to omnoho ľahšie tu, než na onom svete. Môžete si mnohé ušetriť! Jednajte podľa toho!

Rozrastá sa teraz ešte ďalší moderný, ale nebezpečný neduh niektorých hľadajúcich duchovné smery, ktorý čiastočne vyplýva z ľudskej pýchy a namyslenosti: Je to lipnutie na nejakej „slávnej“ – svojej minulej osobnosti, z predošlej inkarnácie! Čo vôbec nemusí byť skutočnosťou, ale iba šikovne predhodenou návnadou temna, na ktorej potom začne stavať pýcha svoju stavbu poblúdenia. Obšírnejšie sa k problému vyjadrím v závere. (*)

Preto aj pre takýchto, je tu jedno veľmi poučné napomenutie od Pána:

Aký si, človeče!

To je otázka, ktorá ti v súde zahrmí v ústrety! Aký si, nie aký si bol!
Preto buď bdelý, ak chceš obstáť v súde! Tak volám už oddávna na ľudského ducha. No moje varovania dozneli nevypočuté. Len nemnohí počuli volanie, chceli ho počuť! Tí ostatní sa domnievali, že majú niečo omnoho lepšie v tom, s čím sa dovtedy uspokojovali, či už to bolo v cirkevných náukách alebo v úkonoch mnohých siekt, alebo v úplnom odmietaní všetkého toho, čo nie je pozemsky viditeľné pozemsky hmatateľné.

Chcenie sa musí stať činom, keď vás teraz dostihnú vlny, predurčené každému jednotlivcovi, už pri jeho zrodení!

Každý človek na zemi má teraz svoj čas na očistu, alebo skazu. Príde to na neho zákonite a on sám má pri tom v rukách tiež svoj osud.

Beda, kde sa mohla zahniezdiť domýšľavosť alebo falošná ctižiadosť, takže pravá pokora už nenašla žiadne miesto! To sa ukáže k zdeseniu toho, kto sa tým dal otráviť a odvrhne ho to stranou.

Preto buďte konečne bdelí a nesnívajte viac o minulosti ani o budúcnosti, ale prežívajte okamih, prítomnosť! Jedine to vám môže ešte priniesť úžitok!
„Aký si človeče!“ Tak požaduje zákon stvorenia v súde!–
Ešte jedno varovanie vám preto chcem dať, skôr než vás táto závažná požiadavka musí zobudiť z bludných predstáv! 
Nestarajte sa o to, čím ste kedysi tu na zemi už boli! Toto poznanie vám v súde nemôže pomôcť; lebo vám nie je nič platné! Až neskôr, keď na to budete zrelší, môže vám to veľa povedať! Potom sa budete môcť z toho poučiť, čo vám prinesie pre prítomnosť veľa úžitku, ak k tomu vo svojom myslení použijete správne stanovisko.
Len zvedavosť alebo aj samoľúbosť núti nejedného z vás, pýtať sa na to tak nástojčivo. Lenže vy z toho poznania nečerpáte to, čo by ste už dnes mohli, ba čerpať mali: spokojnosť a vďaku za svoju prítomnosť; veď všetko ste smeli dosiaľ na tejto zemi okúsiť! Niet ani jediného, ktorý by už nebol býval pozemský bohatý, alebo nejakým spôsobom vládnuci. Ani jedného, ktorý by už neužíval všetky radosti tejto zeme. Preto nemáte nijaké právo ani dôvod závidieť dnes vládnucim, a ani majetným, ktorí možno za vašich dobrých čias museli už pod vami živoriť a trpieť núdzou!

Toto varovanie je ešte závažnejšie pre tých, ktorí v terajšej inkarnácii ešte vlastne nič užitočné pre ľudstvo nevykonali, ba ani pre Svetlo, ale pritom majú trúfalosť hodnotiť takých, ktorí svojimi činmi už dokázali svoje okolie zušľachtiť, ba aj svoju oddanosť Slovu a teda aj Pánovi! Zatiaľ iba čítajú, meditujú o svojej minulosti, a súdia tých, ktorí ich zámerom nevyhovujú! Jedinou pravou službou je čin! Veď už aj Ježiš nás poučil: 
„Podľa ich skutkov spoznáte ich!“ To je aj v Slove Pravdy veľmi často pripomínané. Pripomenieme si to iba pár citátmi: 
Rozvíjanie krásy vo všetkých veciach, až do tej najnepatrnejšej maličkosti, je uctievanie Boha a ďakovná modlitba činom!

Aj tak ste tvrdošijne snívali o akomsi veľkom chcení, ktoré vás podľa vášho mienenia hnalo dopredu. Zaiste, ono je vo vás zakotvené, v tom máte pravdu, avšak vy ste mu nikdy nedovolili vo svojej vlažnosti a lenivom každodennom myslení prebudiť sa k životu a činom!

Domnievali ste sa, že vyčkávaním ste už dokázali svoje veľké chcenie, ako by ste v tom čakaní už uskutočnili chcenie. Moje slová prechádzali preto okolo vašich uší bez účinku, bez toho aby vstúpili do vašej duše. Počúvali ste ma, uznávali moje starosti, ktoré vznikali kvôli vám, nikto však nepoužil sily k tomu, aby povedané pre seba pevne podržal! Úplne len pre seba samého, aby sa to v ňom prebudilo k životu, k činu! Pri premýšľaní o všedných veciach a pri klebetení bolo to rýchlo vytlačené z mysli ako zatiaľ ešte nie naliehavé.

Keď sa preto teraz neprinútite a zúfalo nepoužijete všetku silu, aby ste poznali svoje chyby, ktoré týmto pomenúvam, tak len máloktorý z vás uvidí pozemský zajtrajšok, ktorý ma zvestuje! Avšak ani všetci ostatní to potom neuvidíte v duchu! Nedúfajte teda, že by ste mohli dôjsť k poznaniu, až prejdete do jemnohmotnej ríše! Vy všetci, ktorí ste sa so mnou mohli stretnúť už na zemi, ktorí ste tu spoločne so mnou, ba i tí, ktorých cesta ku mne priviedla len jedenkrát, vám nebude daná príležitosť, ani v celom vesmíre, dobehnúť ešte, keď ste tu niečo premeškali! Tam, kde som sa namáhal, kde aj tak potom duch ešte neprecitol k radostnému činu, tam je uzavretá každá nová cesta; začať znovu, alebo niečo doháňať nie je možné.

Aby som vás v tom podoprel, vyhľadám a určím teraz ľudí, ktorí vám pomôžu, aby ste na to stále mysleli. Ich úlohou bude napomínať vás a v prípade nutnosti i prísne karhať, keď nebudete ochotní pevne kráčať dopredu alebo keď budete pri tom upadať ako doposiaľ do vlažnosti a lenivosti! Oni vás poženú nahor k silnému činu, tvrdo, keď to bude nutné k vašej vlastnej spáse, k vašej záchrane!

Jednako, slepý a hluchý k tomu všetkému, potáca sa tupo človek tejto zeme vo svojom hrubohmotnom odeve sem i tam. Jeho rozum, vo svojej žiadostivosti po pôžitkoch a poznaní, ukazuje mu iba jedno ako cieľ: Pozemské radovánky a pozemskú moc ako odmenu za jeho prácu a ako korunu jeho bytia. Ťažkopádnych a lenivých snaží sa rozum obalamutiť predstavami o tichom pohodlí, ktoré ako omamný jed, nepriateľský voči duchu, ochromuje vôľu k činu vo stvorení.

Čoskoro vám bude táto mechanika tak bežná, že sa vám stane oporou a dovolí vám len dobre myslieť alebo chcieť a nakoniec tiež konať.

Aj ku Pánovi sa pridružili všetci iba zo svojej slobodnej vôle,
a nakoniec ho odmietli, alebo zradili preto, že neboli schopní Slovo 
premeniť v čin!

Mne osobne bolo vytknuté, že som zotročil veľa ľudí! Lenže až chce niekto otročiť iného, musí na neho vyvinúť nejaký nátlak. Bez toho je to nemožné. Lenže ja som ešte na nikoho nevyvíjal žiadny nátlak, ani na tých najbližších – na svoje deti odvtedy, ako som už Slovo poznal a všetci, ktorí sa pridružili, urobili to zo svojej slobodnej vôle, ktorá sa prejavila byť v súlade s mojou, teda spoločným presvedčením tým, čo som verejne prezentoval, ale vždy neadresne a kontakt prišiel vždy z tej druhej strany dobrovoľne, teda nikdy nie adresne z mojej strany. Bolo to presne tak aj v tých prípadoch a u tých osôb, ktoré sa ma teraz snažia kritizovať, ale ony samotné vyvíjajú tento nátlak, ktorý neprávom vytýkajú mne a aj iným. Ani teraz nie som adresný, ale odpovedám rovnakou formou, ako všetky kontakty vznikli, ba ako to vždy robím. Každý nech si urobí vlastný obraz, či sa to aj jeho týka! Mnohí sa pri výchove dopúšťajú závažnej chyby, ktorú vlastne zámerne zaviedli cirkvi, že ešte nezrelého ducha, teda bez pôsobenia jeho pohlavnej sily, privádzajú k duchovným smerom, čo sa pri jej prebudení, potom mnohokrát nebezpečne prejaví, lebo nemal ešte vybudovanú potrebnú ochranu. Lenže pre pôsobenie temna -  ovládnutie človeka,  je to najlepšia pomôcka! „Kde sú svetlé hodnoty, tam útočia temnoty!“ Nezabúdajme na toto ponaučenie z Posolstva Grálu. Buďme veľmi ostražití v tejto rozhodujúcej dobe pre ľudstvo!  

Priliehavý citát:
Je to presne tak, ako s človekom, ktorý nevie plávať. Pritom ale je úplne schopný plaviť sa aj v neznámej vode v dobre chránenom člne. Podobne ako je tomu v pozemskom živote. Ak ale odstráni za plavby z ochranného člna jednu latku, vznikne trhlina, ktorou vnikne voda, tá ho zbaví ochrany a strhne dolu. Taký človek, ktorý nevie plávať, sa stane obeťou neznámeho živlu.

Vlastná mocná a prenikavo pôsobiaca karma začína až vtedy, keď sa v človeku spojí pohlavná sila s jeho silou duchovnou, čím spojením nielenže sa v hmote stáva plnohodnotným, ale môže hmotu ďaleko prevýšiť, a to v každom smere, keď zaujme správne stanovisko.

Vo svojej prednáške o význame pohlavnej sily som povedal, že pohlavná sila začína až pri celkom určitej dobe zrelosti tela. Tým sa spúšťa padací most navonok pre dušu, doteraz oddelenú a chránenú od vonkajšieho sveta. Tento most samozrejme nielen duši umožňuje pôsobiť navonok, ale dovolí aj vonkajším vplyvom dostať sa tou istou cestou k duši.
Až týmto sa stáva jednotlivec plne zodpovedným voči Božím zákonom stvorenia. Podobne, ako je to zavedené tiež u pozemských zákonov.
Avšak spustenie padacieho mosta nastáva samočinne, nie inak než dozretím pozemského tela a pretvorením zloženia krvi, vyvolaného dušou. Táto zmena zloženia krvi poskytuje potom duši možnosť k činnosti na zemi.

(*) Je teraz obzvlášť veľa ľudí, ktorí tvrdia, že počujú hlasy, ktoré im radia. A treba dodať, že je to skutočne pravda, ale ľudstvo, ba ani samotní postihnutí zatiaľ nevedia, odkiaľ tieto hlasy pochádzajú. Je potom o to smutnejšie, že aj mnohí znalí akosi tento problém ignorujú a chovajú sa rovnako, ako neznalí! Veda to zaradila ako psychickú nemoc mozgu a nazvala ju schizofrénia. Je tu ale aj skupina samotných postihnutých, ktorí sú aj rozumovo vzdelaní, ktorí vedia, že je to nie ich nemoc, ale že sa skutočne o cudzie hlasy zvonku jedná, ktoré sa ich snažia navádzať na sebadeštrukciu, alebo deštrukciu okolia, ba mnohí sa už takého činu pod týmto vplyvom dopustili a nesú následky. Iným sú iba posúvané „inteligentné“, ale zavádzajúce informácie. Títo vzdelaní a pozorujúci sa tvrdia, že je to elektronické obťažovanie, ktorého pôvod je u vlády – armády, ktorá sa takto snaží ovládať ľudskú myseľ a zotročiť ľudstvo. Pochádza z elektronického zariadenia, ktoré produkuje vlnenie, už priamo počuteľné sluchom, pre niektorých jedincov. Táto teória pochádza z USA a Kanady, kde má veľa prívržencov.
Problém má svoj pôvod ale úplne inde a vyplýva z neznalosti Božích zákonov, stavby stvorenia, vesmíru a okolia človeka, v ktorom žijeme. Aj keď ani tieto snahy mocných, ktoré boli uvedené, sa nedajú vylúčiť, nakoľko všetci takto konajúci, patria do jedného vreca. Nevie sa, že okolo nás žijú iné bytosti, ktoré nevidíme, ale niektorí ich dokážu počuť. Tieto bytosti môžu pochádzať zo Svetla, ale tiež z temna a podľa svojho druhu, podávajú informácie buď pomáhajúce, alebo zavádzajúce. Lenže rady zo Svetla sú nie nikdy vnucované, ale podávané inou, celkom jemnou formou – iba inšpiráciou, pri zachovaní slobodnej vôle. Pre pochopenie tohto problému nepostačí iba nejaký citát zo Slova, lebo to vyžaduje poznať, ale hlavne pochopiť veľa súvislostí a teda znalosť celého Slova Pravdy. Dnes už ani v tomto smere, nemusí byť človek neznalý, lebo všetko potrebné, máme k dispozícii a treba iba hľadať a snažiť sa porozumieť. Tento čin však už musí vykonať každý sám. To je jediná cesta, ako zistiť, odkiaľ našepkávania pochádzajú – kontrolovať svoje kroky Slovom Pravdy, ktorému je potrebné ale aj správne porozumieť, ba vlastniť toto Slovo nepokrivené a úplné.


________________________________________________________________________________________
2. október 2017

POSOLSTVO GRÁLU
VESMÍRNE SPOJENIE

 

Mnoho čitateľov PG odmieta mimozemský kontakt, ba hlavne túto spoluprácu pri „Poslednom súde“, aj keď nám to bolo už dostatočne vysvetlené. Lenže ich názor môže pochádzať iba z nedostatku informácií! Pre tento prípad sme sa rozhodli použiť istú pomôcku, pre tých, ako je nám to v týchto zasľúbeniach radené: „Ktorí sa o to poctivo usilujú!“ A táto rada je tiež zhodne ponúknutá v tých dôležitých zasľúbeniach, ba preto citáty z nich teraz použijeme, ako dôkaz PRAVDY! Budú použité citáty z Posolstva Grálu a Vesmírneho spojenia, súbežne za sebou, rozlíšené druhom písma:

 • Pre  túto  Zem  som  Alfou  a  Omegou.  Som  skutočný,  i  keď  prichádzam  k  vám  z  neba.  Oslobodím  vás  od  vašej  biedy.  Prinesiem  vám  mier.
 • Každý  dostane  svetlo  Pravdy,  keď  príde  čas.  Nikto  sa  nemôže  vyhnúť  mojej  vôli.  Nič  mi  nemôže  zabrániť,  aby  som  dokončil  svoje  dielo.
   
 • Takto bude rozlíšený text vesmírneho spojenia a tiež bude uvedený  týmto druhom písma.

„Počuj ma Jáne! Ja som Alfa i Omega, Začiatok i Koniec, Večný, Všemohúci! Ja som ten ja som. Bezo mňa nie je nič. Mám kľúče od pekla i smrti, mám spútať to, čo je prekliate a uvoľniť, čo sa polepšilo. Kto však prekoná a vydrží až do konca, ten obdrží silu, aby zostal bojovníkom Svetla. Toho učiním pilierom v chráme svojho Boha a nevyjde už von. A napíšem na neho Meno svojho Boha a meno nového Jeruzalema, mesta nového Boha, ktoré zostúpi z nebies od môjho Boha – a moje meno, to nové.“

Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, prechádzam stvorením, dávam vám Svetlo a posilňujem vás svojou silou. Zo mňa ste boli neskoršie stvorení, lebo zo mňa pochádza život a život nesiete v sebe, podobný zrnu v obilnom klase.
Imanuelov hlas k ľudskému tvorovi:
Ja som, ktorý SOM!
Ja som Vôľa Boha, tvojho Stvoriteľa a Udržiavateľa, ja som tvoj Pán! Ja som navždy večný. Ja som počiatok a koniec, Alfa a Omega! Ja som tvojim prostredníkom k Božiemu trónu, sídlu všemohúceho – jediného Bezbytostného!
Prišiel som, aby som zvestoval Pravdu! Prišiel som, aby som ti priniesol Svetlo a umožnil ti, aby si sa sám vymanil z okov zla, pokiaľ sa budeš v dobrej vôli riadiť mojim Slovom.
Prišiel som z večnosti, vraciam sa späť k večnosti a predsa zostávam pri tebe a ty môžeš cítiť moju Všadeprítomnosť, pokiaľ v pokore otvoríš svoje najhlbšie vnútro žiareniu svetlej Sily, ktorú dávam bez obmedzenia, vždy a všade. Som časťou všesvätej nezávislosti z Boha, ktorá je zákonom. Spĺňam Boží zákon a ten zákon znie:
Spravodlivosť!
Poznáš pri tom, že dokonalá Božia spravodlivosť sa tebe a tvojim blížnym zdá príliš tvrdá a že by mohla byť dokonca pociťovaná ako nespravodlivá. Je to však len preto, že vy, tvorovia Všemohúceho, ste behom tisícročí skrivili pojem pravej Božej spravodlivosti a spútali ju putami vášho rozumu.
Teraz som vstúpil na vašu temnú zem, do chaosu temnôt, aby som vás pripravil a prinútil k tomu, aby sa ten falošný pojem stal opäť takým, ako to chcel Boh, aby som vám ešte raz priniesol Slovo.
Teraz ti vravím:
JA a SLOVO JEDNO sme!
Keď sa chceš zachrániť pred večnou smrťou, ponor sa hlboko do Slova, osvoj si ho a vybuduj v duchu chrám pre Slovo.
Kto nechce takto zachrániť svoje Ja, ten musí zblúdiť na bludných cestách života a zahynúť.
Ešte ti vravím: Kto by chcel svoj život zachrániť, musí ho stratiť.
Neboj sa! Vytýčil som ti cieľ a pokiaľ mi zachováš vernosť, budem ťa posilňovať. Dokonca i v hodinách najväčšieho pokúšania budem nad tebou držať svoju ruku, aby si sa jej mohol chytiť! Premýšľaj, čo znamená moje Meno! Poznaj, kto som!“
Ľudstvo, ktoré usiluje nahor, dosiahne vo mne ciele svojej túžby.
Ale vie o tom?
V Synovi Človeka sa naplní osud všetkých ľudí!

 • Na  Zemi  sa  stanú  veci,  ktoré  sa  budú  mnohým  zdať  kruté,  sú  však  prirodzeným  procesom,  lebo  spôsobia  duchovné  očistenie  ľudstva.

Tiež pred vami stojí teraz táto hodina plnenia svätej vôle Božej! Nebude už dlho trvať a zvesť o veľkých dejoch, ktoré ľudia nazývajú zázraky, preletí svetom. Svetom, ktorý v tú určitú hodinu bude ležať už z časti v troskách. V troskách budú všetky ľudské nádeje, v troskách bude konečne tiež ješitnosť ľudskej domýšľavosti a chcenia lepšie vedieť.
Čomu sa dá dnes ťažko uveriť, to sa stane! Všeličo sa už stalo samozrejmým, čo sa pred rokmi zdalo nemožným. Tiež toto. Ku oneskoreniu nedôjde ani o jednu minútu.

Radujte sa; lebo táto Božia spravodlivosť je blízko! Pôsobí už vo všetkých krajinách na Zemi! Podívajte sa na tie zmätky! Sú to následky blížiacej sa vôle Božej! Je to nastávajúca očista!
Bolo zasľúbené, že noha vyslanca Božieho nevstúpi do prachu toho, čo bolo!

 • Tí,  ktorí  nechcú  prijať  nové  duchovné  poznatky,  budú  znášať  obrovské  duchovné  aj  fyzické  utrpenie,  lebo  to  im  pomôže  k  duchovnému  rastu.

Všetko sa rúti vpred, poháňané všemohúcnosťou Božou; očista stvorenia a vradenie všetkých tvorov do svätých zákonov Jeho vôle je teraz vynucované! Udalosť za udalosťou sa budú radiť k ťažkej reťazi strašných sklamaní, ktoré sú však pre ľudí liečivými, pretože by sa inak nikdy neprebudili z bláznovstva vlastného sebapreceňovania. Musia sa konečne skloniť pred tým, ktorého vôľou smú vôbec byť: pred Bohom!

A všetko sa rúti vpred, poháňané všemohúcnosťou Božou, očista stvorenia a vradenie všetkých tvorov do svätých zákonov Jeho vôle je teraz vynucované.

 • Človeku  bola  daná  slobodná  vôľa,  a  preto  aj  k  Bohu  musí  prísť  sám  zo  slobodnej  vôle.  Nevnucujte  teda  moje  slová  tým,  čo  ich  nechcú  počuť.

To ma urobilo nevýslovne smutným; lebo pri dnešnom stave ľudstva, môže nastať iba jeden koniec: Istota, že väčšia časť celého ľudstva musí byť bezpodmienečne zatratená, pokiaľ mu bude ponechaná slobodná vôľa k akémukoľvek rozhodovaniu!
Slobodná vôľa rozhodovania nemôže však byť podľa zákonov stvorenia odňatá ľudskému duchu nikdy! Ona spočíva v druhu ducha! A na tom, teda sami na sebe, zrútia sa teraz veľké masy v terajšom súde!

 • Cirkev  bola  na  Zemi  zriadená  preto,  aby  zvestovala  moje  slová.  Zle  však  viedla  moje  dielo.  Nebola  mojou,  iba  niektorí  ľudia  z  nej  sú  moji.  Cirkev  stojí  pred  svojím  koncom.

Len nech si duše i naďalej mrmlú modlitby v domnienke, že ich počet im môže pomôcť, ba musí pomôcť, lebo cirkev ich tak učila, ako keby sa s Božou vôľou dalo obchodovať.

Cirkvi hľadali stúpencov, bohatstvo a moc. Preto nesmel žiadny človek vedieť, že celkom sám môže nájsť kráľovstvo Božie a to bez pomoci cirkvi! Nesmel prísť na myšlienku, že Boh nepotrebuje mať cirkev ako prostredníka medzi sebou a svojím tvorom, ktorého aj bez cirkvi stvoril.

Žiadny človek tu nemôže hovoriť o omyle, také konanie nesie príliš zreteľne pečať najnižšieho temna! Je to v najostrejšom protiklade s tým, čo učil Ježiš Kristus! Sú to nepriateľské údery, ktoré tým boli zasadené každému slovu, ktoré On prehovoril. Niet ničoho na celej zemi, čo by sa odvážilo postaviť už od prvopočiatku proti Kristovi a jeho Slovu viac, ako cirkevníctvo!

Cirkev im preto odňala duchovnú prácu, odpúšťala im tiež všetky hriechy, len aby ľudia boli pozemsky a navonok poslušní a konali tak, ako cirkev od nich pozemsky požadovala!
Či to už bola návšteva kostola, spoveď, počet modlitieb, poplatky alebo dary, splnomocnenia, nech to bolo čokoľvek, cirkev bola s tým vždy spokojná. Ponechávala veriacich v blude, že za všetko, čo dali pre cirkev, bude im pridelené miesto v nebeskej ríši.
Akoby cirkev mohla tieto miesta rozdávať!
Služby a poslušnosť spájajú všetkých veriacich len s ich cirkvou a nie s ich Bohom! Cirkev alebo jej služobníci nemôžu ľudskej duši odňať ani prášok jej viny alebo dokonca jej odpustiť! Práve tak nesmie cirkev prehlásiť dušu za svätú a zasahovať tak do dokonalých večných prazákonov Božích vo stvorení, ktoré sú nezmeniteľné!

 • Moja  cirkev,  ktorú  na  Zemi  zriadim,  bude  vytvorená  len  zo  skutočne  veriacich,  nie  slepo  veriacich.  Nebude  už  len  domom  pri  ceste,  kam  sa  chodí  v  nedeľu.  Bude  tvoriť  súčasť  denného  života.  Všade  bude  vládnuť  len  úsmev,  šťastie  a  spravodlivosť.

Všetkým dobre známy a svojou ukrutnosťou povestný rímsky cisár Nero nebol pri mučení kresťanov tak zlý, a odsúdenia hodný ako katolícka cirkev so svojimi ohromnými registrami hriechov voči zákonom Božím! Po prvé ani zďaleka toľko nevraždil a nemučil a po druhé nie za takých pokryteckých dovolávaní sa Boha, ktoré musia v tejto podobe platiť k najväčšiemu rúhaniu sa voči Bohu, akého sa človek môže dopustiť!

Svetové dejiny! Áno, tie nás poučujú ešte aj o mnohom inom. Okrem iného aj o tom, že v prvom rade to vždy boli práve kňazi, ktorí bez ohľadu na chápanie a náuku o Bohu, sa stavali tým najhorším spôsobom proti každému zvestovateľovi Pravdy, i proti tým, ktorí hľadali pravý pojem o Bohu, lebo v tom cítili ohrozenie svojho pokoja a vplyvu.

Za žiadnych okolností by to nebolo v duchu a podľa vôle božského Spasiteľa, ktorý nikdy nemal v úmysle založiť cirkev alebo náboženstvo. Jeho úlohou bolo oslobodiť duše.

Ľudí, zasluhujúcich toto označenie, nájdeme dnes všade, vo všetkých krajinách a vo všetkých kruhoch. To nemá nič do činenia ani s rasou ani s národnosťou a je ich teraz omnoho viac ako predtým. Každé povolanie má svojich farizejov. Lenže najviac ich možno ešte nájsť tam, kde ich bolo možné stretnúť aj predtým vo veľkom počte a v každej dobe medzi služobníkmi a predstaviteľmi chrámov a cirkví.

Môžu potom kňazi a cirkvi prijať pravé Posolstvá Pravdy, z ktorých je tu citované, ba aj Božieho Vyslanca, ktorý nám ich  priniesol? Kde vedú svoje ovečky? Lenže ovečky by si mali sami uvedomiť, že je im bránené slobodne využívať chutnú a rozmanitú potravu krásnych a voňavých pasienkov, ale že sú iba v ohrade kŕmené jednostranne niekým, ktorý sleduje vlastný zámer, a to potravou, ktorá sa nedá slobodne vybrať podľa vlastnej chuti!

 • Môj  príchod  bude  revolučný,  nič  neostane  z  toho,  čo  existuje  teraz.

Je predpovedané, že „všetko musí byť nové!“ Tak mnohí sa tešia na toto splnenie. Jestvuje však strašnejšie odsúdenie ako práve táto predpoveď? Neodhaľuje sa tým skutočnosť, že všetko, všetko je falošné, keď všetko má byť nové, teda iné, aby to konečne bolo správne? A v tomto čase sa nachádzame dnes! Zo všetkého, čo si ľudia vymysleli a vytvorili, už v skutočnosti nie je nič, čo by v základe nebolo falošné. Iste na to nie je potrebný väčší dôkaz ako súčasné klesanie do hlbín a zúfalá zmätenosť.

 • Na  Zemi  budete  žiť  tisíc  šťastných  rokov.  Budem  stále  s  vami  a  budem  vám  ukazovať  cestu  vo  vývoji.
 • Až  sa  kľúče  dostanú  do  správnych  rúk  a  brány  budú  široko  otvorené,  potom  sa  moje  prejavenie  stane  skutkom.

„Tým, že vám všetko zvestujem, stanete sa strážcami všetkých kľúčov! Ak naň dopadnú škvrny, alebo pokrivíte len malú časť, tak už neotvoríte tajomstvá stvorenia, a brány zostanú opäť zatvorené, nie iba na dlhý čas, ale pre vyvinutých tento raz navždy
Opatrujte verne kľúče, dané vám mojimi slovami a odovzdajte ich správnym spôsobom tým, ktorí prídu po vás!

Vy viete, že tisícročná ríša je pre každého človeka tohto neskoršieho stvorenia vydedením! Vydedením jeho dosiaľ v tom smerodajnej slobodnej vôle. Zlyhal detsky čudným konaním i myslením a musí sa preto teraz naučiť poslúchať alebo zahynúť. Tým okamihom, keď Božia vôľa vstúpila na zem, bola jej ľudská vôľa dosiaľ na nej panujúca, podriadená podľa zákona stvorenia! Na tom nemôže byť nič zmenené. Už zo samotného tohto dôvodu je ľudská vôľa už nie rozhodujúca. To sa teraz rýchlo ukazuje v prírode, medzi ľuďmi a v nich samých, ako aj v každom tvorovi.
Človek má už len pre seba samého slobodnú vôľu k rozhodnutiu, tak, ako ju mal aj dosiaľ. To, že sa smie sám rozhodovať spočívalo a ešte aj spočíva uplatňovanie slobodnej ľudskej vôle. Jedine v tom, že sa smie celkom sám rozhodovať! Následky všetkých týchto, nim samým vykonaných rozhodnutí padajú vždy späť na neho, či chce alebo nechce; a na tom nemôže on nikdy nič zmeniť. Teraz ho to zasiahne iba rýchlejšie než doposiaľ.

Tak vzkriesi konečne na Zemi vytúžené kráľovstvo Božie, ktoré kedysi bolo zasľúbené spravodlivým ako tisícročná ríša. Bude vynútené nadpozemskou a nadľudskou mocou, danou Vyslancovi Božiemu k splneniu zasľúbení!

 • Mám  už  dosť  kňazských  rúch,  chcem  vidieť  vykasané  rukávy  a  činnosť.  Nectí  si  ma  ten,  čo  len  číta  a  modlí  sa  so  schúlenou  hlavou,  ale  ten,  kto  je  ochotný  konať  a  pomáhať.

Zvolajte k ním: „Veriaci, čo je vám platná vaša modlitba, keď ste Slovo Pánovo v sebe samých nepremenili v čin, v samozrejmosť!

Kristus požadoval pohyblivosť každého jednotlivého ducha vo vedení, ktoré mu priniesol, a tým velebenie Najvyššieho činom!

A predsa vám už viackrát bola láskyplne ponúknutá možnosť spoznania; najskôr ostrými obrysmi v zákonoch, ktoré mohol sprostredkovať Mojžiš. Potom dokonca Synom Božím, ktorý sa snažil dať ich v podobenstvách a obrazoch.
Obsah však nebol spoznaný, ale bol zle znetvorený, zatemnený a pokrivený ľudským chcením, vedieť všetko lepšie.
Teraz tretíkrát a naposledy opäť sa vám dáva príležitosť, pomocou Posolstva Grálu, jasne vidieť Božie zákony vo stvorení, aby sa ľudia mohli stať pravými Božími služobníkmi, plne vedomými radostných a vďačných činov, ako to vyžaduje pravá služba Bohu!
V celom stvorení môže byť radosť a šťastie. Biedu a starosť, nemoc a  zločin si spôsobujete vy, ľudia, celkom sami; pretože až dodnes ste nechceli poznať, v čom spočíva tá nesmierna sila, daná vám na cestu cez všetky svety, ktoré musíte preputovať v záujme vlastného vývoja, ako ste si to sami priali.

A naplní sa zasľúbenie:
Podľa ich činov poznáte ich! Buďte bdelí a modlite sa, aby ste i vy boli pri tom!

Teraz však začína pozemské pôsobenie! S tým si musíte počínať vedome keď má byť účinné. Teraz musíte pozemsky ukázať, čo ste zač, musíte pozemsky viditeľne vydávať svedectvo o chcení svojho ducha, nie však slovami, ale činom! Čin sa začína ale vo vás samotných. Po ich ovocí poznáte ich, podľa ich podstaty, ich druhu! Tak to bolo o vás zvestované už Synom Božím!
Zostali ste príliš neústupní v tom, čo ste vy považovali za správne v nesprávne smerujúcom ľudskom spôsobe, a preto ste to nevyhnutné nové do seba neprijali dobrovoľne a o to menej ho pretvorili v čin.

Vy ale, ktorí moje Slovo chcete nasledovať, buďte pripravení za všetko, čo ste prijali, teraz vystúpiť! Premeňte teraz Slovo v čin! Kráčajte smelo vpred. Boh je s nami! Zem sa musí skloniť. Svetlo pozná len Svetlo samotné! Nemôže strpieť ani ten najmenší prášok!.

 • Pred  mojím  príchodom  sa  musia  naplniť  požiadavky  Zákona,  čo  znamená,  že  len  čo  ľudia  na  Zemi  pochopia  vesmírne  zákony,  v  tom  okamihu  prídeme  fyzickým  spôsobom,  aby  každý  porozumel.
 • Musíte  poznať,  pochopiť  a  realizovať  v  bežnom  živote  vesmírne  zákony,  aby  ste  boli  schopní  duchovnej  premeny,  ktorá  má  teraz  na  Zemi  nastať  u  tých,  ktorí  sa  o  to  usilujú. 

Avšak uprostred vravy a rachotu ničenia zachvieva sa Slovo! Víťazne tiahne po krajinách, aby sa ešte mohol zachrániť ten, kto sa o to poctivo usiluje. 
V tom je práve tá podmienka, že každý človek sa má sám namáhať, aby Slovo Pána poznal ako jedinú záchranu! Ak ale v pochybnostiach nechá prejsť okolo seba túto poslednú možnosť bez toho, že by ju všemožne využil, taká príležitosť sa mu nikdy viac nenaskytne a okamih, v ktorom by bol mohol nájsť spásu, bude pre neho na veky stratený.

Obdivuhodné, ideovému chápaniu ľudí na Zemi nepochopiteľné je tkanie týchto svetlých vlákien zákonov, ktoré pracujú s takou presnosťou, že nič, ani to najmenšie a najnepatrnejšie nemôže byť stratené.

Niet ani jednej inej cesty k tomu, než je tá, ktorú zreteľne ukazujú Božie zákony vo stvorení! Celé stvorenie je rečou Božou, v ktorej sa máte vážne snažiť čítať. Nie je to vôbec tak ťažké, ako sa domnievate.

„Som posol Boží!“
Avšak o ktorom bohu to hovoril?
A keď tak ticho sedel a snil, uvoľnený a plný dôvery, plný pokory, prenikol hlas zreteľne a jasne jeho srdcom.
„Je iba jediný Boh! My všetci mu slúžime. My sme len prejavy Jeho Vôle!“ Tak to znelo zhora z ovzdušia.
„My tkáme a pracujeme v Jeho zákonoch. Avšak Svetlo, ktoré teraz k tebe prichádza, je z Neho!“

Zhovievavo, niekedy však tiež s posmešným úsmevom prechádza teraz človek popri každej veľkej jednoduchosti Božích zákonov, ktorej následky sú tým najhorším čo ho teraz musí postihnúť lúčmi súdu; ktoré má v sebe tiež moje Posolstvo a druh slov! Nevie, že tým ukazuje svoju najväčšiu slabinu, ktorú ako človek je schopný ukázať, lebo sa tak stavia na najnižšie miesto všetkých tvorov, keďže on samotný sa odnaučil dary zo stvorenia správne prijímať a využívať. Človek si namýšľa, že je príliš veľký a príliš vznešený, než aby od svojho Stvoriteľa s vďakou prijímal všetko to, čo potrebuje; preto nie je ani hoden používať naďalej tie milosti.

A predsa mali byť zákony vo stvorení každému tvorovi celkom samozrejmé, jednoduché a nezamotané, lebo každý tvor sám z nich vznikol.
Ľudský duch teda v tom dôkladne dokázal svoju neschopnosť. Vytvoril si tým nedôstojné zotročenie, pretože pozemské zákony nenapojil na prazákony vo stvorení, ktoré sa nikdy nesnažil naučiť. Avšak iba na pôde týchto môže niekedy vzniknúť niečo prospešného, nech je to čokoľvek! Tak aj spravodlivosť! A tá, rovnako ako všetky základné zákony, spočíva opäť len v jasnej, veľkej jednoduchosti.
Nikdy nepotrvá dlho to, čo neskrýva v sebe jednoduchosť! Jednoduchosť Božích zákonov to nepripustí iným spôsobom! Či sa to človek nikdy nenaučí chápať?

 • Nastane  premena  nielen  duchovná,  ale  aj  hmotná.
 • Všetko  a  každý  bude  premenený  tak  náhle,  že  nikto  nespozná  ani  sám  seba.  Bude  to  dejinný  skok.

Obrat svetov! Naliehavo nutný, aby svet nebol zahnaný ľudským falošným sebaklamom úplne do skazy.

Už tým sa stalo všetko novým, už tým sa teraz všetko zmení, všetko sa bude musieť obnoviť, všetko bude iné, než bolo dosiaľ. Taký je stav veci.

Je nesprávne, nech pozemský človek robí čokoľvek, pretože sa sám vzdialil od Boha. Od základu musí sa stať najprv všetko novým, skôr než bude môcť opäť nájsť milosť pred Bohom.

A človek potom zabudol na to hlavné! Nepočítal so súčasne zasľúbenou podmienkou, že pred tisícročnou ríšou mieru má sa stať v súde všetko novým! To je nutný základ novej ríše. Ona nemôže povstať na doterajšej pôde! Všetko staré sa musí vopred stať novým!

Preto už teraz pri nastávajúcich prevratoch na tejto zemi musia sa zmeniť tiež pozemské telá, inak by nemohli ďalej jestvovať! Menia sa so zmenou bytostného pôsobenia! Toto má za následok aj zmenu vyžarovaní, tým i zmenu podnebia a vývoja vo formách a udržovaní celej hmotnosti. A to pod novým lúčom Svetla!
Preto pozorujte a učte sa z každej činnosti stvorenia! Je vašou povinnosťou poslúchať prazákony stvorenia, len čo chcete dosiahnuť to, čo vám slúži na osoh a ku vzostupu! Musíte tak urobiť, až chcete v budúcnosti vôbec obstáť!

K tomuto nutnému skoku patrí samozrejme napnutie sily, sebaprekonávanie a odvaha. Kto to nedokáže, nezíska nikdy pochopenie. Preto z toho plynie, že iba tí v sebe silní dôjdu do cieľa! Tí, ktorí dokážu urobiť tento skok. Všetko staré musí byť zanechané späť; lebo to správne zo všetkého starého je tak či tak obsiahnuté v novom „Slove“, nakoľko toto prichádza priamo z Pravdy.

 • Pre  tých,  ktorí  neuspeli  v  škole  života  na  Zemi,  čas  učenia  uplynul.  Nebudú  sa  tu  ďalej  vyvíjať,  lebo  zaostali.

Lenže práve tak dobre môže správne vyhlásiť, že duch sám je vlastným človekom, ktorý sa musí vyvíjať v rôznych obaloch od zárodku až k dokonalosti, pretože túto túžbu nosí stále v sebe.
Tým najvzdialenejším bodom jeho vývoja, tiež najďalej vzdialeným od Svetla, je v Efezuse hrubohmotnosť tejto zeme. Je to súčasne ten bod, kde duch musí pod tlakom najťažšieho a najhmotnejšieho obalu najväčšou silou rozviť svoje vlastné chcenie, a tým by sa mohol a mal prežiariť, aby potom zase mohol stúpať nahor, bližšie k Svetlu.
Pobyt na zemi sa tým stáva bodom obratu všetkých putovaní! Je teda mimoriadne dôležitý.
A práve na zemi ľudia teraz sami spútali a zamurovali ducha svojím nesprávnym chcením pod vplyvom prikrádajúceho sa temna; následkom toho bol už od začiatku prinútený k nečinnosti, a to na tom mieste, kde mal dospieť k najvyššiemu rozžiareniu najživšou, najintenzívnejšou a najsilnejšou činnosťou, čo zavinilo zlyhanie ľudstva.
A preto je pre ľudského ducha na tomto tak dôležitom bode obratu aj činnosť temna najčulejšia; preto bude tu vybojovaný boj, ktorého ukončenie musí priniesť úplnú porážku a zničenie temna, ak sa vôbec má pozemskému ľudstvu ešte raz pomôcť, aby nemuselo byť celkom stratené.
Činnosť temna bola teda tu na zemi vždy najrušnejšia, keďže tu sa vytvára bod obratu v putovaní ľudského ducha a za druhé, pretože práve tu temnoty boli schopné najskôr zasiahnuť, človek je totiž najďalej vzdialený od východiska pomáhajúcej sily Svetla, a preto môže byť ľahšie prístupný iným vplyvom.

 • Môj  príchod  bude  revolučný,  nič  neostane  z  toho,  čo  existuje  teraz.
 • Môj  plán  je  dokonalý,  všetko  bolo  pre  túto  akciu  starostlivo  pripravené.  Každý  bude  umiestnený  na  takom  mieste,  aby  to  zodpovedalo  jeho  duchovnej  výške.  V  dome  môjho  Otca  je  veľa  príbytkov.  Mám  miesto  pre  každého,  treba  však  urobiť  určité  odstupňovanie  jedincov.

Slovo sa nemá prinášať snáď k tým, ktorí sa po ňom nepýtajú! Toto určenie pretrváva, pretože patrí k triedeniu ľudí.

Z tohto dôvodu triedim ľudstvo len svojim bytím, ako aj svojim Slovom, alebo ešte lepšie, na mne sa bude ľudstvo triediť po všetky veky.

SVETOVÝ učiteľ je Syn Človeka. Nenazýva sa svetovým učiteľom snáď preto, že má poučovať svet, alebo založiť náboženstvo, ktoré by spájalo svet, v užšom zmysle Zem, alebo ešte lepšie povedané, pozemské ľudstvo, alebo ovládalo Zem, ale svetovým učiteľom sa menuje preto, že vykladá „svet“, že prináša náuku o svete. To, čo človek skutočne vedieť musí! Učí spoznávať „svet“ v jeho samočinnom pôsobení, aby sa pozemský človek mohol podľa toho riadiť a aby poznaním skutočných zákonov sveta mu bol umožnený vedomý vzostup!

 • Na  Zemi  budete  žiť  tisíc  šťastných rokov.  Budem  stále  s  vami  a  budem  vám  ukazovať  cestu  vo  vývoji.
 • Keď  budete  žiť  podľa  vesmírnych  zákonov,  silnejší  článok  vždy  pomôže  slabšiemu.  Aj  vy  budete  potom  pomáhať  nižším  svetom,  ktoré  sú  pod  vami.
 • Vaša  Zem  nie  je  jediná,  ktorá  je  v  tomto  slnečnom  systéme  obývaná  ľudskými  bytosťami.  Je  v  nej  viac  planét,  než  ľudská  veda  pripúšťa.
 • Názov  tohto  Posolstva  -  „Vesmírne  spojenie“  znamená,  že  sa  v  príhodnom  čase  spojí  Zem  kozmickou  záchrannou  akciou  s  vyššími  hmotnými  svetmi.

Tam, kde sa človek namáha v hlbokej núdzi, často len celkom nepatrný dar oživí vedomie, že mu Boh pomáha prostredníctvom človeka, ako tomu skutočne tiež je, akonáhle sa jedná o hrubohmotné. Inak sa to totiž nemôže ani na zemi diať. Pomoc Božia musí prichádzať cez človeka podľa zákona o rovnorodosti.

Keďže ku vám prehováram odtiaľto, tak to nie určené len pre pozemských ľudí, ktorí sú v duchu tak ťažkopádni, ale omnoho viac pre miliardy, ktoré obývajú ľahšie úrovne vesmíru, ktoré usilujúc ku Svetlu, prahnú po mojom Slove, aby podľa neho žili v radostnej vďačnosti!
Počet obyvateľov tejto Zeme je zanedbateľný. Preto to nehrá pre mňa žiadnu veľkú roľu, či počúvajú títo pozemskí ľudia môjmu Slovu, a či sa preň otvoria, alebo či zostanú uzavretí. JA SPĹŇAM! Kotvím do tejto hrubohmotnosti svojim Slovom Božiu vôľu, nepokrivenú, nevykoreniteľnú!

A moje Slovo je vynášané do všetkých častí svetov, preniká ako burácanie búrky lámuc nesprávne a posiľujúc správne, otvárajúc pri tom brány, ktoré vedú k doposiaľ netušenému Svetlu! Ešte skôr než vaše myslenie môže pochopiť správne moju reč, stala sa táto už v mnohých ríšach skutočnosťou! Tam už moje slová žijú skôr, než ste ich vy správne pochopili!

Prichádzajú len pre tých, ktorí túžia po pomoci zo Svetla, ale nie pre posmievačov a pre tých, ktorí sa domnievajú, že oni sami sú spravodliví. Najbližší príchod takého vyslanca Grálu nech je znamením pre všetkých hľadajúcich, aby sa mocne vzchopili k dobru a ušľachtilosti; lebo to pripomína neodvratný súd, ktorý ako posledný súd jedného dňa prísť musí. Blaho tomu, kto potom už nezostáva obmedzenou mysľou pripútaný ku hmote aby mohol byť povznesený ku Svetlu.

 • Modlitba  „Príď  kráľovstvo  tvoje”  sa  naplní  v  novej  ríši.
 • V  tisícročnej  ríši  sa  človek  pozdvihne  na  takú  vysokú  duchovnú  úroveň,  že  už  neskôr  nebude  potrebovať  fyzické  telo,  aké  má  dnes.  Zem  sa  bude  postupne  dvíhať  vyššie  a  aj  človek  sa  stane  čisto  duchovnou  bytosťou,  a  tým  porozumie  lepšie  svojmu  Bohu.

Iba ten človek bude môcť v tisícročnej ríši žiť tu na zemi, ktorý sa dobrovoľne podriadi vôli Božej.

Vyjasnenia o tom prídu počas tisícročnej ríše poznávaním zákonov stvorenia. Toto poznanie zákonov otvorí potom učencom a technikom celkom iné výhľady s presnými podkladmi a prinesie tým tiež úplne iné pokroky a výsledky vo všetkých odboroch. To všetko je vyhradené tisícročnej ríši.

Preto sa tiež nič nezmení, keď človek odloží hrubohmotné telo. I potom je to ten istý človek, lenže bez hrubohmotnej schránky, pri ktorej zostáva aj tzv. astrálny obal. Ten bol potrebný k utvoreniu hrubohmotného pozemského tela a je zo strednej hrubohmotnosti.
Po odpadnutí ťažkého pozemského tela aj s telom astrálnym zostáva len duch, zahalený už len jemnejšími obalmi. V takomto stave sa potom duch nazýva „Dušou“, na rozdiel od pozemského človeka z mäsa a krvi!
V ďalšom vzostupe odkladá potom človek postupne ešte všetky tieto obaly, až nakoniec mu zostáva len duchovné telo s duchovným záhalom, a tak ako duch bez záhalu iných bytostných druhov, vchádza do duchovnej ríše.

 • Pretože  človek  má  slobodnú  vôľu,  bolo  mu  dovolené  zájsť  tak  ďaleko,  až  k  sebazničeniu,  aby  videl,  čo  stvoril  vo  svojom  neporozumení.  Naša  pomoc  bude  poskytnutá  všetkým  tým,  ktorí  sa  na  ňu  pripravia  poznaním  vesmírnych  zákonov  a  prosbou  Boha  o  pomoc.  Keď  zúfalstvo  dosiahne  najvyšší  stupeň,  vtedy  fyzicky  prídeme.
 • Podľa  Biblie  prídem  v  oblakoch  s  nebeským  vojskom.
 • Objavenie  sa  nadľudskej  pomoci  v  kríze  očakávajú  na  celom  svete  rôzne,  i  keď  ide  o  ten  istý  aspekt,  podľa  Biblie  „druhý  príchod  Krista”,  alebo  „objavenie  sa  Syna  človeka  v  oblakoch”.
 • Keby  sme  v  tomto  okamihu  uskutočnili  zmenu,  ktorú  máme  v  úmysle  vykonať  neskôr,  netrvalo  by  ani  10  rokov  a  ľudstvo  by  padlo  na  tú  istú  úroveň  ako  teraz.  Preto  zmenu  uskutočníme  až  vtedy,  keď  bude  ľudstvo  na  prahu  zúfalstva  a  beznádeje.  Svojmu  stavu,  do  ktorého  sa  samo  priviedlo,  porozumie  novým  duchovným  poznaním.

Keby sa ľuďom pomohlo tak, ako si to vyprosujú v hodine nebezpečia a v tiesni, tak by rýchlo na všetko zabudli, len čo by boli zbavení strachu. Vo svojom neporozumení by začali znovu bezohľadne kritizovať, miesto uvažovať a niečo takého sa pri záchrane už nedovolí! Tá doba je teraz preč.

Aj keby ste museli v tom všetci zahynúť! Lebo pri akejkoľvek predčasnej pomoci, by vo vás vyvstal opäť jed a prešiel svetom, ako sa to často stávalo.

Museli by ste spoznať, akú hodnotu ste vždy, zakaždým tak znevážili a odvrhli! Nemá vám byť v tom nič odpustené! Aj keby ste museli v tom všetci zahynúť! Lebo pri akejkoľvek predčasnej pomoci, by vo vás vyvstal opäť jed a prešiel svetom, ako sa to často stávalo.

A Svetlo vám to zvestuje v krátkom čase a ľudia, ktorí neveria, sa zľaknú!
A naplní sa zasľúbenie proroka, že prídem v oblakoch a oni uvidia moje meno a poznajú ma!
A vystavím vám chrám vášho BOHA a PÁNA tu na zemi a budem vaším Kráľom, ktorý vás bude navždy spájať so silou z Ducha, keď ponesiete v sebe vôľu k vzostupu.
Príďte a nasledujte ma, lebo som tu!

 • Hodina  nášho  príchodu  nemôže  byť  ľudstvu  odhalená.  Je  naším  tajomstvom  a  zostane  ním  až  do  nášho  príchodu.  Čas  našej  akcie  nepoznajú  ani  tí,  ktorí  sú  do  nej  zapojení  -  iba  ja  poznám  presnú  hodinu.  V  žiadnych  proroctvách  nie  je  udaný  presný  čas.

Pritom je ľuďom dobre známe, že už Kristus sám ako Syn Boží poukazoval na to, že nikto okrem Boha nepozná hodinu, kedy začne súd.

Nepoznáte hodinu, kedy všetko dospeje k bodu, na ktorom musí dôjsť k zrúteniu. V tú istú dobu bude človeku zobratá každá nádej a každá klamná predstava o jeho doterajšej vlastnej vznešenosti. Týmto spôsobom bude musieť byť konečne usmrtené pyšné myslenie! Slová a varovania neboli počuté!

 • Každý  má  absolútnu  slobodu,  na  nikoho  nebude  vyvíjaný  duchovný  nátlak  a  nič  sa  mu  nebude  vnucovať.

Môžem vás síce silou Svetla odvrhnúť, alebo uznať podľa vášho samotného úprimného chcenia, predsa však nikdy nemôžem nikoho nútiť, aby nastúpil cestu k svetlým výšinám! To spočíva jedine vo vlastných rukách každého človeka.

PRETO PONÚKAM, AVŠAK NEZÍSKAVAM!

A vždy zostanem pri zásade: Kto nič nenájde v mojich slovách, pre toho nie sú určené. Nemajú sa mu ani nikdy vnucovať.

Ten, koho sa Pravda dotkla, je bezpodmienečne povinný sa jej aj zastať, inak nie je hoden daru osvietenia. Nemá sa škriepiť ani hádať, a nemá iným vnucovať svoje presvedčenie, ale všetkých ľudí nech nechá pokojne kráčať svojou cestou; nesmie však strpieť, aby ho odvrátili z jeho cesty. To, čo uplatňuje voči iným, má plné právo požadovať aj pre seba. Ak zo seba urobí pred inými sluhu, potom si nezaslúži nič iné ako to, že mu dar bude odobratý.

Práve tak som sa ešte nikdy nesnažil svoje vedenie vnucovať nejakému človeku, ale od každého už vopred vyžadujem vážne skúmanie, lebo predsa od Boha daná vlastná zodpovednosť človeka tiež podmieňuje možnosť slobodného rozhodnutia; pretože aj spravodlivosť Boha je dokonalá.

 • Prvou knihou bol Starý zákon, druhou Nový zákon a tretia kniha sa pre Vás píše. (*)

Už trikrát mu bola daná príležitosť, aby správne spoznal Božiu vôľu! Raz Mojžišom, ktorý bol k tomu osvietený. Druhýkrát samotným Ježišom, Synom Božím, ktorý predsa v sebe niesol Pravdu, a teraz po tretíkrát a tým naposledy v Posolstve Grálu, ktoré je opäť čerpané priamo z Pravdy.– (*)

(*) – Tieto dva citáty podávajú dokonalý dôkaz Pravdy v tom, že obidve Posolstvá pochádzajú z jedného zdroja, nakoľko v obidvoch prípadoch  došlo k ich vylúčeniu z textu a teda bola snaha o ich zatajenie, lebo podávali tú zásadnú radu, ako sa zachrániť – Poznaním zákonov!

 • Názov  tohto  Posolstva  -  „Vesmírne  spojenie“  znamená,  že  sa  v  príhodnom  čase  spojí  Zem  kozmickou  záchrannou  akciou  s  vyššími  hmotnými  svetmi.
 • Všetky  náboženstvá  splynú  v  jedno,  lebo  sa  zachovajú  len  tí  najčistejší,  schopní  duchovnej  premeny.

To všetko sa teraz v súde prejaví! Ibaže na samotných ľuďoch, ktorí sa takto prehrešovali proti Duchu, ktorý im všetkým dával vždy znovu iba jedno učenie ako základné chápanie ich Bohom chceného bytia v tomto stvorení:   Miluj svojho blížneho, to znamená, cti ho ako takého! V tom spočíva neochvejný príkaz; že mu nikdy nesmieš vedome škodiť ani na jeho tele, ani na jeho duši, ani na jeho pozemskom majetku, ani na jeho povesti!

Keby ľudia v priebehu tisícročí neboli konali vždy tak, ako konajú ešte teraz, keby neboli všetko, čo im malo pomáhať, vždy znovu krivili, aby to prispôsobili svojmu ľudskému mysleniu a svojim pozemským prianiam, tak by bolo teraz tu na zemi iba jedno jednotné učenie, ktoré pochádza z Božej vôle. Nejestvovalo by toľko rôznych vyznaní.
Všetko, čo doteraz v podobe učení, prišlo na zem, tvorilo by zjednotené iba jeden stupeň k podstavcu, na ktorom má spočinúť Pravda podľa svätej Božej vôle, ako sa to v mnohých zasľúbeniach ľuďom často zvestovalo.
Neboli by rozdiely v chápaní a ešte menej v samotných týchto učeniach!  
Lebo všetky učenia boli kedysi Bohom chcené, jednotlivým národom a krajinám presne prispôsobené a sformované celkom podľa ich vtedajšej duchovnej zrelosti a schopnosti prijímať.

 • Veda  vie  o  veľkých  zmenách,  ktoré  sa  udiali  vo  vývoji  rastlín  a  zvierat,  avšak  nevie  si  vysvetliť,  ako  sa  udiali.  Boli  nazvané  mutáciami,  ktoré  pozostávajú  z  rýchlych  skokov  nahor.  Podobná  zmena  -  mutácia  -  sa  teraz  stane  s  ľudstvom.

Bude to prevrat v dianí všetkého druhu, a so Synom Človeka prichádza teraz tiež obrat svetov! To je tá príčina, že všetko, čo chce ešte naďalej obstáť, musí byť nové, a zo starého nemôže zostať nič, vynímajúc to, čo už teraz riadi svoju snahu podľa zákona Svetla! To môže potom zostať a bude iba ešte očistené, aby žiarilo tak, ako všetko nové! Ľudia však nevedia, ako by mali byť vďační za všetko to, čo sa v tejto dobe naplňuje!– –

Ale nastáva obrat k novej dobe, ktorá aj v tom dá nanovo vzniknúť všetkému! –

 • Zákon  karmy  je  taký,  že  každý  čin  sa  vracia  k  svojmu  pôvodcovi.  Ním  sa  automaticky  riadi  škola  života.  Človek  zbiera  svoje  skúsenosti  pomocou  omylov,  ktoré  robí.  Kľúčom  k  oslobodeniu  od  karmy  je  poznanie  zákonov  života.

Bolo zasľúbené, že noha vyslanca Božieho nevstúpi do prachu toho, čo bolo!

Teraz sa všetko zvalí na vás ako ťarcha padajúcich hôr, veď podľa zákona zvratného pôsobenia nemohlo byť nič z vášho nesprávneho konania zrušené rozuzlením, iba ak by ste sa sami z toho uvoľnili zmenou svojho chcenia k dobrému.

„Duch Svätý“ je duch od Otca, ktorý oddelený od neho pôsobí zvlášť v celom stvorení a tiež ako Syn napriek tomu ešte úzko s Ním spojený, zostal s Ním zajedno. Nemenné zákony vo stvorení, ktoré ako nervové vlákna prenikajú celým vesmírom a prinášajú nevyhnutné zvratné pôsobenie, osud človeka alebo jeho karmu, sú ... z „Ducha Svätého“ alebo ešte zreteľnejšie: jeho pôsobením!

Kto je Boh Otec a Boh Syn, to bolo už mnohým jasné, ale „Duch Svätý“ zostával nejasným pojmom. On je výkonná spravodlivosť, ktorej večné, nezmeniteľné a nepodplatiteľné zákony pulzujú vesmírom a doteraz len tušením boli nazývané: Osud! Karma! Božia vôľa!

 • Sľubujem  vám,  že  každá  kozmická  loď  bude  na  desatinu  milimetra  presne  tam,  kde  má  byť,  než  začneme  svoju  záchrannú  akciu.

A tento posledný zvýraznený citát z Vesmírneho spojenia je dostatočne výrečný pre všetkých, ktorí odmietajú vesmírnu pomoc! 

A rovnako výrečné sú určite aj zhodné citáty, dokazujúce jednotu týchto dvoch POSOLSTIEV ľudstvu!

Verte už konečne tým ľuďom, ktorí mimozemský kontakt prežili, ba takto získali informácie, ktoré našli potvrdené v týchto Posolstvách, ale hlavne v živote samotnom, ale prestaňte veriť tým, ktorí iba citujú pokrivené písma, alebo sledujú vlastný cieľ pre ľahké živobytie!!!

My z tohto hlásania Pravdy nič nemáme, iba nepríjemnosti a výdavky!!!

 

________________________________________________________________________________________
5. február 2019

ÚLOHA ĽUDSKÉHO ŽENSTVA

 

Po posledných intenzívnych prežitiach som nútená napísať zvolanie: „Žena dneška, PREBUĎ SA – PREBUĎ svojho DUCHA!

TIETO slová sa dotýkajú najboľavejšieho miesta v neskoršom stvorení. Toho bodu, ktorý potrebuje najväčšiu zmenu, v trvalej očiste.

Kde je tá žena, ktorá mala a má nosiť klenot jej daný Stvoriteľom, ktorým je najväčšia jemnosť citov , ktorá mala a má byť používaná len k požehnaniu?! Kde sú tie vysoké hodnoty pravej ženskosti?!

Na zemi máme ženy, ktoré držia zbrane v rukách, učia svoje malé deti k nenávisti a k zabíjaniu, posielajú ich na nezmyselnú smrť! Ženy, ktoré sú na miestach, na ktorých nemali stáť!  
Len sa pozrite všade okolo nás, vidíte ženu sporo odetú, skoro holú, priesvitné oblečenie, správanie  a rozprávanie buď umelo falošne prekrásne alebo škaredé špinavé slová a nadávky. O zlej výchove detí a vedení rodinného krbu už nehovoriac! 
Denne vidím pod oknami, ako vedú matky do školy deti, počúvam, ako sa s nimi zhovárajú, ako ich vychovávajú - je to strašné! Nemá to nič spoločné s jemnosťou citov, ani s duchovnou čistotou. Nebudem sa tu rozpisovať o tom, ako sa deti správajú k rodičom, ako na nich vrieskajú, keď nedostanú to, čo chcú a nadávajú im! Toto ste spozorovali určite už všetci. Kde je úcta voči starším!? Deti sa už nevychovávajú, ale sa vlastnia, ako milé hračky!
Posledný zážitok, ktorý som mala, ma v mojom presvedčení len utvrdil. 
Pred pár dňami mi rozprávala jedna pani vedúca zo školskej jedálne, čo robia deti so stravou, ktorú dostávajú a ako sa správajú k svojim spolužiakom. Bolo mi z toho do plaču.
Deti nemajú rady  šaláty – vyhodia ich, nemajú rady ryby – vyhodia ich, nemajú rady ovocie – vyhodia a rozšliapu ho, atď. ... . Pani vedúca bola prizvaná na rodičovské združenie, kde jej bolo povedané od rodičov – väčšinou matiek, aby im varila to, čo im chutí napr.: pizzu, hamburgery, hranolky, atď. ... . Vedúca bola v šoku a povedala rodičom, že to nie je zdravé, nech im to varia doma keď chcú, ale ona má tiež smernice, ktorých sa musí držať. Porozprávala im o tom, ako ich deti vyhadzujú celé obedy do odpadovej misy, a požiadala ich, aby to riešili a vysvetlili deťom, čo je pre nich zdravé a dobré. Deti sú obézne, - povedala vedúca. Nemajú pohyb, lebo sedia pri počítači alebo pri mobile. Nebavia sa so spolužiakmi, ktorí neboli na dovolenke v lete pri mori, alebo nemajú rovnako drahú značku botasiek ako ony, nemajú značkový perečník alebo pero atď. . HROZNÉ! Vychováva rodič! Za výchovu dieťaťa zodpovedá pred Stvoriteľom rodič!  Hlavne matka!
V tom som si uvedomila, že skutočne vo všetkom chaose, v tom, čo sa deje na zemi, vo všetkých národoch, v spoločnosti, v rodinných bunkách, je na vine ŽENA!
Ak to tak pôjde ďalej a žena sa nespamätá ako prvá a nepostaví sa na to pravé miesto, ktoré jej patrí od Stvoriteľa, zahynú celé národy, celé ľudstvo!

Najposvätnejšie poslanie ženy spočíva však omnoho vyššie, je v duchu!

Citácie zo SLOVA Absolútnej Pravdy, ktoré to potvrdzujú:
„Ak sa muž neskoršieho stvorenia stal otrokom svojho vlastného rozumu, tak sa žena rúhala omnoho viac.
Vyzbrojená najväčšou jemnosťou citov mala sa hravo povzniesť k čistote svetlých výšin a vytvoriť most k raju pre celé ľudstvo. Žena! Záplavy svetla mali ňou prúdiť. Celé jej telesné hrubohmotné založenie je k tomu prispôsobené. Žena potrebuje len poctivo chcieť a všetko potomstvo z jej lona musí byť mocne chránené a obklopené silou Svetla ešte pred narodením! Nebolo by možné nič iné, lebo každá žena svojím bohatstvom citov môže skoro sama určiť duchovný druh plodu!
Preto ona je v prvom rade zodpovedná za všetko potomstvo!
Žena je okrem toho ešte inak bohato obdarená neobmedzenou možnosťou vplyvu na celý národ, dokonca na celé neskoršie stvorenie. Východiskom jej najsilnejšej moci je pre ňu domov a domáci krb! Len tam spočíva jej sila, jej neobmedzená moc, nie však vo verejnom živote! V domove a v rodine je svojimi schopnosťami kráľovnou. U rečníckeho stolu je však karikatúrou. Z tichého, útulného domova preniká jej rozhodujúce pôsobenie do celého národa v prítomnosti i budúcnosti a zasahuje do všetkého.
Niet ničoho, kde by sa nemohol uplatniť jej vplyv bez výnimky, ak stojí tam, kde sa jej vnútorné ženské schopnosti rozvinú do plného kvetu. Žena však len vtedy splní určenie, prikázané jej Stvoriteľom, ak je skutočne ženskou. Potom je takou, akou byť môže a má.
Lenže dnešný ženský svet šliape nohami po svojej vlastnej moci a vznešenej úlohe, prechádza okolo toho slepo, rúhavo rozbíja všetko posvätné, čo nosí v sebe, a pôsobí rozkladne, namiesto povznášajúco, ako najhorší jed v neskoršom stvorení. Zráža muža a tiež deti so sebou do hlbín.
Len sa pozrite na ženu dneška! Nechajte na ňu dopadnúť lúč Svetla so všetkou jeho neúprosnosťou a triezvosťou, sprievodnými to predpokladmi čistoty.
Sotva nájdete ešte vysoké hodnoty pravej ženskosti, v ktorých sa môže rozvinúť tá čistá moc, ktorá je daná len jemnejšej citovosti ženskosti, aby bola používaná len k požehnaniu.
Muž nikdy nemôže rozvinúť toto prenikavé pôsobenie. Tiché tkanie tejto neviditeľnej sily, ktorú Stvoriteľ necháva prechádzať vesmírom, zachytí najprv a naplno žena svojím jemnejším cítením. Muž ju prijíma len čiastočne a premieňa ju v činy.
Ako táto živá sila Stvoriteľa zostáva všetkým ľuďom neviditeľnou, hoci udržuje celý vesmír, vyživuje ho a udržuje v pohybe, tak má pôsobiť každá pravá ženskosť; pre toto bola stvorená, to je jej vznešený, čistý, obdivuhodný cieľ!
Kráľovná Prastvorených v čisto duchovnom je žena! Nazýva sa tiež Pramatka. Je vznešeným ideálom pravého ženstva.“

„Čím sa dnes stali tieto napodobeniny kráľovnej ženskosti! S hrôzou sa musí každý od nich odvrátiť. Kde sa ešte dnes dá nájsť u ženy pravý stud ako najjemnejší cit ušľachtilej ženskosti? Je tak nesmierne spotvorený, že musí byť všetkým na posmech.
Dnešná žena sa síce hanbí nosiť dlhé šaty, ak móda predpisuje krátke, ale nehanbí sa obnažovať pri slávnostných príležitostiach temer tri štvrtiny svojho tela a vystavovať ho tak pohľadom všetkých. A pritom samozrejme nielen pohľadom, ale pri tanci aj nevyhnutne rukám! Bez váhania odhalila by tiež ešte viac, keby to vyžadovala móda, podľa terajších skúseností pravdepodobne aj všetko! Tým nie je povedané príliš mnoho. Doteraz bolo tej hanebnosti predsa dosť.“

„Jemné cítenie je okrem toho tiež podmienkou zmyslu pre krásu! A to bez všetkých pochybností. Keby sa však ešte dnes mala hodnotiť jemnosť ženského cítenia podľa toho, tak by to s ňou zle dopadlo. Druh obliekania svedčí predsa často a dosť zreteľne o opaku. Tak nohy ženy alebo dokonca matky, odeté do tenkých pančúch, dajú sa veľmi ťažko spájať so ženskou dôstojnosťou. Chlapčenský účes, moderný ženský šport znetvorujú nemenej pravú ženskosť! Koketéria je potom nevyhnutným následkom márnivých výstrelkov módy, nebezpečných pre telo i dušu a nemenej aj pre prosté rodinné šťastie.
Tak by sa dalo uviesť mnoho, ešte veľmi mnoho ako viditeľný dôkaz, že dnešná žena je pre svoju vlastnú úlohu v tomto neskoršom stvorení stratená! A tým aj všetky vzácne hodnoty jej zverené, z ktorých teraz musí skladať účty. Kliatba týmto prázdnym ľuďom! Oni nie sú snáď obeťou pomerov, ale oni si sami tieto pomery vynútili.“

„Všetky už zasypali svoju vlastnú hodnotu. Prevažná väčšina žien si už nezaslúži nosiť čestné meno žena!

Žena v neskoršom stvorení stojí zo všetkých tvorov najmenej na tom mieste, na ktorom mala stáť! Svojimi spôsobmi sa stala najsmutnejšou postavou medzi všetkými tvormi! Áno, musela zahniť na duši, keďže ľahkomyseľne obetuje svoje najušľachtilejšie cítenie, svoju najčistejšiu silu vonkajšej smiešnej márnivosti, a tým sa určeniu svojho Stvoriteľa posmešne vysmieva.

„Tak musí až z hrôz povstať nová, pravá žena, ktorá sa má stať prostredníčkou a tým aj základom pre nový, bohumilý život a pôsobenie ľudstva v neskoršom stvorení, zbavenom jedu a hniloby!“

ŽENY, PREBUĎTE SVOJHO DUCHA, zachránite celé ľudstvo,celú ZEM!!!

 

*****

Nasledujúce riadky nie sú osočovaním ženy, iba je jej nastavené zrkadlo, prostredníctvom osobného vyznania. Sama som žena a to nech je dôkazom, že nie som nijako zaujatá, a ani nemám potrebu si „sypať popol na hlavu“, ani sa ľutovať, píšem len o tom, čo som poznala ako PRAVDU. Aj ja som zažila situácie, kedy muži odsudzovali ženy a takpovediac všetko na ne zvaľovali a akosi zabudli na to, že muži mali slobodnú vôľu a nemuseli sa nechať zviesť ženou na zlé chodníčky. Treba sa ale zamyslieť nad tým, čo sa píše aj Biblii – že žena bola tou, ktorá prvá podľahla našepkávaniu hada a aj podala „jablko“ mužovi. Je to holý fakt, bolo to tak, a či sa ten ktorý muž na to môže teraz vyhovárať, nech žiadnu ženu netrápi, pretože každý zožne to, čo si zasial. Každý si má zamiesť pred vlastným prahom. A keď si žena konečne zametie pred tým vlastným, potom môže muž zamiesť pred tým svojim! 
Tieto riadky dokonale vystihuje nasledujúci citát z Posolstva Grálu, ktorý je zároveň aj inšpiráciou pre mužov, ktorí túžia po Svetle:
„Táto nesmierna vina nepostihuje však len samotnú ženu. Ona bude vždy len verným zrkadlovým obrazom toho sveta myšlienkových foriem, ktorý sa vznáša nad jej národom. Na to sa nesmie zabúdať. Ctite a vážte si ženu ako takú a ona sa podľa toho sformuje, stane sa týmčo vy v nej vidíte, a tak povznesiete celý svoj národ! Ale predtým musí medzi ženami nastať veľká premena. Pre také, aké sú dnes, môže uzdravenie nastať jedine dôkladným zásahom, a to násilným, neúprosným rezom, ktorý ostrými nožmi odstráni každý nádor a hodí ho do ohňa! Inak by zničil všetky ešte zdravé časti.“

***

Túžim po čistote, po pravej prísnej láske, snažím sa žiť podľa Božích zákonov a snažím sa poznávať, čo presne to znamená. 

Mám rada smiech, humor, čo neurazí, ale povznesie dušu, bez strachu, že sa zmení na hrubé chlipné narážky a skalí úsmev na tvári. Niekedy sa obávam smiať pri tých, ktorých nepoznám, lebo veľa krát sa sprvoti milé ľudské stretnutie takto zakalilo. Ale našťastie častejšie zažívam teplo v očiach druhých a pre udržanie toho tepla a pre jeho ďalšie rozžiarenie by som druhým  „znášala modré z neba.“

Túžim po čistote, horí mi za ňou celé vnútro, po poznaní a žití v pravej prísnej láske, ktorá by povytrhávala nekompromisne všetko vo mne, čo ešte kalí všetko pekné, čo cítim, a čo napriek tomu, že je to to najkrajšie a najvyššie, čo som kedy cítila a žila, tak i tak nie je stále dostačujúce, ale musí byť, ako všetko, NOVÉ!

Viem, že k tomu novému nie som schopná dospieť hneď, preto musím byť nie len trpezlivá, ale najmä vytrvalá a neustále pohyblivá, nie lenivá, nie polovičatá, pretože v Slove je jasne napísané: „BUĎ - ALEBO“!

Som veľmi šťastná, keď vidím v očiach druhých dobro, keď robia tisícky drobných – a pritom veľkých vecí pre druhých, pohľad na akékoľvek dobro ma napĺňa neopísateľným šťastím. Sama sa snažím prinášať druhým dobro a podporovať to najlepšie v nich, vtedy som šťastná, keď som druhým užitočná.

Na druhej strane, je pre mňa hrozný pohľad na násilie, akékoľvek zlo a bezprávie voči ľuďom a tiež ostatným tvorom. Je mi zle zo všetkej pretvárky, sebeckosti, bezohľadnosti a činov bez lásky a spravodlivosti.

A je mi neopísateľne smutno z toho, ako sa ľudia stavajú k najväčšiemu daru, akého sa nám dostalo – k Božiemu Slovu, ktoré je tou jedinou záchranou v každej núdzi, ktoré nám ukazuje cestu a dáva nám šancu očistiť sa z vlastných previnení a chýb, vyvinúť svojho ducha a raz sa tak vrátiť do svojho pravého domova, do duchovnej ríše, do raja.

Ale popri tom, ako vidím a prežívam stav, do akého sme sa ako ľudia dostali a všetko, čoho sme schopní, kam sme až klesli, z Posolstva Grálu jasne hovorí Pravda, že pozemská žena je tým najsmutnejším tvorom v celom Stvorení Božom, lebo žiaden tvor neklesol tak hlboko ako ona, a to všetko dokonca po tom, čo bola obdarovaná vzácnymi darmi, pomocou ktorých mohla byť s ľahkosťou iskierkou, ktorá by založila oheň rozvoja, krásy, požehnania a radosti vo všetkých svetoch, kde človek prebýva, pre všetkých tvorov, v dokonalej harmónii.

Je trúfalé povedať – uvedomujem si svoju osobnú zodpovednosť na všetkom zvrátenom a zlom, čo vidím okolo seba. Plne uvedomiť si to môže až žena, ktorá sa od všetkého očistila a rozvila sa tak, ako sa mala. Ale cítim tú zodpovednosť, tak ako som momentálne schopná, čím ďalej tým viac, aj keď chápem, že sa k jej plnému pochopeniu ešte len blížim. Najhoršie je na tom to, ako mi je ľúto všetko zlo, čo som vykonala a čo som zasiala a teraz ho musím prežívaním a dívaním sa vôkol seba žať. Nie preto, že to tak bolí, ale najmä preto, že to bolí druhých a strháva ich to nadol.

A vedomie toho zlyhania pred našim Pánom, o tom písať nechcem, to si musí každá žena prežiť sama.

Je v poriadku cítiť hanbu, bolesť, pretože je na mieste. Nastaviť si zrkadlo je prvým krokom. Ale žena, ktorá naozaj túži po Pravde, po Láske a Čistote, tá sa musí rýchlo vzchopiť a pustiť sa do naprávania a zmeny, aj keď sa zdá akokoľvek v nedohľadne. A to je úlohou ženy dneška. Narovnať sa a svojou zmenou k lepšiemu nie len nevytvárať ďalšie reťaziace sa zlo, ale zapúšťať semienka dobra, stávať sa pre muža inšpiráciou k veľkým, Bohu milým činom.

Kde začať? V prvom rade sa musí stať žena pravou ženou, nie mužatkou, nie rozumárkou, ale jemnou bytosťou.  Čiže nie hrubou a mužsky drsnou, ale ani nie neprirodzene zmäkčilou. Nie ľahko odetou, zvádzajúcou a koketujúcou, snažiacou sa využiť nečisto svoj vplyv na muža k dosiahnutiu svojich sebeckých cieľov a uspokojeniu svojej márnomyseľnosti, ale čistou, neskalene čistou ako studená voda z horského prameňa, pri ktorom rastú krásne kvety a ktorá občerstvuje pútnikov. Už nikdy nie takou, ktorá umelo dráždi mužove pudy a on sa potom stáva bezcitným a vypočítavým surovcom.

Ženou, ktorá bude ochrankyňou rodinného krbu a šťastia. Nie karieristkou, ktorá nemá čas na domácnosť a ktorá nevytvára teplo domova. Ženou, ktorá ak sa stane matkou, bude brať svoju úlohu zodpovedne, vo vedomí, že prijala so svojim druhom do spoločného domova hosťa, ktorému majú poskytnúť to najlepšie, aby z neho vyrástol hodnotný človek, pripravený byť užitočný pre druhých a tým sa aj duchovne rozviť. Nie ženou matkou, ktorá nemá v sebe kvapky studu a svoj prsník vystaví bez problémov na ulici pohľadom druhých, podľa jej predstáv ideálne aj v parlamente, kde by bola rada členom zasadnutia. A ešte sa cíti byť hrdá a veľká, lebo ukazuje verejne všetkým ako dojčí, pričom tým ušľachtilé materstvo znižuje pod úroveň dojnej kravy.

Žiadna žena by nemala svoj čas tráviť ani na takzvaných protestoch „Za slušné Slovensko“, pretože ak túži po tom, aby jej vlasť bola slušná, čaká ju poriadny kus práce, ale jedine – NA SEBE SAMEJ!

Kde začať so zmenou, to každá žena nájde v Slove Pravdy, v diele Večné zákony a v Posolstve Grálu!

A aj keď kráčať touto cestou nie je jednoduché, nech je vám povzbudením, že aj každý malý, ale poctivý krôčik, ktorý sa vám podarí na nej ustáť, vám prinesie takú radosť a naplnenie, ktoré nevyvážite žiadnymi pokladmi zeme! Nehovoriac o vysokom cieli takto zvolenej Cesty!


________________________________________________________________________________________
15.5.2020, 19.5.2020 pribudlo doplnenie pod *** s podnadpisom Tisícročná ríša.

MEMENTO

 

„Ach vy zaslepenci, prečo ste sa nechceli prebudiť? Tak veľa ťažoby vám mohlo byť ušetrené. Potom by som vám mohol zvestovať niečo radostné. Takto sa však musí vaše bytie zahaliť do šedivého závoja hlbokého žiaľu z ktorého vás môžu ešte raz oslobodiť a vykúpiť len ostré blesky svätého hnevu Božieho!
Nad vami sa rozpúta tento hnev netušenou mocou vo svätom súde!–“

Otče, zo všetkých tých, ktorí kedysi vo Svetle sľubovali radostne slúžiť a Tvojou milosťou smeli ísť na malú zem, je teraz len malý zástup pripravený dokončiť veľké dielo v Tvojej Sile! Ty môžeš prepožičať jednotlivcovi tisícnásobnú silu, keď chceš.
Vo Tvojej milosti vykoná malý zástup to, k čomu bolo vyvolené 144 tisíc! Váhaví ale môžu teraz, chvejúc sa pod tvojimi ranami, prísť k poznaniu! Veľké víťazstvo je už tiež na zemi pre nás rozhodnuté, tým sa spĺňa každé Slovo, ktoré bolo kedysi zasľúbené!

Chválené buď Tvoje Meno teraz vo všetkých svetoch a na veky vekov!“

„Otče, daj, nech sa Tvoje Slovo stane živým na zemi, aby smrť teraz ustúpila!
Otče, všetko je pripravené. Prosím Ťa, daj Silu mojim verným!

Otče, prosím Ťa, nechaj svoje oko milostivo spočinúť na kruhu tých, ktorí nasledujúc volanie Svetla, chcú svoj sľub verne splniť!
Amen.“

„A vy, ktorí dnes túžite po hostine, budete potom dosť silní a zdoláte verne až do konca všetky nebezpečia, aby som vám raz smel nechať otvoriť bránu ku svetlým ríšam svojho Otca?
Dostane sa vám dnes k tomu sily, v tejto Bohom posvätenej hodine!

Máte stáť ako svetelné stĺpy v temnotách, ktoré túto zem ešte stále obklopujú.
Slobodní v duchu, veľkí a silní, máte byť ako ostrovyna ktorých sa ešte môžu topiaci zachrániť!

A ráno vzkriesenia má svitnúť tým ľudským dušiam, ktoré sa teraz stali hodnými prežiť kráľovstvo Božie tu na zemi. Tie ostatné zostanú v temnote, ktorá ešte dnes zem obklopuje, a s temnom budú odvrhnuté na dráhu, vedúcu k neodvratnému rozkladu, z ktorého niet uniknutia. K duchovnej smrti!

Vznešené poslanie Syna Božieho otváralo dve cesty: buď uposlúchnutie jeho učenia a s tým spojený vzostup nahor a vyhnutie sa všetkému skazonosnému alebo zlyhanie a ďalšie rútenie sa po šikmej ploche, vedúcej do záhuby. Oboje záležalo od rozhodnutia ľudstva. Čím dlhšie však plnil toto poslanie, tým jasnejšie videl, že veľká väčšina ľudstva sa svojím rozhodnutím prikláňa k zlyhaniu a tým k zániku.

A táto zásada platí pri každom Vyslancovi zo Svetla, ba ľudstvo má vždy na výber tieto dve cesty. Doposiaľ si však vybralo vždy tú cestu nesprávnu! 
Aby nedošlo ku nedorozumeniu, treba doplniť nasledovné: 
Ja nepochybujem o pravosti tej cesty, ktorá je ponúkaná v Slove PG, ba aj VZ, ale pochybujem o ľudstve, ktoré podáva znovu svojim konaním jasne najavo, ktorou cestou sme vykročili. Pre objasnenie použijem konkrétne prežitie z nedávnej minulosti, lebo teraz rovnako, ako vtedy, väčšina žije v domnienke, že sa stačí iba pridať na tú správnu stranu
Pred očakávaným splnením zasľúbenia Pani Natálie – narodením Imanuela, som s istým kolektívom roznášal po Slovensku letáky o tejto očakávanej udalosti. Lenže ja som vtedy, rovnako ako teraz, cítil, že to prebehne inak, lebo ľudstvo nevytvorilo potrebné podmienky, pre splnenie tohto aktu. Ja som toto moje cítenie aj prezentoval, tiež ako teraz, pred tými, ktorí so mnou vtedy chodili, ba boli v kontakte. A stretol som sa s ich nevôľou, ba s pochybnosťou v moje presvedčenie. Podobne, ako teraz! Lenže moja pochybnosť nespočívala v pochybnosti v sľubovanú udalosť, ale v pochybnosti o ľudstve, ktoré nesplnilo tie podmienky, ktoré boli pre ten zasľúbený akt nutné
A práve ten môj názor, ktorý som prezentoval, spôsobil nakoniec aj mnoho rozkolov, ktoré ale už boli zapríčinené rôznymi okolnosťami, ale spočívali v tej nedôvere vo mňa, že som pred nesplnením toho zasľúbenia už varoval predtým, teda som tomu neveril! Lenže nakoniec to dopadlo tak, že práve všetci tí, ktorí vtedy boli nadšene spokojní so stavom svojim, ba aj ľudstva, od Pani Natálie po nesplnení zasľúbenia odpadli a presvedčenie zavrhli, lebo ho vlastne nikdy ani nemali, ale im vládla iba vypočítavosť. A ja, ktorý som pochybnosť prejavil, som pri presvedčení zotrval, ba dokonca som Pani Natáliu verejne vo svojej knihe obhajoval a vysvetlil prečo sa tak udialo
Preto berte teraz toto moje MEMENTO iba tak, že sa snažím varovať pred rovnakým dianím, a moja pochybnosť nespočíva v nedôvere v prichádzajúcu udalosť, ale v nedôvere znovu iba v ľudstvo, teda v nás samotných a pred tým sa snažím varovať! Nenechajme sa znovu uspať spokojnosťou, že to za nás vybavia vesmírni priatelia a Imanuel! Ba, že ľudstvo je tak zrelé, že si zaslúži tú veľkú obeť, pre ktorú nemusí nič samotné vykonať!

 

BAHNO TEMNA

Dnes, keď žijeme dobu,  pred ktorou sme boli varovaní, že v dobe súdu Boh zahalí svoju Tvár a to je uvedené v Biblii, v Zjavení Jána, alebo Apokalypse, ba dokonca nám to bolo pripomenuté v PG a aj VZ, tak nesmieme zabúdať, že jemnohmotná úroveň je v moci temna a teda je ľahké sa bahnom zašpiniť z tejto úrovne. Preto musíme byť obzvlášť ostražití, ba mať stále na zreteli poučenia z PG – Absolútnej Pravdy. Citát:
Tak sa mohlo pozvoľna stať, že jemnohmotné okolie Zeme sa stávalo postupne hutnejším a tým aj ťažším. Tak ťažkým, že i samotnú dráhu Zeme drží na dráhe neprístupným svetlejším vplyvom. A keď väčšina dnešných inkarnovaných patrí do omnoho hlbších úrovní, než samotná Zem, prejaví aj v tom len Božia spravodlivosť, keď také duše budú zmetené, aby klesli tam, kam vlastne patria.“

Preto sa blíži čas, keď táto Zem bude musieť byť po nejakú dobu ponechaná vláde temna, bez priamej pomoci zo Svetla, pretože si to ľudstvo vynútilo svojim chcením. Následky chcenia väčšiny ľudí, museli privodiť tento koniec. Je to doba, ktorú smel vidieť kedysi Ján, keď Boh, zahaľuje svoju tvár. Všade vôkol je noc! Avšak v najväčšej núdzi, keď už všetkému, i tomu lepšiemu, hrozí zahynutie, začínajú tiež súčasne svitať ranné zore. Ale ranné zore prinesú vopred bolesť, veľkej očisty. Táto očista je nevyhnutná prv, ako bude smieť prebehnúť záchrana všetkých vážne hľadajúcich. Avšak všetkým tým, ktorí usilujú o nízke, nebude môcť byť podaná pomocná ruka.“   

Mnohokrát je ťažké rozlíšiť, z ktorej strany prichádza to, čo je v snoch a videniach. Keď prídu dvom zúčastneným obrazy z jemnejšej úrovne, ale ku rovnakej udalosti, tak vodítkom by mohlo byť, že tieto obrazy by sa mali v zásade obsahu stretnúť. Až budú rozdielne, tak je skoro isté, že neprišli zo Svetla, ale z temna. Buď iba jeden, alebo dokonca obidva. Zo Svetla predsa nemôže prichádzať nič nejednotné! 
Potom ale treba mať na pamäti, či dotyčný, ktorý obraz získal, sa usiloval svojim chcením o kontakt z jemnejšej úrovne. Až ku nemu prišiel mimo jeho vôle, teda nedokázal ho nijako ovplyvniť, potom zostáva bez viny, keď toto videnie prišlo z tej temnej strany. Nikto predsa nemôže za to, keď je zašpinený bahnom z cudzej iniciatívy, teda obhádzaný od toho, koho nemôže ovplyvniť a teda sa tomu vyhnúť.  
Inak je to však v tom prípade, keď sa do toho jemnohmotného bahna niekto ponorí samotný, zo svojej slobodnej vôle. V takomto prípade už za pošpinenie sa týmto bahnom, nesie vinu on samotný. Toto pravidlo treba mať teraz, v tejto dobe súdu, na pamäti! Nebral na vedomie dôležité poučenia a tak škodu, ba aj vinu, musí znášať on samotný!

***

DOPLNENIE
Tisícročná ríša

Ľudia, ktorí sa snažia slúžiť Pravde, javia sa väčšinou svojmu okoliu tak, že otvárajú mnohokrát nepríjemné otázky. Tak tomu bude aj v tomto prípade. Položme si teda otázku:

„Bude mať Svetlo ešte pre koho zriadiť na Zemi Tisícročnú ríšu?“

I keď vieme, že táto otázka sa stane veľmi nepríjemnou pre mnohých, ktorí na túto ríšu čakajú, predsa je potrebné túto otázku otvoriť a dokonca, ak by sme ju chceli formulovať po úplnej pravde, musela by znieť:

„Bude mať Svetlo ešte s kým budovať na Zemi tisícročnú ríšu?“

Ako dôkaz, že táto otázka je opodstatnená a zakladá sa na Pravde, zacitujeme zo Slova PG:
„Vtedy sa zhromaždenie učeníkov presne zhodovalo so skutočným dejom! Tiež neskoršie sa tento dej bude oslavovať pravidelne a v pravú dobu tu na zemi, ako najväčší a najsvätejší sviatok ľudstva, kedy Stvoriteľ vždy znovu darúva stvoreniu svoju udržiavaciu silu. Bude to „Deň Svätej Holubice“, teda Deň Ducha Svätého, ako veliká modlitba vďaky k Bohu Otcovi!
Budú ho sláviť tí ľudia, ktorí budú konečne stáť v tomto stvorení vedome, a ktorí ho teraz poznali správne v celom jeho pôsobení. Ak sa správne a v pravý čas otvoria vrúcnou zbožnosťou, bude tiež možné, že živé požehnanie bude prúdiť vo zvratnom pôsobení až sem dolu na zem a rozleje sa do smädných túžiacich duší tak, ako kedysi u učeníkov.
Ten čas prinesie potom mier a radosť. Už nie je tak príliš vzdialený, pokiaľ ľudia nezlyhajú a nebudú chcieť byť stratení na večnosť.“

„Dobré chcenie nie je ľudstvu nanič, ak toto chcenie nebude premenené na činPremenené na čin ľuďmi samými, skôr než pred Boha predstúpia s opätovnými prosbami
To je v Posolstve celkom zreteľne uvedené ako základná podmienka. Ľudia sami musia svojou činorodou námahou teraz dokázať, ako vážne berú svoju vlastnú záchranu! 
Iba potom ich Pán ešte raz prijme na milosť. To je však rozhodne niečo iné, celkom iné, než to, čo sa snažia si predstaviť dokonca aj ľudia chcejúci dobro! A už neraz som na to dôrazne upozorňoval v Posolstve.“

„Len spravujte verne všetko to vedenie; lebo nikdy viac sa Zemi nemôže dostať takej spásy a toľko milosti. Tým, že vám všetko zvestujem, stanete sa strážcami všetkých kľúčovAk naň dopadnú škvrny, alebo pokrivíte len malú časť, tak už neotvoríte tajomstvá stvorenia, a brány zostanú opäť zatvorené, nie iba na dlhý čas, ale pre vyvinutých tento raz navždy.“

„Sila je pomocou, ak ju zhodnotí, teda využije! No nie inak než v činoch! Ľudia sa majú zmeniť a potom majú prísť, nemajú však prichádzať, aby sa dali zmeniť!
Nastane mier, radosť, pretože všetko rušivé bude zo zeme násilne odstránené a v budúcnosti k nej nepripustené. K tomu patrí dnes predovšetkým človek.”

Vesmírne spojenie:
Duchovná premena zasiahne iba tých, ktorí budú na ňu pripravení.“

Pred mojím príchodom sa musia naplniť požiadavky Zákona, čo znamená, že len čo ľudia na Zemi pochopia vesmírne zákony, v tom okamihu prídeme fyzickým spôsobom, aby každý porozumel.“

Tieto citáty jasne vypovedajú o tom, že Tisícročná ríša bude nie budovaná pre ľudí, ale má byť budovaná ľuďmi samými. Že sme to my, ktorí svojím cítením, myslením a konaním túto ríšu majú pripravovať. Aj malé činy, ktoré dnes vykonáme, majú v tejto ríši znamenať veľké udalosti. A to rovnako dobré ako zlé! A v týchto citátoch je jasne uvedené aj to, čo sa stane, ak zlyhámeNič teda ešte pre nás nie je isté, pretože ľudia dosiaľ zlyhali vždy a pri každom pokuse Svetla vniesť Pravdu do života ľudí.
Väčšina ľudí dnes žije v presvedčení, že keď si nepoložia nepríjemnú otázku, tak sa aj vyhnú nepríjemným udalostiam! Lenže opak je pravdou. Lebo len vtedy, keď si dokážem položiť tú nepríjemnú otázku, tak tie možné nepríjemné udalosti aj prežijem – precítim, ba získam silu, aby som svoje konanie zmenil tak, aby som sa týmto možným, nepríjemným udalostiam dokázal postaviť, ba sa im vyhnúť tým, že sa ja zmením!     

Preto iba tak berte túto našu snahu o pomoc! Teda nie ako strašenie, ale ako popud k vlastnej správnej činnosti!


________________________________________________________________________________________
21.1.2021, doplnenie dňa 26.1.2021 červenou farbou písma v strede príspevku

NESPRÁVNA ÚSTUPČIVOSŤ „SPRAVODLIVÝCH“

 

Po našom poslednom príspevku sa zas zdvihla nevôľa, že: „pri takých prípadoch – obťažovania temnými duchmi, by sme mali radiť skôr modlitbu, ako podobné praktiky!“
Na túto radu je znovu najlepšou odpoveďou život sám a skúsenosti v tejto oblasti, ktorú ale rozvedieme podrobnejšie – až neskôr.

Najskôr použijeme stručnú, ale vecnú odpoveď: Takto môže radiť iba ten, ktorý sám slúži temnu, alebo ho chce obhajovať, ale problematike vôbec nerozumie! Aj keď sa pyšne vystatuje svojimi schopnosťami! Prečo? No preto, že temno nepozná ústupčivosť, lebo mu je cudzia! Veď keby to nebolo tak, potom by dávalo pokoj. A modlitby mu tiež nič nehovoria.
Toto predsa potvrdili všetci exorcisti, ktorí sa snažili svätenou vodou a modlitbami zbaviť postihnutých tohto obťažovania. Aj oni zistili, že: „klin sa klinom vybíja!“

Potvrdíme si to iba jedným, krátkym citátom zo Slova:
„Nebojácnosť, teda odvaha, naproti tomu bezpodmienečne odpudzuje také fantómy prirodzeným spôsobom. Preto je nebojácny človek, ako je dobre známe, vždy vo výhode.“

Temní praktizujú nasledovnú taktiku: Spochybniť a následne vystrašiť! A potom už majú prístup k ľudskej duši uľahčený. (*)
Tieto Ježišove Slová by mali byť pre nás tým najdokonalejším poučením, ba najprísnejším varovaním:

„Skôr než kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš!“

Nedokonalé presvedčenie, teda pochybnosť, plodí strach, ktorý oslabuje to pravé, dôležité cítenie, ktoré je tou pravou modlitbou, ktorá jedine podľa Božích zákonov, dokáže nadviazať to potrebné spojenie. Aj keď by to už malo byť pre čitateľa Slova samozrejmé, tie výčitky a ponúkané „rady“, alebo usmernenia, dokazujú niečo iné! Preto bude potrebné doplniť tento príspevok o pár citátov zo Slova:
Nitky sú tak mnohostranné, že niet ničoho, v čom by sa pozemskému človeku alebo tiež duši už od zeme vzdialenej nemohlo nájsť a dostať pomoci posilnenia, útechy a opory v tej chvíli, keď jeho túžba alebo prosba o to nadobudne celkom určitú silu v opravdivom chcení. Nie prv; lebo samotné sformované slová nestačia nikdy k tomu, aby vytvorili spojenie. Ani žiadna prchavá myšlienka.

Musí to byť vrúcna, pravá a opravdivá túžba alebo prianie, bez myšlienkovej vypočítavosti, bez očakávania odmeny, bez niečoho naučeného, čo predsa nikdy nemôže vychádzať tak priamo zo srdca alebo z duše; sformované pozemské slovo už totiž viaže príliš silne. Ono môže vždy udávať iba smer pre chcenie duše, vytýčiť dráhu pre púť, po ktorej chce ísť cit. Avšak nikdy nesmie byť všetkým.
Ak človek nemôže oboje zjednotiť, t. j. slovo so svojím chcením, ak musí priveľmi myslieť na formovanie svojich slov, potom je lepšie modliť sa a ďakovať alebo prosiť len citom bez slov! Potom je to určite neskalené! Pevne sformované slovo veľmi ľahko skalí a zúži každé cítenie.
Omnoho krajšie a účinnejšie je to, ak pri tom môžeme vynechať slová a na ich miesto si duchovne predstavíte len jeden obraz, do ktorého môžete čisto a nezištne vnoriť svoje cítenie! Musíte skúsiť, čo je vám ľahšie a čo vás neobmedzuje.
Potom je to vaša duša, ktorá hovorí, ak vynecháte slová. Tá duša, ktorá prehovorí, keď bude odlúčená od tejto zeme a tiež od všetkých úrovní hrubohmotnosti; lebo potom odpadne každé sformované slovo.

Kto moje Posolstvo správne do seba prijal, tomu je jasné, že slová majú príliš úzke hranice, aby mohli vo svojom druhu vystúpiť do svetlých výšin. Len city, zahalené do slov, vystupujú ďalej nahor z hraníc sformovaných slov, úmerne ich sile, ich čistote.
Slová slúžia z jednej časti len ako ukazovatele cesty, označujúce smer, ktorým sa majú uberať lúče citu. Druhá časť slov vyvoláva v človeku ten druh lúčov, ktorý sformované slovo používa ako obal a ako oporu. Slovo, myslené pri modlitbe, zachvieva sa spätne v človeku, ak ho vnútorne prežíva, alebo sa snaží v sebe ho oživiť.
Pri tomto vysvetlení vidíte už pred sebou vznik dvoch druhov modlitieb. Ten jeden druh vystupujúci z vás citom, bez uvažovania, v samom prežití, čo je vlastne silným precítením nejakého okamihu, ten sa až po vytrysknutí halí ešte do slov, a ten druhý, uvažujúc, formuje najskôr slová a až potom sa usiluje nimi, spätne pôsobiac, vyvolať príslušný cit; t. j. už sformované slová chce naplniť citom.
Nie je treba vôbec hovoriť, ktorý druh týchto modlitieb je účinnejší; veď viete sami, že to prirodzenejšie je vždy tiež to správnejšie. V tomto prípade teda tá modlitba, ktorá vzniká z náhle vytrysknutého citu, a až potom sa snaží vnútiť do slov.

Avšak nielen v úzkostiach sa máte obracať k výšinám. Rovnako aj čistá radosť, šťastie i vďačnosť môžu vo vás vytrysknúť tou istou silou! A tento radostný druh sa o to rýchlejšie vznesie do výšky, pretože zostane neskalený. Strach veľmi ľahko zakalí čistotu vášho cítenia a vytvorí nesprávny druh.(*) Až príliš často sa s ním spája tichá výčitka, alebo dokonca rozhorčenie, že práve vám sa to muselo stať, čo tak ťažko postihlo vašu dušu, a to samozrejme nie je to pravé. Musí potom vaše volanie zadržať dolu.
K modlitbe nie je nutné formovať slová. Slová sú potrebné len pre vás, aby vám poskytli oporu pre váš cit; aby zostal pevnejší a nerozplynul sa v mnohých druhoch.

(*) Temno vždy ťažilo z toho, keď dokázalo zastrašiť svoju obeť, lebo takto jej pristrihlo tie krídla, ktoré mohli takto postihnutého vyniesť za Svetlom až tam, kde mohol nadviazať to potrebné spojenie so Svetlom a tak sa dokázať pred temnom zachrániť. Preto každý, kto radí opak, slúži temnu a zasieva najskôr tú neistotu a potom strach.

Či môže postihnutý temnom svojim cítením vytvárať myšlienkové formy lásky pre toho, ktorý ho napáda a všemožne mu škodí?!
Kto to chce tvrdiť, je pokrytec, lebo je to neprirodzené! 

Tieto fakty dokonale potvrdzuje naša história. Začnime Ježišom, a tým, ako doplatil na ústupčivosť tých, ktorí stáli po Jeho boku, ba mali ho chrániť. On, ktorý bol vrcholom lásky, pravej modlitby, ani jemu nepomohli spravodlivé Božie zákony, lebo jeho okolie, ktoré ho malo chrániť, nedokázalo vysielať také myšlienkové formy a postaviť sa temnu, aby zabránili tomu, čo sa stalo, ale tiež podľahlo temným našepkávaniam, ktoré radili ku tej ústupčivosti, ale aj vnútornému strachu. A ani tento fakt nedokázal opraviť hlúpe myslenie tých, ktorým to bolo určené, aj keď to bolo pre Svetlo také bolestné! Keď aj mala žena Piláta varovný sen zo Svetla, temno dokázalo spracovať Piláta tak, že sa vyhýbavo zbavil osobnej zodpovednosti a nechal to na tých, ktorí úplne slúžili temnu. Aj keď sa jeho žena modlila a prosila ho, aby dal od toho preč ruky. Zbavil sa problému diplomaticky. A to pretrváva stále aj v dnešnej dobe. 
Rovnako dopadol aj druhý Syn Boží Imanuel, ktorý tiež doplatil na ústupčivosť tých, ktorí boli okolo neho, ba mali ho chrániť. Nie je potrebné citovať všetky tie Jeho napomenutia, ba varovania svojmu okoliu. Veď  takto radia práve tí, ktorí sa hrdia, že Slovo majú v rukách, ba chcú teraz rozdávať svoje pochybné rady. Ako čítajú to Jeho Slovo, ba čo im hovoria tie mnohé prednášky? Platí pre nich aj varovanie Izaiáša: „Očami budete pozerať, ale nebudete vidieť! Ušami budete počúvať, ale nebudete počuť!“ A toto varovanie nám pripomenul aj samotný Syn Človeka! A aj tak mnohí nepočujú, ba ani nevidia.
Tieto varovania prehliadli aj tí, ktorí sa hrdili, že chcú slúžiť Prakráľovnej! Bol ich slušný hlúčik, ale rovnako vlažných a tiež ústupčivých, ba by sa dalo povedať, že „poondiatych“ pred temnom, alebo tiež priamo v jeho službách. A preto to znovu tak skončilo! Keď ju temno tiež zlikvidovalo, tak sa hneď prejavila ich odvaha, ba aj smerovanie, ktoré potvrdili, že boli iba v službe vlastnej vypočítavosti a že iba niečo očakávali, bez toho, aby chceli dať. Tak kde boli tie ich teraz radené modlitby a prečo tomu nezabránili? No preto, že počúvali našepkávaniam temna, ale nie Svetla, aj keď sa mnohí tiež hrdili, aké schopnosti oni majú, ba radili aj Pani Natálii samotnej, ba oni sú zodpovední za mnohé nesplnené rady, ktoré od nich v dobrej viere prevzala. A teraz znovu kalia vodu a snažia sa radiť, hrdiť svojimi schopnosťami, keď sme boli znovu varovaní pred podobnými praktikami, lebo teraz v hmotnosti, totálne vládne temno. Všetko, čo im je posúvané, sú iba obrazy z temna, ktoré takto chce ovládať aj tých, ktorí sa snažia odolať podobným tlakom. Výslovne prosím všetkých takých, aby ponechali slobodnú vôľu tým, ktorí sa v dobrej viere, ba bez strachu, snažia pomáhať. Svoju vôľu nech ponúkajú tým, ktorí budú ochotní, ich rady poslúchať. Už sa mohli presvedčiť, že naša stránka je o niečom inom.

Snažíme sa iba hľadajúcich priviesť k poznaniu zákonov Božích – prírody, ale nič nikomu nevnucujeme, nikoho neoslovujeme konkrétne, ale necháme to na vôli každého, či si naše rady vezme k srdcu, ale nesúdime nikoho.
Ani tých, ktorí nás odmietajú!
Slobodu, ktorú každému ponechávame, ale vyžadujeme aj pre seba!
Zostávame vždy vecní, rovnako, ako teraz!


________________________________________________________________________________________
30.1.2021

V SLUŽBE SVETLU

 

A či v službe temnu?  Pred tieto dve otázky postavili nás a niektorého čitateľa, posledné naše dva príspevky! Aj keď sme sa snažili zodpovedať túto otázku voľným citovaním zo Slova Pravdy, možno sme neuspokojili práve toho, kto o našej aktivite zapochyboval. Lenže už sme uviedli toto: „Ako čítajú niektorí Slovo Pravdy, keď nevidia to čo vidíme my?“ Celé Slovo je plné citátov a poučení, ktoré odpovedajú na tieto dve otázky! Lenže niekto ich nevidí. Je tu však jedna krátka prednáška, ktorá samotná, a to už v tom jej názve, dokáže dať stručnú, ale výstižnú odpoveď na tie dve zásadné otázky. Tu je: 

215. Pripravenosť k boju.

Kto chce stáť na strane Svetla, musí byť pripravený bojovať.

„Bojujte proti temnu – vo vás a okolo vás!“

– Tak vám to už bolo povedané. Právom stojí na prvom mieste „vo vás“, lebo to je predpokladom pre toho, kto sa chce stať pravým bojovníkom Svetla. Musíte bojovať proti slabostiam a chybám vo vás, proti vaším zlým sklonom a nevhodným zvláštnostiam, na ktoré ste si zvykli na Zemi. Neočistení nemôžete vstúpiť do služby – vždy by vám to prekážalo vo správnom plnení úkolov, ktoré vám boli uložené.
Bojovať proti temnu okolo vás – to znamená byť stále vo strehu pred falošným našepkávaním, vplyvmi temna vedľa vás, čo môžete vnímať len vnútorne, lebo to nie je hmotného druhu. Patria k tomu vnútorné vplyvy blízkych ľudí, ku ktorým ste sa z vlastného popudu pripojili alebo sa im zaviazali. Tí potom často dosiahnu veľkého vplyvu na vaše jednanie, pretože sa príliš ochotne podvoľujete ich vlastnej vôli. Len zriedkakedy je však vôľa týchto ľudí v súlade s BOŽÍMI zákonmi. Ste ovplyvňovaní ich myšlienkami a citmi, ktoré však nebývajú len šľachetné.
Buďte bdelí v tomto smere a pamätajte, že ste často – bez toho aby ste vedeli – so všetkými svojimi slabosťami využívaní, tlačení a podnecovaní temnom, ktoré vás chce zaťažiť tak, aby ste sa odchýlili alebo zoslabli vo vašom pôsobení pre Svetlo!
Vaša pevná vôľa, novo upevnená, môže tomu ihneď odpomôcť, v okamžiku! Pomyslite na meč dobrého chcenia, o ktorom ste počuli. Môžete zahnať na útek celé zástupy temných bojovníkov, ktorí by vás chceli zovrieť – len keď preukážete odvahu a pevnosť! Oboje je temnu cudzie – vy ale máte so sebou nespočetných svetlých bojovníkov, pre ktorých sú tieto bojové vlastnosti samozrejmé. Tí necúvnu späť, neustúpia zmäkčilo tam, kde musia podľa BOŽIEHO príkazu stáť. Učte sa od nich!
Viete už teda, ako máte viesť ten boj? Žiť verne podľa prejavenej vôle BOŽEJ a v zmysle tejto Vôle stáť na Zemi, neovplyvnení protivníkom a jeho temnými zástupmi, ako aj spolupútnikmi – ľudskými slabochmi, ktorí slúžia jeho vláde, aby zadržali víťazstvo Svetla!
Vy však chcete byť deťmi Svetla, vybavenými zbraňami Svetla: vážnym, dobrým chcením, nikdy nekončiacou Láskou a pripravenosťou k službe, trpezlivosťou a vytrvalosťou, bezpodmienečnou nezištnosťou a obetavosťou! Ježiš vám buď žiarivým príkladom! Nasledujte HO!

Komu už ani táto prednáška nedokáže otvoriť jeho slepé oči, tomu niet pomoci!
Podáva svedectvo toho, ktorej strane slúži!


________________________________________________________________________________________
8.2.2021

DETSKOSŤ ... STRATENÁ

 

Dôležité rady Ježiša, ale aj Syna Človeka- Imanuela, zostali nevyužité preto, že zostali vlastne nepochopené: „Buďte ako deti!“ Dnešný človek už stratil svoju detskosť preto, že už vlastne nevie, čo to tá detskosť je. Aj keď v Slove Syna Človeka nám to bolo vysvetlené, predsa len stále zostáva istá medzera v pochopení aj toho vysvetlenia. Aj ja sám som zostával v tomto pochopení dlhú dobu v určitom druhu neistoty, alebo lepšie povedané, v istej bezradnosti v tom, prečo ten dospelý človek už tej detskosti nie je schopný v prežívaní. V Posolstve Grálu je nám vysvetlené, že detskosť je vlastne čistota v cítení, myslení a konaní!
Lenže vysvetlené je nám aj to, že pravej čistoty je ľudský duch vlastne nie schopný, a nahrádza ju vernosťou! Vernosťou vo všetkom cítení, myslení a konaní, by sa mala stať tá snaha pri túžbe ducha po zdokonalení! Pravá čistota prináleží jedine Bohu!

Udržať si vernosť voči vlastným ideálom, ktoré je ochotný dať na prvé miesto vo všetkom svojom cítení, myslení a konaní, to je to približovanie sa ku tej čistote.
Deti to majú uľahčené v tom, že sú si vedomé svojej malosti, nedokonalosti a potreby ochrany od svojho rodiča, ktorú vyciťujú, ba aj potrebujú, lebo cítia, že bez tejto pomoci by samotné nemohli jestvovať. A je to toto cítenie vlastnej malosti, ktoré robí dieťa prirodzene pokorným, zbavuje ho pýchy a namyslenosti na domnelú veľkosť, ba to v ňom stále udržuje úctu a rešpekt voči rodičovi. A je to ten stratený rešpekt, ba aj úcta, ktorý dospelého vzdiali od tej detskosti, lebo si začne namýšľať, že už toho rodiča nepotrebuje, ba že ho svojou chytrosťou prevýšil a takto sa pripraví o ten najcennejší poklad – o tú veľmi potrebnú detskosť! 
Lenže takýto „dospelý“, vôbec nie je dospelým, lebo zabúda, že stále zostáva dieťaťom stvorenia, ba stále má nad sebou rodiča, od ktorého stále prijíma a to bez tej potrebnej úcty ku nemu, ale hlavne bez toho nutného rešpektu. Zabudol na toho pravého rodiča – Boha!
Nami už bolo na našej stránke napísané:

„Človek sa povýšil nad Boha, ale na druhej strane sa znížil pod zviera!“

A takto človek prevrátil prírodné – Božie zákony a stratil tú potrebnú detskosť, bez ktorej už nie je schopný správne žiť vo stvorení Božom. Takto smeruje ku svojej duchovnej smrti, ale nie k večnému životu. Narastá jeho pýcha a namyslenosť, a následne všetky zlá, ktoré teraz nášmu svetu vládnu. Lenže tak, ako pri neposlušnom dieťati je potrebné niekedy použiť aj ten primeraný trest, tak dopadneme aj my, ba nám je to zasľúbené:

Ľudia sa musia ešte naučiť svojho Boha sa báť!

A toto ľudstvu dneška chýba, ba toto na nás v blízkej dobe čaká! Teda tí, teraz „mocní“, traste sa aj vy, lebo tiež zostanete bezmocní! Rovnako vy, ktorí sa teraz cítite vzdelaní, tiež sa budete zakrátko hanbiť, keď ku nám zavíta pravá múdrosť! No a tí teraz ľahostajní, strach aj vás prinúti k zamysleniu! Buďte ako deti! To je tá pravá rada! Tentoraz iba od človeka, ktorý to konečne pochopil, ba chce sa podľa toho zmeniť.

Záverom treba podotknúť, aby si niekto nevysvetľoval znovu tú detskosť nesprávne, teda aby to neodporovalo minulému príspevku a nesnažil sa tú detskosť spájať s tou ústupčivosťou, alebo inak povedanou zmäkčilosťou. Preto je potrebné ešte niečo dôležité doplniť:

Zmäkčilosť prináša škodu vám samým, ale aj tým, o ktorých veríte, že sa im takto zapáčite. Raz budete súdení niekým vyšším a s takou spravodlivosťou, ktorej ste sa dávno odcudzili vlastnou vinou, alebo ste sa od nej sami vzdialili.

Dospelý nesmie zabúdať, že detské nie je detinské. Teraz ale neviete, čím detské môže tak pôsobiť a čo to vlastne je! Prečo Ježiš povedal: „Buďte ako deti!“
Aby ste vyskúmali, čo je detské, musíte si najprv ujasniť, že detské nie je vôbec viazané na dieťa. Predsa sami určite poznáte deti, ktorým ozajstná krásna detskosť chýba! Jestvujú teda deti bez detskosti! Zlomyseľné dieťa nebude nikdy pôsobiť detsky, práve tak ako nevychované, či vlastne nevychovávané dieťa!

Z toho jasne vyplýva, že detskosť a dieťa sú dve samostatné veci.
To, čomu sa na zemi hovorí detské, je časťou pôsobenia čistoty! Čistoty vo vyššom zmysle, nielen v pozemsky ľudskom. Človek, žijúci v lúči Božej čistoty, ktorý vo svojom vnútri ponecháva priestor pre lúč čistoty, získal tým aj detské, či je to už v detskom veku alebo ako dospelý.

Detskosť je prejavom vnútornej čistoty alebo znamením, že sa taký človek oddal čistote, že jej slúži. To všetko sú len rôzne spôsoby vyjadrenia, v skutočnosti však vždy to isté.
Teda detsky môže pôsobiť len dieťa vnútorne čisté a potom dospelý, ktorý má v sebe čistotu. Preto pôsobí osviežujúco, oživuje a budí dôveru!

Prebuďte sa a postavte sa bojovne proti všetkému temnu, potom sa vám dostane tiež pomáhajúcej sily. Slabosi však stratia i tú trošku sily, ktorú majú, lebo ju nevedia správne použiť. Bude im tak vzaté ešte i to málo, čo majú, pretože podľa zákona príťažlivosti rovnakého druhu to bude pritekať k tým, ktorí silu používajú horlivo a správnym spôsobom. Tak sa naplní slovo pradávnych zasľúbení.