________________________________________________________________________________________

FALOŠNÁ CESTA

 

Človek nepozná sám seba a následne ani svet, v ktorom žije.

Nepozná ho preto, lebo neuznáva jemnejšie dimenzie hmoty.

Z toho logicky vyplýva, že nepozná ani pravé prírodné zákony, v ich dokonalej funkcii.

To má za následok, že nedokáže ani zdravo posudzovať svoje pôsobenie na okolie.

Tento stav následne plodí neriešiteľné problémy vo všetkých aktivitách, ktoré bránia tým aktivitám zdravým a schopným pomôcť k prežitiu ľudstva.

Poznanie pravých prírodných zákonov, by odstránilo nie iba jednotlivé, čiastkové problémy, ale globálne všetky.

Dôkazy na potvrdenie týchto slov už má ľudstvo k dispozícii, lenže žiaľ, neberie ich na vedomie, ba sú zámerne vládnucou garnitúrou zatajované!

Dôvodom je chamtivosť a túžba po moci, po ľahkom živobytí a to vo všetkých ľudských aktivitách. 

Vy všetci, tí slabí, ktorí podporujete tých mocných, spamätajte sa!

Neskočte im na návnadu lacných sľubov, ktorými sledujú iba vlastný prospech!

Hľadajte to, čo pred vami teraz ukrývajú!

V tých dokonalých prírodných – Božích zákonoch potom spoznáte Toho dokonalého Vládcu, od ktorého tie zákony pochádzajú, ba ktorého, ale hlavne vás, tí terajší vládcovia, okrádajú!


________________________________________________________________________________________

Vedci hľadajú dôkazy, ale len vlastného - chybného presvedčenia, ktoré získali iba naučením sa toho, čo niekto pred nimi už objavil. Avšak ten musel postupovať úplne inak, ako postupujú teraz oni.
Je nutné hľadať nové - neznáme dôkazy pre zbavenie sa toho starého, už prežitého a chybného presvedčenia, lebo objavovanie pre človeka nikdy neskončí. To je ten pravý úspech!

A toto je naše krédo, ba malo by byť pre všetkých, ktorí skutočne hľadajú PRAVDU a svoje vlastné zdokonalenie. Tak by mal vyzerať pravý vedec, lenže to vyžaduje zbavenie sa ctižiadostivosti a vlastného ega, ktoré je aj tak veľmi malé u tých, ktorí si ho naopak veľmi ctia.
Pokiaľ ľudstvo nezačne uznávať jemnejšie dimenzie hmoty, dovtedy sa nedokáže zbaviť svojich jestvujúcich problémov, nakoľko pôvod všetkých problémov spočíva práve v tých jemnejších dimenziách. Tam všetko začalo a aj skončí! Nakoľko už dnes disponujeme technikou, ktorá umožní podať aj isté dôkazy pre tento fungujúci prírodný zákon, budeme sa snažiť ich podať v tomto priečinku, nakoľko už máme v tomto smere isté skúsenosti, ba aj tie dôkazy.

Kolektív rádia ZÁCHRANA!


________________________________________________________________________________________
23. október 2019

TRINÁSTA KOMNATA

 

Naša pozemská civilizácia je veľmi zvláštna, lebo tých, ktorí o tajuplných a záhadných dejoch a udalostiach iba hovoria, alebo píšu, verejnosť obdivuje a uznáva, ale naopak tí, ktorí o tom podávajú aj dôkazy, zostávajú v úzadí a nepovšimnutí! 
Do tej záhadnej - trinástej komnaty sa každý obáva vstúpiť a radšej zostáva vonku a necháva si o jej vnútri iba radiť od iných. Obyčajne od tých, ktorí v nej tiež vlastne ani neboli, ale rovnako o tom iba počuli od iných.  

Lenže keď sa do nej nevstúpi, tak sa vlastne nič neprežije a nie je z toho počutého žiadny úžitok a zostáva sa v nevedomosti, aj keď sa každý pýši svojim domnelým poznaním. A takto sa nedá dosiahnuť žiadny pokrok a preto naša civilizácia zostáva bez toho potrebného pokroku a nemôže sa zbaviť problémov.  
Z našej strany sa už nedá robiť nič viac a musíme sa zmieriť s tým, že ten nami chcený pokrok, ku ktorému sme sa stále snažili dopomôcť, musí zostať iba túžbou, ktorú dokáže uviesť do nášho života iba to predpovedané dianie, ktoré nachádzame v mnohých starých, ale aj nových zasľúbeniach. Najhroznejšie je ale na tom ľudskom konaní znovu to, že aj tie zasľúbenia zostávajú pre väčšinu tou trinástou komnatou, teda verejnosť aj v tomto zostáva iba pred zatvorenými dvermi tejto komnaty.

V týchto našich posledných príspevkoch (umiestnených na stránke v priečinku „Lovy bez zbraní“),
sme pootvorili dvere tejto komnaty, 
cez ktoré možno vzhliadnuť to tajné a nepoznané! 
Ľudia, nájdite v sebe toľko odvahy a nebojte sa aspoň cez tie odchýlené dvere nahliadnuť dovnútra. 
Viac už pre vás urobiť nedokážeme!


________________________________________________________________________________________
11. marec 2020

3:0... PRE NÁS

PO PRVOM POLČASE

Tento príspevok bol rozšírený, nakoľko si to vyžadovalo prežívanie, ba aj skutočnosť, že naše tvrdenie bolo potvrdené aj z inej strany, takže naša snaha získa väčšiu váhu. Doplnenia budú zvýraznené zelenou farbou, pre jednoduchšiu orientáciu. 
Tento príspevok berte iba ako obhajobu nášho konania na stránke rádia, lebo mnohí čitatelia PG, ale aj VZ, vlastne nepochopili dôležitosť našej snahy a ani smeru, ktorým sa uberáme. Preto ako dôkaz pravosti nášho konania a tohto smeru, budú uvedené teraz tri dôkazy z „Posolstiev Pravdy“, ktoré aj  naši kritici uznávajú:

Citát z PG:
„Nič neprospieva o Slove iba vedieť! A keby ste dokázali celé moje Posolstvo odrecitovať naspamäť, vetu za vetou k poučeniu seba i svojich blížnych . . ., nič by to neosožilo, pokiaľ podľa neho nekonáte, v zmysle môjho Slova nemyslíte a celý svoj pozemský život si podľa neho nezariadite ako niečo samozrejmé, čo vám prešlo do mäsa a krvi, čo sa nedá od vás oddeliť. Len potom budete môcť čerpať z môjho Posolstva večné hodnoty, ktoré pre vás v sebe prechováva.“

Citát z VZ:
„Z čoho pochádza silné vyžarovanie ducha, ktoré spáli duševné obaly? Keď nadobudne zdokonalený duch ľudskú podobu, má človek rozvíjať aj duševnú a duchovnú silu. Tá sa zoceľuje bojom s prekážkami a takisto uskutočňovaním duchovných právd v bežnom živote. Kto ich len číta a neprenesie ich do praxe, nezíska duchovnú silu, silné vyžarovanie, ktoré zničí duševné obaly.
Svoje duchovné ideály, si ponechali len ako ideály, nepreniesli ich do skutočného života. Sú vlastne schizofrenici, pričom teóriu považujú za jedno a život za druhé.

Citát z „Vesmírneho spojenia“:
,,Musíte poznať, pochopiť a realizovať v bežnom živote vesmírne zákony, aby ste boli schopní duchovnej premeny, ktorá má teraz na Zemi nastať u tých, ktorí sa o to usilujú.“

Dva citáty z Biblie:
,,Nie každý, kto mi hovorí Pane...Pane, vojde do božieho kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca!
Božia vôľa sú Božie zákony! No a plniť ich, znamená podľa nich konať!
,,Každý, kto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Dážď a vietor mu ho čoskoro zboria.

Citáty z KORÁNU:
,,A ktokoľvek sa kajal, a zbožné skutky konal, ten veru sa k Bohu navráti kajúcne.

,,V ten deň bude patriť vláda Bohu a On bude súdiť medzi nimi. A tí, ktorí uverili a zbožné skutky konali, budú v záhradách slasti, ale tí, ktorí neuverili a znamenia Naše za lož prehlasovali, očakáva trest ponižujúci.
Tento posledný citát je dôkazom toho, že aj Korán zvestuje ,,posledný súd“!


Takto by mal konať každý, kto sa priblížil ku Slovu Pravdy, ba on samotný sa cíti byť aj JEJ stúpencom! Nezáleží na tom, akého je vierovyznania!
Nie teda iba teoretizovať, ba špekulovať o tom, čo tam pre seba našiel, ale konať v zmysle tejto Pravdy, čo potvrdzujú tieto tri veľmi dôležité citáty, ktoré všetci stúpenci Pravdy by mali pre seba urobiť pravou službou Bohu, ale nie odsudzovať tú najdokonalejšiu pomoc.

Toto bola teda pomoc a rada pre tých, ktorí už jemnejšie dimenzie hmoty uznávajú, ba hrdia sa byť znalcami.
Nasledujúca rada bude zameraná pre materialistov, ktorí si zatiaľ z podobných informácií robia iba posmech, alebo si myslia, že ich sa to netýka, ba tých vyššie menovaných by radi umiestnili na psychiatriu. O tom, že je to práve naopak, sa môžu oni samotní presvedčiť, ba my im iba poradíme zdroj, kde tieto dôkazy o vlastnej zaslepenosti získať, až nájdu v sebe tú potrebnú odvahu. Dnes je už veľa dokumentárnych filmov, ktoré sú pomerne výrečné, ba dokazujú jestvovanie tých jemnejších dimenzií, ale aj schopnosti niektorých ľudí, o ktorých  títo materialisti nemajú zatiaľ ani tušenia.
Názvy týchto výrečných dokumentov: „Stalinov veštec“, „Podivuhodná veda“, „Senzibilovia na prídel“, Zem 2024 - planéta klonov.
Je ich samozrejme hodne viac, ale tieto sú dnes veľmi aktuálne, ba aj dostupné na TV Mystery CZ, alebo Prima ZOOM.
Aj keď v uvedených dokumentoch je prezentované skôr zneužívanie daných schopností človeka, predsa je možné sa dozvedieť to, akými schopnosťami je možné disponovať.
My na našej stránke však učíme využívať skryté a nepoznané schopnosti bežného človeka pre zlepšenie kvality ľudského života, ba riešenie problémov, ktoré sa teraz javia ako neriešiteľné, ale aj ten potrebný duchovný rast! Každý rozumne a zdravo mysliaci človek, môže preto našu snahu iba oceniť, ale nie kritizovať!


________________________________________________________________________________________
11. marec 2020

NAŠE FAKTY POTVRDENÉ

Dôkazy, ktoré sme podali vo videách, ktoré mali potvrdiť jestvovanie jemnejších dimenzií hmoty, ba pomôcť poznať samotného človeka a aj svet v ktorom žije, boli znovu ignorované, ako všetky podstatné fakty, ktoré by dokázali urobiť ten potrebný obrat v ľudstve. Obrat, ktorý by dokázal zmeniť pokrivenú ideológiu, na ktorú doplácame vo všetkých oblastiach a aktivitách dneška. Táto pokrivená ideológia je výsledkom toho, že ju splodili tie, nami už viackrát menované inštitúcie, ktoré sa hrdia, že majú k tomu oprávnenie, ba takto sú verejnosťou aj chápané, a aj uznávané.
Je to veda a cirkev! Lenže obidve tieto inštitúcie zaspali na vavrínoch vlastnej vypočítavosti a prospechárstva!
Preto sa ľudstvo motá v kruhu pokrivených názorov, ktoré bránia riešeniu všetkých problémov, na ktoré doplácame všade a všetci, ba potom sa tieto menované inštitúcie, ktoré to spôsobili, snažia tutlať všetky pomoci a tie dôležité informácie, ktoré by nám pomohli vymaniť sa z tohto kruhu pokrivených názorov. Preto aj my máme neskutočné problémy, ktoré bránia v dôkazoch a pomociach  pre verejnosť, ba takto sa iba potvrdzuje aj história, v toku ktorej sa to sústavne dialo. A dialo sa to preto, lebo tie menované inštitúcie, sú už v moci temných služobníkov, ktorých hierarchia siaha mimo Zeme. A tento fakt dokázať, ba presvedčiť o tom verejnosť, je úplne nemožné, keď všetky nástroje moci sú v rukách tejto temnej hierarchie.
Tieto nástroje ľudskej moci sú: davy, peniaze, zbrane! Bez nich je každá svetlá aktivita odsúdená na neúspech.

Predtým, ako si dokážeme, že je to pravidlom v našej histórii, bude potrebné zaradiť jeden citát z absolútnej Pravdy – Posolstva  Grálu:  
„A títo pripravovatelia cesty sa namáhali, veľmi často v oduševnenom vnútornom zápase, verne splniť svoje úlohy, napriek všetkým prekážkam, ktoré sa im ľudia vždy snažili klásť do cesty.
Ale ľudia už aj vtedy, ako vždy, v každom prípade úplne sklamali tým, že zakrátko po úmrtí zvestovateľov, pripravujúcich cestu, vždy ich slová pokrivili alebo to, čomu nemohli správne rozumieť, celkom vypustili a potomkom zatajili.
Lenže práve to, čo sa snažili zatajiť, pretože tomu vtedy sami nemohli rozumieť, bolo to najdôležitejšie zo všetkého!

Nástroje Božej moci ale sú: Večne platné zákony, ktoré sú úplne dokonalé. Je to tá, nami tak často ponúkaná ABSOLÚTNA PRAVDA!

Medzi týchto pripravovateľov cesty už patrili mnohí, ktorým záležalo na správnej ceste a záchrane ľudstva, lenže takto dopadli všetci, ba boli vždy násilne odstránení, aby nemohli napáchať také veľké „škody“, pre túto temnú hierarchiu. A potom tie dôležité fakty, boli utajené, vylúčené alebo úplne prekrútené. A táto skutočnosť sa prelína celou našou históriou, ba v dnešnej dobe je na svojom vrchole. Lenže postupne pribúda aj tých, ktorí už pochopili, že naša cesta je falošná, naše konanie nesprávne a poznanie nedokonalé. Preto sa objavujú informácie, ktoré by mohli podnietiť prebudenie ducha, ktorý zostal nepoznaný, ba menovanými inštitúciami ukrývaný, aj keď sa cirkev hrdí, že je v jeho službách. Lenže tá služba je iba službou skostnateným tradíciám, ktoré poznaniu ducha práve bránia, lebo sa postavili do falošnej služby už iba toho menovaného prospechárstva.

Pomôžeme si teda dôkazmi cudzími, keď sa tým naším neverí:

Ten posledný obrázok dokazuje tohto ducha, ba podobný záber sa objavil aj v inom dokumente, kde nejaký novinár dokumentoval haváriu a na jeho zábere sa objavil duch, ktorý opúšťa mŕtve telo.

My sme už upozornili na niektoré dokumenty, ktoré podávajú svedectvá pre túto pravdu, ale teraz musíme upozorniť na jeden, ktorý sa stal dokonalým potvrdením tých dôkazov, ktoré sme my nedávno ponúkali čitateľom našej stránky. Keď ste teda neuverili nám a dôkazom tým, ktoré sme ponúkli, tak si pozrite dôkazy ponúkané v tomto dokumente: Zem 2024 – planéta klonov. My teraz ponúkneme tie dôkazy z tohto dokumentu, aby ste ich mohli porovnať s tými, ktoré sme nedávno ponúkali a sú to naše vlastné.
Ako je potom možné, že takéto dôkazy, ktoré už podali, ba aj stále podávajú nemnohí, stále nevstúpili ako fakt, ba exaktné poznanie uznávané vedou? Tie dôvody sme už vysvetlili, netreba sa opakovať.  
Na prvých dvoch obrázkoch je Mendelejevova periodická tabuľka prvokov a nultý riadok, ktorý bol z nej vypustený obsahuje prvok éter, ktorý podľa neho je základný jemný prvok, z ktorého vznikli všetky ostané. Mendelejev ho nazval éter a dal mu meno newtonium, podľa vedca, ktorý tiež tvrdil, že všetko vzniklo z toho neviditeľného, ktoré je podstatou všetkého nám viditeľného.
V ďalšom  dokumente bol tento éter, teda tie objekty, ktoré sú na ďalších obrázkoch, ba ktoré sme nafilmovali a zverejnili už aj my na stránke, nazvaný ako „božia iskra“, už v starom Egypte ju nazvali „BA“, a aj ju znázornili, ako žiarivú guľu, teda tak, ako bola už aj nami nafilmovaná, ba aj v uvedenom dokumente. Vedeli dokonca aj to, že táto „duša – BA“ sa viackrát na Zem znovu vracia. Historici ju však väčšinou nesprávne zamieňajú za slnko, lebo často je znázornené v súvislosti s človekom. 
Tento jeho objav sa dokonale zhoduje s tým, čo nám bolo vysvetlené v Posolstve Grálu, ba je už dnes mnohým známe a čo sa snažíme dokázať my, ba aj ten dokument.

Citáty z PG:
„Ako najvyšší a najvznešenejší je Boh sám vo svojej Božskej bezbytostnosti. O niečo nižšie sa rozprestiera Božsky-bytostné. Oboje je večné. Potom prichádza ako nasledujúce, trochu bližšie duchovne - bytostné. K tomuto sa potom pripája zostupujúc hlbšie a hlbšie najprv hmotné dielo stvorenia, počínajúc éterickou jemnohmotnosťou v zostupných úrovniach alebo sférach, stávajúc sa hutnejšou a hutnejšou až ku konečnej hrubohmotnosti, viditeľnej ľuďom. To jemnohmotné v hmotnom stvorení je to, čo ľudia nazývajú onen svet. Teda druhá strana ich pozemskej schopnosti hrubohmotného videnia. Oboje však patrí k dielu stvorenia a vo svojich formách nie je večné, ale podlieha zmenám za účelom obnovenia a osvieženia.“

Existenciu prasemena nemôže poprieť ani ten najfanatickejší pochybovač, a predsa toto semeno nemôže uzrieť ani jedno pozemské oko, pretože je z inej látky, je z „oného“ sveta. Môžeme ho pokojne nazvať opäť jemnohmotným.
Nie je tiež ťažko zrozumiteľné, že svet, ktorý sa z toho vytvoril najskôr, je prirodzene rovnako jemnohmotný a pozemským okom nerozoznateľný. Len potom neskoršie z neho vzniknutá najhrubšia zrazenina vytvára postupne vychádzajúc a závisiac od sveta jemnohmotného, svet hrubohmotný s hrubohmotnými telesami, a len to je možné pozorovať od najmenších začiatkov pozemskými očami a ich všetkými hrubohmotnými pomôckami. Nech sa to už jedná o molekuly, elektróny alebo čokoľvek iného, bude to vždy patriť len k najhrubším zrazeninám jemnohmotného sveta, ktorý dávno pred tým mal už svoje hotové útvary a svoj život.

Tak a teraz nech nás niekto skúsi kritizovať, že sa venujeme tomu nepodstatnému!
Je to presne tak, ako sme už uviedli: Z toho jemnohmotného všetko vzniklo, ba tam aj všetko skončí!

Na záver je potrebné dodať iba toľko, že každý, kto odmieta toto staré, ale aj nové poznanie, bude sa v blízkej budúcnosti hanbiť, ale čo je horšie, pre takého skončí jeho púť svetmi, ktorú si sám vyprosil, lenže v hmotnosti ju hlúpo premárnil! Potom nech hľadá  dôvody svojho neúspechu iba v sebe a nepreklína nikoho, lebo pomoci sa mu dostalo dokonalej už mnohokrát. Keď bude opúšťať tento svet tak, ako je to na tomto poslednom zábere, bude pre neho už neskoro!
Ako bodku za týmto príspevkom, ba aj za naším konaním, ktoré sme pripravili, ako pomoc pre konečné udalosti, ktoré sú predo dvermi, je potrebné ešte niečo dôležité doplniť. Náš sľub, ktorý sme dali ako pomoc blížnym, ktorí ešte prejavia ochotu vykonať niečo pre vlastnú záchranu, ktorá bude spočívať v prijatí Slova Pravdy, ktoré budeme šíriť, ba máme ho pripravené v rôznych jazykoch, ale aj táto aktivita, zostáva nepochopená, ba niekedy aj kritizovaná, preto treba uviesť našu obhajobu priamo zo samotnej Pravdy.

Tento citát z PG už máme zverejnený na našej stránke:

Avšak uprostred vravy a rachotu ničenia, zachvieva sa Slovo!
Víťazne tiahne po krajinách, aby sa ešte mohol zachrániť ten, kto sa o to, poctivo usiluje.

Teraz ešte pridáme rovnaký, aj z VZ:

Tento vzor nového evanjelia, sa rozletí kozmickou rýchlosťou do celého sveta, aby bol záchrannou vestou všetkým tým, čo túžia po Pravde a večnosti!


________________________________________________________________________________________
14. február 2020

OBRAT K LEPŠIEMU

 

Nastala zmena v postoji k tomu zostrojenému zariadeniu na odoháňanie medveďov z lokality, na ktorej sú nie nami vítané. Tí nami spomínaní, ba aj kritizovaní ochranári, sa nakoniec ozvali a sľúbili, že teraz majú takú lokalitu, kde je možné to vyskúšať, ba aj funkčnosť toho prírodného zákona. Preto som sa rozhodol im to zariadenie ponechať, ba bude sa skúšať aj tu, v mojej blízkosti, teda v Turci, na čo mám prísľub od toho prednostu lesného úradu. Je to vítaný obrat, ktorý potvrdený znovu z dvoch lokalít nadobudne väčšiu hodnotu, ako iba z jedinej.
K minulému príspevku ešte treba dodať, že ten záznam,  ktorý vypracovala odborná komisia priamo pri kontrole tých lokalít v teréne, by mal byť mojou istou obhajobou pred tými, ktorí zatiaľ brali moje uzávery a  propagovanie tohto zákona, iba ako názor samotára, ktorý sa snaží obhajovať to, čo iba sám považuje za fakty. Aj keď bolo v textoch už viackrát poukázané na viacerých, ktorí sa podobným faktom venujú, ba snažia sa ich zviditeľniť, ba šíriť medzi odbornú verejnosť, predsa len priame potvrdenie prezentovaných faktov priamo v praxi viacerými odborníkmi, má väčšiu váhu, ako iba fakty podávané osamoteným jedincom. Dôkazom viacerých sa dostáva väčšieho uznania, ako iba od jediného. A to bol ten chcený zámer! Potom už nebude možné tak ľahko ignorovať získané výsledky, ktoré majú otvoriť oči tým, ktorí tie jemnejšie dimenzie hmoty zatiaľ odmietajú. A tých je väčšina! A tam pramenia všetky naše problémy! A takých tutlaných faktov je už dnes veľké množstvo.
Dokonalý dôkaz o pravdivosti tvrdenia, ako to v našej spoločnosti funguje, ba ako to bolo podané na našej stránke:
V TV sa objavila informácia, že vo Vysokých Tatrách čaká na zobudenie medveďov, novo zriadený „Medvedí zásahový tím“! Preto sa zachovali tak, ako bolo na stránke prezentované, teda zostali bez záujmu.

Problém + jeho nafúknutie + peniaze na chcenom mieste + medvedí zásahový tím + problém zostáva, ba sa bude nafukovať + oslava ľudskej hlúposti = rovnica našej doby!

Lenže zobudiť by sa mali práve ľudia, lebo medvede sa prejavujú iba v zmysle prírodných zákonov, lenže ľudia nie! 


________________________________________________________________________________________
22. február 2020

ROVNICA NAŠEJ DOBY
SLABOSŤ NAŠEJ DOBY

 

V minulom príspevku (názov príspevku: OBRAT K LEPŠIEMU; ) bola zverejnená rovnica našej doby, aj keď v iných hodnotách, ako je v tomto príspevku – nižšie. Pôvodne tam boli znamienka mínus! Prečo? No preto, lebo tá pôvodná veličina „problém“, ten je pred verejnosťou snaha postaviť do tej pozície, že sa ide riešiť, teda sa bude nasledovnými aktivitami eliminovať, bude sa z neho odoberať,  teda bude snaha ho odstrániť. Lenže to bude iba zakrytie tej pravej snahy, teda problém naopak „nafúknuť“ a tak získať tie, už popísané profity v samotnej rovnici. Pre matematika by bola správna tá rovnica so znamienkami v minulom príspevku, ale pre naše skutočné prežívanie je vhodnejšia táto, teraz zverejnená. Lebo všetky dnešné aktivity majú prevrátené hodnoty! Niečo iné sa prezentuje verejnosti, ale koná sa úplný opak, aby sa dosiahli osobné výhody.      
Problém – jeho nafúknutie – peniaze na chcenom mieste – medvedí zásahový tím – problém zostáva, ba sa bude nafukovať – oslava ľudskej hlúposti = rovnica našej doby!

Základnou veličinou je vždy nejaký problém, lenže ten je snaha najskôr ututlať, ale keď to už nie je možné, tak sa použije táto rovnica. Je tu ešte jedno riešenie, na oklamanie verejnosti: riešenému problému priradiť hodnotu nie príčiny, ale iba následku! Dokonalým príkladom je dnes vysvetlenie všetkých kapacít, ktoré sa zaoberajú ekológiou a teda životným prostredím. Keď tomuto problému, ktorý je každodenne na pretrase v médiách, priradia ten magický a všetko vysvetľujúci pojem: „globálne otepľovanie“, tak je už všetko vybavené, ba problém je vyriešený. Nikomu ani nenapadne ten fakt, že v tejto odpovedi sa ukrýva ten najväčší podvod, teda, že to „globálne otepľovanie“ je iba následok, teda nie samotná príčina. Veď to globálne otepľovanie je iba dôsledkom niečoho! A prečo sa globálne otepľuje? No a na túto otázku už odpoveď nejestvuje, alebo až áno, tak je dokonale tutlaná. Lenže aj na túto otázku, je už odpoveď známa a dokonalá, temer storočie, ba môžeme povedať, že tisícročia, lebo všetky staré múdrosti, alebo poučenia pre nás, poukazujú na dnes prežívané dianie. Toto dianie je zákonitým prejavom dokonalých prírodných – Božích zákonov, ktoré v súčinnosti so zmenou žiarení, prinášajú tieto následky, ktoré prežívame dnes. Teda aj to všetko vysvetľujúce „globálne otepľovanie“.

PRÍČINA:
Nezadržateľne sa rúti Zem svojou dráhou podobná zrnku vo veľkom stvorení! Pohybuje sa v ústrety času, ktorý jej bol vo večnom kolobehu určený.

Už som to zvestoval. Kto počuť chcel, ten mohol!
Všetko sa stáva svetlejšie a svetlejšie, až vás nakoniec obklopí žiara, ktorú oko vášho ducha sotva znesie. Je to hranica konečného Stvorenia, hranica Ríše ducha, domova všetkých čistých ľudských duchov!
Žiadne duchovné semienko nie je tak nepatrné, aby ste sa nemuseli oň ošetrujúc starať a pestovať ho. Prinesie vám svetlé ovocie, ktorého vôňa bude šíriť zvesť o milosti Tvorcu a daruje vám silu k tomu, aby ste obrábali pozemskú pôdu podľa vôle jediného svetového vládcu. Až bude raz všetka burina vytrhaná, všetky prebujnené popínavé rastliny odstránené a až v najjasnejšom Svetle večnej Viery a večnej Pravdy zažiari kvet vďaky, pokory a radosti, bude Zem vyzdvihnutá na dráhu, ktorú kedysi opustila. Šťastie, jasot a vďaka budú doprevádzať jej obeh podľa zákonov, ktorým sa opäť podrobí.
Ste k splneniu bližšie, než si myslíte. Pevnou rukou teraz roztrhnite vo dvoje rúšku, ktorá vám bráni v jasnom výhľade okolo vás.

Je to nutný dej v onej príslušnej časti stvorenia, ktorá vo svojom kolobehu dospeje k bodu, na ktorom musí začať jej rozklad, aby sa na ďalšej ceste mohla znovu vytvárať.
Týmto večným kolobehom nie je mienený beh zeme a iných hviezd okolo ich sĺnc, ale veľký mocnejší kruh, v ktorom musia obiehať všetky slnečné sústavy, zatiaľ čo ešte vo svojom vnútri vykonávajú svoje vlastné pohyby.
Bod, v ktorom sa má začať rozklad každého svetového telesa, je presne stanovený, a to opäť na základe dôslednosti prírodných zákonov. Je to celkom presné miesto, na ktorom sa dej rozkladu musí začať vyvíjať, bez ohľadu na stav dotyčného svetového telesa aj jeho obyvateľov. Nezadržateľne ženie kolobeh každé svetové teleso k tomu, aby sa bez odkladu naplnila hodina rozkladu, ktorá ako všetko vo stvorení je v skutočnosti len premenou, znamenajúcou príležitosť k ďalšiemu vývoju. Potom je tu hodina „buď - alebo“ pre každého človeka. Buď je vysoko povznesený ku Svetlu, ak usiloval o duchovné, alebo zostane pripútaný k hmote, na ktorej lipne, ak z presvedčenia považuje len hmotné za cenné.

Tieto citáty boli z Posolstva Grálu, a doplníme si ich ešte s citátmi z knihy: Proroctvá vo Svetle Pravdy: 
Všetko to začalo niekedy v roku 1986 pri sledovaní televízneho cestopisu z Tibetu, v ktorom som sa dozvedel, že šťastným číslom Tibeťanov je 108. Z cestopisu som sa ale nedozvedel, prečo. Odvtedy som hľadal, kde sa len dalo, aby som sa dozvedel podstatu takéhoto počítania Tibeťanov. Písal som do viacerých redakcií, ba aj naslovovzatému odborníkovi pánovi Dänikenovi, no odpoveď som nedostal a myseľ sa neupokojila. Preto mi nezostalo iné, ako sa pokúsiť vyriešiť túto záhadu vlastným uvažovaním. V spomínanom roku 1986 som zažil udalosť, ktorá ma k tomu ešte viac vyburcovala. Po prvýkrát som uvidel počas jednej poľovačky UFO. Od týchto udalostí som začal študovať všetky dostupné materiály o vesmíre a človeku. Výsledkom môjho snaženia bol vzorec, ktorý som nazval vzorcom života pre planétu Zem a výsledkom tohto vzorca je číslo 108.
Vzorec je jednoduchý, ale všetky veličiny vo vzorci obsiahnuté sú potrebné pre vznik života v takej forme, akú poznáme na Zemi.

Vzorec je nasledovný:
                 

 pričom:                                   
dH,  je priemer hviezdy - Slnka 

dP,  je priemer planéty – Zem
lHP,  je priemerná vzdialenosť Slnko - Zem.

Nejdem tu rozvádzať, že všetky tieto veličiny sú rozhodujúce pre vznik života na Zemi, lebo to už urobili povolanejší ako ja a musel by som ich citovať.

Veličiny potrebné na doplnenie do uvedeného vzorca:

Keď dosadíme do vzorca veličiny pre iné planéty Slnečnej sústavy, dostaneme samozrejme vždy iné výsledné číslo. Môžeme teda povedať, že ku každej planéte Slnečnej sústavy patrí iné identifikačné číslo. Pre planétu Zem je teda identifikačným číslom 108. Mohli by sme povedať, „ že číslu 108 vďačíme za to, že tu sme a akí sme...“
Človek žije dva životy: jeden hmotný - mužský (denný) a druhý duchovný - ženský (nočný). Nočný život je citovejší a je bližší k ženskému princípu. Vinou človeka je nočný - duchovný život človeku časom stále vzdialenejší a odsunutý do hmlistého snenia.
Tá Zem, tá žena, tá noc sa stávajú už len oblasťou hmlistého snenia, odtrhnutého od skutočného života. Svetlo dňa nachádza človeka duchovne a citovo nevedomého - oslepuje ho. Človek sa ukrýva pred svetlom a jeho dobrá mať mu v tom pomáha - vzďaľuje sa od svetla. Nebolo šťastné číslo Tibeťanov v čase ich šťastia rovným číslom 108? Naše a ich šťastné číslo je dnes už 108,3! Nechýbajú nám práve tie tri desatiny ku šťastiu? Na túto otázku si musí odpovedať každý sám.

Veď hlavným problémom ľudstva je dnes mravnosť. Človek koná ináč, keď ho nik nevidí a ináč, keď ho niekto vidí. Veľmi často si hovorí: veď teraz ma nik nevidí. A to je veľký omyl. Človek stále nosí v sebe fotoaparát, ktorým vyrába dôkazy proti sebe alebo pre seba, nosí v sebe aj policajta, ktorý ho na základe jeho vlastných dôkazov usvedčí, a nosí v sebe aj sudcu, ktorý ho na základe dôkazov a vlastného usvedčenia aj odsúdi! Keď si toto ľudstvo uvedomí a aj uvedie do života, stúpne mravná hodnota ľudstva. Ľudstvo stratilo mravnosť spolu s duchovnosťou kvôli svojmu zameraniu na hmotu. Návrat k duchovnu je teraz možný opäť iba cez hmotu.

Tento zvýraznený citát je teraz, pred voľbami, veľmi priliehavý, ba mali by si ho osvojiť najskôr všetci politici, no a potom si ho dať ako prvý bod svojho volebného programu!
Lenže oni radšej šíria plané sľuby, ktoré nemôžu splniť, lebo by museli vymeniť najskôr samých seba, no a následne všetkých, ktorí ľudskú spoločnosť tvoria, lebo nám všetkým vládne falošná ideológia.

No a kto ju splodil? 
Veda a cirkev!   

Tak a teraz skúste hľadať v médiách, alebo v teóriách našich vedcov, prípadne v niektorej cirkvi, vysvetlenie tejto príčiny, ktorú všetci prežívame, ale priradili sme jej ten univerzálny pojem, ale iba toho následku: “globálne otepľovanie“! 
Ľudstvu dneška stačí, keď môže oslavovať falošné idoly, ktoré vedú ľudstvo do záhuby, pritom tie dôležité informácie prehliada, sú mu na obtiaž, lebo vyžadujú zmenu od každého, kto sa ku týmto informáciám priblíži a prejaví o ne záujem. Rýchlo túto cestu opustí, ako pre neho namáhavú a zaradí sa ku tým, ktorí hlásajú tú pohodlnejšiu, ba sľubujú to všetko vybaviť za nich. A tak vznikajú falošné kulty, ba je smutné, že aj pre tých, ktorí už majú Slovo Pravdy v rukách, lenže škoda, že iba v rukách, ale nie v živote samotnom, tak ako je to v tomto Slove chcené.
Dôkazom pravdivosti týchto slov je prežívaná, ba potvrdená skutočnosť, keď na tejto stránke, v priečinku: „Lovy bez zbraní“ sú podávané také dôkazy, ktoré musia nútiť k zamysleniu každého, kto ešte dokáže logicky, ba zdravo myslieť. Tieto dôkazy sú podávané v odbore, ktorý je veľmi priliehavý, ba v ktorom sú tieto dva svety, dve dimenzie hmoty vedľa seba tak blízko, že sa prelínajú a umožňujú tieto dôkazy získať. I keď sa tieto dimenzie prelínajú v každom odvetví, ale získať dôkazy, nie je už tak jednoduché! Ani ja samotný som nepredpokladal, že sa mi podarí tieto dôkazy v tak krátkej dobe získať. Treba však dodať, že pri každej podobnej aktivite, je nutná pomoc aj z tej jemnejšej dimenzie! No a hádam žiadny kritik našej stránky nebude tvrdiť, že tá pomoc, v tomto prípade prišla z tej temnej strany, lebo temno nemá žiadnu snahu pomáhať, ale iba zvádzať a škodiť. No tieto informácie, ktoré sú na stránke prezentované, sú v každom smere, pre človeka pomocou! Aspoň pre každého takého, ktorý v súlade s prírodnými – božími zákonmi hodlá žiť.        
Toto bolo potrebné ešte uviesť ako obhajobu nášho konania a aktivít, ktoré mnohí, aj tí, ktorí sú už pri Pravde, teda aspoň si to oni o sebe myslia, radia niekde mimo aktuálneho diania tejto doby. Teraz môžu vidieť, že práve tieto aktivity sú najlepšou pomocou pre túto prežívanú dobu, lebo pomáhajú poznať ten svet v ktorom žijeme, ktorý vôbec nepoznáme a preto blúdime, lebo následne nepoznáme ani sami seba. Nevieme, akú moc máme v sebe, ktorá nám bola darovaná pre našu púť mnohými svetmi, ktoré nechceme poznať, ba radšej sa nechávame viesť do záhuby vodcami, ktorí sa hrdia nás zachrániť. 


________________________________________________________________________________________
9. február 2020

VEDA A POKROK

 

Po získanej skúsenosti nastala doba, kedy môžeme pokročiť a ohodnotiť fakty, ktoré iba potvrdili už doterajšie skúsenosti a stav našej vedy, ako je schopná prijímať nové a netradičné poznatky. Vládne stále a všade jestvujúci strach z toho nového, ktoré by mohlo ohroziť ľahký prístup k doterajšiemu živobytiu. To nové a pokrokové vždy vyžadovalo veľkú dávku odvahy na opustenie toho tradičného starého!

Na stránke bol zverejnený objav prírodného zákona a aj nové, získané dôkazy, ktoré tento zákon potvrdzujú. Preto boli vyvinuté potrebné nové aktivity, ktoré by mohli v tejto, teraz už zrelšej dobe, pod ťarchou týchto dôkazov, pomôcť v prijatí tohto uvedeného prírodného zákona. V minulej dobe boli síce tiež podané dôkazy pre odbornú lesnícku verejnosť, ba veľmi výrečné a potvrdené samotnou praxou, o čom jestvujú dôkazy, ba bolo aj prisľúbené, že sa týmto smerom bude pokračovať; odborná verejnosť túto aktivitu rýchlo uspala, z toho, už zmieneného dôvodu. Ako dôkaz teraz zverejníme aj zápisnicu, ktorú vystavila komisia, ktorá hodnotila priamo v teréne, účinnosť tohto zákona.

Tentoraz bola oslovená odborná verejnosť, ale konkurenčná, teda tá, ktorá je v oponencii s tou lesníckou, odbornou verejnosťou. Bolo tak učinené v nádeji, že keď nemá záujem jedna strana, ktorej sa tento problém najviac dotýka, tak prejaví tá strana opačná, nakoľko ich protichodné názory spôsobujú ten stav našich lesov, ktorý pozorujeme, ba sa každodenne potvrdzuje pôsobenie tohto odmietaného zákona. Lenže žiaľ, naše očakávania boli tiež prehnané a potvrdila sa večná bolesť ľudstva:
 

Keď medzi dvoch rozhádaných oponentov prinesiete fakty, ktoré by ich mohli zmieriť, ba posunúť poznanie obidvoch dopredu, tak sa postavia proti týmto faktom spoločne obidve rozhádané skupiny!


Dôvod už bol vyššie vysvetlený, ale bude tak ešte urobené aj záverom tohto príspevku. Môžeme teda pristúpiť k prežitým faktom, ktoré toto tvrdenie dokonale potvrdili. Ako viete už z minulých príspevkov, tentoraz sme na potvrdenie funkcie tohto zákona zvolili oblasť, ktorá sa dotýka ešte aj ďalšej skupiny odbornej verejnosti, teda poľovníkov, ba vlastne každého bežného človeka, ktorý vyvíja nejaké aktivity v prírode, dokonca dnes už aj v mestách majú tieto problémy – s medveďmi. A ako už tiež viete, ani mesto Vysoké Tatry, kde sú tieto problémy najvypuklejšie, nemalo záujem vyskúšať isté zariadenie na plašenie medveďov v praxi. Nakoniec prejavili záujem ochranári, ale skončilo to rovnako, ako doteraz vždy. Už pri odovzdaní tohto zariadenia na odskúšanie, ba ich prísľubu, že ma budú informovať, som mal sen, ktorý sa následne dokonale potvrdil. Doposiaľ sa mi vôbec neozvali, a to ani po mojej výzve.

Aj keď toto zariadenie ešte nebolo dokonalé, lebo vyžadovalo nejaký energetický zdroj v dosahu, malo teda obmedzené využitie, dalo sa na vhodných lokalitách odskúšať. A tí, ktorí o tom vedeli a tvrdili, že takú lokalitu majú, aj tak sklamali. Ja som už ale dnes pokročil aj v tomto smere, a toto zariadenie je nezávislé na energetickom zdroji, nakoľko je napájané solárnou energiou a teda využiteľné na každej lokalite. Môže ho využiť včelár pri včelíne, bača pri salaši, chovateľ králikov a vlastne všetci, ktorí majú teraz problém s medveďmi. Teraz verím, že už nájdem niekoho, aj keď iba medzi obyčajnými ľuďmi, kto bude ochotný ho vyskúšať, ba keď aj cena sa ešte podstatne znížila. Lenže treba dodať, že tí ochranári ho dostali odo mňa grátis, ako pozornosť od penzistu. Lenže trvalo tiež nie som ochotný podporovať tých, ktorí si to vôbec nezaslúžia, ba sú finančne na tom výhodnejšie. Lenže takýto ľudia nemajú ani v tomto ohľade hanby, ba ani tej zdravej miery.

Dôležité je ešte dodať jednu „maličkosť“. Ochranári sa hrdia, ako im záleží na ochrane životného prostredia, ba akí sú v tomto smere aktívni a aj úspešní. Tak si to skúsme potvrdiť na jednom fakte, ktorý možno otvorí oči mnohým. Ich moderným trendom je ponechávanie drevnej hmoty po rôznych kalamitách v poraste. Na našej stránke sme už poukazovali, že je to pohŕdaním Božími darmi. Lenže nie iba to! Aj tá praktická, ba hlavne ekologická veličina sa stáva tomuto bezbožnému jednaniu obžalujúcou, lebo z tej čistej suroviny, ktorá zostane nevyužitá, by sa dalo vyrobiť toľko ekologických obalov na rôzne výrobky, ba aj potraviny, ktoré sú teraz vyrábané z plastov.
 

Takto teda vyzerá to ekologické myslenie našich ochranárov!

A takto by sa dalo dlho pokračovať a obžalovať tam, kde sa teraz tak pyšne stavia na obdiv ekologické myslenie a ochrana životného prostredia.

 

DOSLOV

 Najväčšou hanbou našej spoločnosti je nasledovná skutočnosť:

Jestvujúce problémy nie je vôbec záujmom odstraňovať, ale práve vyrábať stále nové a zveličovať! Prečo: No preto, lebo keď problém nafúknete, tak sa stane naliehavý, ba vyžadujúci si finančné zdroje. A o ne práve vždy a každému ide! Keď už tieto zdroje majú tam, kde potrebovali mať tí, ktorí problém nafúkli, tak nastane spokojnosť, lebo sa z nich dá ľahko žiť, ba sem tam aj niečo uliať bokom. Preto je dnes tak ťažké tieto jestvujúce problémy odstraňovať a riešiť.

S týmto problémom sa boril už NIKOLA TESLA, a následne všetci tí, ktorým skutočne záležalo na tom pravom pokroku ľudstva.

Ľudia, zobuďte sa a zbavte sa vypočítavosti, ktorá pramení iba z chamtivosti,

až potom sa budete môcť nazvať ľuďmi, ba odborníkmi vo svojom odbore!

Zatiaľ ste iba poľutovaniahodní prospechári!

 

Teraz zverejnený dôkaz – zápisnica z obhliadky lesných porastov, ktoré boli touto komisiou prejdené, ba aj porovnané s vedenou evidenciou na lesnej správe Sučany, ba dôkaz je aj na nami ponúkanom DVD, a potom následné opatrenia, ktoré mali nasledovať a využívať tento zákon v širokom rozsahu, zostali znovu iba pri sľube a časom všetky aktivity ututlané tak, ako sa to už dlhodobo deje. Tieto aktivity aj potvrdené životom, teda už fakty, môže každý zdravo rozmýšľajúci človek využiť vo svoj prospech tak, aby si urobil objektívny názor na stav ľudskej spoločnosti a rýchlo pochopí, prečo sa naša spoločnosť nachádza v tej kríze, ktorú prežívame, aj keď vedecká, politická, ba aj duchovná pospolitosť je naopak veľmi spokojná. Spokojná, ale iba so seba samou, lebo bežný človek žije iba v otroctve, ktoré si vôbec neuvedomuje, a to, že musí chovať toľkých trúdov a parazitov, ktorí si tento stav samozrejme pochvaľujú. Viac sa pre potvrdenie Pravdy urobiť pre tých zotročených nedá!

Ľudia! Už dlho vám radíme:

Pátrajte po príčinách, nie iba následkoch, ktoré Vám predkladajú tí, ktorí z vás profitujú!

Zobuďte sa! Lebo si prespíte večný život!

 

 

 Spomínanú notársku zápisnicu sme už tiež na našej stránke zverejnili a môžete ju nájsť v priečinku ,,Človek a les“.

 


________________________________________________________________________________________
20. október 2019 a doplnenie príspevku 12. november 2019 a ďalší dodatok 13. november 2019

SPLNENÝ SĽUB


Ani som netušil, že tak skoro budem môcť splniť môj sľub: „že podanie presvedčivejších dôkazov je iba otázkou času!“ Je ním toto video, ktoré sme zverejnili teraz, a malo by byť  takým doslovom, ba najpresvedčivejším dôkazom toho, čo bolo podané, ako objasnenie funkcie prírodného zákona. Bude to zároveň aj najpresvedčivejším dôkazom toho, ako tieto dva objekty spolu súvisia. Je potrebné poznamenať, že medveď a UFO majú byť z našej strany iba nástroje na dokázanie tých jemnejších dimenzií hmoty! Treba však uviesť, že objekty v tomto videu boli nasnímané v inom vlnovom spektre, ako tie v minulom. Kto má skúsenosti s nočným videním, tak pre neho treba dodať, že tieto boli nasnímané s prísvitom, ale tie minule bez neho. Pozrite si pozorne v minulom príspevku video č. 1 a ten dej, keď za medveďom vidieť neidentifikovateľný žiariaci objekt. Môže to byť taký, ako už bolo vysvetlené, ale je tu ešte jedna možnosť, ktorá nesúvisí s mimozemskými aktivitami, ale s pozemskými, a to tými, že sa mi podarilo nafilmovať to, o čom uvažoval už Tesla, že to chcel fotografovať, teda moju myšlienkovú formu, ktorá súvisí s útekom medveďa, a ďalší dôkaz som dostal aj následne, v znovu nasnímaných objektoch. Dalo by sa to ale chápať aj tak, že sa jedná o tie isté objekty, aj keď niektoré majú pôvod pozemský a iné zas mimozemský, lebo ich vytvárajú bytosti rovnakého druhu – duchovia vyvíjajúci sa v hmotnosti. Aj keď tie mimozemské sú kvalitatívne dokonalejšie, lebo ich znalosť v uvedenej problematike je tiež dokonalejšia a ich myšlienkové formy sú už vedome využívané, ba aj cielene riadené. Veď už aj my sa pokúšame ovládať niektoré zariadenie myšlienkou. Keby sme my – pozemšťania poznali dokonalejšie prírodné zákony, tak aj naše myšlienkové formy by boli dokonalejšie! Dokonalé formy vyspelých jedincov by ovplyvňovali tých menej vyspelých a tak by nastal zrýchlený pokrok. To je priama úmera, ktorá by nás posunula z terajšieho pohľadu do ríše zázrakov, ktorú teraz iba obdivujeme u tých mimozemšťanov. Aj to iba nemnohí, lebo väčšina obdivuje falošné idoly v rôznych neužitočných žánroch. Jeden spevákov, druhý politikov, ďalší športovcov, kňazov, vojvodcov, hercov atď. Súvislosť týchto objektov a medveďa je teda očividná aj v tomto:

Informácie o škodách spôsobovaných medveďmi sú utajované, alebo skresľované, rovnako, ako sú utajované a skresľované informácie o neidentifikovaných lietajúcich objektoch!
A práve tieto informácie by nás dokázali priviesť ku tej vysnívanej dokonalosti vo všetkých oblastiach života.

Toto dôkazné video vzniklo tak, že som išiel ochrániť jednu lokalitu pred návštevou medveďa a zobral som si samozrejme aj kameru. Medveď konzumoval potravu, ktorá bola určená pre niekoho iného. A znovu tento tvor dokonale preukázal svoju schopnosť čítania mojich myšlienok a potvrdil funkčnosť toho vysvetleného zákona a teda neprišiel. Počas nasledujúcej noci, keď som tam nebol, tak tú potravu zlikvidoval. A znovu prišla pomoc aj z druhej strany a na TV KINO SVĚT dávali 8. 10. o 21.20 hod. dokument: „Záhady živočíšnej ríše“, v ktorom boli zdokumentované rovnaké prípady, akých som ja prežil tiež veľa, o čítaní ľudských myšlienok zvieratami. Na TV Spektrum dávali dokument: „Zvláštne schopnosti zázrak, alebo veda?“ A práve hovorili o jednej pani, ktorá asi vidí tak, ako ten medveď, lebo ona vidí omnoho viac farieb ako my, ba keď sa prechádza po chodníku tak obdivuje krásne farby kamienkov v chodníku. Má to od detstva a aj maľuje svet tak, ako ho vidí ona. Ona jednoducho vidí ako tá Kirlianova fotografia, preto má aj v supermarketoch problém nakupovať, lebo tam je husto potravín a ona ich nevie tak rozlišovať. Vedci jej to pomenovali ako vzácnu chorobu, ktorej názov je tetrochromatizmus. Volá sa Concetta Antico a je smutné, že z nej lekári urobili chorú, nakoľko keby získala potrebné poučenie o svojom stave, mohla by z nej byť liečiteľka, pred ktorej schopnosťami by bledli závisťou všetci dnešní lekári. Dotyčná dokáže nazerať očami svojho tela zo strednej hrubohmotnosti, teda astrálneho a tie žiarenia, keby sa naučila priradiť vhodne ku orgánom ľudského tela, zistila by postupne, aké farby vyžarujú jednotlivé zdravé orgány, ba následne by podľa vyžarovania jednotlivých druhov potravy a aj liečivých rastlín, dokázala poradiť trpiacim, ktoré potraviny konzumovať a ktoré liečivé rastliny požívať, aby sa zbavili problémov. Takých ľudí sa dnes už rodí málo a veda ešte z nich urobí chorých úbožiakov, pričom by mohli byť najväčším požehnaním pre ľudstvo, lebo by dokázali liečiť pôvod, teda prvotnú príčinu choroby a nie iba následky, ako to robí dnešná medicína. Lenže to by zas ohrozilo zisky mnohých študovaných, ktorí sa ku tejto dokonalosti nemôžu priblížiť, ani za pomoci najdokonalejších prístrojov. 

A pritom sú chorí práve oni, lekári, ktorí jej priradili túto diagnózu, ktorá by mohla byť poučením aj pre nich! Podľa vedcov je aj prirodzené dianie – videnie, alebo počutie duchov, rovnako chorobou, ba nazvali ju schizofrénia. Ja nazývam zas ich chorobu – vedecký Alzheimer! 
Keď o takých veciach hovorí, alebo píše taký, ako som ja – bez titulu a postavenia, tak to nikto neberie do úvahy, ale v tom dokumente zozbieral prípady, ale tiež iba takých, ako som ja, jeden renomovaný profesor menom Scheldrake, takže by to malo získať tú hodnotu, aby aj naši vzdelaní a kompetentní „odborníci“ začali brať tieto fakty do úvahy, ba aj začali využívať v prípadoch, keď ich pred tieto problémy postaví život, teda prežívanie a pre nich to zostáva záhadou. Lenže oni radšej hrajú „mŕtveho chrobáka“, lebo to zaváňa stratou slušného postavenia, ba nimi samotnými vytvoreného osobného renomé. Možno sa ľady pohnú, keď už aj vedecká obec začala bádať v tej oblasti v ktorej ja, ako laik, som už v roku 1996 sformuloval definíciu tohto prírodného zákona, ba mám to ošetrené aj v zmysle zákona, nakoľko mám tento objav potvrdený notárskou zápisnicou. Takže pán profesor nie je prvý, aj keď si to o sebe iste myslí. Dôkaz je už dlhšiu dobu na tejto stránke, ale nepovšimnutý, dokonca aj dôkazy na DVD, o ktoré je tiež minimálny záujem. Lenže prvý som nie ani ja, ba vyplýva to aj z tej notárskej zápisnice a o tomto zákone sa nás snažil poučiť už Ježiš. Tento zákon platí od večnosti a vo večnosti! Lenže tiež aj naša nevedomosť o ňom.  
To konanie medveďa mi už ale nevadilo, lebo som dosiahol vlastne to, čo som sledoval. Vyplnila sa  moja silná túžba, nafilmovať tie objekty, ktoré som vídal vtedy, keď som ich ešte nevedel nafilmovať, ba ktoré som sľúbil v minulom príspevku. Takto sa znovu potvrdila aj ich spolupatričnosť. Objekty lietali okolo mňa, ba aj ďalej a nedá sa spochybniť ich jestvovanie. Sú presne také, aké nafilmovali v Amerike a prezentovali v uvedenom dokumente, ba určite sa stávajú provokačnou záhadou pre mnohých, hlavne by mali byť pre našich vedcov, ktorí podobné objekty vždy vysvetľujú veľmi pochybne, alebo úplne odmietajú. Dokonca sa ich podarilo nasnímať aj jednému známemu, ktorého som o tom poučil, ba vlastní potrebnú techniku, dokonca aj ďalšej známej, čo dokazuje, že tento fakt je možné bežne zopakovať a potvrdiť. Pripisovať mi teda snahu, že z mojej strany ide o nejaký podvrh, prípadne nekalú montáž, je preto nemiestne, nakoľko toho nie som schopný ani technicky, ba už vôbec nie morálne a potvrdené je to aj inými. Nafilmované to bolo nad tým skoseným kukuričným poľom, kde chodili hodovať tie medvede. Pre tých najväčších skeptikov, mám jedno „prijateľné“ vysvetlenie: „Vycvičil som si medveďa a naučil som ho, baviť sa s bublifukom.“ Potom stačilo už iba filmovať. Tak, záhada je objasnená a všetci dotknutí môžu pokojne spávať ďalej! Takto a podobne sa doposiaľ vysvetľovali a aj vysvetľujú lietajúce objekty UFO, ba aj všetko nám zatiaľ nepoznané! Hlavne tá užitočnosť toho slávneho medveďa! A verejnosť je spokojná! Nie sú to znovu moje myšlienkové formy, ktoré upozornili medveďa, že na neho čakám? Veď som ich nasnímal pri mojom odchode z tej lokality! Ten najvzdialenejší objekt na videu lietal presne nad tým miestom, kde bola tá potrava, ktorú som strážil pred medveďom, aby ju neskonzumoval. Lenže pre tých znalých, aj pre mňa osobne, je táto doba, dobou veľkej neslobody, ba ja som ju nazval nasledovne: „Moderná doba temna“!

Priliehavé citáty z Posolstva Grálu:
„Konečne tento obraz je určite dosť jasný. Ľudia riadia svojím chcením a myšlienkami osudy celého neskoršieho stvorenia, ako aj vlastné a nevedia vôbec nič o tom. Podporujú rozkvet, alebo odumieranie, môžu vytvoriť výstavbu v najdokonalejšej harmónii, ale tiež taký divoký zmätok, aký je teraz! Namiesto toho, aby rozumne stavali, zbytočne plytvajú len časom a energiou v mnohých márnomyseľných malichernostiach. Rozvážni menujú to teraz trest a súd, čo je v istom zmysle správne a predsa boli to len ľudia sami, ktorí si vynútili všetko to, čo sa dnes deje.

Už často sa vyskytovali myslitelia a pozorovatelia, ktorí to všetko tušili, lenže sa pri tom mýlili falošnou predstavou, že táto moc ľudského ducha sa prejavuje ako znamenie vlastnej Božskosti. Je to omyl, prameniaci len z vonkajšieho jednostranného pozorovania. Ľudský duch nie je ani Bohom ani Božským. Takí vedátori vidia len povrch diania, ale nie jadro. Zamieňajú príčinu s účinkom. Lenže z tejto nedôslednosti vznikli, žiaľ, mnohé bludné náuky a domýšľavosť. Preto prízvukujem ešte raz: Božia sila, ktorá neustále prúdi stvorením a v ňom spočíva, je všetkým ľudským duchom iba prepožičaná. Oni ju môžu používaním usmerňovať, ale nemajú ju v sebe, nie je ich vlastníctvom! Túto silu vlastní jedine Božské.
Ono ju však používa len k dobrému, pretože Božskému je temno neznáme. Ale ľudskí duchovia, ktorým je prepožičaná, spravili si z nej pelech lotrov!
Preto naliehavo volám ku všetkým ešte raz: „Udržujte krb chcenia a vašich myšlienok čistý, vytvoríte tým mier a budete šťastní!“ Ešte aj neskoršie stvorenie sa tým bude podobať prvotnému stvoreniu, kde panuje len svetlo a radosť. To všetko je v ľudských rukách, v moci každého sebavedomého ľudského ducha, ktorý už nezostáva cudzincom v tomto neskoršom stvorení! – –
Predovšetkým vám chcem dať len súvislosti, nie podrobnosti! Až keď budete mať túto veľkú súvislosť konečne ustálenú, potom sa môžete pustiť cieľavedome aj do podrobností, bez toho, že by ste pri tom museli strácať súvislosť.
Čím vyššie sa dostanete, tým menej sa to dá pojať do slov, napokon vôbec všetko je pre vás len žiarením, pretože všetko iné zanikne.
Zdôrazňujem to zvlášť pre vás, teda pre ducha pozemského človeka, formou učineného ducha neskoršieho stvorenia! Všetko ostatné, čo nie je pod vami alebo vedľa vás, nemôžete predsa tak či tak nikdy pochopiť.

Čo je pre vás žiarením, to je pre vyššie, než ste vy, viditeľné, hmatateľné a sformované.

Žiariaci bod viditeľný pre nás iba za pomoci nočného videnia, je pre iný pohľad, ten z vyššej úrovne, už sformovaný a teda nositeľom informácie. Pre tých, ktorí už Slovo PG poznajú, je potrebné dodať, že nesmú zabúdať na tých, ktorí všetky formy vytvárajú, lenže pre bežnú verejnosť, je to zatiaľ príliš „silná káva“. Pre niektorých postačí, keď to zostane iba námetom na zamyslenie, alebo pre čulejších – dôkazom jestvovania tých jemnejších dimenzií hmoty. Už to bude pre nich veľkým pokrokom!

Nasledujúci súvisiaci citát z knihy „Bytosti prírody pri práci a pri hre“ od autora menom Geoffrey Hodson, ktorý jemnejším zrakom vídal bytosti prírody, je určený hlavne pre tých, ktorí poznajú Posolstvo Grálu a teda si môžu urobiť svoj priliehavý názor:
Trávové stvorenia doma
Na čistinke pár míľ od Prestonu. September, 1921.
Na zemi možno vidieť maličké zelené elfom podobné formy, pravdepodobne jeden alebo dva palce vysoké, s krídlami zvláštneho tvaru a nepravidelných obrysov. Ich tváre sú telové a celé ich telá sú oblečené v tesne priliehajúcom zelenom odeve. Chodia v tráve a zdajú sa byť plne zaujatí úlohou preskúmavania bytostných chodníčkov toho, čo je pre nich ohromnou džungľou. Ich existencia sa zdá byť spojená s trávou, ktorej rast je nejakým spôsobom úzko spojený s ich. Pohybujú sa veľmi pomaly pomedzi stonky; môžu lietať, avšak vidím ich na jedenkrát pokrývať, dosť neobratným spôsobom, len krátke vzdialenosti. Keď sú vo vzduchu, ich malé chodidlá smerujú dole a dopredu ku miestu, na ktoré sa chystajú, akoby z hrazdy, pristáť. Ich let vlastne vyzerá viac ako hojdanie než niečo iné. V tomto poli je ich veľmi mnoho. Vydávajú zvláštny trkotavý zvuk, keď sa pohybujú. Udržiavajú jedinú myšlienkovú líniu, ktorá úplne zamestnáva ich myseľ; toto sa ukazuje v ich aure, ktorá je prakticky bezfarebná,
ako sled malých guličiek svetla, neprerušovane vychádzajúcich z hlavy; tieto myšlienkové formy sú všetky navlas rovnaké a sú spojené vláknom svetla. Vyzerajú ako maličké bubliny, ktoré majú v priemere možno šestnástinu palca. Bližší kontakt ma privádza k pomysleniu, že títo elfovia celý čas hovoria sami so sebou, pričom sa tento hovor skladá z neustáleho opakovania. Ich aura spôsobuje, že sa éterický dvojník trávy zachvieva trochu rýchlejšie, keď ňou prechádzajú.“

Z našej modernej doby temna:

DOSLOV
Kompetentnými sme nechali urobiť, a to iba sebou samými, tých nekompetentných!
Tieto dôkazy nech sú inšpiráciou pre všetkých, ktorí si v úvode kládli tú pochybovačnú otázku o normálnosti toho predošlého názvu príspevku, ba aj o osobách, ktoré sa ich snažia spájať! 

Nech si oni samotní skúsia poctivo odpovedať na ňu a posúdiť objektívne to, čo tu bolo prezentované,
ba aj seba samých! 

Prírodné vedy ignorujú posledné objavy v tejto oblasti, dokonca aj závažné dôkazy, a zvláštne schopnosti niektorých ľudí a zvierat, držia sa skostnatených, dávno prežitých tradičných poučiek a teórií!
Objekty prezentované v minulom príspevku a pomenované ako mimozemské sondy,
a terajšie zaradenie – pozemské  myšlienkové formy, si vôbec neodporujú.
Tie sondy boli vytvorené iba myšlienkou tých, ktorí nie sú takí slepí a hluchí,
ako my pozemšťania a pritom namyslení a pyšní na svoju zaslepenosť.
Otvorme konečne oči a uši svojho ducha, veď máme rovnakého, ako tí,
ktorí nám lietajú nad hlavami!
Ako dôkaz o tom, že medvede sú premnožené, nech poslúži pre tých skeptikov moje zistenie:
Pri každom mojom nočnom sedení, som videl vždy jedine medveďa, ba nikdy nie jediného,
na rozdiel od inej zveri, ktorá niekedy chýbala.     

Snaha o praktické využitie:   
Snaha o pomoc a kontakt s Vysokými Tatrami mi znovu potvrdil môj názor, už prezentovaný v minulom príspevku, že aj v tomto prípade ide iba o výhody a peniaze.

Medveď je zlatou baňou pre tých neužitočných, ale pre tých užitočných, naopak pohromou!
Keby nám vládli rozumní ľudia, znalí prírodných zákonov, tak by sme na medveďoch mohli slušne získať tie prostriedky, ale hlavne znalosti, ktoré teraz všade chýbajú, ba prostriedky ešte naopak teraz odčerpávajú!
Ale ako vždy, nájdu sa takí, ktorí aj z tohto stavu osobne, ba aj kolektívne ťažia.

Naše myšlienkové formy strachu robia z toho medveďa zvrchovaného pána a jeho prejavy nám to každodenne po Slovensku dokazujú. A on nám takto dokazuje svoju dokonalú schopnosť, - „ten šiesty zmysel“, ktorú sme my už stratili, ba o nej už ani nevieme, že jestvuje. Tých, ktorí sa nás snažia o tom poučiť, zosmiešňujeme, alebo v namyslenosti ignorujeme. Dokonca svojou nevedomosťou už o tento zmysel pripravujeme aj toho medveďa.

Takto dopadla moja snaha pomôcť:
Dostal som kontakt na dvoch pánov z mesta Vysoké Tatry a jedného som oslovil. Ako to dopadlo?

Takto to dopadlo:
Zavolal som jednému z nich. Vysvetlil som mu, o čo ide, ba čo musia zariadiť oni, teda iba to, že tam musí byť pri tých odpadkoch prípojka na 230 Volt. To bolo v piatok 27. 9. Sľúbil mi, že to zariadi a že sa najneskôr v utorok (1. 10.) ozve. Lenže sa neozval až do piatku (4. 10.) a znovu som ho volal ja. Ospravedlňoval sa, že údajne bol odcestovaný! Lenže hneď začal vykrúcať, že sa mi ozve obratom, že to zistí, ale že to sú Tatry a že to nie je také jednoduché, ako si ja myslím, natiahnuť hocikde kábel. Ja som mu na to povedal, že predsa tam, kde sú odpadky musí byť aj osvetlenie a teda prúd a aj stĺp, a že by to bolo najvhodnejšie umiestniť na stĺp, lebo on to chcel dať priamo na klietku. Ja som ho usmernil, že tak nízko by to mohli poškodiť vandali, ba aj tie medvede, v prípade, že by sa dostali ku tomu z opačnej strany. Tak sme sa dohodli, že to zistí a bude sa snažiť zariadiť a ja som mu povedal, že v utorok by som prišiel, ale že sa mu ešte ozvem, či je to isté. No a v pondelok (7. 10.) som ho znovu volal, ale sa nehlásil, ba bol odkaz, že je mimo signálu. Takže som čakal, že sa ozve, keď si nájde môj hovor, lenže zbytočne. No a tak mi došlo, že je tu znovu ten istý problém, ktorý som mal celý život, že jednoduché a isté riešenie sa nehodí, ba je na škodu, lebo znovu ide o peniaze - ako vždy, ba ako som to už v príspevku naznačil! V TV novinách mi otvorili oči a potvrdilo sa moje myslenie, lebo tam vystúpil aj mestský policajt, ktorý sa hrdil, ako plašia medvede plynovými pištoľami a že dúfa, že im plyn vystačí. A tak mi došlo, že ja by som ako vždy, mojim jednoduchým riešením, obral mesto o zdroje, policajtov o prácu, ba ktovie, či nie aj toho pána, ktorý bol taký "ochotný", a ešte aj mnohých iných. Takže Pravda nemá šancu pred peniazmi, ba ani ju mať nebude. Jednoduché riešenie by odstránilo problém, ktorý sa musí práve nafúknuť a tak získať financie, z ktorých sa už potom ľahko sem tam niečo ukoristí a táto situácia vyhovuje obidvom  skupinám, teda aj ochranárom, ba aj mestu, lebo z toho profitujú obidva tábory. Zlaté medvede, na ktoré jedna skupina "naoko" nadáva, ale za mnohé im je vďačná! Viac nemám ku tomu čo dodať a môžete si teraz urobiť úsudok.
Ja som sa ale nevzdal a skúsil som nadviazať kontakt a spoluprácu na testoch, ktoré by nás mali posunúť hlbšie do problematiky, ba získať nové dôkazy, tentoraz z inej strany. Sľúbila mi spoluprácu jedna riaditeľka chránenej oblasti, kde majú problém s medveďmi. Ako to bude pokračovať, ba aké výsledky sa dosiahnu, to ukáže blízka budúcnosť.

Ku tomu, čo už bolo napísané a zverejnené v dôkazoch, treba ešte na záver dodať, ako také zhrnutie:
Až sa na inej lokalite, ba u iných osôb, zistí neúčinnosť tejto metódy, tak bude dôvod nasledovný: 

DVE PRÍČINY NEÚSPECHU

Prvá príčina:
Tá už bola vyššie vysvetlená a vyplýva z patologickej deformácie medvedej populácie.

Druhá príčina:
Keď teda medveď nereaguje útekom na ten červený bod lasera, tak dôvod je ten, že chýba potrebná sprievodná myšlienková forma, ktorá je dôležitá pre dosiahnutie tohto účinku! A práve tie moje posledné dôkazy, sú v nasnímaných dôkazoch – myšlienkových foriem, ktoré sú pre dosiahnutie tohto stavu možno potrebné. Kto teda neuspeje, chybu musí hľadať v sebe, alebo v patologickej degenerácii medveďa. Získať presvedčivejšie dôkazy umožnia iba obšírnejšie testy, zo širšej oblasti a väčšieho kruhu ochotných odborníkov z tejto oblasti. Tieto dve príčiny vlastne logicky generujú aj tretiu, ktorá môže byť aktuálna: príčina je aj na strane medveďa, ale aj človeka! Alebo postačí iba ten laser.    

K tomu je však potrebné prekonanie strachu z nového a ochota bádať v tejto oblasti a takto sa zbaviť toho prežitého.

* * *

OBJEKTY
DOPLNENIE

 

S odstupom času sa nám opäť podarilo získať jeden zaujímavý záber - fotografiu toho istého objektu, ktorý sme vo väčšom počte nasnímali kamerou a uverejnili v príspevku ,,Splnený sľub“. Tento krát sme ho ale nasnímali pomocou fotopasce, teda opäť zariadením, ktoré umožňuje snímať podobne ako nočné videnie a teda je schopné snímať aj realitu iného vlnového spektra. Môžeme tiež povedať, že život v inej – jemnejšej dimenzii hmoty!
Lenže tento záber je práve zaujímavý tým, že fotopasca zachytila tento objekt ako súbor viac tých objektov, nakoľko sa to rýchlo pohybovalo a na snímke je to ako zaujímavá reťaz.
Na obrázku č. 1 je jelenica tiež v pohybe, keď prichádza ku pokrmu, ale snímka je normálna a to reťazenie pri jej pohybe sa nevytvára. Pri tom tiež pohybujúcom sa objekte, na obrázku č. 2, ale už áno, a spôsob, akým fotopasca vytvorila záber, hovorí, že sa jedná o objekt, ktorý teda nemôže byť tej istej hutnosti, ako snímaná jelenica, ale práve o niečo jemnejšej! Všimnite si ale, že aj dole na zemi je jeden objekt, ktorý je ale nie v pohybe.

Obrázok č. 1

Obrázok č. 2

Obrázok č. 3

Ku týmto objektom je ale potrebné ešte doplniť jeden dôležitý poznatok, ktorý ostáva nepovšimnutý.
O tom, že tieto objekty sú ovládané inteligenciou, teda nie sú to iba nejaké neživé objekty, svedčí tá jednoduchá skutočnosť, že sa pohybujú súčasne rôznymi smermi (viď video v príspevku „Splnený sľub“), teda nie sú unášané jedným smerom vetrom, alebo iba vánkom! Nakoľko sa pohybujú aj v protismere, ba menia smer, nemôžu byť neživými objektmi, ale je v nich istý prejav vôle, teda inteligencie. Keď vypustíte naraz viac bublín z bublifuku, tak zákonite musia všetky letieť jedným smerom, akým ich unáša prúdenie vzduchu. Lenže u týchto objektov to neplatí a to niečo dokazuje. A to je tá podstatná okolnosť a ich charakteristika tým smerom, ktorý potrebujeme. Pre logicky mysliaceho človeka to predsa musí byť jasný dôkaz, že nejde o neživý objekt - podľa aj nášho chápania. Ku tomu niet viac čo dodať!

Tiež ako svedectvo existencie jemnejších úrovní stvorenia a života v nich, prišla pre niektorých pomoc aj v reportáži Televíznych novín na TV Markíza zo dňa 10. 11. 2019, ktorá mala názov: ,,Lovci duchov v múzeu“.
V múzeu v meste Kynceľová bolo obyčajnou bezpečnostnou kamerou zachytené, ako tam nejaká duša opakovane zhadzuje poukladané knihy z police na zem. Lenže kamera zachytila len padajúce knihy, ale vinníka nie! Zavolali tam tých pánov, lovcov duchov, ako sa nazývajú, ktorí si už ale tiež priniesli techniku, ktorá tieto jemnejšie deje, čiže práve toho vinníka, dokáže zaznamenať, teda presne tak, ako v našich dôkazoch uvádzame aj my. Aj z reportáže je zjavné, že použili technológiu nočného videnia, ako aj inú, a tak mohli nasnímať siluetu duše, ktorá im tento problém v múzeu robí, v inom vlnovom spektre a teda priniesť tak dôkaz o existencii práve tých jemnejších dimenzií!
Tu si môžete pozrieť spomínanú reportáž:

 https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/25541-televizne-noviny

Preto zbavme sa konečne toho starého, v nás zakoreneného, iba hmotného myslenia a pohľadu na naše bytie, pretože život už hlasno kričí, že dosiaľ v našich poznatkoch a myslení už veľmi dlho blúdime.
Prichádza nová doba, v ktorej to staré, pokiaľ nie je v súlade s Božími – prírodnými zákonmi , musí zaniknúť.
Tá nová doba sa má ale práve posunúť do toho ešte stále ignorovaného, nepoznaného a aj neuznávaného prostredia jemnejších dimenzií!

Na našej stránke istotne nájdete zdroj toho pravého poznania, pomocou ktorého sa toho nesprávneho starého môžeme zbaviť, pretože naň neustále poukazujeme!

* * *

DOPLNENIE č. 2

V príspevku Medveď a UFO sme ponúkli viaceré videá, pričom sme ich vtedy zadelili, inak povedané rozstrihali, do tématicky súvisiacich častí:
Video č. 1 - UFO prelety
Video č. 2 - Medveď a laser

Po istom prežití je potrebné z našej strany uverejniť video s medveďom a objektom v správnej časovej následnosti, teda tak, ako sa to celé odohralo a bolo pôvodne zachytené, čiže bez rozstrihnutia videa na dve časti. Lebo iba v tejto forme to má tú správnu výpovednú hodnotu, ktorú nebolo možné vidieť v tej rozstrihanej podobe. Takto v jednom celku to však veľa dokazuje.


________________________________________________________________________________________
30. september 2019

MEDVEĎ A UFO

Obrázok č. 1

Obrázok č. 2    

Obrázok č. 3 

Obrázok č. 4

 

Obrázok č. 5

Obrázok č. 6  

  Obrázok č. 7

Obrázok č. 8 

        Obrázok č. 9

             Obrázok č. 10

Obrázok č. 11

 

 


Video č. 1


Video č. 2


Video č. 3


(Komentár k dôkazom)

Väčšina čitateľov si pri tomto názve možno prekvapene položí nasledovnú otázku: „Akože tieto dva objekty možno zlúčiť do takéhoto názvu? Pre normálneho človeka je to nemožné!“
Z našej strany možno do istej miery s týmto pohľadom súhlasiť tiež, iba ten zvýraznený výraz by sme nahradili výrazom iným, a tá veta by potom vyzerala takto: „Pre bežného človeka je to nemožné!“
A to je presne náš provokačný zámer, aby sme ten tradičný, skostnatený pohľad, nahradili novým, pre mnohých dnes už prežitiami potvrdeným, a uviedli ho na tú správnu mieru, ktorá zodpovedá tým pokrokovejším poznatkom, ktoré už niektorí dosiahli. Lenže žiaľ, iba nemnohí! Preto na tú otázku bude nasledovať z našej strany už takáto odpoveď: Tieto dva objekty majú spoločné to, že obidva výhodne využívajú tú jemnejšiu dimenziu hmoty, o ktorej sme sa zmienili už v úvodníku tohto nového priečinka: „LOVY BEZ ZBRANÍ“. Teraz mnohí pochopia, že nešlo iba o lov v tom zmysle slova, ktorý používajú poľovníci a iní lovci, ale aj o lov taký, ktorý súvisí s objektmi, o ktorých tá väčšina „normálnych“ ľudí ani nevie, ba aj o lov na tie nové poznatky. Až vydržia sledovať tento náš cyklus až do konca, tak nakoniec pochopia, kto je ten normálny a kto si to o sebe zatiaľ iba myslí!
V tom úvodníku sme sa zmienili aj o tom, že až človek neuzná tie jemnejšie dimenzie hmoty, tak sa problémov nezbaví, ba neprežije, ale až ich uzná, dokáže sa zbaviť všetkých terajších problémov, ba potom všetky terajšie manifestácie a snahy o zmenu životného prostredia sa stanú minulosťou, lebo získame prístup ku tým čistým energiám, ktoré nahradia terajšie, dotýkajúce sa všetkých dnešných aktivít, a tie nové budú v úplnej zhode s prírodnými – Božími zákonmi, ktoré budú to životné prostredie zveľaďovať a nie ho nivočiť. Dnešné snahy o ochranu životného prostredia, sú iba zastierania našej chamtivosti, alebo v lepšom prípade, našej ctižiadostivosti a prospechu. Najdokonalejším dôkazom týchto slov, a to tým aktuálnym, je znovu skutočnosť, že elektromobily a tiež vykurovanie čistou elektrickou energiou, sú iba cestou ku zisku, lebo jej cena ide teraz, keď už majú ryby na udici, hore. Kúriť ľudia znovu začnú tými uhlíkovými palivami, za odstránenie ktorých teraz manifestujú! Teda tak, ako vždy, ba so všetkým. Načrtne sa cesta, ktorá musí prinášať tým chamtivcom najväčší zisk! A ľudia po nej poslušne kráčajú, lebo sa nechali opiť rožkom! To je tá naša - terajšia ekológia v praxi! V podobnej pozícii sú aj všetci terajší aktivisti, aj keď sa nájde medzi nimi pár čisto zmýšľajúcich, lenže strieľajú vedľa. Aj mladá aktivistka Greta Tumbergová, aj keď sú jej úmysly možno čisté, nedokáže nič zmeniť. Nájde sa niekto, kto jej bude oponovať v nasledovnom zmysle: „Či vaša generácia zažila hlad, biedu, utrpenie, choroby, hrôzy vojny, ako deti inde po svete alebo  v minulosti? Vy ešte neviete, čo je skutočný život!“ Aj keď je táto argumentácia rovnako pochybná, odhaľuje to pravé. Dnes by sme už mohli žiť skutočne ako v raji, bez toho všetkého menovaného, lenže to by mocní tohto sveta museli vedieť, že oni nie sú pravými vládcami, ale tiež iba požívajú – hlavne zneužívajú dary toho pravého vládcu – majiteľa všetkého, ktorý ich štedro ponúka rovnako všetkým. A takto okrádajú nie iba svojich blížnych, ale hlavne pravého darcu a ničia to najkrajšie, čo sme dostali do daru - prírodu!

Technický pokrok musí byť v rovnováhe s pokrokom duchovným!
A ten duchovný pokrok mešká za technickým.

Lenže tí mocní tohto sveta sa svojej výsady dobrovoľne nevzdajú a majú v rukách všetky nástroje moci. Zmeniť to už dokáže jedine ten pravý vládca, teda tak, ako je to vo všetkých starých aj nových zasľúbeniach predpovedané. Nám zostáva sa iba na to pripraviť. A to je tá správna osveta, ktorú ľudstvo potrebuje, ba my o ňu usilujeme. A aj tieto skromné dôkazy sú nástrojom tohto nášho snaženia.
Práve preto sme na stránke venovali toľko priestoru medveďovi, lebo my o tom spoločnom menovateľovi pre tieto dva objekty dávno vieme, len nám zatiaľ chýbali patričné dôkazy a zostávalo to iba v polohe teórie, ktorá sa aj teraz, pri podaných dôkazoch, ktoré sme získali, bude stále javiť iba utópiou pre tú masu – väčšinu, ktorá vládne, alebo iba pochlebuje vládcom – médiá, prípadne tiež iba zástancom vlastnej chamtivosti. Bude sa im to iba veľmi ťažko veriť, ba tie dôkazy možno budú aj zosmiešňovať, ako sa to zatiaľ aj s tým samotným UFO deje. Neuveria, aj keby im to pristálo na záhrade, alebo spadlo na hlavu. A to iba v mene tej chamtivosti a túžby po moci! Veď by takto degradovali moc a aj chamtivosť vlastnú!

Istá, malá skupina vedcov síce pátra vo vesmíre, ba hľadá dôkazy, ale ich nenachádza a tak hľadajú vhodný komunikačný kanál, ktorý by im umožnil získať spojenie, ba aj pre nich tie dôkazy. Lenže ten kanál už dávno jestvuje, a upozorňoval naň už Nikola Tesla, ba chcel to aj dokázať a chcel fotografovať myšlienky človeka. Prečo? No preto, lebo vedel aká energia je v ľudskej myšlienke, a teraz to už vieme mnohí, ktorí tento kanál bežne využívame a komunikujeme s tými, ktorých tá ostatná väčšina nechce uznať, poznať a odmieta ich jestvovanie. No a práve to je tá styčná plocha aj pre tie medvede, lebo tie rovnako, ako tí mimozemšťania, dokážu čítať naše myšlienky! Naše myšlienky strachu z nich! Dokážu to aj iné zvieratá, ale medveď je v tomto veľký špecialista, ktorý tie jemnejšie dimenzie využíva aj iným spôsobom, ktorý je však z pohľadu znalého, skôr už tým pohľadom nebezpečným pre mnohé iné zvieratá, ba začína byť už aj pre človeka. Treba si uvedomiť, že je to šelma od prírody, ale nie plyšový „macko uško“ na pobavenie; ako sa ho snažia vykresliť ochranári, alebo naivná mestská verejnosť, ktorú sa im darí ohlupovať. Veď preto sa spustila petičná akcia po dedinách! Takto by sa dalo povedať našou rečou: „Medveď dokonale využíva svoj šiesty zmysel. Dokonalejšie, ako človek!“ Aj tomuto „šiestemu zmyslu sme sa už na stránke viackrát venovali a spočíva v tom, že každý objekt prírody, a to živý, ale aj neživý, vyžaruje v jemnejšej úrovni - astrálnej a toto žiarenie človek v minulosti dokázal vidieť, ba ten medveď, ale aj iné zvieratá, to dokážu ešte aj dnes. Ojedinele aj človek. Dôkazy toho však už máme aj my v Kirlianovej fotografii, na ktorej je možné toto žiarenie vidieť aj nám (viď obrázok č. 1., ale aj naše minulé príspevky). Len žiaľ, aj medveď nastúpil našou zásluhou na tú nesprávnu cestu, na ktorej sme my o tento zmysel prišli. K pochopeniu však bude potrebná dlhšia, a to tá dôkazová cesta, ktorá ešte dlhšiu dobu aj tak zostane odmietaná. Aj s tým my teraz počítame a nemáme ešte veľké ilúzie. Lenže je najvyšší čas aspoň s tým začať, nakoľko tými iba demonštráciami nič nezmeníme, lebo naše poznanie prírodných zákonov mešká za rozumovo technickou dobou, v ktorej už dávno žijeme, ba touto nevedomosťou si pílime vetvu, na ktorej sedíme. A už je poriadne napílená! Zmeňme sa, lebo už počuť praskanie tejto vetvy po celej Zemi v nejakej forme, a bude nasledovať rachot a veľmi tvrdý pád. Každý tvor v prírode, má nad sebou tvora, ktorý ho udržiava v ostražitosti, teda ktorého sa musí báť. Iba človek svojou nevedomosťou pokrivil túto harmóniu tým, že strach z Boha, nahradil strachom z medveďa, teda neprávom v neznalosti znížil Boha a povýšil nad seba zviera. A takto urobil zo seba vlastne podradné zviera, ba takto aj koná - nerešpektuje pravé zákony! Už sme o tom písali v minulosti.

Teraz však začneme s tými dôkazmi, ktoré budú nasledovať, ba mali by nám pomôcť ku zmene terajšieho myslenia. Skúsenosti a prežitia v tejto oblasti sme mali už skôr, ba niektorí dávnejšie, lenže dôkazy sme získali až nedávno, ba dopomohla ku tomu až tá novšia technika.

Cesta k pokroku v prežití:
Pri mnohých nočných sedeniach v prírode, a už s tou novšou technikou, som zistil, ba aj pochopil, že za jej pomoci dokážem pozorovať to, čo mi iba moje oči a dovtedajšia technika neumožňovali. Videl som okolo seba lietať objekty, ktoré som predtým nikdy nevidel, aj keď som ich videl už veľa v tom našom spektre videnia, ale iných, ba aj samotná obloha bola pre mňa takto akási neznáma, lebo súhvezdia tiež vyzerali inak, ba boli akési o hodne bohatšie. Už som vedel, ba nedávno mi to potvrdil aj jeden dokument, že aj v našom hrubohmotnom vesmíre jestvujú objekty, ktoré nevidíme bežnou technikou a sú to červení trpaslíci. Sú to malé hviezdy – slnká, ale omnoho menšie ako je naše, asi iba ako náš Mesiac a preto pre naše prístroje nepozorovateľné, lebo sú veľmi vzdialené a ich svit je veľmi malý – doposiaľ nepozorovateľný. Veda pripúšťa, že okolo týchto malých sĺnc, je možný život. No a práve v pozorovaní týchto objektov je možné si pomôcť tou novou technikou, ktorá pomohla aj mne. Teraz si na dôkazoch ukážeme, ako sme mohli sledovať, ba aj sledujeme oblohu doteraz, ba ako nám to zmení tá nová technika (viď obr. č. 2 - 3 - 4 - 5).

Obrázky č. 6 a č. 7 zas dokazujú, aký je rozdiel v pozorovaní objektov v inom spektre svetla. Červený bod lasera, snímaný bežnou optikou, zostáva vo farbe pôvodnej – červenej, ale cez nočné videnie, teda v inej vlnovej dĺžke spektra, je tento červený bod vo farbe žltého svetla, ako hviezdy nočnej oblohy. Tento poznatok je potrebný si ujasniť, lebo pre budúce dôkazy to bude kľúčová záležitosť.

Pri mnohých nočných sedeniach som s prekvapením videl v mojom blízkom okolí lietať malé objekty, o priemere pomaranča, ale priesvitné, ako bubliny z bublifuku. Niekedy však stratili priezračnosť a stali sa akoby malými hviezdami, alebo malými guľovými bleskami, teda žiarili a už neboli priesvitné. Lenže obloha bola bez obláčka. Veľmi som túžil raz dokázať tieto moje pozorovania aj pre iných, čo sa mi teraz aj podarilo v troch prípadoch (viď video č.1). Potvrdenia sa mi znovu už dostalo aj v jednom dokumente, ktorý bol vysielaný na TV KINO SVĚT, pod názvom: „Špiritizmus a UFO“. V ňom nafilmovali, tiež kamerou s nočným videním, presne rovnaké objekty, ako som vídal ja a aj nafilmoval. Je to teda nie iba lokálny jav, ale celosvetový, keď v tom dokumente to bolo nafilmované v Amerike. Aj keď moje zábery nie sú tak presvedčivé – zatiaľ, viem, že je to iba otázkou času, kedy aj ja podám presvedčivejšie dôkazy, rovnaké, aké sú v tom dokumente, a ako je už zaznamenaný na videu č. 1 (v čase 00:03 až 00:05), keď objekt prelieta v mojej blízkosti asi 5 metrov, ale pomerne rýchlo, a vidno ho letieť smerom zvisle dole. Tak čože nám to nad hlavami tu na Slovensku, ale aj v Amerike lieta? Ako nám to vysvetlí naša veda? Čo na to povedia cirkvi, ba ktorá z nich to dokáže, keď každá sa vychvaľuje, že je tá pravá? Politikov sa radšej nepýtajme, lebo je pred voľbami a každý prešľap je stratou voličov! Tak kto nám dá na tieto záhady odpoveď? Odpoveď dávno máme, len na ňu nedbáme! A naše rady už predsa poznáte.
Budeme však sledovať náš cieľ, ba aj sa snažiť objasniť ten provokačný názov a tak sa vrátime ku tým medveďom, aj keď nakoniec zistíte, že to vlastne spolu súvisí, ba potvrdí to jedno moje video (spomínane video č. 1); na ktorom som nasnímal niečo, o čom som ani nevedel, aj keď som po tom vlastne vnútorne túžil, čo potvrdzuje vlastne už ten názov, ba prišla priama pomoc od vesmírnych priateľov. A toto berte aj ako dôkaz toho, že túžba býva v takýchto prípadoch, tým hľadaným komunikačným kanálom, lenže našim vedcom pravá túžba chýba, lebo v ich túžbe chýba nutná pokora, ale naopak, vládne iba ctižiadostivosť a vlastné ego. No a v takomto prípade, tá túžba nemá potrebnú silu a nemôže nadviazať spojenie. Vedci by nemali viniť zo svojho neúspechu nedokonalú techniku, ale iba seba samých, lebo dôkaz sa získava aj bez správnej techniky, teda iba za pomoci tej pravej túžby. Tá technika je potom potrebná iba pre tých, ktorí to nedokážu samotní! I keď aj mne pomohla teraz technika, tá už bežne dostupná, ale iba ku dôkazom pre iných, podobné objekty som pozoroval aj v našom spektre svetla a to viackrát a bez nej. A nie iba sledoval! Lenže vtedy mi nikto neveril, aj keď na stránke máme už tiež dôkazy, ktoré som zaznamenal. Teraz to možno dopadne podobne, ale práve z tohto dôvodu som zvolil inú cestu, teda takú, ktorá je vecnejšia, aktuálnejšia, ba ľahšie dokázateľná. Teraz získané dôkazy je ľahšie zopakovať a to aj overiť pre viacerých. Lenže znovu je potrebná ku tomu tá pravá túžba!

Rovnako som zistil, že medveď sa z nejakého dôvodu bojí červeného bodu lasera a v mnohých prípadoch som si to overil, potvrdil, ba ani v jedinom prípade som nezaznamenal, že by medveď na tento bod nereagoval tým, že pred ním unikne s mrmlavým strachom. Potvrdil som to počas jednej noci aj tým dôkazom, až na troch prípadoch videom. Všetky tri medvede reagovali útekom. Na týchto záberoch (spojených vo videu č. 2) sa znovu potvrdzuje ten fakt, že lúč v nočnom videní je inej farby, ba práve táto vlnová dĺžka svetla je v prípade medveďa dôležitá, lebo ako potvrdzuje ďalšie video (video č. 3), vysoká - jelenia zver sa tohto bodu nebojí, lebo ho jednoducho nevidí. Nevidí ho ani líška, ani jazvec, ale kuna už áno.

No a tieto získané poznatky sformovali môj pohľad na problém s medveďmi, ba ovplyvnili tak, ako som už vlastne zistil priamo mojou dlhoročnou skúsenosťou v prírode s týmito šelmami. Medveď má najväčšiu zásluhu na úbytku všetkých kurovitých vtákov, tiež mravcov, ba aj mnohých iných, a treba dodať, že užitočných živočíchov. Naši ochranári sa hrdia, že máme zákon na ochranu opeľovačov, teda včiel, čmeliakov a aj iných. Čo nám je to platné, keď ešte viac chránime tvora, ktorý týchto opeľovačov likviduje – medveďa. Ochranári sa hrdia aj tým ako chránia kurovité vtáky, ba vinu za neúspech sa snažia potlačiť na lesníkov, lenže znovu ku čomu je to dobré, keď chránia viac tvory, ktoré tieto vtáky najviac likvidujú medvede a krkavce!

Medveď a krkavec majú najdokonalejšie vyvinutý ten „šiesty zmysel“!
A je to práve to videnie tej jemnejšej dimenzie, ktorú potvrdzuje tá Kirlianova fotografia!

A je to tento šiesty zmysel (viď obr. č. 1), ktorý využívajú tak výhodne, že dokážu objaviť pomocou neho každé hniezdo na zemi, aj v tom prípade, keď príroda zariadila, že sliepka v čase hniezdenia je úplne bez pachu, ba aj malé kuriatka, ale toto dokonalé videnie astrálneho tela ich aj tak odhalí. Medveď v noci vidí svoju korisť tak, ako je to zdokumentované na Kirlianovej  fotografii (viď obr. č. 1); takže jeho korisť nemá žiadnu šancu zachrániť sa pred touto šelmou, ba to z medveďa robí toho najväčšieho škodníka. Práve preto sa nemôže táto populácia omladzovať a je na ústupe a jariabok je už v našich lesoch minulosťou, skoro aj sluka a ostané hniezdiace vtáky na zemi, ale aj hniezda čmeliakov, včiel a to aj tých vo včelínoch, ba aj ovce v budovách a králiky v králikárňach, rovnako poľné zajace už u nás nevidieť, ktorých v minulosti bolo dostatok. Dokonca aj škovránky, ktoré je už tiež umenie vidieť, ba hlavne počuť krásne pri vzlete trilkovať. To už naše deti a vnúčence nezažijú, ale zažijú to, že sa medveďa musia báť aj pri chodení po uliciach, a to už aj mestách. Ku týmto zisteniam som sa ja prepracoval už pred viac ako 15 rokmi, keď som ešte aktívne poľoval, ba uvažoval som, že si vycvičím krkavca na dohľadávku postrelenej zveri. Jeho schopnosti ho ku tomu dokonale predurčujú, rovnako ako medveďa!

Je ešte viac kandidátov na uvedenú schopnosť, o ktorých tiež viem dlhšiu dobu a viackrát ma o tom presvedčili - je to potkan, ba aj hraboš. Tento odsek som pridal do tohto príspevku až na samotný záver, lebo to, čo teraz uvediem, som prežíval počas práce na príspevku a teda rovnako toto prežitie nevzniklo iba náhodou.
Prežitie: Po skosení kukurice vždy zostane veľa klasov ešte na poli, práve pošliapaných tými medveďmi a preto neskosených. Ja si ich chodím pozbierať, lebo ich využívam počas zimy, na prikrmovanie vysokej zveri, ktorá mi chodí za nimi až ku záhrade. Urobím tak dvojitý úžitok, nakoľko keď zostanú na poli, následne sa zaorú a v budúcej sejbe, ktorá obyčajne nasleduje s obilím, diviaky klasy kukurice vyrývajú a tak poškodzujú sejbu obilia. Lenže doma mám potom pri ich sušení vždy rovnaký problém, a to ten, že sa mi za nimi prikradnú nevítaní hostia. Tak sa stalo aj teraz a keď som nechal na zemi jednu časť klasu, ako test, tak hneď prvú noc zmizol. Nastavil som teda tam pascu, tú, ktorú bežne dostať kúpiť, lenže je tam doposiaľ a zbytočne. Hraboš ju ignoruje, lebo vie, čo to je. Preto som mu pripravil ďalšiu, ktorú zhotovil ešte môj otec a je to vlastne debnička, ktorá má dve sklápacie steny, ktoré sa spustia, keď dnu niečo berie návnadu. Lenže návnada mizla a pasca zostávala nespustená. Tak ma pripravil o štyri návnady ba to som vždy nastavil pascu tak, aby bola čo najjemnejšie spustiteľná. Zbytočne! Potom som ale pochopil, že otec ju zhotovil nie celkom dobre a tak som ja prepracoval správne spúšťacie zariadenie, ktoré už nebolo možné nespustiť. To som si myslel ja, že tentoraz musím mať korisť isto v pasci. Lenže som sa mýlil! Pasca zostala opäť nespustená! Predsa však som mal znovu úspech aj ja, lebo návnada nebola zobratá, teda ten nechcený stravník presne vedel, čo sa udialo, že teraz už by jeho hostina nedopadla dobre.
Hraboš to so svojou inteligenciou napokon predsa len prehnal, aj keď sa mu raz podarilo uniknúť aj z tej klietky, lebo spoliehal na svoj reflex. Aj teraz veľa nechýbalo a bol by stačil vyskočiť. Lenže nestačil (viď obr. č. 11)! Ja som už ale mal pripravené konečné riešenie, nakoľko tá pasca ešte nie je dokonalá, ale mám plán, ako ju takou urobiť a tak sa aj stane, lebo tohto stravníka, môže nahradiť ďalší. Práve niektoré druhy hrabošov, ako hrdziak lesný a aj tento, skutočne prejavujú až neuveriteľnú inteligenciu. Lenže nemali by sme skončiť tak, aby prevýšili tú našu, ba s tými medveďmi je to v rovnakej polohe. Práve preto je tu tá naša snaha!

Nech tento prípad skúsi niekto vysvetliť tak, aby to bolo v rozpore s tým,
čo bolo teraz v tomto príspevku uvedené!
Nech sa teda pokúsi vyvrátiť tu podaný prírodný zákon!

A znovu práve teraz tu máme jednu podivnú „náhodu“, keď 28. 9. v TV novinách informovali o jednej žene, ktorá dokáže v myšlienkach komunikovať so zvieratami a jej služby využívajú dokonca aj veterinári, keď si nevedia rady. Verte nám, toto nie sú náhody, ale pomoci pre nás zhora! Vážme si ich a využime, lebo nie nadarmo prichádzajú. Odbíja dvanásta hodina!
Teraz nech sa zamyslia tí, ktorí zostávali, ba aj zostávajú skeptickí. Čo si o nás myslia naši miláčikovia?„Rozkazovať viete, ale vidieť a počúvať nie!“ Presne tak, ako je to v Biblii uvedené: „Máte oči, ale nebudete vidieť! Máte uši, ale nebudete počuť!“ Akú pomoc a radu ešte potrebujeme?

Na videu č. 1 (v čase od 00:27 do 00:35) si povšimnime ten objekt, ktorý sa pohybuje vľavo, lebo laserový bod je vpravo a vidieť aj lúč, a ten objekt vlastne prenasleduje toho tretieho medveďa, ktorého už ale kamera nezachytila. Samozrejme, že je to nie UFO, ale súvisí to s ním. Takéto objekty sú vlastne mimozemské výskumné sondy, ale o hodne vyššej generácie, ako tie naše, sú viacdimenzionálne a neporovnateľne vyššej inteligencie ako tie naše, ktoré sa snažíme vysielať do vesmíru. Ja som sa už viackrát s nimi stretol, ba aj presvedčil o tej inteligencii a ich dokonalosti. A toto video potvrdzuje aj tú silu túžby a možnej pomoci zhora, keď je túžba v zhode s prírodnými zákonmi, ba aj v súlade s ich zámerom. Nie náhodou som ja išiel do prírody práve vtedy, keď som tieto dôkazy mohol s ich pomocou získať! Toto vysvetlenie potvrdili viacerí piloti, ktorí videli, ako z materskej lode -  z UFA vyleteli tieto objekty a správali sa veľmi inteligentne, ba dokázali vyradiť prístrojové vybavenie lietadla, keď sa ich pilot snažil ohroziť, teda dokázali prečítať jeho myšlienky, vyradiť aj autá, ba aj inú techniku.

Potvrdzuje to aj video č. 1 (v čase od 00:09 do 00:26) na ktorom vidno letieť objekt mimozemského pôvodu, lebo letí neporovnateľne vyššou rýchlosťou ako naše lietadlá, nakoľko práve -„náhodou“ križuje naše lietadlo a taktiež letí vyššou rýchlosťou, ako je  rýchlosť družice v pohybe po oblohe, a jeho svietivosť je nie odrazom slnečného svetla, lebo objekt je nízko nad západným obzorom a je to pred svitaním, teda Slnko je na opačnej strane Zeme. Ten objekt svietil vlastným svetlom a letel rýchlosťou, ktorej nie sú naše objekty schopné. Pre mňa bol podaný ešte aj presvedčivejší dôkaz návštevy pri mne zhora, ale ten mi nebolo dovolené nafilmovať. Tieto slová potvrdzuje aj záber (obrázok č. 9), ktorý nám dovolila zverejniť jedna známa pani, ktorá spolupracuje s nami. Je to z jej dovolenky a tu je jej skrátený komentár:
„Keď som minule čítala príspevok o zmene žiarenia, veľmi som túžila mať o tom nejaký dôkaz a nedávno sa mi to splnilo. Boli sme na dovolenke pri mori, slnko krásne svietilo, a mňa napadlo, že si ho odfotím. Ale zostala som v šoku, prečo vedľa Slnka vpravo, niečo poskakuje ako pingpongová loptička. V momente som si uvedomila, čo to môže byť. Začala som rýchlo cvakať. To bolo údivu a radosti.“
Presne takto sa nadväzuje kontakt s tou mimozemskou civilizáciou, v ktorej existenciu veda neverí, lebo jej chýba práve to podstatné. Pridruží sa ku tomu ešte pýcha na vlastnú vedomosť a kompetentnosť. Lenže tak to nefunguje. Nech sa skúsia zmeniť podľa tejto rady a potom sa dočkajú toho úspechu, v ktorý odmietajú teraz uveriť iným, ba míňajú peniaze na drahé prístrojové vybavenia, ktoré sú v tomto prípade zbytočné. A takto sa dá porozumieť aj prírodným zákonom, ktorým práve tí, čo sa tým najviac hrdia ich znalosťou, vôbec nerozumejú, a práve takýto nám vládnu. Tak ako to potom musí na Zemi vyzerať? No práve tak, ako vyzerá! A v týchto slovách je aj odpoveď na to, či sa na Zemi môže niečo zmeniť k lepšiemu! Jedine vtedy, keď sa zmenia tí, ktorí zmenu očakávajú práve od tých druhých. A sú to naši vládcovia. Hanba im!

Tieto skúsenosti som sa rozhodol využiť tak, aby sme sa posunuli v tejto problematike ďalej a zhotovil som isté zariadenie, ktoré by malo medveďa odplašiť od nami nechcenej lokality (viď obr. č. 8).Toto zariadenie som ponúkol mestu Vysoké Tatry na odskúšanie, či aj tieto mestské medvede, budú reagovať rovnako. Moju ponuku už prijali a bude sa to zariadenie testovať. Keď aj neuspeje, nebude to pre mňa prehra, ale práve naopak, bude to iba v súlade s prírodnými zákonmi a znovu iba posun bližšie, ku ich dokonalejšiemu poznaniu. Tieto zákony pôsobia tak, že zmysly, alebo telesné orgány, ktoré sa nepoužívajú, postupom vývoja zanikajú a tie, ktoré sa používajú, naopak sa zdokonaľujú. Dôkazy nachádzame v samotnej prírode na vtákoch, ktoré takto stratili schopnosť lietať, na chameleónoch, ktoré dokážu splynúť s prostredím, ba aj na samotnom človeku, že už nedokáže vidieť tie bytosti, ktoré vídali naši dávni predkovia a dali im meno bohovia. Aj keď ten názov nebol správny, ich jestvovanie bolo v súlade so skutočnosťou, ba oni stále pôsobia medzi nami, hlavne v prírode, ale aj v našom okolí. Niekedy si ich niektorí zamieňajú aj za mimozemšťanov, ktorí sú rovnako bežnou skutočnosťou pre niektorých. Prestali sme vnímať tie jemnejšie dimenzie hmoty! A to iba vlastnou vinou! Niektorí z nás to dokážu, lenže im sa neverí, ba stávajú sa pre tú slepú väčšinu iba terčom posmechu, nedôvery, alebo aj závisti. Naša degenerácia už tak pokročila, že prichádzame dokonca aj o ten hrubohmotný zrak, a dnes už skoro väčšina populácie, je odkázaná na okuliare.
V prípade neúspechu, teda v neodplašení medveďa, bude to dôkazom toho, že tieto medvede už nastúpili cestu patologickej degenerácie a to práve vďaka tým, ktorí sa hrdia, že sú ich zástancami. Ich prehnaná ochrana, ktorá z nich robí uctievané tvory, spôsobila to, že vysoké stavy tejto šelmy zdecimovali väčšinu svojej všestrannej potravy z tej doby, keď ešte ich stavy boli v súlade s prírodnými zákonmi, teda také, ako už bolo vysvetlené, ba dnes už využívajú iné zdroje potravy, pri ktorých už tento „šiesty zmysel“ nepotrebujú, teda nevyužívajú a tak ho strácajú rovnako, ako sme oň prišli aj my. Tieto medvede by sa už vlastne v prírode, kde ešte je dostatok tej bežnej potravy z minulosti, nedokázali uživiť, nakoľko stratili ten potrebný šiesty zmysel a tak sú odkázané iba na hrubohmotný zmysel – čuch, ktorý ich privedie iba ku tým našim odpadkom. Až v tejto našej hlúpej prehnanej ochrane budeme pokračovať, tak všetky medvede skončia v mestách, dedinách a potom už budeme musieť rázne zakročiť. Lenže potom už bude neskoro, lebo zdravého – normálneho medveďa už nebude. Dnes by ešte bolo možné niečo zachrániť, ale... To by sme ihneď museli zmeniť terajšie myslenie! A to je pre dnešnú populáciu úloha nemožná! Dobrovoľne to človek nedokáže. Bez tej pomoci zhora!
V minulom komentári k videu som sľúbil, že zistím, koľko medveďov bude chodiť do tej kukurice. Keď som nasnímal tie tri medvede a zahnal ich laserom, tak som mal v dohľade úsek po vrch kopca o dĺžke 300 metrov. Mne vtedy prešli týmto úsekom tri medvede, ba ja som si zateoretizoval, že keď mne prešli tri na 300 metrovom úseku, tak za kopcom na úseku dlhom asi 600 metrov, teda smerom ku vedľajšej dedine, by ich mohlo podľa tohto pravidla prejsť asi šesť. Na druhý deň som sa pracovne stretol s jedným pánom, ktorý je poľovník z tej vedľajšej dediny, ktorému som sa pochválil, že som videl troch medveďov. Lenže on zhodou okolností, sedel práve tam, za tým kopcom, o ktorom som viedol tú úvahu a s úsmevom mi povedal: „Ja som ich videl šesť!“ Potom som sa ale usmial zas ja, lebo som mu načrtol tú moju úvahu, ktorá sa takto potvrdila. A to sme mali v dohľade iba jednu stranu lesa, medzi dvomi dedinami. Z opačnej strany vedie cesta a tiež je les a tam vídali chodiť z autobusu medvedicu s tromi mladými, ba aj veľkého medveďa. Takže ich tam chodilo minimálne 14 kusov. Lenže ochranári poľovníkom, ba ani verejnosti neveria, ale musia skúmať hovienka, aby zistili, koľko ich máme. Ale aj tu zostáva znovu ten istý zámer, ako pri všetkom: Získať financie, ktoré potom umožnia tie jalové, ale výhodné aktivity, ktoré ešte zvýšia dôležitosť takto zbytočne míňaných financií, ba aj tých, ktorí takto ukrývajú svoju bezcennosť, ba budujú vlastnú záslužnosť. Aby som naším ochranárom uľahčil prácu, posielam im jeden objekt ich výskumu, to ich skúmané h...! Lenže z tohto nebudú mať veľkú radosť (viď. obr. č. 10). Medveď vôbec nemá svoj tráviaci trakt uspôsobený na konzumáciu kukurice a cez tento jeho trakt vlastne iba prebehne bez veľkého úžitku. Kukurica zostane temer rovnaká, keď z neho vyjde, ako bola vtedy, keď doň vošla, iba  trochu poznačená jeho chrupom. Takže vlastne robí iba škodu, bez väčšieho prínosu pre jeho organizmus. Stačí mu iba pocit plného brucha, podobne, ako je tomu u niektorých ľudí.  

Naším zámerom je priviesť čitateľov k poznaniu pravých prírodných - Božích zákonov.
Zásadnou podmienkou ich poznania, je uznanie jemnejších dimenzií hmoty.

Až potom sa otvára brána poznania k pravej múdrosti, o poznaní seba samého,
svetov, v ktorých pôsobíme, ba budeme pôsobiť, prírody, vesmíru,
ba celého Božieho stvorenia.

Pomôckou ku tomu by mali byť aj tieto dôkazy, ktoré sme teraz poskytli!
Ľudia! Vy neviete, v akom svete to žijete!
Naučte sa ho poznávať!
Iba tak sa zbavíte problémov, ktorých sa zatiaľ nedokážete.
Nemárnite čas pri vykrikovaní po uliciach.

Tam aj tak vykrikujú najviac tí, ktorí najmenej o tom našom svete vedia!


________________________________________________________________________________________
23. august 2019, dodatok 28. august 2019

MEDVEĎ


Komentár k videu

Toto video spolu s komentárom by malo byť protiváhou k zatiaľ vytvorenému a prevládajúcemu názoru na prehnane vytvorené privilegovanie medveďa ochranárskou, ale čo je horšie, už aj laickou verejnosťou. Neznalá verejnosť, hlavne mestská, je falošne ovplyvnená rôznymi pochybnými, až skreslenými videami a komentármi. Názory tých, ktorí na tento problém doplácajú nikto neberie na zreteľ a to je ten náš zámer, aby sa tiež dostali do pozornosti.  Poskytnúť pomoc takto postihnutým, a teda v tomto smere tým slabým, ako nás to učil už Ježiš.
Video spolu s komentárom pochádza od niekoho kto nahradil pušku kamerou, a to iba z vlastného presvedčenia, nie je teda jednostranne zdeformované, ako tento problém samotný zatiaľ je. Zmena názoru u autora však nespôsobila obrat súčasne aj v názore na tento problém s medveďom, ale naopak, ešte umocnila názor, že náš spôsob myslenia a chápania prírodných zákonov je scestný a na škodu prírode samotnej, ale hlavne človeku.

Tie slová, ktoré zazneli vo videu, neboli vopred pripravené a plánované, ale zazneli ako výsledok vnútorného cítenia, ktoré bolo poznačené nie iba dlhodobým pozorovaním a diskusiou s mnohými postihnutými týmto fenoménom. S podobnými emóciami to prežívajú aj tí, ktorí musia znášať vrtochy tejto šelmy! Umocnené to ešte bolo konkrétnym prežitím počas toho dňa, keď autor pri každodennej pochôdzke okolo kukurice, kde hodlal niečo zaujímavé zaznamenať lebo vedel, že tam bude čulý ruch, zistil, že už túto plodinu navštívil očakávaný stravník, nakoľko patrične dozrela po dlhšom suchom období, kedy to s touto plodinou tam veľmi zle vyzeralo.
Počas tej jednej noci jediný medveď zničil zošľapaním asi 1,5 áru kukurice, nakoľko hľadal už zrelé a teda vhodné klasy a keď také miesto našiel, tak zlikvidoval a skonzumoval klasy na výmere 5 metrov štvorcových.
Keby sme sa opýtali tých, ktorí to privilegovanie medveďovi udelili, ktorá jeho cenná vlastnosť ho tak vysoko ocenila, čím si vyslúžil takú veľkú úctu, tak by sme iste získali rôzne chvály a prednosti, ale z pohľadu prírodných zákonov úplne bezcenných, ba hlavne užitočnosti pre človeka úplne pochybných a pre znalého až škodlivých. (*) – viď minulé príspevky.
Naopak, keby ste sa na to opýtali chovateľa oviec, alebo kôz, včelára, ovocinára, alebo bežného farmára, tak by ste naopak získali alarmujúce argumenty, lenže žiaľ pravdivé a dozvedeli by ste sa, ako doplácajú títo menovaní na tohto tvora, ba na tých, ktorí to spôsobili a sú rovnako neužitoční ako tento tvor nimi ospevovaný. Škody ním spôsobené si vlastne musia stále uhrádzať zo svojich daní, ale aj to iba v ojedinelých prípadoch, inak ich neodškodní nikto, ba ešte musia živiť aj tých, ktorí im tento problém spôsobili. My sme sa na stránke už tomu venovali viackrát a podrobne, ba doložili dôkazy aj vo forme fotografií.
Z pohľadu našej budúcnosti je práve potrebné iné poznanie, ktoré ale dnes ľudstvu chýba, lenže ktorému sa vyhnúť nedokážeme, ale až chceme prežiť, zostáva nám jedine sa na to pripraviť. Opýtal som sa teda tých zástancov prehnanej ochrany medveďa na to, aké riešenie majú na tú skutočnosť, že Slovensko je vo výrobe potravín nesebestačné, ale stavy medveďov sú u nás tak vysoké ako nikde v Európe, ba na svete nie, ba že až budeme postupovať tak ako teraz, budeme v blízkej budúcnosti hladovať.
Umocňuje to ešte fakt, ktorý je svetový, ale práve v súvislosti s medveďom vnímavému človeku do očí bijúci. Je to úbytok včiel, ktoré sú hlavným opeľovačom a závisí od nich prežitie človeka. Naše ministerstvo životného prostredia sa hrdí, že máme zákon na ochranu opeľovačov, ale pritom to isté ministerstvo chráni medveďa, ktorý je dokonalý štvornohý antivčelár, ba pri jeho aktivitách, pri ktorých likviduje tohto chráneného opeľovača, ba aj úle a včelíny, akosi zatvárajú oči a na tento zákon zabúdajú, ba medveďovi stále nadržiavajú. Prečo? No znovu sú v tom iba peniaze a ctižiadosť, ba aj lacný zárobok niekoľkých „ochrancov“ prírody, ktorí by sa mali nazvať skôr trúdmi spoločnosti. A či vedia títo čo včelstvo s trúdmi urobí, keď už nie sú potrební?! Takto by sa malo zachovať aj spoločenstvo ľudí!
Za vzor nech si vezmú Alpy a gazdovanie tam. Že sú u nás už stavy tejto šelmy príliš vysoké, dokážu vidieť aj malé deti a to aj v meste, ale jedine ochranári nie, ale musia dva roky zbierať hovienka po medveďoch, aby to zistili. A to iba preto, aby znovu získali peniaze na pochybný projekt a ukojili vlastnú ctižiadosť.
Na položenú otázku o hladovaní odpovedia obyčajne v tomto zmysle: „Veď nám potraviny dovezú a my si ich kúpime v supermarkete!“
Lenže ja im odpoviem nasledovne: „Nekúpite! Potraviny sa potom nedovezú, lebo bude taká situácia, že kamióny sa budú vykrádať už po ceste a nedostanú sa ku adresátovi, ba potom sa už prestanú posielať!“ A potom sa konečne stane aj ten medveď užitočný, na rozdiel od tých, ktorí ho dovtedy tak zbytočne ochraňovali, lebo tí zostanú aj potom neužitoční!“
Ten múdrejší sa po tomto skutočnom argumente aspoň zamyslí, ale väčšina ani nie, lebo nie sú schopní uznať tento argument ako možný. Je to generácia, ktorá ešte nezažila núdzu a ani hlad. Naša civilizácia je nie vôbec pripravená na krízovú situáciu, ktorá je v dohľade a na ľudstvo v blízkej budúcnosti čaká!
Počas kríz, vojen a iných pohrôm, v minulosti bolo ľudstvo vhodnejšie uspôsobené, lebo dosah k potravinám bol výhodnejší. Napríklad v Južnej Kórei žijú štyria z piatich ľudí v meste, vidiek sa vyľudňuje a na pôde nechce nikto robiť. Podobná situácia je aj u nás! A tým pár ľuďom, ktorí sú ešte ochotní nás živiť, sa znemožňuje život tým, že sme navymýšľali zákony a predpisy, ktoré neubližujú iba im, ale celej spoločnosti. Nechávame vládnuť nad nami hlupákov, ktorí ľudstvo vedú do záhuby. Ale to všetko na našej stránke už odznelo v mnohých formách a nebudeme to teraz rozvádzať.

Nekompetentných sme pustili k moci, umožnili im, aby si vybudovali s naším súhlasom veľké právomoci,
ale dovolili sme im zbaviť sa potrebnej zodpovednosti!
A to je v rozpore s prírodnými – Božími zákonmi!

Spamätajme sa, lebo neprežijeme!

(*) Príspevky, v ktorých nájdete na stránke priliehavé komentáre k tejto téme:
MEDVEĎ A JARIABOK“ v priečinku Prírodné zákony
ZÁKONY PREŽITIA“ s dodatkom „MEDVEĎ A ČLOVEK“ v priečinku Človek a les
OTVORIA TATRY SLOVÁKOM OČI“ v priečinku Človek a les

***

DODATOK

Takto vyzerá kukurica po jednej nočnej výprave jedného medveďa. A takýchto chodníkov je do nej veľa. Teraz nech si všetci, ktorí fandia medveďom predstavia, že kukurica je ich. Tak by asi zvolali nasledovne:
Nech žijú slávne medvede a ochranári! Ale nie z môjho!
Človeku za ukradnutie jedného klasu kukurice hrozí väzenie, medveďa do väzenia zatvárať by bolo hlúpe, ale nebolo by hlúpe tak urobiť s tými, ktorí tento stav spôsobili, ba stále pôsobia!

 


________________________________________________________________________________________
8. september 2019

MEDVEĎ

 

Video „Medveď“ bolo vyhotovené v dedine, kde sa asi pred mesiacom udial taký prípad, že medveď sa vlámal cez okno do ovčína, ktorý bol murovaný a zlikvidoval tri ovce. Potom ho videli, ba aj nafilmovali z autobusu, ako beží pred nimi po ulici. Tento prípad bol odvysielaný aj v TV. Boli prizvaní následne aj ochranári, ale zatiaľ ku odškodneniu nedošlo. Dôvod je asi taký, ako v ďalšom nedávnom prípade.
Kúsok od domu takto postihnutého, býva aj jeden poľovník, ktorý chová – choval králiky. Počas jednej noci však o ne prišiel, lebo asi znovu ten istý medveď dokázal poškodiť plot okolo domu a vylúpiť králikárňu, zlikvidovať králiky, až na jedného, ktorý stačil vybehnúť von a ukryť sa niekde pod doskami. Znovu dotyčný poľovník prizval ochranárov, ktorí vyniesli nasledovný verdikt:
„Máte ten chov králikov oficiálne evidovaný a mali ste ho dostatočne zabezpečený proti vniknutiu?“

No čo ku tomu dodať? Snáď iba toľko, že zvieratá na dedinách budeme asi musieť chovať v opancierovaných budovách a ľudia musia začať chodiť po uliciach v brneniach, ako v stredoveku! Ale sme dopadli! Rozumný človek sa musí zamyslieť nad tým, koľko zhovievavosti, ba strachu, ktorý už hraničí s hlúposťou, majú tí, ktorí na to doplácajú. Títo obyčajní ľudia musia pretrpieť tento následok vrtochov pár ctižiadostivých jedincov, ktorí nevedia, ako sa na peniaze robí. Istý čas títo drali nohavice v škole, stáli spoločnosť nemalé výdavky, teraz derú nohavice v úrade a brnkajú na nervy slušným ľuďom, ktorí aj ich musia živiť.  Dokedy to takto vydržia títo chlebodarcovia a budú sa poklonkovať  parazitom?  Tento stav nemôže vydržať dlho, lebo núdza nám ukáže ten správny smer.

Nech sú tieto skutočné prípady zatiaľ aspoň na zamyslenie, ale hlavne pre tých, ktorých sa to najviac dotýka.


________________________________________________________________________________________
21.11.2020; dňa 28.11.2020 sme pod troma *** vložili doplnenie príspevku

Ako odplašiť medveďa? POTVRDENÉ!


Na našej stránke v priečinku LOVY BEZ ZBRANÍ sme uviedli praktickú radu pre všetkých bežných ľudí, ktorí majú problém s medveďmi, teda že medvedí zrak je veľmi citlivý a vníma aj tie jemnejšie dimenzie hmoty, ktoré sa nám podarilo za pomoci techniky zaznamenať a aj uverejniť na našej stránke, ale čo je hlavné, využiť tento citlivý medvedí zrak proti nemu. Je to práve obyčajný červený laser, ktorým je možné medveďa odohnať a to každému človeku, bez použitia všelijakých drahých metód, zásahových tímov a podobne. Tento objav bol aj ponúknutý ochranárom z Poľany a na našej stránke už dlho k dispozícii, lenže médiá, kompetentní, ba ani obyčajní ľudia, nejavia o to vôbec záujem!

Lenže prekvapila nás reportáž v TV, že naše médiá stihli postrehnúť správu, že v Japonsku vyrobili takého veľkého vlka, ktorý má aj zabudovaný megafón a vydáva podivné zvuky, ale hlavne má zabudované to, čo jedine je podstatné: Jeho oči vyžarujú ako červený laser. A ukázali, ako sa medveď toho vlka bojí a utečie, lebo ten vlk  má tiež senzor pohybu, teda začne byť funkčný, keď sa objaví medveď. Je tiež napájaný solárnym panelom, rovnako ako ten jednoduchý laserový prístroj, ktorý bol na našej stránke tiež prezentovaný!

Skutočne ide o tú červenú farbu, nakoľko medveď sa nie stále bojí hluku a to môžu potvrdiť ľudia, ktorí s ním prichádzajú do kontaktu. Je známy aj prípad, kedy istá pani plašila medveďa hlukom, ale ten prišiel do jej výrobne koláčov a priniesol si na hody aj svoju medvediu rodinu. Dotyčnej pani ale ostali len oči pre plač po tom, čo jej medvede v kuchyni urobili. Hluk teda v tomto prípade nepomohol.

TV reportáž o tom, ako Japonci potvrdili, čo už dávno na Slovensku máme, si môžete pozrieť tu:
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3225378-japonske-mesto-chrani-pred-medvedy-roboticka-vlci-monstra

My sme na stránke uverejnili rovnaké video s medveďom v noci, ktorý pred lúčom z lasera ušiel a odporúčame každému, kto má problém s medveďom, nech si to naše video pozrie a s laserom to skúsi!

Ponúkli sme teda rovnaký dôkaz funkčnosti, ako ponúkli Japonci!

A zase sme pri tom probléme. Tak drahý robot z Japonska, je u nás utópiou, nakoľko si ho nikto nekúpi, lebo nie je tu dostať, ba keby aj bol, tak si ho práve tí, ktorí majú najväčšie problémy, dovoliť nemôžu. A toto odprezentujú naše médiá, ale to, že máme doma recept na tento problém, lacný, ktorý vie použiť aj malé dieťa, čiže odplašiť medveďa červeným laserom, to ostáva úplne nepovšimnuté. PREČO?

Lebo my sa týmto snažíme pomôcť hmotne, ale aj duchovne, aby si ľudia uvedomili, že skutočne je okolo nás svet, ktorý nevidíme a v ňom zákony, ktoré nepoznáme. A také prebudenie je pre ľudí dneška nie chcené vládnucou garnitúrou. Japonci, ktorí ten duchovný smer nesledujú, problém nemajú, a ich drahý nedostupný vynález je nie problém verejnosti prezentovať!

Sme my ale hlúpi ľudia! Zaujíma nás všetok hrkot okolo, ale skutočný problém vôbec nie, lebo by to inak vyzeralo! Ani teraz si nerobíme veľké nádeje na úspech, ale ak sa nájde niekto, koho to osloví a laser na medveďa vyskúša, môže nám napísať svoju skúsenosť!

AJ U DIVIAKA

Videnie jemnejších vlnových rozsahov je potvrdené aj u inej zveri a hlavne u diviaka, ktoré sa najviac blíži k medveďovi. Potvrdené to bolo znovu pri fotopasci, keď prísvit pre fotografovanie, neviditeľný pre človeka, diviak dokonale dokáže spozorovať. Viď obrázky:Na prvom zábere je diviačica, ktorá nešla ku kŕmeniu, ktoré bolo pre ňu pripravené, ale zaútočila priamo na fotopascu, ba ju aj poškodila.

Na druhom zábere je diviak, ktorý mal tiež pripravené kŕmenie, ale ku nemu nešiel, lebo ako vidno, spozoroval prísvit fotopasce a z ostražitosti sa mu vyhol, iba vidno, ako ho prilákal náter na strome, ku ktorému ide, lebo ten bol pre neho čuchovo lákavý a urobený za tým účelom.

Aj na treťom zábere je to potvrdené, i keď jelenia zver, ktorá tiež reagovala na fotopascu a o nej vedela, ku kŕmeniu išla. Diviaky v našich podmienkach sú veľmi ostražité a aj je ich veľmi málo, čo je spôsobené vlkmi, hlavne na malých prasatách a preto sa nemôžu rozmnožiť.

Na štvrtom zábere je jeleň, ktorý tiež registroval fotopascu, a na kŕmenie nešiel, ale jelenice už áno a na kŕmenie išli. To dokazuje piaty záber.


***

DOPLNENIE
ZÁHADA 
obrázka č. 1

 

Tento záber je veľmi zaujímavý, ba pre mnohých záhadný, ale zároveň sa stáva dokonalým dôkazom funkcie prírodných zákonov, lenže iba pre znalých. 
Na našej stránke už máme isté vysvetlenia funkcie týchto zákonov, ba aj mnohé dôkazy, ale stále nie dostatočne presvedčivé pre myslenie väčšiny populácie dneška, ba ani tých, ktorí sa samotní radia medzi kompetentných a snažia sa formovať ideológiu dneška. To sú cirkvi, rôzne duchovné smery a aj veda. No a potom sa na názory „laikov“, ako sú mnohí priekopníci toho nového braní, ba vždy v histórii ľudstva boli, pozerá iba ako na poblúdených a na tie pravé vysvetlenia sa nedbá.

Za  dôležitý dôkaz v tomto smere treba brať už dávno známu a aj na našej stránke zverejnenú kirlianovu fotografiu, ktorá potvrdzuje jestvovanie jemnejších dimenzií hmoty, teda hlavne objektov, ktoré sú považované za živé. Je to vyžarovanie, ktoré sa farebne prejavuje okolo každého hmotného objektu, ba nie iba živého, ale aj okolo kameňov, teda hornín a podobne. Potom tento obrázok č. 1 si možno predstaviť, ako uvedenú kirlianovu fotografiu, ale v bezfarebnom spektre, lebo ako bolo nami už dokázané, fotopasce, ba aj nočné videnia, robia snímky počas nočného prísvitu bez farieb. Najbližšia vlnová dĺžka vyžarovaného spektra ku ten našej hrubohmotnej je vyžarovaním astrálneho tela. Teraz bude ale potrebné zaradiť niekoľko citátov zo zdroja toho najdokonalejšieho poučenia, ktoré doposiaľ k dispozícii máme. Je to Posolstvo Grálu:

Je mnoho ľudí, ktorí dospeli k poznaniu o jestvovaní tzv. astrálnych vecí. Avšak nepoznajú ich skutočný účel ani skutočný priebeh ich vzniku.
Tí, čo dosiaľ vedeli o astrálnych veciach, chápali všetko opäť len z vlastného hľadiska a z toho dôvodu tak, ako by to pri vzniku vychádzalo z ťažkej hrubohmotnosti. Vo väčšine prípadov vidia v tom zobrazenia ťažkej hrubohmotnosti, pretože aj každá rastlina, každý kameň a vôbec všetko ťažko hrubohmotné má v astrálnom svete svoj obraz.
To však nie sú obrazy, ale predobrazy vecí v ťažkej hrubohmtnosti. Bez nich by sa v ťažkej hrubohmotnosti vôbec nič nesformovalo a ani nemohlo sformovať. V tom je ten rozdiel.
Podľa pozemských pojmov by sa toto pole strednej hrubohmotnosti mohlo priliehavo nazvať modelárskou dielňou. Ako umelec najprv formuje model, tak pred ťažkým pozemským telom vzniká tzv. astrálne telo. Takže vo stvorení nie je nič, čo by ako u pozemského človeka slúžilo iba jednému účelu, aby potom bolo odsunuté nabok; všetko, aj to zdanlivo najnepatrnejšie, má vo stvorení mnohostrannú hodnotu upotrebenia. 
Každá jednotlivosť patrí v pôsobení bytostných k potrebným častiam celku. Celok tiež ňou jednotne pulzuje a preniká. 
Tak má teda každá časť na zemi, dokonca aj zem sama svoj spolupôsobiaci model. Niektorí z oprávnených vidiacich to nazývajú „tieňom“, iní zase, ako už bolo povedané, „astrálnym telom“. Sú pre to ešte aj ďalšie, menej známe označenia, ktoré však pomenúvajú to isté. Lenže ani jedno nevystihuje to pravé, pretože to bolo pozorované z nesprávnej strany. Okrem toho o vzniku niet nijakých vedomostí.
Sledujme samotnú myšlienku, vrhnutú Luciferom s veľkou lesťou a zákernosťou medzi vás: Lichotil vám pokrytecky myšlienkou materstva, ako najvyššou úlohou ženy! Avšak k materstvu patrí pozemský pud a jemu chcel touto myšlienkou vybudovať vyvýšený piedestál, aby sa stal vládnucim a myslenie tohto pozemského ľudstva nútil do jediného smeru. Obdivuhodne chytrácky zostavený plán! Opatrne sa pritom pohrával s vašimi pocitmi, ako prvotriedny umelec na svojom nástroji, lákavo vám pridŕžal materstvo a materinskú lásku pred očami ako štít pre svoje úmysly, aby ste nemohli poznať, čo za tým číhalo. A to sa mu úplne podarilo.
Počuli ste vábivý tón, ktorý vo vás čisto zaznieval, ale pritom ste prehliadli špinavé, náruživo skrivené ruky, dávajúce popud k tejto melódii! Najvyšší cieľ a posvätné určenie! To sa vznášalo pred vami, videli ste to jasné a svetlé. Aj tak, napriek jasu, je to len najčistejšie vyžarovanie bytostného, ale nie ducha! Zviera sa v ňom rozpaľuje na najvyšší stupeň, rozplýva sa v ňom a celkom sa mu oddáva, pretože samo pochádza z ríše bytostnéhoStáva sa v ňom veľkým, svetlým a jasným! Ale u človeka jestvuje ešte niečo silnejšie, čo má a musí stáť nad tým, ak chce byť celým človekom. . . . duchom!

Tak je toto astrálne telo strednej hrubohmotnosti vlastnou vstupnou a výstupnou bránou duše. V skutočnosti menované nitky sa uplatňujú na úrovni strednej hrubohmotnosti, nazývanej astrálnou a pôsobia jej prostredníctvom a to podľa druhu jej žiarenia.

Predovšetkým vám chcem dať len súvislosti, nie podrobnosti! Až keď budete mať túto veľkú súvislosť konečne ustálenú, potom sa môžete pustiť cieľavedome aj do podrobností, bez toho, že by ste pri tom museli strácať súvislosť.
Čím vyššie sa dostanete, tým menej sa to dá pojať do slov, napokon vôbec všetko je pre vás len žiarením, pretože všetko iné zanikne.
Zdôrazňujem to zvlášť pre vás, teda pre ducha pozemského človeka, formou učineného ducha neskoršieho stvorenia! Všetko ostatné, čo nie je pod vami alebo vedľa vás, nemôžete predsa tak či tak nikdy pochopiť.
Čo je pre vás žiarením, to je pre vyššie, než ste vy, viditeľné, hmatateľné a sformované. Tak to ide ďalej, stále vyššie, nakoniec už len božské môže rozoznať v božskom všetko sformované, až na samého Boha, ktorý vo svojej bezbytostnosti nie je ani Božským spoznateľný, okrem jeho Synov, ktorí sú z neho samého a nie len z jeho vyžarovania. 
Sú teda celkom rozličné druhy takých nitiek. Majú svoj pôvod vo vyžarovaní príslušných bytostí, ktoré prijali silu, odovzdanú im v tom čase vyššie sa nachádzajúcimi sprostredkovateľmi. Prijatú silu opäť odovzdávajú ďalej. Pri prúdení nadol dochádza k zmene, pričom sa žiarenie prispôsobí zakaždým k prvému druhu, na ktorý narazí. 
Z týchto nitiek môžu ľudia na zemi dostávať posilnenia pre každú cnosť a pre každé dobré chcenie! V každom čase; lebo tieto nitky stále visia nad vami, pripravené očakávajúc, že sa vám po nich zažiada.
Od každého z týchto sprostredkovateľov, potrebných pri odštepovaní jednotlivých častí, vychádzajú tieto nitky, o ktorých vám hovorím. A každý z týchto sprostredkovateľov má opäť veľmi mnoho pomocníkov, ktorí sú okolo neho a uplatňujú sa vo vyžarovaní. Je to radostné vlnenie, spočívajúce vo všetkom tomto pôsobení!
Ak sa však pozriete na tieto nitky dnesv terajšej dobe, tak sa otvorí vášmu zraku bezútešný obraz; mnohé z týchto nitiek totiž, ba väčšina z nich visia nadol bez spojenia s pozemskými ľuďmi.
Voľne sa vznášajú dookola, úplne nevyužité a neprijaté tými miestami, pre ktoré boli zamýšľané v pomáhajúcej láske.
Takto visiace nitky svedčia o vašej vine, pozemskí ľudia, tak ako mnohé ostatné už kričia vašu vinu do stvorenia a hore až k Stvoriteľovi. Ten vás doteraz zahrňoval svojou láskou a svätými zákonmi vám uľahčoval poznávať tie cesty, po ktorých máte ísť!
Ako veľmi sa budete musieť hanbiť, až potom prídete k poznaniu! Vy, ľudia, ste tými jedinými, ktorí prijaté neodovzdávate správne ďalej a ktorí ste v tomto prípade tiež úplne zlyhali ako sprostredkovatelia, lebo už dávno nie ste schopní prijímania.
O tom niet už viac čo povedať. Smutne stoja všetci sprostredkovatelia v bytostnom, ktorí sú spojení s vami, ľudia. Žalujúc, vysoko zdvíhajú nitky, ktoré taktiež im mali privádzať striedavo prúdenie, keby ich používali pozemskí ľudia. Striedavé prúdenie by vyžarovanie len oživilo nádhernejšími farbami, a tým by mu umožnilo ešte viac zosilnieť, zažiariť a prinášať viac požehnania. Lenže konce nitiek sú zaschnuté a zakrpatené.
Iba sprostredkovatelia, ktorí sú v spojení so zvieratami, s rastlinami a s horninami, tí stoja ešte pevne a radostne; lebo ich nitky žiarenia sú napnuté v striedavých kruhoch dávania a brania, ktoré musí byť aj v tom. Radostne poslúchajúc zákon stvorenia a ďakujúc, že k tomu bola daná možnosť Božou všeláskou, ktorá sa v tom prejavuje.

Po tomto poučení, môžeme pristúpiť ku objasneniu záhady toho obrázku č.1:
Tá diviačica na zábere mala vtedy mladé prasiatka a tak jej „pud“ obrany – spojenie s bytostnými pomocníkmi, tak ako bolo objasnené v citátoch, umožnil tak intenzívne prežiariť jej astrálne telo, že sa to prejavilo navonok, ale v tej jemnejšej dimenzii, ktorú fotopasca dokázala zobraziť. Keby tam bolo umiestnené to zariadenie, ktoré využil Kirlian pri svojej fotografii, tak by sme videli vyžarovanie tela diviačice vo farebnom spektre, teda presne tak, ako je tomu na fotografiách, ktoré on dokázal sprostredkovať už aj pre našu vedu. A videli by sme zreteľne aj to, ako sa zmenili farby vo vyžarovaní jej astrálneho tela, keď sa odhodlala brániť tie svoje prasiatka
Toto je vysvetlenie tej záhady od toho „laika“, ktorý má ale v tomto smere už viaceré skúsenosti. Až niekto nesúhlasí, tak nech sa pokúsi podať iné – dokonalejšie vysvetlenie toho obrázka č. 1. A toto je aj ten kľúč, ktorým sa je možné napájať na tie vyššie a jemnejšie úrovne, ba výhodne odtiaľ čerpať potrebné poučenia.     
Vyššie uvedené citáty vlastne vysvetľujú aj naše predošlé zverejnené obrázky v súvislosti s medveďmi a objektmi, ktoré boli nasnímané vedľa nich, ba hlavne tie, ktoré poletovali krajinou, ako svetlé guľovité formy.  

A toto je aj veľmi dôležité objasnenie funkcie prírodných zákonov, ktoré mohol človek využívať pre svoje blaho, lenže on ich žiaľ, zatiaľ iba v nevedomosti zneužíva!