Vedci hľadajú dôkazy, ale len vlastného - chybného presvedčenia, ktoré získali iba naučením sa toho, čo niekto pred nimi už objavil. Avšak ten musel postupovať úplne inak, ako postupujú teraz oni.
Je nutné hľadať nové - neznáme dôkazy pre zbavenie sa toho starého, už prežitého a chybného presvedčenia, lebo objavovanie pre človeka nikdy neskončí. To je ten pravý úspech!

A toto je naše krédo, ba malo by byť pre všetkých, ktorí skutočne hľadajú PRAVDU a svoje vlastné zdokonalenie. Tak by mal vyzerať pravý vedec, lenže to vyžaduje zbavenie sa ctižiadostivosti a vlastného ega, ktoré je aj tak veľmi malé u tých, ktorí si ho naopak veľmi ctia.
Pokiaľ ľudstvo nezačne uznávať jemnejšie dimenzie hmoty, dovtedy sa nedokáže zbaviť svojich jestvujúcich problémov, nakoľko pôvod všetkých problémov spočíva práve v tých jemnejších dimenziách. Tam všetko začalo a aj skončí! Nakoľko už dnes disponujeme technikou, ktorá umožní podať aj isté dôkazy pre tento fungujúci prírodný zákon, budeme sa snažiť ich podať v tomto priečinku, nakoľko už máme v tomto smere isté skúsenosti, ba aj tie dôkazy.

Kolektív rádia ZÁCHRANA!

_______________________________________________________________________________________________________________________
23. august 2019, dodatok 28. august 2019

MEDVEĎ

Komentár k videu

Toto video spolu s komentárom by malo byť protiváhou k zatiaľ vytvorenému a prevládajúcemu názoru na prehnane vytvorené privilegovanie medveďa ochranárskou, ale čo je horšie, už aj laickou verejnosťou. Neznalá verejnosť, hlavne mestská, je falošne ovplyvnená rôznymi pochybnými, až skreslenými videami a komentármi. Názory tých, ktorí na tento problém doplácajú nikto neberie na zreteľ a to je ten náš zámer, aby sa tiež dostali do pozornosti.  Poskytnúť pomoc takto postihnutým, a teda v tomto smere tým slabým, ako nás to učil už Ježiš.
Video spolu s komentárom pochádza od niekoho kto nahradil pušku kamerou, a to iba z vlastného presvedčenia, nie je teda jednostranne zdeformované, ako tento problém samotný zatiaľ je. Zmena názoru u autora však nespôsobila obrat súčasne aj v názore na tento problém s medveďom, ale naopak, ešte umocnila názor, že náš spôsob myslenia a chápania prírodných zákonov je scestný a na škodu prírode samotnej, ale hlavne človeku.

Tie slová, ktoré zazneli vo videu, neboli vopred pripravené a plánované, ale zazneli ako výsledok vnútorného cítenia, ktoré bolo poznačené nie iba dlhodobým pozorovaním a diskusiou s mnohými postihnutými týmto fenoménom. S podobnými emóciami to prežívajú aj tí, ktorí musia znášať vrtochy tejto šelmy! Umocnené to ešte bolo konkrétnym prežitím počas toho dňa, keď autor pri každodennej pochôdzke okolo kukurice, kde hodlal niečo zaujímavé zaznamenať lebo vedel, že tam bude čulý ruch, zistil, že už túto plodinu navštívil očakávaný stravník, nakoľko patrične dozrela po dlhšom suchom období, kedy to s touto plodinou tam veľmi zle vyzeralo.
Počas tej jednej noci jediný medveď zničil zošľapaním asi 1,5 áru kukurice, nakoľko hľadal už zrelé a teda vhodné klasy a keď také miesto našiel, tak zlikvidoval a skonzumoval klasy na výmere 5 metrov štvorcových.
Keby sme sa opýtali tých, ktorí to privilegovanie medveďovi udelili, ktorá jeho cenná vlastnosť ho tak vysoko ocenila, čím si vyslúžil takú veľkú úctu, tak by sme iste získali rôzne chvály a prednosti, ale z pohľadu prírodných zákonov úplne bezcenných, ba hlavne užitočnosti pre človeka úplne pochybných a pre znalého až škodlivých. (*) – viď minulé príspevky.
Naopak, keby ste sa na to opýtali chovateľa oviec, alebo kôz, včelára, ovocinára, alebo bežného farmára, tak by ste naopak získali alarmujúce argumenty, lenže žiaľ pravdivé a dozvedeli by ste sa, ako doplácajú títo menovaní na tohto tvora, ba na tých, ktorí to spôsobili a sú rovnako neužitoční ako tento tvor nimi ospevovaný. Škody ním spôsobené si vlastne musia stále uhrádzať zo svojich daní, ale aj to iba v ojedinelých prípadoch, inak ich neodškodní nikto, ba ešte musia živiť aj tých, ktorí im tento problém spôsobili. My sme sa na stránke už tomu venovali viackrát a podrobne, ba doložili dôkazy aj vo forme fotografií.
Z pohľadu našej budúcnosti je práve potrebné iné poznanie, ktoré ale dnes ľudstvu chýba, lenže ktorému sa vyhnúť nedokážeme, ale až chceme prežiť, zostáva nám jedine sa na to pripraviť. Opýtal som sa teda tých zástancov prehnanej ochrany medveďa na to, aké riešenie majú na tú skutočnosť, že Slovensko je vo výrobe potravín nesebestačné, ale stavy medveďov sú u nás tak vysoké ako nikde v Európe, ba na svete nie, ba že až budeme postupovať tak ako teraz, budeme v blízkej budúcnosti hladovať.
Umocňuje to ešte fakt, ktorý je svetový, ale práve v súvislosti s medveďom vnímavému človeku do očí bijúci. Je to úbytok včiel, ktoré sú hlavným opeľovačom a závisí od nich prežitie človeka. Naše ministerstvo životného prostredia sa hrdí, že máme zákon na ochranu opeľovačov, ale pritom to isté ministerstvo chráni medveďa, ktorý je dokonalý štvornohý antivčelár, ba pri jeho aktivitách, pri ktorých likviduje tohto chráneného opeľovača, ba aj úle a včelíny, akosi zatvárajú oči a na tento zákon zabúdajú, ba medveďovi stále nadržiavajú. Prečo? No znovu sú v tom iba peniaze a ctižiadosť, ba aj lacný zárobok niekoľkých „ochrancov“ prírody, ktorí by sa mali nazvať skôr trúdmi spoločnosti. A či vedia títo čo včelstvo s trúdmi urobí, keď už nie sú potrební?! Takto by sa malo zachovať aj spoločenstvo ľudí!
Za vzor nech si vezmú Alpy a gazdovanie tam. Že sú u nás už stavy tejto šelmy príliš vysoké, dokážu vidieť aj malé deti a to aj v meste, ale jedine ochranári nie, ale musia dva roky zbierať hovienka po medveďoch, aby to zistili. A to iba preto, aby znovu získali peniaze na pochybný projekt a ukojili vlastnú ctižiadosť.
Na položenú otázku o hladovaní odpovedia obyčajne v tomto zmysle: „Veď nám potraviny dovezú a my si ich kúpime v supermarkete!“
Lenže ja im odpoviem nasledovne: „Nekúpite! Potraviny sa potom nedovezú, lebo bude taká situácia, že kamióny sa budú vykrádať už po ceste a nedostanú sa ku adresátovi, ba potom sa už prestanú posielať!“ A potom sa konečne stane aj ten medveď užitočný, na rozdiel od tých, ktorí ho dovtedy tak zbytočne ochraňovali, lebo tí zostanú aj potom neužitoční!“
Ten múdrejší sa po tomto skutočnom argumente aspoň zamyslí, ale väčšina ani nie, lebo nie sú schopní uznať tento argument ako možný. Je to generácia, ktorá ešte nezažila núdzu a ani hlad. Naša civilizácia je nie vôbec pripravená na krízovú situáciu, ktorá je v dohľade a na ľudstvo v blízkej budúcnosti čaká!
Počas kríz, vojen a iných pohrôm, v minulosti bolo ľudstvo vhodnejšie uspôsobené, lebo dosah k potravinám bol výhodnejší. Napríklad v Južnej Kórei žijú štyria z piatich ľudí v meste, vidiek sa vyľudňuje a na pôde nechce nikto robiť. Podobná situácia je aj u nás! A tým pár ľuďom, ktorí sú ešte ochotní nás živiť, sa znemožňuje život tým, že sme navymýšľali zákony a predpisy, ktoré neubližujú iba im, ale celej spoločnosti. Nechávame vládnuť nad nami hlupákov, ktorí ľudstvo vedú do záhuby. Ale to všetko na našej stránke už odznelo v mnohých formách a nebudeme to teraz rozvádzať.

Nekompetentných sme pustili k moci, umožnili im, aby si vybudovali s naším súhlasom veľké právomoci,
ale dovolili sme im zbaviť sa potrebnej zodpovednosti!
A to je v rozpore s prírodnými – Božími zákonmi!

Spamätajme sa, lebo neprežijeme!

(*) Príspevky, v ktorých nájdete na stránke priliehavé komentáre k tejto téme:
MEDVEĎ A JARIABOK“ v priečinku Prírodné zákony
ZÁKONY PREŽITIA“ s dodatkom „MEDVEĎ A ČLOVEK“ v priečinku Človek a les
OTVORIA TATRY SLOVÁKOM OČI“ v priečinku Človek a les

***

DODATOK

Takto vyzerá kukurica po jednej nočnej výprave jedného medveďa. A takýchto chodníkov je do nej veľa. Teraz nech si všetci, ktorí fandia medveďom predstavia, že kukurica je ich. Tak by asi zvolali nasledovne:
Nech žijú slávne medvede a ochranári! Ale nie z môjho!
Človeku za ukradnutie jedného klasu kukurice hrozí väzenie, medveďa do väzenia zatvárať by bolo hlúpe, ale nebolo by hlúpe tak urobiť s tými, ktorí tento stav spôsobili, ba stále pôsobia!

 

_______________________________________________________________________________________________________________________
8. september 2019

MEDVEĎ

 

Video „Medveď“ bolo vyhotovené v dedine, kde sa asi pred mesiacom udial taký prípad, že medveď sa vlámal cez okno do ovčína, ktorý bol murovaný a zlikvidoval tri ovce. Potom ho videli, ba aj nafilmovali z autobusu, ako beží pred nimi po ulici. Tento prípad bol odvysielaný aj v TV. Boli prizvaní následne aj ochranári, ale zatiaľ ku odškodneniu nedošlo. Dôvod je asi taký, ako v ďalšom nedávnom prípade.
Kúsok od domu takto postihnutého, býva aj jeden poľovník, ktorý chová – choval králiky. Počas jednej noci však o ne prišiel, lebo asi znovu ten istý medveď dokázal poškodiť plot okolo domu a vylúpiť králikárňu, zlikvidovať králiky, až na jedného, ktorý stačil vybehnúť von a ukryť sa niekde pod doskami. Znovu dotyčný poľovník prizval ochranárov, ktorí vyniesli nasledovný verdikt:
„Máte ten chov králikov oficiálne evidovaný a mali ste ho dostatočne zabezpečený proti vniknutiu?“

No čo ku tomu dodať? Snáď iba toľko, že zvieratá na dedinách budeme asi musieť chovať v opancierovaných budovách a ľudia musia začať chodiť po uliciach v brneniach, ako v stredoveku! Ale sme dopadli! Rozumný človek sa musí zamyslieť nad tým, koľko zhovievavosti, ba strachu, ktorý už hraničí s hlúposťou, majú tí, ktorí na to doplácajú. Títo obyčajní ľudia musia pretrpieť tento následok vrtochov pár ctižiadostivých jedincov, ktorí nevedia, ako sa na peniaze robí. Istý čas títo drali nohavice v škole, stáli spoločnosť nemalé výdavky, teraz derú nohavice v úrade a brnkajú na nervy slušným ľuďom, ktorí aj ich musia živiť.  Dokedy to takto vydržia títo chlebodarcovia a budú sa poklonkovať  parazitom?  Tento stav nemôže vydržať dlho, lebo núdza nám ukáže ten správny smer.

Nech sú tieto skutočné prípady zatiaľ aspoň na zamyslenie, ale hlavne pre tých, ktorých sa to najviac dotýka.