VEDA A VESMÍR

 


Pozemská veda má vytvorenú teóriu stavby nášho vesmíru, ktorá nie je reálna a táto skutočnosť následne nedovolí ďalej rozvíjať nové teórie tým správnym smerom.

Toto pochybenie plodí následne mnoho zavádzajúcich teórií, ba plodí odmietavé posudky prežívaných udalostí, s ktorými sa stretávame mnohí, ktorí sa neradia medzi vedeckú „elitu“. Takýmto odmietaným fenoménom je aj pozorovanie lietajúcich objektov, ktoré dostali meno UFO.

Podľa dnešných vedcov je pozorovanie týchto objektov údajne nereálne preto, že zákony fyziky (našej) to neumožňujú, nakoľko rozmer vesmíru tomu bráni, teda hlavne vzdialenosti v ňom, ktoré sú pre vesmírne - medzihviezdne lety neprekonateľné.

Podľa našich teórií a predstave o stavbe vesmíru je to skutočne logická úvaha a podložená našim poznaním. Lenže skutočne iba našim! 


Nech mi ale naše vedecké kapacity odpovedajú na moje prežitie, ktoré som mal s bytosťami z vesmíru, a nie raz.
„To by mohol tvrdiť každý!“ Povedia si títo naši velikáni vedy.
Lenže keď budem pokračovať, budú v koncoch so svojim poznaním rovnako, ako som bol ja sám. Na úvod musím poznamenať, že ja som sa neučil žiadnu cudziu reč, okrem školskej ruštiny, ktorú som aj čiastočne ovládal, ale dnes z nej už veľa neviem a nevedel by som ani vtedy, keď som s tými mimozemšťanmi komunikoval. 


Áno, ja som s nimi komunikoval a to cudzou rečou, teda ich rečou, ktorú som sa nikdy, aspoň nie v tomto živote isto neučil. Pri skončení komunikácie a ich odchode som si pamätal zmysel poslednej vety a vedel som ho v obidvoch rečiach. Lenže po pár minútach, som nevedel nič. Ani reč, a ani to, o čom sme sa zhovárali touto rečou.


Tento kontakt som mal ešte znovu a dopadlo to obdobne, až na to, že hneď po skončenej komunikácii som si zapísal jediné slovo, ktoré som si z tej reči ešte pamätal a poznal som aj jeho slovenský význam. Bolo to slovo: nafiotor, a v slovenčine znamenalo otrok. Snažil som sa pátrať o akú reč sa jednalo, ale bezvýsledne. 


Jestvuje na môj zážitok uspokojivá odpoveď podľa našich vedomostí a aj schopností? Ja sa nepovažujem za nejakého zvláštneho jedinca, ktorý by disponoval mimoriadnymi schopnosťami, ale tento zážitok je moja skutočná realita. Ako sa dá vysvetliť toto moje prežitie podľa našich teórií? Rád si vypočujem uspokojivé vysvetlenie. 


Týmto smerom však nejdem ďalej rozvíjať moje tvrdenia, ale sa pokúsim vysvetliť to, ako je to možné, že medzihviezdna komunikácia je reálna a prebieha už celé tisícročia, ale odmietame ju iba my – pozemšťania, pretože vo svojich teóriách na stavbu vesmíru blúdime. Lenže to nie je jediná oblasť, v ktorej blúdime, ale temer vo všetkom. 


Lenže ja sa budem venovať teraz iba tej stavbe vesmíru, nakoľko je to oblasť pre tieto aktivity podstatná, ba čo viac, nemôže ma nikto obviniť z toho, že moje vysvetlenie je odtrhnuté od reality. I keď viem, že znovu nebude kompetentným, teda tým, ktorí si to o sebe myslia – po chuti. 


Náš vesmír nie je až taký rozmerný, ako si to naša veda vo svojich teóriách vysvetľuje, ba aj obhajuje. Samozrejme že nie je ani malý, ako by si zas naopak niekto myslel. S touto mojou teóriou som dlho žil, vlastne od tej doby, kedy som mal ten kontakt, lenže zverejniť ju, bolo pre mňa príliš trúfalé, ako pre laika, ktorý už má za sebou viac rôznych vynálezov, ale ešte viac sklamaní. Práve z toho dôvodu, že som nekompetentný, moje „novoty“ a to aj podložené faktami, teda potvrdené životom – tí „kompetentní“ radšej odmietali, aj keď sa samotní presvedčili, že mám pravdu. Lenže moje pravdy nikdy nezapadali do tých našich – jedine uznávaných teórií.


Teraz som sa rozhodol zverejniť moju teóriu vlastne na podnet niekoho. A ten niekto je vedec, ktorého meno si nepamätám, ale v jednom dokumentárnom filme vlastne naznačil niečo, čo zapadá presne do mojej teórie. Prehlásil presne to, čo som už napísal aj ja, že teda náš vesmír nemusí byť vlastne až taký rozmerný. Lenže nepokračoval ďalej.


Ja ale teraz chcem a budem.


Pochopiť tento model nášho vesmíru, ale nebude jednoduché pre toho, kto nemá obraznú predstavivosť, ba nie je aj fyzikálne dostatočne gramotný. Nemusí však byť v tomto smere žiadna kapacita.

Musíte si dokázať predstaviť štvorrozmerné zrkadlo! To dvojrozmerné, ktoré poznáte, musíte ešte doplniť o rozmer priestoru a času. To je náš vesmír. Toto zrkadlo spôsobuje zmeny v priestore aj čase, všetkých v ňom sa tiež časom a priestorom menených objektov.


Predstavte si šošovku, ktorá sa rozpína, ale nič sa z nej nemôže dostať za jej hranice, ba práve naopak, všetko sa odráža späť od konečnej hranice, ktorá sa ale posúva v priestore a aj v čase. Teda s časom sa mení priestor a tým aj vnútorné usporiadanie objektov v nej sa nachádzajúcich. Potom to má za následok, že ten istý objekt pozorujeme v rôznych časoch a aj priestoroch a my sme ich odlúčili ako objekty už iné – cudzie, lebo sú v inom priestore, dokonca aj čase, ba aj samotné sú značne zmenené. Jeden a ten istý objekt, napríklad slnečnú sústavu potom pozorujeme v mnohých podobách, v rôznych miestach priestoru, ba aj času, ktorý je vlastne tou príčinou zmeny. My si ale myslíme, že sa jedná vždy o iný objekt.

V Posolstve Grálu,  v prednáške č. 63 s názvom
"Ja som vzkriesenie i život, nikto neprichádza k Otcovi, iba skrze mňa!", o našom - hrubohmotnom (nami teraz viditeľnom) vesmíre, Syn Človeka píše:


"Celá hmotnosť visí ako veľký veniec v najspodnejšej časti stvorenia a pohybuje sa v obrovskom kruhu, ktorého obeh trvá milióny rokov. V dianí veľkého stvorenia sa všetko otáča  nie len okolo seba, ale to celé sa ešte zvlášť nezadržateľne pohybuje v obrovskom kolobehu. Ako tento veľký kolobeh prebiehal od prvého zhlukovania až k dnešnému dovŕšeniu, tak pokračuje neprestajne tiež rovnakým spôsobom ďalej až začne a skončí opätovný rozklad v pralátku."

Čas sú vlastne iba isté čiastočky toho, čo vytvorilo a teda aj prežívalo vedomie - inteligencia! Bez tohto vedomia by vlastne žiadny čas nejestvoval.

K tomuto tvrdeniu tiež nájdeme priliehavý citát v Posolstve Grálu, v prednáške č. 2 s názvom
"Prebuďte sa!":


„Čas! Plynie skutočne? Prečo sa pri tejto zásade naráža na prekážky, ak sa to má ďalej domyslieť? Celkom jednoducho preto, že základná myšlienka je nesprávna; lebo čas stojí! Ale my sa mu ponáhľame v ústrety! My sa ženieme do času, ktorý je večný a hľadáme v ňom Pravdu. Čas stojí. Zostáva rovnaký dnes, včera i o tisíc rokov! Menia sa len formy. Noríme sa do času, aby sme čerpali z lona jeho záznamov, aby sme obohatili svoje vedenie v zbierke času! Lebo nič sa nestratilo, všetko uchoval. Nezmenil sa, pretože je večný. Aj ty, ó, človeče, ostávaš vždy len ten istý, či si mladý alebo starec! Zostávaš tým, čím si! Necítil si to už sám? Nepoznávaš zreteľne rozdiel medzi svojím zovňajškom a svojím „ja“? Medzi svojím telom, ktoré je podrobené zmenám a tebou, duchom, ktorý je večný?“            


Ako pomôcka pre dokonalejšie pochopenie nech poslúži táto, tiež skutočná, ale aj skrývaná skutočnosť - teda presne tak, ako je to písané v PG, kde sa hovorí, že čas všetko uchoval, že sa nič nestratilo. Preto tam niekde v čase, by sme mohli objaviť aj našu Zem v týchto časoch a teda mohli by sme vidieť aj tie dinosaury, preháňať sa po nej.

Tento fakt vlastne vysvetľuje jednu záhadu, ktorú veda objavila a teda, že sa našli skamenené dinosaurie stopy a vedľa nich stopy ľudské. Toto mnohým spôsobilo bolenie hlavy a preto tieto fakty radšej ukrývajú, akoby ich mali použiť na ten zámer, na ktorý boli určené – teda ako učebná pomôcka pre nás pozemšťanov.

To je teda stručne vysvetlený model nášho vesmíru, ktorý následne mení všetky naše teórie, z doterajšieho modelu vychádzajúce. A táto skutočnosť mení aj pohľad na vesmírne cestovanie a teda medzihviezdne kontakty.


UFO je realita!

    
A toto bol ten rozhodujúci dôvod, prečo som prikročil k tomuto zverejneniu!


Dokonalosť a harmónia vládne teda nie iba v našom hrubohmotnom vesmíre, ale v celom stvorení Božom. K tejto dokonalosti patria aj tie ideálne rozmery, umožňujúce dokonalú výchovu všetkých tvorov stvorenia. A súčasťou tejto dokonalej výchovy, je aj vzájomná možnosť kontaktu v jednotlivých svetoch, a dokonca aj medzi nimi navzájom.

Ďakujme Tvorcovi za túto dobrotivú milosť, a nesnažme sa ju rušiť svojou neznalosťou, ale hlavne vlastnou túžbou po moci. Ten pravý vládca je nenahraditeľný!

 

A TERAZ NECH NÁS NIEKTO OBVINÍ,

ŽE SME SEKTÁRI!!!

 

 

Autor projektu Rádio Záchrana

 

 

Nasledujúce fotografie pochádzajú taktiež od autora projektu Rádio Záchrana, boli odfotené na území Slovenska a je na nich zachytený lietajúci objekt "UFO". 

 

 

 

Pre dnešnú vedeckú a laickú ľudskú spoločnosť je veľmi priliehavý nasledujúci Ježišov citát:
"SLEPÝ VEDIE CHROMÉHO!"

________________________________________________________________________________________

 

 

ČO JE ENERGIA A ČO TIAŽ?
 

Na tieto otázky odpovedal Syn Človeka - Abdrushin - autor diela Vo Svetle Pravdy - Posolstvo Grálu v diele Odpovede na otázky následovne:

Tieto otázky predbiehajú; lebo o nich sa bude hovoriť až v neskorších prednáškach. Predsa však chcem aspoň v krátkosti v náznakoch na ne odpovedať.

Energia je duch! Práve kapitolou duch sa musím ešte mnoho zaoberať, nakoľko duch zahŕňa skoro všetky nerozriešené otázky našej súčasnej vedy. Dosiaľ sa nebralo do úvahy, že aj duch má mnoho odstupňovaní, pretože o tom nik nevie, keďže „ducha“ toto ľudstvo ešte vôbec nespoznalo.

Duch vo svojich odstupňovaniach je tak mnohostranný, že v tom vznikli všetky omyly, na ktorých si ľudia ešte vždy márne lámu hlavu.

Exaktnou vedou pomenovaná energia je vlastne duch. Avšak nie taký duch, z ktorého sa vytvára seba-vedomý duch človeka, ale iného druhu.

Dnes o tom len krátko: Prastvorení vyžarujú svojou vôľou do duchovného stvorenia, teda do raja. Tieto vyžarovania sú tiež duchovné, ale o jedno odstupňovanie nižšie; lebo to nie sú priame vyžarovania Ducha svätého, Božej vôle, ale vyžarovania prastvorených, vytvorených Duchom svätým! Tieto vyžarovania prenikajú teraz nadol, vyžarujúc ako duchovné odstupňovanie cez hranice duchovnej ríše a zaplavujú ostatné časti vesmíru. Napriek odstupňovaniu sú ešte vždy duchovné a nesú v sebe ešte vždy živú silu, ktorá nielen tlačí a nabáda dopredu, ale pôsobí aj magneticky príťažlivo na cudzorodé, neduchovné okolie.

Magnetická príťažlivá sila týchto duchovných prúdov však vo svojej sile nie je taká veľká, ako tá z prastvorenia, ktorá udržiava celý vesmír. Tak sa stáva, že prúdy vychádzajúce z duchovnej ríše môžu k sebe pritiahnuť vždy len malé čiastočky cudzorodého okolia, a tým byť nimi obalené. Tento dej triešti predtým jednotné prúdy. V prirodzenom dianí je potom taký duchovný prúd rozptýlený do nespočetných zrniečok, nakoľko obaly pritiahnutého pôsobia odstredivo. Tieto obaly sú teraz samozrejme iba celkom nepatrné, uzučké vrstvičky rôznych druhov okolia, pretože to jednotlivé malinké zrniečko duchovného prúdu má v sebe tiež len nepatrnú magnetickú silu na udržanie, úmernú jeho rozmerom. Tým potom postupne vznikajú elektróny, atómy atď.

Lenže cesta až tam je nekonečne ďaleká. Dnes vám chcem aj túto cestu krátko popísať. Predstavte si: Vyžarovania prastvorených v aktivite ich chcenia prenikajú von cez hranice raja. Prichádzajú do ríše bytostného ako magneticky priťahujúci cudzinci. To bytostné pozostáva opäť z mnohých odstupňovaní, ktoré chcem predbežne zadeliť do troch základných druhov: do jemnej, strednej a hrubej bytostnosti, ako v tomto druhu najvrchnejšej, tiež bytostnosti nevedomej.

Pri vstupe duchovného prúdu do jemného druhu bytostnosti nastane ihneď jeho obaľovanie touto jemnou bytostnosťou, vyvolané magnetickou silou prúdu, čím súčasne nastáva aj čulý pohyb. Tento dej obaľovania vyzerá tak, akoby sa nepriateľské vojsko vrhalo na votrelca, na ten duchovný prúd, zatiaľ čo v skutočnosti iba duchovné vyvoláva pohyb v tomto cudzom druhu svojho nového okolia, a to vlastnou magnetickou príťažlivou silou. Bytostné sa mu ponáhľa v ústrety, priťahované veľkou rýchlosťou. S obaľovaním nastáva súčasne aj rozprašovanie prúdu. Nejestvuje nijaká zmiešanina duchovného s jemným bytostným, iba obalenie duchovného bytostným. Jadrom je duchovný prášok, dookola zaobalený jemnou bytostnosťou, ktorá je pridŕžaná magnetickou príťažlivou silou duchovného jadra.

Duchovné jadro si však uchováva svoje magnetické vyžarovanie aj napriek obalu, a tým preniká cez tento jemný bytostný obal. Pri tomto prenikaní vzniká teplo a mení sa tiež vyžarovanie duchovného prášku. Týmto spojením pri výstupe sa stáva iným, než bolo predtým a touto zmenou získava vplyv na strednú bytostnosť.

Súčasne s dejom priťahovania jemnej bytostnosti nastáva v obale stláčanie jednotlivých čiastočiek jemnej bytostnosti, teda ich nahromadenie okolo každého duchovného prášku; a toto stlačené nahromadenie spôsobuje zmenšenie priestoru určitej masy, voči okolitému, ešte voľne sa vznášajúcemu prostrediu jemnej bytostnosti. Tým už táto masa nie je udržiavaná príťažlivou silou duchovnej ríše, raja, na rovnakej úrovni ako voľne sa vznášajúce časti. So stláčaním nasleduje ďalšie vzďaľovanie od stále rovnomerne pracujúceho magnetického zdroja, spočívajúceho v podstate duchovného stvorenia, raja. A tento dej je uplatnením zákona tiaže. Súčasne je aj bodom obratu v pohonnej sile doterajšieho deja.

Na tento dej sa treba zamerať ostrejšie: Činnosťou chcenia prastvorených vznikajú vyžarovania. Lenže treba poznamenať, že tieto vyžarovania nie sú samotným chcením, ale iba sprievodným znakom chcenia, vedľajším pôsobením hlavného prúdu chcenia. Napriek tomu dostanú od pôvodcu nekontrolovateľných vedľajších pôsobení vždy ešte toľko priebojnosti, že sú vypudené cez hranicu duchovnej ríše a vplyvom magnetickej príťažlivej sily prebývajúcej v duchovnom druhu tam vyvolávajú práve popísaný účinok. Hlavný prúd chcenia prastvorených nemá s tým nič do činenia; ten účinkuje vždy len priamo na zamýšľaný cieľ. Omnoho silnejšie, vedomejšie. O tom prehovorím inokedy.

Bezprostredné obalenie duchovného prášku, vypudeného cez hranice, zabraňuje okamžite samočinnému návratu do duchovného, lebo okolo neho sa nahromadila vrstva jemne bytostného; lepšie povedané, je tam pridržiavaná príťažlivou silou duchovného prášku. Prvý dej vzďaľovania od magnetického centra bolo teda vypudenie ako vedľajší účinok niektorého vedomého chcenia. S prvým obalením nastáva však ihneď ako pôvodca ďalšieho pohybu pravý opak: Nutnosť ďalšieho vzďaľovania, spôsobená priťahovaním vzniknutého zhustenia jemnej bytostnosti do doterajšieho okolia inej, ešte nezhustenej jemnej bytostnosti. Odtiaľ spolupôsobia potom ešte viaceré činitele ako hnacia sila pohybu. Pri každom ďalšom obale pristupuje k tomu zakaždým nový činiteľ.

Tu treba opäť poznamenať, že každý jednotlivý druh v celom stvorení je svojou podstatou prispôsobený príťažlivej sile duchovného stvorenia; v podstate vždy zladený s voľným, spolu nesúvisiacim, teda nestlačeným jestvujúcim druhom.

Jemnohmotnosť je teda prispôsobená inému stupňu príťažlivej sily ako hrubohmotnosť. Ale práve tak aj inému ako bytostnosť. Tak sa stáva, že pri obaľovaní duchovného prášku stlačenou jemnou bytostnosťou nastupuje ihneď iný stupeň pre príťažlivú silu duchovného stvorenia, ktorý obalený duchovný prášok odpudí ďaleko od príťažlivého bodu.

Tento dej sa opakuje pri každom novom obaľovaní. Volá sa zákon tiaže a je v skutočnosti zakotvený v súčasnej možnosti odďaľovania každej veci od prirodzenej sily príťažlivosti duchovného stvorenia! Táto možnosť vzďaľovania je podmienená súčasným stavom v jeho rôznych zmenách.

O ďalšom priebehu sa môžem vyjadriť stručnejšie: Stlačený obal jemnej bytostnosti prináša so sebou podľa našich pojmov nazývané klesanie za horeuvedených pôsobení a blíži sa tým k strednej bytostnosti, na ktorú pôsobí teraz cez obal zmenené vyžarovanie duchovného opäť presne tak príťažlivo ako predtým duchovný prášok na jemnú bytostnosť. Tu treba opäť dbať na to, že priame vyžarovanie duchovného prášku, teda to nezmenené, by nemohlo pôsobiť na strednú bytostnosť tak silno ako teraz zmenené vyžarovanie cez obal jemnej bytostnosti. Až toto môže pôsobiť na strednú bytostnosť príťažlivo, že sa opäť ihneď navinie ako ďalší obal na obal jemnej bytostnosti a je držaný zmenenou silou príťažlivosti duchovného prášku.

Začína sa tým ten istý dej ako v jemnej bytostnosti. Aj tu sa potom opäť mení vyžarovanie duchovného prášku tým, že je ovplyvnené dvoma obalmi. Tak to pokračuje do hrubej bytostnosti; odtiaľ do jemnej, strednej a hrubej jemnohmotnosti, prijímajúc zakaždým nové obaly rôznych druhov, kým nakoniec nezostúpi do jemnej hrubohmotnosti a tak vezme na seba jej obal. Odtiaľ klesá do strednej hrubohmotnosti a až potom do ťažkej, teda do hrubej hrubohmotnosti nášho tela a nášho viditeľného okolia. Avšak iba týmto stávajú sa všetkým tým, čo je našej exaktnej vede dneška známe, t.j. elektrónmi, atómami atď.

Hnacou energiou je však vo všetkom iba jadro, ten nepatrný duchovný prášok ako najnižšie odstupňovanie v duchovnom, patriacom len k vedľajším účinkom chcenia prastvorených v tzv. raji, v duchovnej centrále stvorenia.

Tento spôsob popisu je prirodzene ešte veľmi jednostranný: Z povedaného môže byť úžitok len vtedy, ak sa budú brať do úvahy aj zákony rovnorodosti. Pri tom sa musí dbať predovšetkým na obaly; lebo každý obal podlieha len zákonom svojho druhu; to znamená, že duchovný prášok sa vždy môže správne prejaviť iba tam, kde je jeho súčasný najvrchnejší obal vo svojej rovnorodosti. S hrubohmotným obalom teda len v hrubohmotnosti, a tu opäť iba v celkom určitom súčasnom druhu. S jemnohmotným obalom len v rovnorodej jemnohmotnosti. V bytostnom obale len v súčasnom druhu bytostnosti.

Samozrejme z toho vychodí, že nami opísaný zákon tiaže, teda možnosť vzďaľovania sa od príťažlivej sily duchovnej ríše, ktorá sa prejavuje ponajviac iba na súčasnom vonkajšom obale je potom smerodajná pre pobyt a silu priamej činnosti.

Kľúčmi na otváranie vchodov do iných druhov, ako napríklad z jemnej bytostnosti do strednej a hrubej a potom do hmotností, sú zmeny vyžarovaní duchovného prášku, ktoré nastávajú s ďalšími pribúdajúcimi obalmi. Bez týchto zmien by nebol možný ani prechod, ani pôsobenie v príťažlivosti. Duchovné by teda muselo zostať úplne nečinné, akonáhle by bez prechodu prišlo priamo do hmotnosti, nakoľko by mu tak chýbala každá možnosť spojenia.

Na záver ešte niečo: Z môjho vysvetlenia vyplýva, že duchovné samo nepodlieha zákonu tiaže! Ono nepozná nijakú tiaž a vždy, akonáhle sa zbaví svojich obalov, bude musieť nezadržateľne stúpať alebo letieť do duchovnej ríše, nepodliehajúcej zákonu nám známej tiaže.

Aby nedošlo k omylu, chcem poukázať na to, že duchovný zárodok človeka je celkom iného druhu duchovného, ako tu opísané duchovné prúdy. Má tiež omnoho viacej príťažlivej sily a uplatňuje ju až po určitý stupeň tiež priamo na obalených duchovných práškoch. Nejeden poslucháč si teraz bude môcť predstaviť neustále veľké rozptyľovanie duchovných druhov v pozdejšom stvorení, teda aj našich častí, v ktorých po ich oslobodení od tiaže prostredia pretrváva nesmierna hnacia sila smerujúca k ich duchovnému pôvodu, ktorá v spojení s odtiaľ prichádzajúcou príťažlivou silou vytvára celému vesmíru oporu a pomáha určiť smer dráhy, ktorú všetko musí dodržiavať.

Táto oblasť je taká veľká, že dnešný malý prehľad bude musieť byť rozdelený do mnohých prednášok, aby poslucháči a čitatelia boli do toho správne uvedení. Ale napriek zdanlivej zložitosti všetko opäť tkvie v najväčšej jednoduchosti. Jedine odbočenie ducha človeka potlačením jeho duchovnej vnímavosti ma núti viesť poslucháčov počas dlhoročných prednášok po namáhavých chodníkoch rozumových ciest, pretože by sa každý z nich bez výnimky stratil v ich spleti.

Zhlukovanie popísaných čiastočiek do súhvezdí so súčasne vznikajúcim nahromadením magnetickej sily v nich obsiahnutého duchovného, ktoré okrem na ne pôsobiaceho veľkého strediska sily duchovnej ríše majú medzi sebou a v sebe opäť vlastné centrály príťažlivosti, samozrejme omnoho slabšie oproti duchovnej ríši, ktorá však vo veľkej vzdialenosti od raja, ako hlavnej centrály, môžu pôsobiť aj zvlášť medzi sebou, i napriek tomu, že neustále zotrvávajú pod vplyvom hlavnej príťažlivej sily duchovného raja. To však bude obsahom osobitnej série prednášok; práve tak aj zhlukovanie čiastočiek do tiel ľudských, zvieracích a rastlinných.

Vedomosti sú mocou! Tento výrok sa často používa; lenže na to je potrebné iné vedenie, ako sa my dnes často domnievame, že už máme. Je to duchovné vedenie, nie iba rozumová znalosť! Exaktná veda dosiaľ v tom nedosiahla ešte nič zvláštneho; a všetky ostatné sa svojím neistým tápaním strácajú v ríši nespočetných nedostatkov nižších oblastí. Len ten, kto pozná všetky tajomstvá stvorenia, môže svet hmotnosti pozdvihnúť k rozkvetu alebo obrátiť na trosky.

29. otázka z knihy "Abrushin - Odpovede na otázky" so znením:
"Čo je energia a čo je tiaž (príťažlivosť)?"
, teda vyššie uvedený text,
je dostupný v audio verzii na stiahnutie
TU.

* * *

(Poznámka rádia)

Vážení poslucháči – čitatelia!

Tak, ako bolo samotným autorom uvedené, táto otázka predbiehala udalosti, ale autor na ňu aj tak odpovedal a môžeme ďakovať znovu iba Bohu, že sa tak stalo.

Prečo?

No preto, že autor – Syn Človeka, mal v úmysle a bolo to v súlade so zámerom Svetla, že napíše ešte potom aj knihy pre pozemskú vedu a uvedie nás do dokonalého poznania stavby nie iba nášho vesmíru, ale celého stvorenia Božieho. Lenže našou vinou ku tomu nedošlo a nemohol to urobiť, ale ani by vlastne nebol nakoniec chcel, lebo presne poznamenal: „Vedomosti sú mocou!“ A preto nám zatiaľ tieto vedomosti neprislúchajú, lebo neuznávame pravého vládcu!

Preto povedal iba toľko, aby sme dokázali na základe povedaného pochopiť to dianie, ktoré bude nasledovať – ba vlastne už nasledovalo a máme ho aj niektorí prežité a súvisí to práve s tou stavbou nášho vesmíru, ba aj cestovania v ňom.

V tejto odpovedi je zhrnutých vlastne viacero odpovedí na dôležité otázky, ktoré si mnohí kladú, ba nad ktorými si veda láme márne hlavu, lebo neuznáva podstatnú a všetko pôsobiacu silu, jedinú ohromnú živú silu – Boha, a následne tú podružnú silu, ale tiež mohutnú, všetko pôsobiacu silu v hmotnosti nášho vesmíru – ducha!

Pokiaľ teda neuznáme tieto dve podstatné sily, nemôžeme pochopiť stavbu vesmíru, ba ani cestovanie v ňom, lebo všetko je výsledkom týchto dvoch popísaných síl, ktoré následne pôsobia všetky – nami pozorované už iba následky!

Viac nie je potrebné doplniť ani z našej strany, lebo kto pochopí túto odpoveď, ten vlastne pochopí všetko to, čo zatiaľ potrebujeme vedieť!

***
 

REAKCIA NA POSLEDNÉ DIANIE

Zhodou istých a určite nie náhodných udalostí, bude predsa len potrebné ešte niečo doplniť, čo niektorým môže pomôcť.

Dňa 9. 1. 2014 o 22.00 hodine na STV 2 v relácii: „POD LAMPOU“, mal pán Hríb pozvaného fundovaného odborníka na vesmír - pána Grigara. Je to známa osobnosť a témou bola práve stavba vesmíru – jeho vznik a následné smerovanie.

Nie je potrebné obšírne komentovanie tejto besedy, lebo sa niesla v obvyklom – vedeckom duchu, až na samotný záver relácie, ktorý bol poučný vo viacerých súvislostiach.

Vedcovi bola položená otázka „na telo“:

„Ako je možné, že niekto ako ty, teda vedecky smerovaná osobnosť, je veriaci v Boha? Táto otázka bola ešte doplnená aj jednou doplňujúcou podotázkou: „Je tvoja viera vždy a v každom smere pevná?“

Na tú prvú otázku odpovedal vedec podobne, ako to bolo už na stránke rádia vysvetlené, teda že vedecká ideológia materializmu je vlastne pozostatkom marxistickej ideológie, ktorá slávila triumf v začiatkoch minulého storočia. Veda vtedy ešte bola príliš domýšľavá a trochu aj pyšná na svoje výsledky, ktoré sa zdali, že dokážu zodpovedať všetky otázky. Lenže došlo k tomu, že čím viac otázok sa dokázalo zodpovedať, tým sa viac vynáralo takých, ktoré boli neriešiteľné.

Nakoniec aj väčšina vedcov pripúšťa, že vesmír musí mať nejaký program, podľa ktorého vznikol, ba aj je udržiavaný! Že je teda nie výsledkom náhody!

Na tú podotázku bolo odpovedané trochu viac diplomaticky, teda v zmysle, že keď nie sme si vlastne ešte v ničom na istom, tak je stále možná aj zmena smerovania!

Výsledok – zanechaný dojem z besedy v nadväznosti na Absolútnu Pravdu:

Veda zatiaľ vie toľko, že viac ako 70% hmoty – energie vesmíru tvorí „čierna hmota“ – podľa jednej skupiny vedcov; ale podľa niektorých, aj dotyčného pána, vhodnejší je údajne výraz – „skrytá energia“!

(Medzi výrazmi hmota a energia je podľa teórie relativity vlastne nie veľký rozdiel, lebo platí tu rovnica:
E = m x c2. Pričom „E“ je energia a „m“ je hmota. „c“ je rýchlosť svetla a teda energia je vlastne hmota krát rýchlosť svetla na druhú.)

A o tejto hmote – energii veda vlastne nevie ešte nič.

Lenže keby vedecké autority poznali možno iba odpoveď na otázku, ktorá tu teraz bola zverejnená, tak by pochopili, že tou nejasnou hmotou – energiou je vlastne ten nimi neuznávaný duch, ktorý je príčinou, vzniku – udržiavania – ba všetkých zmien foriem v tom nami viditeľnom vesmíre.

Stačí teda veľmi málo, aby sa došlo k tomu zjednoteniu, ktoré nám radil Syn Človeka, teda, že ak sa chceme priblížiť k Pravde, musí dôjsť k zjednoteniu medzi duchovnou vedou a prírodnými vedami!

A samotní vedci sú už toho dôkazom a vlastne ku tomu v mnohých prípadoch dochádza!

K tomu chcenému zjednoteniu bráni už iba samoľúbosť niektorých vedcov, ktorí si stále fandia v tom, že to budú práve oni, ktorí tieto záhady vyriešia. Lenže už netreba nič riešiť, lebo všetko je vyriešené a vesmír vznikol a aj funguje dokonale bez nich.

Pri pohľade v zmysle Pravdy, sú ale vedci bližšie k pravému pochopeniu Boha ako cirkvi, lebo veda uznáva a stavia na prírodných – Božích zákonoch, zatiaľ čo cirkvi na pokrivenej Pravde, ktorú znetvorili pod vlastnou túžbou po moci. 

________________________________________________________________________________________

 


VESMÍR-NÁSLEDOK

 

Informácie, ktoré boli na tejto stránke zverejnené, sú iba jemným náznakom toho, ako zatiaľ naša veda blúdi. Pri posúdení už súbežne s Absolútnou Pravdou, je naša situácia oveľa žalostnejšia. Z tohto uhla pohľadu by bolo na mieste položiť našej vede nasledujúcu otázku:

Nájde sa medzi vedcami aspoň jeden, ktorý si myslí, že by vesmír 
vznikol a fungoval podľa ich – vedeckých teórií?


Odpoveď je veľmi jednoduchá, lebo veda predsa sama tvrdí, že viac ako 70 % vesmíru tvorí niečo, čo vlastne nepozná. Lenže skutočnosť je ešte ďaleko nepriaznivejšia v náš neprospech. Prečo?

No preto, že náš vesmír je iba veľmi maličký následok - ohromnej príčiny, z ktorej my nepoznáme – nevidíme, ani jednu milióntinu! Teda nie iba tých tridsať percent. Tak potom načo to míňanie peňazí na drahé prístroje, ktorými sa snažíme z následku stvoriť príčinu?

Keď každý jeden z nás nosí v sebe malý „mikrokozmos“, ktorým
je schopný obsiahnuť ten veľký a dokonalý celok!

Náš vesmír je iba nepatrným zakončením veľkého celku jedného Stvorenia Božieho, ktorých je ale až dvanásť a iba toto dielo tvorí celok.

Tak čo potom chcú títo namyslení páni ešte vymýšľať? Všetko je už dokonale vymyslené!

A keď samotný KONŠTRUKTÉR dodá k tomuto dielu ešte aj návod na použitie – Absolútnu Pravdu, tak sa proti tejto Pravde postavia svorne všetky rozhádané skupiny, teda cirkev, veda, politici – všetko farizeji, a potom to po nich svorne opakujú aj všetci ostatní, prostí ľudia, ako také papagáje. Potom sa znalý, ktorý chce iba pomôcť, stane terčom ohovárania, napádania, posmechu a rôznych intríg, aby tí všetci, ktorí zatiaľ iba profitujú na tejto našej hlúposti, neboli o svoje výsady pripravení. On – ten znalý to však má prežité v sebe a preto tých ostatných iba ľutuje!

Vezmime si teda za príklad, to naše odmietanie možnosti cestovania vesmírom na väčšie vzdialenosti, teda medzihviezdne lety. Všetko je to oveľa jednoduchšie, ako to komplikuje naša veda. To, čo teraz bude nasledovať, zažili už mnohí, lebo ako bolo uvedené, všetci nosíme v sebe ku tomu tú potrebnú výbavu, aj keď treba dodať, že sme ju vlastnou vinou a teda nepoužívaním, už odsunuli do tých kútov svojho bytia, kde na túto výbavu už nedosiahneme.

Inteligencia – vedomie, nie je v tom, čo zatiaľ vidíme, vážime, meriame a skúmame, ale práve v tom, čo odmietame ako nejestvujúce, teda to, čo veda zatiaľ v tom našom vesmíre nedokáže definovať a zostáva pre ňu tajomstvom. Toto tvrdenie mám znovu podložené vlastným prežitím a preto to nie je iba scifi. Nebude to tu teraz ale rozvádzané, nakoľko by to bolo práve ako to scifi zobraté. Použijem to teraz iba ako malé podobenstvo, ktorým bude nadviazané na ten prípad, kedy som dokázal komunikovať cudzou rečou, ktorú som sa nikdy – v tomto živote neučil. Bola to komunikácia na inej vlnovej dĺžke (frekvencii), teda tej, pre vedu zatiaľ neuznávanej, ktorú ale všetci nosíme v sebe.

Prestavte si vedecké sympózium, na ktorom sa zídu všetky popredné kapacity ľudstva. Dnes by bolo potrebné, aby všetci, ktorí sú roztrúsení po planéte Zem, sadli do lietadiel a zišli sa na patričnom mieste, na ktorom sa koná toto stretnutie.
Lenže naša vlastná výbava nám umožňuje aj niečo o hodne dokonalejšie. 
Všetci kompetentní by sa mohli zúčastniť tohto stretnutia na úrovni svojho vedomia, ale ich hrubohmotné telá by pohodlne odpočívali doma. Všetko by dokázali vyriešiť, ba o hodne dokonalejšie, nakoľko by čerpali aj z tej dokonalejšej hladiny poznania, ktorá tu vždy bola, je a aj bude k dispozícii, ktorá nás všetkých obklopuje, ale my ju ignorujeme.

Toto dianie majú teda mnohí z nás už prežité a je skutočnosťou, ktorú by mohol využívať každý...keby! Keby sme neboli nechali tieto dôležité nástroje tejto našej výbavy v sebe zakrpatieť, teda keby ich nenechalo našou vinou zakrpatieť pôsobenie prírodných – Božích zákonov!

Aj veda už zistila, že to, čo sa používa sa vyvíja, a to, čo sa zanedbáva, to chradne a nakoniec až zanikne. Je to pozorovaný vývoj v hmotnosti, ba aj v celom stvorení. Tak teda tí, ktorí už teraz nedokážu spoznať, prijať a pochopiť Pravdu, nemajú už na to potrebnú výbavu alebo ju majú veľmi zakrpatenú a preto sa ku všetkému tomu, čo s Pravdou súvisí, stavajú odmietavo. Žiaľ, je to iba ich vlastná chyba! Pomoc zvonku je nemožná a preto, zostáva iba na nich samotných, či sa pokúsia o to, oživiť v sebe to, čo je už skoro mŕtve alebo to umŕtvia úplne.

Každý má na to v sebe aj slobodnú vôľu, ako dar Boží!

Túto dokonalejšiu výbavu, mnohokrát využívajú, teraz ale hlavne zneužívajú nevedome mnohí, často k vlastnému prekvapeniu alebo k prekvapeniu svojho okolia, pričom im samotným spôsobuje veľké nepríjemnosti, ba až prekliatie a okolitej spoločnosti veľké prekvapenie. Znalosťou týchto zákonov by však bolo možné každé takéto dianie vysvetliť. Práve za týmto účelom sme dostali ten návod na použitie od KONŠTRUKTÉRA, aby sme to mali uľahčené. My sme však túto pomoc odmietli.

Našu snahu teda všetci berte iba ako radu, aby ste začali využívať ten ponúkaný
NÁVOD NA POUŽITIE
ABSOLÚTNU PRAVDU
POSOLSTVO GRÁLU

 
________________________________________________________________________________________________________________________
 

 

VEDOMOSTI

 

 

Skutočne platí rovnica: VEDOMOSTI = MOC!
Lenže potom z tej rovnice vyplýva, že je dôležitá ešte ďalšia podmienka, aby vládla potrebná harmónia, aby teda vládla LÁSKA A SPRAVODLIVOSŤ.

MOC a VEDOMOSŤ vyžadujú zrelosť DUCHA!

Rozum, ako nástroj vedomosti v hmotnosti, sa musí podriadiť duchu. Ak nie je splnená táto podmienka, tak sa vedomosti stávajú mocou v službe NESPRAVODLIVOSTI a chýba LÁSKA.
A toho nebezpečenstva si musí byť vedomý každý, kto posúva hranice ľudského poznania – kto chce slúžiť šíreniu vedomosti.

Naša história to už mnohokrát potvrdila a stále potvrdzuje, lebo mnohým vedátorom, ktorí vykročili aj na tú správnu cestu a snažili sa šíriť pravú vedomosť – ale predčasne, bolo nakoniec v tom zabránené z tej správnej strany, lebo rozum vládol nad duchom!
Takúto cestu si zvolili mnohí a veľa času venovali tomuto bádaniu v smere pokroku, lenže nakoniec si niektorí uvedomili toto nebezpečenstvo, že človek dneška dokáže každý pokrok zatiaľ iba zneužiť a nie využiť. Tí, ktorí si to neuvedomili, boli predčasne odvolaní z hmotnosti. Nech nám je to všetkým dôležitým poučením!

VEDOMOSŤ a MOC sú zatiaľ v hmotnosti - v službe
NESPRÁVNEHO VLÁDCU!

A človek už nedokáže dobrovoľne prijať tú podmienku, teda to, že rozum prenechá vládu duchu!
Prečo?
No preto, že ducha ten rozum už ani nepozná a odmieta ho!
Preto je nám predpovedané, že k zmene už môže prispieť iba násilie, vyvolané tlakom zvonka.

TERAZ JE TU VŠAK DOBA, V KTOREJ UŽ VEDOMOSŤ
MUSÍ POSLÚŽIŤ IBA

PRAVDE- LÁSKE - SPRAVODLIVOSTI! 

 
________________________________________________________________________________________
 

NEZNÁME LIETAJÚCE OBJEKTY - UFO

 

Nižšie uvádzame video, ktoré sme sa rozhodli zdieľať z troch dôvodov. 

Ten prvý je, že video dokazuje medzihviezdne cestovanie a teda súvisí aj so stavbou vesmíru. (Tá je uvedená nižšie).
Druhým dôvodom je to, že je to opäť dokonalý dôkaz pre spomínaných "papagájov" a teda podnet k ich zamysleniu.

Tretím a nemenej podstatným dôvodom jeho zverejnenia je fakt, že potvrdzuje pravdivosť tvrdení pani Natálie Makedonovej v jej knihách "Večné Zákony". Za videom nasledujú otázky čitateľov jej kníh a autorkine odpovede na ne. Otázky sa samozrejme týkajú vyššie uvedenej témy.

Viac snáď na úvod ani nie je potrebné povedať, nakoľko video samo o sebe je veľmi výrečné. 


Nasledujú spomínané citácie z knihy Večné Zákony 2, súvisiace s videom: 
 
Video čas 5:47 kde dotyčný pán vraví: "Mimochodom objavili sme základňu na odvrátenej strane Mesiaca. ..."
            "Otázka č. 28:
Prečo kozmonauti nepotvrdili, že aj na Mesiaci žijú ľudia?
 
Pristáli v púštnej, a nie zaľudnenej oblasti. Bolo to tak riadené zhora, aby sa nestretli s jeho obyvateľmi. Naša civilizácia na to ešte nedozrela."
 
* * *
 
Video čas 13:50 "... kde boli objekty sledované na radare, letiace desiatky tisíc míľ za hodinu, alebo sa odhmotnili a potom sa znovu objavili na inom mieste na oblohe."
            "Otázka č. 274
Prečo raz spomínate, že Hviezda Syna človeka je Haleho-Boppova kométa, a inokedy zas tvrdíte, že je ňou nejaké UFO?"
Nasleduje tá časť z odpovede, ktorá sa týka zmaterializovania a dematerialozavania lietajúcich objektov, ako aj ich farby:
"... Okrem kométy vyslal Syn človeka do stvorenia praduchovnú kozmickú loď s dopravnými prostriedkami UFO, ktoré vďaka praduchovnému pôvodu žiaria ako hviezdy. Sú schopné sa v nižších úrovniach stvorenia aj dočasne zmaterializovať spolu s posádkou – anjelmi."
 
To sú teda tie svetlo žiariace lietajúce objekty, tmavo sfarbené UFÁ patria iným: 
              "Otázka č. 27
Žijú na všetkých planétach našej slnečnej sústavy ľudia ako my?
 
Áno, a omnoho krajší, lebo sú na vyššej duchovnej úrovni. Vzhľadom na iné klimatické podmienky a vyspelejšiu duchovnú úroveň obyvateľov je tam však život kvalitatívne odlišný, viacej éterický. Iba na rozkladajúcich sa temných planétach žijú nepekní, deformovaní ľudia a duchovia, i keď niekedy aj technicky vyspelejší. Sú to tí, čo pozemských ľudí vyšetrujú, pitvajú a unášajú. Títo temní sa nemôžu dostať na žiadnu svetlú planétu, len na našu, lebo klesla do ich terénu."
 
 
________________________________________________________________________________________

30. júla 2014

NÁVOD NA POUŽITIE
Absolútna Pravda

V jednom z minulých príspevkov (priečinok "Stvoriteľ") bola zverejnená rada pre istého pána, ktorý sa pýtal, ktorý duchovný smer je správny a teda sa mu má venovať. Pre oživenie a pripomenutie sa teda vrátime k uvedenej rade, ktorá bola stručná a znela nasledovne:

„Keď vo všetkých tých rozdielnostiach, ktoré tak teraz chápete a teda aj všetkých zvestovateľoch Slova, OBJAVÍTE JEDNOTU, vtedy budete pri PRAVDE!  ABSOLÚTNEJ PRAVDE!
Lenže to musíte vykonať Vy sám. V tom Vám nikto nepomôže.“

Táto rada bola veľmi stručná, ale je zároveň aj dostatočne výstižná, len jej treba správne rozumieť, čo je potrebné vždy a teda pri každom neporozumení, nejasnosti, ba všetkých treniciach a rozkoloch. Chybu treba hľadať nie v rôznych duchovných, ba aj materiálnych smeroch a odboroch, ale vždy iba v ich nepochopení a teda v sebe. Lenže aj toto je ťažké pochopiť a preto bude potrebné isté vysvetlenie.

Najľahšie je vždy využívať priliehavé podobenstvá tak, ako to činil už veľký zvestovateľ Pravdy – Ježiš Kristus.
Preto aj teraz bude tomu podobne a pripomenieme si stručne blízku minulosť v našom poznaní a nie veľmi dávnom, minulom pohľade vedy na vesmír.

Veda donedávna tvrdila a uznávala skutočnosť, že viac ako 95% vesmíru tvorí „temná hmota, alebo energia“. Z pohľadu vedy je hmota iba lenivá – stuhnutá energia, lebo už Einstein sformuloval svoj známy vzorec:


E = m × ; pričom:


(E) je energia,
(m) je hmota a
(c) na druhú je rýchlosť svetla na druhú.
Zo vzorca teda skutočne vyplýva, že keby sme udelili hmote rýchlosť svetla na druhú, stala by sa vlastne energiou. Toto „nové“ poznanie vedy je znovu iba už dávno známym, teda starým poznaním niektorých duchovných smerov.

V tomto vzorci Alberta Einsteina sa ale tiež ukrýva ďaleko viac informácií, ako zatiaľ uznáva naša veda, lebo môžeme pozorovať, že sa v ňom uvažuje o rýchlosti vyššej, ako je rýchlosť svetla, (teda až o druhej mocnine) pričom veda berie – brala doposiaľ za konečnú a neprekonateľnú iba rýchlosť svetla a táto skutočnosť rozhoduje o prijatí, alebo odmietnutí možnosti cestovania vesmírom. A dokonca aj o tom, či jestvujú tie iné svety. Vyššia frekvencia kmitania hmoty rozhoduje o jej hustote a teda o tom, či naše oko dokáže tieto vyššie frekvencie zachytiť a zaznamenať, alebo nie. A toto rozhodovalo aj o prijatí možnosti jestvovania jemnejších svetov, pričom uvedenú rovnicu považuje veda už dávno za platnú, a v nej je ukrytá aj táto odpoveď. Nie je to úsmevné, keď veda uznáva správnosť celej rovnice, ale jedeného jej člena nie?! Aj veda bude musieť ešte mnohokrát zmeniť svoje teórie, ktoré môžeme nazvať „návod na použitie“ a pritom pochopiť, že tie predošlé návody boli nutné a boli súčasťou vývoja na ceste k istej zrelosti. Návod na pochopenie stavby vesmíru a jeho správne využitie.

Lenže dnes už veda vie, že tá temná hmota, alebo energia, je už niečo viac, že sú to vlastne tie paralelné svety, ktoré doposiaľ neuznávala a neverila ich existencii, teda tomu, čo doposiaľ tvrdili iba rôzne duchovné smery. Bolo teda potrebné iba nové osvetlenie problému, alebo pokročenie ľudstva vo svojej zrelosti, aby sa priblížilo k tomu, ba uznalo to, čo niektorým bolo už dávno známe, ale možno pod iným pojmom a hlavne aj z iného uhla pohľadu na tento pojem. A takto je to vlastne so všetkým našim pokrokom.

Pokračovať budeme znovu už použitým podobenstvom, teda pojmom, ktorý je už v názve.
Každý sa už stretol s nejakým návodom na použitie nejakého výrobku, ktorých vlastníme veľa. Nie vždy je ľahké porozumieť tomuto návodu, ba čo je horšie, potom pochopiť úplnú konštrukciu a aj ovládanie tohto zariadenia, ktorého návod máme k dispozícii. Najdokonalejšie by nám objasnil princíp a aj obsluhu tohto zariadenia, napríklad počítača, samotný jeho konštruktér. Samozrejme, že nie vždy to môže priamo sám urobiť a preto pre nás zostaví návod na použitie, aby sme si ho mohli preštudovať a tak získať potrebné znalosti k obsluhe a pochopeniu tohto zariadenia. Aj tieto návody nám už boli doručené rôznou formou a cestou, podľa zrelosti tej - ktorej skupiny ľudstva.

Lenže nie vždy a každému sa podarí správne pochopiť princíp a následne aj správnu obsluhu tohto zariadenia a vyžaduje to od každého istý stupeň zrelosti. Ak sa nám teda správne nedarí obsluha tohto zariadenia, nemusí byť chyba v jeho nefunkčnosti, ale obyčajne býva na strane nesprávnej obsluhy. A presne takto je tomu v posudzovaní rôznych duchovných smerov, lebo pokrok nastáva všade okolo nás a sme to iba my, ktorí nedokážeme správne nasledovať, držať krok s prichádzajúcimi informáciami, ba potom reklamujeme to, čo je v dobrom stave a odmietame chybu v sebe samom.

Všetky duchovné smery sú vlastne iba návody na správny život v tomto stvorení, ktoré vyžadovali, ba stále vyžadujú ten správny stupeň poznania, bez ktorého nie je možné sa do tohto diela správne zaradiť, žiť v ňom bez strádania, zranení, rôznych problémov a teda byť spokojný s tým, čo nám naše konanie prináša do cesty životom. Ľudskej zrelosti sa prispôsoboval aj návod na použitie, lebo v materskej škôlke nemožno podať a pochopiť funkciu jadrového reaktora, ba ani auta a ani počítača. Každý návod vyžaduje od nás istý stupeň zrelosti a teda chyba nikdy nie je v návode, ktorý zostavil konštruktér, ale iba v nás, že sme nedospeli k stupňu, potrebnému pre patričné pochopenie.

Ak teda posledný návod konštruktéra, teda ten určený najvyššiemu stupňu pokroku v duchovnej oblasti, nás neosloví, nerozumieme mu, alebo ho vôbec nepoznáme ako ten potrebný návod, tak chybu hľadajme vždy v sebe a vráťme sa späť, k tomu návodu predošlému – jednoduchšiemu a snažme sa pochopiť aspoň ten. Ak teda nepoznáme poslednú Pravdu, Slovo Konštruktéra, ktorý nám už zanechal ten najdokonalejší návod na použitie, alebo mu nerozumieme, tak neodsudzujme Konštruktéra, ani tých, ktorí návodu rozumejú, ale si uznajme, že naša zrelosť je ešte nie na patričnej úrovni a vráťme sa k návodu predošlému, tomu menej náročnému. Lenže my naopak špiníme to, čo je čisté a zakrývame vlastnú nedokonalosť znalosti Slova, alebo nenávidíme všetkých tých, ktorí už posledný návod poznali, rozumejú mu, správne sa snažia používať to dielo, ktorého súčasťou sami sme.

Ba snažia sa poučiť aj ostatných, aby pokročili!

Mali by sme plní pokory uznať, že keď sme nepoznali posledný návod, že vlastne iba dokazujeme ešte aj to, že nerozumieme ani tomu návodu predošlému, lebo inak by sme ten nový zaručene poznali a boli vďační za ten nový a posledný dar. Ten nový návod od nás vyžaduje dokonalú znalosť toho predošlého, teda našu potrebnú zrelosť. Lenže práve tí, ktorým táto znalosť chýba, najviac špinia to nové, odmietajú vlastnú námahu a hľadajú ľahké cesty k sláve, ku živobytiu a obklopujú sa skupinami, ktoré štvú proti sebe a nenávidia tých, ktorí sa na nich naopak, pozerajú s istou dávkou zhovievavosti a aj porozumenia, iba ako na nezrelých, a hodných iba poučenia. Títo znalí už neprechovávajú v sebe nenávisť voči inovercom, lebo vedia, že nedávno medzi nich patrili tiež, ba chovali sa rovnako odporne a zasluhujú si nie obdiv, ale tiež iba odpustenie. Odpustenie od TVORCU, ale hlavne od všetkých tých, ktorým doposiaľ tiež ubližovali vo svojom neporozumení.

Takto blúdime už celé tisícročia a špiníme čisté, bojujeme o cudzie, teda to, čo nám nepatrí, v mene nesprávneho presvedčenia vraždíme blížnych a seba vždy vyzdvihujeme vysoko, hlavne tí, ktorí patria najnižšie. A sú to vždy iba tí, ktorí potrebujú masy, aby nimi zakryli vlastnú nezrelosť a v mene moci mohli páchať neprávosť na blížnych – samozvaní vodcovia.

Všetci títo vodcovia majú na perách MIER, lebo to sa teraz nosí,
ale vo svojich srdciach prechovávajú VOJNU!

Platí to už celé tisícročia a môžeme to pozorovať aj teraz každodenne.

 

***

Otázka na autora tohto príspevku, po jeho dopísaní:
Mohli by ste prosím viac rozviť to, ako súvisí ten Einsteinov vzorec s tými jemnejšími – paralelnými svetmi?

Odpoveď:
Ten posledný príspevok je dôležitý a zaujímavý práve tým vzorcom, ale hlavne jeho novým chápaním, ktoré tiež ležalo, ba stále leží aj pred vedcami, ale oni to akosi prehliadajú a to sme robili aj všetci ostatní. A toto otvorenie očí pre mňa, ale hlavne aj pre iných prišlo až teraz. V tom vzorci to je už dlho, ale stále bez pochopenia a preto blúdime pri pochopení stavby vesmíru.
Ako konečnú rýchlosť veda a všetci podľa ich inštrukcií chápali rýchlosť svetla, teda 300 000 km/sec; ale v tom vzorci všetci berieme ako samozrejmosť túto rýchlosť na druhú, teda 300 000 x 300 000 a to je ohromný rozdiel.
Lenže tento vzorec rozhoduje pri stavbe vesmíru o tom, či niečo chápeme ako hmotu, alebo energiu. Lenže ako my už vieme, je to istá postupnosť, ktorá sa zmenou frekvencie - rýchlosti javí pozorovateľovi ako rôzne svety – úrovne, až nakoniec skončí hmota vo forme energie, teda ducha.
Preto pre našu vedu zostávala dlho ako konečná rýchlosť svetla, teda iba 300 000 km za sekundu, ale v tom vzorci ju brali ako samozrejmosť v druhej mocnine. A to je ohromný rozdiel, ale hlavne mení to podstatu chápania vesmíru, teda rozloženie hmoty a energie a potom všetko to ostatné, čo s tým súvisí.

________________________________________________________________________________________


23. októbra 2014 a doplnenie 26. októbra 2014
 

ISTO LIETAJÚ
(Príspevok bol 26.10.2014 doplnený o nové informácie, ktoré nájdete na spodku článku)

 

Na našej stránke sú podané dôkazy o tom, že mimozemské objekty sú faktom a teda že ISTO LIETAJÚ! Takýchto dôkazov už bolo podaných veľa a to z rôznych strán, teda hlavne tými, ktorí majú vlastnú skúsenosť s nimi. Stále ale zostáva veľká väčšina ľudskej spoločnosti slepá – hluchá – ľahostajná. A pritom ide o veľa! Táto neznalosť plodí všetky problémy a neduhy ľudstva.

Je logické, že keď tu teda mimozemské objekty lietajú, tak musia mať na to aj dôvod – príčinu. Vo všetkých starých, ale aj nových poučeniach, ktoré máme k dispozícii, ba je ich veľa, nám bola táto príčina tiež vysvetlená. Dokonalé poučenie však nachádzame práve v tých posledných dielach, teda v Posolstve Grálu a Večných zákonoch. Pretože ale ľudia sú ľahostajní, leniví, alebo príliš zaneprázdnení hlúposťami, možno im pomôže krátke objasnenie.

Treba objasniť, že nie všetko, čo lieta na oblohe a je technologicky vyspelejšie, je hodné nášho obdivu a nasledovania. Celý hrubohmotný vesmír je plný života, ale v rôznych formách, ktoré sú na rôznom stupni zrelosti. Lenže zrelosť je potrebné znovu hodnotiť v dvoch uhloch pohľadu:

    Prvý uhol je čisto rozumový, teda ľahko a technologicky badateľný.
  Druhý uhol pohľadu je ten duchovný, exaktne nie tak ľahko badateľný.

A tu spočíva príčina toho, prečo sa zrelosť na našej planéte Zem, zatiaľ posudzuje z toho nesprávneho uhla pohľadu, čo plodí nie správnu zrelosť, ktorá sa uberá iba po cestách viditeľného – technologického pokroku.

Ten duchovný pokrok by naopak umožňoval aj ďaleko dokonalejší pokrok technologický, ba ešte nami nepoznaný, pokrok „vesmírny“! Zatiaľ je ťažké nájsť ten správny výraz na tento pokrok, lebo je to pokrok, ktorý ku zrelosti využíva správnym spôsobom neutrálnu Božiu silu, ktorá je k dispozícii v rôznych úrovniach stvorenia v rôznych formách. Je to úplne bezodpadová technológia, ktorá je pozorovateľná všade v okolitej prírode, umožňujúca jestvovanie a vývoj živých tvorov prirodzenou formou v toku večnosti a k tej maximálnej dokonalosti, podľa druhu svojho pôvodu. A týchto druhov pôvodu je znovu veľa.

Aby sme ale boli konkrétni, lietajú na našej oblohe bytosti, ktoré sú duchovne na úpadku, majú problémy s vlastným rozmnožovaním a teda prežitím tak, ako je to aj nám v duchovných posolstvách radené, alebo ako sme pred tým varovaní. Nakoniec to môžeme pozorovať už aj na vlastnej civilizácii, ktorá začína mať problémy s rozmnožovaním, nakoľko sa vyskytujú pokrivené duše, v telách, ktoré nie sú schopné reprodukcie. Je to dôsledok duchovného úpadku a odklonu od Božích zákonov! A to je iba začiatok.

Tieto duchovne upadajúce bytosti z iných planét, využívajú tunajšie zdroje, teda ľudské, ba aj zvieracie telá pre záchranu svojej civilizácie, teda pre možnosť vlastnej reprodukcie. Bol som viackrát svedkom, ako lietali ich objekty na miestach, kde bol vysoký výskyt srnčej zveri. Po týchto návštevách sa stavy úplne zdecimovali a nastal markantný úbytok, čo si povšimli mnohí poľovníci. Nie však samotnú príčinu!

Príčina už bola vysvetlená, ale nie v tejto súvislosti: „Prečo práve srnčia zver zaujímala týchto návštevníkov?“

Srnčia zver je pre nich zdrojom biologického materiálu, ktorý umožní prechovať živé zárodky ich plodu na dlhšiu dobu prepravy na materskú planétu, nakoľko u srnčej zveri dochádza prirodzene k tomu, že po oplodnení, ktoré prebieha počas letných mesiacov, vtedy je srnčia ruja, zostáva zárodok v latentnom stave, teda sa nevyvíja, ale začne sa vývoj až o niekoľko týždňov. Tento materiál oni využívajú pre svoje účely, teda pre predržanie plodu počas prepravy.

Na potrebné pokusy majú samozrejme povolenie vlády chceného štátu a to sú tie narážky vo videách a textoch na „malých priateľov“ a podobne. To sa týka pokusov na ľuďoch, nie na zvieratách, pri ktorých žiadny súhlas nemajú a nepotrebujú. Na oplátku oni ponúkli isté technológie, väčšina ktorých sa zatiaľ využíva prevažne v zbrojárskom priemysle, ale aj inde a mnohé, ktoré už využívame, pochádzajú práve odtiaľ. Nemôžu ani oni porušovať vesmírny zákon a konať proti vôli pozemšťanov. Lenže...! Majú súhlas vlastne iba istej temnej pozemskej elity a preto niekedy došlo ku zásahu vyššou mocou a to boli akoby havárie UFO.

Treba dodať, že menované vládnuce temné elity a ich jestvujúce kontakty sú iba v réžii istej skupiny, ktorá sa postavila do pozície akoby vládcov planéty, nakoľko vesmírny zákon vlastne obišli v tom, že sa nechali „slobodne zvoliť“ väčšinou, alebo dokonca diktujú aj im, lebo sú to oni, ktorí vlastnia kapitál a požičiavajú aj vládcom, ktorí sú na mizine. A to sú dnes všetci! Preto sa každému voličovi treba vážne zamyslieť, ako prestupuje vesmírny zákon tým, že dáva hlas tejto temnej elite, ktorá za súhlasu každého voliča vedie ľudstvo do záhuby a nechala ho „upísať diablovi“. To je koreň a podstata tých niekdajších rozprávok, ktoré sa takto stali prežívanou realitou. O ktorej ale už nikto nevie, ba každý verí, že sú to iba rozprávky. Mnohí vládcovia však o dosahu svojich aktivít nemajú ani tušenia a slúžia iba vlastnej chtivosti po moci. Preto je tu taká dôležitá osveta, ktorú treba robiť v rôznych formách a tak si posvietiť tam, kde vládne temnota.

A to je hlavný dôvod nášho snaženia.

Ako je to teda v okolitom vesmíre, podobne je to v jemnej hmotnosti, teda v záhrobí, že je v plnej platnosti zákon rovnorodosti. To znamená, že bytosti žijú v kolektíve, kastách, planétach, úrovniach, podľa duchovnej zrelosti a rovnorodosti. Iba na našej planéte je situácia iná! Tu žijú pospolu duchovia rôznej zrelosti, za účelom rýchlejšieho vývoja nezrelých. Práve to je ten dôvod rušných aktivít na našej oblohe! Lenže dospelo to k bodu, že začínajú aj túto planétu ovládať temné bytosti a má to za následok jej pokles do temných úrovní. Môžeme to pozorovať vo všetkých oblastiach a už to bolo z rôznych uhlov pohľadu vysvetľované, ba stále bude, aby došlo ku prebudeniu spiacich ľudských duchov.

Potom tu môžu niektorí pozorovať, ba kontaktovať sa s bytosťami z tých planét duchovne vyspelejších, ale aj technologicky vyspelejších, ktoré využívajú Božiu silu tým správnym spôsobom, snažia sa poradiť aj nám, lenže žiaľ, nenachádzajú nikoho, kto by prejavil záujem o ich poučenia. Spojencov na Zemi našli iba tie temné entity. Týka sa to hlavne tých, ktorí vládnu! Je tu niekoľko takých, ktorí sa snažia poučiť iných, slúžiť duchovnému pokroku, ale žiaľ, nemajú žiadny dosah na masy, ktoré blúdia po rôznych temných cestách, ktorých je už toľko, že je nemožné sa v tom vyznať. Horšie je to ešte o to, že aj väčšina „duchovných“ smerov je v službe temnu. Tie smery sa iba vydávajú za duchovné, ale skôr by ich bolo možné nazvať – diabolské! Tak aká je ešte možnosť záchrany?!

Iba tvrdým zásahom pravého Vládcu!

Vo všetkých starých a znovu aj nových zasľúbeniach nachádzame poučenia o tom, čo na nás čaká! Je to POSLEDNÝ SÚD! Všetci budeme rozsúdení podľa svojej zrelosti a následne roztriedení na patričné miesta. Mohli by sme to nazvať: MATURITA DUCHA!

Duch mal určitý čas na svoj vývoj v hmotnosti a teraz musí skladať účty z toho, čo dosiahol na svojej ceste vývoja. Nikto nebol, ba ani nebude do ničoho nútený násilím, len dôsledky svojho konania mu už prinášajú, ba mnohým aj priniesli, prirodzený a veľmi bolestný výsledok v platnosti zákona vyrovnania. Lenže príčina bola vždy iba ich vlastným chcením postavená do toku času, a následok sa prejavil tak, ako sami kedysi chceli. Na tú prvotnú príčinu však už dávno zabudli – niektorí.

Ľudstvo bolo stále vedené ku Pravde rôznymi formami. Kedysi aj medzihviezdne kontakty boli bežné a viac verejné, lebo s výchovou civilizácie je to presne tak, ako s výchovou dieťaťa. Do puberty, pokiaľ je dieťa nesamostatné, je potrebné vedenie dôkladnejšie a názorné, aby sa dosiahlo úspechu. Preto v starých spisoch, ako indické Védy, ale aj Biblii, indiánskom Popol Vuh a iných spisoch, nachádzame bežne popis priamych kontaktov s mimozemskými – vyspelejšími bytosťami, ktoré ľudstvo vychovávali. Po „puberte“ ľudstva, akoby istej vyspelosti, sme boli ponechaní na vlastný vývoj a vedení iba „tichou formou“. Medzi nás pozemšťanov sa vteľovali vyspelejšie bytosti a viedli nás ku Pravde. Bol to napríklad Budha, Mohamed a ďalší. Potom treba menovať priamych poslov od Boha, ako Syn Boží – Ježiš, Syn Človeka – Imanuel a nakoniec aj Prakráľovná. Lenže všetky tieto snahy zo Svetla boli vždy marené a sprevádzané temnou opozíciou, ktorá čistú múdrosť marila a vždy sa snažila znehodnotiť Pravdu. Naša Zem má v tomto smere isté privilégium:

Je poslednou – najnižšou z planét, ktoré ešte patria do úrovní Svetla.

Ale aj tu ľudstvo vždy ochotnejšie slúžilo temnu, lebo sa mu páčili ním používané a veľmi lákavé návnady. Práve preto, lebo tu boli aj aktivity temna najintenzívnejšie z uvedeného dôvodu. Pravda si vyžadovala a stále vyžaduje vynaloženie námahy pre ducha, iba ktorého protitlak ho dokáže udržať v ostražitosti a zahriať na potrebný stupeň, rozkmitať jeho obaly umožňujúce pôsobenie a prežitie na všetkých jemu darovaných úrovniach. Preto je bez vlastnej aktivity ducha, každá pomoc pre neho márna! Všetko zostáva iba v polohe poradenstva a nenásilnej pomoci, podnet pre ktorú musí vychádzať od každého jedinca zvnútra, teda od jeho zobúdzajúceho sa ducha.

Všetci tí, ktorí svojho ducha už dokázali zobudiť, sa potom pokúšajú o to isté u svojich blížnych a sú nešťastní z toho, ako odmietavo sú tieto snahy využité, ale aj oni sami cítia zahanbenie, keď si uvedomia, že doposiaľ tiež boli rovnakí a patrili medzi nich. Teraz už vedia, že ten rozhodujúci impulz, potrebný na zobudenie, nedokážu nikomu odňať, ale iba pomôcť oživiť. Preto každú našu snahu týmto smerom, berte iba ako jemné postrčenie, za ktorým musí nasledovať vlastné chcenie, oživené túžbou vlastného ducha.

Ľudstvo je rozdelené na skupiny a každá vyžaduje iný prístup, lebo aj vybavenie duchov je rôzne. Jeden dokáže vidieť bytosti prírody a o nich teda má informovať a poučiť príbuznú skupinu ľudských duchov. Iní vidia a aj komunikujú s bytosťami mimo Zeme a to je už dnes veľká skupina, lebo sa s týmito objektmi už stretli mnohí. Lenže všade a teda pre každú skupinu, má temno pripravené návnady a lákadlá, preto musia byť všetky skupiny informované v zmysle Pravdy, teda Slova, ktoré máme k dispozícii a to pre všetky skupiny.

Nie sa vzájomne obviňovať a trieštiť sily, ale sa doplňovať!

To odkazujeme, my, aktéri stránky rádia ZÁCHRANA všetkým, ktorí zatiaľ plodia rozkoly a rozbroje.

Dnes žiaľ, je situácia taká, že po zjednotení sa volá iba z vypočítavosti, ktorá chce zneužiť jemnejšie danosti jedincov uvedenej skupiny na to, aby pritiahli – zmenili tých, z tej inej skupiny, na základe vlastných podávaných dôkazov. Lenže si treba uvedomiť, že dnes za dôkaz platí iba to, čo je exaktne, alebo väčšinou overiteľné a smeruje žiadaným smerom. Určite je dnes viac takých, ktorí majú skúsenosti s mimozemskými civilizáciami, ako so spolunažívajúcimi - bytostnými. Ich pôsobenie sa stále preto radí skôr do ríše rozprávok a bájí. Potom je tu aj istý dôkaz Pravdy: To jemnejšie cítenie musí posunúť hranice ľudského poznania dopredu, teda musí byť prakticky prospešné pre skutočný život a nie iba pre rojčenie, ktoré sa nedá zužitkovať.

Slovo nám naopak radí, že ľudstvo je ako rozkvitnutá lúka, ktorá práve svojou svojráznosťou kvetov, dokáže povzniesť jedinca a nakoniec aj celok, veď preto je nie jednofarebná.

Snaha každého pravého čitateľa Posolstva, ba každého, kto sa cíti byť v službe Pravdy, by teda mala niesť v sebe už toto poznanie a viesť hľadajúcich k tomuto Slovu Absolútnej Pravdy, ale nie žiarlivo, iba ku vlastnej skupine. Rôzne skupiny si toto Slovo vždy vysvetľujú sebe rovnorodým spôsobom, ale iba vzájomné doplnenie, môže niesť v sebe pravú harmóniu!

Využime tento vzor a príklad a prestaňme sa v kútiku duše snažiť pretvárať svojich blížnych k obrazu svojmu a hneď to bude poznať na výsledku, lebo zmizne doterajšia vypočítavosť a pretvárka. Zachovajme sa tak, ako tie kvety na lúke, kde každý si zachováva svoju svojráznosť, ale všetky plnia rovnaký zákon a aj vôľu Najvyššieho – hore ku Svetlu! Aj keď si to ani jedna skupina otvorene neprizná, Božie zákony to potvrdzujú a konajú podľa nášho vnútorného presvedčenia, ale nie toho, ktoré nechávame na obdiv svojmu okoliu.

Konajme konečne to, čo cítime – skutočne!
A nehanbime sa vnútorne otvoriť!

Je potrebné vysvetliť ešte dôležité neporozumenie, ktoré je prameňom väčšiny rozkolov a hlavnou príčinou neznášanlivosti aj tých duchovných skupín, ktoré by už mali byť oázou pokoja a mieru.

V texte už bolo naznačené, že vo stvorení je množstvo rôznych druhov a tie majú aj rôzne druhy určenia. Bol spomínaný zákon rovnorodosti, ktorý je v platnosti a vytvára dôležité spojenia. Lenže netreba zabúdať na ďalší dôležitý zákon, ktorý spolupôsobí a zdanlivo je v protiklade so spomenutým. Je to zákon doplnenia celku, alebo druhu! Tento zákon naopak pôsobí to, že protiklady sa priťahujú!

A práve neschopnosť rozlišovať medzi týmito dvomi zákonmi, pôsobí aj medzi čitateľmi Slova veľa rozkolov. Kameňom úrazu je to, že ucelený druh sa nám javí niekedy iba v tom, čo týmto druhom nie je a naopak. Napríklad človek nie je ucelený druh, ale jeho vlastnosť, už je. Urobme si teda obraznú analógiu:

Ucelený druh    =   ľudstvo – lúka – vlastnosť = ZÁKON ROVNORODOSTI!
Čiastkový druh =  človek – kvet –uniformita = ZÁKON DOPLNENIA CELKU!

Napríklad VERNOSŤ, ako vlastnosť človeka, je ucelený druh, ale samotný človek je iba čiastkový druh. Vernosť teda podlieha zákonu príťažlivosti rovnorodého, ale človek iba zákonu doplnenia celku!

KEĎ SA NAUČÍME ROZLIŠOVAŤ SPRÁVNE TIETO DVA ZÁKONY,
NAUČÍME SA AJ TVORIŤ POKOJ!

ZAVLÁDNE MIER A POROZUMENIE!

* * *

Doplnenie príspevku

Na úvod treba povedať, že je smutné, ako práve tí, ktorí sa radia ku čitateľom Slova, toto Slovo málo poznajú a žiadajú isté dôkazy o tom, čo je väčšine dávno jasné.

Prišlo nám viacero reakcií na tento príspevok od čitateľov Posolstva Grálu, pričom otázky sa dotýkali zakaždým mimozemskej civilizácie, pochybností o tom, či sú aj také mimozemské civilizácie, ktoré sú duchovne vyspelejšie, ako tá naša pozemská a najmä toho, či naozaj lietajú mimozemšťania v UFO na našej oblohe. Resp., otázka znela: „Kde v Biblii alebo v Posolstve Grálu je o tom písané?“

Nie náhodou Pán poskytol túto informáciu koncom NOVEMBRA, lebo pre znalých to má svoj a to veľmi dôležitý dôvod. To všetko vysvetľovať, by už ale bolo zasahovaním do slobodnej vôle a preto si všetky ďalšie súvisiace informácie bude musieť vyhľadať každý sám, nakoľko to musí vychádzať z vnútra každého jednotlivého ducha, ba súvisí to s tými nezhodami, pri ktorých sa musí tolerovať nerovnaká zrelosť a prihliadať na ňu.

Tu sú tie požadované dôkazy:
Posolstvo Grálu od Abdrushina, prednáška K 29. novembru 1931
„Keďže ku vám prehováram odtiaľto, tak to nie je určené len pre pozemských ľudí, ktorí sú v duchu tak ťažkopádni, ale omnoho viac pre miliardy, ktoré obývajú ľahšie úrovne vesmíru, ktoré usilujúc ku Svetlu, prahnú po mojom Slove, aby podľa neho žili v radostnej vďačnosti!

Počet obyvateľov tejto Zeme je zanedbateľný. Preto to nehrá pre mňa žiadnu veľkú rolu, či počúvajú títo pozemskí ľudia môjmu Slovu, a či sa preň otvoria, alebo či zostanú uzavretí. JA SPĹŇAM! Kotvím do tejto hrubohmotnosti svojim Slovom Božiu vôľu, nepokrivenú, nevykoreniteľnú!

A moje Slovo je vynášané do všetkých častí svetov, preniká ako burácanie búrky lámuc nesprávne a posilňujúc správne, otvárajúc pri tom brány, ktoré vedú k doposiaľ netušenému Svetlu! Ešte skôr než vaše myslenie môže pochopiť správne moju reč, stala sa táto už v mnohých ríšach skutočnosťou! Tam už moje slová žijú skôr, než ste ich vy správne pochopili!

Čo tu vy v tejto hrubej hmotnosti sťažka pozorujete, to povstáva ihneď v ľahších ríšach ako údery mečom najťažšieho druhu, alebo ako ukľudňujúci balzam, ako liečivý olej a tiež ako oslobodzujúce uvoľnenie. Záleží pritom na druhu ríš a duší. Práve preto sa dá o to nápadnejšie pozorovať, že vy tu, u prameňa, sa tak málo namáhate. Tu, kde k tomu dostávate celkom zvláštnu silu pre čulosť ducha. Všetkým svetovým častiam je nápadné ako túto silu väčšinou vôbec nepoužívate k účelu, pre ktorý ste na hore a v mojej blízkosti, ale ako mnohí ju chcú brzdiť a ponechať doterajší všedný život na prvom mieste svojej činnosti a myslenia.

Sú ich tisíce z iných svetových častí, ktorí stoja okolo vás bez pochopenia a vám neznámi. Smutne zase odchádzajú, sklamaní, lebo sa chceli u vás učiť, priťahovaní sem silou Svetla! Predpokladali ako celkom samozrejmé, že tu nájdu pre vesmír všetko vzorné, ako podklad už pre tisícročnú ríšu."
 

Biblia, Starý zákon, prorok Izaiáš 66. kapitola 15. a 16. verš
„Lebo, hľa, Hospodin príde v ohni a jeho vozy ako povíchrica, aby prchlivosťou odplatil svojím hnevom...

Lebo Hospodin bude súdiť ohňom a svojím mečom každé telo.“

V tomto 15. verši je ešte potrebné upozorniť na zvýraznené „jeho vozy“. Skúste porozmýšľať o aké Hospodinove vozy sa môže jednať? Vysvetlenie nachádzame u ďalšieho starozákonného proroka. Jeho proroctvá zapadajú do našich dní a čo je hlavné a zaujímavé, dokázal popísať nám dobre známu modernú techniku jeho slovnou zásobou, ktorá nedisponovala potrebnými výrazmi na toto popísanie. Je to prorok Ezechiel! Videnie mal pri rieke Kebár.

Biblia, Starý zákon, prorok Ezechiel 1. kapitola 4. – 28. verš
„Videl som, že prišiel burácajúci vietor od severu i veľký oblak, a blýskavý oheň s jasom dookola; z jeho vnútra, totiž zo stredu ohňa sa lesklo niečo ako mosadzné zrkadlo. Z jeho stredu vystupovala podoba štyroch živých bytostí, ktoré mali takýto výzor; podobali sa človeku. Každá mala štyri tváre a každá mala štvoro krídel. Ich nohy boli rovné a ich chodidlá boli ako teľacie chodidlá a jagali sa ako bronzové zrkadlo. Pod svojimi krídlami na štyroch stranách sa navzájom dotýkali; nemohli sa obracať, keď šli: všetky šli smerom svojej tváre. Podoba ich tvárí bola ako ľudská tvár a po pravej strane všetky štyri mali leviu tvár, po ľavej strane všetky štyri mali býčiu tvár a zo zadu všetky štyri mali orliu tvár.

To boli ich tváre; a ich krídla boli rozpäté nahor, takže krídlami sa vzájomne dotýkali a dvoma si zakrývali telá. Všetky šli priamo smerom svojej tváre: ta šli, kam chcel ísť duch; keď šli neobracali sa. Medzi štyrmi bytosťami bolo čosi, čo vyzeralo ako žeravé uhlíky, ako fakle, ktoré sa pohybovali medzi živými bytosťami. Oheň vydával žiaru a z ohňa šľahali blesky. Živé bytosti pobehovali sem i tam, takže vyzerali ako blesky.

Keď som hľadel na živé bytosti, videl som vedľa všetkých štyroch po jednom kolese na zemi. Vzhľad kolies a ich výroba pripomínali lesk chryzolitu a všetky štyri mali rovnakú podobu. Tak vyzerali a tak boli zhotovené, ako keby koleso bolo v kolese. Mohli ísť na všetky štyri strany, v chode sa neobracali. Mali bahry a videl som, že ich bahry boli dookola plné očí na všetkých štyroch kolesách. Keď živé bytosti šli, išli vedľa nich aj kolesá. Keď sa živé bytosti vzniesli zo zeme, vzniesli sa aj kolesá. Kam chcel ísť duch, ta šli aj kolesá sa súčasne vzniesli, lebo duch bytostí bol v kolesách. Keď išli tie, išli aj ony; keď tamtie zastali, zastali aj ony; keď sa vzniesli zo zeme, vzniesli sa aj kolesá, lebo duch bytostí bol v kolesách.

Nad hlavami živých bytostí bolo čosi ako pevná obloha, leskom podobná hroznému krištáľu, rozprestretá zhora nad ich hlavami. Pod oblohou boli ich krídla rozpäté, pričom jedno sa dotýkalo druhého. Dve krídla každej bytosti zakrývali ich telá. Keď šli počul som šum krídel, ako hučanie mnohých vôd, ako hlas Všemohúceho, ako zvuk vojenského tábora. Keď bytosti zastali, zvesili krídla. Tu zaznel hlas sponad oblohy, ktorá bola nad ich hlavami; keď zastali, zvesili krídla.

Zhora nad oblohou, ktorá bola nad ich hlavami bola podoba trónu, čo vyzeralo ako drahokam zafír. Na podobe trónu bola zhora postava, ktorá vyzerala ako človek. A videl som lesk , akoby lesk mosadzného zrkadla, čo vyzeralo ako oheň, ktorý mal okolo seba dvor až hore k miestu, ktoré vyzeralo ako bedrá; avšak ďalej od miesta, ktoré vyzeralo ako bedrá, videl som niečo podobného ohňu, čo bolo obklopené jagotom. Vyzeralo to ako dúha, ktorá býva na oblaku za daždivého dňa. Tak vyzerala podoba slávy Hospodinovej. Keď som to videl, padol som na tvár a počúval som hlas, ktorý hovoril.“

Tento popis podaný v názvosloví človeka, ktorého slovná zásoba nepostačuje na popísanie takého technického zariadenia, ako videl pred sebou Ezechiel je nad naše očakávanie presná, lebo na základe tohto popisu si dal pán Blumrich patentovať koleso, ktoré sa môže pohybovať rôznymi smermi a ono sa pritom nemusí otočiť do smeru pohybu.

 

Ďalej podľa tohto popisu bol zhotovený model lietajúcej lode, ktorý presne zapadal do objavených stavieb v Libanone.

 

Popis lietajúceho stroja Ezechielom dokazuje, že tieto lietajúce stroje boli pozorované v minulosti a sú pozorované aj teraz.

Biblia, Starý zákon, prorok Daniel, 7. kapitola verš 13., 14.
„V nočných videniach som videl, že na nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako Syn človeka. Dostal sa k Vekom starému a priviedli ho pred neho. Dostal moc, slávu i kráľovstvo, aby mu slúžili všetci ľudia, národy a národnosti. Jeho vláda je večná a nepominie, jeho kráľovstvo nezanikne.“

Biblia, Nový zákon, evanjelium podľa Matúša, kap. 24, Príchod Syna človeka v oblakoch
29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.  
30  Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou.   31  On pošle svojich anjelov s veľkou poľnicou { Var.: + so zvukom.} a tí zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja nebies až po druhý. 

Doznievania k Posolstvu Grálu od Abdrushina, prednáška K sviatku Čistej Ľalie (7. Septembra 1933)
A Svetlo vám to zvestuje v krátkom čase a ľudia, ktorí neveria, sa zľaknú!
A naplní sa zasľúbenie proroka, že prídem v oblakoch a oni uvidia moje meno a poznajú ma!
A vystavím vám chrám vášho BOHA a PÁNA tu na zemi a budem vaším Kráľom, ktorý vás bude navždy spájať so silou z Ducha, keď ponesiete v sebe vôľu k vzostupu.
Príďte a nasledujte ma, lebo som tu!

A na záver ešte jedna citácia z  Doznievaní k Posolstvu Grálu od Abdrushina, prednáška Vianoce
„Ľudstvo popretŕhalo toto spojenie ukrižovaním a rozbilo starú zmluvu. Boží posol, ktorý dal roztrhnúť túto oponu, vyprázdnil tým tiež Archu zmluvy, pretože stratila pôvodný zmysel a hodnotu. Po tejto vražde nemohla ďalej existovať zmluva medzi Bohom a ľudstvom. Zostalo vám tu jedine Slovo, ako lano k záchrane pre jednotlivcov, ak sa chcel namáhavo po ňom šplhať, aby dosiahol svetlejšie výšiny.“

Skúste si zodpovedať otázku:
Kto roztrhol oponu v chráme v Jeruzaleme a vyprázdnil archu zmluvy po ukrižovaní Ježiša?!

Ďalej vás odkazujeme na video na našej stránke, v priečinku Veda a vesmír. V tomto priečinku autor príspevku "Isto lietajú" zverejnil aj svoje fotografie UFO v Tatrách. Má aj ďalší dôkaz, a to video z Vomperbergu, na ktorom je zachytený prelet UFO nad Pyramídou, v ktorej sú uložené Abdruschinove pozostatky.

Tak aké protidôkazy môžu poskytnúť naopak odporcovia?
Všetko neporozumenie je výsledkom toho, že odporcom chýbajú dôležité informácie a vládne im prehnané povýšenectvo.

Citát z knihy Večné zákony:
"Otázka:
Prezraďte mi, čo je najväčšou prekážkou pre pochopenie temna?

Odpoveď:
Povrchnosť a domýšľavosť vo vlastnú čistotu a dokonalosť, ktoré zabraňujú tomu, aby človek spoznal temno na sebe a vo svojom okolí.“

A dnes, v čase Súdu, predsa na každého z nás pôsobí temno! Všetkých nás chce odvádzať od Pravdy!
Treba to mať na pamäti a všetko dianie a prežívanie – si kontrolovať Slovom!
Ale najskôr, to Slovo treba poznať a to vyžaduje úprimné, vytrvalé a najmä samostatné
HĽADANIE!


________________________________________________________________________________________
6. február 2015

VEDECKO – DUCHOVNÝ
POKROK

 

Teraz si mnohí čitatelia pomyslia, že došlo k omylu a ten názov mal znieť: Vedeckotechnický pokrok! 
Lenže nedošlo ku chybe, ale chyba je zatiaľ iba v našom myslení, hľadaní, nachádzaní a konaní! Nakoľko osoba Ježiša je známa väčšine, môžeme sa od tej doby a Jeho odkazov odraziť, aby sme mali na čom stavať svoju stavbu poznania. 

Ježiš nám teda radil: „Buďte ako deti!“ 
Ten, kto má, alebo mal dieťa, alebo teraz už aj vnuka, možno zistil, že dieťa kladie veľa otázok: „prečo?“
Nedávno jeden môj vnuk ma tiež privádzal do rozpakov touto otázkou, lebo ju kládol následne a nebol spokojný s odpoveďou, ale stále pokračoval: „pečo?!“ Ešte ani nevedel vysloviť ®, ale nezostával spokojný s odpoveďou prvotnou, lebo pre neho plodila otázku ďalšiu! Ja by som bol býval schopný odpovedať aj na tie ďalšie jeho otázky, ale žiaľ, jeho pochopenie by nebolo schopné ich správne vyhodnotiť! A tu sa dostávame ku závažnému dôvodu toho, prečo aj ľudstvo muselo byť vzdelávané po etapách a teda postupne! Ba ešte stále aj bude!

A toto je ten nepochopený odkaz Ježiša!

Takí by sme mali zostať aj v dospelosti a neuspokojiť sa s odpoveďou prvotnou, lebo je to vždy ešte odpoveď nie tá konečná a pravá – príčina, ale ešte iba nepodstatný následok!
Na tejto stránke už bolo mnoho objasnené, alebo aspoň bola o to snaha a teda aj z následného textu už niečo odznelo, ale v trochu iných súvislostiach a teda nebudeme sa celkom opakovať. 

Práve tí, ktorí by mali uvádzať toto poučenie Ježiša do života, teda kňazi – farári – farizeji, tí to vôbec nerobia a zanedbávajú svoju povinnosť v tom, že nevenujú duchovnému pokroku žiadnu pozornosť, ale zostávajú v starých a skostnatených definíciách, ktoré si vytvorili už iba oni samotní, za účelom lacného živobytia a moci. Preto došlo, ba stále dochádza k nasledovnému:

Starozákonní farizeji preto nespoznali Ježiša!
Novozákonní farizeji nespoznali Syna Človeka!

Farizeji Grálu nespoznali Prakráľovnú!
Farizeji Večných zákonov nepochopili pravý odkaz pre seba tiež,
a preto nemôže dôjsť k harmónii. 
Pritom všetci Vyslanci Boží, nám zasľúbili svojich nasledovníkov!!!
A všetci zasľúbení nasledovníci stavali na Slove svojich predchodcov.

Nespoznali sme ich, ba ani SLOVO, ktoré hlásali a pritom vždy stavali to svoje Slovo na tom, ktoré priniesol ich predchodca, ktorý aj ich samotných zasľúbil!
Farizeji ich aj tak zaradili medzi falošných prorokov! A to iba preto, lebo ohrozili ich lacný chleba a moc. Ale ako už bolo uvedené, tomu pokroku vedeckotechnickému venujú pozornosť značnú, ba až takú prehnanú a nemravnú, že si prezerajú na internete pornografické obrázky detí, ba ich aj šíria a čo je horšie aj prakticky zneužívajú. 

Môžu sa potom diviť, že výsledky ich konania plodia ten chaos, ktorý každodenne prežívame a výchova takéhoto typu väčšine spoločnosti aj vyhovuje? Ako zásterku potom produkujú maskujúci hrkot vo forme rôznych „dobročinných“ akcií, rôzne referendá, návštevy, ktoré majú zachrániť ich povesť, ale všetky tieto akcie majú iba udržať ich ovečky spokojnými, aby nedošlo ku stratám, aby neprišli o zdroje, ktoré ich udržujú v pozícii, ktorá im veľmi vyhovuje. 
Nech sa teraz necítia dotknutí iba duchovní vodcovia rôznych cirkví, ktorých je už toľko, že sa v tom nikto nevyzná, ale je to neduh každého jedného z nás, lebo všetci nesieme podiel svojej viny, na tomto dianí.

Teraz sa isto mnohí ohradia: „A ako že ja môžem zasiahnuť do tohto diania a čím môžem zmeniť smer, ktorým sa uberá ľudstvo?“
Je to znovu veľmi jednoduché, ale pre dnešného človeka aj zároveň veľmi ťažké. Lenže iba jeho vlastnou vinou, lebo to naopak, mohlo byť aj veľmi ľahké! 

Stačilo by iba:
Keby sme deťom, na ich otázku: „prečo?“ dávali tie správne odpovede, v zmysle už nami získanej Absolútnej Pravdy – Posolstva Grálu, vtedy by začalo postupne dochádzať ku ozdraveniu ľudskej spoločnosti, a tak by sme sa zbavili s nevedomosťou všetkých terajších poblúdení, ktoré spôsobujú dnešné formy utrpenia a všetky prežívané pohromy, ba aj katastrofy. 
V PG by našli aj vedci odpovede na všetky svoje otázky, ktoré teraz tiež kladú iba v nevedomosti. Lenže ku tomu je potrebná pravá pokora a zbavenie sa ctižiadostivosti!

Jednoducho povedané:

Všetci zanedbávame to pre nás podstatné! 
JE TO TEN POKROK DUCHOVNÝ!

Teraz sa konečne dostávame ku tomu názvu, ktorý by to mal pre našu dobu definovať.
„Pre našu dobu!“ 

Zatiaľ iba pre našu dobu, lebo následne to bude pokračovať, ale ten názov sa zmení.
Dnes je medzi vedcami viac ako medzi kňazmi takých ľudských duchov, ktorí dokážu splniť to kritérium, ktoré na nás kládol Ježiš: „Buďte ako deti!“ 
Vedec, ktorý je skutočne pravým vedcom, kladie si často tú otázku „prečo“, ak ho časom nezmôže pýcha, ctižiadosť, egoizmus a iné neduhy, ale zostane aj ako vedec pokorný, potom dokáže nachádzať prírodné zákony vo svojom pôsobení, ba časom pochopí aj to, že tieto zákony sú nie výsledkom náhody a nakoniec uzná aj ich TVORCU. Zostane mu teda tá detská zvedavosť, lenže časom podľahne nesprávnej výchove a okoliu. A do tohto štádia pravej zvedavosti, sa už dopracovali niektorí, ktorí ale zatiaľ nemajú dosah na zmenu smeru lode, ktorá ľudstvo unáša do katastrofy, lebo im chýba to rozhodujúce: peniaze a moc! 
Potom je tu ešte iná skupina, ktorá sa dopracovala ku PRAVDE! Sú to tí, ktorí pôsobili medzi ľudstvom aj v minulosti, a ktorých by sme mohli nazvať prorokmi. Sú to ľudskí duchovia, ktorí už svojim dlhým vývojom, mnohými vteleniami na Zemi, ba aj mimo Zeme, získali vo vlastných prežitiach potrebný pokrok, ktorí im dnes umožní, pomáhať aj iným. Alebo sú dokonca vyššieho pôvodu, ako väčšina ľudských duchov, ktorí sú pôvodom iba z vyvinutých. Do tejto skupiny môžeme zaradiť ešte aj ďalších, ale to bude potrebné najskôr niečo zacitovať zo SLOVA Syna Človeka:

Na starých i na nových obrazoch vídame učeníkov Syna Božieho, Ježiša, zobrazených s plamennými jazykmi na hlavách, takže sa tieto postavy na obraze javia, ako zapálené, nepokojne horiace sviečky.
Toto zobrazenie pochádza pôvodne od umelcov, ktorí boli buď sami jasnovidní a duchovne ukázané obrazy odovzdávali takým spôsobom ďalej alebo ich podľa popisovania jasnovidných ľudí zobrazili.

Väčšina pozemských ľudí sa však napriek tomu nazdáva, že iba umelcova fantázia zvolila túto formu zobrazenia. Ale zobrazenie v tomto prípade temer presne vystihuje pravdu, pokiaľ ju vôbec možno obrazne sformovať.

Chcem sa preto dnes o tom zmieniť, pretože aj dnešní skutoční učeníci, ktorí sú vo svojej podstate živí, nesú na hlave ten istý plameň, ktorý môže byť mnohým jasnovidným ľuďom zreteľne viditeľný. Nie všetkým; lebo dar jasnovidectva je rozdielny mnohorakým spôsobom.

Deje sa to tak, že vyvinutým ľudským duchom sa k ich duchovnému druhu daruje ešte iskra z čisto duchovného.
Táto iskra sa javí ako plamenný jazyk na hlave, ale iba vtedy, ak učeník iskru používa a  nie je pri tom azda príliš lenivý. Ona sa rozžiari iba pri správnom používaní a pôsobí podľa svojho druhu. Pri tom zostáva stále samostatná; môže sa síce k duchovnému pridružiť alebo pričleniť, ale nikdy nemôže s ním splynúť.

Tak ako sa čisto duchovné vo stvorení, zodpovedajúc svojmu druhu, vznáša zákonite nad duchovným, tak stojí aj u učeníka neskoršieho stvorenia nad jeho duchom a zostáva tam bez toho, aby do učeníka vošlo; lebo to čisto duchovné nie je azda čistejšie duchovné alebo silnejšie duchovné, ale je celkom iný, samostatný druh, má teda úplne odlišnú podstatu, než duchovné.
Pripojenie oboch týchto druhov je možné, ak sú naporúdzi zákonom stvorenia zodpovedajúce prechody, nie však možné splynutie.
To je príčina, prečo sa čisto duchovná iskra zjavuje nad ľudským duchom ako plamenný jazyk.
Ale nechcem sa uspokojiť iba s vysvetlením deja, ktorý maliari zobrazujú na obrazoch, ale chcem ísť ďalej a uviesť vám dôvod, prečo učeníci dostávajú iskru z prastvorenia, načo ju potrebujú; lebo keby ju naozaj nepotrebovali, nedostávali by ju.
Učeníci majú byť sprostredkovateľmi medzi vyslancom Svetla, inkarnovaným na zemi a pozemskými ľuďmi. Majú rozširovať Božie Slovo, príkladne žiť podľa Božej vôle a ako prví ju pozemsky uskutočňovať.
Na to potrebujú širšiu schopnosť chápania, ktorá je schopná prijímať vznešený zmysel Božieho slova, teda rozumieť Synovi Božiemu. 
Jedine na tento účel dostávajú učeníci iskru z čisto duchovnej ríše, ktorá ich robí schopnými prijímať posolstvo zo Svetla vyšším spôsobom než vyvinutý duch pozemského človeka, pretože prostredníctvom tejto iskry môžu pristúpiť o malý krôčik bližšie k Božskému a sú duchovne vyzdvihnutí z neskoršieho stvorenia nahor k lepšiemu poznávaniu.

Tento plamenný jazyk pôsobí dvojakým spôsobom, raz ako lievik pre ľudského ducha stojaceho pod ním, inokedy zase ako anténa. Tým naznačujem dva druhy prijímania. Lievik je obrazom pasívneho, negatívneho prijímania, zatiaľ čo anténa odzrkadľuje aktívne alebo pozitívne prijímanie. Do lievika sa musí nalievať, anténa sama pevne zadržuje to, čo sa jej celkom určitým spôsobom dotklo.
Lievik prijíma slovo ako formu, a anténa ho prijíma ako vyžarovanie sily.

Pôsobenie na učeníka je teraz takéto:
Napriek spojeniu si plameň zachováva svoj vlastný druh, ako si aj duch pozemského človeka uchová bez zmeny vlastný, jemu prináležiaci druh.
Čo je však plameň na učeníkovej hlave schopný prijať, to sa následne v ľudskom duchu vibračne spoluzachvieva, a ľudský duch učeníka potom dáva ďalej pozemským ľuďom to, čo pri spoluvibrácii precítil! Dáva to ďalej spôsobom pozemských ľudí, pretože to pre neho podľa zákonov stvorenia nie je inak možné, a preto mu môžu pozemskí ľudia aj rozumieť vďaka rovnorodosti svojho ducha! Tak sa to zdanlivo javí ako premena sily Slova a druhu, pretože učeník to odovzdáva ďalej inak, ako je schopný to prijať. Jeho duch však priamo neprijal vôbec nič, lež pri vibrácii prijímajúceho plameňa nad sebou mohol iba spolupreciťovať to, čo plameň prijal.
Bez tohto jemnejšie vyciťujúceho plameňa nemohol by ľudský duch učeníka vnímať viac než iní ľudia.

Z toho sa dá poznať nesmierna dôležitosť, ktorú učeníci vo svojich rozličných druhoch majú ako mosty k ľudstvu, ktoré nesmú byť strhnuté, ale chcú byť plne využité.
Sú to mosty celkom odlišných druhov, ktoré sú pre ľudstvo v jeho zložení potrebné, aby ho Slovo mohlo svojou silou zasiahnuť. Z tohto dôvodu nie sú ani učeníci vyberaní s rovnakými osobnými vlastnosťami, ale sú navzájom celkom odlišní. Odlišní vzdelaním a charakterom, pozemskými znalosťami a pozemským postavením, dokonca sú odlišní duchovnou zrelosťou. Tieto rozdiely sú nutné, lebo tvoria mosty k rôznorodým skupinám, do ktorých sa ľudská masa rozdelila.

Každý učeník prijíma Slovo a silu Syna Božieho svojím vlastným spôsobom a podľa toho ich odovzdáva ďalej, čím pôsobí na tú skupinu ľudstva, ktorá je s ním rovnakého druhu. Lenže učeník musí tento svoj druh zdokonaliť do najvyššej zrelosti, aby bol pre svojich rovnorodých vzorom!
Tým teraz získate tušenie o Božej múdrosti, ktorá má v láske všetko na zreteli a vie vhodne pomôcť. To vám však zároveň vysvetľuje mnohé, nad čím si márne lámete hlavu, pretože si neviete vysvetliť príčinu toho či oného počínania.
V každom jednotlivom učeníkovi vidíte stelesnenú a zastúpenú jednu celkom určitú skupinu pozemských ľudí. Ani jeden sa pritom nepodobá druhému, práve tak málo, ako sa úplne nepodobajú veliké skupiny rovnorodých pozemských ľudí.
Celý zástup učeníkov bude však tiež stelesňovať celé pozemské ľudstvo . . . po súde! Lebo až potom môže byť ľuďom prostredníctvom učeníkov poskytnutá pravá pomoc. Až potom budú spustené padacie mosty, ktoré dnes ešte musia zostať vyzdvihnuté.
Pritom sa to vždy týka len jednotlivého tvora ako takého, nie azda ako príslušníka rasy, a či nejakého národa, alebo dokonca luciferovského produktu rozumu, bažiaceho po moci menovaného „stranou“, a ktorý je jedným z najskazonosnejších kanálov luciferovského chcenia.
Pred Bohom také niečo nejestvuje, tam sú len tvorovia ako takí! A aký je jednotlivý tvor sám o sebe, taký a nie iný platí vo stvorení a pred Bohom!
Takisto pritom neprichádza do úvahy, či je ľudský tvor katolíkom alebo evanjelikom, alebo či je členom nejakého iného vyznania; ale platí jedine to, akým je človekom. Pred svätými Božími zákonmi je rozhodujúce myslenie, chcenie a konanie!
Pestrofarebné pláštiky, ktorými sa rozum snažil obvešať duše na zemi, budú pred Božím súdom strhnuté; lebo sú zavesené len voľne. Čo sa však snažilo ukryť pod nimito odhalí teraz lúč Svetla!
Výber učeníkov poukazuje, na skutočnosť, že pre každého človeka na zemi po súde bude aj učeník, ktorý mu môže sprostredkovať Slovo a silu spôsobom vhodným práve pre jeho druh, takže žiadny hľadajúci a prosiaci nemusí vyjsť naprázdno, len čo sa namáha Slovo skutočne nájsť. Dosiahne bezpodmienečne duchovne spojenie s takým učeníkom, ktorý je k jeho druhu najbližšie a môže sa s nim potom aj pozemsky stretávať, keď bude chcieť, aby pritom obdržal od neho aj  to posledné: spečatenie!
Tak je o to postarané zo Svetla! V tomto čase vidíte iba začiatky, a preto ešte nemôžete vnímať celý obraz, no príde čas, v ktorom budete prekvapene stáť a vidieť, že už dnes boli pre to presne vytvorené celé základy a že treba už iba povkladať jednotlivé kamene do prázdnych miest, tými učeníkmi, ktorí budú ešte povolaní, aby sa tým zavŕšilo obdivuhodné mozaikové dielo, na ktorom má spočívať veľká tisícročná ríša mieru, ktorú zasľúbil Boh a ktorá môže byť vytvorená jedine samotným Bohom, nikdy nie človekom, aj keď sa na to nejeden človek cíti povolaný.

Tieto citáty dokážu dať znovu mnoho odpovedí pre vážne hľadajúceho, ktorí si ešte dokáže klásť tie otázky: prečo?
Preto netreba zabúdať na zvýraznený text, ktorý dokazuje, že aj dnes sú tu takí, ba stále môžu pribúdať, ktorí si zaslúžia ten titul učeník, že nepochádzajú zo žiadnej školy, žiadnej cirkvi, ale vyžadujú sa iba osobné predpoklady, ktoré je potrebné splniť. 

Aj Prakráľovná mala, ba aj má učeníkov, ktorí ale žiaľ, tiež zabúdajú na to podstatné upozornenie, že nemajú zasahovať do pôsobnosti iného učeníka, ktorý je určený pre inú skupinu, nakoľko ľudstvo je rozdelené na skupiny, podľa zrelosti a svojho uspôsobenia. Preto nevládne potrebná harmónia, a preto pozorujte aj dnes svoje okolie, nebojte sa aj zapochybovať a položiť si otázku prečo, ale nesnažte sa vnucovať svoj názor vám cudzej skupine, ale nechajte na každom jednotlivcovi, ku ktorej sa zaradí. 
Ak ale nájdete vlastnú skupinu, snažte sa riadiť už iba Slovom, ktoré si vzájomne pomáhajte objasniť a odstrániť pochybnosti, v tých správnych otázkach: PREČO?
Na stránke už bolo viackrát vysvetlené, že človek si dokáže vytúžiť všetko, ak je vo svojich túžbach poctivý a hľadá skutočne Pravdu. 
Tento príspevok je znovu iba pomocou pre mnohých, ktorí zatiaľ prehliadli citované rady zo Slova, ktoré už vlastnia a snažia sa podľa neho aj konať, ba preto chýba tá nutná harmónia, pod jednotným vedením Slova. 
Ku poučeniu použijem vlastné prežitie, ktoré ma priviedlo ku Slovu Pravdy. Toto prežitie nemá byť radou, ale iba vlastnou obhajobou pred tými, ktorí sa snažia práve mne a podobným radiť. Prežitie bude ale podané iba heslovite a teda veľmi stručne:

Počas každodenného pobytu v prírode som si veľakrát položil tú otázku Prečo!
Dostalo sa mi odpovedí, ktoré ma posunuli do prežívania mimo hrubej hmoty.

Našiel som praktický spôsob využitia a prelínania týchto rôznych hmotností.
Prežil som stretnutia s objektmi a aj bytosťami z týchto iných svetov.
Až po týchto skúsenostiach a prežitiach som objavil absolútnu Pravdu 
SLOVO POSOLSTVA GRÁLU!
Preto nebolo pre mňa ťažké spoznať aj nadstavbu tohto Slova vo forme Večných zákonov, ba aj samotnú Vyslankyňu Slova, lebo som mal s tým, čo tvrdila vlastnú skúsenosť, praktické prežitia už predtým. 
Teda to, čo iných odrádzalo, to som ja mal prežité a mňa naopak v poznaní utvrdilo.
Ona moje prežitia iba potvrdila! 
Preto nech sa niekto pokúsi urobiť z nej predo mnou falošnú prorokyňu! 
Najskôr nech si ale položí tú jemu nepopulárnu otázku, ku ktorej nám už radil aj Ježiš!

Keď si bude ľudstvo klásť tie správne otázky, dostane sa mu aj tých správnych odpovedí, lebo na nesprávnu otázku, nejestvuje správna odpoveď, ale najskôr treba opraviť otázku. Preto sa ľudstvo neposunie dopredu, nedosiahne tú správnu zrelosť, pokiaľ nezačne akceptovať tie jemnejšie svety, ktoré všetkému tu známemu predchádzajú a všetko aj spôsobujú. Je to pre nás zatiaľ tá nepoznaná príčina, ktorá nás priblíži ku tomu pokroku vedecko – duchovnému. Aj keď presnejšie by bolo treba napísať: duchovno – vedeckému, lebo duch je podstata, to, čo nateraz môžeme nazvať príčina. Je to aj podstata samotného človeka.
Keď potom spoznáme stvorenie, budeme poznať všetky jeho zákony, ba budeme sa snažiť podľa nich aj žiť, potom už zostane pre nás iba ten pokrok duchovný, v ktorom budeme pokračovať večne.

Pre dokonalejšie pochopenie vysvetľovanej podstaty je znovu potrebné tak, ako mnohokrát predtým, uviesť praktický príklad – podobenstvo zo života. Teraz je aktuálna otázka referenda ako  ochrana rodiny pred vplyvmi „zvrátených“ pohlavných abnormalít.
A znovu sa v tejto aktivite, ako vo všetkých iných, prejavuje nevedomosť a nekladie sa vôbec dôraz na samotnú podstatu – príčinu, ale sa utápame v nepodstatných následkoch. Nekladieme teda následne otázky dostatočne dlho a správnym smerom, aby sme sa prepracovali k jadru problému, teda k tej chcenej príčine. 

Nasledujúci text nebude snahou o ovplyvňovanie, nebude ani zameraný ako odporúčanie pre následné konanie, ale treba ho chápať iba ako príklad na objasnenie, ba aj ako cestu pre hľadanie príčiny a teda obhajobu samotnej Pravdy. 
Teraz tak často sa vyskytujúce tie pohlavné abnormality nie sú nemocou – poruchou tela, ale niečoho iného. Kladením tých následných a správnych otázok, by sme sa dopracovali k tomu, že posunutím sa do tých jemnejších úrovní, ktoré doposiaľ neuznávame, priblížili by sme sa ku tej podstate. 
Veda už tiež urobila potrebný krok a niektorí jedinci zistili a uznávajú konečne tie paralelné svety, ktoré nás obklopujú, ba v ktorých sme aktívne činní. Potvrdzuje teda tie pravdy, ktoré sú už v duchovných smeroch dávno známe, ale žiaľ, znovu iba pre menšinovú skupinu, ktorá nemá dosah na zmenu k lepšiemu.
V tom novom Slove Pravdy – Posolstve Grálu sme poučení, že podstatou človeka je duch, obalený viacerými obalmi rôznych hmotností – svetov, a nazýva sa duša. Teda vtedy, keď je už zbavený vrchného obalu, teda tela. Duch a aj duša môže byť podľa druhu činnosti potom mužského, alebo ženského pohlavia. Akého pohlavia je duša, do takého hrubohmotného tela sa vtelí. Teda buď ako muž, alebo ako žena. Lenže môže dochádzať aj ku tomu, že pri zmene druhu činnosti duše, sa táto pokriví – mení a svoje pôvodné pohlavie mení na opačné, čo má za následok potom aj iný výber hrubohmotného tela. Pokrivenosť duše trvá dovtedy, pokiaľ sa nerozhodne vo vteleniach na návrat, teda na opravu svojej pokrivenosti. 
Lenže už pokrivené duše žijú ešte niekedy aj v telách ešte hrubohmotne nie pokrivených, ale ku tomu už spejúcich. Teda aj v dnešnej „normálnej“ rodine už môžu žiť pokrivené duše! Vedia o tom aktéri referenda? 
A teraz sa dostávame k nášmu problému v tom, že naša západná civilizácia neuznáva viacnásobné vtelenia, ba nemá jasno ani v podstate človeka. Nepoznáme teda príčinu, ktorá to všetko následne pôsobí! Tak ako môžeme urobiť potrebnú nápravu?
Náprava spočíva teda v nasledovnom:

    1. Uznanie reinkarnácie. 
    2. Znalosť o podstate človeka: duch – duša.
    3. Znalosť o pokrivenosti duše, ako podstaty problému. 
    4. Následne urobiť opatrenia:
    5.
       A)          Zabrániť možnosti ku kriveniu duší!
       B)          Zabrániť vteleniu pokrivených duší!

Pre praktické uskutočnenie by teda muselo dôjsť ku tomu duchovnému pokroku, podľa bodov 1 - 3.
V spoločensko – politickom smere by sme museli skĺbiť ľudské zákony s tými, ktoré sú večné a platné v celom stvorení, teda opatrenia uvedené v bodoch A - B. 

Lenže keby sa dnes o tieto kroky niekto pokúsil, narazil by na všetky teraz rozhádané skupiny, ktoré v mene nevedomosti chcú robiť nápravné opatrenia. Všetci by sa spolčili oproti Pravde, ktorá by každú teraz rozhádanú skupinu pripravila o terajšie výsady, ale hlavne zbavila ctižiadostivosti a ega, a vlastne ponížila. Lenže práve toto nám chýba! Tieto pravé opatrenia by totiž boli proti vôli všetkých terajších, zainteresovaných skupín.

Tak toto je ten duchovný pokrok v praxi!

Iba slovo ľudské teraz doložíme Slovom Syna Človeka: 
Slová „Buďte ako deti!“ nechcete splniť, a preto pre vašu záchranu zostáva ako posledná pomoc len jedna cesta: vedenie o stvorení!
Musíte o tom prinajmenšom mať toľko znalostí, že budete schopní vradiť sa do zákonitého zachvievania, 
a toto vás buď povznesie, alebo zahubí, odvrhnúc vás ako plevy ďaleko do rozkladu.

Že v mojom Posolstve máte skutočne Slovo Pravdy, môžete ihneď spoznať, ak sa bedlivo pozeráte okolo seba; lebo celý váš doterajší pozemský život, ako aj nové prežívanie každého okamihu zvonku i zvnútra vám bude úplne jasné, len čo si to vysvetlíte a budete pozorovať z hľadiska môjho Posolstva.
Ani jedna otázka vám tak nezostane nerozriešená. Veľké pochopenie vzíde vo vás aj pre to doteraz tajuplné pôsobenie železných zákonov vo stvorení, ktoré vás vedú s účinkami vášho chcenia, a ako korunovanie vašej námahy prídete k nádhernému tušeniu múdrosti, všemohúcnosti, lásky a spravodlivosti, ktoré môžu byť len od Boha, ktorého jestvovanie tým nájdete.

Len s pravým vedením môžete sa ešte namáhavo dostať z bahna rozumovej namyslenosti; lebo v duchu sa už nemôžete stať deťmi. Dnes vám chýba všetko k tomu, aby ste sa bezstarostne detsky dôverčivo a bez odporu podvolili vyššiemu vedeniu, pretože to už nepripustí nesprávne riadená a prepiata obratnosť vášho pozemského rozumu!
Zostáva vám teda len jedna cesta k záchrane: Cesta pravého vedenia, prechádzajúca od viery k presvedčeniu!

A aby ste touto cestou mohli kráčať, k tomu vám chcem dopomôcť Posolstvom, ktoré som vám dal. Namáhajte sa však toto vedenie do seba prijať a udržiavať ho živé, takže ho už nikdy nebudete môcť stratiť, ale pôjde všade s vami na vašich cestách!

Učte sa, ľudia, je najvyšší čas!

Slovo PG je skutočne všeliek, ktorý dokáže vyliečiť všetky neduhy ľudstva.

A učeníkom tohto Slova sa môže stať hocikto, ba nepotrebuje ku tomu žiadnu školu a ani titul, ale vyžadujú sa iba jeho vlastné vnútorné hodnoty a veľká túžba ku službe!

Dieťa posudzuje všetko nezaujate, bez už vlastných názorov – „čisto“!
Dospelý človek dneška už nedokáže detsky prijímať, a preto mu zostáva iba to - namáhavo sa učiť. Preto sú potrebné tie obete zo Svetla a pomoci, ktoré môžu získať aj dospelí a ktoré nachádzame v Slove aj vysvetlené. To sú tie pomoci z prvého citátu, ktoré ešte niektorých dospelých dokážu priblížiť ku tomu detstvu. Lenže ku vlastnej škode – nami stále nepochopené!

Pamätajme:
Pre ľudstvo jestvujú iba dve cesty:

DUCHOVNÝ POKROK!
alebo          
ZÁHUBA!

 

________________________________________________________________________________________
8. januára 2016 a doplnenie 9. januára 2016

ODHALENÉ TAJOMSTVÁ UFO

 

Vážení čitatelia a budúci poslucháči, 

chceli by sme Vám dať do pozornosti dokument s názvom "Odhalené tajomstvá UFO", ktorý vysielali včera - 7.1.2016 na stanici TV JOJ PLUS. Opakovať ho budú napríklad aj zajtra 9.1.2016 na tej istej TV stanici o 14.35 hod. 

Tento dokument je možné si pozrieť aj na internete, ale v nižšej kvalite obrazu, tu:


* 16. 4. 2022 Aj toto video bolo odstránené a nedá sa viac nahrať, preto si ho záujemca môže stiahnuť z tohto odkazu:
 
 

Zároveň by sme chceli podotknúť, že fakty sa nedajú úplne umlčať a mnohí sa už so skutočnosťou zoznámili, aj keď im chýbajú tie rozhodujúce súvislosti. A na tie sa snažíme poukázať my!
Týmto súvislostiam a otázkam, na ktoré údajne ľudská spoločnosť na Zemi nedokáže nájsť odpoveď, sme sa venovali napíklad aj v príspevku "Isto lietajú", ktorý bol na stránke uverejnený 23.10.2014 v tomto priečinku "
VEDA A VESMÍR". Jeho pravdivosť potvrdil život - fakty a ľudia svojim prežitím! V tomto príspevku je vysvetlené prečo tu lietajú, prečo ich tak zaujímajú tie reprodukčné orgány, zvieratá a mnoho iného, čo vo vyššie spomínanom dokumente ostalo bez odpovede. 

 


________________________________________________________________________________________
31. január 2016

POTVRDENIE PRAVDY

 

Chceme znovu istou skutočnosťou uistiť našich čitateľov o správnosti našich aktivít a aj slov na stránke rádia. Nie je to teda iba teória, nie je to iba snaha po upútaní a pozornosti, ba už vôbec nie snaha po nejakých výhodách a vôbec nie zisku, ba ani prospechu. U nás sa skutočne jedná iba o pomoc blížnemu! A to ešte aj pri vlastnom odriekaní.
Všetci stúpenci, alebo iba návštevníci našej stránky môžu jedine mnoho získať a vždy v ďalšom prežívaní budú nachádzať iba potvrdenia ponúkanej Pravdy, ba aj dôkazy od samotnej vedy, ale rovnako aj všetkých cirkví, až pozorovateľ bude skutočne schopný oslobodiť sa od dogmatických poučiek a teórií.

V živote samotnom, bude každodenne nachádzať iba dôkazy tejto PRAVDY!

Nič vás nemôže nájsť nepripravených a teda prekvapiť, až ste tejto Pravde skutočne aj porozumeli. A to je tak nádherné prežívanie, že niet nič krajšieho, čo človek môže na svojej púti životom každodenne nachádzať. Verte nám! My to máme prežité, ba každodenne prežívame! Sú medzi nami starí, ktorí už život majú skoro za sebou, ale rovnako aj mladí, ktorí ho majú pred sebou. Teraz je to myslené iba hmotne telesne, lebo aj tí starí vedia, ba cítia to a každodenne prežívajú tiež, že ich duch je večne mladý a teda rovnaký, ako kedysi, ba dokonalejší o tú získanú múdrosť, ktorá ich urobila neskonale šťastnými. Iba ich telo už nevládze niekedy nasledovať mladého ducha! 
Aby sme však znovu podali svedectvo nášho prežitia potvrdzujúce naše slovo, ale hlavne Pravdu samotnú, odkážeme vás na jedno dôležité zistenie vedy:

https://karolinaloskotova.blog.cz/1601/vedci-poprve-vyfotili-astralni-parazity-doporucuji

(Nakoľko táto stránka bola prerobená a v pôvodnom texte preto zmizli obrázky, môžete si pôvodný článok stiahnuť a prečítať TU )

Z týchto dôkazov získate poučenie o tom, že niektorý človek je skutočne nie vždy slobodný vo svojich prejavoch a dá sa smelo povedať, že sa stáva sluhom v službách inému! A veľkou chybou je to, že väčšinou nevedome! A my sme už mnohokrát upozorňovali, že tieto príčiny siahajú mimo Zeme! 
A práve v tom spočíva dôvod našej snahy ku pomoci, aby sme získali túto dobrovoľne stratenú slobodu, ktorá plodí mnohé utrpenia, nešťastia, ba splodí aj ten, všetkými cirkvami predpovedaný, ale aj tou Absolútnou Pravdou potvrdený – POSLEDNÝ SÚD!

Roztriedenie ľudských duchov podľa svojej zrelosti!

Nedajte sa teda ovládať, bojujte o vlastnú slobodu, lebo skončíte tam, kde tí, ktorým teraz dávate nad sebou moc. Prídete o večný život, ba získate duchovnú smrť rozkladom s tými, ktorých zatiaľ vo svojom vnútri uctievate, alebo im iba nevedome slúžite. 
Pre začiatok ešte nie tú duchovnú smrť, ale iba život na tej planéte, ktorá je ku tomu už teraz určená aj s jej obyvateľmi. A toto platí nie iba pre teraz ešte tu žijúcich, ale aj pre tých, ktorí už prebývajú v záhrobí, lebo aj tam už boli zaradení podľa svojej zrelosti, teda vlastných skutkov tu na Zemi. Tomuto dianiu sa teda nevyhne nikto! Teda presne tak, ako nám to bolo zasľúbené vo všetkých cirkvách a aj Biblii: „Syn Človeka bude súdiť živých i mŕtvych!“ 
Ale iba duchovne živých, alebo mŕtvych, lebo iných niet!

Z uvedených vedeckých dôkazov vyplýva, ako sú ovplyvňovaní zvonku politici a bude to toto ovplyvnenie, ktoré vyvolá konečné dianie. Pre väčšinu strašné dianie, ktoré už samotné neporozumením väčšiny, splodí hrôzu a zdesenie a ukončí tieto telesné životy mnohých.

Škoda len, že sa títo vedci nezamerali na kňazov, rabínov, ba všetkých duchovných vodcov rôznych cirkví a siekt!
Iba vtedy by zostali v úžase, ba nemilo prekvapení; 

tak prekvapení, až by začali pochybovať o správnosti svojich zistení!

Lenže tieto zistenia by boli naopak úplne správne, ba v súlade s tou PRAVDOU, lebo to predsa potvrdzuje už samotná skutočnosť, že BOH je iba JEDEN, ale cirkví fúra. 
Všetky sú však v tej cudzej, ba nesprávnej moci! Lenže neuzná si to ani jedna a toto plodí každodenné konflikty, ktoré sú denne podávané aj v médiách.

Teraz nejdeme podávať obšírnejšie vysvetlenia a podávať ďalšie dôkazy, nakoľko to robíme sústavne na stránke, ba budeme v tom pokračovať. A tú nami ponúkanú PRAVDU môže každý nájsť na nami doporučenej stránke a adrese.


________________________________________________________________________________________
20. február 2016 + DOPLNENIE 8.3.2023

ROZTRIEDENIE

 

Ľudskí duchovia sú rozdelení na päť hlavných skupín, podľa svojej zrelosti: 
1. Nevedomí – ľahostajní, bez túžby po poznaní.
2. Nevedomí – zvedaví, s túžbou po poznaní.
3. Veriaci, ale v neprirodzeného Boha – vymysleného iba cirkvami v mene moci. 
4. Rozumovo vyspelí – Boha už vylúčili v domnienke, že sú samotní vládcovia.
5. Duchovne znalí Absolútnej Pravdy, prirodzeného Boha – Stvoriteľa stvorenia, jeho stavby a bytostí v ňom žijúcich vo všetkých potrebných súvislostiach.

Prvá skupina je znateľne najpočetnejšia a do nej patria všetci tí, ktorí berú život ako iba súčasť každodenného prežívania v čo najľahšej a najjednoduchšej forme. Je medzi nimi mnoho rôznych podskupín a obrat u nich je možný, u niektorých, ale iba v dôsledku nejakého razantného prežitia, na podnet ktorého niektorí ešte majú šancu začať v hľadaní Pravdy!

Táto druhá skupina je pomerne malá voči celkovému počtu duchov, žijúcich na Zemi. Je to ale práve táto skupina, ktorá sa ešte môže zachrániť poznaním Pravdy, získať poznanie pravej podstaty Boha, funkcie prírodných – Božích zákonov a naučiť sa ich využívať ku svojej záchrane. Nemusia bojovať s nesprávnymi tradíciami a falošnými poznatkami.

Tretia skupina je druhou najväčšou skupinou, ba v niektorých častiach Zeme dokonca najväčšou. Lenže ich stupeň poznania plodí najviac problémov a treníc, lebo ich pôsobenie je čisto mocenské a u služobníkov, presiaknuté iba vypočítavosťou a túžbou po lacnom zisku a prospechu; keď už aj iba v ľahkom kroku do Raja. Celá skupina sa prejavuje vnútornou neslobodou. Medzi nimi je tiež veľké množstvo rôznych skupín a siekt, ktoré vzájomne bojujú medzi sebou a šíria nepokoje rôzneho druhu, v mene presvedčenia o svojej pravej viere. Táto skupina má najväčšiu zásluhu na všemožných konfliktoch po celej Zemi. Je zbytočné ich menovať a venovať sa im podrobnejšie, lebo u všetkých je rovnaká príčina, ktorá už nami bola mnohokrát menovaná a vysvetlená, ba ešte aj v budúcnosti bude. Medzi nich možno zaradiť aj politikov, lebo aj ich poháňa iba viera v moc a potom sa radi prikláňajú ku rôznym vyznaniam, podľa počtu voličov v jednotlivých vyznaniach.

Táto štvrtá skupina je veľmi špecifická, ba by sa dalo povedať, že je ňou presiaknutá hlavne tretia skupina, ba oni samotní usilujú aj o ovládnutie dvoch predošlých, dokonca aj o ovládnutie tej poslednej. Pre toho, kto už pozná Absolútnu Pravdu, je táto skupina vlastne z pohľadu večnosti tou najpočetnejšou, lenže aj najmenej známou, rafinovane pôsobiacou, používajúcou inteligentné návnady a to je ten dôvod, prečo jej budeme venovať v príspevku najviac priestoru a aj slova. Pre ostatných, je táto skupina úplne neznámou, ba ani samotní aktéri nie sú si vedomí veľkého vlastného poblúdenia a nebezpečenstva, pre seba a okolie. Preto sa budeme venovať práve tejto skupine a snažiť sa vniesť medzi stúpencov samotných pravé poznanie, ba na toto nebezpečenstvo, ktoré pre všetkých ostaných predstavujú, upozorniť. Toto nové poznanie sa bude zdať pre všetky predošlé skupiny neuveriteľné, ba fantastické, nie skutočné a to iba z dôvodu vlastnej ľahostajnosti, alebo naopak vlastnej neslobode v hľadaní Pravdy, teda v tej ľahostajnosti prvej skupiny, a neslobode tretej. Táto skupina vlastne nejakou formou presakuje do všetkých menovaných, ba snaží sa presiaknuť aj do tej poslednej, ba jej pôsobenie zasahuje do nášho prežívania najrazantnejšie. Ich temná pavučina je natiahnutá nad celou Zemou a každou aktivitou, ktorá by mohla viesť k záchrane. V ich rukách je moc, ba aj rozumové poznanie, ktoré je nástrojom tejto moci.

My sme už tejto téme a tejto skupine venovali viackrát pozornosť na našej stránke, lenže bez patričných dôkazov a aj bez dôkazov otvoreného prejavenia sa tejto skupiny samotnej. Upozorňovali sme na to, že naše problémy siahajú ďaleko od našej Zeme! Zároveň však je potrebné ešte dodať, že aj naopak veľmi blízko: U každého iba v jeho vlastnom vnútri! 
Teraz ale došlo v istom smere k obratu, nakoľko sme sa dostali k materiálom, ktorých presný zdroj ale nebudeme zverejňovať, z titulu ochrany všetkých hľadajúcich Pravdu, nakoľko je tu veľké nebezpečenstvo poblúdenia pre nie dostatočne znalého, ale aj iné nebezpečenstvo pre toho, kto informácie poskytuje. 
Fakty z tohto materiálu ale budú obsažne a vecne zverejnené. 
Počas jedného pracovného dňa, ktorý bol z mojej strany venovaný počúvaniu výberu zo Slova Pravdy pre potreby rádia, som mal pri plnom vedomí, ale pri zatvorených očiach, jedno videnie. Pozeral som teda jemnohmotnými očami, ako už mnohokrát predtým. Videl som nasledovný obraz: 
Na jasnej oblohe som videl letieť veľkého čierneho vtáka, ktorý sa následne rozletel na kúsky, akoby v ňom vybuchla nálož.

Vierohodnosť tohto videnia môžu potvrdiť šiesti svedkovia, ktorých som o videní hneď informoval, pričom som vtedy ešte nepoznal a nevedel, ku čomu bude smerovať.
O dva dni neskôr mi jeden známy poslal elektronickou poštou jednu knihu, ktorú som následne začal hneď čítať, lebo bola pre mňa zaujímavá, ba cítil som, že súvisí s mojim videním. Inak by som ju nechal bez povšimnutia, lebo ja už hľadať nepotrebujem. Moje presvedčenie, ba každodenné prežívanie ma utvrdzujú v tom, že ma už nedokáže nič prekvapiť.

Knihu napísal, alebo presnejšie vyjadrené, zostavil  jeden zvedavý pán, ktorý sa dozvedel o Roswellskom prípade havárie UFA v USA, v Novom Mexiku, v júli 1947. 
Pri havárii boli nájdené aj mŕtve telá mimozemšťanov, ba aj jedno živé. Účastníčkou havárie bola jedna zdravotná sestra US armády, ktorá následne dokázala komunikovať, ako jediná telepaticky s touto živou bytosťou z iného sveta, ktorá bola údajne ženského pohlavia, aj keď nemala žiadne vonkajšie pohlavné orgány, ba ani orgány k prijímaniu potravy a vylučovaniu. Samotná sa vyjadrila, že nepotrebuje ani atmosféru ku dýchaniu, nakoľko je zásobovaná energiou zo slnka, respektíve kozmu. Jej telo je údajne nie biologické, ale ani technické, z nášho uhla pohľadu je najbližšie eugenika.(*) Dokážu si ich vyrábať samotní, podľa potreby, funkcie, ktorú plnia a aj prostredia. Ona má telo pilota lietajúcej lode, ktorá je priamo ovládaná jej myšlienkami, pre našu oblasť. 
(*Eugenika všeobecne je cielené kríženie 
ľudského druhu na posilnenie určitých vlastností. Dnes je to veda, ktorá sa zaoberá zlepšovaním ľudského genofondu).

Táto zdravotná sestra na príkaz velenia armády formulovala otázky; robila akoby výsluch tejto bytosti a všetko sa zapisovalo. Lenže uvedená bytosť nebola ochotná odpovedať na položené otázky, hlavne z oblasti konštrukcie lietajúceho stroja, presného miesta jej domova, ba tvrdila, že tieto informácie sú pre nás zbytočné, lebo tú časť vesmíru ešte ani nepoznáme(*), ale že majú základne na našom Mesiaci, ba aj v páse asteroidov, teda medzi Marsom a Jupiterom, nakoľko ich telám vyhovuje nízka gravitácia, nakoľko ich telá sú veľmi cintľavé. Dokonca, že tie informácie, ktoré požadujeme od nej, by nám nijako nepomohli, lebo nám chýba nie iba poznanie, ale hlavne materiály, ktoré im trvalo vyrobiť dlhé tisícročia, ba aj potrebné zdroje.
(* Toto je pravdivá informácia, nakoľko je to časť hrubohmotného vesmíru, ale jemnejšej úrovne, teda pre naše zmysly, ale aj prístroje nepoznateľného. – poznámka autora príspevku.)

Táto sestra musela podpísať prehlásenie o mlčanlivosti pod hrozbou smrti pre seba a jej rodinu. Toto aj dodržala, lebo bola svedkom toho, ako skončili všetci, ktorí prehovorili. Autor jej volal osem rokov pred tým, ako mu materiál poslala, ale vtedy vôbec nechcela o ničom hovoriť z uvedeného dôvodu. Následne mu poslala o osem rokov neskôr tieto záznamy rozhovorov s touto mimozemšťankou, čo bolo už vtedy, keď bola rozhodnutá, ako zdravotná sestra, ba viac ako osemdesiatročná, ukončiť svoj život vlastnou eutanáziou, na podnet toho svojho prežitia, a teda toto dôležité svedectvo zverejniť. 
Z týchto záznamov teda uvedený pán zostavil knihu, v ktorej sám uvádza, že je to pre bežného človeka všetko neuveriteľné a že to zostáva na každom jedincovi, ako sa ku týmto informáciám postaví.

U mňa sa úvod tejto knihy prejavil v cítení najskôr veľmi priaznivo, ba potvrdil to aj jeden mne už známy a dôležitý znak, ale následne sa všetko otočilo presne podľa toho môjho videnia. 
Stručne bude teraz podaný dôvod tohto môjho obratu, ale hlavne vysvetlené veľké nebezpečenstvo, ktoré táto kniha pre väčšinu predstavuje. Aj keď už nie pre znalého celej Stavby stvorenia, vládcu stvorenia, ba všetkých bytostí v ňom žijúcich a následne znalého zákonov a súvislosti. Možno treba upresniť, že toto nebezpečenstvo predstavuje pre nie celkom znalého, teda iba toho, ktorý absolútnej Pravde celkom ešte nerozumie. Lenže tých, ktorí jej rozumejú, je teraz ešte nie veľa. A preto je ešte táto kniha viac nebezpečná, ako užitočná.

Táto mimozemská bytosť teda po tom, ako ju zaškolili do anglického jazyka, ale iba z dôvodu presnejšieho formovania telepatických obrazov, nakoľko nemala ani orgány reči, dokázala ale čítať mnohé naše knihy a aj ich žiadala ku tomu, ba čítala ich aj počas noci, nakoľko nepotrebovala spánok, ba dokázala si zapamätať všetko, čo prečítala. Potom dokázala dávať isté poučenia v nadväznosti na naše pomýlené dejiny, ba nadviazala telepatické spojenie so svojou základňou v páse asteroidov a dostávala od nich informácie, nakoľko uviedla, že nás sledujú už dlho, ba skôr poznajú našu planétu, ako sme sa na nej objavili my. Žijú veľmi dlho a nie iba 60 – 70 obehov vlastnej planéty okolo Slnka, ako my. Keď vymenia telo, tak u nich nedochádza ku amnézii, ako u nás, že teda zabudneme na svoje minulé životy. (Ich duch sa inkarnuje iba z astrálnej úrovne, teda z hrubohmotnosti do nového tela *); podľa potreby a plnenej úlohy, ba mnohí už pôsobili a teda žili na našej planéte v biologických telách, ale pri ich opustení nič z prežitého nezabudli a tak ich poznanie - rozumové narastá abnormálne oproti nám. (*) poznámka iba autora tohto príspevku).

Mnohí naši rozumoví myslitelia, vedci, ba aj mnohí vládcovia, boli z ich skupiny, dokonca údajne aj Ferdinand, ktorý bol zastrelený v Sarajeve, čo rozpútalo I. sv. vojnu, bol ich človek. Rovnako vraj Nikola Tesla (**) a mnohí iní. Oni samotní sa nazývajú: „JE – BYT“ bytosti, nakoľko vedia, že ich podstatou je duch, ktorý je večný a môže žiť mnohokrát v rôznych telách. Že s nami je to rovnako, len o tom nevieme, ku výmene dochádza častejšie, ba dochádza u nás ku tej amnézii, teda strate pamäti o predchádzajúcich inkarnáciách. Naša planéta je iba väzením pre istú oblasť, teda nápravným zariadením.
Bolo ňou vysvetlené, že pôsobili v mnohých našich starých a aj terajších ríšach, teda už v Lemúrii, Atlantíde, Babylone, Indii a boli spomenuté lietajúce stroje Vimany, ba aj biblické a prorok Ezechiel, v Egypte, v ríši Inkov a mnohých iných. Pri stavbe pyramíd sa údajne používali antigravitačné techniky, ba na rezanie kameňov lasery a iné zariadenia, ktoré sú aj vyobrazené v pyramídach, ale my im nerozumieme a nevieme identifikovať, ako mnoho iného.

Oproti nim vraj bojovali vždy iné bytosti, ktoré oni nazvali „Stará ríša“, a mnohé zničenia silných atómových zbraní už v dávnej minulosti, ktoré spôsobili tie veľké vymierania živočíchov a druhov, možno pripísať na tento vrub. Vlastne to už tvrdia aj niektorí naši vedci, ktorých ale oni berú iba ako veľkých primitívov, ktorí nevedia nič o vesmíre, čase, ba ani súvislostiach, ale hlavne nevedia nič o duchu, ktorý je všetko, lebo všetko pôsobí, ako veľký mág a inteligencia, ktorá rastie do nekonečna a zväčšuje aj videný vesmír.

Všetky tieto poučenia by sa mohli zdať z pohľadu znalého celkom správne, ba aj potrebné, nebyť toho podstatného pochybného presvedčenia týchto „JE – BYT“ bytostí. Je to práve to najnebezpečnejšie pomýlenie, ktorému podľahli mnohí myslitelia a hľadači Pravdy na Zemi, ba ako vidíme v celom vesmíre, teda v hmotnosti. Do tejto jamy temna som temer padol aj ja, pri svojom hľadaní Pravdy, objavovaní zákonov prírody, pri zistení svojej silnej schopnosti pôsobenia na hmotu svojim tiež už vtedy objaveným duchom, ba aj jemnejším telom, ktorého som si už bol vedomý, ba som to aj občas prežil, že som dokázal vnímať a získavať informácie bez tohto hrubého tela. A to už zistili a dokážu mnohí na Zemi, ale nemusia patriť do skupiny tých „JE – BYT“ bytostí.

Všetkým takto obdareným, ale hrozí jedno veľké nebezpečenstvo, ktoré je zásadné. A to je tá Achillova päta týchto bytostí, ako aj všetkých ich prívržencov, alebo inkarnovaných jedincov na Zemi. Oni už vylúčili Boha a za vrchol inteligencie berú iba ducha, teda ako pôvod a zdroj tejto tvoriacej energie, ktorú využívajú ako mágovia, rozumoví vládcovia nad hmotou a teda zvrchovaní vládcovia aj nad osudom bytostí, ktoré zatiaľ nedosiahli ich stupeň rozumového poznania. Nevedia však, že ten duch je iba usmerňovač tejto neutrálnej BOŽEJ SILY, ktorá iba svojim ochladením a vzdialením od prvotného zdroja – Boha mohla dať vzniknúť tej slabšej duchovnej a že tie úrovne, v ktorých teraz pôsobia a tvoria, sú tiež pominuteľné, aj keď s dlhou periódou trvania v porovnaní s nami. Nie je to teda samotný ZDROJ vlastnej sily, ktorú využívajú, ale iba neutrálnu Božiu silu usmerňujú svojou slobodnou vôľou! Rovnako, ako aj my pozemšťania. Ku vytvoreniu tých svojich tiel hrubších, využívajú inteligenciu vlastnú, na ktorú sú tak pyšní, ale už zabudli tiež, že aj tie telá pôvodné, ktoré tak uctievajú, musela vytvoriť nejaká inteligencia!

Uvedená kniha sa snaží vychovať akýchsi duchovných ateistov!

A toto je neprirodzený jav, v rozpore so zákonmi prírody, teda Božími zákonmi. Dokazuje to iba tú starú skutočnosť, že takéto aktivity sú vždy dielom iba toho, kto túži po moci a on samotný je nie ochotný slúžiť. Je to vzoprenie sa službe v mene falošnej slobody. Odmietanie spravodlivého vládcu a snaha o Jeho nahradenie niekým iným, teda rovnaký problém, aký prežívame aj my stále na Zemi, lebo každú chvíľu meníme vládcov vo voľbách v nádeji, že takto vyberieme sebe prijateľného a nakloneného. Lenže hneď po zvolení takého, zistíme, že to znovu nie je ten pravý! Pravý vládca je už dávno pri moci, ba je to Tvorca všetkého a aj Darca všetkého, čo môžeme užívať na svojej púti svetmi, teda aj tí, ktorí už nepotrebujú ani jesť, piť a ani rozprávať. Zabudli na toto: „Na počiatku bolo Slovo!“ Že je to iba snaha temných, padnutých anjelov, ktorí mali slúžiť pravému vládcovi, ale podľahli vplyvu nepravého, potvrdzuje práve ten fakt, že sú si vedomí svojich jemných tiel, o ktorých si myslia, že sú večné, ba tie, ktoré všetko riadia, lebo iba v takých telách do hmotnosti prišli. Až následne si vytvorili a aj sa naučili využívať telá, ktorými môžu priamo pôsobiť v hrubej – našej hmotnosti.

Toto ovplyvnenie sa dokonale prejavilo ako pomýlenie na samotnej pisateľke týchto textov, ktorá komunikovala s mimozemšťankou, nakoľko táto jej umožnila prežiť ten stav, ktorý mnohí sme už tiež prežili, teda pocítila dotyk večnosti v tom, že mohla opustiť svoje hrubohmotné telo a tak iba vo „forme vedomia“ pôsobiť a komunikovať s ňou, bolo to ale  v tele astrálnom. A tento dotyk večnosti, ale nie správne pochopený spôsobil to, že potom sa sama rozhodla opustiť toto pozemské telo, nakoľko sa dozvedela, že je jednou z tých „JE – BYT“ bytostí a tak sa odobrala medzi „svojich“. Aj keď pravdou zostáva, že mnohí sú medzi nami takí, ktorí im už dnes dokonale slúžia bez toho, aby samotní o tom vedeli. A to v mnohých prípadoch iba z dôvodu toho, že im umožnili tiež pocítiť dotyk večnosti v pôsobení toho jemnejšieho tela.
Rovnako by som bol možno skončil aj ja sám, keby som nebol objavil Slovo samotného Tvorcu a nezískal dôležité poučenie, ba som presvedčený, že možno sme mnohí tiež patrili medzi tie „JE – BYT“ bytosti, ba niektorí sem aj prišli v ich službách, ale záchranu získali v tom Slove Absolútnej Pravdy – Posolstve Grálu a zmenili svoj dres.
Bolo by bývalo veľmi zaujímavé, ponúknuť tej mimozemšťanke Posolstvo Grálu, ako by to zapôsobilo na ňu. V tej dobe už bolo síce napísané, ale žiaľ, na americkom kontinente neznáme, ako stále žiaľ, zostáva aj teraz, ba dokonca aj tam, kde bolo napísané.

Pre každého logicky mysliaceho tvora, ktorý skutočne poctivo hľadá Pravdu, by muselo zapôsobiť ako balzam, ktorý lieči všetky rany nepoznania, ktoré ešte spôsobujú nepokoj, tlak a bôľ duše, ale aj rozumu. Alebo naopak, ako jed, ktorý usmrtí všetko staré, doposiaľ nesprávne a uznávané!

Nakoniec aj táto mimozemšťanka opustila vedome svoje telo, lebo pozemskí vojenskí vodcovia, sa rozhodli pre násilie, ktorým ju chceli prinútiť k žiadaným informáciám. Nebolo im to však nič platné, lebo telo opustila predtým, keď ešte vopred informovala, že ona ho už nepotrebuje a môžu si s ním robiť, čo sa im zachce. Ale poznamenala aj to, že nám nebude nič platné, rovnako, ako ten lietajúci objekt.

Máme teraz odsudzovať konanie týchto tiež temných vojenských fanatikov, že takto vlastne zabránili šíreniu ešte väčšieho poblúdenia?! Alebo im naopak ďakovať?
Plní sa Slovo zasľúbenia: Temno samo seba zničí! Spôsobí to iba Svetlo svojim vyžarovaním.

Ešte aj potom komunikovala s tou sestrou, aj keď už nebola v tele hrubom, a práve to bola ona, ktorá túto sestru vlastne naviedla k ukončeniu svojho života, ba aj ku zverejneniu tohto príbehu, aby mohol rozosiať semeno temna na Zemi a medzi tých, ktorí sa mu otvoria.
Aj v tomto záverečnom dianí, sa prejavilo pôsobenie temna a porušenie Božích zákonov v tom, že si siahla táto sestra na svoj život sama a tým porušila Boží zákon. A ako vieme, takých už bolo tiež veľa.

Toto moje odhalenie, potvrdené mojim videním, že ide znovu iba o návnadu temna, potvrdzuje aj samotný príbeh týchto dvoch zúčastnených.
Keby bola pravda, že zdravotná sestra patrila ku týmto „JE – BYT“ bytostiam, tak by predsa nebola trpela amnéziou, teda stratou svojej pamäti, a nebola by sa stala v nevedomosti katolíčkou, ako sama uviedla, že je. Bola by si plnila svoju úlohu vedome, ako to podľa mimozemšťanky robia tieto rovnorodé bytosti. Lenže skutočnosť je taká, že takto získala iba nového stúpenca, ktorých vždy potrebujú temní služobníci, aby neprichádzali o energiu, ktorú využívajú pri svojich aktivitách a túto funkciu by mala plniť aj táto kniha, ba aj plní, u tých, ktorí sa nechajú znovu na túto návnadu uloviť.

Tu treba poznamenať niečo dôležité: Tá, nám vyčítaná amnézia, strata pamäti, má aj jednu veľkú a dôležitú výhodu, ktorá práve týmto mimozemšťanom a všetkým bytostiam temna chýba – zabudnutie na svoje temné dresy, čo umožňuje zmenu temnej cesty, teda tú správnu výmenu dresu. Je to rovnaké, ako keby ste mali zavírený počítač, ktorý by bolo potrebné úplne resetovať! Teda to, na čo sú takí pyšní, a nám to vyčítajú, je ich najväčšou slabinou! Rovnako ani my si nemusíme zúfať, lebo mnohé prežitia zostávajú uložené ako trvalé informácie v našom duchu, ktoré sú podstatné a dôležité pre nové rozhodnutia a z vlastnej vôle chcené obraty.

Poslednej skupine sa nejdem tiež venovať, lebo to na stránke robíme sústavne, ba radíme aj kde je možné toto Slovo, pre záujemcov získať.

Aké ponaučenie vyplýva pre nás z tohto príbehu? 
Nasledovné: 
Vždy ešte máme možnosť zmeniť dres, teda skupinu, lebo slobodná vôľa nám zostáva zachovaná! 
Rovnako ako tá sestra, ktorá údajne prišla na Zem, ako jedna z bytostí „JE – BYT“, ale na Zemi získala presvedčenie zarytej katolíčky. Toto presvedčenie zmenila spätne znovu na pôvodné, na základe toho prežitia. Keby ho nebola mala, zostala by katolíčkou a teda zmenila svoj pôvodný dres, ale vlastne ani nie! Zostal jej dres temna, ale iba v nevedomosti dávala góly do nesprávnej bránky! A to činíme často viacerí. 
Obidve konali v zmysle túžby po poznaní a ja som získal z ich správania dojem, že v prípade zoznámenia sa so Slovom Absolútnej Pravdy, boli by dokázali obidve zmeniť svoj temný dres na ten pravý – svetlý, teda rovnako, ako som to dokázal možno ja, aj keď neviem presne, aké všetky dresy som už mal počas svojich inkarnácií oblečené. Presvedčenie beriem z toho, že tie chýbajúce informácie, by ich lačný duch po poznaní, bol získal v tomto Slove. Aj tým „múdrim“ mimozemšťanom musí predsa chýbať ten pôvodný zdroj energie, ktorú považujú za svoju vlastnú. V tomto aj oni trpia na vymývanie svojich mozgov, ako to nám tá mimozemšťanka vyčítala. Každý poctivo hľadajúci, to raz zistí!

Tento príbeh je dokonalým príkladom toho, aké nebezpečné môže byť nedokonalé poznanie celku, všetkých súvislostí, teda ten dôležitý chýbajúci pohľad zvonku – Absolútna Pravda. A tejto milosti sa nám už dostalo od Tvorcu, lebo zrelosť ľudstva to umožnila. Využime túto milosť, je najvyšší čas! Iba v tom spočíva ZÁCHRANA pre nás všetkých, vyvíjajúcich sa vo stvorení.

Na záver a pre dôkaz Pravdy citát z Večných zákonov: 
Lucifer má v hrubohmotnom vesmíre a v astráli celé rady oddaných služobníkov z radov nielen padlých bytostí – anjelov, ale aj duchov a ľudí. Nepoznajú a ani nechcú poznať večné zákony, lebo veria výhradne jemu. Až príliš neskoro temní duchovia spoznajú, že sa dostali do pasce, z ktorej už niet návratu, lebo večné zákony fungujú neúprosne aj na nízkych planétach. Po smrti za svoje poklesky oťažejú omnoho viac a spadnú tak hlboko, že si celkom zahatajú cestu hore k návratu na Zem a do raja.
Lucifer cez týchto nevedomých služobníkov a cez padlých anjelov, ktorí sa vteľujú aj ako ľudia s „poslaním“, rozširuje na Zemi nesprávne idey, pokrivené názory a keď je to potrebné, tak aj zlo.

* * *

DOPLNENIE

(**) Teraz ale musím doplniť, že od toho času som videl televízny dokument s názvom ,,Severské mystériá“, v ktorom ale už fakty o Teslovi boli iné a moje cítenie sa opäť potvrdilo, a to, že Nikola Tesla nepatril na stranu tých JE-BYT bytostí, ale práve na opačnú, ku tým svetlým mimozešťanom z Venuše, ktorí ho aj navštívili, ako to jeho súčasník a učeň Arthur H. Metthews potvrdil ako svedok, a aj sám rovnako takúto návštevu zažil.
Dnes sa už niektorí novinári, ba aj vedci, začínajú čiastočne zobúdzať z tej temnej agónie, ktorá sa stáva v posledných rokoch už neznesiteľná a začínajú si skladať isté prežité udalosti, ba správne hodnotiť pôsobenie tých, ktorí boli súčasníkmi Abdrushina - Syna Človeka, ba mali spolupôsobiť na tom dôležitom obrate ľudstva. Bol to práve aj Nikola Tesla, George Adamski, a mnohí iní, menej známi, ktorí mali špeciálne úlohy, ba aj isté geniálne schopnosti. Iba pár osôb vie, odkiaľ čerpal Tesla, ba, že spolupracoval s mimozemskými civilizáciami a všetko sa pripravovalo na to, aby sme konečne získali čisté energie, pravé duchovné poznanie, aby sa náš život mohol úplne zmeniť.


________________________________________________________________________________________
1. marec 2016

DIAGNÓZA ĽUDSTVA

 

Každý, ešte čiastočne duševne zdravý človek, vidí a zisťuje každodenne, že sa ľudstvo uberá nesprávnymi cestami, ktoré musia aj skončiť v nesprávnom cieli. Keby sme tento stav však chceli správne zadefinovať, tak by to vyzeralo asi nasledovne: 
Všetky ľudské aktivity vykazujú známky vážnej choroby!

Lenže každý lekár, ktorý zistí nejaký problém, mal by dokázať aj určiť tú správnu diagnózu, ba následne aj ten správny liek. Potom ale vždy vyvstane nasledovný problém:
Či je schopný a ochotný, tento pacient, riadiť sa poskytnutou radou!

Keby sme teda chceli pre pacienta – dnešné ľudstvo stanoviť tú správnu diagnózu, nebude to ešte zárukou vyliečenia. Dokonca to ešte ani nebude zárukou, že pacient vezme na vedomie skutočnosť, že má nejaký problém, lebo on je so svojim stavom spokojný, ba namýšľa si naopak, že chorá je tá prichádzajúca pomoc.

Teraz teda bude nasledovať rada, ktorá bude určená iba tým, ktorí skutočne vnútorne cítia, že ľudstvo je vážne choré, ba potrebuje to nevyhnutné liečenie. Bude teda určená diagnóza choroby, aj keď to nebude jednoduché, nakoľko sa táto choroba prejavuje vo všetkých činnostiach a aktivitách ľudstva, je teda zasiahnutý každý úd ľudstva.
Podať teda jednoduchú a cielenú diagnózu, pre takto chorého, nebude jednoduché, aj keď tá choroba má veľmi jednoduchý pôvod. Tak tu je tá diagnóza: 

Človek nepozná seba samého, ba následne potom vôbec prostredie, v ktorom sa vyvíja od nevedomosti k vedomosti, teda od večnej smrti, k večnému životu alebo naopak!

A je to táto jednoduchá príčina, ktorá následne prerastá do všetkých údov ľudstva a plodí všetky problémy u jednotlivca a aj celku.

Vo stvorení Božom, teda nie iba v nám viditeľnom vesmíre, sa všetko okolo nás vyvíja od nevedomosti k vedomosti a zákonite speje k dokonalosti, alebo naopak zániku to, čo sa správne nevyvíja. 
Človek na ceste svojho doterajšieho vývoja už preputoval, zatiaľ v nevedomosti, viaceré úrovne stvorenia a na jeho púti mu pomáhali, ba stále pomáhajú rôzne dokonalejšie bytosti, alebo naopak naň pôsobia za účelom škodenia iné bytosti, ktoré sa správne nevyvíjajú, teda rovnako, ako doposiaľ aj on sám. Poznanie a pomoc sú však pripravené pre každého tvora a záleží iba na ňom samotnom, či siahne po nich a chce získať vedomosť a život večný, alebo mu vyhovuje v lenivosti ducha tá nevedomosť, ktorá ho dovedie ku smrti. Všetky svoje skúsenosti z doterajšieho putovania nesie v sebe, aj keď mnohí tiež nie celkom vedome, ale ich vnútorná podstata áno, a to sú tie svojráznosti jednotlivých ľudí, ktorí sa navzájom líšia rôznymi vlastnosťami, doteraz získanými skúsenosťami pri doterajšom putovaní. A to sú aj tie rozdielne životy, ba už aj nechápané a mnohými aj preklínané „začiatky“ niektorých, ktorí tiež iba v nevedomosti, ich považujú za začiatky, ktoré sú ale v skutočnosti iba pokračovaniami už predošlých, ale nesprávne zvolených vlastných ciest.

Ako sa teda konkrétne prejavuje táto diagnóza pri pohľade na ľudstvo ako celok, skladajúci sa z nesprávnych článkov ľudskej spoločnosti?
Doteraz získané poznatky ľudstva a to tak vo vedných, ako aj duchovných smeroch, vykazujú závažnú absenciu poznania v tom, z akých podstatných zložiek pozostáva samotný človek, ba následne v akých rôznych úrovniach sa tieto jednotlivé jeho zložky vyvíjajú a pôsobia. Konkrétne sa to prejavuje absenciou poznania o tom, že smrťou nič nekončí, ale je to iba zmena stavu tej základnej podstaty človeka ducha, ktorý zbiera poznanie na svojej púti rôznymi svetmi, ba že tomuto, teraz prežívanému cyklu na Zemi, už predchádzali mnohé iné, prerušené načas cyklami v jemnejšej úrovni stvorenia. 

Ku tejto neznalosti sa pridružuje ešte ďalšia, rovnako dôležitá: Je to nevedomosť o tom, že všade okolo človeka, teda aj tu a teraz na Zemi, žije mnoho iných bytostí, ktoré sa rovnako vyvíjajú od nevedomosti ku vedomosti a vzájomne si pomáhajú, alebo naopak, ako už bolo povedané, si aj škodia, podľa stupňa svojho vývoja. Nie všade je to tak ale zariadené a rôzne zrelosti pomiešané, ako práve tu, na Zemi. Už aj v tej jemnejšej hmotnosti, kde zbierame skúsenosti tiež po odchode zo Zeme, sme zadelení podľa zrelosti, do rôznych úrovní, kvôli rýchlejšiemu dozrievaniu, ktoré nás následne nasmeruje pre nové vtelenie na tú novo vybratú cestu, zas  v tejto hmotnosti. 
A tieto bytosti, žijúce aj teraz okolo nás sú ale z inej podstaty, látky, teda rovnakej, ako sme aj my už využívali, teda prežívali tiež v tej istej úrovni  a druhu hmotnosti. Možno sme sa aj my samotní, chovali rovnako, ako dnes tí, ktorí nám iba škodia, namiesto pomáhania. Skúsme sa zamyslieť nad tým, ako by sme sa dokázali chovať teraz ku svojim blížnym my, keby sme sa stali načas neviditeľní?! A takými sme už mnohokrát boli, ba mnohí ešte aj mnohokrát budeme!

A nie sú to iba rozprávky! Je to skutočný život, o ktorom nič vedieť nechceme, aj keď sme už boli ku tomu mnohokrát vedení, ba sme to aj viackrát prežívali. A to je tá naša diagnóza, tá neliečená choroba, ktorá sa v krátkej dobe prejaví tak razantne, že sa buď musíme začať liečiť, alebo na ňu zahynieme.

Nikomu nebude liek ale vnucovaný! 
Každý musí po ňom siahnuť sám! 
Pomôž si človeče, potom ti aj Pán Boh pomôže!


________________________________________________________________________________________
30. august 2018

ROZMNOŽOVANIE
 

Chceme opäť poukázať na jednu zaujímavú televíznu reportáž, ktorá znovu potvrdzuje Pravdu uvedenú v Slove Posolstva Grálu, týkajúcu sa neplodnosti človeka, ako aj to, čo sme uviedli už v nie jednom z predošlých príspevkov, že to nie je problémom len našej civilizácie, ale aj civilizácií iných, ktoré obývajú tie planéty, ktoré sa nachádzajú v nižších častiach vesmíru, teda ležiacich hlbšie než planéta Zem.
Nejdeme to ale teraz ešte raz rozvíjať, pretože sme tak urobili v iných príspevkoch, na ktoré menovite ešte neskôr odkážeme.

Dňa 24. 8. 2018, na programe RTVS vo večerných správach o 19.-tej hodine, vedci hovorili o chromozóme Y, ktorý je nevyhnutný na to, aby sa mohol narodiť potomok mužského pohlavia. Tento mužský chromozóm Y sa údajne v génoch človeka skracuje postupne už milióny rokov, a nie je už schopný sa obnoviť, teda regenerovať, a preto sa zmenšuje. Je to dôsledkom toho, že prestal komunikovať s chromozómom X . Keď to bude týmto tempom pokračovať naďalej, tak v dlhšom časovom horizonte, nastane na Zemi problém, kedy sa nebudú môcť narodiť muži, niektorí ľudia spolu nebudú schopní splodiť deti a dokonca vznikne možno akoby „druh“ ľudí, ktorí budú úplne neplodní. Vedie to teda k ukončeniu schopnosti rozmnožovania človeka na Zemi.
Pričom s neplodnosťou u ľudí je problém už aj v dnešných časoch. A ako  je tomu aj pri iných ľudských aktivitách, tak aj v tomto prípade sa namiesto hľadania pravej príčiny vymýšľajú obkľuky, ktorými sa snažíme riešiť iba následky, pri ktorých to prirodzené je nahrádzané umelým.

Vedci tiež zistili, že v prírode, konkrétne u jednej rastliny, tento chromozóm Y vôbec nemá problém so skracovaním sa a práveže je u tejto rastliny oveľa viac vyvinutý v porovnaní k jej chromozómu X, čiže presne naopak, ako je tomu teraz u človeka! Stále ale nie sú schopní prísť na koreň veci, teda na tú dôležitú príčinu, ktorá až vo svojom dôsledku spôsobuje hrubohmotnú, genetickú, mužskú aj ženskú neplodnosť. No do úspešného cieľa, v ktorom by až pochopili, čo jediné ľudstvu v tomto môže pomôcť, žiaľ, nebudú môcť dôjsť, pokiaľ neuznajú tú nevyhnutnú skutočnosť, na ktorú poukázal a ktorú vysvetlil Syn Človeka vo svojom Slove Posolstva Grálu, že veda musí aktivitu hmotnú zjednotiť s aktivitou v oblasti duchovnej, teda v oblasti poznania jemnejších úrovní stvorenia! Ale to zjednotenie si vyžaduje najprv správne poznať prírodné – Božie zákony pôsobiace vo stvorení a to, väčšina vedcov, z pýchy a ctižiadostivosti odmieta!
Boli by sa dozvedeli, že človek je v prvom rade vo svojej podstate duchovnou osobnosťou, ktorá až následne, putovaním stvorením, smerom nadol k Zemi, za účelom svojho zdokonaľovania sa a vývoja, brala na seba postupne záhaly - telá, a že aj príčina tohto problému neplodnosti ľudstva tkvie práve iba v tom jemnejšom - duchovnom! Že je to práve ľudský duch, ktorý podľa toho akým spôsobom cíti, myslí a koná, dokáže pretvárať a formovať svoje hmotné okolie a teda aj svoje telo. Ako príklad pre lepšie pochopenie môžeme uviesť to, že aj z nám známej histórie vieme, že Zem obývali voľakedy ľudia, ktorých dĺžka pozemského života bola aj niekoľko storočí! No veda opäť nevie vysvetliť, čo spôsobuje takú dlhovekosť, i keď pochopili, že počas tých niekoľkých storočí života musí predsa telo niečo v takej kondícii udržiavať a regenerovať! A je to práve tlak sily ducha človeka, ktorý vzniká jeho žitím v zmysle Božích zákonov, ktorý teda dokáže toto telo do istej hranice udržať takto dlho pri živote. Z toho logicky vyplýva, že človek sa už veľmi dlho vo svojom vývoji uberá nesprávnou cestou, čo môžeme aj teraz vidieť na udalostiach, ktoré prežíva, ako žatvu vlastných plodov.
Na našej stránke už máme jedno veľmi výstižné prirovnanie, na túto tému, ktorému sa teraz vlastne dostalo potvrdenia! Príslovie: „Uč sa teľa, budeš vôl!“ sme sa snažili vysvetliť v zmysle Pravdy, že aj človek ktorý necháva svojho ducha potláčať len rozumom a nedbá na svoj cit sa stáva tiež tým volom! Teraz to dokonale potvrdila aj veda, pretože tak, ako volom odstraňujeme to mužské, aby neprejavovali svoju prirodzenú vôľu, tak sme túto vôľu u seba tiež potlačili do úzadia a podľa prírodných zákonov sa to s tým mužským deje aj nám rovnako! Veď to predsa musí nútiť k zamysleniu! Ale, žiaľ, opäť len tých nemnohých, z ktorých tiež len malá časť toto poznanie skutočne uvedie aj do života!

Ani tie iné mimozemské civilizácie, ktoré sú teraz na duchovnom a hmotnom úpadku, to nechceli prijať, že ich nesprávny, prevažne materiálny smer vývoja spôsobil ich hmotnú neplodnosť, a tak najprv začali hľadať záplatu v prírode. Tiež aj oni objavili v tom čase, keď ešte prírodu na svojej planéte mali ako tak zachovanú, že tam tá neplodnosť nie je, a tak namiesto toho, aby im to slúžilo ako inšpirácia k pochopeniu chyby v sebe samom, začali z prírody tento genetický a biologický materiál iba brať a využívať pre svoje rozmnožovanie. No prišiel čas, keď aj svoju prírodu takýmto spôsobom zničili a vykynožili. Ale nakoľko sa ustavične a už dlhodobo popri tom zaoberali prevažne vedecko - technickým vývojom, dokázali vytvoriť plavidlá – UFÁ, a tak získať možnosť cestovať vesmírom na iné planéty. Ale opäť to využili za cieľom získania toho, čo si oni už u seba doma sami zničili! A preto tie únosy ľudí na našej planéte, ako aj únosy niektorých druhov zvierat! No spomenuli sme na začiatku, že vás nasmerujeme na naše príspevky, v ktorých sa dozviete viac, a teda to, prečo práve na našu Zem prichádzajú, kto im to z našej Zeme povolil a aj mnoho iných dôležitých súvislostí.

Nájdete to v týchto našich príspevkoch:
1. ,,Isto lietajú“ – v priečinku: VEDA A VESMÍR
2. ,,Čo mimozemskí návštevníci návštevami sledujú?“ – otázka číslo 12. – v priečinku: (NE)ZODPOVEDANÉ OTÁZKY
3. ,,Časti Pravdy – verzus Pravda Absolútna“ – v priečinku: ,,POŠTA OD STÚPENCOV PAPAGÁJOM“

Teraz budú nasledovať citáty z už spomínaného Slova PG:
Múdre zákony stvorenia vytýčili našťastie aj v takých veciach ostré hranice; lebo takýmto násilným posunom, vynúteným chybným chcením, vznikajú najskôr ťažké alebo predčasné pôrody, deti náchylné k chorobám, nervózne, s rozrušenými citmi. Nakoniec nastáva po určitom čase neplodnosť, takže národ, ktorý pripustí, aby sa ženstvo pomužšťovalo, je odsúdený k pomalému vymieraniu.
To sa prirodzene nestane z dneška na zajtra, aby sa to ľuďom, žijúcim v súčasnosti, zdalo zrazu nápadné. Aj takéto dianie musí ísť cestou vývoja.
Aj keď pomaly, ale isto! A vyžaduje to nutný zánik niekoľkých generácií, prv než sa môžu zastaviť alebo napraviť následky takého previnenia ženstva, aby národ bol vyvedený z úpadku opäť k ozdraveniu a bol zachránený pred úplným vymretím.
Je neochvejným zákonom, že tam, kde veľkosť a sila oboch ramien kríža stvorenia sa nemôže zachvievať v dokonalej harmónii a čistote, kde pozitívne mužské ako aj negatívne ženské nie sú rovnako silné a neskrivené a kde je pokrivený rovnoramenný kríž, tam musí nasledovať úpadok a nakoniec i zánik, aby sa stvorenie zase oslobodilo od takých zvráteností.
Preto ani jeden národ nemôže stúpať nahor alebo byť šťastný, ak nemá pravé, nefalšované ženstvo, nasledovaním ktorého sa jedine môže a musí vyvinúť i pravé mužstvo.

Akí ste len naivní, ľudia, že sa nechcete naučiť poznávať jednoduchosť Božích zákonov, ktoré sa dajú tak ľahko dodržiavať v ich úplnej správnosti.
Zaiste máte múdre príslovia a radi ich rozprávate. Už jediná veta vám povie mnoho: Malé príčiny, veľké následky!
 Vy sa nimi však neriadite. Vôbec nemyslíte na to, aby ste najskôr hľadali malé príčiny pri všetkom, čo sa okolo vás deje, čo vás ohrozuje, trápi a tlačí, aby ste sa týmto vyhli a predišli tak vzniku veľkých následkov. To sa vám zdá príliš jednoduché! Preto chcete prísť najprv na kĺb ťažkým následkom, pokiaľ možno s veľkým hlukom, aby váš čin bol náležite ocenený a priniesol vám pozemskú slávu!

Pomyslite si na všetky tie národy, ktoré už museli padnúť, len čo došli do času rozkvetu, k vrcholnému bodu rozumu. Z rozkvetu vyrastajúce plody boli všade tie isté! Nemravnosť, nehanebnosť a nestriedmosť v najrôznejších podobách, k tomu sa nezadržateľne pripojil úpadok a zánik.
Bezpodmienečne rovnaký spôsob deja je každému veľmi nápadný! A každý mysliaci človek musí v tomto dianí nájsť jednoznačný spôsob a dôslednosť najprísnejších zákonov.
Jeden po druhom museli konečne tieto národy uznať, že ich veľkosť, ich moc a sláva boli len zdanlivé, udržiavané len násilím a nátlakom, a nie upevňované vlastným zdravím zvnútra.
Otvorte predsa oči namiesto zúfania! Poobzerajte sa okolo seba, učte sa z minulosti, porovnávajte to s posolstvami, ktoré sa k vám dostali z Božského už pred tisícročiami a musíte nájsť koreň požierajúceho zla, ktoré jedine tvorí prekážku pre vzostup celého ľudstva.
Len vtedy, keď bude zlo dôkladne vykynožené, bude otvorená cesta k všeobecnému vzostupu, skôr nie. A tento stav potom bude trvalý, pretože bude môcť v sebe prechovávať životnosť ducha, čo doteraz bolo vylúčené. –

Tak teraz už vieme, v čom spočíva tá malá príčina tých našich veľkých následkov, ktoré nás ešte vlastne iba čakajú, ale pre niektorých mimozemšťanov sú už podmienkou prežitia, ba je to aj naša budúcnosť. V tomto Slove, ktoré stále radíme, nájdeme dokonca odpovede na všetky príčiny, s ktorých následkami sústavne bojujeme, ba neúspešne sa snažíme o ich odhalenie. Odhoďme pýchu našej „múdrosti“ a nechajme sa poučiť od Tvorcu tohto vesmíru, ba celého stvorenia, ktorého Slovo máme k dispozícii už dlhú dobu!

Spomínanú reportáž si môžete pozrieť na tomto odkaze:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/164723#2563


________________________________________________________________________________________
5. máj 2019

VEDA A UFO

 

Veda dneška nechce pripustiť medzihviezdne návštevy iba preto, že nerozumie stavbe vesmíru, ba ani stvoreniu Božiemu a za konečnú uznáva iba rýchlosť svetla, ktorá je však v platnosti, iba pre našu hmotnosť, alebo našu vesmírnu dimenziu. Je ale groteskné, že v rovnici relativity e = m x c²  už túto zásadu porušuje, lebo uznáva aj rýchlosť svetla v druhej mocnine; teda nie iba 300 000 kilometrov za sekundu, ale v druhej mocnine. A to už je veľký rozdiel. Lenže ešte ani táto rýchlosť je nie konečná, ba rozhoduje tu niečo celkom iné, čo je pre našu vedu úplným tabu! 
Keď ale chceme objasniť problém cestovania vesmírom, stvorením, ba dalo by sa povedať, že aj časom, musíme úplne zmeniť náš pohľad na doteraz platné poučky, ktoré uznávame ako isté a na nich máme postavené naše chybné teórie. A to je náš problém, ktorý zasahuje do všetkých našich aktivít a oblastí, strpčujúcich nám život. Potom boj o zachovaní planéty, o čistotu životného prostredia, manifestácie a štrajky o vyššiu kvalitu života, nespokojnosť s každou novou vládou, ktorú sme si nedávno sami zvolili, a všetky terajšie nepokoje, by vlastne vyzneli celkom v iných súvislostiach, ba by prestali, keby sme sa dokázali vzdať tej prvotnej príčiny, ktorej sa vzdať nechceme, ba radšej sa nechávame obdivovať pri poukazovaní na iba následky a pri tom sa cítime cenní a veľkí.  Keby sme dokázali opustiť tieto bludné teórie a terajšie platné chybné zásady, potom by sme už nemuseli nič zatajovať, klamať stúpencov, žobrať o životné potreby, obliekať žlté vesty, rozbíjať výklady a podpaľovať autá, ba nič búrať, ale začali by sme konečne budovať trvalé hodnoty. Lenže to by sa museli od základu zmeniť naše dva ideologické piliere: veda a cirkev, ktoré si vychovávajú iba svojich otrokov, ale nie slobodných ľudí.

Ako dôkaz napísaného bude potrebné zaradiť jedno zásadné poučenie, ktoré práve úplne mení náš pohľad na teraz platné, ale je to práve to pravé, ktoré pochádza z absolútnej Pravdy. A to nie iba pre obyčajného človeka, ale hlavne pre tú našu „slávnu“ vedu a cirkev. Bude to jedna odpoveď na položenú dôležitú otázku, ktorá by mohla zmeniť všetko to naše chybné myslenie:

10. 9.             Čo je energia? A čo je tiaž (príťažlivosť)?
29. otázka:
Čo je energia? A čo je tiaž (príťažlivosť)?

Odpoveď:
Tieto otázky predbiehajú; lebo o nich sa bude hovoriť až v neskorších prednáškach. Predsa však chcem aspoň v krátkosti v náznakoch na ne odpovedať.
Energia je duch! Práve kapitolou duch sa musím ešte mnoho zaoberať, nakoľko duch zahŕňa skoro všetky nerozriešené otázky našej súčasnej vedy. Dosiaľ sa nebralo do úvahy, že aj duch má mnoho odstupňovaní, pretože o tom nik nevie, keďže „ducha“ toto ľudstvo ešte vôbec nespoznalo.
Duch vo svojich odstupňovaniach je tak mnohostranný, že v tom vznikli všetky omyly, na ktorých si ľudia ešte vždy márne lámu hlavu.
Exaktnou vedou pomenovaná energia je vlastne duch. Avšak nie taký duch, z ktorého sa vytvára seba-vedomý duch človeka, ale iného druhu.
Dnes o tom len krátko: Prastvorení vyžarujú svojou vôľou do duchovného stvorenia, teda do raja. Tieto vyžarovania sú tiež duchovné, ale o jedno odstupňovanie nižšie; lebo to nie sú priame vyžarovania Ducha svätého, Božej vôle, ale vyžarovania prastvorených, vytvorených Duchom svätým! Tieto vyžarovania prenikajú teraz nadol, vyžarujúc ako duchovné odstupňovanie cez hranice duchovnej ríše a zaplavujú ostatné časti vesmíru. Napriek odstupňovaniu sú ešte vždy duchovné a nesú v sebe ešte vždy živú silu, ktorá nielen tlačí a nabáda dopredu, ale pôsobí aj magneticky príťažlivo na cudzorodé, neduchovné okolie.
Magnetická príťažlivá sila týchto duchovných prúdov však vo svojej sile nie je taká veľká, ako tá z prastvorenia, ktorá udržiava celý vesmír. Tak sa stáva, že prúdy vychádzajúce z duchovnej ríše môžu k sebe pritiahnuť vždy len malé čiastočky cudzorodého okolia, a tým byť nimi obalené. Tento dej triešti predtým jednotné prúdy. V prirodzenom dianí je potom taký duchovný prúd rozptýlený do nespočetných zrniečok, nakoľko obaly pritiahnutého pôsobia odstredivo. Tieto obaly sú teraz samozrejme iba celkom nepatrné, uzučké vrstvičky rôznych druhov okolia, pretože to jednotlivé malinké zrniečko duchovného prúdu má v sebe tiež len nepatrnú magnetickú silu na udržanie, úmernú jeho rozmerom. Tým potom postupne vznikajú elektróny, atómy atď.
Lenže cesta až tam je nekonečne ďaleká. Dnes vám chcem aj túto cestu krátko popísať. Predstavte si: Vyžarovania prastvorených v aktivite ich chcenia prenikajú von cez hranice raja. Prichádzajú do ríše bytostného ako magneticky priťahujúci cudzinci. To bytostné pozostáva opäť z mnohých odstupňovaní, ktoré chcem predbežne zadeliť do troch základných druhov: do jemnej, strednej a hrubej bytostnosti, ako v tomto druhu najvyššej, tiež bytostnosti nevedomej.
Pri vstupe duchovného prúdu do jemného druhu bytostnosti nastane ihneď jeho obaľovanie touto jemnou bytostnosťou, vyvolané magnetickou silou prúdu, čím súčasne nastáva aj čulý pohyb. Tento dej obaľovania vyzerá tak, akoby sa nepriateľské vojsko vrhalo na votrelca, na ten duchovný prúd, zatiaľ čo v skutočnosti iba duchovné vyvoláva pohyb v tomto cudzom druhu svojho nového okolia, a to vlastnou magnetickou príťažlivou silou. Bytostné sa mu ponáhľa v ústrety, priťahované veľkou rýchlosťou. S obaľovaním nastáva súčasne aj rozprašovanie prúdu. Nejestvuje nijaká zmiešanina duchovného s jemným bytostným, iba obalenie duchovného bytostným. Jadrom je duchovný prášok, dookola zaobalený jemnou bytostnosťou, ktorá je pridŕžaná magnetickou príťažlivou silou duchovného jadra.
Duchovné jadro si však uchováva svoje magnetické vyžarovanie aj napriek obalu, a tým preniká cez tento jemný bytostný obal. Pri tomto prenikaní vzniká teplo a mení sa tiež vyžarovanie duchovného prášku. Týmto spojením pri výstupe sa stáva iným, než bolo predtým a touto zmenou získava vplyv na strednú bytostnosť.
Súčasne s dejom priťahovania jemnej bytostnosti nastáva v obale stláčanie jednotlivých čiastočiek jemnej bytostnosti, teda ich nahromadenie okolo každého duchovného prášku; a toto stlačené nahromadenie spôsobuje zmenšenie priestoru určitej masy iného, ešte voľne sa vznášajúceho okolia voči jemnej bytostnosti. Tým už táto masa nie je udržiavaná príťažlivou silou duchovnej ríše, raja, na rovnakej úrovni ako voľne sa vznášajúce časti. So stláčaním nasleduje ďalšie vzďaľovanie od stále rovnomerne pracujúceho magnetického zdroja, spočívajúceho v podstate duchovného stvorenia, raja. A tento dej je uplatnením zákona tiaže. Súčasne je aj bodom obratu v pohonnej sile doterajšieho deja.
Na tento dej sa treba zamerať ostrejšie: Činnosťou chcenia prastvorených vznikajú vyžarovania. Lenže treba poznamenať, že tieto vyžarovania nie sú samotným chcením, ale iba sprievodným znakom chcenia, vedľajším pôsobením hlavného prúdu chcenia. Napriek tomu dostanú od pôvodcu nekontrolovateľných vedľajších pôsobení vždy ešte toľko priebojnosti, že sú vypudené cez hranicu duchovnej ríše a vplyvom magnetickej príťažlivej sily prebývajúcej v duchovnom druhu tam vyvolávajú práve popísaný účinok. Hlavný prúd chcenia prastvorených nemá s tým nič do činenia; ten účinkuje vždy len priamo na zamýšľaný cieľ. Omnoho silnejšie, vedomejšie. O tom prehovorím inokedy.
Bezprostredné obalenie duchovného prášku, vypudeného cez hranice, zabraňuje okamžite samočinnému návratu do duchovného, lebo okolo neho sa nahromadila vrstva jemne bytostného; lepšie povedané, je tam pridržiavaná príťažlivou silou duchovného prášku. Prvý dej vzďaľovania od magnetického centra bolo teda vypudenie ako vedľajší účinok niektorého vedomého chcenia. S prvým obalením nastáva však ihneď ako pôvodca ďalšieho pohybu pravý opak: Nutnosť ďalšieho vzďaľovania, spôsobená priťahovaním vzniknutého zhustenia jemnej bytostnosti do doterajšieho okolia inej, ešte nezhustenej jemnej bytostnosti. Odtiaľ spolupôsobia potom ešte viaceré činitele ako hnacia sila pohybu. Pri každom ďalšom obale pristupuje k tomu zakaždým nový činiteľ.
Tu treba opäť poznamenať, že každý jednotlivý druh v celom stvorení je svojou podstatou prispôsobený príťažlivej sile duchovného stvorenia; v podstate vždy zladený s voľným, spolu nesúvisiacim, teda nestlačeným jestvujúcim druhom.
Jemnohmotnosť je teda prispôsobená inému stupňu príťažlivej sily ako hrubohmotnosť. Ale práve tak aj inému ako bytostnosť. Tak sa stáva, že pri obaľovaní duchovného prášku stlačenou jemnou bytostnosťou nastupuje ihneď iný stupeň pre príťažlivú silu duchovného stvorenia, ktorý obalený duchovný prášok odpudí ďaleko od príťažlivého bodu.
Tento dej sa opakuje pri každom novom obaľovaní. Volá sa zákon tiaže a je v skutočnosti zakotvený v súčasnej možnosti odďaľovania každej veci od prirodzenej sily príťažlivosti duchovného stvorenia! Táto možnosť vzďaľovania je podmienená súčasným stavom v jeho rôznych zmenách.
O ďalšom priebehu sa môžem vyjadriť stručnejšie: Stlačený obal jemnej bytostnosti prináša so sebou podľa našich pojmov nazývané klesanie za horeuvedených pôsobení a blíži sa tým k strednej bytostnosti, na ktorú pôsobí teraz cez obal zmenené vyžarovanie duchovného opäť presne tak príťažlivo ako predtým duchovný prášok na jemnú bytostnosť. Tu treba opäť dbať na to, že priame vyžarovanie duchovného prášku, teda to nezmenené, by nemohlo pôsobiť na strednú bytostnosť tak silno ako teraz zmenené vyžarovanie cez obal jemnej bytostnosti. Až toto môže pôsobiť na strednú bytostnosť príťažlivo, že sa opäť ihneď navinie ako ďalší obal na obal jemnej bytostnosti a je držaný zmenenou silou príťažlivosti duchovného prášku.
Začína sa tým ten istý dej ako v jemnej bytostnosti. Aj tu sa potom opäť mení vyžarovanie duchovného prášku tým, že je ovplyvnené dvoma obalmi. Tak to pokračuje do hrubej bytostnosti; odtiaľ do jemnej, strednej a hrubej jemnohmotnosti, prijímajúc zakaždým nové obaly rôznych druhov, kým nakoniec nezostúpi do jemnej hrubohmotnosti a tak vezme na seba jej obal. Odtiaľ klesá do strednej hrubohmotnosti a až potom do ťažkej, teda do hrubej hrubohmotnosti nášho tela a nášho viditeľného okolia. Avšak iba týmto stávajú sa všetkým tým, čo je našej exaktnej vede dneška známe, t.j. elektrónmi, atómami atď.
Hnacou energiou je však vo všetkom iba jadro, ten nepatrný duchovný prášok ako najnižšie odstupňovanie v duchovnom, patriacom len k vedľajším účinkom chcenia prastvorených v tzv. raji, v duchovnej centrále stvorenia.
Tento spôsob popisu je prirodzene ešte veľmi jednostranný: Z povedaného môže byť úžitok len vtedy, ak sa budú brať do úvahy aj zákony rovnorodosti. Pri tom sa musí dbať predovšetkým na obaly; lebo každý obal podlieha len zákonom svojho druhu; to znamená, že duchovný prášok sa vždy môže správne prejaviť iba tam, kde je jeho súčasný najvrchnejší obal vo svojej rovnorodosti. S hrubohmotným obalom teda len v hrubohmotnosti, a tu opäť iba v celkom určitom súčasnom druhu. S jemnohmotným obalom len v rovnorodej jemnohmotnosti. V bytostnom obale len v súčasnom druhu bytostnosti.
Samozrejme z toho vychodí, že nami opísaný zákon tiaže, teda možnosť vzďaľovania sa od príťažlivej sily duchovnej ríše, ktorá sa prejavuje ponajviac iba na súčasnom vonkajšom obale je potom smerodajná pre pobyt a silu priamej činnosti.
Kľúčmi na otváranie vchodov do iných druhov, ako napríklad z jemnej bytostnosti do strednej a hrubej a potom do hmotností, sú zmeny vyžarovaní duchovného prášku, ktoré nastávajú s ďalšími pribúdajúcimi obalmi. Bez týchto zmien by nebol možný ani prechod, ani pôsobenie v príťažlivosti. Duchovné by teda muselo zostať úplne nečinné, akonáhle by bez prechodu prišlo priamo do hmotnosti, nakoľko by mu tak chýbala každá možnosť spojenia. 
Na záver ešte niečo: Z môjho vysvetlenia vyplýva, že duchovné samo nepodlieha zákonu tiaže! Ono nepozná nijakú tiaž a vždy, akonáhle sa zbaví svojich obalov, bude musieť nezadržateľne stúpať alebo letieť do duchovnej ríše, nepodliehajúcej zákonu nám známej tiaže.
Aby nedošlo k omylu, chcem poukázať na to, že duchovný zárodok človeka je celkom iného druhu duchovného, ako tu opísané duchovné prúdy. Má tiež omnoho viacej príťažlivej sily a uplatňuje ju až po určitý stupeň tiež priamo na obalených duchovných práškoch. Nejeden poslucháč si teraz bude môcť predstaviť neustále veľké rozptyľovanie duchovných druhov v pozdejšom stvorení, teda aj našich častí, v ktorých po ich oslobodení od tiaže prostredia pretrváva nesmierna hnacia sila smerujúca k ich duchovnému pôvodu, ktorá v spojení s odtiaľ prichádzajúcou príťažlivou silou vytvára celému vesmíru oporu a pomáha určiť smer dráhy, ktorú všetko musí dodržiavať.
Táto oblasť je taká veľká, že dnešný malý prehľad bude musieť byť rozdelený do mnohých prednášok, aby poslucháči a čitatelia boli do toho správne uvedení. Ale napriek zdanlivej zložitosti všetko opäť tkvie v najväčšej jednoduchosti. Jedine odbočenie ducha človeka potlačením jeho duchovnej vnímavosti ma núti viesť poslucháčov počas dlhoročných prednášok po namáhavých chodníkoch rozumových ciest, pretože by sa každý z nich bez výnimky stratil v ich spleti.
Zhlukovanie popísaných čiastočiek do súhvezdí so súčasne vznikajúcim nahromadením magnetickej sily v nich obsiahnutého duchovného, ktoré okrem na ne pôsobiaceho veľkého strediska sily duchovnej ríše majú medzi sebou a v sebe opäť vlastné centrály príťažlivosti, samozrejme omnoho slabšie oproti duchovnej ríši, ktorá však vo veľkej vzdialenosti od raja, ako hlavnej centrály, môžu pôsobiť aj zvlášť medzi sebou, i napriek tomu, že neustále zotrvávajú pod vplyvom hlavnej príťažlivej sily duchovného raja. To však bude obsahom osobitnej série prednášok; práve tak aj zhlukovanie čiastočiek do tiel ľudských, zvieracích a rastlinných.
Vedomosti sú mocou! Tento výrok sa často používa; lenže na to je potrebné iné vedenie, ako sa my dnes často domnievame, že už máme. Je to duchovné vedenie, nie iba rozumová znalosť! Exaktná veda dosiaľ v tom nedosiahla ešte nič zvláštneho; a všetky ostatné sa svojím neistým tápaním strácajú v ríši nespočetných nedostatkov nižších oblastí. Len ten, kto pozná všetky tajomstvá stvorenia, môže svet hmotnosti pozdvihnúť k rozkvetu alebo obrátiť na trosky.

Ku tomuto napísanému ešte musíme priradiť pár citátov z jednej prednášky tejto Absolútnej Pravdy: 
„PRIŠLO mnoho žiadostí vysvetliť pojmy mojich výrazov hrubohmotnosť a jemnohmotnosť. Hrubohmotnosť je všetko to, čo človek môže vidieť svojimi pozemskými očamičo pozemsky pociťuje a počuje. K tomu patrí tiež to, čo vidí pomocou pozemských prostriedkov a čo ešte uvidí pri ďalších vynálezoch. Ako napr. veci videné mikroskopom. Hrubohmotné je len určitým druhom hmotnosti. Veľká oblasť všetkej hmotnosti zahŕňa však viaceré druhy, ktoré sú už v základe od seba celkom odlišné, a preto sa nikdy vzájomne nezmiešajú.
Rôzne druhy hmotnosti ležia nad sebou celkom dolu, na spodku alebo na konci stvorenia. Opäť ako v celom stvorení, začínajúc navrchu najľahším druhom a zostupujúc nadol končiac najťažším a najhutnejším. Všetky tieto druhy hmotnosti slúžia iba ako pomocné prostriedky k vývoju všetkého duchovného, ktoré sa do nich ponára ako semienko do úrodnej pôdy. Presne tak, ako osivo do pôdy, aby mohlo klíčiť a rásť.“

„Ako som už povedal, rôzne druhy hmotnosti sa nedajú zmiešať, možno ich však pomocou bytostného viazať a tiež mnohonásobne spájať. V týchto väzbách a spájaniach vznikajú potom teploty a vyžarovania. Každý jednotlivý druh hmotnosti vytvára pritom svoje charakteristické vyžarovanie. Toto sa potom zmieša so žiarením iných, s ním spojených druhov a dohromady dáva veniec žiarenia, ktorý je dnes už známy a nazýva sa skrátka ód alebo vyžarovanie. Tak má svoje vyžarovanie každý kameň, každá rastlina, každé zviera a možno ho pozorovať. Je veľmi rozdielne podľa stavu tela, teda obalu alebo tvaru. Preto sa vo venci žiarenia dajú pozorovať i poruchy a podľa toho rozoznať choré miesta obalu.

Veniec žiarenia dáva teda každému tvaru príslušné okolie, ktoré vytvára jednak ochranu pri obrane a jednak most k ďalšiemu okoliu. Okrem toho, dolieha ešte aj na vnútro, aby sa zúčastnilo na vývoji bytostného jadra v tom najhrubšom zmysle; lebo v skutočnosti pripájajú sa k vlastnému pôsobeniu vo stvorení ešte mnohé veci. Tieto smiem odvíjať len pomaly, krok za krokom, aby som vážne hľadajúcim uľahčil vniknutie do zákonov stvorenia.“

Zmes vyžarovania má však omnoho väčší význam, než mohlo ľudstvo doteraz prebádať. Netušia ani desatinu z jej vlastnej úlohy!

Podstata venca žiarenia je smerodajná pre silu vĺn, t.j. aké vibrácie má prijímať zo systému žiarenia celého vesmíru. Poslucháč a čitateľ nech ponad to neprejde ľahko; nech sa zahĺbi do tej myšlienky a zrazu uvidí pred sebou rozprestreté všetky nervové povrázky stvorenia. Má sa naučiť lepšie ich hodnotiť a používať.

„Je v tom kľúč k umeniu života ako aj k stupňom duchovného vzostupu. Týmito stupňami alebo takzvaným rebríkom do neba sa nemieni nič iné, než jednoduchý nástroj, ktorý sa má použiť. Oká tejto siete žiarenia vo stvorení sú priečkami tohto rebríka. V tom je všetko, celé vedenie a posledné tajomstvo vo stvorení.
Vy, hľadajúci, siahnite do tejto siete žiarenia! Vedome, ale s dobrým chcením a v pokornom uznaní vášho Boha, ktorý vám dal toto zázračné stvorenie, ktoré môžete ovládnuť ako v detskej hre, keď už raz budete konečne poctivo chcieť a odvrhnete všetku vedeckú domýšľavosť. Najprv musíte zhodiť falošné bremeno z vašich pliec a z vášho ducha, inak sa nemôžete vzpriamiť a oslobodiť.“

„Vzhľadom k ďalšiemu postupu musíme odteraz hovoriť: Život v jemnohmotnosti je stojaci „nad pozemskými pojmami priestoru a času; lebo aj v jemnohmotnosti je síce pojem priestoru a času, avšak zase iného druhu, prispôsobený tejto jemnohmotnosti. Pojem priestoru a času jestvuje dokonca v celom stvorení, ale vždy je viazaný na určitý druh! Samotné stvorenie má svoje hranice, a preto aj preň platí ešte pojem priestoru.“

„Tiež všetky základné zákony, ktoré jednotne prechádzajú celým stvorením, sú vo svojich účinkoch vždy ovplyvňované dotyčným druhom stvorenia, a závislé od jeho zvláštností! Preto sa musia následky určitého zákona v rôznych častiach stvorenia tiež prejavovať rôzne, čo viedlo k mnohým nedorozumeniam, protirečeniam, k pochybnostiam o jednotnosti zákonov stvorenia alebo vôle Božej a tiež k viere v ľubovoľné činy Stvoriteľa. Ale v podstate to všetko spočívalo a spočíva predsa len v nevedomosti človeka o stvorení samom.“

No a teraz si už môžeme objasniť, ako tu zverejnené súvisí s našou témou. Vyznačený a zvýraznený text je podstatný pre pochopenie toho, čo naša veda zatiaľ nechápe, ba odmieta, nakoľko jej to narušuje tradičný stereotyp, ktorý jej umožňuje zatiaľ klamať verejnosť, ba požívať výhody, na ktoré nemá žiadny nárok, ba takto vlastne vedie ľudstvo do záhuby, cez všetky tie nedostatky, ktoré naša civilizácia má.
Každá planéta, súhvezdie, ba aj jednotlivé objekty, majú teda pre seba vlastné vyžarovanie, ktoré je pre každé teleso charakteristické a jedinečné. Preto stačí iba chápať tieto vyžarovania a vlastne môžeme povedať, poznať frekvencie týchto jednotlivých objektov, teda napríklad našej Zeme, naladiť sa na toto vyžarovanie, teda frekvenciu a ten objekt, napríklad v našom prípade UFO aj s posádkou, sa objaví v tom momente v blízkosti, alebo priamo na planéte Zem. Ale to ešte nie je všetko, lebo: 

Samozrejme z toho vychodí, že nami opísaný zákon tiaže, teda možnosť vzďaľovania sa od príťažlivej sily duchovnej ríše, ktorá sa prejavuje ponajviac iba na súčasnom vonkajšom obale je potom smerodajná pre pobyt a silu priamej činnosti.

Zákon tiaže, teda ovládanie príťažlivosti, je vlastne tým zázračným pohonom, ktorý nedá našej vede spávať, ba je príčinou odmietania možnosti a schopnosti presunov UFO. Už samotné naladenie sa na potrebnú frekvenciu spôsobí ten potrebný presun, alebo anuluje gravitáciu a objekt zmení nie iba polohu, ale aj druh dimenzie – hmotnosti. 
Jeden múdry pán povedal: „Pred päťdesiatimi rokmi sme uvažovali, z ktorej planéty našej slnečnej sústavy UFO prilieta, pred desiatimi rokmi sme sa pýtali, z ktorého súhvezdia a dnes sa pýtame z ktorej dimenzie?!“ 
Odpoveď je veľmi jednoduchá, nakoľko prilietajú zo všetkých uvažovaných oblastí! 
Dokonca aj medzi nami na planéte Zem, žijú rôzne bytosti, ktoré nevidíme, nakoľko aj planéta Zem, disponuje mnohými dimenziami! 

No a teraz nech sa naša múdra veda pustí do vyvracania tu napísaného a až sa jej to podarí, tak nech naďalej pokračuje v klamaní samej seba, ba aj všetkých ostaných. No je už medzi nami viac takých, ktorí jej už dávno neveria, lebo vedia, ako to skutočne je, ba vedia aj to, že sme stále klamaní, lebo títo vediaci, majú svoje prežitia, ba aj kontakty a teda na nich už tie hlúpe reči  nemajú žiadny dosah. Nepotrvá dlho, a títo „vedci“, ktorí sú teraz na výslní, budú sa hanbiť za tie vedomosti, ktoré šírili, ba obhajovali, dokonca vnucovali ostatným na našich dnešných univerzitách.


________________________________________________________________________________________
18. augusta 2019

ABSOLÚTNA PRAVDA

S týmto výrazom ste sa už stretli na našej stránke viackrát, ba vo viacerých formách, ale mnohí nedokázali prijať tento výraz v tej podobe , ako bol formulovaný. Bolo uvedené aj to, že výraz bol vlastne prevzatý z indických Véd, v ktorých je bežne používaný, ba je zaujímavé, že doposiaľ čitatelia tejto literatúry, ho prijali bez pripomienok.
Teraz sa pokúsime tento výraz obhájiť spôsobom tak prostým a výrečným, že už nebudeme potrebovať sa viac k tejto problematike vracať.
Každý z nás je majiteľom automobilu, alebo až aj nie, tak určite ho každý „pozná“. To slovo „pozná“ sme dali do úvodzoviek, lebo keď sa auto pokazí, tak majiteľ zistí, že ho nepozná, ba musí sa zveriť s opravou do rúk odborníka. No a tých odborníkov je tiež, podľa schopností veľa, ba nie všetci môžu oprávnene používať aj ten titul odborník!

No a teraz si predstavte, že by ste sa s vašim autom dostali ku tomu odborníkovi, ktorý to vaše auto celé naprojektoval, potom vyrobil, ba aj dlhodobo testoval. Ako by ste sa začali pozerať na tohto odborníka už pod takýmto uhlom pohľadu? Pre vás by sa musel stať absolútnym odborníkom! No a iba tento odborník, by dokázal pre vás vypracovať návod na použitie vášho automobilu v tej absolútnej forme! Pre vás by zodpovedal skutočne tej absolútnej forme! Lenže vaše pochopenie tohto návodu na použitie aj so všetkými konštrukčnými nákresmi by nebolo nikdy absolútne.
Rovnako je tomu s pojmom, ktorý my na stránke požívame, teda tou absolútnou Pravdou! Pohľad našich vedcov, ba aj bežných ľudí sa líši podľa stupňa poznania jednotlivých jedincov, a tieto pohľady sa v niektorých bodoch schádzajú, ale v iných sa rozchádzajú. Teraz máme na mysli stavbu nášho vesmíru, do čoho spadá celá príroda, všetko v nej živé, ba aj neživé, všetko viditeľné, ale aj neviditeľné, ba niektorí už majú aj vyšší stupeň poznania a teda vedia, že ten náš viditeľný vesmír má aj neviditeľné dimenzie, ba týmto ešte stále nekončí, ale pokračuje to ďalšími svetmi Stvorenia, ba niektorí vedia aj to, čím to, alebo lepšie povedané – Kým, to všetko v pôvode, pre naše poznanie, končí. Pre naše poznanie to tam končí, kde to všetko vlastne začalo!
Potom všetky tie „pravdy“ týchto jednotlivých odborníkov musíme brať iba ako relatívne, teda prináležiace stupňu poznania týchto jedincov, ktorým chýba zákonite to poznanie absolútne.
No a teraz bude nasledovať ten záver, ktorý by to mal uviesť na správnu mieru:

My uznávame pod pojmom Absolútna Pravda - tiež návod na použitie celého Stvorenia od samotného TVORCU tohto diela, ktorý nám osobne tento návod na použitie priniesol a máme ho k dispozícii už skoro storočie, ale žiaľ, ani jeden používateľ tohto návodu, ho absolútne nechápe, ale čo je horšie, je iba mizivé percento takých, ktorí sú vôbec schopní po tomto návode aj siahnuť a dávajú prednosť relatívnym poučeniam, ktoré sú vo väčšej miere iba falošné.
Potom tieto relatívne návody spôsobujú nedorozumenia, dohady, rozbroje, hádky a vojny, a to iba preto, že odmietame tú Absolútnu Pravdu, ktorá dáva absolútne odpovede na všetky nami vyslovené otázky, samozrejme v tom prípade, že tejto Pravde aj rozumieme. Aj  ten názov tohto návodu na použitie už na našej stránke mnohokrát zaznel, ba práve z neho dôležité poučenia čerpáme. Jeho názov je:

VO SVETLE PRAVDY - POSOLSTVO GRÁLU

***

Nech je nasledujúci príspevok dôkazom vyššie uvedeného!
 

ČAS

Nasledujúci príspevok na tému času, je zložený z výberu z mailovej komunikácie medzi kolektívom Rádia Záchrana, citácií z príspevkov na našej stránke a taktiež citácií zo samotného Slova Pravdy – Posolstva Grálu.

„Tento kontakt som mal ešte znovu a dopadlo to obdobne, až na to, že hneď po skončenej komunikácie som si zapísal jediné slovo, ktoré som si z tej reči ešte pamätal a poznal som aj jeho slovenský význam. Bolo to slovo: nafiotor, a v slovenčine znamenalo otrok. Snažil som sa pátrať o akú reč sa jednalo, ale bezvýsledne.“

„Lenže ja sa budem venovať teraz iba tej stavbe vesmíru, nakoľko je to oblasť pre tieto aktivity podstatná, ba čo viac, nemôže ma nikto obviniť z toho, že moje vysvetlenie je odtrhnuté od reality. I keď viem, že znovu nebude kompetentným, teda tým, ktorí si to o sebe myslia – po chuti.“

„Musíte si dokázať predstaviť štvorrozmerné zrkadlo! To dvojrozmerné, ktoré poznáte, musíte ešte doplniť o rozmer priestoru a času. To je náš vesmír. Toto zrkadlo spôsobuje zmeny v priestore aj čase, všetkých v ňom sa tiež časom a priestorom menených objektov.“

„Predstavte si šošovku, ktorá sa rozpína, ale nič sa z nej nemôže dostať za jej hranice, ba práve naopak, všetko sa odráža späť od konečnej hranice, ktorá sa ale posúva v priestore a aj v čase. Teda s časom sa mení priestor a tým aj vnútorné usporiadanie objektov v nej sa nachádzajúcich. Potom to má za následok, že ten istý objekt pozorujeme v rôznych časoch a aj priestoroch a my sme ich odlúčili ako objekty už iné – cudzie, lebo sú v inom priestore, dokonca aj čase, ba aj samotné sú značne zmenené. Jeden a ten istý objekt, napríklad slnečnú sústavu potom pozorujeme v mnohých podobách, v rôznych miestach priestoru, ba aj času, ktorý je vlastne tou príčinou zmeny. My si ale myslíme, že sa jedná vždy o iný objekt.“

Mail z 26. 12. 2013:
„Vážení Priatelia!

Považujem za potrebné vysvetliť môj zámer so zverejnením mojej teórie modelu vesmíru a aj v spojitosti s tou mimozemskou komunikáciou.
Podľa mňa by to bola najdokonalejšia reklama pre nás a teda rádio, keby sa mi podarilo rozvíriť pokojnú hladinu vo vedeckých kruhoch. Ide mi o niečo podobného, čo sa udialo a podarilo na politickej scéne u nás na Slovensku Kotlebovi. Aj keď si z neho zo začiatku politici robili skôr posmech, nakoniec ich ten humor prešiel, keď sa za neho postavili občania – verejnosť.
Niečo podobné by sme potrebovali aj my!
Samozrejme, že počítam s tým, že my to nebudeme mať také jednoduché, lebo o politiku sa dnes zaujíma skoro každý, ba hlavne všetky médiá z toho žijú, ale predsa len niekedy dostáva priestor aj veda, ba aj nejaké „pikošky“ okolo.
To spojenie s mojim prežitím má teda tiež svoje opodstatnenie, lebo tie „študované hlavy“ si budú klásť samozrejme otázku, ako mohol niekto, kto nemá potrebné vzdelanie, prísť na takýto nápad a to je práve tá veličina, ktorá by ich mala – mohla, odradiť od toho, aby sa z toho začal tiež robiť posmech. Nakoniec ja som presvedčený, že sú to oni, ktorí budú robiť opravu svojho názoru. Dokazujú to práve tie lietajúce objekty.


Je to iba otázkou času, lebo ja som ten dokument videl teraz znova, dávali ho včera na PRIMA ZOOM, pod názvom „Usuhaia“a meno toho astrofyzika nezaznelo, ale vyjadril sa podobne, lebo rovnako tvrdil, že vesmír nemusí byť až taký rozmerný, ba povedal aj to podstatné, že galaxií vlastne potom nemusí byť niekoľko stoviek miliárd, ale o hodne menej.
Rozchádzam sa s ním iba v tvare, lebo on tvrdí, že má tvar dvanástenného kryštálu, a že teda žijeme vo vnútri, pričom by uvažoval o tých dvanástich odrazoch svetla. To môže byť skutočne tak, ale pritom to nemusí a ani nie je tým, že je tam dvanásť odrazových plôch svetla, ale tým, že sa jedná o dvanásť druhov časopriestoru. Teda presne tak, ako je to aj vo VZ písané, ba aj v PG, kde sa hovorí, že čas všetko uchoval, že sa nič nestratilo. Preto tam niekde v čase, by sme mohli objaviť aj našu Zem v týchto časoch a teda mohli by sme vidieť aj tie dinosaury, preháňať sa po nej. Tento fakt vlastne vysvetľuje jednu záhadu, ktorú veda objavila a našla dinosaurie stopy skamenené a vedľa stopy ľudské. A toto mnohým spôsobilo bolenie hlavy a preto tieto fakty radšej ukrývajú, akoby ich mali použiť na ten zámer, na ktorý boli určené – teda ako učebná pomôcka pre nás pozemšťanov.
Keby sme sa ale my chceli dostať na tú našu planétu tej doby, to by sme museli dokázať, opustiť náš časopriestor a naopak vnoriť sa do toho z minulosti. A ten vonkajší pohľad na vesmír by bol odlišný.
Podľa mňa ale ten tvar je presne v tvare, ako má UFO, lebo to tiež vlastne vyplýva z PG. Je to elipsovitý tvar ale trojrozmerný!
Nejdem to rozvádzať, ale je to iba pre vysvetlenie môjho konania a toho, aký zámer sledujem.
Priliehavý citát z PG:

„Čas! Plynie skutočne? Prečo sa pri tejto zásade naráža na prekážky, ak sa to má ďalej domyslieť? Celkom jednoducho preto, že základná myšlienka je nesprávna; lebo čas stojí! Ale my sa mu ponáhľame v ústrety! My sa ženieme do času, ktorý je večný a hľadáme v ňom Pravdu. Čas stojí. Zostáva rovnaký dnes, včera i o tisíc rokov! Menia sa len formy. Noríme sa do času, aby sme čerpali z lona jeho záznamov, aby sme obohatili svoje vedenie v zbierke času! Lebo nič sa nestratilo, všetko uchoval. Nezmenil sa, pretože je večný. Aj ty, ó, človeče, ostávaš vždy len ten istý, či si mladý alebo starec! Zostávaš tým, čím si! Necítil si to už sám? Nepoznávaš zreteľne rozdiel medzi svojím zovňajškom a svojím „ja“? Medzi svojím telom, ktoré je podrobené zmenám a tebou, duchom, ktorý je večný?“
Tento citát podáva stručne zašifrované poučenie o tom, že schopnosť cestovania časom – vesmírom nespočíva v nejakom zariadení, ale hlavne v schopnosti – zrelosti ducha.
Tu však je potrebné doplniť, že aj tieto sily, tak ako je to v PG vysvetlené je ešte stále možné zneužiť a tak sa to aj deje, lebo slobodná vôľa zostáva zachovaná pre všetko duchovné. Nie teda je všetko svetlé, čo hore lieta. Božiu silu je možné zneužívať na všetkých hmotných úrovniach.
To zariadenie je síce potrebná pomôcka, ale podstata spočíva v jej ovládaní. Už aj na Zemi bolo zostrojené toto zariadenie – táto pomôcka a bol aj stručne popísaný spôsob jej ovládania a zodpovedalo to presne tomu už napísanému.
Vysvetliť to ale podrobne je v dnešnej dobe ešte nad ľudské sily; presnejšie povedané, pochopenie tohto princípu, nakoľko ľudstvo nepozná a teda nedokáže aktívne a hlavne konštruktívne, v prospech seba a hlavne stvorenia, využívať tieto svoje netušené sily. Toto nech je zatiaľ iba ako inšpirácia pre vlastné bádanie týmto smerom a znovu iba pre tých, ktorí to vnútorne potrebujú a je to pre nich podstatné. Potom sa iste priblížia samotní vlastnej podstate.
Pre dokonalejšie vysvetlenie by som znovu musel popísať niektoré moje ďalšie prežitia, ale to je pre iných iba ťažko pochopiteľné a preto to musí zostať na nich samotných. Naopak by to na mňa vrhlo iba istý druh pochybnosti, lebo by to bolo príliš fantastické a teda aj neuveriteľné. Bralo by sa to ako istý druh povýšenectva. Lenže skutočnosť je ešte ďaleko fantastickejšia, ako si je schopný človek dneška vôbec vo svojej mysli sformovať.
Tieto informácie sú zatiaľ predčasné a teda ich berme ako nepodstatné – nepotrebné!”

Z mailov z 1. a 2. augusta 2015:
„Pred dvomi dňami som videl dokument, v ktorom som sa dozvedel, že je tu istá skupina vedcov, ktorí tvrdia vlastne to isté, čo som napísal ja. Logika a schopnosť naladiť sa na tú správnu informáciu je dostupná pre každého, kto dosť úporne túži, ale musí to byť čistá túžba a bez ctižiadosti. 
Ten dokument mal názov: Cestovanie červou dierou s Morganom Friedmanom. Zajtra, t. j. v nedeľu ho asi opakujú na TV ZOOM o 13:55 hod.
Je to veľmi zaujímavé, ba aj použité prirovnanie v dokumente, pre dokonalejšie pochopenie. Pre mňa sa znovu niečo potvrdilo, že informácie, ktoré ku mne prichádzajú sú z toho pravého zdroja. Nejdem to rozvádzať, aby to nevyznelo ako istý druh chvály, ale až budete mať čas, tak si to pozrite.

J. K.“

„Mikuláš,
teraz je reč a bavíme sa iba o našom rozmere, teda vesmíre a v tom dokumente je to rovnako pripodobnené k zrkadlu, teda že zrkadlá sú v rôznych vzdialenostiach a to je ten tretí rozmer u mňa a aj v skutočnosti, ale potom je tu ešte štvrtý rozmer čas.
Teda je v tom dokumente ukázané nasledujúce. Predstavte si seba v zrkadlovej sieni, ale zrkadlá sú rozmiestnené v rôznych vzdialenostiach od Vás a potom sa budete vidieť v tom najvzdialenejšom zrkadle ako malé dieťa, v tom bližšom, ako mladík, ako ste teraz a ja napríklad by som sa videl v tom najbližšom, ako starec, lebo už som pri tej vzdialenosti a teda tom bližšom zrkadle.
Iba takto to treba chápať a nevťahovať do tohto iné dimenzie - tie jemnohmotnejšie. Bavíme sa iba o našom vesmíre a jeho hmotnosti, nám viditeľnej.
J. K.“

Pokračujú citácie z príspevku Veda a vesmír:
„Celá hmotnosť visí ako veľký veniec v najspodnejšej časti stvorenia a pohybuje sa v obrovskom kruhu, ktorého obeh trvá milióny rokov. V dianí veľkého stvorenia sa všetko otáča  nie len okolo seba, ale to celé sa ešte zvlášť nezadržateľne pohybuje v obrovskom kolobehu. Ako tento veľký kolobeh prebiehal od prvého zhlukovania až k dnešnému dovŕšeniu, tak pokračuje neprestajne tiež rovnakým spôsobom ďalej až začne a skončí opätovný rozklad v pralátku.“

„Čas sú vlastne iba isté čiastočky toho, čo vytvorilo a teda aj prežívalo vedomie - inteligencia! Bez tohto vedomia by vlastne žiadny čas nejestvoval. K tomuto tvrdeniu tiež nájdeme priliehavý citát v Posolstve Grálu, v prednáške č. 2 s názvom "Prebuďte sa!":
„Čas! Plynie skutočne? Prečo sa pri tejto zásade naráža na prekážky, ak sa to má ďalej domyslieť? Celkom jednoducho preto, že základná myšlienka je nesprávna; lebo čas stojí! Ale my sa mu ponáhľame v ústrety! My sa ženieme do času, ktorý je večný a hľadáme v ňom Pravdu. Čas stojí. Zostáva rovnaký dnes, včera i o tisíc rokov! Menia sa len formy. Noríme sa do času, aby sme čerpali z lona jeho záznamov, aby sme obohatili svoje vedenie v zbierke času! Lebo nič sa nestratilo, všetko uchoval. Nezmenil sa, pretože je večný. Aj ty, ó, človeče, ostávaš vždy len ten istý, či si mladý alebo starec! Zostávaš tým, čím si! Necítil si to už sám? Nepoznávaš zreteľne rozdiel medzi svojím zovňajškom a svojím „ja“? Medzi svojím telom, ktoré je podrobené zmenám a tebou, duchom, ktorý je večný?“            
Ako pomôcka pre dokonalejšie pochopenie nech poslúži táto, tiež skutočná, ale aj skrývaná skutočnosť - teda presne tak, ako je to písané v PG, kde sa hovorí, že čas všetko uchoval, že sa nič nestratilo. Preto tam niekde v čase, by sme mohli objaviť aj našu Zem v týchto časoch a teda mohli by sme vidieť aj tie dinosaury, preháňať sa po nej.
Tento fakt vlastne vysvetľuje jednu záhadu, ktorú veda objavila a teda, že sa našli skamenené dinosaurie stopy a vedľa nich stopy ľudské. Toto mnohým spôsobilo bolenie hlavy a preto tieto fakty radšej ukrývajú, akoby ich mali použiť na ten zámer, na ktorý boli určené – teda ako učebná pomôcka pre nás pozemšťanov.
To je teda stručne vysvetlený model nášho vesmíru, ktorý následne mení všetky naše teórie, z doterajšieho modelu vychádzajúce. A táto skutočnosť mení aj pohľad na vesmírne cestovanie a teda medzihviezdne kontakty.

UFO je realita!
A toto bol ten rozhodujúci dôvod, prečo som prikročil k tomuto zverejneniu!


Dokonalosť a harmónia vládne teda nie iba v našom hrubohmotnom vesmíre, ale v celom stvorení Božom. K tejto dokonalosti patria aj tie ideálne rozmery, umožňujúce dokonalú výchovu všetkých tvorov stvorenia. A súčasťou tejto dokonalej výchovy, je aj vzájomná možnosť kontaktu v jednotlivých svetoch, a dokonca aj medzi nimi navzájom.
Ďakujme Tvorcovi za túto dobrotivú milosť, a nesnažme sa ju rušiť svojou neznalosťou, ale hlavne vlastnou túžbou po moci. Ten pravý vládca je nenahraditeľný!

A TERAZ NECH NÁS NIEKTO OBVINÍ,
ŽE SME SEKTÁRI!!!

 Autor projektu Rádio Záchrana“

Iné citácie, ktoré s touto témou môžu súvisieť:                 
Posolstvo Grálu (PG):
„Nemyslia a nechcú myslieť na to, že si až týmto uvaľujú na seba karmu, ktorá ich vrhá späť o storočia*!“

Z príspevku Veda a UFO:
„Už samotné naladenie sa na potrebnú frekvenciu spôsobí ten potrebný presun, alebo anuluje gravitáciu a objekt zmení nie iba polohu, ale aj druh dimenzie – hmotnosti.“

Ak to platí pre hmotný lietajúci objekt, platí to aj pre telo človeka, ktoré je rovnako hmotné.

V dokumente „Zem územie záhad - Brána času“ bolo povedané:
„Existuje niekoľko svetov, ktoré oddeľuje kvantum času a dochádza v nich postupne k rovnakým procesom. Ak prejdeme z jedného sveta do druhého – navštívime svoju minulosť alebo budúcnosť.“

„Ale nevyhaslo v ňom nič, nič sa nestratilo, čo kedysi skutočne prežil v sebe.
Čas sú vlastne iba isté čiastočky toho, čo vytvorilo a teda aj prežívalo* vedomie - inteligencia! Bez tohto vedomia by vlastne žiadny čas nejestvoval.“
*vytvorilo, prežívalo – minulý čas. Teda čo sa prežívalo v jemnejších úrovniach skôr a následok toho prežívame my teraz neskôr.

„Udalosti v jemnejších úrovniach predchádzajú našu hrubohmotnosť.“

Podľa logiky:
Rovnako ako napríklad v škole: Vo vyšších ročníkoch je to, čo nás iba čaká, ale v nižších ročníkoch prežívajú iní to, čo my sme už prežili.

Z Posolstva Grálu:
„Preto sa tiež pred dvetisíc rokmi vtelil Syn Boží na túto Zem. Bolo to svetové dianie, ktoré sa odohrávalo v prvej a najzrelšej časti všetkej hmotnosti, ale už nikdy sa nebude opakovať; veď v nasledujúcich častiach to, čo sa stalo tu, pôsobí ustavične ďalej.

„Je detskou hračkou to vaše vedenie, na ktoré ste takí namyslení! Je zrnkom prášku v pomere k tomu, čo ste mohli vedieť a predovšetkým vykonať, ba čo ste dnes už aj vykonať museli!** “

Z mailu:
„Samozrejme že sa jedná o duchov, ktorí už majú za sebou viac inkarnácií, teda nie začínajúcich, lebo pre tých sú pripravené, iné tiež hrubohmotné planéty podobné našej Zemi.“

„Kto prijíma, musí dávať ďalej, inak dochádza k zastaveniu a poruchám, ktoré sú škodlivé a môžu sa stať i zničujúcimi, pretože je to proti samočinne pôsobiacemu zákonu stvorenia.

** Možno, si teraz niekto uvedomí, že naše poznanie Absolútnej Pravdy už malo prinášať svoje plody, avšak my ju nie len že neuvádzame v čin, ani nepoznáme, my sa snažíme ešte len pochopiť jej názov, ktorý nám bol tiež niekým daný. Tak koľko sme zameškali?!

Z mailu:
„Viete, že sú majstrovstvá vo futbale a ja občas sledujem toto dianie, keď nie je nič zaujímavé pre mňa. Lenže ja to sledujem z iného dôvodu ako všetci fanúšikovia. Ja viem, že o každom výsledku je už vopred rozhodnuté a tieto zápasy už dávno prebehli v jemnejšej úrovni, ba ten výsledok v našej, musí byť iba obraz už toho, ktorý prebehol v jemnejšej úrovni. Mňa neprekvapí taká skutočnosť, že dokáže zvíťaziť mužstvo, ktoré ani nevystrelí na bránku, ako napríklad Irán, a pritom aj tak zvíťazí, lebo súper si dá vlastný gól! Alebo napríklad tá hviezda z Portugalska, aj keď neviem, ako sa volá, dokáže dať gól aj vtedy, keď to nie je možné. Napríklad kopal jeden priamy  kop ďalej od  šestnástky a pritom ho kopol tak, ako isto nechcel, lebo zakopol do zeme až vyletela zem aj s trávou, ale práve tak dal dokonalý gól, ktorý by určite nedal, keby nebol tak zakopol. Jednoducho ten gól musel dať a bolo o to postarané tiež z tej jemnejšej úrovne. Alebo viacnásobní majstri sveta - Nemci, skončili na poslednom mieste v skupine a idú domov. Dopadli v Rusku tak, ako Hitler, keď napadol Rusko! A ja som im to aj prial, ba som ich aj tak nazval, keď hrali - Hitlerovci! V jednom dokumente som počul tento slogan: "V Rusku ešte nikto nezvíťazil, kto Rusko napadol!"

Lenže skúste to vysvetliť fanúšikom, ba aj futbalistom, že sú iba bábky na niečích nitiach! Preto neuvažujte, že by sme niečo na túto tému dali na stránku, lebo by sme zožali iba výsmech, alebo opovrhnutie.  Toto dokáže pochopiť iba ten, ktorý zákony Božie pozná, ba aj z tých nemnohí, lebo si to nedokážu dať do tých potrebných súvislostí!
To je iba pre Vás, ako ďalšia zaujímavosť, na poučenie.“

Z PG:
„Tak patrí Zem k tej časti svetov, ktorá je na druhom mieste hutnosti. Je teda ešte jedna časť svetov, ktorá je hutnejšia a preto tiež ešte užšie ohraničená v pojme času a priestoru.“

(NE)ZODPOVEDANÉ OTÁZKY:
„Podľa druhu priepustnosti, teda v ľahšom, svetlejšom druhu okolia, môže ľudský duch v čase jedného pozemského dňa prežiť potom toľko ako v jednom pozemskom roku, práve pre svoju ľahšiu vnímavosť. V duchovnej ríši samotnej, za jeden pozemský deň, dokonca toľko, ako za tisíc pozemských rokov! Preto sa hovorí: „Tam je tisíc rokov toľko ako jeden deň. To znamená v bohatosti prežívania, ktorého stupňovanie sa riadi podľa rastúcej zrelosti ľudského ducha. Človek si to dokáže najlepšie predstaviť, keď pomyslí na svoje sny! V nich dokáže v jedinej minúte pozemského času precítiť celý ľudský život a vo svojom duchu ho skutočne prežiť!“

Tento citát korešponduje s často tiež kladenou otázkou, v súvislosti s cestovaním v čase!

Z mailu:
„Opäť dávali ten dokument, Zem: Územie záhad, a dávali 50. časť, ktorá bola o tej stavbe Stonhendž, ktorá slúžila v minulosti pre tých druidov tiež podľa mňa ako brána do inej, príbuznej, tiež hrubohmotnej dimenzie a tiež akýsi sprostredkovateľ spojenia s ešte jemnejšími dimenziami, v ktorých potom mohol aj putovať ten druid už ale v jednom z tých našich tiel jemnejších, a teda vlastne cestoval v čase.
Ja myslím, že tí stavitelia v minulosti mali ten poznatok, že každý obraz, podľa toho, čo vyjadruje a aký zámer bol doň človekom votkaný, má svoju frekvenciu, ako sa pán Jaroslav zmienil vo Veda a Ufo, a teda potom už nastáva to spojenie zamýšľaným smerom.“ 

Z mailu:
„Zaujímavosť:
E = m.c2 Energia je hmota krát rýchlosť svetla na druhú. Teda keď hmote udelíme veľkú rýchlosť stane sa energiou - jemnejšou „hmotou“.  

Z toho dokumentu "Brána času" sa dozvedáme, že cestovania časom sa diali počas prírodných pohrôm, teda keď sa uvoľnilo veľké množstvo energie. Keď teda hmote pridáme veľa energie, tak zmení svoju frekvenciu a teda prejde do inej dimenzie.
Alebo sa cestovania diali v dopravnom prostriedku, zvyčajne lietadle, ktoré už má istú pomerne veľkú rýchlosť. Ale museli pri tom spolupôsobiť opäť aj prírodné sily.
Dotyčnému človeku to tak zmenilo frekvenciu, že sa premiestnil na príslušné teleso vo vesmíre, a to teleso bola v tomto prípade Zem v minulosti, alebo budúcnosti.“

Z príspevku VEDA A UFO:
„Už samotné naladenie sa na potrebnú frekvenciu spôsobí ten potrebný presun, alebo anuluje gravitáciu a objekt zmení nie iba polohu, ale aj druh dimenzie – hmotnosti.“

 


________________________________________________________________________________________
27. august 2019

POTVRDENÉ PREŽITÍM

 

Tento posledný príspevok zapôsobil na jednu našu spolupracovníčku tým smerom, že mala isté prežitie, čo  je pre ňu bežnou aktivitou, aj keď sa toto prežitie bude väčšine javiť ako výmysel, alebo fantázia, ktorá sa nemôže zakladať na skutočnosti. Lenže takých ľudí, ktorí to bežne dokážu, ba aj tieto schopnosti využívajú, je medzi nami viac. Niektorým nám sa to stáva občas, no nie je to bežnou a ovládanou samozrejmosťou,  ale prichádza to iba niekedy, v krajných prípadoch a rozhodujúcich okamihoch. Preto títo to berú ako fakt, aj keď tiež vedia, že pre tú väčšinu sa niečo podobné musí javiť ako utopia. Lenže všetci títo musia jednoducho uznať, že sú to iba oni samotní, ktorí rozhodujú a rozhodli o tom, akými schopnosťami dokáže disponovať ich duša a duch. Nech je toto prežitie pre nich inšpiráciou, aby sa aj oni začali venovať vyšším cieľom, ba nestačilo im iba naplnenie brucha a prípadne iné, iba rozkoše tela, lebo s tým sa budú musieť v blízkej dobe aj tak všetci rozlúčiť. A to nie všetci iba ako už starí a teda takí, ktorí už majú všetky rozkoše tela prežité, ale niektorí aj bez týchto prežití. Človek je tvor, ktorý disponuje jemnejšími obalmi ducha, teda telami a počas svojho vývoja dospeje do takého štádia, ako sám chcel a akým túžil byť! Človek si dokáže skutočne vytúžiť všetko! Nesmejte sa z týchto slov, ale skúste sa zmeniť a začnite svoje túžby obracať tým smerom, ktorý bol pre vás zatiaľ iba na posmech. Rýchlo zistíte, že posmech patril, ba patrí, stále práve vám, lebo takí skutočne ste pre tých, ktorí takéto prežitia majú!

Nasleduje popis prežitia:

„Chcem poďakovať za posledné dva príspevky. Sú výborné. Posledný príspevok som musela čítať viac krát, ale nie som si istá, či som všetko zachytila. Ešte spracovávam, a je možné, že som na niečo aj zabudla. Napíšem Vám, ako to vidím, možno to v niečom pomôže k lepšej predstave.
Najskôr, ako vidím našu Zem.

Ako to vidím v JH (jemnohmotnosti) – môj pohľad na Zem

Zem na začiatku, keď bola stvorená: tvar svetelnej ideálnej gule, ktorá vyžaruje do okolia veľké žiarivé svetlo. Vo vnútri cítim akoby svetelnú sieť (ako používajú rybári). To je len približný opis. Tie oká (alebo plôšky) sú úplne čisté - nepopísaný papier - ideál.

Zem v dobe dinosaurov: z ľavej strany sa tvar gule začína meniť na rovnejšiu časť a vzniká oválny tvar (guľa sa deformuje do tvaru elipsy, alebo ako keď je mesiac v splne a začína z neho ubúdať). Asi jedna polovica (pravá) je tá svetlá guľa, ktorá prijíma svetlo a vyžaruje ho aj von. Tá druhá polovica, ktorá sa vyrovnáva z tvaru gule, ten ovál, už nevyžaruje čisté svetlo, ale je tam už temnejšie prostredie. Aj vo vnútri cítim pri tej strane gule ešte svetelnú sieť, ale pri tom ovále už cítiť vo vnútri oká siete zatemnené.
Keď sa sústredím na Zem v dobe dinosaurov, tak vnímam na nej viac dinosaurov, ale nevidím ich behať, iba vnímam viac kusov. Jedného vnímam tak vyššie, ako keby lietal na oblohe. Vyzerá, že to nie je dinosaurus, ale nejaký „dráčik“. Podobá sa to na draka, má to takú hlavu, telo menšie ako dinosaurus a krídla ako drak z rozprávky. Žeby nejaký predátor? Neviem, či to tak môže byť.

Zem teraz: tvar Zeme zodpovedá tvaru, ktorý sa v matematike vyjadruje ako guľový výsek. Tento guľový výsek je už iba v ¼ toho pôvodného tvaru gule. Napravo - hore. A aj do tohto výseku začína prúdiť temno od stredu gule. Môžete si to predstaviť aj ako tvar padáka s povrazmi, ktoré držia parašutistu. A v tomto obraze ešte odrežeme povrazy s parašutistom 2-3m nad ním. Zostane nám iba taký zvyšok, ktorý na strane oblúka prijíma a vyžaruje svetlo a ostatné strany komunikujú už s temnom.  
Tvar vesmíru na začiatku, v dobe dinosaurov a teraz vidím rovnako.
Osobne si myslím, že Zem, vesmír (aj stvorenie) mohli mať tvar svetlej gule s množstvom zrkadlových plôšok, na ktoré sa zaznamenáva bytie obyvateľov. Aj v rozprávkach rôzne vedmy a čarodejnice, keď chcú niečo vedieť pozerajú do krištáľovej gule. Tam vidia všetko. Tam sa to všetko aj uchováva.
Rovnako tak nazerám aj ja. Mám to vlastne všetko v tom priestore - vzduchu pred sebou, nikam nechodím. Aj keď pozerám nejakého pacienta, sústredím sa pred seba a vidím, čo duch chce. Presne, ako keby som pozerala do krištáľovej gule. Správnym sústredením sa objaví postava, ktorú chcem pozrieť. Môžem si ten obraz postavy úplne priblížiť a pozrieť nad hlavu postavy, či tam nie je napojenie na temno, alebo si viem ten obraz aj vzdialiť 2-3m pred seba a pozorovať okolie postavy z väčšej diaľky. Ako chcem. Je to úplne jednoduché. Je to všetko tak jednoduché, že keby som si to sama nekomplikovala (možno zapojením rozumu niekedy), tak by som už bola vo všetkom oveľa ďalej. Najťažšie je, ako prísť k tomu bodu... konať úplne jednoducho a nekomplikovať si to. Uvedomiť si: „ Veď takto to treba, takto je to úplne jednoduché... .“ V každom prípade to však musí byť iba uvoľnená práca ducha a nie kŕčovitá práca rozumu. Skúšam nazerať ďalej.

Môj pohľad zvonka na dvanásť stvorení v JH:

Na začiatku pri stvorení: je to opäť svetelná žiariaca guľa. Predstavte si, že vidíte neviditeľný kruh (alebo kružnicu). Na tejto kružnici je rozložených 6 stvorení ako menšie svetelné žiarivé gule. Jedna je hore a druhá dole akoby na tej kružnici, a vľavo dve, aj vpravo dve, v rovnakej vzdialenosti od seba po obvode. A teraz si predstavte, že kolmo na tento kruh (kružnicu) je menší neviditeľný kruh (kružnica) a nachádza sa v tom prvom kruhu. Aj v tomto kruhu po obvode v rovnakej vzdialenosti sa nachádza ďalších šesť žiarivých svetelných stvorení. Rovnako, ako vo väčšom kruhu. Tie gule (stvorenia) mi pripomínajú atómovú mriežku z fyziky, v ktorej sú takto pravidelne usporiadané jednotlivé atómy, z ktorých sa skladá hmota. Čo platí vo veľkom, platí aj v malom.
Snažila som sa nájsť stvorenie, v ktorom sa nachádza naša Zem. Nalaďujem sa na guľu, ktorá je na spodku toho menšieho kruhu, ktorý sa nachádza v tom väčšom kruhu. Hádam sa v tom mojom popise nestratíte.

V dobe dinosaurov:  sa začínajú dve spodné stvorenia jemne zatemňovať. Viac to na spodku väčšieho kruhu, trochu menej to naše v menšom kruhu. Keď sa na stvorenia naladím, guľa sa začína meniť na ovál, ako bolo vyššie opísané. Aj celkový pohľad na spodné stvorenia je taký, že sa na spodku začínajú vyrovnávať - tvar gule sa deformuje a zatemňuje. Asi tlakom temna.

Pohľad teraz: spodné stvorenie vo väčšom kruhu je úplne zatemnené – už v rozklade. Nevidieť žiadne svetlo. Naše stvorenie vidím rovnako, ako aj našu Zem a aj náš vesmír. Guľový výsek alebo padák s odrezaným parašutistom, ktorý svieti už len v ¼ inak temnej gule. Sme na tom veľmi zle. Obeta Pána pre nás je nesmierne obrovská. Zachraňuje už skoro úplne stratené. Patrí mu nekonečná vďaka.
Keď chcem vidieť 12 stvorení v budúcnosti, tak už vnímam všetky gule svetlé, ale sú asi v jemnejšej sfére.
Snažila som sa zistiť, či sa toto dielo 12-tich stvorení nejako pohybuje, no nevnímam žiaden pohyb, akoby stálo pevne. Ani okolo neho nič nevnímam. No keď sa sústredím na jednotlivé stvorenia, tam už pohyb vo vnútri cítim.
Keď som si 12 stvorení posunula ďalej o 2-3mm a pozorovala okolie, vidím okolo iba nekonečné svetlé okolie a na dve najspodnejšie stvorenia pôsobí zo spodku temno v tvare ihlanu so špicom pri spodných stvoreniach.
Skúšam ešte, či vycítim aj 12 grálov. Vnímam ich v každom stvorení. Tak sa nalaďujem na obraz Vyliatia a snažím sa pozorovať z diaľky. Zdá sa, že striebristá záplava svetla prúdi zhora do grálu a stvorenia na najvyššom mieste, a z tadiaľ potom bohatý vodopád svetla prúdi do nižších stvorení. No pri pohľade zhora vnímam aj jednotlivé prúdy svetla do všetkých stvorení.
Skúšam, ako vidím galaxie v našom vesmíre. Náš vesmír môže mať asi 12 galaxií, rovnako rozložených ako stvorenia. Vnímam ich ako elipsy alebo v tvare oka. Sú všetky zatemnené, iba dve v tej svetlej štvrtine (v tom guľovom výseku) sú trošku svetlejšie. Keď sa zameriam na najvrchnejšie stvorenie vo väčšom kruhu a ten vesmír, rozloženie očiek vnímam rovnako, len vyciťujem iba obrys elipsy (oka) ako linku z trblietavého zrkadla. Tam je to už všetko asi odhmotnené, a ja vnímam už iba stopy po tých galaxiách. Alebo sú až také éterické. Neviem toto presne určiť. 
Zamerala som sa na našu galaxiu a jej obalenie svetlom, ktoré som vám poslala minule. Naša galaxia je už iba úzke očko, tmavé, strácajúce sa v hrubej vrstve svetla okolo neho. O chvíľu budeme pohltení svetlom úplne. Ostatné galaxie nevnímam obalené svetlom, skôr ich vnímam ako keby už boli v jemnejšej sfére. Ani toto neviem zatiaľ presnejšie určiť.
Chcela som ešte zistiť, koľko nám chýba k uzavretiu kruhu vo veľkom kolobehu. Vidím dráhu elipsy. Keď nakreslíme do nej zvislú a vodorovnú os, v elipse, či kruhu okolo priesečníka (stredu elipsy) je 360 stupňov. Elipsu máme teraz rozdelenú na štyri časti (kvadranty). Každá časť pri strede má 90 stupňov. A teraz si predstavte, že v časti vľavo dole rozdelíme uhol 90 na tri 30 stupňové uhly od stredu. Ostáva nám už iba taká dráha po obvode elipsy k uzavretiu kruhu, ktorú vytvára ten stredný 30 stupňový uhol. Približne. Hádam moje vysvetlenia pochopíte. 

Ešte, keď sa naladím na tie skamenené dinosaurie stopy spomínané v príspevku, tak cítim niečo tvrdé, ako skalu a v tej skale vnímam stopy vedľa seba, ako keď dinosaurus stojí. Keď hľadám tie druhé - ľudské stopy, vnímam ich vedľa týchto skamenených, napravo asi pod uhlom 45 stupňov, ďalej od seba, ako keď človek kráča preč od tých objavených skamenených, alebo k nim prichádza. Kladiem teda otázky. Kto vytvoril dinosaurie stopy? Nalaďujem sa na stojaceho dinosaura. Kto vytvoril ľudské stopy pri nich? Vnímam svetlú siluetu ducha – ľudská forma, vyšší svetlý duch, ktorý má aj božskú časť. Pravdepodobne sa tam zhmotnil a vytvoril tie stopy. 

Stonehenge (Stounhendž) – keď sa sústredím na stavbu, tak vidím iba od stavby napravo úplne svetlé prostredie a naľavo temnejšie prostredie. Rovnako to vidím aj pri pohľade na stavbu zhora. Je to miesto, kde sa stretávajú dve roviny (polgule) s nižšími a vyššími vibráciami. Pripadá mi to ako nejaké miesto, kde sa inšpiruje, kto tam príde. Môže tam prijať alebo odovzdať odkaz. Môže ísť aj o miesto, kde sa dá odhmotniť a prejsť do vyšších sfér. A určite aj opačne.
Nebude to brána pre druidov do príbuznej hrubohmotnej dimenzie, ale skôr sprostredkovateľ spojenia s ešte jemnejšími dimenziami. Pretože neviem, kto boli druidi, nalaďujem sa na druida. Vidím nízku, zakrpatenú, širšiu deformovanú postavu, zatemnenú, s nevyvinutým duchom.
Nakoniec kladiem otázku: Kto postavil alebo vytvoril Stounhendž? Vnímam pri stavbe asi dve veľmi vysoké svetlé postavy. Nie sú to však duchovia, lebo cítim ten rozdiel v zaplnenosti postavy a neviem sa naladiť ani na ducha. Je to nižší druh – pravdepodobne obrí bytostní pomocníci. 

Cestovanie v čase – ak človek dokáže pracovať súčasne s vibráciami všetkých svojich obalov (ovládať ich), tak si myslím, že sa dokáže presunúť na ktorékoľvek miesto v diele Stvoriteľa (do jeho stvorení) a v ľubovoľnom čase, kam práve jeho duch chce. Keď ja môžem nazerať do jednotlivých časov, tak by sa malo dať tam aj presunúť a cestovať.

Ak som na niečo zabudla, tak sa ospravedlňujem. Zatiaľ asi takto všetko vnímam ako som uviedla. Bolo toho trochu viac, tak hádam som to nepoplietla. Hlavne jednotlivé časy a objekty pozorovania.

Srdečne vás pozdravujem.“


________________________________________________________________________________________
14. január 2020

UFO - TUTLANIE

 

Veda, cirkev a politici stále tutlajú fenomén UFO, ktorý je už tak zjavný, že o ňom vie každý, kto prejavuje aspoň minimálnu inteligenciu. Aký je dôvod tohto utajovania? No veľmi jednoduchý, ba aj logický:

A - Keby tieto menované inštitúcie uznali niekoho dokonalejšieho, tak by degradovali predsa moc vlastnú!
B - Keby tento fenomén uznali, tak by museli priznať aj to, že majú kontakt, ba slúžia tomu nepravému vládcovi!

Na nebi nelietajú iba „Hospodinove vozy“, ktoré videl už Ezechiel, ale aj „Luciferove vozy“, ktorých služobníkmi sa stali mocní tohto sveta.

Z týchto dvoch dôvodov držia ľudstvo v nevedomosti všetky menované inštitúcie:
Cirkev uznáva neskutočného Boha a ku takému vedie svoje ovečky.
Veda uznáva neskutočný svet v ktorom žijeme, ba tak vychováva aj svojich žiakov.  


Politici sa nechávajú voliť za vládcov, pritom už ten jediný a pravý vládca večne jestvuje, ba aj Jeho jednoduché a dokonalé zákony. Takto zvolení vládcovia potom stanovujú iba také zákony, ktoré umožňujú ich upevnenie moci, ba okrádanie tých, ktorí ich zvolili a aj Toho pravého vládcu.

Pravda je totožná so spravodlivosťou a problém ľudstva spočíva v tom, že sa snaží podvedome vyhýbať tej jestvujúcej spravodlivosti, a teda sa súčasne vyhýba aj tomu poznaniu PRAVDY!

Žiaľ, dnes je už taký stav, že aj tí stúpenci večnej,  absolútnej Pravdy začínajú strácať svoje presvedčenie a začína ich ovládať pochybnosť, i keď pochybnosť je pomôckou pokroku. Podmienkou je ale to, že človek musí zostať v hľadaní odpovedí úprimný a čestný, nesmie prepadnúť vypočítavosti a pokrytectvu. Žijeme teraz veľmi ťažkú dobu, ktorá nám bola ale zasľúbená, keď sme tak veľmi už mnohokrát sklamali. Tento stav by sa dal charakterizovať nasledovným podobenstvom:

„Na našej púti za Pravdou, sme sa teraz dostali na kruhový prejazd, na ktorom sú všetky vedľajšie odbočky voľné, jedine tá, niektorými nastúpená priama cesta za Pravdou, je zahataná neprežitými a nesplnenými zasľúbeniami, ktoré boli súčasťou tejto Pravdy, už na doteraz preputovanej ceste za ňou!“  

Každý úprimne a čestne jednajúci človek musí pravdivosť tohto podobenstva uznať, lebo je to citeľné všade a u nás všetkých.

Tento stav sa ale blíži ku svojmu koncu, lebo pravý Vládca už nehodlá ďalej trpieť tento stav, ktorý je pre zdravo mysliacich ľudí už neúnosný, ale aj pre Neho samotného a celé stvorenie Božie!


________________________________________________________________________________________
21. 8. 2021 + DOPLNENIE 25.8.2021 DOPLNENIE 11. 9. 2021

DÔKAZY Z MESIACA

 

Po dlhej dobe sa mi potvrdili moje pozorovania z Mesiaca, ktoré mi vtedy, pri mojom objave, ale až doposiaľ nedali spávať, a  teraz sa pokúsim posunúť ich aj čitateľom, teda verejnosti. Musím sa ale vrátiť do minulej doby, kedy to všetko začalo, teda do začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia, teda ešte pred tú slávnu „nežnú revolúciu“. Ja som mal vtedy moje prvé pozorovania mimozemských aktivít, tu u nás na Zemi. Uvediem iba dva prípady, aj keď potom ich nasledovalo viac, ba aj zaujímavejších. Ale tieto prvé dva boli pre mňa výnimočné. Prečo, to pochopíte z nasledujúceho textu.
Tento prípad, uvedený ako prvý, bol v skutočnosti druhý, ale preto som ich prehodil, lebo bol tento pre verejnosť vierohodnejší. Prečo? No preto, že mám naň svedkov, teda nemôže sa mi vyčítať, že som mal iba ja vidiny. A obidvaja svedkovia ešte žijú!
Bol som s priateľom na nočnej poľovačke, pričom sme kráčali cestou zimným, listnatým lesom, teda sme mali nad sebou na oblohu istý, ale iba krátky výhľad. Bolo to na hrebeni kopca a nad našou hlavou, asi vo výške možno ani nie sto metrov, letel žiarivý disk, ktorý osvetľoval Mesiac. Ten disk mal na hornej strane akoby priehľadnú, ale vlastným svetlom osvetlenú kupolu, na vrchu ktorej blikal majáčik oranžovej farby. Lenže v tej osvetlenej kupole sme nevideli nikoho, lebo sme sa pozerali zospodu, teda sme videli iba jej hornú časť. Tento prelet mi následne potvrdil aj jeden môj kolega, ktorý bol rovnako vonku, ba dokonca mal dokonalejšie pozorovacie možnosti, lebo bol na voľnom priestore, ale zas o hodne ďalej od toho objektu. Lenže mi uviedol, že ten objekt následne letel aj nazad. To sme my už ale nevideli, lebo sme mali prácu s úlovkom. Objekt letel z juhu na sever, možno mierne severovýchod.

Druhý prípad bol ešte pozoruhodnejší, ale žiaľ, na ten nemám priamych svedkov, aj keď predsa. To som sedel na poli počas noci a teda som mal výborné pozorovacie možnosti aj na oblohu, ktorá ma zaujímala rovnako, ako poľovanie a dalo sa to teda dokonale skĺbiť. Nad horizontom kopcov, ktorých priemerná nadmorská výška bola okolo tisíc metrov, asi 40 stupňov nad tými kopcami, sa na oblohe razom rozsvietili dva veľmi silné svetlomety, ktoré svietili nadol, ba akoby pátrali po niečom, lebo menili uhol, dokonca svietili aj mojim smerom, ale nie pred kopce z môjho pohľadu, ale ďaleko až za tie kopce. Potom bolo vidno, ako zhasínajú podobne, ako svetlomety auta. Následne sa zasvietili znovu, a to v momente  o hodne bližšie ku mne, ale ich lúče stále dopadali za kopce. Svetlomety boli od seba vzdialené na ešte o čosi väčšiu vzdialenosť, ako sa javí na oblohe Mesiac. Veľmi ma to zaujalo, lebo som hneď pochopil, že ten objekt musí byť ohromných rozmerov, ba aj veľmi vzdialený, keď lúče nedopadajú medzi mňa a tie kopce, ale možno až niekde veľmi ďaleko.
Ráno som o svojom pozorovaní povedal kolegom v práci, ktorí sa zachovali obdobne, ako sa chová väčšina aj dnes. Nič iné som od nich ani nemohol očakávať. Ja som ale po návrate z práce sadol nad podrobnú porastovú mapu a zo zistených údajov, teda výšok a uhlov, som sa dopracoval k záveru, že ten objekt musel byť vo výške 40 – 60 kilometrov vysoko a musel byť veľký 25 kilometrov. Tento údaj je dôležitý, tak si ho zapamätajte. Lenže nasledujúci deň ráno, keď som prišiel do kancelárie polesia, rozrušene na mňa volal ekonóm: „Jaro, Jaro, teraz v správach hovorili, že ten objekt pozorovalo aj nejaké lietadlo!“ Takže som si počkal na opakovanie tých správ a zneli nasledovne: „Sovietske dopravné lietadlo, letiace na linke Kyjev – Minsk, malo zaujímavé pozorovanie. Piloti videli letieť obrovský objekt, ba udávali, že letel vo výške okolo 40 až 60 kilometrov, teda ako polovica Pskovského jazera, nad ktorým letel. No a toto jazero má dĺžku 50 kilometrov. Svietil dole silnými svetlometmi, takže bolo možné dokonale všetko rozoznať, ako autá, ba aj domy.“ Takže aj toto moje pozorovanie sa mi nakoniec úplne potvrdilo. Žije ešte aj tento ekonóm, ba aj kolegovia. 
A boli to tieto moje prežitia, ktoré ma inšpirovali k tomu, že som si povedal, že keď sú tie mimozemské aktivity prítomné tu, dole u nás na Zemi, že musia byť pozorovateľné aj mimo, teda na Mesiaci a keď lietajú väčšinou v noci, tak bude výhodné, zamerať sa na ten Mesiac. Preto som si zadovážil istú výbavu, v medziach svojich skromných možností. PC som už mal a tak som si dokúpil teleskop so stonásobným zväčšením, ku ktorému bol pripojený snímač obrazu, so zväčšením 1,6, teda som získal obraz so 160 násobným zväčšením a keď ku tomu ešte pripočítame obrazovku monitoru, ku ktorému bol teleskop pripojený, ba aj možnosť zväčšenia cez PC, tak to už boli celkom zaujímavé pozorovania Mesiaca. Pritom som si zaujímavé zábery mohol ľubovoľne ukladať do PC, alebo aj mazať. No a keďže som už bol na dôchodku, tak bolo aj času na to a využíval som každé vhodné podmienky, ba už aj manželka ma hnevala, že či ma to baví, pozerať stále to isté! Lenže ono to nikdy vlastne nebolo to isté! Mal som veľa zaujímavých pozorovaní a aj odlet objektov z Mesiaca, z ktorých niečo možno nájsť na tejto stránke. Lenže teraz je veľa toho, mimo chcenú tému.

Podarilo sa mi na Mesiaci objaviť istý objekt, ktorý sa vymykal mojej schopnosti chápania, a vlastne až doposiaľ, kedy sa mi znovu dostalo potvrdenia aj z inej strany. Práve preto som sa rozhodol až teraz o tom napísať. Prečo? No preto, že som tam objavil veľmi vysokú vežu, ktorá podľa môjho odhadu po porovnaní s okolitými a mne známymi krátermi, mala výšku 25 kilometrov. Lenže veľmi zaujímavý, ale pre mňa nepochopiteľný bol jeden fakt: táto veža tam nebola pozorovateľná vždy! Niekedy tam akoby nebola, teda na tom mieste chýbala!
Podľa mojej úvahy som si začal dávať túto „vežu“ do súvislosti s mojim minulým prežitím a pozorovaním na Zemi, potvrdeným aj tým lietadlom. Uvažoval som tak, že ten objekt, je totožný s tým, ktorý som pozoroval a ktorý tam niekedy „parkuje“ a inokedy niekde poletuje. Veď to aj pripomína naše rakety na rampe.  Lenže teraz, po tom potvrdení aj z druhej strany, sa začala črtať aj iná, ba ešte fantastickejšia úvaha, keď je známe, že je tých veží tam viac, s ktorou sa teraz pokúsim vás zoznámiť:
Musíme si uvedomiť, že moje pozorovacie stanovisko na Zemi sa voči Mesiacu mení podľa toho, v akej polohe je os obidvoch telies navzájom, ba aj podľa toho, v akom uhle dopadajú slnečné lúče na ten pozorovateľný objekt, teda aj podľa polohy Slnka. Preto ani jedno moje pozorovanie nebolo vlastne totožné, aj keď som pozoroval rovnaký objekt. Keď sa teraz zistilo, že tie veže sú z materiálu podobnému nášmu sklu, tak si musíme uvedomiť, že keď sa lúče odrážajú od plochy toho objektu, tak sa stáva pozorovateľný, ale keď ním prechádzajú, stáva sa naopak neviditeľný, lebo cez objekt pozorujeme okolitú krajinu. Rovnako ako je tomu aj pri bežnom okne. 

Spomínané potvrdenie, záber tej veže, sa objavilo v TV dokumente ,,Záhadný vesmír“ na Prima Zoom, a bolo to v 20. časti, ktorá sa volala  ,,Odvrátená strana Mesiaca“.
Pre porovnanie uvádzam snímku veže zo spomínaného TV dokumentu a aj tú, ktorú sa podarilo natočiť teleskopom mne a už bola použitá aj v príspevku: ,,UFO NA SLOVENSKU – MESIAC SVEDOK PRAVDY“.

  

 

  

Po týchto faktoch si treba uvedomiť, že tie veže majú zaručene dôležité využitie, ba aj fakt, že z vrcholov tých veží, rozumne rozmiestnených po povrchu Mesiaca, je možné vlastne pokryť pozorovateľne celý jeho povrch. No a všetci dobre vieme, že my sme najskôr stavali vysoké stožiare, ktoré mali umožniť komunikáciu, neskôr sme ich nahradili satelitmi na oblohe, ktoré sú už dnes na mnoho funkcií a majú nám pomôcť predvídať isté okolnosti, ba aj pozorovať Zem, čo sa na nej deje. Na orbite už máme nebezpečné vesmírne smetisko, o ktorom už uvažujú, ako orbitu vyčistiť, lebo môže nás následne ohrozovať, ba aj ďalšie nové satelity. Ohrozovať nás môže ale aj to, čo prilieta z vesmíru vzdialeného, ako meteority, meteory, bolidy a kométy, ba aj tie lietajúce cudzie objekty. Stále hľadáme vhodné technológie, ako sa tomuto ohrozeniu vyhnúť. Zatiaľ ale neúspešne. Lepšie by bolo potrebné povedať, že ohrozeniu sa snaží zabrániť iba hŕstka vedcov, ale väčšine ide o opak. Niektorí hľadajú záchranu iba pre malý počet vyvolených!
No a teraz si už môžeme vydedukovať z napísaného, že tá civilizácia na Mesiaci, je už technologicky na takej úrovni, že neprodukuje tie smeti a rôzny odpad, ako my, ale je pre našu primitívnu technológiu vlastne akoby skrytá, teda neodhaliteľná. Teraz si ale musíme ešte niečo dôležité doplniť. Vo vesmíre sa odhaľujú iba tie ešte nezrelé civilizácie.
Okrem tej veže, ktorú som ja na Mesiaci objavil, vŕtal mi v hlave ešte jeden veľký problém, ktorý nám tiež veľa objasní, ba aj doplní. Treba si uvedomiť, koľko tých meteoritov, a podobných objektov vlietlo do našej atmosféry, ba niektoré aj dopadli na zem, počas tej dlhej doby môjho pozorovania Mesiaca. A potom je tu druhý fakt: Mesiac je celý pokrytý krátermi o rôznej veľkosti, čo dosvedčuje, že aj naň dopadá veľa toho rôzneho vesmírneho materiálu. Dopadá...(dopadalo) ešte viac, ba všetko na jeho povrch, lebo nemá atmosféru. Z tohto dôvodu som ja dúfal, že sa mi počas môjho pozorovania podarí vidieť a aj nasnímať dopad aspoň jedného takéhoto telesa. Samozrejme som vedel, že žiariť nad Mesiacom ho nemôžem vidieť, lebo tam chýba atmosféra. Lenže dopad takého telesa je spojený s tak obrovskou energiou, ktorej sa aj na Zemi obávame, a to aj keď nás chráni atmosféra, že by pri dopade na tmavú plochu Mesiaca musel byť vidno záblesk tej veľkej, uvoľnenej energie. Naopak, pri dopade na osvetlenú časť Mesiaca, by muselo byť vidno oblak prachu, ktorý by sa uvoľnil pri dopade. Veď naši vedci tvrdia, že keď vyhynuli veľké zvieratá, bolo to po dopade veľkého meteoritu, Zem zahalili také mraky, že všetko zostalo v temnote a chlade. Prečo som ja potom, počas celej tej dlhej doby, nenasnímal ani jeden najmenší dopad takéhoto telesa na Mesiac, keď na Zem ich za tú dobu dopadla kopa? Mesiac je najsledovanejšie teleso našej slnečnej sústavy a ešte nikto sa nepochválil, že nasnímal naň dopad meteoritu. Moja odpoveď je nasledovná: 

Keď už vieme, že na Mesiaci žije, alebo pôsobí vyspelejšia civilizácia,
tá už dokáže včas taký objekt odhaliť, ba ho aj zlikvidovať! 

No a práve tento fakt, je ďalším dôkazom prítomnosti vyspelejšej civilizácie na Mesiaci!

A tak sme našli aj využitie tých veží na Mesiaci, ktoré určite plnia viac funkcií, ba sú dôkazom už aj nám známej pravdy: „Vývoj sa uberá od primitívneho, cez zložité, ku jednoduchému!“ Len žiaľ, že väčšina civilizácií sa až ku tomu jednoduchému nedostane, ale sa dovtedy zlikviduje...alebo príde zaslúžený trest, o ktorom sa píše vo všetkých duchovných knihách. A na tejto ceste sme aj my! Tie veže na Mesiaci dokážu zastať všetky tie naše primitívne technológie, ktoré už začínajú byť tými zložitými, ba preto máme všetky tie teraz prežívané sprievodné problémy. Spôsobuje to tá večná chamtivosť a mocichtivosť vládcov, ktorí sú ochotní vo svoj prospech zničiť všetkých, ba všetko okolo seba. A túto dobu tu teraz máme!
Vyspelá civilizácia neprodukuje už žiadny odpad a to ani energetický, a ani hmotný, lebo využíva voľné a čisté energie vesmíru a preto je vlastne neodhaliteľná. Nepotrebuje žiadne zbytočné stavby, ako sú cesty, supermarkety, športové haly, fitneská, a mnoho iného, ani ropu, ani atómovú energiu, ba ani zbrane. Dokonca ani kostoly a mešity, lebo im vládne iba pravá služba Bohu. Lenže sú aj civilizácie, ktoré slúžia inému pánovi, ale to je tiež teraz mimo témy. Vo vesmíre sa dajú odhaliť iba takí bordelári, ktorí tento bordel produkujú, sú preto terčom pozorovaní, ako sme pozorovaní my, lebo ohrozujeme iné bytosti nie iba na Zemi, o ktorých ani nevieme, ale aj v iných úrovniach stvorenia. Čo myslíte...dokedy ešte budeme trpení tými vyspelejšími, ktorých vlastne tiež ohrozujeme?

Spamätajme sa, lebo bude neskoro!
Ale iba pre nás...pyšní pozemšťania!

Prežívame tento cirkus a bordel preto, že sa našimi vládcami necháme „vodiť za nos“, teda klamať, ba ešte im robíme poskokov a necháme sa využívať. Dokonca si ich sami volíme! A keď sa nás niekto snaží o tom presvedčiť a poučiť, tak ho zaradíme medzi konšpirátorov, alebo ho zavrieme na psychiatriu, umlčíme inak, dokonca ho aj zlikvidujeme. A to za potlesku tej verejnosti, ktorú môžeme smelo nazvať masou hlupákov!

Tak čo, presvedčia niekoho tieto fakty?
Až nie, nech si odpovie sám, do ktorej skupiny patrí!

 

* * *
DOPLNENIE

Je veru zaujímavé, že akurát v nasledujúcej 21. časti už spomínaného TV dokumentu ,,Záhadný vesmír“, boli uvedené ďalšie fakty, ktoré si myslíme, že dobre nadväzujú na tento príspevok a pravdivosť v ňom napísaného len podtrhujú. Chceme sa preto opäť o informácie podeliť, pretože deň čo deň človek môže získavať dôkazy verejnej manipulácie ľudí smerom ďaleko od skutočnej pravdy a skutočného života. Lenže žiaľ, stále je málo tých, ktorí si položia otázky: ,,Prečo nám je bránené získať toto pravé poznanie? Prečo je snaha mocných tohto sveta ukryť pred nami skutočnú pravdu?“

Koncom šesťdesiatych rokov v Estónskom meste Tallinn, si jedného dňa jeden pán chcel na dvore vykopať studňu. Keď došiel do hĺbky zhruba šesť metrov, narazil na veľmi tvrdý kus nejakej platne. Skúšal sa cez to prebíjať, nakoniec sa mu to nejako podarilo a voda odtiaľ začala vyvierať, ako aj chcel. Lenže ten materiál sa mu zdal neobvyklý a kúsok z neho, ktorý sa mu podarilo odštiepiť, dal na chemický rozbor. No a po rozbore to začalo byť zaujímavé, pretože v laboratóriách zistili, že takýto materiál s magnetickými vlastnosťami my na Zemi nedokážeme vôbec vyrobiť a ani sa prirodzene na Zemi nemôže vyskytnúť. Tak odkiaľ sa tu vzal?
Tento materiál sa údajne skladá z 38 chemických prvkov Mendelejevovej tabuľky a niektoré z nich, je podľa našich pozemských poznatkov, ani nie možné vzájomne zlúčiť.
Napriek tomu, že materiál vyzerá ako kov, má bunkovú  štruktúru rovnakú, ako bunková štruktúra rastlín!
A takto znie zistené výsledné zloženie záhadného materiálu: ,,Je to magnetický kompozitný materiál armovaný vápenato železito kremičitými vláknami, ktorého matricou je kovové sklo.“
To ale z tohto zážitku toho pána nie je všetko, pretože na to miesto sa samozrejme nahrnuli vládni technici, lebo už asi tušili o čo sa tu jedná, no stále s istotou nevedeli povedať, akému predmetu tá platňa s týmto materiálom patrí. Bol privolaný ruský vedec, ktorý urobil na mieste biolokáciu, ktorou zistil tvar toho podzemného predmetu a aj jeho odhadovanú veľkosť.
Tu je jeho výsledok meraní:

Takže aj tu nachádzame, pravdepodobne havarovaný,  mimozemský letún - UFO, na ktorého plášti sa našiel materiál podobný sklu. Teda prieskumné lietajúce veže z Mesiaca sú už tou zdokonalenou a väčšou verziou.
To, že materiál letúnu má bunkovú štruktúru rastlín len potvrdzuje fakt , ktorý bol v príspevku napísaný, že sú civilizácie, ktoré už dokážu vytvárať zliatiny materiálov prírodnou cestou, teda je to pravý bio priemysel, nám dosiaľ neznámy, a tak už znečistenie v značnej miere nevytvárajú.
Spomenuli ešte zaujímavosť, že podľa nich je tento letún zapichnutý v zemi aj niekoľko tisíc rokov a tiež zistili, že ten materiál podobný sklu, má stále akúsi neznámu energiu, ktorá má vplyv aj na ľudí.
Aj tento fakt niečo napovedá, lebo údajne mali záujem o výskum materiálu aj Japonci, a aj tam prišli, ale americká vláda im u Estóncov zariadila, aby ich jednoducho poslali domov, lebo nález chceli získať pre seba.
Oficiálny záver pre verejnosť bol taký, že sa nenašlo nakoniec nič zaujímavého a že materiál platne o ktorom sa tak v médiách vtedy rušne hovorilo, bol obyčajnou bežnou u nás sa vyskytujúcou zliatinou. Teda takto nakoniec verejnosť uspali, ktorá sa ale sama uspať nechala!

Ľudia, usilujme sa všetky tieto fakty pre seba zúročiť správne. Pretože dokazujú, že existuje poznanie, poznanie pravých prírodných Božích zákonov, o ktorých nevieme nič a ktoré je úsilie pred nami zamlčiavať a tajiť už oveľa dlhšie, než v zemi leží ten letún.
Neuspokojme sa len s konzumným materiálnym ,,životom“, ktorý je len jedom a smrteľným spánkom nášho ducha!
A to je náš cieľ týchto príspevkov, prebudiť ducha zo spánku, aby sám pre seba začal konečne hľadať to pravé poznanie Božích zákonov a tak ešte v poslednú chvíľu získal možnosť svojej záchrany!

* * *

11. 9. 2021

Podarilo sa nám získať ešte jeden dôkaz. V dokumente „Nebezpečné nebo“ ktorý odvysielali na CS Mystery 10. 9. 2021 bol podaný ďalší veľmi výrazný dôkaz a záber veže, ktorú spomíname aj v príspevku. Lenže tento krát ju bolo vidno nie oproti povrchu Mesiaca, ale na horizonte a tak je dôkaz ešte zreteľnejší. 
Ani v tomto dokumente, kde venovali Mesiacu značnú pozornosť, nespomenuli výraz meteorit v súvislosti s Mesiacom a rôznymi svetlami, a objektmi, ktoré sa tam vyskytujú. Jedine pri Zemi niekedy bolo tvrdené, že to môže byť meteorit. To je jasný nepriamy dôkaz prítomnosti inteligencie na Mesiaci.


________________________________________________________________________________________
17. 9. 2021

VYZNANIE
NEŽIVÁ VEDA

 

Rozum je produktom mozgu, mozog je orgánom tela, lenže telo je nie živé, ale iba po nejaký čas „oživené“ (*) tiež iba „oživeným“ duchom, ktorého „oživil“ BOH, ktorý jediný je ŽIVOT!

* (Namiesto výrazu „oživené“ by bolo správne uviesť – uvedené do pohybu.)

Aj keď pre ten rozum je to niečo nad jeho schopnosť pochopenia, skúsime si  pomôcť citátom od kompetentného:
„PREDSTAVA človeka o živote bola doteraz nesprávna. Všetko, čo nazýval životom, nie je nič iné než hnaný pohyb. Naň sa smie pozerať len ako na prirodzený prejav vlastného života.

V celom stvorení je teda formovanie, dozrievanie, udržiavanie a rozklad iba následným pôsobením viac alebo menej silného pohybu. Ľudský rozum prebádal tento pohyb a považuje ho za to najvyššie. Našiel v ňom taktiež svoju hranicu, za ktorú vo svojom bádaní nemôže prísť ďalej, pretože on sám je produktom tohto pohybu. Preto tento pohyb nazval ako vrchol svojho poznania jednoducho „silou“ alebo „živou silou“, alebo tiež „životom“.
Život, skutočný život, je niečo dokonale samostatné, dokonale nezávislé. Inak by sa to nesmelo označovať slovom „život“. Ale ten je jedine len v Bohu!

V človeku je jedine duch v spojení s tým životom, ale lepšie by bolo povedať, že iba môže byť!
Prečo? No preto, že väčšina ľudí o svojom duchu vôbec nevie, a preto taký duch, nemôže nadviazať spojenie s tým životom a tak je možné povedať, že takí ľudia nesú v sebe iba spiaceho ducha, aj keď ich rozum je bystrý. Lenže dosiahne iba do tých rovnorodých úrovni, do ktorých patrí iba to  jeho neživé telo! A to je prípad väčšiny našich vedcov, ba je to pre získanie Pravdy veľmi málo, ale práve je to to podstatné.  Preto im je ťažko uznať to, čo človek s „oživeným“ - prebudeným duchom berie ako samozrejmosť, ba potom také riešenia, ako boli predložené v príspevku „Dôkazy z Mesiaca“ nemôže prijať a vlastne pochopiť. Podrobnejšie vysvetlenie v  nasledujúcich riadkoch možno niekomu pomôže. To už ale bude záležať od toho jeho ducha, či ho dokáže zobudiť.
Toto moje osobné vyznanie je potrebné urobiť z viacerých dôvodov, aby konečne mohlo dôjsť k vzájomnému pochopeniu tých, ktorí sa zatiaľ rozchádzajú v názoroch na stav poznania ľudstva, ale v prvom rade tých, ktorí sa snažia zdieľať už spoločné presvedčenie, ale tiež sa to zatiaľ niekedy nedarí.  
Posledný príspevok na stránke pod názvom: „Dôkazy z Mesiaca“ si vlastne vynútil tento krok. Z príspevku jasne a logicky vyplýva, že je to súhrn prežití iba jedného, konkrétneho človeka, vekom už staršieho, takže renomé ostatných zostane nedotknuté a nepoškvrnené, ako sa niekto domnieva, ba obáva, keď dotyčný s niečím v príspevku uvedenom - nesúhlasí.  Obáva sa vydedukovaného záveru, ktorý ale logicky vyplynul z faktov podaných v príspevku, ako výsledok dokumentovaných prežití. Z položených logických otázok som sa snažil priviesť k tomu, čo vlastne priviedlo aj mňa k môjmu presvedčeniu, prezentovanému v príspevku, lebo z kladných odpovedí to jednoznačne vyplýva. Sú to tieto otázky:

1) Uznávate, že mimozemšťania sú prítomní aj na Mesiaci?
2) Uznávate, že dokážu ovládať gravitáciu?

3) Uznávate, že pomocou nej si dokážu ochrániť svoje objekty?
4) Uznávate, že nám je doposiaľ predkladaná nepravda?

No a keď si na tieto štyri otázky opýtaný zodpovie kladne, tak zákonite musí dôjsť  k presvedčeniu, akému dospel autor príspevku – a to bezvýhradne! Lenže kladne si na tieto otázky môže zodpovedať iba ten, ktorý mal nejaké faktické prežitia, ktoré u neho vybudovali to presvedčenie. Ak si na ne zodpovie kladne ten, ktorý prežitia nemal, tak sa nechal  niekým iba ovplyvniť, a  tak je iba pokrytec! Ako väčšina tých našich vedcov. Podobne  je ale hodnotený aj ten, kto na ne odpovie záporne.
A toto je problém všetkých našich vedeckých autorít, ktoré uznávajú iba to, čo ich naučili, ale chýba im to podstatné, to pravé presvedčenie, lebo im chýba potrebné prežitie! Lenže to potrebné prežitie oni nemôžu získať, lebo im chýba pri ich hľadaní  to podstatné: ČISTOTA! Prežitie môže získať iba ten, ktorého duch žiari tou čistotou, lebo získal potrebné spojenie! Preto až chcú získať tie prežitia a priblížiť sa ku Pravde, ba znalosti pravých večných prírodných zákonov, musí pri ich hľadaní vládnuť tá čistota, ale nie vypočítavosť a hľadanie výhod. Iba ten, ktorý hľadá iba preto, aby sa poučil a stal sa nezištným darcom tohto poznania aj pre iných, získa potom pomoc v tých dôležitých prežitiach, ba aj potrebné presvedčenie. To pravé, ktoré teraz vedcom a ľudstvu chýba. Chýba preto, že každý hľadá a báda iba preto, aby získal výhody vo forme obdivu, postavenia v hierarchii moci, kapitálu, a iných všemožných výhod, ktorých je veľa a každý má inú motiváciu k tomu hľadaniu, ale všetky iba tie nečisté, ktoré vylučujú pre neho to potrebné spojenie a následne prežitie.                     

Citát:
„Lenže sa to nestáva cez noc a nenapadne mu to v spánku, ale to vyžaduje vážne úsilie a veľké, silné chcenie, ktorému nesmie chýbať čistota.“

No a keď dotyčný nemôže získať to prežitie, lebo mu to neumožní jeho nečistota, tak odmieta všetko, ba všetkých, ktorí toto prežitie mali. A spôsobuje to jeho vnútorná a tichá žiarlivosť, o ktorej možno ani nevie, ktorú si ani neuvedomuje, alebo vie, ale ju ukrýva! Je to žiarlivosť na všetkých tých, ktorí prežitia mali, ktoré im závidí. A preto ich tvrdenia, ba aj fakty odmieta, alebo ukrýva, aby sa o nich nedozvedeli ďalší a aby sa on nedostal do pozície neznalého, a aby sa nepripravil o falošné, ba nezaslúžené výsady a výhody, ktoré si doposiaľ užíva, ale mu nepatria.  A toto je koreň, ba príčina všetkého zla a nevedomosti, ktorá teraz ľudstvu vládne! Tie výsady by mali patriť práve tým, ktorých on doposiaľ nazýva iba konšpirátormi, ba ich tvrdenia a fakty ukrýva, alebo iba zosmiešňuje. Ale už nie dlho! A plody tohto pestovaného pokrytectva teraz začíname žať a to vo všetkých oblastiach! A „príčin“ je pomenovaných veľa, ale tá pravá stále chýba, alebo sa ukrýva. Je to tá, ktorá je podaná v úvode. Tie ich „príčiny“, sú iba následky tej pravej a jedinej príčiny, teraz pomenovanej! Lenže presvedčenie tých „konšpirátorov“ nedokáže nikto zlomiť, lebo oni majú prežitia, ktoré vybudovali to pevné a nezlomné presvedčenie, podopreté nezvratnými argumentmi. Naše dejiny dokazujú, koľko tých „konšpirátorov“ bolo v minulosti neprávom upálených! Namiesto upálenia sa dnes využívajú tie úplatné médiá. A aj toto im tí „vedátori“ vlastne závidia, lebo cítia, že podobnej obete nie sú schopní a preto proti ním broja a tak sa plní to pravdivé  príslovie:

Pokiaľ máte Pravdu, nikto vás nemá rád!
alebo
Čím viac sa priblížite ku Pravde, tým viac ľudí oproti sebe poštvete!
Ktorý z vedcov je schopný tieto slová prijať, ba sa nenahnevá?
Tak ten už zobudil toho svojho ducha!