AKO SI NALADIŤ RÁDIO ZÁCHRANA A
ČO ROBIŤ PRE DOBRÝ PRÍJEM VYSIELANIA?

Vysielať sa bude z troch vysielačov Východ - Stred - Západ; začiatok vysielania bude o 6:00 hodine a pokračovať sa bude počas celého dňa striedavo z uvedených vysielačov, v dvojhodinových cykloch až do 22: 00 hodiny.

Potrebné je poznamenať, že vysielanie bude prebiehať na frekvencii 7,3 MHz, t.j. v pásme SW (krátke vlny). Rádio prijímače, ktoré dnes bežne využívame často nie sú schopné prijímať vysielanie na tejto frekvencii. Pre zjednodušenie uvádzame zopár typov prijímačov, ktoré to umožňujú: (pri klinutí na názov prijímača sa otvorí stránka, z ktorej sa dá tento rádioprijímač zadovážiť) 

ETÓN FR160 Microlink (POZOR: pri vyplňovaní objednávky POTREBNÉ zadať, že máte záujem o rádio, ktoré je schopné prijímať v SW pásme frekvenciu  5.8-7.7 MHz! 

Pozn.: Keďže toto vyššie uvedené rádio je dlhodobo nedostupné, uvádzame náhradu, zhruba zodpovedajúcu fuknkciám aj cene tohto vyššie uvedeného rádia. Táto náhrada je dostupná na TEJTO stránke.

Orava  T-120 

Roadstar TRA-2988 

TESCO World band radio -  tento rádio prijímač by mal byť k dispozícii v každej predajni Tesco v závislosti od momentálnej skladovej dispozícii tej - ktorej predajne. V čase písania tejto informácie je hodnota rádia 5,59 €.

Samozrejme, je aj mnoho iných rádio prijímačov, ktoré sú schopné prijímať túto frekvenciu, je ale dôležité, aby boli nezávislé od elektrickej energie produkovanej elektrárňami. 

Zároveň by sme radi upriamili pozornosť na samotný príjem počas vysielania, čiže na samotnú ANTÉNU. Nižšie ponúkame jednoduchú schému, ktorá vám vysvetlí, čo je potrebné urobiť pre lepší príjem rádio prijímača.

Slovne vyjadrené: Pre zlepšenie príjmu je potrebné zhruba 10 metrov vodiča (napríklad medeného káblu bez izolácie) napnúť tak, aby sa tento kábel priamo nedotýkal ničoho elektricky vodivého (napríklad stromu) a bol zhruba v strede ohnutý. Tento kábel je potrebné pripojiť k anténe rádio prijímača a príjem sa zlepší.