porovnanie dvoch plodov, ale jedného poddruhu vinohradníckej broskyne, ale odlišných odrôd. Tá menšia - červená je tá od toho priateľa, ktorá je veľmi zaujímavá

porovnanie dvoch plodov, ale jedného poddruhu vinohradníckej broskyne, ale odlišných odrôd. Tá menšia - červená je tá od toho priateľa, ktorá je veľmi zaujímavá

—————

Späť